Markedsrapport februar 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport februar 2013"

Transkript

1 Markedsrapport februar 2013 Oslo, 5. mars 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Internasjonale råvarepriser sank samtidig som den internasjonale verdien av USD steg. Oljeprisen falt og verdien av NOK svekket seg. Internasjonale aksjemarkeder hadde generelt en positiv undertone, til tross for at politisk risiko antas å ha økt. Konjunkturer og råvarer Den økonomiske veksten er relativt moderat. Fortsatt kommer de sterkeste vekstimpulsene fra Kina og andre land med fremvoksende økonomi. Veksten i USA synes å være i godt gjenge. De økonomiske virkningene av de budsjettmessige innstrammingene som vil komme på grunn av «fiscal cliff» situasjonen i USA synes ikke lenger å bekymre økonomene i samme grad som før. Veksten i Europa og Japan er som i de siste årene, svært mager. Det er en viss frykt for at det parlamentarisk krevende valgresultatet (til parlamentet) i Italia vil kunne bidra til at EU og euroen på nytt vil bli plaget med negative økonomiske nyheter. Det er også stor usikkerhet om hva det nye lederskapet i Kina vil bringe av politiske endringer. Politikken påvirker verdiskapningen, og en skal ha i mente at Kina er det landet som har stått for den største økonomiske veksten i de siste årene. De fleste råvareprisene falt i februar, og prisoppgangen i januar ble fullstendig reversert. Rogers internasjonale råvareindeks falt 4% (i USD), og er nå negativ siden årsskiftet. Regnet i NOK hadde råvareprisene likevel en svak stigning i februar på grunn av den store svekkelsen av verdien av NOK.

2 15 % 1 5 % 5 % 1 15 % 1 % 11 % 6 % 1 4 % 4 % Landbruksprodukter Prisendring i USD 3 % 1 % 3 % 3 % 3 % 2 % 4 % 6 % Februar Hittil i år 7 % 9 % 9 % 11 % 5 % 4 % 4 % 2 % 1 % Metaller & Energi Prisendring i USD 2 % Februar Hittil i år 5 % 1 % 6 % 4 % 4 % 1 % 3 % 3 % 4 % 4 % 5 % 6 % 6 % 1 9 % 9 % Kilde: Bloomberg Det var en særlig stor prisnedgang i hveteprisene, som falt mer enn 9% i USD. Fjorårets hveteavlinger ble rammet av mye dårlig vær, og det behøver jo ikke gjenta seg i år. Oljeprisen (Brent) falt til under 112 USD, og prisnedgangen ( 4,2%) var som for den generelle råvareindeksen. I USD er oljeprisen nå lavere enn ved årets start, men er noe høyere regnet i NOK. Prisutviklingen for kull var et unntak fra den generelle prisnedgangen for råvarer i februar, og kullprisene steg mer enn 5%. I fjor falt kullprisene derimot relativt mye. Gullprisene fortsatte å falle, og er nå tilbake til det nivået som var i fjor sommer. Ut i fra den siste prisutviklingen for gull er det vanskelig å spore noen særlig frykt for inflasjon, til tross for sentralbankenes enorme likviditetstilførsler i det siste året. Renter og valuta Den norske kronen svekket seg mot nær alle verdens valutaer i februar. Svekkelsen kan forklares av en rekke sammenfallende hendelser; (1) en lavere oljepris, (2) en forutgående svært sterk kroneverdi, (3) større risikovilje hos investorene og at den norske kronen som «trygg havn» valuta er mindre attraktiv (4) antatt lavere sannsynlighet for norsk renteøkning. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 2

3 Februar Britiske Pund Euro Danske Kroner Canadiske Dollar Sveitsiske Franc Australske Dollar Svenske Kroner New Zealandske Dollar Japanske Yen Syd Afrikanske Rand Mexikanske Peso Taiwanske Dollar US Dollar Singapore Dollar Syd Koreanske Won Brasilianske Real Valutakurser Endring mot NOK 0,1 % 0,8 % 0,8 % 1,4 % 1,9 % 2,7 % 3, 3,1 % 3,4 % 3,8 % 4,1 % 4,3 % 4,6 % 4,7 % 4,7 % 5,3 % Sentrale valutaer mot NOK Pr % endring i februar % endring YTD USD 5,73 1,3 % 3, EURO 7,49 1,3 % 2,1 % SEK 0,89 0,8 % 3,8 % GBP 8,69 1,3 % 3,7 % JPY 6,20 1,3 % 3,4 % CHF 6,13 1,3 % 0, % De internasjonale lange rentene for statsobligasjoner falt noe tilbake i februar, etter å ha steget markert de to foregående månedene. Også korte renter falt svakt tilbake. Vi fremholder fortsatt at investeringer i «sikre» statsobligasjoner gir for lav avkastning til å være et fullgodt investeringsalternativ. Dette leder til at investorene må investere i andre aktiva med antatt bedre avkastning, som foretaksobligasjoner og aksjer. Sentrale rentenivåer (pr ) Sentralbankrente 3 mnd. rente 10 års statsobl. USA 0,25 0,29 1,88 Euro 0,75 0,21 1,45 Norge 1,50 1,86 2,44 Kilde: Bloomberg 1 5 % 5 % 1 Internasjonale sentralbankrenter har vært uendret i februar. Den eneste valutaen som svekket seg mer enn NOK var en annen petroleumsvaluta, venezuelanske Bolivar. Den kreftsyke presidenten Hugo Chávez ga fra sykehuset ordre om en devaluering på 32 prosent av landets valuta mot USD. Devalueringen fører til at underskuddet på statsbudsjettet blir mindre, ettersom statens oljeinntekter er i USD. Samtidig betyr det at importerte varer blir dyrere, noe som reduserer innbyggernes kjøpekraft. Allerede før devalueringen hadde Venezuela en inflasjonsrate på over 20%, som den høyeste i Latin Amerika. USD styrket seg mot alle de toneangivende valutaene i februar, unntatt brasilianske Real, og reverserte dermed en del av den svekkelsen som har skjedd med USD siden juli i fjor. Geopolitiske forhold Det var ikke VM på ski som fikk mest oppmerksomhet i internasjonale media i februar. I Vatikanstaten i Italia skjedde en sjelden historisk begivenhet, da pave Benedict XVI varslet at han ønsket å abdisere. Slik en unaturlig avgang for en pave skjedde sist for nesten 400 år siden. Og nå venter man spent på hvem av kardinalene som vil bli utnevnt til ny pave av kardinalene. Det spekuleres i at det vil kunne bli valgt en «ikke hvit» pave, men ingen spekulerer i at det vil kunne bli en kvinne. En bør ikke undervurdere at pavens rolle som Guds stedfortreder på jorden og overhode for verdens største religiøse gruppe, også kan ha betydelige politiske virkninger i verdenssamfunnet. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 3

4 Italienske velgere har i februar skaffet landet ny medieoppmerksomhet ved det siste valget på medlemmer til nasjonalforsamlingen. Valget medførte at det blir et splittet parlament, hvor ingen fornuftig gruppering synes å ha fått styringsflertall. Sentrums Venstrealliansen under ledelse av Pier Luigi Bersani vant et knepent flertall i underhuset, men fikk ikke flertall i Senatet. Velgerne ga bare svært begrenset støtte til dagens statsminister Monti. Hans forsøk på å styre Italia etter prinsipper som tilfredsstiller EUs krav om å få orden i økonomien støttes ikke av italienerne. Velgerne valgte i stedet å gi betydelig støtte til to kandidater som av flere er blitt betegnet som klovner. Det gjelder i første rekke den evigunge «comebackkid» Silvio Berlusconi, som varsler at han er villig til å føre en populistisk politikk. Dessuten har en vaskekte komiker, Beppe Grillo, også fått stor oppslutning. Han har varslet at han ikke ønsker å samarbeide med andre politikere. Det synes for tiden svært vanskelig for noen italiensk regjering å kunne regjere landet, hvor økonomien har stort behov for styring. Italia er eurosonens tredje største økonomi, og landets politiske tragedie, med klovner i hovedrollene, vil legge en demper på den økonomiske politikken og utviklingen i EU og euroområdet. Og i Italia synes politikernes mantra å være «brød og sirkus», som i det gamle Romerriket. I februar foretok Nord Korea sin tredje prøvesprengning av en atombombe. Sprengningen ble møtt med internasjonale protester, også fra FNs sikkerhetsråd. Internasjonale aksjemarkeder De fleste vestlige aksjemarkedene viste oppgang også i februar. Dette er den fjerde måneden på rad med internasjonal kursoppgang. På grunn av den norske kronesvekkelsen ble oppgangen betydelig kraftigere når avkastningen måles i NOK. Alle de viktigste aksjemarkedene, unntatt Italia, kan så langt i år vise til positiv avkastning etter årets to første måneder målt i NOK. Verdensindeksen (MSCI World Index) steg i februar med 0,2% i indeksvalutaen USD og 4,9% regnet i NOK. I løpet av årets to første måneder er oppgangen i verdensindeksen 5,4% i USD, tilsvarende 8,5% i NOK. Regnet i NOK har verdensindeksen i årets to første måneder steget like mye som i hele I februar var indeksen for aksjeinvesteringer i fremvoksende økonomier (MSCI Emerging Market Index) negativ med 1,3% i USD (+3,3% i NOK). Forklaringen på den svake utviklingen for aksjeindeksen for fremvoksende økonomier (samt for Boavista indeksen i Brasil) kan i sin helhet henføres til kursutviklingen til det halvstatlige og indekstunge brasilianske oljeselskapet Petrobras, som falt med 21% i lokal valuta. Siden årets start har mer enn ¼ del av markedsverdien til Petrobras forsvunnet. MSCI Emerging Markets Oslo Børs Fondsindeks Kilde: Bloomberg Avkastning aksjeindekser Lokal valuta I NOK Februar YTD Februar YTD MSCI World 0,2 % 5,4 % 4,9 % 8,5 % S&P 500 Index 1,4 % 6,6 % 6,1 % 9,8 % Bloomberg European 500 1,3 % 4,2 % 2,1 % 6,3 % Nikkei 225 3,9 % 11,3 % 7,4 % 6,3 % 1,3 % 0, 3,3 % 3, 2,1 % 7, 2,1 % 7, Den amerikanske S&P 500 indeksen steg nye 1,4% i februar (6,1% i NOK) og var kun 3% unna historisk toppnotering ved månedsskiftet. For året som helhet er avkastningen 6,6% i USD tilsvarende 9,8% i NOK. Oppgangen for S&P 500 indeksen kommer til tross for at selskapsresultatene har falt i to kvartaler på rad. Tidligere har en slik utvikling i selskapsresultatene varslet at den amerikanske økonomien er i en resesjonstilstand. Risikoaversjonen blant investorene er fallende, optimismen er høy og konsensusoppfatningen er en tro på en økonomisk vekst i USA på rundt 2% for Aksjemarkedet i Europa, representert ved Bloomberg European 500 Index var i februar opp 1,3% i EUR (2,1% i NOK). Regnet fra årsskiftet er oppgangen 4,2% i EUR og 6,3% i NOK. Spesielt sterk har avkastningen i år vært i våre nordiske naboland. Sverige (OMX indeksen) kan vise til en verdioppgang på 8,7% i SEK (12,3% i NOK), Danmark (OMX Copenhagen 20 index) til 10,2% i DKK (12,5% i NOK) og Finnland (OMX Helsinki Index) til 7,2% i EUR (9,5% i NOK). Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 4

5 Prosentvis endring i aksjemarkedene (regnet i NOK) des. 31. jan. Morgan Stanley World Morgan Stanley Emerging Markets OSEFX Index 28. feb des. Kilde: Bloomberg Prosentvis endring i aksjemarkedene (regnet i NOK) 31. jan. BE500 Europa NKY Japan S&P 500 USA 28. feb Verdiutviklingen i aksjemarkedene i store land som Tyskland, Frankrike, Spania og Italia er hittil i år svakere enn den generelle europeiske aksjeindeksen. Norsk økonomi I de siste årene har det vært relativt kjedelig å berette om utviklingen i norsk økonomi, hvor fokus til dels har vært på vekstsmerter, som mangel på arbeidskraft og vekst i boligpriser. Den sterke norske økonomien har blitt holdt oppe av en høy oljepris, en sterk oljenæring og lønnsomme eksportbedrifter. Det såkalte «terms of trade» begrepet har historisk sett sjeldent vært så gunstig for norsk økonomi og næringsliv som i de siste årene. For norsk eksportindustri er den siste månedens svekkelse av verdien av NOK en god nyhet, etter en lengre periode med stadig sterkere NOK. De særnorske høye lønningene har gjort det stadig tøffere å overleve for tradisjonelle eksportbedrifter utenom oljenæringen. Den norske sysselsettingsprosenten har vært meget høy, og mangelen på arbeidskraft har dels blitt kompensert ved svært høy innvandring til Norge. Den siste arbeidskraftundersøkelsen (AKU) som ble presentert i forrige måned indikerer at arbeidsløsheten i Norge har økt. Samtidig har antall sysselsatte også gått ned, slik at den norske arbeidsstyrken synes å være uendret. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 5

6 Den norske arbeidsledigheten var etter siste måling anslått til 3,6%, som er 0,4% poeng høyere enn i september i fjor. Den registrerte norske arbeidsledigheten er likevel fortsatt svært lav sammenlignet med andre industrialiserte land, selv om de norske tallene lyver noe på grunn av en høy andel uføretrygdede i befolkningen. I våre naboland, Sverige og Danmark, er den siste arbeidsledigheten registrert til å være 8%, som er litt over nivået i USA. Det siste året (siden 14. mars 2012) har Norges Bank holdt sentralbankrenten uendret på 1,5%, som av flere økonomer blir ansett å være et for lavt nivå i forhold til pressproblemer (låneetterspørsel/ boligpriser) i norsk økonomi. Veksten i norske konsumpriser har i den siste tiden ligget litt i overkant av 1%. Det lave inflasjonsnivået kombinert med en økende arbeidsledighet gjør at en renteøkning sannsynligvis heller ikke vil skje på førstkommende rentemøte i mars. Det norske aksjemarkedet Kursendringene i det norske aksjemarkedet var også i februar i hovedsak positive. De daglige kursbevegelsene var imidlertid relativt små. Av månedens 20 børsdager var det kun 3 dager hvor indeksbevegelsene var større enn +/ 1%. I så måte synes aksjemarkedet å ha blitt vesentlig mindre volatilt enn hva vi har opplevd i de siste årene. Fondsindeksen steg med 2,1%, og hovedindeksen steg med 1,6%. Fra årsskiftet er oppgangen for de to indeksene hhv. 7% og 6,5%. I februar var ikke kursoppgangen like bredt basert som i januar. Omlag 60% av indeksenes 55 verdipapirer viste verdioppgang. Noen av børsens store (og indekstunge) selskaper falt i verdi, herunder Statoil og Yara. En stor del av de børsnoterte norske selskapene har i februar avlagt resultater for fjorårets siste kvartal. Generelt var inntjeningen omtrent som forventet. Når det gjelder selskapenes «guiding» på inntjeningsforventninger for 2013 synes det heller ikke å ha kommet store overraskelser. Selskap Verdiutvikling Fondsindeksen Aksjer med indeksvekt > 1% OSEFX % vis Indeks vekt Verdiutvikling i % i februar Verdiutvikling i % hittil i år DNB 9,2 11,9 21,4 Telenor 9,0 2,6 10,2 Statoil 8,9 1,9 2,7 Yara International 8,6 5,9 0,2 Subsea 7 4,6 2,6 2,7 Orkla 4,5 2,5 3,1 Seadrill 4,2 3,4 2,8 Norsk Hydro 4,1 2,9 8,9 Petroleum Geo Services 3,7 6,6 5,1 TGS Nopec Geophysical 3,7 6,5 19,7 Aker Solutions 3,6 5,4 0,2 Schibsted 3,2 10,8 3,4 Gjensidige Forsikring 3,0 6,8 15,6 Royal Caribbean 3,0 0,2 8,2 Cruises Marine Harvest 2,5 10,5 18,1 ProSafe 2,0 12,6 23,8 Storebrand 1,8 7,8 3,7 Fred Olsen Energy 1,6 4,2 3,4 Kongsberg Gruppen 1,3 11,0 6,0 Det Norske Oljeselskap 1,1 5,1 9,3 Tomra Systems 1,1 19,4 10,4 Aker 1,1 5,8 3,5 Kilde: Bloomberg Regnet i felles valuta er verdiutviklingen på Oslo Børs både i februar og siden årsskiftet noe lavere enn for verdensindeksen. Herunder kan vi nevne at Oslo Børs også i år har vært svakere enn både den amerikanske børsindeksen (S&P500) og den svenske børsindeksen (OMX). Sammenlignet med indeksen for store aksjeselskaper i land med fremvoksende økonomi har det på Oslo Børs likevel vært en sterkere verdiutvikling hittil i år. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 6

7 Vi har som vårt grunnsyn for det norske aksjemarkedet i 2013 forutsatt at endringen i fondsindeksen vil være i intervallet +10% til +20%. I så måte er verdiutviklingen på Oslo Børs etter 2 måneder godt i rute. Vi ser for tiden ikke grunn til å endre våre antagelser om verdiutviklingen for norske aksjer. ble registrert i deler av 2008, i tiden før den store kursnedgangen i forbindelse med finansproblemene i USA. Fondsindeksens rekordnotering ble satt den 19. juli For å nå denne rekordnoteringen må fondsindeksen stige med mer enn 14,8% fra nivået ved utgangen av februar måned. Etter den siste månedens kursoppgang er fondsindeksen nå på høyde med kursnivåer som sist Kilde: Bloomberg Prosentvis endring i det norske aksjemarkedet (fondsindeksen) perioden 2007 ultimo februar des. 06 jun. 07 des. 07 jun. 08 des. 08 jun. 09 des. 09 jun. 10 des. 10 jun. 11 des. 11 jun. 12 des. 12 Redaktør og ansvarlig for innholdet i våre markedsrapporter er Odd Hellem Investeringsdirektør Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 7

8 Oversikt over våre fonds historiske utvikling Våre fond: Avkastning februar 2013 Årsavkastning 2013 Fondsfinans Spar 1,2% 4,6% Fondsfinans Aktiv 0,9% 3,3% Fondsfinans Farmasi 4,6% 10,8% Fondsfinans Alt. Energi OSEFX MSWI (i NOK) Årsavkastning % 15% 12% 4% 21% 9% Årsavkastning % 14% 4% 32% 19% 3% Årsavkastning % 17% 9% 14% 22% 14% Årsavkastning % 55% 19% 2% 70% 9% Årsavkastning % 42% 8% 51% 57% 23% Avkastning siste 5 år 36% 28% 74% 62% 8% 23% Gjsn. årlig avkastning siste 5 år * 6% 5% 12% 18% 2% 4% Avkastning siste 10 år 539% 398% 180% 360% 93% Gjsn. årlig avkastning siste 10 år * 20% 17% 11% 16% 7% Avkastning siden oppstart 477% 213% 41% 69% Standardavvik siste år 13% 11% 10% 14% 14% 10% Standardavvik siste 5 år 28% 23% 12% 26% 29% 13% Standardavvik siste 10 år 24% 21% 14% 25% 13% Fondets størrelse (mill.kr.) ,5% 8,4% Netto andelsverdi pr , , , ,0742 * Geometrisk beregnet 2,1% 7,0% 4,9% 8,5% Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 8

9 Fondsfinans Spar Februar 2013 Det norske aksjemarkedet viste også i februar en positiv verdiutvikling. Kursbevegelsene innenfor måneden var relativt små. Fondsindeksen steg med 2,1% og hovedindeksen med 1,6%. Etter årets to første måneder er indeksoppgangen hhv. 7% og 6,5% for de to indeksene. Fondsfinans Spar hadde en positiv verdiutvikling i februar, og fondet steg med 1,2%. Hittil i året er verdioppgangen for fondet 4,6%. Om lag 60% av fondsindeksens 55 verdipapirer hadde en positiv verdiutvikling i februar. Flere enn hvert fjerde selskap som inngår i indeksen steg mer enn 10%. Også i februar hadde flere av selskapene innenfor fiskeoppdrettsbransjen en særlig sterk kursutvikling. Størst % vis vekst av indeksaksjene viste Eltek (+46%), Norwegian Air Shuttle (+34%), Clavis Pharma (+22%) og Tomra (+19%). Størst % vis nedgang viste Frontline ( 39%), EMGS ( 14%) og Kongsberggruppen ( 11%). Størst positiv påvirkning på fondsindeksen hadde DNB (+12%), Schibsted (+11%), Marine Harvest Group (+11%), Norwegian Air Shuttle (+34%), TGS (+6%), Telenor (+3%) og Prosafe (+11%). Størst negativ påvirkning på fondsindeksen hadde Yara ( 6%), PGS ( 7%), Aker Solutions ( 5%) og Statoil ( 2%). 19 av fondets aksjeinvesteringer hadde en positiv verdiutvikling i februar, mens 14 investeringer falt i verdi. Fondet hadde i februar en solid eksponering mot finanssektoren, hvor flere av selskapene steg sterkt i februar. Best verdiutvikling hadde følgende av våre investeringer: Sparebanken Vest (+16%), Medistim (+15%), BWG Homes (+12%), DNB (+12%), Schibsted (+11%), Sparebank 1 MidtNorge (+11%), Marine Harvest Group (+11%) og SRBank (+10%). Størst verdinedgang viste investeringene i Norwegian Energy ( 18%), Kværner ( 16%), REC ( 10%), Storebrand ( 8%), Yara ( 6%) og Aker ( 6%). Fondet har i løpet av februar økt investeringsgraden særlig i Yara og pånytt i Storebrand. Videre er investeringene økt i bl.a. Det norske Oljeselskap, RCL, Schibsted og Subsea 7. Vi har i løpet av måneden solgt en del aksjer i DNB på grunn av den store verdiøkningen. Ingen investeringer skal i henhold til vedtektene overskride 1 av fondets verdi. Ved månedsskiftet var DNB fortsatt fondets største investering og utgjorde 9,3%. I løpet av måneden har vi dessuten foretatt reduksjoner i investeringene i bl.a. Marine Harvest Group, Norwegian Energy, Atea og Orkla. Dessuten solgte vi en liten restpost som var igjen etter salgene av EMGS i januar. Egenkapitalinvesteringene er fordelt på 33 selskaper, hvorav 32 er notert på Oslo Børs og 1 på utenlandsk børs. Ved utgangen av februar var fondet nesten fullt investert. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: DNB 9,3% Yara 7,1% Subsea 7 5,0% Aker 4,5% Norsk Hydro 4,4% Storebrand 4,1% Norwegian Property 4,1% SpareBank 1 SR Bank 3,8% Orkla 3,7% Siem Offshore 3,7% (Til sammen 49,5% av porteføljen) Andelsverdi: 5 773,7399 Materialer & Industri 28,2 % Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 16, IT/Telecom 3,7 % Bankinnskudd 0,2 % Finans 29,6 % Energi 22,3 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 9

10 Fondsfinans Aktiv Februar 2013 Det norske aksjemarkedet viste også i februar en positiv verdiutvikling. Kursbevegelsene innenfor måneden var relativt små. Fondsindeksen steg med 2,1% og hovedindeksen med 1,6%. Etter årets to første måneder er indeksoppgangen hhv. 7% og 6,5% for de to indeksene. Fondsfinans Aktiv hadde en positiv verdiutvikling i februar, og fondet steg med 0,9%. Hittil i året er verdioppgangen for fondet 3,3%. Fondsfinans Aktiv er et kombinasjonsfond. Om lag 60% av fondsindeksens 55 verdipapirer hadde en positiv verdiutvikling i februar. Flere enn hvert fjerde selskap som inngår i indeksen steg mer enn 10%. Også i februar hadde flere av selskapene innenfor fiskeoppdrettsbransjen en særlig sterk kursutvikling. Størst % vis vekst av indeksaksjene viste Eltek (+46%), Norwegian Air Shuttle (+34%), Clavis Pharma (+22%) og Tomra (+19%). Størst % vis nedgang viste Frontline ( 39%), EMGS ( 14%) og Kongsberggruppen ( 11%). Størst positiv påvirkning på fondsindeksen hadde DNB (+12%), Schibsted (+11%), Marine Harvest Group (+11%), Norwegian Air Shuttle (+34%), TGS (+6%), Telenor (+3%) og Prosafe (+11%). Størst negativ påvirkning på fondsindeksen hadde Yara ( 6%), PGS ( 7%), Aker Solutions ( 5%) og Statoil ( 2%). 19 av fondets aksjeinvesteringer hadde en positiv verdiutvikling i februar, mens 14 investeringer falt i verdi. Fondet hadde i februar en solid eksponering mot finanssektoren, hvor flere av selskapene steg sterkt i februar. Best verdiutvikling hadde følgende av våre investeringer: Sparebanken Vest (+16%), Medistim (+15%), BWG Homes (+12%), DNB (+12%), Schibsted (+11%), Sparebank 1 MidtNorge (+11%), Marine Harvest (+11%) og SRBank (+10%). Størst verdinedgang viste investeringene i Norwegian Energy ( 18%), Kværner ( 16%), REC ( 10%), Storebrand ( 8%), Yara ( 6%) og Aker ( 6%). Fondet har i løpet av februar bl.a. økt investeringsgraden i Yara, Subsea7 og pånytt i Storebrand. I løpet av måneden har vi foretatt reduksjoner i investeringene i bl.a. Marine Harvest Group, Atea, Orkla, Borregaard og Aker. Egenkapitalinvesteringene er fordelt på 33 selskaper som alle er notert på Oslo Børs. Investeringsgraden i aksjer og grunnfondsbevis er litt redusert i løpet av måneden. Ved utgangen av måneden var drøye 81% av fondet investert i aksjer og egenkapitalbevis. Likviditetspostene er i form av bankinnskudd og norske bankobligasjoner med renteløpetid under et år. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: DNB 5,4% Yara 4,3% Subsea 7 4,3% Norsk Hydro 3,7% Aker 3,6% Orkla 3,5% Norwegian Property 3,4% Siem Offshore 3,4% Atea 3,0% Storebrand 2,9% (Til sammen 37,4% av porteføljen) Andelsverdi: ,7006 Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 17,4 % Materialer & Industri 21,9 % IT/Telecom 3,9 % Finans 19,3 % Sertifikater og obligasjoner 11,5 % Bankinnskudd 7,3 % Energi 18,8 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 10

11 Fondsfinans Farmasi Bioteknologi Februar 2013 De internasjonale helse og farmasiaksjene (med høy kapitalisering) hadde også i februar en god verdiutvikling. Den internasjonale helseaksjeindeksen (MSCI World Health Care Index) steg med 1,1% i USD, tilsvarende en oppgang på hele 5,8% i NOK. Til sammenligning steg den generelle verdensindeksen med 4,9% i NOK. Verdiøkningen for store selskaper innenfor helsesektoren var derved på nytt bedre enn utviklingen for den generelle verdensindeksen. Fra årsskiftet har helseaksjeindeksen steget med 8,4% i USD og med 11,6% i NOK. Fondsfinans Farmasi Bioteknologi hadde også i februar en sterk verdiutvikling. Fondet steg med 4,6%. Etter årets to første måneder er verdistigningen for fondet 10,8%, som vi anser som svært tilfredsstillende. Ved månedsslutt var fondets verdi «all time high». Til tross for fortsatt stor usikkerhet om hvordan «fiscal cliff» problematikken vil ramme amerikanske og internasjonale bedrifter i helsesektoren, var det også i februar en positiv kursutvikling for helseaksjer. Amerikanske store bedrifter i helsesektoren hadde dessuten en noe bedre kursutvikling enn helsebedrifter i andre land. I fondets portefølje var det i februar, som i januar, en god verdioppgang (regnet i NOK) for nesten alle fondets investeringer. Fondet skal i henhold til vedtektene bære valutarisikoen av investeringene, og i februar bidro svekkelsen av NOK meget positivt til verdistigningen. Hele 9 selskaper steg mer enn 10% i verdi og ingen selskaper falt mer enn 4%. Sterkest kursutvikling hadde Medivir (+20%), Medistim (+15%), Ambu (+14%), Lundbck (+12%), Stada Arzneimittel (+11%), Cardinal Health (+10%), Health Management Associates (+10%), Bavarian Nordic (+10%) og Mylan Inc (+10%). I løpet av februar måned har vi redusert investeringsgraden i tre selskaper som alle var blant de 10 største investeringene ved utgangen av januar. Dette gjelder (spanske) Almirall og de to svenske selskapene Medivir og Meda. Vi har i løpet av måneden investert i to nye selskaper i porteføljen; (amerikanske) Agilent Technologies og (britisk/svenske) AstraZeneca. Agilent Technologies er et stort selskap (regnet etter markedsverdi, omsetning og ansatte) med ledende teknologiprodukter, særlig innenfor medisinsk utstyr og diagnostikk. Videre har vi økt investeringsgraden i det store (franske) farmasiselskapet Sanofi Aventis. Ved månedsslutt er egenkapital investeringene fordelt på 32 selskaper. Alle investeringene er børsnoterte. Av investeringene er 3 selskaper notert på Oslo Børs og de utgjør 7% av porteføljen. Øvrige investeringer er i utenlandsk valuta og i utenlandske selskaper, herav 15 amerikanske og 14 europeiske selskaper. Fondet var nesten fullinvestert ved månedsslutt. Våre 10 største aksjeinvesteringer Fordeling på undergrupper: Bayer 5,8% Sanofi 5,5% Stada Arzneimittel 4,6% UCB 4,5% Mylan 4,4% Pfizer 3,7% Photocure 3,7% Wellpoint 3,6% Zimmer 3,5% Meda 3,2% (Til sammen 42,4% av porteføljen) Andelsverdi: ,9821 Bankinnskudd 1,8 % Medisinsk utstyr og Diagnostika 13,6 % Farmasi 50,2 % Helsetjenester 23,7 % Bioteknologi 11, Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 11

12 Fondsfinans Alternativ Energi Februar 2013 Den positive verdiutviklingen for aksjer innen alternativ energi sektoren fortsatte i februar. Den amerikanske Wilderhill NEX indeksen steg 6,9% i NOK (2,2% i USD), mens europeiske Renewable Energy Industrial Index (RENIXX) var positiv 6,6% i NOK (5,8% i EUR). S&P Global Clean Energy Index viste en noe svakere utvikling med en oppgang på 4,3% i NOK ( 0,3% i USD). Etter årets to første måneder viser investeringer i selskaper innen alternativ energi en solid verdioppgang, der Wilderhill NEX indeksen er opp 13,3% i NOK, RENIXX indeksen er opp 14,4%, mens S&P Global Cleen Energy Indeksen har steget 5,1%. Fondsfinans Alternativ Energi hadde i februar en verdioppgang på 2,5% og har steget 8,4% i løpet av årets 2 første måneder. De fleste selskapene innen sol og vindsektoren har nå rapportert sine resultater for 4. kvartal. Gjennomgående var resultatene svake. Selskapene presenterte blandede framtidsutsikter. Prisen på polysilicon viser videre oppgang, men fra svært lave nivåer. Den finske energiprodusenten Fortum med virksomhet bl.a. i Finnland, Sverige, Russland og Norge, vurderer å selge nettvirksomheten. Det spekuleres i om det vil bli solgt stykkvis og delt. I Tyskland pågår det politiske diskusjoner om å sette ned subsidiene til solkraftinstallasjoner. Forøvrig er det verdt å merke seg at EDF er i samtaler med britiske myndigheter om bygging av et nytt atomkraftverk i Syd England. Foreløpig så forespeiles det så høye feed in tariffer for en slik investering at det vil være billigere å investere i offshore vindkraft. En kan derfor undre seg over at slike investeringsbeslutninger utredes. Rammeverket rundt prisingen av CO2 kvoter i EU er fortsatt uavklart, noe som bidrar til fortsatt lave strømpriser. Av fondets 30 investeringer viste 5 selskaper en oppgang på 10% eller mer, mens det kun var 3 som falt mer enn 10%. Aksjer med størst oppgang var EnerNoc (+14%), ABB (+12%), CREE (+11%), 5N Plus (+11%) og Cosan (+10%). Aksjene med svakest utvikling var Trina Solar ( 17%), Ameresco ( 15%) og REC ( 11%). Posisjonen i REC ble øket etter at aksjekursen falt kraftig ved fremleggelsen av kvartalsresultatet og nyheten om at styreformannen hadde trukket seg Vi har valgt å halvere posisjonen i amerikanske Maxwell etter en meget sterk kursutvikling. Fondet skal i henhold til vedtektene bære valutarisikoen av investeringene, og i februar bidro svekkelsen av NOK meget positivt til verdistigningen. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Cosan 9,5% Arendals Fossekompani 8,3% Cree 7,0% Myr Group 6,4% Renewable Energy Corp 5,1% ABB 4,2% General Cable Corp 4,1% Hafslund 4,0% Covanta Holding 3,6% Quanta Services 3,5% (Til sammen 55,7% av porteføljen) Andelsverdi: 2 271,0742 Smart Grid, kabler og transmisjon 38,1 % Fordeling på undergrupper: Energiproduksjon 26,3 % Geothermal 2,5 % Bio 9,5 % Sol 6,9 % Bankinnskudd 3,5 % Diverse 9,1 % Vind Lagring 0,9 % 3,1 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 12

13 Avkastning siste 5 år Fondsfinans Spar vs OSEFX Fondsfinans Spar OSEFX Fondsindeksen feb. 08 jun. 08 okt. 08 feb. 09 jun. 09 okt. 09 feb. 10 jun. 10 okt. 10 feb. 11 jun. 11 okt. 11 feb. 12 jun. 12 okt. 12 feb Avkastning siste 5 år Fondsfinans Aktiv vs OSEFX Fondsfinans Aktiv OSEFX Fondsindeksen feb. 08 jun. 08 okt. 08 feb. 09 jun. 09 okt. 09 feb. 10 jun. 10 okt. 10 feb. 11 jun. 11 okt. 11 feb. 12 jun. 12 okt. 12 feb Avkastning siste 5 år Fondsfinans Farmasi Bioteknologi feb. 08 jun. 08 okt. 08 feb. 09 jun. 09 okt. 09 feb. 10 jun. 10 okt. 10 feb. 11 jun. 11 okt. 11 feb. 12 jun. 12 okt. 12 feb Avkastning siste 3 år Fondsfinans Alternativ Energi feb. 08 jun. 08 okt. 08 feb. 09 jun. 09 okt. 09 feb. 10 jun. 10 okt. 10 feb. 11 jun. 11 okt. 11 feb. 12 jun. 12 okt. 12 feb. 13 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 13

Markedsrapport desember 2012

Markedsrapport desember 2012 Markedsrapport desember 2012 Oslo, 7. januar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det ingen større endringer i forventningene til den globale veksten. Det var en nedgang

Detaljer

Markedsrapport mai 2013

Markedsrapport mai 2013 Markedsrapport mai 2013 Oslo, 6. juni 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I mai steg langsiktige amerikanske statsrenter betydelig. Samtidig steg verdien av USD. Den sterke kursoppgangen

Detaljer

Markedsrapport desember 2013

Markedsrapport desember 2013 Markedsrapport desember 2013 Oslo, 6. januar 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes at den økonomiske veksten i verden blir noe høyere i 2014 enn i 2013. Også i desember

Detaljer

Markedsrapport januar 2014

Markedsrapport januar 2014 Markedsrapport januar 2014 Oslo, 10. februar 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventningene til økonomisk vekst er fortsatt gode, men det er økende frykt for en nedkjøling av den

Detaljer

Markedsrapport mars 2014

Markedsrapport mars 2014 Markedsrapport mars 2014 Oslo, 8.april 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den russiske tilraningen av Krim-halvøya fra Ukraina har kun ført til mindre bevegelser i kapitalmarkedene.

Detaljer

Markedsrapport oktober 2013

Markedsrapport oktober 2013 Markedsrapport oktober 2013 Oslo, 6. november 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes at den globale økonomiske veksten øker i 2014. Internasjonale aksjemarkeder steg videre

Detaljer

Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning

Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning Oslo, 4. juli 2013 Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning Første halvår 2013 har gitt tilfredsstillende avkastning for aksjeinvestorer. Oslo Børs Fondsindeks har steget 6,3%, mens

Detaljer

Markedsrapport juli 2012

Markedsrapport juli 2012 Markedsrapport juli 2012 Oslo, 06. august 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Rekordhøye priser på flere matvarer. Oljeprisene steg. Internasjonale aksjemarkeder steg. Sentralbankrentene

Detaljer

Markedsrapport mai 2014

Markedsrapport mai 2014 Markedsrapport mai 2014 Oslo, 11.juni 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den økonomiske veksten i verden er fortsatt ujevnt fordelt, og relativt svak i flere land. Internasjonale

Detaljer

Markedsrapport juli 2014

Markedsrapport juli 2014 Markedsrapport juli 2014 Oslo, 6. august 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Til tross for ytterligere økt geopolitisk uro kombinert med høyere økonomisk vekst, var det i juli en nedgang

Detaljer

Markedsrapport april 2014

Markedsrapport april 2014 Markedsrapport april 2014 Oslo, 8. mai 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes fortsatt en bedring i global økonomisk vekst, til tross for at geopolitisk risiko har økt.

Detaljer

Markedsrapport juni 2012

Markedsrapport juni 2012 Markedsrapport juni 2012 Oslo, 04. juli 2012 Image Kipper Williams and/or commissioning clients. All rights reserved Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Finansproblemene i euroområdet preget

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Markedsrapport juni 2014

Markedsrapport juni 2014 Markedsrapport juni 2014 Oslo, 2.juli 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I juni bidro økende geopolitisk uro til prisoppgang for olje og metaller. Samtidig steg aksjekursene globalt

Detaljer

Markedsrapport november 2014

Markedsrapport november 2014 Markedsrapport november 2014 Oslo, 8. desember 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oljeprisene falt kraftig i november. Det er fortsatt store forskjeller i forventningene til global

Detaljer

Markedsrapport desember 2014

Markedsrapport desember 2014 Markedsrapport desember 2014 Oslo, 9. januar 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Også i desember var det et kraftig fall i oljeprisene. Den internasjonale verdien av NOK ble følgelig

Detaljer

Markedsrapport mars 2015

Markedsrapport mars 2015 Markedsrapport mars 2015 Oslo, 10. april 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det var nedgang i internasjonale priser på olje og andre råvarer i mars. Verdien av USD styrket seg ytterligere

Detaljer

Markedsrapport april 2015

Markedsrapport april 2015 Markedsrapport april 2015 Oslo, 08. mai 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale økonomiske veksten fortsetter. Internasjonalt var det en oppgang i både langsiktige statsrenter

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

Markedsrapport januar 2011

Markedsrapport januar 2011 Markedsrapport januar 2011 Oslo, 9. februar 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Januar er ofte en god måned for aksjemarkedsinvestorer. Slik ble det også i år. En betydelig tilførsel

Detaljer

Markedsrapport februar 2015

Markedsrapport februar 2015 Markedsrapport februar 2015 Oslo, 5. mars 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Etter sju måneder med nedgang økte oljeprisene i februar. Langsiktige statsrenter ble høyere i USA, og

Detaljer

Markedsrapport oktober 2014

Markedsrapport oktober 2014 Markedsrapport oktober 2014 Oslo, 6. november 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Utsiktene for global økonomisk vekst er fortsatt moderate. Oljeprisen falt videre i oktober, mens

Detaljer

Markedsrapport juni 2015

Markedsrapport juni 2015 Markedsrapport juni 2015 Oslo, 7. juli 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Økonomiske vekstforventninger er blitt noe lavere, men langsiktige statsrenter fortsatte å stige i juni.

Detaljer

Markedsrapport januar 2015

Markedsrapport januar 2015 Markedsrapport januar 2015 Oslo, 5. februar 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Olje- og råvarepriser falt ytterligere i januar. Den europeiske sentralbanken varslet om betydelige

Detaljer

Årsrapport 2013. Verdipapirfond

Årsrapport 2013. Verdipapirfond Årsrapport 2013 Verdipapirfond Innhold Bakgrunn og kort om vår investeringsfilosofi... 2 Kapitalforvaltningsmiljøet i Fondsfinans... 2 Årsberetning for 2013... 3 Markedsutviklingen i 2013 og utsikter

Detaljer

Årsrapport 2009. Verdipapirfond

Årsrapport 2009. Verdipapirfond Årsrapport 2009 Verdipapirfond Bildene i årsrapporten er valgt for å illustrere det fantastiske børsåret 2009. En trapp går fra et nivå til et annet, og det har vi så absolutt opplevd. Ved å stige hele

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Økonomiske utsikter for 2013

Økonomiske utsikter for 2013 Økonomiske utsikter for 2013 Oslo, 16. januar 2013 Innledning I stor grad handler investeringsbeslutninger om å vurdere sannsynlighetene for bedriftenes kontantstrømmer og inntjening. Derfor kommer man

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer