Markedsrapport juni 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport juni 2014"

Transkript

1 Markedsrapport juni 2014 Oslo, 2.juli 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I juni bidro økende geopolitisk uro til prisoppgang for olje og metaller. Samtidig steg aksjekursene globalt og rentenivået for langsiktig statsgjeld ble enda lavere. Den internasjonale verdien av NOK ble betydelig svekket etter Norges Banks rentemøte i juni. Konjunkturer og råvarer Norges Bank uttaler i sin siste pengepolitiske rapport at verdensøkonomien anslås å vokse med 3 % i år, som er på linje med gjennomsnittet for de siste 30 år. I industrilandene er oppgangen relativt beskjeden. Aktiviteten øker nå i nesten alle land i Euroområdet. Av de store industrialiserte landene er veksten sterkest i Storbritannia. Der er boligprisene tilbake på samme nivå som før finanskrisen. På grunn av ekstreme værforhold var den økonomiske veksten i USA svak i første kvartal i år. Ut ifra utviklingen i industrisektoren, detaljhandelen og arbeidsmarkedet virker det som den underliggende veksten i USA nå er i god bedring. Veksten i Kina er fortsatt høy, og antas å holde seg over 7%. Videre er det forventninger til økt økonomisk vekst i India. I de fleste land i Asia med fremvoksende økonomi er vekstbildet fortsatt relativt sterkt, med unntak av Thailand. Der er vekstusiktene svekket på grunn av politisk uro og militærkuppet i landet.

2 Uroen i Ukraina har bidratt til en stor kapitalutgang fra Russland. Forventningene til den økonomiske utviklingen i Russland er samtidig kraftig redusert. Brasils økonomi er blitt svekket som følge av tørke og dårlige avlinger. Dessuten har Brasil «voksesmerter», og det er tiltagende misnøye med myndighetenes økonomiske politikk. Sentralbankrenten i Brasil var 11% ved utgangen av juni, samtidig som inflasjonen er over 6%. I år har oljeprisen vært vært forbausende stabil. Geopolitisk uro i flere områder med oljeproduksjon bidro likevel til en liten oppgang i oljeprisen i juni. Prisen på Brentolje steg med 1,3% til 112 USD. Ved halvårsskiftet var oljeprisen høyere enn ved årets start, og regnet i NOK er prisoppgangen 2,3%. En del metaller steg også i pris i juni. Særlig kan vi merke oss en betydelig prisoppgang på gull og sølv. Denne prisoppgangen skyldes antagelig den tiltagende geopolitiske uroen i den senere tiden. Flere landbruksprodukter falt i pris i juni, i stor grad som følge av forventninger om bedre avlinger. Som følge av prisoppgangen for metaller og energi steg den sammensatte råvareindeksen (Rogers) med 1,2 % i USD. I løpet av første halvår har denne råvareindeksen steget med 5,6 % i USD, tilsvarende 6,8 % i NOK. 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -3 % 56 % 2 % 16 % -6 % 7 % -12 % Landbruksprodukter Prisendring i USD Juni Hittil i år 3 % 1 % 1 % -4 % -9 % -3 % -6 % -8 % -6 % -10 % -7 % 8 % -26 % Metaller & Energi Prisendring i USD Juni Hittil i år 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -1 % 37 % 6 % 10 % 12 % 9 % 6 % 5 % 3 % 5 % 1 % 1 % 3 % 2 % 0 % -2 % -3 % -5 % -6 % -42 % Kilde: Bloomberg Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 2

3 130 Oljepris siste 5 år Brent blend Snitt ,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50 Rentekurver i juni 0,05 0,07 0,05-0,04-0,09-0,11-0,20-0,23-0,19 2 År 5 År 10 År US Tysk Nor US 30/6 US 30/5 Tysk 30/6 Tysk 30/5 Nor 30/6 Nor 30/5 Rentekurver i ,80 2,40 2,00 1,60 1,20 0,80 0,40 0,00-0,40-0,80 0,08-0,19-0,38-0,11-0,58-0,61-0,50-0,52-0,68 US Tysk Nor US 30/6 US 31/12 Tysk 30/6 Tysk 31/12 Nor 30/6 Nor 31/12 2 År 5 År 10 År Kilde: Bloomberg Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 3

4 Renter og valuta De kortsiktige sentralbankrentene fortsetter å være tilnærmet lik null i mange industrialiserte land. Det blir samtidig gjennomført tiltak med sikte på å styrke publikums tillit til bankvesenet. Samtidig er likviditetstilførselen svært raus med sikte på å understøtte økt økonomisk aktivitet. Den 5. juni satte Den europeiske sentralbanken (ECB) styringsrenten ned med 0,1 % poeng til 0,15%. Det antydes at den europeiske styringsrenten vil bli liggende på dette lave nivået frem til høsten For USA forventes det nå at de kortsiktige sentralbankrentene først vil bli satt opp i løpet av høsten I Storbritannia, som har sterk økonomisk vekst, ventes det at de kortsiktige sentralbankrentene blir økt tidligere, i løpet av våren Med en markedsmessig forventning om at de kortsiktige sentralbankrentene vil kunne være svært lave i lang tidfremover, har det i løpet av juni skjedd en ytterligere nedgang i langsiktige statsrenter i flere land. I forhold til nivået ved årets start har 10 års statsrenter falt mer enn 0,5%- poeng i både Tyskland, USA og Norge. I land i Sør-Europa med store gjeldsproblemer har rentenedgangen vært enda større. I Italia og Spania er langsiktige statsrenter nå lavere enn rentenivået før finanskrisen startet. I industrialiserte land har prisveksten i de senere årene vært svært lav. Fremtidig inflasjon synes også for tiden heller ikke å være til stor bekymring for sentralbanker og politikere i de industrialiserte landene. De største overraskelsen i valutamarkedene i juni kom antagelig fra utviklingen for norske kroner. Etter siste rentemøte i Norges Bank svekket verdien av NOK seg kraftig mot alle større valutaslag. Sammenlignet med valutakursene ved årsskiftet er verdien av NOK nå lavere mot de fleste valutaslag med unntak av SEK (svenske kroner). I juni styrket verdien av GBP (britiske pund) seg kraftig mot de fleste valutaer. Sentrale valutaer mot NOK %-endring i Juni %-endring 2014 USD 6,13 2,5 % 1,2 % EURO 8,40 2,9 % 0,4 % SEK 0,92 2,5 % -2,8 % GBP 10,49 4,6 % 4,5 % JPY 6,05 3,0 % 5,1 % CHF 6,91 3,4 % 1,3 % Juni Hittil i år Brasilianske Real New Zealandske Dollar Australske Dollar Syd Koreanske Won Japanske Yen Britiske Pund Singapore Dollar Mexikanske Peso Sveitsiske Franc US Dollar Taiwanske Dollar Canadiske Dollar Danske Kroner Euro Syd Afrikanske Rand Svenske Kroner Valutakurser Endring mot NOK -2,8 % 4,0 % 8,1 % 5,7 % 7,5 % 3,9 % 6,8 % 3,5 % 5,3 % 3,0 % 5,1 % 4,6 % 4,5 % 3,2 % 2,4 % 1,6 % 2,1 % 3,4 % 1,3 % 2,5 % 1,2 % 3,1 % 0,9 % 4,3 % 0,8 % 3,0 % 0,5 % 2,9 % 0,4 % 2,0 % 0,0 % 2,5 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 4

5 Sentrale rentenivåer (pr ) Sentralbank rente 3 mnd. rente 10 års statsobl. USA 0,25 0,25 2,53 Euro 0,15 0,15 1,25 Sveri ge 0,75 0,65 1,85 UK 0,50 0,55 2,67 Svei ts 0,00 0,01 0,66 Norge 1,50 1,76 2,48 Kilde: Bloomberg 4,5 10 års statsrenter 5 års historikk pr 30/6/14 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 US 10y Nor 10y Tysk 10y 1,5 1,0 jun. 09 sep. 09 des. mar. jun. sep des. mar. jun. sep. des. mar. jun. sep des. mar. jun. sep des. mar. jun Kilde: Bloomberg 8,0 10 års statsrenter Italia, Spania og Tyskland, 5 års historikk pr 30/6/14 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Italia 10y Spania 10y Tysk 10y 1,0 jun. 09 sep. 09 des. mar. jun. sep des. mar. jun. sep. des. mar. jun. sep des. mar. jun. sep des. mar. jun Kilde: Bloomberg Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 5

6 Geopolitiske forhold Den 28. juni var det 100 år siden attentatet mot erkehertug Franz Ferdinand, tronfølgeren i Østerrike- Ungarn. Skuddene i Sarajevo ble innledningen på 1. verdenskrig. Fra årsskiftet og særlig i løpet av juni i år har flere av verdens geopolitiske konflikter eskalert. Mange er blitt drept og lemlestet. Bare i Irak har antagelig opp i mot mennesker blitt drept i tilnærmet militære episoder i juni, og landet er i realiteten i borgerkrig. De siste store voldshandlingene i Irak er blitt satt i scene av en ytterligående isunni-islamistisk gruppe kalt ISIL. ISIL er forkortelsen for den islamske staten i Irak og Levanten. Levanten er en betegnelse for området innerst i Middelhavet (Syria, Libanon, Israel/Palestina og Jordan). Gruppen kontrollerer nå store områder i Syria og Irak og har tidligere hevdet at målet er å etablere en muslimsk stat. Følgelig proklamerte ISIL i juni at det var etablert et eget muslimsk kalifat. Gruppens leder er en iraker, Abu Bakr al-baghdadi, som er utnevnt til kalif og leder for den nye staten og dessuten alle muslimer i verden. Noen hevder at ISIL med dette har overtatt lederskapet i den internasjonale jihadistbevegelsen til fortrengsel for al-qaida, som ISIL tidligere samarbeidet med. I sine kamphandlinger har ISIL opptrådt svært brutalt. Ved militære aktiviteter har de lykkes i å ta kontroll over store deler av Irak, herunder Mosul og Tikrik, som er fødebyen til Saddam Hussein. Ved ISILs aktiviteter i Irak er landet for øyeblikket i realiteten delt i tre. En del kontrolleres av det sjiamuslimske flertallet i Irak, en del kontrolleres av sunnimuslimer under ledelse av ISIL og områdene i nord kontrolleres av kurdere. USA har etter sin tilbaketrekning fra Irak gitt støtte til landets folkevalgte ledere. For tiden er landets statsminister fra sjiamuslimenes rekker, Nuri al-maliki. USA har i juni sendt en mindre gruppe soldater og noe våpen til Irak. Iraks sjiamuslimske regjering har nå samtidig støtte fra både Iran, Russland og USA, en noe uvanlig allianse. Imidlertid har Irans øverste leder, Ali Khamenei, høylytt erklært at USA skal holde seg borte fra konflikten i Irak. Hvilke følger vil en slik «koalisjon» i Irak kunne få for utviklingen i borgerkrigen i Syria? Problemene i Irak og Midt-Østen synes ikke å ha noen snarlig og ublodig løsning. I et annet oljerikt land, Nigeria, er voldshandlingene fortsatt under ytterligere opptrapping. Der er det også en ytterliggående muslimsk gruppe, Boko Haram, som er i ferd med å dele landet i to områder. I Kenya har det også i juni vært flere større episoder med terrrorhandlinger utført av Shabab, en muslimsk gruppe fra nabolandet Somalia. I Pakistan har regjeringen store problemer med å kontrollere deler av landet. Pakistansk Taliban sto i juni for flere tilfeller av voldsepisoder, herunder et tilnærmet militært angrep på flylpassen i Karachi. I Ukraina er den spente politiske situasjonen fortsatt ikke løst. Russland synes tilsynelatende å ha trukket seg noe mer tilbake fra konflikten. I løpet av juni var det flere episoder av militær karakter som innebar tap av menneskeliv. Pro-russiske opprørere kontrollerer store områder øst i Ukraina. Kina fortsetter å utfordre sine naboland ved å gjøre krav på havområder og øyer i Sør-Kinahavet. Innenlands har Kina problemer med forholdet til den sunni-muslimske befolkningen av Uigurer, som hovedsaklig er bosatt i Xinjiang-provinsen, nordvest i Kina. I juni var det 25 år siden de omfattende studentdemonstrasjonene på Den himmelske freds plass i Beijing ble brutalt slått ned av militære styrker. I Kina ble 25 årsdagen fullstendig sensurert bort. Internasjonale aksjemarkeder I juni var det fortsatt en god positiv utvikling i aksjemarkedene, og flere «all time high» nivåer ble nådd i mange land. MSCI World Index steg med 1,8% målt i USD, og indeksen er nå 6,5% høyere enn ved årets start. Tilsvarende tall i NOK for verdensindeksen er 4,4% for juni og 7,8% fra årets begynnelse. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 6

7 Den positive utviklingen i aksjemarkedene er dels basert på et meget lavt rentenivå og stor likviditetstilførsel. Dette øker attraktiviteten for aksjer, og særlig for dem som gir godt utbytte. For mange investorer som ønsker en viss avkastning, fremstår svært lavt forrentede obligasjoner som lite fristende. Store beløp er derfor kanalisert til aksjemarkedene. Politisk uro med stigende oljepris til følge, har tidvis gitt negative utslag i verdens aksjemarkeder. Foreløpig har det ikke vært slik denne gangen. Kamphandlinger i Irak har kun bidratt til en oljeprisøkning på 2-3 $/fat. Dette var ikke en tilstrekkelig prisøkning til å stoppe oppgangen i verdens aksjemarkder. Selskaper innenfor energisektoren hadde derimot en sterkere kursoppgang enn andre sektorer, og slike aksjer har også vært blant de beste i første halvår. Amerikanske aksjer hadde i juni en verdioppgang som var noe større enn for verdensindeksen. Regnet fra årsskiftet har amerikanske aksjer også en svakt bedre verdiutvikling enn verdensindeksen. Regnet i felles valuta hadde europeiske aksjer en noe svakere verdiutvikling enn verdensindeksen i juni. Fra årsskiftet har europeiske aksjer også en noe svakere utvikling enn verdensindeksen. Japanske aksjer utviklet seg noe bedre enn verdensindeksen i juni. Det japanske aksjemarkedet er likevel det eneste av de større markedene med en merkbar negativ verdiutvikling i år, -6,1% i JPY. Nedgangen skyldes dels en kraftig oppgang i kursen på yen, som har svekket markedsutsiktene for japanske eksportvarer. I juni var det også en god positiv utvikling i indeksen for aksjeselskaper i fremvoksende økonomier. Fra årsskiftet har aksjeindeksen for fremvoksende økonomier likevel en noe svakere utvikling enn verdensindeksen. Som foran nevnt, hadde selskaper i energisektoren globalt sett den beste kursutviklingen i juni, oppgangen var 5% i USD. Selskaper i konsumvare- og telekomsektorene hadde svakest verdiutvikling i juni. Lokal valuta I NOK Juni YTD Juni YTD MSCI World Index 1,8 % 6,5 % 4,4 % 7,7 % S&P 500 Index 2,1 % 7,1 % 4,7 % 8,4 % Bloomberg European 500-0,4 % 6,4 % 2,5 % 6,8 % Nikkei 225 3,7 % -6,1 % 6,8 % -1,7 % MSCI Emerging Markets Index Oslo Børs Fondsindeks Avkastning aksjeindekser 2,2 % 6,1 % 5,3 % 7,3 % 2,2 % 10,5 % 2,2 % 10,5 % Sektoravkastning for MSCI World i USD 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% 0,1 % 6,2 % -0,2 % 2,9 % 11,2 % 6,6 % 6,8 % 7,6 % 3,4 % 4,0 % 0,8 % 1,0 % 1,8 1,4 % % 1,8 % 2,3 % 2,5 % 2,4 % 3,6 % 16,7 % 5,0 % 14,3 % Juni Hittil i år Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 7

8 40 20 % Aksjemarkeder fra i USD OSEFX - Norge Morgan Stanley Verdensindeks Morgan Stanley Emerging Markets Kilde: Bloomberg % Aksjemarkeder fra i USD BE500 - Europa NKY - Japan S&P USA Kilde: Bloomberg 8,6 8,4 8,2 8 7,8 7,6 7,4 7,2 EURNOK siste 2 år Gj.Snitt 7,83 (rød linje) Kronesvekkelse Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 8

9 Norsk økonomi Norges Banks hovedstyre diskuterte strategien for norsk pengepolitikk på to møter i juni. Etter det siste møtet fremla Norges Bank sin pengepolitiske rapport nr Dessuten kom sentralbanken med en ny pressemelding. Norges Banks pressemelding sa kun følgende utover at den norske styringsrenten blir holdt uendret på 1,5%: «Den moderate økonomiske oppgangen fortsetter hos våre handelspartnere. Det er imidlertid utsikter til at det tar enda lengre tid før styringsrentene ute settes opp, hovedsaklig som følge av svakere inflasjonsutsikter i Europa. Her hjemme har veksten vært moderat og om lag som anslått i Pengepolitisk rapport 1/14, men det ser ut til at veksten fremover kan bli noe lavere enn tidligere lagt til grunn. Analysene tilsier at styringsrenten holdes lav lenger enn tidligere antatt. Det er utsiskter til at styringsrenten blir liggende om lag på dagens nivå ut neste år, og at den deretter økes gradvis. Skulle utsiktene for norsk økonomi svekke seg ytterligere, kan det bli aktuelt å sette styringsrenten ned. Prognosene for norsk økonomi viser at kapasitetsutnyttingen vil kunne avta noe det nærmeste året, men deretter øke gradvis. Prisveksten ansllås å ligge noe under, men nær 2,5% i årene fremover.» De to «nyhetene» i pressemeldingen synes å være: (1) Norsk økonomisk vekst kan bli noe lavere (2) Styringsrenten holdes lav ut Ved gjennomlesing av Norges Banks pengepolitiske rapport kan det virke som at hovedargumentet for å hevde at den norske økonomiske veksten kan bli noe lavere enn tidligere forventet er basert på antagelsen om at «For 2015 anslår vi et fall i investeringene i petroleumsvirksomheten på 10 prosent.)» Investeringene i petroleumsvirksomheten har i de senere årene økt sterkt og utgjør en stor del av den norske etterspørsel etter varer og tjenester. Vi tror imidlertid ikke at en viss nedgang i de norske investeringene i petroleumssektoren i 2015 vil innebære at norsk økonomi får en tilsvarende knekk. Petroleumsinvesteringer krever dels en solid andel importerte varer og tjenester, som også vil falle vekk. Videre har petroleumsinvesteringene hatt en betydelig evne til å fortrenge andre former for investeringer. Herunder har Norge i flere år underinvestert i infrastruktur. Prosjekter i bygg og anleggssektoren vil lettere kunne bli gjennomført. Videre har også investeringer i andre former for næringsvirksomhet utenom petroleuimssektoren kanskje også blitt fortrengt i de senere årene. Om det skulle bli ledige ressurer vil derfor ordinære næringsinvesteringer kanskje i større grad kunne bli igangsatt. Beskrivelsen i den pengepolitiske rapporten om at sentralbankene i mange av de andre industrialiserte landene antas å ville holde sentralbankrentene nær null i en lengre tidsperiode en før antatt, synes å være det eneste reelle argumentet for at styringsrenten i Norge skal bli holdt på et svært lavt nivå ut I den pengepolitiske rapporten sies det nemlig klart i fra på side 14 at «en styringsrente på 1,5 prosent er lavere enn det som kan anses å være et normalt nivå». Videre heter det på side 18 i rapporten i punktet om kryssjekking av renteprognosen at «disse reglene tilsier en styringsrente rundt 3 prosent». Vi har i noen tidligere markedsrapporter angrepet det (av politikerne) kvantitativt satte målet for norsk pengepolitikk om at årsveksten i konsumprisene over tid skal være nær 2,5%. Dette norske inflasjonsmålet er høyere og avviker fra målsettingen til en del av de sentralbankene som bør være vesentlige for norsk økonomisk politikk. Hovedmålet for Den europeiske sentralbanken er å opprettholde prisstabilitet. Dette målet er beskrevet som å holde inflasjonen under, men tett opp til, 2%. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 9

10 Målet for pengepolitikken til Sveriges Riksbank er tilsvarende å opprettholde en fast pengeverdi. Riksbankens tolkning er at inflasjonen skal være lav og stabil, og at inflasjonen skal være rundt 2% årlig. Dersom den norske pengepolitikken har et mål (som også nås) om at den norske inflasjonen skal være høyere enn i andre land vil det over tid måtte få følger for verdsettelsen av norske kroner. Om de forskjellige inflasjonsmålene i Norge og Euro-området skulle bli oppnådd, vil vi kunne forvente oss at den (kontinuerlige) årlige svekkelsen av NOK mot Euro vil være 0,5%. Innholdet i pressemeldingen og den pengepolitiske rapporten til Norges Bank trigget aktørene i valutamarkedet. I dagene etter 18. juni ble det foretatt store valutahandler mot norske kroner, og kronekursen fikk følgelig en umiddelbar kraftig verdisvekkelse mot halvårsskiftet. I forhold til valutakursene ved årets start er NOK nå blitt svekket mot de fleste andre valutaer med unntak av SEK. Kronesvekkelsen (den markedsmessige devalueringen) gjør at norsk næringsliv blir mer konkurransedyktig i de internasjonale markedene i en viss tidfremover. Denne konkurransefordelen blir imidlertid spist opp ved de norske lønnsoppgjørene. Ved de siste åreenes lønnsoppgjør har det blitt gitt lønnsøkninger i Norge. Samtidig har lønnsnedgang stått på agendaen i flere av de europeiske landene med stor arbeidsledighet. Det er mulig at kronesvekkelsen i juni har vært i største laget, og at verdsettelsen av NOK vil kunne bli noe reversert utover sommeren. De høye oljeprisene kombinert med sterke statsfinanser og fortsatt overskudd i driftsbalansen mot utlandet taler i utgangspunktet for at NOK skal kunne være en forholdsvis sterk valuta. De finansielle strømmene som følge av transaksjoner i aksje-, penge- og kapitalmarkedene vil imidlertid kunne komme til å dominere for verdsettelsen av NOK i det kortsiktige bildet. I den forbindelse skal vi merke oss at det norske valutamarkedet tenderer til å være noe glissent gjennom sommermånedene. Verdiutvikling Fondsindeksen Det norske aksjemarkedet Aksjer med indeksvekt > 0.7% Selskap OSEFX %-vis Indeks vekt Verdiutvikling i % juni Verdiutvikling i % 2014 Statoil 9,2 2,8 29,5 DNB 9,0-0,1 6,2 Telenor 8,9-1,4 2,8 Yara International 7,9 12,6 8,5 Seadrill 4,7 10,7-6,5 Norsk Hydro 4,5 1,0 22,9 Subsea 7 4,5-1,3 2,9 Orkla 4,4 3,3 17,7 Schibsted 3,8-8,7-11,8 Marine Harvest 3,5 16,6 5,9 Royal Caribbean Cruises 3,3 3,6 15,5 Gjensidige Forsikring 3,2-0,4 6,5 TGS Nopec Geophysical 3,0 5,2 21,1 Aker Solutions 2,4 1,5 1,3 Storebrand 2,3-2,7-6,3 Petroleum Geo-Services 2,1 0,8-6,6 DNO 1,8 8,8-10,4 Pros afe 1,7 3,1 9,5 Opera Software 1,3 7,4-7,9 Kongsberg Gruppen 1,2-1,8 15,1 REC Silicon 1,0-6,7 55,7 Veidekke 1,0-1,4 50,1 BW LPG 0,9 5,9 48,9 Norwegian Air Shuttle 0,9-19,0 32,1 Aker 0,9 9,5 6,6 Tomra Systems 0,9-1,2-8,4 Fred Olsen Energy 0,8 6,3-25,7 Atea 0,8-6,0 30,2 Bakkafrost 0,8 7,2 23,4 Nordic Semiconductor 0,7-3,8 14,1 Det Norske Oljeselskap 0,7 5,8-5,1 Regnet i felles valuta hadde norske aksjekurser i juni en svakere verdiutvikliing enn den generelle oppgangen i internasjonale aksjekurser. Denne svakere utviklingen skjedde til tross for at de norske totalindeksene til Oslo Børs inneholder en relativt høy andel energiaksjer. I juni steg fondsindeksen med 2,2% og hovedindeksen med 2,1%. Fra årsskiftet har verdiutviklingen for selskaper på Oslo Børs fortsatt vært blant de beste. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 10

11 Fondsindeksen har steget med 10,5%, mens den Statoil-tunge hovedindeksen har steget med 12,6%. Vi gjentar fra vår forrige månedsrapport at verdioppgangen for norske aksjer i stor grad understøttes av betydelige dividendeutbetalinger og til dels tilbakekjøp av egne aksjer. Videre synes oppkjøp og fusjoner å komme stadig høyere opp på bedriftenes agenda, og dette vil ytterligere kunne understøtte aksjeverdsettelsene. Dessuten har enkelte viktige råvarepriser for norsk næringsliv, som oljeprisene og lakseprisene, vært høye. Ved årets start var våre basisforventninger til kursutviklingen for norske aksjer i 2014 at fondsindeksen vil stige i intervallet +5% til +15%. Vi anga dog ved årsskitet at ytterpunktene i forhold til basisforventningene kunne være relativt store, i intervallet -15 % til +35 %. Denne utviklingen vil kunne gi betydelig høyere kurser for mange norske aksjeselskaper. I så fall vil vårt hovedanslag for verdiutviklingen av norske aksjer være alt for beskjedent. En skal i denne forbindelse være oppmerksom på at det utenlandske eierskapet av norske aksjer er meget høyt. Prisingen av norske aksjer vil derfor i stor grad kunne være avhengig av situasjonen i internasjonale aksjemarkeder. Et enkelt svar på spørsmålet om lønnsomheten av aksjeinvesteringer i dagens markedssistuasjon er at man må danse så lenge musikken spiller. Aksjemarkedets musikk er i denne forbindelse sentralbankenes store likviditetstilførsel og lavrentepolitikk. Stor likviditetstilførsel, lavt rentenivå og magre investeringsalternativer gir et godt grunnlag for at den markedsmessige prisingen av norske aksjer vil kunne rettferdiggjøre en multippeløkning utover våre basisforventninger. Implisitt betyr det at investorenes risikovilje øker ytterligere, og at avkastningskravet til aksjeinvesteringer vil bli ytterligere redusert. Indeks verdi OSEFX Indeks og Pris / Inntjening (P/E hvor E= siste 12 mnd) OSEFX indeks des. 06 mar. 07 jun. 07 sep. 07 des. 07 mar. 08 jun. 08 sep. 08 des. 08 mar. 09 jun. 09 sep. 09 des. 09 mar. 10 jun. 10 sep. 10 des. 10 mar. 11 jun. 11 sep. 11 des. 11 mar. 12 jun. 12 sep. 12 des. 12 mar. 13 jun. 13 sep. 13 des. 13 mar. 14 jun. 14 P/E P/E ratio Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 11

12 Oversikt over våre fonds historiske utvikling Våre fond: Fondsfinans Fondsfinans Fondsfinans Fondsfinans Fondsfinans Fondsfinans MSWI OSEFX Spar Aktiv Farmasi Energi Kreditt High Yield (i NOK) Avkastning Juni ,8 % 2,1 % 3,1 % 5,4 % 0,52 % 0,91 % 2,2 % 4,4 % Hittil i år 11,4 % 6,5 % 10,9 % 17,3 % 3,75 % 1,74 % 10,5 % 9,1 % Årsavkastning % 13 % 46 % 24 % 39 % Årsavkastning % 15 % 12 % 21 % 9 % Årsavkastning % -14 % 4 % -19 % -3 % Årsavkastning % 17 % 9 % 22 % 14 % Årsavkastning % 55 % 19 % 70 % 9 % Avkastning siste 5 år 105 % 69 % 139 % 118 % 99 % Gjsn. årlig avkast. siste 5 år ** 15 % 11 % 19 % 17 % 15 % Avkastning siste 10 år 347 % 245 % 168 % 189 % 78 % Gjsn. årlig avkast. siste 10 år ** 16 % 13 % 10 % 11 % 6 % Avkastning siden oppstart* 628 % 265 % 106 % 9,51 % 1,74 % Standardavvik siste år 6 % 5 % 7 % 9 % 6 % Standardavvik siste 5 år 18 % 15 % 10 % 17 % 10 % Standardavvik siste 10 år 22 % 19 % 12 % 23 % 12 % Fondets størrelse (mill.kr.) Netto andelsverdi pr , , , , , ,04 * Kreditt og High Yield fra henholdsvis oppstart 30. april 2013 og 30. april 2014 ** Geometrisk beregnet *** Investeringsmandatet endret fra investeringer innen Alternativ Energi til investeringer innen Energisektoren med virkning fra Redaktør og ansvarlig for innholdet i våre markedsrapporter er Odd Hellem Investeringsdirektør Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 12

13 Fondsfinans Spar Juni 2014 Norske aksjekursindekser fortsatte å stige i juni. Fondsindeksen steg med 2,2% i løpet av måneden, og indeksen har steget med 10,5% fra årsskiftet. Fondsfinans Spar hadde også en meget sterk verdiutvikling i juni med en oppgang på 3,8%. Fra årsskiftet har fondets verdiøkning vært 11,4%. Fondets avkastning er derved også høyere enn fondsindeksens utvikling i år. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av juni er den høyeste månedsverdsettelsen siden fondet ble etablert i desember I juni ble Fondsfinans Spar forøvrig tildelt «Lipper Fund Awards 2014» av Thompson Reuters, for beste norske fond over de siste 10 årene. Av fondsindeksens 53 aksjer (ny sammensetning fra 1.juni) viste mer enn halvparten en negativ verdiutvikling. At indeksen likevel kunne vise en solid positiv utvikling kan tilskrives en sterk kursutvikling for noen aksjer med høyt vekt i indeksen. Av aksjer med sterk kursutvikling var flere innenfor oppdrettsnæringen og energisektoren. Størst positiv indekspåvirkning kom fra verdioppgangen for: Yara (+13%), Marine Harvest Group (+17%) og Seadrill (+8%). Størst negativ indekspåvirkning kom fra kursnedgangen for Schibsted (-9%) og Norwegian Air Shuttle (-19%). I fondets portefølje hadde mer enn halvparten av investeringene en positiv verdiutvikling i juni. Størst positivt bidrag til fondets verdioppgang kom fra investeringene i Yara (+13%), Marine Harvest (+17%), Cermaq (+15%), Opera Software (+7%), Aker (+10%), Hoegh LNG (+20%), Lerøy Seafood (+12%)og Det norske Oljeselskap (+6%). Tre av fondets sterkeste bidragsytere var således innenfor oppdrettsnæringen. Svært få investeringer hadde nevneverdig negativ påvirkning på fondets verdiutvikling. Svakeste aksje i porteføljen var Photocure (-12%). I løpet av måneden har fondet solgt seg ut av investeringen i BWG Homes i forbindelse med oppkjøpet og dessuten solgt ut de resterende investeringene i Prosafe, RCL og Schibsted. Fondet har i juni ikke investert i noen nye selskaper, men økt investeringsgraden svakt i noen selskaper, herunder PGS. Egenkapitalinvesteringene var ved utgangen av måneden fordelt på 32 selskaper, som alle er notert på Oslo Børs. Ved månedsskiftet var fondet nesten fullinvestert i egenkapitalinstrumenter. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: DNB 8,6 % Yara International 7,9 % Marine Harvest 5,7 % Storebrand 5,5 % Norsk Hydro 5,2 % Norwegian Property 4,7 % Opera Software 4,7 % Subsea 7 4,3 % Siem Offshore 4,0 % Det norske oljeselskap 3,9 % (54,5% av porteføljen) Andelsverdi: 7283,5678 Materialer & Industri 30,9 % Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 12,5 % IT/Telecom 5,7 % Bankinnskudd 0,4 % Finans 26,6 % Energi 23,8 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 13

14 Fondsfinans Aktiv Juni 2014 Norske aksjekursindekser fortsatte å stige i juni. Fondsindeksen steg med 2,2% i løpet av måneden, og indeksen har steget med 10,5% fra årsskiftet. Fondsfinans Aktiv hadde en meget god verdiutvikling i juni med en oppgang på 2,1%. Fra årsskiftet har fondets verdiøkning vært 6,5%. Verdsettelsen av fondet ved halvårsskiftet er den høyeste månedsverdsettelsen siden fondets etablering i april Fondsfinans Aktiv er et kombinasjonsfond. Fra og med april måned skal normal investeringsgrad i aksjer være 60%, mot tidligere 80%. Aksjeandelen skal i fremtiden være i intervallet 55% til 65%. Rebalanseringer av aksjeandelen vil derved måtte skje etterhvert som aksjemarkedet endrer seg. Dette er tilsvarende som prinsippet for forvaltningen av «oljefondet». Samtidig vil investeringene i rentebærende papirer kunne ha en lengre løpetid og høyere kredittrisiko enn tidligere. Renteavkastningen vil derved forventes å bli høyere, men noe mer volatil. På den annen side vil fondet som helhet få betydelig redusert volatilitet, ved at aksjeandelen blir redusert. Av fondsindeksens 53 aksjer (ny sammensetning fra 1.juni) viste mer enn halvparten en negativ verdiutvikling. At indeksen likevel kunne vise en solid positiv utvikling kan tilskrives en sterk kursutvikling for noen aksjer med høyt vekt i indeksen. Av aksjer med sterk kursutvikling var flere innenfor oppdrettsnæringen og energisektoren. Størst positiv indekspåvirkning kom fra verdioppgangen for: Yara (+13%), Marine Harvest Group (+17%) og Seadrill (+8%). Størst negativ indekspåvirkning kom fra kursnedgangen for Schibsted (-9%) og Norwegian Air Shuttle (-19%). I fondets portefølje hadde godt over halvparten av investeringene en positiv verdiutvikling i juni. Størst positivt bidrag til fondets verdioppgang kom fra investeringene i Marine Harvest (+17%), Yara (+13%), Hoegh LNG (+20%), Opera Software (+7%), Cermaq (+15%), Aker (+10%), Det norske Oljeselskap (+6%) og Lerøy Seafood (+12%.). Tre av fondets sterkeste bidragsytere var således innenfor oppdrettsnæringen. Svært få investeringer hadde nevneverdig negativ påvirkning på fondets verdiutvikling. Svakeste aksje i porteføljen var Photocure (-12%). I løpet av måneden har fondet solgt seg ut av investeringen i BWG Homes i forbindelse med oppkjøpet og dessuten solgt ut de resterende investeringene i Prosafe, Veidekke, REC Silicon og Hafslund A. Fondet har i juni ikke investert i nye selskaper, men økt investeringsgraden i noen selskaper, herunder PGS. Egenkapitalinvesteringene var ved utgangen av måneden fordelt på 26 selskaper, som alle er notert på Oslo Børs. Ved månedsskiftet utgjorde fondets investeringer i aksjer og egenkapitalbevis 61% av porteføljen. Ved månedsskiftet var likviditetspostene i form av bankinnskudd, norske bankobligasjoner og foretaksobligasjoner. Andelen foretaksobligasjoner med høy avkastning er ytterligere økt. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: DNB 5,1 % Yara International 4,0 % Norsk Hydro 3,7 % Marine Harvest 3,7 % Storebrand 3,7 % Norwegian Property 3,4 % Opera Software 3,3 % Subsea 7 3,2 % SpareBank 1 SMN 3,1 % Siem Offshore 3,0 % (36,2% av porteføljen) Andelsverdi: ,5402 Materialer & Industri 16,4 % Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 8,9 % Sertifikater og obligasjoner 36,5 % IT/Telecom 3,3 % Finans 17,8 % Bankinnskudd 2,5 % Energi 14,6 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 14

Markedsrapport mai 2014

Markedsrapport mai 2014 Markedsrapport mai 2014 Oslo, 11.juni 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den økonomiske veksten i verden er fortsatt ujevnt fordelt, og relativt svak i flere land. Internasjonale

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Markedsrapport april 2014

Markedsrapport april 2014 Markedsrapport april 2014 Oslo, 8. mai 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes fortsatt en bedring i global økonomisk vekst, til tross for at geopolitisk risiko har økt.

Detaljer

Markedsrapport januar 2014

Markedsrapport januar 2014 Markedsrapport januar 2014 Oslo, 10. februar 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventningene til økonomisk vekst er fortsatt gode, men det er økende frykt for en nedkjøling av den

Detaljer

Markedsrapport oktober 2014

Markedsrapport oktober 2014 Markedsrapport oktober 2014 Oslo, 6. november 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Utsiktene for global økonomisk vekst er fortsatt moderate. Oljeprisen falt videre i oktober, mens

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

Markedsrapport april 2015

Markedsrapport april 2015 Markedsrapport april 2015 Oslo, 08. mai 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale økonomiske veksten fortsetter. Internasjonalt var det en oppgang i både langsiktige statsrenter

Detaljer

Markedsrapport mai 2013

Markedsrapport mai 2013 Markedsrapport mai 2013 Oslo, 6. juni 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I mai steg langsiktige amerikanske statsrenter betydelig. Samtidig steg verdien av USD. Den sterke kursoppgangen

Detaljer

Markedsrapport desember 2012

Markedsrapport desember 2012 Markedsrapport desember 2012 Oslo, 7. januar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det ingen større endringer i forventningene til den globale veksten. Det var en nedgang

Detaljer

Markedsrapport juni 2015

Markedsrapport juni 2015 Markedsrapport juni 2015 Oslo, 7. juli 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Økonomiske vekstforventninger er blitt noe lavere, men langsiktige statsrenter fortsatte å stige i juni.

Detaljer

Markedsrapport juli 2012

Markedsrapport juli 2012 Markedsrapport juli 2012 Oslo, 06. august 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Rekordhøye priser på flere matvarer. Oljeprisene steg. Internasjonale aksjemarkeder steg. Sentralbankrentene

Detaljer

Årsrapport 2013. Verdipapirfond

Årsrapport 2013. Verdipapirfond Årsrapport 2013 Verdipapirfond Innhold Bakgrunn og kort om vår investeringsfilosofi... 2 Kapitalforvaltningsmiljøet i Fondsfinans... 2 Årsberetning for 2013... 3 Markedsutviklingen i 2013 og utsikter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2014 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

Halvårsrapport 2011 - Verdipapirfond

Halvårsrapport 2011 - Verdipapirfond c Halvårsrapport - Verdipapirfond Innhold Markedsutviklingen første halvår 1 Carnegie Aksje Norge 5 Carnegie Aksje Norden 6 Carnegie Aksje Europa 7 Carnegie WorldWide 8 Carnegie WorldWide Etisk II 9 Carnegie

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA Månedsrapport Mai 2015 God resultatsesong i USA Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,0 prosent i løpet av måneden og er opp 12,1 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,9 prosent

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris Månedsrapport Desember 2014 Fortsatt fallende oljepris Desembereffekten uteble ikke i år heller.verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

MARKEDSKOMMENTAR. Oslo, juli 2015 Dagfinn Hopsdal Investeringsdirektør

MARKEDSKOMMENTAR. Oslo, juli 2015 Dagfinn Hopsdal Investeringsdirektør 2015 HALVÅRSRAPPORT Verdipapirfondene Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Utbytte Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra MARKEDSKOMMENTAR Oslo, juli 2015 Dagfinn Hopsdal

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2013

Månedsrapport. Desember 2013 Månedsrapport Desember 2013 2013 et jubelår i aksjemarkedene Starten på en konjunkturoppgang i USA og Europa, samt pengepolitiske stimuli, har gitt jubel i aksjemarkedene i 2013. «All time high» er blitt

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING HALVÅRSRAPPORT PR 30.06.2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond

Detaljer