Markedsrapport mai 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport mai 2013"

Transkript

1 Markedsrapport mai 2013 Oslo, 6. juni 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I mai steg langsiktige amerikanske statsrenter betydelig. Samtidig steg verdien av USD. Den sterke kursoppgangen på aksjebørser i industrialiserte land synes å ha stoppet noe opp. Det var en nedgang i flere internasjonale råvarepriser, men konjunkturbildet synes i sum ikke å være særlig endret. Flere sentralbanker, herunder ECB reduserte sentralbankrentene. Konjunkturer og råvarer Konjunkturbildet synes ikke å ha blitt vesentlig endret i mai. Veksten er fortsatt god i land med fremvoksende økonomi, selv om det er blitt stilt noen flere spørsmål rundt nivået på den sterke kinesiske veksten. Veksten i USA synes fortsatt å være i bedring. Ikke minst har det vært fokus på at boligprisene fortsetter å stige i USA. Fortsatt sliter mange europeiske land med følgende av finanskrisen, og i særdeleshet innenfor euroområdet. I flere europeiske land blir den økonomiske aktiviteten dempet av stram finanspolitikk og et svakt fungerende bankvesen. Mange av verdens råvarer hadde også i mai en prisnedgang i USD. Rogers internasjonale råvareindeks falt med 1,7% (USD). Fra årsskiftet er denne råvareindeksen negativ med 5,1% (USD). Regnet i NOK har det likevel vært en positiv utvikling i denne råvareindeksen på +0,5%.

2 40 % 30 % 30 % Landbruksprodukter Prisendring i USD Mai Hittil i år 20 % 10 % 0 % 10 % 20 % 7 % 3 % 6 % 6 % 7 % 3 % 3 % 7 % 2 % 3 % 2 % 5 % 9 % 6 % 6 % 5 % 12 % 15 % 30 % 27 % Metaller & Energi Prisendring i USD Mai Hittil i år 30 % 20 % 19 % 10 % 0 % 10 % 20 % 8 % 1 % 0 % 1 % 4 % 4 % 2 % 0 % 2 % 8 % 8 % 9 % 11 % 4 % 5 % 13 % 17 % 8 % 30 % 26 % Oljeprisene falt også i mai. Brent oljen ble ved utgangen av måneden omsatt til snaue 100 USD, som var en nedgang på 1,8%. Fra årsskiftet har oljeprisen falt med 10,6% i USD, tilsvarende 5,5% i NOK. Prisene på kobber og aluminium viste en svak oppgang i mai. Siden årsskiftet har begge industrimetallene en prisnedgang på 8% i USD. Gullprisen fortsatte imidlertid å falle, og er nå nesten 17% lavere enn ved årsskiftet. Innenfor matvarer var prisutviklingen blandet. Det er dårlige nyheter for store deler av befolkningen i Asia at risprisene steg i mai. Renter og valuta Langsiktige obligasjonsrenter steg markant i mai. Renten på amerikanske 10 års statsobligasjoner steg mest med 0.43% poeng til 2,13%. Dette er det høyeste nivået som er registrert siden april Rentestigningen innebar økte realrenter, ettersom den registrerte inflasjonen i USA endog falt. Også japanske renter steg, men stigningen er fra svært lave nivåer. 10 års japanske statsobligasjoner endte måneden med en oppgang på 0,25% poeng til 0,86%. De langsiktige tyske og norske statsrentene steg også. Norske og amerikanske 10 års statsobligasjonsrenter er nå nesten på samme rentenivå. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 2

3 % 2,8 2,8 Norge USA Tyskland 2,6 2,6 2,4 2,4 2,2 2, ,8 1,8 1,6 1,6 1,4 1,4 1,2 1,2 1 1 des. 12 jan. 13 feb. 13 mar. 13 apr. 13 mai. 13 % 10 års statsobligasjonsrenter 2,30 Rentekurve endringer i mai US Chg Ger Chg 1,80 Nor Chg 1,30 US 31/5 US 30/4 0,80 0,30 0,09 0,06 0,34 0,16 0,46 0,29 0,14 0,16 Ger 31/5 Ger 30/4 Nor 31/5 0,20 2 0, Nor 30/4 Sentrale rentenivåer (pr ) Sentralbankrente 3 mnd. rente 10 års statsobl. USA 0,25 0,28 2,13 Euro 0,50 0,20 1,51 Norge 1,50 1,75 2,21 En rekke sentralbanker satte ned sine kortsiktige renter i mai. Som ventet satte ECB (den europeiske sentralbanken) ned renten med 0,25% poeng til 0,5%. stimulansepakkene i regi av amerikanske, europeiske og japanske sentralbanker. Ved rentenedsettelsen til Reserve Bank of Australia til 2,75% var formålet å få svekket verdien av AUD, som før rentenedsettelsen var på historisk svært høye nivåer. I mai ble det følgelig også et korrigerende fall i verdien av AUD I Brasil har veksten falt men inflasjonen er samtidig høy. For å stagge inflasjonen foretok sentralbanken derfor en noe overraskende renteøkning til 8%. Andre sentralbanker som satte ned sine kortsiktige renter var bl.a. Australia, Sør Korea, Polen, India, Ungarn og Israel. Flere av landene har foretatt rentenedsettelsen for delvis å oppveie effekten av de store pengepolitiske Til tross for til dels lavere sentralbankrenter, har det i mai vært en stigning i rentemarkedet for fremtidige kortsiktige renteavtaler (FRA markedet). Denne stigningen kan tolkes dithen at markedsaktørene nå forventer at rentene vil komme til å stige betydelig mer i de neste to årene. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 3

4 Sentrale valutaer mot NOK Pr % endring i mai % endring YTD Mai Valutakurser Endring mot NOK USD 5,88 1,9 % 5,8 % EURO 7,63 0,4 % 4,0 % SEK 0,89 0,5 % 3,7 % Syd Afrikanske Rand Australske Dollar 9,2 % 5,7 % GBP 8,92 0,5 % 1,2 % JPY 5,83 1,5 % 9,2 % CHF 6,13 1,2 % 0,9 % New Zealandske Dollar Brasilianske Real Mexikanske Peso 5,4 % 4,6 % 3,2 % Implisitt er det priset inn en ytterligere rentehevning på omlag 0,25% poeng fra sentralbankene i både USA, ECB og Norges Bank sammenlignet med tidligere forventninger. Japanske Yen Sveitsiske Franc Canadiske Dollar 1,5 % 1,2 % 0,9 % Renteøkningen for langsiktige statspapirer er dels begrunnet i økende frykt for at den amerikanske statsbanken (Federal Reserve) snart vil redusere de direkte kjøpene av stats og boligobligasjoner. Dessuten ble det avholdt flere auksjoner av amerikanske statspapirer, som generelt var lite etterspurt. Dette synes igjen å ha trigget videre rente oppgang. Singapore Dollar Syd Koreanske Won Britiske Pund Svenske Kroner Taiwanske Dollar Euro 0,7 % 0,7 % 0,5 % 0,5 % 0,3 % 0,4 % Samtidig som amerikanske renter steg i mai skjedde det også en verdistigning for USD mot de store internasjonale valutaene. Styrkingen var særlig sterk mot noen råvareproduserende lands valutaer som sørafrikanske rand, australske dollar, og brasilianske real. Danske Kroner 0,4 % US Dollar 1,9 % 15 % 10 % 5 % 0 % 5 % 70 JPY & AUD mot USD siste 33 år 1, ,8 0,6 JPY AUD ,4 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 4

5 Verdien av JPY fortsatte også å svekke seg i mai. Fra årsskiftet har verdien av USD nå steget med hele 16,5% i forhold til japanske yen. Til tross for at ECBs sentralbankrente ble satt ned ble USD styrkelsen mot euro mer beskjeden, med 1,4%. Verdien av NOK svekket seg også i mai mot både USD og Euro, men styrket seg i forhold til de fleste andre valutaer. Fra årsskiftet er kroneverdien blitt om lag 4% til 6% mindre verdt i forhold til både USD, Euro, DKK og SEK. Norges Bank avholdt ikke rentemøte i mai. Kronesvekkelsen taler for at Norges Bank ikke bør foreta noen rentesenkning på sitt neste rentemøte i juni. Geopolitiske forhold Sentrale valutaer mot NOK Pr % endring i mai % endring YTD USD 5,88 1,9 % 5,8 % EURO 7,63 0,4 % 4,0 % SEK 0,89 0,5 % 3,7 % GBP 8,92 0,5 % 1,2 % JPY 5,83 1,5 % 9,2 % CHF 6,13 1,2 % 0,9 % Den blodige borgerkrigen i Syria synes å ha eskalert ytterligere i mai, med nye massakrer og overgrep mot sivilbefolkningen. Det antydes i sterkere grad at det er brukt både nervegass og kjemiske stridsmidler. Frivillige fra mange land tar også militært del i konflikten. Samtidig synes Russland og USA kanskje å ha kommet noe nærmere hverandre i forsøkene på å få frem avtaler mellom partene for å få stoppet kamphandlingene. Israel har utført flyangrep mot mål i Syria. Målene sies å ha vært våpen på vei fra Iran til Hizbollah. Videre har Tyrkias regjering anklaget Syria for å ha stått bak bomber som har drept mange mennesker i en tyrkisk grenseby. I Irak fortsetter bilbomber å eksplodere, og mange blir drept. Grupper av både sunni og shia muslimer synes å stå bak eksplosjonene. I Nigeria har det igjen vært flere omfattende væpnede episoder mellom muslimske grupper og militære styrker. I områder nord i Nigeria er det blitt erklært unntakstilstand. Det anslås at en jihadist gruppe har drept mer enn personer i de siste fire årene. På Kuba vil vanlige borgere nå få adgang til internett, men foreløpig til en svært høy pris. Etter mange år med utredninger har Kubas regjering også innvilget et britisk selskap en tillatelse til å bygge ut en golfbane, med tilhørende leiligheter som kan selges til utlendinger! Kan vi snart inkludere Kuba i gruppen av land med fremvoksende økonomi, hvorav Myanmar er siste store nykommer? I Myanmar synes nå både demokratiet og den økonomiske veksten å blomstre etter 50 år med brutalt militært styre fra I år har det likevel dessverre blitt rapportert om flere voldelige episoder mellom buddhister og muslimer med mange døde på begge sider. Å ha en god oversikt over demografiske forhold er svært viktige for økonomisk utvikling og planlegging. Derfor bør økonomer ha mest mulig korrekte befolkningsdata for sitt planarbeid. Tysk grundighet synes å ha fått et noe dårligere rykte etter landets siste folketelling, den første siden Resultatet av folketellingen er at Tyskland nå offisielt har 80,2 millioner innbyggere. Dette er hele 1,5 millioner færre innbyggere enn tidligere beregnet i landets offisielle befolkningsstatistikk. Det er nok mange som lurer på hvor de manglende tyske innbyggerne har tatt veien. For spesielt interesserte kan vi opplyse at internettsiden til CIA nå i juni oppga den tyske befolkningen til å være 81,15 millioner mennesker som estimat for juli 2013, altså høyere enn tyskernes eget anslag. CIA tilsvarende estimat for den norske befolkningen pr. juli 2013 er derimot bare noe over 4,7 millioner mennesker mot Statistisk Sentralbyrås anslag på nesten 5,1 norske innbyggere. Har CIA ikke fullstendig oversikt likevel, eller er det feil i de norske befolkningsdataene? Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 5

6 EUs handelspolitikk har vært i nyhetsbildet i det siste. Det har vært usikkerhet om hvilke sanksjoner, herunder straffetoll, som EU vil ilegge importen av solcellepaneler fra kinesiske produsenter. Det er påstått at de kinesiske produsentene mottar store subsidier, og således utkonkurrerer den europeiske industrien. Noen frykter at innføring av straffetoll vil kunne utløse en handelskrig med Kina, og at f.eks. franske vineksportører/ vinbønder vil kunne bli rammet. Internasjonale aksjemarkeder Globale aksjeindekser, ledet an av amerikanske og europeiske aksjebørser, steg i første halvdel av mai, før oppgangen stoppet opp og flatet ut. Utflatingen (og til dels nedgangen) kom etter at den amerikanske sentralbanksjefen Bernanke i en tale kom med uttalelser som kan tolkes dithen at Federal Reserve vil redusere sine monetære stimuli tidligere enn ventet. Det kan være verdt å merke seg at i tiden etter talen er aksjeomsetningen redusert samtidig som volatilitetsindeksene har steget. Prosentvis endring i aksjemarkedene hittil i år (regnet i NOK) des. 31. jan. 28. feb. 31. mar. 30. apr. 31. mai. Morgan Stanley Verdensindeks Morgan Stanley Emerging Markets OSEFX Norge Prosentvis endring i aksjemarkedene hittil i år (regnet i NOK) des. 31. jan. 28. feb. 31. mar. 30. apr. 31. mai. BE500 Europa NKY Japan S&P 500 USA Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 6

7 MSCI Emerging Markets Oslo Børs Fondsindeks Avkastning aksjeindekser Lokal valuta I NOK Mai YTD Mai YTD MSCI World 0,1 % 11,5 % 2,0 % 18,0 % S&P 500 Index 2,3% 15,4 % 4,2 % 22,1 % Bloomberg European 500 2,3 % 10,4 % 2,7 % 14,8 % Nikkei 225 0,6 % 33,5 % 2,1 % 33,5 % 2,6 % 3,5 % 0,8 % 2,1 % 3,0 % 11,3 % 3,0 % 11,3 % Verdensindeksen (MSCI World Index) viste en verdioppgang på 0,1% i indeksvalutaen USD (+2,0% i NOK). Regnet fra årets start har verdensindeksen steget med 11,5% i USD og 18% i NOK. Som tidligere i år, har aksjeavkastningen i utviklede økonomier også i mai vært sterkere enn i fremvoksende økonomier. Amerikanske aksjer viste igjen en sterkere kursutvikling enn europeiske aksjer. Indeksen for aksjeavkastningen i de fremvoksende økonomiene var negativ i mai og er også negativ så langt i år. I mai var det en særlig svak verdiutvikling, regnet i NOK, for aksjer som var notert på børser i råvareproduserende land som Australia, Argentina, Peru og Brasil. I Kina tillot myndighetene at den kinesiske valutaen styrket seg, dels for å støtte innenlandsk konsum. På tross av at det ble publisert data som viste en svak ledende indikator (PMI), steg likevel kinesiske aksjeindekser. Selv om den japanske Nikkei 225 indeksen tilsynelatende var nesten uendret ( 0,6% i JPY) i mai, var det i løpet av måneden kraftige kurssvingninger. En indeksoppgang i første halvdel av måneden på nesten 13% kuliminerte etter at den japanske sentralbanken avholdt sitt rentemøte samtidig med Bernankes forannevnte tale. Nikkei indeksen falt hele 7,3% den mai. Dette var det største fallet i løpet av en dag siden tsunamien/atomkraftulykken i 2011 Selskapenes rapporteringer av resultater for 1.kvartal er nå i hovedsak unnagjort. Forventningene til inntjeningen for 2013 og 2014 synes nå å være noe lavere, og er blitt nedjustert av aksjeanalytikerne. Etter kursutviklingen å dømme, synes investorene tilsynelatende ikke å ha tatt noe særlig hensyn til nedjusteringene i mai. Det er derfor fristende å anta at investorene allerede på forhånd hadde forutsett/ diskontert resultatene. På tross av den sterke verdiutviklingen så langt i år synes globale aksjer fortsatt å være relativt attraktivt priset. Direkteavkastningen/utbytteavkastningen (særlig utenfor USA) er over det historiske gjennomsnittet. Sammenlignet med statsobligasjoner synes aksjer fortsatt å være et godt investeringsobjekt. Utbytteavkastningen er på nivå med lange statsrenter, og bedriftenes inntjeningsestimater holder seg over nivået for selskapenes obligasjonsrenter. Dessuten er aksjeinvesteringer i stor grad også investeringer i realaktiva, som vil kunne opprettholde verdien i større grad om inflasjonen skulle øke.. Norsk økonomi I mai presenterte Regjeringen det såkalte reviderte nasjonalbudsjettet for I gjennomgangen av utsiktene for norsk økonomi ble det anslått at veksten i den norske fastlandsøkonomien i år vil bli 2,6%. Dette er på linje med den gjennomsnittlige veksten i de siste 40 årene. Samtidig er det forventninger om at veksten neste år vil øke til 3%. Den norske arbeidsledigheten er betydelig lavere enn i de fleste andre land, og skal for tiden være under gjennomsnittet for de siste 25 årene. Finansdepartementets anslag er at arbeidsledigheten for tiden er 3,4% av arbeidsstyrken. Den økonomiske aktiviteten vokser sterkt i næringer som leverer til oljevirksomheten, mens det er svak utvikling og til dels nedgang i mer tradisjonelle eksportnæringer. Varekonsumet har økt, og igangsettingen av nye boliger viser fortsatt sterk vekst. Stigningen i boligprisene er blitt noe dempet i det siste. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 7

8 Samtidig forventes det en fortsatt økning i petroleumsinvesteringene, med 10% vekst i år til 194 milliarder kroner. Ytterligere 5% vekst forventes i Ved revisjonen av statsbudsjettet for 2013 er det lagt til grunn at det vil bli en lavere innfasing av «oljepenger» for å balansere budsjettet. Det oljekorrigerte budsjettunderskuddet for 2013 anslås nå til 123 milliarder kroner. Det samlede overskuddet for statsbudsjettet (inklusive oljeinntekter) og overskuddet i Statens pensjonsfond er dog anslått til 355 milliarder kroner eller 12 % av det norske BNP (brutto nasjonalproduktet). Slike tall gir norske politikere en fantastisk handlefrihet, også til å redusere skattenivået. Søndag den 5. mai la Regjeringen frem et overraskende forslag (valgflesk?) om endringer/lettelser i bedriftsbeskatningen for fastlandsøkonomien mot tilsvarende innstramninger i petroleumsskattesystemet. Dessuten skjedde det en økning i formuesbeskatningen av boliger til utleie. Det norske aksjemarkedet Til tross for nedgang i oljeprisene i mai ( 2% i USD) fortsatte de norske aksjeindeksene å stige. Fondsindeksen steg med 3% og hovedindeksen med 2,4%. Den forannevnte oppgangen i det norske aksjemarkedet var sterkere enn endringen i verdensindeksen (MSCI World), som steg med 2% regnet i NOK. Fra årsskiftet er likevel oppgangen i det norske aksjemarkedet, 11,3% for fondsindeksen og 10,7% for hovedindeksen, lavere enn oppgangen i verdensindeksen, som har steget med 18% regnet i NOK. Herunder har også aksjemarkedene i USA, Japan, Sverige og indeksen for de 500 største europeiske aksjeselskapene utviklet seg bedre enn det norske markedet, regnet i felles valuta. Kursoppgangen i det norske aksjemarkedet har hittil i år, som i fjor, vært relativt selektiv. Oppgangen i norske aksjeindekser kan i stor grad tilskrives en kursoppgang for finans (DNB og Gjensidige), telekom (Telenor), fiskeoppdrett (Marine Harvest og Cermaq) og noen få store oljeservicebedrifter (Seadrill, TGS og Prosafe). Dessuten har det vært en svært sterk kursoppgang for noen få litt mindre bedrifter som Norwegian, Algeta og (fjorårets taperaksje) REC. Selskap Verdiutvikling Fondsindeksen Aksjer med indeksvekt > 1% OSEFX % vis Indeks vekt Verdiutvikling i % i mai Verdiutvikling i % hittil i år Pr. 31. mai Telenor 9,1 0,0 15,5 DNB 9,0 3,6 38,6 Statoil 8,5 0,1 1,2 Yara International 8,3 2,4 0,9 Orkla 4,8 4,3 7,6 Seadrill 4,5 8,9 18,2 Subsea 7 4,4 4,8 1,5 Norsk Hydro 4,3 1,8 1,4 TGS Nopec Geophysical Co 3,7 0,0 13,8 Schibsted 3,5 0,4 6,8 Petroleum Geo Services Gjensidige Forsikring Royal Caribbean Cruises 3,3 6,0 6,2 3,1 4,2 20,3 2,9 2,4 12,6 Marine Harvest 2,9 3,6 21,5 Aker Solutions 2,5 8,1 19,9 Prosafe 2,1 1,5 20,6 Storebrand 1,7 6,5 4,0 Fred Olsen Energy Norwegian Air Shuttle 1,4 6,7 10,8 1,3 7,0 106,0 Algeta 1,3 17,3 48,2 Tomra Systems 1,1 2,8 6,8 Det Norske Oljeselskap DNO International 1,1 13,4 12,4 1,1 4,7 13,2 Cermaq 1,1 27,9 31,3 Kongsberg Gruppen 1,0 1,6 11,1 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 8

9 Samtidig er det flere store bedrifter, som Statoil, Yara og Norsk Hydro, som så langt i år knapt har løftet seg i verdi. Flere selskaper innenfor oljeutvinning og oljeservicesektoren har også hatt en svak verdiutvikling. Dette kan antagelig tilskrives fallende oljepriser og frykt for de økonomiske virkningene av utvinning av skiferolje og skifergass i USA. I forhold til forventningene har de publiserte regnskapsrapportene for norske børsnoterte selskaper i 1.kvartal i år i sum vært noe skuffende. Analytikernes inntjeningsestimater for i år og neste år er følgelig også blitt redusert. I så måte er verdiutviklingen på Oslo Børs hittil i år kanskje noe i forkant av våre opprinnelige forventninger. For at verdiutviklingen for norske aksjer skal komme opp i mot øvre del av forventningene ved årets slutt bør inntjeningstrenden for en del selskaper kanskje snart begynne å vende oppover. Utbytteavkastningen av norske aksjer gjør at norske aksjer fortsatt fremstår som et godt alternativ til investeringer i obligasjoner. Til tross for fallet i oljeprisene, ser vi i dag ikke grunn til å endre våre antagelser om 10% til 20% verdiutvikling for norske aksjer i Ved årets start la vi til grunn som vårt hovedsyn for det norske aksjemarkedet i 2013 at endringen for fondsindeksen vil være i intervallet +10% til +20%. Oversikt over våre fonds historiske utvikling Våre fond: Avkastning mai 2013 Årsavkastning 2013 Fondsfinans Spar 4,6% 9,4% Fondsfinans Aktiv 3,4% 6,7% Fondsfinans Farmasi 3,2% 20,6% Fondsfinans Alt. Energi 3,1% 15,4% OSEFX 3,0% 11,3% MSWI (i NOK) 2,0% 18,0% Årsavkastning % 15% 12% 4% 21% 9% Årsavkastning % 14% 4% 32% 19% 3% Årsavkastning % 17% 9% 14% 22% 14% Årsavkastning % 55% 19% 2% 70% 9% Årsavkastning % 42% 8% 51% 57% 23% Avkastning siste 5 år 24% 12% 83% 65% 2% 29% Gjsn. årlig avkastning siste 5 år * 4% 2% 13% 19% 0% 5% Avkastning siste 10 år 484% 341% 142% 285% 97% Gjsn. årlig avkastning siste 10 år * 19% 16% 9% 14% 7% Avkastning siden oppstart 504% 224% 54% 67% Standardavvik siste år 7% 6% 9% 7% 7% Standardavvik siste 5 år 27% 22% 11% 26% 29% 13% Standardavvik siste 10 år 24% 21% 13% 25% 13% Fondets størrelse (mill.kr.) Netto andelsverdi pr , , , ,7755 * Geometrisk beregnet Redaktør og ansvarlig for innholdet i våre markedsrapporter er Odd Hellem Investeringsdirektør Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 9

10 Fondsfinans Spar Mai 2013 Mai ble en ny måned med positiv utvikling for det norske aksjemarkedet. De daglige kursbevegelsene var stort sett relativt små. I løpet av måneden steg fondsindeksen med 3% og hovedindeksen med 2,4%. Siden årsskiftet er oppgangen hhv. 11,3% og 10,7% for de to norske indeksene. Fondsfinans Spar hadde en meget god positiv utvikling i mai, og fondet steg med 4,6% i verdi. Hittil i år er verdioppgangen for fondet 9,4%. Dette anser vi som tilfredsstillende. Verdiutviklingen for porteføljen hittil i år er godt i samsvar med våre forventninger ved inngangen av året. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av mai er den høyeste månedsverdsettelsen siden fondet ble etablert i desember Av fondsindeksens 55 verdipapirer var det et flertall som hadde verdioppgang i mai. For selskaper med kursnedgang var dessuten nedgangen generelt liten. Hele 13 selskaper steg mer enn 10% i verdi, mens bare et selskap (Q Free) falt mer enn 10% i verdi. Sterkest indekspåvirkning i mai hadde: Seadrill (+9%), Cermaq (+28%), REC (+45%), Subsea7 (+5%) og Algeta (+17%). Kursoppgangen for Cermaq skyldtes at Marine Harvest Group har fremmet et bud på selskapet. Kursoppgangen for Algeta skyldtes at selskapet fikk godkjent et legemiddel for markedsføring i USA. Av fondets aksjeinvesteringer var det en positiv verdiutvikling for de fleste investeringene i mai. Herunder ga vår investering i Cermaq et godt bidrag til verdiutviklingen. Denne investeringen ble solgt etter at budet ble fremmet, og til en høyere verdi enn budet. Ved siden av investeringen i Cermaq var det følgende av våre investeringer som hadde en særlig sterk verdiutvikling i mai: REC (+45%), Borregaard (+16%), Kværner (+15%), Det norske Oljeselskap (+13%) og Odfjell A (+11%). Fjorårets børstaper, REC, har nå mer enn doblet seg i verdi fra årets start. I tillegg til salget av Cermaq har vi i mai også solgt oss ut av Marine Harvest Group. Fondet har nå ingen direkte eksponering mot fiskeri og oppdrettsnæringen. Dessuten har vi redusert investeringene noe i bl.a. Det norske Oljeselskapet, (danske) Alm. Brand, Veidekke, Norwegian Property og Kværner. Vi har i mai investert i to nye selskaper til porteføljen; Statoil og det store amerikanske riggselskapet Ensco. Dessuten har vi økt investeringene i Norsk Hydro. Fondsfinans Spar er ikke et indeksfond, og aksjesammensetningen avviker betydelig fra fondsindeksen. I forhold til fondsindeksens sammensetning er fondet særlig overinvestert i finanssektoren og underinvestert i energi og telekom. sektorene. Egenkapitalinvesteringene var ved kvartalets utgang fordelt på 33 selskaper, hvorav 31 er notert på Oslo Børs og 2 på utenlandske børser (3% av fondet). Ved utgangen av måneden var fondet fullt investert i egenkapitalinstrumenter. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: DNB 8,4% Yara 8,3% Storebrand 5,5% Subsea 7 4,8% Norsk Hydro 4,5% SpareBank 1 SMN 4,5% Orkla 4,4% Aker 4,1% SpareBank 1 SR Bank 3,9% Siem Offshore 3,8% (Til sammen 52,1% av porteføljen) Andelsverdi: 6 040,5685 Materialer & Industri 30,7 % Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 12,0 % IT/Telecom 3,0 % Bankinnskudd 0,1 % Finans 29,3 % Energi 25,0 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 10

11 Fondsfinans Aktiv Mai 2013 Mai ble en ny måned med positiv utvikling for det norske aksjemarkedet. De daglige kursbevegelsene var stort sett relativt små. I løpet av måneden steg fondsindeksen med 3% og hovedindeksen med 2,4%. Siden årsskiftet er oppgangen hhv. 11,3% og 10,7% for de to norske indeksene. Fondsfinans Aktiv hadde en meget god positiv utvikling i mai, og fondet steg med 3,4% i verdi. Hittil i året er verdioppgangen for fondet 6,7%. Fondsfinans Aktiv er et kombinasjonsfond, med et krav om at de børsnoterte aksjeinvesteringene skal være på Oslo Børs. Gitt våre forventninger til det norske aksjemarkedet ved inngangen til året og porteføljens risikonivå, anser vi fondets avkasting som tilfredsstillende. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av mai er den høyeste månedsverdsettelsen siden fondet ble etablert i april Av fondsindeksens 55 verdipapirer var det et flertall som hadde verdioppgang i mai. For selskaper med kursnedgang var dessuten nedgangen generelt liten. Hele 13 selskaper steg mer enn 10% i verdi, mens bare et selskap (Q Free) falt mer enn 10% i verdi. Sterkest indekspåvirkning i mai hadde: Seadrill (+9%), Cermaq (+28%), REC (+45%), Subsea7 (+5%) og Algeta (+17%). Kursoppgangen for Cermaq skyldtes at Marine Harvest Group har fremmet et bud på selskapet. Kursoppgangen for Algeta skyldtes at selskapet fikk godkjent et legemiddel for markedsføring i USA. Av fondets aksjeinvesteringer var det en positiv verdiutvikling for de fleste investeringene i mai. Herunder ga vår investering i Cermaq et godt bidrag til verdiutviklingen. Denne investeringen ble solgt etter at budet ble fremmet, og til en høyere verdi enn budet. Ved siden av investeringen i Cermaq var det følgende av våre investeringer som hadde en særlig sterk verdiutvikling i mai: REC (+45%), Borregaard (+16%), Kværner (+15%), Det norske Oljeselskap (+13%) og Odfjell A (+11%). Fjorårets børstaper, REC, har nå mer enn doblet seg i verdi fra årets start. I tillegg til salget av Cermaq har vi i mai også solgt oss ut av Marine Harvest Group. Fondet har nå ingen direkte eksponering mot fiskeri og oppdrettsnæringen. Dessuten har vi redusert investeringene noe i REC. Vi har i mai på nytt investert i Statoil. Dessuten har vi økt investeringene noe i bl.a. Sparebanken Midt Norge og Norsk Hydro. Egenkapitalinvesteringene er fordelt på 32 selskaper som alle er notert på Oslo Børs. Ved utgangen av måneden var 81% av fondet investert i aksjer og egenkapitalbevis. Likviditetspostene er i form av bankinnskudd og norske bankobligasjoner med renteløpetid under et år. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: DNB 5,8% Yara 4,8% Subsea 7 4,0% Norsk Hydro 3,9% Storebrand 3,9% Orkla 3,6% SpareBank 1 SMN 3,4% Siem Offshore 3,4% Norwegian Property 3,3% Aker 2,9% (Til sammen 39,0% av porteføljen) Andelsverdi: ,0339 Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 13,1 % IT/Telecom 2,9 % Materialer & Industri 23,8 % Finans 21,1 % Sertifikater og obligasjoner 11,2 % Bankinnskudd 7,8 % Energi 20,2 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 11

12 Fondsfinans Farmasi Bioteknologi Mai 2013 Den internasjonale helseaksjeindeksen (MSCI World Health Care Index) var ved utgangen av mai omtrent uendret regnet i USD (+0,1%) i forhold til verdien ved inngangen av måneden. Fra årsskiftet har denne indeksen for høyt kapitaliserte internasjonale helse og farmasiaksjer steget med 19,3% i USD, tilsvarende 26,2% i NOK. Fondsfinans Farmasi Bioteknologi hadde i mai en meget god verdiutvikling, som var sterkere enn den internasjonale helseindeksen. Fondet steg med +3,2%. Ved utgangen av mai var verdistigningen for fondet 20,6% siden årsskiftet. Dette anser vi som meget tilfredsstillende. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av mai er den høyeste månedsverdsettelsen siden fondet ble etablert i juni I de tre første ukene av mai var det en god verdioppgang (i USD) for internasjonale helseaksjer. Denne kursoppgangen forsvant imidlertid i månedens siste uke. Årsaken var at aksjeinvestorene fikk en økende frykt for følgene av fremtidige innstramminger i de amerikanske pengepolitiske stimulansepakkene. Parallelt med en økning i langsiktige obligasjonsrenter skjedde det derfor en kursnedgang for flere store selskaper i helsesektoren. Slike aksjer har i de siste årene blitt betraktet som et godt alternativ til renteplasseringer på grunn av selskapenes relativt gode og stabile inntjening. Vi så imidlertid ikke en tilsvarende nedgang for de mer risikoutsatte aksjene innenfor bioteknologisektoren. Som en følge av både vennlige og uvennlige oppkjøpsforsøk var det imidlertid en god kursoppgang for noen små og mellomstore selskaper i helsesektoren. I aksjemarkedene og nyhetsmedia har det dessuten også vært hyppige spekulasjoner om mulige andre oppkjøpskandidater. En av våre investeringer, (svenske) Meda AB, (+12%) ble herunder på nytt nevnt som en attraktiv oppkjøpskandidat. I fondets portefølje har omlag 2/3 deler av aksjene steget i verdi i mai. Hele 6 av investeringene har steget mer enn 10%, og kun et selskap har falt mer enn 10%. Fra årsskiftet har nesten alle fondets investeringer steget i verdi. Noen av verdsettelsene er også i nærheten av historiske toppnoteringer. Vi har i løpet av måneden investert i to nye selskaper innenfor undergruppen medisinsk utstyr og diagnostika; (tyske) Fresenius og (amerikanske) Hologic. Dessuten har vi økt investeringene i (svenske) Medivir og (belgiske) UCB. Av fondets 33 investeringer er 3 selskaper notert på Oslo Børs, og de utgjør snaue 7% av porteføljen. Øvrige investeringer er i utenlandske selskaper, herav er 15 amerikanske og 15 er europeiske. Fondet var ikke fullt investert ved utgangen av måneden og kontantandelen var 8,5%. Våre 10 største aksjeinvesteringer Fordeling på undergrupper: Bayer 5,7% Sanofi 5,7% UCB 4,9% Stada Arzneimittel 4,7% Mylan 4,1% Quest Diagnostics 3,7% Humana 3,6% Photocure 3,5% Zimmer Holdings 3,3% Cardinal Health 3,0% (Til sammen 42,2% av porteføljen) Andelsverdi: ,3455 Bankinnskudd 8,5 % Medisinsk utstyr og Diagnostika 17,7 % Farmasi 43,7 % Helsetjenester 23,7 % Bioteknologi 10,7 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 12

13 Fondsfinans Alternativ Energi Mai 2013 Internasjonale aksjeindekser innenfor alternativ energi fortsatte oppgangen i mai. Den amerikanske Wilderhill NEX indeksen steg hele 12,5% i USD (14,5% i NOK), mens europeiske Renewable Energy Industrial Index (RENIXX) hadde en verdiøkning 16,1% i EUR (16,6% i NOK). S&P Global Clean Energy Index hadde en verdioppgang på 6,7% i USD (8,7% i NOK). Regnet fra årets start er verdioppgangen meget sterkt, der Wilderhill NEX indeksen er opp 31,8% i USD (39,4% i NOK), RENIXX indeksen er opp 48,7% i EUR (54,6% i NOK), mens S&P Global Cleen Energy Indeksen har steget 26% i USD (33,3% i NOK). Fondsfinans Alternativ Energi viste i mai en verdioppgang på 3,1% og har steget 15,4% hittil i år. Dette anser vi som tilfredsstillende gitt den risikoprofilen fondet har. Det var aksjer innen solsektoren som var de suverent største bidragsyterne til indeksoppgangen internasjonalt. Hovedårsaken var optimisme på solsektorens vegne etter samtaler mellom myndighetene i Kina, EU og USA i et forsøk på å løse handelskrigen som har oppstått stormaktene i mellom. Prisene på paneler har imidlertid flatet ut og støtter ikke opp om den voldsomme oppgangen i aksjeprisene. Med dagens priser (og kostnadsnivå) er det knapt noen produsenter som tjener penger. El bil produsenten Tesla fortatte kursoppgangen fra april (+43% i USD i april) og steg nye 81% i mai. Selskapet har nå tredoblet sin verdi siden årets start. Tilsvarende har Vestas Wind fra årets start nær gjort det samme, mens amerikanske Sunpower har steget 250%. Felles for aksjene er at det har vært en betydelig andel av utestående aksjer som tidligere har vært solgt short i markedet. For Vestas Wind kommer oppgangen etter at selskapet kuttet arbeidsstyrken med 30% og selger/legger ned fabrikker i et forsøk på å tilpasse produksjonen til den svake etterspørselen. Mye av oppgangen i sektoren generelt kan tilskrives investorenes økende risikovillighet og tilsynelatende ikke fundamentalt bedrede markedsforhold. I fondets portefølje var det i mai 22 aksjer som steg og 7 som falt i verdi. Regnet i NOK var selskapene som steg mest: China Ming Yang Wind (+48%), REC (+45%), Nexans (+26%), FuelCell Energy (+24%), Trina Solar (+17%) og Ameresco (15%). Investeringene med svakest kursutvikling var EnerNoc ( 22%). Fondet har halvert eksponeringen i norske REC etter den kraftige kursoppgangen. Fondet var ved månedens utløp investert i 29 selskaper. Kontantandelen var 8,5%. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: Cree 9,3% Cosan 8,5% Arendals Fossekompani 7,5% Myr Group 5,4% General Cable Corp 4,2% ABB 3,9% Siemens 3,8% Covanta Holding 3,6% Hafslund 3,6% Renewable Energy Corp 3,5% (Til sammen 53,2% av porteføljen) Andelsverdi: 2 417,7755 Smart Grid, kabler og transmisjon 37,5 % Energiproduksjon 24,4 % Geothermal 2,7 % Bio 8,5 % Vind 1,1 % Lagring 0,5 % Sol 5,6 % Bankinnskudd 8,5 % Diverse 11,3 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 13

14 40 % 20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Avkastning siste 5 år Fondsfinans Spar vs OSEFX Fondsfinans Spar OSEFX Fondsindeksen mai. 08 sep. 08 jan. 09 mai. 09 sep. 09 jan. 10 mai. 10 sep. 10 jan. 11 mai. 11 sep. 11 jan. 12 mai. 12 sep. 12 jan. 13 mai % Avkastning siste 5 år Fondsfinans Aktiv vs OSEFX 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Fondsfinans Aktiv OSEFX Fondsindeksen mai. 08 sep. 08 jan. 09 mai. 09 sep. 09 jan. 10 mai. 10 sep. 10 jan. 11 mai. 11 sep. 11 jan. 12 mai. 12 sep. 12 jan. 13 mai % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 20 % Avkastning siste 5 år Fondsfinans Farmasi Bioteknologi mai. 08 sep. 08 jan. 09 mai. 09 sep. 09 jan. 10 mai. 10 sep. 10 jan. 11 mai. 11 sep. 11 jan. 12 mai. 12 sep. 12 jan. 13 mai % Avkastning siste 3 år Fondsfinans Alternativ Energi 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % mai. 08 sep. 08 jan. 09 mai. 09 sep. 09 jan. 10 mai. 10 sep. 10 jan. 11 mai. 11 sep. 11 jan. 12 mai. 12 sep. 12 jan. 13 mai. 13 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 14

Markedsrapport desember 2012

Markedsrapport desember 2012 Markedsrapport desember 2012 Oslo, 7. januar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det ingen større endringer i forventningene til den globale veksten. Det var en nedgang

Detaljer

Markedsrapport juli 2012

Markedsrapport juli 2012 Markedsrapport juli 2012 Oslo, 06. august 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Rekordhøye priser på flere matvarer. Oljeprisene steg. Internasjonale aksjemarkeder steg. Sentralbankrentene

Detaljer

Markedsrapport april 2014

Markedsrapport april 2014 Markedsrapport april 2014 Oslo, 8. mai 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes fortsatt en bedring i global økonomisk vekst, til tross for at geopolitisk risiko har økt.

Detaljer

Markedsrapport mai 2014

Markedsrapport mai 2014 Markedsrapport mai 2014 Oslo, 11.juni 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den økonomiske veksten i verden er fortsatt ujevnt fordelt, og relativt svak i flere land. Internasjonale

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

Markedsrapport april 2015

Markedsrapport april 2015 Markedsrapport april 2015 Oslo, 08. mai 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale økonomiske veksten fortsetter. Internasjonalt var det en oppgang i både langsiktige statsrenter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 2015

PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 2015 PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 215 Netfonds Bank forvalter aksjeporteføljen NetfondsXtra. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007 Halvårsrapport 2007 1. halvår 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: 28 500

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2002

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2002 02 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2002 Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold 02 Statens petroleumsfond - nøkkeltall 2002.................................... 4 F ORVALTNING AV

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

MARKEDSRAPPORT APRIL 2015 f

MARKEDSRAPPORT APRIL 2015 f 220 200 1 1 140 120 Aksjemarkedene siste 5 år Indeksert til ved starten av perioden 2010 2011 2012 2013 2014 13 Utvikling i statsrenter 10 års løpetid 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 1 NIKKEI500 S&P500

Detaljer

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2014 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER INNHOLD HOVEDPUNKTER Tall og fakta for 2014 4 LEDELSEN Leder for hovedstyret

Detaljer

MAKRORAPPORT DESEMBER 2014

MAKRORAPPORT DESEMBER 2014 MAKRORAPPORT DESEMBER 2014 Det har vært en høst hvor fallet i oljeprisen har preget både Oslo Børs og de internasjonale aksjemarkedene. Økt tilbud av olje i markedet har presset ned prisforventningene

Detaljer

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014 214 Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 214 Oslo 15. januar 214 Det er ved inngangen til året en høy grad av konsensus blant forvaltere og finansielle rådgivere om at den gode utviklingen

Detaljer