Markedsrapport mars 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport mars 2014"

Transkript

1 Markedsrapport mars 2014 Oslo, 8.april 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den russiske tilraningen av Krim-halvøya fra Ukraina har kun ført til mindre bevegelser i kapitalmarkedene. I mars steg aksjekursene svakt, og de internasjonale rentebevegelsene var små. Prisene for en del landbruksprodukter steg relativt mye, men oljeprisene falt. Verdien av NOK styrket seg ytterligere. Konjunkturer og råvarer Det internasjonale konjunkturbildet ved utgangen av mars er omtrent uendret fra forrige måned. Forhold som normalt kunne ha skapt negative holdningsendringer synes ikke å ha påvirket forventningsbildet i særlig grad i mars. Dette gjelder blant annet Russlands annektering av Krim-halvøya med tilhørende verbale konflikter mellom Russland og USA/NATO/EU. Dette vil kunne lede til proteksjonistiske tiltak med negative følger for verdenshandelen. Noe svakere økonomiske data fra USA er blitt forklart med kaldt vintervær. Redusert økonomisk veksttakt i Kina er fortsatt en utfordring for verdensøkonomien, men konsensus er at Kina klarer å omstille økonomien. I sum forventes det at veksten i verdens verdiskapning i 2014 blir høyere enn i I hovedsak skyldes det at den økonomiske veksten i flere land med moden økonomi forventes å bli betydelig bedre enn ifjor. Dette oppveier for en oppbremsing i veksten i flere land med fremvoksende økonomi.

2 Regnet i USD steg Rogers internasjonale råvareindeks med 0,8%, og indeksen har steget med snaue 5% i USD siden årsskiftet. En stor del av oppgangen i råvareindeksen kan tilskrives høyere priser for en rekke landbruksvarer. I mars var det på nytt en kraftig stigning i prisene på hvete og mais. Til tross for Russlands annektering av Krim, falt oljeprisene i mars. Brent -oljen ble omsatt til i underkant av 107 USD ved utgangen av måneden. Oljeprisen er lavere enn ved årsskiftet, og regnet i NOK er nedgangen nesten -5%. 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -1 % 61 % 19 % 10 % Landbruksprodukter Prisendring i USD Mars Hittil i år 16 % 15 % 14 % 12 % 8 % 10 % 9 % 8 % 8 % 5 % 4 % 1 % 1 % 1 % 11 % -9 % Metaller & Energi Prisendring i USD Mars Hittil i år 20 % 14 % 10 % 0 % -10 % -20 % 8 % -3 % 7 % 6 % -1 % -5 % 3 % 2 % -7 % 2 % -1 % -2 % -3 % -3 % -5 % -5 % -10 % -9 % -30 % -24 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 2

3 Renter og valuta Det var heller ikke i mars veldig store bevegelser i de internasjonale rentemarkedene. Kortsiktige rentenivåer er fortsatt svært lave. Lave sentralbankrenter og stor tilførsel av sentralbanklikviditet opprettholdes i mange land. I noen land med fremvoksende økonomi er rentenivåene imidlertid høye. Herunder kan en merke seg at rentene på russiske statsobligasjoner steg kraftig i mars måned. Dette bidro til at de foregående måneders svekkelse av rubel kursen ble noe reversert. Rentenivåene for langsiktig statsgjeld forandret seg relativt lite i mars. I de fleste land er satsene for langsiktig statsgjeld fortsatt lavere enn ved årets start. Rentenivået på langsiktige statspapirer falt videre i flere euroland. Dels skyldes dette at den europeiske sentralbanken (ECB) har signalisert mulig vilje til å benytte kvantitative lettelser i pengepolitikken. Herunder kan vi merke oss at 10 års renter for italienske og spanske statsobligasjoner nå nesten er på samme nivå som tilsvarende norske statsobligasjoner, rundt 3%. I land med moden økonomi er prisstigningen fortsatt lav. Realrentene er likevel negative i mange land. Det var ikke veldig store bevegelser i valutakursene i mars, med unntak av en verdistigning for valutaer i en del råvareproduserende land. Herunder styrket også NOK seg mot valutaer i land med moden økonomi. Fra årsskiftet har verdien av NOK styrket seg mot både USD, euro, GBP og SEK. I mars styrket USD seg mot euro, og USD er nå høyere verdsatt mot euro enn ved årsskiftet. Februar Hittil i år Japanske Yen New Zealandske Dollar Brasilianske Real Britiske Pund Sveitsiske Franc Svenske Kroner Euro Danske Kroner US Dollar Australske Dollar Singapore Dollar Mexikanske Peso Syd Koreanske Won Taiwanske Dollar Syd Afrikanske Rand Canadiske Dollar Valutakurser Endring mot NOK -4,3 % -1,0 % -1,2 % -2,9 % -0,1 % -1,8 % -0,2 % -2,4 % -0,8 % -2,3 % -1,0 % -2,3 % -1,0 % -4,5 % -1,1 % -2,5 % -1,1 % -3,7 % -1,5 % -3,5 % -2,1 % -3,3 % -2,7 % -4,4 % -2,8 % -0,8 % -3,0 % -3,9 % -4,9 % 2,0 % 0,7 % 0,1 % Sentrale rentenivåer (pr ) Sentralbank rente 3 mnd. rente 10 års statsobl. USA 0,25 0,23 2,72 Euro 0,25 0,31 1,57 Sveri ge 1,00 0,79 2,12 UK 0,50 0,52 2,74 Svei ts 0,00 0,02 0,95 Norge 1,50 1,73 2,92 Sentrale valutaer mot NOK %-endring i Ma rs %-endring 2014 USD 5,99-0,1 % -1,2 % EURO 8,25-0,4 % -1,4 % SEK 0,92-1,2 % -2,0 % GBP 9,99-0,4 % -0,5 % JPY 5,81-1,1 % 0,8 % CHF 6,77-0,6 % -0,7 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 3

4 Rentekurve endringer i mars 3,00 US 2,50 Tysk 2,00 Nor 1,50 US 31/3 1,00 0,50 0,00-0,50 0,06 0,03 0,01 0,20 0,07-0,04-0,08-0,06-0,02 US 28/2 Tysk 31/3 Tysk 28/2 Nor 31/3 Nor 28/2 2 År 5 År 10 År 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 apr års statsrenter 7 års historikk pr 31/3/ aug. des US 10y Nor 10y Tysk 10y 8,0 10 års statsrenter Italia, Spania og Tyskland, 7 års historikk pr 31/3/14 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 Italia 10y Spania 10y Tysk 10y 2,0 1,0 apr aug. des Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 4

5 10 EURNOK fra 2000 Gj.Snitt 8,02 (stiplet linje) 9,5 9 8,5 8 7,5 7 Geopolitiske forhold Med vårværet i mars kom den russiske annekteringen av Krim. Dette har naturlig ført til en betydelig forverring av den vestlige verdens holdning til Russland. Putins maktbruk og retorikk innvarsler for mange mulighetene for en ny periode med kald krig mellom stormaktene. Ikke minst har frykten økt i en del av Sovjetimperiets tidligere vasall-stater. Det er nå vilje til å øke forsvarsbudsjettene i de baltiske landene, og militær tilstedeværelse av Nato-styrker er også svært ønskelig. Det er et åpent spørsmål om Ukraina vil kunne fortsette som et selvstendig land, hvor bare Krimhalvøya har forsvunnet. I de østlige områdene av landet med et stort innslag av russisk befolkning er det stor fare for at vi vil kunne få en Krim-reprise. Dette vil kunne lede til en fullstendig deling av dagens Ukraina. Putin har uttalt at Russland vil ta vare på russere utenfor landets grenser. Kanskje på tide med et tydelig stopp i innvandringen av russere til Kirkenes? Den politiske konflikten i Thailand er fortsatt ikke løst og «gatas parlament» har lagt sin klamme hånd over politikken. Den økonomiske utviklingen i landet blir begrenset av den store politiske uroen. I Tyrkia har landets stadig mer autoritære statsminister Recep Tayyip Erdogan sørget for at deler av landets internett ble stengt ned. Den politiske utviklingen i Tyrkia har i det siste året vært svært uheldig, og landets tidligere sterke økonomiske utvikling er i ferd med å stoppe opp. Det er ikke opplagt at (Nato-landet) Tyrkia også i fremtiden vil kunne bli beskrevet som et demokratisk land. I Egypt er det blitt avsagt mer enn 500 dødsdommer over medlemmer av Det muslimske brorskapet. Den videre politiske utviklingen for Egypt synes uklar. Internasjonale aksjemarkeder Aksjekursene i de store internasjonale aksjemarkedene holdt seg relativt stabile i mars, og volatiliteten var lavere enn i de to foregående månedene. Morgan Stanley World indeksen steg med +0,2% i USD, og indeksen har tilsvarende steget med 1,4% fra årsskiftet. Indeksen for store selskaper i land med fremvoksende økonomi steg enda mer enn verdensindeksen. Fra årsskiftet er denne indeksen for aksjer i land med fremvoksende økonomi likevel fortsatt negativ. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 5

6 Den sektoren innenfor verdensindeksen med sterkest verdiutvikling i mars var energisektoren, til tross for at oljeprisen falt. Det amerikanske aksjemarkedet hadde også i mars en noe bedre utvikling enn verdensindeksen. En bør videre merke seg at den teknologitunge Nasdaqindeksen i USA hadde en negativ utvikling i mars. Flere selskaper innenfor bioteknologisektoren hadde herunder en svak kursutvikling. Dette kan være et første tegn på at investorene i fremtiden implisitt vil kreve en høyere risikopremie for sine investeringer. I så fall vil også bedriftenes evne til å generere inntjening som er nær i tid bli relativt sett høyere verdsatt. Dette kan gi grunnlag til en viss form for sektorrotasjon i investorenes investeringspreferanser. Stor likviditetstilførsel fra sentralbanker og lave pengemarkedsrenter bidrar fortsatt sterkt til å understøtte generelt høye aksjekurser. Lokal valuta I NOK Ma rs YTD Ma rs YTD MSCI World Index 0,2 % 1,4 % 0,1 % 0,1 % S&P 500 Index 0,8 % 1,8 % 0,7 % 0,5 % Bloomberg European 500-0,7 % 2,3 % -1,1 % 1,0 % Nikkei 225 0,6 % -8,3 % -0,5 % -7,9 % MSCI Emerging Markets Index Oslo Børs Fondsindeks Avkastning aksjeindekser 0,6 % -0,5 % 2,9 % -1,8 % 0,6 % 1,8 % 0,6 % 1,8 % 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Sektor Avkastning for MSCI World i USD Mars Hittil i år 25 Prosentvis endring i aksjemarkedene i fra i USD OSEFX - Norge Morgan Stanley Verdensindeks Morgan Stanley Emerging Markets Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 6

7 50 Prosentvis endring i aksjemarkedene i fra i USD BE500 - Europa NKY - Japan S&P USA 160 Reallønnsindeks (lønnsvekst justert for inflasjon) Norge Tyskland USA Norsk økonomi Til tross for en nedgang i oljeprisen skjedde det en ytterligere styrking av verdien av NOK i mars. Hittil i år er derved noe av fjorårets kronesvekkelse blitt reversert. Samtidig fortsetter lønnsveksten i Norge å være høyere enn i våre europeiske naboland. Den norske produktivitetsveksten er dessverre ikke tilsvarende høyere. Norges Banks hovedstyre har i mars avholdt flere møter. Herunder vedtok hovedstyret på sitt møte den 26. mars å holde styringsrenten uendret på 1,5%. Styringsrenten har nå blitt holdt uendret på 1,5% i mer enn 2 år. Samtidig ble det kunngjort at banken forventer at styringsrenten holdes på dette nivået frem til sommeren 2015, for deretter å bli økt gradvis. Dessuten uttalte hovedstyret at det er usikkerhet om drivkreftene i økonomien og økonomiens virkemåte, og det taler for å gå forsiktig fram i rentesettingen. Analysene til Norges Bank tilsier at den norske prisveksten i perioden frem til sommeren neste år vil ligge relativt tett opp til (men under) målsettingen om 2,5% inflasjon. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 7

8 Vi har tidligere uttalt at dette norske inflasjonsmålet på 2,5% bør bli satt ned til 2%, som er det gjengse målet i flere andre europeiske land. Med høyere inflasjon i Norge enn i andre konkurrentland vil den norske valutakursen over tid måtte komme til å svekke seg. Det er videre opplagt at et inflasjonsmål på 2,5% over tid vil bidra til en betydelig større uthuling av den norske pengeverdien enn hva 2% vil gjøre. Etter de siste observasjoner av det norske boligmarkedet synes den av mange fryktede (og forventede) nedgangen i norske boligpriser å ha blitt utsatt. Samtidig synes bankene å ha fått større vilje og evne til økt långivning, og rentepåslagene er i ferd med å bli mindre. En slik utvikling vil kunne medføre at Norges Bank må heve sentralbankrenten før sommeren Om det norske inflasjonsmålet hadde vært 2% måtte forøvrig også den norske sentralbankrenten bli satt opp raskere enn det annonserte tidspunktet (sommeren 2015). Det norske aksjemarkedet Også i mars var det en noe sterkere utvikling i norske aksjekurser enn for verdensindeksen. Dette sammenfalt forøvrig med at det skjedde en styrkning av verdien av NOK. Regnet i NOK steg fondsindeksen med 0,6%, og indeksen har steget med 1,8% i årets første kvartal. I mars steg hovedindeksen mer enn fondsindeksen, og oppgangen var på 1,1%. Hovedindeksen steg betydelig mer enn fondsindeksen fordi kursutviklingen for indekstungvekteren Statoil var meget sterk. Kursen på aksjer i Statoil steg med 6,7%. Denne sterke kursutviklingen står i stor kontrast til den negative utviklingen i oljeprisen i mars. Den finansielle situasjonen til de børsnoterte norske bedriftene er generelt blitt sterkere i de senere årene. Bedriftenes tilgang til lånefinansiering er dessuten blitt både lettere og billigere. Ved årets start var våre basisforventninger til kursutviklingen for norske aksjer at fondsindeksen vil stige i intervallet +5% til +15% i 2014.Vi opprettholder denne forventningen. Kursutviklingsbildet i 2014 vil kunne bli noe mer volatilt enn i Bedriftenes kortsiktige inntjening vil kanskje også komme enda mer i fokus i inneværende år, og overraskelser vil kunne gi store kursutslag. En verdioppgang for norske aksjer understøttes i stor grad av betydelige dividendeutbetalinger og tilbakekjøp av egne aksjer i tiden fremover. Kredittpåslagene for obligasjoner er markedsmessig kommet ned, og avkastningen ved å investere i obligasjoner er nå derved relativt sett mindre gunstig i forhold til aksjer. Verdiutvikling Fondsindeksen Aksjer med indeksvekt > 0.7% Selskap OSEFX %-vis Indeks vekt Verdiutvikling i % mars Verdiutvikling i % 2014 Statoil 9,6 6,7 7,8 Telenor 9,0 0,1-8,3 DNB 8,6-4,4 0,4 Yara International 7,3 8,7-6,7 Orkla 4,8 7,7 0,2 Norsk Hydro 4,5 0,5 9,7 Subsea 7 4,4-2,8-1,4 Seadrill 4,3-1,9-10,6 Schibsted 4,2-6,0-1,4 Royal Caribbean Cruises 3,8 3,0 10,4 Gjensidige Forsikring 3,7-3,3 8,8 TGS Nopec Geophysical 3,1 3,6 17,8 Marine Harvest 2,7 2,2-8,5 Petroleum Geo-Services 2,4 11,3-8,3 Aker Solutions 2,3-7,6-6,9 DNO International 2,1-7,1 1,6 Storebrand 1,9-9,1 0,3 Pros afe 1,7 10,8-5,3 Opera Software 1,4-4,0-1,6 REC Silicon 1,4-12,6 82,9 Kongsberg Gruppen 1,2 4,2 2,7 Norwegian Air Shuttle 1,1-1,9 37,1 Tomra Systems 1,0 2,7-0,9 Fred Olsen Energy 1,0 1,5-20,2 Veidekke 0,9 17,5 8,1 Nordic Semiconductor 0,9 0,8 32,5 Atea 0,8 2,3 7,5 Stolt-Nielsen 0,8-5,7 10,5 Aker 0,7-2,0-11,0 Det Norske Oljeselskap 0,7-3,7-2,4 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 8

9 Indeks verdi OSEFX Indeks og Pris til inntjening (P/E hvor E= siste 12 mnd) OSEFX indeks des. 06 mar. 07 jun. 07 sep. 07 des. 07 mar. 08 jun. 08 sep. 08 des. 08 mar. 09 jun. 09 sep. 09 des. 09 mar. 10 jun. 10 sep. 10 des. 10 mar. 11 jun. 11 sep. 11 des. 11 mar. 12 jun. 12 sep. 12 des. 12 mar. 13 jun. 13 sep. 13 des. 13 mar. 14 P/E P/E ratio Oversikt over våre fonds historiske utvikling Våre fond: * Kreditt fra oppstart 30. april 2013 ** Geometrisk beregnet Fondsfinans Spar Fondsfinans Aktiv Fondsfinans Fondsfinans Fondsfinans MSWI OSEFX Farmasi Alt. Energi Kreditt (i NOK) Avkastning Mars ,5 % 0,1 % -1,1 % -2,6 % 0,6 % 0,6 % 0,3 % Hittil i år 1,6 % 1,0 % 3,7 % 6,0 % 2,0 % 1,8 % 0,6 % Årsavkastning % 13 % 46 % 30 % 24 % 39 % Årsavkastning % 15 % 12 % -4 % 21 % 9 % Årsavkastning % -14 % 4 % -32 % -19 % -3 % Årsavkastning % 17 % 9 % -14 % 22 % 14 % Årsavkastning % 55 % 19 % -2 % 70 % 9 % Avkastning siste 5 år 161 % 108 % 143 % -6 % 165 % 99 % Gjsn. årlig avkast. siste 5 år ** 21 % 16 % 19 % -1 % 22 % 15 % Avkastning siste 10 år 313 % 229 % 152 % 183 % 78 % Gjsn. årlig avkast. siste 10 år ** 15 % 13 % 10 % 11 % 6 % Avkastning siden oppstart* 564 % 246 % 93 % -71 % 7,7 % Standardavvik siste år 10 % 8 % 7 % 10 % 11 % 6 % Standardavvik siste 5 år 20 % 16 % 9 % 18 % 19 % 10 % Standardavvik siste 10 år 22 % 19 % 11 % 23 % 12 % Fondets størrelse (mill.kr.) Netto andelsverdi pr , , , , ,36 Redaktør og ansvarlig for innholdet i våre markedsrapporter er Odd Hellem Investeringsdirektør

10 Fondsfinans Spar Mars 2014 I mars måned var det en positiv utvikling i kursene for børsnoterte norske aksjer. Fondsindeksen steg med 0,6% i løpet av måneden, og indeksen har steget med 1,8% i årets første kvartal Fondsfinans Spar hadde en positiv verdiutvikling i mars på +0,5%. For årets første kvartal har fondets verdiøkning vært 1,6%. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av mars er den høyeste månedsverdsettelsen siden fondet ble etablert i desember Av fondsindeksens 52 verdipapirer var det en jevn fordeling av selskaper med kursoppgang og kursnedgang. Sterkest positiv indekspåvirkning kom fra kursoppgangen for: Statoil (+7%), Yara (+9%), Orkla (+8%), PGS (+11%) og Prosafe (+11%). Sterkest negativ indekspåvirkning kom fra kursnedgangen for: DNB (-4%), Schibsted (-6%), Rec Silicon (-13%), Aker Solutions (-8%), Storebrand (-9%), DNO International (-7%) og Rec Solar (-22%). I fondets portefølje var det også en jevn fordeling av selskaper med kursoppgang og kursnedgang. Størst positiv verdiutvikling hadde investeringene i Veidekke (+18%), Prosafe (+11%), Photocure (+11%), Høeg LNG (+10%) og Yara (+9%). Størst negativ kursutvikling viste investeringene i Rec Silicon (-13%) og Storebrand (-9%). Den absolutt største verditilveksten for fondet kom fra investeringene i Yara (+9%), Veidekke (+18%), Borregaard (+6%) og Prosafe (+11%). Investeringene i Storebrand (-9%), DNB (-4%) og Odfjell (-8%)ga størst negativ verdipåvirkning for fondet. I løpet av måneden har vi særlig redusert investeringene i Statoil og RCL. Dessuten har vi redusert investeringene i bl.a. Veidekke, Yara, Borregaard og Schibsted. I måneden har vi ikke investert i noen nye selskaper til porteføljen. Vi har imidlertid økt investeringsgraden betydelig i Marine Harvest. Dessuten har vi økt investeringene i bl.a. Storebrand, Rec Silicon og DNB. Egenkapitalinvesteringene var ved utgangen av måneden fordelt på 36 selskaper, hvorav 35 er notert på Oslo Børs. Ved månedsskiftet var fondet nesten fullinvestert i egenkapitalinstrumenter. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: DNB 7,8 % Yara International 7,3 % Subsea 7 5,3 % Storebrand 4,7 % Norsk Hydro 4,6 % Opera Software 4,5 % Siem Offshore 4,2 % Aker 3,5 % Borregaard 3,5 % Marine Harvest 3,4 % (48,8% av porteføljen) Andelsverdi: 6642,6365 Materialer & Industri 28,7 % Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 13,6 % IT/Telecom 6,2 % Bankinnskudd 0,5 % Finans 24,5 % Energi 26,5 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 10

11 Fondsfinans Aktiv Mars 2014 I mars måned var det en positiv utvikling i kursene for børsnoterte norske aksjer. Fondsindeksen steg med 0,6% i løpet måneden, og indeksen har steget med 1,8% i årets første kvartal Fondsfinans Aktiv hadde en positiv verdiutvikling i mars på +0,1%. For årets første kvartal har fondets verdiøkning vært drøye 1%. Fondet er et kombinasjonsfond. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av mars er den høyeste månedsverdsettelsen siden fondet ble etablert i april Av fondsindeksens 52 verdipapirer var det en jevn fordeling av selskaper med kursoppgang og kursnedgang. Sterkest positiv indekspåvirkning kom fra kursoppgangen for: Statoil (+7%), Yara (+9%), Orkla (+8%), PGS (+11%) og Prosafe (+11%). Sterkest negativ indekspåvirkning kom fra kursnedgangen for: DNB (-4%), Schibsted (-6%), Rec Silicon (-13%), Aker Solutions (-8%), Storebrand (-9%), DNO International (-7%) og Rec Solar (-22%). I fondets portefølje var det også en jevn fordeling av selskaper med kursoppgang og kursnedgang. Størst positiv verdiutvikling hadde investeringene i Veidekke (+18%), Prosafe (+11%), Photocure (+11%), Høeg LNG (+10%) og Yara (+9%). Størst negativ kursutvikling viste investeringene i Rec Silicon (-13%) og Storebrand (-9%). Den absolutt største verditilveksten for fondet kom fra investeringene i Yara (+9%), Veidekke (+18%) og Photocure (+11%). Investeringene i DNB (-4%) og Odfjell (-8%) ga størst negativ verdipåvirkning for fondet. I løpet av måneden har vi særlig redusert investeringene i Statoil. Vi har videre solgt ut de resterende aksjene i Schibstedt. Dessuten har vi redusert investeringene i bl.a. Yara og Borregaard. I måneden har vi ikke investert i noen nye selskaper til porteføljen. Vi har imidlertid økt investeringsgraden betydelig i Marine Harvest. Dessuten har vi økt investeringene i bl.a. Storebrand og Prosafe. Egenkapitalinvesteringene var ved utgangen av måneden fordelt på 34 selskaper, som alle er notert på Oslo Børs. Ved månedsskiftet var 75% av fondet investert i aksjer og egenkapitalbevis, som er en nedgang i investeringsgraden fra foregående måned. Fondet er et kombinasjonsfond. Likviditetspostene ved månedsskiftet var i form av bankinnskudd og norske bankobligasjoner med renteløpetid under et år. Vedtektene til fondet er blitt endret. Fra og med april måned skal normal investeringsgrad i aksjer være 60%, mot tidligere 80%. Samtidig vil investeringene i rentebærende papirer kunne ha en lengre løpetid og høyere kredittrisiko enn tidligere, med forventet høyre avkasting. Fullstendige vedtekter for fondet finnes på hjemmesiden til Fondsfinans Kapitalforvaltning. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: DNB 4,8 % Yara International 4,4 % Subsea 7 4,1 % Opera Software 3,9 % Storebrand 3,7 % Norsk Hydro 3,7 % Siem Offshore 3,4 % SpareBank 1 SMN 3,1 % Norwegian Property 3,0 % Aker 2,9 % (37% av porteføljen) Andelsverdi: 34600,9461 Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 11,0 % IT/Telecom 5,0 % Materialer & Industri 21,2 % Finans 18,1 % Sertifikater og obligasjoner 11,7 % Energi 19,7 % Bankinnskudd 13,3 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 11

12 Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi Mars 2014 Selskaper i helsesektoren hadde i mars en svakere verdiutvikling enn Morgan Stanley verdensindeks. Indeksen for de store internasjonale selskapene i helsesektoren falt med -1,7% i USD, tilsvarende -1,8% i NOK. Til sammenligning steg den generelle verdensindeksen (Morgan Stanley World Index) med +0,1% i NOK i mars. Fra årsskiftet har helsesektorindeksen steget med +4,8% i NOK, og helsesektorindeksen har derved en betydelig bedre utvikling enn verdensindeksen, som bare har steget med +0,1%. Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi hadde en negativ verdiutvikling i mars, og fondet falt med -1,1%. I løpet av årets første kvartal har fondet steget med +3,7%. Fondets valutaeksponering blir i henhold til vedtektene ikke valutasikret. Hittil i år er fondets verdiutvikling blitt negativt påvirket av at verdien av NOK har styrket seg. Flere amerikanske bioteknologiselskaper viste en svært svak verdiutvikling i mars. Nasdaq bioteknologi-indeks falt med hele -10,7% i USD. Det er et betimelig spørsmål om dette fallet innevarsler et brudd i den langvarige stigningsperioden for bioteknologiaksjer, hvor inntjeningen både er usikker og kan være langt frem i tid. Investorene krever nå en høyere risikopremie for risikable bioteknologi investeringer, og risikoviljen er derved blitt mindre. I fondets portefølje hadde nesten halvparten av selskapene en verdioppgang i NOK, til tross for styrkingen av NOK i løpet av måneden. Størst positiv verdiutvikling hadde (norske) Biotec Pharmacon (+51%), (norske) Photocure (+11%), (amerikanske) Wellpoint (+10%), (amerikanske) Quest Diagnostics (+9%) og (danske) Ambu (+9%). Svakest verdiutvikling hadde (finske) Biotie Therapies (-27%), (svenske) Getinge (-21%), (tyske) Stada Arzneitmittel (-17%), (amerikanske) Mylan (-12%) og (danske) Genmab (-10%). Getinge varslet svakere inntjening. Kursen på Stada ble rammet av den russiske invasjonen på Krim, ettersom selskapet har en stor del av sin virksomhet i Øst-Europa. Det største absolutte positive bidraget til porteføljens avkastning (i NOK) i mars kom fra investeringene i de amerikanske selskapene Wellpoint, Quest Diagnostics, United Health Group og Baxter, samt fra investeringene i de norske selskapene Photocure og Biotec Pharmacon. For måneden ble fondets avkastning negativ på grunn av en svak verdiutvikling for noen av de litt større investeringene. Det var særlig følgende selskaper som trakk ned verdsettelsen: Mylan, Getinge, Stada Arzneitmittel, Biotie Therapies og (tyske) Bayer. Som følge av den sterk kursutviklingen har vi redusert investeringen i Biotec Pharmacon. I løpet av måneden har fondet økt investeringene i de to danske selskapene Bavarian Nordic og Genmab. Ved utgangen av mars var fondets investeringer fordelt på de samme 34 selskapene som ved månedens start. Herav er 3 selskaper notert på Oslo Børs, og de utgjør 4,9% av porteføljen. Øvrige investeringer er i utenlandske selskaper, hvorav 18 er amerikanske. Fondet var ved utgangen av kvartalet ikke fullinvestert, og ved månedsslutt var kontantandelen om lag 6,5%. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: Sanofi 5,3 % UCB 5,3 % Mylan 4,4 % Humana 4,2 % Bayer 4,1 % United Health Group 3,7 % Wellpoint 3,6 % Abbott Laboratories 3,5 % Zimmer Holdings 3,4 % Express Scripts Holding 3,4 % Bankinnskudd 6,6 % Farmasi 38,7 % Bioteknologi 13,1 % (41% av porteføljen) Andelsverdi: 19296,0237 Medisinsk utstyr og Diagnostika 22,3 % Helsetjenester 23,7 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 12

13 Fondsfinans Alternativ Energi Mars 2014 Kursene for de fleste selskapene innenfor alternativ energi-segmentet hadde i mars en negativ utvikling. Den amerikanske Wilderhill NEX indeksen falt i mars med -2,3% i USD (-2,4% i NOK), mens S&P Global Clean Energy Index falt med -0,9% i USD (-1,0% i NOK). Fondsfinans Alternativ Energi hadde i mars en negativ verdiutvikling på -3,2%. I løpet av årets tre første måneder har fondet steget med 6,0%. I løpet av måneden reduserte vi posten i REC Silicon med omtrent en tredel etter en kraftig kursoppgang siden kjøpet i desember. Vi solgte også posten i Alstom. I fondets portefølje falt 20 av 34 investeringer i verdi i mars. Som vanlig for denne sektoren var det noen selskaper med store kursendringer. Best kursutvikling hadde Centrais Eletricas Brasileiras og FuelCell som begge var opp ca 30%. En liten post, China Ming Yang (vindkraft, USA-notert) falt -30%, etter 50% oppgang i februar. Svak verdiutvikling, (- 22%), hadde også REC Solar som steg 26% i februar. Ved utløpet av måneden var fondet investert i 34 selskaper. Av selskapene var noe under halvparten notert i USD, mens NOK-noterte aksjer utgjorde ca 17%. Iht vedtektene sikrer ikke fondet sin valutaeksponering. Kontantandelen var 13,6% ved utgangen av mars, og fondet var ikke fullt investert. Vedtektene til fondet er blitt endret. Fra og med april måned er fondets mandat til investeringer utvidet fra «Alternativ energi» til «Energi». Fullstendige vedtekter for fondet finnes på hjemmesiden til Fondsfinans Kapitalforvaltning. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: Vestas Wind Systems 6,8 % Myr Group 4,7 % Rec Solar ASA 4,5 % Rec Silicon 4,4 % Arendals Fossekompani 4,3 % Hafslund A 4,3 % Fortum 3,9 % Siemens 3,7 % ABB 3,5 % COSAN 3,5 % (43,6% av porteføljen) Andelsverdi: 2877,6921 Smart Grid, kabler, transmisjon og energieffektivitet 37,3 % Energiproduksjon 19,2 % Geothermal 2,0 % Bio 3,5 % Sol 14,5 % Bankinnskudd 13,6 % Diverse 2,8 % Vind 1,0 % Lagring 3,6 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 13

14 Fondsfinans Kreditt Mars 2014 I de 11 månedene siden fondets oppstart den 1. mai i fjor har avkastningen vært 7,67%, tilsvarende 8,39% p.a. Vi anser dette som en god avkastning i forhold til fondets risikoprofil. Verditilveksten i mars var god, og månedsavkastningen ble som forrige måned 0,65%. Ved utløpet av måneden var fondet investert i 51 obligasjoner fordelt på 46 selskaper. Andelen kredittpapirer var 92,8% og de resterende 7,2% var bankinnskudd og statspapirer. Gjennomsnittlig løpende rente på porteføljen var 6,54% p.a mot 6,50% ved inngangen til måneden. Gjennomsnittlig rente- og kredittdurasjon var henholdsvis 0,8 og 2,2 år. Gjennomsnittlig kredittrating var BB. Kredittpåslagene var stabile i mars 2014, etter en nedgang de to første månedene av året. Antall nye utstedelser av høyrenteobligasjoner i NOK var færre enn vanlig. Avkastning siden oppstart Fondsfinans Kreditt 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Fondsfinans Kreditt ST1X Avkastning Fondsfinans Kreditt Fra oppstart 2014 Mars % Avkastning Portefølje 7,67 2,01 0,65 Indeks 1,41 0,35 0,14 % Annualisert Portefølje 8,39 8,27 8,04 30% 20% 10% Porteføljens risikofordeling Indeks 1,54 1,40 1,68 0% AAA A BBB BBB- BB+ BB BB- B+ B B- Våre 10 største investeringer: Fordeling på undergrupper: Siem Offshore 4,7 % Aker 3,9 % Songa Offshore 3,9 % Dnb Boligkreditt 3,9 % Dno 3,2 % Grieg Seafood 3,2 % Odfjell 3,2 % Ainmt (Ice) 3,2 % Ewos 3,2 % Kistefos 3,1 % (35,6% av porteføljen) Telekom 5,3 % Solenergi 1,9 % Seismikk 1,5 % Oljeservice 3,2 % Oljeproduksjon 4,7 % Oljeboring 9,0 % Medisin 2,3 % Media 2,3 % Kontanter/Stat 7,2 % Kjemikalie Transport 3,2 % Investerings selskap 7,0 % Gruvedrift 3,3 % "Supply"-skip 14,5 % Gasstransport 2,4 % Bank 17,1 % Cruise 4,0 % Eiendom 1,6 % Fisk 9,5 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 14

15 220% 180% Avkastning siste 5 år - Fondsfinans Spar vs OSEFX Fondsfinans Spar OSEFX - Fondsindeksen 140% 100% 60% 20% -20% mar. 09 jul. 09 nov. 09 mar. 10 jul. 10 nov. 10 mar. 11 jul. 11 nov. 11 mar. 12 jul. 12 nov. 12 mar. 13 jul. 13 nov. 13 mar % 180% Avkastning siste 5 år - Fondsfinans Aktiv vs OSEFX Fondsfinans Aktiv OSEFX - Fondsindeksen 140% 100% 60% 20% -20% mar. 09 jul. 09 nov. 09 mar. 10 jul. 10 nov. 10 mar. 11 jul. 11 nov. 11 mar. 12 jul. 12 nov. 12 mar. 13 jul. 13 nov. 13 mar % 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% Avkastning siste 5 år - Fondsfinans Farmasi Bioteknologi mar. 09 jul. 09 nov. 09 mar. 10 jul. 10 nov. 10 mar. 11 jul. 11 nov. 11 mar. 12 jul. 12 nov. 12 mar. 13 jul. 13 nov. 13 mar % Avkastning siste 3 år - Fondsfinans Alternativ Energi 20% 0% -20% -40% -60% mar. 09 jul. 09 nov. 09 mar. 10 jul. 10 nov. 10 mar. 11 jul. 11 nov. 11 mar. 12 jul. 12 nov. 12 mar. 13 jul. 13 nov. 13 mar. 14 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 15

Markedsrapport januar 2014

Markedsrapport januar 2014 Markedsrapport januar 2014 Oslo, 10. februar 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventningene til økonomisk vekst er fortsatt gode, men det er økende frykt for en nedkjøling av den

Detaljer

Markedsrapport november 2013

Markedsrapport november 2013 Markedsrapport november 2013 Oslo, 9. desember 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventningene til global økonomisk vekst i 2014 er ikke endret. ECB satte likevel ned sentralbankrenten

Detaljer

Markedsrapport april 2014

Markedsrapport april 2014 Markedsrapport april 2014 Oslo, 8. mai 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes fortsatt en bedring i global økonomisk vekst, til tross for at geopolitisk risiko har økt.

Detaljer

Markedsrapport desember 2013

Markedsrapport desember 2013 Markedsrapport desember 2013 Oslo, 6. januar 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes at den økonomiske veksten i verden blir noe høyere i 2014 enn i 2013. Også i desember

Detaljer

Markedsrapport mai 2014

Markedsrapport mai 2014 Markedsrapport mai 2014 Oslo, 11.juni 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den økonomiske veksten i verden er fortsatt ujevnt fordelt, og relativt svak i flere land. Internasjonale

Detaljer

Markedsrapport desember 2012

Markedsrapport desember 2012 Markedsrapport desember 2012 Oslo, 7. januar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det ingen større endringer i forventningene til den globale veksten. Det var en nedgang

Detaljer

Markedsrapport juli 2014

Markedsrapport juli 2014 Markedsrapport juli 2014 Oslo, 6. august 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Til tross for ytterligere økt geopolitisk uro kombinert med høyere økonomisk vekst, var det i juli en nedgang

Detaljer

Markedsrapport september 2014

Markedsrapport september 2014 Markedsrapport september 2014 Oslo, 7. oktober 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Global økonomisk vekst forventes fortsatt å være relativt moderat. Oljeprisene falt videre, og andre

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventninger om fortsatt stor likviditetstilførsel fra sentralbankene bidro til ytterligere rentenedgang

Detaljer

Markedsrapport november 2014

Markedsrapport november 2014 Markedsrapport november 2014 Oslo, 8. desember 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oljeprisene falt kraftig i november. Det er fortsatt store forskjeller i forventningene til global

Detaljer

Markedsrapport juli 2013

Markedsrapport juli 2013 Markedsrapport juli 2013 Oslo, 6. august 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering De økonomiske utsiktene for eurosonen synes noe bedre. Verdien av USD svekket seg. Samtidig var det en

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Markedsrapport januar 2013

Markedsrapport januar 2013 Markedsrapport januar 2013 Oslo, 5. februar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det var god kursoppgang i de fleste aksjemarkeder i januar. Frykten for en global økonomisk resesjon

Detaljer

Markedsrapport november 2014

Markedsrapport november 2014 Markedsrapport november 2014 Oslo, 8. desember 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oljeprisene falt kraftig i november. Det er fortsatt store forskjeller i forventningene til global

Detaljer

Markedsrapport desember 2014

Markedsrapport desember 2014 Markedsrapport desember 2014 Oslo, 9. januar 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Også i desember var det et kraftig fall i oljeprisene. Den internasjonale verdien av NOK ble følgelig

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedsrapport april 2015

Markedsrapport april 2015 Markedsrapport april 2015 Oslo, 08. mai 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale økonomiske veksten fortsetter. Internasjonalt var det en oppgang i både langsiktige statsrenter

Detaljer

Markedsrapport april 2013

Markedsrapport april 2013 Markedsrapport april 213 Oslo, 7. mai 213 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Til tross for omlag uendret konjunkturbilde, falt internasjonale olje og råvarepriser i april. Det var en sterk

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedsrapport mars 2013

Markedsrapport mars 2013 Markedsrapport mars 213 Oslo, 4. april 213 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Finansielle problemer på Kypros bidro til en ny svekkelse av verdien av Euro. De globale vekstimpulsene er

Detaljer

Markedsrapport mai 2013

Markedsrapport mai 2013 Markedsrapport mai 2013 Oslo, 6. juni 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I mai steg langsiktige amerikanske statsrenter betydelig. Samtidig steg verdien av USD. Den sterke kursoppgangen

Detaljer

Markedsrapport august 2013

Markedsrapport august 2013 Markedsrapport august 2013 Oslo, 5. september 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering På aggregert basis er det fortsatt tilfredsstillende vekst i verdensøkonomien. Økende politisk usikkerhet

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Markedsrapport mars 2012

Markedsrapport mars 2012 Markedsrapport mars 2012 Oslo, 10. april 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt var det en nedgang i råvarepriser i mars, men oljeprisene holdt seg på et svært høyt nivå. Konjunkturutsiktene

Detaljer

Markedsrapport februar 2013

Markedsrapport februar 2013 Markedsrapport februar 2013 Oslo, 5. mars 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Internasjonale råvarepriser sank samtidig som den internasjonale verdien av USD steg. Oljeprisen falt

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Markedsrapport oktober 2013

Markedsrapport oktober 2013 Markedsrapport oktober 2013 Oslo, 6. november 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes at den globale økonomiske veksten øker i 2014. Internasjonale aksjemarkeder steg videre

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedsrapport oktober 2014

Markedsrapport oktober 2014 Markedsrapport oktober 2014 Oslo, 6. november 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Utsiktene for global økonomisk vekst er fortsatt moderate. Oljeprisen falt videre i oktober, mens

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

Markedsrapport oktober 2012

Markedsrapport oktober 2012 Markedsrapport oktober 2012 Oslo, 6. november 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det globale vekstbildet er omtrent uforandret, med en svak og ujevn vekst. I oktober er likevel de

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Markedsrapport juli 2012

Markedsrapport juli 2012 Markedsrapport juli 2012 Oslo, 06. august 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Rekordhøye priser på flere matvarer. Oljeprisene steg. Internasjonale aksjemarkeder steg. Sentralbankrentene

Detaljer

Markedsrapport juni 2014

Markedsrapport juni 2014 Markedsrapport juni 2014 Oslo, 2.juli 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I juni bidro økende geopolitisk uro til prisoppgang for olje og metaller. Samtidig steg aksjekursene globalt

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedsrapport august 2012

Markedsrapport august 2012 Markedsrapport august 2012 Oslo, 06. september 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering August var en måned med høye oljepriser og økning i aksjeverdiene på Oslo Børs. Det var samtidig

Detaljer

Markedsrapport mars 2015

Markedsrapport mars 2015 Markedsrapport mars 2015 Oslo, 10. april 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det var nedgang i internasjonale priser på olje og andre råvarer i mars. Verdien av USD styrket seg ytterligere

Detaljer

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar Månedsrapport 2/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 472,1 0,3 0,9 6,3 15,1 Dow Jones 14009,8 1,1 0,8 7,0 8,9 Brent 116,4-0,3 2,6 12,0 5,9 EURNOK 7,4379-0,1 0,1-1,4 2,7 USDNOK 5,4695

Detaljer

Markedsrapport mai 2012

Markedsrapport mai 2012 Markedsrapport mai 2012 Oslo, 07. juni 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Økende usikkerhet om den globale økonomiske veksten og gjeldsproblemene i euroområdet preget finansmarkedene

Detaljer

Markedsrapport desember 2015

Markedsrapport desember 2015 Markedsrapport desember 2015 Oslo, 7. januar 2016 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det en kraftig nedgang i prisene på råolje og gass. Samtidig svekket verdien av NOK

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Markedsrapport januar 2015

Markedsrapport januar 2015 Markedsrapport januar 2015 Oslo, 5. februar 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Olje- og råvarepriser falt ytterligere i januar. Den europeiske sentralbanken varslet om betydelige

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Markedsrapport februar 2015

Markedsrapport februar 2015 Markedsrapport februar 2015 Oslo, 5. mars 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Etter sju måneder med nedgang økte oljeprisene i februar. Langsiktige statsrenter ble høyere i USA, og

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedsrapport desember 2011

Markedsrapport desember 2011 Markedsrapport desember 2011 Oslo, 6. januar 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det blandede signaler om den økonomiske veksten i verden. Usikkerheten om den europeiske

Detaljer

Markedsrapport januar 2016

Markedsrapport januar 2016 Markedsrapport januar 2016 Oslo, 5. februar 2016 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering På verdens aksjebørser var det store fall i kursene i årets første måned. Samtidig falt lange statsrenter,

Detaljer

Markedsrapport juni 2013

Markedsrapport juni 2013 Markedsrapport juni 2013 Oslo, 3. juli 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Langsiktige statsrenter steg globalt i juni. Flere råvarepriser fortsatte å falle, og prisfallet var særlig

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Markedsrapport januar 2011

Markedsrapport januar 2011 Markedsrapport januar 2011 Oslo, 9. februar 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Januar er ofte en god måned for aksjemarkedsinvestorer. Slik ble det også i år. En betydelig tilførsel

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

Markedsrapport september 2012

Markedsrapport september 2012 Markedsrapport september 2012 Oslo, 4. oktober 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det er sprikende forventninger til veksten i verdensøkonomien. Prisutviklingen for råvarer gir heller

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77

Detaljer

Markedsrapport juli 2015

Markedsrapport juli 2015 Markedsrapport juli 2015 Oslo, 7. august 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I juli var økonomiske signaler og impulser varierte og til dels motstridende. Generelt var det nedgang

Detaljer

Markedsrapport juni 2012

Markedsrapport juni 2012 Markedsrapport juni 2012 Oslo, 04. juli 2012 Image Kipper Williams and/or commissioning clients. All rights reserved Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Finansproblemene i euroområdet preget

Detaljer

Markedsrapport august 2015

Markedsrapport august 2015 Markedsrapport august 2015 Oslo, 8. september 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering August ble en måned med store kursbevegelser, og det var en solid nedgang i de fleste aksjemarkeder.

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for september 3. oktober 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Markedsrapport juni 2015

Markedsrapport juni 2015 Markedsrapport juni 2015 Oslo, 7. juli 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Økonomiske vekstforventninger er blitt noe lavere, men langsiktige statsrenter fortsatte å stige i juni.

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning

Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning Oslo, 4. juli 2013 Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning Første halvår 2013 har gitt tilfredsstillende avkastning for aksjeinvestorer. Oslo Børs Fondsindeks har steget 6,3%, mens

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling Statens pensjonsfond Norge OPPGANG I MARKEDENE Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på 5,8 prosent i første kvartal. Det var 0,2 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens avkastning. Aksjeandelen

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedtrekkene

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no PRESSEKONFERANSE - 9. august 213 2. KVARTAL 213 www.nbim.no Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner, 3. juni 213 4 5 4 397 4 5 4 Aktivaklasse Verdi Prosentandel fond 4 3 5 Aksjer 2 785 63,4%

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling STATENS PENSJONSFOND NORGE PORTEFØLJEUTVIKLING GOD MERAVKASTNING I TREDJE KVARTAL Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på 0,4 prosent i tredje kvartal. Det var 0,8 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens

Detaljer

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar Månedsrapport 01/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 453,6-0,2 1,6 1,0 15,1 Dow Jones 13412,6 2,4 2,1-0,6 8,2 Brent 111,9-0,5 0,8 5,3 5,1 EURNOK 7,2965-0,2 1,1 1,9 5,8 USDNOK 5,5663

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Månedsrapport. Fortes rentefond på topp. Juni 2012

Månedsrapport. Fortes rentefond på topp. Juni 2012 Fortes rentefond på topp Månedsrapport Juni 2012 Første halvår 2012 ble en turbulent periode i finansverdenen, preget av blant annet eurokrise og 30 prosent nedgang i oljeprisen fra topp til bunn. Derfor

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Metaller & Energi Prisendring i USD 6 % 5 % 0 % Gull. Kobber. Alumium. Landbruksprodukter 15 % 2 % -1 % -2 % Hvete. Ris. Gummi

Metaller & Energi Prisendring i USD 6 % 5 % 0 % Gull. Kobber. Alumium. Landbruksprodukter 15 % 2 % -1 % -2 % Hvete. Ris. Gummi Markedsrapport april 2012 Oslo, 07. mai 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale veksten antas å være rundt 3,5%, men det er fortsatt store forskjeller i landenes økonomiske

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012

Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Birkenes kommune 31-12-2011 31-08-2012 18-09-2012 P. 1 Date 18.09.2012 Avkastningsrapport 2. tertial 2012 Innhold Markedsrapport Porteføljesammendrag.. 3 9 Aktivaallokering

Detaljer