Markedsrapport mai 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport mai 2014"

Transkript

1 Markedsrapport mai 2014 Oslo, 11.juni 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den økonomiske veksten i verden er fortsatt ujevnt fordelt, og relativt svak i flere land. Internasjonale aksjemarkeder steg videre i mai. Det var generelt en nedgang i råvareprisene, men oljeprisen steg. Langsiktige statsrenter ble enda lavere i Vest-Europa og USA, og det forventes fortsatt stor tilførsel av sentralbanklikviditet Konjunkturer og råvarer I begynnelsen av mai fremla OECD sin publikasjon «Economic Outlook». Konklusjonene i denne rapporten synes i hovedsak å understøtte Pengefondets konklusjoner i rapporten «World Economic Outlook» fra april. Den økonomiske veksten i industrialiserte land begynner endelig å øke. Optimismen stiger både hos næringslivet og konsumentene i industrialiserte land. Både investeringer og handel ser ut til å øke. Arbeidsledigheten er i mange land fortsatt uvanlig høy, men synes ikke lenger å øke. På den annen side har den økonomiske veksten avtatt i enkelte land med fremvoksende økonomi, som inntil nylig hadde en kraftig vekst.

2 OECD er bekymret for det høye nivået på statsgjelden i flere av de største industrialiserte landene. Videre fremhever OECD at det er på tide at det internasjonalt blir satt fortgang i arbeidet med å få vedtatt strukturelle politiske reformer. Ved å fjerne barrierer for innenlandsk og internasjonal konkurranse vil en kunne forbedre det økonomiske vekstpotensialet, og oppnå økt produktivitet og høyere levestandard. Robustheten til det kinesiske banksystemet og risikoen for en nedbremsing av den økonomiske veksten i Kina er også store usikkerhetsmomenter. Rogers internasjonale råvareindeks falt med -1,7% i USD i mai, men indeksen har steget med 4,3% i år. Regnet i NOK har råvareindeksen steget med 2,9% fra årsskiftet. Hittil i år har det til dels vært stor prisoppgang for flere landbruksvarer. Noe av denne oppgangen ble delvis reversert ved prisfall i mai. Prisene på ris har derimot holdt seg relativt stabile i år. Oljeprisen fortsatte å stige i mai, og Brent-oljen ble omsatt til nesten 111 USD ved utgangen av måneden. Regnet i USD er oljeprisen nå omlag som ved årets start, men regnet i NOK er det en nedgang på -1,5% på grunn av en styrking i kronekursen. Konsumenttillit i Euroområdet Euroområdet Italia Spania Tyskland (Høyre akse) PMI for industrien (BNP vektet) Industriland Fremvoksende økonomier Nøytral Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 2

3 6,00 % BNP Firekvartalsvekst i Euroområdet 4,00 % 2,00 % 0,00 % ,00 % -4,00 % Euroområdet Tyskland Italia Spania -6,00 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -13 % 60 % 3 % 17 % -2 % 14 % 13 % 3 % Landbruksprodukter Prisendring i USD Mai Hittil i år -9 % 10 % 1 % 6 % 4 % 2 % -12 % -8 % -4 % -3 % -9 % -31 % Metaller & Energi Prisendring i USD Mai Hittil i år 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % 5 % 38 % -6 % 7 % 7 % 0 % -4 % 4 % 2 % 2 % 2 % 0 % 3 % -2 % -3 % -1 % -5 % -7 % -10 % -38 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 3

4 Renter og valuta I mai var det en ytterligere nedgang i nivået for langsiktige statsrenter i de fleste land med moden økonomi. Rentenedgangen var forårsaket av en større tiltro til at perioden med svært lave kortsiktige sentralbankrenter og rikelig sentralbanktilførsel av likviditet vil ha enda lengre varighet. I begynnelsen av juni vedtok forøvrig også den europeiske sentralbanken (ECB) å sette ned sine styringsrenter. Sentrale rentenivåer (pr ) Sentralbank rente 3 mnd. rente 10 års statsobl. USA 0,25 0,23 2,48 Euro 0,25 0,31 1,36 Sveri ge 1,00 0,80 1,80 UK 0,50 0,53 2,57 Svei ts 0,00 0,01 0,73 Norge 1,50 1,84 2,67 Inflasjonsforventningene er også lave i den vestlige verden, generelt under 2%. I flere land med fremvoksende økonomi er det imidlertid en betydelig høyere inflasjon, som overstiger 7% i flere land. I mai styrket USD seg såpass at den i forhold til euro nå er høyere verdsatt enn ved årsskiftet. En annen valuta som fortsatte å styrke seg i mai var JPY, som er en av de få valutaene som har styrket seg fra årsskiftet i forhold til NOK. Verdien av SEK fortsatte derimot å svekke seg, og svenske kroner er nå mer enn -5% lavere verdsatt mot NOK enn ved årsskiftet. Sentrale valutaer mot NOK %-endring i Ma i %-endring 2014 USD 5,98 0,6 % -1,3 % EURO 8,16-1,1 % -2,4 % SEK 0,89-2,2 % -5,2 % GBP 10,03-0,1 % -0,1 % JPY 5,88 0,9 % 2,0 % CHF 6,69-1,0 % -2,0 % Mai Hittil i år Brasilianske Real Australske Dollar Japanske Yen Syd Koreanske Won New Zealandske Dollar Mexikanske Peso Britiske Pund Singapore Dollar US Dollar Syd Afrikanske Rand Sveitsiske Franc Taiwanske Dollar Euro Danske Kroner Canadiske Dollar Svenske Kroner Valutakurser Endring mot NOK -0,8 % -0,1 % -0,1 % -0,7 % -1,3 % -2,0 % -1,0 % -2,0 % -2,1 % -1,1 % -2,4 % -1,1 % -2,4 % -3,4 % -2,2 % -5,2 % 0,5 % 4,0 % 0,8 % 2,8 % 0,9 % 2,0 % 1,8 % 1,7 % 1,7 % 2,4 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % 0,1 % 1,1 % 1,5 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 4

5 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50 Rentekurve endringer i mai -0,07-0,08-0,07-0,16-0,16-0,13-0,20-0,16-0,14 2 År 5 År 10 År US Tysk Nor US 30/5 US 30/4 Tysk 30/5 Tysk 30/4 Nor 30/5 Nor 30/4 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 jun. 09 sep. 09 des. mar. jun. sep års statsrenter 5 års historikk pr 30/5/14 des. mar. jun. sep. des. mar. jun. sep des. mar. jun. sep des. mar US 10y Nor 10y Tysk 10y 8,0 10 års statsrenter Italia, Spania og Tyskland, 5 års historikk pr 30/5/14 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Italia 10y Spania 10y Tysk 10y 1,0 jun. 09 sep. 09 des. mar. jun. sep des. mar. jun. sep. des. mar. jun. sep des. mar. jun. sep des. mar Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 5

6 Geopolitiske forhold 17. mai i år kunne vi feire at det var 200 år siden den norske Grunnloven ble vedtatt på Eidsvoll. Andre land brukte mai måned til å foreta valg til forskjellige folkevalgte organer. Særlig oppmerksomhet var det rundt det direkte valget til EU-parlamentet. Dette valget var i de fleste landene dessverre kjennetegnet med lav valgdeltagelse. Dessuten var det flere oppsiktsvekkende valgresultater, og ytterpartiene fikk styrket sin representasjon i Europaparlamentet. Partier som i realiteten er motstandere av EU fikk i noen land også stor oppslutning. Ved valget i Storbritannia ble UKIP (United Kingdom Independence Party) største parti. Det vil nok ta litt tid før det britiske pundet blir avskaffet og erstattet med euro. I verdens mest folkerike demokrati,india, ble det avholdt parlamentsvalg. Til en forandring ble det denne gangen ikke flertall til Kongresspartiet. Landets nye statsminister, Narendra Modi, representerer BJP som er et hinduistisk og nasjonalistisk parti. Det er store forventninger til at Modi makter å gjøre den indiske økonomien mindre byråkratisk og korrupt, og derved oppnå større økonomisk vekst og bedre levekår for Indias store befolkning. En endring i Indias økonomiske system og vekst vil selvsagt også kunne få store ringvirkninger for verdensøkonomien. I Ukraina ble det valgt ny president, samtidig som deler av landet nærmest var i en tilstand av borgerkrig. Valgene i Irak den 30. april synes ikke å ha bidratt til å stabilisere landet, og den politiske volden øker. I Thailand tok de militære makten ved et kupp, og statsministeren ble avsatt. Thailandsk økonomi har vært plaget av korrupsjon, og en ordning med kraftige subsidier til risprodusenter har plaget statsfinansene. I Nigeria er konflikten mellom muslimer og kristne fortsatt svært brennbar. Boko Haram, en ekstrem muslimsk gruppe, presterte å kidnappe mer enn 200 skolepiker. I tillegg har gruppen fortsatt å spre død og terror i Nigeria, ved omfattende våpenbruk. Internasjonale aksjemarkeder I mai fortsatte den positive utviklingen i aksjemarkedene, endog med en sterkere takt. Flere aksjeindekser satt følgelig også nye rekordnoteringer. Isolert for mai steg MSCI World Index med 2,1% i USD, og indeksen er nå 4,6% høyere enn ved årets start. Tilsvarende tall i NOK for denne verdensindeksen er 2,6% for mai og 3,2% fra årets begynnelse. Til grunn for den positive utviklingen i aksjemarkedene ligger et meget lavt rentenivå og stor likviditetstilførsel. Dette øker attraktiviteten for aksjer, og særlig for dem som gir godt utbytte. Resultattallene for 1. kvartal viste også stort sett en grei resultatutvikling, men heller ikke mer. Resultatene var likevel tilstrekkelig gode til å berolige investorene, og kursoppgangen fortsette. Også i mai ble det varslet om flere større oppkjøp og fusjoner. Den økte graden av slike transaksjoner skyldes dels at bedriftenes finansielle posisjon og styrke er betydelig bedret i de siste årene. For amerikanske aksjer var verdioppgangen i mai noe bedre enn for verdensindeksen. Regnet fra årsskiftet har amerikanske aksjer også en svakt bedre verdiutvikling enn verdensindeksen. Regnet i felles valuta hadde europeiske aksjer en noe svakere verdiutvikling enn verdensindeksen i mai. Fra årsskiftet har europeiske aksjer likevel en bedre utvikling enn verdensindeksen. Japanske aksjer utviklet seg omtrent som verdensindeksen i mai. Det japanske aksjemarkedet er likevel det eneste av de større markedene med en større negativ verdiutvikling i år. Nedgangen skyldes i stor grad en kraftig oppgang i kursen på yen, som har forverret markedsutsiktene for japanske eksportvarer. I mai var det også en god positiv utvikling i indeksen for aksjeselskaper i fremvoksende økonomier. Oppgangen var på samme nivå som oppgangen for fondsindeksen på Oslo Børs. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 6

7 Etter oppgangen i mai endte aksjeindeksen for fremvoksende økonomier også med en positiv verdiutvikling fra årsskiftet, men oppgangen er betydelig lavere enn for den generelle verdensindeksen. Globalt viste store selskaper innenfor IT-sektoren best kursutvikling i mai, med en verdioppgang på snaue 4% (USD). Indeksene for selskaper i «materialer» /råvaresektoren (sektoren hvor bl.a. Yara og Norsk Hydro inngår) og energi-sektoren hadde svakest verdiutvikling i mai og viste knapt en oppgang. Lokal valuta I NOK Ma i YTD Ma i YTD MSCI World Index 2,1 % 4,6 % 2,6 % 3,2 % S&P 500 Index 2,3 % 5,0 % 2,9 % 3,6 % Bloomberg European 500 2,7 % 6,8 % 1,7 % 4,2 % Nikkei 225 2,3 % -9,4 % 3,3 % -7,9 % MSCI Emerging Markets Index Oslo Børs Fondsindeks Avkastning aksjeindekser 3,5 % 3,3 % 4,1 % 1,9 % 4,1 % 8,1 % 4,1 % 8,1 % 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% Sektoravkastning for MSCI World i USD Mai Hittil i år % Aksjemarkeder fra i USD OSEFX - Norge Morgan Stanley Verdensindeks Morgan Stanley Emerging Markets Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 7

8 50 30 % Aksjemarkeder fra i USD BE500 - Europa NKY - Japan S&P USA Norsk økonomi I begynnelsen av mai avholdt Norges Banks hovedstyre det første rentemøtet siden mars. Pressemeldingen ble (som vanlig) at Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,5%. Videre bar pressemeldingen bud om at stort sett alt er som forventet i norsk økonomi: «Den økonomiske utviklingen både ute og hjemme har vært om lag som ventet. Her hjemme har bankene satt ned sine innskudds- og utlånsrenter til publikum noe. Boligprisene har tatt seg opp igjen de siste månedene, og har steget noe mer enn lagt til grunn i Pengepolitisk rapport. Arbeidsledigheten har vært nokså stabil. Vårens lønnsoppgjør tyder så langt på at lønningene vil utvikle seg om lag som ventet. Også veksten i konsumprisene har vært om lag som anslått.» Vurdert etter det norske inflasjonsnivået og stigningen i boligprisene burde antagelig det norske rentenivået ha vært noe høyere. For å unngå en videre styrking av verdien av norske kroner, og derved hensynet til konkurransekraften for norsk næringsliv, vil en renteøkning antagelig ikke skje i løpet av dette året. Sannsynligheten taler kanskje heller for at Norges Bank vil komme til å måtte sette sentralbankrenten enda lavere, som følge av de svært lave rentene i Europa. Revidert statsbudsjett som ble fremlagt i mai bidro antagelig heller ikke til de store endringene for norsk økonomi. Den 16. mai klarte Kristelig Folkeparti og Venstre imidlertid å begå en potensielt kostbar utroskapshandling mot Regjeringen. Ved å fronte et felles krav fra (de øvrige?) opposisjonpartiene om en full elektrifisering av den nye store oljeutbyggingen på Utsirahøyden i Nordsjøen vil oljeinvesteringene bli både forsinket og mindre lønnsomme. Det er mulig at den overraskende bløtkake-sammenkomsten i Stortinget ble lagt til dagen før jubileumsfeiringen av Grunnloven nettopp for å markere at politikken til en norsk regjering skal være basert på parlamentarisme. Noen dager senere ble det imidlertid mer uklart hva Arbeiderpartiet egentlig hadde ment; det var visst ikke meningen å forsinke oljeutbyggingen. Senere i måneden sørget de to samme «støttepartiene» til Regjeringen for en økning i skatteyternes subsidiebetaling til bøndene gjennom jordbruksoppgjøret. Landbruksministeren klarte likevel å markere seg i den politiske debatten gjennom kommentaren om at bøndene ikke er statsansatte, men selvstendig næringsdrivende. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 8

9 Det norske aksjemarkedet Også i mai var det en sterkere utvikling i norske aksjekurser enn oppgangen generelt for internasjonale aksjekurser. De mange resultattallene for 1. kvartal ble gjennomgående godt mottatt. Særlig bidro gode Statoil-tall til å trekke opp de aggregerte resultattallene for norske selskaper for 1. kvartal. Oljeprisen har vært stabilt høy i mai, og USD styrket seg med 0,6% i løpet av måneden. Internasjonalt gjorde energiaksjer det svakt i mai, etter at verdiutviklingen for slike aksjer hadde vært meget sterk i april. På Oslo Børs hadde indekstunge aksjer som Statoil og Seadrill likevel en bedre utvikling enn vår lokale norske indeks. Regnet i NOK steg fondsindeksen med 4,1%, og indeksen har steget med 8,1% så langt i år. Også i mai steg hovedindeksen mer enn fondsindeksen. Dette var primært en følge av fortsatt sterk kursstigning for Statoilaksjer. Fra årsskiftet har Statoil-kursen nå steget med 23%. Hovedindeksen steg med 4,7% i mai og har steget med 10,3% fra årsskiftet. I løpet av mai kom de fleste kvartalsresultatene. Generelt synes det som om de norske selskapenes inntjening har vært god, og kanskje noe i overkant av hva som har vært forventet. Selskapenes egne prognoser for fremtidig inntjening synes dessuten også å være positive. Vi gjentar fra vår forrige månedsrapport at verdioppgangen for norske aksjer i stor grad understøttes av betydelige dividendeutbetalinger og til dels tilbakekjøp av egne aksjer i tiden fremover. Kredittpåslagene for obligasjoner er markedsmessig kommet ned. Avkastningen ved å investere i obligasjoner relativt til aksjer synes derfor å ha blitt mindre gunstig. Ved årets start var våre basisforventninger til kursutviklingen for norske aksjer i 2014 at fondsindeksen vil stige i intervallet +5% til +15%. Vi endrer ikke denne forventningen. Vi vil likevel minne om at stor likviditetstilførsel og lavt rentenivå gir et godt grunnlag for å kunne forvente at det markedsmessig vil kunne skje en multippeløkning i prisingen av norske aksjer. Implisitt betyr det at investorenes risikovilje øker, og at avkastningskravet til aksjeinvesteringer vil bli ytterligere redusert. Verdiutvikling Fondsindeksen Aksjer med indeksvekt > 0.7% Selskap OSEFX %-vis Indeks vekt Verdiutvikling i % mai Verdiutvikling i % 2014 Telenor 9,4 6,6-3,5 DNB 9,1 6,9-0,6 Statoil 8,9 5,5 22,7 Yara International 7,4 0,9 7,5 Orkla 4,9 7,8 9,3 Norsk Hydro 4,8 4,6 17,5 Subsea 7 4,6 0,5 2,4 Seadrill 4,5 8,6-13,9 Schibsted 3,9 3,7-14,9 Royal Caribbean Cruises 3,7 4,9 10,1 Gjensidige Forsikring 3,3 0,7 5,7 TGS Nopec Geophysical 3,0-5,0 27,5 Marine Harvest 2,8 5,5 0,4 Aker Solutions 2,6 10,4-8,2 Petroleum Geo-Services 2,1-6,9 0,3 DNO International 2,0 5,2-14,8 Storebrand 1,9 6,5-12,1 Pros afe 1,8-4,3 14,4 Opera Software 1,3-0,4-7,5 REC Silicon 1,3 14,9 35,5 Kongsberg Gruppen 1,3 5,2 9,4 Veidekke 1,0 14,9 30,6 Norwegian Air Shuttle 1,0 5,3 25,4 Tomra Systems 0,9-8,6 0,2 Atea 0,9 9,2 19,2 Aker 0,8 10,0-3,1 Fred Olsen Energy 0,8-3,0-23,4 Salmar 0,8 10,5 16,2 Nordic Semiconductor 0,8-5,1 20,2 Det Norske Oljeselskap 0,7-2,5-2,6 Stolt-Nielsen 0,7 2,5-2,1 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 9

10 Indeks verdi OSEFX Indeks og Pris / Inntjening (P/E hvor E= siste 12 mnd) OSEFX indeks des. 06 mar. 07 jun. 07 sep. 07 des. 07 mar. 08 jun. 08 sep. 08 des. 08 mar. 09 jun. 09 sep. 09 des. 09 mar. 10 jun. 10 sep. 10 des. 10 mar. 11 jun. 11 sep. 11 des. 11 mar. 12 jun. 12 sep. 12 des. 12 mar. 13 jun. 13 sep. 13 des. 13 mar. 14 P/E P/E ratio Oversikt over våre fonds historiske utvikling Våre fond: Fondsfinans Spar Fondsfinans Aktiv Fondsfinans Farmasi Avkastning Mai ,0 % 2,0 % 4,3 % 0,5 % 0,44 % 0,82 % 4,1 % 9,3 % Hittil i år 7,4 % 4,3 % 7,6 % 11,2 % 3,21 % 0,82 % 8,1 % 11,5 % Årsavkastning % 13 % 46 % 30 % 24 % 39 % Årsavkastning % 15 % 12 % -4 % 21 % 9 % Årsavkastning % -14 % 4 % -32 % -19 % -3 % Årsavkastning % 17 % 9 % -14 % 22 % 14 % Årsavkastning % 55 % 19 % -2 % 70 % 9 % Avkastning siste 5 år 103 % 67 % 142 % -19 % 108 % 99 % Gjsn. årlig avkast. siste 5 år ** 15 % 11 % 19 % -4 % 16 % 15 % Avkastning siste 10 år 358 % 255 % 164 % 202 % 78 % Gjsn. årlig avkast. siste 10 år ** 16 % 14 % 10 % 12 % 6 % Avkastning siden oppstart* 602 % 257 % 100 % -70 % 8,94 % 0,82 % Standardavvik siste år 9 % 7 % 7 % 10 % 11 % 6 % Standardavvik siste 5 år 18 % 15 % 10 % 17 % 18 % 10 % Standardavvik siste 10 år 22 % 19 % 11 % 23 % 12 % Fondets størrelse (mill.kr.) Netto andelsverdi pr , , , , , ,42 * Kreditt og High Yield fra henholdsvis oppstart 30. april 2013 og 30. april 2014 ** Geometrisk beregnet Fondsfinans Energi Fondsfinans Kreditt Fondsfinans High Yield OSEFX MSWI (i NOK) Redaktør og ansvarlig for innholdet i våre markedsrapporter er Odd Hellem Investeringsdirektør

11 Fondsfinans Spar Mai 2014 Mai var nok en måned med positiv verdiutvikling for norske børsnoterte aksjer. Fondsindeksen steg med 4,1% i løpet av måneden, og indeksen har steget med 8,1% fra årsskiftet. Fondsfinans Spar hadde også en god positiv verdiutvikling i mai på 3%. Fra årsskiftet har fondets verdiøkning vært 7,4%. Fondets avkastning er så langt i år noe høyere enn våre forventninger ved årets start. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av mai er den høyeste månedsverdsettelsen siden fondet ble etablert i desember Av fondsindeksens 52 verdipapirer viste nesten ¾-deler en positig verdiendring i mai, når en tar hensyn til utbetalte utbytter. Kun et mindre selskap hadde en kursnedgang større enn -10%. Av selskaper med negativ verdiutvikling var flere innenfor oljeservicenæringen. Flere av de største og indekstunge selskapene på Oslo Børs bidro sterkt til den gode oppgangen for fondsindeksen. Sterkest positiv indekspåvirkning kom fra verdioppgangen for: Telenor (+7%), DNB (+7%), Statoil (+6%), Seadrill (+9%), Orkla (+8%), Aker Solutions (+10%) og Norsk Hydro (+5%). I fondets portefølje hadde også et stort flertall av investeringene en positiv verdiutvikling i mai. Størst negativ verdibidrag kom fra vår investering i Odfjell (-7%). Størst positivt bidrag til fondets totale verdioppgang i mai kom fra investeringene i DNB (+7%), BWG Homes (+27%), Storebrand (+7%), Aker (+10%), Rec Silicon (+15%), Marine Harvest (+6%), Norsk Hydro (+5%), Veidekke (+15%), Orkla (+8%) og Cermaq (+7%). Den solide oppgangen for BWG Homes skyldtes at Obos fremmet et oppkjøpstilbud til selskapets aksjonærer. I løpet av måneden har vi solgt de resterende aksjene i Alstom. Dessuten har vi redusert investeringene i bl.a. Prosafe, Atea, DNB, og RCL. I måneden har vi foretatt tre mindre investeringer i nye selskaper til porteføljen; PGS, Golden Ocean Group og Archer. Videre har vi økt investeringsgraden noe i Norwegian Porperty og Storebrand. Egenkapitalinvesteringene var ved utgangen av måneden fordelt på 36 selskaper, som alle er notert på Oslo Børs. Ved månedsskiftet var fondet nesten fullinvestert i egenkapitalinstrumenter. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: DNB 8,9 % Yara International 7,2 % Storebrand 5,9 % Subsea 7 4,9 % Norsk Hydro 4,7 % Marine Harvest 4,6 % Opera Software 4,5 % Norwegian Property 4,3 % Siem Offshore 3,9 % Det norske oljeselskap 3,7 % (52,5% av porteføljen) Andelsverdi: 7019,2092 Materialer & Industri 29,8 % Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 14,6 % IT/Telecom 5,2 % Bankinnskudd 0,5 % Finans 26,7 % Energi 23,2 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 11

12 Fondsfinans Aktiv Mai 2014 Mai var nok en måned med positiv verdiutvikling for norske børsnoterte aksjer. Fondsindeksen steg med 4,1% i løpet av måneden, og indeksen har steget med 8,1% fra årsskiftet. Fondsfinans Aktivar hadde en positiv verdiutvikling i mai på 2%. Fra årsskiftet har fondets verdiøkning vært 4,3%. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av mai er den høyeste siden fondets etablering i april Fondsfinans Aktiv er et kombinasjonsfond. Vi gjør oppmerksom på at vedtektene til fondet er blitt endret. Fra og med april måned skal normal investeringsgrad i aksjer være 60%, mot tidligere 80%. Aksjeandelen skal i fremtiden være i intervallet 55% til 65%. Rebalanseringer av aksjeandelen vil derved måtte skje etterhvert som aksjemarkedet endrer seg. Dette er tilsvarende som prinsippet for forvaltningen av «oljefondet». Samtidig vil investeringene i rentebærende papirer kunne ha en lengre løpetid og høyere kredittrisiko enn tidligere. Renteavkastningen vil derved forventes å bli høyere, men noe mer volatil. På den annen side vil fondet som helhet få betydelig redusert volatilitet, ved at aksjeandelen blir redusert. Fullstendige vedtekter for fondet finnes på hjemmesiden til Fondsfinans Kapitalforvaltning. I fondets aksjeportefølje hadde også et stort flertall av investeringene en positiv verdiutvikling i mai. Størst negativ verdibidrag kom fra vår investering i Odfjell (-7%). Størst positivt bidrag til fondets totale verdioppgang i mai kom fra investeringene i DNB (+7%), BWG Homes (+27%), Storebrand (+7%), Aker (+10%), Veidekke (+15%), Marine Harvest (+6%), Norsk Hydro (+5%) og Høegh LNG (+9%). Den solide oppgangen for BWG Homes skyldtes at Obos fremmet et oppkjøpstilbud til selskapets aksjonærer. Dette oppkjøpstilbudet bidro også til en solid verdioppgang for fondets obligasjonsinvestering i BWG Homes, som følge av at obligasjonene antas å få bedre kredittverdighet. I mai har fondets portefølje blitt endret videre med sikte på å møte de nye vedtektene for fondet. I løpet av måneden har vi solgt ut de resterende investeringene i Atea og RCL. Det er blitt investert i PGS, som et nytt selskap til Porteføljen. Videre er investeringene økt i bl.a. Norwegian Property, Rec Silicon, Storebrand, Egenkapitalinvesteringene var ved utgangen av måneden fordelt på 31 selskaper, som alle er notert på Oslo Børs. Ved månedsskiftet utgjorde fondets investeringer i aksjer og egenkapitalbevis 62% av porteføljen. Ved månedsskiftet var likviditetspostene i form av bankinnskudd, norske bankobligasjoner og foretaksobligasjoner. Andelen foretaksobligasjoner med høy avkastning er økt samtidig som andelen av bankobligasjoner er redusert. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: DNB 4,6 % Storebrand 3,4 % Norsk Hydro 3,2 % Yara International 3,1 % Opera Software 3,1 % Norwegian Property 3,1 % SpareBank 1 SMN 3,0 % Subsea 7 2,9 % Siem Offshore 2,8 % Marine Harvest 2,5 % (31,7% av porteføljen) Andelsverdi: 35725,2081 Materialer & Industri 16,7 % Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 10,2 % IT/Telecom 3,1 % Sertifikater og obligasjoner 32,4 % Finans 16,6 % Bankinnskudd 5,6 % Energi 15,4 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 12

13 Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi Mai 2014 Selskaper i helsesektoren hadde i mai en verdiutvikling på linje med Morgan Stanley verdensindeks. Indeksen for de store internasjonale selskapene i helsesektoren steg med +2,1% i USD, som tilsvarte +2,7% i NOK. Fra årsskiftet har helsesektorindeksen steget med +7,1% i NOK, og helsesektorindeksen har en betydelig bedre utvikling enn verdensindeksen, som har steget med +3,2%. Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi hadde regnet i NOK en meget sterk verdiutvikling i mai, og fondet steg med +4,3%. Fra årsskiftet har fondet steget med +7,6%. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av mai er den høyeste månedsverdsettelsen siden fondet ble etablert i juni Fondets valutaeksponering blir i henhold til vedtektene ikke valutasikret. Hittil i år er fondets verdiutvikling blitt negativt påvirket av at verdien av NOK har styrket seg. Aktiivtetene mht. oppkjøp og fusjoner i helsesektoren fortsetter. Pfizers store oppkjøpsforsøk av Astra Zeneca har imidlertid vært mislykket. Kursutviklingen for bioteknologiselskaper, målt ved Nasdaqs bioteknologiindeks var i mai bedre enn den generelle helseindeksen. Dette kan være et nytt tegn på økende risikovilje hos investorene. I fondets portefølje var det en bred verdioppgang i mai, og hele ¾ -deler av investeringene steg i verdi. Kun en aksje falt mer enn -5% i verdi, og det var svenske Getinge (-11%). Fire av selskapets investeringer steg mer enn +10% i verdi, og alle var amerikanske selskaper. Størst positivt bidrag til fondets porteføljeavkastning i mai kom fra fondets investeringer i Hologic (+17%), Humana (+14%), AmerisourceBergen (+13%), Community Health (+11%), Wellpoint (+8%), Zimmer Holdings (+8%) og Express Scrips (+8%) som alle er amerikanske selskaper med hovedvekt på salg av helsetjenesteaktiviteter og ikke produksjon av farmasøytiske preparater. Ved månedsslutt var fondets investeringer fordelt på de samme 33 selskapene som ved inngangen til måneden. I løpet av måneden har vi redusert investeringene i (amerikanske) Humana, (danske) Genmab og (finske) Orion. Investeringene er blitt økt i (amerikanske) Community Health Systems. Av investeringene er 2 selskaper notert på Oslo Børs, og de utgjør 4,5% av porteføljen. Øvrige investeringer er i utenlandske selskaper, hvorav 19 er amerikanske. I løpet av måneden er investeringsgraden noe redusert og ved månedsslutt var kontantandelen 3,5%. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: Sanofi 5,3 % UCB 5,1 % Bayer 5,1 % Baxter 4,4 % Amerisourcebergen Corp 3,9 % Wellpoint 3,8 % Express Scripts Holding 3,8 % Zimmer Holdings 3,7 % Hologic 3,6 % Abbott Laboratories 3,5 % (42,2% av porteføljen) Andelsverdi: 20016,1531 Bankinnskudd 3,47 % Farmasi 37,28 % Medisinsk utstyr og Diagnostika 23,82 % Bioteknologi 12,47 % Helse tjenester 22,96 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 13

14 Fondsfinans Energi Mai 2014 I mai hadde energiaksjer en marginal kursoppgang, som dog ikke var tilstrekkelig til å holde følge med oppgangen i de bredere indeksene på 3-4%. MSCI World Energy-indeksen, som anses å være den som best reflekterer energiuniverset, steg 0,9% i USD i mai, og 1,5% i NOK. Oljeprisen holdt seg innenfor den seneste tids intervall på USD/fat, og de samme faktorer som tidligere spilte inn: Uro i flere oljeproduserende land, kraftig oppgang i USAs oljeproduksjon, og en oppgang i oljeforbruket på verdensbasis på ca. 1%. Det er antatt at OPEC og Saudi-Arabia vil treffe de nødvendige tiltak - i form av tilbakeholdt produksjon - for å holde oljeprisen over 100 USD. Fondsfinans Energi hadde i mai en positiv verdiutvikling på 0,6%. I løpet av årets fem første måneder har fondet steget med 11,2%. I fondets portefølje steg 22 av 34 investeringer i verdi i mai. Best kursutvikling hadde to Aker-relaterte selskaper, Aker ASA med 10% og Ocean Yield med 9,2%. Størst absolutt positivt bidrag hadde også Aker ASA som bidro med 0,34% til månedens avkastning. Gode resultattall i Aker Solutions samt delingen av dette selskapet i to bidro til denne positive utviklingen i Aker ASA. Et tilsvarende negativt bidrag på 0,36% ga investeringen i seismikkselskapet PGS som falt 6,9% i mai etter å ha levert litt svake 1. kvartalstall. Fondet kjøpte i mai en post i Dolphin Group, som er et mindre seismikkselskap. Ved utløpet av måneden var fondet investert i 34 selskaper. Av selskapene var noe under halvparten notert i USD på utenlandske børser, mens aksjer notert i NOK på Oslo Børs utgjorde ca 35%. En stor del av de selskapene som er notert på Oslo Børs har imidlertid det vesentligste av sine inntekter i USD. I henhold til fondets vedtekter skal valutaeksponeringen ikke valutasikres. Kontantandelen var 3,0% ved utgangen av mai, og fondet er dermed nesten fullt investert. Vedtektene til fondet er blitt endret. Fra og med april måned er aksjefondets investeringsmandat utvidet fra «Alternativ energi» til «Energi». Fullstendige vedtekter for fondet finnes på hjemmesiden til Fondsfinans Kapitalforvaltning. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Royal Dutch Shell 7,2 % Petroleum Geo Service 7,2 % Dolphin Group 6,5 % Det norske oljeselskap 6,2 % ExxonMobil 4,4 % Halliburton 4,3 % BW Offshore 3,9 % FMC Technologies 3,9 % Aker 3,8 % Schlumberger 3,7 % (50,9% av porteføljen) Andelsverdi: 3020,16 Utbygging og drift 26,8 % Raffinering 1,1 % Fordeling på undergrupper: Olje/gassproduksjon 47,3 % Rigg og supply 3,6 % Seismikk 15,2 % Bankinnskudd 2,9 % Elproduksjon og Alternativ energi 3,0 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 14

Markedsrapport april 2014

Markedsrapport april 2014 Markedsrapport april 2014 Oslo, 8. mai 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes fortsatt en bedring i global økonomisk vekst, til tross for at geopolitisk risiko har økt.

Detaljer

Markedsrapport juli 2014

Markedsrapport juli 2014 Markedsrapport juli 2014 Oslo, 6. august 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Til tross for ytterligere økt geopolitisk uro kombinert med høyere økonomisk vekst, var det i juli en nedgang

Detaljer

Markedsrapport januar 2014

Markedsrapport januar 2014 Markedsrapport januar 2014 Oslo, 10. februar 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventningene til økonomisk vekst er fortsatt gode, men det er økende frykt for en nedkjøling av den

Detaljer

Markedsrapport november 2013

Markedsrapport november 2013 Markedsrapport november 2013 Oslo, 9. desember 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventningene til global økonomisk vekst i 2014 er ikke endret. ECB satte likevel ned sentralbankrenten

Detaljer

Markedsrapport mars 2014

Markedsrapport mars 2014 Markedsrapport mars 2014 Oslo, 8.april 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den russiske tilraningen av Krim-halvøya fra Ukraina har kun ført til mindre bevegelser i kapitalmarkedene.

Detaljer

Markedsrapport september 2014

Markedsrapport september 2014 Markedsrapport september 2014 Oslo, 7. oktober 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Global økonomisk vekst forventes fortsatt å være relativt moderat. Oljeprisene falt videre, og andre

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventninger om fortsatt stor likviditetstilførsel fra sentralbankene bidro til ytterligere rentenedgang

Detaljer

Markedsrapport februar 2014

Markedsrapport februar 2014 Markedsrapport februar 2014 Oslo, 6.mars 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oppgangen i den økonomiske veksten i verden synes å bli opprettholdt. Råvarepriser og aksjemarkeder steg

Detaljer

Markedsrapport desember 2012

Markedsrapport desember 2012 Markedsrapport desember 2012 Oslo, 7. januar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det ingen større endringer i forventningene til den globale veksten. Det var en nedgang

Detaljer

Markedsrapport november 2014

Markedsrapport november 2014 Markedsrapport november 2014 Oslo, 8. desember 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oljeprisene falt kraftig i november. Det er fortsatt store forskjeller i forventningene til global

Detaljer

Markedsrapport november 2014

Markedsrapport november 2014 Markedsrapport november 2014 Oslo, 8. desember 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oljeprisene falt kraftig i november. Det er fortsatt store forskjeller i forventningene til global

Detaljer

Markedsrapport desember 2013

Markedsrapport desember 2013 Markedsrapport desember 2013 Oslo, 6. januar 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes at den økonomiske veksten i verden blir noe høyere i 2014 enn i 2013. Også i desember

Detaljer

Markedsrapport april 2015

Markedsrapport april 2015 Markedsrapport april 2015 Oslo, 08. mai 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale økonomiske veksten fortsetter. Internasjonalt var det en oppgang i både langsiktige statsrenter

Detaljer

Markedsrapport desember 2014

Markedsrapport desember 2014 Markedsrapport desember 2014 Oslo, 9. januar 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Også i desember var det et kraftig fall i oljeprisene. Den internasjonale verdien av NOK ble følgelig

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedsrapport juni 2014

Markedsrapport juni 2014 Markedsrapport juni 2014 Oslo, 2.juli 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I juni bidro økende geopolitisk uro til prisoppgang for olje og metaller. Samtidig steg aksjekursene globalt

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedsrapport juli 2013

Markedsrapport juli 2013 Markedsrapport juli 2013 Oslo, 6. august 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering De økonomiske utsiktene for eurosonen synes noe bedre. Verdien av USD svekket seg. Samtidig var det en

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Markedsrapport januar 2013

Markedsrapport januar 2013 Markedsrapport januar 2013 Oslo, 5. februar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det var god kursoppgang i de fleste aksjemarkeder i januar. Frykten for en global økonomisk resesjon

Detaljer

Markedsrapport oktober 2014

Markedsrapport oktober 2014 Markedsrapport oktober 2014 Oslo, 6. november 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Utsiktene for global økonomisk vekst er fortsatt moderate. Oljeprisen falt videre i oktober, mens

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Markedsrapport april 2013

Markedsrapport april 2013 Markedsrapport april 213 Oslo, 7. mai 213 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Til tross for omlag uendret konjunkturbilde, falt internasjonale olje og råvarepriser i april. Det var en sterk

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedsrapport august 2013

Markedsrapport august 2013 Markedsrapport august 2013 Oslo, 5. september 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering På aggregert basis er det fortsatt tilfredsstillende vekst i verdensøkonomien. Økende politisk usikkerhet

Detaljer

Markedsrapport oktober 2013

Markedsrapport oktober 2013 Markedsrapport oktober 2013 Oslo, 6. november 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes at den globale økonomiske veksten øker i 2014. Internasjonale aksjemarkeder steg videre

Detaljer

Markedsrapport februar 2015

Markedsrapport februar 2015 Markedsrapport februar 2015 Oslo, 5. mars 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Etter sju måneder med nedgang økte oljeprisene i februar. Langsiktige statsrenter ble høyere i USA, og

Detaljer

Markedsrapport januar 2015

Markedsrapport januar 2015 Markedsrapport januar 2015 Oslo, 5. februar 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Olje- og råvarepriser falt ytterligere i januar. Den europeiske sentralbanken varslet om betydelige

Detaljer

Markedsrapport juni 2015

Markedsrapport juni 2015 Markedsrapport juni 2015 Oslo, 7. juli 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Økonomiske vekstforventninger er blitt noe lavere, men langsiktige statsrenter fortsatte å stige i juni.

Detaljer

Markedsrapport mai 2013

Markedsrapport mai 2013 Markedsrapport mai 2013 Oslo, 6. juni 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I mai steg langsiktige amerikanske statsrenter betydelig. Samtidig steg verdien av USD. Den sterke kursoppgangen

Detaljer

Markedsrapport desember 2015

Markedsrapport desember 2015 Markedsrapport desember 2015 Oslo, 7. januar 2016 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det en kraftig nedgang i prisene på råolje og gass. Samtidig svekket verdien av NOK

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Markedsrapport februar 2013

Markedsrapport februar 2013 Markedsrapport februar 2013 Oslo, 5. mars 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Internasjonale råvarepriser sank samtidig som den internasjonale verdien av USD steg. Oljeprisen falt

Detaljer

Markedsrapport januar 2016

Markedsrapport januar 2016 Markedsrapport januar 2016 Oslo, 5. februar 2016 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering På verdens aksjebørser var det store fall i kursene i årets første måned. Samtidig falt lange statsrenter,

Detaljer

Markedsrapport mars 2013

Markedsrapport mars 2013 Markedsrapport mars 213 Oslo, 4. april 213 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Finansielle problemer på Kypros bidro til en ny svekkelse av verdien av Euro. De globale vekstimpulsene er

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar Månedsrapport 2/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 472,1 0,3 0,9 6,3 15,1 Dow Jones 14009,8 1,1 0,8 7,0 8,9 Brent 116,4-0,3 2,6 12,0 5,9 EURNOK 7,4379-0,1 0,1-1,4 2,7 USDNOK 5,4695

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedsrapport mars 2015

Markedsrapport mars 2015 Markedsrapport mars 2015 Oslo, 10. april 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det var nedgang i internasjonale priser på olje og andre råvarer i mars. Verdien av USD styrket seg ytterligere

Detaljer

Markedsrapport mars 2012

Markedsrapport mars 2012 Markedsrapport mars 2012 Oslo, 10. april 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt var det en nedgang i råvarepriser i mars, men oljeprisene holdt seg på et svært høyt nivå. Konjunkturutsiktene

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Markedsrapport august 2015

Markedsrapport august 2015 Markedsrapport august 2015 Oslo, 8. september 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering August ble en måned med store kursbevegelser, og det var en solid nedgang i de fleste aksjemarkeder.

Detaljer

Markedsrapport oktober 2012

Markedsrapport oktober 2012 Markedsrapport oktober 2012 Oslo, 6. november 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det globale vekstbildet er omtrent uforandret, med en svak og ujevn vekst. I oktober er likevel de

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

Markedsrapport juli 2015

Markedsrapport juli 2015 Markedsrapport juli 2015 Oslo, 7. august 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I juli var økonomiske signaler og impulser varierte og til dels motstridende. Generelt var det nedgang

Detaljer

Markedsrapport juli 2012

Markedsrapport juli 2012 Markedsrapport juli 2012 Oslo, 06. august 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Rekordhøye priser på flere matvarer. Oljeprisene steg. Internasjonale aksjemarkeder steg. Sentralbankrentene

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedsrapport august 2012

Markedsrapport august 2012 Markedsrapport august 2012 Oslo, 06. september 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering August var en måned med høye oljepriser og økning i aksjeverdiene på Oslo Børs. Det var samtidig

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 563 174,43 11,45 AKSJER 3 811 748,97 77,53 EGENKAPITALBEVIS 541 489,25 11,01

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Markedsrapport juni 2013

Markedsrapport juni 2013 Markedsrapport juni 2013 Oslo, 3. juli 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Langsiktige statsrenter steg globalt i juni. Flere råvarepriser fortsatte å falle, og prisfallet var særlig

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Markedsrapport september 2012

Markedsrapport september 2012 Markedsrapport september 2012 Oslo, 4. oktober 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det er sprikende forventninger til veksten i verdensøkonomien. Prisutviklingen for råvarer gir heller

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Markedsrapport 2. kvartal 2016

Markedsrapport 2. kvartal 2016 Markedsrapport 2. kvartal 2016 Oppsummering 2. kvartal Sammenlignet med første kvartal så andre kvartal lenge ut til å bli en rolig periode i aksjemarkedet. Det var først i siste del av juni at svingningene

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

Markedsrapport mai 2012

Markedsrapport mai 2012 Markedsrapport mai 2012 Oslo, 07. juni 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Økende usikkerhet om den globale økonomiske veksten og gjeldsproblemene i euroområdet preget finansmarkedene

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Informasjonskveld Felix Konferansesenter Jarle Sjo Investeringsdirektør 25. mars 2014 God absoluttavkastning i 2013 Absolutt avkastning aksjefond 2013 60 50 53,5

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 281 596,08 5,63 AKSJER 3 825 557,38 76,42 EGENKAPITALBEVIS 898 602,15 17,95

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 564 455,97 11,29 AKSJER 3 884 601,27 77,67 EGENKAPITALBEVIS 552 331,00 11,04 TOTALT 5 001 388 100.0

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nei til EU i Storbritannia Hele juni var preget av opptakten til og ettervirkningene av folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EU. Den 23. juni stemte britene for «Brexit»,

Detaljer

Rapport om Finansforvaltningen 2016

Rapport om Finansforvaltningen 2016 Universitetsfondet v/bjarte Dybvik Stavanger, 3. februar 2017 Rapport om Finansforvaltningen 2016 Universitetsfondets finansielle eiendeler har i 2016 hatt en verdiøkning på 8,1 mill kr. Det betyr at det

Detaljer

Månedsrapport 28.02.2015. Portefølje KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296

Månedsrapport 28.02.2015. Portefølje KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296 Månedsrapport Portefølje KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296 28.02.2015 KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296 Historisk avkastning (%) Startdato 17.12.1996 KOMPONISTENES VEDER 016870201296 Etter

Detaljer

Markedsrapport desember 2011

Markedsrapport desember 2011 Markedsrapport desember 2011 Oslo, 6. januar 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det blandede signaler om den økonomiske veksten i verden. Usikkerheten om den europeiske

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport desember 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.12.16 Markedskommentar for desember 2016 var et år med mange overraskelser for

Detaljer

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no PRESSEKONFERANSE - 9. august 213 2. KVARTAL 213 www.nbim.no Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner, 3. juni 213 4 5 4 397 4 5 4 Aktivaklasse Verdi Prosentandel fond 4 3 5 Aksjer 2 785 63,4%

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling Statens pensjonsfond Norge OPPGANG I MARKEDENE Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på 5,8 prosent i første kvartal. Det var 0,2 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens avkastning. Aksjeandelen

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012 Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 1 Hvordan oppstod finanskrisen? 1. Kraftig vekst i gjeld og formuespriser lave lange renter 1 Renteutvikling,

Detaljer

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar Månedsrapport 01/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 453,6-0,2 1,6 1,0 15,1 Dow Jones 13412,6 2,4 2,1-0,6 8,2 Brent 111,9-0,5 0,8 5,3 5,1 EURNOK 7,2965-0,2 1,1 1,9 5,8 USDNOK 5,5663

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport juni 2016 (Kurser per )

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport juni 2016 (Kurser per ) PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport juni 2016 (Kurser per 27.06.16) Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for juni De internasjonale aksjemarkedene falt med

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer