Markedsrapport april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport april 2014"

Transkript

1 Markedsrapport april 2014 Oslo, 8. mai 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes fortsatt en bedring i global økonomisk vekst, til tross for at geopolitisk risiko har økt. Internasjonale aksjemarkeder steg i april, og det var også en oppgang i råvareprisene. Oljeprisen steg, og aksjer i energisektoren hadde den sterkeste verdiutviklingen i april. Langsiktige statsrenter ble noe lavere. Konjunkturer og råvarer IMF (International Monetary Fund = Pengefondet) fremla i april sin halvårlige publikasjon «World Economic Outlook». Siden forrige rapport i oktober 2013 er konklusjonen at den globale økonomiske aktiviteten har økt, og forventes å stige ytterligere i det nærmeste året. I henhold til IMFs beregninger blir det 3,6% global vekst i Dette er høyere enn veksten i 2013, som i henhold til IMFs beregninger var 3%. Videre anslås veksten i 2015 til å bli hele 3,9%. Selv om aktivitetsnivået i flere land med fremvoksende økonomi har vært noe skuffende, bidrar land med fremvoksende økonomi til omlag 2/3-deler av den økonomiske veksten i Økonomisk vekst i USA er anslått til å bli 2,75% i 2014, mens den tilsvarende kinesiske veksten er satt til 7,5%. Risikoen for at de globale vekstanslagene for 2014 ikke blir nådd synes å ha blitt redusert. Likevel fremhever IMF tre trusler som kan begrense utviklingen i verdensøkonomien: (1) risikoen i land med fremvoksende økonomi er økt, (2) redusert aktivitet som følge av lavere inflasjon (deflasjonsfare) i modne økonomier og (3) økt geopolitisk risiko. Den økte geopolitiske risikoen kan bl.a. tilskrives den store usikkerheten om den videre fremtiden for Ukraina. Noen kommentatorer er opptatt av at en svak amerikansk og europeisk holdning overfor Russland vil kunne oppmuntre Kina til enda tøffere handlinger mot sine mange naboland.

2 Rogers internasjonale råvareindeks steg med 1,2% i april, og indeksen har steget med over 6% i USD siden årsskiftet. Regnet i NOK har råvareindeksen steget noe over 4% fra årsskiftet. En stor del av oppgangen i råvareindeksen kan tilskrives landbruksvarer, hvorav de fleste har steget til dels betydelig i pris i år. Prisene på ris har derimot holdt seg relativt stabile. Oljeprisene steg i april, og Brent oljen ble omsatt til snaue 9 USD ved utgangen av måneden. Oljeprisen er likevel fortsatt lavere enn ved årsskiftet, og regnet i NOK er nedgangen nesten -4%. Prisene for frakt av varer til sjøs falt videre. Baltic Dry skipsfartindeksen var ned med -30% i april, og skipningsratene er nå mer enn halvert fra årsskiftet. Inntjeningen er derved blitt betydelig dårligere for skipsrederne. Kontraheringsvilligheten er antagelig også blitt mindre. 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % % 0 % - % -20 % -30 % -40 % 14 % 83 % Landbruksprodukter Prisendring i USD April Hittil i år 22 % 18 % 17 % 13 % 11 % % 2 % 2 % 5 % 1 % 1 % 0 % -3 % 5 % 0 % 1 % -17 % -25 % Metaller & Energi Prisendring i USD April Hittil i år 40 % 30 % 20 % % 0 % - % -20 % -30 % -40 % 15 % 32 % 14 % % 8 % 7 % 1 % 2 % 1 % 2 % 1 % 0 % -3 % -1 % -2 % -4 % 0 % - % -9 % -31 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 05 Vika, N-01 Oslo 2

3 280% Hvete-og maispriser % endring siden 1/5/ % 180% 130% Hvete Mais 80% 30% -20% % % pris landbruksprodukter % 15 % % 5 % 0 % Hvete Mais Ris Soya -5 % - % des feb. 14 mar Baltic Dry Skipsfrakt Indeks fra feb. 13 mar mai. 13 jun aug. 13 sep nov. 13 des feb. 14 mar Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 05 Vika, N-01 Oslo 3

4 Renter og valuta I april var det en ny nedgang i rentesatsene for langsiktig statsgjeld i mange land. Frykten for inflasjon er blitt noe redusert ettersom det fortsatt er ledige ressurser i mange sektorer. Ikke minst synes det å gå tregt med å få redusert arbeidsledigheten, som ennå er svært høy i flere europeiske land. I april var det ikke særlig store bevegelser i valutakursene. Verdien av USD svekket seg noe mot euro, og USD er nå lavere verdsatt mot euro enn ved årets start. Verdien av SEK svekket seg ytterligere i april, og svenske kroner er nå mer enn - 3% lavere verdsatt mot NOK enn ved årets start. Parallelt med oppgangen i oljeprisen og stigningen i internasjonale energiaksjer var det en viss styrkelse av verdien av NOK. Sentrale valutaer mot NOK %-endring i April %-endring 2014 USD 5,95-0,7 % -1,9 % EURO 8,25 0,0 % -1,4 % SEK 0,91-1,1 % -3,1 % GBP,03 0,5 % -0,1 % JPY 5,82 0,2 % 1,1 % CHF 6,75-0,2 % -1,0 % April Hittil i år Brasilianske Real New Zealandske Dollar Australske Dollar Japanske Yen Britiske Pund Syd Koreanske Won Sveitsiske Franc Euro Singapore Dollar Danske Kroner Mexikanske Peso US Dollar Syd Afrikanske Rand Svenske Kroner Taiwanske Dollar Canadiske Dollar Valutakurser Endring mot NOK -1,5 % -0,6 % -0,1 % -0,1 % -0,2 % -1,0 % -1,4 % -0,4 % -1,4 % -1,4 % -0,9 % -1,9 % -0,7 % -1,9 % -0,8 % -2,1 % -1,1 % -3,1 % -3,1 % -4,8 % 0,3 % 3,5 % 1,9 % 0,2 % 1,1 % 0,5 % 2,1 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,1 % 2,4 % Sentrale rentenivåer (pr ) Sentralbank rente 3 mnd. rente års statsobl. USA 0,25 0,22 2,65 Euro 0,25 0,34 1,47 Sveri ge 1,00 0,82 1,96 UK 0,50 0,53 2,66 Svei ts 0,00 0,02 0,84 Norge 1,50 1,79 2,81 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 05 Vika, N-01 Oslo 4

5 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50 Rentekurve i april -0,05-0,02-0,01-0,06-0,08-0,06-0,07-0, -0,11 2 År 5 År År US Tysk Nor US 30/4 US 31/3 Tysk 30/4 Tysk 31/3 Nor 30/4 Nor 31/3 5,5 års statsrenter 7 års historikk pr 30/4/14 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 US y Nor y 2,5 2,0 Tysk y 1,5 1,0 07 aug. 07 des aug. 08 des aug. 09 des. 09 aug. des. 11 aug. 11 des. 11 aug. des. 13 aug. 13 des ,0 års statsrenter Italia, Spania og Tyskland, 7 års historikk pr 30/4/14 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 Italia y Spania y Tysk y 2,0 1,0 07 aug. 07 des aug. 08 des aug. 09 des. 09 aug. des. 11 aug. 11 des. 11 aug. des. 13 aug. 13 des Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 05 Vika, N-01 Oslo 5

6 ,5 11,5,5 9,5 8,5 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2, Arbeidsledighet NOR EU USA 3,5 Kjerneinflasjon 3 2,5 2 1,5 1 NOR EU USA 0, ,0 % 0,0 % -5,0 % -,0 % -15,0 % -20,0 % -25,0 % -30,0 % -35,0 % -40,0 % -45,0 % % i nivået på års PIIGS statsrenter I feb.. feb. 19. feb. 26. feb. 5. mar.. mar. 19. mar. 26. mar Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 05 Vika, N-01 Oslo 6 Irland Spania Italia Port Hellas

7 Geopolitiske forhold Etter Russlands annektering av Krim har det blitt blåst støv av historiebøkene fra tiden med såkalt kald krig mellom Sovjetsamveldet og USA/Vest-Europa. Det er påregnelig at Tsar Putin og det russiske imperiets ønsker om større innflytelse i tidligere Sovjet-stater vil være en betydelig geopolitisk problemstilling i tiden fremover. Ukrainas fremtid som selvstendig nasjon er antagelig også blitt mindre sannsynlig. Forsvarsindustrien kan kanskje se frem til nye ordrer? Samtidig som Russland opptrer mer aktivt i sin bakgård, har Kina en stadig tøffere språkbruk og stiller nye krav overfor sine naboland. Herunder er forholdet mellom Kina og Japan blitt betydelig forsuret i løpet av det siste året. Å få stoppet den svært blodige borgerkrigen i Syria synes også vanskelig. Russland føler antagelig ikke noe behov for å avblåse sin støtte til Assad-regimet. I Afrikas mest folkerike land, Nigeria, er konflikten mellom kristne og muslimske grupper/ stammer i befolkningen til dels svært dødelig. I andre land i Afrika er det tilnærmet borgerkrig, herunder Kongo og den Sentralafrikanske Republikk. I månedene fremover skal det avholdes forskjellige former for viktige valg og folkeavstemminger i befolkningsrike deler av verden. Det blir ikke minst spennende å se hvilken oppslutning de EU-negative partiene vil få ved det forestående valget til EUparlamentet. Bedriftenes inntjening og regnskapsresultater i 1. kvartal i år synes også generelt å ha vært relativ solide og i henhold til forventningene. I april ble det dessuten varslet om flere tilfeller av større oppkjøp og fusjoner. Mellom månedsskiftene steg MSCI World indeksen med 1,1% i USD. Fra årsskiftet har denne indeksen steget med 2,5% i USD, tilsvarende +0,5% i NOK. Den sektoren hvor kursstigningen for selskapene var størst var energisektoren, med en verdioppgang på snaue 6% (USD). Indeksene for selskaper i forbruksvarer og ITsektoren hadde en nedgang i april. For amerikanske aksjer var verdioppgangen i april noe lavere enn for verdensindeksen. Regnet fra årsskiftet har amerikanske aksjer omlag samme verdiutvikling som verdensindeksen. Europeiske aksjer hadde en bedre verdiutvikling enn verdensindeksen i april, og er også bedre enn verdensindeksen fra årsskiftet. Britiske selskaper hadde en særlig god kursutvikling i april, og den økonomiske utviklingen i Storbritannia synes å være sterk. IMF forventer endog at veksten i Storbritannia i 2014 vil være noe sterkere enn tilsvarende tall for USA. Avkastning aksjeindekser Lokal valuta I NOK April YTD April YTD MSCI World Index 1,1 % 2,5 % 0,4 % 0,5 % Internasjonale aksjemarkeder I starten av april (før påske) var det en nedgang i internasjonale aksjekurser. I annen halvdel av måneden steg optimismen, og det ble en kursoppgang i mange aksjemarkeder. Kursoppgangen synes å være godt understøttet av fortsatt god likviditetstilførsel og lave renter. S&P 500 Index 0,7 % 2,6 % 0,0 % 0,6 % Bloomberg European 500 1,6 % 4,0 % 1,6 % 2,5 % Nikkei 225-3,5 % -11,5 % -3,3 % -,9 % MSCI Emerging Markets Index Oslo Børs Fondsindeks 2,0 % -0,2 % -0,3 % -2,1 % 2,0 % 3,8 % 2,0 % 3,8 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 05 Vika, N-01 Oslo 7

8 % Sektoravkastning for MSCI World i USD 8% 6% 4% 2% 0% April Hittil i år -2% -4% 25 5 % Aksjemarkeder fra i USD OSEFX - Norge Morgan Stanley Verdensindeks Morgan Stanley Emerging Markets % Aksjemarkeder fra i USD BE500 - Europa NKY - Japan S&P USA Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 05 Vika, N-01 Oslo 8

9 Norsk økonomi I april ble det ikke avholdt noe rentemøte i Norges Bank, og den norske sentralbankrenten forble 1,5% også i april. Norske inflasjonstall for mars ble publisert i april. Konsumprisen justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) har steget med 2,6% i løpet av de siste månedene. Den tilsvarende ujusterte konsumprisindeksen (KPI) har imidlertid bare steget med 2%. Det var således ikke noen særlig oppgang i norsk inflasjon i mars, men inflasjonsnivået er likevel høyere enn sentralbankrenten. En kan forøvrig merke seg at norske matvarepriser har steget med mer enn 5% i de siste månedene. Norsk statistikk for arbeidsledighet melder fortsatt at den norske ledigheten er av de laveste i den vestlige verden, og i sterk kontrast til situasjonen i store deler av EU. Siste arbeidsledighetsstatistikk angir norsk arbeidsledighet til 3,5%. Prisene på norske hus og leiligheter har steget sterkt i de senere årene, og flere økonomer snakker om en norsk boligboble. I annet halvår av 2013 var det tegn til en svak nedgang i norske boligpriser. Boligprisindeksen for 1. kvartal ble presentert i april. Denne statistikken ga et budskap om at norske boligpriser på nytt stiger. Prisoppgangen synes også å sammenfalle med at norske banker nå har en større vilje og evne til å gi boliglån. Flere store banker reduserte således boligrentene i april. Prisoppgangen på norske boliger må i stor grad tilskrives et reelt behov for boliger som følge av befolkningsveksten/innvandringen, ikke blir møtt med tilstrekkelig boligbygging. Byggeforskrifter, offentlige regler og lang saksbehandlingstid gjør at boligbyggingen blir hengende etter etterspørselen, og boligbyggingen blir samtidig unødig kostbar. Den manglende utbyggingen av offentlig infrastruktur innenfor samferdselsområdet gjør ikke boligproblematikken særlig lettere. En kan forøvrig merke seg at prisoppgangen på boliger ikke inngår direkte i konsumprisindeksen. For rentesettingen til Norges Bank bør utviklingen i boligprisene imidlertid være en faktor som sentralbanken må forholde seg til. Kvartalsresultatet for Statens Pensjonsfond Utland (oljefondet) ble fremlagt av Norges Bank i april. Status ved utgangen av mars var at «oljefondet» da utgjorde noe over 5.0 milliarder kroner. Ettersom det norske folketallet antas å ha passert 5,1 millioner innbyggere, tilsvarer oljefondets verdier om lag 1 million kroner pr. innbygger i kongeriket. I norsk økonomisk politikk må vi forvente at oljefondets milliarder vil være «elefanten i rommet» i årene fremover. For kuriositetens skyld kan vi opplyse at oljefondets investeringer i russiske aksjer og (rubel) statsobligasjoner nå er større enn årets norske forsvarsbudsjett på 43 milliarder kroner. Det er uråd å øremerke kontantstrømmer i statsregnskapet, men som et tankeeksperiment kan en stille seg spørsmålet om hvem det er som skal betale de rådyre nye norske jagerflyene. Vil det f.eks. være russiske rentebetalinger av utestående statsgjeld til Norge (oljefondet) eller de løpende statsinntektene fra formuesskatten. Eller kan vi virkelig forvente oss at russerne vil betale sin statsgjeld om NATO og Norge innleder en boikott av Russland? Det norske aksjemarkedet Også i april var det en noe sterkere utvikling i norske aksjekurser enn i internasjonale aksjekurser. Dette sammenfalt med at den internasjonale verdien av NOK styrket seg og en oppgang i oljeprisene. Internasjonalt var det energiaksjer som steg mest i april. Ettersom energisektoren er den sektoren med størst indeksvekting på Oslo Børs, var det derfor naturlig at verdiutviklingen på Oslo Børs var sterkere enn for de fleste andre børser. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 05 Vika, N-01 Oslo 9

10 Regnet i NOK steg fondsindeksen med 2,0%, og indeksen har steget med 3,8% i årets første tertial. Også i april steg hovedindeksen mer enn fondsindeksen. Dette var en følge av ytterligere sterk kursstigning for Statoilaksjer. Fra årsskiftet har Statoilkursen nå steget med 15%. Hovedindeksen steg med 2,9% i april og har steget med 5,4% fra årsskiftet. I slutten av april ble de første kvartalsresultatene presentert. Generelt synes det som om de norske selskapenes inntjening har vært god, og kanskje noe i overkant av hva som har vært forventet. Selskapenes egne prognoser for fremtidig inntjening synes dessuten også å være relativt positive. Vi gjentar fra vår forrige månedsrapport at verdioppgangen for norske aksjer i stor grad understøttes av betydelige dividendeutbetalinger og tilbakekjøp av egne aksjer i tiden fremover. Kredittpåslagene for obligasjoner er markedsmessig kommet ned, slik at avkastningen ved å investere i obligasjoner relativt til aksjer synes å ha blitt mindre gunstig. Ved årets start var våre basisforventninger til kursutviklingen for norske aksjer at fondsindeksen vil stige i intervallet +5% til +15% i 2014.Vi ser ingen grunn til å endre denne forventningen. Verdiutvikling Fondsindeksen Aksjer med indeksvekt > 0.7% Selskap OSEFX %-vis Indeks vekt Verdiutvikling i % april Verdiutvikling i % 2014 Telenor 9,5 5,1-8,2 Statoil 9,0 6,7 15,0 DNB 8,7 3,6-4,1 Yara International 7,7 6,0 1,4 Norsk Hydro 4,8 6,6,3 Subsea 7 4,7 6,8-4,1 Orkla 4,7 1,3 7,9 Seadrill 4,2-1,8 -,3 Schibsted 3,9-8,1-7,4 Royal Caribbean Cruises 3,7-3,2 13,8 Gjensidige Forsikring 3,4 0,4 5,3 TGS Nopec Geophysical 3,2 4,4 22,1 Marine Harvest 2,9 7,4-6,5 Aker Solutions 2,4 6,8-14,0 Petroleum Geo-Services 2,4-1,7 2,0 DNO International 1,9-9,8-5,6 Pros afe 1,9 9,0 5,0 Storebrand 1,8-3,6-8,8 Opera Software 1,4-2,0-5,6 Kongsberg Gruppen 1,3 2,2 7,1 REC Silicon 1,2-15,3 59,9 Norwegian Air Shuttle 1,0-6,8 34,5 Tomra Systems 1,0-1,6 1,8 Veidekke 1,0 2,8 27,0 Fred Olsen Energy 1,0-5,5-19,0 Nordic Semiconductor 0,8 -,0 33,6 Atea 0,8 8,4,0 Aker 0,8 11,2 -,8 Det norske oljeselskap 0,8 3,6-6,0 Salmar 0,7 0,3 15,9 Stolt-Nielsen 0,7-6,0 4,2 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 05 Vika, N-01 Oslo

11 Indeks verdi OSEFX Indeks og Pris / Inntjening (P/E hvor E= siste mnd) OSEFX indeks des. 06 mar. 07 jun. 07 sep. 07 des. 07 mar. 08 jun. 08 sep. 08 des. 08 mar. 09 jun. 09 sep. 09 des. 09 mar. jun. sep. des. mar. 11 jun. 11 sep. 11 des. 11 mar. jun. sep. des. mar. 13 jun. 13 sep. 13 des. 13 mar. 14 P/E P/E ratio Oversikt over våre fonds historiske utvikling Våre fond: Fondsfinans Spar Fondsfinans Aktiv Fondsfinans Farmasi Fondsfinans Energi Fondsfinans Kreditt Avkastning April ,6 % 1,2 % -0,5 % 4,4 % 0,7 % 2,0 % 1,3 % Hittil i år 4,2 % 2,3 % 3,1 %,6 % 2,8 % 3,8 % 1,9 % Årsavkastning % 13 % 46 % 30 % 24 % 39 % Årsavkastning % 15 % % -4 % 21 % 9 % Årsavkastning % -14 % 4 % -32 % -19 % -3 % Årsavkastning % 17 % 9 % -14 % 22 % 14 % Årsavkastning % 55 % 19 % -2 % 70 % 9 % Avkastning siste 5 år 7 % 84 % 136 % -13 % 136 % 99 % Gjsn. årlig avkast. siste 5 år ** 18 % 13 % 19 % -3 % 19 % 15 % Avkastning siste år 341 % 243 % 148 % 191 % 78 % Gjsn. årlig avkast. siste år ** 16 % 13 % 9 % 11 % 6 % Avkastning siden oppstart* 581 % 250 % 92 % -70 % 8,5 % Standardavvik siste år % 8 % 7 % % 11 % 6 % Standardavvik siste 5 år 19 % 15 % % 17 % 19 % % Standardavvik siste år 22 % 19 % 11 % 23 % % Fondets størrelse (mill.kr.) Netto andelsverdi pr , , , , ,53 OSEFX MSWI (i NOK) * Kreditt fra oppstart 30. april 2013 ** Geometrisk beregnet Redaktør og ansvarlig for innholdet i våre markedsrapporter er Odd Hellem Investeringsdirektør

12 Fondsfinans Spar April 2014 I april måned var det en positiv utvikling i kursene for børsnoterte norske aksjer. Fondsindeksen steg med 2% i løpet av måneden, og indeksen har steget med 3,8% fra årsskiftet. Fondsfinans Spar hadde en positiv verdiutvikling i april på 2,6%. Fra årsskiftet har fondets verdiøkning vært 4,2%. Fondets avkastning er så langt i år noe høyere enn våre forventninger ved årets start, og fondet har også hatt en høyere avkastning enn fondsindeksen. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av april er den høyeste månedsverdsettelsen siden fondet ble etablert i desember Av fondsindeksens 52 verdipapirer var det en jevn fordeling av selskaper med kursoppgang og kursnedgang. Ingen selskaper hadde en kursoppgang over %. På den annen side hadde flere av de indekstunge selskapene en sterk verdiutvikling i april, som bidro til den gode oppgangen for fondsindeksen. Sterkest positiv indekspåvirkning kom fra kursoppgangen for: Statoil (+7%), Telenor (+5%), Yara (+6%), Subsea 7 (+7%), Norsk Hydro (+7%), Marine Harvest (+7%) og Prosafe (+9%). Schibsted (-8%) og Rec Silicon (-15%) var blant selskapene med negativ verdiutvikling. I fondets portefølje var det en forholdsmessig høyere andel av selskaper med verdioppgang i forhold til fondsindeksen, ettersom 2/3 -deler av selskapene steg i verdi. Fondet har en investering i selskap notert på en utenlandsk børs, (franske) Alstom. I april ble det meldt om at både (amerikanske) General Electric og (tyske) Siemens er interessert i å overta store deler av selskapet. Etter dette fikk vår investering i Alstom en kursstigning på nesten 50%. De selskapene som bidro best til fondets verdioppgang i april var: Alstom (+49%), Yara (+6%), Aker (+11%), Marine Harvest (+7%), Subsea 7 (+7%), DNB (+4%), Norsk Hydro (+7%), Borregaard (+6%) og Prosafe (+9%). Av selskaper med verdinedgang kan nevnes Odfjell (-16%), Songa (-%) og Storebrand (-4%). I løpet av måneden har vi solgt de resterende aksjene i Statoil og SR Bank. Dessuten har vi redusert investeringene i bl.a. RCL, Atea, Subsea 7 og Aker. I måneden har vi ikke investert i noen nye selskaper til porteføljen. Vi har imidlertid økt investeringsgraden betydelig i DNB, Marine Harvest og REC Silicon. Videre har vi økt investeringene ytterligere i bl.a. Det norske oljeselskap, Storebrand og Opera Software. Egenkapitalinvesteringene var ved utgangen av måneden fordelt på 34 selskaper, hvorav 33 er notert på Oslo Børs. Ved månedsskiftet var fondet nesten fullinvestert i egenkapitalinstrumenter. Våre største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: DNB 8,8 % Yara International 7,6 % Subsea 7 5,1 % Storebrand 4,9 % Norsk Hydro 4,8 % Marine Harvest 4,7 % Opera Software 4,6 % Siem Offshore 4,1 % Norwegian Property 3,6 % Det norske oljeselskap 3,6 % (51,7% av porteføljen) Andelsverdi: 6813,0090 Materialer & Industri 28,9 % Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 14,8 % IT/Telecom 6,0 % Bankinnskudd 0,5 % Finans 24,9 % Energi 24,8 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 05 Vika, N-01 Oslo

13 Fondsfinans Aktiv April 2014 I april måned var det en positiv utvikling i kursene for børsnoterte norske aksjer. Fondsindeksen steg med 2% i løpet av måneden, og indeksen har steget med 3,8% fra årsskiftet. Fondsfinans Aktiv hadde en positiv verdiutvikling i april på +1,2%. Fra årsskiftet har verdioppgangen vært 2,3%. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av april er den høyeste siden fondets etablering i april Fondsfinans Aktiv er et kombinasjonsfond. Vi gjør oppmerksom på at vedtektene til fondet er blitt endret. Fra og med april måned skal normal investeringsgrad i aksjer være 60%, mot tidligere 80%. Aksjeandelen skal i fremtiden være i intervallet 55% til 65%. Rebalanseringer av aksjeandelen vil derved måtte skje etterhvert som aksjemarkedet endrer seg. Dette er tilsvarende som prinsippet for forvaltningen av «oljefondet». Samtidig vil investeringene i rentebærende papirer kunne ha en lengre løpetid og høyere kredittrisiko enn tidligere. Renteavkastningen vil derved forventes å bli høyere, men noe mer volatil. På den annen side vil fondet som helhet få betydelig redusert volatilitet, ved at aksjeandelen blir redusert. Fullstendige vedtekter for fondet finnes på hjemmesiden til Fondsfinans Kapitalforvaltning. I fondets aksjeportefølje var det en forholdsmessig høyere andel av selskaper med verdioppgang i forhold til fondsindeksen, ettersom nesten 2/3 av selskapene steg i verdi. De selskapene som bidro best til fondets verdioppgang i april var: Yara (+6%), Aker (+11%), Norsk Hydro (+7%), Marine Harvest (+7%), Subsea 7 (+7%), DNB (+4%) og Prosafe (+9%). Av selskaper med verdinedgang kan nevnes Odfjell (-16%) og Songa (-%). I april har fondets portefølje blitt relativt mye endret med sikte på å møte de nye vedtektene for fondet. I løpet av måneden har vi solgt oss ut av de resterende investeringene i Statoil og SR Bank. Dessuten har vi redusert investeringene i bl.a. Aker, Subsea 7, Storebrand, Yara, Norsk Hydro, Opera Software, Orkla, Kværner, Borregaard, Norwegian Property, DNB, WWAsa, Siem Offshore, Songa Offshore, Høegh LNG og flere andre. I april har vi ikke investert i noen nye aksjer til porteføljen. Egenkapitalinvesteringene var ved utgangen av måneden fordelt på 32 selskaper, som alle er notert på Oslo Børs. Ved månedsskiftet utgjorde fondets investeringer i aksjer og egenkapitalbevis drøye 62% av porteføljen, mot 75% ved foregående månedskifte. Ved månedsskiftet var likviditetspostene i form av bankinnskudd, norske bankobligasjoner og noen nyinnkjøpte foretaksobligasjoner. Våre største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: DNB 4,4 % Yara International 3,8 % Opera Software 3,2 % Norsk Hydro 3,2 % SpareBank 1 SMN 3,1 % Siem Offshore 3,0 % Subsea 7 3,0 % Storebrand 2,8 % Marine Harvest 2,6 % Norwegian Property 2,5 % (31,5% av porteføljen) Andelsverdi: 35017,4058 Materialer & Industri 16,9 % Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 11,2 % IT/Telecom 4,3 % Sertifikater og obligasjoner 28,6 % Finans 15,2 % Bankinnskudd 9,0 % Energi 14,7 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 05 Vika, N-01 Oslo 13

14 Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi April 2014 Selskaper i helsesektoren hadde også i april en noe svakere verdiutvikling enn Morgan Stanley verdensindeks. Indeksen for de store internasjonale selskapene i helsesektoren steg med 0,3% i USD, som tilsvarte et fall på -0,4% i NOK. Til sammenligning steg den generelle verdensindeksen (Morgan Stanley World Index) med +0,4% i NOK i mars. Fra årsskiftet har helsesektorindeksen steget med +4,3% i NOK, og helsesektorindeksen har fortsatt en betydelig bedre utvikling enn verdensindeksen, som bare har steget med +0,5%. Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi hadde regnet i NOK en negativ verdiutvikling i april, og fondet falt med -0,5%. Fra årsskiftet har fondet steget med +3,1%. Fondets valutaeksponering blir i henhold til vedtektene ikke valutasikret. Hittil i år er fondets verdiutvikling blitt negativt påvirket av at verdien av NOK har styrket seg. I april var det forholdsmessig store kursbevegelser for mange selskaper i den internasjonale helsesektoren. Dels var det betydelige kursbevegelser i begge retninger som følge av regnskapsfremleggelser. De største kursbevegelsene skjedde likevel for en del selskaper som var involvert i nye prosesser mht. oppkjøp og fusjoner. Store kontantbeholdninger kombinert med lave renter og manglende produktivitet i forskningsporteføljene bidro til at nye strukturelle prosesser ble satt i gang innenfor farmasisektoren. Herunder ble det offentliggjort omfattende transaksjoner og byttehandler mellom de tre store konsernene Novartis, Glaxo og Eli Lilly. Videre ble det kjent at Pfizer ønsker å overta Astra Zeneca, hvilket førte til en stor kursoppgang for Astra Zeneca. Pfizers beveggrunner for å foreta oppkjøpet skal visstnok i stor grad være skattemotivert. Amerikanske Mylan forsøkte seg også på et oppkjøp av svenske Meda i april. Flere bioteknologiselskaper hadde en kursnedgang i april. Nasdaqs bioteknologiindeks falt med -2,7% i USD, og denne indeksen er nå også negativ regnet i NOK fra årsskiftet. I fondets portefølje var det en svak overvekt av antall selskaper med negativ verdiutvikling (i NOK). Best kursutvikling hadde våre investeringer i (norske) Biotec Pharmacon (+27%) og (danske) Bavarian Nordic (+16%), mens (amerikanske) Express Scriptsenn (-%) var den svakeste investeringen. Vi har solgt fondets investering i (tyske) Stada Arzneimittel og restinvesteringen i Biotec Pharmacon. Videre har vi redusert investeringen i (amerikanske) Mylan. Det amerikanske helseserviceselskapet Amerisourcebergen Corp er en ny porteføljeinvestering. Dessuten har vi økt investeringene i Baxter, Hologic, Bayer og Express Scripts. Ved månedsslutt var fondets investeringer fordelt på 33 selskaper. Herav er 2 selskaper notert på Oslo Børs, og de utgjør 4,5% av porteføljen. Øvrige investeringer er i utenlandske selskaper, hvorav 19 er amerikanske. I løpet av måneden er investeringsgraden økt og ved månedsslutt var kontantandelen 2%. Våre største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: Sanofi 5,5 % UCB 5,4 % Bayer 5,0 % Baxter 4,4 % Humana 4,1 % Wellpoint 3,6 % Express Scripts Holding 3,6 % Amerisourcebergen Corp 3,5 % Abbott Laboratories 3,5 % Zimmer Holdings 3,5 % (42,3% av porteføljen) Andelsverdi: 19191,5053 Bankinnskudd 2,03 % Farmasi 38, % Medisinsk utstyr og Diagnostika 23,72 % Bioteknologi 13,51 % Helse tjenester 22,62 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 05 Vika, N-01 Oslo 14

15 Fondsfinans Energi April 2014 Fondet Fondsfinans Alternativ Energi har fått godkjent nye vedtekter av Finanstilsynet og samtidig fått et utvidet investeringsunivers. Fondet har derfor også skiftet navn til Fondsfinans Energi. Av den grunn ble det foretatt en betydelig utskiftning av aksjene i porteføljen i begynnelsen av april. Porteføljen skal nå i større grad reflektere bredden i det globale energiuniverset. MSCI World Energy-indeksen anses å være den som best reflekterer dette universet, og denne indeksen steg 5,8% i lokal valuta i april, og 5,1% i NOK. WilderHill New Energy-indeksen for alternativ energimarkedet falt forøvrig - 4,2% i april. Fondsfinans Energi hadde i april en positiv verdiutvikling på 4,4%. I løpet av årets fire første måneder har fondet steget med,6%. I fondets portefølje steg 25 av 32 investeringer i verdi i april. Best kursutvikling hadde Anadarko Petroleum med 16,7% etter å ha inngått et gunstig forlik i en erstatningssak. Størst absolutt positivt bidrag hadde Royal Dutch Shell som steg med 7%. Posten i Det Norske Oljeselskap bidro også godt etter å ha blitt kjøpt på en gunstig kurs. REC Silicon falt -15% og bidro mest negativt i april. Hittil i år er Rec Silicon likevel den aksjen som har bidratt mest i positivt til fondets gode avkastning. Ved utløpet av måneden var fondet investert i 32 selskaper. Av selskapene var noe under halvparten notert i USD på utenlandske børser, mens aksjer notert i NOK på Oslo Børs utgjorde ca 35%. En stor del av de selskapene som er notert på Oslo Børs har imidlertid det vesentligste av sine inntekter i USD. I henhold til fondets vedtekter skal valutaeksponeringen ikke valutasikres. Kontantandelen var 8,2% ved utgangen av april, og fondet var derved ikke full investert. Vedtektene til fondet er blitt endret. Fra og med april måned er aksjefondets investeringsmandat utvidet fra «Alternativ energi» til «Energi». Fullstendige vedtekter for fondet finnes på hjemmesiden til Fondsfinans Kapitalforvaltning. Våre største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: Royal Dutch Shell 9,2 % ExxonMobil 9,0 % Det norske nljeselskap 8,8 % Halliburton 5,3 % Siem Offshore 4,9 % FMC Technologies 4,8 % BW Offshore 4,6 % Schlumberger 4,6 % Aker 4,4 % Total 4,2 % (59,7% av porteføljen) Raffinering 1,2 % Olje/gassproduksjon 50,3 % Utbygging og drift 28,6 % Rigg og supply 3,8 % Seismikk 3,3 % Bankinnskudd 8,2 % Elproduksjon og Alternativ energi 4,5 % Andelsverdi: 3003,87075 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 05 Vika, N-01 Oslo 15

16 Fondsfinans Kreditt April 2014 Ved utgangen av april rundet Fondsfinans Kreditt ett år, og en kunne samtidig notere seg at 1 års avkastningen siden oppstart var 8,46%. Avkastningen hittil i 2014 og for april måned har vært henholdsvis 2,75 og 0,73%, som annualisert tilsvarer 8,49% og 9,16%. Ved utløpet av måneden var fondet investert i 53 obligasjoner fordelt på 50 selskaper. Andelen høyrente kredittpapirer var 92,3% og de resterende 7,7% var bankinnskudd (0,8%) og AAA boligkreditt (6,9%). Risikorammene med hensyn til kredittrating har vært fullt utnyttet i april. Gjennomsnittlig løpende rente på porteføljen var 6,55% p.a ved månedsslutt. Gjennomsnittlig rente- og kredittdurasjon var henholdsvis 0,8 og 2,3 år. Gjennomsnittlig kredittrating var BB. Antall nye utstedelser av høyrenteobligasjoner i det norske markedet i april var moderat på grunn av påsken. Dog var det veldig mange nyutstedelser mot slutten av måneden. Det har vært en trend i hele år at andelen av obligasjonsutstedelser i svenske korner har økt. Samtidig har markedet åpnet opp for flere obligasjonsutstedelser i selskaper med lavere kredittvurdering. Avkastning siden oppstart Fondsfinans Kreditt 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Fondsfinans Kreditt ST1X Avkastning Fondsfinans Kreditt Fra oppstart 2014 April 30% % Avkastning Portefølje 8,46 2,75 0,73 25% 20% Indeks 1,52 0,45 0, 15% % % Annualisert Portefølje 8,46 8,49 9,16 5% Indeks 1,52 1,36 1,27 0% Porteføljens risikofordeling AAA BBB BBB- BB+ BB BB- B+ B B- Våre største investeringer: Siem Offshore 4,7 % Aker 3,9 % Sparebank 1 Boligkreditt 3,9 % Songa Offshore 3,8 % ICE 3,2 % Grieg Seafood 3,2 % DNO International 3,2 % Odfjell 3,2 % Ewos 3,1 % Kistefos 3,1 % Kontanter/Stat 0,8 % Annet 7,8 % Kjemikalie transport 3,2 % Telekom 5,4 % Eiendom 2,3 % Supply-skip 15,2 % Fordeling på undergrupper: Bank 22,5 % Cruise 3,9 % Fisk 9,5 % (35,3% av porteføljen) Andelsverdi: 465,53 Seismikk 2,3 % Oljeproduksjon 4,3 % Oljeservice 0,4 % Oljeboring 9,6 % Gasstransport 2,4 % Gruvedrift 3,3 % Investerings selskap 7,1 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 05 Vika, N-01 Oslo 16

17 220% 180% Avkastning siste 5 år - Fondsfinans Spar vs OSEFX Fondsfinans Spar OSEFX - Fondsindeksen 140% 0% 60% 20% -20% 09 aug. 09 des. 09 aug. des. 11 aug. 11 des. 11 aug. des. 13 aug. 13 des % 180% Avkastning siste 5 år - Fondsfinans Aktiv vs OSEFX Fondsfinans Aktiv OSEFX - Fondsindeksen 140% 0% 60% 20% -20% 09 aug. 09 des. 09 aug. des. 11 aug. 11 des. 11 aug. des. 13 aug. 13 des % 140% 0% 0% 80% 60% 40% 20% 0% -20% Avkastning siste 5 år - Fondsfinans Farmasi Bioteknologi 09 aug. 09 des. 09 aug. des. 11 aug. 11 des. 11 aug. des. 13 aug. 13 des % Avkastning siste 5 år - Fondsfinans (Alternativ) Energi 20% 0% -20% -40% -60% 09 aug. 09 des. 09 aug. des. 11 aug. 11 des. 11 aug. des. 13 aug. 13 des Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 05 Vika, N-01 Oslo 17

Markedsrapport januar 2014

Markedsrapport januar 2014 Markedsrapport januar 2014 Oslo, 10. februar 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventningene til økonomisk vekst er fortsatt gode, men det er økende frykt for en nedkjøling av den

Detaljer

Markedsrapport mars 2014

Markedsrapport mars 2014 Markedsrapport mars 2014 Oslo, 8.april 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den russiske tilraningen av Krim-halvøya fra Ukraina har kun ført til mindre bevegelser i kapitalmarkedene.

Detaljer

Markedsrapport mai 2014

Markedsrapport mai 2014 Markedsrapport mai 2014 Oslo, 11.juni 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den økonomiske veksten i verden er fortsatt ujevnt fordelt, og relativt svak i flere land. Internasjonale

Detaljer

Markedsrapport november 2013

Markedsrapport november 2013 Markedsrapport november 2013 Oslo, 9. desember 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventningene til global økonomisk vekst i 2014 er ikke endret. ECB satte likevel ned sentralbankrenten

Detaljer

Markedsrapport juli 2014

Markedsrapport juli 2014 Markedsrapport juli 2014 Oslo, 6. august 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Til tross for ytterligere økt geopolitisk uro kombinert med høyere økonomisk vekst, var det i juli en nedgang

Detaljer

Markedsrapport desember 2012

Markedsrapport desember 2012 Markedsrapport desember 2012 Oslo, 7. januar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det ingen større endringer i forventningene til den globale veksten. Det var en nedgang

Detaljer

Markedsrapport desember 2013

Markedsrapport desember 2013 Markedsrapport desember 2013 Oslo, 6. januar 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes at den økonomiske veksten i verden blir noe høyere i 2014 enn i 2013. Også i desember

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventninger om fortsatt stor likviditetstilførsel fra sentralbankene bidro til ytterligere rentenedgang

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Markedsrapport september 2014

Markedsrapport september 2014 Markedsrapport september 2014 Oslo, 7. oktober 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Global økonomisk vekst forventes fortsatt å være relativt moderat. Oljeprisene falt videre, og andre

Detaljer

Markedsrapport november 2014

Markedsrapport november 2014 Markedsrapport november 2014 Oslo, 8. desember 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oljeprisene falt kraftig i november. Det er fortsatt store forskjeller i forventningene til global

Detaljer

Markedsrapport januar 2013

Markedsrapport januar 2013 Markedsrapport januar 2013 Oslo, 5. februar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det var god kursoppgang i de fleste aksjemarkeder i januar. Frykten for en global økonomisk resesjon

Detaljer

Markedsrapport juli 2013

Markedsrapport juli 2013 Markedsrapport juli 2013 Oslo, 6. august 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering De økonomiske utsiktene for eurosonen synes noe bedre. Verdien av USD svekket seg. Samtidig var det en

Detaljer

Markedsrapport november 2014

Markedsrapport november 2014 Markedsrapport november 2014 Oslo, 8. desember 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oljeprisene falt kraftig i november. Det er fortsatt store forskjeller i forventningene til global

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Markedsrapport april 2015

Markedsrapport april 2015 Markedsrapport april 2015 Oslo, 08. mai 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale økonomiske veksten fortsetter. Internasjonalt var det en oppgang i både langsiktige statsrenter

Detaljer

Markedsrapport april 2013

Markedsrapport april 2013 Markedsrapport april 213 Oslo, 7. mai 213 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Til tross for omlag uendret konjunkturbilde, falt internasjonale olje og råvarepriser i april. Det var en sterk

Detaljer

Markedsrapport august 2013

Markedsrapport august 2013 Markedsrapport august 2013 Oslo, 5. september 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering På aggregert basis er det fortsatt tilfredsstillende vekst i verdensøkonomien. Økende politisk usikkerhet

Detaljer

Markedsrapport oktober 2013

Markedsrapport oktober 2013 Markedsrapport oktober 2013 Oslo, 6. november 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes at den globale økonomiske veksten øker i 2014. Internasjonale aksjemarkeder steg videre

Detaljer

Markedsrapport desember 2014

Markedsrapport desember 2014 Markedsrapport desember 2014 Oslo, 9. januar 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Også i desember var det et kraftig fall i oljeprisene. Den internasjonale verdien av NOK ble følgelig

Detaljer

Markedsrapport oktober 2014

Markedsrapport oktober 2014 Markedsrapport oktober 2014 Oslo, 6. november 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Utsiktene for global økonomisk vekst er fortsatt moderate. Oljeprisen falt videre i oktober, mens

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

Markedsrapport mai 2013

Markedsrapport mai 2013 Markedsrapport mai 2013 Oslo, 6. juni 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I mai steg langsiktige amerikanske statsrenter betydelig. Samtidig steg verdien av USD. Den sterke kursoppgangen

Detaljer

Markedsrapport mars 2013

Markedsrapport mars 2013 Markedsrapport mars 213 Oslo, 4. april 213 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Finansielle problemer på Kypros bidro til en ny svekkelse av verdien av Euro. De globale vekstimpulsene er

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedsrapport februar 2013

Markedsrapport februar 2013 Markedsrapport februar 2013 Oslo, 5. mars 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Internasjonale råvarepriser sank samtidig som den internasjonale verdien av USD steg. Oljeprisen falt

Detaljer

Markedsrapport juni 2014

Markedsrapport juni 2014 Markedsrapport juni 2014 Oslo, 2.juli 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I juni bidro økende geopolitisk uro til prisoppgang for olje og metaller. Samtidig steg aksjekursene globalt

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Markedsrapport oktober 2012

Markedsrapport oktober 2012 Markedsrapport oktober 2012 Oslo, 6. november 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det globale vekstbildet er omtrent uforandret, med en svak og ujevn vekst. I oktober er likevel de

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedsrapport mars 2012

Markedsrapport mars 2012 Markedsrapport mars 2012 Oslo, 10. april 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt var det en nedgang i råvarepriser i mars, men oljeprisene holdt seg på et svært høyt nivå. Konjunkturutsiktene

Detaljer

Markedsrapport juni 2015

Markedsrapport juni 2015 Markedsrapport juni 2015 Oslo, 7. juli 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Økonomiske vekstforventninger er blitt noe lavere, men langsiktige statsrenter fortsatte å stige i juni.

Detaljer

Markedsrapport januar 2016

Markedsrapport januar 2016 Markedsrapport januar 2016 Oslo, 5. februar 2016 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering På verdens aksjebørser var det store fall i kursene i årets første måned. Samtidig falt lange statsrenter,

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Markedsrapport juli 2012

Markedsrapport juli 2012 Markedsrapport juli 2012 Oslo, 06. august 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Rekordhøye priser på flere matvarer. Oljeprisene steg. Internasjonale aksjemarkeder steg. Sentralbankrentene

Detaljer

Markedsrapport august 2012

Markedsrapport august 2012 Markedsrapport august 2012 Oslo, 06. september 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering August var en måned med høye oljepriser og økning i aksjeverdiene på Oslo Børs. Det var samtidig

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Markedsrapport januar 2015

Markedsrapport januar 2015 Markedsrapport januar 2015 Oslo, 5. februar 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Olje- og råvarepriser falt ytterligere i januar. Den europeiske sentralbanken varslet om betydelige

Detaljer

Markedsrapport februar 2015

Markedsrapport februar 2015 Markedsrapport februar 2015 Oslo, 5. mars 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Etter sju måneder med nedgang økte oljeprisene i februar. Langsiktige statsrenter ble høyere i USA, og

Detaljer

Markedsrapport mars 2015

Markedsrapport mars 2015 Markedsrapport mars 2015 Oslo, 10. april 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det var nedgang i internasjonale priser på olje og andre råvarer i mars. Verdien av USD styrket seg ytterligere

Detaljer

Markedsrapport desember 2015

Markedsrapport desember 2015 Markedsrapport desember 2015 Oslo, 7. januar 2016 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det en kraftig nedgang i prisene på råolje og gass. Samtidig svekket verdien av NOK

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar Månedsrapport 2/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 472,1 0,3 0,9 6,3 15,1 Dow Jones 14009,8 1,1 0,8 7,0 8,9 Brent 116,4-0,3 2,6 12,0 5,9 EURNOK 7,4379-0,1 0,1-1,4 2,7 USDNOK 5,4695

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Markedsrapport juli 2015

Markedsrapport juli 2015 Markedsrapport juli 2015 Oslo, 7. august 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I juli var økonomiske signaler og impulser varierte og til dels motstridende. Generelt var det nedgang

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Markedsrapport juni 2013

Markedsrapport juni 2013 Markedsrapport juni 2013 Oslo, 3. juli 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Langsiktige statsrenter steg globalt i juni. Flere råvarepriser fortsatte å falle, og prisfallet var særlig

Detaljer

Markedsrapport august 2015

Markedsrapport august 2015 Markedsrapport august 2015 Oslo, 8. september 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering August ble en måned med store kursbevegelser, og det var en solid nedgang i de fleste aksjemarkeder.

Detaljer

Markedsrapport mai 2012

Markedsrapport mai 2012 Markedsrapport mai 2012 Oslo, 07. juni 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Økende usikkerhet om den globale økonomiske veksten og gjeldsproblemene i euroområdet preget finansmarkedene

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling Statens pensjonsfond Norge OPPGANG I MARKEDENE Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på 5,8 prosent i første kvartal. Det var 0,2 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens avkastning. Aksjeandelen

Detaljer

Markedsrapport januar 2011

Markedsrapport januar 2011 Markedsrapport januar 2011 Oslo, 9. februar 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Januar er ofte en god måned for aksjemarkedsinvestorer. Slik ble det også i år. En betydelig tilførsel

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Markedsrapport desember 2011

Markedsrapport desember 2011 Markedsrapport desember 2011 Oslo, 6. januar 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det blandede signaler om den økonomiske veksten i verden. Usikkerheten om den europeiske

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling STATENS PENSJONSFOND NORGE PORTEFØLJEUTVIKLING GOD MERAVKASTNING I TREDJE KVARTAL Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på 0,4 prosent i tredje kvartal. Det var 0,8 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

Markedsrapport september 2012

Markedsrapport september 2012 Markedsrapport september 2012 Oslo, 4. oktober 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det er sprikende forventninger til veksten i verdensøkonomien. Prisutviklingen for råvarer gir heller

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

Månedsrapport 28.02.2015. Portefølje KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296

Månedsrapport 28.02.2015. Portefølje KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296 Månedsrapport Portefølje KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296 28.02.2015 KOMPONISTENES VEDERLAGSFOND 016870201296 Historisk avkastning (%) Startdato 17.12.1996 KOMPONISTENES VEDER 016870201296 Etter

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling STATENS PENSJONSFOND NORGE PORTEFØLJEUTVIKLING GOD UTVIKLING I ANDRE KVARTAL Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på 6,7 prosent i andre kvartal, og kapitalen var 183,5 milliarder kroner per

Detaljer

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 %

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 % Porteføljekommentar September 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,8 % eller 240 754 kr i september. Så langt i 2013 er porteføljen opp 4,2 % eller 1

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling Statens pensjonsfond Norge Andre kvartal AVVENTENDE MARKEDER Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på -0,3 prosent i andre kvartal. Det var 0,1 prosentpoeng svakere enn referanseindeksens avkastning.

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Metaller & Energi Prisendring i USD 6 % 5 % 0 % Gull. Kobber. Alumium. Landbruksprodukter 15 % 2 % -1 % -2 % Hvete. Ris. Gummi

Metaller & Energi Prisendring i USD 6 % 5 % 0 % Gull. Kobber. Alumium. Landbruksprodukter 15 % 2 % -1 % -2 % Hvete. Ris. Gummi Markedsrapport april 2012 Oslo, 07. mai 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale veksten antas å være rundt 3,5%, men det er fortsatt store forskjeller i landenes økonomiske

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning

Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning Oslo, 4. juli 2013 Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning Første halvår 2013 har gitt tilfredsstillende avkastning for aksjeinvestorer. Oslo Børs Fondsindeks har steget 6,3%, mens

Detaljer

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no PRESSEKONFERANSE - 9. august 213 2. KVARTAL 213 www.nbim.no Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner, 3. juni 213 4 5 4 397 4 5 4 Aktivaklasse Verdi Prosentandel fond 4 3 5 Aksjer 2 785 63,4%

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 BNP (brutto nasjonalprodukt) i OECD årlig vekst (%) MAKRO 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedtrekkene

Detaljer

Markedsrapport oktober 2011

Markedsrapport oktober 2011 Markedsrapport oktober 2011 Oslo, 4. november 2011 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det økonomiske nyhetsbildet ble også i oktober preget av problemene i europeisk økonomi og eurosamarbeidet.

Detaljer

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no Aksjestatestikk årsskife 14/15 Oversikt: Verdi: 2012 2013 2014 Kvinner: 14,196,427,472 16,189,340,801 15,810,296,390 Menn: 48,396,337,759 58,234,871,293 53,946,681,470 Totalt: 62,592,765,231 74,424,212,094

Detaljer

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar Månedsrapport 01/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 453,6-0,2 1,6 1,0 15,1 Dow Jones 13412,6 2,4 2,1-0,6 8,2 Brent 111,9-0,5 0,8 5,3 5,1 EURNOK 7,2965-0,2 1,1 1,9 5,8 USDNOK 5,5663

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Markedsrapport juni 2012

Markedsrapport juni 2012 Markedsrapport juni 2012 Oslo, 04. juli 2012 Image Kipper Williams and/or commissioning clients. All rights reserved Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Finansproblemene i euroområdet preget

Detaljer

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008 MÅNEDENS HOLBERgRAF Mars 28 Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n So ur c e : R e u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Økonomiske perspektiver, årstalen 2009 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem

Økonomiske perspektiver, årstalen 2009 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem Økonomiske perspektiver, årstalen 9 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem Penger og Kreditt /9 Figur Aksjekurser. Fall i alle land og markeder. Indeks.. januar = a. Aksjekurser Fremvoksende

Detaljer

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge. Folketrygdfondet 40 år

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge. Folketrygdfondet 40 år Halvårsrapport 2007 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Folketrygdfondet 40 år Godt resultat for Statens pensjonsfond Norge for første halvår 2007 Resultat 10,7 mrd. kroner - 10,0 prosent

Detaljer

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Informasjonskveld Felix Konferansesenter Jarle Sjo Investeringsdirektør 25. mars 2014 God absoluttavkastning i 2013 Absolutt avkastning aksjefond 2013 60 50 53,5

Detaljer