Markedsrapport august 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport august 2014"

Transkript

1 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller en tegning på første side av rapporten i forkant av den løpende teksten. I denne sammenhengen har vi alltid forsøkt å knytte illustrasjonen til aktuelle problemstillinger, enten av geopolitisk karakter eller med tilknytning til kapitalmarkedene. Eksempelvis benyttet vi et bilde av et rakettbatteri i markedsrapporten for juli måned. Årsaken var den alvorlige eskaleringen i Ukraina-konflikten som følge av nedskytingen av et malaysisk fly med russiske raketter. I månedsrapporten for august måned valgte vi opprinnelig å benytte et bilde som er knyttet til den svært alvorlige situasjonen i Syria og Irak som følge av den grusomme virksomheten til IS (tidligere ISIL). Krigføringen og handlingene til IS har medført at USAs militære engasjement i regionen på nytt er blitt trappet opp. Dette refererer vi også til i markedsrapportens tekst under avsnittet om geopolitiske forhold. Bildet i vår rapport for august viste en antatt henrettelse. Vi er enig i at det aktuelle bildet i sin form fremstår som svært rått og brutalt. Verdensituasjonen er i dag preget av at mange mennesker må forholde seg til slik vold og råskap som en del av sin hverdag. Selvsagt tar vi sterk avstand fra den voldsbruken som skjer i Midt-Østen og andre steder i verden. Problemstillinger rundt den utstrakte bruken av vold i verdens konflikter har vi også kontinuerlig hatt som implisitte bekymringsmeldinger til leserne av våre markedsrapporter under avsnittet om geopolitiske forhold. Det ekstreme bildet som ble brukt i vår markedsrapport for august kunne være en vekker om alvoret i konfliktene i Midt-Østen. Ved ettertanke innser vi imidlertid at det aktuelle bildet kunne misforstås og virke støtende. Vi beklager det. Bildet er derfor fjernet, og rapporten for august har ingen billedtilknytning. Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventninger om fortsatt stor likviditetstilførsel fra sentralbankene bidro til ytterligere rentenedgang for statsobligasjoner i august. Det var også en oppgang i internasjonale aksjekurser. Til tross for en nedgang i oljeprisen, ble verdien av NOK styrket. Konjunkturer og råvarer Den globale veksten har i de siste årene vært svært ujevnt fordelt mellom landene. Økonomisk statistikk som ble publisert i august, endret ikke dette bildet. IMF (Pengefondet) kom i slutten av juli med sin halvårlige publikasjon «World Economic Outlook». I IMFs rapport legges det til grunn at den økonomiske veksten i verden i 2014 vil bli 3,4%, som er noe lavere enn tidligere beregnet.

2 Dette vekstanslaget er likevel fortsatt høyere enn den beregnede veksten i 2013, som var på 3,2 %. For 2015 opprettholder IMF et optimistisk vekstanslag på 4%. Så langt i år har den økonomiske veksten overrasket positivt i bl.a. Japan, Tyskland, Spania og Storbritannia. På den annen side har det vært noe svakere vekst enn ventet i USA, Kina og Russland. Utviklingen i amerikansk økonomi synes nå å være bedre ettersom svekkelsen i 1. kvartal i stor grad skyldtes værforholdene. USA vil derfor på nytt kunne være et økonomisk lokomotiv for andre lands vekst. I forhold til de fleste andre land er den kinesiske økonomiske veksten fortsatt sterk, anslått til å bli 7,4% i år av IMF. Enkelte økonomer er imidlertid redd for at den kinesiske veksten vil bremse opp. Frykten er særlig knyttet til situasjonen i det kinesiske boligmarkedet og mulige kredittbobler. Videre synes det å være en gledelig bedring i den økonomiske veksten i India, som er anslått til 5,4% av IMF. Veksten i Argentina, Pakistan og Nigeria synes derimot å bli svakere. I Brasil er det i det siste til og med kommet data som tilsier at Brasils økonomi er i en resesjonstilstand. Den økonomiske veksten i Russland er utsatt for et tilbakeslag. Dette er en følge av gjensidige handelshindringer og proteksjonistiske tiltak med vestlige land på grunn av konflikten i Ukraina. Innen euroområdet er det sprikende økonomiske data. For euroområdet samlet sett er veksten mager. Ikke minst er vekstutsiktene svake i Frankrike og Italia, mens spansk økonomi igjen er i god bedring. Tyskland har vært grunnfjellet for euroområdets økonomiske utvikling. I Tyskland er den økonomiske utviklingen disiplinert, men også der er veksten mager. Til tross for en ytterligere økning i geopolitisk uro i august var det en videre nedgang i prisene på råolje. Prisen på Brent 1.posisjon falt til noe over 103 USD pr. fat, som nesten er gjennomsnittlig prisnivå i de siste 5 årene. Prisnedgangen synes i stor grad å være en følge av økt tilbud av råolje og gass, herunder utvinning fra oljeskifer i USA. For andre råvarer var det en noe blandet prisutvikling. Den sammensatte råvareindeksen (Rogers) viste at råvareprisene falt med -1% (i USD) i august, og prisindeksen er også negativ fra årsskiftet. Vi kan merke oss at aluminiumsprisene fortsatte å stige. Hittil i år er prisoppgangen 16,5% regnet i USD. 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % 77 % 0 % 0 % 19 % 6 % 9 % -6 % -6 % Landbruksprodukter Prisendring i USD 4 % 1 % -9 % 9 % August Hittil i år -3 % -15 % -11 % -17 % -19 % -20 % -7 % -33 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 2

3 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % 2 % 35 % 5 % 16 % 0 % 7 % 0 % Metaller & Energi Prisendring i USD -5 % -3 % -1 % 6 % -4 % -2 % -5 % -3 % -3 % -8 % -9 % August Hittil i år 13 % -32 % Rentekurver i august 3,00 US 2,50 Tysk 2,00 Nor 1,50 US 29/8 1,00 0,50 0,00-0,50 0,08 0,04-0,07-0,06-0,13-0,13-0,23-0,26-0,10 US 31/7 Tysk 29/8 Tysk 31/7 Nor 29/8 Nor 31/7 2 År 5 År 10 År Rentekurver i ,80 2,40 2,00 1,60 1,20 0,80 0,40 0,00-0,40-0,80 0,11-0,24-0,35-0,12-0,75-0,64-0,69-0,74 US Tysk Nor US 29/8 US 31/12 Tysk 29/8 Tysk 31/12 Nor 29/8 Nor 31/12 2 År 5 År 10 År Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 3

4 10 års statsrenter, 3 års historikk pr 29/8/14 3,3 2,8 2,3 1,8 1,3 US 10y Nor 10y Tysk 10y 0,8 11 okt. 11 des. 11 feb. 12 apr. 12 jun okt. 12 des. 12 feb. 13 apr. 13 jun okt. 13 des. 13 feb. 14 apr. 14 jun ,55 1,5 1,45 1,4 1,35 1,3 1,25 1,2 1,15 EURUSD siste 5 år Gj.Snitt 1,347 (rød linje) Dollarstyrkelse ,6 EURNOK siste 2 år Gj.Snitt 7,90 (rød linje) Kronestyrkelse 8,4 8,2 8 7,8 7,6 7,4 7,2 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 4

5 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 10 års inflasjonsforventninger i obligasjonsmarkedene Tyske inflasjonsforventninger lavere enn i Japan 0,8 nov. 13 des. 13 jan. 14 feb. 14 mar. 14 apr. 14 mai. 14 jun. 14 jul USA Tysk Japan 3 Inflasjon i Norge siste 5 år (justert for avgiftsendringer og energi) 2,5 2 1,5 1 Snitt 0, Oljepris siste 5 år Brent Blend Snitt Kilde: Bloomberg Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 5

6 Renter og valuta Det var ingen endringer i sentralbankrentene i august. Etter utgangen av måneden, den 4. september, foretok ECB en reduksjon av styringsrenten fra 0,15% til 0,05%. For britiske renter er det forventninger om at Bank of England som en av de første vestlige sentralbankene, vil øke renten i slutten av 1. kvartal neste år. Årsaken er en relativt sterk økonomisk utvikling og vekst i Storbritannia, med bl.a. tilhørende økninger i eiendomsprisene. økte forventninger til at ECB vil foreta kvantitative lettelser. Norske kroner styrket seg mot de fleste andre valutaer i august til tross for en nedgang i oljeprisen. Den markante svekkelsen av NOK tidligere i år ble derved delvis reversert. I forhold til valutakursene ved årsskiftet er NOK nå høyere verdsatt mot euro. Verdien av svenske kroner har falt med hele -6% i forhold til NOK fra årsskiftet. August Hittil i år Valutakurser Endring mot NOK I USA priser markedet inn at den første fulle rentehevingen vil skje på sentralbankens møte i slutten av juli 2015 med 0,25% poeng. Deretter forventes det økninger på 0,25% per kvartal i de neste 2 årene. I euroområdet priser markedet inn at den første fulle renteøkningen på 0,25% poeng vil skje i juli Det er dessuten forventet at ECB vil innføre kvantitative lettelser i løpet av høsten for å få ytterligere fart på økonomien i euroområdet. Det er stor usikkerhet mht. hva Norges Bank vil gjøre med sentralbankrenten, som har ligget uforandret på 1,5% siden mars måned Det er markedsmessig priset inn at det er 50% sannsynlighet for at renten blir kuttet med 0,25% poeng i løpet av inneværende år. Nivåene på 10 års statsobligasjonsrenter fortsatte å falle i august. I Tyskland endte denne renten på 0,89%, som er et historisk bunnivå. Få økonomer kunne forestille seg dette rentefallet fra årets start, renten var den gang 1,93%. Til sammenligning har 10 års statsrenter i Japan vært 0,94% i gjennomsnitt i de siste 5 årene. I august var de langsiktige tyske inflasjonsforventningene lavere enn de japanske. Bank of Japan er nå tydelige på at de vil ha inflasjonen opp, og den japanske sentralbanken foretar derfor også aggressive kvantitative lettelser i pengepolitikken. I valutamarkedene skjedde det en ytterligere styrkelse av USD mot euroen i august. Dette henger dels sammen med endringer i de relative rentenivåene og Brasilianske Real Australske Dollar Syd Koreanske Won New Zealandske Dollar Japanske Yen Singapore Dollar Mexikanske Peso Britiske Pund US Dollar Taiwanske Dollar Syd Afrikanske Rand Canadiske Dollar Sveitsiske Franc Danske Kroner Euro Svenske Kroner -0,2 % -1,1 % -3,0 % -2,7 % -1,8 % -0,2 % -3,3 % -1,6 % -1,0 % -1,1 % -1,3 % -0,1 % -2,5 % -1,1 % -3,3 % -2,5 % -3,3 % -2,6 % -2,8 % -6,0 % 7,8 % 6,9 % 0,0 % 5,9 % 3,7 % 3,4 % 3,2 % 2,5 % 2,3 % 2,2 % 1,9 % 0,8 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 6

7 Geopolitiske forhold Sentrale valutaer mot NOK %-endring i August USD 6,19-1,6 % 2,2 % EURO 8,14-3,3 % -2,6 % SEK 0,89-2,8 % -6,0 % GBP 10,27-3,3 % 2,3 % JPY 5,95-2,7 % 3,4 % CHF 6,75-2,5 % -1,1 % Sentrale rentenivåer (pr ) Sentralbank rente 3 mnd. rente %-endring års statsobl. USA 0,25 0,25 2,34 Euro 0,15 0,15 0,89 Sveri ge 0,25 0,42 1,40 UK 0,50 0,56 2,37 Svei ts 0,00 0,02 0,44 Norge 1,50 1,75 2,26 I vår markedsrapport for juli refererte vi til at det hadde skjedd en ytterligere forverring av flere geopolitiske konflikter. Geopolitiske spenninger er i sum dessverre ikke blitt noe mindre i løpet av august. Konfliktsituasjonen i Ukraina, med borgerkrig i landets østlige områder, vedvarer. Den russiske indirekte og direkte (?) involvering i borgerkrigen synes ikke å ha avtatt. Ukrainakonflikten har dessverre kimen i seg til ytterligere militærkonflikter og politisk ustabilitet. Den vestlige verden og Russland vil på nytt kunne bli bitre fiender, med tilhørende vekst i militærutgiftene. Ukraina-konflikten understøtter president Putins popularitet i Russland, samtidig som den bidrar til en nødvendig (?) samling av NATO-landene. Terrorgruppen IS (den Islamske Staten) fortsetter å befeste sin posisjon i borgerkrigsherjede Syria og i Irak, hvor det rapporteres om omfattende terrorvelde med drap av sivile. USA har nå begynt å fly med droner over de ISokkuperte områdene og har også foretatt bombing av IS -styrkene. Amerikanske politikeres engasjement for området har økt etter at IS har halshugd amerikanske journalister. I Libya og flere andre land i Afrika er det pågående konflikter som i realiteten er borgerkriger. Særlig oppmerksomhet er det dessuten rundt den fryktede terrorgruppen Boko Harams virksomhet i Nigeria. Vest-Afrika har også fått verdens oppmerksomhet i det siste på grunn av stadig nye og dødelige utbrudd av den fryktede Ebola sykdommen. Ebola begrenser nå delvis mulighetene for handel og økonomisk vekst i flere land i Vest-Afrika. I Afghanistan er den politiske situasjonen svært ustabil etter det uavklarte presidentvalget tidligere i år. Det er usikkert om USA og andre NATO- land vil komme til å være i Afghanistan neste år med militærstyrker. Det er en frykt for at Afghanistan politisk sett vil komme til å bli et nytt Irak når de internasjonale styrkene trekker seg ut. Herunder er det antatt at Taliban vil kunne komme tilbake til makten i Afghanistan. Internasjonale aksjemarkeder I aksjemarkedene har det i år generelt vært historisk sett små svingninger, og investorene har vist økende risikovilje. Dette skyldes ikke minst en svært god og billig likviditetstilgang til investorene kombinert med god inntjening hos bedriftene. Det viktigste alternativet til aksjer, som er rentemarkedet, byr på svært lav løpende avkastning, og aksjer blir lett et mer fristende alternativ. Aksjekurser har derfor steget relativt jevnt og godt i år. Den vanskelige geopolitiske situasjonen, ikke minst forholdet mellom Ukraina og Russland, eskalerte i august, men investorer synes langt på vei å vurdere konsekvensene som isolert til den direkte virkningen på selskapenes aktivitet i de to landene. Regnet i USD var det en verdistigning på 2,3% for verdensindeksen (MSCI World Index) i august. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 7

8 Regnet i NOK var oppgangen i internasjonale aksjekurser 0,6%. Fra årsskiftet har verdensindeksen steget med vel 7% i USD, og med 9,5% i NOK. Alle sektorer i verdensindeksen med unntak av telekommunikasjon hadde en positiv verdiutvikling Den sentrale S&P 500-indeksen i USA hadde i august sin høyeste månedsavslutning noensinne etter en oppgang på 4,0% i måneden. S&P indeksen har steget med 9,9 % i USD, tilsvarende 12,3% i NOK så langt i år. Amerikanske aksjer har således hatt en sterkere verdiutvikling enn verdensindeksen hittil i år. Europeiske aksjer hadde en svakere utvikling enn verdensindeksen i august. Fra årsskiftet har Bloomberg European 500 indeksen bare steget med 4,2% i NOK. Japanske aksjer hadde en negativ verdiutvikling i august. Fra årsskiftet har japanske aksjer en negativ utvikling på -4,4% i JPY, tilsvarende 1,5% i NOK. I august hadde aksjer som inngår i indeksen for store selskaper i land med fremvoksende økonomi en verdiutvikling på linje med verdensindeksen. Denne «emerging market» -indeksen har vært bedre enn verdensindeksen med 3,5% siden årsskiftet. Lokal valuta I NOK August YTD August YTD MSCI World Index 2,2 % 7,2 % 0,6 % 9,5 % S&P 500 Index 4,0 % 9,9 % 2,4 % 12,3 % Bloomberg European 500 2,2 % 7,0 % -1,3 % 4,2 % Nikkei 225-1,2 % -4,4 % -3,9 % -1,5 % MSCI Emerging Markets Index Oslo Børs Fondsindeks Avkastning aksjeindekser 2,3 % 10,6 % 0,7 % 13,0 % 0,0 % 9,6 % 0,0 % 9,6 % 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% 2,0 % 2,0 % 1,2 % -0,9 % 2,4 % Sektoravkastning for MSCI World i USD 12,7 % 12,0 % 7,3 % 5,9 % 6,2 % 5,3 % 3,0 % 3,4 % 1,9 % 2,3 % 2,0 % 0,0 % 2,1 % 13,7 % 3,8 % 14,6 % August Hittil i år 22 VIX aksjevolatilitetsindex siste 2 år Gj.Snitt 14,5 (rød linje) Frykten forsvant Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 8

9 50 40 % Avkastning aksjemarkeder siste 2 år i USD OSEFX - Norge Morgan Stanley Verdensindeks Morgan Stanley Emerging Markets % Avkastning aksjemarkeder siste 2 år i USD BE500 - Europa NKY - Japan S&P USA Kilde: Bloomberg Norsk økonomi De data som er blitt fremlagt om norsk økonomi i august har stort sett ikke endret det bildet som har vært presentert i våre markedsrapporter tidligere i år. I global sammenheng er norsk økonomi fortsatt svært sterk, med store overskudd både i utenrikshandel en og statsfinanser. Til tross for nedgang i oljeprisen i august skjedde det en styrkelse av den internasjonale verdien av NOK. Som årsak til denne kronestyrkelsen peker flere på at det i det siste er blitt offentliggjort noe høyere norske inflasjonstall enn forventet. Med en høyere norsk inflasjon antar mange at Norges Bank vil avstå fra å redusere den norske styringsrenten på det førstkommende rentemøtet i september. I Norge er sysselsettingsgraden høy og arbeidsledigheten er i et europeisk perspektiv svært lav. Noen økonomer har i det siste begynt å bekymre seg over effekten av antatt noe lavere oljeinvesteringer i tiden fremover, også for arbeidsledigheten. De siste norske detaljhandelstallene kan varsle om en lavere konsumtilbøyelighet hos norske forbrukere. Mange mener imidlertid at norske forbrukere bare har utsatt konsumet som følge av den fine og varme norske sommeren. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 9

10 Verdiutvikling Fondsindeksen Aksjer med indeksvekt > 0.7% Selskap OSEFX %-vis Indeks vekt Verdiutvikling i % august Verdiutvikling i % 2014 DNB 9,2 3,2 5,9 Telenor 9,0-1,9 5,1 Statoil 8,5-2,4 27,3 Yara International 8,2 7,9 14,5 Norsk Hydro 5,0-2,7 41,4 Orkla 4,7-2,2 27,4 Seadrill 4,5 0,4-3,2 Royal Caribbean Cruises 3,9 1,2 35,4 Subsea 7 3,9-1,8-6,7 Marine Harvest 3,8-2,3 26,6 Gjensidige Forsikring 3,8 6,0 17,3 Schibsted 3,7 3,1-23,1 TGS Nopec Geophysical 2,6-2,8 16,4 Storebrand 2,2-1,8-7,6 Aker Solutions 2,0 0,6-10,1 DNO 1,6-11,8-12,5 Opera Software 1,6 20,9-10,6 Petroleum Geo-Services 1,5-13,3-22,1 Pros afe 1,3-17,4 4,6 Kongsberg Gruppen 1,2-0,3 16,7 Det Norske Oljeselskap 1,0-8,3 15,3 Veidekke 1,0-4,0 47,4 REC Silicon 1,0-4,9 43,7 BW LPG 0,9 4,5 42,8 Atea 0,9 1,3 29,7 Tomra Systems 0,9 0,0-5,3 Bakkafrost 0,9 8,9 36,2 Nordic Semiconductor 0,9 10,3 22,7 Salmar 0,8-6,5 80,9 Norwegian Air Shuttle 0,8 7,6 1,5 Aker 0,8-5,4 16,2 Leroy Seafood Group 0,7 0,7 34,8 Norwegian Property 0,7 8,2 25,9 Fred Olsen Energy 0,7 1,7-35,1 Det norske aksjemarkedet Regnet i felles valuta hadde norske aksjekurser også i august en svakere verdiutvikling enn den generelle positive utviklingen for internasjonale aksjekurser. Hovedindeksen falt med -0,4%, mens fondsindeksen var tilnærmet uendret. I første del av august fortsatte norske aksjekurser å falle videre fra en nedgang som startet i juli. Utover i august steg imidlertid aksjekursene på nytt. Fra årsskiftet er verdiutviklingen for selskaper på Oslo Børs målt ved fondsindeksen omlag som utviklingen for Morgan Stanley World Index (målt i felles valuta). Fondsindeksen har steget med 9,6% fra årsskiftet. Hovedindeksen ved Oslo Børs har med en oppgang på 11,2% fra årsskiftet steget noe mer enn fondsindeksen. Hovedforklaringen til forskjellen i utviklingen for de to norske aksjeindeksene er at Statoil hittil i år har steget med over 27%, og at Statoil har en mye større vekt i hovedindeksen enn i fondsindeksen. Ved årets start var våre basisforventninger til kursutviklingen for norske aksjer i 2014 at fondsindeksen vil stige i intervallet +5% til +15%. Vi anga dog ved årsskiftet at ytterpunktene i forhold til basisforventningene kunne være relativt store, i intervallet -15 % til +35 %. Stor likviditetstilførsel, lavt rentenivå og magre investeringsalternativer gir et godt grunnlag for å rettferdiggjøre at den markedsmessige prisingen av norske aksjer vil kunne bli høyere enn våre basisforventninger. Dette vil innebære en høyere multippel av forholdstallet for pris i forhold til underliggende inntjening. I dag får investorene en svært lav avkastning ved å være investert i norske statsobligasjoner og bankinnskudd. Vi anser at norske aksjer fortsatt er et interessant og lønnsomt investeringsalternativ. Investorene kan imidlertid ikke regne med å få tilsvarende høy avkastning av sine aksjeinvesteringer i årene fremover, som de har fått i de siste årene. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 10

11 Oversikt over våre fonds historiske utvikling Våre fond: Fondsfinans Fondsfinans Fondsfinans Fondsfinans Fondsfinans Fondsfinans MSWI OSEFX Spar Aktiv Farmasi Energi Kreditt High Yield (i NOK) Avkastning Aug ,9 % 1,3 % 1,0 % -3,5 % -0,44 % 0,14 % 0,0 % 4,4 % Hittil i år 11,7 % 8,0 % 15,0 % 9,6%*** 3,67 % 2,58 % 9,6 % 9,1 % Årsavkastning % 13 % 46 % 24 % 39 % Årsavkastning % 15 % 12 % 21 % 9 % Årsavkastning % -14 % 4 % -19 % -3 % Årsavkastning % 17 % 9 % 22 % 14 % Årsavkastning % 55 % 19 % 70 % 9 % Avkastning siste 5 år 95 % 66 % 139 % 99 % 99 % Gjsn. årlig avkast. siste 5 år ** 14 % 11 % 19 % 15 % 15 % Avkastning siste 10 år 336 % 241 % 189 % 184 % 78 % Gjsn. årlig avkast. siste 10 år ** 16 % 13 % 11 % 11 % 6 % Avkastning siden oppstart* 630 % 270 % 114 % 9,43 % 2,58 % Standardavvik siste år 5 % 4 % 8 % 18 % 6 % Standardavvik siste 5 år 18 % 15 % 10 % 28 % 10 % Standardavvik siste 10 år 22 % 19 % 12 % 23 % 12 % Fondets størrelse (mill.kr.) Netto andelsverdi pr , , , , , ,3566 * Kreditt og High Yield fra henholdsvis oppstart 30. april 2013 og 30. april 2014 ** Geometrisk beregnet *** Investeringsmandatet endret fra investeringer innen Alternativ Energi til investeringer innen Energisektoren med virkning fra Redaktør og ansvarlig for innholdet i våre markedsrapporter er Odd Hellem Investeringsdirektør Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 11

12 Fondsfinans Spar August 2014 Den norske fondsindeksen hadde tilnærmet samme verdi ved utgangen av august som ved månedens start. Kurssvingningene i måneden var dog høyere enn tidligere i år. Fra årsskiftet har fondsindeksen steget med 9,6%. Fondsfinans Spar hadde en meget god verdiutvikling med +0,9% i august. Fra årsskiftet har fondets verdiøkning vært 11,7%. Fondets avkastning har derved vært høyere enn fondsindeksens både i august og fra årsskiftet. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av august er den høyeste månedsverdsettelsen siden fondet ble etablert i desember Fondsfinans Spar ble i sommer tildelt «Lipper Fund Awards» av Thomson Reuters for å ha vært beste norske aksjefond i de siste 10 årene. Av fondsindeksens 53 verdipapirer var det en jevn fordeling mellom selskaper med kursoppgang og kursnedgang. Størst positiv indekspåvirkning kom fra verdioppgangen for: Yara (+8%), DNB (+3%), Opera Software (+21%) og Gjensidige Forsikring (+6%). Størst negativ indekspåvirkning kom fra verdinedgangen for en del selskaper innenfor oljeog oljeservicesektoren. Dette gjaldt: Prosafe (-17%), PGS (-13%), DNO (-12%) og Statoil (-2%). I fondets portefølje var det en liten overvekt av selskaper med kursoppgang. Samtidig hadde noen av fondets større investeringer en god kursoppgang i august. Størst bidrag til fondets verdiutvikling kom fra investeringene i Opera Software (+21%), Yara (+8%), Sparebanken Midt-Norge (+8%), Norwegian Property (+8%), og DNB (+3%). Størst negativ verdibidrag kom fra investeringene i Det norske Oljeselskap (-8%), PGS (-13%) og Aker (-5%). Kursoppgangen for Opera Software var en direkte følge av selskapets presentasjon av sine halvårsresultater kombinert med ledelsens «guiding» om framtidsutsiktene. Etter den sterke kursoppgangen for Norwegian Property og Opera Software i de siste månedene er begge investeringene blitt redusert i august. I løpet av måneden er Schibsted igjen blitt innkjøpt med en mindre investering til fondets portefølje. Videre har vi økt investeringene i Yara og Norsk Hydro. Egenkapitalinvesteringene var ved utgangen av måneden fordelt på 33 selskaper, som alle er notert på Oslo Børs. Ved månedsskiftet var fondet nesten fullinvestert i egenkapitalinstrumenter. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: Yara International 9,3 % DNB 9,0 % Norsk Hydro 6,7 % Marine Harvest 5,8 % Storebrand 5,0 % Det norske oljeselskap 4,5 % SpareBank 1 SMN 4,3 % Opera Software 4,1 % Borregaard 3,9 % Siem Offshore 3,8 % (56,3% av porteføljen) Andelsverdi: 7303,2009 Materialer & Industri 33,3 % Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 13,9 % IT/Telecom 5,1 % Bankinnskudd 0,4 % Energi 23,1 % Finans 24,2 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 12

13 Fondsfinans Aktiv August 2014 Den norske fondsindeksen hadde tilnærmet samme verdi ved utgangen av august som ved månedens start. Kurssvingningene i måneden var dog høyere enn tidligere i år. Fra årsskiftet har fondsindeksen steget med 9,6%. Fondsfinans Aktiv hadde en særs god verdiutvikling og steg med 1,3% i august. Fra årsskiftet har fondets verdiøkning vært 8%. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av juli er den høyeste siden fondets etablering i april Av fondsindeksens 53 verdipapirer var det en jevn fordeling mellom selskaper med kursoppgang og kursnedgang. Størst positiv indekspåvirkning kom fra verdioppgangen for: Yara (+8%), DNB (+3%), Opera Software (+21%) og Gjensidige Forsikring (+6%). Størst negativ indekspåvirkning kom fra verdinedgangen for en del selskaper innenfor oljeog oljeservicesektoren. Dette gjaldt: Prosafe (-17%), PGS (-13%), DNO (-12%) og Statoil (-2%). I fondets aksjeportefølje var det en liten overvekt av selskaper med kursoppgang. Samtidig hadde noen av fondets større investeringer en god kursoppgang i august. Størst bidrag til fondets verdiutvikling kom fra investeringene i Opera Software (+21%), Yara (+8%), Sparebanken Midt-Norge (+8%), Norwegian Property (+8%), og DNB (+3%). Størst negativ verdibidrag kom fra våre investeringer i Det norske Oljeselskap (-8%), PGS (-13%) og Aker (-5%). Fondsfinans Aktiv er et kombinasjonsfond. Fra og med april måned skal normal investeringsgrad i aksjer være 60%. I løpet av måneden er det foretatt en del endringer i aksjeporteføljen, herunder er antall egenkapitalinvesteringer netto redusert med 5. Vi vil i fremtiden ta sikte på å ha rundt 20 selskaper i fondets aksjeportefølje, og aksjeporteføljen vil bli mer konsentrert. Ved utvelgelsen av aksjeinvesteringer til porteføljen vil vi samtidig ta løpende hensyn til hvilke selskaper og sektorer med tilhørende risikonivå, som inngår i fondets portefølje av rentebærende papirer. Ved utgangen av måneden var egenkapitalinvesteringene, som utgjorde 61% av fondets verdi, fordelt på 20 selskaper, som alle er notert på Oslo Børs. Likviditetspostene er i form av bankinnskudd og norske obligasjoner. Renteporteføljens løpende avkastning ved utgangen av måneden var 5,65% p.a. Renteplasseringene er i 18 norske obligasjonslån, hvor låntagerne i hovedsak er norske banker og aksjeselskaper som er notert på Oslo Børs. Selskapenes kredittverdighet er gjennomsnittlig noe over BB. Obligasjonenes kredittdurasjon er 3,9 år og rentedurasjonen er 0,4 år. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: Yara International 5,8 % DNB 5,8 % Marine Harvest 4,6 % Norsk Hydro 4,5 % Opera Software 4,2 % Storebrand 4,0 % SpareBank 1 SMN 3,6 % Det norske oljeselskap 3,5 % W Wilhelmsen 3,0 % Siem Offshore 2,9 % (41,9% av porteføljen) Andelsverdi: 36990,5159 Materialer & Industri 19,0 % Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 6,6 % Sertifikater og obligasjoner 36,1 % IT/Telecom 5,9 % Finans 18,6 % Bankinnskudd 2,8 % Energi 11,0 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 13

14 Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi August 2014 Selskaper i helsesektoren hadde i august på nytt en verdiutvikling som var bedre enn Morgan Stanley verdensindeks. Indeksen for de store internasjonale selskapene i helsesektoren (Morgan Stanley World Health Care) steg med 2,2% i NOK. Fra årsskiftet har helsesektorindeksen steget med + 14,6% i USD, tilsvarende +17% i NOK. Helsesektorindeksen har en betydelig bedre utvikling enn verdensindeksen, som har steget med +9,5%. Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi hadde en god verdiutvikling i august, og fondet steg med +1%. Fra årsskiftet har fondet steget med +15%. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av juli er den høyeste månedsverdsettelsen siden fondet ble etablert i juni Fondets valutaeksponering blir i henhold til vedtektene ikke valutasikret. Siden verdien av NOK styrket seg mot alle utenlandske valutaer som fondet var investert i, bidro valutabevegelsene isolert sett negativt til avkastningen i august. Aktivitetene mht. oppkjøp og fusjoner i helsesektoren fortsetter. Herunder ble det i august meldt at det store sveitsiske farmasiselskapet Roche Holding, hvor fondet er investert, tar sikte på å overta det amerikanske bioteknologiselskapet InterMune for 8,3 milliarder USD. Nasdaqs indeks for bioteknologi-selskaper steg med 10,3% i USD i august, og har steget med 22% siden årsskiftet. I fondets portefølje var det en relativt bred verdioppgang i august, og mer enn 60% av investeringene steg i verdi i NOK, til tross for kronestyrkelsen. Generelt hadde fondets amerikanske investeringer en bedre verdiutvikling enn de europeiske investeringene. Særskilt god verdioppgang var det for flere av selskapene innen for servicedelen av helsesektoren. Fondet er for tiden lite investert i rene bioteknologiselskaper, og har derfor ikke fått uttelling for den sterke verdioppgangen for denne delsektoren av helseselskaper. Ved månedsslutt var fondets investeringer fordelt på de samme 35 selskapene som ved månedens start. I løpet av måneden har vi bl.a. økt investeringen i tyske Bayer og redusert investeringene i finske Orion. Av investeringene er 3 selskaper norske, og de utgjør om lag 5% av porteføljen. Av de utenlandske selskapene er 20 er amerikanske. I løpet av måneden er investeringsgraden økt, og ved månedsslutt var fondet nesten fullinvestert. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Bayer 5,7 % Sanofi 5,3 % Baxter 4,2 % UCB 4,1 % Wellpoint 3,9 % Amerisourcebergen Corp 3,9 % Community Health System 3,8 % Express Scripts Holding 3,7 % United Health Group 3,7 % Abbott Laboratories 3,6 % (41,9% av porteføljen) Andelsverdi: 21401,7893 Bankinnskudd 1,7 % Fordeling på undergrupper: Farmasi 34,7 % Bioteknologi 11,0 % Medisinsk utstyr og Diagnostika 28,8 % Helse tjenester 23,8 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 14

15 Fondsfinans Energi August 2014 Også I august hadde energiaksjer en kursnedgang. Det var stort fokus på oljeselskapenes generelle innsparing på investeringer og kostnader, og Statoil fikk spesielt mye oppmerksomhet i forbindelse med den store ONS-konferansen i Stavanger der alle innenfor oljeverdenen møtes. Disse innsparingene vil naturlig nok ramme aktiviteten i Nordsjøen og norske oil service-selskaper. I tillegg skaper Russland/Ukraina-situasjonen utfordringer for vestlige serviceselskapers virksomhet i Russland, et marked som har vært regnet som godt betalt, sterkt voksende, men ikke lett å drive virksomhet i. Den aksellererende urolige situasjonen i Midt-Østen synes ikke å ha rammet tilgangen på råolje i sterkere grad enn tidligere i år, og oljeprisen svekket seg i august, til 103 USD. Energiindeksen til Oslo Børs var ned -3,4% i august. MSCI World Energy-indeksen, som reflekterer det globale energiuniverset, steg med 2,0% i USD i august, og 0,4% i NOK. Fra årsskiftet «verdens energiindeksen» steget 14,3% i NOK. Fondsfinans Energi hadde i august en negativ verdiutvikling på -3,5%. I løpet av årets åtte første måneder har fondet steget med 9,6%. Fondets verdiutvikling i august har vært noe svekket av en nedgang i dollarkursen på ca 10 øre, eller -1,6%, i løpet av måneden. I fondets portefølje steg 14 av 39 investeringer i verdi i august. Best kursutvikling, opp 9,1%, hadde Newfield Exploration, et lite, amerikansk oljeselskap med aktivitet utenfor Vest-Afrika. Beste bidragsytere til fondets utvikling i august var de to mer kjente, store amerikanske oil service-selskapene National Oilwell Varco og Cameron, begge konkurrenter til Aker Solutions, som bidro 0,2% hver i positiv retning. Størst negativt bidrag, som i juli, ga en investering i det lille seismikkselskapet Dolphin Group etter et kursfall på- 24,9% i august. Dolpin-investeringen bidro med nesten halvparten av porteføljens negative månedsavkastning. Generelt er seismikkaksjer blitt svært hardt rammet av investorenes oppfatning av innstrammingen i oljeselskapenes virksomhet. Ved utløpet av måneden var fondet investert i 39 selskaper. Av selskapene var vel 40% notert i USD på utenlandske børser. Selskaper notert i NOK på Oslo Børs utgjorde ca 50%. Fondets selskaper som er notert på Oslo Børs har uansett det vesentligste av sine inntekter i USD. I henhold til fondets vedtekter skal valutaeksponeringen ikke valutasikres, og for august ga valutaeksponeringen et negativt verdibidrag på ca 0,7%. Kontantandelen var ca 3% ved utløpet av august, og fondet er dermed nesten fullt investert. Fondets vedtekter ble endret fra og med april måned. Aksjefondets investeringsmandat ble da utvidet fra «Alternativ energi» til «Energi». Vedtektene for fondet finnes på hjemmesiden til Fondsfinans Kapitalforvaltning. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Cameron International 5,9 % Schlumberger 5,8 % Det norske oljeselskap 5,6 % BW Offshore 5,3 % National Oilwell 4,9 % Siem Offshore 4,8 % Dolphin Group 4,6 % Baker Hughes 4,6 % Halliburton 4,5 % Royal Dutch Shell 4,4 % (50,4% av porteføljen) Utbygging og drift 40,5 % Transport 1,9 % Fordeling på undergrupper: Rigg og supply 10,3 % Olje/gassproduksjon 30,6 % Seismikk 12,1 % Bankinnskudd 2,9 % Alternativ energi 1,7 % Andelsverdi: 2977,0803 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 15

16 Fondsfinans Kreditt August 2014 Avkastningen for Fondsfinans har hittil i 2014 og for august måned vært henholdsvis 3,67% og -0,44%, som annualisert tilsvarer 5,56% og -5,11%. Avkastningen i måneden var negativ for første gang siden oppstart. Det er vi naturligvis ikke fornøyd med. Hovedårsaken er en reprising av en obligasjon der konkursfaren for selskapet nå vurderes til å være signifikant. Eksponeringen mot det selskapet er etter reprisingen 0,75%. Ved utløpet av måneden var fondet investert i 57 selskaper med 62 forskjellige obligasjoner. Andelen høyrentekredittpapirer var 92,7% og resterende investeringer var bankinnskudd (1,1%) og AAA boligkreditt (6,2%). Porteføljen har en høy risikoprofil i forhold til gjennomsnittet over fondets levetid. Gjennomsnittlig løpende rente på porteføljen var 6,68% p.a ved månedsslutt. Gjennomsnittlig rente- og kredittdurasjon var henholdsvis 0,6 og 3,0 år. Gjennomsnittlig kredittrating var BB. I august måned åpnet markedet igjen etter sommeren for nye utstedelser av høyrenteobligasjoner i det norske markedet. Kredittpåslagene økte noe i august i det norske markedet med langt mer salgsinteresser enn det som har vært tilfelle tidligere i år. Avkastning siden oppstart Fondsfinans Kreditt 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Fondsfinans Kreditt ST1X Avkastning Fondsfinans Kreditt Fra oppstart 2014 August % Avkastning Portefølje 9,43 3,67-0,44 Indeks 1,97 0,90 0,10 % Annualisert Portefølje 6,99 5,56-5,11 30% 20% 10% Porteføljens risikofordeling Indeks 1,47 1,35 1,17 0% AAA AA BBB BBB- BB+ BB BB- B+ B B- Våre 10 største investeringer: Songa Offshore 4,3 % Siem Offshore 4,2 % Tizir 3,5 % Rec Silicon 3,5 % Sparebank 1 Boligkreditt 3,5 % North Atlantic Drilling 3,4 % Ainmt Scandinavia 2,9 % Dno 2,8 % Odfjell 2,8 % Ewos 2,8 % (33,9% av porteføljen) Andelsverdi: 10559,3634 Kjemikalie transport 2,8 % Telekom 3,6 % Helsetjenester 2,1 % Eiendom 7,8 % Supply-skip 12,3 % Seismikk 4,2 % Oljeservice 5,8 % Fordeling på undergrupper: Kontanter 1,1 % Annet 6,3 % Sol 4,4 % Oljeproduksjon 4,2 % Bank 18,6 % Cruise 2,1 % Fisk 5,6 % Gasstransport 5,0 % Gruvedrift 4,3 % Investerings selskap 2,1 % Oljeboring 7,7 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 16

17 Fondsfinans High Yield August 2014 Fondsfinans High Yield ble startet opp 1. mai i år. Fondets vedtekter er de samme som for Fondsfinans Kreditt, med unntak i forskjellig risikoprofil og kredittrating. I henhold til vedtektene skal gjennomsnittlig kredittrating være B eller bedre. Fondet kan også investere i obligasjoner i selskaper som ikke har en kredittrating, så lenge selskapet ikke vurderes til å være lavere enn CCC-. Siden oppstart har fondets avkastning vært 2,58%, tilsvarende 7,94% p.a. Vi anser dette som en god avkastning i forhold til fondets risikoprofil. Fondets referanseindeks er statssertifikatindeksen ST1X til Oslo Børs som har gitt 0,38% i den samme perioden. Kredittpåslagene har i perioden vært stabile. Avkastningen har derfor først og fremst kommet fra den løpende renten. Ved utløpet av måneden var Fondet investert i 36 obligasjoner/ selskaper. Andelen kredittpapirer er 98,9% og 1,1% er i kontanter. Gjennomsnittlig løpende rente på porteføljen var 7,6% p.a. ved månedsslutt. Gjennomsnittlig rente- og kredittdurasjon var henholdsvis 0,6 år og 2,4 år. Gjennomsnittlig kredittrating var B. 3,0 % Avkastning siden oppstart Fondsfinans High Yield 2,0 % 1,0 % Fondsfinans High Yield ST1X 0,0 % Avkastning Fondsfinans High Yield Fra oppstart August % Avkastning Portefølje 2,58 0,14 Indeks 0,38 0,10 % Annualisert Portefølje 7,94 1,69 Indeks 1,14 1,21 Våre 10 største investeringer: Rem Offshore 4,8 % Boa Offshore 4,8 % Volstad Subsea 4,8 % Selvaag Gruppen 4,8 % Volstad Shipping 4,8 % E Forland 4,7 % Bassdrill Alpha 4,7 % Boa Sbl 4,7 % World Wide Supply 4,5 % Island Offshore 4,2 % 30% 20% 10% 0% Supply-skip 44,9 % Porteføljens risikofordeling AA BBB- BB+ BB BB- B+ B B- Fordeling på undergrupper: Cruise 4,1 % Kontanter 2,9 % Detaljehandel 0,6 % Eiendom 10,4 % Flyselskap 4,2 % Gasstransport 2,2 % Seismikk 1,5 % Investerings selskap 1,9 % Oljeboring 7,7 % (46,8% av porteføljen) Andelsverdi: 10258,3566 Shipping 6,3 % Oljeservice 3,7 % IT 0,9 % Oljeproduksjon 7,1 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 17

18 380% 340% 300% 260% 220% 180% 140% 100% 60% 20% -20% Fondsfinans Spar Avkastning siste 10 år - Fondsfinans Spar vs OSEFX OSEFX - Fondsindeksen % 180% Avkastning siste 10 år - Fondsfinans Aktiv vs OSEFX Fondsfinans Aktiv OSEFX - Fondsindeksen 140% 100% 60% 20% -20% 04 des. 04 apr des. 05 apr des. 06 apr des. 07 apr des. 08 apr des. 09 apr des. 10 apr des % Avkastning siste 10 år - Fondsfinans Farmasi Bioteknologi 60% 40% 20% 0% -20% 04 des. 04 apr des. 05 apr des. 06 apr des. 07 apr des. 08 apr des. 09 apr des. 10 apr des. 11 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 18

19 AWARDS FOR EXCELLENCE LIPPER FUND AWARDS 2014 Nordic Fondsfinans Spar Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA Best Fund over 10 Years Equity Norway Ranjit Tinaikar Managing Director, Asset Management Lars Asplund Managing Director, Lipper

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 2000 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold Hovedtall for forvaltningen 1996 2000 4 Forord 5 Statens petroleumsfond 1990-2000 7 Beretningsdel Temadel

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2012

EKSPORTEN I MAI 2012 JLR/ 18.6. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I MAI 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Mai 2012 Verdiendring

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet utsiktene framover NOVEMBER 2013 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 2013 OPPSUMMERING OG VURDERINGER 3 Økonomi verdipapirmarkeder 3 Risikofaktorer

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2012

EKSPORTEN I JANUAR 2012 JLR/ 15.2. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JANUAR 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Januar 2012 Verdiendring

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Meld. St. 1 (2014 2015)

Meld. St. 1 (2014 2015) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 65, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 Faks: 55 38 66 1 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015 Intro Denne uken var fokuset på rentemøtet i FOMC, Federal Market Open Committee, hvor rentebeskjeden ble offentliggjort på onsdag kveld. Ved dette

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Privat eierskap i norsk næringsliv... 8 2.1 Norsk privat eierskap:

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 2015 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 30. januar 2015. Forsidefoto: istockphoto.com Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Konjunkturrapport 2015

Detaljer

Sterk krone fordi vi fortjener det

Sterk krone fordi vi fortjener det Sterk krone fordi vi fortjener det Steinar Juel, Karl Johan Haarberg og Erik Bruce Den norske kronen har appresiert sterkt i løpet av det siste halvannet året. Dette er kommet etter omleggingen av pengepolitikken

Detaljer

TID FOR KONSOLIDERING

TID FOR KONSOLIDERING TID FOR KONSOLIDERING KONJUNKTURRAPPORT 214 1 Verdensøkonomiens utvikling 6 1.1 Intro...8 1.2 Anglosaksiske land...12 1.3 Eurolandene... 14 1.4 Asia... 16 2 Utsikter for energimarkedene 18 2.1 Intro...

Detaljer

Statoil. Forsikring a.s. Årsberetning 2014 - Annual report 2014

Statoil. Forsikring a.s. Årsberetning 2014 - Annual report 2014 Statoil Forsikring a.s Årsberetning 2014 - Annual report 2014 Styre Lars Gaute Østebø, leder Ørjan Kvelvane, styremedlem Anne-Margrethe Tostrup Smith, styremedlem Heidi Wolden, styremedlem Forretningsfører

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013

Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013 Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013 Norsk handel med lavere vekst i vente Norsk varehandel påvirkes av den generelle utviklingen i norsk økonomi og de svake internasjonale konjunkturene. Slik har

Detaljer