Markedsrapport oktober 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport oktober 2013"

Transkript

1 Markedsrapport oktober 2013 Oslo, 6. november 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes at den globale økonomiske veksten øker i Internasjonale aksjemarkeder steg videre i oktober, samtidig som både råvarepriser og langsiktige statsrenter ble noe lavere. Verdien av NOK ble litt sterkere i oktober, men norske kroner har fortsatt en svak verdiutvikling siden årsskiftet. Konjunkturer og råvarer Pengefondet (IMF International Monetary Fund) utga i oktober sin halvårlige publikasjon World Economic Outlook. Tittelen på rapporten var denne gangen transitions and tensions, som på norsk omtrent tilsvarer «endringer og spenninger». Endringene i verdensøkonomien refererer seg i hovedsak til at det forventes økt vekst i de modne økonomiene, samtidig som veksten avtar i noen land med fremvoksende økonomi. Slike endringer i økonomisk vekst vil måtte lede til nye økonomiskpolitiske beslutninger og tiltak. Det vil kunne være en utfordring for noen av landene med fremvoksende økonomi å måtte forholde seg til en lavere vekst, samtidig som de internasjonale finansmarkedene forventes å bli strammere.

2 30 % 20 % 20 % Landbruksprodukter Prisendring i USD Oktober Hittil i år 10 % 0 % 10 % 20 % 1 % 7 % 5 % 10 % 3 % 1 % 1 % 5 % 6 % 0 % 2 % 1 % 10 % 14 % 7 % 3 % 30 % 25 % 27 % Kilde: Bloomberg 30 % Metaller & Energi Prisendring i USD Oktober Hittil i år 20 % 10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 7 % 4 % 1 % 1 % 2 % 1 % 1 % 1 % 0 % 3 % 1 % 9 % 10 % 10 % 5 % 14 % 0 % 21 % 1 % 28 % Kilde: Bloomberg I utgangspunktet er den økonomiske veksten for tiden relativt lav. IMFs anslag for global vekst i år er nå 2,9%. Arbeidsledigheten er fortsatt høy i flere befolkningsrike land, og det er samtidig ledig kapasitet i mange næringer. Det bør således kunne være gode muligheter for økt verdiskapning i verden i årene fremover. Veksten i 2014 vil bli ledet an av USA, med en vekst på 2,6%. I Euro sonen forventes det at veksten på nytt vil bli positiv med 1% i 2014, etter negative veksttall i de to siste årene. Herunder kan vi merke oss at i oktober ble det offentliggjort økonomiske data som underbygger at resesjonsperioden nå er over i Spania. IMF forventer således også at den økonomiske veksten øker til 3,6% i Siden vekstfokuset er i ferd med å bli endret, kan det imidlertid være en viss nedsiderisiko i vekstestimatene for neste år. I de modne økonomiene antas det en vekst i verdiskapning en på 2% i 2014, som er en oppgang på 0,75% i forhold til i år. Den økonomiske veksten i Japan har i år vært relativt sterk (2%), pga. kraftige offentlige stimulanser. Det forventes at den japanske veksten vil måtte avta noe til neste år pga. et behov for innstramminger i finanspolitikken. Japans offentlige gjeldsgrad er den høyeste i noe land med moden økonomi, anslagsvis 250% av landets brutto nasjonalprodukt. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 2

3 I april neste år vil merverdiavgiften i Japan bli satt opp til 8% fra dagens 5%, så det er vel fortsatt noen ubrukte beskatningsmåter som kan finansiere gjelden. For land med fremvoksende økonomi antas veksten i 2014 å bli omlag 5%. En avmatning i veksttakten i land med fremvoksende økonomi kan dels henføres til stagnerende råvarepriser og tilstramminger i internasjonale finansmarkeder, og dels henføres til at vekstpotensialet er blitt redusert etter flere år med høy økonomisk vekst. Den kinesiske veksten antas å bli redusert noe fra svært høye nivåer i de siste årene, og endog kunne bli lavere enn myndighetenes mål setting om 7,5% vekst. For å øke vekstpotensialet ytterligere er det behov for nye politiske reformer i flere land med fremvoksende økonomi. Herunder bør Kina antagelig stimulere privat konsum til fortrengsel for økte investeringer, og Brasil og India må fjerne noen lovmessige hindringer som begrenser investeringsmulighetene. I Brasil er det høy inflasjon, og sentralbanken økte den offisielle renten for daglig likviditet mellom banker til 9,5% i oktober. De landene som for tiden står for de absolutt største bidragene til veksten i verdensøkonomien antas å være: Kina, USA, India, Japan og Indonesia. Amerikanske politikere har på nytt utsatt de nødvendige vedtakene for å finansiere underskuddene i statsregnskapet, denne gangen til februar neste år. Så langt har de manglende budsjettvedtakene kun gitt kortvarige og relativt små negative impulser for den økonomiske veksten i USA. I det lange løp kan ikke verdens finansmarkeder fungere med tilnærmet nullrente i pengemarkedene og høy statsgjeld i de fleste land med moden økonomi. Amerikansk pengepolitikk er i ferd med å være ved et vendepunkt. Markedsaktørene er overbevist om at sentralbanken (Federal Reserve) snart vil avslutte sine store pengepolitiske stimulansepakker. Dette er også årsaken til den stigningen som har vært i de langsiktige rentesatsene i år. Avslutningen av de pengepolitiske tiltakene i USA er kanskje bare delvis diskontert i internasjonale finansmarkeder. I så fall er det en risiko for at verdsettelsene og svingningene i valuta, penge og kapitalmarkeder vil kunne bli påvirket mer enn hva man i dag legger til grunn. Store svingninger i finansmarkedene vil derfor på nytt kunne påvirke den økonomiske veksten i en negativ retning. I oktober måned var de internasjonale råvarepriser generelt noe svakere. De fleste prisendringene var imidlertid svært små. Rogers råvareindeks falt med 1,8%, og er nå 4,9% lavere enn ved årets start regnet i USD. Regnet i NOK viser denne råvareindeksen likevel en oppgang på 1,7% fra årsskiftet. Oljeprisen var omtrent uendret i oktober, og prisen på Brent oljen sluttet måneden på snaue 109 USD. Regnet i NOK er oljeprisen nå 4% høyere enn ved årets start. Renter og valuta De langsiktige statsrentene i Tyskland og USA ble litt lavere i oktober, men langsiktige rentenivåer er fortsatt betydelig høyere enn ved årets start. Korte 3 måneders rentee falt også noe i USA og Tyskland. Rentenedgangen for langsiktige statsobligasjoner kan derfor skyldes en lavere forventet rentebane for sentralbankrenter; dvs. at markedet tror at sentralbankene vil drøye med tidspunktet for rentehevning. I Norge var alle statsrenter omtrent uendret, til tross for en nedgang i nivået for kortsiktige norske FRA (fremtidige rentesats avtaler). FRA kontraktene for 3 måneders Nibor (norsk interbankrente) for september 2014 falt for eksempel med 0,27% poeng til 1,82%. Til sammenligning var 3 måneders Nibor ved utgangen av oktober 1,66%. Nivået for statsrenter i de gjeldsbelastede europeiske landene Hellas, Portugal, Irland, Italia og Spania falt kraftig i oktober. Vurdert ut fra de siste rentenivåene for statsgjeld kan det virke som om gjeldskrisen nå er løst i de nevnte landene, med mulig unntak av Hellas. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 3

4 3,20 2,70 2,20 1,70 1,20 0,70 0,20 0,30 Rentekurve endringer i oktober 0,03 0,05 0,00 0,08 0,01 0,13 0,06 0,11 0,00 US Tysk Nor US 31/10 US 30/9 Tysk 31/10 Tysk 30/9 Nor 31/10 Nor 30/9 Kilde: Bloomberg 2 År 5 År 10 År 3,5 10 års statsrenter i ,5 3,0 3,0 2,5 2,0 1,5 2,5 2,0 1,5 US 10y Nor 10y Tysk 10y 1,0 1,0 des. 12 jan. 13 feb. 13 mar. 13 apr. 13 mai. 13 jun. 13 jul. 13 aug. 13 sep. 13 okt. 13 Kilde: Bloomberg Sentrale rentenivåer (pr.31.10) Sentralbankrente 3 mnd. rente 10 års statsobl. USA 0,25 0,24 2,55 Euro 0,50 0,23 1,67 UK 0,50 0,51 2,62 Sverige 1,00 1,08 2,27 Norge 1,50 1,66 2,81 Den amerikanske sentralbanksjefen, Ben Bernanke, valgte på sentralbankmøtet den 30. oktober å opprettholde det eksisterende kjøpsprogrammet av amerikanske statsobligasjoner. Pga. den politiske konflikten om gjeldstaket i USA var dette som forventet. Konsensus er nå at utfasingen av kjøpsprogrammet vil starte i første halvdel av neste år. Det forventede tidspunktet for sentralbankens første renteheving er derved også utsatt. Det kom lite nytt fra møtet i den europeiske sentralbanken (ECB) i oktober. Etter det siste ECBmøtet har det vært et uventet fall i europeisk inflasjon. Det antydes nå at den europeiske sentralbankens styringsrente kan bli satt ned fra 0,50% til 0,25% før årets slutt. Europeiske inflasjonstall har vært overraskende lave i de siste 3 månedene. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 4

5 10 års statsrente i PIIGS siste 4 måneder 5,5 5 4, Irland 10y Italia 10y Spania 10y , Port 10y (høyre akse) Greece 10y (høyre akse) Kilde: Bloomberg Oktober Hittil i år Danske Kroner Euro Sveitsiske Franc Svenske Kroner New Zealandske Dollar US Dollar Syd Koreanske Won Mexikanske Peso Britiske Pund Taiwanske Dollar Singapore Dollar Canadiske Dollar Brasilianske Real Australske Dollar Japanske Yen Syd Afrikanske Rand Kilde: Bloomberg Valutakurser Endring mot NOK 0,7 % 0,7 % 1,2 % 1,9 % 1,8 % 1,2 % 0,3 % 0,1 % 2,0 % 0,8 % 0,1 % 2,5 % 1,6 % 2,0 % 2,5 % 1,3 % 5,8 % 1,0 % 9,7 % 2,0 % 0,2 % 10,2 % 10,2 % 8,2 % 7,6 % 7,0 % 6,9 % 6,7 % 6,1 % 5,7 % 5,5 % 5,3 % I oktober styrket verdien av norske kroner seg. Verdistigningen for NOK var imidlertid relativt moderat, med en styrkelse på 0,7% mot EUR og 1,2% mot USD. I forhold til valutakursene ved årets start har verdien av NOK svekket seg til dels betydelig mot de fleste store valutaslag. Av valutaslag som har vist en svakere utvikling enn NOK hittil i år er bl.a. JPY (japanske yen) og AUD (australske dollar). CHF 6,57 1,2 % 8,2 % Kilde: Bloomberg Geopolitiske forhold Sentrale valutaer mot NOK % endring i oktober % endring YTD USD 5,94 1,2 % 6,9 % EURO 8,08 0,7 % 10,2 % SEK 0,92 1,9 % 7,6 % GBP 9,54 2,0 % 5,7 % JPY 6,05 1,3 % 5,8 % Borgerkrigen i Syria har fortsatt i oktober. Intensiteten i krigføringen mellom partene synes kanskje å ha avtatt noe. Etter at regimet har lovet å ødelegge Syrias kjemiske våpen, synes omverdenens interesse for konflikten å ha blitt mindre. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 5

6 I Irak har det i oktober vært mangfoldige bombeangrep. Flere tusen mennesker er drept i bombeangrepene i de siste månedene. Også i den autonome kurdiske regionen i Irak har det i oktober vært tilfeller av bombesprengninger. I Egypt har det også i oktober vært blodige uroligheter mellom militærstyrkene og tilhengerne av det muslimske brorskapet. Den avsatte presidenten Muhammad Morsi skal for retten i november. Et uighurisk ektepar, med svigermor i baksetet, kjørte inn i en folkemengde på Tiananmen plassen i Beijing, og drepte 2 og skadet 38 personer. Dette ble straks stemplet som et terroristangrep av kinesiske myndigheter. Uighurene er en muslimsk befolkningsgruppe som er i etnisk konflikt med kineserne i vest Kina. Kinesiske myndigheter synes å være svært opptatt av å unngå uroligheter i forkant av et planlagt møte i kommunistpartiets sentralkomite i november. Kinas president Xi Jinping har hintet til utenlandske statsledere om at det kommende møtet i sentralkomiteen vil bli det viktigste for Kina siden Det var nettopp sentralkomiteens møter i desember 1978 som banet veien for de store forandringene som siden har skjedd i kinesisk økonomisk politikk. Vedtakene på det kommende møtet i den kinesiske sentralkomiteen (om lag 370 representanter) i november vil kunne få stor betydning for utviklingen i både kinesisk økonomi og i verdensøkonomien. Kinesisk økonomi er fortsatt relativt tungt sentralstyrt. For å få i stand en ny form for vekst i Kina, som i større grad tilgodeser befolkningen, vil det antagelig være et behov for mer liberale økonomiske reformer. Kinas utenrikspolitiske og militære ambisjoner synes dessverre å være økende, og vi får håpe at dette ikke blir hovedtemaet på møtet. I oktober har en stor del av nyhetsbildet dreid seg om den overvåkingsaktiviteten som har vært drevet (og drives) av forskjellige amerikanske etteretningsorganer mot land og ledere i land som antas å skulle være USAs allierte. I særdeleshet synes det å være svært delikat at selv den tyske statslederen Angela Merkels mobiltelefon skal ha blitt avlyttet av amerikanske National Security Agency (NSA). Etter at det ble avslørt at samme NSA hadde spionert på e posten til Brasils president Dilma Rousseff og landets statsoljeselskap, avlyste hun et planlagt offisielt statsbesøk til Washington. President Rousseff ønsker å avholde et internasjonalt møte om internettsikkerhet til neste år, og hun forsøker samtidig få i stand et sikkert og avlyttingsfritt e mail system. Ved den måten som de statsfinansielle problemene i USA ble forsøkt løst i Kongressen, har amerikanske politikere mistet noe respekt og troverdighet i velgermassen. Republikanerne, ledet an av «tea party bevegelsen», tvang gjennom en offentlig nedstengning av statlige virksomheter for første gang på 17 år. Dette var angivelig fordi Demokratene ikke ville endre president Obamas vedtatte helsereform (Obamacare). Etter 16 dager ble det oppnådd en enighet om å øke det vedtatte gjeldstaket. Denne enigheten ble oppnådd kun timer før den fristen som var satt for at det amerikanske Finansdepartementet kunne fortsette å betale USAs regninger. Vedtaket i oktober var imidlertid bare en utsettelse av utfordringen med å måtte foreta reelle beslutninger. Det vil derfor måtte bli en ny runde med politisk tautrekking i februar måned neste år, for å finne løsninger på USAs offentlige budsjetter. Internasjonale aksjemarkeder De globale aksjemarkedene fortsatte å stige i oktober. En stor del av oppgangen skjedde etter at de amerikanske politikerne i kongressen ble enige om en midlertidig utvidelse av det amerikanske gjeldstaket, og etter fremleggelsen av positive data for økonomisk vekst. Frykten for virkningene av sentralbankenes fremtidige innstramminger har avtatt. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 6

7 Kilde: Oslo Børs Aksjonærstruktur Oslo Børs Utlendingers eierandel har ikke vært høyere siden før finanskrisen okt.13 Utenlandske investorer Private, Fond, Livsforsikring Andre (i hovedsak norske bedrifter) Norsk offentlig forvaltning Svingningene (volatiliteten) i aksjemarkedene har derved blitt enda mindre, og har kommet ned fra et allerede historisk svært lavt nivå. Nedsidesikring av posisjoner er relativt sett blitt billigere, og investorenes risikoappetitt har økt. Tross nye rekordnoteringer for aksjeindeksene i flere land er de internasjonale aksjemarkedene generelt normalt priset. Trolig vil den økte risikoappetitten, eller mangelen på gode alternative investeringer, gjøre aksjemarkedene dyrere. Vi vil derfor kunne nå nye rekordnivåer også i tiden fremover. Forskjellen i aksjekursutviklingen mellom modne og fremvoksende økonomier, som hittil i år har vært stor i de modne markedenes favør, avtok i oktober. Innenfor de fremvoksende økonomiene var det likevel store forskjeller. I aksjemarkedene i India, Indonesia og Tyrkia var det en solid oppgang. Det kinesiske aksjemarkedet var derimot svakere, med tilnærmet flat kursutvikling i oktober. Morgan Stanleys verdensindeks steg i oktober med 4,0% i USD (2,7% i NOK), og har i 2013 steget med 22,6% i USD (31,1% i NOK). Sammenlignet var Morgan Stanleys indeks for fremvoksende økonomier opp 4,9% i USD (3,7% i NOK) i oktober, men har hittil i år bare steget med 0,5 % i USD (7,5% i NOK). Det amerikanske aksjemarkedet, målt ved S&P 500 indeksen, steg 4,6% i USD (3,4% i NOK). Fra årsskiftet har denne indeksen steget med 25,4% i USD (34% i NOK). Den brede europeiske indeksen (Bloomberg European 500 index) steg med 3,8% i EUR (3,1% i NOK) i oktober og har for året gitt en avkastning på 18,9% i EUR eller 31% i NOK. I Europa var det børsene i de forgjeldede landene Italia og Spania som steg mest. Verdiutviklingen i det japanske aksjemarkedet var litt svakere i oktober. MSCI World Index Avkastning aksjeindekser Lokal valuta I NOK Oktober YTD Oktober YTD 3,9 % 22,5 % 2,7 % 31,0 % S&P 500 Index 4,6 % 25,3 % 3,4 % 34,0 % Bloomberg European 500 3,8 % 18,9 % 3,1 % 31,0 % Nikkei 225 0,9 % 39,9 % 2,2 % 30,3 % MSCI Emerging Markets Index Oslo Børs Fondsindeks 6,3 % 0,5 % 3,6 % 7,4 % 6,3 % 20,2 % 6,3 % 20,2 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 7

8 Prosentvis endring i aksjemarkedene hittil i år (regnet i NOK) des. 31. jan. 28. feb. 31. mar. 30. apr. 31. mai. 30. jun. 31. jul. 31. aug. 30. sep. 31. okt. Morgan Stanley Verdensindeks Morgan Stanley Emerging Markets OSEFX Norge Kilde: Bloomberg Prosentvis endring i aksjemarkedene hittil i år (regnet i NOK) des. 31. jan. 28. feb. 31. mar. 30. apr. 31. mai. 30. jun. 31. jul. 31. aug. 30. sep. 31. okt. BE500 Europa NKY Japan S&P 500 USA Kilde: Bloomberg Det var positiv utvikling i alle næringssektorer i de viktigste aksjemarkedene i oktober. Aksjer innenfor telekommunikasjon ga best avkastning i modne markeder, med kraftig oppgang i både Europa og USA. I de fremvoksende økonomiene hadde aksjer i telekommunikasjonssektoren imidlertid den svakeste verdiutviklingen. Investeringer i store selskaper hadde generelt en bedre verdiutvikling enn investeringer i små selskaper. I oktober steg omsetningsvolumene av aksjer markert i både USA og Europa, etter noen foregående måneder med laber omsetning. Norsk økonomi Vi har i de siste markedsrapportene beskrevet situasjonen i norsk økonomi relativt utførlig. Av nye makroøkonomiske data som ble presentert i oktober er det særlig lavere norske inflasjonstall og en svak nedgang i boligprisene som har vakt oppmerksomhet. Norges Bank sendte den 24. oktober ut en pressemelding etter det foregående rentemøtet, hvor det ble vedtatt å holde den norske styringsrenten uendret på 1,5%. Begrunnelsen for vedtaket var som følger: «Prisveksten i september var lavere enn ventet, men Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 8

9 samtidig har kronen svekket seg siden forrige rentemøte. For øvrig har den økonomiske utviklingen både ute og hjemme vært om lag som ventet.» I oktober gikk den «rød grønne» Stoltenberg regjeringen av etter åtte år med regjeringsmakten. Den 16. oktober ble den nye Høyre Fremskrittspartiet regjeringen under ledelse av Erna Solberg utnevnt i statsråd. Den nye regjeringen har 18 statsråder, som bare er en reduksjon på 2. Antall statssekretærer er nesten samme antall som i den forrige regjeringen, og trofaste partislitere blir nå belønnet. I utgangspunktet er det relativt begrenset hvilke endringer som Regjeringen kan sette i verk i norsk økonomi på kort sikt. Det foreslåtte statsbudsjettet for 2014 er dessuten arvet av den gamle regjeringen. De vedtakene som skal fattes nå om Statsbudsjettet for 2014 vil antagelig innebære en noe større bruk av oljepenger og mer satsing på veiutbygging i sentrale strøk av landet. Forøvrig er det spenning knyttet til vedtakene om formuesskatt og arveavgift. Et viktig tall å huske er at anslaget for verdien av oljefondet (Statens Pensjonsfond Utland) ved kommende årsskiftet er hele milliarder kroner. For å foreta større endringer i offentlig styringsstruktur og norsk samfunnsoppbygging må det skje lovendringer av Stortinget. Den nye regjeringen vil da være avhengig av støtte fra minst et av støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti. Stortinget vil igjen kunne bli en betydningsfull politisk arena. Det norske aksjemarkedet Ut i fra historiske hendelser er oktober måned blitt demonisert som skrekkens måned i aksjemarkedene, både internasjonalt og på Oslo Børs. I år var oktober måned derimot både mild og lite lunefull. Verdiutviklingen i internasjonale aksjemarkeder var god, og investeringer notert på Oslo Børs var blant de beste i den vestlige verden. Fondsindeksen steg med 6,3%, og hovedindeksen steg med 6,1%. Dermed ble oktober den måneden hittil i år med størst verdioppgang på Oslo Børs, og aksjeindeksene er i ferd med å sette historiske toppnoteringer. På Oslo Børs var oppgangen i oktober bredt basert, og omlag 70% av indeksselskapene viste en positiv utvikling. I løpet av oktober har en stor del av de børsnoterte bedriftene levert resultater for 3. kvartal. Generelt har resultatene vært omlag som forventet, eller noe bedre. Særlig har norske banker og forsikringsselskaper levert gode resultater. Siden årsskiftet er oppgangen 20,2% for fondsindeksen og 19,9% for hovedindeksen. Verdioppgangen på Oslo Børs i år er imidlertid svakere enn den generelle oppgangen i verdensindeksen (MSCI World Index), som har steget med 31,1% i NOK. På den annen side har utviklingen på Oslo Børs hittil i år vært bedre enn aksjeindeksen for store selskaper i fremvoksende markeder, som bare har steget med 7,4% i NOK. Vi kan forøvrig legge merke til at i høst har utlendingenes eierandel på Oslo Børs økt, og er på det høyeste nivået siden før finanskrisen. På Oslo Børs er det notert en del store selskaper i sektorene råvarer og energi, hvor kursutviklingen er blitt dempet av lavere råvarepriser. Eksempelvis har verdiutviklingen for det største selskapet på børsen, Statoil, vært under 7%. Dessuten har investeringer i store selskaper som Yara og Norsk Hydro hittil i år gitt negativ avkastning. Om lag halvparten av oppgangen i fondsindeksen i år kan tilskrives verdiøkningen for fire indekstunge selskaper; DNB (+53%), Telenor (+33%), Schibsted (+57%) og Seadrill (+41%). Historisk har det norske aksjemarkedets bevegelser ofte kommet i store klumper, både opp og ned. Oslo Børs har således vært regnet som en relativt volatil børs. Kursbevegelsene for norske aksjer har i år vært Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 9

10 lite volatile, og årets stort sett jevne kursoppgang er historisk sett nesten et unntakstilfelle. Selskap Verdiutvikling Fondsindeksen Aksjer med indeksvekt > 1% OSEFX % vis Indeks vekt Verdiutvikling i % i oktober Verdiutvikling i % hittil i år Pr. 31. oktober DNB 9,5 15,6 53,2 Statoil 9,0 3,3 6,7 Telenor 8,4 4,1 33,4 Seadrill 7,3 2,1 41,2 Schibsted 4,7 17,4 56,8 Orkla 4,7 10,2 4,5 Yara International 4,5 3,5 1,4 Subsea 7 4,3 0,7 1,4 Norsk Hydro 3,9 6,7 1,9 Gjensidige Forsikring Royal Caribbean Cruises 3,6 22,4 50,2 3,2 9,6 38,5 Marine Harvest 3,1 8,7 39,7 TGS Nopec Geophysical Co Petroleum Geo Services 2,7 7,5 6,0 2,5 2,8 22,8 Storebrand 2,2 15,4 43,3 Aker Solutions 2,1 2,5 24,3 Prosafe 1,9 6,4 13,1 DNO International 1,6 26,3 81,1 Algeta 1,4 1,9 52,8 Fred Olsen Energy 1,3 6,1 12,0 Opera Software 1,3 12,9 129,0 Tomra Systems 1,1 3,1 11,4 Kongsberg Gruppen Det Norske Oljeselskap Norwegian Air Shuttle 1,1 5,5 3,1 1,1 4,2 2,8 1,0 12,7 70,2 Ved årets start la vi til grunn som vårt hovedsyn for utviklingen i det norske aksjemarkedet i 2013 at oppgangen i fondsindeksen ville være i intervallet +10% til +20%. Denne oppfatningen om en verdioppgang for Oslo Børs i 2013 har vi holdt uendret i alle markedsrapporter hittil i år. Ved den siste sterke kursoppgangen i oktober ble dette intervallet brutt. At det norske aksjemarkedet har krysset vårt anslag ved årets start er ikke noe godt argument for å ta penger vekk fra det norske aksjemarkedet. Vi vil her minne om at vi i vårt dokument «økonomiske utsikter for 2013» fremholdt at det mulige utfallsrommet for indeksutviklingen i år var i intervallet 10% til +40%, selv om +10% til +20% var vårt hovedsyn. Ved en vurdering av aksjeprising sett mot risiko er det fortsatt ytterligere stigningspotensiale i dagens norske aksjemarked. Om investorenes økende risikovilje medfører en såkalt multippelekspansjon for norske aksjer, vil oppgangen endog kunne bli svært betydelig. For tiden synes den vesentlige trusselen for aksjekursene på Oslo Børs å være om det skulle skje overraskende og store negative geopolitiske hendelser eller en brå og kraftig nedgang i oljeprisen. Vurdert etter historiske prisingskriteringer for pris/inntjening eller pris/bokført verdi av egenkapitalen synes det norske aksjemarkedet fortsatt ikke å være krevende priset, til tross for den siste store kursoppgangen. Dessuten har kursoppgangen som før nevnt vært relativt skjev. Flere enkeltselskaper synes å ha et godt verdistigningspotensiale, ikke minst ved bedrede internasjonale konjunkturer. Det globale risikobildet synes i år også å ha blitt noe bedre. Gjeldsproblemene i euroområdet er mindre problematiske, og geopolitiske forhold tynger ikke markedene i særlig grad. Med forventninger om høyere global økonomisk vekst til neste år bør flere norske bedrifter kunne opprettholde eller øke inntjeningen. Ikke minst er flere norske eksportbedrifters konkurranseevne blitt bedre, som følge av svekkelsen av verdien av NOK. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 10

11 Aksjekurser er bl.a. basert på bedriftenes nåværende og fremtidige inntjening vurdert i mot investorenes oppfatning av risikoen ved å eie aksjer. Årets kursoppgang synes å kunne henføres til en bedring av begge faktorene, både inntjening og risiko. Til neste år forventes inntjeningen i norske bedrifter å bli høyere enn i år. Samtidig har bedriftenes finansielle balanser generelt blitt bedre. De faktorene som har løftet aksjemarkedet i år synes derfor også å kunne gi muligheter for betydelig høyere aksjekurser i det nærmeste året. Så langt har det dessuten vært relativt beskjedent med oppkjøp og fusjoner på Oslo Børs, som normalt bidrar til oppgang i aksjemarkedet. Det er fåfengt å spå når en ny kursstigning vil skje, men dersom man ikke er investert er man garantert å gå glipp av verdioppgangen når den kommer. Oversikt over våre fonds historiske utvikling Våre fond: Avkastning oktober 2013 Årsavkastning 2013 Fondsfinans Spar 4,3% 16,0% Fondsfinans Aktiv 3,6% 11,6% Fondsfinans Farmasi 2,2% 37,2% Fondsfinans Alt. Energi 2,8% 28,1% Fondsfinans Kreditt 0,7% 3,8%* OSEFX 6,3% 20,2% MSWI (i NOK) 2,7% 31,0% Årsavkastning % 15% 12% 4% 21% 9% Årsavkastning % 14% 4% 32% 19% 3% Årsavkastning % 17% 9% 14% 22% 14% Årsavkastning % 55% 19% 2% 70% 9% Årsavkastning % 42% 8% 51% 57% 23% Avkastning siste 5 år 144% 93% 111% 31% 131% 72% Gjsn. årlig avkast. siste 5 år ** 19% 14% 16% 7% 18% 11% Avkastning siste 10 år 349% 263% 147% 239% 82% Gjsn. årlig avkast. siste 10 år ** 16% 14% 9% 13% 6% Avkastning siden oppstart 540% 239% 74% 63% Standardavvik siste år 10% 8% 5% 8% 11% 10% Standardavvik siste 5 år 20% 17% 10% 20% 20% 17% Standardavvik siste 10 år 23% 20% 12% 25% 16% Fondets størrelse (mill.kr.) Netto andelsverdi pr , , , , ,5957 * Siden oppstart 30. april 2013 ** Geometrisk beregnet Redaktør og ansvarlig for innholdet i våre markedsrapporter er Odd Hellem Investeringsdirektør Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 11

12 Fondsfinans Spar Oktober 2013 Kursoppgangen på Oslo Børs i oktober har vært den sterkeste hittil i år. Fondsindeksen steg med 6,3% og hovedindeksen steg med 6, 1%. Etter årets 10 første måneder er kursoppgangen for de to norske indeksene hhv. 20,2% og 19,9%. Fondsfinans Spar hadde en god verdiutvikling i oktober, og fondet steg med 4,3% i verdi. Hittil i år er verdioppgangen for fondet 16%. Dette anser vi som tilfredsstillende, og i tråd med våre forventninger ved årets start. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av oktober er den høyeste månedsverdsettelsen siden fondet ble etablert i desember Av fondsindeksens 54 verdipapirer hadde nesten 70% en positiv verdiutvikling. I oktober var kurssvingningene noe større enn i de foregående månedene. Flere selskaper viste en svært sterk kursstigning. Hele 12 selskaper steg mer enn 10% i verdi. Sterkest kursstigning viste Kongsberg Automotive (+58%) og DNO International (+26%). Kun 1 av fondsindeksens selskaper falt mer enn 10%; BWG Homes ( 13%). Størst positiv indekspåvirkning i oktober hadde DNB (+16%), Schibsted (+17%), Gjensidige (+22%) og Orkla (+10%). Mer enn ¾ deler av selskapene i fondets portefølje hadde en positiv verdiutvikling i oktober. Det var en særlig god kursutvikling for våre investeringer innenfor bank og forsikring. Best % vis verdiutvikling hadde investeringene i: Schibsted (+17%), DNB (+16%), Storebrand (+15%), Opera Software (+13%), SRBank (+12%), Orkla (+10%), Sparebanken Midt Norge (+10%), RCL (+10%), (danske) Alm Brand (+9%) og Sparebanken Vest (+9%). Våre to svakeste investeringer var to av de minste investeringene i porteføljen, Songa Ofshore ( 15%) og BWG Homes ( 13%). Vi har i oktober i hovedsak kun foretatt mindre porteføljetilpasninger, dels i forbindelse med innløsninger og tegninger. Herunder har vi solgt oss helt ut av fondets minste investering ViZRT. I løpet av måneden har vi økt investeringene noe i bl.a. Norsk Hydro, Borregaard, Opera Software og WWASA. Vi har redusert investeringene i bl.a. Atea, Statoil, Orkla, Yara, Schibsted og (danske) Alm Brand. Egenkapitalinvesteringene var ved månedsslutt fordelt på 31 selskaper, hvorav 29 er notert på Oslo Børs og 2 på utenlandske børser (3% av fondet). Ved månedsskiftet var fondet nesten fullinvestert i egenkapitalinstrumenter. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: Yara 6,9% Statoil 6,7% Storebrand 6,4% Norsk Hydro 4,9% Subsea 7 4,8% Siem Offshore 4,4% DNB 3,9% Odfjell A 3,7% Det Norske Oljeselskap 3,7% Schibsted 3,6% (Til sammen 49,2% av porteføljen) Andelsverdi: 6 404,8951 Materialer & Industri 28,3 % Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 11,8 % IT/Telecom 4,2 % Bankinnskudd 0,5 % Finans 23,4 % Energi 31,9 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 12

13 Fondsfinans Aktiv Oktober 2013 Kursoppgangen på Oslo Børs i oktober har vært den sterkeste hittil i år. Fondsindeksen steg med 6,3% og hovedindeksen steg med 6, 1%. Etter årets 10 første måneder er kursoppgangen for de to norske indeksene hhv. 20,2% og 19,9%. Fondsfinans Aktiv hadde en god verdiutvikling i oktober, og fondet steg med 3,6% i verdi. Hittil i år er verdioppgangen for fondet 11,6%. Dette anser vi som tilfredsstillende, ettersom fondet er et kombinasjonsfond. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av oktober er den høyeste månedsverdsettelsen siden fondet ble etablert i april Av fondsindeksens 54 verdipapirer hadde nesten 70% en positiv verdiutvikling. I oktober var kurssvingningene noe større enn i de foregående månedene. Flere selskaper viste en svært sterk kursstigning. Hele 12 selskaper steg mer enn 10% i verdi. Sterkest kursstigning viste Kongsberg Automotive (+58%) og DNO International (+26%). Kun 1 av fondsindeksens selskaper falt mer enn 10%; BWG Homes ( 13%). Størst positiv indekspåvirkning i oktober hadde DNB (+16%), Schibsted (+17%), Gjensidige (+22%) og Orkla (+10%). Mer enn ¾ deler av selskapene i fondets portefølje hadde en positiv verdiutvikling i oktober. Det var en særlig god kursutvikling for våre investeringer innenfor bank og forsikring. Best % vis verdiutvikling hadde investeringene i: Schibsted (+17%), DNB (+16%), Storebrand (+15%), Opera Software (+13%), SRBank (+12%), Orkla (+10%), Sparebanken Midt Norge (+10%), RCL (+10%), og Sparebanken Vest (+9%). Våre to svakeste investeringer var to av de minste investeringene i porteføljen, Songa Ofshore ( 15%) og BWG Homes ( 13%). Vi har i oktober i hovedsak kun foretatt mindre porteføljetilpasninger. Herunder har vi solgt oss helt ut av fondets minste investering ViZRT. I løpet av måneden har vi økt investeringene i Norsk Hydro. Vi har redusert investeringene i bl.a. Atea, DNB, Norwegian Property, Aker og Orkla. Egenkapitalinvesteringene var ved månedsslutt fordelt på 30 selskaper som alle er notert på Oslo Børs. Ved utgangen av måneden var om lag 78% av fondet investert i aksjer og egenkapitalbevis, som er en liten nedgang fra foregående måned. Likviditetspostene er i form av bankinnskudd og norske bankobligasjoner med renteløpetid under et år. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Yara 5,4% Statoil 5,0% Storebrand 4,8% Siem Offshore 4,0% Norsk Hydro 3,9% Subsea 7 3,8% Aker 3,0% Schibsted 2,9% Odfjell A 2,8% Sparebank 1 SR Bank 2,8% (Til sammen 38,6% av porteføljen) Andelsverdi: ,5115 Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 11,7 % IT/Telecom 2,8 % Fordeling på undergrupper: Materialer & Industri 22,7 % Finans 17,7 % Sertifikater og obligasjoner 9,4 % Energi 23,3 % Bankinnskudd 12,4 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 13

14 Fondsfinans Farmasi Bioteknologi Oktober 2013 Verdien av de store internasjonale selskapene i helsesektoren økte på nytt i oktober. Helseaksjeindeksen (MSCI World Health Care Index) steg med 3,9% i USD tilsvarende 2,6% i NOK. Fra årsskiftet har verdistigningen for denne aksjeindeksen for helsesektoren steget med 30,6% i USD (39,7% i NOK). Fondsfinans Farmasi Bioteknologi hadde i oktober på nytt en god positiv verdiutvikling. Fondet steg med +2,2%. Fra årsskiftet er verdistigningen for fondet hele 37,2%, og dette anser vi som meget tilfredsstillende. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av oktober er den høyeste månedsverdsettelsen siden fondet ble etablert i juni I oktober var verdiutviklingen for store selskaper innenfor helsesektoren på verdensbasis omlag som for gjennomsnittet av de 10 aksjesektorene. Amerikanske helseaksjer hadde generelt en bedre verdiutvikling enn den internasjonale helseindeksen. Indeksen for bioteknologiselskapene på den amerikanske Nasdaq børsen viste imidlertid en negativ verdiutvikling i oktober. Fra årsskiftet har likevel denne Nasdaq bioteknologiindeksen fortsatt en stigning på 50% i USD (60% i NOK). Verdiutviklingen for internasjonale helseaksjer synes ikke å bli særlig påvirket av USAs budsjettproblemer, og innføringen av Obamacare vil by på nye muligheter for deler av næringen. Til tross for en solid kursoppgang for helseaksjer i år, er verdsettelsene for flere av helseselskapene ikke overdrevent høye, vurdert både etter nåværende og fremtidig inntjeningsevne. Det er likevel mulig at verdsettelsen av bioteknologiselskaper vurdert som en samlet gruppe er blitt for høy. Utfordringen ved prisingen av slike selskaper er at det er vanskelig å vurdere hvem som vil lykkes, og de enkeltstående vinnerne i kappløpet om produktutvikling kan bli svært rikelig belønnet. Prisingen av flere bioteknologiselskaper har nærmest fått preg av å være dyre opsjoner, med implisitt høy volatilitet. I fondets portefølje var det (i NOK) en positiv verdiutvikling for omlag 2/3 deler av selskapene. Best verdiutvikling hadde (norske) Biotec Pharmacon (+29%), (spanske) Almirall (+17%), (tyske) Stada (+12%), (amerikanske) Cardinal Health (+11%) og (danske) Ambu (+10%). Kun en av investeringene falt mer enn 10%; (svenske) Medivir ( 22%). Vi har i løpet av måneden redusert investeringene i en del selskaper etter foregående god kursutvikling. Herunder har vi solgt ut investeringen i (danske) Lundbeck. Videre har vi redusert investeringene i (danske) Alk Abello, (tyske) Stada, (svenske) Medivir, (svenske) Swedish Orphan Biovitrum, (norske ) Biotec Phamracon og (danske) Ambu. Som nytt selskap til porteføljen er det investert i det finske farmasiselskapet Orion. Av fondets 33 investeringer er 3 selskaper notert på Oslo Børs, og utgjør omlag 7% av porteføljen. Øvrige investeringer er i utenlandske selskaper, hvorav 15 er amerikanske og 15 er europeiske. I henhold til vedtektene skal fondet ikke foreta noen form for valutasikring. Fondet var nesten fullinvestert ved månedens utgang. Våre 10 største aksjeinvesteringer Fordeling på undergrupper: Bayer 6,1% Sanofi 5,9% UCB 5,4% Stada Arzneimittel 4,7% Mylan 4,7% Humana 3,8% Genmab 3,6% Cardinal Health 3,5% Zimmer Holdings 3,4% Quest Diagnostics 3,3% (Til sammen 44,4% av porteføljen) Andelsverdi: ,9899 Bankinnskudd 1,8 % Medisinsk utstyr og Diagnostika 21,3 % Farmasi 43,4 % Helsetjenester 23,7 % Bioteknologi 16,2 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 14

15 Fondsfinans Alternativ Energi Oktober 2013 Aksjeutviklingen for aksjer innenfor alternativ energi segmentet fortsatte oppgangen i oktober. Oppgangen var på linje med det generelle aksjemarkedet, mens sektoren for året som helhet har hatt en bedre utvikling. Den amerikanske Wilderhill NEX indeksen steg +5,2% i USD (+3,9% i NOK), mens S&P Global Clean Energy Index var opp 3,3% i USD (+2,1% i NOK). Så langt i år er Wilderhill NEX indeksen opp 54,1% i USD (64,8% i NOK), mens S&P Global Cleen Energy Indeksen har steget 48,8% i USD (59,1% i NOK). Fondsfinans Alternativ Energi hadde i oktober en positiv verdiutvikling på 2,8%. Siden årets start er fondets verdioppgang 28,1%. Storbritannia, som sliter med et stort energiunderskudd skal bygge sitt første atomkraftanlegg på nesten 20 år. Myndighetene har inngått en avtale med et konsortium, ledet av det franske energiselskapet EDF, om byggingen av et atomkraftverk til en samlet verdi på nesten 140 milliarder kroner. I konsortiet deltar også 2 store kinesiske selskaper. Atomkraftanlegget vil være det første nye anlegget i verden siden Fukushima ulykken i Japan i Et av hovedargumentene for investeringen fra den britiske regjeringen, er hensynet til miljøet. Argumentasjonen er sett på som kontroversiell av mange, men den britiske regjeringen sier økt satsing på atomkraft vil redusere avhengigheten av fossile brennstoff som kull og gass. Fossile brennstoff er hovedkilden til utslipp av skadelige drivhusgasser. Som følge av det store energiunderskuddet er det varslet store prisøkninger på strøm og gass til forbrukerne. Fondet har ingen investeringer i Atomenergi, selv om vedtektene åpner for dette. Beslutningen om å investere i REC Solar var et lykketreff. I forhold til investert beløp steg aksjen 359% i oktober. Dog var investeringen i REC Solar en av porteføljens minste investeringer. Ved utgangen av oktober utgjør aksjen 1,48% av porteføljen. Vi har også deltatt i emisjonen i det franske kabelselskapet Nexans. I fondets portefølje steg 21 av 34 investeringer i verdi i oktober, mens 12 falt i verdi. Felles for de fleste investeringene var at verdiendringene var relativt små. Noen større utslag var det likevel. Regnet i NOK var endringene størst for: REC Solar (+359%), Silver Spring Networks (+25%), Centrotec Sustainable (+22%), SAFT Group (+14%)og Eletrobras (+11%). Investeringen i Convanta var den eneste som falt markert i verdi, med en nedgang på 16%. Ved utløpet av måneden var Fondet investert i 34 selskaper. Av selskapene var 47% notert i USD, 33% i euro, 14% i NOK, 5% i CHF og 1% i CAD. Fondet sikrer ikke valutaeksponeringen. Kontantandelen var 3,9% ved månedsskiftet. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Cree 6,8% Myr Group 6,5% Cosan 6,4% Arendals Fossekompani 5,6% Siemens 4,6% ABB 4,6% General Cable Corp 3,7% SAFT Group 3,6% Quanta Services 3,4% Centrotec Sustainable 3,4% Smart Grid, kabler, transmisjon og energieffektivitet 37,3 % Fordeling på undergrupper: Geothermal 2,3 % Bio 6,4 % Sol 8,8 % Bankinnskudd 3,7 % Diverse 8,9 % Vind 1,1 % (Til sammen 48,5% av porteføljen) Andelsverdi: 2 683,1486 Energiproduksjon 20,8 % Lagring 4,0 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 15

16 Fondsfinans Kreditt Oktober 2013 I de 6 månedene siden fondets oppstart den 1. mai i år har avkastningen vært 3,78%, tilsvarende 7,70% p.a. Vi anser dette som en meget god avkastning i forhold til fondets risikoprofil. Verditilveksten i september var svært god, og månedsavkastningen ble 0,73%. I henhold til vedtektene skal gjennomsnittlig rating være BB eller bedre. Laveste rating på enkeltobligasjoner ved investeringstidspunktet skal ikke være lavere enn B. Fondets risikoprofil har variert noe basert på vårt underliggende syn på markedet. Fondets referanseindeks er den norske statssertifikatindeksen ST1X som har gitt 0,76% avkastning siden oppstart og 0,13% for måneden. Siden fondets oppstart har kredittpåslagene i obligasjonsmarkedet vært relativt stabile, men ble noe lavere i oktober. Som i september har det vært overraskende få nye utstedelser av høyrenteobligasjoner i NOK i oktober. Hovedfokuset i forvaltningsstrategien er å ha en risikospredning ved å være diversifisert på mange selskaper og sektorer og samtidig unngå tap på enkeltobligasjoner. Ved utløpet av måneden var Fondet investert i 37 obligasjoner. Andelen kredittpapirer er 84,8% og de resterende 15,2% er bankinnskudd og statspapirer. Ved månedsslutt var gjennomsnittlig løpende rente på porteføljen 6,50% p.a mot 7,07% ved inngangen av måneden. Risikoen ble redusert i løpet av måneden. Gjennomsnittlig rentedurasjon er 0,55 år. Gjennomsnittlig kredittrating var BB og gjennomsnittlig kredittdurasjon var 2,48 år. Fondsfinans Kreditt Fra oppstart September % Avkastning Portefølje Indeks % Annualisert Portefølje % 15% 10% 5% Porteføljens risikofordeling Indeks % AAA A BBB+ BBB BBB BB+ BB BB B+ B B Våre 10 største investeringer: Fordeling på undergrupper: Aker 6,1 % Det norske oljeselskap 5,1 % DNO International 4,2 % Sparebank 1 SR Bank 4,1 % BW Offshore 4,1 % North Atlantic Drilling 4,0 % Norsk Stat 3,3 % Grieg Seafood 3,2 % Viking Supply Ships 3,2 % Hoegh LNG Holdings 3,1 % (Til sammen 40,4% av porteføljen) Andelsverdi: 10377,5957 Seismikk 3,4 % Oljeproduksjon 14,6 % Oljeboring 8,2 % "Supply" skip 13,5 % Investerings selskap 6,1 % Bank 16,7 % Cruise 5,1 % Fisk 5,2 % Gasstransport 6,2 % Gruvedrift 5,9 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 16

17 Avkastning siste 5 år Fondsfinans Spar vs OSEFX 150 % 130 % 110 % 90 % 70 % 50 % 30 % 10 % 10 % 30 % Fondsfinans Spar OSEFX Fondsindeksen okt. 08 feb. 09 jun. 09 okt. 09 feb. 10 jun. 10 okt. 10 feb. 11 jun. 11 okt. 11 feb. 12 jun. 12 okt. 12 feb. 13 jun. 13 okt. 13 Avkastning siste 5 år Fondsfinans Aktiv vs OSEFX 150 % 130 % Fondsfinans Aktiv OSEFX Fondsindeksen 110 % 90 % 70 % 50 % 30 % 10 % 10 % 30 % okt. 08 feb. 09 jun. 09 okt. 09 feb. 10 jun. 10 okt. 10 feb. 11 jun. 11 okt. 11 feb. 12 jun. 12 okt. 12 feb. 13 jun. 13 okt. 13 Avkastning siste 5 år Fondsfinans Farmasi Bioteknologi 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 20 % okt. 08 feb. 09 jun. 09 okt. 09 feb. 10 jun. 10 okt. 10 feb. 11 jun. 11 okt. 11 feb. 12 jun. 12 okt. 12 feb. 13 jun. 13 okt. 13 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 17

18 Avkastning siste 3 år Fondsfinans Alternativ Energi 20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % okt. 08 feb. 09 jun. 09 okt. 09 feb. 10 jun. 10 okt. 10 feb. 11 jun. 11 okt. 11 feb. 12 jun. 12 okt. 12 feb. 13 jun. 13 okt. 13 Avkastning siden oppstart Fondsfinans Kreditt 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % apr. 13 mai. 13 jun. 13 jul. 13 aug. 13 sep. 13 okt. 13 Fondsfinans Kreditt ST1X Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 18

Markedsrapport november 2013

Markedsrapport november 2013 Markedsrapport november 2013 Oslo, 9. desember 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventningene til global økonomisk vekst i 2014 er ikke endret. ECB satte likevel ned sentralbankrenten

Detaljer

Markedsrapport januar 2014

Markedsrapport januar 2014 Markedsrapport januar 2014 Oslo, 10. februar 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventningene til økonomisk vekst er fortsatt gode, men det er økende frykt for en nedkjøling av den

Detaljer

Markedsrapport desember 2012

Markedsrapport desember 2012 Markedsrapport desember 2012 Oslo, 7. januar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det ingen større endringer i forventningene til den globale veksten. Det var en nedgang

Detaljer

Markedsrapport desember 2013

Markedsrapport desember 2013 Markedsrapport desember 2013 Oslo, 6. januar 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes at den økonomiske veksten i verden blir noe høyere i 2014 enn i 2013. Også i desember

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedsrapport juli 2013

Markedsrapport juli 2013 Markedsrapport juli 2013 Oslo, 6. august 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering De økonomiske utsiktene for eurosonen synes noe bedre. Verdien av USD svekket seg. Samtidig var det en

Detaljer

Markedsrapport mars 2014

Markedsrapport mars 2014 Markedsrapport mars 2014 Oslo, 8.april 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den russiske tilraningen av Krim-halvøya fra Ukraina har kun ført til mindre bevegelser i kapitalmarkedene.

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedsrapport april 2014

Markedsrapport april 2014 Markedsrapport april 2014 Oslo, 8. mai 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes fortsatt en bedring i global økonomisk vekst, til tross for at geopolitisk risiko har økt.

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Markedsrapport januar 2013

Markedsrapport januar 2013 Markedsrapport januar 2013 Oslo, 5. februar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det var god kursoppgang i de fleste aksjemarkeder i januar. Frykten for en global økonomisk resesjon

Detaljer

Markedsrapport august 2013

Markedsrapport august 2013 Markedsrapport august 2013 Oslo, 5. september 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering På aggregert basis er det fortsatt tilfredsstillende vekst i verdensøkonomien. Økende politisk usikkerhet

Detaljer

Markedsrapport mars 2013

Markedsrapport mars 2013 Markedsrapport mars 213 Oslo, 4. april 213 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Finansielle problemer på Kypros bidro til en ny svekkelse av verdien av Euro. De globale vekstimpulsene er

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Markedsrapport mai 2014

Markedsrapport mai 2014 Markedsrapport mai 2014 Oslo, 11.juni 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den økonomiske veksten i verden er fortsatt ujevnt fordelt, og relativt svak i flere land. Internasjonale

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Markedsrapport mai 2013

Markedsrapport mai 2013 Markedsrapport mai 2013 Oslo, 6. juni 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I mai steg langsiktige amerikanske statsrenter betydelig. Samtidig steg verdien av USD. Den sterke kursoppgangen

Detaljer

Markedsrapport april 2013

Markedsrapport april 2013 Markedsrapport april 213 Oslo, 7. mai 213 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Til tross for omlag uendret konjunkturbilde, falt internasjonale olje og råvarepriser i april. Det var en sterk

Detaljer

Markedsrapport september 2014

Markedsrapport september 2014 Markedsrapport september 2014 Oslo, 7. oktober 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Global økonomisk vekst forventes fortsatt å være relativt moderat. Oljeprisene falt videre, og andre

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventninger om fortsatt stor likviditetstilførsel fra sentralbankene bidro til ytterligere rentenedgang

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

Markedsrapport februar 2013

Markedsrapport februar 2013 Markedsrapport februar 2013 Oslo, 5. mars 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Internasjonale råvarepriser sank samtidig som den internasjonale verdien av USD steg. Oljeprisen falt

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Markedsrapport mars 2012

Markedsrapport mars 2012 Markedsrapport mars 2012 Oslo, 10. april 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt var det en nedgang i råvarepriser i mars, men oljeprisene holdt seg på et svært høyt nivå. Konjunkturutsiktene

Detaljer

Markedsrapport juli 2014

Markedsrapport juli 2014 Markedsrapport juli 2014 Oslo, 6. august 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Til tross for ytterligere økt geopolitisk uro kombinert med høyere økonomisk vekst, var det i juli en nedgang

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Markedsrapport oktober 2012

Markedsrapport oktober 2012 Markedsrapport oktober 2012 Oslo, 6. november 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det globale vekstbildet er omtrent uforandret, med en svak og ujevn vekst. I oktober er likevel de

Detaljer

Markedsrapport april 2015

Markedsrapport april 2015 Markedsrapport april 2015 Oslo, 08. mai 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale økonomiske veksten fortsetter. Internasjonalt var det en oppgang i både langsiktige statsrenter

Detaljer

Markedsrapport november 2014

Markedsrapport november 2014 Markedsrapport november 2014 Oslo, 8. desember 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oljeprisene falt kraftig i november. Det er fortsatt store forskjeller i forventningene til global

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

Markedsrapport august 2012

Markedsrapport august 2012 Markedsrapport august 2012 Oslo, 06. september 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering August var en måned med høye oljepriser og økning i aksjeverdiene på Oslo Børs. Det var samtidig

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Markedsrapport juli 2012

Markedsrapport juli 2012 Markedsrapport juli 2012 Oslo, 06. august 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Rekordhøye priser på flere matvarer. Oljeprisene steg. Internasjonale aksjemarkeder steg. Sentralbankrentene

Detaljer

Markedsrapport desember 2014

Markedsrapport desember 2014 Markedsrapport desember 2014 Oslo, 9. januar 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Også i desember var det et kraftig fall i oljeprisene. Den internasjonale verdien av NOK ble følgelig

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Markedsrapport november 2014

Markedsrapport november 2014 Markedsrapport november 2014 Oslo, 8. desember 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oljeprisene falt kraftig i november. Det er fortsatt store forskjeller i forventningene til global

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar Månedsrapport 2/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 472,1 0,3 0,9 6,3 15,1 Dow Jones 14009,8 1,1 0,8 7,0 8,9 Brent 116,4-0,3 2,6 12,0 5,9 EURNOK 7,4379-0,1 0,1-1,4 2,7 USDNOK 5,4695

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

Markedsrapport mai 2012

Markedsrapport mai 2012 Markedsrapport mai 2012 Oslo, 07. juni 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Økende usikkerhet om den globale økonomiske veksten og gjeldsproblemene i euroområdet preget finansmarkedene

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Markedsrapport juni 2013

Markedsrapport juni 2013 Markedsrapport juni 2013 Oslo, 3. juli 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Langsiktige statsrenter steg globalt i juni. Flere råvarepriser fortsatte å falle, og prisfallet var særlig

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Markedsrapport januar 2011

Markedsrapport januar 2011 Markedsrapport januar 2011 Oslo, 9. februar 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Januar er ofte en god måned for aksjemarkedsinvestorer. Slik ble det også i år. En betydelig tilførsel

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Markedsrapport oktober 2014

Markedsrapport oktober 2014 Markedsrapport oktober 2014 Oslo, 6. november 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Utsiktene for global økonomisk vekst er fortsatt moderate. Oljeprisen falt videre i oktober, mens

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Markedsrapport mars 2015

Markedsrapport mars 2015 Markedsrapport mars 2015 Oslo, 10. april 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det var nedgang i internasjonale priser på olje og andre råvarer i mars. Verdien av USD styrket seg ytterligere

Detaljer

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no PRESSEKONFERANSE - 9. august 213 2. KVARTAL 213 www.nbim.no Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner, 3. juni 213 4 5 4 397 4 5 4 Aktivaklasse Verdi Prosentandel fond 4 3 5 Aksjer 2 785 63,4%

Detaljer

Markedsrapport september 2012

Markedsrapport september 2012 Markedsrapport september 2012 Oslo, 4. oktober 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det er sprikende forventninger til veksten i verdensøkonomien. Prisutviklingen for råvarer gir heller

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 %

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 % Porteføljekommentar September 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,8 % eller 240 754 kr i september. Så langt i 2013 er porteføljen opp 4,2 % eller 1

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77

Detaljer

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012 Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 1 Hvordan oppstod finanskrisen? 1. Kraftig vekst i gjeld og formuespriser lave lange renter 1 Renteutvikling,

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Markedsrapport juni 2014

Markedsrapport juni 2014 Markedsrapport juni 2014 Oslo, 2.juli 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I juni bidro økende geopolitisk uro til prisoppgang for olje og metaller. Samtidig steg aksjekursene globalt

Detaljer

Markedsrapport juni 2012

Markedsrapport juni 2012 Markedsrapport juni 2012 Oslo, 04. juli 2012 Image Kipper Williams and/or commissioning clients. All rights reserved Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Finansproblemene i euroområdet preget

Detaljer

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 10/13 Markedskommentar September måned ble sterkt preget av BNP tallene som ble sluppet i slutten av august. Den kvartalsvise BNP veksten ble 0,8 % mot markedets forventning på 1,0 %. Dette

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Markedsrapport juni 2015

Markedsrapport juni 2015 Markedsrapport juni 2015 Oslo, 7. juli 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Økonomiske vekstforventninger er blitt noe lavere, men langsiktige statsrenter fortsatte å stige i juni.

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Investeringsåret 2011: Status halvveis

Investeringsåret 2011: Status halvveis Investeringsåret 2011: Investeringsåret 2011: Status halvveis HVA SKAL MAN EIE FREM TIL NYTTÅR GODE INVESTERINGER DÅRLIGE INVESTERINGER HIGH-YIELD OBLIGASJONER BANK-AKSJER (SELSKAPS)OBLIGASJONER RÅVARER

Detaljer

Markedsrapport desember 2011

Markedsrapport desember 2011 Markedsrapport desember 2011 Oslo, 6. januar 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det blandede signaler om den økonomiske veksten i verden. Usikkerheten om den europeiske

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Markedsrapport juli 2015

Markedsrapport juli 2015 Markedsrapport juli 2015 Oslo, 7. august 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I juli var økonomiske signaler og impulser varierte og til dels motstridende. Generelt var det nedgang

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

Markedsrapport februar 2015

Markedsrapport februar 2015 Markedsrapport februar 2015 Oslo, 5. mars 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Etter sju måneder med nedgang økte oljeprisene i februar. Langsiktige statsrenter ble høyere i USA, og

Detaljer

Markedsrapport desember 2015

Markedsrapport desember 2015 Markedsrapport desember 2015 Oslo, 7. januar 2016 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det en kraftig nedgang i prisene på råolje og gass. Samtidig svekket verdien av NOK

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 BNP (brutto nasjonalprodukt) i OECD årlig vekst (%) MAKRO 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0

Detaljer

3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014

3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014 3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 214 Markedsverdi Per 3.9.214. Milliarder kroner 6 5 534 6 Verdi Prosentandel fond 4 5 Aksjeinvesteringene 3 396 61,4 Renteinvesteringene

Detaljer

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 P. 1 Date 18.09.2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Innhold Markedsrapport Porteføljesammendrag.. 3 9 Aktivaallokering

Detaljer

Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning

Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning Oslo, 4. juli 2013 Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning Første halvår 2013 har gitt tilfredsstillende avkastning for aksjeinvestorer. Oslo Børs Fondsindeks har steget 6,3%, mens

Detaljer

Markedsrapport januar 2015

Markedsrapport januar 2015 Markedsrapport januar 2015 Oslo, 5. februar 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Olje- og råvarepriser falt ytterligere i januar. Den europeiske sentralbanken varslet om betydelige

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for september 3. oktober 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar Månedsrapport 01/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 453,6-0,2 1,6 1,0 15,1 Dow Jones 13412,6 2,4 2,1-0,6 8,2 Brent 111,9-0,5 0,8 5,3 5,1 EURNOK 7,2965-0,2 1,1 1,9 5,8 USDNOK 5,5663

Detaljer

1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 30. APRIL 2014

1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 30. APRIL 2014 1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 3. APRIL 214 Markedsverdi Milliarder kroner 6 6 Verdi Prosentandel fond 511 4 5 Aksjeinvesteringene 3124 61,1 % Renteinvesteringene

Detaljer