Markedsrapport april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport april 2013"

Transkript

1 Markedsrapport april 213 Oslo, 7. mai 213 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Til tross for omlag uendret konjunkturbilde, falt internasjonale olje og råvarepriser i april. Det var en sterk kursoppgang på mange aksjebørser. Internasjonale renter og inflasjonsforventninger er fortsatt lave. Konjunkturer og råvarer IMF International Monetary Fund (Pengefondet) fremla i april sin halvårlige publikasjon kalt «World Economic Outlook». Konklusjonen i rapporten er at globale utsikter for økonomisk vekst er blitt noe bedre. Prognosene til IMF er nå at verdiskapningen i verden vil stige med 3,25% i år og 4% i 214. Som i de siste årene forventes vekstutsiktene å være betydelig høyere for land med utviklingsøkonomi/ fremvoksende markeder sammenlignet med vekstanslagene for de tidlig industrialiserte landene (i hovedsak Vest Europa, Nord Amerika, Japan og Australia). For gruppen av land med fremvoksende økonomi («emerging markets») antas veksten å bli 5,3% i år og 5,7% i 214. På den annen side antas veksten i de industrialiserte landene å bli magre 1,2% i år og 2,2% i 214. IMF har i sin rapport fokusert på den ujevne økonomiske utviklingen i de velutviklede industrilandene.

2 Underliggende Inflasjon 3,5 3 2,5 2 1,5 1 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 USA Euro området Norge,5 des. 4 mar. 5 jun. 5 sep. 5 des. 5 mar. 6 jun. 6 sep. 6 des. 6 mar. 7 jun. 7 sep. 7 des. 7 mar. 8 jun. 8 sep. 8 des. 8 mar. 9 jun. 9 sep. 9 des. 9 mar. 1 jun. 1 sep. 1 des. 1 mar. 11 jun. 11 sep. 11 des. 11 mar. 12 jun. 12 sep. 12 des. 12 mar. 13 Veksten i amerikansk BNP (brutto nasjonal produkt) forventes å bli snaue 2%. Vekstmotoren i USA er i stor grad økt etterspørsel fra konsumentene, og fallet i boligprisene synes å ha stoppet opp. Veksten i Japan forventes å bli omlag 1,6%. Den japanske veksten er i stor grad stimulert av offentlige pengepolitiske og finanspolitiske tiltak, som samtidig har svekket verdien av JPY betydelig. For euroområdet antar IMF at det i år vil bli negativ vekst. Innen euroområdet vil det i tillegg til den negative utviklingen i Italia og Spania nå også være Frankrike som trekker ned vekstutsiktene. Den (umiddelbare) økonomiske risikoen i verden synes å ha blitt mindre i det siste halvåret. Dette tilskrives at risikoen for en avvikling av euroområdet er blitt redusert, og at de budsjettmessige innstramningstiltakene i USA ikke lenger antas å ville ramme den amerikanske veksten like hardt. I et lengre perspektiv er det likevel fortsatt betydelige risikofaktorer/ utfordringer for verdensøkonomien. Dette gjelder bl.a.: høy privat gjeld og lav manøvreringsevne i euroområdet, fravær av statsfinansielle konsoliderings planer i USA og Japan, utfordringene med å avvikle programmene for likviditetstilførsel og ukonvensjonell pengepolitikk i flere land og overinvesteringer /«prisbobler» i noen land med fremvoksende økonomi. De fleste av verdens råvarepriser viste en nedgang i april, og Rogers internasjonale råvareindeks falt 4,4% (USD) tilsvarende 5,8% i NOK. Fra årsskiftet er denne råvareindeksen på nytt negativ med 3,5%(USD), tilsvarende +,3% i NOK. Oljeprisene falt til dels ganske kraftig i april. Brent oljen ble ved utgangen av måneden omsatt til snaue 12 USD. Dette var en nedgang i oljeprisen på 6,9% i USD. Fra årsskiftet har oljeprisen falt med 9,1% i USD, tilsvarende 5,5% i NOK. Det var i april et særlig fokus på den store prisnedgangen for kobber. Dette blir av enkelte tolket som et tegn på at den økonomiske veksten er i ferd med å avta. Prisen på gull falt også sterkt i april. En skal ikke glemme at flere av verdens sentralbanker sitter på betydelige beholdninger av gull, som selvsagt kan avhendes. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 125 Vika, N 11 Oslo 2

3 3 % 25 % 2 % 15 % 1 % 5 % % 5 % 1 % 15 % 2 % 25 % 3 % 3 % 22 % 3 % 14 % 1 % 6 % 1 % Landbruksprodukter Prisendring i USD April Hittil i år 3 % 3 % % 2 % 7 % 1 % 2 % 1 % 6 % 7 % 9 % 9 % 23 % 3 % 3 % Metaller & Energi Prisendring i USD April Hittil i år 2 % 1 % % 1 % 2 % 3 % 7 % 2 % 1 % 1 % 3 % 2 % 7 % 9 % 7 % 9 % 9 % 7 % 1 % 1 % 8 % 11 % 12 % 16 % 2 % Renter og valuta Obligasjonsrentene fortsatte å falle i april. Driveren for dette var forventninger om lavere fremtidige sentralbankrenter. Slike forventninger synes igjen å være en følge av lavere inflasjonsforventninger. Prisene på realrentepapirer var omtrent uendret samtidig som renten falt på de ordinære 1 års obligasjonene både i USA og Tyskland. I USA og Norge ble dessuten den registrerte inflasjonen lavere enn forventet. I Euroområdet var inflasjonen dog ørlite høyere enn forventet. Sentrale rentenivåer (pr. 3.4) Sentralbankrente 3 mnd. rente 1 års statsobl. USA,25,27 1,67 Euro,75,21 1,22 Norge 1,5 1,79 2,4 Fokuset i markedene har vært at en ikke ser noen «triggere» som skal kunne få i gang veksten i Europa. Statsgjelden fortsetter å øke til tross for innstramninger i de offentlige budsjettene. Samtidig fortsetter arbeidsledigheten å øke som et resultat av innstramningene. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 125 Vika, N 11 Oslo 3

4 Med unntak for de tyske rentene falt de kortsiktige rentenivåene generelt noe mer i Europa enn i USA. Det var en voldsom rentenedgang for italienske og spanske statsobligasjoner, og 1 års renten falt nesten en prosent. Selv den ytterst usikre politiske situasjonen i Italia kunne ikke stoppe rentenedgangen. Italienske og spanske obligasjoner handler nå på nivåer fra oktober 21, altså før krisen i statsobligasjons markedet hadde spredt seg til landene for fullt. Noe av denne nedgangen skyldes fallet i det generelle rentenivået. I forhold til de tyske rentene er renteforskjellen for italienske og spanske obligasjoner fortsatt innenfor de nivåene som har vært i markedene siden krisen skjøt fart i juli 211, men i den lave enden av intervallet. Det er nå priset inn et optimistisk utfall for utviklingen i statsfinansene i Italia og Spania som ikke nødvendigvis samsvarer med konsensus blant de fleste markedsaktørene. Det er nærliggende å tro at rentenedgangen i stor grad er drevet av den enorme likviditetstilførselen fra ECB (den europeiske sentralbanken). Det er heller ikke noen tegn til at tilførslene vil avta med det første. April Japanske Yen Australske Dollar US Dollar Brasilianske Real Svenske Kroner Singapore Dollar Syd Koreanske Won Canadiske Dollar Taiwanske Dollar Mexikanske Peso Sveitsiske Franc New Zealandske Dollar Britiske Pund Valutakurser Endring mot NOK 4,6 % 2,2 % 1,5 % 1, %,9 %,7 %,6 %,5 %,2 %,2 % 1, % 1, % 1,3 % Det er for tiden generelt vanskelig å finne særlig verdi i statsobligasjoner noen steder. Spesielt peker japanske statsobligasjoner seg ut som et svakt investeringsalternativ. Japanske 1 års statsrenter handles nå på,6% årlig, samtidig som sentralbanken forsøker å få inflasjonen opp til 2% i løpet av de nærmeste årene. Gigantiske kjøp av statsobligasjoner og andre tiltak fra den japanske sentralbanken viser at de er villig til å ta i bruk de virkemidlene som er nødvendig for å få opp inflasjonen. Sentralbankens virkemiddelbruk synes derfor å ha skapt en boble i det japanske obligasjonsmarkedet. I Norge falt renten på 2 års pengemarkedsplasseringer mer enn i Europa, og 1 års statsrenter falt også mer enn de tyske. Markedet har fokusert på at den underliggende inflasjonen i Norge har falt de siste månedene, til tross for lav arbeidsledighet og høy boligprisvekst. Markedsaktørene er ikke lenger like sikre på at denne situasjonen vil vedvare, og satser i større grad på at Norges Bank vil komme til å kutte sentralbankrenten. Syd Afrikanske Rand Danske Kroner Euro 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1 % 5 % % 5 % Verdien av EUR styrket seg mot USD i takt med verdioppgangen for italienske og spanske statsobligasjoner. Denne korrelasjonen har vært sterk de siste årene, så dette var ikke overraskende. Verdien av AUD (australske dollar) svekket seg moderat mot USD, hvilket normalt er et uttrykk for lavere forventninger til den økonomiske veksten. Dessuten er Australia en stor eksportør av metaller, hvor prisene falt mye i april. Også i april utviklet verdien av JPY seg svakere mot USD. Dette har vært trenden etter at de aggressive monetære tiltakene ble annonsert i Japan, men fallstyrken for JPY synes å være i ferd med å avta. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 125 Vika, N 11 Oslo 4

5 % års statsobligasjonsrenter Kraftig fall i Spanske og Italienske statsrenter i april Norge Spania Italia Tyskland % apr. 12 mai. 12 jun. 12 jul. 12 aug. 12 sep. 12 okt. 12 nov. 12 des. 12 jan. 13 feb. 13 mar. 13 apr. 13 Sentrale valutaer mot NOK Pr % endring i april % endring YTD USD 5,77 1,5 % 3,9 % EURO 7,6 1,5 % 3,6 % SEK,89,9 % 4,2 % GBP 8,97 1,3 %,6 % JPY 6,21 4,6 % 7,7 % CHF 6,2 1, % 2,1 % Norske kroner svekket seg med omtrent 1,5% mot EUR i april. I forhold til USD styrket imidlertid verdien av NOK seg med omtrent 1,5%. Siden årsskiftet har verdien av NOK svekket seg mot både SEK, USD, DKK, EUR og CHF. Det er grunn til å tro at den norske kronens status som en internasjonal trygg «valutahavn» ikke vil være like sterk i tiden framover. Bombene var utplassert av to yngre tsjetsjenske brødre. Ingen politisk bevegelse har påtatt seg noe ideologisk ansvar for bombene. Tragisk nok ble 3 personer drept og mange skadet. Bombene i Boston var likevel blant de minst dødelige, sammenlignet med et utvalg av andre bombeattentater i verden i april. Særlig ble Irak og Afghanistan hardt rammet av mange alvorlige bombeattentat. Det er anslått at mer enn 7 personer omkom og mer enn 1.6 ble såret i Irak i april som følge av terroraksjoner og politisk vold. Det er frykt for at situasjonen i Irak kan utvikle seg til en borgerkrig mellom sjia og sunnimuslimer. Borgerkrigen i Syria fortsetter i et stadig mer voldelig omfang. Det er tegn til at det er blitt brukt nervegass, muligens av en opprørsgruppe. Den politiske og militære situasjonen i hele regionen blir stadig mer ustabil. Geopolitiske forhold Den svulstige nord koreanske retorikken resulterte heller ikke i april i noen form for militære handlinger. I april var de største nyhetsoppslagene i flere vestlige media fokusert om to bomber som rammet løpere og tilskuere til Boston Maraton. I Bangladesh har det vært opptøyer og flere hundre tusen islamister krever innført dødsstraff for blasfemi. Vi får håpe at dette ikke innebærer en begynnende ny runde med voldshandlinger i dette befolkningsrike landet. Bangladesh ble i april også rammet av at en bygning kollapset, hvilket medførte at mer enn 6 personer omkom. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 125 Vika, N 11 Oslo 5

6 Internasjonale aksjemarkeder Hovedretningen for de internasjonale aksjemarkedene var positiv i april. MSCI World Index (verdensindeksen) viste en verdioppgang med 3,6% i indeksvalutaen USD (2,1% i NOK). Så langt i år har verdensindeksen steget med respektable 11,3% i USD og hele 15,7% i NOK. Kursutviklingen for aksjeinvesteringer i fremvoksende økonomier er fortsatt svakere enn for utviklingen i de industrialiserte landene. Indeksverdien for MSCI Emerging Market Index steg med 1,1% i USD, men var negativ med,5% i NOK. Svak og til dels negativ verdiutvikling for indekstunge selskaper i land som Kina, Brasil og Russland både i april og for året som helhet har bidratt til at MSCI Emerging Market Index hittil i år har utviklet seg negativt med,9% i USD, men +2,9% i NOK. Det kan være et paradoks at utviklingen i aksjekursene er svakere i store selskaper i de deler av verden som har god økonomisk vekst sammenlignet med selskaper i stagnerende Europa. Kanskje aksjemarkedet på nytt forutser (diskonterer) at veksten og inntjeningen stopper opp i deler av vekstlandenes næringer, samtidig som Europas økonomi vil komme seg gjennom finanskrisen? Prosentvis endring i aksjemarkedene hittil i år (regnet i NOK) des. 31. jan. 28. feb. 31. mar. 3. apr. Morgan Stanley Verdensindeks Morgan Stanley Emerging Markets OSEFX Norge Prosentvis endring i aksjemarkedene hittil i år (regnet i NOK) des. 31. jan. 28. feb. 31. mar. 3. apr. BE5 Europa NKY Japan S&P 5 USA Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 125 Vika, N 11 Oslo 6

7 MSCI Emerging Markets Oslo Børs Fondsindeks Avkastning aksjeindekser Lokal valuta I NOK April YTD April YTD MSCI World 3,6 % 11,3 % 2,1 % 15,7 % S&P 5 Index 2,3% 12,7 %,8 % 17,1 % Bloomberg European 5 2,5 % 8, % 4, % 11,8 % Nikkei 225 1,9 % 34,3 % 5,9 % 22,5 % 1,1 %,9 %,4 % 2,9 % 1,7 % 8,1 % 1,7 % 8,1 % Den sterke aksjekursutviklingen i USA fortsatte, men med en noe lavere veksttakt. S&P 5 indeksen steg 2,3% i april (,8% i NOK). Oppgangen for S&P 5 indeksen fra årsskiftet har vært sterkere enn verdensindeksens utvikling. De fleste europeiske aksjemarkedene steg i april. Spesielt sterk var utviklingen i «kriselandene» Italia (+1,8% i EUR), Portugal (+8,9% i EUR) og Spania (8,2% i EUR). Oppgangen kan ses i sammenheng med den store likviditetstilførselen som landene nå opplever, og at faren for finansielt sammenbrudd for euroområdet synes betydelig redusert. Bloomberg European 5 Index steg 2,5% i april (4% i NOK). Avkastningen for investeringer i de 5 høyest kapitaliserte europeiske selskapene har likevel vært noe lavere enn for de tilsvarende 5 høyest kapitaliserte amerikanske selskapene siden årsskiftet. I det japanske aksjemarkedet fortsatte den sterke kursoppgangen. Nikkei 225 indeksen steg med hele 1,9% i JPY (5,9% i NOK). I årets 4 første måneder har verdistigningen for den japanske aksjeindeksen vært hele 34,3% i JPY (22,5% i NOK). Oppgangen i det japanske aksjemarkedet kan i stor grad tilskrives at forventninger om bedret inntjening hos japanske eksportører, som vil være en følge av den store svekkelsen av verdiene av JPY. Norsk økonomi I april fremla den norske regjeringen en ny såkalt «Nasjonal Transportplan» for årene 214 til 223 som en Stortingsmelding. I denne varsles det en betydelig økt satsing på samferdsel, og at staten årlig skal bruke om lag 5 milliarder kroner i planperioden. Til sammenligning antas de samlede norske oljeinvesteringene i år å være omlag 2 milliarder kroner. For enhver bruker av det norske veinettet synes en økt satsing på samferdsel å være langt på overtid. For ettertiden vil nok den manglende satsingen på adekvat infrastruktur i samferdselssektoren stå som en av de største unnlatelsessyndene til den nåværende regjeringen. Norge har i dag et dårlig og tidkrevende transportsystem i de befolkningstunge delene av landet, hvor det daglige transportbehovet er størst. Samtidig er det blitt bygd for mange dyre veier, bruer og tunneler i deler av landet hvor det bor få mennesker. Dette har skjedd av hensyn til Regjeringens distriktsprofil, og viser en reell manglende vilje og evne til å forstå den demografiske statistikken over befolkningsveksten i Norge. Til tross for at stortingsmeldingen varsler om planer for en stor pengevekst til samferdselsområdet, synes heller ikke den nye nasjonale transportplanen å ta høyde for de reelle transportutfordringene i årene fremover. Planen er fortsatt etter prinsippet «litt til alle, over hele landet». Den eneste trøsten er kanskje at lyntog ideen antagelig er begravd, inntil en ny utredningskomite får et nytt mandat. For en økonom kan likevel satsingsområdene i den nye transportplanen fortsatt synes noe underlige. En kostbar tunnel for båttrafikk på Vestlandet (ved Stadt) er blitt prioritert, mens nye tunneler for T Bane eller tog under Oslo ikke er prioritert. Vi antar at regjeringen ikke har planlagt å stoppe innvandringen eller har lagt inn i sine planer at svensker og polakker kommer til å reise hjem som følge av en nedgang i oljeprisene. Det synes derfor å bli ytterligere nye transportbehov i de store byområdene i årene fremover, på grunn av den forventede store befolkningsveksten i Norge.

8 Boligbehovet for Oslo området bør (og kan?) ikke løses ved at det blir et noe bedre transporttilbud for pendling med tog fra Fredrikstad, Hamar og Tønsberg. De norske inflasjonstallene som ble fremlagt i april var på nytt lave. Konsumprisindeksen for perioden mars 212 til mars 213 steg med 1,4%, og konsumprisindeksen justert for avgifter og energi steg med,9%. Fortsatt er inflasjonen et godt stykke unna det inflasjonsmålet som Norges Bank skal styre etter på 2,5%. Det er spenning knyttet til hvorvidt Norges Bank reduserer sentralbankrenten på rentemøtet i mai. Vurdert etter den senere tids utvikling i oljeprisen og svekkelsen av kroneverdien bør det ikke være noe behov for en ny rentenedsettelse. Det norske aksjemarkedet Til tross for et relativt kraftig fall i oljeprisene i april steg de norske aksjeindeksene. Fondsindeksen steg med1,7%. Både hovedindeksen og fondsindeksen har steget med 8,1% siden årsskiftet. Aksjer innenfor energisektoren viste generelt en negativ kursutvikling og dro isolert indeksen ned i april. Kursen på Statoil har så langt i år vist en svak positiv verdiutvikling, samtidig som oljeprisen har falt regnet i NOK.Det var særlig aksjer innenfor fiskerisektoren som bidro til kursoppgangen i april. Dette skyldtes mer optimistiske forventninger om fortsatt høye priser på oppdrettslaks. I april har noen norske selskaper fremlagt resultatregnskaper for 1.kvartal. I forhold til investorenes og analytikernes forventninger har noen av selskapene skuffet med sine tall og framtidsutsikter. Hardest rammet av resultatpresentasjonene ble i så måte kursutviklingen for Aker Solutions, hvor verdinedgangen var hele 23%. Hittil i år er verdiutviklingen for norske aksjeindekser vesentlig svakere enn utviklingen for verdensindeksen (+15,7% i NOK) og alle de japanske, amerikanske og europeiske indeksene for store aksjeselskaper. Den svenske aksjeindeksen OMX 3 har også til sammenligning steget bedre enn det norske aksjemarkedet, med en oppgang på 16,7% (i NOK). Sammenlignet med indeksen for store aksjeselskaper i fremvoksende markeder (+2,9% i NOK) har imidlertid det norske aksjemarkedet hatt en bedre verdiutvikling hittil i år. Selskap Verdiutvikling Fondsindeksen Aksjer med indeksvekt > 1% OSEFX % vis Indeks vekt Verdiutvikling i % i april Verdiutvikling i % hittil i år Pr. 3. april DNB 9,7 1, 33,9 Telenor 9,4 1,5 15,5 Statoil 8,9,4 1,2 Yara International 8,5 2, 1,4 Orkla 5, 16,8 12,5 Seadrill 4,8 4,3 8,6 Norsk Hydro 4,3 7, 3,2 Subsea 7 SA 4,1 9, 6, TGS Nopec Geophysical 3,6 6,1 13,8 Schibsted 3,4 3,7 6,4 Gjensidige Forsikring Petroleum Geo Services Royal Caribbean Cruises 3,2 3,5 25,6 3,2 6,2 11,5 2,9 13, 15,4 Marine Harvest 2,8 1,8 17,2 Aker Solutions 2,3 23, 26, Prosafe 2,1 2, 18,7 Storebrand 1,6 15,6 2,3 Fred Olsen Energy Norwegian Air Shuttle 1,4,4 3,8 1,3 31, 92,5 Tomra Systems 1,2 3,2 9,8 Algeta 1,1,5 26,3 DNO International Kongsberg Gruppen Det Norske Oljeselskap 1,1,3 8,1 1, 6, 12,4 1, 9,2,9 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 125 Vika, N 11 Oslo 8

9 Som vårt hovedsyn for det norske aksjemarkedet i 213 har vi lagt til grunn at endringen for fondsindeksen vil være i intervallet +1% til +2%. I så måte er verdiutviklingen på Oslo Børs hittil i år om lag som forventet. En stor del av verdioppgangen er imidlertid knyttet til noen få store selskaper. Kursutviklingen i DNB og Telenor står alene for mer enn halvparten av indeksoppgangen i fondsindeksen hittil i år. Det tidligere lille selskapet Norwegian Air er i løpet av de to siste årene blitt et relativt stort selskap. Kursoppgangen for dette selskapet har i de siste 4 måneden vært hele 93%, og selskapet har hatt den tredje største indekspåvirkningen hittil i år. Aksjeinvestorene synes for tiden ikke å være skremt av at Norwegian har bestilt 258 nye fly til en verdi av omlag 75 milliarder kroner, selv om selskapet bare har en bokført egenkapital i overkant av 2 milliarder kroner. I forhold til nivåene ved årets start fremstår norske aksjer nå som relativt sett mer attraktive sammenlignet med internasjonale aksjer. Utbytteavkastningen av norske aksjer er fortsatt et godt alternativ til investeringer i obligasjoner. I historisk sammenheng er norske aksjer relativt normalt priset vurdert etter pris/inntjening og pris/bokført verdi av egenkapitalen. Til tross for fallet i oljeprisene, ser vi for tiden ikke noen grunn til å endre våre antagelser om verdiutviklingen for norske aksjer i 213. Ved årets start hadde vi forventninger om at råvareprisene, herunder oljeprisene, vil kunne falle i 213. I vårt notat om «økonomiske utsikter for 213 la vi til grunn at den gjennomsnittlige oljeprisen i 213 vil falle i forhold til nivået ved utgangen av 212. Oversikt over våre fonds historiske utvikling Våre fond: Avkastning april 213 Årsavkastning 213 Fondsfinans Spar,% 4,5% Fondsfinans Aktiv,2% 3,1% Fondsfinans Farmasi,8% 16,8% Fondsfinans Alt. Energi 1,1% 11,9% OSEFX 1,7% 8,1% MSWI (i NOK) 1,9% 15,6% Årsavkastning 212 2% 15% 12% 4% 21% 9% Årsavkastning % 14% 4% 32% 19% 3% Årsavkastning 21 23% 17% 9% 14% 22% 14% Årsavkastning 29 82% 55% 19% 2% 7% 9% Årsavkastning 28 48% 42% 8% 51% 57% 23% Avkastning siste 5 år 25% 14% 79% 65% 1% 27% Gjsn. årlig avkastning siste 5 år * 5% 3% 12% 19% % 5% Avkastning siste 1 år 487% 343% 163% 296% 94% Gjsn. årlig avkastning siste 1 år * 19% 16% 1% 15% 7% Avkastning siden oppstart 477% 212% 49% 68% Standardavvik siste år 13% 1% 9% 11% 13% 1% Standardavvik siste 5 år 27% 22% 11% 26% 29% 13% Standardavvik siste 1 år 24% 21% 14% 25% 13% Fondets størrelse (mill.kr.) Netto andelsverdi pr , , , ,5225 * Geometrisk beregnet Redaktør og ansvarlig for innholdet i våre markedsrapporter er Odd Hellem Investeringsdirektør Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 125 Vika, N 11 Oslo 9

10 Fondsfinans Spar April 213 Også i april var de daglige kursbevegelsene i det norske aksjemarkedet relativt små. I løpet av måneden steg fondsindeksen og hovedindeksen hhv. 1,7% og 1,9%. Siden årsskiftet er oppgangen 8,1% for de to indeksene. Fondsfinans Spar hadde en svak positiv verdiutvikling i april. Hittil i år er verdioppgangen for fondet noe over 4,5%. Fondet er ikke et indeksfond, og porteføljesammensetningen avviker betydelig fra fondsindeksen. Gitt våre forventninger til det norske aksjemarkedet ved inngangen til året og porteføljens risikonivå, anser vi fondets avkasting som tilfredsstillende. Nesten 6% av fondsindeksens 55 verdipapirer viste en negativ verdiutvikling i april. At indeksene likevel kunne vise en oppgang i måneden skyldtes en god verdiutvikling for flere av de høyt kapitaliserte selskapene, herunder DNB (+1%) og Orkla (+17%). I april var det en solid kursoppgang for selskapene innenfor fiskerinæringen med unntak av Cermaq ( 7%). Kursen på Cermaq falt etter at selskapet meldte at det vil kjøpe det peruanske selskapet Copeinca. Med unntak av noen riggselskaper (Seadrill og Songa) var det i april en negativ kursutvikling for selskapene innenfor olje og oljeservicenæringen. Dette kan henføres til fallet i oljeprisen. Sterkest kursutvikling viste REC (+39%) og Norwegian Air (+31%). Svakest kursutvikling viste Clavis Pharma ( 75%) etter meldinger om mislykkede legemiddelforsøk. Kursen på Aker Solutions ( 26%) falt også særlig sterkt etter at selskapet meldte om betydelig svakere resultater enn forventet. Av fondets aksjeinvesteringer var det i april en jevn fordeling av aksjer med kursoppgang og kursnedgang. Best % vis verdiutvikling hadde investeringene i REC (+37%), Orkla (+17%), Storebrand (+16%), RCCL (+13%), Marine Harvest (11%), Dnb (+1%) og Norsk Hydro (+7%). Den største % vise verdinedgangen hadde investeringene i Noreco ( 23%), Kværner ( 15%), Aker ( 14%), Norwegian Property ( 1%), Odfjell ( 1%), Subsea 7 ( 9%), Det norske Oljeselskap ( 9%) og Cermaq ( 7%). Fondet har i april fortsatt å øke investeringene i Yara og i Storebrand. Videre er investeringene økt noe i bl.a. Det norske Oljeselskap og Sparebanken Midt Norge. I april har fondet redusert investeringene i bl.a. DNB, (danske) Alm. Brand, Marine Harvest, REC, Norsk Hydro, Høegh LNG, Cermaq og RCCL. Fra årsskiftet har særlig fondets investeringer innenfor finanssektoren bidratt svært positivt til verdistigningen for fondet. Sterkest verdiutvikling hittil i år har det vært for følgende investeringer: REC (+49%), (danske) Alm. Brand (+46%), Sparebanken Midt Norge (+45%), SR Bank (+43%), Sparebanken Vest (+42%), Medistim (+38%) og DNB (+34%). Ved siden av den avsluttede investeringen i Northland Resources er det særlig fjorårets vinneraksjer, Kværner ( 37%) og Aker ( 1%) som fra årsskiftet har bidratt negativt. Egenkapitalinvesteringene var ved kvartalets utgang fordelt på 33 selskaper, hvorav 32 er notert på Oslo Børs og 1 på utenlandsk børs. Ved utgangen av måneden var fondet nesten fullt investert i egenkapitalinstrumenter. Våre 1 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: Yara 8,2% DNB 7,4% Storebrand 5,2% Subsea 7 4,5% Orkla 4,2% Norsk Hydro 4,2% SpareBank 1 SMN 4,1% SpareBank 1 SR Bank 4,1% Aker 3,9% Norwegian Property 3,8% (Til sammen 51,9% av porteføljen) Andelsverdi: 5 772,9777 Materialer & Industri 3,5 % Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 14,8 % IT/Telecom 3,4 % Bankinnskudd,8 % Energi 2,8 % Finans 29,8 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 125 Vika, N 11 Oslo 1

11 Fondsfinans Aktiv April 213 Også i april var de daglige kursbevegelsene i det norske aksjemarkedet relativt små. I løpet av måneden steg fondsindeksen og hovedindeksen hhv. 1,7% og 1,9%. Siden årsskiftet er oppgangen 8,1% for de to indeksene. Fondsfinans Aktiv hadde en positiv verdiutvikling i april med,2%. Hittil i året er verdioppgangen for fondet 3,1%. Fondsfinans Aktiv er et kombinasjonsfond hvor de børsnoterte aksjeinvesteringene skal være på Oslo Børs. Gitt våre forventninger til det norske aksjemarkedet ved inngangen til året og porteføljens risikonivå, anser vi fondets avkasting som tilfredsstillende. Nesten 6% av fondsindeksens 55 verdipapirer viste en negativ verdiutvikling i april. At indeksene likevel kunne vise en oppgang i måneden skyldtes en god verdiutvikling for flere av de høyt kapitaliserte selskapene, herunder DNB (+1%) og Orkla (+17%). I april var det en solid kursoppgang for selskapene innenfor fiskerinæringen med unntak av Cermaq ( 7%). Kursen på Cermaq falt etter at selskapet meldte at det vil kjøpe det peruanske selskapet Copeinca. Med unntak av noen riggselskaper (Seadrill og Songa) var det i april en negativ kursutvikling for selskapene innenfor olje og oljeservicenæringen. Dette kan henføres til fallet i oljeprisen. Sterkest kursutvikling viste REC (+39%) og Norwegian Air (+31%). Svakest kursutvikling viste Clavis Pharma ( 75%) etter meldinger om mislykkede legemiddelforsøk. Kursen på Aker Solutions ( 26%) falt også særlig sterkt etter at selskapet meldte om betydelig svakere resultater enn forventet. Av fondets aksjeinvesteringer var det i april en jevn fordeling av aksjer med kursoppgang og kursnedgang. Best % vis verdiutvikling hadde investeringene i REC (+37%), Orkla (+17%), Storebrand (+16%), RCCL (+13%), Marine Harvest (11%), Dnb (+1%) og Norsk Hydro (+7%). Den største % vise verdinedgangen hadde investeringene i Noreco ( 23%), Kværner ( 15%), Aker ( 14%), Norwegian Property ( 1%), Odfjell ( 1%), Subsea 7 ( 9%), Det norske Oljeselskap ( 9%) og Cermaq ( 7%). Fondet har i april økt investeringene i Yara, Kværner, Odfjell og Borregaard. I april har fondet redusert investeringene i Marine Harvest og Cermaq. Fra årsskiftet har særlig fondets investeringer innenfor finanssektoren bidratt svært positivt til verdistigningen for fondet. Sterkest verdiutvikling hittil i år har det vært for følgende investeringer: REC (+49%), Sparebanken Midt Norge (+45%), SR Bank (+43%), Sparebanken Vest (+42%), Medistim (+38%) og DNB (+34%). Ved siden av den avsluttede investeringen i Northland Resources er det særlig fjorårets vinneraksjer, Kværner ( 37%) og Aker ( 1%) som fra årsskiftet har bidratt negativt. Egenkapitalinvesteringene er fordelt på 33 selskaper som alle er notert på Oslo Børs. ruved utgangen av kvartalet var 81% av fondet investert i aksjer og egenkapitalbevis. Likviditetspostene er i form av bankinnskudd og norske bankobligasjoner med renteløpetid under et år. Våre 1 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: DNB 5,9% Yara 5,1% Orkla 3,9% Norsk Hydro 3,9% Subsea 7 3,9% Storebrand 3,6% Siem Offshore 3,3% SpareBank 1 SMN 3,1% Norwegian Property 3,1% Sparebank 1 SR Bank 2,9% (Til sammen 38,7% av porteføljen) Andelsverdi: ,65 Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 16,2 % Materialer & Industri 23,6 % IT/Telecom 3,4 % Finans 2,4 % Sertifikater og obligasjoner 11,5 % Bankinnskudd 7,5 % Energi 17,3 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 125 Vika, N 11 Oslo 11

12 Fondsfinans Farmasi Bioteknologi April 213 Internasjonale helse og farmasiaksjer (med høy kapitalisering) hadde også i april en meget sterk verdiutvikling. Den internasjonale helseaksjeindeksen (MSCI World Health Care Index) steg med 5,1% i USD, tilsvarende en oppgang på 3,6% i NOK. Til sammenligning steg den generelle verdensindeksen med 2,1% i NOK. Verdiøkningen for store selskaper innenfor helsesektoren var derved på nytt bedre enn utviklingen for den generelle verdensindeksen. Fra årsskiftet har den internasjonale helseaksjeindeksen steget med 19,2% i USD, tilsvarende 23,8% i NOK. Fondsfinans Farmasi Bioteknologi hadde også i april en god verdiutvikling, men utviklingen var svakere enn den internasjonale helseindeksen. Fondet steg med,8%. Etter årets første fire måneder er verdistigningen 16,8%, som vi anser som meget tilfredsstillende i forhold til risikoprofilen. Ved månedsslutt var fondet på nytt i «all time high». Mange bedrifter innen helsesektoren har i utgangspunktet hatt en relativt god og stabil inntjening i en årrekke. Den farmasøytiske industriens har likevel i de siste årene hatt store problemer med å finne nye lønnsomme produkter til å erstatte de produktene som går av patentbeskyttelse. Som en følge av lav produktivitet i forskningsporteføljene har flere bedrifter valgt å rasjonalisere og redusere sine forskningsavdelinger. Samtidig har det skjedd en større bevissthet rundt den generelle kostnadsbruken i helsebedriftene. Dette skyldes ikke minst presset fra offentlige myndigheter. Generelt har mangelen på gode investeringsmuligheter medført at helseselskapene i større grad har overført sin overskuddslikviditet til aksjonærene ved økte utbytter og tilbakekjøp av aksjer. I investorenes søken etter verdipapirer med høy løpende direkte avkastning har internasjonale helseaksjer kommet høyt oppe på listen. Det har medført en sterk verdiøkning for selskaper i sektoren. Ved utgangen av april måned var mange selskaper priset til nivåer som en ikke har sett på flere år. Selv de mer risikable selskapene innenfor bioteknologiindustrien er blitt gjenstand for denne reprisingen. Risikonivået ved slike investeringer er imidlertid ikke blitt mindre. I fondets portefølje steg et flertall av investeringene i verdi i april, men stigningen var generelt mye lavere enn i de to foregående månedene. To av investeringene falt mer enn 1%: (svenske) Medivir ( 16%) og (amerikanske) HMA ( 12%). Som følge av at den sterke kursoppgangen har vi valgt å redusere fondets investeringsgrad. Herunder har vi solgt våre investeringer i (amerikanske) Endo Health Solutions og (britisk/svenske) AstraZeneca. Videre har vi redusert investeringene i fem amerikanske selskaper: Pfizer, Wellpoint, United Health Group, HMA og HCA samt det danske selskapet Lundbeck. I løpet av april har vi foretatt en ny og liten investering i det finske selskapet Biotie Therapies OY. Av fondets 31 investeringer er 3 selskaper notert på Oslo Børs, og de utgjør snaue 7% av porteføljen. Øvrige investeringer er i utenlandske selskaper, herav 14 amerikanske og 14 europeiske. Fondet var ikke fullt investert ved utgangen av kvartalet, og kontantandelen var drøye 16%. Våre 1 største aksjeinvesteringer Fordeling på undergrupper: Sanofi 5,8% Bayer 5,6% Stada Arzneimittel 4,3% UCB 4,2% Mylan 3,9% Photocure 3,5% Quest Diagnostics 3,4% Humana 3,3% Zimmer Holdings 3,3% Cardinal Health 2,8% (Til sammen 4,1% av porteføljen) Andelsverdi: ,746 Bankinnskudd 16,1 % Medisinsk utstyr og Diagnostika 12,9 % Helsetjenester 23,7 % Farmasi 43,4 % Bioteknologi 9,6 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 125 Vika, N 11 Oslo 12

13 Fondsfinans Alternativ Energi April 213 Internasjonale indekser innenfor alternativ energi steg kraftig i april. Den amerikanske Wilderhill NEX indeksen hadde en verdiøkning på 6,2% i USD (4,7% i NOK), mens europeiske Renewable Energy Industrial Index (RENIXX) steg 11,1% i EUR (12,8% i NOK). S&P Global Clean Energy Index steg hele 15% i USD (13,3% i NOK). Regnet fra årets start er verdioppgangen meget sterkt, der Wilderhill NEX indeksen var opp 17,1% i USD (21,7% i NOK), RENIXX indeksen er opp 28,1% i EUR (32,6% i NOK), mens S&P Global Cleen Energy Indeksen har steget 18,1% i USD (22,7% i NOK). Fondsfinans Alternativ Energi viste i april en verdioppgang på 1,1% og har steget 11,9% hittil i år. Dette anser vi som tilfredsstillende gitt den risikoprofilen fondet har. Mye av oppgangen i indeksene kan tilskrives noen få indekstunge aksjer som har vist svært kraftig verdiutvikling. Spesielt sterk var kursutviklingen for amerikanske First Solar som steg mer enn 7% etter at de under sin kapitalmarkedsdag overrasket markedet med bedre tall og langt sterkere inntjeningsguiding. Kursoppgangen dro med seg mange andre aksjer i sektoren, på tross av at det var liten eller ingen relevans for deres egen inntjening. Prisoppgangen for polysilisium stoppet i april opp og har sågar vist noe tilbakegang, stikk i strid med de fleste analytikeres spådommer. Aksjekursene har likevel fortsatt å stige ettersom konkursfrykten for selskaper i bransjen er blitt mindre. Det er likevel verdt å minne om at i dag er det stort sett kun solparkutviklerne innenfor solbransjen som tjener penger. Dette vil ikke kunne vare over tid. Også el bil produsenten Tesla steg kraftig (45% i USD) etter meldinger om sterkt salg av den nye «Model S», som har medført at selskapet nå nærmer seg «break even» for inntjeningen. Implisitt tror markedet nå på fremtidige marginer for Tesla som dagens bilindustri ikke kan oppnå.. Prisene for karbonkvoter kollapset i april, etter at EU parlamentet ikke ble enig om midlertidig å begrense tilbudet av kvoter i markedet. Prisen på karbon er nå på det laveste nivået siden dagens ordning ble innført. Det nå er liten forskjell i pris (og derav lite incentiv) i valg av produksjon mellom forurensende og ren energi. I fondets portefølje var det 13 aksjer som steg og 16 som falt i verdi i april. Selskapene som steg mest var solselskapene REC og Trina Solar som begge steg 39% i NOK. Etter sterk kursutviklingen solgte vi 2/5 av beholdningen i REC. Investeringene med svakest kursutvikling var 5N Plus og Itron som begge falt 15%. Fondet var ved månedens utløp investert i 29 selskaper, og kontantandelen var 6%. Våre 1 største aksjeinvesteringer: Cosan 9,4% Cree 8,5% Arendals Fossekompani 8,1% Myr Group 6,2% Renewable Energy Corp 5,% General Cable Corp 4,1% ABB 4,1% Hafslund 3,8% Siemens 3,8% Covanta Holding 3,6% (Til sammen 56,5% av porteføljen) Andelsverdi: 2 344,4225 Smart Grid, kabler og transmisjon 38,6 % Fordeling på undergrupper: Energiproduksjon 25,1 % Geothermal 2,6 % Bio 9,4 % Sol 6,8 % Diverse 1,4 % Vind,8 % Lagring,4 % Bankinnskudd 5,9 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 125 Vika, N 11 Oslo 13

14 6 % 4 % 2 % % 2 % 4 % 6 % Avkastning siste 5 år Fondsfinans Spar vs OSEFX Fondsfinans Spar OSEFX Fondsindeksen mar. 8 jul. 8 nov. 8 mar. 9 jul. 9 nov. 9 mar. 1 jul. 1 nov. 1 mar. 11 jul. 11 nov. 11 mar. 12 jul. 12 nov. 12 mar % Avkastning siste 5 år Fondsfinans Aktiv vs OSEFX 2 % % 2 % 4 % 6 % Fondsfinans Aktiv OSEFX Fondsindeksen mar. 8 jul. 8 nov. 8 mar. 9 jul. 9 nov. 9 mar. 1 jul. 1 nov. 1 mar. 11 jul. 11 nov. 11 mar. 12 jul. 12 nov. 12 mar % 8 % 6 % 4 % 2 % % 2 % Avkastning siste 5 år Fondsfinans Farmasi Bioteknologi mar. 8 jul. 8 nov. 8 mar. 9 jul. 9 nov. 9 mar. 1 jul. 1 nov. 1 mar. 11 jul. 11 nov. 11 mar. 12 jul. 12 nov. 12 mar % Avkastning siste 3 år Fondsfinans Alternativ Energi % 2 % 4 % 6 % 8 % mar. 8 jul. 8 nov. 8 mar. 9 jul. 9 nov. 9 mar. 1 jul. 1 nov. 1 mar. 11 jul. 11 nov. 11 mar. 12 jul. 12 nov. 12 mar. 13 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 125 Vika, N 11 Oslo 14

Markedsrapport november 2013

Markedsrapport november 2013 Markedsrapport november 2013 Oslo, 9. desember 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventningene til global økonomisk vekst i 2014 er ikke endret. ECB satte likevel ned sentralbankrenten

Detaljer

Markedsrapport desember 2012

Markedsrapport desember 2012 Markedsrapport desember 2012 Oslo, 7. januar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det ingen større endringer i forventningene til den globale veksten. Det var en nedgang

Detaljer

Markedsrapport juli 2013

Markedsrapport juli 2013 Markedsrapport juli 2013 Oslo, 6. august 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering De økonomiske utsiktene for eurosonen synes noe bedre. Verdien av USD svekket seg. Samtidig var det en

Detaljer

Markedsrapport mai 2013

Markedsrapport mai 2013 Markedsrapport mai 2013 Oslo, 6. juni 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I mai steg langsiktige amerikanske statsrenter betydelig. Samtidig steg verdien av USD. Den sterke kursoppgangen

Detaljer

Markedsrapport mars 2013

Markedsrapport mars 2013 Markedsrapport mars 213 Oslo, 4. april 213 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Finansielle problemer på Kypros bidro til en ny svekkelse av verdien av Euro. De globale vekstimpulsene er

Detaljer

Markedsrapport januar 2013

Markedsrapport januar 2013 Markedsrapport januar 2013 Oslo, 5. februar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det var god kursoppgang i de fleste aksjemarkeder i januar. Frykten for en global økonomisk resesjon

Detaljer

Markedsrapport desember 2013

Markedsrapport desember 2013 Markedsrapport desember 2013 Oslo, 6. januar 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes at den økonomiske veksten i verden blir noe høyere i 2014 enn i 2013. Også i desember

Detaljer

Markedsrapport januar 2014

Markedsrapport januar 2014 Markedsrapport januar 2014 Oslo, 10. februar 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventningene til økonomisk vekst er fortsatt gode, men det er økende frykt for en nedkjøling av den

Detaljer

Markedsrapport februar 2013

Markedsrapport februar 2013 Markedsrapport februar 2013 Oslo, 5. mars 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Internasjonale råvarepriser sank samtidig som den internasjonale verdien av USD steg. Oljeprisen falt

Detaljer

Markedsrapport mars 2014

Markedsrapport mars 2014 Markedsrapport mars 2014 Oslo, 8.april 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den russiske tilraningen av Krim-halvøya fra Ukraina har kun ført til mindre bevegelser i kapitalmarkedene.

Detaljer

Markedsrapport februar 2014

Markedsrapport februar 2014 Markedsrapport februar 2014 Oslo, 6.mars 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oppgangen i den økonomiske veksten i verden synes å bli opprettholdt. Råvarepriser og aksjemarkeder steg

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedsrapport august 2013

Markedsrapport august 2013 Markedsrapport august 2013 Oslo, 5. september 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering På aggregert basis er det fortsatt tilfredsstillende vekst i verdensøkonomien. Økende politisk usikkerhet

Detaljer

Markedsrapport april 2014

Markedsrapport april 2014 Markedsrapport april 2014 Oslo, 8. mai 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes fortsatt en bedring i global økonomisk vekst, til tross for at geopolitisk risiko har økt.

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Markedsrapport oktober 2012

Markedsrapport oktober 2012 Markedsrapport oktober 2012 Oslo, 6. november 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det globale vekstbildet er omtrent uforandret, med en svak og ujevn vekst. I oktober er likevel de

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedsrapport juli 2012

Markedsrapport juli 2012 Markedsrapport juli 2012 Oslo, 06. august 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Rekordhøye priser på flere matvarer. Oljeprisene steg. Internasjonale aksjemarkeder steg. Sentralbankrentene

Detaljer

Markedsrapport mars 2012

Markedsrapport mars 2012 Markedsrapport mars 2012 Oslo, 10. april 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt var det en nedgang i råvarepriser i mars, men oljeprisene holdt seg på et svært høyt nivå. Konjunkturutsiktene

Detaljer

Markedsrapport mai 2014

Markedsrapport mai 2014 Markedsrapport mai 2014 Oslo, 11.juni 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den økonomiske veksten i verden er fortsatt ujevnt fordelt, og relativt svak i flere land. Internasjonale

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Markedsrapport september 2014

Markedsrapport september 2014 Markedsrapport september 2014 Oslo, 7. oktober 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Global økonomisk vekst forventes fortsatt å være relativt moderat. Oljeprisene falt videre, og andre

Detaljer

Markedsrapport august 2012

Markedsrapport august 2012 Markedsrapport august 2012 Oslo, 06. september 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering August var en måned med høye oljepriser og økning i aksjeverdiene på Oslo Børs. Det var samtidig

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedsrapport mai 2012

Markedsrapport mai 2012 Markedsrapport mai 2012 Oslo, 07. juni 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Økende usikkerhet om den globale økonomiske veksten og gjeldsproblemene i euroområdet preget finansmarkedene

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventninger om fortsatt stor likviditetstilførsel fra sentralbankene bidro til ytterligere rentenedgang

Detaljer

Markedsrapport juni 2013

Markedsrapport juni 2013 Markedsrapport juni 2013 Oslo, 3. juli 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Langsiktige statsrenter steg globalt i juni. Flere råvarepriser fortsatte å falle, og prisfallet var særlig

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Markedsrapport november 2014

Markedsrapport november 2014 Markedsrapport november 2014 Oslo, 8. desember 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oljeprisene falt kraftig i november. Det er fortsatt store forskjeller i forventningene til global

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Markedsrapport april 2015

Markedsrapport april 2015 Markedsrapport april 2015 Oslo, 08. mai 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale økonomiske veksten fortsetter. Internasjonalt var det en oppgang i både langsiktige statsrenter

Detaljer

Markedsrapport oktober 2013

Markedsrapport oktober 2013 Markedsrapport oktober 2013 Oslo, 6. november 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes at den globale økonomiske veksten øker i 2014. Internasjonale aksjemarkeder steg videre

Detaljer

Markedsrapport november 2014

Markedsrapport november 2014 Markedsrapport november 2014 Oslo, 8. desember 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oljeprisene falt kraftig i november. Det er fortsatt store forskjeller i forventningene til global

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Markedsrapport juli 2014

Markedsrapport juli 2014 Markedsrapport juli 2014 Oslo, 6. august 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Til tross for ytterligere økt geopolitisk uro kombinert med høyere økonomisk vekst, var det i juli en nedgang

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedsrapport september 2012

Markedsrapport september 2012 Markedsrapport september 2012 Oslo, 4. oktober 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det er sprikende forventninger til veksten i verdensøkonomien. Prisutviklingen for råvarer gir heller

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 564 455,97 11,29 AKSJER 3 884 601,27 77,67 EGENKAPITALBEVIS 552 331,00 11,04 TOTALT 5 001 388 100.0

Detaljer

Markedsrapport desember 2014

Markedsrapport desember 2014 Markedsrapport desember 2014 Oslo, 9. januar 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Også i desember var det et kraftig fall i oljeprisene. Den internasjonale verdien av NOK ble følgelig

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 563 174,43 11,45 AKSJER 3 811 748,97 77,53 EGENKAPITALBEVIS 541 489,25 11,01

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

Markedsrapport juni 2012

Markedsrapport juni 2012 Markedsrapport juni 2012 Oslo, 04. juli 2012 Image Kipper Williams and/or commissioning clients. All rights reserved Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Finansproblemene i euroområdet preget

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Markedsrapport desember 2011

Markedsrapport desember 2011 Markedsrapport desember 2011 Oslo, 6. januar 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det blandede signaler om den økonomiske veksten i verden. Usikkerheten om den europeiske

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Markedsrapport oktober 2014

Markedsrapport oktober 2014 Markedsrapport oktober 2014 Oslo, 6. november 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Utsiktene for global økonomisk vekst er fortsatt moderate. Oljeprisen falt videre i oktober, mens

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

Markedsrapport juni 2015

Markedsrapport juni 2015 Markedsrapport juni 2015 Oslo, 7. juli 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Økonomiske vekstforventninger er blitt noe lavere, men langsiktige statsrenter fortsatte å stige i juni.

Detaljer

Markedsrapport juni 2014

Markedsrapport juni 2014 Markedsrapport juni 2014 Oslo, 2.juli 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I juni bidro økende geopolitisk uro til prisoppgang for olje og metaller. Samtidig steg aksjekursene globalt

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning

Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning Oslo, 4. juli 2013 Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning Første halvår 2013 har gitt tilfredsstillende avkastning for aksjeinvestorer. Oslo Børs Fondsindeks har steget 6,3%, mens

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 281 596,08 5,63 AKSJER 3 825 557,38 76,42 EGENKAPITALBEVIS 898 602,15 17,95

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Markedsrapport januar 2011

Markedsrapport januar 2011 Markedsrapport januar 2011 Oslo, 9. februar 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Januar er ofte en god måned for aksjemarkedsinvestorer. Slik ble det også i år. En betydelig tilførsel

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Metaller & Energi Prisendring i USD 6 % 5 % 0 % Gull. Kobber. Alumium. Landbruksprodukter 15 % 2 % -1 % -2 % Hvete. Ris. Gummi

Metaller & Energi Prisendring i USD 6 % 5 % 0 % Gull. Kobber. Alumium. Landbruksprodukter 15 % 2 % -1 % -2 % Hvete. Ris. Gummi Markedsrapport april 2012 Oslo, 07. mai 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale veksten antas å være rundt 3,5%, men det er fortsatt store forskjeller i landenes økonomiske

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Markedsrapport mars 2015

Markedsrapport mars 2015 Markedsrapport mars 2015 Oslo, 10. april 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det var nedgang i internasjonale priser på olje og andre råvarer i mars. Verdien av USD styrket seg ytterligere

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Hvorfor investere i Norden? Avkastning, inkludert utbytte 1,000 900 800 700 600 500 400 1,000 900 800 700 600 500 400 300 300 200 200 100

Detaljer

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 BNP (brutto nasjonalprodukt) i OECD årlig vekst (%) MAKRO 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0

Detaljer

Markedsrapport 2. kvartal 2016

Markedsrapport 2. kvartal 2016 Markedsrapport 2. kvartal 2016 Oppsummering 2. kvartal Sammenlignet med første kvartal så andre kvartal lenge ut til å bli en rolig periode i aksjemarkedet. Det var først i siste del av juni at svingningene

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar Månedsrapport 2/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 472,1 0,3 0,9 6,3 15,1 Dow Jones 14009,8 1,1 0,8 7,0 8,9 Brent 116,4-0,3 2,6 12,0 5,9 EURNOK 7,4379-0,1 0,1-1,4 2,7 USDNOK 5,4695

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 211 188,74 4,11 AKSJER 4 372 872,05 85,19 EGENKAPITALBEVIS 549 314,70 10,70

Detaljer