Markedsrapport juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport juni 2014"

Transkript

1 Markedsrapport juni 2014 Oslo, 2.juli 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I juni bidro økende geopolitisk uro til prisoppgang for olje og metaller. Samtidig steg aksjekursene globalt og rentenivået for langsiktig statsgjeld ble enda lavere. Den internasjonale verdien av NOK ble betydelig svekket etter Norges Banks rentemøte i juni. Konjunkturer og råvarer Norges Bank uttaler i sin siste pengepolitiske rapport at verdensøkonomien anslås å vokse med 3 % i år, som er på linje med gjennomsnittet for de siste 30 år. I industrilandene er oppgangen relativt beskjeden. Aktiviteten øker nå i nesten alle land i Euroområdet. Av de store industrialiserte landene er veksten sterkest i Storbritannia. Der er boligprisene tilbake på samme nivå som før finanskrisen. På grunn av ekstreme værforhold var den økonomiske veksten i USA svak i første kvartal i år. Ut ifra utviklingen i industrisektoren, detaljhandelen og arbeidsmarkedet virker det som den underliggende veksten i USA nå er i god bedring. Veksten i Kina er fortsatt høy, og antas å holde seg over 7%. Videre er det forventninger til økt økonomisk vekst i India. I de fleste land i Asia med fremvoksende økonomi er vekstbildet fortsatt relativt sterkt, med unntak av Thailand. Der er vekstusiktene svekket på grunn av politisk uro og militærkuppet i landet.

2 Uroen i Ukraina har bidratt til en stor kapitalutgang fra Russland. Forventningene til den økonomiske utviklingen i Russland er samtidig kraftig redusert. Brasils økonomi er blitt svekket som følge av tørke og dårlige avlinger. Dessuten har Brasil «voksesmerter», og det er tiltagende misnøye med myndighetenes økonomiske politikk. Sentralbankrenten i Brasil var 11% ved utgangen av juni, samtidig som inflasjonen er over 6%. I år har oljeprisen vært vært forbausende stabil. Geopolitisk uro i flere områder med oljeproduksjon bidro likevel til en liten oppgang i oljeprisen i juni. Prisen på Brentolje steg med 1,3% til 112 USD. Ved halvårsskiftet var oljeprisen høyere enn ved årets start, og regnet i NOK er prisoppgangen 2,3%. En del metaller steg også i pris i juni. Særlig kan vi merke oss en betydelig prisoppgang på gull og sølv. Denne prisoppgangen skyldes antagelig den tiltagende geopolitiske uroen i den senere tiden. Flere landbruksprodukter falt i pris i juni, i stor grad som følge av forventninger om bedre avlinger. Som følge av prisoppgangen for metaller og energi steg den sammensatte råvareindeksen (Rogers) med 1,2 % i USD. I løpet av første halvår har denne råvareindeksen steget med 5,6 % i USD, tilsvarende 6,8 % i NOK. 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -3 % 56 % 2 % 16 % -6 % 7 % -12 % Landbruksprodukter Prisendring i USD Juni Hittil i år 3 % 1 % 1 % -4 % -9 % -3 % -6 % -8 % -6 % -10 % -7 % 8 % -26 % Metaller & Energi Prisendring i USD Juni Hittil i år 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -1 % 37 % 6 % 10 % 12 % 9 % 6 % 5 % 3 % 5 % 1 % 1 % 3 % 2 % 0 % -2 % -3 % -5 % -6 % -42 % Kilde: Bloomberg Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 2

3 130 Oljepris siste 5 år Brent blend Snitt ,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50 Rentekurver i juni 0,05 0,07 0,05-0,04-0,09-0,11-0,20-0,23-0,19 2 År 5 År 10 År US Tysk Nor US 30/6 US 30/5 Tysk 30/6 Tysk 30/5 Nor 30/6 Nor 30/5 Rentekurver i ,80 2,40 2,00 1,60 1,20 0,80 0,40 0,00-0,40-0,80 0,08-0,19-0,38-0,11-0,58-0,61-0,50-0,52-0,68 US Tysk Nor US 30/6 US 31/12 Tysk 30/6 Tysk 31/12 Nor 30/6 Nor 31/12 2 År 5 År 10 År Kilde: Bloomberg Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 3

4 Renter og valuta De kortsiktige sentralbankrentene fortsetter å være tilnærmet lik null i mange industrialiserte land. Det blir samtidig gjennomført tiltak med sikte på å styrke publikums tillit til bankvesenet. Samtidig er likviditetstilførselen svært raus med sikte på å understøtte økt økonomisk aktivitet. Den 5. juni satte Den europeiske sentralbanken (ECB) styringsrenten ned med 0,1 % poeng til 0,15%. Det antydes at den europeiske styringsrenten vil bli liggende på dette lave nivået frem til høsten For USA forventes det nå at de kortsiktige sentralbankrentene først vil bli satt opp i løpet av høsten I Storbritannia, som har sterk økonomisk vekst, ventes det at de kortsiktige sentralbankrentene blir økt tidligere, i løpet av våren Med en markedsmessig forventning om at de kortsiktige sentralbankrentene vil kunne være svært lave i lang tidfremover, har det i løpet av juni skjedd en ytterligere nedgang i langsiktige statsrenter i flere land. I forhold til nivået ved årets start har 10 års statsrenter falt mer enn 0,5%- poeng i både Tyskland, USA og Norge. I land i Sør-Europa med store gjeldsproblemer har rentenedgangen vært enda større. I Italia og Spania er langsiktige statsrenter nå lavere enn rentenivået før finanskrisen startet. I industrialiserte land har prisveksten i de senere årene vært svært lav. Fremtidig inflasjon synes også for tiden heller ikke å være til stor bekymring for sentralbanker og politikere i de industrialiserte landene. De største overraskelsen i valutamarkedene i juni kom antagelig fra utviklingen for norske kroner. Etter siste rentemøte i Norges Bank svekket verdien av NOK seg kraftig mot alle større valutaslag. Sammenlignet med valutakursene ved årsskiftet er verdien av NOK nå lavere mot de fleste valutaslag med unntak av SEK (svenske kroner). I juni styrket verdien av GBP (britiske pund) seg kraftig mot de fleste valutaer. Sentrale valutaer mot NOK %-endring i Juni %-endring 2014 USD 6,13 2,5 % 1,2 % EURO 8,40 2,9 % 0,4 % SEK 0,92 2,5 % -2,8 % GBP 10,49 4,6 % 4,5 % JPY 6,05 3,0 % 5,1 % CHF 6,91 3,4 % 1,3 % Juni Hittil i år Brasilianske Real New Zealandske Dollar Australske Dollar Syd Koreanske Won Japanske Yen Britiske Pund Singapore Dollar Mexikanske Peso Sveitsiske Franc US Dollar Taiwanske Dollar Canadiske Dollar Danske Kroner Euro Syd Afrikanske Rand Svenske Kroner Valutakurser Endring mot NOK -2,8 % 4,0 % 8,1 % 5,7 % 7,5 % 3,9 % 6,8 % 3,5 % 5,3 % 3,0 % 5,1 % 4,6 % 4,5 % 3,2 % 2,4 % 1,6 % 2,1 % 3,4 % 1,3 % 2,5 % 1,2 % 3,1 % 0,9 % 4,3 % 0,8 % 3,0 % 0,5 % 2,9 % 0,4 % 2,0 % 0,0 % 2,5 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 4

5 Sentrale rentenivåer (pr ) Sentralbank rente 3 mnd. rente 10 års statsobl. USA 0,25 0,25 2,53 Euro 0,15 0,15 1,25 Sveri ge 0,75 0,65 1,85 UK 0,50 0,55 2,67 Svei ts 0,00 0,01 0,66 Norge 1,50 1,76 2,48 Kilde: Bloomberg 4,5 10 års statsrenter 5 års historikk pr 30/6/14 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 US 10y Nor 10y Tysk 10y 1,5 1,0 jun. 09 sep. 09 des. mar. jun. sep des. mar. jun. sep. des. mar. jun. sep des. mar. jun. sep des. mar. jun Kilde: Bloomberg 8,0 10 års statsrenter Italia, Spania og Tyskland, 5 års historikk pr 30/6/14 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Italia 10y Spania 10y Tysk 10y 1,0 jun. 09 sep. 09 des. mar. jun. sep des. mar. jun. sep. des. mar. jun. sep des. mar. jun. sep des. mar. jun Kilde: Bloomberg Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 5

6 Geopolitiske forhold Den 28. juni var det 100 år siden attentatet mot erkehertug Franz Ferdinand, tronfølgeren i Østerrike- Ungarn. Skuddene i Sarajevo ble innledningen på 1. verdenskrig. Fra årsskiftet og særlig i løpet av juni i år har flere av verdens geopolitiske konflikter eskalert. Mange er blitt drept og lemlestet. Bare i Irak har antagelig opp i mot mennesker blitt drept i tilnærmet militære episoder i juni, og landet er i realiteten i borgerkrig. De siste store voldshandlingene i Irak er blitt satt i scene av en ytterligående isunni-islamistisk gruppe kalt ISIL. ISIL er forkortelsen for den islamske staten i Irak og Levanten. Levanten er en betegnelse for området innerst i Middelhavet (Syria, Libanon, Israel/Palestina og Jordan). Gruppen kontrollerer nå store områder i Syria og Irak og har tidligere hevdet at målet er å etablere en muslimsk stat. Følgelig proklamerte ISIL i juni at det var etablert et eget muslimsk kalifat. Gruppens leder er en iraker, Abu Bakr al-baghdadi, som er utnevnt til kalif og leder for den nye staten og dessuten alle muslimer i verden. Noen hevder at ISIL med dette har overtatt lederskapet i den internasjonale jihadistbevegelsen til fortrengsel for al-qaida, som ISIL tidligere samarbeidet med. I sine kamphandlinger har ISIL opptrådt svært brutalt. Ved militære aktiviteter har de lykkes i å ta kontroll over store deler av Irak, herunder Mosul og Tikrik, som er fødebyen til Saddam Hussein. Ved ISILs aktiviteter i Irak er landet for øyeblikket i realiteten delt i tre. En del kontrolleres av det sjiamuslimske flertallet i Irak, en del kontrolleres av sunnimuslimer under ledelse av ISIL og områdene i nord kontrolleres av kurdere. USA har etter sin tilbaketrekning fra Irak gitt støtte til landets folkevalgte ledere. For tiden er landets statsminister fra sjiamuslimenes rekker, Nuri al-maliki. USA har i juni sendt en mindre gruppe soldater og noe våpen til Irak. Iraks sjiamuslimske regjering har nå samtidig støtte fra både Iran, Russland og USA, en noe uvanlig allianse. Imidlertid har Irans øverste leder, Ali Khamenei, høylytt erklært at USA skal holde seg borte fra konflikten i Irak. Hvilke følger vil en slik «koalisjon» i Irak kunne få for utviklingen i borgerkrigen i Syria? Problemene i Irak og Midt-Østen synes ikke å ha noen snarlig og ublodig løsning. I et annet oljerikt land, Nigeria, er voldshandlingene fortsatt under ytterligere opptrapping. Der er det også en ytterliggående muslimsk gruppe, Boko Haram, som er i ferd med å dele landet i to områder. I Kenya har det også i juni vært flere større episoder med terrrorhandlinger utført av Shabab, en muslimsk gruppe fra nabolandet Somalia. I Pakistan har regjeringen store problemer med å kontrollere deler av landet. Pakistansk Taliban sto i juni for flere tilfeller av voldsepisoder, herunder et tilnærmet militært angrep på flylpassen i Karachi. I Ukraina er den spente politiske situasjonen fortsatt ikke løst. Russland synes tilsynelatende å ha trukket seg noe mer tilbake fra konflikten. I løpet av juni var det flere episoder av militær karakter som innebar tap av menneskeliv. Pro-russiske opprørere kontrollerer store områder øst i Ukraina. Kina fortsetter å utfordre sine naboland ved å gjøre krav på havområder og øyer i Sør-Kinahavet. Innenlands har Kina problemer med forholdet til den sunni-muslimske befolkningen av Uigurer, som hovedsaklig er bosatt i Xinjiang-provinsen, nordvest i Kina. I juni var det 25 år siden de omfattende studentdemonstrasjonene på Den himmelske freds plass i Beijing ble brutalt slått ned av militære styrker. I Kina ble 25 årsdagen fullstendig sensurert bort. Internasjonale aksjemarkeder I juni var det fortsatt en god positiv utvikling i aksjemarkedene, og flere «all time high» nivåer ble nådd i mange land. MSCI World Index steg med 1,8% målt i USD, og indeksen er nå 6,5% høyere enn ved årets start. Tilsvarende tall i NOK for verdensindeksen er 4,4% for juni og 7,8% fra årets begynnelse. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 6

7 Den positive utviklingen i aksjemarkedene er dels basert på et meget lavt rentenivå og stor likviditetstilførsel. Dette øker attraktiviteten for aksjer, og særlig for dem som gir godt utbytte. For mange investorer som ønsker en viss avkastning, fremstår svært lavt forrentede obligasjoner som lite fristende. Store beløp er derfor kanalisert til aksjemarkedene. Politisk uro med stigende oljepris til følge, har tidvis gitt negative utslag i verdens aksjemarkeder. Foreløpig har det ikke vært slik denne gangen. Kamphandlinger i Irak har kun bidratt til en oljeprisøkning på 2-3 $/fat. Dette var ikke en tilstrekkelig prisøkning til å stoppe oppgangen i verdens aksjemarkder. Selskaper innenfor energisektoren hadde derimot en sterkere kursoppgang enn andre sektorer, og slike aksjer har også vært blant de beste i første halvår. Amerikanske aksjer hadde i juni en verdioppgang som var noe større enn for verdensindeksen. Regnet fra årsskiftet har amerikanske aksjer også en svakt bedre verdiutvikling enn verdensindeksen. Regnet i felles valuta hadde europeiske aksjer en noe svakere verdiutvikling enn verdensindeksen i juni. Fra årsskiftet har europeiske aksjer også en noe svakere utvikling enn verdensindeksen. Japanske aksjer utviklet seg noe bedre enn verdensindeksen i juni. Det japanske aksjemarkedet er likevel det eneste av de større markedene med en merkbar negativ verdiutvikling i år, -6,1% i JPY. Nedgangen skyldes dels en kraftig oppgang i kursen på yen, som har svekket markedsutsiktene for japanske eksportvarer. I juni var det også en god positiv utvikling i indeksen for aksjeselskaper i fremvoksende økonomier. Fra årsskiftet har aksjeindeksen for fremvoksende økonomier likevel en noe svakere utvikling enn verdensindeksen. Som foran nevnt, hadde selskaper i energisektoren globalt sett den beste kursutviklingen i juni, oppgangen var 5% i USD. Selskaper i konsumvare- og telekomsektorene hadde svakest verdiutvikling i juni. Lokal valuta I NOK Juni YTD Juni YTD MSCI World Index 1,8 % 6,5 % 4,4 % 7,7 % S&P 500 Index 2,1 % 7,1 % 4,7 % 8,4 % Bloomberg European 500-0,4 % 6,4 % 2,5 % 6,8 % Nikkei 225 3,7 % -6,1 % 6,8 % -1,7 % MSCI Emerging Markets Index Oslo Børs Fondsindeks Avkastning aksjeindekser 2,2 % 6,1 % 5,3 % 7,3 % 2,2 % 10,5 % 2,2 % 10,5 % Sektoravkastning for MSCI World i USD 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% 0,1 % 6,2 % -0,2 % 2,9 % 11,2 % 6,6 % 6,8 % 7,6 % 3,4 % 4,0 % 0,8 % 1,0 % 1,8 1,4 % % 1,8 % 2,3 % 2,5 % 2,4 % 3,6 % 16,7 % 5,0 % 14,3 % Juni Hittil i år Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 7

8 40 20 % Aksjemarkeder fra i USD OSEFX - Norge Morgan Stanley Verdensindeks Morgan Stanley Emerging Markets Kilde: Bloomberg % Aksjemarkeder fra i USD BE500 - Europa NKY - Japan S&P USA Kilde: Bloomberg 8,6 8,4 8,2 8 7,8 7,6 7,4 7,2 EURNOK siste 2 år Gj.Snitt 7,83 (rød linje) Kronesvekkelse Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 8

9 Norsk økonomi Norges Banks hovedstyre diskuterte strategien for norsk pengepolitikk på to møter i juni. Etter det siste møtet fremla Norges Bank sin pengepolitiske rapport nr Dessuten kom sentralbanken med en ny pressemelding. Norges Banks pressemelding sa kun følgende utover at den norske styringsrenten blir holdt uendret på 1,5%: «Den moderate økonomiske oppgangen fortsetter hos våre handelspartnere. Det er imidlertid utsikter til at det tar enda lengre tid før styringsrentene ute settes opp, hovedsaklig som følge av svakere inflasjonsutsikter i Europa. Her hjemme har veksten vært moderat og om lag som anslått i Pengepolitisk rapport 1/14, men det ser ut til at veksten fremover kan bli noe lavere enn tidligere lagt til grunn. Analysene tilsier at styringsrenten holdes lav lenger enn tidligere antatt. Det er utsiskter til at styringsrenten blir liggende om lag på dagens nivå ut neste år, og at den deretter økes gradvis. Skulle utsiktene for norsk økonomi svekke seg ytterligere, kan det bli aktuelt å sette styringsrenten ned. Prognosene for norsk økonomi viser at kapasitetsutnyttingen vil kunne avta noe det nærmeste året, men deretter øke gradvis. Prisveksten ansllås å ligge noe under, men nær 2,5% i årene fremover.» De to «nyhetene» i pressemeldingen synes å være: (1) Norsk økonomisk vekst kan bli noe lavere (2) Styringsrenten holdes lav ut Ved gjennomlesing av Norges Banks pengepolitiske rapport kan det virke som at hovedargumentet for å hevde at den norske økonomiske veksten kan bli noe lavere enn tidligere forventet er basert på antagelsen om at «For 2015 anslår vi et fall i investeringene i petroleumsvirksomheten på 10 prosent.)» Investeringene i petroleumsvirksomheten har i de senere årene økt sterkt og utgjør en stor del av den norske etterspørsel etter varer og tjenester. Vi tror imidlertid ikke at en viss nedgang i de norske investeringene i petroleumssektoren i 2015 vil innebære at norsk økonomi får en tilsvarende knekk. Petroleumsinvesteringer krever dels en solid andel importerte varer og tjenester, som også vil falle vekk. Videre har petroleumsinvesteringene hatt en betydelig evne til å fortrenge andre former for investeringer. Herunder har Norge i flere år underinvestert i infrastruktur. Prosjekter i bygg og anleggssektoren vil lettere kunne bli gjennomført. Videre har også investeringer i andre former for næringsvirksomhet utenom petroleuimssektoren kanskje også blitt fortrengt i de senere årene. Om det skulle bli ledige ressurer vil derfor ordinære næringsinvesteringer kanskje i større grad kunne bli igangsatt. Beskrivelsen i den pengepolitiske rapporten om at sentralbankene i mange av de andre industrialiserte landene antas å ville holde sentralbankrentene nær null i en lengre tidsperiode en før antatt, synes å være det eneste reelle argumentet for at styringsrenten i Norge skal bli holdt på et svært lavt nivå ut I den pengepolitiske rapporten sies det nemlig klart i fra på side 14 at «en styringsrente på 1,5 prosent er lavere enn det som kan anses å være et normalt nivå». Videre heter det på side 18 i rapporten i punktet om kryssjekking av renteprognosen at «disse reglene tilsier en styringsrente rundt 3 prosent». Vi har i noen tidligere markedsrapporter angrepet det (av politikerne) kvantitativt satte målet for norsk pengepolitikk om at årsveksten i konsumprisene over tid skal være nær 2,5%. Dette norske inflasjonsmålet er høyere og avviker fra målsettingen til en del av de sentralbankene som bør være vesentlige for norsk økonomisk politikk. Hovedmålet for Den europeiske sentralbanken er å opprettholde prisstabilitet. Dette målet er beskrevet som å holde inflasjonen under, men tett opp til, 2%. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 9

10 Målet for pengepolitikken til Sveriges Riksbank er tilsvarende å opprettholde en fast pengeverdi. Riksbankens tolkning er at inflasjonen skal være lav og stabil, og at inflasjonen skal være rundt 2% årlig. Dersom den norske pengepolitikken har et mål (som også nås) om at den norske inflasjonen skal være høyere enn i andre land vil det over tid måtte få følger for verdsettelsen av norske kroner. Om de forskjellige inflasjonsmålene i Norge og Euro-området skulle bli oppnådd, vil vi kunne forvente oss at den (kontinuerlige) årlige svekkelsen av NOK mot Euro vil være 0,5%. Innholdet i pressemeldingen og den pengepolitiske rapporten til Norges Bank trigget aktørene i valutamarkedet. I dagene etter 18. juni ble det foretatt store valutahandler mot norske kroner, og kronekursen fikk følgelig en umiddelbar kraftig verdisvekkelse mot halvårsskiftet. I forhold til valutakursene ved årets start er NOK nå blitt svekket mot de fleste andre valutaer med unntak av SEK. Kronesvekkelsen (den markedsmessige devalueringen) gjør at norsk næringsliv blir mer konkurransedyktig i de internasjonale markedene i en viss tidfremover. Denne konkurransefordelen blir imidlertid spist opp ved de norske lønnsoppgjørene. Ved de siste åreenes lønnsoppgjør har det blitt gitt lønnsøkninger i Norge. Samtidig har lønnsnedgang stått på agendaen i flere av de europeiske landene med stor arbeidsledighet. Det er mulig at kronesvekkelsen i juni har vært i største laget, og at verdsettelsen av NOK vil kunne bli noe reversert utover sommeren. De høye oljeprisene kombinert med sterke statsfinanser og fortsatt overskudd i driftsbalansen mot utlandet taler i utgangspunktet for at NOK skal kunne være en forholdsvis sterk valuta. De finansielle strømmene som følge av transaksjoner i aksje-, penge- og kapitalmarkedene vil imidlertid kunne komme til å dominere for verdsettelsen av NOK i det kortsiktige bildet. I den forbindelse skal vi merke oss at det norske valutamarkedet tenderer til å være noe glissent gjennom sommermånedene. Verdiutvikling Fondsindeksen Det norske aksjemarkedet Aksjer med indeksvekt > 0.7% Selskap OSEFX %-vis Indeks vekt Verdiutvikling i % juni Verdiutvikling i % 2014 Statoil 9,2 2,8 29,5 DNB 9,0-0,1 6,2 Telenor 8,9-1,4 2,8 Yara International 7,9 12,6 8,5 Seadrill 4,7 10,7-6,5 Norsk Hydro 4,5 1,0 22,9 Subsea 7 4,5-1,3 2,9 Orkla 4,4 3,3 17,7 Schibsted 3,8-8,7-11,8 Marine Harvest 3,5 16,6 5,9 Royal Caribbean Cruises 3,3 3,6 15,5 Gjensidige Forsikring 3,2-0,4 6,5 TGS Nopec Geophysical 3,0 5,2 21,1 Aker Solutions 2,4 1,5 1,3 Storebrand 2,3-2,7-6,3 Petroleum Geo-Services 2,1 0,8-6,6 DNO 1,8 8,8-10,4 Pros afe 1,7 3,1 9,5 Opera Software 1,3 7,4-7,9 Kongsberg Gruppen 1,2-1,8 15,1 REC Silicon 1,0-6,7 55,7 Veidekke 1,0-1,4 50,1 BW LPG 0,9 5,9 48,9 Norwegian Air Shuttle 0,9-19,0 32,1 Aker 0,9 9,5 6,6 Tomra Systems 0,9-1,2-8,4 Fred Olsen Energy 0,8 6,3-25,7 Atea 0,8-6,0 30,2 Bakkafrost 0,8 7,2 23,4 Nordic Semiconductor 0,7-3,8 14,1 Det Norske Oljeselskap 0,7 5,8-5,1 Regnet i felles valuta hadde norske aksjekurser i juni en svakere verdiutvikliing enn den generelle oppgangen i internasjonale aksjekurser. Denne svakere utviklingen skjedde til tross for at de norske totalindeksene til Oslo Børs inneholder en relativt høy andel energiaksjer. I juni steg fondsindeksen med 2,2% og hovedindeksen med 2,1%. Fra årsskiftet har verdiutviklingen for selskaper på Oslo Børs fortsatt vært blant de beste. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 10

11 Fondsindeksen har steget med 10,5%, mens den Statoil-tunge hovedindeksen har steget med 12,6%. Vi gjentar fra vår forrige månedsrapport at verdioppgangen for norske aksjer i stor grad understøttes av betydelige dividendeutbetalinger og til dels tilbakekjøp av egne aksjer. Videre synes oppkjøp og fusjoner å komme stadig høyere opp på bedriftenes agenda, og dette vil ytterligere kunne understøtte aksjeverdsettelsene. Dessuten har enkelte viktige råvarepriser for norsk næringsliv, som oljeprisene og lakseprisene, vært høye. Ved årets start var våre basisforventninger til kursutviklingen for norske aksjer i 2014 at fondsindeksen vil stige i intervallet +5% til +15%. Vi anga dog ved årsskitet at ytterpunktene i forhold til basisforventningene kunne være relativt store, i intervallet -15 % til +35 %. Denne utviklingen vil kunne gi betydelig høyere kurser for mange norske aksjeselskaper. I så fall vil vårt hovedanslag for verdiutviklingen av norske aksjer være alt for beskjedent. En skal i denne forbindelse være oppmerksom på at det utenlandske eierskapet av norske aksjer er meget høyt. Prisingen av norske aksjer vil derfor i stor grad kunne være avhengig av situasjonen i internasjonale aksjemarkeder. Et enkelt svar på spørsmålet om lønnsomheten av aksjeinvesteringer i dagens markedssistuasjon er at man må danse så lenge musikken spiller. Aksjemarkedets musikk er i denne forbindelse sentralbankenes store likviditetstilførsel og lavrentepolitikk. Stor likviditetstilførsel, lavt rentenivå og magre investeringsalternativer gir et godt grunnlag for at den markedsmessige prisingen av norske aksjer vil kunne rettferdiggjøre en multippeløkning utover våre basisforventninger. Implisitt betyr det at investorenes risikovilje øker ytterligere, og at avkastningskravet til aksjeinvesteringer vil bli ytterligere redusert. Indeks verdi OSEFX Indeks og Pris / Inntjening (P/E hvor E= siste 12 mnd) OSEFX indeks des. 06 mar. 07 jun. 07 sep. 07 des. 07 mar. 08 jun. 08 sep. 08 des. 08 mar. 09 jun. 09 sep. 09 des. 09 mar. 10 jun. 10 sep. 10 des. 10 mar. 11 jun. 11 sep. 11 des. 11 mar. 12 jun. 12 sep. 12 des. 12 mar. 13 jun. 13 sep. 13 des. 13 mar. 14 jun. 14 P/E P/E ratio Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 11

12 Oversikt over våre fonds historiske utvikling Våre fond: Fondsfinans Fondsfinans Fondsfinans Fondsfinans Fondsfinans Fondsfinans MSWI OSEFX Spar Aktiv Farmasi Energi Kreditt High Yield (i NOK) Avkastning Juni ,8 % 2,1 % 3,1 % 5,4 % 0,52 % 0,91 % 2,2 % 4,4 % Hittil i år 11,4 % 6,5 % 10,9 % 17,3 % 3,75 % 1,74 % 10,5 % 9,1 % Årsavkastning % 13 % 46 % 24 % 39 % Årsavkastning % 15 % 12 % 21 % 9 % Årsavkastning % -14 % 4 % -19 % -3 % Årsavkastning % 17 % 9 % 22 % 14 % Årsavkastning % 55 % 19 % 70 % 9 % Avkastning siste 5 år 105 % 69 % 139 % 118 % 99 % Gjsn. årlig avkast. siste 5 år ** 15 % 11 % 19 % 17 % 15 % Avkastning siste 10 år 347 % 245 % 168 % 189 % 78 % Gjsn. årlig avkast. siste 10 år ** 16 % 13 % 10 % 11 % 6 % Avkastning siden oppstart* 628 % 265 % 106 % 9,51 % 1,74 % Standardavvik siste år 6 % 5 % 7 % 9 % 6 % Standardavvik siste 5 år 18 % 15 % 10 % 17 % 10 % Standardavvik siste 10 år 22 % 19 % 12 % 23 % 12 % Fondets størrelse (mill.kr.) Netto andelsverdi pr , , , , , ,04 * Kreditt og High Yield fra henholdsvis oppstart 30. april 2013 og 30. april 2014 ** Geometrisk beregnet *** Investeringsmandatet endret fra investeringer innen Alternativ Energi til investeringer innen Energisektoren med virkning fra Redaktør og ansvarlig for innholdet i våre markedsrapporter er Odd Hellem Investeringsdirektør Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 12

13 Fondsfinans Spar Juni 2014 Norske aksjekursindekser fortsatte å stige i juni. Fondsindeksen steg med 2,2% i løpet av måneden, og indeksen har steget med 10,5% fra årsskiftet. Fondsfinans Spar hadde også en meget sterk verdiutvikling i juni med en oppgang på 3,8%. Fra årsskiftet har fondets verdiøkning vært 11,4%. Fondets avkastning er derved også høyere enn fondsindeksens utvikling i år. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av juni er den høyeste månedsverdsettelsen siden fondet ble etablert i desember I juni ble Fondsfinans Spar forøvrig tildelt «Lipper Fund Awards 2014» av Thompson Reuters, for beste norske fond over de siste 10 årene. Av fondsindeksens 53 aksjer (ny sammensetning fra 1.juni) viste mer enn halvparten en negativ verdiutvikling. At indeksen likevel kunne vise en solid positiv utvikling kan tilskrives en sterk kursutvikling for noen aksjer med høyt vekt i indeksen. Av aksjer med sterk kursutvikling var flere innenfor oppdrettsnæringen og energisektoren. Størst positiv indekspåvirkning kom fra verdioppgangen for: Yara (+13%), Marine Harvest Group (+17%) og Seadrill (+8%). Størst negativ indekspåvirkning kom fra kursnedgangen for Schibsted (-9%) og Norwegian Air Shuttle (-19%). I fondets portefølje hadde mer enn halvparten av investeringene en positiv verdiutvikling i juni. Størst positivt bidrag til fondets verdioppgang kom fra investeringene i Yara (+13%), Marine Harvest (+17%), Cermaq (+15%), Opera Software (+7%), Aker (+10%), Hoegh LNG (+20%), Lerøy Seafood (+12%)og Det norske Oljeselskap (+6%). Tre av fondets sterkeste bidragsytere var således innenfor oppdrettsnæringen. Svært få investeringer hadde nevneverdig negativ påvirkning på fondets verdiutvikling. Svakeste aksje i porteføljen var Photocure (-12%). I løpet av måneden har fondet solgt seg ut av investeringen i BWG Homes i forbindelse med oppkjøpet og dessuten solgt ut de resterende investeringene i Prosafe, RCL og Schibsted. Fondet har i juni ikke investert i noen nye selskaper, men økt investeringsgraden svakt i noen selskaper, herunder PGS. Egenkapitalinvesteringene var ved utgangen av måneden fordelt på 32 selskaper, som alle er notert på Oslo Børs. Ved månedsskiftet var fondet nesten fullinvestert i egenkapitalinstrumenter. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: DNB 8,6 % Yara International 7,9 % Marine Harvest 5,7 % Storebrand 5,5 % Norsk Hydro 5,2 % Norwegian Property 4,7 % Opera Software 4,7 % Subsea 7 4,3 % Siem Offshore 4,0 % Det norske oljeselskap 3,9 % (54,5% av porteføljen) Andelsverdi: 7283,5678 Materialer & Industri 30,9 % Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 12,5 % IT/Telecom 5,7 % Bankinnskudd 0,4 % Finans 26,6 % Energi 23,8 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 13

14 Fondsfinans Aktiv Juni 2014 Norske aksjekursindekser fortsatte å stige i juni. Fondsindeksen steg med 2,2% i løpet av måneden, og indeksen har steget med 10,5% fra årsskiftet. Fondsfinans Aktiv hadde en meget god verdiutvikling i juni med en oppgang på 2,1%. Fra årsskiftet har fondets verdiøkning vært 6,5%. Verdsettelsen av fondet ved halvårsskiftet er den høyeste månedsverdsettelsen siden fondets etablering i april Fondsfinans Aktiv er et kombinasjonsfond. Fra og med april måned skal normal investeringsgrad i aksjer være 60%, mot tidligere 80%. Aksjeandelen skal i fremtiden være i intervallet 55% til 65%. Rebalanseringer av aksjeandelen vil derved måtte skje etterhvert som aksjemarkedet endrer seg. Dette er tilsvarende som prinsippet for forvaltningen av «oljefondet». Samtidig vil investeringene i rentebærende papirer kunne ha en lengre løpetid og høyere kredittrisiko enn tidligere. Renteavkastningen vil derved forventes å bli høyere, men noe mer volatil. På den annen side vil fondet som helhet få betydelig redusert volatilitet, ved at aksjeandelen blir redusert. Av fondsindeksens 53 aksjer (ny sammensetning fra 1.juni) viste mer enn halvparten en negativ verdiutvikling. At indeksen likevel kunne vise en solid positiv utvikling kan tilskrives en sterk kursutvikling for noen aksjer med høyt vekt i indeksen. Av aksjer med sterk kursutvikling var flere innenfor oppdrettsnæringen og energisektoren. Størst positiv indekspåvirkning kom fra verdioppgangen for: Yara (+13%), Marine Harvest Group (+17%) og Seadrill (+8%). Størst negativ indekspåvirkning kom fra kursnedgangen for Schibsted (-9%) og Norwegian Air Shuttle (-19%). I fondets portefølje hadde godt over halvparten av investeringene en positiv verdiutvikling i juni. Størst positivt bidrag til fondets verdioppgang kom fra investeringene i Marine Harvest (+17%), Yara (+13%), Hoegh LNG (+20%), Opera Software (+7%), Cermaq (+15%), Aker (+10%), Det norske Oljeselskap (+6%) og Lerøy Seafood (+12%.). Tre av fondets sterkeste bidragsytere var således innenfor oppdrettsnæringen. Svært få investeringer hadde nevneverdig negativ påvirkning på fondets verdiutvikling. Svakeste aksje i porteføljen var Photocure (-12%). I løpet av måneden har fondet solgt seg ut av investeringen i BWG Homes i forbindelse med oppkjøpet og dessuten solgt ut de resterende investeringene i Prosafe, Veidekke, REC Silicon og Hafslund A. Fondet har i juni ikke investert i nye selskaper, men økt investeringsgraden i noen selskaper, herunder PGS. Egenkapitalinvesteringene var ved utgangen av måneden fordelt på 26 selskaper, som alle er notert på Oslo Børs. Ved månedsskiftet utgjorde fondets investeringer i aksjer og egenkapitalbevis 61% av porteføljen. Ved månedsskiftet var likviditetspostene i form av bankinnskudd, norske bankobligasjoner og foretaksobligasjoner. Andelen foretaksobligasjoner med høy avkastning er ytterligere økt. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: DNB 5,1 % Yara International 4,0 % Norsk Hydro 3,7 % Marine Harvest 3,7 % Storebrand 3,7 % Norwegian Property 3,4 % Opera Software 3,3 % Subsea 7 3,2 % SpareBank 1 SMN 3,1 % Siem Offshore 3,0 % (36,2% av porteføljen) Andelsverdi: ,5402 Materialer & Industri 16,4 % Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 8,9 % Sertifikater og obligasjoner 36,5 % IT/Telecom 3,3 % Finans 17,8 % Bankinnskudd 2,5 % Energi 14,6 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 14

Markedsrapport mai 2014

Markedsrapport mai 2014 Markedsrapport mai 2014 Oslo, 11.juni 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den økonomiske veksten i verden er fortsatt ujevnt fordelt, og relativt svak i flere land. Internasjonale

Detaljer

Markedsrapport april 2014

Markedsrapport april 2014 Markedsrapport april 2014 Oslo, 8. mai 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes fortsatt en bedring i global økonomisk vekst, til tross for at geopolitisk risiko har økt.

Detaljer

Markedsrapport november 2013

Markedsrapport november 2013 Markedsrapport november 2013 Oslo, 9. desember 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventningene til global økonomisk vekst i 2014 er ikke endret. ECB satte likevel ned sentralbankrenten

Detaljer

Markedsrapport juli 2014

Markedsrapport juli 2014 Markedsrapport juli 2014 Oslo, 6. august 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Til tross for ytterligere økt geopolitisk uro kombinert med høyere økonomisk vekst, var det i juli en nedgang

Detaljer

Markedsrapport mars 2014

Markedsrapport mars 2014 Markedsrapport mars 2014 Oslo, 8.april 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den russiske tilraningen av Krim-halvøya fra Ukraina har kun ført til mindre bevegelser i kapitalmarkedene.

Detaljer

Markedsrapport januar 2014

Markedsrapport januar 2014 Markedsrapport januar 2014 Oslo, 10. februar 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventningene til økonomisk vekst er fortsatt gode, men det er økende frykt for en nedkjøling av den

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventninger om fortsatt stor likviditetstilførsel fra sentralbankene bidro til ytterligere rentenedgang

Detaljer

Markedsrapport september 2014

Markedsrapport september 2014 Markedsrapport september 2014 Oslo, 7. oktober 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Global økonomisk vekst forventes fortsatt å være relativt moderat. Oljeprisene falt videre, og andre

Detaljer

Markedsrapport februar 2014

Markedsrapport februar 2014 Markedsrapport februar 2014 Oslo, 6.mars 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oppgangen i den økonomiske veksten i verden synes å bli opprettholdt. Råvarepriser og aksjemarkeder steg

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Markedsrapport desember 2012

Markedsrapport desember 2012 Markedsrapport desember 2012 Oslo, 7. januar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det ingen større endringer i forventningene til den globale veksten. Det var en nedgang

Detaljer

Markedsrapport desember 2013

Markedsrapport desember 2013 Markedsrapport desember 2013 Oslo, 6. januar 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes at den økonomiske veksten i verden blir noe høyere i 2014 enn i 2013. Også i desember

Detaljer

Markedsrapport november 2014

Markedsrapport november 2014 Markedsrapport november 2014 Oslo, 8. desember 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oljeprisene falt kraftig i november. Det er fortsatt store forskjeller i forventningene til global

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedsrapport april 2015

Markedsrapport april 2015 Markedsrapport april 2015 Oslo, 08. mai 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale økonomiske veksten fortsetter. Internasjonalt var det en oppgang i både langsiktige statsrenter

Detaljer

Markedsrapport desember 2014

Markedsrapport desember 2014 Markedsrapport desember 2014 Oslo, 9. januar 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Også i desember var det et kraftig fall i oljeprisene. Den internasjonale verdien av NOK ble følgelig

Detaljer

Markedsrapport november 2014

Markedsrapport november 2014 Markedsrapport november 2014 Oslo, 8. desember 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oljeprisene falt kraftig i november. Det er fortsatt store forskjeller i forventningene til global

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedsrapport oktober 2014

Markedsrapport oktober 2014 Markedsrapport oktober 2014 Oslo, 6. november 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Utsiktene for global økonomisk vekst er fortsatt moderate. Oljeprisen falt videre i oktober, mens

Detaljer

Markedsrapport juli 2013

Markedsrapport juli 2013 Markedsrapport juli 2013 Oslo, 6. august 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering De økonomiske utsiktene for eurosonen synes noe bedre. Verdien av USD svekket seg. Samtidig var det en

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Markedsrapport januar 2013

Markedsrapport januar 2013 Markedsrapport januar 2013 Oslo, 5. februar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det var god kursoppgang i de fleste aksjemarkeder i januar. Frykten for en global økonomisk resesjon

Detaljer

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar Månedsrapport 2/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 472,1 0,3 0,9 6,3 15,1 Dow Jones 14009,8 1,1 0,8 7,0 8,9 Brent 116,4-0,3 2,6 12,0 5,9 EURNOK 7,4379-0,1 0,1-1,4 2,7 USDNOK 5,4695

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedsrapport februar 2015

Markedsrapport februar 2015 Markedsrapport februar 2015 Oslo, 5. mars 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Etter sju måneder med nedgang økte oljeprisene i februar. Langsiktige statsrenter ble høyere i USA, og

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Markedsrapport januar 2016

Markedsrapport januar 2016 Markedsrapport januar 2016 Oslo, 5. februar 2016 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering På verdens aksjebørser var det store fall i kursene i årets første måned. Samtidig falt lange statsrenter,

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Halvårsrapport Verdipapirfond

Halvårsrapport Verdipapirfond Halvårsrapport 2017 Verdipapirfond Oppsummering første halvår Om første halvår Første halvår var av det stabile og positive slaget i aksjemarkedet. Etter en positiv start på året på Oslo Børs, drevet av

Detaljer

Markedsrapport februar 2013

Markedsrapport februar 2013 Markedsrapport februar 2013 Oslo, 5. mars 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Internasjonale råvarepriser sank samtidig som den internasjonale verdien av USD steg. Oljeprisen falt

Detaljer

Markedsrapport juni 2015

Markedsrapport juni 2015 Markedsrapport juni 2015 Oslo, 7. juli 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Økonomiske vekstforventninger er blitt noe lavere, men langsiktige statsrenter fortsatte å stige i juni.

Detaljer

Markedsrapport april 2013

Markedsrapport april 2013 Markedsrapport april 213 Oslo, 7. mai 213 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Til tross for omlag uendret konjunkturbilde, falt internasjonale olje og råvarepriser i april. Det var en sterk

Detaljer

Markedsrapport desember 2015

Markedsrapport desember 2015 Markedsrapport desember 2015 Oslo, 7. januar 2016 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det en kraftig nedgang i prisene på råolje og gass. Samtidig svekket verdien av NOK

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedsrapport mars 2015

Markedsrapport mars 2015 Markedsrapport mars 2015 Oslo, 10. april 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det var nedgang i internasjonale priser på olje og andre råvarer i mars. Verdien av USD styrket seg ytterligere

Detaljer

Markedsrapport oktober 2012

Markedsrapport oktober 2012 Markedsrapport oktober 2012 Oslo, 6. november 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det globale vekstbildet er omtrent uforandret, med en svak og ujevn vekst. I oktober er likevel de

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Markedsrapport mars 2012

Markedsrapport mars 2012 Markedsrapport mars 2012 Oslo, 10. april 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt var det en nedgang i råvarepriser i mars, men oljeprisene holdt seg på et svært høyt nivå. Konjunkturutsiktene

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Markedsrapport oktober 2013

Markedsrapport oktober 2013 Markedsrapport oktober 2013 Oslo, 6. november 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes at den globale økonomiske veksten øker i 2014. Internasjonale aksjemarkeder steg videre

Detaljer

Markedsrapport mars 2013

Markedsrapport mars 2013 Markedsrapport mars 213 Oslo, 4. april 213 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Finansielle problemer på Kypros bidro til en ny svekkelse av verdien av Euro. De globale vekstimpulsene er

Detaljer

Markedsrapport august 2013

Markedsrapport august 2013 Markedsrapport august 2013 Oslo, 5. september 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering På aggregert basis er det fortsatt tilfredsstillende vekst i verdensøkonomien. Økende politisk usikkerhet

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 563 174,43 11,45 AKSJER 3 811 748,97 77,53 EGENKAPITALBEVIS 541 489,25 11,01

Detaljer

Markedsrapport januar 2015

Markedsrapport januar 2015 Markedsrapport januar 2015 Oslo, 5. februar 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Olje- og råvarepriser falt ytterligere i januar. Den europeiske sentralbanken varslet om betydelige

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Markedsrapport mai 2013

Markedsrapport mai 2013 Markedsrapport mai 2013 Oslo, 6. juni 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I mai steg langsiktige amerikanske statsrenter betydelig. Samtidig steg verdien av USD. Den sterke kursoppgangen

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Markedsrapport august 2012

Markedsrapport august 2012 Markedsrapport august 2012 Oslo, 06. september 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering August var en måned med høye oljepriser og økning i aksjeverdiene på Oslo Børs. Det var samtidig

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Hvorfor investere i Norden? Avkastning, inkludert utbytte 1,000 900 800 700 600 500 400 1,000 900 800 700 600 500 400 300 300 200 200 100

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nei til EU i Storbritannia Hele juni var preget av opptakten til og ettervirkningene av folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EU. Den 23. juni stemte britene for «Brexit»,

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 281 596,08 5,63 AKSJER 3 825 557,38 76,42 EGENKAPITALBEVIS 898 602,15 17,95

Detaljer

Markedsrapport mai 2012

Markedsrapport mai 2012 Markedsrapport mai 2012 Oslo, 07. juni 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Økende usikkerhet om den globale økonomiske veksten og gjeldsproblemene i euroområdet preget finansmarkedene

Detaljer

Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning

Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning Oslo, 4. juli 2013 Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning Første halvår 2013 har gitt tilfredsstillende avkastning for aksjeinvestorer. Oslo Børs Fondsindeks har steget 6,3%, mens

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Markedsrapport august 2015

Markedsrapport august 2015 Markedsrapport august 2015 Oslo, 8. september 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering August ble en måned med store kursbevegelser, og det var en solid nedgang i de fleste aksjemarkeder.

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

Markedsrapport 2. kvartal 2016

Markedsrapport 2. kvartal 2016 Markedsrapport 2. kvartal 2016 Oppsummering 2. kvartal Sammenlignet med første kvartal så andre kvartal lenge ut til å bli en rolig periode i aksjemarkedet. Det var først i siste del av juni at svingningene

Detaljer

Markedsrapport juli 2012

Markedsrapport juli 2012 Markedsrapport juli 2012 Oslo, 06. august 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Rekordhøye priser på flere matvarer. Oljeprisene steg. Internasjonale aksjemarkeder steg. Sentralbankrentene

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Markedsrapport juni 2013

Markedsrapport juni 2013 Markedsrapport juni 2013 Oslo, 3. juli 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Langsiktige statsrenter steg globalt i juni. Flere råvarepriser fortsatte å falle, og prisfallet var særlig

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 10/13 Markedskommentar September måned ble sterkt preget av BNP tallene som ble sluppet i slutten av august. Den kvartalsvise BNP veksten ble 0,8 % mot markedets forventning på 1,0 %. Dette

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 564 455,97 11,29 AKSJER 3 884 601,27 77,67 EGENKAPITALBEVIS 552 331,00 11,04 TOTALT 5 001 388 100.0

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer