Markedsrapport desember 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport desember 2012"

Transkript

1 Markedsrapport desember 2012 Oslo, 7. januar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det ingen større endringer i forventningene til den globale veksten. Det var en nedgang i noen råvarepriser, men oljeprisen var uendret. Verdien av NOK styrket seg på nytt. Internasjonale aksjemarkeder steg (i USD). Særlig var aksjekursutviklingen sterk i land med fremvoksende økonomi. Det norske aksjemarkedet hadde også en positiv årsavslutning og var av de beste markedene i Flere langsiktige statsrenter viste en økning, men fra historisk svært lave nivåer. Konjunkturer og råvarer Forventningene til den globale økonomiske veksten ble i desember ikke særlig endret. Verdens BNP (brutto nasjonalprodukt) var i 2012 antagelig mer enn 3% høyere i forhold til Den økonomiske veksten er fortsatt svært forskjellig mellom land og økonomisk/ geografiske områder. Det er nå ventet at den kinesiske økonomien vil ha en noe sterkere veksttakt i 2013 enn i Siden en svært stor del av den globale veksten i de senere årene har skjedd i Kina, oppfattes det som positivt for verdensøkonomien at kinesisk vekst synes å kunne vedvare en stund fremover. Råvareprisene var i sum noe lavere i desember. Rogers internasjonale råvareindeks viste en tilbakegang på 0,9% (i USD). I 2012 har denne indeksen steget 2%. Målt i norske kroner har det vært en prisnedgang i råvareindeksen på -5%. Prisen på nordsjøolje holdt seg på samme nivå i desember og var ved utgangen av året 112 USD pr. fat. Fra årets start var dette en oppgang i oljeprisen på 4%, men en tilbakegang på -3,2% regnet i NOK. Metallpriser ved utgangen av 2012 var noe høyere enn ved årets start. Dette gjenspeiler en noe høyere aktivitet i verdensøkonomien.

2 3 Metaller & Energi Prisendring i USD 25 % Desember Hittil i år % 4 % 4 % 3 % 7 % 12 % 8 % Kull -18 % Olje (brent) -1 % Kobber -1 % Alumium -2 % Gull -2 % Diesel -3 % Nikkel -9 % -4 % Eur. Naturgass -6 % Am. Naturgass -9 % Sølv % 4 % 3 % 1 % 1 % Landbruksprodukter Prisendring i USD 18 % 2 % 8 % 19 % Desember Hittil i år 6 % Gummi Bomull -18 % Kaffe -37 % Sukker -16 % -1 % Soyabønner -3 % Ris -6 % Appelsin Juice -31 % -7 % Mais -8 % Hvete -12 % Kakao Kilde: Bloomberg Prisene på matvarer som hvete, mais og soya falt tilbake i desember, men har steget ganske mye gjennom året. Til dels skyldes dette naturkatastrofer som flom og tørke, som har ødelagt store avlinger. Bomullsprisene har i 2012 falt 18% og bidrar til fortsatt lave priser på klær. Renter og valuta Den amerikanske sentralbanken meldte den 12. desember at den vil holde renten tilnærmet null helt til arbeidsledigheten i USA er falt til 6,5%. Siste amerikanske arbeidsledighetstall er 7,7%. I desember kuttet Sveriges Riksbank sentralbankrenten (reporenten) med 0,25% - poeng til 1%. Inflasjonsforventningene er blitt redusert, og forventningene til rentebanen ble satt lavere. Sveriges Riksbank antyder nå en gjennomsnittlig rente i 2013 på 1%, stigende til 1,2% i Samtidig ble det uttalt at den svenske arbeidsledigheten vil stige til 8,1% fra 7,7% i løpet av Svensk økonomi er svært åpen og eksportorientert. At den svenske riksbanken ser for seg fallende eksportverdier er ikke noe godt tegn. På tross av dette, styrket den svenske kronen seg mot nær sagt alle valutaslag i desember. Sentrale rentenivåer (pr ) Sentralbankrente 3 mnd. rente 10 års statsobl USA 0,25 0,31 1,76 Euro 0,75 0,19 1,32 Norge 1,50 1,83 2,14

3 Den norske kronestyrkelsen fortsatte i desember, og utfordringene for norske eksportbedrifter utenfor oljesektoren blir derfor stadig større. Kronen er den valutaen i den vestlige verden med sterkest utvikling i Norges Bank avholdt et rentemøte den 19. desember, hvor styringsrenten ble holdt uendret på 1,5%. I renteprognosen til Norges Bank ligger det inne forventninger om en renteøkning etter mars Om verdien av NOK skulle styrke seg ytterligere vil renteøkningen kunne bli utsatt. I motsetning til den norske kronen, svekket japanske yen seg kraftig i desember. Japanske bedrifter har styrket sin konkurransekraft målt etter valutakursutviklingen med 21% i forhold til NOK, med 14,6% mot Euro og med 12,5% mot USD. I desember ble det informert om at også den japanske sentralbanken nå vil foreta store tilførsler av likviditet, dels med sikte på å svekke den internasjonale verdien av JPY. Sentrale valutaer mot NOK Pr %-endring i desember %-endring i Syd Koreanske Won Mexikanske Peso Valutakurser Endring mot NOK 1,3 % 0,3 % USD 5,56 2, 7, EURO 7,34 0,5 % 5,3 % SEK 0,85 0,4 % 1,6 % GBP 9,03 0,5 % 5,6 % JPY 6,42 6,6 % 17,3 % CHF 6,08 0,7 % 4,5 % Singapore Dollar New Zealandske Dollar Svenske Kroner Britiske Pund Taiwanske Dollar Sveitsiske Franc Canadiske Dollar Euro Danske Kroner Australske Dollar US Dollar Syd Afrikanske Rand -1,3 % -1,5 % -1,6 % -2,5 % -3, -4,5 % -5, -5,3 % -5,6 % -5,8 % -7, -11,4 % Geopolitiske forhold Den økonomisk-politiske oppmerksomheten har i desember vært rettet mot de amerikanske politikerne og deres evne til å bli enige om nødvendige offentlige budsjettvedtak før årsskiftet, for å unngå en såkalt «fiscal cliff». «Fiscal cliff» er en situasjon som de amerikanske politikerne selv har vedtatt. USA har ved lov begrenset størrelsen på statsgjelden. Da statsgjelden nærmet seg dette taket i 2011 ble republikanerne og demokratene enige om å vedta automatiske kutt i offentlige budsjetter, herunder offentlige velferdsordninger. Det ble også avtalt betydelige kutt i forsvarsbudsjettet og skatteøkninger. Tiltakene skulle tre i kraft om ikke politikerne ble enige om andre varige tiltak for å bringe ned statsgjelden innen årsskiftet Brasilianske Real Japanske Yen -15,4 % -17,3 % -25 %-2-15 %-1-5 % 5 % De øvrige sentralbankrentene og de korte pengemarkedsrentene i den vestlige verden var tilnærmet uendret i desember. Lange 10 års statsrenter steg internasjonalt, med unntak av den tyske 10-åringen som falt noe tilbake. Ikke overraskende, ble det på nyttårsaften bare inngått en såkalt «liten» avtale mellom Demokrater og Republikanere i Kongressen. Denne avtalen var i realiteten en utsettelse til mars måned med å foreta de nødvendige vedtakene for å finne løsninger på budsjettproblemene. Denne manglende evnen og viljen til å komme frem til fornuftige løsninger for et mer balansert statsbudsjett i USA er en stor svakhet i amerikansk økonomi.

4 Internasjonale aksjemarkeder De fleste internasjonale aksjemarkedene hadde en relativt lik utvikling i desember. Verdensindeksen (MSCI World Index) steg 2% i USD (-0,1% i NOK). For året som helhet steg verdensindeksen 16,6% i USD, tilsvarende 8,5% i NOK. Indeksen for de fremvoksende økonomiene (MSCI Emerging Market Index), steg jevnt i desember og kunne vise til en oppgang på hele 4,9% i USD. Aksjeindeksen for store selskaper i land med fremvoksende økonomi steg med 18,5% i USD (10,2% i NOK) i 2012 og var derved bedre enn «verdensindeksen». Desember 2012 Avkastning aksjeindekser Lokal valuta 2012 Desember 2012 I NOK 2012 MSCI World 2, 16,6 % 0,1 % 8,5 % S&P 500 Index Bloomberg European 500 0,9 % 16, 1,1 % 7,9 % 1,6 % 17,6 % 1,1 % 11,4 % Nikkei ,2 % 25,5% 4,1 % 4,9 % MSCI Emerging Markets Oslo Børs Fondsindeks 4,9 % 18,5 % 2,8 % 10,2 % 0,7 % 20,7 % 0,7 % 20,7 % 25 Prosentvis endring i aksjemarkedene i 2012 (regnet i NOK) des. 31. jan. 29. feb. 31. mar. 30. apr. 31. mai. 30. jun. 31. jul. 31. aug. 30. sep. 31. okt. 30. nov. 31. des. OSEFX Index Morgan Stanley World Morgan Stanley Emerging Markets Prosentvis endring i aksjemarkedene i 2012 (regnet i NOK) des. 31. jan. 29. feb. 31. mar. 30. apr. 31. mai. 30. jun. 31. jul. 31. aug. 30. sep. 31. okt. 30. nov. 31. des. BE500 Europa NKY Japan S&P 500 USA Kilde: Bloomberg

5 Det amerikanske aksjemarkedet, målt ved S&P 500-indeksen, utviklet seg positivt i desember med en oppgang på 0,9% i USD. Status for året som helhet var likevel solid, med en oppgang på 16% i USD tilsvarende 7,9% regnet i NOK. Bloomberg European 500 Index kunne i desember vise til en oppgang på 1,6% i EUR eller 1,1% i NOK. I 2012 var det dermed mer lønnsomt å være investert i europeiske aksjer i forhold til amerikanske ettersom Bloomberg European 500 Indeksen kunne vise til enn avkastning på 11,4% i NOK. Det japanske aksjemarkedet hadde som øvrige asiatiske markeder, en meget sterk kursutvikling i desember. Nikkei 225 indeksen steg hele 10,2% i JPY. På grunn av svekkelsen av JPY steg indeksen med 4,1% i NOK. I 2012 steg Nikkei 225 indeksen med 4,9% i NOK, som er en svakere utvikling enn for amerikanske og europeiske aksjer. Norsk økonomi Vi velger å gjenta oss selv og sakser fra markedsrapportene for oktober og november måned: «Å omtale virksomhetsnivået i norsk økonomi har i de siste årene nesten vært en kjedelig rekke med gjentagelser over det samme temaet. Hovedkonklusjonen i våre beskrivelser har hele tiden vært at norsk økonomi for tiden er av de sterkeste i verden, og antagelig vil fortsette å være sterk inntil oljeprisene kommer betydelig ned fra dagens høye nivå. Dette forutsetter riktig nok at norske politikere fortsatt makter å holde seg i skinnet og ikke innfører lover og regler som dreper grunnlaget for den økonomiske verdiskapningen.» Det norske aksjemarkedet Vi har i hele 2012 lagt til grunn som vårt basisalternativ for det norske aksjemarkedet at verdiutviklingen for fondsindeksen vil være i intervallet +15% til +25%. I så måte var verdiutviklingen på Oslo Børs i 2012 helt i rute med våre antagelser, og fondsindeksen steg med +20,7%. Kursutviklingen for noen av enkeltselskapene på Oslo Børs i 2012 har til dels vært overraskende. Selskaper innen samme sektor har hatt store forskjeller i kursutviklingen. Generelt var det en meget god oppgang for de fleste av selskapene med høy indeksvekting på Oslo Børs. Kursutviklingen for de små og mellomstore bedriftene var derimot til dels negativ. Selskap Verdiutvikling Fondsindeksen Aksjer med indeksvekt > 1% OSEFX % vis Indeks vekt Verdiutvikling i % desember 2012 Verdiutvikling i % 2012 Statoil 9,0 0,4 5,3 DNB 8,9 0,2 23,7 Telenor 8,7 2,4 20,3 Yara International 8,6 3,6 17,2 Orkla 4,7 5,2 15,1 Norsk Hydro 4,6 2,7 3,5 Subsea 7 4,6 2,0 24,2 Seadrill 4,2 2,5 13,8 Petroleum Geo Services 3,8 0,4 47,7 Schibsted 3,5 0,4 61,1 TGS Nopec Geophysical 3,4 1,1 42,5 Aker Solutions 3,4 5,9 87,1 Gjensidige Forsikring 2,9 0,6 22,4 Royal Caribbean 2,8 7,8 25,1 Cruises Marine Harvest 2,6 3,4 98,0 ProSafe 2,0 0,9 23,6 Storebrand 1,8 1,5 13,8 Fred Olsen Energy Kongsberg Gruppen Tomra Systems Det Norske Oljeselskap DNO International 1,5 3,4 33,1 1,2 8,3 11,2 1,2 7,8 28,3 1,1 1,2 6,3 1,0 6,7 24,5 Aker 1,0 2,2 44,7

6 Prosentvis endring i det norske aksjemarkedet i 2012 Stor forskjell på aksjeutviklingen mellom små og store selskaper des. 31. jan. 29. feb. 31. mar. 30. apr. 31. mai. 30. jun. 31. jul. 31. aug. 30. sep. 31. okt. 30. nov. 31. des. OSEFX Oslo Børs Fondsindeks Osesx Oslo Børs Small Cap Index Kilde: Bloomberg Det store selskapet som avvek fra dette bildet av kursutviklingen i 2012 var Statoil, med en negativ verdiutvikling på -5,3%. Følgelig fikk Oslo Børs Hovedindeks, med +15,4% verdiendring, en svakere utvikling enn fondsindeksen i Vi er i ferd med å utarbeide en ny analyse om økonomiske utsikter for Våre foreløpige anslag og forventninger til det norske aksjemarkedet i 2013 er at vi antar en oppgang i fondsindeksen i intervallet 10% til 20%. Vi anser imidlertid mulige avvik fra denne forventningen til å kunne være relativt store, og kursutviklingen for norske aksjer vil i stor grad være avhengig av utviklingen i oljeprisen. En bør således ikke bli overrasket om verdiutviklingen for norske aksjer i 2013 skulle ende på -10% eller +40%. I utgangspunktet synes vi dog at norske aksjer fremstår som et alternativ som sterkt bør foretrekkes i forhold til norske rentepapirer. Redaktør og ansvarlig for innholdet i våre Markedsrapporter er Odd Hellem Investeringsdirektør

7 Oversikt over våre fonds historiske utvikling Våre fond: Spar Aktiv Farmasi Altern. Energi Avkastning desember ,8% 3,1% 1,2% 3,2% Årsavkastning ,5% 15,1% 11,5% -3,9% OSEFX MSWI (i NOK) -0,1% 8,5% 0,7% 20,7% Årsavkastning % -14% 4% -32% -19% -3% Årsavkastning % 17% 9% -14% 22% 14% Årsavkastning % 55% 19% -2% 70% 9% Årsavkastning % -42% -8% -51% -57% -23% Årsavkastning % 19% -6% 15% 10% -4% Avkastning siste 5 år 14% 4% 38% -73% -13% 0% Gjsn. årlig avkastning siste 5 år * 3% 1% 7% -23% -3% 0% Avkastning siste 10 år 444% 336% 145% 280% 75% Gjsn. årlig avkastning siste 10 år * 18% 16% 9% 14% 6% Avkastning siden oppstart 452% 203% 28% -71% Standardavvik % 15% 11% 13% 15% 7% Standardavvik siste 5 år 29% 24% 12% 28% 31% 14% Standardavvik siste 10 år 25% 22% 14% 25% 13% Fondets størrelse (mill.kr.) Netto andelsverdi pr , , , ,4120 * Geometrisk beregnet

8 Fondsfinans Spar Desember 2012 I desember var kursbevegelsene i det norske aksjemarkedet relativt små, og markedet var preget av lav omsetning. Årets siste måned sluttet likevel med en positiv verdiutvikling. Fondsindeksen steg med 0,7% og hovedindeksen med 0,5%. For året 2012 har verdiutviklingen i det norske aksjemarkedet vært relativt sterk og bedre enn de fleste internasjonale markeder. Fondsindeksen steg med 20,7%, og Hovedindeksen steg med 15,4%. Fondsfinans Spar hadde en meget positiv verdiutvikling i desember, og fondet steg med hele 3,8%. I 2012 har fondet hatt en positiv verdiutvikling på 19,5%, som vi anser som tilfredsstillende. Fondet feiret 10 års jubileum den 16. desember. Ved utgangen av 2012 var den gjennomsnittlige årlige avkastningen i Fondsfinans Spar 18,5% for de 10 siste fulle kalenderårene. Ingen andre norske aksjefond har i den samme 10 års perioden hatt en høyere gjennomsnittlig avkastning enn Fondsfinans Spar. I desember var det relativt store positive kursutslag for flere av børsens mindre selskaper. Nesten 2/3-deler av selskapene hadde en positiv verdiutvikling. Særlig kan vi merke oss at en del av de selskapene som tidligere i året hadde vist en svært negativ utvikling fikk en god positiv korreksjon i desember. Samtidig var det relativt små negative kurskorreksjoner for flere av de indekstunge selskapene som tidligere i året hadde en sterk kursutvikling. I indekssammenheng var det størst positiv virkning av kursoppgangen for Orkla (+5%) og Aker Solutions (+6%). Sterkest negativ indeksvirkning ga kursnedgangen for Yara (-4%), Seadrill (-3%), RCL (-8%) og Telenor (-2%). I fondets portefølje steg mer enn 2/3-deler av selskapene i verdi. Samtidig var de fleste kursfallene relativt små. Kursoppgangen var særlig stor for flere av de selskapene som tidligere i år har gitt negativt resultatbidrag. Dette var bl.a. tilfelle for de fire selskapene i porteføljen med størst verdiøkning i desember: Odfjell A (+39%), REC (+33%), Songa Offshore (+30%) og Northland Resources (+26%). Videre var det god kursoppgang for: WWasa (+12%), Høegh Lng (+11%), Photocure (+10%), EMGS (+10%), Cermaq (+9%) og Siem Offshore (+9%). Størst kursfall i porteføljen viste investeringene i RCL(-8%) og Kværner (-4%), som tidligere i 2012 har gitt en svært god verdistigning for fondet. I RCL er dessuten investeringsgraden blitt betydelig redusert før kursfallet. Vi har i løpet av desember på nytt investert i Schibsted. Samtidig har vi økt investeringene i bl.a. Det norske Oljeselskapet og Norsk Hydro. Investeringene er finansiert ved en reduksjon av investeringene i særlig Orkla, RCL og Yara. Dessuten er investeringsgraden noe redusert i Marine Harvest, Norwegian Property, Storebrand og DNB. Egenkapitalinvesteringene er fordelt på 35 selskaper, hvorav 34 er notert på Oslo Børs og 1 på utenlandsk børs. I tillegg har fondet en investering i et unotert selskap, Norsun, som utgjør tilnærmet 0,00% av fondets verdi, dvs. ingen materiell verdi. Ved årets slutt var fondet fullt investert. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: DNB 8,6% Orkla 4,8% Aker 4,7% Orkla 4,6% Subsea 7 4,6% Norwegian Property 4,6% Storebrand 4,3% Kvaerner 3,8% Siem Offshore 3,8% Atea 3,4% (Til sammen 47,1% av porteføljen) Andelsverdi: 5 522,1695 Materialer & Industri 29,3 % Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 15,5 % IT/Telecom 4,5 % Bankinnskudd 0,1 % Energi 23,3 % Finans 27,3 %

9 Fondsfinans Aktiv Desember 2012 I desember var kursbevegelsene i det norske aksjemarkedet relativt små, og markedet var preget av lav omsetning. Årets siste måned sluttet likevel med en positiv verdiutvikling. Fondsindeksen steg med 0,7% og hovedindeksen med 0,5%. For året 2012 har verdiutviklingen i det norske aksjemarkedet vært relativt sterk og bedre enn de fleste internasjonale markeder. Fondsindeksen steg med 20,7%, og Hovedindeksen steg med 15,4%. Fondsfinans Aktiv hadde en meget positiv verdiutvikling i desember, og fondet steg med hele 3,1%. I 2012 har fondet hatt en positiv verdiutvikling på 15,1%. Fondsfinans Aktiv er et kombinasjonsfond, og vi oppfatter denne verdiutviklingen som tilfredsstillende. Ved utgangen av 2012 var den gjennomsnittlige årlige avkastningen i Fondsfinans Aktiv 15,9% for de 10 siste fulle kalenderårene. Ingen andre norske kombinasjonsfond har i den samme 10 års perioden hatt en høyere gjennomsnittlig avkastning enn Fondsfinans Aktiv. Risikoen, målt ved fondets volatilitet, ansees å være lavere for kombinasjonsfondet Fondsfinans Aktiv sammenlignet med norske aksjefond. I desember var det relativt store positive kursutslag for flere av børsens mindre selskaper. Nesten 2/3-deler av selskapene hadde en positiv verdiutvikling. Særlig kan vi merke oss at en del av de selskapene som tidligere i året hadde vist en svært negativ utvikling fikk en god positiv korreksjon i desember. Samtidig var det relativt små negative kurskorreksjoner for flere av de indekstunge selskapene som tidligere i året hadde en sterk kursutvikling. I indekssammenheng var det størst positiv virkning av kursoppgangen for Orkla (+5%) og Aker Solutions (+6%). Sterkest negativ indeksvirkning ga kursnedgangen for Yara (-4%), Seadrill (-3%), RCL (-8%) og Telenor (-2%). I fondets portefølje steg mer enn 2/3-deler av selskapene i verdi. Samtidig var de fleste kursfallene relativt små. Kursoppgangen var særlig stor for flere av de selskapene som tidligere i år har gitt negativt resultatbidrag. Dette var bl.a. tilfelle for de fire selskapene i porteføljen med størst verdiøkning i desember: Odfjell A (+39%), REC (+33%), Songa Offshore (+30%) og Northland Resources (+26%). Videre var det god kursoppgang for: WWasa (+12%), Høegh Lng (+11%), Photocure (+10%), EMGS (+10%), Cermaq (+9%) og Siem Offshore (+9%). Størst kursfall i porteføljen viste investeringene i RCL(-8%) og Kværner (-4%), som tidligere i 2012 har gitt en svært god verdistigning for fondet. I RCL er dessuten investeringsgraden blitt redusert før kursfallet. Vi har i løpet av desember på nytt investert i Schibsted. Samtidig har vi økt investeringene i bl.a. Det norske Oljeselskapet, Norsk Hydro og BWG Homes. Investeringene er dels finansiert ved at aksjeandelen er økt og ved en reduksjon av investeringene i bl.a. RCL, Orkla og Norwegian Property. Egenkapitalinvesteringene er fordelt på 35 selskaper som alle er notert på Oslo Børs. I tillegg eier fondet en investering i et unotert selskap, Norsun, som utgjør tilnærmet 0,00% av fondet, dvs. ingen materiell verdi. Ved utgangen av måneden var nesten 86% av fondet investert i aksjer og egenkapitalbevis. Likviditetspostene er i form av bankinnskudd og norske bankobligasjoner med renteløpetid under et år. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: DNB 4,6% Norsk Hydro 4,2% Aker 4,1% Orkla 3,1% Norwegian Property 3,9% Siem Offshore 3,5% Subsea 7 3,4% Kvaerner 3,2% Storebrand 3,1% Atea 3,1% (Til sammen 37,1% av porteføljen) Andelsverdi: ,4338 Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 17,3 % Materialer & Industri 24,9 % IT/Telecom 4,7 % Finans 18,6 % Sertifikater og obligasjoner 11,8 % Bankinnskudd 2,6 % Energi 20,1 %

10 Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi Desember 2012 De internasjonale helse- og farmasiaksjene (med høy kapitalisering) hadde i desember en noe svakere verdiutvikling enn indeksen for store internasjonale selskaper. Begge de nevnte internasjonale indeksene steg (i USD) i desember, men regnet i NOK ble det likevel en verdinedgang på grunn av utviklingen i dollarkursen. Den internasjonale helseaksjeindeksen falt med -1,6% i NOK, mens verdensindeksen (MSCI World) falt med -0,1% i NOK. For hele 2012 er kursutviklingen for internasjonale helseaksjer imidlertid bedre enn utviklingen i verdensindeksen. I år har MSCI Health Care indeksen hatt en positiv utvikling på 10,2% i NOK mot tilsvarende 8,5% for MSCI World. I motsetning til verdensindeksen for helseaksjer viste Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi en positiv verdiutvikling i desember, og fondet steg med 1,2%. For hele 2012 har verdistigningen for fondet vært positiv med 11,5%, som vi anser som meget bra. Fondet har derved også i 2012 vist en bedre verdiutvikling enn den internasjonale indeksen for helse- og farmasiaksjer. Analylseselskapet Morningstar anser Fondsfinans Farmasi- Bioteknologi til å være blant de 10% beste av alle internasjonale helsefond. Dette er etter en samlet vurdering av historisk avkastning og risiko i de siste 10 årene. Ved utgangen av 2012 kunne ingen av de internasjonale fondene i helsesektoren, som blir markedsført i Norge (og vurderes av Morningstar), vise til en bedre årlig avkastning for de siste 10 årene enn Fondsfinans Farmasi- Bioteknologi, med en gjennomsnittlig avkastning på 9,3%. Risikoen (målt ved volatiliteten) ved investeringer i Fondsfinans Farmasi-Biotekonologi har i de siste årene vært betydelig lavere enn investeringer i norske aksjer. Kursutviklingen for internasjonale helseaksjer ble i desember dels påvirket av usikkerheten om antatte innstramminger i det amerikanske statsbudsjettet. Amerikanske helseaksjer viste en svakere verdiutvikling enn andre internasjonale aksjer som inngår i MSCI World Health Care- indeksen. Regnet i NOK var det omtrent jevn fordeling i antall selskaper med kursoppgang og kursnedgang i porteføljen. Fondets positive verdiutvikling i desember kan derfor henføres til at selskaper med kursoppgang utgjorde en større andel av investeringene. Størst verdioppgang (i NOK) hadde investeringene i (amerikanske) Health Management Associates (+15%), (svenske) Swedish Orphan Biovitrum (+14%), (svenske) Medivir (+13%), (norske) Photocure (+10%), (danske) Ambu (8%) og (amerikanske) Wellpoint (+7%). Svakest verdiutvikling viste (danske) Lundbeck (-14%) og (amerikanske) Merck &Co (-9%). I løpet av måneden har vi solgt ut 3 av fondets investeringer, til dels etter svak kursutvikling. Det gjelder investeringene i (israelsk/amerikanske) Teva Pharmaceuticals, (amerikanske) Auxilium Pharmaceuticals og (svenske) Karolinska Development. Det er investert i et nytt selskap i porteføljen, Endo Health Solutions, som er et amerikansk farmasiselskap. Ved månedsslutt er egenkapital-investeringene fordelt på 31 selskaper. Alle investeringene er børsnoterte. To av investeringene er i norske helseselskaper som utgjør 6% av porteføljen. Øvrige investeringer er i utenlandsk valuta og er notert på utenlandske børser. Fondet skal i henhold til vedtektene bære den valutarisikoen som ligger i investeringene i utenlandsk valuta, hvilket i år har vært en negativ faktor for verdiutviklingen. Fondet var ikke fullinvestert ved utgangen av måneden. Våre 10 største aksjeinvesteringer Fordeling på undergrupper: Sanofi 5,1% UCB 4,8% Mylan 4,4% Meda 4,3% Photocure 4,3% Stada Arzneimittel 4,0% Wellpoint 3,8% Pfizer 3,7% Bayer 3,6% Medivir 3,6% Bioteknologi 10,9 % Helsetjenester 23,2 % Medisinsk utstyr og Diagnostika 11,3 % Bankinnskudd 3,2 % (Til sammen 41,6% av porteføljen) Andelsverdi: ,5834 Farmasi 51,3 %

11 Fondsfinans Alternativ Energi Desember 2012 Det var sterk verdiutvikling for indeksene innen sektoren alternativ energi i desember. Den amerikanske Wilderhill NEX indeksen viste en oppgang på 5,1% i NOK (7,3% i USD), mens europeiske Renewable Energy Industrial Index (RENIXX) var positiv 5,7% i NOK (6,3% i EUR). S&P Global Cleen Energy Index steg 7% i NOK (9,2% i USD). For året 2012 som helhet endte Wilderhill NEX-indeksen negativ med -10,9% i NOK, mens RENIXXindeksen falt -33,8% i NOK. S&P Global Cleen Energy Index var negativ med -21,7% i NOK. Fondsfinans Alternativ Energi viste i desember en oppgang på 3,2%. I 2012 var verdiutviklingen negativ med -3,9%. Dette er en vesentlig bedre utvikling enn indeksene det er naturlig å sammenligne fondet med. Det var særlig aksjer innen solindustrien som gjorde det skarpt i desember, der enkelte aksjer var opp over 50%. Kinesiske myndigheter varslet om styrking av subsidieprogrammet. Gjennom måneden har markedsaktørene kunnet notere stadig flere prisobservasjoner som bekrefter utflatende og svakt stigende priser. Dog har volumene vært lave. Det er litt for tidlig å konkludere at trenden med fallende priser nå er omme fordi en del av tilbudsoverskuddet er tatt bort. Selv om prisfallet nå har stoppet opp, er det ingen som tjener penger med det nåværende prisnivået. Det er likevel grunn til å følge utviklingen i sektoren nøye. Dersom prisene fortsetter å stige, er det betydelig oppside for mange aksjer i sektoren. Fondet er for tiden ikke tungt vektet mot solindustrien. Selskaper i vindindustrien hadde også en sterk kursutvikling i desember. På årets siste dag ble en forlengelse av skattekredittordningen (PTC) for vindinstallasjoner i USA vedtatt i kongressen. Til forskjell fra den tidligere ordningen, vil også påbegynte installasjoner kvalifisere for støtte. Pga. ledetiden for slike installasjoner var en slik endring nødvendig for at ordningen skulle få effekt. Det er dermed ventet ett oppsving for vindindustrien i USA i 2. halvår Ordreinntaket på slutten av året 2012 var, i motsetning til tidligere år, svakt for vindturbinprodusentene. Det er ventet at selskapene leverer gjennomgående svake resultater for årets siste kvartal. Elektrisitetsprisene i det nordiske kraftmarkedet kunne vise til ytterligere nedgang i desember. Også prisen på karbonkvoter falt videre ettersom europeiske politikere ennå ikke har blitt enige om en ny prisingsmekanisme. Med dagens lave strøm- og karbonpriser er det svært få prosjekter for ny, ren energi som vil være økonomisk lønnsomme i Norge. I desember steg 23 av fondets 31 investeringer i verdi. Best utviklingen viste det kinesiske selskapet Trina Solar (+48%). Også investeringene REC (+33%), Abengoa (+13%) og Maxwell (+12%) viste fin utvikling. Den brasilianske strømleverandøren Electrobras (-16%) fortsatt fallet fra november etter innføring av nye rammebetingelser for utility-sektoren i Brasil. Myndighetene i landet ønsker å skape ny vekst ved hjelp av lavere strømpriser. I desember har vi solgt investeringen i spanske Acciona etter sterk utvikling, der aksjen nådde vårt kursmål. Kontantandelen ved utgangen av året var 4,4%. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Arendals Fossekompani 8,8% Cosan 8,4% Myr Group 6,5% Cree 5,5% Maxwell Technologies 5,4% Hafslund 4,0% ABB 4,0% General Cable Corp 3,9% Covanta Holding 3,6% Quanta Services 3,5% Fordeling på undergrupper: Smart Grid, kabler og transmisjon 37,3 % Geothermal 2,5 % Bio 8,2 % (Til sammen 53,7% av porteføljen) Andelsverdi: 2 094,4120 Energiproduksjon 28,7 % Lagring 5,3 % Vind 3,1 % Diverse 7,7 % Sol 2,8 % Bankinnskudd 4,4 %

12 Avkastning siste 5 år Fondsfinans Spar vs OSEFX Fondsfinans Spar OSEFX Fondsindeksen des. 07 apr. 08 aug. 08 des. 08 apr. 09 aug. 09 des. 09 apr. 10 aug. 10 des. 10 apr. 11 aug. 11 des. 11 apr. 12 aug. 12 des. 12 Avkastning siste 5 år Fondsfinans Aktiv vs OSEFX Fondsfinans Aktiv OSEFX Fondsindeksen des. 07 apr. 08 aug. 08 des. 08 apr. 09 aug. 09 des. 09 apr. 10 aug. 10 des. 10 apr. 11 aug. 11 des. 11 apr. 12 aug. 12 des. 12 Avkastning siste 5 år Fondsfinans Farmasi Bioteknologi des. 07 apr. 08 aug. 08 des. 08 apr. 09 aug. 09 des. 09 apr. 10 aug. 10 des. 10 apr. 11 aug. 11 des. 11 apr. 12 aug. 12 des. 12 Avkastning siste 3 år Fondsfinans Alternativ Energi des. 07 apr. 08 aug. 08 des. 08 apr. 09 aug. 09 des. 09 apr. 10 aug. 10 des. 10 apr. 11 aug. 11 des. 11 apr. 12 aug. 12 des. 12

Markedsrapport juli 2012

Markedsrapport juli 2012 Markedsrapport juli 2012 Oslo, 06. august 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Rekordhøye priser på flere matvarer. Oljeprisene steg. Internasjonale aksjemarkeder steg. Sentralbankrentene

Detaljer

Markedsrapport april 2014

Markedsrapport april 2014 Markedsrapport april 2014 Oslo, 8. mai 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes fortsatt en bedring i global økonomisk vekst, til tross for at geopolitisk risiko har økt.

Detaljer

Markedsrapport mai 2014

Markedsrapport mai 2014 Markedsrapport mai 2014 Oslo, 11.juni 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den økonomiske veksten i verden er fortsatt ujevnt fordelt, og relativt svak i flere land. Internasjonale

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar Månedsrapport 01/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 453,6-0,2 1,6 1,0 15,1 Dow Jones 13412,6 2,4 2,1-0,6 8,2 Brent 111,9-0,5 0,8 5,3 5,1 EURNOK 7,2965-0,2 1,1 1,9 5,8 USDNOK 5,5663

Detaljer

MAKRORAPPORT DESEMBER 2014

MAKRORAPPORT DESEMBER 2014 MAKRORAPPORT DESEMBER 2014 Det har vært en høst hvor fallet i oljeprisen har preget både Oslo Børs og de internasjonale aksjemarkedene. Økt tilbud av olje i markedet har presset ned prisforventningene

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007 Halvårsrapport 2007 1. halvår 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: 28 500

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

INNHOLD. Purpose and operations... 42 Extracts of Directors Report for 2004... 43 Key figures... 45

INNHOLD. Purpose and operations... 42 Extracts of Directors Report for 2004... 43 Key figures... 45 3 Årsrapport 2004 Folketrygdfondet R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 INNHOLD Formål og virksomhet..................... 1 Nøkkeltall............................... 2 Evne til lønnsom vekst.....................

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 211 Hovedpunkter i 211 Nedgang i de internasjonale aksjemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på -2,5 prosent, tilsvarende -86 milliarder kroner,

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2014 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER INNHOLD HOVEDPUNKTER Tall og fakta for 2014 4 LEDELSEN Leder for hovedstyret

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

Markedet og økonomien i 2013

Markedet og økonomien i 2013 Markedet og økonomien i 213 Globalt ble vekstanslagene nedjustert. I Norge kom stadig sterkere advarsler om at de gode tidene var over. Og aksjemarkedet steg til nye toppnoteringer. 213 var et helt vanlig

Detaljer

EKSPORTEN I DESEMBER 2012

EKSPORTEN I DESEMBER 2012 JLR/ 22.01. 2013 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I DESEMBER 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Desember2012

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2012

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2012 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2012 Hovedpunkter i 2012 Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 13 prosent, eller 447 milliarder kroner, i 2012. Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer

Detaljer