Markedsrapport august 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport august 2012"

Transkript

1 Markedsrapport august 2012 Oslo, 06. september 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering August var en måned med høye oljepriser og økning i aksjeverdiene på Oslo Børs. Det var samtidig en sterk verdiutvikling for norske kroner og det norske rentenivået er historisk svært lavt. Den internasjonale verdien av euro styrket seg i august samtidig som det var noe mindre pessimisme rundt de økonomiske problemene i Euroområdet. Konjunkturer og råvarer Økonomenes forventninger til den globale økonomiske veksten opprettholdes fortsatt til å være i overkant av 3%. Veksten er veldig ujevnt fordelt mellom landene. Siden en stor del av veksten i de siste årene har skjedd, og forventes å skje, i land med svakt statistikkgrunnlag og «statistikkmoral» er det en frykt for at veksten reelt sett er svakere enn de offisielle vekstanslagene. Særlig er det stor usikkerhet rundt veksttakten i den kinesiske økonomien som har hatt den største andelen av global vekst i de siste årene. Den økonomiske veksten i Kina i år synes likevel å være høyere enn 7% og dette representerer fortsatt en formidabel vekst. Usikkerheten rundt kinesisk vekst skyldes også det forestående skifte av lederskap i landet. Det er likevel en kjensgjerning at de kinesiske myndighetene har en betydelig økonomisk frihetsgrad til å stimulere det innenlandske konsumet i Kina. Samtidig vil Kina kanskje bruke enda større midler på militære tiltak. I USA synes veksten i år å bli høyere enn 2%. Boligprisene har også begynt å stige i enkelte områder av landet. Konsensusanslagene for utviklingen i Euroområdet er at det vil skje en nedgang i verdiskapningen i år. Med de offentlige innsparingstiltakene som mange av landene i euroområdet har iverksatt er det naturlig at det private konsumet samtidig går ned.

2 Flere av landene i euroområdet synes å ha kommet et godt stykke på veien med å tilpasse de offentlige budsjettene til de mulige økonomiske rammebetingelsene. Det forventes at veksten i euroområdet i 2013 vil kunne bli svakt positiv. Dels skyldes dette at landenes internasjonale konkurranseevne er blitt styrket som følge av verdinedgangen for euro. Med en gjennomsnittlig arbeidsledighet godt over 10% i euroområdet er det for tiden små krav om økte lønninger til europeiske arbeidere. Gjennom sommermånedene har det vært en utvikling i noen råvarepriser som vil kunne ha en dempende effekt på den økonomiske veksten. Først og fremst gjelder dette utviklingen i en del sentrale matvarepriser, men også oljeprisen har steget. I august var oppgangen i Rogers råvareindeks nesten 5% i USD, som også tilsvarer oppgangen i råvareprisindeksen siden årsskiftet. I august steg oljeprisen (Brent-oljen) til 115 USD, en stigning på 9% for måneden isolert. Siden årsskiftet er oljeprisen 7% høyere i USD og 4% høyere i NOK. Utviklingen i oljeprisen har i år utviklet seg annerledes enn prisen på kull, som har gått ned både i august og fra nyttår. Etter den sterke oppgangen i mais- og kornpriser i juli, var det en liten markedsmessig korreksjon i august. Prisoppgangen for matvarer siden årsskiftet er svært høy og vil kunne medføre inflasjon og levekårsnedgang i noen fattige land. Prisen på jernmalm falt sterkt i august. Dette skyldes frykt for en lavere vekst i den kinesiske etterspørselen etter innsatsvarer til landets industriproduksjon. Prisene på en del sentrale metaller som aluminium og kobber var derimot omtrent uendret (i USD). Metaller & Energi Prisendring i USD August Hittil i år % 13 % 1 8 % 1 11 % 9 % 7 % 5 % 8 % 1 % 1 % 1 % -1-6 % -7 % -6 % -2 Sølv Diesel Eur. Naturgass Olje (brent) Gull Kobber Alumium Nikkel -15 % Kull -14 % -13 % Am. Naturgass Appelsin Juice -22 % 12 % Kakao 26 % 8 % Bomull -17 % 3 % Soyabønner 47 % Landbruksprodukter Prisendring i USD 1 % Gummi -14 % Mais 24 % -2 % Hvete 33 % -4 % Ris 3 % August -6 % Kaffe -27 % Hittil i år -13 % Sukker -15 %

3 % 10 års statsobligasjonsrenter % Norge Spania Italia Tyskland des. 11 jan. 12 feb. 12 mar. 12 apr. 12 mai. 12 jun. 12 jul. 12 aug. 12 Eurokrisen synes å avta Spansk 2 årig statsobligasjonsrente Italiensk 2 årig statsobligasjonsrente des. 10 feb. 11 apr. 11 jun. 11 aug. 11 okt. 11 des. 11 feb. 12 apr. 12 jun. 12 aug. 12 Renter og valuta I august skjedde det endringer i rentekurvene («yield-kurven») i flere land. Generelt økte stigningen i rentekurven ved at de kortsiktige rentenivåene falt og de langsiktige rentenivåene steg. Dette var en markedsmessig utvikling som skjedde i statsrentenivåene for både tyske, amerikanske og norske statsobligasjoner. I år har sentralbankene tilført store mengder med likviditet til banksystemene. Det forventes at de kortsiktige sentralbankrentenivåene vil bli holdt lave i en god stund fremover, både i USA og Europa. Ingen sentralbanksjefer i den vestlige verden synes for tiden å være det minste bekymret over risikoen for at høy pengemengdevekst vil kunne lede til inflasjon. Kortsiktige tyske og danske statsobligasjoner gir fortiden negativ renteavkastning!! Sentrale rentenivåer (pr ) Sentralbankrente 3 mnd. rente 10 års statsobl USA 0,25 0,42 1,55 Euro 0,75 0,28 1,33 Norge 1,50 2,06 1,98 For de kortsiktige italienske og spanske statsobligasjonene var det i august en relativt stor rentenedgang. Markedsaktørene tror nå i større grad at ECB (den europeiske sentralbanken) vil komme landene til unnsetning ved direkte kjøp av statsobligasjoner i markedene. Nylige uttalelser fra sentralbanksjef Draghi tolkes i den retningen.

4 EUROUSD Europeiske varer vinner konkuransekraft 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 des. 07 feb. 08 apr. 08 jun. 08 aug. 08 okt. 08 des. 08 feb. 09 apr. 09 jun. 09 aug. 09 okt. 09 des. 09 feb. 10 apr. 10 jun. 10 aug. 10 okt. 10 des. 10 feb. 11 apr. 11 jun. 11 aug. 11 okt. 11 des. 11 feb. 12 apr. 12 jun. 12 aug. 12 Verdien av euro og de (for tiden) tilknyttede valutaene danske kroner (DKK) og sveitserfranc (CHF) styrket seg i august mot USD. Dette kan tilskrives en mindre frykt for et mulig kollaps av eurosamarbeidet. Verdien av euro i forhold til USD er likevel fortsatt lavere enn ved årets start. Tradisjonelle råvarevalutaer som australske Dollar (AUD) og sør-afrikanske Rand (ZAR) hadde en svært svak verdiutvikling i august. Norske kroner (NOK) viste derimot den sterkeste verdiutviklingen av verdens valutaer. Hittil i år Brasilianske Real-10,8 % Syd Afrikanske Rand Danske Kroner Euro Sveitsiske Franc Valutakurser Endring mot NOK -6,6 % -6,1 % -5,9 % -4,6 % Fra årsskiftet har NOK styrket seg i verdi mot de fleste av verdens store valutaer med unntak av Mexicanske Pesos, svenske kroner og singaporske dollar. Ved utgangen av august var euroen notert til 7,29 NOK, som nesten er det laveste nivået noensinne. Dette er 6% lavere enn nivået ved årets start. Ved utgangen av august ble USD notert til 5,80 NOK, et fall på 3% siden årsskiftet. Japanske Yen US Dollar Australske Dollar Taiwanske Dollar Syd Koreanske Won Britiske Pund -4,6 % -2,9 % -2,3 % -1,7 % -0,7 % -0,7 % Sentrale valutaer mot NOK New Zealandske Dollar -0,1 % Pr %-endring i august %-endring i 2012 Canadiske Dollar 0,1 % USD 5,80 3,7 % 2,9 % EURO 7,29 1,7 % 5,9 % SEK 0,88 1,1 % 1, GBP 9,20 2,5 % 0,7 % JPY 7,41 4, 4,6 % CHF 6,07 1,7 % 4,6 % Singapore Dollar 0,8 % Svenske Kroner 1, Mexikanske Peso 2,3 % -15, -10, -5, 0, 5,

5 10,5 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 des. 07 feb. 08 apr. 08 jun. 08 aug. 08 okt. 08 des. 08 feb. 09 apr. 09 jun. 09 aug. 09 okt. 09 des. 09 feb. 10 apr. 10 jun. 10 aug. 10 okt. 10 des. 10 feb. 11 apr. 11 jun. 11 aug. 11 okt. 11 des. 11 feb. 12 apr. 12 jun. 12 aug. 12 EURONOK Billig for normenn å reise på ferie til EU Den sterke verdiutviklingen for NOK skyldes at norsk økonomi er svært sterk og at den norske staten som låntager er en av de få gjenværende med reell AAA rangering hos investorene. Andre valutaer i samme kategori er SEK og CHF. Sveitserne har imidlertid valgt å knytte verdsettelsen av CHF i et fast forhold (1,2) til verdien av euro. Med den internasjonale finansielle uroen har investorene i år i større grad søkt mot det som oppfattes som sikre verdipapirer og verdistabile valutaer. I så måte kan en merke seg at utenlandske investorer antas å eie omlag 2/3 av de utstedte norske statsobligasjonene, som for tiden gir en historisk svært lav forrentning. Geopolitiske forhold Borgerkrigen i Syria har i august vært svært blodig, og måneden er antagelig den med flest antall drepte siden oppstanden mot president Al- Assads regime startet. Fra mars 2011 og frem til i dag anslås det at mer enn mennesker er drept. Syrias statsminister har hoppet av i nabolandet Jordan. Iran støtter president Al- Assads regime, og det antas at Iran sender soldater til Syria. Problemstillingene rundt kjernekraft og atomvåpen i Iran er fortsatt uløste. President Obama har varslet nye økonomiske sanksjoner mot Iran. Irans planer mht. fremstilling av uran bidrar antagelig til at oljeprisen holder seg høy, ettersom militær intervensjon fra Israel eller USA fortsatt blir ansett som mulige utfall. I august var det nye naturkatastrofer rundt om på jorda. Regnfulle stormer og tørke ødelegger for jordbruksproduksjonen og får store økonomiske konsekvenser i de områdene som blir berørt. I Iran var det et jordskjelv som krevde mer enn 300 menneskeliv og ødela flere landsbyer. I Egypt er en ny regjering kommet på plass. Den består av en blanding av teknokrater, militære og religiøse islamister. Hvilken grad av islamisering som vil skje synes fortsatt åpent, men det virker som de militæres innflytelse i landet er svekket. Egypts nye president Morsi har foretatt reiser til Kina og Iran og varslet at han ønsker en «balansert» utenrikspolitikk. Egypts tradisjonelle helning mot USA i utenrikspolitikken kan synes å være i ferd med å bli endret. I de nordre og østlige delene av India var det et strømbrudd i landet som varte i to dager og berørte mer enn 600 millioner innbyggere. Strømbruddet medførte et stort kaos på veier og jernbaner. Myndighetene i landet blir klandret for mangelfulle infrastrukturinvesteringer. Til tross for svak infrastruktur er Indias økonomiske vekst fortsatt relativt høy. I Hong Kong har tusener protestert mot en plan om å innføre kurs i kinesisk patriotisme på skolene i byen. Kurset er ansett som en hyllest til kommunistpartiet i «moderlandet» Kina, og Hong Kongs status som «selvstendig demokratisk bystat» er vel kanskje snart historie.

6 Kina har i august foretatt nye maritime handlinger for å markere seg sterkere i havområdene mot naboene Filipinene, Vietnam, Malaysia, Sør-Korea og Japan. Samtidig har det vært meldt om episoder hvor utlendinger i Kina er blitt trakassert, og landets nasjonalistiske holdning synes å være økende. I august er (som vanlig) flere mennesker blitt drept i bombeangrep og militærlignende handlinger i bl.a. Irak, Nigeria, Jemen, Kenya, Somalia, Afghanistan og Kaukasus i Russland. Iraks oljeproduksjon er likevel i ferd med å nå nye høye nivåer, til tross for den interne uroen mellom befolkningsgruppene i landet. Internasjonale aksjemarkeder Verdens aksjemarkeder har gjennom sommeren vist en god kursutvikling, men med noe avmatning i slutten av august. Drivkraften synes å være økende risikoappetitt, dels understøttet av økende inntjening i bedriftene. I august har de internasjonale aksjemarkedene beveget seg ulikt. Aksjemarkedene i land med fremvoksende økonomi falt generelt litt tilbake, herunder alle aksjebørsene i de såkalte BRIC -landene (Brasil, Russland, India og Kina). Aksjebørsene i den vestlige verden steg generelt i lokal valuta, ledet an av den spanske og italienske aksjebørsen. Siden verdien av NOK styrket seg kraftig i august viste de fleste aksjebørser en negativ verdiutvikling regnet i NOK. Avkastning aksjeindekser Lokal valuta I NOK August August YTD YTD MSCI World 2,6 % 10,5 % 1,2 % 7,3 % S&P 500 Index Bloomberg European 500 Nikkei 225 MSCI Emerging Markets Oslo Børs Fondsindeks 2,3 % 13,5 % 1,6 % 10,2 % 2,2 % 11,5 % 0,5 % 5, 1,8 % 5,8 % 2,3 % 0,9 % 0,3 % 5,8 % 4, 2,7 % 2,8 % 16,2 % 2,8 % 16,2 % Det svenske aksjemarkedet utviklet seg svakt i august. Stockholmsbørsen har et relativt stort innslag av aksjer innenfor råvareproduksjon og eksportindustri som er blitt rammet av endrede forventninger til utviklingen i Kinesisk økonomi. OMX-indeksen falt i august -2,2% i SEK og -3,3% i NOK. Regnet for året som helhet er utviklingen for svenske aksjer fortsatt god, med en oppgang på +10% i SEK og +11% i NOK. 20% Prosentvis endring i aksjemarkedene i 2012 (regnet i NOK) 20% 15% 15% 10% 10% 5% 5% 0% 0% 5% 5% 31. des. 31. jan. 29. feb. 31. mar. 30. apr. 31. mai. 30. jun. 31. jul. 31. aug. Osefx Fondsindeksen Morgan Stanley World Morgan Stanley Emerging Markets

7 Prosentvis endring i aksjemarkedene i 2012 (regnet i NOK) 15% 15% 10% 10% 5% 5% 0% 0% 5% 5% 10% 10% 31. des. 31. jan. 29. feb. 31. mar. 30. apr. 31. mai. 30. jun. 31. jul. 31. aug. BE500 Europa NKY Japan S&P 500 USA Norsk økonomi Hovedstyret i Norges Bank avsluttet sommerferien med et rentemøte den 29. august. Dette var det første møtet siden 20. juni, men konklusjonen om tilstanden i norsk økonomi og fastsettelsen av styringsrentenivået ble begge opprettholdt som før ferien. Fra vedlegget til pressemeldingen etter det siste hovedstyremøtet ble følgende punkter bl.a. fremholdt: «Styringsrentene er nær null i mange land og det er utsikter til at de vil holde seg svært lave enda lenger enn tidligere lagt til grunn. I USA har den amerikanske sentralbanken fastholdt at styringsrenten vil holdes nær null fram til slutten av 2014, og i euroområdet indikerer markedsprisene at den kortsiktige pengemarkedsrenten vil være nær null til utgangen av Kronen har styrket seg mot euro den siste tiden, mens kursen er svekket mot svenske kroner. Arbeidsledigheten holder seg lav og nokså stabil, og kapasitetsutnyttingen kan anslås i overkant av et normalt nivå. Husholdningenes gjeld og boligprisene vokser som anslått fortsatt noe raskere enn inntekten. Den underliggende inflasjonen anslås å ligge mellom 1 og 1,5%. Det er god vekst i norsk økonomi. Det gir holdepunkter for at inflasjonen etter hvert kan ta seg opp. En samlet vurdering av utsiktene og risikobildet tilsier at styringsrenten holdes uendret på 1,5%.» Vurdert ut i fra aktivitetsnivået i økonomien, lønnsveksten og prisstigningen på boliger burde det norske rentenivået isolert sett vært vesentlig høyere. På grunn av den sterke norske valutakursen og det lave internasjonale rentenivået synes likevel Norges Bank å måtte fortsette med sin lavrentepolitikk. De norske oljeinvesteringene er for tiden svært høye, anslagsvis 200 milliarder kroner i året. Olje- og oljeservicenæringene synes i stor grad å fortrenge annen norsk industri og næringsliv, som følge av høy lønnsomhet og den særnorske lønnsveksten. Dessverre kan det også virke som om flere svært nødvendige infrastrukturinvesteringer innen samferdsel ikke har fått den nødvendige prioritering hos politikerne i de siste årene. Den økonomiske krisen i euroområdet har så langt ikke smittet over på norsk økonomi, hverken gjennom lavere eksport, privat forbruk eller ved at bankene har kommet i kredittskvis. Norsk økonomi er for tiden av de sterkeste i verden og vil antagelig fortsette å være sterk inntil oljeprisene kommer betydelig ned fra dagens høye nivå.

8 Det norske aksjemarkedet Regnet i felles valuta var kursutviklingen i det norske aksjemarkedets i august på nytt bedre enn i de fleste andre land. Hovedindeksen steg med 2,8%, mens MSCI World var negativ med -1,2% i NOK. Hittil i år har Oslo Børs vist en bedre utvikling enn verdensindeksen, med en oppgang på 13,1% for hovedindeksen og 16,2% for fondsindeksen mot en tilsvarende oppgang på 7,3% for MSCI World. Hittil i år er verdiutviklingen for Oslo Børs også sterkere enn verdiutviklingen for Stockholmsbørsen. Selskap Verdiutvikling Fondsindeksen Aksjer med indeksvekt > 1% OSEFX % vis Indeks vekt Verdiutvikling i % i august 2012 Verdiutvikling i % YTD 2012 DNB 9,9 4,9 17,0 Telenor 9,7 3,6 13,5 Seadrill 9,7 0,8 24,9 Statoil 8,4 3,4 1,3 Subsea 7 4,5 5,1 25,3 Yara International 4,5 0,7 21,4 Orkla 4,2 0,7 1,6 Norsk Hydro 4,0 0,9 7,9 Petroleum Geo Services TGS Nopec Geophysical 3,7 0,9 36,5 3,3 4,5 33,0 Aker Solutions 3,3 19,1 75,4 Schibsted 3,2 12,0 41,7 Gjensidige Forsikring Royal Caribbean Cruises 2,9 0,5 14,7 2,6 4,7 6,7 Marine Harvest 2,3 11,4 73,5 ProSafe 1,9 2,1 13,8 Storebrand 1,7 6,2 21,3 Fred Olsen Energy Det Norske Oljeselskap 1,6 7,7 35,4 1,3 12,6 6,2 Tomra Systems 1,2 5,3 27,4 Kongsberg Gruppen DNO International 1,2 0,9 1,8 1,0 7,2 14,8 Som beskrevet tidligere i rapporten, har mange investorer i den senere tid søkt tilflukt i trygge investeringer. Herunder har det vært stor interesse for investeringer i norske statsobligasjoner. Store deler av norsk økonomi er meget sterk og det avleirer seg også i inntjeningen for flere norske børsnoterte selskaper. Utlendingenes eierskap i selskaper notert på Oslo Børs er høyt, for tiden om lag 36%. Vi opprettholder fortsatt vår hovedhypotese som har vært at verdien av de selskapene som inngår i Fondsindeksen på Oslo Børs bør kunne stige i området 15% til 25% i I så måte er verdiutviklingen for norske aksjer så langt i år helt i rute. Det forholdet at det er få gode alternativer til aksjeinvesteringer styrker argumentasjonen for at kursutviklingen vil kunne ende i den øverste delen av vårt anslag. Norske (stats) renter er blitt betydelig lavere i løpet av året, og stadig flere forventer at lavrenteperioden vil kunne vare en stund. Investorene vil derfor antagelig sette stadig større pris på attraktiviteten ved flere selskapers gode evne til å gi høye utbytter til aksjonærene.

9 Oversikt over våre fonds historiske utvikling Våre fond: Spar Aktiv Farmasi Altern. Energi OSEFX MSWI (i NOK) Avkastning august 2012 Avkastning hittil i år 1,8% 14,5% 0,4% 11,9% -2,9% 7,1% 1,5% -8,5% 2,8% 16,2% -1,2% 7,3% Årsavkastning % -14% 4% -32% -19% -3% Årsavkastning % 17% 9% -14% 22% 14% Årsavkastning % 55% 19% -2% 70% 9% Årsavkastning % -42% -8% -51% -57% -23% Årsavkastning % 19% -6% 15% 10% -4% Årsavkastning % 35% 7% 4% 33% 9% Årsavkastning % 48% 32% 16% 40% 21% Standardavvik % 17% 12% 18% 19% 20% Standardavvik % 21% 8% 22% 25% 16% Fondets størrelse (mill.kr.) Netto andelsverdi pr , , , ,0670

10 Fondsfinans Spar August 2012 Også i årets tredje sommermåned var det en god kursoppgang på Oslo Børs. Både fondsindeksen og hovedindeksen steg med 2,8% i august. Siden årets start har fondsindeksen steget med 16,2% og hovedindeksen med 13,1%. Fondsfinans Spar hadde en positiv verdiutvikling i august med 1,8%. Hittil i år er verdioppgangen for fondet positiv med 14,5%, som er en noe svakere utvikling enn fondsindeksen. Til tross for en solid oppgang i fondsindeksen i august var det store forskjeller i verdiutviklingen mellom de enkelte selskapene som inngår i indeksen. Nesten 4 av selskapene viste en negativ verdiutvikling. Svakest utvikling viste Funcom (-72%), Frontline (-22%), Q-Free (-19%), REC (-17%), Opera Software (-15%), Odfjell (-14%), Golden Ocean (-12%) og Algeta (-10%). Sterkest kursutvikling viste Aker Solutions (+19%), Salmar (+16%), Det norske Oljeselskapet (+13%), Lerøy Seafood (+12%), Schibsted (+12%), og Marine Harvest Group (+11%). En stor del av indeksoppgangen i august kan tilskrives en sterk utvikling for aksjer innenfor fiskeoppdrett og oljeservicenæringene. Regnet i NOK steg oljeprisen med nesten 5% mens børsens største selskap Statoil steg bare med 3%. Prisoppgangen på olje synes på ny å ha gavnet verdien på enkelte oljeserviceselskaper mer enn de rene oljeselskapene. Kursoppgangen for oljeserviceaksjer var imidlertid også i august selektiv, og flere av selskapene i sektoren viste kursnedgang. Kursoppgangen for oppdrettsselskapene skyldes forventninger om høyere fiskepriser. I fondets portefølje var det sterkest verdiutvikling for våre investeringer i Aker Solutions (+19%), (danske) Alm. Brand (+18%), EMGS (+13%), Det norske Oljeselskapet (+13%), Marine Harvest Group (+11%), WWASA (+8%) og Cermaq (+8%). Svakest verdiutvikling viste investeringene i Northland Resources (-26%), REC (-17%), Siem Offshore (-15%) og Odfjell (-14%). Den store verdinedgangen for Northland Resources sammenfalt med et kraftig fall i de internasjonale prisene på jernmalm. Etter den svært sterke kursstigningen for Aker Solutions i år har vi nå valgt å selge oss helt ut av denne investeringen. Vi har også i august solgt den knøttlille investeringen i Veripos, som var et selskap som ble spunnet ut av Subsea7. I løpet av måneden har vi dessuten redusert investeringene i bl.a. DNB, Storebrand og Yara. Vi har i august foretatt en mindre investering i et nytt selskap til porteføljen, boligprodusenten BWG Homes. Dessuten har vi også økt investeringene i bl.a. Sparebank 1 Midt-Norge og Aker. Egenkapitalinvesteringene er fordelt på 35 selskaper, hvorav 33 er notert på Oslo Børs, 1 på utenlandsk børs og 1 er unotert. Ved utgangen av august måned var fondet nesten fullinvestert. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: DNB 8,9% Orkla 6,6% Storebrand 5,4% Norwegian Property 5,4% Subsea 7 4,7% Norsk Hydro 4,2% Aker 4,1% Kvaerner 4,0% RCL 3,8% Statoil 3,7% (Til sammen 50,8% av porteføljen) Materialer & Industri 27,7 % Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 13,1 % IT/Telecom 4,2 % Bankinnskudd 0,5 % Finans 28,6 % Energi 25,9 % Andelsverdi: 5 290,0699

11 Fondsfinans Aktiv August 2012 Også i årets tredje sommermåned var det en god kursoppgang på Oslo Børs. Både fondsindeksen og hovedindeksen steg med 2,8% i august. Siden årets start har fondsindeksen steget med 16,2% og hovedindeksen med 13,1%. Fondsfinans Aktiv hadde en positiv verdiutvikling i august med 0,4%. Hittil i år er verdioppgangen for fondet positiv med 11,9%, som er noe svakere enn utviklingen i fondsindeksen. Ettersom fondet er et kombinasjonsfond oppfatter vi at denne verdistigningen er god. Til tross for en solid oppgang i fondsindeksen i august var det store forskjeller i verdiutviklingen mellom de enkelte selskapene som inngår i indeksen. Nesten 4 av selskapene viste en negativ verdiutvikling. Svakest utvikling viste Funcom (-72%), Frontline (-22%), Q-Free (-19%), REC (-17%), Opera Software (-15%), Odfjell (-14%), Golden Ocean (-12%) og Algeta (-10%). Sterkest kursutvikling viste Aker Solutions (+19%), Salmar (+16%), Det norske Oljeselskapet (+13%), Lerøy Seafood (+12%), Schibsted (+12%), og Marine Harvest Group (+11%). En stor del av indeksoppgangen i august kan tilskrives en sterk utvikling for aksjer innenfor fiskeoppdrett og oljeservicenæringene. Regnet i NOK steg oljeprisen med nesten 5% mens børsens største selskap Statoil steg bare med 3%. Prisoppgangen på olje synes på ny å ha gavnet verdien på enkelte oljeserviceselskaper mer enn de rene oljeselskapene. Kursoppgangen for oljeserviceaksjer var imidlertid også i august selektiv, og flere av selskapene i sektoren viste kursnedgang. Kursoppgangen for oppdrettsselskapene skyldes forventninger om høyere fiskepriser. I fondets portefølje var det sterkest verdiutvikling for våre investeringer i Aker Solutions (+19%), EMGS (+13%), Det norske Oljeselskapet (+13%), Marine Harvest Group (+11%), WWASA (+8%) og Cermaq (+8%). Svakest verdiutvikling viste investeringene i Northland Resources (-26%), REC (-17%), Siem Offshore (-15%) og Odfjell (-14%). Den store verdinedgangen for Northland Resources sammenfalt med et kraftig fall i de internasjonale prisene på jernmalm. Etter den svært sterke kursstigning for Aker Solutions i år har vi nå valgt å selge oss helt ut av denne investeringen. Vi har også i august solgt den knøttlille investeringen i Veripos, som var et selskap som ble spunnet ut av Subsea7. I løpet av måneden har vi dessuten redusert investeringene i bl.a Statoil, Yara og Storebrand. Vi har i august foretatt en mindre investering i et nytt selskap til porteføljen, boligprodusenten BWG Homes. Dessuten har vi økt investeringene i Aker. Egenkapitalinvesteringene er fordelt på 35 selskaper, hvorav 34 er notert på Oslo Børs og 1 er unotert. Ved utgangen av juli var 84% av fondet investert i aksjer. Dette innebærer en reduksjon av investeringsgraden i aksjer. Likviditetspostene er i form av bankinnskudd og norske bankobligasjoner med renteløpetid under et år. Våre 10 største aksjeinvesteringer: DNB 5,4% Orkla 4,7% Norwegian Property 4,6% Storebrand 4,1% Subsea 7 3,5% Siem Offshore 3,5% Aker 3,3% Kvaerner 3,2% Norsk Hydro 3,2% RCL 3,1% (Til sammen 38,7% av porteføljen) Andelsverdi: ,5011 Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 15,4 % Fordeling på undergrupper: Materialer & Industri 23,6 % IT/Telecom 3,9 % Finans 21,5 % Sertifikater og obligasjoner 11,6 % Bankinnskudd 4,3 % Energi 19,8 %

12 Fondsfinans Farmasi - Bioteknologi August 2012 I august viste aksjeindeksen for de store internasjonale helseaksjene en noe svakere verdiutvikling enn verdensindeksen for store internasjonale selskaper. MSCI World Health Care var +1,2% i USD, tilsvarende -2,5% i NOK, mens MSCI World indeksen var +2,6% i USD, tilsvarende -1,2% i NOK. Siden årets start har internasjonale helseaksjer fortsatt vist en bedre utvikling med +9,8% i NOK mot den generelle verdensindeksens +7,3% i NOK. I august var verdiutviklingen for Fondsfinans Farmasi - Bioteknologi negativ med -2,9%. Siden årsskiftet har utviklingen for fondet vært positiv med +7,1%. Fondet er rangert med 5 stjerner av Morningstar og er historisk regnet for å være blant de 10% beste internasjonale helsefondene, vurdert etter historisk avkastning og risiko. I august fikk en del av de amerikanske helseaksjene innenfor helsetjenestesegmentet en solid kursoppgang. Dels skyldes oppgangen at Aetna Inc fremmet oppkjøpstilbud til aksjonærene i Coventry Health Care. Dette forårsaket en reprising av flere av selskapene i denne undersektoren av næringen, som tidligere i år har vist en svak kursutvikling. Videre synes det som om utfallet av det nylig påbegynte presidentvalget i USA vil kunne få virkninger for rammebetingelsene for selskaper i sektoren. I august var det en kursnedgang for flere av de store tradisjonelle farmasøytiske selskapene. Verdiutviklingen for fondets investeringer ble i vesentlig grad påvirket av den kronestyrkelsen som skjedde i august. Fondets vedtekter tillater ikke valutasikring av investeringene. Siden det vesentligste av investeringene er i utenlandske selskaper notert på utenlandske børser svinger fondets verdi med valutakursendringene. Av fondets 31 investeringer ved inngangen til måneden steg kun 8 selskaper i verdi regnet i NOK. Størst verdiutvikling fikk vår investering i Coventry Health Care som var gjenstand for oppkjøp. Etter at oppkjøpet ble fremmet har vi solgt vår investering i selskapet, med en positiv verdiutvikling i august isolert på +23%. Andre investeringer med god verdiutvikling i august har vært de amerikanske selskapene Humana (+10%) og Wellpoint (+8%) som er i samme undersektor som Coventry Health Care. Videre har det svenske selskapet Swedish Orphan Biovitrum (+7%) på nytt vist en sterk verdiutvikling. Det danske selskapet Ambu (+5%) bidro også positivt til verdiutviklingen i august. Fem selskaper viste en negativ utvikling som var større enn -10% regnet i NOK: (amerikanske) Auxilium Pharmaceuticals (-17%), (tyske) Stada Arzneimittel (-15%), (amerikanske) Cardinal Health Care (-12%), og de to danske selskapene H.Lundbeck (-11%) og Bavarian Nordic (-10%). Utover å ha solgt aksjene i Coventry Health Care har vi i august redusert investeringene i Novartis og Bayer, som har hatt en god kursutvikling. Fondet har på nytt investert i (amerikanske) United Health Group. Ved utgangen av august var investeringene fordelt på 31 selskaper. Snaue 6% er investert i 2 selskaper notert på Oslo Børs. Øvrige investeringer er notert på utenlandske børser. Fondet var ikke helt fullinvestert ved månedsslutt. Våre 10 største aksjeinvesteringer Bayer 6,7% Sanofi 5,3% UCB 4,7% Pfizer 4,7% Quest Diagnostics 4,5% Meda 4,3% Photocure 4,2% Mylan 4,1% Stada Arzneimittel 3,7% Medivir 3,4% Fordeling på undergrupper: Bioteknologi 10,6 % Helsetjenester 15,1 % Medisinsk utstyr og Diagnostika 10,7 % Bankinnskudd 2,6 % (Til sammen 45,5% av porteføljen) Andelsverdi: ,4397 Farmasi 61,

13 Fondsfinans Alternativ Energi August 2012 Aksjer innenfor området alternativ energi steg mer i verdi enn de generelle markedsindeksene i august. Den amerikanske Wilderhill NEX indeksen steg +2,5% i NOK (+6,5% i USD), mens den europeiske Renewable Energy Industrial Index (RENIXX) var positiv +6,8% i NOK (+8,6% i EUR). S&P Global Cleen Energy Index steg +1,3% i NOK (+5,3% i USD). Regnet fra årets start er Wilderhill NEX-indeksen negativ med -12,6% i NOK, RENIXX-indeksen er negativ -34,1% i NOK, mens S&P Global Cleen Energy Index er negativ -24,3% i NOK. Også avkastningen for Fondsfinans Alternativ Energi var positiv med en oppgang på +1,5% i årets siste sommermåned. Fra årsskiftet er avkastningen negativ med -8,5%. Fondets vedtekter hjemler ikke valutasikring av fondets investeringer. I august medførte en sterkere NOK en negativ verdijustering av fondets utenlanske investeringer på omlag -2,5 prosentpoeng. I sommer har det vært en sterk utvikling i aksjekursene til noen sentrale europeiske vindturbinprodusenter. Vestas Vind og Gamesa har begge steget mellom 50-90% siden andre halvdel av juli. Trolig er årsaken spekulasjoner om strukturelle endringer i bransjen, bl.a. prater Vestas Vind med Mitsubishi Heavy om et strategisk samarbeid. Neste år er forventet å være et svært utfordrende år for vindbransjen, noe den svake ordreinngangen bekrefter. For produsenter innen solsektoren er situasjonen fortsatt vanskelig med overprodusjon og fallende priser i hele verdikjeden. Selv de aller beste produsentene sliter med inntjeningen. Etter det kraftige prisfallet er solenergi nå blitt konkurransedyktig med elektrisitet produsert fra konvensjonelle energikilder i stadig flere markeder. Etterspørselen etter solenergi er stigende og det er ventet en balanse i markedene rundt Elektrisitetsprisene har i august steget i Europa, dog fra svært lave nivåer. CO2-prisene steg etter nyheter om at EU ser på alternativer til et nytt regime. Det er ventet flere nyheter om emnet i september. Av fondets 29 plasseringer steg omlag 60% av aksjene i verdi. Mest positiv var utviklingen for det amerikanske smart metering selskapet EnerNOC (+50%), men også Myr Group (+20%), EDP Renovaveis (+14%) og Maxwell (+13%) viste fin oppgang. Størst kursnedgang viste REC (-17%), China Ming Yang Wind Power (-15%) og 5N Plus (-13%). Ved utgangen av august var76% av investeringene i utenlandsk valuta. Kontantandelen ved utløpet av måneden var 8%. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Arendals Fossekompani 9,2% Cosan 8,8% Myr Group 6,5% Maxwell Technologies 5,4% Ameresco 4,2% Hafslund 4,2% General Cable Corp 3,8% ABB 3,7% Covanta Holding 3,6% Quanta Services 3,4% (Til sammen 52,8% av porteføljen) Andelsverdi: 1 993,0670 Energiproduksjon 24,5 % Fordeling på undergrupper: Lagring 4, Vind 9, Smart Grid, kabler og transmisjon 37,5 % Diverse 3,8 % Geothermal 3,2 % Bio 4,8 % Sol 4,8 % Bankinnskudd 8,4 %

14 4 Avkastning siste 5 år Fondsfinans Spar vs OSEFX Fondsfinans Spar OSEFX Fondsindeksen aug. 07 des. 07 apr. 08 aug. 08 des. 08 apr. 09 aug. 09 des. 09 apr. 10 aug. 10 des. 10 apr. 11 aug. 11 des. 11 apr. 12 aug Avkastning siste 5 år Fondsfinans Aktiv vs OSEFX Fondsfinans Aktiv OSEFX Fondsindeksen aug. 07 des. 07 apr. 08 aug. 08 des. 08 apr. 09 aug. 09 des. 09 apr. 10 aug. 10 des. 10 apr. 11 aug. 11 des. 11 apr. 12 aug. 12 Avkastning siste 5 år Fondsfinans Farmasi Bioteknologi aug. 07 des. 07 apr. 08 aug. 08 des. 08 apr. 09 aug. 09 des. 09 apr. 10 aug. 10 des. 10 apr. 11 aug. 11 des. 11 apr. 12 aug. 12 Avkastning siste 3 år Fondsfinans Alternativ Energi aug. 09 des. 09 apr. 10 aug. 10 des. 10 apr. 11 aug. 11 des. 11 apr. 12 aug. 12

Markedsrapport desember 2012

Markedsrapport desember 2012 Markedsrapport desember 2012 Oslo, 7. januar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det ingen større endringer i forventningene til den globale veksten. Det var en nedgang

Detaljer

Markedsrapport november 2013

Markedsrapport november 2013 Markedsrapport november 2013 Oslo, 9. desember 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventningene til global økonomisk vekst i 2014 er ikke endret. ECB satte likevel ned sentralbankrenten

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedsrapport juli 2013

Markedsrapport juli 2013 Markedsrapport juli 2013 Oslo, 6. august 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering De økonomiske utsiktene for eurosonen synes noe bedre. Verdien av USD svekket seg. Samtidig var det en

Detaljer

Markedsrapport oktober 2012

Markedsrapport oktober 2012 Markedsrapport oktober 2012 Oslo, 6. november 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det globale vekstbildet er omtrent uforandret, med en svak og ujevn vekst. I oktober er likevel de

Detaljer

Markedsrapport juli 2012

Markedsrapport juli 2012 Markedsrapport juli 2012 Oslo, 06. august 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Rekordhøye priser på flere matvarer. Oljeprisene steg. Internasjonale aksjemarkeder steg. Sentralbankrentene

Detaljer

Markedsrapport januar 2013

Markedsrapport januar 2013 Markedsrapport januar 2013 Oslo, 5. februar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det var god kursoppgang i de fleste aksjemarkeder i januar. Frykten for en global økonomisk resesjon

Detaljer

Markedsrapport mars 2012

Markedsrapport mars 2012 Markedsrapport mars 2012 Oslo, 10. april 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt var det en nedgang i råvarepriser i mars, men oljeprisene holdt seg på et svært høyt nivå. Konjunkturutsiktene

Detaljer

Markedsrapport mai 2012

Markedsrapport mai 2012 Markedsrapport mai 2012 Oslo, 07. juni 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Økende usikkerhet om den globale økonomiske veksten og gjeldsproblemene i euroområdet preget finansmarkedene

Detaljer

Markedsrapport januar 2014

Markedsrapport januar 2014 Markedsrapport januar 2014 Oslo, 10. februar 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventningene til økonomisk vekst er fortsatt gode, men det er økende frykt for en nedkjøling av den

Detaljer

Markedsrapport desember 2013

Markedsrapport desember 2013 Markedsrapport desember 2013 Oslo, 6. januar 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes at den økonomiske veksten i verden blir noe høyere i 2014 enn i 2013. Også i desember

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedsrapport april 2013

Markedsrapport april 2013 Markedsrapport april 213 Oslo, 7. mai 213 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Til tross for omlag uendret konjunkturbilde, falt internasjonale olje og råvarepriser i april. Det var en sterk

Detaljer

Markedsrapport september 2012

Markedsrapport september 2012 Markedsrapport september 2012 Oslo, 4. oktober 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det er sprikende forventninger til veksten i verdensøkonomien. Prisutviklingen for råvarer gir heller

Detaljer

Markedsrapport mai 2013

Markedsrapport mai 2013 Markedsrapport mai 2013 Oslo, 6. juni 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I mai steg langsiktige amerikanske statsrenter betydelig. Samtidig steg verdien av USD. Den sterke kursoppgangen

Detaljer

Markedsrapport mars 2013

Markedsrapport mars 2013 Markedsrapport mars 213 Oslo, 4. april 213 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Finansielle problemer på Kypros bidro til en ny svekkelse av verdien av Euro. De globale vekstimpulsene er

Detaljer

Markedsrapport februar 2013

Markedsrapport februar 2013 Markedsrapport februar 2013 Oslo, 5. mars 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Internasjonale råvarepriser sank samtidig som den internasjonale verdien av USD steg. Oljeprisen falt

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Markedsrapport mars 2014

Markedsrapport mars 2014 Markedsrapport mars 2014 Oslo, 8.april 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den russiske tilraningen av Krim-halvøya fra Ukraina har kun ført til mindre bevegelser i kapitalmarkedene.

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Markedsrapport august 2013

Markedsrapport august 2013 Markedsrapport august 2013 Oslo, 5. september 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering På aggregert basis er det fortsatt tilfredsstillende vekst i verdensøkonomien. Økende politisk usikkerhet

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Markedsrapport april 2014

Markedsrapport april 2014 Markedsrapport april 2014 Oslo, 8. mai 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes fortsatt en bedring i global økonomisk vekst, til tross for at geopolitisk risiko har økt.

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Markedsrapport mai 2014

Markedsrapport mai 2014 Markedsrapport mai 2014 Oslo, 11.juni 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den økonomiske veksten i verden er fortsatt ujevnt fordelt, og relativt svak i flere land. Internasjonale

Detaljer

Markedsrapport januar 2011

Markedsrapport januar 2011 Markedsrapport januar 2011 Oslo, 9. februar 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Januar er ofte en god måned for aksjemarkedsinvestorer. Slik ble det også i år. En betydelig tilførsel

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Markedsrapport februar 2014

Markedsrapport februar 2014 Markedsrapport februar 2014 Oslo, 6.mars 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oppgangen i den økonomiske veksten i verden synes å bli opprettholdt. Råvarepriser og aksjemarkeder steg

Detaljer

Markedsrapport juni 2012

Markedsrapport juni 2012 Markedsrapport juni 2012 Oslo, 04. juli 2012 Image Kipper Williams and/or commissioning clients. All rights reserved Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Finansproblemene i euroområdet preget

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedsrapport desember 2011

Markedsrapport desember 2011 Markedsrapport desember 2011 Oslo, 6. januar 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det blandede signaler om den økonomiske veksten i verden. Usikkerheten om den europeiske

Detaljer

Metaller & Energi Prisendring i USD 6 % 5 % 0 % Gull. Kobber. Alumium. Landbruksprodukter 15 % 2 % -1 % -2 % Hvete. Ris. Gummi

Metaller & Energi Prisendring i USD 6 % 5 % 0 % Gull. Kobber. Alumium. Landbruksprodukter 15 % 2 % -1 % -2 % Hvete. Ris. Gummi Markedsrapport april 2012 Oslo, 07. mai 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale veksten antas å være rundt 3,5%, men det er fortsatt store forskjeller i landenes økonomiske

Detaljer

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar Månedsrapport 2/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 472,1 0,3 0,9 6,3 15,1 Dow Jones 14009,8 1,1 0,8 7,0 8,9 Brent 116,4-0,3 2,6 12,0 5,9 EURNOK 7,4379-0,1 0,1-1,4 2,7 USDNOK 5,4695

Detaljer

Markedsrapport oktober 2013

Markedsrapport oktober 2013 Markedsrapport oktober 2013 Oslo, 6. november 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes at den globale økonomiske veksten øker i 2014. Internasjonale aksjemarkeder steg videre

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 563 174,43 11,45 AKSJER 3 811 748,97 77,53 EGENKAPITALBEVIS 541 489,25 11,01

Detaljer

Markedsrapport juni 2013

Markedsrapport juni 2013 Markedsrapport juni 2013 Oslo, 3. juli 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Langsiktige statsrenter steg globalt i juni. Flere råvarepriser fortsatte å falle, og prisfallet var særlig

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Markedsrapport september 2014

Markedsrapport september 2014 Markedsrapport september 2014 Oslo, 7. oktober 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Global økonomisk vekst forventes fortsatt å være relativt moderat. Oljeprisene falt videre, og andre

Detaljer

Markedsrapport april 2015

Markedsrapport april 2015 Markedsrapport april 2015 Oslo, 08. mai 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale økonomiske veksten fortsetter. Internasjonalt var det en oppgang i både langsiktige statsrenter

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Markedsrapport november 2014

Markedsrapport november 2014 Markedsrapport november 2014 Oslo, 8. desember 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oljeprisene falt kraftig i november. Det er fortsatt store forskjeller i forventningene til global

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventninger om fortsatt stor likviditetstilførsel fra sentralbankene bidro til ytterligere rentenedgang

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

Markedsrapport november 2014

Markedsrapport november 2014 Markedsrapport november 2014 Oslo, 8. desember 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oljeprisene falt kraftig i november. Det er fortsatt store forskjeller i forventningene til global

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 564 455,97 11,29 AKSJER 3 884 601,27 77,67 EGENKAPITALBEVIS 552 331,00 11,04 TOTALT 5 001 388 100.0

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Markedsrapport juli 2014

Markedsrapport juli 2014 Markedsrapport juli 2014 Oslo, 6. august 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Til tross for ytterligere økt geopolitisk uro kombinert med høyere økonomisk vekst, var det i juli en nedgang

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Markedsrapport oktober 2011

Markedsrapport oktober 2011 Markedsrapport oktober 2011 Oslo, 4. november 2011 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det økonomiske nyhetsbildet ble også i oktober preget av problemene i europeisk økonomi og eurosamarbeidet.

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008 MÅNEDENS HOLBERgRAF Mars 28 Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n So ur c e : R e u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet

Detaljer

Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning

Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning Oslo, 4. juli 2013 Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning Første halvår 2013 har gitt tilfredsstillende avkastning for aksjeinvestorer. Oslo Børs Fondsindeks har steget 6,3%, mens

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Markedsrapport februar 2012

Markedsrapport februar 2012 Markedsrapport februar 2012 Oslo, 6. mars 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oljeprisene steg mye. Verdien av NOK steg i forhold til andre valutaer. Valutakursene for JPY og USD utviklet

Detaljer

Markedsrapport desember 2014

Markedsrapport desember 2014 Markedsrapport desember 2014 Oslo, 9. januar 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Også i desember var det et kraftig fall i oljeprisene. Den internasjonale verdien av NOK ble følgelig

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Markedsrapport november 2011

Markedsrapport november 2011 Markedsrapport november 2011 Oslo, 6. desember 2011 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Også i november var både nyhetsbildet og utviklingen i de internasjonale finans- og kapitalmarkedene

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

Markedsrapport september 2011

Markedsrapport september 2011 Markedsrapport september 2011 Oslo, 6.oktober 2011 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Fortsatt usikkerhet om eurosamarbeidet preget det økonomiske nyhetsbildet også i september. Frykt

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 281 596,08 5,63 AKSJER 3 825 557,38 76,42 EGENKAPITALBEVIS 898 602,15 17,95

Detaljer

Markedsrapport juni 2014

Markedsrapport juni 2014 Markedsrapport juni 2014 Oslo, 2.juli 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I juni bidro økende geopolitisk uro til prisoppgang for olje og metaller. Samtidig steg aksjekursene globalt

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Markedsrapport 2. kvartal 2016

Markedsrapport 2. kvartal 2016 Markedsrapport 2. kvartal 2016 Oppsummering 2. kvartal Sammenlignet med første kvartal så andre kvartal lenge ut til å bli en rolig periode i aksjemarkedet. Det var først i siste del av juni at svingningene

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer