Markedsrapport juli 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport juli 2012"

Transkript

1 Markedsrapport juli 2012 Oslo, 06. august 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Rekordhøye priser på flere matvarer. Oljeprisene steg. Internasjonale aksjemarkeder steg. Sentralbankrentene settes lavt og internasjonale rentenivåer falt. De økonomiske problemene i euroområdet preget igjen nyhetsbildet og verdien av euro falt. Konjunkturer og råvarer Vurdert etter de økonomiske nøkkeltallene som er blitt presentert i juli kan ikke forventningene til den globale veksten i 2012 sies å ha blitt endret noe særlig. Veksten er fortsatt veldig ujevnt fordelt mellom land og geografiske områder, og den vesentligste tilveksten skjer i land med fremvoksende økonomi. Fortsatt henger en stor del av den aggregerte globale veksten på den økonomiske utviklingen i Kina. Vi legger til grunn at de kinesiske politikernes tiltak for å fremme innenlandsk kinesisk etterspørsel og betydelig økning i privat konsum vil få økonomisk gjennomslag. I USA er den økonomiske veksten relativt god, men ikke sterk nok til at arbeidsledigheten kommer særlig ned. I de arbeidsledige i USA er det likevel et godt potensial for økonomisk vekst, ettersom det amerikanske arbeidsmarkedet er meget fleksibelt og markedstilpasset i motsetning til i Europa. Konsumentenes tillit til økonomien har i den siste måneden steget overraskende mye. Amerikanske huspriser synes å bunne ut i flere områder. De økonomisk-politiske problemene i euroområdet gir fortsatt store utfordringer, og den økonomiske veksten er mager i store deler av Europa. Det vil kreve mer tid før politikerne kan få fjernet lovmessige reguleringer som i dag hindrer økonomisk vekst i landene. I noen europeiske land som Sverige og Norge er den økonomiske veksten god.

2 Rogers internasjonale råvareindeks steg i juli med +5,8% i USD, tilsvarende +6,9% i NOK. Siden årsskiftet er råvareprisutviklingen målt etter denne indeksen på ny svakt positiv målt i USD med +0,3% og i NOK med +1,2%. Oljeprisen viste en sterk stigning på over 9% i juli, og Brent Oljen sluttet måneden på 106 USD. Oljeprisen er nå derved nesten tilbake på nivået ved årets start. Stigningen i oljeprisen skyldes delvis uroen i Midt-Østen og de uløste problemene rundt Irans atomprogram. Herunder har EU vedtatt en embargo for iransk olje fra og med 1. juli. Kullprisene steg mer enn oljeprisen, men er fortsatt lavere enn ved årets start. En del matvarepriser steg svært mye i juli. Herunder steg maisprisene med 20% og nådde nye historiske rekordnoteringer i juli. Prisene på soyabønner steg med 14% og nådde likedan nye historiske rekordnoteringer. Hveteprisene steg med 20%, og har steget 36% siden årsskiftet. Hveteprisene er i nærheten av rekordhøye nivåer i fra årene 2007 og Årsaken til den sterke stigningen i flere matvarepriser er en kombinasjon av ekstrem tørke i en del sentrale jordbruksområder og store flomskader i andre. Stigningene i maisprisene skyldes særlig at tørken i de amerikanske statene i Midt-Vesten har slått kraftig ut i forventningene til årets amerikanske avlinger. Metaller & Energi Prisendring i USD Juli Hittil i år % 7 % 1 7 % 7 % 1 % 3 % 1 % Am. Naturgass Kull -7 % Olje (brent) -2 % Diesel -2 % Sølv Gull -1 % Alumium -6 % -2 % Kobber -1 % -5 % Eur. Naturgass -5 % Nikkel -15 % Kilde: Bloomberg Hvete 36 % 2 Mais 25 % 14 % Soyabønner 44 % 1 Ris 7 % Landbruksprodukter Prisendring i USD 4 % Sukker -3 % 4 % Kakao 13 % 3 % Kaffe -23 % -2 % Bomull -23 % Juli Hittil i år -7 % -15 % % Gummi Appelsin Juice Kilde: Bloomberg

3 Prosentvis endring i pris for landbruksproduktene Hvete, Mais, Ris og Soya. 125 % % Hvete Soya Mais Ris 125 % % % 25 % 25 % 25 % 5 des. 09 feb. 10 apr. 10 jun. 10 aug. 10 okt. 10 des. 10 feb. 11 apr. 11 jun. 11 aug. 11 okt. 11 des. 11 feb. 12 apr. 12 jun Kilde: Bloomberg Små jordbruksavlinger bidrar naturlig nok til magrere økonomisk vekst og lavere global levestandard. Særlig vil høye matvarepriser slå hardt ut for levestandarden til den delen av verdens fattige befolkning som ikke selv produserer mat. Store prisøkninger på sentrale matvarer vil derfor kunne få politiske følger. I den forbindelse kan en kanskje minne om at den franske revolusjon dels var en følge av foregående uår i landbruket og sult. Ikke alle råvarepriser steg i juli måned. Industrimetaller som kobber og aluminium falt begge noe tilbake i pris. Regnet i USD hadde aluminiumsprisene ved utgangen av juli måned falt mer enn -6% siden årsskiftet. Renter og valuta I juli satte flere land ned sentralbankrenten for ytterligere å stimulere til økonomisk vekst. Størst oppmerksomhet var det rundt styringsrenten til den europeiske sentralbanken (ECB). Med virkning fra 11. juli ble ECBs styringsrente satt ned med 0,25% poeng til 0,75%. Dette var den første endringen i ECBs styringsrente siden desember i fjor. I Kina ble sentralbankrenten på nytt satt ned i juli til 6%. Samtidig er det meldt at den kinesiske inflasjonen i juni har falt til en årlig rate på 2,2%.Veksten i Brasils økonomi er i det siste året blitt kraftig redusert. I juli foretok sentralbanken i Brasil en rentereduksjon på 0,5% poeng til 8%. Bank of Korea (Sør-Korea) satte ned nøkkelrenten med 0,25% poeng til 3%. Norges Bank har ikke avholdt noe rentemøte i juli, og den norske sentralbankrenten er på 1,5%. Sentrale rentenivåer (pr ) Sentralbankrente 3 mnd. rente 10 års statsobl USA 0,25 0,44 1,47 Euro 0,75 0,39 1,29 Norge 1,50 2,20 1,75 De fleste internasjonale renter av både kort og lang løpetid skled noe ned i juli. Rentenivået på spanske og italienske statsobligasjoner er fortsatt høyt i forhold til nivået på obligasjoner utstedt av de fleste andre land i euroområdet. Spania fikk i juli de første 30 milliarder euro i pakken som er øremerket for å oppkapitalisere landets banker. Samtidig er det blitt kjent at en del spanske regioner også har kommet i finansielle problemer som det må finnes en løsning på. Dette er noe av forklaringen på hvorfor de spanske statsrentene fortsatt er høye. Kredittvurderingsbyrået Moody nedgraderte i juli karakteren for den italienske statsgjelden. Noe av forklaringen kan muligens være at tidligere president Berlusconi har uttrykt planer om å ville stille til valg på ny. Dessuten er det blitt antydet at Sicilias regionale økonomi har store problemer, og at Sicilias gjeld står i fare for å bli misligholdt.

4 % 10 års statsobligasjonsrenter % Norge Spania Italia Tyskland jul. 11 aug. 11 sep. 11 okt. 11 nov. 11 des. 11 jan. 12 feb. 12 mar. 12 apr. 12 mai. 12 jun. 12 jul. 12 Kilde: Bloomberg Tilliten til det private bankvesenet fikk seg en ny nesestyver i juli, ettersom noen bankers manipulering av fastsettelsen av referanserenten LIBOR (London Interbank Offered Rate) fikk stadig større pressedekning. Med bakgrunn i de fortsatt uløste økonomiske problemene i euroområdet svekket verdien av euro seg relativt kraftig mot de fleste valutaer i juli måned. Verdien av DKK og CHF som begge nærmest er pegget til EUR fulgte med på verdinedgangen. Euroen er nå mer enn -5% mindre verdt i forhold til USD enn ved årets start. Verdien av NOK fulgte også delvis med på verdinedgangen for EUR. Euroen falt til 7,42 NOK ved utgangen av juli. Vi må tilbake til 2002 for å finne et tilsvarende lavt nivå på EUR i forhold til NOK. I forhold til USD erverdien av NOK derimot blitt svekket i løpet av juli. Ved utgangen av juli ble USD notert til 6,03 NOK, som er om lag 1% høyere dollarkurs enn ved årets start. I juli var det bl.a. australske, japanske, svenske og canadiske valutaer som viste en sterk verdiutvikling. Eksempelvis steg verdien av SEK med nesten 3% i forhold til NOK, og SEK er nå høyere verdsatt i forhold til NOK enn ved årets start Sentrale valutaer mot NOK Pr %-endring i juli %-endring i 2012 USD 6,03 1, 0,9 % EURO 7,42 1,7 % 4,3 % SEK 0,89 2,9 % 2,1 % GBP 9,44 1, 1,9 % JPY 7,71 3,2 % 0,7 % CHF 6,17 1,7 % 3, 4% 2% USD EUR SEK GBP Valutakursutvikling % vis endring i 2012 mot NOK 4 % 2 % 0% 2% 2 % 4% 4 % 6% 6 % 8% 8 % 30. des. 30. jan. 29. feb. 31. mar. 30. apr. 31. mai. 30. jun. 31. jul. Kilde: Bloomberg

5 Geopolitiske forhold I juli har det ikke vært ferieavvikling for EUs politikere. Noen endelig løsning på de økonomiske problemene i EU lar seg ikke fremtrylle over natten. Ingen politikere, herunder Tysklands forbundskansler Angela Merkel, ønsker å ta regningen for andre politikeres vanstyre. Sjefen for den europeiske sentralbanken, Mario Draghi, uttalte i slutten av juli at ECB vil gjøre alt for å redde euroen. Denne uttalelsen blir av en del oppfattet som at ECB og krisefondet ESM i fremtiden direkte skal kunne kjøpe statsobligasjoner utstedt av euroland med statsfinansielle problemer. Noe av børsoppgangen i juli er antagelig basert på et noe mer optimistisk syn på gjeldskrisen i eurolandene. Hellas blir imidlertid av stadig flere ansett som et fortapt euroland, til tross for at landets politikere fortsatt fikler med forslag til innstrammingstiltak. I Frankrike har landets nye sosialistiske president varslet at for å inndekke deler av underskuddet i statsregnskapet vil det bli skatteøkninger for bedrifter og de rike. Det har endog vært antydet at marginalskatten vil kunne bli økt til 75%. Den politiske situasjonen i Syria har resultert i enda mer blodig vold, og dødstallene har vært høye. Noen sentrale politikere har hoppet av til utlandet eller har skiftet side, og støtter opprørerne mot president Al-Assads regime. Dessuten drepte et bombeattentat flere av landets ledende politikere, herunder forsvarsministeren. Syria er nå i realiteten et land i borgerkrig. Konflikten i Syria er nå så bitter og voldelig at det virker lite sannsynlig at FN med det første skal kunne bidra til å få stoppet myrderiene. Russlands og Kinas veto mot FN sanksjoner gjør ikke saken bedre. I Afrika har det også i juli vært betydelig bruk av vold i områder med politiske konflikter. De politiske konfliktene synes normalt å stå mellom etniske grupper og/eller religiøse skillelinjer, selv om det ofte kan være økonomiske forhold som reelt ligger bak. Områder med voldelige konflikter er bl.a. Nigeria (olje), Sudan og Sør- Sudan (olje), Mali og nå frigjorte Nord-Mali og konflikter i Somalia og land som grenser til Somalia. I Libya ble det avholdt parlamentsvalg, og det synes som om et relativt sekulært og liberalt parti fikk størst oppslutning blant de politisk valgte representantene til et nytt parlament. Dette valgresultatet er således i motsetning til valgresultatet i Egypt hvor det var medlemmer av det muslimske brorskapet fikk flertall. Dette flertallet under ledelse av President Morsi har imidlertid hatt problemer med å komme til makten i Egypt, ettersom militære ledere og høyesterett hevder at valget var delvis ugyldig. I juli antas det at flere hundre mennesker er drept i forskjellige områder av Irak som følge av bombeangrep og skyting. Mens deler av USA har vært rammet av manglende nedbør har andre deler av verden vært utsatt for kraftig regn og flommer som har skapt store materielle ødeleggelser og tap av liv. Herunder har en flom i Sør-Russland medførte at tusenvis ble hjemløse og at snaue 200 personer omkom. Tilsvarende har det kraftigste regnet på 60 år medført kraftige oversvømmelser med flere omkomne i Beijing området. I Tokyo møttes vestlige land som vedtok å gi en støtte på 16 milliarder USD til Afghanistan over de neste fire årene, for å unngå at landet skal gå inn i kaos etter at utenlandske militærstyrker forlater landet i Vårt tips er dessverre at Afghanistan (som allerede er kaotisk) blir mer kaotisk og mer religiøst styrt, pengene forsvinner og opiumsblomstene fortsetter å blomstre. De dårlige erfaringene fra den militære og sivile innsatsen i Afghanistan gjør nok at vestlige politikere i fremtiden vil tenke seg noe mer om før de blåser til avmarsj for å redde fortapte og undertrykte i andre land. Ny og omfattende vestlig militær aktivitet i andre land vil også bli begrenset av den for høye statsgjelden i USA og Europa. Som en følge av det siste årets endringer i politiske og økonomiske forhold i Myanmar (Burma) har USA vedtatt å oppheve sanksjonene mot landet. De om lag 60 millioner innbyggerne i Myanmar er i ferd med å få en god økonomisk vekst, ikke minst som følge av kinesiske firmaers investeringer i landet.

6 Internasjonale aksjemarkeder Avkastning aksjeindekser Lokal valuta I NOK Juli 2012 YTD Juli 2012 YTD MSCI World 1,3 % 7,7 % 2,4 % 8,6 % S&P 500 Index 1,4 % 11, 2,4 % 12, Bloomberg 3,7 % 9,2 % 2, 4,5 % European 500 Nikkei 225 3,5 % 3,9 % 0,4 % 3,3 % MSCI Emerging Markets Oslo Børs Fondsindeks 2,1 % 6,1 % 3,1 % 7, 4,1 % 13, 4,1 % 13, Oppgangen i verdens aksjemarkeder fortsatte i juli. Alle de toneangivende aksjebørsene steg med unntak av de japanske, de kinesisk innenlandske børsene og børsene i PIIGS landene (Portugal, Italia, Irland, Hellas og Spania). Morgan Stanlys Verdensindeks (MSCI- World) viste en oppgang på 1,3% i USD og 2,4% i NOK i juli. For året som helhet er oppgangen for verdensindeksen +7,7% i USD og +8,6% i NOK. Oppgangen i det amerikanske aksjemarkedet representert ved S&P 500 indeksen var helt på linje med verdensindeksen i juli. Regnet fra årets start er oppgangen i det amerikanske aksjemarkedet likevel noe sterkere med en oppgang på +11,0% i USD og +12,0% i NOK. Som tidligere nevnt var det europeiske aksjemarkedet delt, mellom børsene i syd-europa (PIIGS-landene) som viste aksjenedgang og børsene i nord-europa som steg. Bloomberg European 500 Index (de 500 høyest kapitaliserte selskapene i Europa) steg +3,7% i Euro og +2,0% i NOK. For året som helhet viser indeksen en verdioppgang på +9,2% i EUR og +4,5% i NOK. Det japanske aksjemarkedet (Nikkei 225) falt i juni med -3,5% i JPY, men kun -0,4% i NOK. Regnet fra årets begynnelse er Nikkei 225 indeksen opp +4,6% i JPY og +4,5% målt i NOK. Aksjekursutviklingen i land med fremvoksende økonomi (MSCI Emerging Markets Index) var i juli samlet sett noe sterkere enn den generelle verdensindeksen. Det var stor forskjell i kursutviklingen i de børsene som inngår i emerging market grupperingen. Børsene i Tyrkia (+4,6 i NOK) og Russland (+3,3% i NOK) steg, mens de indiske og kinesiske markedene (som er stengt for utenlanske investorer) falt. Fra årets begynnelse har aksjeavkastningen i land med fremvoksende uøkonomi vært litt svakere enn for verdensindeksen med en oppgang på +6,1% i USD og +7,0% i NOK. 20% Prosentvis endring i aksjemarkedene i 2012 (regnet i NOK) 20% 15% 15% 10% 10% 5% 5% 0% 0% 5% 5% 31. des. 31. jan. 29. feb. 31. mar. 30. apr. 31. mai. 30. jun. 31. jul. Osefx Fondsindeksen Morgan Stanley World Morgan Stanley Emerging Markets Kilde: Bloomberg

7 Prosentvis endring i aksjemarkedene i 2012 (regnet i NOK) 12% 12% 10% 10% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% 0% 0% 2% 2% 4% 4% 6% 6% 8% 8% 31. des. 31. jan. 29. feb. 31. mar. 30. apr. 31. mai. 30. jun. 31. jul. BE500 Europa NKY Japan S&P 500 USA Kilde: Bloomberg Norsk økonomi Norsk økonomi har i juli vært preget av en regnfull feriestemning, med forventninger om langsiktig lave strømpriser. Med økningen i oljeprisen i juli ble bekymringene for norsk oljenæring også mindre. De høye lønnstilleggene ved siste tariffoppgjør og manglende offentlig omstilling kunne derved på ny bli glemt. De magre avisene har vært fylt med agurknyheter. Problemene med mangelfull utbygging av infrastruktur innenfor samferdsel og manglende boligbygging har imidlertid vært en gjenganger. Regjeringens svake handleevne innenfor dette området synes nå åpenbar. I internasjonal sammenheng fremstår norsk økonomi fortsatt som svært robust. Norge er nå et av bare 12 land som oppnår trippel A kredittverdighet. Hovedstyret i Norges Bank har i juli tatt ferie og ikke avholdt noe rentemøte. Forventningene er nå at sentralbankrenten vil bli holdt på 1,5% ut året, til tross for en sterk vekst i boligprisene i områder med befolkningsvekst. Det norske aksjemarkedet Utviklingen i det norske aksjemarkedet var generelt preget av en noe bedre undertone enn i de fleste aksjemarkeder i den vestlige verden. Herunder ble ikke aksjekursene på Oslo Børs særlig rammet av den kursnedgangen som skjedde i mange internasjonale aksjemarkeder i starten av måneden. Dette skyldtes antagelig en relativt jevn stigning i oljeprisene i juli. Dessuten falt svingningene i kursutviklingen (volatiliteten) det norske aksjemarkedet gjennom måneden, mens volatiliteten i de internasjonale aksjemarkedene steg. En kan derfor si at investorenes oppfatning av både den absolutte og relative risikoen ved å investere i norske aksjer avtok i løpet av juli måned. Gjennom måneden steg indeksene for selskapsverdiene på Oslo Børs relativt sterkt. Fondsindeksen steg med 4,1% mens hovedindeksen steg med 4%. Til sammenligning steg MSCI World indeksen som før nevnt med 2,4% i NOK. Verdiutviklingen for aksjer notert på Oslo Børs var imidlertid svakere enn i våre skandinaviske naboland; svenske OMX Stockholm 30 indeksen steg med 7,9% (i NOK)og danske OMX Copenhagen 20 indeksen steg med 6,6% (i NOK). Kursoppgangen for aksjer notert på Oslo Børs var i juli i stor grad konsentrert rundt noen få indekstunge aksjer innenfor oljeservicenæringen. Mer enn halvparten av indeksoppgangen kan knyttes til verdistigningen for Seadrill og seismikkselskapene PGS og TGS. I juli har flere av de store norske bedriftene presentert halvårstall.

8 Generelt har de selskapene som i juli annonserte gode økonomiske resultater også fått en god kursoppgang. I så måte bidro DNB og Yara sterkt til stigningen i de norske aksjeindeksene. For gjødselsprodusenten Yaras vedkommende er det rimelig å anta at noe av kursoppgangen kan skyldes den sterke stigningen i matvareprisene. På den annen side er de selskapene som har fremlagt skuffende regnskapsresultater eller har varslet om usikre fremtidsutsikter blitt straffet med en svak aksjekursutvikling. Det selskapet som i juli ga størst negativt bidrag til indeksutviklingen var Norsk Hydro. I så måte kan en merke seg at aluminiumsprisene falt gjennom måneden og er nå lavere enn ved årets start. Selskap Verdiutvikling Fondsindeksen OSEFX % vis Indeks vekt Verdiutvikling i % i juli 2012 Verdiutvikling i % YTD 2012 Seadrill 9,7 12,0 23,9 DNB 9,5 7,7 11,5 Telenor 9,4 3,3 9,6 Statoil 8,2 1,8 2,0 Yara International 4,6 10,4 22,3 Subsea 7 4,3 8,2 19,1 Orkla 4,3 0,2 2,4 Norsk Hydro 4,0 7,9 8,7 Petroleum Geo Services TGS Nopec Geophysical 3,8 23,1 37,7 3,5 11,0 39,2 Schibsted 2,9 3,9 26,6 Gjensidige Forsikring 2,9 7,0 14,1 Aker Solutions 2,8 5,8 47,2 Royal Caribbean Cruises 2,5 1,6 1,9 Marine Harvest 2,1 4,4 55,8 Golar 2,0 3,3 9,9 ProSafe 1,9 2,6 11,5 Storebrand 1,6 0,6 25,9 Fred Olsen Energy Kongsberg Gruppen 1,5 7,7 25,8 1,2 2,2 2,7 Tomra Systems 1,2 6,1 21,0 Det Norske Oljeselskap 1,1 5,2 5,7 Algeta 1,0 2,9 8,3 DNO Internat. 1,0 16,8 7,1 Etter den gode kursutviklingen for mange norske aksjer i juli har fondsindeksen steget med 13% siden årsskiftet og hovedindeksen med 10%. Vi opprettholder fortsatt vår hovedhypotese som har vært at verdien av de selskapene som inngår i Fondsindeksen på Oslo Børs bør kunne stige i området 15% til 25% i I så måte er verdiutviklingen for norske aksjer så langt i rute. Norske (stats) renter er blitt betydelig lavere i løpet av året. Investorene synes derfor å sette stadig større pris på attraktiviteten ved flere selskapers gode evne til å gi høye utbytter til aksjonærene. I historisk sammenheng er prisingen av norske børsnoterte aksjer fortsatt relativt gunstig. Det forholdet at det er få gode alternativer til aksjeinvesteringer styrker argumentasjonen for at kursutviklingen vil kunne ende i den øverste delen av vårt opprinnelige anslag for norske aksjers verdiutvikling.

9 Oversikt over våre fonds historiske utvikling Våre fond: Spar Aktiv Farmasi Altern. Energi OSEFX MSWI (i NOK) Avkastning juli 2012 Avkastning hittil i år 1,4% 12,4% 1,2% 11,5% 2,8% 10,4% -0,9% -9,9% 4,1% 13,0% 2,4% 8,6% Årsavkastning % -14% 4% -32% -19% -3% Årsavkastning % 17% 9% -14% 22% 14% Årsavkastning % 55% 19% -2% 70% 9% Årsavkastning % -42% -8% -51% -57% -23% Årsavkastning % 19% -6% 15% 10% -4% Årsavkastning % 35% 7% 4% 33% 9% Årsavkastning % 48% 32% 16% 40% 21% Standardavvik % 17% 12% 18% 19% 20% Standardavvik % 21% 8% 22% 25% 16% Fondets størrelse (mill.kr.) Netto andelsverdi pr , , , ,7576

10 Fondsfinans Spar Juli 2012 Også i juli var stigningen i aksjeindeksene for Oslo Børs sterk. Fondsindeksen steg med 4,1% og hovedindeksen med 4%. Etter årets 7 første måneder er stigningen i fondsindeksen nå 13% og i hovedindeksen 10%. Fondsfinans Spar hadde en positiv verdiutvikling i juli med 1,4%. Hittil i år er verdioppgangen for fondet positiv med 12,4%, som er noe svakere enn utviklingen i fondsindeksen. Stigningen i aksjeindeksene for Oslo Børs i juli var i stor grad konsentrert rundt noen få aksjer. På ryggen av en oppgang i oljeprisene steg noen indekstunge oljeserviceaksjer sterkt. Halvparten av indeksoppgangen kunne således tilskrives oppgangen i kursene på riggselskapet Seadrill (+12%) og seismikkselskapene PGS (+23%) og TGS (+11%). For øvrig bidro DNB (+8%), Yara (+10%) og Subsea 7 (+8%) solid til oppgangen. DNB og Yara fremla gode halvårsregnskaper. Det selskapet som hadde størst negativ innflytelse på indeksutviklingen var Norsk Hydro (-8%), hvor aluminiumsprisen har utviklet seg negativt. Hele 37 av indeksens 57 selskaper hadde en utvikling som var svakere enn den gjennomsnittlige indeksutviklingen. Fondets portefølje var dessverre ikke investert i de forannevnte 3 oljeserviceselskapene som bidro sterkt til indeksens oppgang. Våre investeringer i DNB, Yara og Subsea 7 bidro godt, mens investeringen i Norsk Hydro trakk ned i verdiutviklingen. De fleste investeringene i fondet hadde i juli en verdiutvikling innenfor +/- 5%. Sterkest kursutvikling hadde Norwegian Energy (+17%), Yara (+10%), Subsea 7 (+8%), DNB (+8%) og Photocure (+8%). Svakest kursutvikling hadde Vizrt (-12%), Odfjell (-9%), Cermaq (-9%) og Norsk Hydro (-8%). Porteføljen ved utgangen av juli måned består av de samme selskapene som ved inngangen til måneden. I løpet av måneden har vi økt investeringene i bl.a. Cermaq, RCL, REC, DNB og SR-bank. Investeringen i REC ble økt i forbindelse med den rettede emisjonen på kr 1,50. Vi har i juli redusert investeringene i bl.a. Yara og Statoil. Egenkapitalinvesteringene er fordelt på 36 selskaper, hvorav 34 er notert på Oslo Børs, 1 på utenlandsk børs og 1 er unotert. Ved utgangen av juli måned var fondet nesten fullinvestert. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: DNB 9,2% Orkla 6,9% Norwegian Property 5,6% Storebrand 5,6% Subsea 7 4,4% Kvaerner 4,2% Norsk Hydro 4,2% Yara 4,2% Siem Offshore 4,0% Statoil 3,5% (Til sammen 51,6% av porteføljen) Andelsverdi: 5 194,6715 Materialer & Industri 29,8 % Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 11,6 % IT/Telecom 4, Bankinnskudd 0, Finans 27,8 % Energi 26,8 %

11 Fondsfinans Aktiv Juli 2012 Også i juli var stigningen i aksjeindeksene for Oslo Børs sterk. Fondsindeksen steg med 4,1% og hovedindeksen med 4%. Etter årets 7 første måneder er stigningen i fondsindeksen nå 13% og i hovedindeksen 10%. Fondsfinans Aktiv hadde en positiv verdiutvikling i juli med 1,2%. Hittil i år er verdioppgangen for fondet positiv med 11,5%, som er noe svakere enn utviklingen i fondsindeksen. Ettersom fondet er et kombinasjonsfond oppfatter vi at denne verdistigningen er meget god. Stigningen i aksjeindeksene for Oslo Børs i juli var i stor grad konsentrert rundt noen få aksjer. På ryggen av en oppgang i oljeprisene steg noen indekstunge oljeserviceaksjer sterkt. Halvparten av indeksoppgangen kunne således tilskrives oppgangen i kursene på riggselskapet Seadrill (+12%) og seismikkselskapene PGS (+23%) og TGS (+11%). For øvrig bidro DNB (+8%), Yara (+10%) og Subsea 7 (+8%) solid til oppgangen. DNB og Yara fremla gode halvårsregnskaper. Det selskapet som hadde størst negativ innflytelse på indeksutviklingen var Norsk Hydro (-8%), hvor aluminiumsprisen har utviklet seg negativt. Hele 37 av indeksens 57 selskaper hadde en utvikling som var svakere enn den gjennomsnittlige indeksutviklingen. Fondets portefølje var dessverre ikke investert i de forannevnte 3 oljeserviceselskapene som bidro sterkt til indeksens oppgang. Våre investeringer i DNB, Yara og Subsea 7 bidro godt, mens investeringen i Norsk Hydro trakk ned i verdiutviklingen. De fleste investeringene i fondet hadde i juli en verdiutvikling innenfor +/- 5%. Sterkest kursutvikling hadde Norwegian Energy (+17%), Yara (+10%), Subsea 7 (+8%), DNB (+8%) og Photocure (+8%). Svakest kursutvikling hadde Vizrt (-12%), Odfjell (-9%), Cermaq (-9%) og Norsk Hydro (-8%). Porteføljen ved utgangen av juli måned består av de samme selskapene som ved inngangen til måneden. I løpet av måneden har vi økt investeringene i bl.a. Cermaq, RCL, REC, DNB og SR-bank. Investeringen i REC ble økt i forbindelse med den rettede emisjonen på kr 1,50. Vi har i juli redusert investeringene i bl.a. Yara og Statoil. Egenkapitalinvesteringene er fordelt på 36 selskaper, hvorav 35 er notert på Oslo Børs og 1 er unotert. Ved utgangen av juli var omlag 86% av fondet investert i aksjer, som er en reduksjon av investeringsgraden i aksjer. Likviditetspostene er i form av bankinnskudd og norske bankobligasjoner med renteløpetid under et år. Våre 10 største aksjeinvesteringer: DNB 5,3% Norwegian Property 4,9% Orkla 4,7% Storebrand 4,1% Siem Offshore 4,0% Yara 3,7% Subsea 7 3,3% Norsk Hydro 3,2% Kvaerner 3,1% Photocure 3,0% (Til sammen 39,3% av porteføljen) Andelsverdi: ,1030 Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 14,3 % Fordeling på undergrupper: Materialer & Industri 25,1 % IT/Telecom 3,7 % Finans 21,1 % Sertifikater og obligasjoner 11,5 % Bankinnskudd 2,9 % Energi 21,4 %

12 Fondsfinans Farmasi - Bioteknologi Juli 2012 I juli var verdiutviklingen for internasjonale store selskaper innen helsesektoren på nytt bedre enn for de store selskapene som inngår i verdensindeksen. MSCI World Health Care indeksen steg med 3,3% i NOK mot verdensindeksens 2,4%. Etter årets 7 første måneder har MSCI World Health Care nå steget med 12,7% i NOK mot verdensindeksens 8,6%. I juli var verdiutviklingen for Fondsfinans Farmasi - Bioteknologi positiv med en verdiutvikling på 2,8%. Siden årsskiftet har utviklingen for fondet vært positiv med 10,4%. Fondet er rangert med 5 stjerner av Morningstar og er historisk regnet for å være blant de 10% beste internasjonale helsefondene, vurdert etter historisk avkastning og risiko. Den både absolutte og relative sterke verdiutviklingen for helseaksjer i 2012 kan i stor grad tilskrives en sterk verdiutvikling for noen av verdens største farmasiselskaper. Årsaken synes å være at flere investorer på nytt har fått øynene opp for den stabile og gode direkteavkastningen som mange av selskapene har hatt i flere år. Til tross for at flere av selskapene har en inntjeningstrussel ved bortfall av patentbeskyttelse og manglende produktivitet i forskningsporteføljene, fremstår farmasiselskapene likevel som aksjer med god fremtidig kontantstrøm. I en verden med svært lave renter og stor risikoaversjon blir selskaper med tilsynelatende stabil kontantstrøm i sterkere grad verdsatt fremfor mer usikre vekstselskaper eller sykliske selskaper. Samtidig har noen mindre og mellomstore selskaper i sektoren hatt en sterk kursutvikling som følge av oppkjøp og fusjoner. President Obamas problemer med å gjennomføre reformer i det amerikanske helsevesenet har i år vært en usikkerhetsfaktor. Noen amerikanske selskaper innenfor undersegmentet helseservice har derfor vist en kursnedgang som har stått i kontrast til oppgangen for sektoren generelt. Mer enn 2/3 av fondets investeringer viste en positiv verdiutvikling i juli. I juli var det forholdsvis store kursutslag for flere av våre investeringer. Sterkest verdiutvikling viste: (amerikanske) Baxter (+12%), (spanske) Almirall Sa (+9%), (franske) Sanofi (+9%), (amerikanske) Mylan Labs (+9%), (danske) Alk-Abello (+8%) og (norske) Photocure (+8%). Svakest verdiutvikling viste: (amerikanske) Humana (-20%), (svenske) Karolinska Development (-18%), (amerikanske) Wellpoint (-16%), (danske) Ambu (-9%) og (amerikanske) Laboratory Corp (-8%). Porteføljen ved utgangen av juli består av de samme selskapene som ved starten av måneden. Vi har redusert investeringene noe i Baxter, Bayer, Coventry Health Care og (amerikanske) Merck som alle har vist sterk verdiutvikling. Samtidig har vi økt investeringene i Wellpoint og Zimmer Holding som begge har hatt verdifall. Ved utgangen av juli var investeringene fordelt på 31selskaper. Snaue 6% er investert i 2 selskaper notert på Oslo Børs. Øvrige investeringer er notert på utenlandske børser. Fondet skal i henhold til vedtektene være utsatt for den valutarisikoen som følger av de enkelte investeringenes valuta. Fondet var nesten fullinvestert ved månedsslutt. Våre 10 største aksjeinvesteringer Bayer 7,3% Sanofi 5,4% UCB 4,9% Pfizer 4,8% Quest Diagnostics 4,4% Photocure 4,3% Stada Arzneimittel 4,2% Meda 4,2% Mylan 4,1% Novartis 3,9% Fordeling på undergrupper: Bioteknologi 10,9 % Helsetjenester 16,8 % Medisinsk utstyr og Diagnostika 10,5 % Bankinnskudd 0,5 % (Til sammen 47,3% av porteføljen) Farmasi 61,3 % Andelsverdi: ,5890

13 Fondsfinans Alternativ Energi Juli 2012 I juli var verdiutviklingen for flere aksjer innen området alternativ energi svært negativ. Den amerikanske Wilderhill NEX indeksen falt -6,8% i NOK (-7,8% i USD), mens den europeiske Renewable Energy Industrial Index (RENIXX) var negativ -8,8% i NOK (-7,2% i EUR). S&P Global Cleen Energy Index falt hele -11,3% i NOK (-12,2% i USD). Regnet fra årets start er Wilderhill NEX-indeksen negativ med -14,8% i NOK, RENIXX-indeksen er negativ -38,3% i NOK, mens S&P Global Cleen Energy Index er negativ -25,3% i NOK. Verdiutviklingen for Fondsfinans Alternativ Energi var i juli negativ med en avkastning på -0,9%. Fra årsskiftet er avkastningen negativ med -9,9%. Følgelig er fondets avkastning betydelig bedre enn markedsindeksene det er naturlig å sammenligne seg med både for juli måned og for året som helhet. Det var særlig produsentene av elektrisitet som viste sterkest nedgang i aksjekursene i juli. Kombinasjonen av nedgraderinger fra kredittratingselskaper som følge av usikre rammebetingelser (frykt for skatter og endrede regulatoriske regimer), fallende elekrisistetspriser og marginer og et marked for karbonkvoter som ikke fungerer var hovedårsaken. At noen av selskapene leverte gode tall for 2. kvartal så ikke ut til å hjelpe på kursutviklingen. I sol- og vindsektorene er det fortsatt trist og leit. De fleste selskapene som har rapportert kvartalstall viser svak eller negativ lønnsomhet. Den tyske turn-key-leverandøren av utstyr til industrien, Centrotherm, måtte søke konkursbeskyttelse i juli som følge av ordretørke. Også ordretørken i vindsektoren ser ut til å fortsette og 2013 forventes å bli et svært utfordrende år for turbinprodusentene. Fondets relativt sett lave eksponering mot sol- og vindsektoren forklarer at fondet har hatt en bedre utvikling enn indeksene gjennom I juli deltok vi i refinansieringen av norske REC. Samtidig reduserte vi eksponeringen noe i Hafslund, samt noen andre mindre justeringer av porteføljen. Det er ikke kjøpt aksjer i noen nye selskaper i juli. Av fondets 29 plasseringer var det en jevn fordeling mellom aksjer som steg og falt i verdi. Mest positiv var utviklingen for aksjene som ble tegnet i REC (+40%), China Ming Yang Wind Power (+21%) og Nexans (+15%). Størst kursnedgang viste Acciona (-26%), Trina Solar (-25%), Verbund (-15%), Ormat Technologies (-15%), EnerNOC (-12%) og Fortum (-11%). Ved utgangen av juli var omlag 75% av investeringene i utenlandsk valuta. Fondets vedtekter hjemler ikke sikring av valutaposisjonene. Kontantandelen utgjorde snaue 4% av fondets midler ved utløpet av måneden. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Arendals Fossekompani 9,2% Cosan 8,5% REC 7,8% Myr Group 5,5% Maxwell Technologies 4,8% Hafslund 4,6% Ameresco 4,5% ABB 3,9% General Cable Corp 3,9% Covanta Holding 3,8% Fordeling på undergrupper: Smart Grid, kabler og transmisjon 31, Geothermal 2,7 % Bio 12,3 % Sol 10, (Til sammen 54,7% av porteføljen) Andelsverdi: 1 962,7576 Energiproduksjon 27, Lagring 5,4 % Bankinnskudd 3,7 % Diverse Vind 3,3 % 4,6 %

14 25 % Avkastning siste 5 år Fondsfinans Spar vs OSEFX 25 % 5 75 % jul. 07 nov. 07 mar. 08 jul. 08 nov. 08 mar. 09 jul. 09 nov. 09 mar. 10 jul. 10 nov. 10 mar. 11 Fondsfinans Spar OSEFX Fondsindeksen jul. 11 nov. 11 mar. 12 jul % Avkastning siste 5 år Fondsfinans Aktiv vs OSEFX 25 % 5 75 % Fondsfinans Aktiv OSEFX Fondsindeksen jul. 07 nov. 07 mar. 08 jul. 08 nov. 08 mar. 09 jul. 09 nov. 09 mar. 10 jul. 10 nov. 10 mar. 11 jul. 11 nov. 11 mar. 12 jul. 12 Avkastning siste 5 år Fondsfinans Farmasi Bioteknologi jul. 07 nov. 07 mar. 08 jul. 08 nov. 08 mar. 09 jul. 09 nov. 09 mar. 10 jul. 10 nov. 10 mar. 11 jul. 11 nov. 11 mar. 12 jul. 12 Avkastning siste 36 mnd Fondsfinans Alternativ Energi jul. 09 nov. 09 mar. 10 jul. 10 nov. 10 mar. 11 jul. 11 nov. 11 mar. 12 jul. 12

Markedsrapport desember 2012

Markedsrapport desember 2012 Markedsrapport desember 2012 Oslo, 7. januar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det ingen større endringer i forventningene til den globale veksten. Det var en nedgang

Detaljer

Markedsrapport mars 2012

Markedsrapport mars 2012 Markedsrapport mars 2012 Oslo, 10. april 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt var det en nedgang i råvarepriser i mars, men oljeprisene holdt seg på et svært høyt nivå. Konjunkturutsiktene

Detaljer

Markedsrapport mai 2012

Markedsrapport mai 2012 Markedsrapport mai 2012 Oslo, 07. juni 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Økende usikkerhet om den globale økonomiske veksten og gjeldsproblemene i euroområdet preget finansmarkedene

Detaljer

Markedsrapport juli 2013

Markedsrapport juli 2013 Markedsrapport juli 2013 Oslo, 6. august 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering De økonomiske utsiktene for eurosonen synes noe bedre. Verdien av USD svekket seg. Samtidig var det en

Detaljer

Markedsrapport november 2013

Markedsrapport november 2013 Markedsrapport november 2013 Oslo, 9. desember 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventningene til global økonomisk vekst i 2014 er ikke endret. ECB satte likevel ned sentralbankrenten

Detaljer

Markedsrapport august 2012

Markedsrapport august 2012 Markedsrapport august 2012 Oslo, 06. september 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering August var en måned med høye oljepriser og økning i aksjeverdiene på Oslo Børs. Det var samtidig

Detaljer

Markedsrapport oktober 2012

Markedsrapport oktober 2012 Markedsrapport oktober 2012 Oslo, 6. november 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det globale vekstbildet er omtrent uforandret, med en svak og ujevn vekst. I oktober er likevel de

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Markedsrapport januar 2013

Markedsrapport januar 2013 Markedsrapport januar 2013 Oslo, 5. februar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det var god kursoppgang i de fleste aksjemarkeder i januar. Frykten for en global økonomisk resesjon

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedsrapport desember 2013

Markedsrapport desember 2013 Markedsrapport desember 2013 Oslo, 6. januar 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes at den økonomiske veksten i verden blir noe høyere i 2014 enn i 2013. Også i desember

Detaljer

Markedsrapport mars 2013

Markedsrapport mars 2013 Markedsrapport mars 213 Oslo, 4. april 213 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Finansielle problemer på Kypros bidro til en ny svekkelse av verdien av Euro. De globale vekstimpulsene er

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Markedsrapport april 2013

Markedsrapport april 2013 Markedsrapport april 213 Oslo, 7. mai 213 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Til tross for omlag uendret konjunkturbilde, falt internasjonale olje og råvarepriser i april. Det var en sterk

Detaljer

Markedsrapport mai 2013

Markedsrapport mai 2013 Markedsrapport mai 2013 Oslo, 6. juni 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I mai steg langsiktige amerikanske statsrenter betydelig. Samtidig steg verdien av USD. Den sterke kursoppgangen

Detaljer

Markedsrapport februar 2013

Markedsrapport februar 2013 Markedsrapport februar 2013 Oslo, 5. mars 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Internasjonale råvarepriser sank samtidig som den internasjonale verdien av USD steg. Oljeprisen falt

Detaljer

Markedsrapport desember 2011

Markedsrapport desember 2011 Markedsrapport desember 2011 Oslo, 6. januar 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det blandede signaler om den økonomiske veksten i verden. Usikkerheten om den europeiske

Detaljer

Markedsrapport juni 2012

Markedsrapport juni 2012 Markedsrapport juni 2012 Oslo, 04. juli 2012 Image Kipper Williams and/or commissioning clients. All rights reserved Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Finansproblemene i euroområdet preget

Detaljer

Markedsrapport september 2012

Markedsrapport september 2012 Markedsrapport september 2012 Oslo, 4. oktober 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det er sprikende forventninger til veksten i verdensøkonomien. Prisutviklingen for råvarer gir heller

Detaljer

Markedsrapport mars 2014

Markedsrapport mars 2014 Markedsrapport mars 2014 Oslo, 8.april 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den russiske tilraningen av Krim-halvøya fra Ukraina har kun ført til mindre bevegelser i kapitalmarkedene.

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Markedsrapport januar 2014

Markedsrapport januar 2014 Markedsrapport januar 2014 Oslo, 10. februar 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventningene til økonomisk vekst er fortsatt gode, men det er økende frykt for en nedkjøling av den

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Markedsrapport januar 2011

Markedsrapport januar 2011 Markedsrapport januar 2011 Oslo, 9. februar 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Januar er ofte en god måned for aksjemarkedsinvestorer. Slik ble det også i år. En betydelig tilførsel

Detaljer

Metaller & Energi Prisendring i USD 6 % 5 % 0 % Gull. Kobber. Alumium. Landbruksprodukter 15 % 2 % -1 % -2 % Hvete. Ris. Gummi

Metaller & Energi Prisendring i USD 6 % 5 % 0 % Gull. Kobber. Alumium. Landbruksprodukter 15 % 2 % -1 % -2 % Hvete. Ris. Gummi Markedsrapport april 2012 Oslo, 07. mai 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale veksten antas å være rundt 3,5%, men det er fortsatt store forskjeller i landenes økonomiske

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Markedsrapport august 2013

Markedsrapport august 2013 Markedsrapport august 2013 Oslo, 5. september 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering På aggregert basis er det fortsatt tilfredsstillende vekst i verdensøkonomien. Økende politisk usikkerhet

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedsrapport april 2014

Markedsrapport april 2014 Markedsrapport april 2014 Oslo, 8. mai 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes fortsatt en bedring i global økonomisk vekst, til tross for at geopolitisk risiko har økt.

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Markedsrapport september 2014

Markedsrapport september 2014 Markedsrapport september 2014 Oslo, 7. oktober 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Global økonomisk vekst forventes fortsatt å være relativt moderat. Oljeprisene falt videre, og andre

Detaljer

Markedsrapport november 2014

Markedsrapport november 2014 Markedsrapport november 2014 Oslo, 8. desember 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oljeprisene falt kraftig i november. Det er fortsatt store forskjeller i forventningene til global

Detaljer

Markedsrapport juni 2013

Markedsrapport juni 2013 Markedsrapport juni 2013 Oslo, 3. juli 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Langsiktige statsrenter steg globalt i juni. Flere råvarepriser fortsatte å falle, og prisfallet var særlig

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Markedsrapport november 2011

Markedsrapport november 2011 Markedsrapport november 2011 Oslo, 6. desember 2011 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Også i november var både nyhetsbildet og utviklingen i de internasjonale finans- og kapitalmarkedene

Detaljer

Markedsrapport oktober 2013

Markedsrapport oktober 2013 Markedsrapport oktober 2013 Oslo, 6. november 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes at den globale økonomiske veksten øker i 2014. Internasjonale aksjemarkeder steg videre

Detaljer

Markedsrapport mai 2014

Markedsrapport mai 2014 Markedsrapport mai 2014 Oslo, 11.juni 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den økonomiske veksten i verden er fortsatt ujevnt fordelt, og relativt svak i flere land. Internasjonale

Detaljer

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008 MÅNEDENS HOLBERgRAF Mars 28 Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n So ur c e : R e u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet

Detaljer

Markedsrapport oktober 2011

Markedsrapport oktober 2011 Markedsrapport oktober 2011 Oslo, 4. november 2011 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det økonomiske nyhetsbildet ble også i oktober preget av problemene i europeisk økonomi og eurosamarbeidet.

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventninger om fortsatt stor likviditetstilførsel fra sentralbankene bidro til ytterligere rentenedgang

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Markedsrapport september 2011

Markedsrapport september 2011 Markedsrapport september 2011 Oslo, 6.oktober 2011 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Fortsatt usikkerhet om eurosamarbeidet preget det økonomiske nyhetsbildet også i september. Frykt

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Markedsrapport november 2014

Markedsrapport november 2014 Markedsrapport november 2014 Oslo, 8. desember 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oljeprisene falt kraftig i november. Det er fortsatt store forskjeller i forventningene til global

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 P. 1 Date 18.09.2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Innhold Markedsrapport Porteføljesammendrag.. 3 9 Aktivaallokering

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Markedsrapport desember 2014

Markedsrapport desember 2014 Markedsrapport desember 2014 Oslo, 9. januar 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Også i desember var det et kraftig fall i oljeprisene. Den internasjonale verdien av NOK ble følgelig

Detaljer

Markedsrapport juli 2014

Markedsrapport juli 2014 Markedsrapport juli 2014 Oslo, 6. august 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Til tross for ytterligere økt geopolitisk uro kombinert med høyere økonomisk vekst, var det i juli en nedgang

Detaljer

Markedsrapport april 2015

Markedsrapport april 2015 Markedsrapport april 2015 Oslo, 08. mai 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale økonomiske veksten fortsetter. Internasjonalt var det en oppgang i både langsiktige statsrenter

Detaljer

Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning

Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning Oslo, 4. juli 2013 Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning Første halvår 2013 har gitt tilfredsstillende avkastning for aksjeinvestorer. Oslo Børs Fondsindeks har steget 6,3%, mens

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar Månedsrapport 2/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 472,1 0,3 0,9 6,3 15,1 Dow Jones 14009,8 1,1 0,8 7,0 8,9 Brent 116,4-0,3 2,6 12,0 5,9 EURNOK 7,4379-0,1 0,1-1,4 2,7 USDNOK 5,4695

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Markedsrapport januar 2015

Markedsrapport januar 2015 Markedsrapport januar 2015 Oslo, 5. februar 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Olje- og råvarepriser falt ytterligere i januar. Den europeiske sentralbanken varslet om betydelige

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Markedsrapport mars 2015

Markedsrapport mars 2015 Markedsrapport mars 2015 Oslo, 10. april 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det var nedgang i internasjonale priser på olje og andre råvarer i mars. Verdien av USD styrket seg ytterligere

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 4-2012 «Risk-on» ga sterk januar i aksjemarkedene Rentemarkedet preges også av økt risikovillighet Flere spennende nyheter i råvarer Nordisk banksektor går godt Italienere

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77

Detaljer

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 10/13 Markedskommentar September måned ble sterkt preget av BNP tallene som ble sluppet i slutten av august. Den kvartalsvise BNP veksten ble 0,8 % mot markedets forventning på 1,0 %. Dette

Detaljer

Markedsrapport juni 2014

Markedsrapport juni 2014 Markedsrapport juni 2014 Oslo, 2.juli 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I juni bidro økende geopolitisk uro til prisoppgang for olje og metaller. Samtidig steg aksjekursene globalt

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 51. 18. desember 2006 Tilbakeblikk på uke 50. Etter at Oslo Børs steg svakt i uke 49, ble det nok en sterk uke i forrige uke. Hovedindeksen endte opp til ny

Detaljer

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012 Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 1 Hvordan oppstod finanskrisen? 1. Kraftig vekst i gjeld og formuespriser lave lange renter 1 Renteutvikling,

Detaljer

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar Månedsrapport 01/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 453,6-0,2 1,6 1,0 15,1 Dow Jones 13412,6 2,4 2,1-0,6 8,2 Brent 111,9-0,5 0,8 5,3 5,1 EURNOK 7,2965-0,2 1,1 1,9 5,8 USDNOK 5,5663

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,08 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 BNP (brutto nasjonalprodukt) i OECD årlig vekst (%) MAKRO 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 USA Tyskland Storbritannia Italia Spania

Detaljer

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no PRESSEKONFERANSE - 9. august 213 2. KVARTAL 213 www.nbim.no Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner, 3. juni 213 4 5 4 397 4 5 4 Aktivaklasse Verdi Prosentandel fond 4 3 5 Aksjer 2 785 63,4%

Detaljer

Uken som gikk Hovedindeksen kraftig opp. Oppdaterte analyser. Subsea 7 - Kursmål 180 - Kjøp Solid utbytte

Uken som gikk Hovedindeksen kraftig opp. Oppdaterte analyser. Subsea 7 - Kursmål 180 - Kjøp Solid utbytte OSEBX indeks Uke 1 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke, % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 11, Siste % sist uke % YTD FTSE

Detaljer

Uken som gikk Børsen fortsetter nedover. Flere faktorer er da verdt litt oppmerksomhet: Oppdaterte analyser

Uken som gikk Børsen fortsetter nedover. Flere faktorer er da verdt litt oppmerksomhet: Oppdaterte analyser OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 1,7 Endring sist uke -1,9 % Endring i år 7,7 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 1,7 Siste % sist uke %

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

Markedsrapport juli 2015

Markedsrapport juli 2015 Markedsrapport juli 2015 Oslo, 7. august 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I juli var økonomiske signaler og impulser varierte og til dels motstridende. Generelt var det nedgang

Detaljer

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 01/14 Markedskommentar Starten på det nye året har ikke bydd på de helt store store overraskelsene, utover en litt slapp børs åpning her hjemme. Etter en sterk avslutning i 2013 korrigerer

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

Markedsrapport juni 2015

Markedsrapport juni 2015 Markedsrapport juni 2015 Oslo, 7. juli 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Økonomiske vekstforventninger er blitt noe lavere, men langsiktige statsrenter fortsatte å stige i juni.

Detaljer

Markedsrapport oktober 2014

Markedsrapport oktober 2014 Markedsrapport oktober 2014 Oslo, 6. november 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Utsiktene for global økonomisk vekst er fortsatt moderate. Oljeprisen falt videre i oktober, mens

Detaljer