Markedsrapport mars 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport mars 2014"

Transkript

1 Markedsrapport mars 2014 Oslo, 8.april 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den russiske tilraningen av Krim-halvøya fra Ukraina har kun ført til mindre bevegelser i kapitalmarkedene. I mars steg aksjekursene svakt, og de internasjonale rentebevegelsene var små. Prisene for en del landbruksprodukter steg relativt mye, men oljeprisene falt. Verdien av NOK styrket seg ytterligere. Konjunkturer og råvarer Det internasjonale konjunkturbildet ved utgangen av mars er omtrent uendret fra forrige måned. Forhold som normalt kunne ha skapt negative holdningsendringer synes ikke å ha påvirket forventningsbildet i særlig grad i mars. Dette gjelder blant annet Russlands annektering av Krim-halvøya med tilhørende verbale konflikter mellom Russland og USA/NATO/EU. Dette vil kunne lede til proteksjonistiske tiltak med negative følger for verdenshandelen. Noe svakere økonomiske data fra USA er blitt forklart med kaldt vintervær. Redusert økonomisk veksttakt i Kina er fortsatt en utfordring for verdensøkonomien, men konsensus er at Kina klarer å omstille økonomien. I sum forventes det at veksten i verdens verdiskapning i 2014 blir høyere enn i I hovedsak skyldes det at den økonomiske veksten i flere land med moden økonomi forventes å bli betydelig bedre enn ifjor. Dette oppveier for en oppbremsing i veksten i flere land med fremvoksende økonomi.

2 Regnet i USD steg Rogers internasjonale råvareindeks med 0,8%, og indeksen har steget med snaue 5% i USD siden årsskiftet. En stor del av oppgangen i råvareindeksen kan tilskrives høyere priser for en rekke landbruksvarer. I mars var det på nytt en kraftig stigning i prisene på hvete og mais. Til tross for Russlands annektering av Krim, falt oljeprisene i mars. Brent -oljen ble omsatt til i underkant av 107 USD ved utgangen av måneden. Oljeprisen er lavere enn ved årsskiftet, og regnet i NOK er nedgangen nesten -5%. 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -1 % 61 % 19 % 10 % Landbruksprodukter Prisendring i USD Mars Hittil i år 16 % 15 % 14 % 12 % 8 % 10 % 9 % 8 % 8 % 5 % 4 % 1 % 1 % 1 % 11 % -9 % Metaller & Energi Prisendring i USD Mars Hittil i år 20 % 14 % 10 % 0 % -10 % -20 % 8 % -3 % 7 % 6 % -1 % -5 % 3 % 2 % -7 % 2 % -1 % -2 % -3 % -3 % -5 % -5 % -10 % -9 % -30 % -24 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 2

3 Renter og valuta Det var heller ikke i mars veldig store bevegelser i de internasjonale rentemarkedene. Kortsiktige rentenivåer er fortsatt svært lave. Lave sentralbankrenter og stor tilførsel av sentralbanklikviditet opprettholdes i mange land. I noen land med fremvoksende økonomi er rentenivåene imidlertid høye. Herunder kan en merke seg at rentene på russiske statsobligasjoner steg kraftig i mars måned. Dette bidro til at de foregående måneders svekkelse av rubel kursen ble noe reversert. Rentenivåene for langsiktig statsgjeld forandret seg relativt lite i mars. I de fleste land er satsene for langsiktig statsgjeld fortsatt lavere enn ved årets start. Rentenivået på langsiktige statspapirer falt videre i flere euroland. Dels skyldes dette at den europeiske sentralbanken (ECB) har signalisert mulig vilje til å benytte kvantitative lettelser i pengepolitikken. Herunder kan vi merke oss at 10 års renter for italienske og spanske statsobligasjoner nå nesten er på samme nivå som tilsvarende norske statsobligasjoner, rundt 3%. I land med moden økonomi er prisstigningen fortsatt lav. Realrentene er likevel negative i mange land. Det var ikke veldig store bevegelser i valutakursene i mars, med unntak av en verdistigning for valutaer i en del råvareproduserende land. Herunder styrket også NOK seg mot valutaer i land med moden økonomi. Fra årsskiftet har verdien av NOK styrket seg mot både USD, euro, GBP og SEK. I mars styrket USD seg mot euro, og USD er nå høyere verdsatt mot euro enn ved årsskiftet. Februar Hittil i år Japanske Yen New Zealandske Dollar Brasilianske Real Britiske Pund Sveitsiske Franc Svenske Kroner Euro Danske Kroner US Dollar Australske Dollar Singapore Dollar Mexikanske Peso Syd Koreanske Won Taiwanske Dollar Syd Afrikanske Rand Canadiske Dollar Valutakurser Endring mot NOK -4,3 % -1,0 % -1,2 % -2,9 % -0,1 % -1,8 % -0,2 % -2,4 % -0,8 % -2,3 % -1,0 % -2,3 % -1,0 % -4,5 % -1,1 % -2,5 % -1,1 % -3,7 % -1,5 % -3,5 % -2,1 % -3,3 % -2,7 % -4,4 % -2,8 % -0,8 % -3,0 % -3,9 % -4,9 % 2,0 % 0,7 % 0,1 % Sentrale rentenivåer (pr ) Sentralbank rente 3 mnd. rente 10 års statsobl. USA 0,25 0,23 2,72 Euro 0,25 0,31 1,57 Sveri ge 1,00 0,79 2,12 UK 0,50 0,52 2,74 Svei ts 0,00 0,02 0,95 Norge 1,50 1,73 2,92 Sentrale valutaer mot NOK %-endring i Ma rs %-endring 2014 USD 5,99-0,1 % -1,2 % EURO 8,25-0,4 % -1,4 % SEK 0,92-1,2 % -2,0 % GBP 9,99-0,4 % -0,5 % JPY 5,81-1,1 % 0,8 % CHF 6,77-0,6 % -0,7 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 3

4 Rentekurve endringer i mars 3,00 US 2,50 Tysk 2,00 Nor 1,50 US 31/3 1,00 0,50 0,00-0,50 0,06 0,03 0,01 0,20 0,07-0,04-0,08-0,06-0,02 US 28/2 Tysk 31/3 Tysk 28/2 Nor 31/3 Nor 28/2 2 År 5 År 10 År 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 apr års statsrenter 7 års historikk pr 31/3/ aug. des US 10y Nor 10y Tysk 10y 8,0 10 års statsrenter Italia, Spania og Tyskland, 7 års historikk pr 31/3/14 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 Italia 10y Spania 10y Tysk 10y 2,0 1,0 apr aug. des Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 4

5 10 EURNOK fra 2000 Gj.Snitt 8,02 (stiplet linje) 9,5 9 8,5 8 7,5 7 Geopolitiske forhold Med vårværet i mars kom den russiske annekteringen av Krim. Dette har naturlig ført til en betydelig forverring av den vestlige verdens holdning til Russland. Putins maktbruk og retorikk innvarsler for mange mulighetene for en ny periode med kald krig mellom stormaktene. Ikke minst har frykten økt i en del av Sovjetimperiets tidligere vasall-stater. Det er nå vilje til å øke forsvarsbudsjettene i de baltiske landene, og militær tilstedeværelse av Nato-styrker er også svært ønskelig. Det er et åpent spørsmål om Ukraina vil kunne fortsette som et selvstendig land, hvor bare Krimhalvøya har forsvunnet. I de østlige områdene av landet med et stort innslag av russisk befolkning er det stor fare for at vi vil kunne få en Krim-reprise. Dette vil kunne lede til en fullstendig deling av dagens Ukraina. Putin har uttalt at Russland vil ta vare på russere utenfor landets grenser. Kanskje på tide med et tydelig stopp i innvandringen av russere til Kirkenes? Den politiske konflikten i Thailand er fortsatt ikke løst og «gatas parlament» har lagt sin klamme hånd over politikken. Den økonomiske utviklingen i landet blir begrenset av den store politiske uroen. I Tyrkia har landets stadig mer autoritære statsminister Recep Tayyip Erdogan sørget for at deler av landets internett ble stengt ned. Den politiske utviklingen i Tyrkia har i det siste året vært svært uheldig, og landets tidligere sterke økonomiske utvikling er i ferd med å stoppe opp. Det er ikke opplagt at (Nato-landet) Tyrkia også i fremtiden vil kunne bli beskrevet som et demokratisk land. I Egypt er det blitt avsagt mer enn 500 dødsdommer over medlemmer av Det muslimske brorskapet. Den videre politiske utviklingen for Egypt synes uklar. Internasjonale aksjemarkeder Aksjekursene i de store internasjonale aksjemarkedene holdt seg relativt stabile i mars, og volatiliteten var lavere enn i de to foregående månedene. Morgan Stanley World indeksen steg med +0,2% i USD, og indeksen har tilsvarende steget med 1,4% fra årsskiftet. Indeksen for store selskaper i land med fremvoksende økonomi steg enda mer enn verdensindeksen. Fra årsskiftet er denne indeksen for aksjer i land med fremvoksende økonomi likevel fortsatt negativ. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 5

6 Den sektoren innenfor verdensindeksen med sterkest verdiutvikling i mars var energisektoren, til tross for at oljeprisen falt. Det amerikanske aksjemarkedet hadde også i mars en noe bedre utvikling enn verdensindeksen. En bør videre merke seg at den teknologitunge Nasdaqindeksen i USA hadde en negativ utvikling i mars. Flere selskaper innenfor bioteknologisektoren hadde herunder en svak kursutvikling. Dette kan være et første tegn på at investorene i fremtiden implisitt vil kreve en høyere risikopremie for sine investeringer. I så fall vil også bedriftenes evne til å generere inntjening som er nær i tid bli relativt sett høyere verdsatt. Dette kan gi grunnlag til en viss form for sektorrotasjon i investorenes investeringspreferanser. Stor likviditetstilførsel fra sentralbanker og lave pengemarkedsrenter bidrar fortsatt sterkt til å understøtte generelt høye aksjekurser. Lokal valuta I NOK Ma rs YTD Ma rs YTD MSCI World Index 0,2 % 1,4 % 0,1 % 0,1 % S&P 500 Index 0,8 % 1,8 % 0,7 % 0,5 % Bloomberg European 500-0,7 % 2,3 % -1,1 % 1,0 % Nikkei 225 0,6 % -8,3 % -0,5 % -7,9 % MSCI Emerging Markets Index Oslo Børs Fondsindeks Avkastning aksjeindekser 0,6 % -0,5 % 2,9 % -1,8 % 0,6 % 1,8 % 0,6 % 1,8 % 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Sektor Avkastning for MSCI World i USD Mars Hittil i år 25 Prosentvis endring i aksjemarkedene i fra i USD OSEFX - Norge Morgan Stanley Verdensindeks Morgan Stanley Emerging Markets Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 6

7 50 Prosentvis endring i aksjemarkedene i fra i USD BE500 - Europa NKY - Japan S&P USA 160 Reallønnsindeks (lønnsvekst justert for inflasjon) Norge Tyskland USA Norsk økonomi Til tross for en nedgang i oljeprisen skjedde det en ytterligere styrking av verdien av NOK i mars. Hittil i år er derved noe av fjorårets kronesvekkelse blitt reversert. Samtidig fortsetter lønnsveksten i Norge å være høyere enn i våre europeiske naboland. Den norske produktivitetsveksten er dessverre ikke tilsvarende høyere. Norges Banks hovedstyre har i mars avholdt flere møter. Herunder vedtok hovedstyret på sitt møte den 26. mars å holde styringsrenten uendret på 1,5%. Styringsrenten har nå blitt holdt uendret på 1,5% i mer enn 2 år. Samtidig ble det kunngjort at banken forventer at styringsrenten holdes på dette nivået frem til sommeren 2015, for deretter å bli økt gradvis. Dessuten uttalte hovedstyret at det er usikkerhet om drivkreftene i økonomien og økonomiens virkemåte, og det taler for å gå forsiktig fram i rentesettingen. Analysene til Norges Bank tilsier at den norske prisveksten i perioden frem til sommeren neste år vil ligge relativt tett opp til (men under) målsettingen om 2,5% inflasjon. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 7

8 Vi har tidligere uttalt at dette norske inflasjonsmålet på 2,5% bør bli satt ned til 2%, som er det gjengse målet i flere andre europeiske land. Med høyere inflasjon i Norge enn i andre konkurrentland vil den norske valutakursen over tid måtte komme til å svekke seg. Det er videre opplagt at et inflasjonsmål på 2,5% over tid vil bidra til en betydelig større uthuling av den norske pengeverdien enn hva 2% vil gjøre. Etter de siste observasjoner av det norske boligmarkedet synes den av mange fryktede (og forventede) nedgangen i norske boligpriser å ha blitt utsatt. Samtidig synes bankene å ha fått større vilje og evne til økt långivning, og rentepåslagene er i ferd med å bli mindre. En slik utvikling vil kunne medføre at Norges Bank må heve sentralbankrenten før sommeren Om det norske inflasjonsmålet hadde vært 2% måtte forøvrig også den norske sentralbankrenten bli satt opp raskere enn det annonserte tidspunktet (sommeren 2015). Det norske aksjemarkedet Også i mars var det en noe sterkere utvikling i norske aksjekurser enn for verdensindeksen. Dette sammenfalt forøvrig med at det skjedde en styrkning av verdien av NOK. Regnet i NOK steg fondsindeksen med 0,6%, og indeksen har steget med 1,8% i årets første kvartal. I mars steg hovedindeksen mer enn fondsindeksen, og oppgangen var på 1,1%. Hovedindeksen steg betydelig mer enn fondsindeksen fordi kursutviklingen for indekstungvekteren Statoil var meget sterk. Kursen på aksjer i Statoil steg med 6,7%. Denne sterke kursutviklingen står i stor kontrast til den negative utviklingen i oljeprisen i mars. Den finansielle situasjonen til de børsnoterte norske bedriftene er generelt blitt sterkere i de senere årene. Bedriftenes tilgang til lånefinansiering er dessuten blitt både lettere og billigere. Ved årets start var våre basisforventninger til kursutviklingen for norske aksjer at fondsindeksen vil stige i intervallet +5% til +15% i 2014.Vi opprettholder denne forventningen. Kursutviklingsbildet i 2014 vil kunne bli noe mer volatilt enn i Bedriftenes kortsiktige inntjening vil kanskje også komme enda mer i fokus i inneværende år, og overraskelser vil kunne gi store kursutslag. En verdioppgang for norske aksjer understøttes i stor grad av betydelige dividendeutbetalinger og tilbakekjøp av egne aksjer i tiden fremover. Kredittpåslagene for obligasjoner er markedsmessig kommet ned, og avkastningen ved å investere i obligasjoner er nå derved relativt sett mindre gunstig i forhold til aksjer. Verdiutvikling Fondsindeksen Aksjer med indeksvekt > 0.7% Selskap OSEFX %-vis Indeks vekt Verdiutvikling i % mars Verdiutvikling i % 2014 Statoil 9,6 6,7 7,8 Telenor 9,0 0,1-8,3 DNB 8,6-4,4 0,4 Yara International 7,3 8,7-6,7 Orkla 4,8 7,7 0,2 Norsk Hydro 4,5 0,5 9,7 Subsea 7 4,4-2,8-1,4 Seadrill 4,3-1,9-10,6 Schibsted 4,2-6,0-1,4 Royal Caribbean Cruises 3,8 3,0 10,4 Gjensidige Forsikring 3,7-3,3 8,8 TGS Nopec Geophysical 3,1 3,6 17,8 Marine Harvest 2,7 2,2-8,5 Petroleum Geo-Services 2,4 11,3-8,3 Aker Solutions 2,3-7,6-6,9 DNO International 2,1-7,1 1,6 Storebrand 1,9-9,1 0,3 Pros afe 1,7 10,8-5,3 Opera Software 1,4-4,0-1,6 REC Silicon 1,4-12,6 82,9 Kongsberg Gruppen 1,2 4,2 2,7 Norwegian Air Shuttle 1,1-1,9 37,1 Tomra Systems 1,0 2,7-0,9 Fred Olsen Energy 1,0 1,5-20,2 Veidekke 0,9 17,5 8,1 Nordic Semiconductor 0,9 0,8 32,5 Atea 0,8 2,3 7,5 Stolt-Nielsen 0,8-5,7 10,5 Aker 0,7-2,0-11,0 Det Norske Oljeselskap 0,7-3,7-2,4 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 8

9 Indeks verdi OSEFX Indeks og Pris til inntjening (P/E hvor E= siste 12 mnd) OSEFX indeks des. 06 mar. 07 jun. 07 sep. 07 des. 07 mar. 08 jun. 08 sep. 08 des. 08 mar. 09 jun. 09 sep. 09 des. 09 mar. 10 jun. 10 sep. 10 des. 10 mar. 11 jun. 11 sep. 11 des. 11 mar. 12 jun. 12 sep. 12 des. 12 mar. 13 jun. 13 sep. 13 des. 13 mar. 14 P/E P/E ratio Oversikt over våre fonds historiske utvikling Våre fond: * Kreditt fra oppstart 30. april 2013 ** Geometrisk beregnet Fondsfinans Spar Fondsfinans Aktiv Fondsfinans Fondsfinans Fondsfinans MSWI OSEFX Farmasi Alt. Energi Kreditt (i NOK) Avkastning Mars ,5 % 0,1 % -1,1 % -2,6 % 0,6 % 0,6 % 0,3 % Hittil i år 1,6 % 1,0 % 3,7 % 6,0 % 2,0 % 1,8 % 0,6 % Årsavkastning % 13 % 46 % 30 % 24 % 39 % Årsavkastning % 15 % 12 % -4 % 21 % 9 % Årsavkastning % -14 % 4 % -32 % -19 % -3 % Årsavkastning % 17 % 9 % -14 % 22 % 14 % Årsavkastning % 55 % 19 % -2 % 70 % 9 % Avkastning siste 5 år 161 % 108 % 143 % -6 % 165 % 99 % Gjsn. årlig avkast. siste 5 år ** 21 % 16 % 19 % -1 % 22 % 15 % Avkastning siste 10 år 313 % 229 % 152 % 183 % 78 % Gjsn. årlig avkast. siste 10 år ** 15 % 13 % 10 % 11 % 6 % Avkastning siden oppstart* 564 % 246 % 93 % -71 % 7,7 % Standardavvik siste år 10 % 8 % 7 % 10 % 11 % 6 % Standardavvik siste 5 år 20 % 16 % 9 % 18 % 19 % 10 % Standardavvik siste 10 år 22 % 19 % 11 % 23 % 12 % Fondets størrelse (mill.kr.) Netto andelsverdi pr , , , , ,36 Redaktør og ansvarlig for innholdet i våre markedsrapporter er Odd Hellem Investeringsdirektør

10 Fondsfinans Spar Mars 2014 I mars måned var det en positiv utvikling i kursene for børsnoterte norske aksjer. Fondsindeksen steg med 0,6% i løpet av måneden, og indeksen har steget med 1,8% i årets første kvartal Fondsfinans Spar hadde en positiv verdiutvikling i mars på +0,5%. For årets første kvartal har fondets verdiøkning vært 1,6%. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av mars er den høyeste månedsverdsettelsen siden fondet ble etablert i desember Av fondsindeksens 52 verdipapirer var det en jevn fordeling av selskaper med kursoppgang og kursnedgang. Sterkest positiv indekspåvirkning kom fra kursoppgangen for: Statoil (+7%), Yara (+9%), Orkla (+8%), PGS (+11%) og Prosafe (+11%). Sterkest negativ indekspåvirkning kom fra kursnedgangen for: DNB (-4%), Schibsted (-6%), Rec Silicon (-13%), Aker Solutions (-8%), Storebrand (-9%), DNO International (-7%) og Rec Solar (-22%). I fondets portefølje var det også en jevn fordeling av selskaper med kursoppgang og kursnedgang. Størst positiv verdiutvikling hadde investeringene i Veidekke (+18%), Prosafe (+11%), Photocure (+11%), Høeg LNG (+10%) og Yara (+9%). Størst negativ kursutvikling viste investeringene i Rec Silicon (-13%) og Storebrand (-9%). Den absolutt største verditilveksten for fondet kom fra investeringene i Yara (+9%), Veidekke (+18%), Borregaard (+6%) og Prosafe (+11%). Investeringene i Storebrand (-9%), DNB (-4%) og Odfjell (-8%)ga størst negativ verdipåvirkning for fondet. I løpet av måneden har vi særlig redusert investeringene i Statoil og RCL. Dessuten har vi redusert investeringene i bl.a. Veidekke, Yara, Borregaard og Schibsted. I måneden har vi ikke investert i noen nye selskaper til porteføljen. Vi har imidlertid økt investeringsgraden betydelig i Marine Harvest. Dessuten har vi økt investeringene i bl.a. Storebrand, Rec Silicon og DNB. Egenkapitalinvesteringene var ved utgangen av måneden fordelt på 36 selskaper, hvorav 35 er notert på Oslo Børs. Ved månedsskiftet var fondet nesten fullinvestert i egenkapitalinstrumenter. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: DNB 7,8 % Yara International 7,3 % Subsea 7 5,3 % Storebrand 4,7 % Norsk Hydro 4,6 % Opera Software 4,5 % Siem Offshore 4,2 % Aker 3,5 % Borregaard 3,5 % Marine Harvest 3,4 % (48,8% av porteføljen) Andelsverdi: 6642,6365 Materialer & Industri 28,7 % Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 13,6 % IT/Telecom 6,2 % Bankinnskudd 0,5 % Finans 24,5 % Energi 26,5 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 10

11 Fondsfinans Aktiv Mars 2014 I mars måned var det en positiv utvikling i kursene for børsnoterte norske aksjer. Fondsindeksen steg med 0,6% i løpet måneden, og indeksen har steget med 1,8% i årets første kvartal Fondsfinans Aktiv hadde en positiv verdiutvikling i mars på +0,1%. For årets første kvartal har fondets verdiøkning vært drøye 1%. Fondet er et kombinasjonsfond. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av mars er den høyeste månedsverdsettelsen siden fondet ble etablert i april Av fondsindeksens 52 verdipapirer var det en jevn fordeling av selskaper med kursoppgang og kursnedgang. Sterkest positiv indekspåvirkning kom fra kursoppgangen for: Statoil (+7%), Yara (+9%), Orkla (+8%), PGS (+11%) og Prosafe (+11%). Sterkest negativ indekspåvirkning kom fra kursnedgangen for: DNB (-4%), Schibsted (-6%), Rec Silicon (-13%), Aker Solutions (-8%), Storebrand (-9%), DNO International (-7%) og Rec Solar (-22%). I fondets portefølje var det også en jevn fordeling av selskaper med kursoppgang og kursnedgang. Størst positiv verdiutvikling hadde investeringene i Veidekke (+18%), Prosafe (+11%), Photocure (+11%), Høeg LNG (+10%) og Yara (+9%). Størst negativ kursutvikling viste investeringene i Rec Silicon (-13%) og Storebrand (-9%). Den absolutt største verditilveksten for fondet kom fra investeringene i Yara (+9%), Veidekke (+18%) og Photocure (+11%). Investeringene i DNB (-4%) og Odfjell (-8%) ga størst negativ verdipåvirkning for fondet. I løpet av måneden har vi særlig redusert investeringene i Statoil. Vi har videre solgt ut de resterende aksjene i Schibstedt. Dessuten har vi redusert investeringene i bl.a. Yara og Borregaard. I måneden har vi ikke investert i noen nye selskaper til porteføljen. Vi har imidlertid økt investeringsgraden betydelig i Marine Harvest. Dessuten har vi økt investeringene i bl.a. Storebrand og Prosafe. Egenkapitalinvesteringene var ved utgangen av måneden fordelt på 34 selskaper, som alle er notert på Oslo Børs. Ved månedsskiftet var 75% av fondet investert i aksjer og egenkapitalbevis, som er en nedgang i investeringsgraden fra foregående måned. Fondet er et kombinasjonsfond. Likviditetspostene ved månedsskiftet var i form av bankinnskudd og norske bankobligasjoner med renteløpetid under et år. Vedtektene til fondet er blitt endret. Fra og med april måned skal normal investeringsgrad i aksjer være 60%, mot tidligere 80%. Samtidig vil investeringene i rentebærende papirer kunne ha en lengre løpetid og høyere kredittrisiko enn tidligere, med forventet høyre avkasting. Fullstendige vedtekter for fondet finnes på hjemmesiden til Fondsfinans Kapitalforvaltning. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: DNB 4,8 % Yara International 4,4 % Subsea 7 4,1 % Opera Software 3,9 % Storebrand 3,7 % Norsk Hydro 3,7 % Siem Offshore 3,4 % SpareBank 1 SMN 3,1 % Norwegian Property 3,0 % Aker 2,9 % (37% av porteføljen) Andelsverdi: 34600,9461 Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 11,0 % IT/Telecom 5,0 % Materialer & Industri 21,2 % Finans 18,1 % Sertifikater og obligasjoner 11,7 % Energi 19,7 % Bankinnskudd 13,3 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 11

12 Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi Mars 2014 Selskaper i helsesektoren hadde i mars en svakere verdiutvikling enn Morgan Stanley verdensindeks. Indeksen for de store internasjonale selskapene i helsesektoren falt med -1,7% i USD, tilsvarende -1,8% i NOK. Til sammenligning steg den generelle verdensindeksen (Morgan Stanley World Index) med +0,1% i NOK i mars. Fra årsskiftet har helsesektorindeksen steget med +4,8% i NOK, og helsesektorindeksen har derved en betydelig bedre utvikling enn verdensindeksen, som bare har steget med +0,1%. Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi hadde en negativ verdiutvikling i mars, og fondet falt med -1,1%. I løpet av årets første kvartal har fondet steget med +3,7%. Fondets valutaeksponering blir i henhold til vedtektene ikke valutasikret. Hittil i år er fondets verdiutvikling blitt negativt påvirket av at verdien av NOK har styrket seg. Flere amerikanske bioteknologiselskaper viste en svært svak verdiutvikling i mars. Nasdaq bioteknologi-indeks falt med hele -10,7% i USD. Det er et betimelig spørsmål om dette fallet innevarsler et brudd i den langvarige stigningsperioden for bioteknologiaksjer, hvor inntjeningen både er usikker og kan være langt frem i tid. Investorene krever nå en høyere risikopremie for risikable bioteknologi investeringer, og risikoviljen er derved blitt mindre. I fondets portefølje hadde nesten halvparten av selskapene en verdioppgang i NOK, til tross for styrkingen av NOK i løpet av måneden. Størst positiv verdiutvikling hadde (norske) Biotec Pharmacon (+51%), (norske) Photocure (+11%), (amerikanske) Wellpoint (+10%), (amerikanske) Quest Diagnostics (+9%) og (danske) Ambu (+9%). Svakest verdiutvikling hadde (finske) Biotie Therapies (-27%), (svenske) Getinge (-21%), (tyske) Stada Arzneitmittel (-17%), (amerikanske) Mylan (-12%) og (danske) Genmab (-10%). Getinge varslet svakere inntjening. Kursen på Stada ble rammet av den russiske invasjonen på Krim, ettersom selskapet har en stor del av sin virksomhet i Øst-Europa. Det største absolutte positive bidraget til porteføljens avkastning (i NOK) i mars kom fra investeringene i de amerikanske selskapene Wellpoint, Quest Diagnostics, United Health Group og Baxter, samt fra investeringene i de norske selskapene Photocure og Biotec Pharmacon. For måneden ble fondets avkastning negativ på grunn av en svak verdiutvikling for noen av de litt større investeringene. Det var særlig følgende selskaper som trakk ned verdsettelsen: Mylan, Getinge, Stada Arzneitmittel, Biotie Therapies og (tyske) Bayer. Som følge av den sterk kursutviklingen har vi redusert investeringen i Biotec Pharmacon. I løpet av måneden har fondet økt investeringene i de to danske selskapene Bavarian Nordic og Genmab. Ved utgangen av mars var fondets investeringer fordelt på de samme 34 selskapene som ved månedens start. Herav er 3 selskaper notert på Oslo Børs, og de utgjør 4,9% av porteføljen. Øvrige investeringer er i utenlandske selskaper, hvorav 18 er amerikanske. Fondet var ved utgangen av kvartalet ikke fullinvestert, og ved månedsslutt var kontantandelen om lag 6,5%. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: Sanofi 5,3 % UCB 5,3 % Mylan 4,4 % Humana 4,2 % Bayer 4,1 % United Health Group 3,7 % Wellpoint 3,6 % Abbott Laboratories 3,5 % Zimmer Holdings 3,4 % Express Scripts Holding 3,4 % Bankinnskudd 6,6 % Farmasi 38,7 % Bioteknologi 13,1 % (41% av porteføljen) Andelsverdi: 19296,0237 Medisinsk utstyr og Diagnostika 22,3 % Helsetjenester 23,7 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 12

13 Fondsfinans Alternativ Energi Mars 2014 Kursene for de fleste selskapene innenfor alternativ energi-segmentet hadde i mars en negativ utvikling. Den amerikanske Wilderhill NEX indeksen falt i mars med -2,3% i USD (-2,4% i NOK), mens S&P Global Clean Energy Index falt med -0,9% i USD (-1,0% i NOK). Fondsfinans Alternativ Energi hadde i mars en negativ verdiutvikling på -3,2%. I løpet av årets tre første måneder har fondet steget med 6,0%. I løpet av måneden reduserte vi posten i REC Silicon med omtrent en tredel etter en kraftig kursoppgang siden kjøpet i desember. Vi solgte også posten i Alstom. I fondets portefølje falt 20 av 34 investeringer i verdi i mars. Som vanlig for denne sektoren var det noen selskaper med store kursendringer. Best kursutvikling hadde Centrais Eletricas Brasileiras og FuelCell som begge var opp ca 30%. En liten post, China Ming Yang (vindkraft, USA-notert) falt -30%, etter 50% oppgang i februar. Svak verdiutvikling, (- 22%), hadde også REC Solar som steg 26% i februar. Ved utløpet av måneden var fondet investert i 34 selskaper. Av selskapene var noe under halvparten notert i USD, mens NOK-noterte aksjer utgjorde ca 17%. Iht vedtektene sikrer ikke fondet sin valutaeksponering. Kontantandelen var 13,6% ved utgangen av mars, og fondet var ikke fullt investert. Vedtektene til fondet er blitt endret. Fra og med april måned er fondets mandat til investeringer utvidet fra «Alternativ energi» til «Energi». Fullstendige vedtekter for fondet finnes på hjemmesiden til Fondsfinans Kapitalforvaltning. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: Vestas Wind Systems 6,8 % Myr Group 4,7 % Rec Solar ASA 4,5 % Rec Silicon 4,4 % Arendals Fossekompani 4,3 % Hafslund A 4,3 % Fortum 3,9 % Siemens 3,7 % ABB 3,5 % COSAN 3,5 % (43,6% av porteføljen) Andelsverdi: 2877,6921 Smart Grid, kabler, transmisjon og energieffektivitet 37,3 % Energiproduksjon 19,2 % Geothermal 2,0 % Bio 3,5 % Sol 14,5 % Bankinnskudd 13,6 % Diverse 2,8 % Vind 1,0 % Lagring 3,6 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 13

14 Fondsfinans Kreditt Mars 2014 I de 11 månedene siden fondets oppstart den 1. mai i fjor har avkastningen vært 7,67%, tilsvarende 8,39% p.a. Vi anser dette som en god avkastning i forhold til fondets risikoprofil. Verditilveksten i mars var god, og månedsavkastningen ble som forrige måned 0,65%. Ved utløpet av måneden var fondet investert i 51 obligasjoner fordelt på 46 selskaper. Andelen kredittpapirer var 92,8% og de resterende 7,2% var bankinnskudd og statspapirer. Gjennomsnittlig løpende rente på porteføljen var 6,54% p.a mot 6,50% ved inngangen til måneden. Gjennomsnittlig rente- og kredittdurasjon var henholdsvis 0,8 og 2,2 år. Gjennomsnittlig kredittrating var BB. Kredittpåslagene var stabile i mars 2014, etter en nedgang de to første månedene av året. Antall nye utstedelser av høyrenteobligasjoner i NOK var færre enn vanlig. Avkastning siden oppstart Fondsfinans Kreditt 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Fondsfinans Kreditt ST1X Avkastning Fondsfinans Kreditt Fra oppstart 2014 Mars % Avkastning Portefølje 7,67 2,01 0,65 Indeks 1,41 0,35 0,14 % Annualisert Portefølje 8,39 8,27 8,04 30% 20% 10% Porteføljens risikofordeling Indeks 1,54 1,40 1,68 0% AAA A BBB BBB- BB+ BB BB- B+ B B- Våre 10 største investeringer: Fordeling på undergrupper: Siem Offshore 4,7 % Aker 3,9 % Songa Offshore 3,9 % Dnb Boligkreditt 3,9 % Dno 3,2 % Grieg Seafood 3,2 % Odfjell 3,2 % Ainmt (Ice) 3,2 % Ewos 3,2 % Kistefos 3,1 % (35,6% av porteføljen) Telekom 5,3 % Solenergi 1,9 % Seismikk 1,5 % Oljeservice 3,2 % Oljeproduksjon 4,7 % Oljeboring 9,0 % Medisin 2,3 % Media 2,3 % Kontanter/Stat 7,2 % Kjemikalie Transport 3,2 % Investerings selskap 7,0 % Gruvedrift 3,3 % "Supply"-skip 14,5 % Gasstransport 2,4 % Bank 17,1 % Cruise 4,0 % Eiendom 1,6 % Fisk 9,5 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 14

15 220% 180% Avkastning siste 5 år - Fondsfinans Spar vs OSEFX Fondsfinans Spar OSEFX - Fondsindeksen 140% 100% 60% 20% -20% mar. 09 jul. 09 nov. 09 mar. 10 jul. 10 nov. 10 mar. 11 jul. 11 nov. 11 mar. 12 jul. 12 nov. 12 mar. 13 jul. 13 nov. 13 mar % 180% Avkastning siste 5 år - Fondsfinans Aktiv vs OSEFX Fondsfinans Aktiv OSEFX - Fondsindeksen 140% 100% 60% 20% -20% mar. 09 jul. 09 nov. 09 mar. 10 jul. 10 nov. 10 mar. 11 jul. 11 nov. 11 mar. 12 jul. 12 nov. 12 mar. 13 jul. 13 nov. 13 mar % 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% Avkastning siste 5 år - Fondsfinans Farmasi Bioteknologi mar. 09 jul. 09 nov. 09 mar. 10 jul. 10 nov. 10 mar. 11 jul. 11 nov. 11 mar. 12 jul. 12 nov. 12 mar. 13 jul. 13 nov. 13 mar % Avkastning siste 3 år - Fondsfinans Alternativ Energi 20% 0% -20% -40% -60% mar. 09 jul. 09 nov. 09 mar. 10 jul. 10 nov. 10 mar. 11 jul. 11 nov. 11 mar. 12 jul. 12 nov. 12 mar. 13 jul. 13 nov. 13 mar. 14 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 15

Markedsrapport januar 2014

Markedsrapport januar 2014 Markedsrapport januar 2014 Oslo, 10. februar 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventningene til økonomisk vekst er fortsatt gode, men det er økende frykt for en nedkjøling av den

Detaljer

Markedsrapport april 2014

Markedsrapport april 2014 Markedsrapport april 2014 Oslo, 8. mai 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes fortsatt en bedring i global økonomisk vekst, til tross for at geopolitisk risiko har økt.

Detaljer

Markedsrapport desember 2013

Markedsrapport desember 2013 Markedsrapport desember 2013 Oslo, 6. januar 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes at den økonomiske veksten i verden blir noe høyere i 2014 enn i 2013. Også i desember

Detaljer

Markedsrapport mai 2014

Markedsrapport mai 2014 Markedsrapport mai 2014 Oslo, 11.juni 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den økonomiske veksten i verden er fortsatt ujevnt fordelt, og relativt svak i flere land. Internasjonale

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Markedsrapport juni 2014

Markedsrapport juni 2014 Markedsrapport juni 2014 Oslo, 2.juli 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I juni bidro økende geopolitisk uro til prisoppgang for olje og metaller. Samtidig steg aksjekursene globalt

Detaljer

Markedsrapport mai 2013

Markedsrapport mai 2013 Markedsrapport mai 2013 Oslo, 6. juni 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I mai steg langsiktige amerikanske statsrenter betydelig. Samtidig steg verdien av USD. Den sterke kursoppgangen

Detaljer

Markedsrapport desember 2012

Markedsrapport desember 2012 Markedsrapport desember 2012 Oslo, 7. januar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det ingen større endringer i forventningene til den globale veksten. Det var en nedgang

Detaljer

Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning

Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning Oslo, 4. juli 2013 Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning Første halvår 2013 har gitt tilfredsstillende avkastning for aksjeinvestorer. Oslo Børs Fondsindeks har steget 6,3%, mens

Detaljer

Markedsrapport april 2015

Markedsrapport april 2015 Markedsrapport april 2015 Oslo, 08. mai 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale økonomiske veksten fortsetter. Internasjonalt var det en oppgang i både langsiktige statsrenter

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

Markedsrapport juli 2012

Markedsrapport juli 2012 Markedsrapport juli 2012 Oslo, 06. august 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Rekordhøye priser på flere matvarer. Oljeprisene steg. Internasjonale aksjemarkeder steg. Sentralbankrentene

Detaljer

Markedsrapport oktober 2014

Markedsrapport oktober 2014 Markedsrapport oktober 2014 Oslo, 6. november 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Utsiktene for global økonomisk vekst er fortsatt moderate. Oljeprisen falt videre i oktober, mens

Detaljer

Markedsrapport juni 2015

Markedsrapport juni 2015 Markedsrapport juni 2015 Oslo, 7. juli 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Økonomiske vekstforventninger er blitt noe lavere, men langsiktige statsrenter fortsatte å stige i juni.

Detaljer

Markedsrapport januar 2015

Markedsrapport januar 2015 Markedsrapport januar 2015 Oslo, 5. februar 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Olje- og råvarepriser falt ytterligere i januar. Den europeiske sentralbanken varslet om betydelige

Detaljer

Årsrapport 2013. Verdipapirfond

Årsrapport 2013. Verdipapirfond Årsrapport 2013 Verdipapirfond Innhold Bakgrunn og kort om vår investeringsfilosofi... 2 Kapitalforvaltningsmiljøet i Fondsfinans... 2 Årsberetning for 2013... 3 Markedsutviklingen i 2013 og utsikter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA Månedsrapport Mai 2015 God resultatsesong i USA Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,0 prosent i løpet av måneden og er opp 12,1 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,9 prosent

Detaljer

Månedsrapport. April 2014

Månedsrapport. April 2014 Månedsrapport April 2014 Russisk rulett De globale børsene svingte mye i april. Dette som følge av svake nøkkeltall fra USA i begynnelsen av måneden, samt uroen i Ukraina, som eskalerte ytterligere. Arbeidsmarkedstallene

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2013

Månedsrapport. Desember 2013 Månedsrapport Desember 2013 2013 et jubelår i aksjemarkedene Starten på en konjunkturoppgang i USA og Europa, samt pengepolitiske stimuli, har gitt jubel i aksjemarkedene i 2013. «All time high» er blitt

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2014 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

Halvårsrapport 2015. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2015. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2015 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

Halvårsrapport 2011 - Verdipapirfond

Halvårsrapport 2011 - Verdipapirfond c Halvårsrapport - Verdipapirfond Innhold Markedsutviklingen første halvår 1 Carnegie Aksje Norge 5 Carnegie Aksje Norden 6 Carnegie Aksje Europa 7 Carnegie WorldWide 8 Carnegie WorldWide Etisk II 9 Carnegie

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris Månedsrapport Desember 2014 Fortsatt fallende oljepris Desembereffekten uteble ikke i år heller.verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer