Markedsrapport januar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport januar 2014"

Transkript

1 Markedsrapport januar 2014 Oslo, 10. februar 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventningene til økonomisk vekst er fortsatt gode, men det er økende frykt for en nedkjøling av den kinesiske økonomien. Verdens aksjemarkeder viste en negativ verdiutvikling. Samtidig falt langsiktige statsrenter. Det var en svak nedgang i oljeprisen og verdien av NOK svekket seg ytterligere. Konjunkturer og råvarer Det internasjonale konjunkturbildet er i sum fortsatt positivt. Herunder er økonomiene i USA og Storbritannia nå inne i en god vekstfase. I noen store land med fremvoksende økonomi synes veksten å ha stagnert. Dette oppveies imidlertid av bedringer i den økonomiske utviklingen i modne økonomier. Veksten i Kina er fortsatt høy, omlag 7%. Det er imidlertid en tiltagende frykt for at den økte gjeldsgraden i deler av kinesisk økonomi vil kunne redusere vekstmulighetene. Den generelle råvareindeksen, Rogers international commodity index, var i januar negativ med -1,25% i USD, men positiv i NOK. Råvareprisene viste en blandet utvikling, og enkelte landbruksprodukter steg i pris. Oljeprisene falt, og Brent -oljen ble omsatt til i overkant av 107 USD ved utgangen av måneden, et prisfall på -3,3%. I norske kroner var oljeprisen imidlertid uendret, pga. den svake utviklingen for NOK. Gullprisene steg i januar, etter å ha vært utsatt for et kraftig prisfall i fjor. En kan merke seg at fraktratene for sjøveis transport falt kraftig i januar. Fraktindeksen, Baltic Dry, sank ned til nivåer fra i fjor sommer. Deler av fallet kan imidlertid tilskrives mindre slutningsaktivitet på grunn av feiringen av kinesisk nyttår.

2 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % 7 % 21 % 4 % 18 % 1 % 13 % 4 % Landbruksprodukter Prisendring i USD -1 % -2 % -7 % -5 % -16 % -8 % Januar 2014 I % -18 % -21 % -22 % -23 % 3 % -40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % 17 % 26 % -11 % 10 % 2 % Metaller & Energi Prisendring i USD -3 % -3 % -1 % -2 % -4 % -7 % -7 % -5 % -13 % 1 % -19 % Januar % -1 % -28 % -36 % Baltic Dry Skipsfrakt Indeks fra des. 12 jan. 13 feb. 13 mar. 13 apr. 13 mai. 13 jun. 13 jul. 13 aug. 13 sep. 13 okt. 13 nov. 13 des. 13 jan. 14 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 2

3 Gullpris siste 10 år Renter og valuta Fjorårets stigning i langsiktige statsrenter ble delvis reversert i januar. Herunder falt 10 års statsrenter med mer enn 0,25% p.a. i både USA, Tyskland og Norge. Kortsiktige rentenivåer er fortsatt svært lave i de fleste land. Pengetrykkingen fortsetter, men USA har begynt med en nedtrapping av likviditetstilførselen. Det var i januar store bevegelser i flere valutakurser. Den internasjonale verdien av JPY som gjennom 2013 svekket seg kraftig, fikk i januar et kraftig positiv rekyl. Forøvrig styrket USD seg mot alle andre valutaslag enn JPY. Canadiske dollar derimot hadde en svært svak utvikling i januar. I noen land med fremvoksende økonomi svekket valutaen seg som en følge av politisk uro og fare for reduserte vekstutsikter. Dette gjaldt bl.a. for valutaene i Tyrkia og Thailand. I Argentina falt valutaen kraftig i verdi, etter at regjeringen stoppet med å intervenere i valutamarkedet. Etter mange år med høy inflasjon i Argentina var valutaen blitt kraftig overvurdert. Mot de fleste internasjonale valutaer ble verdien av NOK ytterligere svekket i januar. Den valutariske bedringen av norsk konkurranseevne fortsatte derved også i den første måneden av Om svekkelsen av NOK fortsetter i samme tempo, vil det kanskje ikke ta lang tid før verdien av svenskekrona pånytt er i pari mot NOK. Siste gang valutakursen for SEK var over 1 mot NOK var ved månedsskiftet i oktober Sentrale valutaer mot NOK %-endring i Januar USD 6,28 3,5 % 9,1 % EURO 8,47 1,4 % 13,9 % SEK 0,96 1,6 % 10,4 % GBP 10,33 2,9 % 11,2 % JPY 6,14 6,6 % -10,2 % CHF 6,93 1,6 % 12,3 % Sentrale rentenivåer (pr ) Sentralbank rente 3 mnd. rente %-endring års statsobl. USA 0,25 0,24 2,64 Euro 0,25 0,30 1,66 Sveri ge 1,00 0,84 2,21 UK 0,50 0,52 2,71 Svei ts 0,00 0,02 1,02 Norge 1,50 1,66 2,74 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 3

4 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50-0,08 Rentekurve endringer i januar -0,14-0,06-0,24-0,37-0,27-0,33-0,36-0,25 2 År 5 År 10 År US Tysk Nor US 31/1 US 30/12 Tysk 31/1 Tysk 30/12 Nor 31/1 Nor 30/12 3,5 10 års statsrenter 1 års historikk pr 31/1/14 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 3,0 2,5 2,0 1,5 US 10y Nor 10y Tysk 10y 1,0 feb. 13 mar. 13 apr. 13 mai. 13 jun. 13 jul. 13 aug. 13 sep. 13 okt. 13 nov. 13 des. 13 jan. 14 1,0 10 års statsrenter, Tyskland, Italia & Spania siste 6 mnd 2,1 % 4,9 % 2,1 % 2,0 % 4,7 % 2,0 % 4,5 % 1,9 % 4,3 % 1,9 % 1,8 % 4,1 % 1,8 % 3,9 % 1,7 % 1,7 % 3,7 % 1,6 % 3,5 % Tyskland (v.akse) Italia (h.akse) Spania (h.akse) Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 4

5 %-vis i valutakurs mot USD fra 31/12/2012 5% -5% -15% -25% -35% -45% -55% -65% des. 12 jan. 13 feb. 13 mar. 13 apr. 13 mai. 13 jun. 13 jul. 13 aug. 13 sep. 13 okt. 13 nov. 13 des. 13 jan. 14 Argentinske Peso Norske Kroner Russiske Rubler S. Afrikansk Rand Tyrkiske Lire 1,1 SEKNOK fra 1/1/90 1,05 1 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 10,5 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 EURNOK fra oppstart EUR 1/1/99 Gj.Snitt 8,04 (rød linje) Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 5

6 Januar 2013 Euro Danske Kroner Sveitsiske Franc Britiske Pund Svenske Kroner Syd Koreanske Won US Dollar New Zealandske Dollar Mexikanske Peso Taiwanske Dollar Singapore Dollar Canadiske Dollar Brasilianske Real Australske Dollar Japanske Yen -10,2 % Syd Afrikanske Rand -12,1 % Valutakurser Endring mot NOK -5,4 % -6,2 % -1,0 % -2,2 % 1,4 % 1,4 % 1,6 % 2,9 % 1,6 % 0,6 % 3,5 % 1,7 % 1,5 % 1,7 % 6,3 % 2,3 % 5,6 % 2,1 % 1,2 % 1,4 % 6,6 % 13,9 % 13,9 % 12,3 % 11,2 % 10,4 % 10,2 % 9,1 % 8,7 % 7,7 % Borgerkrigslignende konflikter fortsetter bl.a. i Syria, Irak og Afghanistan. I tillegg er brutale konflikter blusset opp i Sør-Sudan og Den sentralafrikanske republikk. I Ukraina og Thailand er den politiske situasjonen spent. Det er omfattende uenighet mellom forskjellige fraksjoner av befolkningen og makteliten. I begge landene er protestdemonstrasjonene blitt voldelige. Internasjonale aksjemarkeder Internasjonale aksjemarkeder startet året med en nølende sidelengs kursutvikling i de første ukene av 2014, regnet i USD. I slutten av januar startet en negativ kurskorreksjon. Dette var den første kurskorreksjonen av noe størrelse siden kursfallet i mai/juni i fjor. Kurskorreksjonen i de internasjonale markedene blir forklart med bl.a. (1) den amerikanske sentralbankens reduksjon av likviditetstilførsel, (2) frykten for bobler i kinesisk økonomi og (3) politiske problemer / usikkerhet i store land med fremvoksende økonomi. Noen kommentatorer sier bare rett ut at markedet er blitt «slitent», og at aksjer ikke lenger er like billige etter en lengre periode med kursoppgang. Japanske aksjer falt kraftig, men aksjefallet ble solid kompensert med styrkingen av JPY. Indeksen for aksjer i land med fremvoksende økonomi hadde en svakere utvikling enn den generelle verdensindeksen. Geopolitiske forhold Avkastning aksjeindekser Lokal valuta I NOK Januar 2013 Januar 2013 MSCI World Index -3,7 % 27,4 % -0,3 % 38,9 % S&P 500 Index -3,5 % 32,4 % -0,1 % 44,4 % Det skal i 2014 avholdes forskjellige viktige valg i noen av verdens befolkningsrike land med fremvoksende økonomi. Det knyttes særlig spenning til utviklingen i fem land med løpende underskudd i driftsbalansen mot utlandet: Brasil, India, Indonesia, Sør-Afrika og Tyrkia. Bloomberg European 500-1,6 % 21,1 % -0,2 % 38,0 % Nikkei 225-8,4 % 59,3 % -2,8 % 41,9 % MSCI Emerging Markets Index Oslo Børs Fondsindeks -2,4 % -2,4 % -3,3 % 6,4 % -2,4 % 24,2 % -2,4 % 24,2 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 6

7 Prosentvis endring i aksjemarkedene i fra (regnet i NOK) Morgan Stanley Verdensindeks Morgan Stanley Emerging Markets OSEFX - Norge Prosentvis endring i aksjemarkedene fra (regnet i NOK) BE500 - Europa NKY - Japan S&P USA Sektor Avkastning for MSCI World i USD 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 2013 jan.14 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 7

8 Norsk økonomi I januar kom det noe blandede signaler om utviklingen i norsk økonomi. Den ytterligere svekkelsen av verdien av NOK er positivt for norske eksportindustri og de næringene som konkurrerer med import til Norge. Herunder vil antagelig nordmenn i større grad komme til å feriere i Norge. På den annen side synes utsiktene for deler av den store norske oljeservicenæringen å ha blitt dårligere, ettersom oljeselskapene reduserer sine investeringer. I slutten av fjoråret var det økende fokus på at norske boligpriser har begynte å falle, etter flere år med sterk prisstigning. Observerte omsetningsverdier for boliger i starten av året gir ikke noe klar indikasjon om den videre prisutviklingen. For å få til et ordentlig priskrakk for norske boliger må oljeprisen antagelig også falle svært dramatisk. I en internasjonal sammenheng er den økonomiske situasjonen i Norge fortsatt svært god. Politikernes handlefrihet er nesten for stor. I resten av verden ville en slik økonomisk handlefrihet ha ført til enorm korrupsjon og investeringer med lav avkastning. Det har i flere år vært underinvestert og feilinvestert i norsk infrastruktur. Det er håp om at den nye regjeringen kan få endret investeringsprosessen i samferdselsutbyggingen, og derved få opp både takten og avkastningen av slike investeringer. Det norske aksjemarkedet Regnet i felles valuta var det en nedgang i det norske aksjemarkedet som var større enn fallet i verdensindeksen. Den norske aksjekursnedgangen var imidlertid ikke like stor som for selskaper i land med fremvoksende økonomi. Regnet i NOK falt både fondsindeksen og hovedindeksen med -2,4%. Regnet i USD var nedgangen i det norske aksjemarkedet (fondsindeksen) -5,7%. Til sammenligning falt oljeprisen med -3,3% og Morgan Stanleys verdensindeks med -3,7% i USD. Vi tror denne kursnedgangen bare er en naturlig og overmoden korreksjon, og den første større korreksjonen siden juni i fjor. Aksjemarked har steget mer eller mindre kontinuerlig siden mars Våre basisforventninger til kursutviklingen for norske aksjer i 2014 er at fondsindeksen vil stige i intervallet +5% til +15%. En slik aksjeavkastning vil være en betydelig bedre avkastning enn den implisitte renten på 10 års norske statsobligasjoner, som for tiden er under 2,75%. En verdioppgang for norske aksjer understøttes i stor grad av betydelige dividendeutbetalinger og tilbakekjøp av aksjer i tiden fremover. Verdiutvikling Fondsindeksen Aksjer med indeksvekt>0,7% Selskap OSEFX %-vis Indeks vekt Verdiutvikling i % januar Verdiutvikling i % 2013 Statoil 9,9 1,1 11,2 DNB 9,0-2,2 57,6 Telenor 8,1-10,0 34,9 Yara International 7,2-0,8 0,1 Nors k Hydro 5,0 5,1-0,2 Orkla 4,7 3,0 2,5 Schibsted 4,3-8,6 72,8 Subsea 7 4,2-7,1-9,0 Seadrill 4,0-9,1 29,8 Gjensidige Forsikring 3,7 4,0 56,4 Royal Caribbean Cruises 3,7 9,8 59,1 Marine Harvest 2,9-2,3 49,4 TGS Nopec Geophysical 2,5 0,8-7,7 Aker Solutions 2,4-11,4-0,3 Algeta 2,2 0,3 131,8 Petroleum Geo-Services 2,1-9,2-23,6 Storebrand 2,0-1,6 41,3 DNO International 1,9-15,8 159,8 Opera Software 1,5 2,8 163,8 Pros afe 1,5-10,8 5,6 Kongsberg Gruppen 1,2 0,8 6,0 Fred Olsen Energy 1,2-8,2 10,3 Tomra Systems 1,0-4,9 14,9 REC Silicon 1,0 11,5 128,2 Norwegian Air Shuttle 0,9 8,3 30,8 Stolt-Nielsen 0,8 10,8 51,7 Det Norske Oljeselskap 0,8-4,7-19,2 Nordic Semiconductor 0,7 7,9 91,0 Aker 0,7-15,5 11,2 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 8

9 Indeks verdi OSEFX Indeks og Pris til inntjening (P/E hvor E= siste 12 mnd) OSEFX indeks des. 06 mar. 07 jun. 07 sep. 07 des. 07 mar. 08 jun. 08 sep. 08 des. 08 mar. 09 jun. 09 sep. 09 des. 09 mar. 10 jun. 10 sep. 10 des. 10 mar. 11 jun. 11 sep. 11 des. 11 mar. 12 jun. 12 sep. 12 des. 12 mar. 13 jun. 13 sep. 13 des. 13 P/E P/E ratio Oversikt over våre fonds historiske utvikling Våre fond: * Siden oppstart 30. april 2013 ** Geometrisk beregnet Fondsfinans Spar Fondsfinans Aktiv Fondsfinans Fondsfinans Fondsfinans MSWI OSEFX Farmasi Alt. Energi Kreditt (i NOK) Avkastning Januar ,7 % 0,4 % 2,9 % 2,1 % 0,7 % -2,4 % -1,0 % Avkastning H ,9 % 10,3 % 18,4 % 13,9 % 4,5 % 16,8 % 16,6 % Årsavkastning ,4 % 12,9 % 45,8 % 29,6 % 24,2 % 38,9 % Årsavkastning % 15 % 12 % -4 % 21 % 9 % Årsavkastning % -14 % 4 % -32 % -19 % -3 % Årsavkastning % 17 % 9 % -14 % 22 % 14 % Årsavkastning % 55 % 19 % -2 % 70 % 9 % Årsavkastning % -42 % -8 % -51 % -57 % -23 % Avkastning siste 5 år 164 % 108 % 129 % -21 % 150 % 99 % Gjsn. årlig avkast. siste 5 år ** 21 % 16 % 18 % -4 % 20 % 15 % Avkastning siste 10 år 306 % 220 % 137 % 176 % 78 % Gjsn. årlig avkast. siste 10 år ** 15 % 12 % 9 % 11 % 6 % Avkastning siden oppstart 558 % 244 % 92 % -72 % 6,3 % Standardavvik siste år 10 % 8 % 6 % 7 % 11 % 6 % Standardavvik siste 5 år 20 % 16 % 10 % 19 % 20 % 10 % Standardavvik siste 10 år 22 % 19 % 12 % 24 % 12 % Fondets størrelse (mill.kr.) Netto andelsverdi pr , , , , ,48 Redaktør og ansvarlig for innholdet i våre markedsrapporter er Odd Hellem Investeringsdirektør

10 Fondsfinans Spar Januar 2014 Etter en nølende kursoppgang i starten av året, falt det norske aksjemarkedet tilbake i slutten av måneden. I januar ble det derfor registrert en nedgang i både fondsindeksen og hovedindeksen, som begge endret seg med -2,4%. Fondsfinans Spar hadde derimot en god positiv verdiutvikling i januar. Verdioppgangen for fondet ble +0,7%. Dette er en betydelig meravkastning i forhold til fondsindeksen. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av januar er den høyeste månedsverdsettelsen siden fondet ble etablert i desember Av fondsindeksens 53 verdipapirer var det bare noen flere aksjeselskaper med kursnedgang enn selskaper med kursoppgang. At fallet i indeksen likevel ble såpass stort i januar skyldtes at flere av indeksens «tungvektere» hadde en negativ kursutvikling. Størst negativt bidrag til indeksnedgangen kom som følge av den svake kursutviklingen for Telenor (-10%), Schibsted (-9%), Seadrill (-9%) og DNO International (-16%). De nevnte fire selskapene var forøvrig alle blant de ti selskapene som bidro mest til fjorårets indeksoppgang på Oslo Børs. Av selskaper med et godt positivt bidrag til fondsindeksen i januar kan nevnes RCL (+10%) og Norsk Hydro (+5%). Over 60% av aksjene i fondets portefølje hadde en positiv verdiutvikling i januar. Sterkest prosentvis verdiutvikling hadde investeringene i Borregaard (+13%), Odfjell (+12%), Sparebanken Vest (+11%) og RCL (+10%). Fondets store investering i Norsk Hydro (+5%) bidro også godt til fondets månedsavkastning. To av fondets investeringer falt med mer enn -10%: Aker (-16%) og Prosafe (-11%). I løpet av måneden har vi redusert investeringene i bl.a. Storebrand, Sparebanken Vest, SR Bank, Schibsted, Statoil og RCL. Vi har foretatt to mindre nye egenkapitalinvesteringer til porteføljen i Lerøy Seafood og Sparebanken Nord-Norge. Dessuten har vi økt investeringene i bl.a. DNB, Yara, Atea, Subsea7 og Norsk Hydro. Egenkapitalinvesteringene var ved utgangen av måneden fordelt på 33 selskaper, som alle er notert på Oslo Børs. Ved månedsskiftet var fondet nesten fullinvestert i egenkapitalinstrumenter. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: Yara 7,8 % DNB 6,2 % Norsk Hydro 6,1 % Statoil 4,8 % Subsea 7 4,8 % Siem Offshore 4,5 % Opera Software 4,4 % SpareBank 1 SMN 4,2 % Odfjell 4,0 % Borregaard 3,8 % (50,5% av porteføljen) Andelsverdi: 6584,1975 Materialer & Industri 31,2 % Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 12,0 % IT/Telecom 5,9 % Bankinnskudd 0,2 % Finans 23,5 % Energi 27,2 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 10

11 Fondsfinans Aktiv Januar 2014 Etter en nølende kursoppgang i starten av året, falt det norske aksjemarkedet tilbake i slutten av måneden. I januar ble det derfor registrert en nedgang i både fondsindeksen og hovedindeksen, som begge endret seg med -2,4%. Fondsfinans Aktiv hadde derimot en god positiv verdiutvikling i januar. Verdioppgangen for fondet ble +0,4%. Dette er en betydelig meravkastning i forhold til fondsindeksen. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av januar er den høyeste månedsverdsettelsen siden fondet ble etablert i april Av fondsindeksens 53 verdipapirer var det bare noen flere aksjeselskaper med kursnedgang enn selskaper med kursoppgang. At fallet i indeksen likevel ble såpass stort i januar skyldtes at flere av indeksens «tungvektere» hadde en negativ kursutvikling. Størst negativt bidrag til indeksnedgangen kom som følge av den svake kursutviklingen for Telenor (-10%), Schibsted (-9%), Seadrill (-9%) og DNO International (-16%). De nevnte fire selskapene var forøvrig alle blant de ti selskapene som bidro mest til fjorårets indeksoppgang på Oslo Børs. Av selskaper med et godt positivt bidrag til fondsindeksen i januar kan nevnes RCL (+10%) og Norsk Hydro (+5%). Over 60% av aksjene i fondets portefølje hadde en positiv verdiutvikling i januar. Sterkest prosentvis verdiutvikling hadde investeringene i Borregaard (+13%), Odfjell (+12%), Sparebanken Vest (+11%) og RCL (+10%). Fondets store investering i Norsk Hydro (+5%) bidro også godt til fondets månedsavkastning. To av fondets investeringer falt med mer enn -10%: Aker (-16%) og Prosafe (-11%). I løpet av måneden har vi redusert investeringene i bl.a. Storebrand, SR Bank, Norsk Hydro, Statoil, Siem Offshore, RCL, Sparebanken Vest, Orkla, Odfjell, Kværner og Songa Offshore. Vi har foretatt to mindre nye egenkapitalinvesteringer til porteføljen i Lerøy Seafood og Sparebanken Nord-Norge. Dessuten har vi økt investeringene i bl.a. Norsk Hydro, Yara, Atea og DNB. Egenkapitalinvesteringene var ved utgangen av måneden fordelt på 33 selskaper, som alle er notert på Oslo Børs Ved månedsskiftet var snaue 75% av fondet investert i aksjer og egenkapitalbevis, som er en nedgang i investeringsgraden fra foregående måned. Fondet er et kombinasjonsfond. Likviditetspostene er i form av bankinnskudd og norske bankobligasjoner med renteløpetid under et år. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: Yara 5,5 % Norsk Hydro 4,3 % DNB 4,0 % Opera Software 3,5 % SpareBank 1 SMN 3,4 % Statoil 3,4 % Siem Offshore 3,3 % Subsea 7 3,3 % Borregaard 3,1 % Storebrand 2,8 % (36,7% av porteføljen) Andelsverdi: 34378,7022 Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 10,4 % IT/Telecom 4,5 % Materialer & Industri 23,4 % Finans 16,6 % Sertifikater og obligasjoner 10,7 % Energi 19,8 % Bankinnskudd 14,5 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 11

12 Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi Januar 2014 Selskaper i helsesektoren hadde i januar den sterkeste verdiutviklingen av de 10 sektorene som Morgan Stanley verdensindeks er delt inn i. Indeksen for de store internasjonale selskapene i helsesektoren, Morgan Stanley World Health Care Index, steg med +0,7% i USD (+4,2% i NOK) samtidig som verdensindeksen falt med -3,7% i USD i januar. Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi hadde også i januar en god verdiutvikling. Fondet steg med 2,9%. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av januar er den høyeste månedsverdsettelsen siden fondet ble etablert i juni Amerikanske helseaksjer viste i januar en generelt bedre kursutvikling enn store helseselskaper i andre land. Særlig var det en sterk kursutvikling for bioteknologiselskapene. Flere av de store selskapene innenfor bioteknologiområdet synes nå å være historisk høyt priset. Verdsettelsen av slike selskaper vil kunne være svært følsomme for endringer i rentenivået. Den sterke kursutviklingen for bioteknologiselskaper i januar kan derfor dels forklares med at rentenivået for langsiktige statspapirer falt. I fondets portefølje var det (i NOK) kun ¼-del av selskapene som hadde kursnedgang. Regnet i NOK var det relativt størst verdistigning for noen av fondets mindre nordiske investeringer: (finske) Biotie Therapies (+19%), (danske) Alk- Abello (+19%), (norske) Biotec Pharmacon (+17%) og (svenske) Swedish Orphan Biovitrum (+12%). Sterkest absolutt bidrag til porteføljens avkastning kom fra investeringene i (danske) Bavarian Nordic (+9%), (amerikanske) Mylan (+8%) og (amerikanske) Express Scripts (+10%). Regnet i NOK var det ingen investeringer som falt mer enn-5% i verdi. Svakest verdiutvikling viste (franske) Sanofi (-4%). Fondet kan i henhold til vedtektene ikke foreta valutasikring av investeringene, og andelsverdien vil således fluktuere med utviklingen i verdien av NOK. I januar måned ble fondets verdi positivt påvirket av den svekkelsen som skjedde med verdien av NOK. Som følge av den sterke kursutviklingen i de siste månedene fortsatte vi også i januar med å redusere investeringene i noen selskaper. Det gjaldt (danske) Bavaraian Nordic, (svenske) Swedish Orphan Biovitrum, (danske) Alk -Abello,) og (norske) Biotec Pharmacon. Ved utgangen av januar var fondets investeringer fordelt på de samme 36 selskapene som ved starten av året. Herav er 3 selskaper notert på Oslo Børs, og de utgjør 5,4% av porteføljen. Øvrige investeringer er i utenlandske selskaper, hvorav 17 er amerikanske og 16 er europeiske. Investeringsgraden er i løpet av januar blitt redusert, og kontantandelen var ved månedsslutt snaue 8%. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: Sanofi 5,4 % UCB 5,0 % Mylan 4,4 % Humana 3,9 % Bayer 3,8 % Zimmer Holdings 3,6 % Express Scripts Holding 3,6 % United Health Group 3,5 % Roche Holding 3,1 % Fresenius 3,0 % Bankinnskudd 7,9 % Farmasi 38,7 % Bioteknologi 11,4 % (39,3% av porteføljen) Andelsverdi: 19151,5905 Medisinsk utstyr og Diagnostika 23,5 % Helsetjenester 23,7 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 12

13 Fondsfinans Alternativ Energi Januar 2014 Kursutviklingen for flere selskaper innenfor alternativ energi segmentet hadde i januar en positiv verdiutvikling. Den amerikanske Wilderhill NEX indeksen steg i desember med +2,9% i USD (+6,5% i NOK), mens S&P Global Clean Energy Index steg med +0,5% i USD (+4,1% i NOK). Fondsfinans Alternativ Energi hadde i januar en positiv verdiutvikling på 2,1%. I fondets portefølje steg 23 av 35 investeringene i verdi i januar. Som vanlig for denne sektoren var det noen selskaper med store kursendringer. Sterkest kursutvikling hadde (amerikanske) Enernoc (+35%) og (spanske) Abengoa (+24%). Svakest verdiutvikling hadde (franske) Alstom (-19%). Investeringen i Cree, en produsent av LED belysning, ble i løpet av måneden solgt. Ved utløpet av året var fondet investert i 34 selskaper. Av selskapene var noe under halvparten notert i USD, mens NOK-noterte aksjer utgjorde ca 19%. Fondet sikrer ikke valutaeksponeringen i henhold til vedtektene. Kontantandelen var snaue 15,7% ved utgangen av januar, og fondet var ikke fullt investert. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: Renewable Energy Corp 5,2 % Myr Group 5,1 % Rec Solar ASA 4,8 % Hafslund A 4,5 % Arendals Fossekompani 4,4 % Fortum 4,0 % COSAN 3,9 % Siemens 3,8 % ABB 3,7 % SAFT Groupe SA 3,3 % (42,5% av porteføljen) Andelsverdi: 2772,8732 Smart Grid, kabler, transmisjon og energieffektivitet 37,3 % Energiproduksjon 20,2 % Geothermal 1,8 % Bio 3,9 % Sol 16,1 % Diverse Vind 2,2 % 1,0 % Lagring 3,6 % Bankinnskudd 15,7 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 13

14 Fondsfinans Kreditt Januar 2014 I de 9 månedene siden fondets oppstart den 1. mai i år har avkastningen vært 6,29%, tilsvarende 8,47% p.a. Vi anser dette som en god avkastning i forhold til fondets risikoprofil. Verditilveksten i januar var god, og månedsavkastningen ble 0,7%. Ved utløpet av måneden var fondet investert i 42 obligasjoner fordelt på 36 selskaper. Andelen kredittpapirer var 89% og de resterende 11% var bankinnskudd og statspapirer. Gjennomsnittlig løpende rente på porteføljen var 6,83% p.a mot 7,02% ved inngangen til måneden. Gjennomsnittlig rente og kreditt durasjon var henholdsvis 0,8 og 2,2 år med gjennomsnittlig kredittrating BB. Siden fondets oppstart har kredittpåslagene i obligasjonsmarkedet vært relativt stabile. De økte de første månedene inn mot sommeren, men har siden gradvis blitt noe lavere. Kredittpåslagene falt videre i januar Antall nye utstedelser av høyrenteobligasjoner i NOK var moderat i januar, mens etterspørselen var sterk. 7,0 % Avkastning siden oppstart Fondsfinans Kreditt 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Fondsfinans Kreditt ST1X Avkastning Fondsfinans Kreditt Fra oppstart September % Avkastning Portefølje 3,78 0,73 Indeks 0,76 0,13 % Annualisert Portefølje 7,70 9,09 Indeks 1,52 1,58 25% 20% 15% 10% 5% 0% Porteføljens risikofordeling AAA A BBB BBB- BB+ BB BB- B+ B B- CCC+ Våre 10 største investeringer: Fordeling på undergrupper: Songa Offshore 4,3 % Aker 4,2 % EG Group 3,5 % Dno International 3,5 % Ewos 3,4 % Sparebank 1 Sr Bank 3,4 % Fjord Line 3,2 % Boa Offshore 2,9 % Noreco 2,8 % Tizir 2,8 % (34,1% av porteføljen) Andelsverdi: ,48 Kontanter/Stat Media 2,5 % 10,9 % Medisin 0,9 % Eiendom 2,5 % IT 3,5 % Solenergi 2,2 % "Supply"-skip 14,8 % Seismikk 3,7 % Oljeproduksjon 10,3 % Bank 10,9 % Oljeboring 11,5 % Cruise 7,5 % Fisk 6,9 % Gasstransport 2,6 % Gruvedrift 5,1 % Investerings selskap 4,2 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 14

15 220% 180% Avkastning siste 5 år - Fondsfinans Spar vs OSEFX Fondsfinans Spar OSEFX - Fondsindeksen 140% 100% 60% 20% -20% jan. 09 mai. 09 sep. 09 jan. 10 mai. 10 sep. 10 jan. 11 mai. 11 sep. 11 jan. 12 mai. 12 sep. 12 jan. 13 mai. 13 sep. 13 jan % 180% Avkastning siste 5 år - Fondsfinans Aktiv vs OSEFX Fondsfinans Aktiv OSEFX - Fondsindeksen 140% 100% 60% 20% -20% jan. 09 mai. 09 sep. 09 jan. 10 mai. 10 sep. 10 jan. 11 mai. 11 sep. 11 jan. 12 mai. 12 sep. 12 jan. 13 mai. 13 sep. 13 jan % 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% Avkastning siste 5 år - Fondsfinans Farmasi Bioteknologi jan. 09 mai. 09 sep. 09 jan. 10 mai. 10 sep. 10 jan. 11 mai. 11 sep. 11 jan. 12 mai. 12 sep. 12 jan. 13 mai. 13 sep. 13 jan % Avkastning siste 3 år - Fondsfinans Alternativ Energi 0% -20% -40% -60% jan. 09 mai. 09 sep. 09 jan. 10 mai. 10 sep. 10 jan. 11 mai. 11 sep. 11 jan. 12 mai. 12 sep. 12 jan. 13 mai. 13 sep. 13 jan. 14 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 15

Markedsrapport april 2014

Markedsrapport april 2014 Markedsrapport april 2014 Oslo, 8. mai 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes fortsatt en bedring i global økonomisk vekst, til tross for at geopolitisk risiko har økt.

Detaljer

Markedsrapport mai 2014

Markedsrapport mai 2014 Markedsrapport mai 2014 Oslo, 11.juni 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den økonomiske veksten i verden er fortsatt ujevnt fordelt, og relativt svak i flere land. Internasjonale

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Markedsrapport mai 2013

Markedsrapport mai 2013 Markedsrapport mai 2013 Oslo, 6. juni 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I mai steg langsiktige amerikanske statsrenter betydelig. Samtidig steg verdien av USD. Den sterke kursoppgangen

Detaljer

Markedsrapport desember 2012

Markedsrapport desember 2012 Markedsrapport desember 2012 Oslo, 7. januar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det ingen større endringer i forventningene til den globale veksten. Det var en nedgang

Detaljer

Markedsrapport april 2015

Markedsrapport april 2015 Markedsrapport april 2015 Oslo, 08. mai 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale økonomiske veksten fortsetter. Internasjonalt var det en oppgang i både langsiktige statsrenter

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

Markedsrapport juli 2012

Markedsrapport juli 2012 Markedsrapport juli 2012 Oslo, 06. august 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Rekordhøye priser på flere matvarer. Oljeprisene steg. Internasjonale aksjemarkeder steg. Sentralbankrentene

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris Månedsrapport Desember 2014 Fortsatt fallende oljepris Desembereffekten uteble ikke i år heller.verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar Månedsrapport 01/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 453,6-0,2 1,6 1,0 15,1 Dow Jones 13412,6 2,4 2,1-0,6 8,2 Brent 111,9-0,5 0,8 5,3 5,1 EURNOK 7,2965-0,2 1,1 1,9 5,8 USDNOK 5,5663

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007 Halvårsrapport 2007 1. halvår 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: 28 500

Detaljer

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar Månedsrapport Mars 2015 Full fart i amerikanske dollar Verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,4 prosent i løpet av mars. Hittil i år er indeksen opp 11,4 prosent. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Den holdbare investeringen! Årsrapport 2013 verdipapirfond

Den holdbare investeringen! Årsrapport 2013 verdipapirfond Den holdbare investeringen! Årsrapport 2013 verdipapirfond Innkalling til andelseiermøte i Carnegie Kapitalforvaltning AS Andelseiere i Carnegies verdipapirfond inviteres til andelseiermøte i våre lokaler

Detaljer