Markedsrapport desember 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport desember 2013"

Transkript

1 Markedsrapport desember 2013 Oslo, 6. januar 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes at den økonomiske veksten i verden blir noe høyere i 2014 enn i Også i desember var det hovedsakelig en oppgang i globale aksjekurser, men det var en nedgang i aksjeindeksen for selskaper i fremvoksende økonomier. Råvareprisene var relativt stabile, men gullprisene falt ytterligere. Langsiktige statsrenter steg både i USA, Tyskland og Norge. Verdien av NOK svekket seg på nytt mot europeiske valuter. Konjunkturer og råvarer De økonomiske nøkkeltallene som er blitt publisert i desember, indikerer fortsatt at den økonomiske veksten i 2014 vil kunne bli sterkere enn utviklingen i OECD forventer i sin siste rapport en global vekst på 3,6% for 2014 mot 2,7% for Råvareprisene hadde generelt ikke de store utslagene i desember. Rogers råvareindeks steg med 1,6% i USD og har vist en negativ utvikling på -4,5% i På grunn av svekkelsen av NOK tilsvarer dette imidlertid en prisoppgang for råvarer på 4,2% i NOK i Oljeprisene var omtrent uendret i desember og avsluttet året i underkant av 111 USD pr. fat (Brent Spot). Dette innebærer en prisnedgang for oljeprisen på -1% i 2013, men tilsvarer en prisoppgang på 8% regnet i NOK. Den daglige gjennomsnittsprisen for olje (Brent) har i 2013 vært i underkant av 109 USD, som er litt lavere enn prisen ved årets slutt. Av råvarer med prisoppgang i desember kan vi merke oss utviklingen for enkelte industrimetaller. Både kobber og aluminiumsprisene steg i desember, men prisutviklingen i 2013 har likevel vært negativ.

2 De noe høyere prisene for industrimetaller i desember understøtter forventningene om høyere økonomisk vekst. Gullprisene svekket seg med nesten -4% i desember og har falt med mer enn -28% i 2013 (i USD). I alle de 12 foregående årene hadde gullprisen steget. Gullprisen var således ved starten av 2013 mer enn 6 ganger høyere enn ved utgangen av år Prisfallet i 2013 er det største %-vise fallet siden Prisene på noen matvarer falt i desember i påvente av gode avlinger. Herunder kan vi merke oss at prisene på hvete og mais har falt hhv. -22% og -40% i Prisindeksen for skipsfrakter (Baltic Dry indeksen) steg 25% i desember og hadde en oppgang på hele 225% i Historisk sett har denne indeksen ofte gitt gode signaler om utviklingen i verdensøkonomien. 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % 21 % -3 % -2 % 18 % 8 % 13 % 4 % Landbruksprodukter Prisendring i USD -3 % -2 % -7 % -4 % -16 % 4 % -8 % Desember % 2 % -21 % -22 % -23 % -40 % -40 % 30 % 26 % Metaller & Energi Prisendring i USD Desember % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % 7 % -3 % 10 % 0 % 2 % 0 % -1 % 5 % 4 % 3 % 3 % -7 % -7 % -13 % -19 % -4 % -3 % -28 % -36 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 2

3 Baltic Dry Skipsfrakt Indeks des. 12 jan. 13 feb. 13 mar. 13 apr. 13 mai. 13 jun. 13 jul. 13 aug. 13 sep. 13 okt. 13 nov. 13 des Gullpris Renter og valuta Den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve) vedtok på møtet i desember å redusere de månedlige tilførslene av likviditet til obligasjonsmarkedene fra januar av. Dette var en følge av sterk økonomisk vekst og nedgang i arbeidsledigheten i USA. De (samlede) månedlige obligasjonskjøpene ble redusert med 10 milliarder USD til 75 milliarder USD. I tillegg ble det presisert at sentralbankrenten ikke vil bli hevet før en tid etter at arbeidsledigheten går under 6,5%. Den amerikanske sentralbankrenten og den europeiske sentralbankrenten (ECB) holdes nå identisk lave på 0,25%, og de forventes å være på dette nivået i en god stund fremover. På grunn av forventinger om fortsatt god økonomisk vekst og nedskalering av pengepolitiske stimulansetiltak fra sentralbankene har likevel de langsiktige rentene steget ytterligere i desember, med omlag 0,2% i både USA, Tyskland og Norge. Både amerikanske og norske 10 års statsobligasjoner ble ved utgangen av året kvotert til over 3%. Dette er en betydelig renteoppgang i forhold til det langsiktige rentenivået ved årets start. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 3

4 I løpet av 2013 har oppgangen i langsiktige statsrenter vært mindre i Tyskland enn i USA og Norge. Samtidig som langsiktige statsrenter har steget i Tyskland i år har de tilsvarende rentene falt ganske kraftig i de forgjeldede eurolandene i Sør-Europa. Denne rentenedgangen må tolkes dithen at risikoen for gjeldsproblemer i euroområdet oppfattes å ha blitt vesentlig mindre. I land i euroområdet med gjeldsproblemer er importen redusert samtidig som eksporten er økt pga. forbedret konkurranseevne. Herunder er de relative lønnskostnadene redusert betydelig i flere av de gjeldssatte landene, også i forhold til Tyskland. Nå er det nesten bare Hellas som fortsatt blir oppfattet som et ordentlig problemland, med fortsatt usikkerhet om eurotilknytningen. Det var likevel greske statsobligasjoner som ga høyest avkastning (av statsobligasjoner) i Parallelt med at de økonomiske problemene i euroområdet oppfattes som mindre alvorlige, har verdien av euro og tilhørende satellittvaluter styrket seg betydelig. Kursforholdet mellom euro og USD endret seg i løpet av desember i ytterligere disfavør av USD. I slutten av desember måned hadde verdien av USD den laveste verdien i løpet av Europeiske valutaer, med unntak av NOK, har generelt styrket seg mot USD i år. Verdien av USD var 6,07 NOK ved årets utgang, som er mer enn 9% høyere enn ved årets start. Verdien av NOK har i løpet av 2013 dessuten svekket seg med mer enn -10% mot både DKK, EUR, CHF, GBP, SEK og KRW (sør-koreanske Won). Noen av de få valutaer som i 2013 har hatt en svakere verdiutvikling enn NOK er råvarevalutaene ZAR (sør- Afrikanske Rand), AUD (australske dollar) og BRL (brasilianske real) i tillegg til JPY (japanske yen). Rentekurve endringer i desember ,50 3,00 US Tysk 2,50 Nor 2,00 US 30/12 1,50 1,00 0,50 0,00 0,07 0,09 0,30 0,27 0,23 0,24 0,05 0,13 0,20 US 29/11 Tysk 30/12 Tysk 29/11 Nor 30/12 Nor 29/11 2 År 5 År 10 År Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 4

5 3,5 10 års statsrenter i ,5 3,0 2,5 2,0 1,5 3,0 2,5 2,0 1,5 US 10y Nor 10y Tysk 10y 1,0 des. 12 jan. 13 feb. 13 mar. 13 apr. 13 mai. 13 jun. 13 jul. 13 aug. 13 sep. 13 okt. 13 nov. 13 1,0 4,5 10 års statsrente differanse Italia & Spania mot Tyskland i ,5 3 2,5 Italia-Tyskland Spania-Tyskland 2 Sentrale rentenivåer (pr ) Sentralbankrente 3 mnd. rente 10 års statsobl. USA 0,25 0,25 3,03 Euro 0,25 0,29 1,93 UK 0,50 0,53 3,02 Sverige 1,00 0,86 2,50 Norge 1,50 1,69 3,00 Sentrale valutaer mot NOK %-endring i desember %-endring 2013 USD 6,06-1,1 % 9,1 % EURO 8,36 0,4 % 13,9 % SEK 0,94 1,0 % 10,4 % GBP 10,04 0,1 % 11,2 % JPY 5,76-3,7 % -10,2 % CHF 6,82 0,9 % 12,3 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 5

6 des. 99 des. 00 des. 01 des. 02 des. 03 des. 04 des. 05 des. 06 des. 07 des. 08 des. 09 des. 10 des. 11 des. 12 des Q1 2000Q3 2001Q1 2001Q3 2002Q1 2002Q3 2003Q1 2003Q3 2004Q1 2004Q3 2005Q1 2005Q3 2006Q1 2006Q3 2007Q1 2007Q3 2008Q1 2008Q3 2009Q1 2009Q3 2010Q1 2010Q3 2011Q1 2011Q3 2012Q1 2012Q3 2013Q1 2013Q3 155 Indeks for personalkostnader (Unit Labour Cost) Germany Spain France Italy 95 Kilde: OECD 5% %-vis i valutakurs mot USD i % -5% -10% -15% -20% -25% des. 12 jan. 13 feb. 13 mar. 13 apr. 13 mai. 13 jun. 13 jul. 13 aug. 13 sep. 13 okt. 13 nov ,8 9,6 9,4 9,2 9 8,8 8,6 8,4 8,2 8 7,8 7,6 7,4 7,2 7 Brasil Japan Australia Norge Valutakursutvikling EURNOK siden årtusenskiftet Høy: 10,05, Lav: 7,24, Gj.snitt: 8,02, kurs : 8,36 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 6

7 Desember 2013 Euro Danske Kroner Sveitsiske Franc Britiske Pund Svenske Kroner Syd Koreanske Won US Dollar New Zealandske Dollar Mexikanske Peso Taiwanske Dollar Singapore Dollar Canadiske Dollar Brasilianske Real Australske Dollar Japanske Yen -10,2 % Syd Afrikanske Rand -12,1 % Valutakurser Endring mot NOK -0,5 % -1,1 % -0,9 % -1,7 % -1,6 % -1,1 % -2,2 % -5,4 % -3,0 % -6,2 % -3,7 % -4,1 % 0,4 % 0,4 % 0,9 % 0,1 % 1,0 % 0,2 % 2,1 % 13,9 % 13,9 % 12,3 % 11,2 % 10,4 % 10,2 % 9,1 % 8,7 % 7,7 % 6,3 % 5,6 % Den rollen som USA etter 2. verdenskrig har påtatt seg som «verdenspoliti» synes i løpet av 2013 å ha blitt mindre. Dette skjer samtidig som de amerikanske forsvarsutgiftene er i ferd med å bli redusert. I takt med en tilbaketrekning av amerikansk militær tilstedeværelse har antagelig både Kina og Russland visse ambisjoner om å fylle eventuelle militære og geopolitiske vakum. Begge de forannevnte landene øker sine utgifter til militære styrker og foretar omfattende moderniseringer. Som et motsvar mot Kinas begynnende sabelrasling har statsminister Abe i Japan varslet at han vil øke landets militære potensiale. Verden venter dessuten på siste utspill fra lukket avdeling i atommakten Nord-Korea, hvor familiedynastiets unge leder nylig har tatt livet av sin onkel. Internasjonale aksjemarkeder I de internasjonale aksjemarkedene var det generelt ytterligere kursoppgang i desember, og flere aksjemarkeder nådde historisk nye toppnoteringer. Verdiutviklingen for mange selskaper i land med fremvoksende økonomi var derimot på nytt svak, og MSCI emerging market index hadde en negativ utvikling i desember. Geopolitiske forhold Heller ikke i år nådde ønsket om julefred frem til store deler av jordens befolkning. Det er fortsatt utallige nasjonale konflikter rundt om kring i verden som har karakter av å være borgerkrig/stammekrig, ofte med en morderisk religiøs vri. Slike konflikter krever stadig mange menneskeliv og har en stor negativ virkning for den økonomiske verdiskapningen i verden. Geopolitiske konflikter hvor flere land er involvert i regulære krigshandlinger på tvers av geografiske landegrenser har i de senere årene vært relativt få. Trusselnivået for slike konflikter synes imidlertid ikke å ha blitt særlig mindre i løpet av Desember YTD Desember YTD MSCI World Index 2,2 % 27,5 % 1,1 % 39,0 % S&P 500 Index 2,5 % 32,4 % 1,4 % 44,4 % Bloomberg European 500 0,9 % 21,3 % 1,3 % 38,2 % Nikkei 225 4,1 % 59,3 % 0,6 % 41,8 % MSCI Emerging Markets Index Oslo Børs Fondsindeks Avkastning aksjeindekser Lokal valuta I NOK 0,8 % -2,4 % -2,5 % 6,4 % 0,8 % 24,2 % 0,8 % 24,2 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 7

8 Prosentvis endring i aksjemarkedene i 2013 (regnet i NOK) des. 31. jan. 28. feb. 31. mar. 30. apr. 31. mai. 30. jun. 31. jul. 31. aug. 30. sep. 31. okt. 30. nov. 31. des. Morgan Stanley Verdensindeks Morgan Stanley Emerging Markets OSEFX - Norge Prosentvis endring i aksjemarkedene i 2013 (regnet i NOK) des. 31. jan. 28. feb. 31. mar. 30. apr. 31. mai. 30. jun. 31. jul. 31. aug. 30. sep. 31. okt. 30. nov. 31. des. BE500 - Europa NKY - Japan S&P USA Norsk økonomi I internasjonal sammenheng fremstår norsk økonomi fortsatt i en særklasse. Politikernes handlingsrom er svært stort. Det er overskudd både i statsbudsjettet og handelsbalansen for Norge. Verdien av statens pensjonsfond utland overskred mer enn milliarder kroner ved utgangen av 2013, tilsvarende 1 million kroner pr. nordmann. Samtidig er norsk arbeidsledighet fortsatt lav. Norges Bank har i hele 2013 opprettholdt styringsrenten på 1,5%, og de varsler nå at denne lave renten vil være aktuell frem til Prisstigningen i Norge har også i 2013 vært lavere enn målsettingen til Norges Bank om 2,5% inflasjon. Det er snart på tide at dette målet for norsk prisstigning blir satt lavere. De fleste sammenlignbare vestlige sentralbanker har en målsetting om en inflasjon som er 2% eller lavere. Verdien av NOK har i løpet av 2013 svekket seg relativt betydelig. Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen i Norge kan det være vanskelig å forklare denne valutasvekkelsen. Norsk lønnsvekst har i de siste årene vært mye høyere enn hos våre konkurrenter, og dette har hatt en negativ effekt på norske bedrifters konkurranseevne. Svekkelsen av verdien av NOK i 2013 bidrar til å rette opp denne konkurranseulempen. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 8

9 Med mindre oljeprisene skulle falle betydelig, bør en likevel kunne regne med at deler av kronesvekkelsen vil kunne bli reversert i Det norske aksjemarkedet Verdiutviklingen for norske aksjer var også i desember positiv, og både fondsindeksen og hovedindeksen satte nye historiske rekordnoteringer. I første halvdel av desember hadde norske aksjer en negativ verdiutvikling, men kursutviklingen snudde og kursene steg frem i mot årsskiftet. Fondsindeksen steg dermed med 0,8% og hovedindeksen med 1,1 % i desember. Det var herunder en solid kursoppgang for børsens største selskap Statoil, som steg med +6,2%. For hele 2013 har verdiutviklingen for Statoil likevel vært relativt beskjeden, med en stigning på 11,2%. I 2013 har fondsindeksen og hovedindeksen steget hhv. 24,2% og 23,6%. Oslo Børs har således i 2013 steget noe mer enn hva vi la til grunn ved årets start. Vår antagelse var at fondsindeksen skulle stige i intervallet +10% til +20%. En svært stor del av kursoppgangen på Oslo Børs i år kan tilskrives økende risikovilje hos investorene, ettersom selskapenes inntjeningsvekst i år i sum har vært relativt beskjeden. Den implisitte prisingen av de børsnoterte selskapene vurdert etter pris/inntjening har følgelig også økt, og er nå på historiske normalnivåer. Generelt har mange store norske selskaper innenfor oljeservicesektoren og råvarer (Yara og Norsk Hydro) hatt en svak og til dels negativ kursutvikling i En skal her merke seg at hele 1/3-del av fondsindeksens selskaper har hatt en negativ verdiutvikling i Selskaper innenfor finanssektoren har derimot vist en sterk utvikling. I 2013 har det vært en svært konsentrert og selektiv kursoppgang på Oslo Børs. Det vesentligste av indeksoppgangen i 2013 kan tilskrives verdiutviklingen for 10 store selskaper (parantes angir %-vis verdioppgang), her rangert etter påvirkning av indeksen: DNB (+58%), Telenor (+35%), Schibsted (+73%), DNO International (+160%), RCL (+59%), Algeta (+132%), Gjensidige Forsikring (+56%), Marine Harvest (+49%), Opera Software (+164%) og Seadrill (+30%). Selskap Verdiutvikling Fondsindeksen Aksjer med indeksvekt>0,9% OSEFX %-vis Indeks vekt Verdiutvikling i % desember Verdiutvikling i % i 2013 Statoil 9,5 6,2 11,2 DNB 9,0 0,1 57,6 Telenor 8,8-1,8 34,9 Yara International 7,0-2,4 0,1 Norsk Hydro 4,6 3,4-0,2 Schibsted 4,5 1,4 72,8 Orkla 4,4-0,8 2,5 Subsea 7 SA 4,4-2,7-9,0 Seadrill Ltd 4,2-3,0 29,8 Gjensidige Forsikring 3,5 4,9 56,4 Royal Caribbean Cruises 3,3 6,8 59,1 Marine Harvest 2,9 4,5 49,4 Aker Solutions 2,6-0,4-0,3 TGS Nopec Geophysical Co 2,5-0,6-7,7 Petroleum Geo- Services 2,3-2,7-23,6 DNO International 2,2 6,8 159,8 Algeta 2,1 1,6 131,8 Storebrand 2,0 0,3 41,3 Prosafe SE 1,6 1,5 5,6 Opera Software 1,4 11,0 163,8 Fred Olsen Energy 1,2 2,0 10,3 Kongsberg Gruppen AS 1,1-4,9 6,0 Tomra Systems 1,0 5,1 14,9 Det Norske Oljeselskap 1,0-21,5-19,2 Norwegian Air Shuttle 0,9-18,2 30,8 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 9

10 des. 06 jul. 07 feb. 08 sep. 08 apr. 09 nov. 09 jun. 10 jan. 11 aug. 11 mar. 12 okt. 12 mai. 13 des. 13 Indeks verdi OSEFX Indeks og Pris til inntjening (P/E hvor E= siste 12 mnd) OSEFX indeks P/E P/E ratio Oversikt over våre fonds historiske utvikling Våre fond: Avkastning desember 2013 Årsavkastning 2013 Fondsfinans Spar 0% 18,4% Fondsfinans Aktiv -0,1% 12,9% Fondsfinans Farmasi -0,1% 45,8% Fondsfinans Alt. Energi 0,7% 29,6% Fondsfinans Kreditt OSEFX 0,6% 0,8% 24,2% MSWI (i NOK) 1,0% 38,9% Årsavkastning % 15% 12% -4% 21% 9% Årsavkastning % -14% 4% -32% -19% -3% Årsavkastning % 17% 9% -14% 22% 14% Årsavkastning % 55% 19% -2% 70% 9% Årsavkastning % -42% -8% -51% -57% -23% Avkastning siste 5 år 170% 113% 128% -25% 161% 85% Gjsn. årlig avkast. siste 5 år ** 22% 16% 18% -6% 21% 13% Avkastning siste 10 år 354% 263% 162% 222% 97% Gjsn. årlig avkast. siste 10 år ** 16% 14% 10% 12% 7% Avkastning siden oppstart 554% 243% 86% -63% Standardavvik siste år 10% 8% 6% 8% 11% 10% Standardavvik siste 5 år 20% 16% 10% 20% 20% 17% Standardavvik siste 10 år 23% 20% 12% 25% 16% Fondets størrelse (mill.kr.) Netto andelsverdi pr , , , , ,2920 * Siden oppstart 30. april 2013 ** Geometrisk beregnet Redaktør og ansvarlig for innholdet i våre markedsrapporter er Odd Hellem Investeringsdirektør

11 Fondsfinans Spar Desember 2013 Det var også i desember en oppgang i indeksene på Oslo Børs, og det ble satt nye historiske rekordnoteringer. Fondsindeksen steg med 0,8%, og hovedindeksen steg med 1,1%. Fra årsskiftet er kursoppgangen for de to norske indeksene hhv. 24,2% og 23,6%. Fondsfinans Spar hadde en flat verdiutvikling i desember. I 2013 var verdioppgangen for fondet 18,4%. Dette anser vi som tilfredsstillende, og i samsvar med våre forventninger ved årets start. Av fondsindeksens 53 verdipapirer (ny indekssammensetning i desember) var det en jevn fordeling av selskaper med kursoppgang og kursnedgang. Det vesentligste av oppgangen i indeksene kunne tilskrives en solid oppgang for Statoil, som steg over 6%. Flere andre energiselskaper hadde derimot en negativ verdiutvikling i desember. Over 2/3-deler av aksjene i fondets portefølje hadde en positiv verdiutvikling i desember. Sterkest verdiutvikling hadde investeringene i Borregaard (+13%) og Opera Software (+11%). Avkastningen i måneden ble imidlertid trukket ned av en svak utvikling for investeringene i Det norske Oljeselskap (-22%) og Photocure (-20%). Kursen på Det norske Oljeselskap falt fordi utbyggingen av det kjempestore Johan Sverdrup feltet blir utsatt et år, blir noe dyrere og anslaget på oljereserver er noe redusert. Vi har i desember solgt ut fondets resterende beholdninger av seismikkselskapet PGS og (det amerikanske) riggselskapet Ensco. I løpet av måneden har vi dessuten redusert investeringene i bl.a. SRBank og Schibsted. Vi har på nytt investert i fiskeoppdrettselskapet Cermaq. Videre har vi økt investeringene noe i bl.a. DNB og Prosafe. De fleste av fondets investeringer har i 2013 bidratt positivt til verdiøkningen. Flere av de mest lønnsomme investeringene var i finansselskaper. De 10 investeringene som har bidratt absolutt sett mest til avkastningen i 2013 var som følger: DNB, Storebrand, Schibsted, SRBank, Sparebank 1 Midt-Norge, RCL, Odfjell, Opera Software, Borregaard og (danske) Alm. Brand (solgt). De to selskapene som trakk avkastningen absolutt mest ned var Northland Resources (solgt) og Songa OffShore. Egenkapitalinvesteringene var ved årets slutt fordelt på 31 selskaper, som alle er notert på Oslo Børs. Ved årsskiftet var fondet nesten fullinvestert i egenkapitalinstrumenter. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: Yara 7,0% DNB 5,4% Norsk Hydro 5,2% Statoil 5,2% Storebrand 4,9% Siem Offshore 4,5% Subsea 7 4,4% Opera Software 4,3% Songa Offshore 4,0% Sparebanken 1 SMN 3,9% (Til sammen 48,9% av porteføljen) Andelsverdi: 6 536,2718 Materialer & Industri 28,8 % Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 13,3 % IT/Telecom 5,0 % Bankinnskudd 1,3 % Finans 23,5 % Energi 28,1 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 11

12 Fondsfinans Aktiv Desember 2013 Det var også i desember en oppgang i indeksene på Oslo Børs, og det ble satt nye historiske rekordnoteringer. Fondsindeksen steg med 0,8% og hovedindeksen, steg med 1,1%. Fra årsskiftet er kursoppgangen for de to norske indeksene hhv. 24,2% og 23,6%. Fondsfinans Aktiv hadde en flat verdiutvikling i desember, og fondet falt med -0,1%. I 2013 var verdioppgangen for fondet 12,9%. Dette anser vi som tilfredsstillende, ettersom fondet er et norsk kombinasjonsfond. Av fondsindeksens 53 verdipapirer (ny indekssammensetning i desember) var det en jevn fordeling av selskaper med kursoppgang og kursnedgang. Det vesentligste av oppgangen i indeksene kunne tilskrives en solid oppgang for Statoil, som steg over 6%. Flere andre energiselskaper hadde derimot en negativ verdiutvikling i desember. Over 2/3-deler av aksjene i fondets portefølje hadde en positiv verdiutvikling i desember. Sterkest verdiutvikling hadde investeringene i Borregaard (+13%) og Opera Software (+11%). Avkastningen i måneden ble imidlertid trukket ned av en svak utvikling for investeringene i Det norske Oljeselskap (-22%) og Photocure (-20%). Kursen på Det norske Oljeselskap falt fordi utbyggingen av det kjempestore Johan Sverdrup feltet blir utsatt et år, blir noe dyrere og anslaget på oljereserver er noe redusert. Vi har i desember solgt ut fondets resterende beholdninger av seismikkselskapet PGS. I løpet av måneden har vi dessuten redusert investeringene i bl.a. Schibsted, Statoil, SRBank og Storebrand. Vi har på nytt investert i fiskeoppdrettselskapet Cermaq. Videre har vi økt investeringene noe i DNB. De fleste av fondets investeringer har i 2013 bidratt positivt til verdiøkningen. Flere av de mest lønnsomme investeringene var i finansselskaper. De 10 investeringene som har bidratt absolutt sett mest til avkastningen i 2013 var som følger: DNB, Storebrand, Schibsted, SRBank, Sparebank 1 Midt-Norge, RCL, Odfjell, Sparebanken Vest, Borregaard og REC (solgt). De to selskapene som trakk avkastningen absolutt mest ned var Northland Resources (solgt) og Songa OffShore. Egenkapitalinvesteringene var ved årets slutt fordelt på 31 selskaper, som alle er notert på Oslo Børs Ved utgangen av året var 78% av fondet investert i aksjer og egenkapitalbevis, som er en nedgang i investeringsgraden fra foregående måned. Likviditetspostene er i form av bankinnskudd og norske bankobligasjoner med renteløpetid under et år. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Yara 5,1% Norsk Hydro 4,1% Statoil 4,0% DNB 3,9% Storebrand 3,8% Siem Offshore 3,8% Subsea 7 3,5% Opera Software 3,4% Sparebank 1 SMN 3,3% Songa Offshore 3,3% (Til sammen 38,4% av porteføljen) Andelsverdi: ,1225 Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 10,9 % IT/Telecom 4,2 % Fordeling på undergrupper: Materialer & Industri 23,2 % Finans 17,5 % Sertifikater og obligasjoner 10,7 % Energi 22,2 % Bankinnskudd 11,3 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 12

13 Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi Desember 2013 I desember steg verdien av store internasjonale selskaper i helsesektoren med 1% i USD, men indeksen var negativ med -0,1% regnet i NOK. I 2013 har helseaksjeindeksen (MSCI World Health Care Index) steget med 37,1% i USD tilsvarende 49,5% i NOK. Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi hadde i desember en tilnærmet flat verdiutvikling. I 2013 var verdistigningen for fondet hele 45,8%, etter forvaltningshonorarer. Denne avkastningen anser vi som meget tilfredsstillende, og er den høyeste årlige verdiutviklingen siden fondet ble etablert i juni I fondets portefølje var det (i NOK) en lik fordeling av aksjer med verdioppgang og verdinedgang. I forhold til i de fleste andre måneder i 2013 var det i desember noe større kurssvingninger. Regnet i NOK var det sterkest verdistigning for: (danske) Ambu (+14%), (norske) Biotec Pharmacon (+12%) og (belgiske) UCB (+10%). Svakest verdiutvikling viste: (norske) Photocure (-20%), (svenske) Medivir (-13%), (amerikanske) Quest Diagnostics (-13%) og (amerikanske) Laboratory Corp. (-11%). Nesten alle investeringer i fondet har i 2013 bidratt positivt til den store verdiøkningen. De 10 investeringene som har bidratt absolutt mest til avkastningen i 2013 var som følger (avkastning i parantes er investeringens %-vise avkastning i 2013): (tyske) Bayer AG (+65%), (tyske) Stada Arzneimittel (+70%), (amerikanske) Mylan inc (+72%), (danske) Bavarian Nordic (+104%), (belgiske) UCB (+46%), (amerikanske) Cardinal Health (+81%), (amerikanske) Humana (+66%), (svenske) Swedish Orphan Biovitrum (+101%), (spanske) Almirall (+84%) og (amerikanske) Wellpoint (+69%). Kun et selskap hadde et nevneverdig negativt bidrag, og det var det norske selskapet Photocure (-29%). Som følge av den sterke kursutviklingen i de siste månedene fortsatte vi i desember med å redusere investeringene i noen selskaper. Det gjaldt (norske) Biotec Pharmacon, (danske) Bavaraian Nordic, (danske) Alk Abello, (belgiske) UCB, (svenske) Swedish Orphan Biovitrum, (danske) Genmab og (danske) Ambu. Som nytt selskap til porteføljen er det investert i det svenske selskapet Getinge. Dessuten har vi økt investeringen i (amerikanske) United Health Group. Etter et stort kursfall i måneden har vi foretatt en beskjeden økning av investeringen i Photocure. Ved årets slutt var fondets investeringer fordelt på 36 selskaper. Herav er 3 selskaper notert på Oslo Børs, og de utgjør 5,6% av porteføljen. Øvrige investeringer er i utenlandske selskaper, hvorav 17 er amerikanske og 16 er europeiske. I henhold til vedtektene skal fondet ikke foreta noen form for valutasikring. Fondet var ikke helt fullinvestert ved utgangen av 2013, og kontantandelen var 3%. Våre 10 største aksjeinvesteringer Fordeling på undergrupper: Sanofi 5,8% UCB 5,3% Mylan 4,2% Humana 4,1% Bayer 4,1% United Health Group 3,6% Zimmer Holdings 3,6% Express Scripts Holding 3,4% Roche Holding 3,2% Abbott Laboratories 3,1% (Til sammen 40,1% av porteføljen) Andelsverdi: ,1166 Bankinnskudd 3,0 % Medisinsk utstyr og Diagnostika 23,7 % Farmasi 41,7 % Helsetjenester 23,7 % Bioteknologi 13,0 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 13

14 Fondsfinans Alternativ Energi Desember 2013 Kursutviklingen for aksjer innenfor alternativ energi segmentet var marginalt opp i desember, omtrent som det totale aksjemarkedet. I 2013 har sektoren hatt en bedre verdiutvikling enn den generelle verdensindeksen. Den amerikanske Wilderhill NEX indeksen steg i desember med +0,5% i USD (minus 0,4% i NOK), mens S&P Global Clean Energy Index var ned 0,5% i USD (minus 1,3% i NOK). For 2013 totalt er Wilderhill NEX indeksen opp 55,1% i USD (69,5% i NOK), mens S&P Global Clean Energy Indeksen har steget 48,2% i USD (61,9% i NOK). Fondsfinans Alternativ Energi hadde i desember en positiv verdiutvikling på 0,65%. Året 2013 under ett ga en verdioppgang for fondet på 29,6%. Aksjekursene har steget mye i 2013, og da er det ikke unaturlig med litt roligere utvikling mot slutten av året slik det også ble. I fondets portefølje steg 21 av 35 investeringer i verdi i desember. Den beste aksjen var Cree, en produsent av LED belysning, som steg 10,3%. Derved ble halvparten av denne aksjens kraftige kursfall i oktober korrigert. Etter en kapitalinngang i fondet i midten av måneden ble det kjøpt aksjer i Rec Silicon og Rec Solar, og førstnevnte steg vel 10% frem til månedsslutt. Det største fallet i måneden hadde det kanadiske selskapet 5N Plus, en produsent av super-rene metaller som bl.a. benyttes til solceller. Fondet har en svært liten investering, men aksjen falt 19,1% etterat et fond solgte seg ned i aksjen. Fondet har i 2013 vært kraftig underinvestert i vind- og solaksjer i forhold til bransjeindeksene. Vind- og solaksjer har generelt hatt en meget positiv kursutvikling, og aksjene fremstår som dyre. Vi har ikke investert i elbil-produsenten Tesla, som vi har definert at faller utenfor fondets univers. Tesla Motors har i 2013 steget med 344%. Ved utløpet av året var fondet investert i 35 selskaper. Av selskapene var ca halvparten notert i USD, mens NOKnoterte aksjer utgjorde ca 18%. Fondet sikrer ikke valutaeksponeringen i henhold til vedtektene. Kontantandelen var 9,8% ved utgangen av året, og fondet var således ikke fullt investert. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: Creei 5,7% Myr Group 5,1% Renewable Energy Corp 4,7% COSAN 4,6% Arendals Fossekompani 4,5% Hafslund A 4,4% Rec Solar 4,4% Fortum 4,2% Siemens 4,0% ABB 3,9% (Til sammen 45,5% av porteføljen) Andelsverdi: 2 715,2444 Smart Grid, kabler, transmisjon og energieffektivitet 37,3 % Energiproduksjon 20,3 % Geothermal 2,0 % Bio 4,6 % Lagring 3,5 % Sol 15,0 % Bankinnskudd 9,8 % Diverse Vind 7,6 % 0,9 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 14

15 Fondsfinans Kreditt Desember 2013 I de 8 månedene siden fondets oppstart den 1. mai i år har avkastningen vært 5,52%, tilsvarende 8,40% p.a. Vi anser dette som en meget god avkastning i forhold til fondets risikoprofil. Verditilveksten i desember var god, og månedsavkastningen ble 0,58%. I henhold til vedtektene skal gjennomsnittlig rating være BB eller bedre. Laveste rating på enkeltobligasjoner ved investeringstidspunktet skal ikke være lavere enn B-. Fondets risikoprofil har variert noe basert på vårt underliggende syn på markedet. Fondets referanseindeks er den norske statssertifikatindeksen ST1X som har gitt 1,06% avkastning siden oppstart og 0,15% for måneden. Siden fondets oppstart har kredittpåslagene i obligasjonsmarkedet vært relativt stabile. De økte de første månedene inn mot sommeren, men har siden gradvis blitt noe lavere. Antall nye utstedelser av høyrenteobligasjoner i NOK var moderat i desember. I hele 2013 ble det utstedt et rekordhøyt volum av nye selskapsobligasjoner i det norske rentemarkedet, totalt 104 milliarder kroner. Hovedfokuset i forvaltningsstrategien er å ha en risikospredning ved å være diversifisert på mange selskaper og sektorer og samtidig unngå tap på enkeltobligasjoner. Ved utløpet av måneden var fondet investert i 42 obligasjoner. Andelen kredittpapirer var 90% og de resterende 10% var bankinnskudd og statspapirer. Ved årets slutt var gjennomsnittlig løpende rente på porteføljen 7,02% p.a mot 6,69% ved inngangen til måneden. Risikoen ble noe økt i løpet av måneden. Gjennomsnittlig rentedurasjon er 0,8 år. Gjennomsnittlig kredittrating var BB og gjennomsnittlig kredittdurasjon var 2,5 år. 25% Fondsfinans Kreditt Fra oppstart Desember 20% % Avkastning Portefølje 5,52 0,58 15% Indeks 1,06 0,15 10% % Annualisert Portefølje 8,40 7,19 5% Indeks 1,59 1,87 0% Porteføljens risikofordeling AAA A BBB BBB- BB+ BB BB- B+ B B- Våre 10 største investeringer: Fordeling på undergrupper: Songa Offshore 5.17 % Aker Asa 4.73 % Dno International 4.01 % EG Group 4.00 % Albain Bidco Norway 3.93 % Sparebank 1 Sr Bank 3.81 % Fjord Line 3.75 % Boa Offshore 3.30 % Tizir 3.09 % Bw Offshore 2.89 % (Til sammen 38,7% av porteføljen) Andelsverdi: ,2920 Oljeproduksjon 11,4 % Eiendom 0,9 % IT 4,0 % Solenergi 2,4 % Medisin 1,0 % "Supply"-skip 15,7 % Kontanter/Stat 10,0 % Bank 11,9 % Oljeboring Cruise 6,6 % 10,9 % Eiendom 0,9 % Seismikk 4,1 % Fisk 5,9 % Gasstransport 2,9 % Gruvedrift 5,7 % Investerings selskap 4,7 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 15

16 des. 08 apr. 09 aug. 09 des. 09 apr. 10 aug. 10 des. 10 apr. 11 aug. 11 des. 11 apr. 12 aug. 12 des. 12 apr. 13 aug. 13 des. 13 des. 08 apr. 09 aug. 09 des. 09 apr. 10 aug. 10 des. 10 apr. 11 aug. 11 des. 11 apr. 12 aug. 12 des. 12 apr. 13 aug. 13 des. 13 des. 08 apr. 09 aug. 09 des. 09 apr. 10 aug. 10 des. 10 apr. 11 aug. 11 des. 11 apr. 12 aug. 12 des. 12 apr. 13 aug. 13 des % 180% Fondsfinans Spar Avkastning siste 5 år - Fondsfinans Spar vs OSEFX OSEFX - Fondsindeksen 140% 100% 60% 20% -20% Avkastning siste 5 år - Fondsfinans Aktiv vs OSEFX 220% 180% 140% 100% 60% 20% -20% Fondsfinans Aktiv OSEFX - Fondsindeksen Avkastning siste 5 år - Fondsfinans Farmasi Bioteknologi 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 16

17 apr. 13 mai. 13 jun. 13 jul. 13 aug. 13 sep. 13 okt. 13 nov. 13 des. 13 des. 08 apr. 09 aug. 09 des. 09 apr. 10 aug. 10 des. 10 apr. 11 aug. 11 des. 11 apr. 12 aug. 12 des. 12 apr. 13 aug. 13 des. 13 Avkastning siste 3 år - Fondsfinans Alternativ Energi 20% 0% -20% -40% -60% -80% 6,0 % Avkastning siden oppstart Fondsfinans Kreditt 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Fondsfinans Kreditt ST1X Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 17

Markedsrapport november 2013

Markedsrapport november 2013 Markedsrapport november 2013 Oslo, 9. desember 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventningene til global økonomisk vekst i 2014 er ikke endret. ECB satte likevel ned sentralbankrenten

Detaljer

Markedsrapport januar 2014

Markedsrapport januar 2014 Markedsrapport januar 2014 Oslo, 10. februar 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventningene til økonomisk vekst er fortsatt gode, men det er økende frykt for en nedkjøling av den

Detaljer

Markedsrapport mars 2014

Markedsrapport mars 2014 Markedsrapport mars 2014 Oslo, 8.april 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den russiske tilraningen av Krim-halvøya fra Ukraina har kun ført til mindre bevegelser i kapitalmarkedene.

Detaljer

Markedsrapport februar 2014

Markedsrapport februar 2014 Markedsrapport februar 2014 Oslo, 6.mars 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oppgangen i den økonomiske veksten i verden synes å bli opprettholdt. Råvarepriser og aksjemarkeder steg

Detaljer

Markedsrapport desember 2012

Markedsrapport desember 2012 Markedsrapport desember 2012 Oslo, 7. januar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det ingen større endringer i forventningene til den globale veksten. Det var en nedgang

Detaljer

Markedsrapport april 2014

Markedsrapport april 2014 Markedsrapport april 2014 Oslo, 8. mai 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes fortsatt en bedring i global økonomisk vekst, til tross for at geopolitisk risiko har økt.

Detaljer

Markedsrapport juli 2013

Markedsrapport juli 2013 Markedsrapport juli 2013 Oslo, 6. august 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering De økonomiske utsiktene for eurosonen synes noe bedre. Verdien av USD svekket seg. Samtidig var det en

Detaljer

Markedsrapport januar 2013

Markedsrapport januar 2013 Markedsrapport januar 2013 Oslo, 5. februar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det var god kursoppgang i de fleste aksjemarkeder i januar. Frykten for en global økonomisk resesjon

Detaljer

Markedsrapport september 2014

Markedsrapport september 2014 Markedsrapport september 2014 Oslo, 7. oktober 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Global økonomisk vekst forventes fortsatt å være relativt moderat. Oljeprisene falt videre, og andre

Detaljer

Markedsrapport mai 2014

Markedsrapport mai 2014 Markedsrapport mai 2014 Oslo, 11.juni 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den økonomiske veksten i verden er fortsatt ujevnt fordelt, og relativt svak i flere land. Internasjonale

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventninger om fortsatt stor likviditetstilførsel fra sentralbankene bidro til ytterligere rentenedgang

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Markedsrapport mai 2013

Markedsrapport mai 2013 Markedsrapport mai 2013 Oslo, 6. juni 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I mai steg langsiktige amerikanske statsrenter betydelig. Samtidig steg verdien av USD. Den sterke kursoppgangen

Detaljer

Markedsrapport februar 2013

Markedsrapport februar 2013 Markedsrapport februar 2013 Oslo, 5. mars 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Internasjonale råvarepriser sank samtidig som den internasjonale verdien av USD steg. Oljeprisen falt

Detaljer

Markedsrapport mars 2013

Markedsrapport mars 2013 Markedsrapport mars 213 Oslo, 4. april 213 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Finansielle problemer på Kypros bidro til en ny svekkelse av verdien av Euro. De globale vekstimpulsene er

Detaljer

Markedsrapport august 2013

Markedsrapport august 2013 Markedsrapport august 2013 Oslo, 5. september 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering På aggregert basis er det fortsatt tilfredsstillende vekst i verdensøkonomien. Økende politisk usikkerhet

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Markedsrapport juli 2014

Markedsrapport juli 2014 Markedsrapport juli 2014 Oslo, 6. august 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Til tross for ytterligere økt geopolitisk uro kombinert med høyere økonomisk vekst, var det i juli en nedgang

Detaljer

Markedsrapport april 2013

Markedsrapport april 2013 Markedsrapport april 213 Oslo, 7. mai 213 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Til tross for omlag uendret konjunkturbilde, falt internasjonale olje og råvarepriser i april. Det var en sterk

Detaljer

Markedsrapport desember 2014

Markedsrapport desember 2014 Markedsrapport desember 2014 Oslo, 9. januar 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Også i desember var det et kraftig fall i oljeprisene. Den internasjonale verdien av NOK ble følgelig

Detaljer

Markedsrapport oktober 2013

Markedsrapport oktober 2013 Markedsrapport oktober 2013 Oslo, 6. november 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes at den globale økonomiske veksten øker i 2014. Internasjonale aksjemarkeder steg videre

Detaljer

Markedsrapport april 2015

Markedsrapport april 2015 Markedsrapport april 2015 Oslo, 08. mai 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale økonomiske veksten fortsetter. Internasjonalt var det en oppgang i både langsiktige statsrenter

Detaljer

Markedsrapport oktober 2012

Markedsrapport oktober 2012 Markedsrapport oktober 2012 Oslo, 6. november 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det globale vekstbildet er omtrent uforandret, med en svak og ujevn vekst. I oktober er likevel de

Detaljer

Markedsrapport mars 2012

Markedsrapport mars 2012 Markedsrapport mars 2012 Oslo, 10. april 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt var det en nedgang i råvarepriser i mars, men oljeprisene holdt seg på et svært høyt nivå. Konjunkturutsiktene

Detaljer

Markedsrapport november 2014

Markedsrapport november 2014 Markedsrapport november 2014 Oslo, 8. desember 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oljeprisene falt kraftig i november. Det er fortsatt store forskjeller i forventningene til global

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

Markedsrapport august 2012

Markedsrapport august 2012 Markedsrapport august 2012 Oslo, 06. september 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering August var en måned med høye oljepriser og økning i aksjeverdiene på Oslo Børs. Det var samtidig

Detaljer

Markedsrapport juli 2012

Markedsrapport juli 2012 Markedsrapport juli 2012 Oslo, 06. august 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Rekordhøye priser på flere matvarer. Oljeprisene steg. Internasjonale aksjemarkeder steg. Sentralbankrentene

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Markedsrapport november 2014

Markedsrapport november 2014 Markedsrapport november 2014 Oslo, 8. desember 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oljeprisene falt kraftig i november. Det er fortsatt store forskjeller i forventningene til global

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Markedsrapport mai 2012

Markedsrapport mai 2012 Markedsrapport mai 2012 Oslo, 07. juni 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Økende usikkerhet om den globale økonomiske veksten og gjeldsproblemene i euroområdet preget finansmarkedene

Detaljer

Markedsrapport oktober 2014

Markedsrapport oktober 2014 Markedsrapport oktober 2014 Oslo, 6. november 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Utsiktene for global økonomisk vekst er fortsatt moderate. Oljeprisen falt videre i oktober, mens

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 563 174,43 11,45 AKSJER 3 811 748,97 77,53 EGENKAPITALBEVIS 541 489,25 11,01

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedsrapport januar 2016

Markedsrapport januar 2016 Markedsrapport januar 2016 Oslo, 5. februar 2016 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering På verdens aksjebørser var det store fall i kursene i årets første måned. Samtidig falt lange statsrenter,

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedsrapport juni 2013

Markedsrapport juni 2013 Markedsrapport juni 2013 Oslo, 3. juli 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Langsiktige statsrenter steg globalt i juni. Flere råvarepriser fortsatte å falle, og prisfallet var særlig

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 564 455,97 11,29 AKSJER 3 884 601,27 77,67 EGENKAPITALBEVIS 552 331,00 11,04 TOTALT 5 001 388 100.0

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Markedsrapport desember 2015

Markedsrapport desember 2015 Markedsrapport desember 2015 Oslo, 7. januar 2016 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det en kraftig nedgang i prisene på råolje og gass. Samtidig svekket verdien av NOK

Detaljer

Markedsrapport september 2012

Markedsrapport september 2012 Markedsrapport september 2012 Oslo, 4. oktober 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det er sprikende forventninger til veksten i verdensøkonomien. Prisutviklingen for råvarer gir heller

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Markedsrapport juni 2014

Markedsrapport juni 2014 Markedsrapport juni 2014 Oslo, 2.juli 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I juni bidro økende geopolitisk uro til prisoppgang for olje og metaller. Samtidig steg aksjekursene globalt

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Hvorfor investere i Norden? Avkastning, inkludert utbytte 1,000 900 800 700 600 500 400 1,000 900 800 700 600 500 400 300 300 200 200 100

Detaljer

Markedsrapport juni 2015

Markedsrapport juni 2015 Markedsrapport juni 2015 Oslo, 7. juli 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Økonomiske vekstforventninger er blitt noe lavere, men langsiktige statsrenter fortsatte å stige i juni.

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 281 596,08 5,63 AKSJER 3 825 557,38 76,42 EGENKAPITALBEVIS 898 602,15 17,95

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Markedsrapport januar 2015

Markedsrapport januar 2015 Markedsrapport januar 2015 Oslo, 5. februar 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Olje- og råvarepriser falt ytterligere i januar. Den europeiske sentralbanken varslet om betydelige

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Markedsrapport januar 2011

Markedsrapport januar 2011 Markedsrapport januar 2011 Oslo, 9. februar 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Januar er ofte en god måned for aksjemarkedsinvestorer. Slik ble det også i år. En betydelig tilførsel

Detaljer

Markedsrapport desember 2011

Markedsrapport desember 2011 Markedsrapport desember 2011 Oslo, 6. januar 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det blandede signaler om den økonomiske veksten i verden. Usikkerheten om den europeiske

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

Markedsrapport mars 2015

Markedsrapport mars 2015 Markedsrapport mars 2015 Oslo, 10. april 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det var nedgang i internasjonale priser på olje og andre råvarer i mars. Verdien av USD styrket seg ytterligere

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning

Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning Oslo, 4. juli 2013 Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning Første halvår 2013 har gitt tilfredsstillende avkastning for aksjeinvestorer. Oslo Børs Fondsindeks har steget 6,3%, mens

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 211 188,74 4,11 AKSJER 4 372 872,05 85,19 EGENKAPITALBEVIS 549 314,70 10,70

Detaljer

Markedsrapport juli 2015

Markedsrapport juli 2015 Markedsrapport juli 2015 Oslo, 7. august 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I juli var økonomiske signaler og impulser varierte og til dels motstridende. Generelt var det nedgang

Detaljer

Markedsrapport juni 2012

Markedsrapport juni 2012 Markedsrapport juni 2012 Oslo, 04. juli 2012 Image Kipper Williams and/or commissioning clients. All rights reserved Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Finansproblemene i euroområdet preget

Detaljer

Markedsrapport februar 2015

Markedsrapport februar 2015 Markedsrapport februar 2015 Oslo, 5. mars 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Etter sju måneder med nedgang økte oljeprisene i februar. Langsiktige statsrenter ble høyere i USA, og

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar Månedsrapport 2/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 472,1 0,3 0,9 6,3 15,1 Dow Jones 14009,8 1,1 0,8 7,0 8,9 Brent 116,4-0,3 2,6 12,0 5,9 EURNOK 7,4379-0,1 0,1-1,4 2,7 USDNOK 5,4695

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Markedsrapport august 2015

Markedsrapport august 2015 Markedsrapport august 2015 Oslo, 8. september 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering August ble en måned med store kursbevegelser, og det var en solid nedgang i de fleste aksjemarkeder.

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nei til EU i Storbritannia Hele juni var preget av opptakten til og ettervirkningene av folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EU. Den 23. juni stemte britene for «Brexit»,

Detaljer

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no PRESSEKONFERANSE - 9. august 213 2. KVARTAL 213 www.nbim.no Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner, 3. juni 213 4 5 4 397 4 5 4 Aktivaklasse Verdi Prosentandel fond 4 3 5 Aksjer 2 785 63,4%

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008 MÅNEDENS HOLBERgRAF Mars 28 Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n So ur c e : R e u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer