Markedsrapport april 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport april 2014"

Transkript

1 Markedsrapport april 2014 Oslo, 8. mai 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes fortsatt en bedring i global økonomisk vekst, til tross for at geopolitisk risiko har økt. Internasjonale aksjemarkeder steg i april, og det var også en oppgang i råvareprisene. Oljeprisen steg, og aksjer i energisektoren hadde den sterkeste verdiutviklingen i april. Langsiktige statsrenter ble noe lavere. Konjunkturer og råvarer IMF (International Monetary Fund = Pengefondet) fremla i april sin halvårlige publikasjon «World Economic Outlook». Siden forrige rapport i oktober 2013 er konklusjonen at den globale økonomiske aktiviteten har økt, og forventes å stige ytterligere i det nærmeste året. I henhold til IMFs beregninger blir det 3,6% global vekst i Dette er høyere enn veksten i 2013, som i henhold til IMFs beregninger var 3%. Videre anslås veksten i 2015 til å bli hele 3,9%. Selv om aktivitetsnivået i flere land med fremvoksende økonomi har vært noe skuffende, bidrar land med fremvoksende økonomi til omlag 2/3-deler av den økonomiske veksten i Økonomisk vekst i USA er anslått til å bli 2,75% i 2014, mens den tilsvarende kinesiske veksten er satt til 7,5%. Risikoen for at de globale vekstanslagene for 2014 ikke blir nådd synes å ha blitt redusert. Likevel fremhever IMF tre trusler som kan begrense utviklingen i verdensøkonomien: (1) risikoen i land med fremvoksende økonomi er økt, (2) redusert aktivitet som følge av lavere inflasjon (deflasjonsfare) i modne økonomier og (3) økt geopolitisk risiko. Den økte geopolitiske risikoen kan bl.a. tilskrives den store usikkerheten om den videre fremtiden for Ukraina. Noen kommentatorer er opptatt av at en svak amerikansk og europeisk holdning overfor Russland vil kunne oppmuntre Kina til enda tøffere handlinger mot sine mange naboland.

2 Rogers internasjonale råvareindeks steg med 1,2% i april, og indeksen har steget med over 6% i USD siden årsskiftet. Regnet i NOK har råvareindeksen steget noe over 4% fra årsskiftet. En stor del av oppgangen i råvareindeksen kan tilskrives landbruksvarer, hvorav de fleste har steget til dels betydelig i pris i år. Prisene på ris har derimot holdt seg relativt stabile. Oljeprisene steg i april, og Brent oljen ble omsatt til snaue 9 USD ved utgangen av måneden. Oljeprisen er likevel fortsatt lavere enn ved årsskiftet, og regnet i NOK er nedgangen nesten -4%. Prisene for frakt av varer til sjøs falt videre. Baltic Dry skipsfartindeksen var ned med -30% i april, og skipningsratene er nå mer enn halvert fra årsskiftet. Inntjeningen er derved blitt betydelig dårligere for skipsrederne. Kontraheringsvilligheten er antagelig også blitt mindre. 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % % 0 % - % -20 % -30 % -40 % 14 % 83 % Landbruksprodukter Prisendring i USD April Hittil i år 22 % 18 % 17 % 13 % 11 % % 2 % 2 % 5 % 1 % 1 % 0 % -3 % 5 % 0 % 1 % -17 % -25 % Metaller & Energi Prisendring i USD April Hittil i år 40 % 30 % 20 % % 0 % - % -20 % -30 % -40 % 15 % 32 % 14 % % 8 % 7 % 1 % 2 % 1 % 2 % 1 % 0 % -3 % -1 % -2 % -4 % 0 % - % -9 % -31 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 05 Vika, N-01 Oslo 2

3 280% Hvete-og maispriser % endring siden 1/5/ % 180% 130% Hvete Mais 80% 30% -20% % % pris landbruksprodukter % 15 % % 5 % 0 % Hvete Mais Ris Soya -5 % - % des feb. 14 mar Baltic Dry Skipsfrakt Indeks fra feb. 13 mar mai. 13 jun aug. 13 sep nov. 13 des feb. 14 mar Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 05 Vika, N-01 Oslo 3

4 Renter og valuta I april var det en ny nedgang i rentesatsene for langsiktig statsgjeld i mange land. Frykten for inflasjon er blitt noe redusert ettersom det fortsatt er ledige ressurser i mange sektorer. Ikke minst synes det å gå tregt med å få redusert arbeidsledigheten, som ennå er svært høy i flere europeiske land. I april var det ikke særlig store bevegelser i valutakursene. Verdien av USD svekket seg noe mot euro, og USD er nå lavere verdsatt mot euro enn ved årets start. Verdien av SEK svekket seg ytterligere i april, og svenske kroner er nå mer enn - 3% lavere verdsatt mot NOK enn ved årets start. Parallelt med oppgangen i oljeprisen og stigningen i internasjonale energiaksjer var det en viss styrkelse av verdien av NOK. Sentrale valutaer mot NOK %-endring i April %-endring 2014 USD 5,95-0,7 % -1,9 % EURO 8,25 0,0 % -1,4 % SEK 0,91-1,1 % -3,1 % GBP,03 0,5 % -0,1 % JPY 5,82 0,2 % 1,1 % CHF 6,75-0,2 % -1,0 % April Hittil i år Brasilianske Real New Zealandske Dollar Australske Dollar Japanske Yen Britiske Pund Syd Koreanske Won Sveitsiske Franc Euro Singapore Dollar Danske Kroner Mexikanske Peso US Dollar Syd Afrikanske Rand Svenske Kroner Taiwanske Dollar Canadiske Dollar Valutakurser Endring mot NOK -1,5 % -0,6 % -0,1 % -0,1 % -0,2 % -1,0 % -1,4 % -0,4 % -1,4 % -1,4 % -0,9 % -1,9 % -0,7 % -1,9 % -0,8 % -2,1 % -1,1 % -3,1 % -3,1 % -4,8 % 0,3 % 3,5 % 1,9 % 0,2 % 1,1 % 0,5 % 2,1 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,1 % 2,4 % Sentrale rentenivåer (pr ) Sentralbank rente 3 mnd. rente års statsobl. USA 0,25 0,22 2,65 Euro 0,25 0,34 1,47 Sveri ge 1,00 0,82 1,96 UK 0,50 0,53 2,66 Svei ts 0,00 0,02 0,84 Norge 1,50 1,79 2,81 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 05 Vika, N-01 Oslo 4

5 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50 Rentekurve i april -0,05-0,02-0,01-0,06-0,08-0,06-0,07-0, -0,11 2 År 5 År År US Tysk Nor US 30/4 US 31/3 Tysk 30/4 Tysk 31/3 Nor 30/4 Nor 31/3 5,5 års statsrenter 7 års historikk pr 30/4/14 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 US y Nor y 2,5 2,0 Tysk y 1,5 1,0 07 aug. 07 des aug. 08 des aug. 09 des. 09 aug. des. 11 aug. 11 des. 11 aug. des. 13 aug. 13 des ,0 års statsrenter Italia, Spania og Tyskland, 7 års historikk pr 30/4/14 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 Italia y Spania y Tysk y 2,0 1,0 07 aug. 07 des aug. 08 des aug. 09 des. 09 aug. des. 11 aug. 11 des. 11 aug. des. 13 aug. 13 des Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 05 Vika, N-01 Oslo 5

6 ,5 11,5,5 9,5 8,5 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2, Arbeidsledighet NOR EU USA 3,5 Kjerneinflasjon 3 2,5 2 1,5 1 NOR EU USA 0, ,0 % 0,0 % -5,0 % -,0 % -15,0 % -20,0 % -25,0 % -30,0 % -35,0 % -40,0 % -45,0 % % i nivået på års PIIGS statsrenter I feb.. feb. 19. feb. 26. feb. 5. mar.. mar. 19. mar. 26. mar Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 05 Vika, N-01 Oslo 6 Irland Spania Italia Port Hellas

7 Geopolitiske forhold Etter Russlands annektering av Krim har det blitt blåst støv av historiebøkene fra tiden med såkalt kald krig mellom Sovjetsamveldet og USA/Vest-Europa. Det er påregnelig at Tsar Putin og det russiske imperiets ønsker om større innflytelse i tidligere Sovjet-stater vil være en betydelig geopolitisk problemstilling i tiden fremover. Ukrainas fremtid som selvstendig nasjon er antagelig også blitt mindre sannsynlig. Forsvarsindustrien kan kanskje se frem til nye ordrer? Samtidig som Russland opptrer mer aktivt i sin bakgård, har Kina en stadig tøffere språkbruk og stiller nye krav overfor sine naboland. Herunder er forholdet mellom Kina og Japan blitt betydelig forsuret i løpet av det siste året. Å få stoppet den svært blodige borgerkrigen i Syria synes også vanskelig. Russland føler antagelig ikke noe behov for å avblåse sin støtte til Assad-regimet. I Afrikas mest folkerike land, Nigeria, er konflikten mellom kristne og muslimske grupper/ stammer i befolkningen til dels svært dødelig. I andre land i Afrika er det tilnærmet borgerkrig, herunder Kongo og den Sentralafrikanske Republikk. I månedene fremover skal det avholdes forskjellige former for viktige valg og folkeavstemminger i befolkningsrike deler av verden. Det blir ikke minst spennende å se hvilken oppslutning de EU-negative partiene vil få ved det forestående valget til EUparlamentet. Bedriftenes inntjening og regnskapsresultater i 1. kvartal i år synes også generelt å ha vært relativ solide og i henhold til forventningene. I april ble det dessuten varslet om flere tilfeller av større oppkjøp og fusjoner. Mellom månedsskiftene steg MSCI World indeksen med 1,1% i USD. Fra årsskiftet har denne indeksen steget med 2,5% i USD, tilsvarende +0,5% i NOK. Den sektoren hvor kursstigningen for selskapene var størst var energisektoren, med en verdioppgang på snaue 6% (USD). Indeksene for selskaper i forbruksvarer og ITsektoren hadde en nedgang i april. For amerikanske aksjer var verdioppgangen i april noe lavere enn for verdensindeksen. Regnet fra årsskiftet har amerikanske aksjer omlag samme verdiutvikling som verdensindeksen. Europeiske aksjer hadde en bedre verdiutvikling enn verdensindeksen i april, og er også bedre enn verdensindeksen fra årsskiftet. Britiske selskaper hadde en særlig god kursutvikling i april, og den økonomiske utviklingen i Storbritannia synes å være sterk. IMF forventer endog at veksten i Storbritannia i 2014 vil være noe sterkere enn tilsvarende tall for USA. Avkastning aksjeindekser Lokal valuta I NOK April YTD April YTD MSCI World Index 1,1 % 2,5 % 0,4 % 0,5 % Internasjonale aksjemarkeder I starten av april (før påske) var det en nedgang i internasjonale aksjekurser. I annen halvdel av måneden steg optimismen, og det ble en kursoppgang i mange aksjemarkeder. Kursoppgangen synes å være godt understøttet av fortsatt god likviditetstilførsel og lave renter. S&P 500 Index 0,7 % 2,6 % 0,0 % 0,6 % Bloomberg European 500 1,6 % 4,0 % 1,6 % 2,5 % Nikkei 225-3,5 % -11,5 % -3,3 % -,9 % MSCI Emerging Markets Index Oslo Børs Fondsindeks 2,0 % -0,2 % -0,3 % -2,1 % 2,0 % 3,8 % 2,0 % 3,8 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 05 Vika, N-01 Oslo 7

8 % Sektoravkastning for MSCI World i USD 8% 6% 4% 2% 0% April Hittil i år -2% -4% 25 5 % Aksjemarkeder fra i USD OSEFX - Norge Morgan Stanley Verdensindeks Morgan Stanley Emerging Markets % Aksjemarkeder fra i USD BE500 - Europa NKY - Japan S&P USA Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 05 Vika, N-01 Oslo 8

9 Norsk økonomi I april ble det ikke avholdt noe rentemøte i Norges Bank, og den norske sentralbankrenten forble 1,5% også i april. Norske inflasjonstall for mars ble publisert i april. Konsumprisen justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) har steget med 2,6% i løpet av de siste månedene. Den tilsvarende ujusterte konsumprisindeksen (KPI) har imidlertid bare steget med 2%. Det var således ikke noen særlig oppgang i norsk inflasjon i mars, men inflasjonsnivået er likevel høyere enn sentralbankrenten. En kan forøvrig merke seg at norske matvarepriser har steget med mer enn 5% i de siste månedene. Norsk statistikk for arbeidsledighet melder fortsatt at den norske ledigheten er av de laveste i den vestlige verden, og i sterk kontrast til situasjonen i store deler av EU. Siste arbeidsledighetsstatistikk angir norsk arbeidsledighet til 3,5%. Prisene på norske hus og leiligheter har steget sterkt i de senere årene, og flere økonomer snakker om en norsk boligboble. I annet halvår av 2013 var det tegn til en svak nedgang i norske boligpriser. Boligprisindeksen for 1. kvartal ble presentert i april. Denne statistikken ga et budskap om at norske boligpriser på nytt stiger. Prisoppgangen synes også å sammenfalle med at norske banker nå har en større vilje og evne til å gi boliglån. Flere store banker reduserte således boligrentene i april. Prisoppgangen på norske boliger må i stor grad tilskrives et reelt behov for boliger som følge av befolkningsveksten/innvandringen, ikke blir møtt med tilstrekkelig boligbygging. Byggeforskrifter, offentlige regler og lang saksbehandlingstid gjør at boligbyggingen blir hengende etter etterspørselen, og boligbyggingen blir samtidig unødig kostbar. Den manglende utbyggingen av offentlig infrastruktur innenfor samferdselsområdet gjør ikke boligproblematikken særlig lettere. En kan forøvrig merke seg at prisoppgangen på boliger ikke inngår direkte i konsumprisindeksen. For rentesettingen til Norges Bank bør utviklingen i boligprisene imidlertid være en faktor som sentralbanken må forholde seg til. Kvartalsresultatet for Statens Pensjonsfond Utland (oljefondet) ble fremlagt av Norges Bank i april. Status ved utgangen av mars var at «oljefondet» da utgjorde noe over 5.0 milliarder kroner. Ettersom det norske folketallet antas å ha passert 5,1 millioner innbyggere, tilsvarer oljefondets verdier om lag 1 million kroner pr. innbygger i kongeriket. I norsk økonomisk politikk må vi forvente at oljefondets milliarder vil være «elefanten i rommet» i årene fremover. For kuriositetens skyld kan vi opplyse at oljefondets investeringer i russiske aksjer og (rubel) statsobligasjoner nå er større enn årets norske forsvarsbudsjett på 43 milliarder kroner. Det er uråd å øremerke kontantstrømmer i statsregnskapet, men som et tankeeksperiment kan en stille seg spørsmålet om hvem det er som skal betale de rådyre nye norske jagerflyene. Vil det f.eks. være russiske rentebetalinger av utestående statsgjeld til Norge (oljefondet) eller de løpende statsinntektene fra formuesskatten. Eller kan vi virkelig forvente oss at russerne vil betale sin statsgjeld om NATO og Norge innleder en boikott av Russland? Det norske aksjemarkedet Også i april var det en noe sterkere utvikling i norske aksjekurser enn i internasjonale aksjekurser. Dette sammenfalt med at den internasjonale verdien av NOK styrket seg og en oppgang i oljeprisene. Internasjonalt var det energiaksjer som steg mest i april. Ettersom energisektoren er den sektoren med størst indeksvekting på Oslo Børs, var det derfor naturlig at verdiutviklingen på Oslo Børs var sterkere enn for de fleste andre børser. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 05 Vika, N-01 Oslo 9

10 Regnet i NOK steg fondsindeksen med 2,0%, og indeksen har steget med 3,8% i årets første tertial. Også i april steg hovedindeksen mer enn fondsindeksen. Dette var en følge av ytterligere sterk kursstigning for Statoilaksjer. Fra årsskiftet har Statoilkursen nå steget med 15%. Hovedindeksen steg med 2,9% i april og har steget med 5,4% fra årsskiftet. I slutten av april ble de første kvartalsresultatene presentert. Generelt synes det som om de norske selskapenes inntjening har vært god, og kanskje noe i overkant av hva som har vært forventet. Selskapenes egne prognoser for fremtidig inntjening synes dessuten også å være relativt positive. Vi gjentar fra vår forrige månedsrapport at verdioppgangen for norske aksjer i stor grad understøttes av betydelige dividendeutbetalinger og tilbakekjøp av egne aksjer i tiden fremover. Kredittpåslagene for obligasjoner er markedsmessig kommet ned, slik at avkastningen ved å investere i obligasjoner relativt til aksjer synes å ha blitt mindre gunstig. Ved årets start var våre basisforventninger til kursutviklingen for norske aksjer at fondsindeksen vil stige i intervallet +5% til +15% i 2014.Vi ser ingen grunn til å endre denne forventningen. Verdiutvikling Fondsindeksen Aksjer med indeksvekt > 0.7% Selskap OSEFX %-vis Indeks vekt Verdiutvikling i % april Verdiutvikling i % 2014 Telenor 9,5 5,1-8,2 Statoil 9,0 6,7 15,0 DNB 8,7 3,6-4,1 Yara International 7,7 6,0 1,4 Norsk Hydro 4,8 6,6,3 Subsea 7 4,7 6,8-4,1 Orkla 4,7 1,3 7,9 Seadrill 4,2-1,8 -,3 Schibsted 3,9-8,1-7,4 Royal Caribbean Cruises 3,7-3,2 13,8 Gjensidige Forsikring 3,4 0,4 5,3 TGS Nopec Geophysical 3,2 4,4 22,1 Marine Harvest 2,9 7,4-6,5 Aker Solutions 2,4 6,8-14,0 Petroleum Geo-Services 2,4-1,7 2,0 DNO International 1,9-9,8-5,6 Pros afe 1,9 9,0 5,0 Storebrand 1,8-3,6-8,8 Opera Software 1,4-2,0-5,6 Kongsberg Gruppen 1,3 2,2 7,1 REC Silicon 1,2-15,3 59,9 Norwegian Air Shuttle 1,0-6,8 34,5 Tomra Systems 1,0-1,6 1,8 Veidekke 1,0 2,8 27,0 Fred Olsen Energy 1,0-5,5-19,0 Nordic Semiconductor 0,8 -,0 33,6 Atea 0,8 8,4,0 Aker 0,8 11,2 -,8 Det norske oljeselskap 0,8 3,6-6,0 Salmar 0,7 0,3 15,9 Stolt-Nielsen 0,7-6,0 4,2 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 05 Vika, N-01 Oslo

11 Indeks verdi OSEFX Indeks og Pris / Inntjening (P/E hvor E= siste mnd) OSEFX indeks des. 06 mar. 07 jun. 07 sep. 07 des. 07 mar. 08 jun. 08 sep. 08 des. 08 mar. 09 jun. 09 sep. 09 des. 09 mar. jun. sep. des. mar. 11 jun. 11 sep. 11 des. 11 mar. jun. sep. des. mar. 13 jun. 13 sep. 13 des. 13 mar. 14 P/E P/E ratio Oversikt over våre fonds historiske utvikling Våre fond: Fondsfinans Spar Fondsfinans Aktiv Fondsfinans Farmasi Fondsfinans Energi Fondsfinans Kreditt Avkastning April ,6 % 1,2 % -0,5 % 4,4 % 0,7 % 2,0 % 1,3 % Hittil i år 4,2 % 2,3 % 3,1 %,6 % 2,8 % 3,8 % 1,9 % Årsavkastning % 13 % 46 % 30 % 24 % 39 % Årsavkastning % 15 % % -4 % 21 % 9 % Årsavkastning % -14 % 4 % -32 % -19 % -3 % Årsavkastning % 17 % 9 % -14 % 22 % 14 % Årsavkastning % 55 % 19 % -2 % 70 % 9 % Avkastning siste 5 år 7 % 84 % 136 % -13 % 136 % 99 % Gjsn. årlig avkast. siste 5 år ** 18 % 13 % 19 % -3 % 19 % 15 % Avkastning siste år 341 % 243 % 148 % 191 % 78 % Gjsn. årlig avkast. siste år ** 16 % 13 % 9 % 11 % 6 % Avkastning siden oppstart* 581 % 250 % 92 % -70 % 8,5 % Standardavvik siste år % 8 % 7 % % 11 % 6 % Standardavvik siste 5 år 19 % 15 % % 17 % 19 % % Standardavvik siste år 22 % 19 % 11 % 23 % % Fondets størrelse (mill.kr.) Netto andelsverdi pr , , , , ,53 OSEFX MSWI (i NOK) * Kreditt fra oppstart 30. april 2013 ** Geometrisk beregnet Redaktør og ansvarlig for innholdet i våre markedsrapporter er Odd Hellem Investeringsdirektør

12 Fondsfinans Spar April 2014 I april måned var det en positiv utvikling i kursene for børsnoterte norske aksjer. Fondsindeksen steg med 2% i løpet av måneden, og indeksen har steget med 3,8% fra årsskiftet. Fondsfinans Spar hadde en positiv verdiutvikling i april på 2,6%. Fra årsskiftet har fondets verdiøkning vært 4,2%. Fondets avkastning er så langt i år noe høyere enn våre forventninger ved årets start, og fondet har også hatt en høyere avkastning enn fondsindeksen. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av april er den høyeste månedsverdsettelsen siden fondet ble etablert i desember Av fondsindeksens 52 verdipapirer var det en jevn fordeling av selskaper med kursoppgang og kursnedgang. Ingen selskaper hadde en kursoppgang over %. På den annen side hadde flere av de indekstunge selskapene en sterk verdiutvikling i april, som bidro til den gode oppgangen for fondsindeksen. Sterkest positiv indekspåvirkning kom fra kursoppgangen for: Statoil (+7%), Telenor (+5%), Yara (+6%), Subsea 7 (+7%), Norsk Hydro (+7%), Marine Harvest (+7%) og Prosafe (+9%). Schibsted (-8%) og Rec Silicon (-15%) var blant selskapene med negativ verdiutvikling. I fondets portefølje var det en forholdsmessig høyere andel av selskaper med verdioppgang i forhold til fondsindeksen, ettersom 2/3 -deler av selskapene steg i verdi. Fondet har en investering i selskap notert på en utenlandsk børs, (franske) Alstom. I april ble det meldt om at både (amerikanske) General Electric og (tyske) Siemens er interessert i å overta store deler av selskapet. Etter dette fikk vår investering i Alstom en kursstigning på nesten 50%. De selskapene som bidro best til fondets verdioppgang i april var: Alstom (+49%), Yara (+6%), Aker (+11%), Marine Harvest (+7%), Subsea 7 (+7%), DNB (+4%), Norsk Hydro (+7%), Borregaard (+6%) og Prosafe (+9%). Av selskaper med verdinedgang kan nevnes Odfjell (-16%), Songa (-%) og Storebrand (-4%). I løpet av måneden har vi solgt de resterende aksjene i Statoil og SR Bank. Dessuten har vi redusert investeringene i bl.a. RCL, Atea, Subsea 7 og Aker. I måneden har vi ikke investert i noen nye selskaper til porteføljen. Vi har imidlertid økt investeringsgraden betydelig i DNB, Marine Harvest og REC Silicon. Videre har vi økt investeringene ytterligere i bl.a. Det norske oljeselskap, Storebrand og Opera Software. Egenkapitalinvesteringene var ved utgangen av måneden fordelt på 34 selskaper, hvorav 33 er notert på Oslo Børs. Ved månedsskiftet var fondet nesten fullinvestert i egenkapitalinstrumenter. Våre største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: DNB 8,8 % Yara International 7,6 % Subsea 7 5,1 % Storebrand 4,9 % Norsk Hydro 4,8 % Marine Harvest 4,7 % Opera Software 4,6 % Siem Offshore 4,1 % Norwegian Property 3,6 % Det norske oljeselskap 3,6 % (51,7% av porteføljen) Andelsverdi: 6813,0090 Materialer & Industri 28,9 % Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 14,8 % IT/Telecom 6,0 % Bankinnskudd 0,5 % Finans 24,9 % Energi 24,8 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 05 Vika, N-01 Oslo

13 Fondsfinans Aktiv April 2014 I april måned var det en positiv utvikling i kursene for børsnoterte norske aksjer. Fondsindeksen steg med 2% i løpet av måneden, og indeksen har steget med 3,8% fra årsskiftet. Fondsfinans Aktiv hadde en positiv verdiutvikling i april på +1,2%. Fra årsskiftet har verdioppgangen vært 2,3%. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av april er den høyeste siden fondets etablering i april Fondsfinans Aktiv er et kombinasjonsfond. Vi gjør oppmerksom på at vedtektene til fondet er blitt endret. Fra og med april måned skal normal investeringsgrad i aksjer være 60%, mot tidligere 80%. Aksjeandelen skal i fremtiden være i intervallet 55% til 65%. Rebalanseringer av aksjeandelen vil derved måtte skje etterhvert som aksjemarkedet endrer seg. Dette er tilsvarende som prinsippet for forvaltningen av «oljefondet». Samtidig vil investeringene i rentebærende papirer kunne ha en lengre løpetid og høyere kredittrisiko enn tidligere. Renteavkastningen vil derved forventes å bli høyere, men noe mer volatil. På den annen side vil fondet som helhet få betydelig redusert volatilitet, ved at aksjeandelen blir redusert. Fullstendige vedtekter for fondet finnes på hjemmesiden til Fondsfinans Kapitalforvaltning. I fondets aksjeportefølje var det en forholdsmessig høyere andel av selskaper med verdioppgang i forhold til fondsindeksen, ettersom nesten 2/3 av selskapene steg i verdi. De selskapene som bidro best til fondets verdioppgang i april var: Yara (+6%), Aker (+11%), Norsk Hydro (+7%), Marine Harvest (+7%), Subsea 7 (+7%), DNB (+4%) og Prosafe (+9%). Av selskaper med verdinedgang kan nevnes Odfjell (-16%) og Songa (-%). I april har fondets portefølje blitt relativt mye endret med sikte på å møte de nye vedtektene for fondet. I løpet av måneden har vi solgt oss ut av de resterende investeringene i Statoil og SR Bank. Dessuten har vi redusert investeringene i bl.a. Aker, Subsea 7, Storebrand, Yara, Norsk Hydro, Opera Software, Orkla, Kværner, Borregaard, Norwegian Property, DNB, WWAsa, Siem Offshore, Songa Offshore, Høegh LNG og flere andre. I april har vi ikke investert i noen nye aksjer til porteføljen. Egenkapitalinvesteringene var ved utgangen av måneden fordelt på 32 selskaper, som alle er notert på Oslo Børs. Ved månedsskiftet utgjorde fondets investeringer i aksjer og egenkapitalbevis drøye 62% av porteføljen, mot 75% ved foregående månedskifte. Ved månedsskiftet var likviditetspostene i form av bankinnskudd, norske bankobligasjoner og noen nyinnkjøpte foretaksobligasjoner. Våre største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: DNB 4,4 % Yara International 3,8 % Opera Software 3,2 % Norsk Hydro 3,2 % SpareBank 1 SMN 3,1 % Siem Offshore 3,0 % Subsea 7 3,0 % Storebrand 2,8 % Marine Harvest 2,6 % Norwegian Property 2,5 % (31,5% av porteføljen) Andelsverdi: 35017,4058 Materialer & Industri 16,9 % Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 11,2 % IT/Telecom 4,3 % Sertifikater og obligasjoner 28,6 % Finans 15,2 % Bankinnskudd 9,0 % Energi 14,7 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 05 Vika, N-01 Oslo 13

14 Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi April 2014 Selskaper i helsesektoren hadde også i april en noe svakere verdiutvikling enn Morgan Stanley verdensindeks. Indeksen for de store internasjonale selskapene i helsesektoren steg med 0,3% i USD, som tilsvarte et fall på -0,4% i NOK. Til sammenligning steg den generelle verdensindeksen (Morgan Stanley World Index) med +0,4% i NOK i mars. Fra årsskiftet har helsesektorindeksen steget med +4,3% i NOK, og helsesektorindeksen har fortsatt en betydelig bedre utvikling enn verdensindeksen, som bare har steget med +0,5%. Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi hadde regnet i NOK en negativ verdiutvikling i april, og fondet falt med -0,5%. Fra årsskiftet har fondet steget med +3,1%. Fondets valutaeksponering blir i henhold til vedtektene ikke valutasikret. Hittil i år er fondets verdiutvikling blitt negativt påvirket av at verdien av NOK har styrket seg. I april var det forholdsmessig store kursbevegelser for mange selskaper i den internasjonale helsesektoren. Dels var det betydelige kursbevegelser i begge retninger som følge av regnskapsfremleggelser. De største kursbevegelsene skjedde likevel for en del selskaper som var involvert i nye prosesser mht. oppkjøp og fusjoner. Store kontantbeholdninger kombinert med lave renter og manglende produktivitet i forskningsporteføljene bidro til at nye strukturelle prosesser ble satt i gang innenfor farmasisektoren. Herunder ble det offentliggjort omfattende transaksjoner og byttehandler mellom de tre store konsernene Novartis, Glaxo og Eli Lilly. Videre ble det kjent at Pfizer ønsker å overta Astra Zeneca, hvilket førte til en stor kursoppgang for Astra Zeneca. Pfizers beveggrunner for å foreta oppkjøpet skal visstnok i stor grad være skattemotivert. Amerikanske Mylan forsøkte seg også på et oppkjøp av svenske Meda i april. Flere bioteknologiselskaper hadde en kursnedgang i april. Nasdaqs bioteknologiindeks falt med -2,7% i USD, og denne indeksen er nå også negativ regnet i NOK fra årsskiftet. I fondets portefølje var det en svak overvekt av antall selskaper med negativ verdiutvikling (i NOK). Best kursutvikling hadde våre investeringer i (norske) Biotec Pharmacon (+27%) og (danske) Bavarian Nordic (+16%), mens (amerikanske) Express Scriptsenn (-%) var den svakeste investeringen. Vi har solgt fondets investering i (tyske) Stada Arzneimittel og restinvesteringen i Biotec Pharmacon. Videre har vi redusert investeringen i (amerikanske) Mylan. Det amerikanske helseserviceselskapet Amerisourcebergen Corp er en ny porteføljeinvestering. Dessuten har vi økt investeringene i Baxter, Hologic, Bayer og Express Scripts. Ved månedsslutt var fondets investeringer fordelt på 33 selskaper. Herav er 2 selskaper notert på Oslo Børs, og de utgjør 4,5% av porteføljen. Øvrige investeringer er i utenlandske selskaper, hvorav 19 er amerikanske. I løpet av måneden er investeringsgraden økt og ved månedsslutt var kontantandelen 2%. Våre største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: Sanofi 5,5 % UCB 5,4 % Bayer 5,0 % Baxter 4,4 % Humana 4,1 % Wellpoint 3,6 % Express Scripts Holding 3,6 % Amerisourcebergen Corp 3,5 % Abbott Laboratories 3,5 % Zimmer Holdings 3,5 % (42,3% av porteføljen) Andelsverdi: 19191,5053 Bankinnskudd 2,03 % Farmasi 38, % Medisinsk utstyr og Diagnostika 23,72 % Bioteknologi 13,51 % Helse tjenester 22,62 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 05 Vika, N-01 Oslo 14

15 Fondsfinans Energi April 2014 Fondet Fondsfinans Alternativ Energi har fått godkjent nye vedtekter av Finanstilsynet og samtidig fått et utvidet investeringsunivers. Fondet har derfor også skiftet navn til Fondsfinans Energi. Av den grunn ble det foretatt en betydelig utskiftning av aksjene i porteføljen i begynnelsen av april. Porteføljen skal nå i større grad reflektere bredden i det globale energiuniverset. MSCI World Energy-indeksen anses å være den som best reflekterer dette universet, og denne indeksen steg 5,8% i lokal valuta i april, og 5,1% i NOK. WilderHill New Energy-indeksen for alternativ energimarkedet falt forøvrig - 4,2% i april. Fondsfinans Energi hadde i april en positiv verdiutvikling på 4,4%. I løpet av årets fire første måneder har fondet steget med,6%. I fondets portefølje steg 25 av 32 investeringer i verdi i april. Best kursutvikling hadde Anadarko Petroleum med 16,7% etter å ha inngått et gunstig forlik i en erstatningssak. Størst absolutt positivt bidrag hadde Royal Dutch Shell som steg med 7%. Posten i Det Norske Oljeselskap bidro også godt etter å ha blitt kjøpt på en gunstig kurs. REC Silicon falt -15% og bidro mest negativt i april. Hittil i år er Rec Silicon likevel den aksjen som har bidratt mest i positivt til fondets gode avkastning. Ved utløpet av måneden var fondet investert i 32 selskaper. Av selskapene var noe under halvparten notert i USD på utenlandske børser, mens aksjer notert i NOK på Oslo Børs utgjorde ca 35%. En stor del av de selskapene som er notert på Oslo Børs har imidlertid det vesentligste av sine inntekter i USD. I henhold til fondets vedtekter skal valutaeksponeringen ikke valutasikres. Kontantandelen var 8,2% ved utgangen av april, og fondet var derved ikke full investert. Vedtektene til fondet er blitt endret. Fra og med april måned er aksjefondets investeringsmandat utvidet fra «Alternativ energi» til «Energi». Fullstendige vedtekter for fondet finnes på hjemmesiden til Fondsfinans Kapitalforvaltning. Våre største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: Royal Dutch Shell 9,2 % ExxonMobil 9,0 % Det norske nljeselskap 8,8 % Halliburton 5,3 % Siem Offshore 4,9 % FMC Technologies 4,8 % BW Offshore 4,6 % Schlumberger 4,6 % Aker 4,4 % Total 4,2 % (59,7% av porteføljen) Raffinering 1,2 % Olje/gassproduksjon 50,3 % Utbygging og drift 28,6 % Rigg og supply 3,8 % Seismikk 3,3 % Bankinnskudd 8,2 % Elproduksjon og Alternativ energi 4,5 % Andelsverdi: 3003,87075 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 05 Vika, N-01 Oslo 15

16 Fondsfinans Kreditt April 2014 Ved utgangen av april rundet Fondsfinans Kreditt ett år, og en kunne samtidig notere seg at 1 års avkastningen siden oppstart var 8,46%. Avkastningen hittil i 2014 og for april måned har vært henholdsvis 2,75 og 0,73%, som annualisert tilsvarer 8,49% og 9,16%. Ved utløpet av måneden var fondet investert i 53 obligasjoner fordelt på 50 selskaper. Andelen høyrente kredittpapirer var 92,3% og de resterende 7,7% var bankinnskudd (0,8%) og AAA boligkreditt (6,9%). Risikorammene med hensyn til kredittrating har vært fullt utnyttet i april. Gjennomsnittlig løpende rente på porteføljen var 6,55% p.a ved månedsslutt. Gjennomsnittlig rente- og kredittdurasjon var henholdsvis 0,8 og 2,3 år. Gjennomsnittlig kredittrating var BB. Antall nye utstedelser av høyrenteobligasjoner i det norske markedet i april var moderat på grunn av påsken. Dog var det veldig mange nyutstedelser mot slutten av måneden. Det har vært en trend i hele år at andelen av obligasjonsutstedelser i svenske korner har økt. Samtidig har markedet åpnet opp for flere obligasjonsutstedelser i selskaper med lavere kredittvurdering. Avkastning siden oppstart Fondsfinans Kreditt 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Fondsfinans Kreditt ST1X Avkastning Fondsfinans Kreditt Fra oppstart 2014 April 30% % Avkastning Portefølje 8,46 2,75 0,73 25% 20% Indeks 1,52 0,45 0, 15% % % Annualisert Portefølje 8,46 8,49 9,16 5% Indeks 1,52 1,36 1,27 0% Porteføljens risikofordeling AAA BBB BBB- BB+ BB BB- B+ B B- Våre største investeringer: Siem Offshore 4,7 % Aker 3,9 % Sparebank 1 Boligkreditt 3,9 % Songa Offshore 3,8 % ICE 3,2 % Grieg Seafood 3,2 % DNO International 3,2 % Odfjell 3,2 % Ewos 3,1 % Kistefos 3,1 % Kontanter/Stat 0,8 % Annet 7,8 % Kjemikalie transport 3,2 % Telekom 5,4 % Eiendom 2,3 % Supply-skip 15,2 % Fordeling på undergrupper: Bank 22,5 % Cruise 3,9 % Fisk 9,5 % (35,3% av porteføljen) Andelsverdi: 465,53 Seismikk 2,3 % Oljeproduksjon 4,3 % Oljeservice 0,4 % Oljeboring 9,6 % Gasstransport 2,4 % Gruvedrift 3,3 % Investerings selskap 7,1 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 05 Vika, N-01 Oslo 16

17 220% 180% Avkastning siste 5 år - Fondsfinans Spar vs OSEFX Fondsfinans Spar OSEFX - Fondsindeksen 140% 0% 60% 20% -20% 09 aug. 09 des. 09 aug. des. 11 aug. 11 des. 11 aug. des. 13 aug. 13 des % 180% Avkastning siste 5 år - Fondsfinans Aktiv vs OSEFX Fondsfinans Aktiv OSEFX - Fondsindeksen 140% 0% 60% 20% -20% 09 aug. 09 des. 09 aug. des. 11 aug. 11 des. 11 aug. des. 13 aug. 13 des % 140% 0% 0% 80% 60% 40% 20% 0% -20% Avkastning siste 5 år - Fondsfinans Farmasi Bioteknologi 09 aug. 09 des. 09 aug. des. 11 aug. 11 des. 11 aug. des. 13 aug. 13 des % Avkastning siste 5 år - Fondsfinans (Alternativ) Energi 20% 0% -20% -40% -60% 09 aug. 09 des. 09 aug. des. 11 aug. 11 des. 11 aug. des. 13 aug. 13 des Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 05 Vika, N-01 Oslo 17

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Sammendrag I andre kvartal 2003 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond 7,74 prosent målt i den valutakurven som svarer til

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2014 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER INNHOLD HOVEDPUNKTER Tall og fakta for 2014 4 LEDELSEN Leder for hovedstyret

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 211 Hovedpunkter i 211 Nedgang i de internasjonale aksjemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på -2,5 prosent, tilsvarende -86 milliarder kroner,

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Foto: Istockphoto

Årsberetning og regnskap 2014. Foto: Istockphoto Årsberetning og regnskap 2014 Foto: Istockphoto Foto: Getty Images Nøkkeltall grafer 4 Nøkkeltall 5 Driftsrapport 7 Akershus interkommunale pensjonskasse Styrets beretning 20 Resultatregnskap 22 Balanse

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Halvårsrapport 2015 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 EIKA NORGE 05 EIKA UTBYTTE 07 EIKA NORDEN 08 EIKA ALPHA 09 EIKA SPAR 10 EIKA GLOBAL 11 EIKA BALANSERT 12 EIKA PENSJON 15 EIKA KREDITT

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 2000 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold Hovedtall for forvaltningen 1996 2000 4 Forord 5 Statens petroleumsfond 1990-2000 7 Beretningsdel Temadel

Detaljer

MARKEDSRAPPORT APRIL 2015 f

MARKEDSRAPPORT APRIL 2015 f 220 200 1 1 140 120 Aksjemarkedene siste 5 år Indeksert til ved starten av perioden 2010 2011 2012 2013 2014 13 Utvikling i statsrenter 10 års løpetid 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 1 NIKKEI500 S&P500

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 212 Dato: 21.8.212 SEKSJON/AVDELING: F2/FF 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Kort om de største nordiske finanskonsernene

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Markedet og økonomien i 2013

Markedet og økonomien i 2013 Markedet og økonomien i 213 Globalt ble vekstanslagene nedjustert. I Norge kom stadig sterkere advarsler om at de gode tidene var over. Og aksjemarkedet steg til nye toppnoteringer. 213 var et helt vanlig

Detaljer