Markedsrapport august 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport august 2014"

Transkript

1 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller en tegning på første side av rapporten i forkant av den løpende teksten. I denne sammenhengen har vi alltid forsøkt å knytte illustrasjonen til aktuelle problemstillinger, enten av geopolitisk karakter eller med tilknytning til kapitalmarkedene. Eksempelvis benyttet vi et bilde av et rakettbatteri i markedsrapporten for juli måned. Årsaken var den alvorlige eskaleringen i Ukraina-konflikten som følge av nedskytingen av et malaysisk fly med russiske raketter. I månedsrapporten for august måned valgte vi opprinnelig å benytte et bilde som er knyttet til den svært alvorlige situasjonen i Syria og Irak som følge av den grusomme virksomheten til IS (tidligere ISIL). Krigføringen og handlingene til IS har medført at USAs militære engasjement i regionen på nytt er blitt trappet opp. Dette refererer vi også til i markedsrapportens tekst under avsnittet om geopolitiske forhold. Bildet i vår rapport for august viste en antatt henrettelse. Vi er enig i at det aktuelle bildet i sin form fremstår som svært rått og brutalt. Verdensituasjonen er i dag preget av at mange mennesker må forholde seg til slik vold og råskap som en del av sin hverdag. Selvsagt tar vi sterk avstand fra den voldsbruken som skjer i Midt-Østen og andre steder i verden. Problemstillinger rundt den utstrakte bruken av vold i verdens konflikter har vi også kontinuerlig hatt som implisitte bekymringsmeldinger til leserne av våre markedsrapporter under avsnittet om geopolitiske forhold. Det ekstreme bildet som ble brukt i vår markedsrapport for august kunne være en vekker om alvoret i konfliktene i Midt-Østen. Ved ettertanke innser vi imidlertid at det aktuelle bildet kunne misforstås og virke støtende. Vi beklager det. Bildet er derfor fjernet, og rapporten for august har ingen billedtilknytning. Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventninger om fortsatt stor likviditetstilførsel fra sentralbankene bidro til ytterligere rentenedgang for statsobligasjoner i august. Det var også en oppgang i internasjonale aksjekurser. Til tross for en nedgang i oljeprisen, ble verdien av NOK styrket. Konjunkturer og råvarer Den globale veksten har i de siste årene vært svært ujevnt fordelt mellom landene. Økonomisk statistikk som ble publisert i august, endret ikke dette bildet. IMF (Pengefondet) kom i slutten av juli med sin halvårlige publikasjon «World Economic Outlook». I IMFs rapport legges det til grunn at den økonomiske veksten i verden i 2014 vil bli 3,4%, som er noe lavere enn tidligere beregnet.

2 Dette vekstanslaget er likevel fortsatt høyere enn den beregnede veksten i 2013, som var på 3,2 %. For 2015 opprettholder IMF et optimistisk vekstanslag på 4%. Så langt i år har den økonomiske veksten overrasket positivt i bl.a. Japan, Tyskland, Spania og Storbritannia. På den annen side har det vært noe svakere vekst enn ventet i USA, Kina og Russland. Utviklingen i amerikansk økonomi synes nå å være bedre ettersom svekkelsen i 1. kvartal i stor grad skyldtes værforholdene. USA vil derfor på nytt kunne være et økonomisk lokomotiv for andre lands vekst. I forhold til de fleste andre land er den kinesiske økonomiske veksten fortsatt sterk, anslått til å bli 7,4% i år av IMF. Enkelte økonomer er imidlertid redd for at den kinesiske veksten vil bremse opp. Frykten er særlig knyttet til situasjonen i det kinesiske boligmarkedet og mulige kredittbobler. Videre synes det å være en gledelig bedring i den økonomiske veksten i India, som er anslått til 5,4% av IMF. Veksten i Argentina, Pakistan og Nigeria synes derimot å bli svakere. I Brasil er det i det siste til og med kommet data som tilsier at Brasils økonomi er i en resesjonstilstand. Den økonomiske veksten i Russland er utsatt for et tilbakeslag. Dette er en følge av gjensidige handelshindringer og proteksjonistiske tiltak med vestlige land på grunn av konflikten i Ukraina. Innen euroområdet er det sprikende økonomiske data. For euroområdet samlet sett er veksten mager. Ikke minst er vekstutsiktene svake i Frankrike og Italia, mens spansk økonomi igjen er i god bedring. Tyskland har vært grunnfjellet for euroområdets økonomiske utvikling. I Tyskland er den økonomiske utviklingen disiplinert, men også der er veksten mager. Til tross for en ytterligere økning i geopolitisk uro i august var det en videre nedgang i prisene på råolje. Prisen på Brent 1.posisjon falt til noe over 103 USD pr. fat, som nesten er gjennomsnittlig prisnivå i de siste 5 årene. Prisnedgangen synes i stor grad å være en følge av økt tilbud av råolje og gass, herunder utvinning fra oljeskifer i USA. For andre råvarer var det en noe blandet prisutvikling. Den sammensatte råvareindeksen (Rogers) viste at råvareprisene falt med -1% (i USD) i august, og prisindeksen er også negativ fra årsskiftet. Vi kan merke oss at aluminiumsprisene fortsatte å stige. Hittil i år er prisoppgangen 16,5% regnet i USD. 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % 77 % 0 % 0 % 19 % 6 % 9 % -6 % -6 % Landbruksprodukter Prisendring i USD 4 % 1 % -9 % 9 % August Hittil i år -3 % -15 % -11 % -17 % -19 % -20 % -7 % -33 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 2

3 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % 2 % 35 % 5 % 16 % 0 % 7 % 0 % Metaller & Energi Prisendring i USD -5 % -3 % -1 % 6 % -4 % -2 % -5 % -3 % -3 % -8 % -9 % August Hittil i år 13 % -32 % Rentekurver i august 3,00 US 2,50 Tysk 2,00 Nor 1,50 US 29/8 1,00 0,50 0,00-0,50 0,08 0,04-0,07-0,06-0,13-0,13-0,23-0,26-0,10 US 31/7 Tysk 29/8 Tysk 31/7 Nor 29/8 Nor 31/7 2 År 5 År 10 År Rentekurver i ,80 2,40 2,00 1,60 1,20 0,80 0,40 0,00-0,40-0,80 0,11-0,24-0,35-0,12-0,75-0,64-0,69-0,74 US Tysk Nor US 29/8 US 31/12 Tysk 29/8 Tysk 31/12 Nor 29/8 Nor 31/12 2 År 5 År 10 År Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 3

4 10 års statsrenter, 3 års historikk pr 29/8/14 3,3 2,8 2,3 1,8 1,3 US 10y Nor 10y Tysk 10y 0,8 11 okt. 11 des. 11 feb. 12 apr. 12 jun okt. 12 des. 12 feb. 13 apr. 13 jun okt. 13 des. 13 feb. 14 apr. 14 jun ,55 1,5 1,45 1,4 1,35 1,3 1,25 1,2 1,15 EURUSD siste 5 år Gj.Snitt 1,347 (rød linje) Dollarstyrkelse ,6 EURNOK siste 2 år Gj.Snitt 7,90 (rød linje) Kronestyrkelse 8,4 8,2 8 7,8 7,6 7,4 7,2 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 4

5 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 10 års inflasjonsforventninger i obligasjonsmarkedene Tyske inflasjonsforventninger lavere enn i Japan 0,8 nov. 13 des. 13 jan. 14 feb. 14 mar. 14 apr. 14 mai. 14 jun. 14 jul USA Tysk Japan 3 Inflasjon i Norge siste 5 år (justert for avgiftsendringer og energi) 2,5 2 1,5 1 Snitt 0, Oljepris siste 5 år Brent Blend Snitt Kilde: Bloomberg Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 5

6 Renter og valuta Det var ingen endringer i sentralbankrentene i august. Etter utgangen av måneden, den 4. september, foretok ECB en reduksjon av styringsrenten fra 0,15% til 0,05%. For britiske renter er det forventninger om at Bank of England som en av de første vestlige sentralbankene, vil øke renten i slutten av 1. kvartal neste år. Årsaken er en relativt sterk økonomisk utvikling og vekst i Storbritannia, med bl.a. tilhørende økninger i eiendomsprisene. økte forventninger til at ECB vil foreta kvantitative lettelser. Norske kroner styrket seg mot de fleste andre valutaer i august til tross for en nedgang i oljeprisen. Den markante svekkelsen av NOK tidligere i år ble derved delvis reversert. I forhold til valutakursene ved årsskiftet er NOK nå høyere verdsatt mot euro. Verdien av svenske kroner har falt med hele -6% i forhold til NOK fra årsskiftet. August Hittil i år Valutakurser Endring mot NOK I USA priser markedet inn at den første fulle rentehevingen vil skje på sentralbankens møte i slutten av juli 2015 med 0,25% poeng. Deretter forventes det økninger på 0,25% per kvartal i de neste 2 årene. I euroområdet priser markedet inn at den første fulle renteøkningen på 0,25% poeng vil skje i juli Det er dessuten forventet at ECB vil innføre kvantitative lettelser i løpet av høsten for å få ytterligere fart på økonomien i euroområdet. Det er stor usikkerhet mht. hva Norges Bank vil gjøre med sentralbankrenten, som har ligget uforandret på 1,5% siden mars måned Det er markedsmessig priset inn at det er 50% sannsynlighet for at renten blir kuttet med 0,25% poeng i løpet av inneværende år. Nivåene på 10 års statsobligasjonsrenter fortsatte å falle i august. I Tyskland endte denne renten på 0,89%, som er et historisk bunnivå. Få økonomer kunne forestille seg dette rentefallet fra årets start, renten var den gang 1,93%. Til sammenligning har 10 års statsrenter i Japan vært 0,94% i gjennomsnitt i de siste 5 årene. I august var de langsiktige tyske inflasjonsforventningene lavere enn de japanske. Bank of Japan er nå tydelige på at de vil ha inflasjonen opp, og den japanske sentralbanken foretar derfor også aggressive kvantitative lettelser i pengepolitikken. I valutamarkedene skjedde det en ytterligere styrkelse av USD mot euroen i august. Dette henger dels sammen med endringer i de relative rentenivåene og Brasilianske Real Australske Dollar Syd Koreanske Won New Zealandske Dollar Japanske Yen Singapore Dollar Mexikanske Peso Britiske Pund US Dollar Taiwanske Dollar Syd Afrikanske Rand Canadiske Dollar Sveitsiske Franc Danske Kroner Euro Svenske Kroner -0,2 % -1,1 % -3,0 % -2,7 % -1,8 % -0,2 % -3,3 % -1,6 % -1,0 % -1,1 % -1,3 % -0,1 % -2,5 % -1,1 % -3,3 % -2,5 % -3,3 % -2,6 % -2,8 % -6,0 % 7,8 % 6,9 % 0,0 % 5,9 % 3,7 % 3,4 % 3,2 % 2,5 % 2,3 % 2,2 % 1,9 % 0,8 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 6

7 Geopolitiske forhold Sentrale valutaer mot NOK %-endring i August USD 6,19-1,6 % 2,2 % EURO 8,14-3,3 % -2,6 % SEK 0,89-2,8 % -6,0 % GBP 10,27-3,3 % 2,3 % JPY 5,95-2,7 % 3,4 % CHF 6,75-2,5 % -1,1 % Sentrale rentenivåer (pr ) Sentralbank rente 3 mnd. rente %-endring års statsobl. USA 0,25 0,25 2,34 Euro 0,15 0,15 0,89 Sveri ge 0,25 0,42 1,40 UK 0,50 0,56 2,37 Svei ts 0,00 0,02 0,44 Norge 1,50 1,75 2,26 I vår markedsrapport for juli refererte vi til at det hadde skjedd en ytterligere forverring av flere geopolitiske konflikter. Geopolitiske spenninger er i sum dessverre ikke blitt noe mindre i løpet av august. Konfliktsituasjonen i Ukraina, med borgerkrig i landets østlige områder, vedvarer. Den russiske indirekte og direkte (?) involvering i borgerkrigen synes ikke å ha avtatt. Ukrainakonflikten har dessverre kimen i seg til ytterligere militærkonflikter og politisk ustabilitet. Den vestlige verden og Russland vil på nytt kunne bli bitre fiender, med tilhørende vekst i militærutgiftene. Ukraina-konflikten understøtter president Putins popularitet i Russland, samtidig som den bidrar til en nødvendig (?) samling av NATO-landene. Terrorgruppen IS (den Islamske Staten) fortsetter å befeste sin posisjon i borgerkrigsherjede Syria og i Irak, hvor det rapporteres om omfattende terrorvelde med drap av sivile. USA har nå begynt å fly med droner over de ISokkuperte områdene og har også foretatt bombing av IS -styrkene. Amerikanske politikeres engasjement for området har økt etter at IS har halshugd amerikanske journalister. I Libya og flere andre land i Afrika er det pågående konflikter som i realiteten er borgerkriger. Særlig oppmerksomhet er det dessuten rundt den fryktede terrorgruppen Boko Harams virksomhet i Nigeria. Vest-Afrika har også fått verdens oppmerksomhet i det siste på grunn av stadig nye og dødelige utbrudd av den fryktede Ebola sykdommen. Ebola begrenser nå delvis mulighetene for handel og økonomisk vekst i flere land i Vest-Afrika. I Afghanistan er den politiske situasjonen svært ustabil etter det uavklarte presidentvalget tidligere i år. Det er usikkert om USA og andre NATO- land vil komme til å være i Afghanistan neste år med militærstyrker. Det er en frykt for at Afghanistan politisk sett vil komme til å bli et nytt Irak når de internasjonale styrkene trekker seg ut. Herunder er det antatt at Taliban vil kunne komme tilbake til makten i Afghanistan. Internasjonale aksjemarkeder I aksjemarkedene har det i år generelt vært historisk sett små svingninger, og investorene har vist økende risikovilje. Dette skyldes ikke minst en svært god og billig likviditetstilgang til investorene kombinert med god inntjening hos bedriftene. Det viktigste alternativet til aksjer, som er rentemarkedet, byr på svært lav løpende avkastning, og aksjer blir lett et mer fristende alternativ. Aksjekurser har derfor steget relativt jevnt og godt i år. Den vanskelige geopolitiske situasjonen, ikke minst forholdet mellom Ukraina og Russland, eskalerte i august, men investorer synes langt på vei å vurdere konsekvensene som isolert til den direkte virkningen på selskapenes aktivitet i de to landene. Regnet i USD var det en verdistigning på 2,3% for verdensindeksen (MSCI World Index) i august. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 7

8 Regnet i NOK var oppgangen i internasjonale aksjekurser 0,6%. Fra årsskiftet har verdensindeksen steget med vel 7% i USD, og med 9,5% i NOK. Alle sektorer i verdensindeksen med unntak av telekommunikasjon hadde en positiv verdiutvikling Den sentrale S&P 500-indeksen i USA hadde i august sin høyeste månedsavslutning noensinne etter en oppgang på 4,0% i måneden. S&P indeksen har steget med 9,9 % i USD, tilsvarende 12,3% i NOK så langt i år. Amerikanske aksjer har således hatt en sterkere verdiutvikling enn verdensindeksen hittil i år. Europeiske aksjer hadde en svakere utvikling enn verdensindeksen i august. Fra årsskiftet har Bloomberg European 500 indeksen bare steget med 4,2% i NOK. Japanske aksjer hadde en negativ verdiutvikling i august. Fra årsskiftet har japanske aksjer en negativ utvikling på -4,4% i JPY, tilsvarende 1,5% i NOK. I august hadde aksjer som inngår i indeksen for store selskaper i land med fremvoksende økonomi en verdiutvikling på linje med verdensindeksen. Denne «emerging market» -indeksen har vært bedre enn verdensindeksen med 3,5% siden årsskiftet. Lokal valuta I NOK August YTD August YTD MSCI World Index 2,2 % 7,2 % 0,6 % 9,5 % S&P 500 Index 4,0 % 9,9 % 2,4 % 12,3 % Bloomberg European 500 2,2 % 7,0 % -1,3 % 4,2 % Nikkei 225-1,2 % -4,4 % -3,9 % -1,5 % MSCI Emerging Markets Index Oslo Børs Fondsindeks Avkastning aksjeindekser 2,3 % 10,6 % 0,7 % 13,0 % 0,0 % 9,6 % 0,0 % 9,6 % 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% 2,0 % 2,0 % 1,2 % -0,9 % 2,4 % Sektoravkastning for MSCI World i USD 12,7 % 12,0 % 7,3 % 5,9 % 6,2 % 5,3 % 3,0 % 3,4 % 1,9 % 2,3 % 2,0 % 0,0 % 2,1 % 13,7 % 3,8 % 14,6 % August Hittil i år 22 VIX aksjevolatilitetsindex siste 2 år Gj.Snitt 14,5 (rød linje) Frykten forsvant Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 8

9 50 40 % Avkastning aksjemarkeder siste 2 år i USD OSEFX - Norge Morgan Stanley Verdensindeks Morgan Stanley Emerging Markets % Avkastning aksjemarkeder siste 2 år i USD BE500 - Europa NKY - Japan S&P USA Kilde: Bloomberg Norsk økonomi De data som er blitt fremlagt om norsk økonomi i august har stort sett ikke endret det bildet som har vært presentert i våre markedsrapporter tidligere i år. I global sammenheng er norsk økonomi fortsatt svært sterk, med store overskudd både i utenrikshandel en og statsfinanser. Til tross for nedgang i oljeprisen i august skjedde det en styrkelse av den internasjonale verdien av NOK. Som årsak til denne kronestyrkelsen peker flere på at det i det siste er blitt offentliggjort noe høyere norske inflasjonstall enn forventet. Med en høyere norsk inflasjon antar mange at Norges Bank vil avstå fra å redusere den norske styringsrenten på det førstkommende rentemøtet i september. I Norge er sysselsettingsgraden høy og arbeidsledigheten er i et europeisk perspektiv svært lav. Noen økonomer har i det siste begynt å bekymre seg over effekten av antatt noe lavere oljeinvesteringer i tiden fremover, også for arbeidsledigheten. De siste norske detaljhandelstallene kan varsle om en lavere konsumtilbøyelighet hos norske forbrukere. Mange mener imidlertid at norske forbrukere bare har utsatt konsumet som følge av den fine og varme norske sommeren. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 9

10 Verdiutvikling Fondsindeksen Aksjer med indeksvekt > 0.7% Selskap OSEFX %-vis Indeks vekt Verdiutvikling i % august Verdiutvikling i % 2014 DNB 9,2 3,2 5,9 Telenor 9,0-1,9 5,1 Statoil 8,5-2,4 27,3 Yara International 8,2 7,9 14,5 Norsk Hydro 5,0-2,7 41,4 Orkla 4,7-2,2 27,4 Seadrill 4,5 0,4-3,2 Royal Caribbean Cruises 3,9 1,2 35,4 Subsea 7 3,9-1,8-6,7 Marine Harvest 3,8-2,3 26,6 Gjensidige Forsikring 3,8 6,0 17,3 Schibsted 3,7 3,1-23,1 TGS Nopec Geophysical 2,6-2,8 16,4 Storebrand 2,2-1,8-7,6 Aker Solutions 2,0 0,6-10,1 DNO 1,6-11,8-12,5 Opera Software 1,6 20,9-10,6 Petroleum Geo-Services 1,5-13,3-22,1 Pros afe 1,3-17,4 4,6 Kongsberg Gruppen 1,2-0,3 16,7 Det Norske Oljeselskap 1,0-8,3 15,3 Veidekke 1,0-4,0 47,4 REC Silicon 1,0-4,9 43,7 BW LPG 0,9 4,5 42,8 Atea 0,9 1,3 29,7 Tomra Systems 0,9 0,0-5,3 Bakkafrost 0,9 8,9 36,2 Nordic Semiconductor 0,9 10,3 22,7 Salmar 0,8-6,5 80,9 Norwegian Air Shuttle 0,8 7,6 1,5 Aker 0,8-5,4 16,2 Leroy Seafood Group 0,7 0,7 34,8 Norwegian Property 0,7 8,2 25,9 Fred Olsen Energy 0,7 1,7-35,1 Det norske aksjemarkedet Regnet i felles valuta hadde norske aksjekurser også i august en svakere verdiutvikling enn den generelle positive utviklingen for internasjonale aksjekurser. Hovedindeksen falt med -0,4%, mens fondsindeksen var tilnærmet uendret. I første del av august fortsatte norske aksjekurser å falle videre fra en nedgang som startet i juli. Utover i august steg imidlertid aksjekursene på nytt. Fra årsskiftet er verdiutviklingen for selskaper på Oslo Børs målt ved fondsindeksen omlag som utviklingen for Morgan Stanley World Index (målt i felles valuta). Fondsindeksen har steget med 9,6% fra årsskiftet. Hovedindeksen ved Oslo Børs har med en oppgang på 11,2% fra årsskiftet steget noe mer enn fondsindeksen. Hovedforklaringen til forskjellen i utviklingen for de to norske aksjeindeksene er at Statoil hittil i år har steget med over 27%, og at Statoil har en mye større vekt i hovedindeksen enn i fondsindeksen. Ved årets start var våre basisforventninger til kursutviklingen for norske aksjer i 2014 at fondsindeksen vil stige i intervallet +5% til +15%. Vi anga dog ved årsskiftet at ytterpunktene i forhold til basisforventningene kunne være relativt store, i intervallet -15 % til +35 %. Stor likviditetstilførsel, lavt rentenivå og magre investeringsalternativer gir et godt grunnlag for å rettferdiggjøre at den markedsmessige prisingen av norske aksjer vil kunne bli høyere enn våre basisforventninger. Dette vil innebære en høyere multippel av forholdstallet for pris i forhold til underliggende inntjening. I dag får investorene en svært lav avkastning ved å være investert i norske statsobligasjoner og bankinnskudd. Vi anser at norske aksjer fortsatt er et interessant og lønnsomt investeringsalternativ. Investorene kan imidlertid ikke regne med å få tilsvarende høy avkastning av sine aksjeinvesteringer i årene fremover, som de har fått i de siste årene. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 10

11 Oversikt over våre fonds historiske utvikling Våre fond: Fondsfinans Fondsfinans Fondsfinans Fondsfinans Fondsfinans Fondsfinans MSWI OSEFX Spar Aktiv Farmasi Energi Kreditt High Yield (i NOK) Avkastning Aug ,9 % 1,3 % 1,0 % -3,5 % -0,44 % 0,14 % 0,0 % 4,4 % Hittil i år 11,7 % 8,0 % 15,0 % 9,6%*** 3,67 % 2,58 % 9,6 % 9,1 % Årsavkastning % 13 % 46 % 24 % 39 % Årsavkastning % 15 % 12 % 21 % 9 % Årsavkastning % -14 % 4 % -19 % -3 % Årsavkastning % 17 % 9 % 22 % 14 % Årsavkastning % 55 % 19 % 70 % 9 % Avkastning siste 5 år 95 % 66 % 139 % 99 % 99 % Gjsn. årlig avkast. siste 5 år ** 14 % 11 % 19 % 15 % 15 % Avkastning siste 10 år 336 % 241 % 189 % 184 % 78 % Gjsn. årlig avkast. siste 10 år ** 16 % 13 % 11 % 11 % 6 % Avkastning siden oppstart* 630 % 270 % 114 % 9,43 % 2,58 % Standardavvik siste år 5 % 4 % 8 % 18 % 6 % Standardavvik siste 5 år 18 % 15 % 10 % 28 % 10 % Standardavvik siste 10 år 22 % 19 % 12 % 23 % 12 % Fondets størrelse (mill.kr.) Netto andelsverdi pr , , , , , ,3566 * Kreditt og High Yield fra henholdsvis oppstart 30. april 2013 og 30. april 2014 ** Geometrisk beregnet *** Investeringsmandatet endret fra investeringer innen Alternativ Energi til investeringer innen Energisektoren med virkning fra Redaktør og ansvarlig for innholdet i våre markedsrapporter er Odd Hellem Investeringsdirektør Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 11

12 Fondsfinans Spar August 2014 Den norske fondsindeksen hadde tilnærmet samme verdi ved utgangen av august som ved månedens start. Kurssvingningene i måneden var dog høyere enn tidligere i år. Fra årsskiftet har fondsindeksen steget med 9,6%. Fondsfinans Spar hadde en meget god verdiutvikling med +0,9% i august. Fra årsskiftet har fondets verdiøkning vært 11,7%. Fondets avkastning har derved vært høyere enn fondsindeksens både i august og fra årsskiftet. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av august er den høyeste månedsverdsettelsen siden fondet ble etablert i desember Fondsfinans Spar ble i sommer tildelt «Lipper Fund Awards» av Thomson Reuters for å ha vært beste norske aksjefond i de siste 10 årene. Av fondsindeksens 53 verdipapirer var det en jevn fordeling mellom selskaper med kursoppgang og kursnedgang. Størst positiv indekspåvirkning kom fra verdioppgangen for: Yara (+8%), DNB (+3%), Opera Software (+21%) og Gjensidige Forsikring (+6%). Størst negativ indekspåvirkning kom fra verdinedgangen for en del selskaper innenfor oljeog oljeservicesektoren. Dette gjaldt: Prosafe (-17%), PGS (-13%), DNO (-12%) og Statoil (-2%). I fondets portefølje var det en liten overvekt av selskaper med kursoppgang. Samtidig hadde noen av fondets større investeringer en god kursoppgang i august. Størst bidrag til fondets verdiutvikling kom fra investeringene i Opera Software (+21%), Yara (+8%), Sparebanken Midt-Norge (+8%), Norwegian Property (+8%), og DNB (+3%). Størst negativ verdibidrag kom fra investeringene i Det norske Oljeselskap (-8%), PGS (-13%) og Aker (-5%). Kursoppgangen for Opera Software var en direkte følge av selskapets presentasjon av sine halvårsresultater kombinert med ledelsens «guiding» om framtidsutsiktene. Etter den sterke kursoppgangen for Norwegian Property og Opera Software i de siste månedene er begge investeringene blitt redusert i august. I løpet av måneden er Schibsted igjen blitt innkjøpt med en mindre investering til fondets portefølje. Videre har vi økt investeringene i Yara og Norsk Hydro. Egenkapitalinvesteringene var ved utgangen av måneden fordelt på 33 selskaper, som alle er notert på Oslo Børs. Ved månedsskiftet var fondet nesten fullinvestert i egenkapitalinstrumenter. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: Yara International 9,3 % DNB 9,0 % Norsk Hydro 6,7 % Marine Harvest 5,8 % Storebrand 5,0 % Det norske oljeselskap 4,5 % SpareBank 1 SMN 4,3 % Opera Software 4,1 % Borregaard 3,9 % Siem Offshore 3,8 % (56,3% av porteføljen) Andelsverdi: 7303,2009 Materialer & Industri 33,3 % Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 13,9 % IT/Telecom 5,1 % Bankinnskudd 0,4 % Energi 23,1 % Finans 24,2 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 12

13 Fondsfinans Aktiv August 2014 Den norske fondsindeksen hadde tilnærmet samme verdi ved utgangen av august som ved månedens start. Kurssvingningene i måneden var dog høyere enn tidligere i år. Fra årsskiftet har fondsindeksen steget med 9,6%. Fondsfinans Aktiv hadde en særs god verdiutvikling og steg med 1,3% i august. Fra årsskiftet har fondets verdiøkning vært 8%. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av juli er den høyeste siden fondets etablering i april Av fondsindeksens 53 verdipapirer var det en jevn fordeling mellom selskaper med kursoppgang og kursnedgang. Størst positiv indekspåvirkning kom fra verdioppgangen for: Yara (+8%), DNB (+3%), Opera Software (+21%) og Gjensidige Forsikring (+6%). Størst negativ indekspåvirkning kom fra verdinedgangen for en del selskaper innenfor oljeog oljeservicesektoren. Dette gjaldt: Prosafe (-17%), PGS (-13%), DNO (-12%) og Statoil (-2%). I fondets aksjeportefølje var det en liten overvekt av selskaper med kursoppgang. Samtidig hadde noen av fondets større investeringer en god kursoppgang i august. Størst bidrag til fondets verdiutvikling kom fra investeringene i Opera Software (+21%), Yara (+8%), Sparebanken Midt-Norge (+8%), Norwegian Property (+8%), og DNB (+3%). Størst negativ verdibidrag kom fra våre investeringer i Det norske Oljeselskap (-8%), PGS (-13%) og Aker (-5%). Fondsfinans Aktiv er et kombinasjonsfond. Fra og med april måned skal normal investeringsgrad i aksjer være 60%. I løpet av måneden er det foretatt en del endringer i aksjeporteføljen, herunder er antall egenkapitalinvesteringer netto redusert med 5. Vi vil i fremtiden ta sikte på å ha rundt 20 selskaper i fondets aksjeportefølje, og aksjeporteføljen vil bli mer konsentrert. Ved utvelgelsen av aksjeinvesteringer til porteføljen vil vi samtidig ta løpende hensyn til hvilke selskaper og sektorer med tilhørende risikonivå, som inngår i fondets portefølje av rentebærende papirer. Ved utgangen av måneden var egenkapitalinvesteringene, som utgjorde 61% av fondets verdi, fordelt på 20 selskaper, som alle er notert på Oslo Børs. Likviditetspostene er i form av bankinnskudd og norske obligasjoner. Renteporteføljens løpende avkastning ved utgangen av måneden var 5,65% p.a. Renteplasseringene er i 18 norske obligasjonslån, hvor låntagerne i hovedsak er norske banker og aksjeselskaper som er notert på Oslo Børs. Selskapenes kredittverdighet er gjennomsnittlig noe over BB. Obligasjonenes kredittdurasjon er 3,9 år og rentedurasjonen er 0,4 år. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: Yara International 5,8 % DNB 5,8 % Marine Harvest 4,6 % Norsk Hydro 4,5 % Opera Software 4,2 % Storebrand 4,0 % SpareBank 1 SMN 3,6 % Det norske oljeselskap 3,5 % W Wilhelmsen 3,0 % Siem Offshore 2,9 % (41,9% av porteføljen) Andelsverdi: 36990,5159 Materialer & Industri 19,0 % Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 6,6 % Sertifikater og obligasjoner 36,1 % IT/Telecom 5,9 % Finans 18,6 % Bankinnskudd 2,8 % Energi 11,0 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 13

14 Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi August 2014 Selskaper i helsesektoren hadde i august på nytt en verdiutvikling som var bedre enn Morgan Stanley verdensindeks. Indeksen for de store internasjonale selskapene i helsesektoren (Morgan Stanley World Health Care) steg med 2,2% i NOK. Fra årsskiftet har helsesektorindeksen steget med + 14,6% i USD, tilsvarende +17% i NOK. Helsesektorindeksen har en betydelig bedre utvikling enn verdensindeksen, som har steget med +9,5%. Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi hadde en god verdiutvikling i august, og fondet steg med +1%. Fra årsskiftet har fondet steget med +15%. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av juli er den høyeste månedsverdsettelsen siden fondet ble etablert i juni Fondets valutaeksponering blir i henhold til vedtektene ikke valutasikret. Siden verdien av NOK styrket seg mot alle utenlandske valutaer som fondet var investert i, bidro valutabevegelsene isolert sett negativt til avkastningen i august. Aktivitetene mht. oppkjøp og fusjoner i helsesektoren fortsetter. Herunder ble det i august meldt at det store sveitsiske farmasiselskapet Roche Holding, hvor fondet er investert, tar sikte på å overta det amerikanske bioteknologiselskapet InterMune for 8,3 milliarder USD. Nasdaqs indeks for bioteknologi-selskaper steg med 10,3% i USD i august, og har steget med 22% siden årsskiftet. I fondets portefølje var det en relativt bred verdioppgang i august, og mer enn 60% av investeringene steg i verdi i NOK, til tross for kronestyrkelsen. Generelt hadde fondets amerikanske investeringer en bedre verdiutvikling enn de europeiske investeringene. Særskilt god verdioppgang var det for flere av selskapene innen for servicedelen av helsesektoren. Fondet er for tiden lite investert i rene bioteknologiselskaper, og har derfor ikke fått uttelling for den sterke verdioppgangen for denne delsektoren av helseselskaper. Ved månedsslutt var fondets investeringer fordelt på de samme 35 selskapene som ved månedens start. I løpet av måneden har vi bl.a. økt investeringen i tyske Bayer og redusert investeringene i finske Orion. Av investeringene er 3 selskaper norske, og de utgjør om lag 5% av porteføljen. Av de utenlandske selskapene er 20 er amerikanske. I løpet av måneden er investeringsgraden økt, og ved månedsslutt var fondet nesten fullinvestert. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Bayer 5,7 % Sanofi 5,3 % Baxter 4,2 % UCB 4,1 % Wellpoint 3,9 % Amerisourcebergen Corp 3,9 % Community Health System 3,8 % Express Scripts Holding 3,7 % United Health Group 3,7 % Abbott Laboratories 3,6 % (41,9% av porteføljen) Andelsverdi: 21401,7893 Bankinnskudd 1,7 % Fordeling på undergrupper: Farmasi 34,7 % Bioteknologi 11,0 % Medisinsk utstyr og Diagnostika 28,8 % Helse tjenester 23,8 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 14

15 Fondsfinans Energi August 2014 Også I august hadde energiaksjer en kursnedgang. Det var stort fokus på oljeselskapenes generelle innsparing på investeringer og kostnader, og Statoil fikk spesielt mye oppmerksomhet i forbindelse med den store ONS-konferansen i Stavanger der alle innenfor oljeverdenen møtes. Disse innsparingene vil naturlig nok ramme aktiviteten i Nordsjøen og norske oil service-selskaper. I tillegg skaper Russland/Ukraina-situasjonen utfordringer for vestlige serviceselskapers virksomhet i Russland, et marked som har vært regnet som godt betalt, sterkt voksende, men ikke lett å drive virksomhet i. Den aksellererende urolige situasjonen i Midt-Østen synes ikke å ha rammet tilgangen på råolje i sterkere grad enn tidligere i år, og oljeprisen svekket seg i august, til 103 USD. Energiindeksen til Oslo Børs var ned -3,4% i august. MSCI World Energy-indeksen, som reflekterer det globale energiuniverset, steg med 2,0% i USD i august, og 0,4% i NOK. Fra årsskiftet «verdens energiindeksen» steget 14,3% i NOK. Fondsfinans Energi hadde i august en negativ verdiutvikling på -3,5%. I løpet av årets åtte første måneder har fondet steget med 9,6%. Fondets verdiutvikling i august har vært noe svekket av en nedgang i dollarkursen på ca 10 øre, eller -1,6%, i løpet av måneden. I fondets portefølje steg 14 av 39 investeringer i verdi i august. Best kursutvikling, opp 9,1%, hadde Newfield Exploration, et lite, amerikansk oljeselskap med aktivitet utenfor Vest-Afrika. Beste bidragsytere til fondets utvikling i august var de to mer kjente, store amerikanske oil service-selskapene National Oilwell Varco og Cameron, begge konkurrenter til Aker Solutions, som bidro 0,2% hver i positiv retning. Størst negativt bidrag, som i juli, ga en investering i det lille seismikkselskapet Dolphin Group etter et kursfall på- 24,9% i august. Dolpin-investeringen bidro med nesten halvparten av porteføljens negative månedsavkastning. Generelt er seismikkaksjer blitt svært hardt rammet av investorenes oppfatning av innstrammingen i oljeselskapenes virksomhet. Ved utløpet av måneden var fondet investert i 39 selskaper. Av selskapene var vel 40% notert i USD på utenlandske børser. Selskaper notert i NOK på Oslo Børs utgjorde ca 50%. Fondets selskaper som er notert på Oslo Børs har uansett det vesentligste av sine inntekter i USD. I henhold til fondets vedtekter skal valutaeksponeringen ikke valutasikres, og for august ga valutaeksponeringen et negativt verdibidrag på ca 0,7%. Kontantandelen var ca 3% ved utløpet av august, og fondet er dermed nesten fullt investert. Fondets vedtekter ble endret fra og med april måned. Aksjefondets investeringsmandat ble da utvidet fra «Alternativ energi» til «Energi». Vedtektene for fondet finnes på hjemmesiden til Fondsfinans Kapitalforvaltning. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Cameron International 5,9 % Schlumberger 5,8 % Det norske oljeselskap 5,6 % BW Offshore 5,3 % National Oilwell 4,9 % Siem Offshore 4,8 % Dolphin Group 4,6 % Baker Hughes 4,6 % Halliburton 4,5 % Royal Dutch Shell 4,4 % (50,4% av porteføljen) Utbygging og drift 40,5 % Transport 1,9 % Fordeling på undergrupper: Rigg og supply 10,3 % Olje/gassproduksjon 30,6 % Seismikk 12,1 % Bankinnskudd 2,9 % Alternativ energi 1,7 % Andelsverdi: 2977,0803 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 15

16 Fondsfinans Kreditt August 2014 Avkastningen for Fondsfinans har hittil i 2014 og for august måned vært henholdsvis 3,67% og -0,44%, som annualisert tilsvarer 5,56% og -5,11%. Avkastningen i måneden var negativ for første gang siden oppstart. Det er vi naturligvis ikke fornøyd med. Hovedårsaken er en reprising av en obligasjon der konkursfaren for selskapet nå vurderes til å være signifikant. Eksponeringen mot det selskapet er etter reprisingen 0,75%. Ved utløpet av måneden var fondet investert i 57 selskaper med 62 forskjellige obligasjoner. Andelen høyrentekredittpapirer var 92,7% og resterende investeringer var bankinnskudd (1,1%) og AAA boligkreditt (6,2%). Porteføljen har en høy risikoprofil i forhold til gjennomsnittet over fondets levetid. Gjennomsnittlig løpende rente på porteføljen var 6,68% p.a ved månedsslutt. Gjennomsnittlig rente- og kredittdurasjon var henholdsvis 0,6 og 3,0 år. Gjennomsnittlig kredittrating var BB. I august måned åpnet markedet igjen etter sommeren for nye utstedelser av høyrenteobligasjoner i det norske markedet. Kredittpåslagene økte noe i august i det norske markedet med langt mer salgsinteresser enn det som har vært tilfelle tidligere i år. Avkastning siden oppstart Fondsfinans Kreditt 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Fondsfinans Kreditt ST1X Avkastning Fondsfinans Kreditt Fra oppstart 2014 August % Avkastning Portefølje 9,43 3,67-0,44 Indeks 1,97 0,90 0,10 % Annualisert Portefølje 6,99 5,56-5,11 30% 20% 10% Porteføljens risikofordeling Indeks 1,47 1,35 1,17 0% AAA AA BBB BBB- BB+ BB BB- B+ B B- Våre 10 største investeringer: Songa Offshore 4,3 % Siem Offshore 4,2 % Tizir 3,5 % Rec Silicon 3,5 % Sparebank 1 Boligkreditt 3,5 % North Atlantic Drilling 3,4 % Ainmt Scandinavia 2,9 % Dno 2,8 % Odfjell 2,8 % Ewos 2,8 % (33,9% av porteføljen) Andelsverdi: 10559,3634 Kjemikalie transport 2,8 % Telekom 3,6 % Helsetjenester 2,1 % Eiendom 7,8 % Supply-skip 12,3 % Seismikk 4,2 % Oljeservice 5,8 % Fordeling på undergrupper: Kontanter 1,1 % Annet 6,3 % Sol 4,4 % Oljeproduksjon 4,2 % Bank 18,6 % Cruise 2,1 % Fisk 5,6 % Gasstransport 5,0 % Gruvedrift 4,3 % Investerings selskap 2,1 % Oljeboring 7,7 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 16

17 Fondsfinans High Yield August 2014 Fondsfinans High Yield ble startet opp 1. mai i år. Fondets vedtekter er de samme som for Fondsfinans Kreditt, med unntak i forskjellig risikoprofil og kredittrating. I henhold til vedtektene skal gjennomsnittlig kredittrating være B eller bedre. Fondet kan også investere i obligasjoner i selskaper som ikke har en kredittrating, så lenge selskapet ikke vurderes til å være lavere enn CCC-. Siden oppstart har fondets avkastning vært 2,58%, tilsvarende 7,94% p.a. Vi anser dette som en god avkastning i forhold til fondets risikoprofil. Fondets referanseindeks er statssertifikatindeksen ST1X til Oslo Børs som har gitt 0,38% i den samme perioden. Kredittpåslagene har i perioden vært stabile. Avkastningen har derfor først og fremst kommet fra den løpende renten. Ved utløpet av måneden var Fondet investert i 36 obligasjoner/ selskaper. Andelen kredittpapirer er 98,9% og 1,1% er i kontanter. Gjennomsnittlig løpende rente på porteføljen var 7,6% p.a. ved månedsslutt. Gjennomsnittlig rente- og kredittdurasjon var henholdsvis 0,6 år og 2,4 år. Gjennomsnittlig kredittrating var B. 3,0 % Avkastning siden oppstart Fondsfinans High Yield 2,0 % 1,0 % Fondsfinans High Yield ST1X 0,0 % Avkastning Fondsfinans High Yield Fra oppstart August % Avkastning Portefølje 2,58 0,14 Indeks 0,38 0,10 % Annualisert Portefølje 7,94 1,69 Indeks 1,14 1,21 Våre 10 største investeringer: Rem Offshore 4,8 % Boa Offshore 4,8 % Volstad Subsea 4,8 % Selvaag Gruppen 4,8 % Volstad Shipping 4,8 % E Forland 4,7 % Bassdrill Alpha 4,7 % Boa Sbl 4,7 % World Wide Supply 4,5 % Island Offshore 4,2 % 30% 20% 10% 0% Supply-skip 44,9 % Porteføljens risikofordeling AA BBB- BB+ BB BB- B+ B B- Fordeling på undergrupper: Cruise 4,1 % Kontanter 2,9 % Detaljehandel 0,6 % Eiendom 10,4 % Flyselskap 4,2 % Gasstransport 2,2 % Seismikk 1,5 % Investerings selskap 1,9 % Oljeboring 7,7 % (46,8% av porteføljen) Andelsverdi: 10258,3566 Shipping 6,3 % Oljeservice 3,7 % IT 0,9 % Oljeproduksjon 7,1 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 17

18 380% 340% 300% 260% 220% 180% 140% 100% 60% 20% -20% Fondsfinans Spar Avkastning siste 10 år - Fondsfinans Spar vs OSEFX OSEFX - Fondsindeksen % 180% Avkastning siste 10 år - Fondsfinans Aktiv vs OSEFX Fondsfinans Aktiv OSEFX - Fondsindeksen 140% 100% 60% 20% -20% 04 des. 04 apr des. 05 apr des. 06 apr des. 07 apr des. 08 apr des. 09 apr des. 10 apr des % Avkastning siste 10 år - Fondsfinans Farmasi Bioteknologi 60% 40% 20% 0% -20% 04 des. 04 apr des. 05 apr des. 06 apr des. 07 apr des. 08 apr des. 09 apr des. 10 apr des. 11 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 18

19 AWARDS FOR EXCELLENCE LIPPER FUND AWARDS 2014 Nordic Fondsfinans Spar Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA Best Fund over 10 Years Equity Norway Ranjit Tinaikar Managing Director, Asset Management Lars Asplund Managing Director, Lipper

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventninger om fortsatt stor likviditetstilførsel fra sentralbankene bidro til ytterligere rentenedgang

Detaljer

Markedsrapport september 2014

Markedsrapport september 2014 Markedsrapport september 2014 Oslo, 7. oktober 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Global økonomisk vekst forventes fortsatt å være relativt moderat. Oljeprisene falt videre, og andre

Detaljer

Markedsrapport juli 2014

Markedsrapport juli 2014 Markedsrapport juli 2014 Oslo, 6. august 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Til tross for ytterligere økt geopolitisk uro kombinert med høyere økonomisk vekst, var det i juli en nedgang

Detaljer

Markedsrapport april 2014

Markedsrapport april 2014 Markedsrapport april 2014 Oslo, 8. mai 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes fortsatt en bedring i global økonomisk vekst, til tross for at geopolitisk risiko har økt.

Detaljer

Markedsrapport mai 2014

Markedsrapport mai 2014 Markedsrapport mai 2014 Oslo, 11.juni 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den økonomiske veksten i verden er fortsatt ujevnt fordelt, og relativt svak i flere land. Internasjonale

Detaljer

Markedsrapport november 2013

Markedsrapport november 2013 Markedsrapport november 2013 Oslo, 9. desember 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventningene til global økonomisk vekst i 2014 er ikke endret. ECB satte likevel ned sentralbankrenten

Detaljer

Markedsrapport januar 2014

Markedsrapport januar 2014 Markedsrapport januar 2014 Oslo, 10. februar 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventningene til økonomisk vekst er fortsatt gode, men det er økende frykt for en nedkjøling av den

Detaljer

Markedsrapport mars 2014

Markedsrapport mars 2014 Markedsrapport mars 2014 Oslo, 8.april 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den russiske tilraningen av Krim-halvøya fra Ukraina har kun ført til mindre bevegelser i kapitalmarkedene.

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Markedsrapport februar 2014

Markedsrapport februar 2014 Markedsrapport februar 2014 Oslo, 6.mars 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oppgangen i den økonomiske veksten i verden synes å bli opprettholdt. Råvarepriser og aksjemarkeder steg

Detaljer

Markedsrapport desember 2013

Markedsrapport desember 2013 Markedsrapport desember 2013 Oslo, 6. januar 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes at den økonomiske veksten i verden blir noe høyere i 2014 enn i 2013. Også i desember

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedsrapport november 2014

Markedsrapport november 2014 Markedsrapport november 2014 Oslo, 8. desember 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oljeprisene falt kraftig i november. Det er fortsatt store forskjeller i forventningene til global

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedsrapport november 2014

Markedsrapport november 2014 Markedsrapport november 2014 Oslo, 8. desember 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oljeprisene falt kraftig i november. Det er fortsatt store forskjeller i forventningene til global

Detaljer

Markedsrapport oktober 2014

Markedsrapport oktober 2014 Markedsrapport oktober 2014 Oslo, 6. november 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Utsiktene for global økonomisk vekst er fortsatt moderate. Oljeprisen falt videre i oktober, mens

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Markedsrapport desember 2012

Markedsrapport desember 2012 Markedsrapport desember 2012 Oslo, 7. januar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det ingen større endringer i forventningene til den globale veksten. Det var en nedgang

Detaljer

Markedsrapport april 2015

Markedsrapport april 2015 Markedsrapport april 2015 Oslo, 08. mai 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale økonomiske veksten fortsetter. Internasjonalt var det en oppgang i både langsiktige statsrenter

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Markedsrapport desember 2014

Markedsrapport desember 2014 Markedsrapport desember 2014 Oslo, 9. januar 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Også i desember var det et kraftig fall i oljeprisene. Den internasjonale verdien av NOK ble følgelig

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Markedsrapport juni 2014

Markedsrapport juni 2014 Markedsrapport juni 2014 Oslo, 2.juli 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I juni bidro økende geopolitisk uro til prisoppgang for olje og metaller. Samtidig steg aksjekursene globalt

Detaljer

Markedsrapport juli 2013

Markedsrapport juli 2013 Markedsrapport juli 2013 Oslo, 6. august 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering De økonomiske utsiktene for eurosonen synes noe bedre. Verdien av USD svekket seg. Samtidig var det en

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 563 174,43 11,45 AKSJER 3 811 748,97 77,53 EGENKAPITALBEVIS 541 489,25 11,01

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Markedsrapport april 2013

Markedsrapport april 2013 Markedsrapport april 213 Oslo, 7. mai 213 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Til tross for omlag uendret konjunkturbilde, falt internasjonale olje og råvarepriser i april. Det var en sterk

Detaljer

Markedsrapport januar 2013

Markedsrapport januar 2013 Markedsrapport januar 2013 Oslo, 5. februar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det var god kursoppgang i de fleste aksjemarkeder i januar. Frykten for en global økonomisk resesjon

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Markedsrapport januar 2016

Markedsrapport januar 2016 Markedsrapport januar 2016 Oslo, 5. februar 2016 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering På verdens aksjebørser var det store fall i kursene i årets første måned. Samtidig falt lange statsrenter,

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Markedsrapport juni 2015

Markedsrapport juni 2015 Markedsrapport juni 2015 Oslo, 7. juli 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Økonomiske vekstforventninger er blitt noe lavere, men langsiktige statsrenter fortsatte å stige i juni.

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar Månedsrapport 2/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 472,1 0,3 0,9 6,3 15,1 Dow Jones 14009,8 1,1 0,8 7,0 8,9 Brent 116,4-0,3 2,6 12,0 5,9 EURNOK 7,4379-0,1 0,1-1,4 2,7 USDNOK 5,4695

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Markedsrapport august 2013

Markedsrapport august 2013 Markedsrapport august 2013 Oslo, 5. september 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering På aggregert basis er det fortsatt tilfredsstillende vekst i verdensøkonomien. Økende politisk usikkerhet

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Markedsrapport januar 2015

Markedsrapport januar 2015 Markedsrapport januar 2015 Oslo, 5. februar 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Olje- og råvarepriser falt ytterligere i januar. Den europeiske sentralbanken varslet om betydelige

Detaljer

Markedsrapport desember 2015

Markedsrapport desember 2015 Markedsrapport desember 2015 Oslo, 7. januar 2016 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det en kraftig nedgang i prisene på råolje og gass. Samtidig svekket verdien av NOK

Detaljer

Markedsrapport oktober 2013

Markedsrapport oktober 2013 Markedsrapport oktober 2013 Oslo, 6. november 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes at den globale økonomiske veksten øker i 2014. Internasjonale aksjemarkeder steg videre

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 564 455,97 11,29 AKSJER 3 884 601,27 77,67 EGENKAPITALBEVIS 552 331,00 11,04 TOTALT 5 001 388 100.0

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Markedsrapport mars 2015

Markedsrapport mars 2015 Markedsrapport mars 2015 Oslo, 10. april 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det var nedgang i internasjonale priser på olje og andre råvarer i mars. Verdien av USD styrket seg ytterligere

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Markedsrapport mai 2013

Markedsrapport mai 2013 Markedsrapport mai 2013 Oslo, 6. juni 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I mai steg langsiktige amerikanske statsrenter betydelig. Samtidig steg verdien av USD. Den sterke kursoppgangen

Detaljer

Markedsrapport februar 2013

Markedsrapport februar 2013 Markedsrapport februar 2013 Oslo, 5. mars 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Internasjonale råvarepriser sank samtidig som den internasjonale verdien av USD steg. Oljeprisen falt

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Markedsrapport februar 2015

Markedsrapport februar 2015 Markedsrapport februar 2015 Oslo, 5. mars 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Etter sju måneder med nedgang økte oljeprisene i februar. Langsiktige statsrenter ble høyere i USA, og

Detaljer

Markedsrapport juli 2015

Markedsrapport juli 2015 Markedsrapport juli 2015 Oslo, 7. august 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I juli var økonomiske signaler og impulser varierte og til dels motstridende. Generelt var det nedgang

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Markedsrapport august 2015

Markedsrapport august 2015 Markedsrapport august 2015 Oslo, 8. september 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering August ble en måned med store kursbevegelser, og det var en solid nedgang i de fleste aksjemarkeder.

Detaljer

Markedsrapport mars 2013

Markedsrapport mars 2013 Markedsrapport mars 213 Oslo, 4. april 213 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Finansielle problemer på Kypros bidro til en ny svekkelse av verdien av Euro. De globale vekstimpulsene er

Detaljer

Markedsrapport oktober 2012

Markedsrapport oktober 2012 Markedsrapport oktober 2012 Oslo, 6. november 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det globale vekstbildet er omtrent uforandret, med en svak og ujevn vekst. I oktober er likevel de

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Markedsrapport juli 2012

Markedsrapport juli 2012 Markedsrapport juli 2012 Oslo, 06. august 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Rekordhøye priser på flere matvarer. Oljeprisene steg. Internasjonale aksjemarkeder steg. Sentralbankrentene

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nei til EU i Storbritannia Hele juni var preget av opptakten til og ettervirkningene av folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EU. Den 23. juni stemte britene for «Brexit»,

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Markedsrapport mars 2012

Markedsrapport mars 2012 Markedsrapport mars 2012 Oslo, 10. april 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt var det en nedgang i råvarepriser i mars, men oljeprisene holdt seg på et svært høyt nivå. Konjunkturutsiktene

Detaljer

Markedsrapport august 2012

Markedsrapport august 2012 Markedsrapport august 2012 Oslo, 06. september 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering August var en måned med høye oljepriser og økning i aksjeverdiene på Oslo Børs. Det var samtidig

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Hvorfor investere i Norden? Avkastning, inkludert utbytte 1,000 900 800 700 600 500 400 1,000 900 800 700 600 500 400 300 300 200 200 100

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 281 596,08 5,63 AKSJER 3 825 557,38 76,42 EGENKAPITALBEVIS 898 602,15 17,95

Detaljer

Aktuell kommentar. Norske kroner ingen trygg havn. av Alexander Flatner, seniorrådgiver i Markedsoperasjons- og analyseavdelingen i Norges Bank *

Aktuell kommentar. Norske kroner ingen trygg havn. av Alexander Flatner, seniorrådgiver i Markedsoperasjons- og analyseavdelingen i Norges Bank * Nr. 3 2009 Aktuell kommentar Norske kroner ingen trygg havn av Alexander Flatner, seniorrådgiver i Markedsoperasjons- og analyseavdelingen i Norges Bank * * Synspunktene i denne kommentaren representerer

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Månedsrapport Juni 2013 Ben Bernanke preget finansoverskriftene i juni

Månedsrapport Juni 2013 Ben Bernanke preget finansoverskriftene i juni Månedsrapport Juni 2013 Ben Bernanke preget finansoverskriftene i juni Juni måned var et lite skritt tilbake for den generelle avkastningen i finansmarkedene. Hovedindeksen på Oslo Børs falt 4,7 % tilbake,

Detaljer