Markedsrapport juli 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport juli 2012"

Transkript

1 Markedsrapport juli 2012 Oslo, 06. august 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Rekordhøye priser på flere matvarer. Oljeprisene steg. Internasjonale aksjemarkeder steg. Sentralbankrentene settes lavt og internasjonale rentenivåer falt. De økonomiske problemene i euroområdet preget igjen nyhetsbildet og verdien av euro falt. Konjunkturer og råvarer Vurdert etter de økonomiske nøkkeltallene som er blitt presentert i juli kan ikke forventningene til den globale veksten i 2012 sies å ha blitt endret noe særlig. Veksten er fortsatt veldig ujevnt fordelt mellom land og geografiske områder, og den vesentligste tilveksten skjer i land med fremvoksende økonomi. Fortsatt henger en stor del av den aggregerte globale veksten på den økonomiske utviklingen i Kina. Vi legger til grunn at de kinesiske politikernes tiltak for å fremme innenlandsk kinesisk etterspørsel og betydelig økning i privat konsum vil få økonomisk gjennomslag. I USA er den økonomiske veksten relativt god, men ikke sterk nok til at arbeidsledigheten kommer særlig ned. I de arbeidsledige i USA er det likevel et godt potensial for økonomisk vekst, ettersom det amerikanske arbeidsmarkedet er meget fleksibelt og markedstilpasset i motsetning til i Europa. Konsumentenes tillit til økonomien har i den siste måneden steget overraskende mye. Amerikanske huspriser synes å bunne ut i flere områder. De økonomisk-politiske problemene i euroområdet gir fortsatt store utfordringer, og den økonomiske veksten er mager i store deler av Europa. Det vil kreve mer tid før politikerne kan få fjernet lovmessige reguleringer som i dag hindrer økonomisk vekst i landene. I noen europeiske land som Sverige og Norge er den økonomiske veksten god.

2 Rogers internasjonale råvareindeks steg i juli med +5,8% i USD, tilsvarende +6,9% i NOK. Siden årsskiftet er råvareprisutviklingen målt etter denne indeksen på ny svakt positiv målt i USD med +0,3% og i NOK med +1,2%. Oljeprisen viste en sterk stigning på over 9% i juli, og Brent Oljen sluttet måneden på 106 USD. Oljeprisen er nå derved nesten tilbake på nivået ved årets start. Stigningen i oljeprisen skyldes delvis uroen i Midt-Østen og de uløste problemene rundt Irans atomprogram. Herunder har EU vedtatt en embargo for iransk olje fra og med 1. juli. Kullprisene steg mer enn oljeprisen, men er fortsatt lavere enn ved årets start. En del matvarepriser steg svært mye i juli. Herunder steg maisprisene med 20% og nådde nye historiske rekordnoteringer i juli. Prisene på soyabønner steg med 14% og nådde likedan nye historiske rekordnoteringer. Hveteprisene steg med 20%, og har steget 36% siden årsskiftet. Hveteprisene er i nærheten av rekordhøye nivåer i fra årene 2007 og Årsaken til den sterke stigningen i flere matvarepriser er en kombinasjon av ekstrem tørke i en del sentrale jordbruksområder og store flomskader i andre. Stigningene i maisprisene skyldes særlig at tørken i de amerikanske statene i Midt-Vesten har slått kraftig ut i forventningene til årets amerikanske avlinger. Metaller & Energi Prisendring i USD Juli Hittil i år % 7 % 1 7 % 7 % 1 % 3 % 1 % Am. Naturgass Kull -7 % Olje (brent) -2 % Diesel -2 % Sølv Gull -1 % Alumium -6 % -2 % Kobber -1 % -5 % Eur. Naturgass -5 % Nikkel -15 % Kilde: Bloomberg Hvete 36 % 2 Mais 25 % 14 % Soyabønner 44 % 1 Ris 7 % Landbruksprodukter Prisendring i USD 4 % Sukker -3 % 4 % Kakao 13 % 3 % Kaffe -23 % -2 % Bomull -23 % Juli Hittil i år -7 % -15 % % Gummi Appelsin Juice Kilde: Bloomberg

3 Prosentvis endring i pris for landbruksproduktene Hvete, Mais, Ris og Soya. 125 % % Hvete Soya Mais Ris 125 % % % 25 % 25 % 25 % 5 des. 09 feb. 10 apr. 10 jun. 10 aug. 10 okt. 10 des. 10 feb. 11 apr. 11 jun. 11 aug. 11 okt. 11 des. 11 feb. 12 apr. 12 jun Kilde: Bloomberg Små jordbruksavlinger bidrar naturlig nok til magrere økonomisk vekst og lavere global levestandard. Særlig vil høye matvarepriser slå hardt ut for levestandarden til den delen av verdens fattige befolkning som ikke selv produserer mat. Store prisøkninger på sentrale matvarer vil derfor kunne få politiske følger. I den forbindelse kan en kanskje minne om at den franske revolusjon dels var en følge av foregående uår i landbruket og sult. Ikke alle råvarepriser steg i juli måned. Industrimetaller som kobber og aluminium falt begge noe tilbake i pris. Regnet i USD hadde aluminiumsprisene ved utgangen av juli måned falt mer enn -6% siden årsskiftet. Renter og valuta I juli satte flere land ned sentralbankrenten for ytterligere å stimulere til økonomisk vekst. Størst oppmerksomhet var det rundt styringsrenten til den europeiske sentralbanken (ECB). Med virkning fra 11. juli ble ECBs styringsrente satt ned med 0,25% poeng til 0,75%. Dette var den første endringen i ECBs styringsrente siden desember i fjor. I Kina ble sentralbankrenten på nytt satt ned i juli til 6%. Samtidig er det meldt at den kinesiske inflasjonen i juni har falt til en årlig rate på 2,2%.Veksten i Brasils økonomi er i det siste året blitt kraftig redusert. I juli foretok sentralbanken i Brasil en rentereduksjon på 0,5% poeng til 8%. Bank of Korea (Sør-Korea) satte ned nøkkelrenten med 0,25% poeng til 3%. Norges Bank har ikke avholdt noe rentemøte i juli, og den norske sentralbankrenten er på 1,5%. Sentrale rentenivåer (pr ) Sentralbankrente 3 mnd. rente 10 års statsobl USA 0,25 0,44 1,47 Euro 0,75 0,39 1,29 Norge 1,50 2,20 1,75 De fleste internasjonale renter av både kort og lang løpetid skled noe ned i juli. Rentenivået på spanske og italienske statsobligasjoner er fortsatt høyt i forhold til nivået på obligasjoner utstedt av de fleste andre land i euroområdet. Spania fikk i juli de første 30 milliarder euro i pakken som er øremerket for å oppkapitalisere landets banker. Samtidig er det blitt kjent at en del spanske regioner også har kommet i finansielle problemer som det må finnes en løsning på. Dette er noe av forklaringen på hvorfor de spanske statsrentene fortsatt er høye. Kredittvurderingsbyrået Moody nedgraderte i juli karakteren for den italienske statsgjelden. Noe av forklaringen kan muligens være at tidligere president Berlusconi har uttrykt planer om å ville stille til valg på ny. Dessuten er det blitt antydet at Sicilias regionale økonomi har store problemer, og at Sicilias gjeld står i fare for å bli misligholdt.

4 % 10 års statsobligasjonsrenter % Norge Spania Italia Tyskland jul. 11 aug. 11 sep. 11 okt. 11 nov. 11 des. 11 jan. 12 feb. 12 mar. 12 apr. 12 mai. 12 jun. 12 jul. 12 Kilde: Bloomberg Tilliten til det private bankvesenet fikk seg en ny nesestyver i juli, ettersom noen bankers manipulering av fastsettelsen av referanserenten LIBOR (London Interbank Offered Rate) fikk stadig større pressedekning. Med bakgrunn i de fortsatt uløste økonomiske problemene i euroområdet svekket verdien av euro seg relativt kraftig mot de fleste valutaer i juli måned. Verdien av DKK og CHF som begge nærmest er pegget til EUR fulgte med på verdinedgangen. Euroen er nå mer enn -5% mindre verdt i forhold til USD enn ved årets start. Verdien av NOK fulgte også delvis med på verdinedgangen for EUR. Euroen falt til 7,42 NOK ved utgangen av juli. Vi må tilbake til 2002 for å finne et tilsvarende lavt nivå på EUR i forhold til NOK. I forhold til USD erverdien av NOK derimot blitt svekket i løpet av juli. Ved utgangen av juli ble USD notert til 6,03 NOK, som er om lag 1% høyere dollarkurs enn ved årets start. I juli var det bl.a. australske, japanske, svenske og canadiske valutaer som viste en sterk verdiutvikling. Eksempelvis steg verdien av SEK med nesten 3% i forhold til NOK, og SEK er nå høyere verdsatt i forhold til NOK enn ved årets start Sentrale valutaer mot NOK Pr %-endring i juli %-endring i 2012 USD 6,03 1, 0,9 % EURO 7,42 1,7 % 4,3 % SEK 0,89 2,9 % 2,1 % GBP 9,44 1, 1,9 % JPY 7,71 3,2 % 0,7 % CHF 6,17 1,7 % 3, 4% 2% USD EUR SEK GBP Valutakursutvikling % vis endring i 2012 mot NOK 4 % 2 % 0% 2% 2 % 4% 4 % 6% 6 % 8% 8 % 30. des. 30. jan. 29. feb. 31. mar. 30. apr. 31. mai. 30. jun. 31. jul. Kilde: Bloomberg

5 Geopolitiske forhold I juli har det ikke vært ferieavvikling for EUs politikere. Noen endelig løsning på de økonomiske problemene i EU lar seg ikke fremtrylle over natten. Ingen politikere, herunder Tysklands forbundskansler Angela Merkel, ønsker å ta regningen for andre politikeres vanstyre. Sjefen for den europeiske sentralbanken, Mario Draghi, uttalte i slutten av juli at ECB vil gjøre alt for å redde euroen. Denne uttalelsen blir av en del oppfattet som at ECB og krisefondet ESM i fremtiden direkte skal kunne kjøpe statsobligasjoner utstedt av euroland med statsfinansielle problemer. Noe av børsoppgangen i juli er antagelig basert på et noe mer optimistisk syn på gjeldskrisen i eurolandene. Hellas blir imidlertid av stadig flere ansett som et fortapt euroland, til tross for at landets politikere fortsatt fikler med forslag til innstrammingstiltak. I Frankrike har landets nye sosialistiske president varslet at for å inndekke deler av underskuddet i statsregnskapet vil det bli skatteøkninger for bedrifter og de rike. Det har endog vært antydet at marginalskatten vil kunne bli økt til 75%. Den politiske situasjonen i Syria har resultert i enda mer blodig vold, og dødstallene har vært høye. Noen sentrale politikere har hoppet av til utlandet eller har skiftet side, og støtter opprørerne mot president Al-Assads regime. Dessuten drepte et bombeattentat flere av landets ledende politikere, herunder forsvarsministeren. Syria er nå i realiteten et land i borgerkrig. Konflikten i Syria er nå så bitter og voldelig at det virker lite sannsynlig at FN med det første skal kunne bidra til å få stoppet myrderiene. Russlands og Kinas veto mot FN sanksjoner gjør ikke saken bedre. I Afrika har det også i juli vært betydelig bruk av vold i områder med politiske konflikter. De politiske konfliktene synes normalt å stå mellom etniske grupper og/eller religiøse skillelinjer, selv om det ofte kan være økonomiske forhold som reelt ligger bak. Områder med voldelige konflikter er bl.a. Nigeria (olje), Sudan og Sør- Sudan (olje), Mali og nå frigjorte Nord-Mali og konflikter i Somalia og land som grenser til Somalia. I Libya ble det avholdt parlamentsvalg, og det synes som om et relativt sekulært og liberalt parti fikk størst oppslutning blant de politisk valgte representantene til et nytt parlament. Dette valgresultatet er således i motsetning til valgresultatet i Egypt hvor det var medlemmer av det muslimske brorskapet fikk flertall. Dette flertallet under ledelse av President Morsi har imidlertid hatt problemer med å komme til makten i Egypt, ettersom militære ledere og høyesterett hevder at valget var delvis ugyldig. I juli antas det at flere hundre mennesker er drept i forskjellige områder av Irak som følge av bombeangrep og skyting. Mens deler av USA har vært rammet av manglende nedbør har andre deler av verden vært utsatt for kraftig regn og flommer som har skapt store materielle ødeleggelser og tap av liv. Herunder har en flom i Sør-Russland medførte at tusenvis ble hjemløse og at snaue 200 personer omkom. Tilsvarende har det kraftigste regnet på 60 år medført kraftige oversvømmelser med flere omkomne i Beijing området. I Tokyo møttes vestlige land som vedtok å gi en støtte på 16 milliarder USD til Afghanistan over de neste fire årene, for å unngå at landet skal gå inn i kaos etter at utenlandske militærstyrker forlater landet i Vårt tips er dessverre at Afghanistan (som allerede er kaotisk) blir mer kaotisk og mer religiøst styrt, pengene forsvinner og opiumsblomstene fortsetter å blomstre. De dårlige erfaringene fra den militære og sivile innsatsen i Afghanistan gjør nok at vestlige politikere i fremtiden vil tenke seg noe mer om før de blåser til avmarsj for å redde fortapte og undertrykte i andre land. Ny og omfattende vestlig militær aktivitet i andre land vil også bli begrenset av den for høye statsgjelden i USA og Europa. Som en følge av det siste årets endringer i politiske og økonomiske forhold i Myanmar (Burma) har USA vedtatt å oppheve sanksjonene mot landet. De om lag 60 millioner innbyggerne i Myanmar er i ferd med å få en god økonomisk vekst, ikke minst som følge av kinesiske firmaers investeringer i landet.

6 Internasjonale aksjemarkeder Avkastning aksjeindekser Lokal valuta I NOK Juli 2012 YTD Juli 2012 YTD MSCI World 1,3 % 7,7 % 2,4 % 8,6 % S&P 500 Index 1,4 % 11, 2,4 % 12, Bloomberg 3,7 % 9,2 % 2, 4,5 % European 500 Nikkei 225 3,5 % 3,9 % 0,4 % 3,3 % MSCI Emerging Markets Oslo Børs Fondsindeks 2,1 % 6,1 % 3,1 % 7, 4,1 % 13, 4,1 % 13, Oppgangen i verdens aksjemarkeder fortsatte i juli. Alle de toneangivende aksjebørsene steg med unntak av de japanske, de kinesisk innenlandske børsene og børsene i PIIGS landene (Portugal, Italia, Irland, Hellas og Spania). Morgan Stanlys Verdensindeks (MSCI- World) viste en oppgang på 1,3% i USD og 2,4% i NOK i juli. For året som helhet er oppgangen for verdensindeksen +7,7% i USD og +8,6% i NOK. Oppgangen i det amerikanske aksjemarkedet representert ved S&P 500 indeksen var helt på linje med verdensindeksen i juli. Regnet fra årets start er oppgangen i det amerikanske aksjemarkedet likevel noe sterkere med en oppgang på +11,0% i USD og +12,0% i NOK. Som tidligere nevnt var det europeiske aksjemarkedet delt, mellom børsene i syd-europa (PIIGS-landene) som viste aksjenedgang og børsene i nord-europa som steg. Bloomberg European 500 Index (de 500 høyest kapitaliserte selskapene i Europa) steg +3,7% i Euro og +2,0% i NOK. For året som helhet viser indeksen en verdioppgang på +9,2% i EUR og +4,5% i NOK. Det japanske aksjemarkedet (Nikkei 225) falt i juni med -3,5% i JPY, men kun -0,4% i NOK. Regnet fra årets begynnelse er Nikkei 225 indeksen opp +4,6% i JPY og +4,5% målt i NOK. Aksjekursutviklingen i land med fremvoksende økonomi (MSCI Emerging Markets Index) var i juli samlet sett noe sterkere enn den generelle verdensindeksen. Det var stor forskjell i kursutviklingen i de børsene som inngår i emerging market grupperingen. Børsene i Tyrkia (+4,6 i NOK) og Russland (+3,3% i NOK) steg, mens de indiske og kinesiske markedene (som er stengt for utenlanske investorer) falt. Fra årets begynnelse har aksjeavkastningen i land med fremvoksende uøkonomi vært litt svakere enn for verdensindeksen med en oppgang på +6,1% i USD og +7,0% i NOK. 20% Prosentvis endring i aksjemarkedene i 2012 (regnet i NOK) 20% 15% 15% 10% 10% 5% 5% 0% 0% 5% 5% 31. des. 31. jan. 29. feb. 31. mar. 30. apr. 31. mai. 30. jun. 31. jul. Osefx Fondsindeksen Morgan Stanley World Morgan Stanley Emerging Markets Kilde: Bloomberg

7 Prosentvis endring i aksjemarkedene i 2012 (regnet i NOK) 12% 12% 10% 10% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% 0% 0% 2% 2% 4% 4% 6% 6% 8% 8% 31. des. 31. jan. 29. feb. 31. mar. 30. apr. 31. mai. 30. jun. 31. jul. BE500 Europa NKY Japan S&P 500 USA Kilde: Bloomberg Norsk økonomi Norsk økonomi har i juli vært preget av en regnfull feriestemning, med forventninger om langsiktig lave strømpriser. Med økningen i oljeprisen i juli ble bekymringene for norsk oljenæring også mindre. De høye lønnstilleggene ved siste tariffoppgjør og manglende offentlig omstilling kunne derved på ny bli glemt. De magre avisene har vært fylt med agurknyheter. Problemene med mangelfull utbygging av infrastruktur innenfor samferdsel og manglende boligbygging har imidlertid vært en gjenganger. Regjeringens svake handleevne innenfor dette området synes nå åpenbar. I internasjonal sammenheng fremstår norsk økonomi fortsatt som svært robust. Norge er nå et av bare 12 land som oppnår trippel A kredittverdighet. Hovedstyret i Norges Bank har i juli tatt ferie og ikke avholdt noe rentemøte. Forventningene er nå at sentralbankrenten vil bli holdt på 1,5% ut året, til tross for en sterk vekst i boligprisene i områder med befolkningsvekst. Det norske aksjemarkedet Utviklingen i det norske aksjemarkedet var generelt preget av en noe bedre undertone enn i de fleste aksjemarkeder i den vestlige verden. Herunder ble ikke aksjekursene på Oslo Børs særlig rammet av den kursnedgangen som skjedde i mange internasjonale aksjemarkeder i starten av måneden. Dette skyldtes antagelig en relativt jevn stigning i oljeprisene i juli. Dessuten falt svingningene i kursutviklingen (volatiliteten) det norske aksjemarkedet gjennom måneden, mens volatiliteten i de internasjonale aksjemarkedene steg. En kan derfor si at investorenes oppfatning av både den absolutte og relative risikoen ved å investere i norske aksjer avtok i løpet av juli måned. Gjennom måneden steg indeksene for selskapsverdiene på Oslo Børs relativt sterkt. Fondsindeksen steg med 4,1% mens hovedindeksen steg med 4%. Til sammenligning steg MSCI World indeksen som før nevnt med 2,4% i NOK. Verdiutviklingen for aksjer notert på Oslo Børs var imidlertid svakere enn i våre skandinaviske naboland; svenske OMX Stockholm 30 indeksen steg med 7,9% (i NOK)og danske OMX Copenhagen 20 indeksen steg med 6,6% (i NOK). Kursoppgangen for aksjer notert på Oslo Børs var i juli i stor grad konsentrert rundt noen få indekstunge aksjer innenfor oljeservicenæringen. Mer enn halvparten av indeksoppgangen kan knyttes til verdistigningen for Seadrill og seismikkselskapene PGS og TGS. I juli har flere av de store norske bedriftene presentert halvårstall.

8 Generelt har de selskapene som i juli annonserte gode økonomiske resultater også fått en god kursoppgang. I så måte bidro DNB og Yara sterkt til stigningen i de norske aksjeindeksene. For gjødselsprodusenten Yaras vedkommende er det rimelig å anta at noe av kursoppgangen kan skyldes den sterke stigningen i matvareprisene. På den annen side er de selskapene som har fremlagt skuffende regnskapsresultater eller har varslet om usikre fremtidsutsikter blitt straffet med en svak aksjekursutvikling. Det selskapet som i juli ga størst negativt bidrag til indeksutviklingen var Norsk Hydro. I så måte kan en merke seg at aluminiumsprisene falt gjennom måneden og er nå lavere enn ved årets start. Selskap Verdiutvikling Fondsindeksen OSEFX % vis Indeks vekt Verdiutvikling i % i juli 2012 Verdiutvikling i % YTD 2012 Seadrill 9,7 12,0 23,9 DNB 9,5 7,7 11,5 Telenor 9,4 3,3 9,6 Statoil 8,2 1,8 2,0 Yara International 4,6 10,4 22,3 Subsea 7 4,3 8,2 19,1 Orkla 4,3 0,2 2,4 Norsk Hydro 4,0 7,9 8,7 Petroleum Geo Services TGS Nopec Geophysical 3,8 23,1 37,7 3,5 11,0 39,2 Schibsted 2,9 3,9 26,6 Gjensidige Forsikring 2,9 7,0 14,1 Aker Solutions 2,8 5,8 47,2 Royal Caribbean Cruises 2,5 1,6 1,9 Marine Harvest 2,1 4,4 55,8 Golar 2,0 3,3 9,9 ProSafe 1,9 2,6 11,5 Storebrand 1,6 0,6 25,9 Fred Olsen Energy Kongsberg Gruppen 1,5 7,7 25,8 1,2 2,2 2,7 Tomra Systems 1,2 6,1 21,0 Det Norske Oljeselskap 1,1 5,2 5,7 Algeta 1,0 2,9 8,3 DNO Internat. 1,0 16,8 7,1 Etter den gode kursutviklingen for mange norske aksjer i juli har fondsindeksen steget med 13% siden årsskiftet og hovedindeksen med 10%. Vi opprettholder fortsatt vår hovedhypotese som har vært at verdien av de selskapene som inngår i Fondsindeksen på Oslo Børs bør kunne stige i området 15% til 25% i I så måte er verdiutviklingen for norske aksjer så langt i rute. Norske (stats) renter er blitt betydelig lavere i løpet av året. Investorene synes derfor å sette stadig større pris på attraktiviteten ved flere selskapers gode evne til å gi høye utbytter til aksjonærene. I historisk sammenheng er prisingen av norske børsnoterte aksjer fortsatt relativt gunstig. Det forholdet at det er få gode alternativer til aksjeinvesteringer styrker argumentasjonen for at kursutviklingen vil kunne ende i den øverste delen av vårt opprinnelige anslag for norske aksjers verdiutvikling.

9 Oversikt over våre fonds historiske utvikling Våre fond: Spar Aktiv Farmasi Altern. Energi OSEFX MSWI (i NOK) Avkastning juli 2012 Avkastning hittil i år 1,4% 12,4% 1,2% 11,5% 2,8% 10,4% -0,9% -9,9% 4,1% 13,0% 2,4% 8,6% Årsavkastning % -14% 4% -32% -19% -3% Årsavkastning % 17% 9% -14% 22% 14% Årsavkastning % 55% 19% -2% 70% 9% Årsavkastning % -42% -8% -51% -57% -23% Årsavkastning % 19% -6% 15% 10% -4% Årsavkastning % 35% 7% 4% 33% 9% Årsavkastning % 48% 32% 16% 40% 21% Standardavvik % 17% 12% 18% 19% 20% Standardavvik % 21% 8% 22% 25% 16% Fondets størrelse (mill.kr.) Netto andelsverdi pr , , , ,7576

10 Fondsfinans Spar Juli 2012 Også i juli var stigningen i aksjeindeksene for Oslo Børs sterk. Fondsindeksen steg med 4,1% og hovedindeksen med 4%. Etter årets 7 første måneder er stigningen i fondsindeksen nå 13% og i hovedindeksen 10%. Fondsfinans Spar hadde en positiv verdiutvikling i juli med 1,4%. Hittil i år er verdioppgangen for fondet positiv med 12,4%, som er noe svakere enn utviklingen i fondsindeksen. Stigningen i aksjeindeksene for Oslo Børs i juli var i stor grad konsentrert rundt noen få aksjer. På ryggen av en oppgang i oljeprisene steg noen indekstunge oljeserviceaksjer sterkt. Halvparten av indeksoppgangen kunne således tilskrives oppgangen i kursene på riggselskapet Seadrill (+12%) og seismikkselskapene PGS (+23%) og TGS (+11%). For øvrig bidro DNB (+8%), Yara (+10%) og Subsea 7 (+8%) solid til oppgangen. DNB og Yara fremla gode halvårsregnskaper. Det selskapet som hadde størst negativ innflytelse på indeksutviklingen var Norsk Hydro (-8%), hvor aluminiumsprisen har utviklet seg negativt. Hele 37 av indeksens 57 selskaper hadde en utvikling som var svakere enn den gjennomsnittlige indeksutviklingen. Fondets portefølje var dessverre ikke investert i de forannevnte 3 oljeserviceselskapene som bidro sterkt til indeksens oppgang. Våre investeringer i DNB, Yara og Subsea 7 bidro godt, mens investeringen i Norsk Hydro trakk ned i verdiutviklingen. De fleste investeringene i fondet hadde i juli en verdiutvikling innenfor +/- 5%. Sterkest kursutvikling hadde Norwegian Energy (+17%), Yara (+10%), Subsea 7 (+8%), DNB (+8%) og Photocure (+8%). Svakest kursutvikling hadde Vizrt (-12%), Odfjell (-9%), Cermaq (-9%) og Norsk Hydro (-8%). Porteføljen ved utgangen av juli måned består av de samme selskapene som ved inngangen til måneden. I løpet av måneden har vi økt investeringene i bl.a. Cermaq, RCL, REC, DNB og SR-bank. Investeringen i REC ble økt i forbindelse med den rettede emisjonen på kr 1,50. Vi har i juli redusert investeringene i bl.a. Yara og Statoil. Egenkapitalinvesteringene er fordelt på 36 selskaper, hvorav 34 er notert på Oslo Børs, 1 på utenlandsk børs og 1 er unotert. Ved utgangen av juli måned var fondet nesten fullinvestert. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: DNB 9,2% Orkla 6,9% Norwegian Property 5,6% Storebrand 5,6% Subsea 7 4,4% Kvaerner 4,2% Norsk Hydro 4,2% Yara 4,2% Siem Offshore 4,0% Statoil 3,5% (Til sammen 51,6% av porteføljen) Andelsverdi: 5 194,6715 Materialer & Industri 29,8 % Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 11,6 % IT/Telecom 4, Bankinnskudd 0, Finans 27,8 % Energi 26,8 %

11 Fondsfinans Aktiv Juli 2012 Også i juli var stigningen i aksjeindeksene for Oslo Børs sterk. Fondsindeksen steg med 4,1% og hovedindeksen med 4%. Etter årets 7 første måneder er stigningen i fondsindeksen nå 13% og i hovedindeksen 10%. Fondsfinans Aktiv hadde en positiv verdiutvikling i juli med 1,2%. Hittil i år er verdioppgangen for fondet positiv med 11,5%, som er noe svakere enn utviklingen i fondsindeksen. Ettersom fondet er et kombinasjonsfond oppfatter vi at denne verdistigningen er meget god. Stigningen i aksjeindeksene for Oslo Børs i juli var i stor grad konsentrert rundt noen få aksjer. På ryggen av en oppgang i oljeprisene steg noen indekstunge oljeserviceaksjer sterkt. Halvparten av indeksoppgangen kunne således tilskrives oppgangen i kursene på riggselskapet Seadrill (+12%) og seismikkselskapene PGS (+23%) og TGS (+11%). For øvrig bidro DNB (+8%), Yara (+10%) og Subsea 7 (+8%) solid til oppgangen. DNB og Yara fremla gode halvårsregnskaper. Det selskapet som hadde størst negativ innflytelse på indeksutviklingen var Norsk Hydro (-8%), hvor aluminiumsprisen har utviklet seg negativt. Hele 37 av indeksens 57 selskaper hadde en utvikling som var svakere enn den gjennomsnittlige indeksutviklingen. Fondets portefølje var dessverre ikke investert i de forannevnte 3 oljeserviceselskapene som bidro sterkt til indeksens oppgang. Våre investeringer i DNB, Yara og Subsea 7 bidro godt, mens investeringen i Norsk Hydro trakk ned i verdiutviklingen. De fleste investeringene i fondet hadde i juli en verdiutvikling innenfor +/- 5%. Sterkest kursutvikling hadde Norwegian Energy (+17%), Yara (+10%), Subsea 7 (+8%), DNB (+8%) og Photocure (+8%). Svakest kursutvikling hadde Vizrt (-12%), Odfjell (-9%), Cermaq (-9%) og Norsk Hydro (-8%). Porteføljen ved utgangen av juli måned består av de samme selskapene som ved inngangen til måneden. I løpet av måneden har vi økt investeringene i bl.a. Cermaq, RCL, REC, DNB og SR-bank. Investeringen i REC ble økt i forbindelse med den rettede emisjonen på kr 1,50. Vi har i juli redusert investeringene i bl.a. Yara og Statoil. Egenkapitalinvesteringene er fordelt på 36 selskaper, hvorav 35 er notert på Oslo Børs og 1 er unotert. Ved utgangen av juli var omlag 86% av fondet investert i aksjer, som er en reduksjon av investeringsgraden i aksjer. Likviditetspostene er i form av bankinnskudd og norske bankobligasjoner med renteløpetid under et år. Våre 10 største aksjeinvesteringer: DNB 5,3% Norwegian Property 4,9% Orkla 4,7% Storebrand 4,1% Siem Offshore 4,0% Yara 3,7% Subsea 7 3,3% Norsk Hydro 3,2% Kvaerner 3,1% Photocure 3,0% (Til sammen 39,3% av porteføljen) Andelsverdi: ,1030 Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 14,3 % Fordeling på undergrupper: Materialer & Industri 25,1 % IT/Telecom 3,7 % Finans 21,1 % Sertifikater og obligasjoner 11,5 % Bankinnskudd 2,9 % Energi 21,4 %

12 Fondsfinans Farmasi - Bioteknologi Juli 2012 I juli var verdiutviklingen for internasjonale store selskaper innen helsesektoren på nytt bedre enn for de store selskapene som inngår i verdensindeksen. MSCI World Health Care indeksen steg med 3,3% i NOK mot verdensindeksens 2,4%. Etter årets 7 første måneder har MSCI World Health Care nå steget med 12,7% i NOK mot verdensindeksens 8,6%. I juli var verdiutviklingen for Fondsfinans Farmasi - Bioteknologi positiv med en verdiutvikling på 2,8%. Siden årsskiftet har utviklingen for fondet vært positiv med 10,4%. Fondet er rangert med 5 stjerner av Morningstar og er historisk regnet for å være blant de 10% beste internasjonale helsefondene, vurdert etter historisk avkastning og risiko. Den både absolutte og relative sterke verdiutviklingen for helseaksjer i 2012 kan i stor grad tilskrives en sterk verdiutvikling for noen av verdens største farmasiselskaper. Årsaken synes å være at flere investorer på nytt har fått øynene opp for den stabile og gode direkteavkastningen som mange av selskapene har hatt i flere år. Til tross for at flere av selskapene har en inntjeningstrussel ved bortfall av patentbeskyttelse og manglende produktivitet i forskningsporteføljene, fremstår farmasiselskapene likevel som aksjer med god fremtidig kontantstrøm. I en verden med svært lave renter og stor risikoaversjon blir selskaper med tilsynelatende stabil kontantstrøm i sterkere grad verdsatt fremfor mer usikre vekstselskaper eller sykliske selskaper. Samtidig har noen mindre og mellomstore selskaper i sektoren hatt en sterk kursutvikling som følge av oppkjøp og fusjoner. President Obamas problemer med å gjennomføre reformer i det amerikanske helsevesenet har i år vært en usikkerhetsfaktor. Noen amerikanske selskaper innenfor undersegmentet helseservice har derfor vist en kursnedgang som har stått i kontrast til oppgangen for sektoren generelt. Mer enn 2/3 av fondets investeringer viste en positiv verdiutvikling i juli. I juli var det forholdsvis store kursutslag for flere av våre investeringer. Sterkest verdiutvikling viste: (amerikanske) Baxter (+12%), (spanske) Almirall Sa (+9%), (franske) Sanofi (+9%), (amerikanske) Mylan Labs (+9%), (danske) Alk-Abello (+8%) og (norske) Photocure (+8%). Svakest verdiutvikling viste: (amerikanske) Humana (-20%), (svenske) Karolinska Development (-18%), (amerikanske) Wellpoint (-16%), (danske) Ambu (-9%) og (amerikanske) Laboratory Corp (-8%). Porteføljen ved utgangen av juli består av de samme selskapene som ved starten av måneden. Vi har redusert investeringene noe i Baxter, Bayer, Coventry Health Care og (amerikanske) Merck som alle har vist sterk verdiutvikling. Samtidig har vi økt investeringene i Wellpoint og Zimmer Holding som begge har hatt verdifall. Ved utgangen av juli var investeringene fordelt på 31selskaper. Snaue 6% er investert i 2 selskaper notert på Oslo Børs. Øvrige investeringer er notert på utenlandske børser. Fondet skal i henhold til vedtektene være utsatt for den valutarisikoen som følger av de enkelte investeringenes valuta. Fondet var nesten fullinvestert ved månedsslutt. Våre 10 største aksjeinvesteringer Bayer 7,3% Sanofi 5,4% UCB 4,9% Pfizer 4,8% Quest Diagnostics 4,4% Photocure 4,3% Stada Arzneimittel 4,2% Meda 4,2% Mylan 4,1% Novartis 3,9% Fordeling på undergrupper: Bioteknologi 10,9 % Helsetjenester 16,8 % Medisinsk utstyr og Diagnostika 10,5 % Bankinnskudd 0,5 % (Til sammen 47,3% av porteføljen) Farmasi 61,3 % Andelsverdi: ,5890

13 Fondsfinans Alternativ Energi Juli 2012 I juli var verdiutviklingen for flere aksjer innen området alternativ energi svært negativ. Den amerikanske Wilderhill NEX indeksen falt -6,8% i NOK (-7,8% i USD), mens den europeiske Renewable Energy Industrial Index (RENIXX) var negativ -8,8% i NOK (-7,2% i EUR). S&P Global Cleen Energy Index falt hele -11,3% i NOK (-12,2% i USD). Regnet fra årets start er Wilderhill NEX-indeksen negativ med -14,8% i NOK, RENIXX-indeksen er negativ -38,3% i NOK, mens S&P Global Cleen Energy Index er negativ -25,3% i NOK. Verdiutviklingen for Fondsfinans Alternativ Energi var i juli negativ med en avkastning på -0,9%. Fra årsskiftet er avkastningen negativ med -9,9%. Følgelig er fondets avkastning betydelig bedre enn markedsindeksene det er naturlig å sammenligne seg med både for juli måned og for året som helhet. Det var særlig produsentene av elektrisitet som viste sterkest nedgang i aksjekursene i juli. Kombinasjonen av nedgraderinger fra kredittratingselskaper som følge av usikre rammebetingelser (frykt for skatter og endrede regulatoriske regimer), fallende elekrisistetspriser og marginer og et marked for karbonkvoter som ikke fungerer var hovedårsaken. At noen av selskapene leverte gode tall for 2. kvartal så ikke ut til å hjelpe på kursutviklingen. I sol- og vindsektorene er det fortsatt trist og leit. De fleste selskapene som har rapportert kvartalstall viser svak eller negativ lønnsomhet. Den tyske turn-key-leverandøren av utstyr til industrien, Centrotherm, måtte søke konkursbeskyttelse i juli som følge av ordretørke. Også ordretørken i vindsektoren ser ut til å fortsette og 2013 forventes å bli et svært utfordrende år for turbinprodusentene. Fondets relativt sett lave eksponering mot sol- og vindsektoren forklarer at fondet har hatt en bedre utvikling enn indeksene gjennom I juli deltok vi i refinansieringen av norske REC. Samtidig reduserte vi eksponeringen noe i Hafslund, samt noen andre mindre justeringer av porteføljen. Det er ikke kjøpt aksjer i noen nye selskaper i juli. Av fondets 29 plasseringer var det en jevn fordeling mellom aksjer som steg og falt i verdi. Mest positiv var utviklingen for aksjene som ble tegnet i REC (+40%), China Ming Yang Wind Power (+21%) og Nexans (+15%). Størst kursnedgang viste Acciona (-26%), Trina Solar (-25%), Verbund (-15%), Ormat Technologies (-15%), EnerNOC (-12%) og Fortum (-11%). Ved utgangen av juli var omlag 75% av investeringene i utenlandsk valuta. Fondets vedtekter hjemler ikke sikring av valutaposisjonene. Kontantandelen utgjorde snaue 4% av fondets midler ved utløpet av måneden. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Arendals Fossekompani 9,2% Cosan 8,5% REC 7,8% Myr Group 5,5% Maxwell Technologies 4,8% Hafslund 4,6% Ameresco 4,5% ABB 3,9% General Cable Corp 3,9% Covanta Holding 3,8% Fordeling på undergrupper: Smart Grid, kabler og transmisjon 31, Geothermal 2,7 % Bio 12,3 % Sol 10, (Til sammen 54,7% av porteføljen) Andelsverdi: 1 962,7576 Energiproduksjon 27, Lagring 5,4 % Bankinnskudd 3,7 % Diverse Vind 3,3 % 4,6 %

14 25 % Avkastning siste 5 år Fondsfinans Spar vs OSEFX 25 % 5 75 % jul. 07 nov. 07 mar. 08 jul. 08 nov. 08 mar. 09 jul. 09 nov. 09 mar. 10 jul. 10 nov. 10 mar. 11 Fondsfinans Spar OSEFX Fondsindeksen jul. 11 nov. 11 mar. 12 jul % Avkastning siste 5 år Fondsfinans Aktiv vs OSEFX 25 % 5 75 % Fondsfinans Aktiv OSEFX Fondsindeksen jul. 07 nov. 07 mar. 08 jul. 08 nov. 08 mar. 09 jul. 09 nov. 09 mar. 10 jul. 10 nov. 10 mar. 11 jul. 11 nov. 11 mar. 12 jul. 12 Avkastning siste 5 år Fondsfinans Farmasi Bioteknologi jul. 07 nov. 07 mar. 08 jul. 08 nov. 08 mar. 09 jul. 09 nov. 09 mar. 10 jul. 10 nov. 10 mar. 11 jul. 11 nov. 11 mar. 12 jul. 12 Avkastning siste 36 mnd Fondsfinans Alternativ Energi jul. 09 nov. 09 mar. 10 jul. 10 nov. 10 mar. 11 jul. 11 nov. 11 mar. 12 jul. 12

Markedsrapport april 2014

Markedsrapport april 2014 Markedsrapport april 2014 Oslo, 8. mai 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes fortsatt en bedring i global økonomisk vekst, til tross for at geopolitisk risiko har økt.

Detaljer

Markedsrapport mai 2014

Markedsrapport mai 2014 Markedsrapport mai 2014 Oslo, 11.juni 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den økonomiske veksten i verden er fortsatt ujevnt fordelt, og relativt svak i flere land. Internasjonale

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2012

EKSPORTEN I AUGUST 2012 JLR/ 20.9. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I AUGUST 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL August 2012 Verdiendring

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 211 Hovedpunkter i 211 Nedgang i de internasjonale aksjemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på -2,5 prosent, tilsvarende -86 milliarder kroner,

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2012

EKSPORTEN I MAI 2012 JLR/ 18.6. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I MAI 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Mai 2012 Verdiendring

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2012

EKSPORTEN I JANUAR 2012 JLR/ 15.2. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JANUAR 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Januar 2012 Verdiendring

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen kan det utvikle seg til en bankkrise? De store statsgjeldsproblemene i USA og Europa og lite styringsdyktig politisk ledelse skaper mistillit og usikkerhet

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2012

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2012 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2012 Hovedpunkter i 2012 Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 13 prosent, eller 447 milliarder kroner, i 2012. Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

MARKEDSRAPPORT APRIL 2015 f

MARKEDSRAPPORT APRIL 2015 f 220 200 1 1 140 120 Aksjemarkedene siste 5 år Indeksert til ved starten av perioden 2010 2011 2012 2013 2014 13 Utvikling i statsrenter 10 års løpetid 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 1 NIKKEI500 S&P500

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Sammendrag I andre kvartal 2003 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond 7,74 prosent målt i den valutakurven som svarer til

Detaljer

Mot full krise i Europa

Mot full krise i Europa Mot full krise i Europa 4. juni 2012 Svak global vekst øker risikoen for bankkrise i Europa Veksten globalt bremser opp, anført av beskjeden vekst i USA, avtagende i Kina og fallende vekst i mange land

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS Norsk økonomi Vol. 2, nr. 1 2013 Konjunktursituasjonen internasjonalt og i Norge Prognoser for norsk økonomi Prognoser for boligmarkedet, nasjonalt og regionalt Analyse av petroleumssektoren og kraftmarkedet

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer