Markedsrapport desember 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport desember 2012"

Transkript

1 Markedsrapport desember 2012 Oslo, 7. januar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det ingen større endringer i forventningene til den globale veksten. Det var en nedgang i noen råvarepriser, men oljeprisen var uendret. Verdien av NOK styrket seg på nytt. Internasjonale aksjemarkeder steg (i USD). Særlig var aksjekursutviklingen sterk i land med fremvoksende økonomi. Det norske aksjemarkedet hadde også en positiv årsavslutning og var av de beste markedene i Flere langsiktige statsrenter viste en økning, men fra historisk svært lave nivåer. Konjunkturer og råvarer Forventningene til den globale økonomiske veksten ble i desember ikke særlig endret. Verdens BNP (brutto nasjonalprodukt) var i 2012 antagelig mer enn 3% høyere i forhold til Den økonomiske veksten er fortsatt svært forskjellig mellom land og økonomisk/ geografiske områder. Det er nå ventet at den kinesiske økonomien vil ha en noe sterkere veksttakt i 2013 enn i Siden en svært stor del av den globale veksten i de senere årene har skjedd i Kina, oppfattes det som positivt for verdensøkonomien at kinesisk vekst synes å kunne vedvare en stund fremover. Råvareprisene var i sum noe lavere i desember. Rogers internasjonale råvareindeks viste en tilbakegang på 0,9% (i USD). I 2012 har denne indeksen steget 2%. Målt i norske kroner har det vært en prisnedgang i råvareindeksen på -5%. Prisen på nordsjøolje holdt seg på samme nivå i desember og var ved utgangen av året 112 USD pr. fat. Fra årets start var dette en oppgang i oljeprisen på 4%, men en tilbakegang på -3,2% regnet i NOK. Metallpriser ved utgangen av 2012 var noe høyere enn ved årets start. Dette gjenspeiler en noe høyere aktivitet i verdensøkonomien.

2 3 Metaller & Energi Prisendring i USD 25 % Desember Hittil i år % 4 % 4 % 3 % 7 % 12 % 8 % Kull -18 % Olje (brent) -1 % Kobber -1 % Alumium -2 % Gull -2 % Diesel -3 % Nikkel -9 % -4 % Eur. Naturgass -6 % Am. Naturgass -9 % Sølv % 4 % 3 % 1 % 1 % Landbruksprodukter Prisendring i USD 18 % 2 % 8 % 19 % Desember Hittil i år 6 % Gummi Bomull -18 % Kaffe -37 % Sukker -16 % -1 % Soyabønner -3 % Ris -6 % Appelsin Juice -31 % -7 % Mais -8 % Hvete -12 % Kakao Kilde: Bloomberg Prisene på matvarer som hvete, mais og soya falt tilbake i desember, men har steget ganske mye gjennom året. Til dels skyldes dette naturkatastrofer som flom og tørke, som har ødelagt store avlinger. Bomullsprisene har i 2012 falt 18% og bidrar til fortsatt lave priser på klær. Renter og valuta Den amerikanske sentralbanken meldte den 12. desember at den vil holde renten tilnærmet null helt til arbeidsledigheten i USA er falt til 6,5%. Siste amerikanske arbeidsledighetstall er 7,7%. I desember kuttet Sveriges Riksbank sentralbankrenten (reporenten) med 0,25% - poeng til 1%. Inflasjonsforventningene er blitt redusert, og forventningene til rentebanen ble satt lavere. Sveriges Riksbank antyder nå en gjennomsnittlig rente i 2013 på 1%, stigende til 1,2% i Samtidig ble det uttalt at den svenske arbeidsledigheten vil stige til 8,1% fra 7,7% i løpet av Svensk økonomi er svært åpen og eksportorientert. At den svenske riksbanken ser for seg fallende eksportverdier er ikke noe godt tegn. På tross av dette, styrket den svenske kronen seg mot nær sagt alle valutaslag i desember. Sentrale rentenivåer (pr ) Sentralbankrente 3 mnd. rente 10 års statsobl USA 0,25 0,31 1,76 Euro 0,75 0,19 1,32 Norge 1,50 1,83 2,14

3 Den norske kronestyrkelsen fortsatte i desember, og utfordringene for norske eksportbedrifter utenfor oljesektoren blir derfor stadig større. Kronen er den valutaen i den vestlige verden med sterkest utvikling i Norges Bank avholdt et rentemøte den 19. desember, hvor styringsrenten ble holdt uendret på 1,5%. I renteprognosen til Norges Bank ligger det inne forventninger om en renteøkning etter mars Om verdien av NOK skulle styrke seg ytterligere vil renteøkningen kunne bli utsatt. I motsetning til den norske kronen, svekket japanske yen seg kraftig i desember. Japanske bedrifter har styrket sin konkurransekraft målt etter valutakursutviklingen med 21% i forhold til NOK, med 14,6% mot Euro og med 12,5% mot USD. I desember ble det informert om at også den japanske sentralbanken nå vil foreta store tilførsler av likviditet, dels med sikte på å svekke den internasjonale verdien av JPY. Sentrale valutaer mot NOK Pr %-endring i desember %-endring i Syd Koreanske Won Mexikanske Peso Valutakurser Endring mot NOK 1,3 % 0,3 % USD 5,56 2, 7, EURO 7,34 0,5 % 5,3 % SEK 0,85 0,4 % 1,6 % GBP 9,03 0,5 % 5,6 % JPY 6,42 6,6 % 17,3 % CHF 6,08 0,7 % 4,5 % Singapore Dollar New Zealandske Dollar Svenske Kroner Britiske Pund Taiwanske Dollar Sveitsiske Franc Canadiske Dollar Euro Danske Kroner Australske Dollar US Dollar Syd Afrikanske Rand -1,3 % -1,5 % -1,6 % -2,5 % -3, -4,5 % -5, -5,3 % -5,6 % -5,8 % -7, -11,4 % Geopolitiske forhold Den økonomisk-politiske oppmerksomheten har i desember vært rettet mot de amerikanske politikerne og deres evne til å bli enige om nødvendige offentlige budsjettvedtak før årsskiftet, for å unngå en såkalt «fiscal cliff». «Fiscal cliff» er en situasjon som de amerikanske politikerne selv har vedtatt. USA har ved lov begrenset størrelsen på statsgjelden. Da statsgjelden nærmet seg dette taket i 2011 ble republikanerne og demokratene enige om å vedta automatiske kutt i offentlige budsjetter, herunder offentlige velferdsordninger. Det ble også avtalt betydelige kutt i forsvarsbudsjettet og skatteøkninger. Tiltakene skulle tre i kraft om ikke politikerne ble enige om andre varige tiltak for å bringe ned statsgjelden innen årsskiftet Brasilianske Real Japanske Yen -15,4 % -17,3 % -25 %-2-15 %-1-5 % 5 % De øvrige sentralbankrentene og de korte pengemarkedsrentene i den vestlige verden var tilnærmet uendret i desember. Lange 10 års statsrenter steg internasjonalt, med unntak av den tyske 10-åringen som falt noe tilbake. Ikke overraskende, ble det på nyttårsaften bare inngått en såkalt «liten» avtale mellom Demokrater og Republikanere i Kongressen. Denne avtalen var i realiteten en utsettelse til mars måned med å foreta de nødvendige vedtakene for å finne løsninger på budsjettproblemene. Denne manglende evnen og viljen til å komme frem til fornuftige løsninger for et mer balansert statsbudsjett i USA er en stor svakhet i amerikansk økonomi.

4 Internasjonale aksjemarkeder De fleste internasjonale aksjemarkedene hadde en relativt lik utvikling i desember. Verdensindeksen (MSCI World Index) steg 2% i USD (-0,1% i NOK). For året som helhet steg verdensindeksen 16,6% i USD, tilsvarende 8,5% i NOK. Indeksen for de fremvoksende økonomiene (MSCI Emerging Market Index), steg jevnt i desember og kunne vise til en oppgang på hele 4,9% i USD. Aksjeindeksen for store selskaper i land med fremvoksende økonomi steg med 18,5% i USD (10,2% i NOK) i 2012 og var derved bedre enn «verdensindeksen». Desember 2012 Avkastning aksjeindekser Lokal valuta 2012 Desember 2012 I NOK 2012 MSCI World 2, 16,6 % 0,1 % 8,5 % S&P 500 Index Bloomberg European 500 0,9 % 16, 1,1 % 7,9 % 1,6 % 17,6 % 1,1 % 11,4 % Nikkei ,2 % 25,5% 4,1 % 4,9 % MSCI Emerging Markets Oslo Børs Fondsindeks 4,9 % 18,5 % 2,8 % 10,2 % 0,7 % 20,7 % 0,7 % 20,7 % 25 Prosentvis endring i aksjemarkedene i 2012 (regnet i NOK) des. 31. jan. 29. feb. 31. mar. 30. apr. 31. mai. 30. jun. 31. jul. 31. aug. 30. sep. 31. okt. 30. nov. 31. des. OSEFX Index Morgan Stanley World Morgan Stanley Emerging Markets Prosentvis endring i aksjemarkedene i 2012 (regnet i NOK) des. 31. jan. 29. feb. 31. mar. 30. apr. 31. mai. 30. jun. 31. jul. 31. aug. 30. sep. 31. okt. 30. nov. 31. des. BE500 Europa NKY Japan S&P 500 USA Kilde: Bloomberg

5 Det amerikanske aksjemarkedet, målt ved S&P 500-indeksen, utviklet seg positivt i desember med en oppgang på 0,9% i USD. Status for året som helhet var likevel solid, med en oppgang på 16% i USD tilsvarende 7,9% regnet i NOK. Bloomberg European 500 Index kunne i desember vise til en oppgang på 1,6% i EUR eller 1,1% i NOK. I 2012 var det dermed mer lønnsomt å være investert i europeiske aksjer i forhold til amerikanske ettersom Bloomberg European 500 Indeksen kunne vise til enn avkastning på 11,4% i NOK. Det japanske aksjemarkedet hadde som øvrige asiatiske markeder, en meget sterk kursutvikling i desember. Nikkei 225 indeksen steg hele 10,2% i JPY. På grunn av svekkelsen av JPY steg indeksen med 4,1% i NOK. I 2012 steg Nikkei 225 indeksen med 4,9% i NOK, som er en svakere utvikling enn for amerikanske og europeiske aksjer. Norsk økonomi Vi velger å gjenta oss selv og sakser fra markedsrapportene for oktober og november måned: «Å omtale virksomhetsnivået i norsk økonomi har i de siste årene nesten vært en kjedelig rekke med gjentagelser over det samme temaet. Hovedkonklusjonen i våre beskrivelser har hele tiden vært at norsk økonomi for tiden er av de sterkeste i verden, og antagelig vil fortsette å være sterk inntil oljeprisene kommer betydelig ned fra dagens høye nivå. Dette forutsetter riktig nok at norske politikere fortsatt makter å holde seg i skinnet og ikke innfører lover og regler som dreper grunnlaget for den økonomiske verdiskapningen.» Det norske aksjemarkedet Vi har i hele 2012 lagt til grunn som vårt basisalternativ for det norske aksjemarkedet at verdiutviklingen for fondsindeksen vil være i intervallet +15% til +25%. I så måte var verdiutviklingen på Oslo Børs i 2012 helt i rute med våre antagelser, og fondsindeksen steg med +20,7%. Kursutviklingen for noen av enkeltselskapene på Oslo Børs i 2012 har til dels vært overraskende. Selskaper innen samme sektor har hatt store forskjeller i kursutviklingen. Generelt var det en meget god oppgang for de fleste av selskapene med høy indeksvekting på Oslo Børs. Kursutviklingen for de små og mellomstore bedriftene var derimot til dels negativ. Selskap Verdiutvikling Fondsindeksen Aksjer med indeksvekt > 1% OSEFX % vis Indeks vekt Verdiutvikling i % desember 2012 Verdiutvikling i % 2012 Statoil 9,0 0,4 5,3 DNB 8,9 0,2 23,7 Telenor 8,7 2,4 20,3 Yara International 8,6 3,6 17,2 Orkla 4,7 5,2 15,1 Norsk Hydro 4,6 2,7 3,5 Subsea 7 4,6 2,0 24,2 Seadrill 4,2 2,5 13,8 Petroleum Geo Services 3,8 0,4 47,7 Schibsted 3,5 0,4 61,1 TGS Nopec Geophysical 3,4 1,1 42,5 Aker Solutions 3,4 5,9 87,1 Gjensidige Forsikring 2,9 0,6 22,4 Royal Caribbean 2,8 7,8 25,1 Cruises Marine Harvest 2,6 3,4 98,0 ProSafe 2,0 0,9 23,6 Storebrand 1,8 1,5 13,8 Fred Olsen Energy Kongsberg Gruppen Tomra Systems Det Norske Oljeselskap DNO International 1,5 3,4 33,1 1,2 8,3 11,2 1,2 7,8 28,3 1,1 1,2 6,3 1,0 6,7 24,5 Aker 1,0 2,2 44,7

6 Prosentvis endring i det norske aksjemarkedet i 2012 Stor forskjell på aksjeutviklingen mellom små og store selskaper des. 31. jan. 29. feb. 31. mar. 30. apr. 31. mai. 30. jun. 31. jul. 31. aug. 30. sep. 31. okt. 30. nov. 31. des. OSEFX Oslo Børs Fondsindeks Osesx Oslo Børs Small Cap Index Kilde: Bloomberg Det store selskapet som avvek fra dette bildet av kursutviklingen i 2012 var Statoil, med en negativ verdiutvikling på -5,3%. Følgelig fikk Oslo Børs Hovedindeks, med +15,4% verdiendring, en svakere utvikling enn fondsindeksen i Vi er i ferd med å utarbeide en ny analyse om økonomiske utsikter for Våre foreløpige anslag og forventninger til det norske aksjemarkedet i 2013 er at vi antar en oppgang i fondsindeksen i intervallet 10% til 20%. Vi anser imidlertid mulige avvik fra denne forventningen til å kunne være relativt store, og kursutviklingen for norske aksjer vil i stor grad være avhengig av utviklingen i oljeprisen. En bør således ikke bli overrasket om verdiutviklingen for norske aksjer i 2013 skulle ende på -10% eller +40%. I utgangspunktet synes vi dog at norske aksjer fremstår som et alternativ som sterkt bør foretrekkes i forhold til norske rentepapirer. Redaktør og ansvarlig for innholdet i våre Markedsrapporter er Odd Hellem Investeringsdirektør

7 Oversikt over våre fonds historiske utvikling Våre fond: Spar Aktiv Farmasi Altern. Energi Avkastning desember ,8% 3,1% 1,2% 3,2% Årsavkastning ,5% 15,1% 11,5% -3,9% OSEFX MSWI (i NOK) -0,1% 8,5% 0,7% 20,7% Årsavkastning % -14% 4% -32% -19% -3% Årsavkastning % 17% 9% -14% 22% 14% Årsavkastning % 55% 19% -2% 70% 9% Årsavkastning % -42% -8% -51% -57% -23% Årsavkastning % 19% -6% 15% 10% -4% Avkastning siste 5 år 14% 4% 38% -73% -13% 0% Gjsn. årlig avkastning siste 5 år * 3% 1% 7% -23% -3% 0% Avkastning siste 10 år 444% 336% 145% 280% 75% Gjsn. årlig avkastning siste 10 år * 18% 16% 9% 14% 6% Avkastning siden oppstart 452% 203% 28% -71% Standardavvik % 15% 11% 13% 15% 7% Standardavvik siste 5 år 29% 24% 12% 28% 31% 14% Standardavvik siste 10 år 25% 22% 14% 25% 13% Fondets størrelse (mill.kr.) Netto andelsverdi pr , , , ,4120 * Geometrisk beregnet

8 Fondsfinans Spar Desember 2012 I desember var kursbevegelsene i det norske aksjemarkedet relativt små, og markedet var preget av lav omsetning. Årets siste måned sluttet likevel med en positiv verdiutvikling. Fondsindeksen steg med 0,7% og hovedindeksen med 0,5%. For året 2012 har verdiutviklingen i det norske aksjemarkedet vært relativt sterk og bedre enn de fleste internasjonale markeder. Fondsindeksen steg med 20,7%, og Hovedindeksen steg med 15,4%. Fondsfinans Spar hadde en meget positiv verdiutvikling i desember, og fondet steg med hele 3,8%. I 2012 har fondet hatt en positiv verdiutvikling på 19,5%, som vi anser som tilfredsstillende. Fondet feiret 10 års jubileum den 16. desember. Ved utgangen av 2012 var den gjennomsnittlige årlige avkastningen i Fondsfinans Spar 18,5% for de 10 siste fulle kalenderårene. Ingen andre norske aksjefond har i den samme 10 års perioden hatt en høyere gjennomsnittlig avkastning enn Fondsfinans Spar. I desember var det relativt store positive kursutslag for flere av børsens mindre selskaper. Nesten 2/3-deler av selskapene hadde en positiv verdiutvikling. Særlig kan vi merke oss at en del av de selskapene som tidligere i året hadde vist en svært negativ utvikling fikk en god positiv korreksjon i desember. Samtidig var det relativt små negative kurskorreksjoner for flere av de indekstunge selskapene som tidligere i året hadde en sterk kursutvikling. I indekssammenheng var det størst positiv virkning av kursoppgangen for Orkla (+5%) og Aker Solutions (+6%). Sterkest negativ indeksvirkning ga kursnedgangen for Yara (-4%), Seadrill (-3%), RCL (-8%) og Telenor (-2%). I fondets portefølje steg mer enn 2/3-deler av selskapene i verdi. Samtidig var de fleste kursfallene relativt små. Kursoppgangen var særlig stor for flere av de selskapene som tidligere i år har gitt negativt resultatbidrag. Dette var bl.a. tilfelle for de fire selskapene i porteføljen med størst verdiøkning i desember: Odfjell A (+39%), REC (+33%), Songa Offshore (+30%) og Northland Resources (+26%). Videre var det god kursoppgang for: WWasa (+12%), Høegh Lng (+11%), Photocure (+10%), EMGS (+10%), Cermaq (+9%) og Siem Offshore (+9%). Størst kursfall i porteføljen viste investeringene i RCL(-8%) og Kværner (-4%), som tidligere i 2012 har gitt en svært god verdistigning for fondet. I RCL er dessuten investeringsgraden blitt betydelig redusert før kursfallet. Vi har i løpet av desember på nytt investert i Schibsted. Samtidig har vi økt investeringene i bl.a. Det norske Oljeselskapet og Norsk Hydro. Investeringene er finansiert ved en reduksjon av investeringene i særlig Orkla, RCL og Yara. Dessuten er investeringsgraden noe redusert i Marine Harvest, Norwegian Property, Storebrand og DNB. Egenkapitalinvesteringene er fordelt på 35 selskaper, hvorav 34 er notert på Oslo Børs og 1 på utenlandsk børs. I tillegg har fondet en investering i et unotert selskap, Norsun, som utgjør tilnærmet 0,00% av fondets verdi, dvs. ingen materiell verdi. Ved årets slutt var fondet fullt investert. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: DNB 8,6% Orkla 4,8% Aker 4,7% Orkla 4,6% Subsea 7 4,6% Norwegian Property 4,6% Storebrand 4,3% Kvaerner 3,8% Siem Offshore 3,8% Atea 3,4% (Til sammen 47,1% av porteføljen) Andelsverdi: 5 522,1695 Materialer & Industri 29,3 % Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 15,5 % IT/Telecom 4,5 % Bankinnskudd 0,1 % Energi 23,3 % Finans 27,3 %

9 Fondsfinans Aktiv Desember 2012 I desember var kursbevegelsene i det norske aksjemarkedet relativt små, og markedet var preget av lav omsetning. Årets siste måned sluttet likevel med en positiv verdiutvikling. Fondsindeksen steg med 0,7% og hovedindeksen med 0,5%. For året 2012 har verdiutviklingen i det norske aksjemarkedet vært relativt sterk og bedre enn de fleste internasjonale markeder. Fondsindeksen steg med 20,7%, og Hovedindeksen steg med 15,4%. Fondsfinans Aktiv hadde en meget positiv verdiutvikling i desember, og fondet steg med hele 3,1%. I 2012 har fondet hatt en positiv verdiutvikling på 15,1%. Fondsfinans Aktiv er et kombinasjonsfond, og vi oppfatter denne verdiutviklingen som tilfredsstillende. Ved utgangen av 2012 var den gjennomsnittlige årlige avkastningen i Fondsfinans Aktiv 15,9% for de 10 siste fulle kalenderårene. Ingen andre norske kombinasjonsfond har i den samme 10 års perioden hatt en høyere gjennomsnittlig avkastning enn Fondsfinans Aktiv. Risikoen, målt ved fondets volatilitet, ansees å være lavere for kombinasjonsfondet Fondsfinans Aktiv sammenlignet med norske aksjefond. I desember var det relativt store positive kursutslag for flere av børsens mindre selskaper. Nesten 2/3-deler av selskapene hadde en positiv verdiutvikling. Særlig kan vi merke oss at en del av de selskapene som tidligere i året hadde vist en svært negativ utvikling fikk en god positiv korreksjon i desember. Samtidig var det relativt små negative kurskorreksjoner for flere av de indekstunge selskapene som tidligere i året hadde en sterk kursutvikling. I indekssammenheng var det størst positiv virkning av kursoppgangen for Orkla (+5%) og Aker Solutions (+6%). Sterkest negativ indeksvirkning ga kursnedgangen for Yara (-4%), Seadrill (-3%), RCL (-8%) og Telenor (-2%). I fondets portefølje steg mer enn 2/3-deler av selskapene i verdi. Samtidig var de fleste kursfallene relativt små. Kursoppgangen var særlig stor for flere av de selskapene som tidligere i år har gitt negativt resultatbidrag. Dette var bl.a. tilfelle for de fire selskapene i porteføljen med størst verdiøkning i desember: Odfjell A (+39%), REC (+33%), Songa Offshore (+30%) og Northland Resources (+26%). Videre var det god kursoppgang for: WWasa (+12%), Høegh Lng (+11%), Photocure (+10%), EMGS (+10%), Cermaq (+9%) og Siem Offshore (+9%). Størst kursfall i porteføljen viste investeringene i RCL(-8%) og Kværner (-4%), som tidligere i 2012 har gitt en svært god verdistigning for fondet. I RCL er dessuten investeringsgraden blitt redusert før kursfallet. Vi har i løpet av desember på nytt investert i Schibsted. Samtidig har vi økt investeringene i bl.a. Det norske Oljeselskapet, Norsk Hydro og BWG Homes. Investeringene er dels finansiert ved at aksjeandelen er økt og ved en reduksjon av investeringene i bl.a. RCL, Orkla og Norwegian Property. Egenkapitalinvesteringene er fordelt på 35 selskaper som alle er notert på Oslo Børs. I tillegg eier fondet en investering i et unotert selskap, Norsun, som utgjør tilnærmet 0,00% av fondet, dvs. ingen materiell verdi. Ved utgangen av måneden var nesten 86% av fondet investert i aksjer og egenkapitalbevis. Likviditetspostene er i form av bankinnskudd og norske bankobligasjoner med renteløpetid under et år. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: DNB 4,6% Norsk Hydro 4,2% Aker 4,1% Orkla 3,1% Norwegian Property 3,9% Siem Offshore 3,5% Subsea 7 3,4% Kvaerner 3,2% Storebrand 3,1% Atea 3,1% (Til sammen 37,1% av porteføljen) Andelsverdi: ,4338 Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 17,3 % Materialer & Industri 24,9 % IT/Telecom 4,7 % Finans 18,6 % Sertifikater og obligasjoner 11,8 % Bankinnskudd 2,6 % Energi 20,1 %

10 Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi Desember 2012 De internasjonale helse- og farmasiaksjene (med høy kapitalisering) hadde i desember en noe svakere verdiutvikling enn indeksen for store internasjonale selskaper. Begge de nevnte internasjonale indeksene steg (i USD) i desember, men regnet i NOK ble det likevel en verdinedgang på grunn av utviklingen i dollarkursen. Den internasjonale helseaksjeindeksen falt med -1,6% i NOK, mens verdensindeksen (MSCI World) falt med -0,1% i NOK. For hele 2012 er kursutviklingen for internasjonale helseaksjer imidlertid bedre enn utviklingen i verdensindeksen. I år har MSCI Health Care indeksen hatt en positiv utvikling på 10,2% i NOK mot tilsvarende 8,5% for MSCI World. I motsetning til verdensindeksen for helseaksjer viste Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi en positiv verdiutvikling i desember, og fondet steg med 1,2%. For hele 2012 har verdistigningen for fondet vært positiv med 11,5%, som vi anser som meget bra. Fondet har derved også i 2012 vist en bedre verdiutvikling enn den internasjonale indeksen for helse- og farmasiaksjer. Analylseselskapet Morningstar anser Fondsfinans Farmasi- Bioteknologi til å være blant de 10% beste av alle internasjonale helsefond. Dette er etter en samlet vurdering av historisk avkastning og risiko i de siste 10 årene. Ved utgangen av 2012 kunne ingen av de internasjonale fondene i helsesektoren, som blir markedsført i Norge (og vurderes av Morningstar), vise til en bedre årlig avkastning for de siste 10 årene enn Fondsfinans Farmasi- Bioteknologi, med en gjennomsnittlig avkastning på 9,3%. Risikoen (målt ved volatiliteten) ved investeringer i Fondsfinans Farmasi-Biotekonologi har i de siste årene vært betydelig lavere enn investeringer i norske aksjer. Kursutviklingen for internasjonale helseaksjer ble i desember dels påvirket av usikkerheten om antatte innstramminger i det amerikanske statsbudsjettet. Amerikanske helseaksjer viste en svakere verdiutvikling enn andre internasjonale aksjer som inngår i MSCI World Health Care- indeksen. Regnet i NOK var det omtrent jevn fordeling i antall selskaper med kursoppgang og kursnedgang i porteføljen. Fondets positive verdiutvikling i desember kan derfor henføres til at selskaper med kursoppgang utgjorde en større andel av investeringene. Størst verdioppgang (i NOK) hadde investeringene i (amerikanske) Health Management Associates (+15%), (svenske) Swedish Orphan Biovitrum (+14%), (svenske) Medivir (+13%), (norske) Photocure (+10%), (danske) Ambu (8%) og (amerikanske) Wellpoint (+7%). Svakest verdiutvikling viste (danske) Lundbeck (-14%) og (amerikanske) Merck &Co (-9%). I løpet av måneden har vi solgt ut 3 av fondets investeringer, til dels etter svak kursutvikling. Det gjelder investeringene i (israelsk/amerikanske) Teva Pharmaceuticals, (amerikanske) Auxilium Pharmaceuticals og (svenske) Karolinska Development. Det er investert i et nytt selskap i porteføljen, Endo Health Solutions, som er et amerikansk farmasiselskap. Ved månedsslutt er egenkapital-investeringene fordelt på 31 selskaper. Alle investeringene er børsnoterte. To av investeringene er i norske helseselskaper som utgjør 6% av porteføljen. Øvrige investeringer er i utenlandsk valuta og er notert på utenlandske børser. Fondet skal i henhold til vedtektene bære den valutarisikoen som ligger i investeringene i utenlandsk valuta, hvilket i år har vært en negativ faktor for verdiutviklingen. Fondet var ikke fullinvestert ved utgangen av måneden. Våre 10 største aksjeinvesteringer Fordeling på undergrupper: Sanofi 5,1% UCB 4,8% Mylan 4,4% Meda 4,3% Photocure 4,3% Stada Arzneimittel 4,0% Wellpoint 3,8% Pfizer 3,7% Bayer 3,6% Medivir 3,6% Bioteknologi 10,9 % Helsetjenester 23,2 % Medisinsk utstyr og Diagnostika 11,3 % Bankinnskudd 3,2 % (Til sammen 41,6% av porteføljen) Andelsverdi: ,5834 Farmasi 51,3 %

11 Fondsfinans Alternativ Energi Desember 2012 Det var sterk verdiutvikling for indeksene innen sektoren alternativ energi i desember. Den amerikanske Wilderhill NEX indeksen viste en oppgang på 5,1% i NOK (7,3% i USD), mens europeiske Renewable Energy Industrial Index (RENIXX) var positiv 5,7% i NOK (6,3% i EUR). S&P Global Cleen Energy Index steg 7% i NOK (9,2% i USD). For året 2012 som helhet endte Wilderhill NEX-indeksen negativ med -10,9% i NOK, mens RENIXXindeksen falt -33,8% i NOK. S&P Global Cleen Energy Index var negativ med -21,7% i NOK. Fondsfinans Alternativ Energi viste i desember en oppgang på 3,2%. I 2012 var verdiutviklingen negativ med -3,9%. Dette er en vesentlig bedre utvikling enn indeksene det er naturlig å sammenligne fondet med. Det var særlig aksjer innen solindustrien som gjorde det skarpt i desember, der enkelte aksjer var opp over 50%. Kinesiske myndigheter varslet om styrking av subsidieprogrammet. Gjennom måneden har markedsaktørene kunnet notere stadig flere prisobservasjoner som bekrefter utflatende og svakt stigende priser. Dog har volumene vært lave. Det er litt for tidlig å konkludere at trenden med fallende priser nå er omme fordi en del av tilbudsoverskuddet er tatt bort. Selv om prisfallet nå har stoppet opp, er det ingen som tjener penger med det nåværende prisnivået. Det er likevel grunn til å følge utviklingen i sektoren nøye. Dersom prisene fortsetter å stige, er det betydelig oppside for mange aksjer i sektoren. Fondet er for tiden ikke tungt vektet mot solindustrien. Selskaper i vindindustrien hadde også en sterk kursutvikling i desember. På årets siste dag ble en forlengelse av skattekredittordningen (PTC) for vindinstallasjoner i USA vedtatt i kongressen. Til forskjell fra den tidligere ordningen, vil også påbegynte installasjoner kvalifisere for støtte. Pga. ledetiden for slike installasjoner var en slik endring nødvendig for at ordningen skulle få effekt. Det er dermed ventet ett oppsving for vindindustrien i USA i 2. halvår Ordreinntaket på slutten av året 2012 var, i motsetning til tidligere år, svakt for vindturbinprodusentene. Det er ventet at selskapene leverer gjennomgående svake resultater for årets siste kvartal. Elektrisitetsprisene i det nordiske kraftmarkedet kunne vise til ytterligere nedgang i desember. Også prisen på karbonkvoter falt videre ettersom europeiske politikere ennå ikke har blitt enige om en ny prisingsmekanisme. Med dagens lave strøm- og karbonpriser er det svært få prosjekter for ny, ren energi som vil være økonomisk lønnsomme i Norge. I desember steg 23 av fondets 31 investeringer i verdi. Best utviklingen viste det kinesiske selskapet Trina Solar (+48%). Også investeringene REC (+33%), Abengoa (+13%) og Maxwell (+12%) viste fin utvikling. Den brasilianske strømleverandøren Electrobras (-16%) fortsatt fallet fra november etter innføring av nye rammebetingelser for utility-sektoren i Brasil. Myndighetene i landet ønsker å skape ny vekst ved hjelp av lavere strømpriser. I desember har vi solgt investeringen i spanske Acciona etter sterk utvikling, der aksjen nådde vårt kursmål. Kontantandelen ved utgangen av året var 4,4%. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Arendals Fossekompani 8,8% Cosan 8,4% Myr Group 6,5% Cree 5,5% Maxwell Technologies 5,4% Hafslund 4,0% ABB 4,0% General Cable Corp 3,9% Covanta Holding 3,6% Quanta Services 3,5% Fordeling på undergrupper: Smart Grid, kabler og transmisjon 37,3 % Geothermal 2,5 % Bio 8,2 % (Til sammen 53,7% av porteføljen) Andelsverdi: 2 094,4120 Energiproduksjon 28,7 % Lagring 5,3 % Vind 3,1 % Diverse 7,7 % Sol 2,8 % Bankinnskudd 4,4 %

12 Avkastning siste 5 år Fondsfinans Spar vs OSEFX Fondsfinans Spar OSEFX Fondsindeksen des. 07 apr. 08 aug. 08 des. 08 apr. 09 aug. 09 des. 09 apr. 10 aug. 10 des. 10 apr. 11 aug. 11 des. 11 apr. 12 aug. 12 des. 12 Avkastning siste 5 år Fondsfinans Aktiv vs OSEFX Fondsfinans Aktiv OSEFX Fondsindeksen des. 07 apr. 08 aug. 08 des. 08 apr. 09 aug. 09 des. 09 apr. 10 aug. 10 des. 10 apr. 11 aug. 11 des. 11 apr. 12 aug. 12 des. 12 Avkastning siste 5 år Fondsfinans Farmasi Bioteknologi des. 07 apr. 08 aug. 08 des. 08 apr. 09 aug. 09 des. 09 apr. 10 aug. 10 des. 10 apr. 11 aug. 11 des. 11 apr. 12 aug. 12 des. 12 Avkastning siste 3 år Fondsfinans Alternativ Energi des. 07 apr. 08 aug. 08 des. 08 apr. 09 aug. 09 des. 09 apr. 10 aug. 10 des. 10 apr. 11 aug. 11 des. 11 apr. 12 aug. 12 des. 12

Markedsrapport januar 2013

Markedsrapport januar 2013 Markedsrapport januar 2013 Oslo, 5. februar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det var god kursoppgang i de fleste aksjemarkeder i januar. Frykten for en global økonomisk resesjon

Detaljer

Markedsrapport november 2013

Markedsrapport november 2013 Markedsrapport november 2013 Oslo, 9. desember 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventningene til global økonomisk vekst i 2014 er ikke endret. ECB satte likevel ned sentralbankrenten

Detaljer

Markedsrapport mars 2012

Markedsrapport mars 2012 Markedsrapport mars 2012 Oslo, 10. april 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt var det en nedgang i råvarepriser i mars, men oljeprisene holdt seg på et svært høyt nivå. Konjunkturutsiktene

Detaljer

Markedsrapport oktober 2012

Markedsrapport oktober 2012 Markedsrapport oktober 2012 Oslo, 6. november 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det globale vekstbildet er omtrent uforandret, med en svak og ujevn vekst. I oktober er likevel de

Detaljer

Markedsrapport januar 2014

Markedsrapport januar 2014 Markedsrapport januar 2014 Oslo, 10. februar 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventningene til økonomisk vekst er fortsatt gode, men det er økende frykt for en nedkjøling av den

Detaljer

Markedsrapport juli 2013

Markedsrapport juli 2013 Markedsrapport juli 2013 Oslo, 6. august 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering De økonomiske utsiktene for eurosonen synes noe bedre. Verdien av USD svekket seg. Samtidig var det en

Detaljer

Markedsrapport februar 2013

Markedsrapport februar 2013 Markedsrapport februar 2013 Oslo, 5. mars 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Internasjonale råvarepriser sank samtidig som den internasjonale verdien av USD steg. Oljeprisen falt

Detaljer

Markedsrapport desember 2013

Markedsrapport desember 2013 Markedsrapport desember 2013 Oslo, 6. januar 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes at den økonomiske veksten i verden blir noe høyere i 2014 enn i 2013. Også i desember

Detaljer

Markedsrapport august 2012

Markedsrapport august 2012 Markedsrapport august 2012 Oslo, 06. september 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering August var en måned med høye oljepriser og økning i aksjeverdiene på Oslo Børs. Det var samtidig

Detaljer

Markedsrapport april 2013

Markedsrapport april 2013 Markedsrapport april 213 Oslo, 7. mai 213 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Til tross for omlag uendret konjunkturbilde, falt internasjonale olje og råvarepriser i april. Det var en sterk

Detaljer

Markedsrapport mars 2013

Markedsrapport mars 2013 Markedsrapport mars 213 Oslo, 4. april 213 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Finansielle problemer på Kypros bidro til en ny svekkelse av verdien av Euro. De globale vekstimpulsene er

Detaljer

Markedsrapport juli 2012

Markedsrapport juli 2012 Markedsrapport juli 2012 Oslo, 06. august 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Rekordhøye priser på flere matvarer. Oljeprisene steg. Internasjonale aksjemarkeder steg. Sentralbankrentene

Detaljer

Markedsrapport mai 2012

Markedsrapport mai 2012 Markedsrapport mai 2012 Oslo, 07. juni 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Økende usikkerhet om den globale økonomiske veksten og gjeldsproblemene i euroområdet preget finansmarkedene

Detaljer

Markedsrapport mars 2014

Markedsrapport mars 2014 Markedsrapport mars 2014 Oslo, 8.april 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den russiske tilraningen av Krim-halvøya fra Ukraina har kun ført til mindre bevegelser i kapitalmarkedene.

Detaljer

Markedsrapport mai 2013

Markedsrapport mai 2013 Markedsrapport mai 2013 Oslo, 6. juni 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I mai steg langsiktige amerikanske statsrenter betydelig. Samtidig steg verdien av USD. Den sterke kursoppgangen

Detaljer

Markedsrapport januar 2011

Markedsrapport januar 2011 Markedsrapport januar 2011 Oslo, 9. februar 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Januar er ofte en god måned for aksjemarkedsinvestorer. Slik ble det også i år. En betydelig tilførsel

Detaljer

Markedsrapport august 2013

Markedsrapport august 2013 Markedsrapport august 2013 Oslo, 5. september 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering På aggregert basis er det fortsatt tilfredsstillende vekst i verdensøkonomien. Økende politisk usikkerhet

Detaljer

Markedsrapport april 2014

Markedsrapport april 2014 Markedsrapport april 2014 Oslo, 8. mai 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes fortsatt en bedring i global økonomisk vekst, til tross for at geopolitisk risiko har økt.

Detaljer

Markedsrapport september 2012

Markedsrapport september 2012 Markedsrapport september 2012 Oslo, 4. oktober 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det er sprikende forventninger til veksten i verdensøkonomien. Prisutviklingen for råvarer gir heller

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedsrapport mai 2014

Markedsrapport mai 2014 Markedsrapport mai 2014 Oslo, 11.juni 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den økonomiske veksten i verden er fortsatt ujevnt fordelt, og relativt svak i flere land. Internasjonale

Detaljer

Markedsrapport oktober 2013

Markedsrapport oktober 2013 Markedsrapport oktober 2013 Oslo, 6. november 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes at den globale økonomiske veksten øker i 2014. Internasjonale aksjemarkeder steg videre

Detaljer

Metaller & Energi Prisendring i USD 6 % 5 % 0 % Gull. Kobber. Alumium. Landbruksprodukter 15 % 2 % -1 % -2 % Hvete. Ris. Gummi

Metaller & Energi Prisendring i USD 6 % 5 % 0 % Gull. Kobber. Alumium. Landbruksprodukter 15 % 2 % -1 % -2 % Hvete. Ris. Gummi Markedsrapport april 2012 Oslo, 07. mai 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale veksten antas å være rundt 3,5%, men det er fortsatt store forskjeller i landenes økonomiske

Detaljer

Markedsrapport november 2014

Markedsrapport november 2014 Markedsrapport november 2014 Oslo, 8. desember 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oljeprisene falt kraftig i november. Det er fortsatt store forskjeller i forventningene til global

Detaljer

Markedsrapport juni 2012

Markedsrapport juni 2012 Markedsrapport juni 2012 Oslo, 04. juli 2012 Image Kipper Williams and/or commissioning clients. All rights reserved Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Finansproblemene i euroområdet preget

Detaljer

Markedsrapport desember 2011

Markedsrapport desember 2011 Markedsrapport desember 2011 Oslo, 6. januar 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det blandede signaler om den økonomiske veksten i verden. Usikkerheten om den europeiske

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedsrapport juni 2013

Markedsrapport juni 2013 Markedsrapport juni 2013 Oslo, 3. juli 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Langsiktige statsrenter steg globalt i juni. Flere råvarepriser fortsatte å falle, og prisfallet var særlig

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedsrapport september 2014

Markedsrapport september 2014 Markedsrapport september 2014 Oslo, 7. oktober 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Global økonomisk vekst forventes fortsatt å være relativt moderat. Oljeprisene falt videre, og andre

Detaljer

Markedsrapport november 2014

Markedsrapport november 2014 Markedsrapport november 2014 Oslo, 8. desember 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oljeprisene falt kraftig i november. Det er fortsatt store forskjeller i forventningene til global

Detaljer

Markedsrapport juli 2014

Markedsrapport juli 2014 Markedsrapport juli 2014 Oslo, 6. august 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Til tross for ytterligere økt geopolitisk uro kombinert med høyere økonomisk vekst, var det i juli en nedgang

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Markedsrapport april 2015

Markedsrapport april 2015 Markedsrapport april 2015 Oslo, 08. mai 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale økonomiske veksten fortsetter. Internasjonalt var det en oppgang i både langsiktige statsrenter

Detaljer

Markedsrapport desember 2014

Markedsrapport desember 2014 Markedsrapport desember 2014 Oslo, 9. januar 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Også i desember var det et kraftig fall i oljeprisene. Den internasjonale verdien av NOK ble følgelig

Detaljer

Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning

Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning Oslo, 4. juli 2013 Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning Første halvår 2013 har gitt tilfredsstillende avkastning for aksjeinvestorer. Oslo Børs Fondsindeks har steget 6,3%, mens

Detaljer

Markedsrapport oktober 2011

Markedsrapport oktober 2011 Markedsrapport oktober 2011 Oslo, 4. november 2011 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det økonomiske nyhetsbildet ble også i oktober preget av problemene i europeisk økonomi og eurosamarbeidet.

Detaljer

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar Månedsrapport 2/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 472,1 0,3 0,9 6,3 15,1 Dow Jones 14009,8 1,1 0,8 7,0 8,9 Brent 116,4-0,3 2,6 12,0 5,9 EURNOK 7,4379-0,1 0,1-1,4 2,7 USDNOK 5,4695

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventninger om fortsatt stor likviditetstilførsel fra sentralbankene bidro til ytterligere rentenedgang

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 BNP (brutto nasjonalprodukt) i OECD årlig vekst (%) MAKRO 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008 MÅNEDENS HOLBERgRAF Mars 28 Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n So ur c e : R e u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet

Detaljer

Markedsrapport september 2011

Markedsrapport september 2011 Markedsrapport september 2011 Oslo, 6.oktober 2011 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Fortsatt usikkerhet om eurosamarbeidet preget det økonomiske nyhetsbildet også i september. Frykt

Detaljer

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no PRESSEKONFERANSE - 9. august 213 2. KVARTAL 213 www.nbim.no Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner, 3. juni 213 4 5 4 397 4 5 4 Aktivaklasse Verdi Prosentandel fond 4 3 5 Aksjer 2 785 63,4%

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Markedsrapport november 2011

Markedsrapport november 2011 Markedsrapport november 2011 Oslo, 6. desember 2011 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Også i november var både nyhetsbildet og utviklingen i de internasjonale finans- og kapitalmarkedene

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Markedsrapport august 2015

Markedsrapport august 2015 Markedsrapport august 2015 Oslo, 8. september 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering August ble en måned med store kursbevegelser, og det var en solid nedgang i de fleste aksjemarkeder.

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedsrapport juni 2014

Markedsrapport juni 2014 Markedsrapport juni 2014 Oslo, 2.juli 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I juni bidro økende geopolitisk uro til prisoppgang for olje og metaller. Samtidig steg aksjekursene globalt

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Markedsrapport juni 2015

Markedsrapport juni 2015 Markedsrapport juni 2015 Oslo, 7. juli 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Økonomiske vekstforventninger er blitt noe lavere, men langsiktige statsrenter fortsatte å stige i juni.

Detaljer

Markedsrapport januar 2015

Markedsrapport januar 2015 Markedsrapport januar 2015 Oslo, 5. februar 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Olje- og råvarepriser falt ytterligere i januar. Den europeiske sentralbanken varslet om betydelige

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Markedsrapport juli 2015

Markedsrapport juli 2015 Markedsrapport juli 2015 Oslo, 7. august 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I juli var økonomiske signaler og impulser varierte og til dels motstridende. Generelt var det nedgang

Detaljer

Markedsrapport oktober 2014

Markedsrapport oktober 2014 Markedsrapport oktober 2014 Oslo, 6. november 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Utsiktene for global økonomisk vekst er fortsatt moderate. Oljeprisen falt videre i oktober, mens

Detaljer

Markedsrapport mars 2015

Markedsrapport mars 2015 Markedsrapport mars 2015 Oslo, 10. april 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det var nedgang i internasjonale priser på olje og andre råvarer i mars. Verdien av USD styrket seg ytterligere

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Månedsrapport. Fortes rentefond på topp. Juni 2012

Månedsrapport. Fortes rentefond på topp. Juni 2012 Fortes rentefond på topp Månedsrapport Juni 2012 Første halvår 2012 ble en turbulent periode i finansverdenen, preget av blant annet eurokrise og 30 prosent nedgang i oljeprisen fra topp til bunn. Derfor

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

Markedsrapport januar 2016

Markedsrapport januar 2016 Markedsrapport januar 2016 Oslo, 5. februar 2016 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering På verdens aksjebørser var det store fall i kursene i årets første måned. Samtidig falt lange statsrenter,

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 P. 1 Date 18.09.2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Innhold Markedsrapport Porteføljesammendrag.. 3 9 Aktivaallokering

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Markedsrapport desember 2015

Markedsrapport desember 2015 Markedsrapport desember 2015 Oslo, 7. januar 2016 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det en kraftig nedgang i prisene på råolje og gass. Samtidig svekket verdien av NOK

Detaljer

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 %

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 % Porteføljekommentar September 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,8 % eller 240 754 kr i september. Så langt i 2013 er porteføljen opp 4,2 % eller 1

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar Månedsrapport 01/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 453,6-0,2 1,6 1,0 15,1 Dow Jones 13412,6 2,4 2,1-0,6 8,2 Brent 111,9-0,5 0,8 5,3 5,1 EURNOK 7,2965-0,2 1,1 1,9 5,8 USDNOK 5,5663

Detaljer

Markedsrapport februar 2015

Markedsrapport februar 2015 Markedsrapport februar 2015 Oslo, 5. mars 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Etter sju måneder med nedgang økte oljeprisene i februar. Langsiktige statsrenter ble høyere i USA, og

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

Snart 4 år med kursoppgang hva nå?

Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Stavanger 15. november 2006 Investeringsdirektør Jarl Ulvin Investeringsstil ODIN er indeksuavhengige Vi investerer i selskaper fordi vi mener de er gode, undervurderte

Detaljer

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2013

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2013 Porsgrunn kommune Avkastningsrapport 1. tertial 2013 Innhold Markedsrapport..... Porteføljesammendrag. Aktivaallokering mot strategi lange midler. Aktivaallokering mot strategi driftslikviditet.. Risikosituasjonen

Detaljer

3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014

3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014 3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 214 Markedsverdi Per 3.9.214. Milliarder kroner 6 5 534 6 Verdi Prosentandel fond 4 5 Aksjeinvesteringene 3 396 61,4 Renteinvesteringene

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

Aktuell kommentar. Norske kroner ingen trygg havn. av Alexander Flatner, seniorrådgiver i Markedsoperasjons- og analyseavdelingen i Norges Bank *

Aktuell kommentar. Norske kroner ingen trygg havn. av Alexander Flatner, seniorrådgiver i Markedsoperasjons- og analyseavdelingen i Norges Bank * Nr. 3 2009 Aktuell kommentar Norske kroner ingen trygg havn av Alexander Flatner, seniorrådgiver i Markedsoperasjons- og analyseavdelingen i Norges Bank * * Synspunktene i denne kommentaren representerer

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer