Markedskommentar P. 1 Dato

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012"

Transkript

1 Markedskommentar P. 1 Dato

2 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode i markedene, og aksjekursene har gått kraftig ned. Det greske valget var sentralt i dette, da man fryktet at valgresultatet kunne lede til en gresk euro-exit. Konsekvensene av dette ble for første gang diskutert åpent og førte følgelig til stor usikkerhet i markedene. Den 18. juni ble det klart at proinnstrammingspartiene vant det greske valget, og dermed er faren for Hellas forlater eurosamarbeidet redusert, men fremdeles tilstede. 25, % 2, % 15, % 1, % 5, %, % -5, % -1, % -15, % -2, % -25, % Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK MSCI US MSCI Japan FTSE 1 UK MSCI World MSCI Europe MSCI Emerging Markets OSEBX 3. kvartal kvartal kvartal kvartal 212 Spania har også vært i fokus det siste kvartalet. Oppmerksomheten har vært knyttet til den økonomiske utviklingen i Spania, med svak realøkonomi, store budsjettunderskudd og problemer i banksektoren. Spanske myndigheter måtte i juni be om krisehjelp for å rekapitalisere bankene sine, og det er første gang et stort euroland har bedt om hjelp. Det har vært et svært turbulent kvartal i markedene. Avkastningen på Oslo børs -4,6%, mens den på verdensbasis, målt ved MSCI World, har vært på -,7%. Hittil i år har avkastningen vært henholdsvis 5,8% og 5,5 %. Avkastning i internasjonale aksjemarkeder sammenlignet med OSEBX siste 5 år (25 = indeks) 23 MSCI, Europe MSCI, USA 21 FTSE, UK MSCI, World 19 MSCI, Japan MSCI, Emerging Markets OSEBX, Norway jul. 7 jan. 8 jul. 8 jan. 9 jul. 9 jan. 1 jul. 1 jan. 11 jul. 11 jan. 12 P. 2 Dato

3 Rentemarkedet De økonomiske vekstutsiktene ser svake ut og en naturlig konsekvens av lavere forventninger om fremtidig økonomisk vekst er at de lange rentene faller. Både USAs, Eurosonens og Norges lange renter har sunket det siste kvartalet, og disse er nå på svært lave nivåer. 4,5 4 3,5 3 2,5 Utvikling i 5-årige markedsrenter Det har blitt avholdt rentemøter i blant annet USA, Storbritannia, Danmark og Norge det siste kvartalet. Både USA, Storbritannia og Norge holdt renten uendret. Norges Bank skriver i sin pressemelding at selv om det er tegn til at veksten i norsk økonomi er sterkere enn ventet, er usikkerheten rundt utviklingen i Europa større enn på lenge og den økonomiske veksten hos Norges handelspartnere ventes å bli lavere enn tidligere anslått. Dermed ser ikke Norges Bank at argumentene for rentenedsettelsen fra forrige rentemøte er vesentlig endret. Norges Bank justerer opp rentebanen i sin siste pengepolitiske rapport og sier dermed at renteoppgangen vil komme tidligere enn de antok i forrige rapport. 3 2,5 2 1,5 1,5 2 1,5 1,5 USA 5-årig swap Eurosonen 5-årig swap Norge 5-årig swap jul. 11 aug. 11 sep. 11 okt. 11 nov. 11 des. 11 jan. 12 feb. 12 mar. 12 apr. 12 mai. 12 jun. 12 Utvikling i styringsrenter Norge UK Sverige EU USA P. 3 Dato

4 Kredittmarkedet Grafen til høyre viser utviklingen i statsrentene for Spania og Italia sammenlignet med Frankrike og Tyskland som har høyest kredittverdighet innenfor Eurosonen. Italia og Spanias statsrenter er på et markant høyrere nivå enn ved utgangen av første kvartal. Tyskland og Frankrikes statsrenter er på et lavere nivå enn ved utgangen av forrige kvartal, men har steget noe siden begynnelsen av juni. Den markante økningen i differansen i statsrenter mellom landene med høyest og lavest kredittverdighet frem til juni skyldtes at markedet har reagert med flight-to-quality grunnet den mulige greske euro-exiten, samt frykt for en spansk bankkollaps. Utvikling i europeiske statsrenter 8 Frankrike Italia 7 Tyskland Spania jun. 1 sep. 1 des. 1 mar. 11 jun. 11 sep. 11 des. 11 mar. 12 jun. 12 CDS-spread for utvalgte stater målt i basispunkter Spanske myndigheter har som tidligere nevnt bedt om krisehjelp for å rekapitalisere bankene sine, og forrige ukes EU-toppmøte gjorde det klart at krisefondene skal brukes til å støtte bankene direkte, noe som vil begrense veksten i spansk statsgjeld. Kravet om at EUs støtte til spanske banker skal ha preferanse fremfor annen gjeld ble også frafalt. Dette vil kunne bedre spanske statsrenter, samt rating og finansieringssituasjonen til spanske banker Norge Danmark USA UK Sverige P. 4 Dato

5 Makrobildet Tall for kvartalsvis bruttonasjonalprodukt bekrefter at Norge har vært skjermet fra de økonomiske urolighetene i resten av verden. Tall fra SSB viser at sesongjustert BNP for Fastlands-Norge økte med 1,1 prosent i 1. kvartal i 212, etter en vekst på,8 prosent de to foregående kvartalene. Veksten var langt høyere enn de fleste hadde forventet. Vekst i petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart bidro til at BNP totalt økte med 1,4 prosent. Til sammenligning opplevde Euroområdet en nullvekst i 1. kvartal, Storbritannia rapporterer en negativ vekst i BNP på,3 prosent, mens USAs BNP vokste med,5 prosent. Japan og Sverige overrasket positive med en vekst på henholdsvis 1, og,8 prosent. Norges Bank forventer en negativ vekst i BNP i Euroområdet på,75 prosent i 212. For Norges handelspartnere forventer de en samlet vekst på,75 prosent. I grafen til høyre vises utvikling i oljepris. Oljeprisen har falt markant siden begynnelsen av mars, og er nå 24 % lavere enn ved utgangen av første kvartal. Prisfallet skyldes trolig at risikopremien tilknyttet Iran og militær intervensjon fra USA og Israel er borte, generelt dårlige vekstutsikter i Europa, USA og Kina, økende produksjon i Saudi-Arabia i tillegg til at investorer søker seg mot sikrere investeringer. P. 5 Dato ,5 % 2, % 1,5 % 1, %,5 %, % -,5 % -1, % -1,5 % Euroområdet Norge Sverige UK Japan Kvartalsvis BNP-vekst nasjonalt og internasjonalt USA 1,4 % 1,1 % 1, %,7 %,7 %,7 %,8 %,6 %,6 %,4 %,5 %,3 %,1 %,1 %, %, % -,1 % -,3 % -,3 % -,3 % -,3 % -1, % Utvikling i oljepris Oljepris 1,9 % 1,4 % 2. kvartal kvartal kvartal kvartal 212

6 Valuta Den norske økonomien har vært mindre påvirket av den internasjonale uroen enn andre land. Det viser seg imidlertid at når uroen i finansmarkedene tiltar i styrke svekker vanligvis kronen seg mot de store valutaene. Dette kan skyldes at den norske kronen anses som en liten valuta og at markedet forventer at en svak utvikling i verdensøkonomien etter hvert også vil føre til lavere råvarepriser og vekst også i Norge. I april og mai, som var turbulent måneder i markedene, svekket seg kronen seg mot dollar, pund og yen. Den har imidlertid styrket seg mot disse valutaene i juni når uroen begynte å avta Daglig utvikling i valuta USD EUR JPY GBP Det siste kvartalet har den norske kronen svekket seg 4,6 % mot dollaren, 2,6 prosent mot pundet og hele 8,5 prosent mot den japanske yenen. Investorer har dermed tjent på å ikke være valutasikret denne måneden. Kronen er tilnærmet uendret mot euroen det siste kvartalet. Målt med I-44, importveid kronekurs, ser vi at kronen har svekket seg mot valutaene til Norges viktigste handelspartnere det siste kvartalet mar jun sep des mar. 212 Importveid kronekurs P. 6 Dato

7 Oppsummering 2. kvartal har vært et turbulent kvartal i markedene. I juni raste aksjemarkedene og Oslo børs var blant annet ned 8,7 prosent sammenlignet med utgangen av april. Man så en kapitalflukt mot sikrere investeringer, og land som USA, Tyskland og Norge nådde historiske bunnivå på sine statsobligasjoner. Oppmerksomheten var rettet mot det greske nyvalget, hvor man fryktet at utfallet kunne lede til en gresk euro-exit, samt Spania og den spanske banksektoren. I juni har aksjemarkedene tatt seg opp igjen, men nivået er på et lavere nivå enn ved utgangen av første kvartal. Pro-innstrammingspartiene vant det greske valget, noe som reduserer sannsynligheten for at Hellas byter ut av valutasamarbeidet. I tillegg ble det på forrige ukes EU-toppmøte klart at krisefondene skal brukes til å støtte bankene direkte, noe som vil begrense veksten i spansk statsgjeld. Den fremtidige økonomiske veksten blir stadig nedjustert for Euro-området, og den økonomiske krisen er på ingen måte over for Europa. I Norge går det derimot svært bra, og Norges Bank oppjusterte nettopp rentebanen da veksten i den norske økonomien har vært bedre enn ventet. P. 7 Dato

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2012

EKSPORTEN I MAI 2012 JLR/ 18.6. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I MAI 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Mai 2012 Verdiendring

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2012

EKSPORTEN I JANUAR 2012 JLR/ 15.2. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JANUAR 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Januar 2012 Verdiendring

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet utsiktene framover NOVEMBER 2013 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 2013 OPPSUMMERING OG VURDERINGER 3 Økonomi verdipapirmarkeder 3 Risikofaktorer

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015 Intro Denne uken var fokuset på rentemøtet i FOMC, Federal Market Open Committee, hvor rentebeskjeden ble offentliggjort på onsdag kveld. Ved dette

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

Internasjonal og norsk økonomi Noe mer alvorlig er på gang

Internasjonal og norsk økonomi Noe mer alvorlig er på gang Internasjonal og norsk økonomi Noe mer alvorlig er på gang Av Ole Berrefjord, TOPPLEDERSKAP Berrefjord & Thomassen AS, 21. Juni 2013 Utover våren har verdensøkonomien slakket ytterligere ned på tempoet.

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 2000 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold Hovedtall for forvaltningen 1996 2000 4 Forord 5 Statens petroleumsfond 1990-2000 7 Beretningsdel Temadel

Detaljer

Konjunkturutviklingen i Norge

Konjunkturutviklingen i Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/21 Konjunkturutviklingen i Norge Offentlig forvaltning og økonomisk politikk Finanspolitikken Styringen av statens utgifter og inntekter har stor betydning for samlet

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Den internasjonale finansuroen og virkningene for norsk finansvirksomhet. Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet CME, Handelshøyskolen BI, 13.

Den internasjonale finansuroen og virkningene for norsk finansvirksomhet. Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet CME, Handelshøyskolen BI, 13. Den internasjonale finansuroen og virkningene for norsk finansvirksomhet Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet CME, Handelshøyskolen BI, 13.mars 28 SJOKKERENDE VEKKERE Fallende boligpriser i USA ga økende

Detaljer

LAVE RENTER I LANG, LANG TID FREMOVER

LAVE RENTER I LANG, LANG TID FREMOVER Eiendomsverdis bank og finansdag 2014 Hotell Bristol, 30. oktober 2014 LAVE RENTER I LANG, LANG TID FREMOVER arne jon isachsen 2 1. Lang, lang tid 2. Lange renter har sunket over alt 3. Vil ikke ha finansielle

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Da Newton tapte 30 mill.

Da Newton tapte 30 mill. Da Newton tapte 30 mill. Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Foto: Max-Emil King Utvikling sist måned og hittil i 2014 Klikk her for

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

Pengepolitikk under et inflasjonsmål*

Pengepolitikk under et inflasjonsmål* Norsk Økonomisk Tidsskrift 119 (2005) s. 16-38 Pengepolitikk under et inflasjonsmål* Øistein Røisland A og Tommy Sveen B Norges Bank Sammendrag I denne artikkelen utvikler vi et pedagogisk rammeverk, i

Detaljer

Å lene seg på renter. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd

Å lene seg på renter. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Å lene seg på renter Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Utvikling sist måned & 2012 Foto: Jarle Aabø Klikk her for å lese mer Når

Detaljer

Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013

Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013 Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013 Norsk handel med lavere vekst i vente Norsk varehandel påvirkes av den generelle utviklingen i norsk økonomi og de svake internasjonale konjunkturene. Slik har

Detaljer

Finanspolitikk og finanskrise hvilken effekt har egentlig finanspolitikken?

Finanspolitikk og finanskrise hvilken effekt har egentlig finanspolitikken? Finanspolitikk og finanskrise hvilken effekt har egentlig finanspolitikken? Nina Larsson Midthjell, doktorgradsstipendiat ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo 1 Artikkelen drøfter i hvilken utstrekning

Detaljer

Finanskrisen hvordan kunne det skje?

Finanskrisen hvordan kunne det skje? Steinar Holden Finanskrisen hvordan kunne det skje? Finanskrisen skyldes et samspill av flere faktorer. Finansmarkedene har vært preget av kraftig vekst, rask innovasjon og et sterkt ønske om profitt.

Detaljer