Markedsrapport juli 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport juli 2014"

Transkript

1 Markedsrapport juli 2014 Oslo, 6. august 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Til tross for ytterligere økt geopolitisk uro kombinert med høyere økonomisk vekst, var det i juli en nedgang i prisene på olje og flere andre råvarer. Rentenivået på langsiktige statsrenter falt videre i mange land, men ikke i USA. Verdien av USD styrket seg mot europeiske valutaer. Globale aksjemarkeder hadde en blandet utvikling, og noen markeder hadde rekordnoteringer. Konjunkturer og råvarer Den økonomiske veksten synes å øke i de fleste områder av verden. Unntakene er blant annet Russland/Ukraina og noen av landene i Midt-Østen. Amerikansk økonomi har i løpet av de siste månedene fortsatt å vokse. Arbeidsledigheten i USA går ned, og husholdningenes optimisme og kjøpekraft er større. I Europa er det økende vekst i flere land i Euro-sonen, men veksten er likevel fortsatt lav. Herunder skal en merke seg at den spanske veksten nå er den høyeste på 6 år, og veksten synes ikke å avta. Videre er den økonomiske veksten for tiden også god i Storbritannia. Effekten av europeiske økonomiske sanksjoner mot Russland kan være relativt betydelig. Det er blitt antydet av EU-kommisjonen at handelshindringene vil kunne redusere den mulige veksten i Europa med 0,3% i år og 0,4% i For Russland vil handelshindringene dog kunne få betydelig større økonomiske konsekvenser.

2 Selv om totalbildet av de pågående endringene i kinesisk økonomi fremstår som noe uklart, er oppfatningen likevel at den økonomiske utviklingen og veksten i Kina fortsatt er sterk. Japansk økonomi synes også å utvikle seg noe bedre enn tidligere fryktet. Dessuten er det forhåpninger om at den økonomiske veksten i det befolkningsrike India vil kunne ta seg opp. Den nye politiske ledelsen i India synes villig til å gjennomføre nødvendige reformtiltak med sikte på en mer effektiv økonomi med tilhørende høyere vekst. Til tross for tiltagende geopolitisk uro falt prisene på råolje. Prisen på Brent spot falt mer enn -7% til under 104 USD pr. fat. Prisnedgangen synes å være en følge av økt tilbud av råolje. Det var i juli en ganske stor nedgang i prisene på flere av de ernæringsmessig viktigste landbruksproduktene. Fra de fattige lands synspunkt kan en merke seg at prisene på både ris, mais, soya og hvete falt i juli, og prisene er nå lavere enn ved årets start. Noen metallpriser falt også i juli, herunder gull og sølv. Derimot steg prisene på industrimetaller som aluminium og kobber. Som følge av betydelig prisnedgang for mange råvarer falt den sammensatte råvareindeksen (Rogers) med mer enn -5% (i USD) i juli. Denne råvareindeksen er nå derved tilbake til nivået ved årets start. Regnet i NOK har det vært en oppgang i råvareindeksen på 4%. 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % 13 % 76 % 2 % 19 % 3 % 0 % 0 % -1 % Landbruksprodukter Prisendring i USD Juli Hittil i år -7 % -13 % -6 % -12 % -11 % -16 %-15 % -16 % -2 % -22 % -27 % -28 % Metaller & Energi Prisendring i USD Juli Hittil i år 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -3 % 33 % 5 % 10 % 7 % 6 % -3 % -3 % -4 % 2 % 1 % -3 % -3 % -6 % -7 % -6 % -9 % -14 % 3 % -40 % Kilde: Bloomberg Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 2

3 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50 Rentekurver i juli 0,04 0,12 0,03 0,00-0,04-0,09-0,05-0,07-0,13 2 År 5 År 10 År US Tysk Nor US 31/7 US 30/6 Tysk 31/7 Tysk 30/6 Nor 31/7 Nor 30/6 Rentekurver i US Tysk Nor US 31/7 US 31/12 Tysk 31/7 Tysk 31/12 Nor 31/7 Nor 31/12 2 År 5 År 10 År 1,55 1,5 1,45 1,4 1,35 1,3 1,25 1,2 1,15 EURUSD siste 5 år Gj.Snitt 1,348 (rød linje) Dollarstyrkelse Kilde: Bloomberg Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 3

4 EURNOK siste 2 år Gj.Snitt 7,86 (rød linje) Kronesvekkelse Kilde: Bloomberg Renter og valuta Kortsiktige renter fortsetter å være lave i de fleste land med utviklet økonomi. Dette skyldes i utgangspunktet at de fleste lands sentralbanker fortsetter å drive en ekspansiv pengepolitikk, hvorunder sentralbankrentene holdes svært lave. Samtidig er den registrerte inflasjonen for varer og tjenester i de fleste land fortsatt lav. Herunder kan en merke seg at den tyske registrerte inflasjonen i de siste månedene holder seg rundt 1%. Det lave inflasjonsnivået skyldes bla. at det er høy arbeidsledighet og ledige produksjonsressurser i mange land, samtidig som produksjonsøkonomien blir stadig mer effektiv. Samtidig som det i de fleste land med utviklet økonomi i de siste årene ikke er registrert noen særlig høy inflasjon (prisøkning på tradisjonelle varer og tjenester slik som de registreres i tallene fra statistikkbyråene), synes det dog å være en betydelig prisstigning for realaktiva som boliger og kontorlokaler i en del områder av verden. Herunder kan en merke seg at boligpriser i London er «all time high». Boligprisene i USA har også steget i de siste månedene. Dessuten har det i de siste årene vært en god verdistigning på aksjer, som dels kan betraktes som en «proxy» for realaktiva. Den økende etterspørselen etter realaktiva kan forklares med at det er mye tilgjengelig likviditet kombinert med at det er svært få finansinvesteringer som synes å gi en god avkastning. For noen land, herunder USA og Storbritannia, er det nå større forventinger til at de pengepolitiske stimulansepakkene vil bli redusert om ikke alt for lenge. Dette er antagelig årsaken til at de langsiktige statsrentene i USA ikke falt videre i juli, slik som i de fleste land i Europa. Den amerikanske rentekurven er nå bratt, og markedet har derfor priset inn flere økninger i den amerikanske styringsrenten i årene fremover. En kan merke seg at 10 års tyske statsrenter var så lave som 1,16% ved utgangen av juli måned. Andre 10 års statsrenter i eurosonen ved utgangen av juli var bl.a: 1,28% finske, 1,34% nederlandske, 1,39% østerrikske og 1,53% franske. Inflasjonsmålet til ECB er på 2%, og europeiske statsobligasjonene synes ikke å kunne gi noen særlig avkastning til investorene. Nivået for 10 års statsrenter for USA og Storbritannia er nå på omlag samme nivå som statsgjeld utstedt av Spania og Italia. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 4

5 Langsiktige norske statsrenter er nå lavere enn nivået for tilsvarende amerikanske renter, men de norske rentene er høyere enn nivået for svensk statsgjeld. De markedsmessige kredittmarginene har i løpet av året blitt redusert i takt med økende risikovilje og stor tilgjengelig likviditet. I løpet av juli synes imidlertid nedgangen i kredittmarginene å ha stoppet opp, og det har til dels vært en liten marginoppgang i noen av kredittmarkedene. Bedrede økonomiske vekstutsikter for amerikansk økonomi kombinert med et noe høyere langsiktig rentenivå bidro til at den internasjonale verdien av USD i juli styrket seg betydelig mot de fleste lands valuta. Sentrale valutaer mot NOK %-endring i Juli %-endring 2014 USD 6,29 2,6 % 3,8 % EURO 8,42 0,3 % 0,8 % SEK 0,91-0,5 % -3,3 % GBP 10,62 1,3 % 5,8 % JPY 6,12 1,1 % 6,2 % CHF 6,92 0,1 % 1,5 % Juli Hittil i år Valutakurser Endring mot NOK I forhold til nivået ved årets start er verdien av USD nå omlag 3% høyere i forhold til euro. Britiske pund (GBP) og japanske yen (JPY) har også styrket seg mot euro både i juli og fra årsskiftet. Australske Dollar Brasilianske Real New Zealandske Dollar -0,1 % -0,5 % 1,2 % 8,1 % 8,0 % 6,9 % Av de internasjonale konvertible valutaene er det svenske og norske kroner som har hatt den svakeste verdiutviklingen fra årsskiftet. Japanske Yen Syd Koreanske Won 1,1 % 6,2 % 0,6 % 5,9 % Britiske Pund 1,3 % 5,8 % Singapore Dollar 2,6 % 5,1 % Sentrale rentenivåer (pr ) US Dollar 2,6 % 3,8 % Sentralbank rente 3 mnd. rente 10 års statsobl. USA 0,25 0,25 2,56 Euro 0,15 0,15 1,16 Sveri ge 0,75 0,42 1,69 UK 0,50 0,56 2,60 Svei ts 0,00 0,02 0,55 Norge 1,50 1,67 2,35 Taiwanske Dollar Mexikanske Peso Syd Afrikanske Rand Sveitsiske Franc Canadiske Dollar 1,9 % 2,9 % 0,6 % 2,7 % 1,9 % 1,9 % 0,1 % 1,5 % 0,5 % 1,3 % Danske Kroner 0,3 % 0,8 % Euro 0,3 % 0,8 % Svenske Kroner -0,5 % -3,3 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 5

6 Geopolitiske forhold Det synes i juli å ha skjedd en ytterligere forverring av flere geopolitiske konflikter. I Ukraina har konflikten med de russiskstøttede opprørerne i Øst-Ukraina blitt kraftig intensivert, og har nå preg av regulære militære konfrontasjoner. Mer enn mennesker skal være drept. Ukrainakonflikten ble i juli ytterligere eskalert ved at et (malaysisk) passasjerfly med 298 mennesker ombord ble skutt ned av raketter i et område kontrollert av russiskstøttede opprørere. Tilsvarende avanserte russiske raketter har tidligere skutt ned et ukrainsk militærfly. Etter nedskytningen har russiske politikere med president Putin i spissen forsøkt å ljuge seg fra det russiske ansvaret for den tragiske hendelsen. Den implisitte russiske militære aktiviteten i Ukraina kombinert med Russlands politiske språkbruk, har trigget kraftige politiske reaksjoner fra USA og EU. Herunder er det i ferd med å bli vedtatt og gjennomført forskjellige former for handelsboikott. De økonomiske tiltakene som nå settes i verk mot Russland vil antagelig ha en betydelig negativ virkning for russisk økonomi og den finansielle situasjonen for Putins venner. På den annen side vil den økonomiske verdiskapningen i boikottlandene, herunder Norge, også få en viss negativ effekt av tiltakene. Russlands forhold til andre naboland enn Ukraina kan også generere ytterligere konflikter i tiden fremover. Det er en viss frykt for at forholdet mellom Russland og Vesten kan eskalere tilbake til situasjonen under den kalde krigen. Dette synes å bidra til at NATOs medlemsland nå begynner å øke militærutgiftenes andel av statsbudsjettene. En kan forøvrig merke seg at Japan har vedtatt endringer i lovene om landets militære aktiviteter. Japans militære styrker kan nå bistå et vennligsinnet land som blir angrepet. I Irak fortsetter det nye muslimske kalifatet å utvide sin kontroll over landområder. ISIL er nå blitt omdøpt til IS som er forkortelsen for Islamske Stat. Innenfor de IS- kontrollerte områdene av Syria og Irak er det også store områder med betydelig oljeproduksjon, som gir IS betydelige inntekter. Det meldes om stadig nye groteske drapsepisoder i de erobrede områdene, og IS synes å være svært fundamentalistisk orientert. I juli var konflikten mellom de militære Hamasgrupperingene på Gazastripen og Israel på et nivå som fremprovoserte israelske militære angrep mot Gaza. Hamas har over en lengre periode skutt adskillige raketter mot Israel. Det israelske militære angrepet har medført at mange sivile palestinere er blitt drept, og Israel møter derfor politisk motbør i store deler av verden. De diplomatiske forsøkene på å få etablert en våpenhvile i konflikten har mislykkes. Tidsskriftet The Economist hadde «winning the battle, losing the war» som overskrift om Israels situasjon i forhold til Gaza. I Libya har det i juli vært betydelige militære konfrontasjoner mellom forskjellige politiske fraksjoner i landet. Til tross for urolighetene har Libya økt sin oljeproduksjon i juli. I Nigeria fortsetter opptrappingen av den tilnærmede krigen mellom landets militære styrker og den muslimske opprørsgruppen Boko Haram. I Kinas vestlige provins Xinjiang har det i juli pånytt vært voldsomme episoder mellom de lokale (muslimske) uigurene og kinesiske myndigheter. Internasjonale aksjemarkeder I aksjemarkedene har det i år generelt vært historisk sett små svingninger, og investorene har vist økende risikovilje. Dette skyldes ikke minst en svært god og billig likviditetstilgang til investorene kombinert med god inntjening hos bedriftene. Aksjekurser har derfor steget relativt jevnt og godt i år. I slutten av juli var det likevel tegn til en viss økning i aksjemarkedenes volatilitet. Noen investorer synes å ha blitt mer nervøse, og det var tegn til «profit taking». Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 6

7 Dette skyldes kanskje den negative geopolitiske utviklingen, ikke minst i forholdet mellom Ukraina og Russland. Regnet i NOK var det en oppgang i internasjonale aksjekurser. Regnet i USD var det i juli en verdinedgang på -1,6% for verdensindeksen for aksjer (MSCI World Index). Alle sektorer i verdensindeksen med unntak av informasjonsteknologi (IT) hadde en negativ verdiutvikling. Fra årsskiftet har verdensindeksen steget med knappe 5% i USD. I juli hadde aksjer som inngår i indeksen for store selskaper i land med fremvoksende økonomi en betydelig bedre verdiutvikling enn verdensindeksen. Denne «emerging market» indeksen har nå også en sterkere utvikling fra årsskiftet enn verdensindeksen. Japanske aksjer hadde også en sterk verdiutvikling i juli. Fra årsskiftet har likevel japanske aksjer fortsatt en svak utvikling. Det amerikanske aksjemarkedet nådde i juli nye rekordnoteringer. På grunn av kursutviklingen i de siste dagene av juli ble likevel avkastningen av amerikanske aksjer isolert sett negativ i juli med -1,4% for S&P500. Verdiutviklingen for amerikanske aksjer i juli var derved om lag som for verdensindeksen. Amerikanske aksjer hadde derimot en betydelig sterkere utvikling enn de europeiske aksjene i juli. Mange selskaper har levert kvartalsresultater i juli, både i USA, Europa og Japan. Generelt har amerikanske og japanske selskaper presentert solide tall for både omsetning og inntjening. Flere europeiske selskaper har fremvist regnskapstall som viser bedret inntjening. Store amerikanske selskaper begynner nå å virke høyt priset om en vurderer etter estimatene for de siste 10 års historiske inntjening. Om en baserer beregningene på de siste årenes faktiske inntjening er det derimot ikke åpenbart at amerikanske aksjer er tilsvarende overpriset. Lokal valuta I NOK Juli YTD Juli YTD MSCI World Index -1,6 % 4,9 % 1,0 % 8,8 % S&P 500 Index -1,4 % 5,7 % 1,2 % 9,7 % Bloomberg European 500-1,5 % 4,8 % -1,2 % 5,6 % Nikkei 225 3,0 % -3,2 % 4,1 % 2,4 % MSCI Emerging Markets Index Oslo Børs Fondsindeks Avkastning aksjeindekser 2,0 % 8,2 % 4,6 % 12,3 % -0,9 % 9,5 % -0,9 % 9,5 % 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -0,8 % -2,2 % Sektoravkastning for MSCI World i USD 9,8 % 9,0 % 6,2 % 4,9 % 2,9 % 3,3 % 3,3 % 1,3 % 0,0 % 0,5 % -0,6 % -0,5 % -1,6 % -3,3 % -3,2 % -4,0 % -0,7 % 10,4 % -4,6 % 11,3 % Juli Hittil i år Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 7

8 60 50 % Avkastning aksjemarkeder siste 2 år i USD OSEFX - Norge Morgan Stanley Verdensindeks Morgan Stanley Emerging Markets Kilde: Bloomberg % Avkastning aksjemarkeder siste 2 år i USD BE500 - Europa NKY - Japan S&P USA Kilde: Bloomberg 22 VIX aksjevolatilitetsindex siste 2 år Gj.Snitt 14,5 (rød linje) Litt ruskvær Kilde: Bloomberg Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 8

9 Norsk økonomi Norsk økonomi har i juli stort sett hatt fellesferie. Den svake verdiutviklingen for NOK i juli har ytterligere bedret konkurranseevnen for norsk næringsliv, unntatt i forhold til Sverige. Det norske aksjemarkedet Verdiutvikling Fondsindeksen Aksjer med indeksvekt > 0.7% Selskap OSEFX %-vis Indeks vekt Verdiutvikling i % juli Verdiutvikling i % 2014 Statoil DNB Telenor Yara International Seadrill Norsk Hydro Subsea Orkla Schibsted Marine Harvest Royal Caribbean Cruises Gjensidige Forsikring TGS Nopec Geophysical Aker Solutions Storebrand Petroleum Geo-Services DNO Pros afe Opera Software Kongsberg Gruppen REC Silicon Veidekke BW LPG Norwegian Air Shuttle Aker Tomra Systems Fred Olsen Energy Atea Bakkafrost Nordic Semiconductor Det Norske Oljeselskap Salmar Regnet i felles valuta hadde norske aksjekurser i juli en svakere verdiutvikling enn den generelle oppgangen i internasjonale aksjekurser. Både fonds- og hovedindeksen falt i juli med 0,9%. Fra årsskiftet har verdiutviklingen for selskaper på Oslo Børs fortsatt vært noe sterkere enn verdensindeksen. Fondsindeksen har steget med 9,5%, mens den Statoiltunge hovedindeksen har steget med 11,6%. Mange norske selskaper har presentert kvartalsresultater i juli. Generelt har selskapsresultatene vært relativt gode. Noen selskaper som har fremvist svakere resultater enn forventet, har kursmessig blitt til dels kraftig straffet. Særlig har dette vært tilfelle for selskaper i oljeservice-sektoren. Når det gjelder våre forventninger til det norske aksjemarkedets videre utvikling vil vi nedenfor bare gjenta deler av forrige måneds oppsummering: Ved årets start var våre basisforventninger til kursutviklingen for norske aksjer i 2014 at fondsindeksen vil stige i intervallet +5% til +15%. Vi anga dog ved årsskiftet at ytterpunktene i forhold til basisforventningene kunne være relativt store, i intervallet -15 % til +35 %. Stor likviditetstilførsel, lavt rentenivå og magre investeringsalternativer gir et godt grunnlag for at den markedsmessige prisingen av norske aksjer vil kunne rettferdiggjøre en multippeløkning utover våre basisforventninger. Implisitt betyr det at investorenes risikovilje øker ytterligere, og at avkastningskravet til aksjeinvesteringer vil bli ytterligere redusert. Denne utviklingen vil kunne gi betydelig høyere kurser for mange norske aksjeselskaper. I så fall vil vårt hovedanslag for verdiutviklingen av norske aksjer være alt for beskjedent. En skal i denne forbindelse være oppmerksom på at det utenlandske eierskapet av norske aksjer er meget høyt. Prisingen av norske aksjer vil derfor i stor grad kunne være avhengig av situasjonen i internasjonale aksjemarkeder. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 9

10 Indeks verdi OSEFX Indeks og Pris / Inntjening (P/E hvor E= siste 12 mnd) OSEFX indeks des. 06 mar. 07 jun. 07 sep. 07 des. 07 mar. 08 jun. 08 sep. 08 des. 08 mar. 09 jun. 09 sep. 09 des. 09 mar. 10 jun. 10 sep. 10 des. 10 mar. 11 jun. 11 sep. 11 des. 11 mar. 12 jun. 12 sep. 12 des. 12 mar. 13 jun. 13 sep. 13 des. 13 mar. 14 jun. 14 P/E P/E ratio Oversikt over våre fonds historiske utvikling Våre fond: Fondsfinans Fondsfinans Fondsfinans Fondsfinans Fondsfinans Fondsfinans MSWI OSEFX Spar Aktiv Farmasi Energi Kreditt High Yield (i NOK) Avkastning Juli ,6 % 0,1 % 2,6 % #N/A 0,36 % 0,69 % -0,9 % 4,4 % Hittil i år 10,8 % 6,6 % 13,9 % 13,7%*** 4,13 % 2,44%* 9,5 % 9,1 % Årsavkastning % 13 % 46 % 24 % 39 % Årsavkastning % 15 % 12 % 21 % 9 % Årsavkastning % -14 % 4 % -19 % -3 % Årsavkastning % 17 % 9 % 22 % 14 % Årsavkastning % 55 % 19 % 70 % 9 % Avkastning siste 5 år 99 % 67 % 138 % 107 % 99 % Gjsn. årlig avkast. siste 5 år ** 15 % 11 % 19 % 16 % 15 % Avkastning siste 10 år 339 % 241 % 183 % 190 % 78 % Gjsn. årlig avkast. siste 10 år ** 16 % 13 % 11 % 11 % 6 % Avkastning siden oppstart* 624 % 265 % 112 % 9,91 % 2,44 % Standardavvik siste år 6 % 4 % 7 % 19 % 6 % Standardavvik siste 5 år 18 % 15 % 10 % 28 % 10 % Standardavvik siste 10 år 22 % 19 % 11 % 23 % 12 % Fondets størrelse (mill.kr.) Netto andelsverdi pr , , , , , ,0360 * Kreditt og High Yield fra henholdsvis oppstart 30. april 2013 og 30. april 2014 ** Geometrisk beregnet *** Investeringsmandatet endret fra investeringer innen Alternativ Energi til investeringer innen Energisektoren med virkning fra Redaktør og ansvarlig for innholdet i våre markedsrapporter er Odd Hellem Investeringsdirektør

11 Fondsfinans Spar Juli 2014 Som følge av svak kursutvikling i de tre siste dagene av måneden, ble verdiutviklingen for norske aksjer negativ i juli. I juli måned falt fondsindeksen med - 0,9%. Fra årsskiftet har fondsindeksen steget med 9,5%. Fondsfinans Spar hadde en negativ verdiutvikling på -0,6% i juli. Fra årsskiftet har fondets verdiøkning vært 10,8%. Fondets avkastning har derved vært bedre enn fondsindeksen både i juli og fra årsskiftet. Fondsfinans Spar ble i sommer tildelt «Lipper Fund Awards» av Thomson Reuters for å ha vært beste norske aksjefond i de siste 10 årene. Av fondsindeksens 53 verdipapirer viste nesten 60% en negativ verdiutvikling i juli. I juli var det norske aksjemarkedet dog relativt selektivt. Åtte selskaper steg mer enn 10% i verdi, samtidig som fem selskaper falt mer enn -10%. Det var særlig selskaper innenfor oljeservicesektoren som hadde en svak kursutvikling. Størst positiv indekspåvirkning kom fra verdioppgangen for: Norsk Hydro (+14%), RCL (+13%), Gjensidige (+11%) og Telenor (+4%). Størst negativ indekspåvirkning kom fra verdinedgangen for Yara (-6%), Statoil (-4%), Subsea 7 (-8%), PGS (-17%), Seadrill (-7%), Aker Solutions (-13%) og TGS (-9%). I fondets portefølje hadde også omlag 60% av investeringene en negativ verdiutvikling i juli. Størst negativ verdibidrag kom fra våre investeringer i Yara (-6%), Opera Software (-10%), PGS (-17%), Subsea 7 (-8%) og Kværner (-13%). Størst positivt bidrag til fondets verdiutvikling i juli kom fra investeringene i Norwegian Property (+21%), Norsk Hydro (+14%) og Det norske oljeselskap (+15%). I løpet av måneden er det foretatt relativt små endringer i porteføljen. Etter den sterke kursoppgangen for Norwegian Property er denne posten blitt noe redusert, men investeringen utgjør fortsatt en relativt større andel av porteføljen enn ved forrige månedsskifte. Videre har vi solgt noe av investeringene i bl.a. Storebrand, Sparebanken Vest, REC Silicon, Høegh LNG og Atea. I løpet av måneden har vi økt investeringene hovedsakelig i Det norske oljeselskap og PGS. Økningen i Det norske Oljeselskapet skjedde i forbindelse med aksjeemisjonen i selskapet. Egenkapitalinvesteringene var ved utgangen av måneden fordelt på de samme 32 selskapene som ved halvårsskiftet. Alle selskapene er notert på Oslo Børs. Ved månedsskiftet var fondet nesten fullinvestert i egenkapitalinstrumenter. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: DNB 8,8 % Yara International 7,6 % Norsk Hydro 6,0 % Marine Harvest 5,9 % Storebrand 5,3 % Norwegian Property 5,0 % Det norske oljeselskap 4,9 % Opera Software 4,3 % Subsea 7 3,9 % Siem Offshore 3,9 % (55,7% av porteføljen) Andelsverdi: 7240,1066 Materialer & Industri 30,9 % Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 12,6 % IT/Telecom 5,1 % Bankinnskudd 0,4 % Finans 26,7 % Energi 24,2 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 11

12 Fondsfinans Aktiv Juli 2014 Som følge av svak kursutvikling i de tre siste dagene av måneden, ble verdiutviklingen for norske aksjer negativ i juli. I juli måned falt fondsindeksen med - 0,9%. Fra årsskiftet har fondsindeksen steget med 9,5%. Fondsfinans Aktiv hadde en positiv verdiutvikling på 0,1% i juli. Fra årsskiftet har fondets verdiøkning vært 6,6%. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av juli er den høyeste siden fondets etablering i april Fondsfinans Aktiv er et kombinasjonsfond. Fra og med april måned skal normal investeringsgrad i aksjer være 60%, mot tidligere 80%. Aksjeandelen skal i fremtiden være i intervallet 55% til 65%. Rebalanseringer av aksjeandelen vil derved måtte skje etterhvert som aksjemarkedet endrer seg. Dette er tilsvarende som prinsippet for forvaltningen av «oljefondet». Samtidig vil investeringene i rentebærende papirer kunne ha en lengre løpetid og høyere kredittrisiko enn tidligere. Renteavkastningen vil derved forventes å bli høyere, men noe mer volatil. På den annen side vil fondet som helhet få betydelig redusert volatilitet, ved at aksjeandelen blir redusert. Av fondsindeksens 53 verdipapirer viste nesten 60% en negativ verdiutvikling i juli. I juli var det norske aksjemarkedet dog relativt selektivt. Åtte selskaper steg mer enn 10% i verdi, samtidig som fem selskaper falt mer enn -10%. Det var særlig selskaper innenfor oljeservicesektoren som hadde en svak kursutvikling. Størst positiv indekspåvirkning kom fra verdioppgangen for: Norsk Hydro (+14%), RCL (+13%), Gjensidige (+11%) og Telenor (+4%). Størst negativ indekspåvirkning kom fra verdinedgangen for Yara (-6%), Statoil (-4%), Subsea 7 (-8%), PGS (-17%), Seadrill (-7%), Aker Solutions (-13%) og TGS (-9%). I fondets aksjeportefølje hadde noe over halvparten av investeringene en negativ verdiutvikling i juli. Størst negativ verdibidrag kom fra våre investeringer i Opera Software (-10%), Subsea 7 (-8%), Yara (-6%) og PGS (-17%). Størst positivt bidrag til fondets verdiutvikling i juli kom fra investeringene i Norwegian Property (+21%), Norsk Hydro (+14%) og Det norske oljeselskap (+15%). Avkastningen av fondets rentebærende portefølje ga i juli et positivt bidrag som var høyere enn den negative avkastningen ved aksjeinvesteringene. Renteporteføljens løpende avkastning ved utgangen av måneden var 5,4% p.a. I løpet av måneden er det foretatt små endringer i porteføljen. Investeringen i Arendals Fossekompani er blitt solgt. Egenkapitalinvesteringene var ved utgangen av måneden fordelt på 25 selskaper, som alle er notert på Oslo Børs. Ved månedsskiftet utgjorde fondets investeringer i aksjer og egenkapitalbevis 60% av porteføljen. Likviditetspostene er i form av bankinnskudd, norske bankobligasjoner og foretaksobligasjoner. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: DNB 5,5 % Yara International 4,2 % Norwegian Property 3,8 % Marine Harvest 3,8 % Storebrand 3,7 % Norsk Hydro 3,7 % Opera Software 3,4 % Det norske oljeselskap 3,3 % Subsea 7 3,3 % SpareBank 1 SMN 3,1 % (37,6% av porteføljen) Andelsverdi: 36505,2848 Materialer & Industri 15,7 % Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 7,9 % Sertifikater og obligasjoner 36,5 % IT/Telecom 3,4 % Finans 18,1 % Bankinnskudd 3,6 % Energi 14,8 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 12

13 Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi Juli 2014 Selskaper i helsesektoren hadde i juli en verdiutvikling som var bedre enn Morgan Stanley verdensindeks. Indeksen for de store internasjonale selskapene i helsesektoren (Morgan Stanley World Health Care) falt likevel med -0,7% i USD, men det tilsvarte +1,9% i NOK. Fra årsskiftet har helsesektorindeksen steget med + 10,4% i USD, tilsvarende +14,6% i NOK. Helsesektorindeksen har en betydelig bedre utvikling enn verdensindeksen, som har steget med +8,8%. Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi hadde regnet i NOK en meget god verdiutvikling i juli, og fondet steg med +2,6%. Fra årsskiftet har fondet steget med +13,9%. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av juli er den høyeste månedsverdsettelsen siden fondet ble etablert i juni Fondets valutaeksponering blir i henhold til vedtektene ikke valutasikret. Både i juli og hittil i år er fondets verdiutvikling blitt positivt påvirket av at verdien av NOK har svekket seg. Aktivitetene mht. oppkjøp og fusjoner i helsesektoren tok ikke sommerferie i juli. Den sterke kapitalsituasjonen og gode inntjeningen til mange selskaper i helsesektoren gjør at industrielle oppkjøp kan være fristende, ikke minst når kapital fremstår å være gratis. Kursutviklingen for risikable bioteknologiselskaper (Nasdaqs bioteknologiindeks) har i år vært meget sterk. I juli hadde bioteknologiselskaper derimot en svakere verdiutvikling enn andre selskaper i helsesektoren. Dette kan forklares med større nervøsitet i aksjemarkedene og implisitt høyere krav til risikopremie. I fondets portefølje var det en bred verdioppgang i juli, og 2/3 -deler av investeringene steg i verdi. Kun en aksje falt mer enn -10% i verdi, og det var svenske Medivir (-13%). Størst positivt bidrag til fondets porteføljeavkastning i juli kom fra fondets investeringer i UCB (+11%), HCA Holdings (+19%), AmerisourceBergen (+9%), Community Health (+8%) og Baxter (+8%). Etter den sterke kursoppgangen for UCB, som var fondets største investering ved halvårsskiftet, har vi redusert investeringsgraden i selskapet. I løpet av måneden har vi videre solgt investeringen i (svenske) Getinge. På nytt har fondet investert i det store (sveitsiske) helsesektorkonsernet Novartis. Ved månedsslutt var fondets investeringer fordelt på 35 selskaper. Av investeringene er 3 selskaper norske og de utgjør mindre enn 5% av porteføljen. Øvrige investeringer er i utenlandske selskaper, hvorav 20 er amerikanske. I løpet av måneden er investeringsgraden svakt redusert, og ved månedsslutt var kontantandelen snaue 3%. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: Sanofi 5,2 % Bayer 4,6 % Baxter 4,3 % Amerisourcebergen Corp 4,0 % UCB 4,0 % Wellpoint 3,8 % Hologic 3,8 % Abbott Laboratories 3,6 % Express Scripts Holding 3,6 % United Health Group 3,5 % (40,3% av porteføljen) Andelsverdi: 21191,6795 Bankinnskudd 2,9 % Farmasi 33,9 % Medisinsk utstyr og Diagnostika 29,2 % Bioteknologi 11,0 % Helse tjenester 23,1 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 13

14 Fondsfinans Energi Juli 2014 I juli hadde energiaksjer en ganske kraftig kursnedgang. Bakgrunnen var primært den urolige sikkerhetssituasjonen internasjonalt, men oljeprisen falt samtidig. Nedskytingen av Malaysia Airlines-flyet over Øst-Ukraina, fortsatt uroligheter og bombing ved Gaza-stripen, og krigshandlinger i deler av Irak ga et generelt svakt aksjemarked globalt. Det synes likevel å være god tilgang på råolje, og oljeprisen svekket seg hele 8 usd pr fat i juli, til 104 usd. Energiindeksen til Oslo Børs var således ned 5,1% i juli. MSCI World Energy-indeksen, som reflekterer det globale energi-universet, falt 4,0% i USD i mai, og 1,5% i NOK. Fondets verdiutvikling i juli har vært hjulpet av en oppgang i dollarkursen på ca 16 øre, eller 2,6%, i løpet av måneden. Fondsfinans Energi hadde i juli en negativ verdiutvikling på -3,1%. I løpet av årets syv første måneder har fondet steget med 13,7%. I fondets portefølje steg 11 av 35 investeringer i verdi i juli. Best kursutvikling hadde Det norske oljeselskap som i løpet av måneden presenterte betingelsene rundt emisjonen som skal fullfinansiere oppkjøpet av Marathon Oil s andeler på norsk sokkel og utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet. Aksjen var opp 14,8% og var også beste bidragsyter til fondets utvikling i juli. Størst negativt bidrag ga to investeringer innenfor seismikk der selskaper som Dolphin Group og PGS, etter fall på hhv 9% og 17% i juli, begge bidro med over en halv prosent til porteføljens negative månedsavkastning. Ved utløpet av måneden var fondet investert i 35 selskaper. Av selskapene var ca 40% notert i USD på utenlandske børser. Selskaper notert i NOK på Oslo Børs utgjorde ca 50%. Fondets selskaper som er notert på Oslo Børs har uansett det vesentligste av sine inntekter i USD. I henhold til fondets vedtekter skal valutaeksponeringen ikke valutasikres, og for juli ga valutaeksponeringen et positivt verdibidrag. Kontantandelen var ca 3% ved utløpet av juli (justert for emisjonsinnbetaling i Det norske oljeselskap), og fondet er dermed nesten fullt investert. Fondets vedtekter ble endret fra og med april måned. Aksjefondets investeringsmandat ble da utvidet fra «Alternativ energi» til «Energi». Fullstendige vedtekter for fondet finnes på hjemmesiden til Fondsfinans Kapitalforvaltning. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Dolphin Group 6,6 % Cameron International 6,1 % Det norske oljeselskap 5,6 % Schlumberger 5,4 % Royal Dutch Shell 4,9 % BW Offshore 4,4 % Baker Hughes 4,2 % Halliburton 4,1 % National Oilwell 4,0 % Odfjell Drilling 3,8 % (49% av porteføljen) Utbygging og drift 38,9 % Transport 3,1 % Fordeling på undergrupper: Rigg og supply 5,9 % Olje/gassproduksjon 32,9 % Seismikk 13,5 % Bankinnskudd 4,4 % Alternativ energi 1,3 % Andelsverdi: 3086,3568 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 14

15 Fondsfinans Kreditt Juli 2014 Avkastningen for Fondsfinans Kreditt har hittil i 2014 og for juli måned vært henholdsvis 4,13% og 0,36%, som annualisert tilsvarer 7,18% og 4,47%. Avkastningen i måneden var noe lavere enn hva vi sikter mot, og så langt har oppnådd. Ved utløpet av måneden var fondet investert i 60 obligasjoner fordelt på 56 selskaper. Andelen høyrentekredittpapirer var 90,8% og resterende investeringer var bankinnskudd (2,9%) og AAA boligkreditt (6,3%). Porteføljen har en middels risikoprofil i forhold til historikken over fondets levetid. Gjennomsnittlig løpende rente på porteføljen var 6,3% p.a ved månedsslutt. Gjennomsnittlig rente- og kredittdurasjon var henholdsvis 0,6 og 3,0 år. Gjennomsnittlig kredittrating var BB. I juli måned var det ingen nye utstedelser av høyrenteobligasjoner i det norske markedet. Rentepåslagene i de europeiske og amerikanske kredittmarkedene økte noe i juli. Dog har ikke dette vært nevneverdig reflektert i omsetningene i det norske markedet i juli. Avkastning siden oppstart Fondsfinans Kreditt 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Fondsfinans Kreditt ST1X Avkastning Fondsfinans Kreditt Fra oppstart 2014 Juli % Avkastning Portefølje 9,91 4,13 0,36 Indeks 1,87 0,80 0,11 % Annualisert Portefølje 9,91 7,18 4,47 30% 20% 10% Porteføljens risikofordeling Indeks 1,87 1,38 1,27 0% AAA AA BBB BBB- BB+ BB BB- B+ B B- Våre 10 største investeringer: Songa Offshore 4,4 % Siem Offshore 4,2 % Sparebank 1 Boligkreditt 3,5 % North Atlantic Drilling 3,4 % Ainmt Scandinavia 3,0 % Dno 2,9 % Odfjell 2,9 % Ewos 2,8 % Pharmaq 2,8 % Dnb Boligkreditt 2,8 % (32,8% av porteføljen) Andelsverdi: 10605,5932 Kjemikalie transport 2,9 % Telekom 3,7 % Helsetjenester 2,1 % Eiendom 7,8 % Supply-skip 12,4 % Seismikk 6,4 % Oljeservice 3,7 % Fordeling på undergrupper: Kontanter 2,9 % Annet 5,4 % Sol 4,5 % Oljeproduksjon 3,9 % Bank 18,7 % Cruise 2,1 % Fisk 5,7 % Gasstransport 5,0 % Gruvedrift 3,0 % Investerings selskap 2,1 % Oljeboring 7,8 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 15

16 380% 340% 300% 260% 220% 180% 140% 100% 60% 20% -20% Avkastning siste 10 år - Fondsfinans Spar vs OSEFX Fondsfinans Spar OSEFX - Fondsindeksen jul. 04 jul. 05 jul. 06 jul. 07 jul. 08 jul. 09 jul. 10 jul. 11 jul. 12 jul. 13 jul % 180% Avkastning siste 10 år - Fondsfinans Aktiv vs OSEFX Fondsfinans Aktiv OSEFX - Fondsindeksen 140% 100% 60% 20% -20% jul. 04 nov. 04 mar. 05 jul. 05 nov. 05 mar. 06 jul. 06 nov. 06 mar. 07 jul. 07 nov. 07 mar. 08 jul. 08 nov. 08 mar. 09 jul. 09 nov. 09 mar. 10 jul. 10 nov. 10 mar. 11 jul. 11 nov % Avkastning siste 10 år - Fondsfinans Farmasi Bioteknologi 60% 40% 20% 0% -20% jul. 04 nov. 04 mar. 05 jul. 05 nov. 05 mar. 06 jul. 06 nov. 06 mar. 07 jul. 07 nov. 07 mar. 08 jul. 08 nov. 08 mar. 09 jul. 09 nov. 09 mar. 10 jul. 10 nov. 10 mar. 11 jul. 11 nov. 11 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 16

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventninger om fortsatt stor likviditetstilførsel fra sentralbankene bidro til ytterligere rentenedgang

Detaljer

Markedsrapport mai 2014

Markedsrapport mai 2014 Markedsrapport mai 2014 Oslo, 11.juni 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den økonomiske veksten i verden er fortsatt ujevnt fordelt, og relativt svak i flere land. Internasjonale

Detaljer

Markedsrapport april 2014

Markedsrapport april 2014 Markedsrapport april 2014 Oslo, 8. mai 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes fortsatt en bedring i global økonomisk vekst, til tross for at geopolitisk risiko har økt.

Detaljer

Markedsrapport september 2014

Markedsrapport september 2014 Markedsrapport september 2014 Oslo, 7. oktober 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Global økonomisk vekst forventes fortsatt å være relativt moderat. Oljeprisene falt videre, og andre

Detaljer

Markedsrapport mars 2014

Markedsrapport mars 2014 Markedsrapport mars 2014 Oslo, 8.april 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den russiske tilraningen av Krim-halvøya fra Ukraina har kun ført til mindre bevegelser i kapitalmarkedene.

Detaljer

Markedsrapport januar 2014

Markedsrapport januar 2014 Markedsrapport januar 2014 Oslo, 10. februar 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventningene til økonomisk vekst er fortsatt gode, men det er økende frykt for en nedkjøling av den

Detaljer

Markedsrapport november 2013

Markedsrapport november 2013 Markedsrapport november 2013 Oslo, 9. desember 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventningene til global økonomisk vekst i 2014 er ikke endret. ECB satte likevel ned sentralbankrenten

Detaljer

Markedsrapport november 2014

Markedsrapport november 2014 Markedsrapport november 2014 Oslo, 8. desember 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oljeprisene falt kraftig i november. Det er fortsatt store forskjeller i forventningene til global

Detaljer

Markedsrapport desember 2012

Markedsrapport desember 2012 Markedsrapport desember 2012 Oslo, 7. januar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det ingen større endringer i forventningene til den globale veksten. Det var en nedgang

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedsrapport desember 2013

Markedsrapport desember 2013 Markedsrapport desember 2013 Oslo, 6. januar 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes at den økonomiske veksten i verden blir noe høyere i 2014 enn i 2013. Også i desember

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Markedsrapport april 2015

Markedsrapport april 2015 Markedsrapport april 2015 Oslo, 08. mai 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale økonomiske veksten fortsetter. Internasjonalt var det en oppgang i både langsiktige statsrenter

Detaljer

Markedsrapport november 2014

Markedsrapport november 2014 Markedsrapport november 2014 Oslo, 8. desember 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oljeprisene falt kraftig i november. Det er fortsatt store forskjeller i forventningene til global

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedsrapport desember 2014

Markedsrapport desember 2014 Markedsrapport desember 2014 Oslo, 9. januar 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Også i desember var det et kraftig fall i oljeprisene. Den internasjonale verdien av NOK ble følgelig

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Markedsrapport juni 2014

Markedsrapport juni 2014 Markedsrapport juni 2014 Oslo, 2.juli 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I juni bidro økende geopolitisk uro til prisoppgang for olje og metaller. Samtidig steg aksjekursene globalt

Detaljer

Markedsrapport januar 2013

Markedsrapport januar 2013 Markedsrapport januar 2013 Oslo, 5. februar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det var god kursoppgang i de fleste aksjemarkeder i januar. Frykten for en global økonomisk resesjon

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedsrapport oktober 2014

Markedsrapport oktober 2014 Markedsrapport oktober 2014 Oslo, 6. november 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Utsiktene for global økonomisk vekst er fortsatt moderate. Oljeprisen falt videre i oktober, mens

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

Markedsrapport juli 2013

Markedsrapport juli 2013 Markedsrapport juli 2013 Oslo, 6. august 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering De økonomiske utsiktene for eurosonen synes noe bedre. Verdien av USD svekket seg. Samtidig var det en

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Markedsrapport april 2013

Markedsrapport april 2013 Markedsrapport april 213 Oslo, 7. mai 213 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Til tross for omlag uendret konjunkturbilde, falt internasjonale olje og råvarepriser i april. Det var en sterk

Detaljer

Markedsrapport mai 2013

Markedsrapport mai 2013 Markedsrapport mai 2013 Oslo, 6. juni 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I mai steg langsiktige amerikanske statsrenter betydelig. Samtidig steg verdien av USD. Den sterke kursoppgangen

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Markedsrapport februar 2015

Markedsrapport februar 2015 Markedsrapport februar 2015 Oslo, 5. mars 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Etter sju måneder med nedgang økte oljeprisene i februar. Langsiktige statsrenter ble høyere i USA, og

Detaljer

Markedsrapport mars 2015

Markedsrapport mars 2015 Markedsrapport mars 2015 Oslo, 10. april 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det var nedgang i internasjonale priser på olje og andre råvarer i mars. Verdien av USD styrket seg ytterligere

Detaljer

Markedsrapport januar 2016

Markedsrapport januar 2016 Markedsrapport januar 2016 Oslo, 5. februar 2016 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering På verdens aksjebørser var det store fall i kursene i årets første måned. Samtidig falt lange statsrenter,

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Markedsrapport juni 2015

Markedsrapport juni 2015 Markedsrapport juni 2015 Oslo, 7. juli 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Økonomiske vekstforventninger er blitt noe lavere, men langsiktige statsrenter fortsatte å stige i juni.

Detaljer

Markedsrapport februar 2013

Markedsrapport februar 2013 Markedsrapport februar 2013 Oslo, 5. mars 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Internasjonale råvarepriser sank samtidig som den internasjonale verdien av USD steg. Oljeprisen falt

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Markedsrapport januar 2015

Markedsrapport januar 2015 Markedsrapport januar 2015 Oslo, 5. februar 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Olje- og råvarepriser falt ytterligere i januar. Den europeiske sentralbanken varslet om betydelige

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Markedsrapport august 2013

Markedsrapport august 2013 Markedsrapport august 2013 Oslo, 5. september 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering På aggregert basis er det fortsatt tilfredsstillende vekst i verdensøkonomien. Økende politisk usikkerhet

Detaljer

Markedsrapport mars 2012

Markedsrapport mars 2012 Markedsrapport mars 2012 Oslo, 10. april 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt var det en nedgang i råvarepriser i mars, men oljeprisene holdt seg på et svært høyt nivå. Konjunkturutsiktene

Detaljer

Markedsrapport mars 2013

Markedsrapport mars 2013 Markedsrapport mars 213 Oslo, 4. april 213 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Finansielle problemer på Kypros bidro til en ny svekkelse av verdien av Euro. De globale vekstimpulsene er

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedsrapport desember 2015

Markedsrapport desember 2015 Markedsrapport desember 2015 Oslo, 7. januar 2016 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det en kraftig nedgang i prisene på råolje og gass. Samtidig svekket verdien av NOK

Detaljer

Markedsrapport oktober 2013

Markedsrapport oktober 2013 Markedsrapport oktober 2013 Oslo, 6. november 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes at den globale økonomiske veksten øker i 2014. Internasjonale aksjemarkeder steg videre

Detaljer

Markedsrapport oktober 2012

Markedsrapport oktober 2012 Markedsrapport oktober 2012 Oslo, 6. november 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det globale vekstbildet er omtrent uforandret, med en svak og ujevn vekst. I oktober er likevel de

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar Månedsrapport 2/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 472,1 0,3 0,9 6,3 15,1 Dow Jones 14009,8 1,1 0,8 7,0 8,9 Brent 116,4-0,3 2,6 12,0 5,9 EURNOK 7,4379-0,1 0,1-1,4 2,7 USDNOK 5,4695

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Markedsrapport juli 2012

Markedsrapport juli 2012 Markedsrapport juli 2012 Oslo, 06. august 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Rekordhøye priser på flere matvarer. Oljeprisene steg. Internasjonale aksjemarkeder steg. Sentralbankrentene

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Markedsrapport juni 2013

Markedsrapport juni 2013 Markedsrapport juni 2013 Oslo, 3. juli 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Langsiktige statsrenter steg globalt i juni. Flere råvarepriser fortsatte å falle, og prisfallet var særlig

Detaljer

Markedsrapport august 2015

Markedsrapport august 2015 Markedsrapport august 2015 Oslo, 8. september 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering August ble en måned med store kursbevegelser, og det var en solid nedgang i de fleste aksjemarkeder.

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for september 3. oktober 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Markedsrapport juli 2015

Markedsrapport juli 2015 Markedsrapport juli 2015 Oslo, 7. august 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I juli var økonomiske signaler og impulser varierte og til dels motstridende. Generelt var det nedgang

Detaljer

Aktuell kommentar. Norske kroner ingen trygg havn. av Alexander Flatner, seniorrådgiver i Markedsoperasjons- og analyseavdelingen i Norges Bank *

Aktuell kommentar. Norske kroner ingen trygg havn. av Alexander Flatner, seniorrådgiver i Markedsoperasjons- og analyseavdelingen i Norges Bank * Nr. 3 2009 Aktuell kommentar Norske kroner ingen trygg havn av Alexander Flatner, seniorrådgiver i Markedsoperasjons- og analyseavdelingen i Norges Bank * * Synspunktene i denne kommentaren representerer

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008 MÅNEDENS HOLBERgRAF Mars 28 Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n So ur c e : R e u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Markedsrapport januar 2011

Markedsrapport januar 2011 Markedsrapport januar 2011 Oslo, 9. februar 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Januar er ofte en god måned for aksjemarkedsinvestorer. Slik ble det også i år. En betydelig tilførsel

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Markedsrapport august 2012

Markedsrapport august 2012 Markedsrapport august 2012 Oslo, 06. september 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering August var en måned med høye oljepriser og økning i aksjeverdiene på Oslo Børs. Det var samtidig

Detaljer

Markedsrapport desember 2011

Markedsrapport desember 2011 Markedsrapport desember 2011 Oslo, 6. januar 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det blandede signaler om den økonomiske veksten i verden. Usikkerheten om den europeiske

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Informasjonskveld Felix Konferansesenter Jarle Sjo Investeringsdirektør 25. mars 2014 God absoluttavkastning i 2013 Absolutt avkastning aksjefond 2013 60 50 53,5

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Månedsrapport. Fortes rentefond på topp. Juni 2012

Månedsrapport. Fortes rentefond på topp. Juni 2012 Fortes rentefond på topp Månedsrapport Juni 2012 Første halvår 2012 ble en turbulent periode i finansverdenen, preget av blant annet eurokrise og 30 prosent nedgang i oljeprisen fra topp til bunn. Derfor

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

Markedsrapport september 2012

Markedsrapport september 2012 Markedsrapport september 2012 Oslo, 4. oktober 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det er sprikende forventninger til veksten i verdensøkonomien. Prisutviklingen for råvarer gir heller

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Markedsrapport mai 2012

Markedsrapport mai 2012 Markedsrapport mai 2012 Oslo, 07. juni 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Økende usikkerhet om den globale økonomiske veksten og gjeldsproblemene i euroområdet preget finansmarkedene

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Uke 35 2012. Uken som gikk Børsen falt tilbake

Uke 35 2012. Uken som gikk Børsen falt tilbake OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 1,1 Endring sist uke -1, % Endring i år 1,1 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),1 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,9 Siste % sist uke %

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling Statens pensjonsfond Norge OPPGANG I MARKEDENE Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på 5,8 prosent i første kvartal. Det var 0,2 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens avkastning. Aksjeandelen

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling STATENS PENSJONSFOND NORGE PORTEFØLJEUTVIKLING GOD MERAVKASTNING I TREDJE KVARTAL Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på 0,4 prosent i tredje kvartal. Det var 0,8 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens

Detaljer

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar Månedsrapport 01/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 453,6-0,2 1,6 1,0 15,1 Dow Jones 13412,6 2,4 2,1-0,6 8,2 Brent 111,9-0,5 0,8 5,3 5,1 EURNOK 7,2965-0,2 1,1 1,9 5,8 USDNOK 5,5663

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

Uke 25 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Uke 25 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 OSEBX indeks Uke Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 391,71 Endring sist uke 1,1 % Endring i år 1,7 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.) 3,1 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,9 Siste % sist uke

Detaljer

Uken som gikk Hovedindeksen kraftig opp. Oppdaterte analyser. Subsea 7 - Kursmål 180 - Kjøp Solid utbytte

Uken som gikk Hovedindeksen kraftig opp. Oppdaterte analyser. Subsea 7 - Kursmål 180 - Kjøp Solid utbytte OSEBX indeks Uke 1 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke, % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 11, Siste % sist uke % YTD FTSE

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 51. 18. desember 2006 Tilbakeblikk på uke 50. Etter at Oslo Børs steg svakt i uke 49, ble det nok en sterk uke i forrige uke. Hovedindeksen endte opp til ny

Detaljer