Markedsrapport mai 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport mai 2014"

Transkript

1 Markedsrapport mai 2014 Oslo, 11.juni 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den økonomiske veksten i verden er fortsatt ujevnt fordelt, og relativt svak i flere land. Internasjonale aksjemarkeder steg videre i mai. Det var generelt en nedgang i råvareprisene, men oljeprisen steg. Langsiktige statsrenter ble enda lavere i Vest-Europa og USA, og det forventes fortsatt stor tilførsel av sentralbanklikviditet Konjunkturer og råvarer I begynnelsen av mai fremla OECD sin publikasjon «Economic Outlook». Konklusjonene i denne rapporten synes i hovedsak å understøtte Pengefondets konklusjoner i rapporten «World Economic Outlook» fra april. Den økonomiske veksten i industrialiserte land begynner endelig å øke. Optimismen stiger både hos næringslivet og konsumentene i industrialiserte land. Både investeringer og handel ser ut til å øke. Arbeidsledigheten er i mange land fortsatt uvanlig høy, men synes ikke lenger å øke. På den annen side har den økonomiske veksten avtatt i enkelte land med fremvoksende økonomi, som inntil nylig hadde en kraftig vekst.

2 OECD er bekymret for det høye nivået på statsgjelden i flere av de største industrialiserte landene. Videre fremhever OECD at det er på tide at det internasjonalt blir satt fortgang i arbeidet med å få vedtatt strukturelle politiske reformer. Ved å fjerne barrierer for innenlandsk og internasjonal konkurranse vil en kunne forbedre det økonomiske vekstpotensialet, og oppnå økt produktivitet og høyere levestandard. Robustheten til det kinesiske banksystemet og risikoen for en nedbremsing av den økonomiske veksten i Kina er også store usikkerhetsmomenter. Rogers internasjonale råvareindeks falt med -1,7% i USD i mai, men indeksen har steget med 4,3% i år. Regnet i NOK har råvareindeksen steget med 2,9% fra årsskiftet. Hittil i år har det til dels vært stor prisoppgang for flere landbruksvarer. Noe av denne oppgangen ble delvis reversert ved prisfall i mai. Prisene på ris har derimot holdt seg relativt stabile i år. Oljeprisen fortsatte å stige i mai, og Brent-oljen ble omsatt til nesten 111 USD ved utgangen av måneden. Regnet i USD er oljeprisen nå omlag som ved årets start, men regnet i NOK er det en nedgang på -1,5% på grunn av en styrking i kronekursen. Konsumenttillit i Euroområdet Euroområdet Italia Spania Tyskland (Høyre akse) PMI for industrien (BNP vektet) Industriland Fremvoksende økonomier Nøytral Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 2

3 6,00 % BNP Firekvartalsvekst i Euroområdet 4,00 % 2,00 % 0,00 % ,00 % -4,00 % Euroområdet Tyskland Italia Spania -6,00 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -13 % 60 % 3 % 17 % -2 % 14 % 13 % 3 % Landbruksprodukter Prisendring i USD Mai Hittil i år -9 % 10 % 1 % 6 % 4 % 2 % -12 % -8 % -4 % -3 % -9 % -31 % Metaller & Energi Prisendring i USD Mai Hittil i år 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % 5 % 38 % -6 % 7 % 7 % 0 % -4 % 4 % 2 % 2 % 2 % 0 % 3 % -2 % -3 % -1 % -5 % -7 % -10 % -38 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 3

4 Renter og valuta I mai var det en ytterligere nedgang i nivået for langsiktige statsrenter i de fleste land med moden økonomi. Rentenedgangen var forårsaket av en større tiltro til at perioden med svært lave kortsiktige sentralbankrenter og rikelig sentralbanktilførsel av likviditet vil ha enda lengre varighet. I begynnelsen av juni vedtok forøvrig også den europeiske sentralbanken (ECB) å sette ned sine styringsrenter. Sentrale rentenivåer (pr ) Sentralbank rente 3 mnd. rente 10 års statsobl. USA 0,25 0,23 2,48 Euro 0,25 0,31 1,36 Sveri ge 1,00 0,80 1,80 UK 0,50 0,53 2,57 Svei ts 0,00 0,01 0,73 Norge 1,50 1,84 2,67 Inflasjonsforventningene er også lave i den vestlige verden, generelt under 2%. I flere land med fremvoksende økonomi er det imidlertid en betydelig høyere inflasjon, som overstiger 7% i flere land. I mai styrket USD seg såpass at den i forhold til euro nå er høyere verdsatt enn ved årsskiftet. En annen valuta som fortsatte å styrke seg i mai var JPY, som er en av de få valutaene som har styrket seg fra årsskiftet i forhold til NOK. Verdien av SEK fortsatte derimot å svekke seg, og svenske kroner er nå mer enn -5% lavere verdsatt mot NOK enn ved årsskiftet. Sentrale valutaer mot NOK %-endring i Ma i %-endring 2014 USD 5,98 0,6 % -1,3 % EURO 8,16-1,1 % -2,4 % SEK 0,89-2,2 % -5,2 % GBP 10,03-0,1 % -0,1 % JPY 5,88 0,9 % 2,0 % CHF 6,69-1,0 % -2,0 % Mai Hittil i år Brasilianske Real Australske Dollar Japanske Yen Syd Koreanske Won New Zealandske Dollar Mexikanske Peso Britiske Pund Singapore Dollar US Dollar Syd Afrikanske Rand Sveitsiske Franc Taiwanske Dollar Euro Danske Kroner Canadiske Dollar Svenske Kroner Valutakurser Endring mot NOK -0,8 % -0,1 % -0,1 % -0,7 % -1,3 % -2,0 % -1,0 % -2,0 % -2,1 % -1,1 % -2,4 % -1,1 % -2,4 % -3,4 % -2,2 % -5,2 % 0,5 % 4,0 % 0,8 % 2,8 % 0,9 % 2,0 % 1,8 % 1,7 % 1,7 % 2,4 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % 0,1 % 1,1 % 1,5 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 4

5 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50 Rentekurve endringer i mai -0,07-0,08-0,07-0,16-0,16-0,13-0,20-0,16-0,14 2 År 5 År 10 År US Tysk Nor US 30/5 US 30/4 Tysk 30/5 Tysk 30/4 Nor 30/5 Nor 30/4 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 jun. 09 sep. 09 des. mar. jun. sep års statsrenter 5 års historikk pr 30/5/14 des. mar. jun. sep. des. mar. jun. sep des. mar. jun. sep des. mar US 10y Nor 10y Tysk 10y 8,0 10 års statsrenter Italia, Spania og Tyskland, 5 års historikk pr 30/5/14 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Italia 10y Spania 10y Tysk 10y 1,0 jun. 09 sep. 09 des. mar. jun. sep des. mar. jun. sep. des. mar. jun. sep des. mar. jun. sep des. mar Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 5

6 Geopolitiske forhold 17. mai i år kunne vi feire at det var 200 år siden den norske Grunnloven ble vedtatt på Eidsvoll. Andre land brukte mai måned til å foreta valg til forskjellige folkevalgte organer. Særlig oppmerksomhet var det rundt det direkte valget til EU-parlamentet. Dette valget var i de fleste landene dessverre kjennetegnet med lav valgdeltagelse. Dessuten var det flere oppsiktsvekkende valgresultater, og ytterpartiene fikk styrket sin representasjon i Europaparlamentet. Partier som i realiteten er motstandere av EU fikk i noen land også stor oppslutning. Ved valget i Storbritannia ble UKIP (United Kingdom Independence Party) største parti. Det vil nok ta litt tid før det britiske pundet blir avskaffet og erstattet med euro. I verdens mest folkerike demokrati,india, ble det avholdt parlamentsvalg. Til en forandring ble det denne gangen ikke flertall til Kongresspartiet. Landets nye statsminister, Narendra Modi, representerer BJP som er et hinduistisk og nasjonalistisk parti. Det er store forventninger til at Modi makter å gjøre den indiske økonomien mindre byråkratisk og korrupt, og derved oppnå større økonomisk vekst og bedre levekår for Indias store befolkning. En endring i Indias økonomiske system og vekst vil selvsagt også kunne få store ringvirkninger for verdensøkonomien. I Ukraina ble det valgt ny president, samtidig som deler av landet nærmest var i en tilstand av borgerkrig. Valgene i Irak den 30. april synes ikke å ha bidratt til å stabilisere landet, og den politiske volden øker. I Thailand tok de militære makten ved et kupp, og statsministeren ble avsatt. Thailandsk økonomi har vært plaget av korrupsjon, og en ordning med kraftige subsidier til risprodusenter har plaget statsfinansene. I Nigeria er konflikten mellom muslimer og kristne fortsatt svært brennbar. Boko Haram, en ekstrem muslimsk gruppe, presterte å kidnappe mer enn 200 skolepiker. I tillegg har gruppen fortsatt å spre død og terror i Nigeria, ved omfattende våpenbruk. Internasjonale aksjemarkeder I mai fortsatte den positive utviklingen i aksjemarkedene, endog med en sterkere takt. Flere aksjeindekser satt følgelig også nye rekordnoteringer. Isolert for mai steg MSCI World Index med 2,1% i USD, og indeksen er nå 4,6% høyere enn ved årets start. Tilsvarende tall i NOK for denne verdensindeksen er 2,6% for mai og 3,2% fra årets begynnelse. Til grunn for den positive utviklingen i aksjemarkedene ligger et meget lavt rentenivå og stor likviditetstilførsel. Dette øker attraktiviteten for aksjer, og særlig for dem som gir godt utbytte. Resultattallene for 1. kvartal viste også stort sett en grei resultatutvikling, men heller ikke mer. Resultatene var likevel tilstrekkelig gode til å berolige investorene, og kursoppgangen fortsette. Også i mai ble det varslet om flere større oppkjøp og fusjoner. Den økte graden av slike transaksjoner skyldes dels at bedriftenes finansielle posisjon og styrke er betydelig bedret i de siste årene. For amerikanske aksjer var verdioppgangen i mai noe bedre enn for verdensindeksen. Regnet fra årsskiftet har amerikanske aksjer også en svakt bedre verdiutvikling enn verdensindeksen. Regnet i felles valuta hadde europeiske aksjer en noe svakere verdiutvikling enn verdensindeksen i mai. Fra årsskiftet har europeiske aksjer likevel en bedre utvikling enn verdensindeksen. Japanske aksjer utviklet seg omtrent som verdensindeksen i mai. Det japanske aksjemarkedet er likevel det eneste av de større markedene med en større negativ verdiutvikling i år. Nedgangen skyldes i stor grad en kraftig oppgang i kursen på yen, som har forverret markedsutsiktene for japanske eksportvarer. I mai var det også en god positiv utvikling i indeksen for aksjeselskaper i fremvoksende økonomier. Oppgangen var på samme nivå som oppgangen for fondsindeksen på Oslo Børs. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 6

7 Etter oppgangen i mai endte aksjeindeksen for fremvoksende økonomier også med en positiv verdiutvikling fra årsskiftet, men oppgangen er betydelig lavere enn for den generelle verdensindeksen. Globalt viste store selskaper innenfor IT-sektoren best kursutvikling i mai, med en verdioppgang på snaue 4% (USD). Indeksene for selskaper i «materialer» /råvaresektoren (sektoren hvor bl.a. Yara og Norsk Hydro inngår) og energi-sektoren hadde svakest verdiutvikling i mai og viste knapt en oppgang. Lokal valuta I NOK Ma i YTD Ma i YTD MSCI World Index 2,1 % 4,6 % 2,6 % 3,2 % S&P 500 Index 2,3 % 5,0 % 2,9 % 3,6 % Bloomberg European 500 2,7 % 6,8 % 1,7 % 4,2 % Nikkei 225 2,3 % -9,4 % 3,3 % -7,9 % MSCI Emerging Markets Index Oslo Børs Fondsindeks Avkastning aksjeindekser 3,5 % 3,3 % 4,1 % 1,9 % 4,1 % 8,1 % 4,1 % 8,1 % 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% Sektoravkastning for MSCI World i USD Mai Hittil i år % Aksjemarkeder fra i USD OSEFX - Norge Morgan Stanley Verdensindeks Morgan Stanley Emerging Markets Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 7

8 50 30 % Aksjemarkeder fra i USD BE500 - Europa NKY - Japan S&P USA Norsk økonomi I begynnelsen av mai avholdt Norges Banks hovedstyre det første rentemøtet siden mars. Pressemeldingen ble (som vanlig) at Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,5%. Videre bar pressemeldingen bud om at stort sett alt er som forventet i norsk økonomi: «Den økonomiske utviklingen både ute og hjemme har vært om lag som ventet. Her hjemme har bankene satt ned sine innskudds- og utlånsrenter til publikum noe. Boligprisene har tatt seg opp igjen de siste månedene, og har steget noe mer enn lagt til grunn i Pengepolitisk rapport. Arbeidsledigheten har vært nokså stabil. Vårens lønnsoppgjør tyder så langt på at lønningene vil utvikle seg om lag som ventet. Også veksten i konsumprisene har vært om lag som anslått.» Vurdert etter det norske inflasjonsnivået og stigningen i boligprisene burde antagelig det norske rentenivået ha vært noe høyere. For å unngå en videre styrking av verdien av norske kroner, og derved hensynet til konkurransekraften for norsk næringsliv, vil en renteøkning antagelig ikke skje i løpet av dette året. Sannsynligheten taler kanskje heller for at Norges Bank vil komme til å måtte sette sentralbankrenten enda lavere, som følge av de svært lave rentene i Europa. Revidert statsbudsjett som ble fremlagt i mai bidro antagelig heller ikke til de store endringene for norsk økonomi. Den 16. mai klarte Kristelig Folkeparti og Venstre imidlertid å begå en potensielt kostbar utroskapshandling mot Regjeringen. Ved å fronte et felles krav fra (de øvrige?) opposisjonpartiene om en full elektrifisering av den nye store oljeutbyggingen på Utsirahøyden i Nordsjøen vil oljeinvesteringene bli både forsinket og mindre lønnsomme. Det er mulig at den overraskende bløtkake-sammenkomsten i Stortinget ble lagt til dagen før jubileumsfeiringen av Grunnloven nettopp for å markere at politikken til en norsk regjering skal være basert på parlamentarisme. Noen dager senere ble det imidlertid mer uklart hva Arbeiderpartiet egentlig hadde ment; det var visst ikke meningen å forsinke oljeutbyggingen. Senere i måneden sørget de to samme «støttepartiene» til Regjeringen for en økning i skatteyternes subsidiebetaling til bøndene gjennom jordbruksoppgjøret. Landbruksministeren klarte likevel å markere seg i den politiske debatten gjennom kommentaren om at bøndene ikke er statsansatte, men selvstendig næringsdrivende. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 8

9 Det norske aksjemarkedet Også i mai var det en sterkere utvikling i norske aksjekurser enn oppgangen generelt for internasjonale aksjekurser. De mange resultattallene for 1. kvartal ble gjennomgående godt mottatt. Særlig bidro gode Statoil-tall til å trekke opp de aggregerte resultattallene for norske selskaper for 1. kvartal. Oljeprisen har vært stabilt høy i mai, og USD styrket seg med 0,6% i løpet av måneden. Internasjonalt gjorde energiaksjer det svakt i mai, etter at verdiutviklingen for slike aksjer hadde vært meget sterk i april. På Oslo Børs hadde indekstunge aksjer som Statoil og Seadrill likevel en bedre utvikling enn vår lokale norske indeks. Regnet i NOK steg fondsindeksen med 4,1%, og indeksen har steget med 8,1% så langt i år. Også i mai steg hovedindeksen mer enn fondsindeksen. Dette var primært en følge av fortsatt sterk kursstigning for Statoilaksjer. Fra årsskiftet har Statoil-kursen nå steget med 23%. Hovedindeksen steg med 4,7% i mai og har steget med 10,3% fra årsskiftet. I løpet av mai kom de fleste kvartalsresultatene. Generelt synes det som om de norske selskapenes inntjening har vært god, og kanskje noe i overkant av hva som har vært forventet. Selskapenes egne prognoser for fremtidig inntjening synes dessuten også å være positive. Vi gjentar fra vår forrige månedsrapport at verdioppgangen for norske aksjer i stor grad understøttes av betydelige dividendeutbetalinger og til dels tilbakekjøp av egne aksjer i tiden fremover. Kredittpåslagene for obligasjoner er markedsmessig kommet ned. Avkastningen ved å investere i obligasjoner relativt til aksjer synes derfor å ha blitt mindre gunstig. Ved årets start var våre basisforventninger til kursutviklingen for norske aksjer i 2014 at fondsindeksen vil stige i intervallet +5% til +15%. Vi endrer ikke denne forventningen. Vi vil likevel minne om at stor likviditetstilførsel og lavt rentenivå gir et godt grunnlag for å kunne forvente at det markedsmessig vil kunne skje en multippeløkning i prisingen av norske aksjer. Implisitt betyr det at investorenes risikovilje øker, og at avkastningskravet til aksjeinvesteringer vil bli ytterligere redusert. Verdiutvikling Fondsindeksen Aksjer med indeksvekt > 0.7% Selskap OSEFX %-vis Indeks vekt Verdiutvikling i % mai Verdiutvikling i % 2014 Telenor 9,4 6,6-3,5 DNB 9,1 6,9-0,6 Statoil 8,9 5,5 22,7 Yara International 7,4 0,9 7,5 Orkla 4,9 7,8 9,3 Norsk Hydro 4,8 4,6 17,5 Subsea 7 4,6 0,5 2,4 Seadrill 4,5 8,6-13,9 Schibsted 3,9 3,7-14,9 Royal Caribbean Cruises 3,7 4,9 10,1 Gjensidige Forsikring 3,3 0,7 5,7 TGS Nopec Geophysical 3,0-5,0 27,5 Marine Harvest 2,8 5,5 0,4 Aker Solutions 2,6 10,4-8,2 Petroleum Geo-Services 2,1-6,9 0,3 DNO International 2,0 5,2-14,8 Storebrand 1,9 6,5-12,1 Pros afe 1,8-4,3 14,4 Opera Software 1,3-0,4-7,5 REC Silicon 1,3 14,9 35,5 Kongsberg Gruppen 1,3 5,2 9,4 Veidekke 1,0 14,9 30,6 Norwegian Air Shuttle 1,0 5,3 25,4 Tomra Systems 0,9-8,6 0,2 Atea 0,9 9,2 19,2 Aker 0,8 10,0-3,1 Fred Olsen Energy 0,8-3,0-23,4 Salmar 0,8 10,5 16,2 Nordic Semiconductor 0,8-5,1 20,2 Det Norske Oljeselskap 0,7-2,5-2,6 Stolt-Nielsen 0,7 2,5-2,1 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 9

10 Indeks verdi OSEFX Indeks og Pris / Inntjening (P/E hvor E= siste 12 mnd) OSEFX indeks des. 06 mar. 07 jun. 07 sep. 07 des. 07 mar. 08 jun. 08 sep. 08 des. 08 mar. 09 jun. 09 sep. 09 des. 09 mar. 10 jun. 10 sep. 10 des. 10 mar. 11 jun. 11 sep. 11 des. 11 mar. 12 jun. 12 sep. 12 des. 12 mar. 13 jun. 13 sep. 13 des. 13 mar. 14 P/E P/E ratio Oversikt over våre fonds historiske utvikling Våre fond: Fondsfinans Spar Fondsfinans Aktiv Fondsfinans Farmasi Avkastning Mai ,0 % 2,0 % 4,3 % 0,5 % 0,44 % 0,82 % 4,1 % 9,3 % Hittil i år 7,4 % 4,3 % 7,6 % 11,2 % 3,21 % 0,82 % 8,1 % 11,5 % Årsavkastning % 13 % 46 % 30 % 24 % 39 % Årsavkastning % 15 % 12 % -4 % 21 % 9 % Årsavkastning % -14 % 4 % -32 % -19 % -3 % Årsavkastning % 17 % 9 % -14 % 22 % 14 % Årsavkastning % 55 % 19 % -2 % 70 % 9 % Avkastning siste 5 år 103 % 67 % 142 % -19 % 108 % 99 % Gjsn. årlig avkast. siste 5 år ** 15 % 11 % 19 % -4 % 16 % 15 % Avkastning siste 10 år 358 % 255 % 164 % 202 % 78 % Gjsn. årlig avkast. siste 10 år ** 16 % 14 % 10 % 12 % 6 % Avkastning siden oppstart* 602 % 257 % 100 % -70 % 8,94 % 0,82 % Standardavvik siste år 9 % 7 % 7 % 10 % 11 % 6 % Standardavvik siste 5 år 18 % 15 % 10 % 17 % 18 % 10 % Standardavvik siste 10 år 22 % 19 % 11 % 23 % 12 % Fondets størrelse (mill.kr.) Netto andelsverdi pr , , , , , ,42 * Kreditt og High Yield fra henholdsvis oppstart 30. april 2013 og 30. april 2014 ** Geometrisk beregnet Fondsfinans Energi Fondsfinans Kreditt Fondsfinans High Yield OSEFX MSWI (i NOK) Redaktør og ansvarlig for innholdet i våre markedsrapporter er Odd Hellem Investeringsdirektør

11 Fondsfinans Spar Mai 2014 Mai var nok en måned med positiv verdiutvikling for norske børsnoterte aksjer. Fondsindeksen steg med 4,1% i løpet av måneden, og indeksen har steget med 8,1% fra årsskiftet. Fondsfinans Spar hadde også en god positiv verdiutvikling i mai på 3%. Fra årsskiftet har fondets verdiøkning vært 7,4%. Fondets avkastning er så langt i år noe høyere enn våre forventninger ved årets start. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av mai er den høyeste månedsverdsettelsen siden fondet ble etablert i desember Av fondsindeksens 52 verdipapirer viste nesten ¾-deler en positig verdiendring i mai, når en tar hensyn til utbetalte utbytter. Kun et mindre selskap hadde en kursnedgang større enn -10%. Av selskaper med negativ verdiutvikling var flere innenfor oljeservicenæringen. Flere av de største og indekstunge selskapene på Oslo Børs bidro sterkt til den gode oppgangen for fondsindeksen. Sterkest positiv indekspåvirkning kom fra verdioppgangen for: Telenor (+7%), DNB (+7%), Statoil (+6%), Seadrill (+9%), Orkla (+8%), Aker Solutions (+10%) og Norsk Hydro (+5%). I fondets portefølje hadde også et stort flertall av investeringene en positiv verdiutvikling i mai. Størst negativ verdibidrag kom fra vår investering i Odfjell (-7%). Størst positivt bidrag til fondets totale verdioppgang i mai kom fra investeringene i DNB (+7%), BWG Homes (+27%), Storebrand (+7%), Aker (+10%), Rec Silicon (+15%), Marine Harvest (+6%), Norsk Hydro (+5%), Veidekke (+15%), Orkla (+8%) og Cermaq (+7%). Den solide oppgangen for BWG Homes skyldtes at Obos fremmet et oppkjøpstilbud til selskapets aksjonærer. I løpet av måneden har vi solgt de resterende aksjene i Alstom. Dessuten har vi redusert investeringene i bl.a. Prosafe, Atea, DNB, og RCL. I måneden har vi foretatt tre mindre investeringer i nye selskaper til porteføljen; PGS, Golden Ocean Group og Archer. Videre har vi økt investeringsgraden noe i Norwegian Porperty og Storebrand. Egenkapitalinvesteringene var ved utgangen av måneden fordelt på 36 selskaper, som alle er notert på Oslo Børs. Ved månedsskiftet var fondet nesten fullinvestert i egenkapitalinstrumenter. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: DNB 8,9 % Yara International 7,2 % Storebrand 5,9 % Subsea 7 4,9 % Norsk Hydro 4,7 % Marine Harvest 4,6 % Opera Software 4,5 % Norwegian Property 4,3 % Siem Offshore 3,9 % Det norske oljeselskap 3,7 % (52,5% av porteføljen) Andelsverdi: 7019,2092 Materialer & Industri 29,8 % Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 14,6 % IT/Telecom 5,2 % Bankinnskudd 0,5 % Finans 26,7 % Energi 23,2 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 11

12 Fondsfinans Aktiv Mai 2014 Mai var nok en måned med positiv verdiutvikling for norske børsnoterte aksjer. Fondsindeksen steg med 4,1% i løpet av måneden, og indeksen har steget med 8,1% fra årsskiftet. Fondsfinans Aktivar hadde en positiv verdiutvikling i mai på 2%. Fra årsskiftet har fondets verdiøkning vært 4,3%. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av mai er den høyeste siden fondets etablering i april Fondsfinans Aktiv er et kombinasjonsfond. Vi gjør oppmerksom på at vedtektene til fondet er blitt endret. Fra og med april måned skal normal investeringsgrad i aksjer være 60%, mot tidligere 80%. Aksjeandelen skal i fremtiden være i intervallet 55% til 65%. Rebalanseringer av aksjeandelen vil derved måtte skje etterhvert som aksjemarkedet endrer seg. Dette er tilsvarende som prinsippet for forvaltningen av «oljefondet». Samtidig vil investeringene i rentebærende papirer kunne ha en lengre løpetid og høyere kredittrisiko enn tidligere. Renteavkastningen vil derved forventes å bli høyere, men noe mer volatil. På den annen side vil fondet som helhet få betydelig redusert volatilitet, ved at aksjeandelen blir redusert. Fullstendige vedtekter for fondet finnes på hjemmesiden til Fondsfinans Kapitalforvaltning. I fondets aksjeportefølje hadde også et stort flertall av investeringene en positiv verdiutvikling i mai. Størst negativ verdibidrag kom fra vår investering i Odfjell (-7%). Størst positivt bidrag til fondets totale verdioppgang i mai kom fra investeringene i DNB (+7%), BWG Homes (+27%), Storebrand (+7%), Aker (+10%), Veidekke (+15%), Marine Harvest (+6%), Norsk Hydro (+5%) og Høegh LNG (+9%). Den solide oppgangen for BWG Homes skyldtes at Obos fremmet et oppkjøpstilbud til selskapets aksjonærer. Dette oppkjøpstilbudet bidro også til en solid verdioppgang for fondets obligasjonsinvestering i BWG Homes, som følge av at obligasjonene antas å få bedre kredittverdighet. I mai har fondets portefølje blitt endret videre med sikte på å møte de nye vedtektene for fondet. I løpet av måneden har vi solgt ut de resterende investeringene i Atea og RCL. Det er blitt investert i PGS, som et nytt selskap til Porteføljen. Videre er investeringene økt i bl.a. Norwegian Property, Rec Silicon, Storebrand, Egenkapitalinvesteringene var ved utgangen av måneden fordelt på 31 selskaper, som alle er notert på Oslo Børs. Ved månedsskiftet utgjorde fondets investeringer i aksjer og egenkapitalbevis 62% av porteføljen. Ved månedsskiftet var likviditetspostene i form av bankinnskudd, norske bankobligasjoner og foretaksobligasjoner. Andelen foretaksobligasjoner med høy avkastning er økt samtidig som andelen av bankobligasjoner er redusert. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: DNB 4,6 % Storebrand 3,4 % Norsk Hydro 3,2 % Yara International 3,1 % Opera Software 3,1 % Norwegian Property 3,1 % SpareBank 1 SMN 3,0 % Subsea 7 2,9 % Siem Offshore 2,8 % Marine Harvest 2,5 % (31,7% av porteføljen) Andelsverdi: 35725,2081 Materialer & Industri 16,7 % Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 10,2 % IT/Telecom 3,1 % Sertifikater og obligasjoner 32,4 % Finans 16,6 % Bankinnskudd 5,6 % Energi 15,4 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 12

13 Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi Mai 2014 Selskaper i helsesektoren hadde i mai en verdiutvikling på linje med Morgan Stanley verdensindeks. Indeksen for de store internasjonale selskapene i helsesektoren steg med +2,1% i USD, som tilsvarte +2,7% i NOK. Fra årsskiftet har helsesektorindeksen steget med +7,1% i NOK, og helsesektorindeksen har en betydelig bedre utvikling enn verdensindeksen, som har steget med +3,2%. Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi hadde regnet i NOK en meget sterk verdiutvikling i mai, og fondet steg med +4,3%. Fra årsskiftet har fondet steget med +7,6%. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av mai er den høyeste månedsverdsettelsen siden fondet ble etablert i juni Fondets valutaeksponering blir i henhold til vedtektene ikke valutasikret. Hittil i år er fondets verdiutvikling blitt negativt påvirket av at verdien av NOK har styrket seg. Aktiivtetene mht. oppkjøp og fusjoner i helsesektoren fortsetter. Pfizers store oppkjøpsforsøk av Astra Zeneca har imidlertid vært mislykket. Kursutviklingen for bioteknologiselskaper, målt ved Nasdaqs bioteknologiindeks var i mai bedre enn den generelle helseindeksen. Dette kan være et nytt tegn på økende risikovilje hos investorene. I fondets portefølje var det en bred verdioppgang i mai, og hele ¾ -deler av investeringene steg i verdi. Kun en aksje falt mer enn -5% i verdi, og det var svenske Getinge (-11%). Fire av selskapets investeringer steg mer enn +10% i verdi, og alle var amerikanske selskaper. Størst positivt bidrag til fondets porteføljeavkastning i mai kom fra fondets investeringer i Hologic (+17%), Humana (+14%), AmerisourceBergen (+13%), Community Health (+11%), Wellpoint (+8%), Zimmer Holdings (+8%) og Express Scrips (+8%) som alle er amerikanske selskaper med hovedvekt på salg av helsetjenesteaktiviteter og ikke produksjon av farmasøytiske preparater. Ved månedsslutt var fondets investeringer fordelt på de samme 33 selskapene som ved inngangen til måneden. I løpet av måneden har vi redusert investeringene i (amerikanske) Humana, (danske) Genmab og (finske) Orion. Investeringene er blitt økt i (amerikanske) Community Health Systems. Av investeringene er 2 selskaper notert på Oslo Børs, og de utgjør 4,5% av porteføljen. Øvrige investeringer er i utenlandske selskaper, hvorav 19 er amerikanske. I løpet av måneden er investeringsgraden noe redusert og ved månedsslutt var kontantandelen 3,5%. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: Sanofi 5,3 % UCB 5,1 % Bayer 5,1 % Baxter 4,4 % Amerisourcebergen Corp 3,9 % Wellpoint 3,8 % Express Scripts Holding 3,8 % Zimmer Holdings 3,7 % Hologic 3,6 % Abbott Laboratories 3,5 % (42,2% av porteføljen) Andelsverdi: 20016,1531 Bankinnskudd 3,47 % Farmasi 37,28 % Medisinsk utstyr og Diagnostika 23,82 % Bioteknologi 12,47 % Helse tjenester 22,96 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 13

14 Fondsfinans Energi Mai 2014 I mai hadde energiaksjer en marginal kursoppgang, som dog ikke var tilstrekkelig til å holde følge med oppgangen i de bredere indeksene på 3-4%. MSCI World Energy-indeksen, som anses å være den som best reflekterer energiuniverset, steg 0,9% i USD i mai, og 1,5% i NOK. Oljeprisen holdt seg innenfor den seneste tids intervall på USD/fat, og de samme faktorer som tidligere spilte inn: Uro i flere oljeproduserende land, kraftig oppgang i USAs oljeproduksjon, og en oppgang i oljeforbruket på verdensbasis på ca. 1%. Det er antatt at OPEC og Saudi-Arabia vil treffe de nødvendige tiltak - i form av tilbakeholdt produksjon - for å holde oljeprisen over 100 USD. Fondsfinans Energi hadde i mai en positiv verdiutvikling på 0,6%. I løpet av årets fem første måneder har fondet steget med 11,2%. I fondets portefølje steg 22 av 34 investeringer i verdi i mai. Best kursutvikling hadde to Aker-relaterte selskaper, Aker ASA med 10% og Ocean Yield med 9,2%. Størst absolutt positivt bidrag hadde også Aker ASA som bidro med 0,34% til månedens avkastning. Gode resultattall i Aker Solutions samt delingen av dette selskapet i to bidro til denne positive utviklingen i Aker ASA. Et tilsvarende negativt bidrag på 0,36% ga investeringen i seismikkselskapet PGS som falt 6,9% i mai etter å ha levert litt svake 1. kvartalstall. Fondet kjøpte i mai en post i Dolphin Group, som er et mindre seismikkselskap. Ved utløpet av måneden var fondet investert i 34 selskaper. Av selskapene var noe under halvparten notert i USD på utenlandske børser, mens aksjer notert i NOK på Oslo Børs utgjorde ca 35%. En stor del av de selskapene som er notert på Oslo Børs har imidlertid det vesentligste av sine inntekter i USD. I henhold til fondets vedtekter skal valutaeksponeringen ikke valutasikres. Kontantandelen var 3,0% ved utgangen av mai, og fondet er dermed nesten fullt investert. Vedtektene til fondet er blitt endret. Fra og med april måned er aksjefondets investeringsmandat utvidet fra «Alternativ energi» til «Energi». Fullstendige vedtekter for fondet finnes på hjemmesiden til Fondsfinans Kapitalforvaltning. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Royal Dutch Shell 7,2 % Petroleum Geo Service 7,2 % Dolphin Group 6,5 % Det norske oljeselskap 6,2 % ExxonMobil 4,4 % Halliburton 4,3 % BW Offshore 3,9 % FMC Technologies 3,9 % Aker 3,8 % Schlumberger 3,7 % (50,9% av porteføljen) Andelsverdi: 3020,16 Utbygging og drift 26,8 % Raffinering 1,1 % Fordeling på undergrupper: Olje/gassproduksjon 47,3 % Rigg og supply 3,6 % Seismikk 15,2 % Bankinnskudd 2,9 % Elproduksjon og Alternativ energi 3,0 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 14

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Sammendrag I andre kvartal 2003 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond 7,74 prosent målt i den valutakurven som svarer til

Detaljer

MARKEDSRAPPORT APRIL 2015 f

MARKEDSRAPPORT APRIL 2015 f 220 200 1 1 140 120 Aksjemarkedene siste 5 år Indeksert til ved starten av perioden 2010 2011 2012 2013 2014 13 Utvikling i statsrenter 10 års løpetid 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 1 NIKKEI500 S&P500

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 211 Hovedpunkter i 211 Nedgang i de internasjonale aksjemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på -2,5 prosent, tilsvarende -86 milliarder kroner,

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Foto: Istockphoto

Årsberetning og regnskap 2014. Foto: Istockphoto Årsberetning og regnskap 2014 Foto: Istockphoto Foto: Getty Images Nøkkeltall grafer 4 Nøkkeltall 5 Driftsrapport 7 Akershus interkommunale pensjonskasse Styrets beretning 20 Resultatregnskap 22 Balanse

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2014 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER INNHOLD HOVEDPUNKTER Tall og fakta for 2014 4 LEDELSEN Leder for hovedstyret

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2009 Vår målsetting er å ivareta eiernes langsiktige finansielle interesser ved aktiv forvaltning og eierskapsutøvelse. Hovedpunkter 2009 Kursoppgangen i de internasjonale

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 212 Dato: 21.8.212 SEKSJON/AVDELING: F2/FF 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Kort om de største nordiske finanskonsernene

Detaljer