Markedsrapport juli 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport juli 2015"

Transkript

1 Markedsrapport juli 2015 Oslo, 7. august 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I juli var økonomiske signaler og impulser varierte og til dels motstridende. Generelt var det nedgang i råvarepriser (i USD) og langsiktige statsrenter. Ledet av kraftige fall i aksjekurser for kinesiske selskaper, viste aksjekurser i land med fremvoksende økonomi også en nedgang. Derimot var det i juli en ny økning i aksjekurser for selskaper i land med velutviklet økonomi. Verdien av USD styrket seg mot alle valutaer, mens verdien av NOK derimot svekket seg kraftig. Konjunkturer og råvarer I juli fremla IMF (International Monetary Fund) en oppdatering av sin rapport «World Economic Outlook» fra april i år. I henhold til den reviderte rapporten er globale vekstforventninger for 2015 blitt litt lavere. Nedrevideringen av anslagene for global vekst knyttes i hovedsak til den overraskende kalde vinteren med havnestengninger i Nord-Amerika kombinert med en stor reduksjon i aktiviteten og investeringene i oljesektoren i USA. Positive og negative overraskelser i aktivitetsnivået i områder utenfor Nord-Amerika synes i sum å jevne seg ut. Det forventes at veksten i land med fremvoksende økonomi i år blir noe lavere enn i fjor, samtidig som veksten i land med velutviklet økonomi blir høyere. IMF understreker at den økonomiske aktiviteten i land med velutviklet økonomi har et potensial til å kunne bli vesentlig høyere. Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 1

2 Som følge av en bedring i landenes finanspolitikk og en gunstig likviditetstilgang, kombinert med lavere energipriser og bedret arbeidsmarked skal det være et godt grunnlag for økt vekst i store deler av Europa. I land med fremvoksende økonomi er nedgangen i vekstrater en funksjon av flere faktorer. Herunder blir det nevnt nedgang i råvarepriser, strammere finansmarkeder, strukturelle «flaskehalser» i verdikjedene, endringer i kinesisk økonomi og økonomisk elendighet på grunn av geopolitiske hendelser og uro. Dessuten kan nedgangen i veksten også forklares som en naturlig moderasjon av historisk høye vekstrater. IMF venter imidlertid at veksten i land med fremvoksende økonomi igjen vil bli høyere i Nesten alle grupper av råvarer hadde prisnedgang i juli. I juli var det derfor et kraftig fall i Rogers internasjonale råvareindeks, som falt med -11,6% i USD (-8,1% i NOK). Fra årsskiftet er råvareindeksen negativ med -13,7% i USD, tilsvarende en nedgang på -5,5% i NOK. I juli falt oljeprisene kraftig tilbake, delvis på grunn av forventninger om høyere oljeeksport fra Iran. Brentoljen falt med nesten -18% til 52,2 USD ved månedens slutt. Oljeprisen er nå lavere enn ved årets start, også regnet i NOK. Nesten alle landbruksprodukter hadde prisnedgang i juli. Prisen på ris steg derimot, og er nå omlag som ved årets start regnet i USD. Det var også prisnedgang for de fleste metaller. Gullprisen falt med -7% i USD. Årlige vekstrater i prosent Verdensøkonomien Avanserte økonomier Vekst- og utviklingsøkonomier Kilde: International Monetary Fund (IMF) E 2016E Oljepris (brent blend) siste 4 år gjennomsnitt USD 100,0 (rød linje) Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 2

3 10 % 0 % Metaller & Energi Prisendring i USD Juli % 2 % -10 % -20 % -15 % -7 % -7 % -5 % -9 % -9 % -9 % -18 % -4 % -4 % -12 % -13 % - % -9 % -17 % -17 % -8 % -30 % -27 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -2 % 8 % -5 % 3 % 13 % -1 % Landbruksprodukter Prisendring i USD Juli % -5 % -7 % -6 % -10 % -9 % 8 % -13 % -19 %-17 % -9 % -4 % -24 % -24 % Rentekurver i juli 2,50 US 2,00 Tysk 1,50 1,00 Nor US 31/7 US 30/6 0,50 0,00-0,50 0,00-0,01-0,12-0,13-0,10-0,19-0,17-0,16-0,29 Tysk 31/7 Tysk 30/6 Nor 31/7 Nor 30/6 2 År 5 År 10 År Kilde: Bloomberg Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 3

4 4,0 10 års statsrenter pr. 31/7/15 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 US 10y Nor 10y Tysk 10y Spansk 10y 0,0 feb. mar. apr. mai. jun. jul. aug. sep. okt. nov. des. jan. 15 feb. 15 mar. 15 apr. 15 mai. 15 jun. 15 jul. 15 8,5 USDNOK siste 7 år gj. snitt 6,2 (rød linje) 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5, ,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 EURNOK siste 7 år Gj.Snitt 8,1 (rød linje) 7, Kilde: Bloomberg Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 4

5 Juli 2015 Sveitsiske Franc Britiske Pund Taiwanske Dollar US Dollar Japanske Yen Singapore Dollar Syd Koreanske Won Mexikanske Peso Syd Afrikanske Rand Euro Danske Kroner Svenske Kroner Australske Dollar Canadiske Dollar New Zealandske Dollar Brasilianske Real Valutakurser Endring mot NOK -0,1 % -0,4 % 0,0 % -0,9 % -1,1 % -1,4 % -1,4 % -2,1 % -0,5 % -2,6 % -7,6 % -5,6 % -,1 % 0,7 % 3,3 % 10,0 % 1,5 % 9,6 % 4,0 % 9,5 % 2,4 % 5,8 % 2,2 % 5,5 % 3,3 % 1,3 % 0,3 % 0,1 % 2,6 % 2,5 % 1,4 % Sentrale rentenivåer (pr ) Sentralbank rente 3 mnd. rente 2 års statsobl. 12,2 % 10 års statsobl. USA 0,25 0,25 0,66 2,18 Tys kl a nd 0,05 0,05-0,23 0,64 Sveri ge -0,35-0,30-0,40 0,74 UK 0,50 0,58 0,57 1,88 Svei ts -0,75-0,74-0,77-0,04 Norge 1,00 1,27 0,69 1,56 Ja pa n 0,06-0,12 0,00 0,42 Sveits -0,04 % ,9 % Japan 0,42 % ,4 % Tyskland 0,64 % ,1 % Sverige 0,74 % ,3 % Danmark 0,80 % ,3 % Frankrike 0,93 % ,1 % Spania 1,84 % ,1 % Italia 1,77 % ,1 % Norge 1,56 % ,2 % Canada 1,44 % ,1 % UK 1,88 % ,3 % USA 2,18 % Polen 2,93 % ,1 % Australia 2,76 % ,4 % Kina 3,50 % ,0 % India 7,81 % ,2 % Tyrkia 9,35 % ,6 % Russland 10,52 % ,2 % Brasil 12,97 % ,5 % Kilde: Bloomberg Renter og valuta 10 års statsrenter måned (bps) i år (bps) valuta vs USD Etter oppgang i de fleste lange statsrenter i mai og juni korrigerte rentenivået ned igjen i juli. 10 års statsrenter gikk betydelig ned i de avanserte økonomiene, spesielt i Europa og blant noen råvareeksporterende land som Canada og Australia. Obligasjonsmarkedene trakk et lettelsens sukk etter at Hellas kom til en form for midlertidig enighet med Den europeiske sentralbanken (ESB), EU og Det internasjonale pengefondet. Fortsatt gresk euromedlemskap bidro til å redusere usikkerheten i Europa og derved rentenivået. I euroområdet bruker ESB seddelpressen, og de kvantitative lettelsene vedvarer og setter ytterligere press nedover på rentene. Nedgang i råvarepriser var en medvirkende årsak til reduserte inflasjonsforventninger. Lange tyrkiske og brasilianske statsrenter gikk likevel opp i juli, og her har innenrikspolitiske forhold hatt betydning i tillegg til svak utenriksøkonomi. Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 5

6 Den brasilianske realen falt med -5,6% mot USD i juli. Den brasilianske sentralbanken kom med kraftige oppjusterte inflasjonsforventninger sent i juni. For å støtte valutaen og få redusert ubalansene i økonomien ble den brasilianske sentralbankrenten satt opp med ett halvt prosentpoeng til,25% i juli. I USA bekreftet sentralbanksjef Janet Yellen at Federal Reserve forventer å heve styringsrenten i år. Arbeidsmarkedet er robust, og det er tegn til økende inflasjon. Dette gjør en renteheving nødvendig ifølge Yellen. Det forventes nå at rentehevingen vil komme i forbindelse med rentemøtet i september. Forventningene om høyere amerikanske renter synes allerede å ha gitt seg utslag i valutamarkedene. Dollaren styrket seg i juli på bred front mot andre valutaer. Det britiske pundet styrket seg mot europeiske valutaer i juli, etter at Bank of England igjen sa at tidspunktet for renteøkning kommer stadig nærmere. Sterk økonomi og lønnsvekst i Storbritannia lå bak uttalelsen. Den norske kronen har vært svak etter sentralbankens rentenedsettelse i juni. I markedene er det dessuten en utbredt forventning om et ytterligere norsk rentekutt senere i år. Verdinedgangen for NOK fortsatte således i takt med nedgangen i oljeprisen i juli. Bank of Canada satte ned styringsrenten til 0,5% i juli. Den kanadiske dollaren svekket seg til og med mot norske kroner i juli, og har i år hatt en svært annerledes verdiutvikling enn amerikanske dollar. Det internasjonale pengefondet kommenterer i en rapport datert 27. juli at de store ubalansene i verdens handelsbalanser vedvarer, men i en endret form. De store oljeeksporterende landene som Saudi Arabia har nå mindre påvirkning på de finansielle ubalansene, grunnet nedgangen i oljeprisen. Flere av de oljeeksporterende landene er i ferd med å få underskudd i sine handelsbalanser. I USA fortsetter importen å øke. Importveksten kommer først og fremst fra Kina, Japan og Tyskland, som har fått økte overskudd i sine handelsbalanser. Det synes å være et paradoks at til tross for underskuddet i den amerikanske handelsbalansen er dollaren sterk i forhold til alle andre store valutaer. Så lenge renteutsiktene ikke endrer seg vil denne situasjonen kunne vedvare. Geopolitiske forhold Frykten for utvikling av atomvåpen har vært et vesentlig holdepunkt for den internasjonale økonomiske og politiske boikotten av Iran. Etter de siste internasjonale møtene i juli ser det ut til at Iran igjen vil kunne få bedrive utveksling av varer og tjenester med andre land. Iran må imidlertid love ikke å utvikle atomvåpen og tillate en viss form for inspeksjon av atomanleggene. Denne løsningen passer antagelig ikke for israelske politikere, men president Obama støtter forslaget. Nedgangen i oljeprisen i juli knyttes i stor grad til den forventede flommen av iransk olje. Det globale skismaet mellom sunni- og shia-muslimer synes å skulle vedvare i lang tid fremover, og de religiøse forskjellene medfører fortsatt død og elendighet i store deler av Midtøsten og Nord-Afrika. Iran er den fremste garantisten for shiamuslimenes aktivitet, og landet er en viktig deltaker på flere av borgerkrigsarenaene i Midtøsten, herunder Jemen, Syria, Irak og Libanon. I krigen mot IS i Syria og Irak har USA og Iran i realiteten blitt allierte. Regionens «stormakter» med sunnitilknytning er Saudi-Arabia og Egypt, som begge har nære allianser med USA. De to landene er sikkert ikke tilfredse med at Iran er i ferd med å bli tatt inn i varmen av andre land. Saudi-Arabia bomber forøvrig de shia-muslimske opprørerne som har tatt makten i deler av Jemen. Tyrkia er også en nær alliert med USA, bl.a. gjennom NATO-medlemskapet. Selv om Tyrkia skal være et sekulært demokrati i navnet, har mange den oppfatningen at landets president er en muslimsk diktator i forkledning. Etter bombeeksplosjoner på Tyrkisk område har Tyrkia nå også sluttet seg til angrepene mot IS, men har samtidig satt i gang militære aksjoner mot kurdiske områder. Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 6

7 Med bakgrunn i den kaotiske, voldelige og uberegnelige situasjonen i Midtøsten og Nord-Afrika synes det å være umulig for USA å skulle kunne føre noen som helst fornuftig utenrikspolitikk og militær aktivitet i området. For en utenriksminister må det derfor være svært fristende å trekke seg fullstendig vekk fra regionen. Med de store reservene av ukonvensjonell olje som USA nå selv disponerer, er ikke oljeforsyningsproblematikken like essensiell for tilstedeværelse i området. En tilbaketrekning vil også kunne redusere utdeling av økonomiske gaver og militært materiell, og således kanskje bidra til å redusere våpenbruken. Den store nedgangen i oljeprisen er i ferd med å bite i de statlige finansene i mange oljeproduserende land. Flere politiske herskere må antagelig ta noen smertefulle nedskjæringer i offentlige budsjetter, og risikerer sosial uro. Det er vel bare et lite tidsspørsmål før økonomien i Venezuela får en fullstendig kollaps. Islamistgruppen Boko Haram har også i juli bedrevet omfattende drapsaktivitet mot kirker og moskeer i Nigeria. Nigerias nyvalgte president sliter med statsfinansene pga. oljeprisfallet, men også med å sette sammen en regjering. Hellas, som er et mye mindre land enn Nigeria, har fortsatt problemer med finansene. Skuespillet rundt landets finanspolitikk er både en komedie og en tragedie. Hellas-forestillingen har kanskje fått lov til å plage nyhetsbildet i alt for lang tid. Foreløpig siste ekstranummer i juli var at euroen skal bestå som landets valuta, enn så lenge. Grekerne har dessuten vedtatt å foreta enda større endringer i finanspolitikken enn hva de opprinnelig ble pålagt. Til gjengjeld vil noen penger (86 milliarder euro) sildre inn i gresk økonomi. For første gang siden 1961 vil USA og Cuba gjenopprette diplomatiske forbindelser. Bilparken på Cuba vil nå bli skiftet ut, og Cuba vil igjen konkurrere med Florida som turistmål. Snart er det bare de eldste som husker med Cuba-krisen i 1962 og trusselen om atomkrig. Som en kuriositet kan vi nevne at den (til Cuba) nærliggende øya Puerto Rico er amerikansk territorium, hvor Guvernøren i juli har erklært at den offentlige gjelden ikke kan bli betjent. Lederen for Vietnams kommunistparti har avholdt sin første reise til USA og truffet president Obama. På møtet mellom de to tidligere krigførende maktene var problemene i tilknytning til Kinas aktiviteter og krav i Sør-Kinahavet et særskilt tema. Internasjonale aksjemarkeder De globale aksjemarkedene utviklet seg samlet sett positivt i juli. Verdien av aksjer som inngår i MSCI World (verdensindeksen) økte med 1,8% målt i USD (5,9% i NOK). Utviklingen var likevel todelt. Investorer i de store vestlige landene fikk god avkastning (2,1% i USA, 4,1% i Europa), mens det motsatte var tilfelle i store vekstøkonomier som Kina, Brazil og Russland. MSCI Emerging Markets Index falt med -6,9% målt i USD. Både avtalen mellom Hellas og «Troikaen» og avtalen mellom FNs permanente sikkerhetsrådsmedlemmer og Iran var med på å prege utviklingen i aksjemarkedene. Helse, finans-, telekom-, konsumvare- og forbruksvaresektorene steg alle over 2% i USD i juli. Lavere oljeprisforventninger på sin side førte til en nedgang i energisektoren på -6,1% (i USD). Tegn til en ytterligere nedkjøling av den kinesiske økonomien og nedgangen i råvareprisene har medvirket til at aksjer innenfor materialsektoren falt med -4,9% i juli (i USD). Når det gjelder helsesektoren, som har vært årets vinner så langt med en oppgang på hele,2% i USD, har bransjeforhold vært dominerende. Det har vært flere medisinske gjennombrudd. Samtidig har sektoren vært preget av oppkjøp og fusjoner. Det er i år blitt annonsert rekorder for nye transaksjoner i egenkapitalmarkedene. Spesielt har det vært høy oppkjøpsaktivitet blant helseselskaper i USA, dels som følge av amerikanske helsereformer. Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 7

8 Den amerikanske S&P 500 indeksen steg over 2% i juli. De selskapene som så langt har rapportert kvartalstall har i snitt overgått markedets forventninger. Amerikanske aksjer i teknologisektoren har i juli satt et tydelig avtrykk på børsutviklingen. Apple leverte sterk vekst i omsetning og resultat, men aksjekursen falt likevel grunnet nedgang i salget av iphone. Internettkjempene Amazon, Google og Facebook leverte meget sterke kvartalsresultater. De to førstnevnte aksjene steg over 20%. På den annen side falt de de store oljeselskapene som Exxon, Chevron og ConocoPhillips i verdi, og var blant de største negative bidragsytere i den amerikanske aksjeindeksen. Etter at det ble klart at Hellas forblir medlem av euroområdet var det en bred markedsoppgang for europeiske aksjer, med unntak for de greske. Den europeiske aksjeindeksen BE500 hentet inn mye av verditapet i juni, og økte med 4,1% i euro, tilsvarende 6,7% i NOK. Også her var helseaksjene blant de sterkeste indeksdriverne i juli. Novartis, Sanofi, Roche, Bayer og Novo Nordisk ledet an oppgangen. Banksektoren fikk et oppsving etter at Hellas-frykten dempet seg. Deutsche Bank steg med hele 19%. Bilprodusenter som BMW og Renault hadde derimot en svak utvikling, preget av tøff konkurranse i bransjen, økte kostnader og usikkerhet knyttet til Kina. Den nordiske aksjeindeksen steg med 5,9% målt i NOK i juli. Spesielt danske aksjer steg kraftig, drevet av en positiv utvikling for danske helseselskaper. Svenske selskaper i bilbransjen hadde derimot en svak måned på børsen, i tråd med sine europeiske bransjekolleger. I de store vekstøkonomiene generelt, og i Kina spesielt, ble juli en dårlig måned for aksjemarkedene. I Hong Kong falt Hang Seng indeksen med -6,1%. På fastlandet sank Shanghai Stock Exchange Composite Index med hele -,3%. Finanssektoren var på nytt særlig svak. Kinas ledende forsikringsselskap, Ping An, falt med solide -18,1% i juli. Bank of China falt med -15,9%. Kursnedgangen skjedde til tross for myndighetenes gjentatte anstrengelser med å stabilisere aksjemarkedet. Blant annet er det gjort begrensninger på «short-salg» og salg av store aksjeposter. Samtidig har pensjonsfond og forsikringsselskaper fått beskjed om å øke aksjeinvesteringene. Myndighetenes grep har nok redusert kursfallet, men mange av selskapene er fortsatt meget høyt priset i forhold til inntjening og bokførte verdier. En bør dessuten merke seg at kursnedgangen skjer etter en foregående svært sterk kursoppgang. Til tross for den negative utviklingen på kinesiske aksjebørser er kinesisk økonomi fortsatt relativt sterk, men usikkerheten synes å ha økt. 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% 4,3 %,2 % 10,2 % 3,0 % 2,2 % 7,4 % Sektoravkastning for MSCI World i USD 6,5 % 5,3 % 4,3 % 4,2 % 5,2 % 2,2 % 1,8 % 2,3 2,9 % % 0,5 1,1 % % -3,6 % -4,9-4,1 % % -6,1 % -10,9 % Juli 2015 Kilde: Bloomberg Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 8

9 % Avkastning aksjemarkeder siste år i USD jul. okt. jan. 15 apr. 15 jul. 15 OSEFX - Norge Morgan Stanley Verdensindeks Morgan Stanley Emerging Markets 15 % Avkastning aksjemarkeder siste år i USD jul. okt. jan. 15 apr. 15 jul. 15 BE500 - Europa NKY - Japan S&P USA Kilde: Bloomberg Utvikling utvalgte markeder siste 3 år i USD 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jul. 12 jan. 13 jul. 13 jan. jul. jan. 15 jul. 15 Sverige (OMX) Danmark (KFX) Norge (OSEFX) Verden (MSCI World) Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 9

10 MSCI Emerging Markets Index Oslo Børs Fondsindeks Kilde: Bloomberg Norsk økonomi Juli 2015 Juli 2015 MSCI World Index 1,8 % 4,1 % 5,9 %,0 % S&P 500 Index 2,1 % 2,3 % 6,1 % 12,0 % Bloomberg European 500 Avkastning aksjeindekser Lokal valuta I NOK 4,1 % 17,6 % 6,7 % 16,5 % Nikkei 225 1,7 % 19,0 % 4,2 % 25,6 % -6,9 % -3,9 % -3,2 % 5,2 % 1,6 % 9,7 % 1,6 % 9,7 % Vi har i tidligere månedsrapporter hatt relativt utførlige omtaler av situasjonen og viktige problemstillinger i norsk økonomi. I et sommerstille Norge er det blitt offentliggjort statistikk som understreker noen av problemområdene og utfordringene for norsk økonomi. I henhold til SSBs (Statistisk Sentralbyrås) konjunkturbarometer vurderer norske industribedrifter utsiktene som de svakeste siden finanskriseåret I motsetning til industribedriftene i store deler av Europa og USA synes norske industribedrifter å møte motgang i etterspørselen etter sine produkter. Tydeligst er nedgangen i etterspørsel for bedrifter innenfor oljeservice-næringen og underleverandører til denne sektoren. Den store nedgangen i verdien av NOK hittil i år vil imidlertid kunne bidra til økt konkurranseevne for norsk næringsliv. I motsetning til i Europa, har arbeidsledigheten i Norge fortsatt å øke gjennom sommeren. Antall registrerte arbeidsledige er nå ca. 4,3%. Det synes som om arbeidsinnvandrerne er overrepresentert blant de nye arbeidsledige. Sammenlignet med andre land har likevel Norge fortsatt svært lav ledighet. Til tross for noe økt arbeidsledighet, har norske boligpriser steget hittil i år. I Stavangerområdet begynner imidlertid boligprisene å falle på grunn av redusert aktivitet i oljenæringen. Den siste norske konsumprisindeksen ble presentert av SSB den 10. juli. Denne undersøkelsen viser at konsumprisindeksen (KPI) har steget med 2,6% i siste 12 måneders periode. Den noe snevrere prisindeksen KPI -JAE (justert for avgifter og energipriser) har steget med hele 3,5% i den samme 12 måneders perioden. Begge de offentliggjorte inflasjonstallene er således høyere enn det måltallet som Norges Bank skal styre etter med sin pengepolitikk. Vurdert ut i fra de nevnte inflasjonstallene og den siste valutasvekkelsen for NOK kan det synes vanskelig for Norges Bank å skulle argumentere for ytterligere nedsettelse av sentralbankrenten. Det norske aksjemarkedet Målt i NOK viste det norske aksjemarkedet en positiv verdiutvikling i juli. Både fondsindeksen og hovedindeksen steg med 1,6%. Fra årsskiftet har fondsindeksen steget med 9,7%. I forhold til de fleste aksjemarkeder i land med velutviklet økonomi var verdiutviklingen på Oslo Børs i juli svak når en regner i en felles valuta. Regnet i USD var verdiutviklingen på Oslo Børs (fondsindeksen) i juli negativ med -2,2%. Fra årsskiftet har fondsindeksen kun gitt en positiv utvikling på 0,2% i USD. Både i juli og fra årsskiftet har således verdiutviklingen for Oslo Børs vært vesentlig svakere enn for verdensindeksen. Forklaringen til denne relativt svakere utviklingen for Oslo Børs er den skjeve næringsstrukturen, med et stort innslag av selskaper innenfor energi- og råvaresektorer, i forhold til verdensindeksen. Sammenlignet med indeksen for selskaper i land med fremvoksende økonomi har Oslo Børs imidlertid en bedre verdiutvikling både i juli og fra årsskiftet. Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 10

11 Norske aksjer hadde en relativt volatil verdiutvikling i de enkelte dagene i måneden. Den gjennomsnittlige kursoppgangen for indeksen mellom månedsskiftene skjuler store kurssvingninger for enkeltselskaper. Dels skyldes kursutslagene at det norske aksjemarkedet kan være svært tynt mht. likviditet i sommermånedene. Det var en negativ verdiutvikling for de fleste selskaper innenfor energisektoren i juli. Kursen for Statoil holdt seg likevel omtrent stabil, til tross for betydelig lavere oljepris. Denne relativt sterkere kursutviklingen for Statoil i forhold til andre norske energiselskaper kan antagelig tilskrives at selskapet offentliggjorde brukbare resultattall og at utbyttet vil bli opprettholdt. I motsetning til energisektoren hadde selskaper innenfor oppdretts- og fiskerinæringen en god verdiutvikling i juli. Forøvrig kan vi merke oss at nesten hele oppgangen i fondsindeksen i juli samsvarer med verdioppgangen for kun to selskaper; Schibsted og Royal Caribbean Cruises. Sistnevnte selskap har forøvrig vedtatt på generalforsamlingen å bli strøket fra notering på Oslo Børs. Vårt basisestimat for verdiutviklingen på Oslo Børs i 2015 har vært at det vil bli en oppgang i fondsindeksen i intervallet 0% til +15%. Etter utviklingen i årets 7 første måneder endrer vi ikke dette anslaget. Vi legger fortsatt til grunn at oljeprisen ikke stiger vesentlig over 60 USD i løpet av året. Vi synes ikke langsiktige statspapirer gir tilstrekkelig avkastning i forhold til den renterisiko man påtar seg. Det synes for tiden å være få gode alternative investeringer til aksjer, selv om prisingen av mange selskaper begynner å bli krevende å regne hjem. I det siste året har kursoppgangen i stor grad vært konsentrert til de største selskapene på børsen utenfor energisektoren. Den videre kursutviklingen for selskaper på Oslo Børs vil fortsatt dels være avhengig av likviditetstilgangen og verdiutviklingen i internasjonale aksjemarkeder. Oljeprisutviklingen vil herunder fortsatt ha en viss betydning for det norske aksjemarkedet. Selskap Verdiutvikling Fondsindeksen Aksjer med indeksvekt > 0.7% OSEFX %-vis Indeks vekt Verdiutvikling i % juni Verdiutvikling i % 2015 Yara International 9,7-0,4 26,0 Telenor 9,0 4,3 20,8 Statoil 9,0-1,4 7,9 DNB 8,9 1,8 23,7 Orkla 4,7 5,7 32,7 Royal Caribbean Cruises 4,6 18,8 18,9 Marine Harvest 4,5 12,2 0,7 Norsk Hydro 4,3-7,8-26,2 Gjensidige Forsikring 3,6 3,7 12,2 Subsea 7 2,8-6,8-6,5 TGS Nopec Geophysical 2,7-5,9 11,5 Seadrill 2,4-9,6 -,6 Schibsted A 2,2 16,8 21,1 Schibsted B 2,1 12,7 - Storebrand 2,1 1,9 12,8 Bakkafrost 1,4 18,4 53,7 Veidekke 1,4 3,7 27,8 Opera Software 1,3-3,8-31,3 Norwegian Air Shuttle 1,3 8,5 27,6 Petroleum Geo-Services 1,3-11,6-10,8 Nordic Semiconductor 1,3-3,7 10,5 Kongsberg Gruppen 1,2-6,8 18,0 Tomra Systems 1,2 1,0 28,5 DNO 1,0-26,7-52,5 Aker Solutions 0,9-26,0-19,3 Entra 0,9 1,7 0,2 Prosafe 0,9-12,5 6,3 Atea 0,8 1,1-4,6 Salmar 0,8 12,2 9,8 Det Norske Oljeselskap 0,8-9,7 25,7 XXL 0,8 4,3 26,1 Kilde: Bloomberg Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 11

12 Oversikt over våre fonds historiske utvikling Våre fond: Fondsfinans Norge Fondsfinans Aktiv 60/40 Fondsfinans Global Helse Fondsfinans Energi Fondsfinans Kreditt Fondsfinans High Yield Avkastning juli -0,3 % -0,8 % 6,4 % -2,6 % 0, % -0,36 % 1,6 % 5,9 % ,4 % 2,8 % 21,5 % -2,6 % 3,69 % -3,94 % 9,7 % 12,2 % Årsavkastning 20 8 % 6 % 40 % -9 % -1 % 6 % 24 % Årsavkastning % 13 % 46 % 24 % 39 % Årsavkastning % 15 % 12 % 21 % 9 % Årsavkastning % - % 4 % -19 % -3 % Årsavkastning % 17 % 9 % 22 % % Avkastning siste 5 år 64 % 46 % 211 % 78 % 2 % Gjsn. årlig avkast. siste 5 år ** 10 % 8 % 25 % 12 % 19 % Avkastning siste 10 år 185 % 134 % 278 % 106 % 5 % Gjsn. årlig avkast. siste 10 år ** 11 % 9 % % 7 % 9 % Avkastning siden oppstart* 646 % 274 % 216 % 8,41 % -8,35 % Standardavvik siste år 8 % 5 % 11 % 2,3 % 3,5 % 8 % 11 % Standardavvik siste 5 år 16 % 12 % 10 % 15 % 9 % Standardavvik siste 10 år 22 % 18 % 12 % 23 % 12 % Fondets størrelse (mill.kr.) Netto andelsverdi pr , , , , , ,11 * Kreditt og High Yield fra henholdsvis oppstart 30. april 2013 og 30. april 20 ** Geometrisk beregnet Investeringsmandatet i Fondsfinans Energi er endret fra investeringer innen Alternativ Energi til investeringer innen Energisektoren med virkning fra OSEFX MSWI (i NOK) Redaktør og ansvarlig for innholdet i våre markedsrapporter er Odd Hellem Investeringsdirektør Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 12

13 Fondsfinans Norge Juli 2015 Den norske fondsindeksen hadde en oppgang på 1,6% i juli og denne indeksen har steget med 9,7% fra årsskiftet. Fondsfinans Norge hadde en negativ verdiutvikling i juli, og fondet falt med -0,3%. Hittil i år har fondet steget med 5,4%. Denne avkastingen er om lag som forventet i forhold til våre forventninger og investeringsstrategi ved årets start. Sammenlignet med fondsindeksens utvikling hittil i år er fondets avkastning dessverre betydelig lavere. Fondsfinans Norges mandat er imidlertid å være et aktivt forvaltet norsk aksjefond, hvorav minst 80% av investeringene til enhver tid skal være i selskaper notert på Oslo Børs. Forklaringen til forskjellene i avkastning er at Fondets sammensetning av investeringer, som et aktivt forvaltet aksjefond, avviker svært mye fra indekssammensetningen. Følgelig vil også både fondets avkastning og risiko normalt avvike fra fondsindeksen. Vi har ikke endret fondets investeringsstrategi, og vi tror at vår investeringsstrategi vil gi solid avkastning også i fremtiden. Siden etableringen i desember 2002 er Fondet fortsatt av de beste norske aksjefondene. Av fondsindeksens 59 selskaper hadde nesten 60% en positiv verdiutvikling i juli. I tråd med at aksjemarkedet i juli til dels var svært tynt var det relativt store kursutslag begge veier for de enkeltselskapene som inngår i indeksen. Generelt var det i juli en kursnedgang for selskaper innenfor energisektoren samtidig som det var kursoppgang for selskaper innenfor fiskeoppdrett. Imidlertid kan en merke seg at hele indeksoppgangen i juli ble dekket inn av verdioppgangen for kun to av børsens største selskaper: RCL (+19%) og Schibsted (+17%), som også fikk historiske toppnoteringer. I fondets portefølje var det en jevn fordeling av selskaper med verdioppgang og verdinedgang. De absolutt største positive verdibidragene til porteføljen i juli kom fra investeringer i fisk og tank: Marine Harvest (+12%), Lerøy Seafood (+10%), Nordic American Tankers (+12%) og Salmar (+12%). De største negative verdibidragene i juli kom fra investeringene i: Norsk Hydro (-8%), REC Silicon (-13%), Det norske oljeselskap (-10%), Borregaard (-7%), Akastor (- 21%) og SRBank (-7%). Fondet var ikke investert i de to selskapene i fondsindeksen (RCL og Schibsted) som sto for hele indeksoppgangen i juli, ettersom vi har ansett aksjeprisingen som for krevende/dyr. Fondet har i juli redusert investeringene noe i bl.a. Storebrand, Marine Harvest, Høegh LNG, Entra, Nordic American Tankers, Det norske Oljeselskap og Yara. I juli har fondet foretatt en mindre ny investering i PGS etter at aksjekursen hadde falt betydelig. Videre har fondet økt investeringene i bl.a. Norsk Hydro, DNB og REC Silicon. Ved utgangen av måneden var egenkapitalinvesteringene fordelt på 32 selskaper, hvorav 29 selskaper er notert på Oslo Børs og 3 er notert på utenlandske børser. Dessuten er fondet investert i en selskapsobligasjon. Ved utgangen av juli var fondet ikke helt fullinvestert. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Yara International 8,7 % DNB 8,5 % Storebrand 6,8 % Marine Harvest 6,3 % Norsk Hydro 6,1 % Borregaard 4,4 % Lerøy Seafood Group 4,0 % Tanker Investments 3,4 % Sparebank 1 SR Bank 3,3 % Det norske oljeselskap 3,3 % (54,7% av porteføljen) Andelsverdi: 7463,50 Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 16,0 % Fordeling på undergrupper: Materialer & Industri 38,3 % Obligasjoner 2,4 % Bankinnskudd 0,9 % IT/Telecom 3,1 % Energi 10,7 % Finans 28,6 % Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 13

14 Fondsfinans Aktiv 60/40 Juli 2015 Den norske fondsindeksen hadde en oppgang på 1,6% i juli og denne indeksen har steget med 9,7% fra årsskiftet. Fondsfinans Aktiv 60/40 hadde en negativ verdiutvikling i juli, og fondet falt med -0,8%. Den negative avkastningen skyldes en negativ verdiutvikling både i aksje- og obligasjonsporteføljene. Hittil i år har fondet steget med 2,8%. Denne avkastingen er lavere i forhold til våre forventninger og vår investeringsstrategi ved årets start. Fondsfinans Aktiv 60/40 er et kombinasjonsfond som normalt skal være investert med 60% i aksjer på Oslo Børs og de øvrige 40% av investeringene skal være i norske rentepapirer. Vi har ikke endret fondets investeringsstrategi, og vi tror fondet vil kunne gi solid avkastning til en moderat risiko også i fremtiden. Av fondsindeksens 59 selskaper hadde nesten 60% en positiv verdiutvikling i juli. I tråd med at aksjemarkedet i juli til dels var svært tynt var det relativt store kursutslag begge veier for de enkeltselskapene som inngår i indeksen. Generelt var det i juli en kursnedgang for selskaper innenfor energisektoren samtidig som det var kursoppgang for selskaper innenfor fiskeoppdrett. Imidlertid kan en merke seg at hele indeksoppgangen i juli ble dekket inn av verdioppgangen for kun to av børsens største selskaper: RCL (+19%) og Schibsted (+17%), som også fikk historiske toppnoteringer. I fondets aksjeportefølje var det omlag en jevn fordeling av selskaper med verdioppgang og verdinedgang. De absolutt største positive verdibidragene til porteføljen i juli kom fra investeringer i fisk: Marine Harvest (+12%), Lerøy Seafood (+10%), og Salmar (+12%). De største negative verdibidragene i juli kom fra investeringene i: Norsk Hydro (-8%), Det norske oljeselskap (-10%), Borregaard (-7%), SRBank (-7%) og REC Silicon (-13%). Fondet var ikke investert i de to selskapene i fondsindeksen (RCL og Schibsted) som sto for hele indeksoppgangen i juli, ettersom vi har ansett aksjeprisingen som for krevende/dyr. I løpet av måneden har vi redusert aksjeinvesteringene noe i Storebrand, Det norske oljeselskap og Sparebanken Møre. Det er foretatt en mindre ny investering i Odfjell A. Videre er investeringene økt noe i Norsk Hydro. Ved utgangen av måneden var egenkapitalinvesteringene, som utgjorde omlag 60% av fondets verdi, fordelt på 21 selskaper. Alle egenkapitalinvesteringer er notert på Oslo Børs. Det er i måneden ikke gjort noen endringer i renteporteføljen. Obligasjonsplasseringene er i 18 obligasjonslån i NOK, og de fleste låntagerne er selskaper notert på Oslo Børs. Gjennomsnittlige kredittverdigheten for likviditetspostene er BB. Obligasjonenes kredittdurasjon er 3,3 år og rentedurasjonen er 0,2 år. Obligasjonsporteføljens løpende avkastning ved utgangen av måneden var 7,6% p.a. Porteføljen har nå en høyere forventet renteavkastning som følge av at obligasjonsbeholdningen i juli er blitt nedskrevet i verdi. Dette skyldes markedsmessig økte kredittpåslag for obligasjoner innen energisektoren, jfr. en nedgang i juli for DNB indeksen for «high yield» obligasjoner. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: Yara International 5,1 % DNB 5,0 % Marine Harvest 4,9 % Rente Annet 5,6 % Norsk Hydro 4,4 % Tanker Investments 4,4 % Storebrand 3,7 % Borregaard 3,6 % Lerøy Seafood Group 3,1 % Annet Aksjer 34,8 % Finans Aksjer 18,1 % Finans Renter 4,3 % Energi Aksjer 7,3 % SpareBank 1 SMN 3,1 % Sparebank 1 SR Bank 3,0 % Energi Renter 25,2 % (40,3% av porteføljen) Andelsverdi: ,77 Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo

15 Fondsfinans Global Helse Juli 2015 Fondets investeringer hadde i juli en positiv verdiutvikling på 6,4%. Hittil i år har verdioppgangen for fondet vært 21,5%, som vi anser som meget tilfredsstillende. Noe av fondets avkastning i år skyldes svekkelsen av verdien av NOK mot USD, ettersom fondet skal holde valutaeksponeringen åpen. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av måneden er den høyeste månedsverdsettelsen siden fondet ble etablert i juni I juli hadde selskaper i helsesektoren på nytt en relativt sett bedre utvikling enn verdensindeksen. Morgan Stanleys helsesektorindeks steg med 4,3% i USD, tilsvarende 8,4% i NOK. Fra årsskiftet er indeksen for store aksjeselskaper i helsesektoren (MSCI World Health Care) fortsatt den sektorindeksen med sterkest verdiutvikling, med en oppgang på,1% i USD, tilsvarende 25% i NOK. I juli var det ikke sommerferie for de aktørene som vil gjennomføre oppkjøp og fusjoner innenfor helsesektoren. Særlig var det stor aktivitet som involverer amerikanske helseselskaper. I de senere årene har en stor del av oppkjøpsaktiviteten dreid seg om kapitalrike farmasiselskaper som forsøker å kjøpe fremtidig inntjening ved å kjøpe andre og mindre selskaper med lovende patenter og produktporteføljer. I juli varslet Teva at det vil kjøpe Allergans «generikaportefølje» for mer enn 40 milliarder USD. Det forventes at Allergan vil bruke pengene fra salget på nye egne oppkjøp. Fusjonsaktiviteten har også spredd seg til noen av de store selskapene innenfor servicedelen av helsesektoren. Dette skyldes dels reformene innenfor det amerikanske helsesystemet. Høyesterett i USA har nylig vedtatt å redde den såkalte «Obamacare», ved å tillate offentlige subsidier til kjøp av offentlige helseforsikringer. Det er i det siste blitt offentliggjort to store planlagte fusjoner som vil kunne begrense konkurransen i markedet. Aetna vil kjøpe Humana for 37 milliarder USD og Anthem vil kjøpe Cigna for 48 milliarder USD. I fondets portefølje var det i juli en positiv verdiutvikling (i NOK) for nesten alle investeringer. Hver tredje investering hadde en verdiøkning over 10%. En stor del av verditilveksten i juli kom fra investeringer i europeiske selskaper. De største positive bidragene kom fra (franske) Sanofi (+%), (belgiske) Ion Beam Applications (+19%), (nederlandske) Philips (+%), (amerikanske) Allergan (+13%), (tyske) Bayer (+10%), (amerikanske) Hologic (+13%) og (belgiske) UCB (+12%). Bare et selskap falt med mer enn -5% i juli, og det var (amerikanske) Mylan (-15%), som forsøker å unngå å bli kjøpt opp av konkurrenter. I løpet av måneden har vi solgt investeringen i (amerikanske) Baxalta som ble spunnet ut av vår investering i Baxter. Videre har vi redusert investeringene i Anthem, United Health Group og Hologic. Vi har etter kursfallet på nytt økt investeringene noe i Swedish Orphan Biovitrum. Fondet er for tiden lite investert i rene bioteknologiselskaper, ut i fra en vurdering av forventet avkastning sett i forhold til risiko. Ved utgangen av måneden var fondets investeringer fordelt på 34 selskaper. Av investeringene er 3 selskaper norske, og de utgjør mindre enn 6% av porteføljen. Øvrige investeringer er alle notert på utenlandske børser i Europa og USA. Av de utenlandske investeringene er det 22 amerikanske selskaper. Som følge av de foretatte salgene var investeringsgraden ved månedsskiftet noe lavere enn normalt. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Sanofi 4,5 % Bayer 4,3 % HCA Holdings 3,9 % Philips Electronics 3,8 % Abbott Laboratories 3,7 % Merck & Co 3,7 % Community Health Systems 3,7 % ABBVIE 3,6 % Allergan 3,5 % Express Scripts Holding 3,4 % (38% av porteføljen) Bankinnskudd 5,5 % Fordeling på undergrupper: Farmasi 43,0 % Bioteknologi 0,4 % Medisinsk utstyr og Diagnostika 27,0 % Helse tjenester 24,1 % Andelsverdi: ,88 Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 15

16 Fondsfinans Energi Juli 2015 Fondsfinans Energi hadde i juli en negativ verdiutvikling på -2,3%. Fra årsskiftet har fondet også falt med -2,3%. I juli falt oljeprisen kraftig, med hele -17,9%, fra 63,6 USD pr. fat til 52,2 USD ved utgangen av juli. Et vesentlig moment i denne prisutviklingen var et forslag til avtale om kontroll av Irans atomprogram, og den forventede opphevingen av sanksjonene mot landet. Selv om det fortsatt er usikkerhet rundt avtaleverket, er sannsynligheten økt for at Iran om ikke så lenge vil eksportere noen hundre tusen fat inn i et marked som allerede har mer enn nok olje. Data for tilbudet av skiferolje fra USA viser litt varierende tall, men inntrykket er at produksjonen stagnerer rundt dagens nivå. En kan således ikke konstatere noen særlig nedgang i den amerikanske produksjonen, til tross for nedgangen i oljeprisen. MSCI World Energy-indeksen, som reflekterer det globale energi-universet, falt med -6,1% (-2,4% i NOK) i juli. Så langt i år har MSCI World Energy indeksen falt med -11,0% i USD, som tilsvarer en nedgang på -2,5% i NOK. Den amerikanske oljeservice-indeksen, OSX, falt med -9,9% i USD (-6,3% i NOK) i juli, og Oslo Børs oljeservice-indeks falt med -8,3% (NOK). I fondets portefølje steg 10 av 28 investeringer i verdi i juli. Best kursutvikling hadde Scatec Solar (+19,1%), et selskap som prosjekterer, bygger og driver solenergi-parker internasjonalt. En ny kontrakt i Egypt bidro til kursoppgangen, i tillegg til gode 2. kvartalstall. Størst negativt bidrag ga verdens ledende utvikler av undervannsutstyr, FMC Technology, som for øvrig har en stor avdeling på Kongsberg. Selskapet leverte litt skuffende kvartalstall, og kursen falt med -18,4% i juli, noe som bidro med -0,77% til månedens avkastning. Svakest kursutvikling i måneden hadde Dolphin Group som falt med -28,8%. Markedet frykter at selskaper med gjeld som må refinansieres kan få problemer dersom oljeselskapenes investeringskutt blir langvarig. Fondet er investert i 28 selskaper. Av selskapsverdiene er vel 40% notert i USD på New York-børsen, og ca 45% er notert i NOK på Oslo Børs. De resterende aksjene er notert på andre europeiske børser. Fondets selskaper som er notert på Oslo Børs har det vesentligste av sine inntekter i USD. Fondets investeringer i utenlandsk valuta blir ikke valutasikret. Kontantandelen var 3,8% ved månedens slutt. Investeringsgraden ble økt gjennom måneden som en refleksjon av at oljeprisen er kommet betydelig ned. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: Schlumberger 7,9 % Höegh LNG 6,0 % Ocean Yield 5,9 % Tanker Investments 5,7 % Hexagon Composites 5,3 % Cameron International 5,1 % Royal Dutch Shell 4,6 % Halliburton 4,6 % ExxonMobil 4,3 % Aker 4,0 % (53,5% av porteføljen) Transport 20,8 % Utbygging og drift 30,9 % Olje/gassproduksjon 25,3 % Seismikk 3,1 % Annet 3,9 % Kontanter 3,8 % Alternativ energi 2,9 % Andelsverdi: 2 417,42 Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 16

17 Fondsfinans Kreditt Juli 2015 Fondsfinans Kreditt var i juli opp med 0,%, og fondet har hittil i år steget med 3,69%. DnB High yield indeks (BB+ og lavere rating) var siste måned ned med -0,2%, og indeksen har hittil i år steget med 2,9%. High yield markedet var i juli preget av sommerstemning og det var lav omsetning. Oljeprisen falt med -18% i USD i løpet av juli, og oljerelaterte selskaper opplevde som følge av dette en utgang i kredittpåslagene. I fondet har vi valgt å ha ca 30% eksponering mot energisektoren, med fokus på selskaper som vil stå sterkt gjennom uroen. Vi opplevde god nytegning i juli, og velger å ligge med 3,6% i bankinnskudd ved inngangen til august for å utnytte attraktive kjøpsmuligheter. I begynnelsen av juli valgte vi å investere i en emisjon i Digiplex Norway. Ved utløpet av måneden var fondet investert i 41 utstedere, og gjennomsnittlig løpende rente, etter forvaltningshonorar, var 6,04 %. Obligasjonene, eksklusiv kontanter, gir en løpende netto rente på 6,27%. Gjennomsnittlig rentedurasjon var 0,33 år, mens gjennomsnittlig kredittdurasjon var 2,8 år. Gjennomsnittlig kredittrating var BB. Fondets minstetegning er nå blitt redusert til NOK fra NOK , for å gjøre fondet mer tilgjengelig for investorer. 15% Avkastning siden oppstart Fondsfinans Kreditt 10% 5% Fondsfinans Kreditt ST1X 0% apr. 13 jul. 13 okt. 13 jan. apr. jul. okt. jan. 15 apr. 15 jul. 15 Avkastning Fondsfinans Kreditt Siste 1 år Juli Hittil i år % Avkastning Portefølje -0,48 0, 3,69 Indeks (ST1X) 1,29 0,07 0,53 30% 20% 10% Porteføljens risikofordeling Våre 10 største investeringer: Golar Lng Partners Lp 3,9 % Norwegian Air Shuttle As 3,8 % Stolt-Nielsen Ltd 3,7 % Petroleum Geo-Services 3,7 % Cash 3,6 % Ocean Yield Asa 3,5 % Lock As 3,5 % Seadrill Ltd 3,5 % Selvaag Bolig Asa 3,5 % Hoegh Lng Holdings 3,5 % 0% A BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+ B B- Fordeling på undergrupper: Kontanter 3,6 % Annet 10,2 % Bank 20 % Fisk 1,9 % Eiendom 11,4 % Shipping 20,1 % (36,2% av porteføljen) Andelsverdi: 9 955,10 Energi 24,9 % Investeringsselskap 1,9 % Supplyskip 5,6 % Råvarer 1,4 % Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 17

18 Fondsfinans High Yield Juli 2015 Fondsfinans High Yield var i juli ned med -0,36%, og har hittil i år falt med -3,94%. DnB High yield indeks (BB+ og lavere rating) var siste måned ned med -0,2%, og indeksen har hittil i år steget med 2,9%. High yield markedet var i juli preget av sommerstemning og det var lav omsetning. Oljeprisen falt med -18% i USD i løpet av juli, og oljerelaterte selskaper opplevde som følge av dette en utgang i kredittpåslagene. Dette berørte blant annet våre obligasjoner mot riggselskapene Seadrill og Fred Olsen Energy. Fondets verdsettelse ble også denne måneden straffet for den høye eksponeringen mot energisektoren. Ved utløpet av måneden var fondet investert i 42 utstedere, og gjennomsnittlig løpende rente etter forvaltningshonorar var 12,5%. Gjennomsnittlig kupong for obligasjonene i porteføljen var til sammenligning 7,2 %. Gjennomsnittlig rentedurasjon var 0,63 år og gjennomsnittlig kredittdurasjon var 2,5 år. Gjennomsnittlig kredittrating var B. Fondet var fullinvestert ved utgangen av måneden. Fondets minstetegning er redusert til NOK fra NOK , for å gjøre fondet mer tilgjengelig for investorer. Risikoen i Fondsfinans High Yield vil kunne være betydelige høyere enn i Fondsfinans Kreditt i samsvar med fondenes vedtekter. Dette avspeiler seg også i investeringenes kredittrating og i nivået for markedsmessig gjennomsnittlig løpende rente. 5% Avkastning siden oppstart Fondsfinans High Yield 0% -5% Fondsfinans High Yield ST1X -10% apr. jul. okt. jan. 15 apr. 15 jul. 15 Avkastning Fondsfinans High Yield Fra oppstart Juli Hittil i år % Avkastning Portefølje -8,35-0,36-3,94 Indeks (ST1X) Våre 10 største investeringer: E Forland As 4,7 % Volstad Shipping As 4,6 % World Wide Supply As 4,0 % Siem Offshore Inc 3,9 % Bassdrill Alpha Ltd 3,8 % Det Norske Oljeselskap 3,8 % Petroleum Geo-Services 3,7 % Bw Offshore Ltd 3,6 % Fjord Line As 3,5 % Rec Silicon Asa 3,5 % (39% av porteføljen) 1,33 0,07 0,45 30% 20% 10% 0% -10% Råvarer 2,7 % Porteføljens risikofordeling a BBB BB BB- B+ B B- CCC+ CCC Ikke rating Fordeling på undergrupper: Annet 4,4 % Kontanter -0,4 % Energi 32,7 % Investeringsselskap 2,75 % Bank 0,0 % Cruise 3,4 % Eiendom 7,3 % Shipping 16,4 % Supplyskip 28,8 % IT 1,1 % Andelsverdi: 8 966,11 Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 18

19 jul. 05 nov. 05 mar. 06 jul. 06 nov. 06 mar. 07 jul. 07 nov. 07 mar. 08 jul. 08 nov. 08 mar. 09 jul. 09 nov. 09 mar. 10 jul. 10 nov. 10 mar. 11 jul. 11 nov. 11 mar. 12 jul. 12 nov. 12 mar. 13 jul. 13 nov. 13 mar. jul. nov. mar. 15 jul. 15 jul. 05 jan. 06 jul. 06 jan. 07 jul. 07 jan. 08 jul. 08 jan. 09 jul. 09 jan. 10 jul. 10 jan. 11 jul. 11 jan. 12 jul. 12 jan. 13 jul. 13 jan. jul. jan. 15 jul. 15 jul. 05 jan. 06 jul. 06 jan. 07 jul. 07 jan. 08 jul. 08 jan. 09 jul. 09 jan. 10 jul. 10 jan. 11 jul. 11 jan. 12 jul. 12 jan. 13 jul. 13 jan. jul. jan. 15 jul % 200% Fondsfinans Spar Avkastning siste 10 år - Fondsfinans Norge vs OSEFX OSEFX - Fondsindeksen 150% 100% 50% 0% -50% 150% Avkastning siste 10 år - Fondsfinans Aktiv 60/40 vs OSEFX Fondsfinans Aktiv OSEFX - Fondsindeksen 100% 50% 0% -50% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% Avkastning siste 10 år - Fondsfinans Global Helse Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 19

Markedsrapport november 2013

Markedsrapport november 2013 Markedsrapport november 2013 Oslo, 9. desember 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventningene til global økonomisk vekst i 2014 er ikke endret. ECB satte likevel ned sentralbankrenten

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedsrapport januar 2014

Markedsrapport januar 2014 Markedsrapport januar 2014 Oslo, 10. februar 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventningene til økonomisk vekst er fortsatt gode, men det er økende frykt for en nedkjøling av den

Detaljer

Markedsrapport november 2014

Markedsrapport november 2014 Markedsrapport november 2014 Oslo, 8. desember 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oljeprisene falt kraftig i november. Det er fortsatt store forskjeller i forventningene til global

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedsrapport april 2015

Markedsrapport april 2015 Markedsrapport april 2015 Oslo, 08. mai 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale økonomiske veksten fortsetter. Internasjonalt var det en oppgang i både langsiktige statsrenter

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedsrapport november 2014

Markedsrapport november 2014 Markedsrapport november 2014 Oslo, 8. desember 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oljeprisene falt kraftig i november. Det er fortsatt store forskjeller i forventningene til global

Detaljer

Markedsrapport september 2014

Markedsrapport september 2014 Markedsrapport september 2014 Oslo, 7. oktober 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Global økonomisk vekst forventes fortsatt å være relativt moderat. Oljeprisene falt videre, og andre

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Markedsrapport mai 2014

Markedsrapport mai 2014 Markedsrapport mai 2014 Oslo, 11.juni 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den økonomiske veksten i verden er fortsatt ujevnt fordelt, og relativt svak i flere land. Internasjonale

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedsrapport desember 2014

Markedsrapport desember 2014 Markedsrapport desember 2014 Oslo, 9. januar 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Også i desember var det et kraftig fall i oljeprisene. Den internasjonale verdien av NOK ble følgelig

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedsrapport mars 2014

Markedsrapport mars 2014 Markedsrapport mars 2014 Oslo, 8.april 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den russiske tilraningen av Krim-halvøya fra Ukraina har kun ført til mindre bevegelser i kapitalmarkedene.

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventninger om fortsatt stor likviditetstilførsel fra sentralbankene bidro til ytterligere rentenedgang

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Markedsrapport april 2014

Markedsrapport april 2014 Markedsrapport april 2014 Oslo, 8. mai 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes fortsatt en bedring i global økonomisk vekst, til tross for at geopolitisk risiko har økt.

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Markedsrapport desember 2012

Markedsrapport desember 2012 Markedsrapport desember 2012 Oslo, 7. januar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det ingen større endringer i forventningene til den globale veksten. Det var en nedgang

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Markedsrapport juni 2015

Markedsrapport juni 2015 Markedsrapport juni 2015 Oslo, 7. juli 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Økonomiske vekstforventninger er blitt noe lavere, men langsiktige statsrenter fortsatte å stige i juni.

Detaljer

Markedsrapport januar 2016

Markedsrapport januar 2016 Markedsrapport januar 2016 Oslo, 5. februar 2016 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering På verdens aksjebørser var det store fall i kursene i årets første måned. Samtidig falt lange statsrenter,

Detaljer

Markedsrapport desember 2013

Markedsrapport desember 2013 Markedsrapport desember 2013 Oslo, 6. januar 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes at den økonomiske veksten i verden blir noe høyere i 2014 enn i 2013. Også i desember

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Markedsrapport juli 2014

Markedsrapport juli 2014 Markedsrapport juli 2014 Oslo, 6. august 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Til tross for ytterligere økt geopolitisk uro kombinert med høyere økonomisk vekst, var det i juli en nedgang

Detaljer

Markedsrapport februar 2014

Markedsrapport februar 2014 Markedsrapport februar 2014 Oslo, 6.mars 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oppgangen i den økonomiske veksten i verden synes å bli opprettholdt. Råvarepriser og aksjemarkeder steg

Detaljer

Markedsrapport august 2015

Markedsrapport august 2015 Markedsrapport august 2015 Oslo, 8. september 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering August ble en måned med store kursbevegelser, og det var en solid nedgang i de fleste aksjemarkeder.

Detaljer

Markedsrapport februar 2015

Markedsrapport februar 2015 Markedsrapport februar 2015 Oslo, 5. mars 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Etter sju måneder med nedgang økte oljeprisene i februar. Langsiktige statsrenter ble høyere i USA, og

Detaljer

Markedsrapport januar 2015

Markedsrapport januar 2015 Markedsrapport januar 2015 Oslo, 5. februar 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Olje- og råvarepriser falt ytterligere i januar. Den europeiske sentralbanken varslet om betydelige

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Markedsrapport oktober 2014

Markedsrapport oktober 2014 Markedsrapport oktober 2014 Oslo, 6. november 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Utsiktene for global økonomisk vekst er fortsatt moderate. Oljeprisen falt videre i oktober, mens

Detaljer

Markedsrapport desember 2015

Markedsrapport desember 2015 Markedsrapport desember 2015 Oslo, 7. januar 2016 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det en kraftig nedgang i prisene på råolje og gass. Samtidig svekket verdien av NOK

Detaljer

Markedsrapport mars 2015

Markedsrapport mars 2015 Markedsrapport mars 2015 Oslo, 10. april 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det var nedgang i internasjonale priser på olje og andre råvarer i mars. Verdien av USD styrket seg ytterligere

Detaljer

Markedsrapport juli 2013

Markedsrapport juli 2013 Markedsrapport juli 2013 Oslo, 6. august 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering De økonomiske utsiktene for eurosonen synes noe bedre. Verdien av USD svekket seg. Samtidig var det en

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Markedsrapport april 2013

Markedsrapport april 2013 Markedsrapport april 213 Oslo, 7. mai 213 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Til tross for omlag uendret konjunkturbilde, falt internasjonale olje og råvarepriser i april. Det var en sterk

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 563 174,43 11,45 AKSJER 3 811 748,97 77,53 EGENKAPITALBEVIS 541 489,25 11,01

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Markedsrapport august 2013

Markedsrapport august 2013 Markedsrapport august 2013 Oslo, 5. september 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering På aggregert basis er det fortsatt tilfredsstillende vekst i verdensøkonomien. Økende politisk usikkerhet

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Markedsrapport januar 2013

Markedsrapport januar 2013 Markedsrapport januar 2013 Oslo, 5. februar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det var god kursoppgang i de fleste aksjemarkeder i januar. Frykten for en global økonomisk resesjon

Detaljer

Markedsrapport 2. kvartal 2016

Markedsrapport 2. kvartal 2016 Markedsrapport 2. kvartal 2016 Oppsummering 2. kvartal Sammenlignet med første kvartal så andre kvartal lenge ut til å bli en rolig periode i aksjemarkedet. Det var først i siste del av juni at svingningene

Detaljer

Markedsrapport mars 2013

Markedsrapport mars 2013 Markedsrapport mars 213 Oslo, 4. april 213 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Finansielle problemer på Kypros bidro til en ny svekkelse av verdien av Euro. De globale vekstimpulsene er

Detaljer

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Hvorfor investere i Norden? Avkastning, inkludert utbytte 1,000 900 800 700 600 500 400 1,000 900 800 700 600 500 400 300 300 200 200 100

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Markedsrapport oktober 2013

Markedsrapport oktober 2013 Markedsrapport oktober 2013 Oslo, 6. november 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes at den globale økonomiske veksten øker i 2014. Internasjonale aksjemarkeder steg videre

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

Markedsrapport februar 2013

Markedsrapport februar 2013 Markedsrapport februar 2013 Oslo, 5. mars 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Internasjonale råvarepriser sank samtidig som den internasjonale verdien av USD steg. Oljeprisen falt

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

Markedsrapport mai 2013

Markedsrapport mai 2013 Markedsrapport mai 2013 Oslo, 6. juni 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I mai steg langsiktige amerikanske statsrenter betydelig. Samtidig steg verdien av USD. Den sterke kursoppgangen

Detaljer

Markedsrapport august 2012

Markedsrapport august 2012 Markedsrapport august 2012 Oslo, 06. september 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering August var en måned med høye oljepriser og økning i aksjeverdiene på Oslo Børs. Det var samtidig

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 564 455,97 11,29 AKSJER 3 884 601,27 77,67 EGENKAPITALBEVIS 552 331,00 11,04 TOTALT 5 001 388 100.0

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 BNP (brutto nasjonalprodukt) i OECD årlig vekst (%) MAKRO 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

Markedsrapport september 2015

Markedsrapport september 2015 Markedsrapport september 2015 Oslo, 7. oktober 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det var en global nedgang i aksjekurser i september. Kursfallet kan henføres til geopolitisk uro

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.11.16 Markedskommentar for november De internasjonale aksjemarkedene (MSCI World) steg

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Markedsrapport juni 2014

Markedsrapport juni 2014 Markedsrapport juni 2014 Oslo, 2.juli 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I juni bidro økende geopolitisk uro til prisoppgang for olje og metaller. Samtidig steg aksjekursene globalt

Detaljer