Markedsrapport januar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport januar 2013"

Transkript

1 Markedsrapport januar 2013 Oslo, 5. februar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det var god kursoppgang i de fleste aksjemarkeder i januar. Frykten for en global økonomisk resesjon er mindre. Økende optimisme er godt gjødslet av sentralbankenes pengefrislipp. Det var store bevegelser i valutakursene. Flere land beskyldes for å drive valutakrig med sikte på å bedre næringslivts konkurranseevne. Rentenivåene for langsiktige norske, tyske og amerikanske statsobligasjoner steg markant videre fra historisk svært lave nivåer. Konjunkturer og råvarer De økonomiske nøkkeltallene som ble presentert i januar måned underbygger bildet av en verden hvor den økonomiske veksten opprettholdes. Samtidig er veksttakten svært forskjellig mellom de geografiske regionene. Frykten for en global resesjon synes mindre. Arbeidsløsheten er fortsatt svært høy i mange land. Dette gir store utfordringer for landenes økonomiske tilpasninger og innebærer latente politiske spenninger, ikke bare innenlands. Noen land beskyldes for å forsøke å holde en lav valutakurs med sikte på å bedre den internasjonale konkurranseevnen, og derved kunne risikere å starte en handelskrig. Ennå har vi heldigvis ikke sett særlige tiltak av rent proteksjonistisk karakter. I januar var det generelt en underliggende stigning i råvareprisene. Rogers internasjonale råvareindeks steg med 4% i USD, tilsvarende 2,3% i NOK. Økningen i råvareindeksen kan dels tilskrives en oppgang i oljeprisene. Brent oljen ble verdsatt til 117 USD ved utgangen av måneden, som også tilsvarte en prisoppgang på 4%. Det var ingen tilsvarende oppgang for prisene på naturgass. Kullprisene falt pånytt, og nedgangen var 6% i januar.

2 Landbruksprodukter Prisendring i USD 18 % 6 % 8 % 4 % 2 % 4 % 3 % 2 % 19 % 1 % 6 % januar 2013 i % 4 % 4 % % 31 % 37 % 16 % 3 Metaller & Energi Prisendring i USD 24 % januar 2013 I % 7 % 9 % 8 % 4 % 3 % 4 % 3 % 4 % 3 % 1 % 3 % 12 % 1 % 7 % 6 % 1 Kilde: Bloomberg Renter og valuta Årsaken til prisoppgangen for råolje kan dels være den politiske uroen i noen store oljeproduserende land. Terroraksjonen i Algerie bidro ytterligere til å rette søkelyset mot hva politisk uro kan medføre for verdens oljeproduksjon. Den råvaren med størst prisoppgang i januar var bomull med en oppgang på 10%. Kanskje perioden med stadig billigere klær nå er i ferd med å bli avsluttet? Gullprisene falt i januar til tross for at noen investorer har fått en økende frykt for inflasjon. Prisene på råvarer innenfor jordbrukssektoren viste i januar generelt en prisoppgang regnet i USD. Det var i januar store endringer i bytteforholdet mellom de sentrale valutaene Euro, USD, JPY og GBP. Verdien av Euro styrket seg mot de fleste av verdens valutaer, inkludert NOK. Sentrale valutaer mot NOK Pr % endring i januar % endring i 2012 USD 5,47 1,6 % 7, EURO 7,43 1,3 % 5,3 % SEK 0,86 0,8 % 1,6 % GBP 8,68 3,8 % 5,6 % JPY 5,99 6,7 % 17,3 % CHF 6,02 0,9 % 4,5 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 2

3 Januar Valutakurser Endring mot NOK Etter at den japanske sentralbanken har startet «pengepressen» har verdien av JPY falt betydelig. Mot Euro svekket JPY kursen seg med 7,9% i januar. Brasilianske Real Euro 1,5 % 1,3 % Også Storbritannia har bedret sin konkurranseevne i forhold til EU. GBP svekket sin verdi mot euro med 5,3% i måneden. Danske Kroner Svenske Kroner Mexikanske Peso 1,3 % 0,8 % 0,1 % I Norge ble det offentliggjort data for kredittveksten som var overraskende lav. Dette kan indikere en viss oppbremsing i norsk økonomi, selv om det fortsatt er presstendenser i den oljesmurte delen av økonomien. New Zealandske Dollar Sveitsiske Franc Australske Dollar 0,9 % 1,1 % 0,1 % Indias sentralbank reduserte styringsrenten (reporenten) med 0,25% poeng til 7,75%. Årsaken til rentenedsettelsen var at inflasjonen i India var den laveste på 3 år. US Dollar 1,6 % Canadiske Dollar 1,8 % Sentrale rentenivåer (pr ) Singapore Dollar Taiwanske Dollar Syd Koreanske Won 2,9 % 3,3 % 3,8 % Sentral bankrente 3 mnd. rente 10 års statsobl USA 0,25 0,30 1,98 Euro 0,75 0,23 1,68 Norge 1,50 1,87 2,62 Britiske Pund Syd Afrikanske Rand Japanske Yen 3,8 % 6,6 % 6,6 % De langsiktige rentene for statsobligasjoner steg markert både i Norge, Tyskland og USA i januar. Nivået for norske 10 års statsobligasjonsrenter steg med hele 0,67% poeng til 2,62%. 1 5 % 5 % Kilde: Bloomberg 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 10 års statsrenter siste 3 år (+1mnd) Rentebunnen er passert! Tyskland USA Norge 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 1 des. 09 feb. 10 apr. 10 jun. 10 aug. 10 okt. 10 des. 10 feb. 11 apr. 11 jun. 11 aug. 11 okt. 11 des. 11 feb. 12 apr. 12 jun. 12 aug. 12 okt. 12 des. 12 Kilde: Bloomberg Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 3

4 Vi har i lengre tid fremholdt at de historisk lave rentenivåene for norske, tyske og amerikanske statsobligasjoner gir investorene en svært mager forventet avkastning mot at de påtar seg en betydelig renterisiko. Dette argumentet gjelder fortsatt. I Europa steg også de mellomlange (2 5 år) rentenivåene i januar. Europeiske banker har overrasket med en langt høyere grad av tidlig tilbakebetaling av «LTRO» innskudd enn ventet. Dessuten ble det gitt noe mer optimistiske signaler fra ECB ved det siste rentemøtet, og økonomiske nøkkeltall i fra eurosonen har vært bedre. Geopolitiske forhold En terroristaksjon mot et gassanlegg i In Amenas i Algerie den 16. januar fikk den største oppmerksomheten i norske media i januar. Anlegget blir drevet av Statoil i samarbeid med (engelske) BP og (algierske) Sonatrach. Terroristaksjonen medførte flere dødsfall, herunder 5 norske statsborgere. Det er uklart i hvilken grad terroristangrepet var forårsaket av den pågående borgerkrigen i Mali, hvor franske militærstyrker nå har tatt en offensiv og ledende rolle i nedkjempingen av ytterliggående muslimske grupperinger i Nord Mali. Den blodige borgerkrigen i Syria fortsetter, men den internasjonale støtten til regimet synes stadig å bli svakere. Det er nå estimater på mer enn drepte i konfliktene. De politiske omskiftingene i Egypt for to år siden har ikke resultert i noe stabilt politisk styresett. Protestaksjonene mot den nye regjeringen har blusset opp og medført dødelige opptøyer i flere byer i landet. Egypts økonomi er samtidig i en elendig forfatning. Det økonomiske nyhetsbildet ved utgangen av fjoråret var i stor grad preget av de såkalte «fiscal cliff» problemstillingene for amerikansk økonomi. Etter at politikerne i Kongressen valgte å utsette til mars måned med å fatte de nødvendige vedtakene i tilknytning til de statlige budsjettunderskuddene, har amerikansk økonomi ikke vært den sentrale driveren i finansnyhetene. Japansk økonomi og politikk har dels overtatt noe av oppmerksomheten. Den nye statsministeren i Japan, Shinzo Abe, har valgt å sette i gang med pengetrykking i et omfang som betydelig vil svekke verdien av JPY og forhåpentlig bedre eksportindustriens konkurranseevne. Kinesiske myndigheter er misfornøyde med den svekkelsen som i det siste året har skjedd i valutakursene til JPY og USD, og kineserne beskylder de andre landene for å drive valutakrig. Slike utsagn fra kineserne er vel en «takk for sist» for de årene hvor kineserne er blitt beskyldt for å holde sin valutakurs kunstig lav. I følge den såkalte «Big Mac» indeksen for kjøpekraftsparitet fremstår den kinesiske valutaen fortsatt som en undervurdert valuta. Det internasjonale pengefondet (IMF) regner forøvrig ikke den kinesiske valutaen Renminbi /Yuan som fritt omsettelig (konvertibel), og internasjonale valutakurser vil nok være i økonomenes og politikernes søkelys også i en stund fremover. Japans nye statsminister varsler forøvrig økte forsvarsutgifter, for første gang på elleve år. Sammenholdt med den pågående disputten med Kina over noen ubebodde øyer har det skapt økende internasjonal oppmerksomhet om den politiske situasjonen i Asia. Statsminister David Cameron har varslet at han ønsker en slankere utgave av EU. Han ønsker dessuten å fremforhandle en ny avtale med EU, og at det deretter skal avholdes en folkeavstemming om Storbritannias fremtidige tilknytning til EU. Det ser ikke ut som om det britiske pundet blir erstattet med euro med det første. Internasjonale aksjemarkeder Den positive undertonen som startet i de internasjonale aksjemarkedene i midten av november 2012 fortsatte i januar Investorene har økt sin risikoappetitt, og de fleste internasjonale aksjemarkeder steg i verdi. Verdensindeksen (representert ved MSCI World Index) steg med hele 5,1% i USD som tilsvarte 3,5% i NOK. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 4

5 Prosentvis endring i aksjemarkedene (regnet i NOK) des. 06 jun. 07 des. 07 jun. 08 des. 08 jun. 09 des. 09 jun. 10 des. 10 jun. 11 des. 11 jun. 12 des. 12 Morgan Stanley World Morgan Stanley Emerging Markets OSEFX Index Prosentvis endring i aksjemarkedene (regnet i NOK) des. 06 jun. 07 des. 07 jun. 08 des. 08 jun. 09 des. 09 jun. 10 des. 10 jun. 11 des. 11 jun. 12 des. 12 BE500 Europa NKY Japan S&P 500 USA Kilde: Bloomberg Aksjeindeksen for de store selskapene i land med fremvoksende økonomi (MSCI Emerging Market Index) steg med 1,3% i USD, men falt 0,3% målt i NOK. Dette var en betydelig svakere utvikling enn den generelle verdensindeksen. Forklaringen er at noen store selskaper som er notert på børsene i Sør Korea og Brasil hadde en negativ verdiutvikling, som også bidro til at aksjeindeksen i de to nevnte landene falt. Særlig slo det hardt ut at aksjekursene for «tungvekterne» (koreanske) Samsung Electronics falt med nesten 9% i NOK og (brasilianske) Petrobras falt med 7% i NOK. Den amerikanske S&P 500 indeksen passerte poeng for første gang siden 2007, og var ved månedens utløp 4,5 % poeng unna all time high. S&P 500 indeksen steg med 5,2% i USD, tilsvarende 3,5% i NOK. Bloomberg European 500 Index steg i januar med 2,8% i EUR, som tilsvarte en oppgang på 4,2% målt i NOK. I felles valuta var derved aksjekursutviklingen for de europeiske aksjene bedre enn for de amerikanske aksjene i januar. Det japanske aksjemarkedet hadde en positiv verdiutvikling målt etter Nikkei 225 indeksen med en oppgang på hele 7,2% i JPY. Som tidligere omtalt svekket JPY seg kraftig gjennom måneden. Målt i NOK ble oppgangen i det japanske aksjemarkedet visket ut, og var negativt med 1,1%. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 5

6 Norsk økonomi Januar 2013 I midten av januar sendte vi ut vårt årlige notat om «økonomiske utsikter for 2013». Sammenholdt med beskrivelsen og konklusjonene i dette notatet synes det i utgangspunktet ikke å ha skjedd nevneverdige nye hendelser med virkning for norsk økonomi. Oljeprisen har holdt seg høy gjennom januar måned, og norske olje og gassinntekter er fortsatt høye. At verdensøkonomien har bedret seg noe er dessuten generelt positivt for norsk eksportindustri. Norsk arbeidsledighet er fortsatt lav og innvandringen til landet er høy. Boligprisene stiger og samfunnsøkonomene snakker om den fremtidige norske boligboblen som vil sprekke. Det norske aksjemarkedet Avkastning aksjeindekser Lokal valuta 2012 Januar 2013 I NOK 2012 MSCI World 5,1 % 16,6 % 3,5 % 8,5 % S&P 500 Index Bloomberg European 500 5,2 % 16, 3,5 % 7,9 % 2,8 % 17,6 % 4,2 % 11,4 % Nikkei 225 7,2 % 25,5% 1,1 % 4,9 % MSCI Emerging Markets Oslo Børs Fondsindeks 1,3 % 18,5 % 0,3 % 10,2 % 4,8 % 20,7 % 4,8 % 20,7 % Vi har som vårt hovedsyn for det norske aksjemarkedet i 2013 lagt til grunn at verdiutviklingen for fondsindeksen vil være i intervallet +10% til +20%. I så måte er den gode utviklingen på Oslo Børs i januar, med en oppgang i fondsindeksen på 4,8%, noe i forkant av våre antagelser. I januar var verdiutviklingen for aksjer notert på Oslo Børs bedre enn verdiutviklingen for verdensindeksen for store selskaper. Verdiutviklingen for aksjer på børsene i alle våre nordiske naboland (Danmark, Sverige og Finland) var imidlertid enda bedre enn i Norge i januar. Den norske kursoppgangen var relativt bredt basert, selv om de store børsnoterte selskapene også i januar (i likhet med i fjor) hadde en bedre kursutvikling enn de mindre selskapene. Selskap Verdiutvikling Fondsindeksen Aksjer med indeksvekt > 1% OSEFX % vis Indeks vekt Verdiutvikling i % i januar 2013 Verdiutvikling i % 2012 DNB 9,3 8,5 23,7 Statoil 9,0 4,7 5,3 Telenor 9,0 7,4 20,3 Yara International 8,8 6,5 17,2 Orkla 4,5 0,6 15,1 Subsea 7 4,4 0,1 24,2 Seadrill 4,3 6,4 13,8 Norsk Hydro 4,1 6,1 3,5 Petroleum Geo Services 3,7 1,6 47,7 TGS Nopec Geophysical Co 3,7 12,4 42,5 Aker Solutions 3,4 5,8 87,1 Schibsted 3,1 6,7 61,1 Gjensidige Forsikring 3,1 8,2 22,4 Royal Caribbean 2,9 8,4 25,1 Cruises Marine Harvest 2,6 6,8 98,0 ProSafe 2,1 9,9 23,6 Storebrand 1,8 4,4 13,8 Fred Olsen Energy 1,5 7,9 33,1 Kongsberg Gruppen 1,3 5,6 11,2 Det Norske Oljeselskap 1,1 4,0 6,3 Aker 1,0 9,9 44,7 Tomra Systems 1,0 7,5 28,3 DNO International 1,0 0,3 24,5 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 6

7 Av månedens 22 børsdager var det 15 dager med en positiv kursutvikling. På årets første børsdag steg fondsindeksen med 2,5%, slik at mer enn halvparten av kursutviklingen i januar kan henregnes til 2. januar. I månedens andre dager var kursutviklingen lite volatil, og for 20 av børsdagene var kursutviklingen +/ 1% i forhold til dagen før. Takten i kursoppgangen avtok noe i slutten av måneden. Dersom vi skulle få en betydelig multippelekspansjon gjennom året på grunn av økt risikovilje, har vi antydet at Oslo Børs kan stige mer enn 40% i år. Til tross for en sterk kursutvikling i januar, velger vi likevel å opprettholde vår antagelse om at aksjekursutviklingen for norske aksjer i 2013 vil være i intervallet 10% til 20%. Investorenes implisitte risikopremie synes å være i ferd med å bli lavere. Redaktør og ansvarlig for innholdet i våre markedsrapporter er Odd Hellem Investeringsdirektør Oversikt over våre fonds historiske utvikling Våre fond: Avkastning januar 2013 Årsavkastning 2013 Fondsfinans Spar 3,4% 3,4% Fondsfinans Aktiv 2,4% 2,4% Fondsfinans Farmasi Fondsfinans Alt. Energi OSEFX MSWI (i NOK) Årsavkastning % 15% 12% 4% 21% 9% Årsavkastning % 14% 4% 32% 19% 3% Årsavkastning % 17% 9% 14% 22% 14% Årsavkastning % 55% 19% 2% 70% 9% Årsavkastning % 42% 8% 51% 57% 23% Avkastning siste 5 år 44% 28% 56% 64% 14% 12% Gjsn. årlig avkastning siste 5 år * 8% 5% 9% 18% 3% 2% Avkastning siste 10 år 483% 354% 158% 315% 86% Gjsn. årlig avkastning siste 10 år * 19% 16% 10% 15% 6% Avkastning siden oppstart 471% 211% 35% 69% Standardavvik siste år 16% 13% 11% 14% 15% 7% Standardavvik siste 5 år 28% 23% 12% 26% 29% 14% Standardavvik siste 10 år 25% 22% 14% 25% 13% Fondets størrelse (mill.kr.) ,9% 5,9% 5,8% 5,8% Netto andelsverdi pr , , , ,0040 4,8% 4,8% 0,1% 8,5% Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 7

8 Fondsfinans Spar Januar 2013 I januar har aksjekursene på Oslo Børs generelt vist en meget god kursutvikling, med en svak korreksjon i månedens siste dager. Fondsindeksen steg med 4,8% og hovedindeksen med 4,9%. Fondsfinans Spar hadde en positiv verdiutvikling i januar, og fondet steg med 3,4%. Morningstar har rangert fondet som et 5 stjerners norsk aksjefond, vurdert etter 10 års historikk for avkastning og risiko. Mer enn ¾ deler av fondsindeksens 55 verdipapirer hadde en positiv verdiutvikling i januar. Halvparten av selskapene steg endog mer enn 5,5% i verdi. Flere av selskapene innenfor fiskeoppdrettsbransjen hadde en sterk kursutvikling. De store kursutslagene i positiv eller negativ retning var i hovedsak forbeholdt de mindre selskapene. De selskapene som hadde størst positiv påvirkning på indeksutviklingen var naturlig nok noen av børsens «tungvektere». Best i så måte var DNB (+9%), Telenor (+7%), Yara (+6%), TGS (+12%) og Statoil (+5%). Størst negativ indeksutvikling hadde Norsk Hydro ( 6%) og Schibsted ( 7%). De fleste av fondets aksjer hadde en sterk verdiutvikling i januar. Hele 11 selskaper hadde en positiv kursutvikling som var 1 eller høyere. Det gjaldt våre investeringer i: Noreco (+28%), Alm Brand (+21%), Sparebanken Midt Norge (+19%), Borregaard (+16%), Medistim (+16%), Sparebanken Vest (+16%), SRBank (+13%), Cermaq (+12%), Odfjell A (+12%), Høegh LNG (+11%) og Aker (+10%). Flere av våre andre investeringer hadde også en solid verdiutvikling som DNB (+9%), RCL (+8%), Atea (+8%) og Siem Offshore (+7%). Fondets gode verdiutvikling i januar ble imidlertid hardt rammet av en stor kursnedgang i Northland Resources som følge av at selskapet, etter en forutgående børspause, varslet om et svært overraskende behov for ny kapital. Aksjekursen stupte etter emisjonsvarselet med 66%. Vi valgte da umiddelbart å selge hele investeringen, ettersom vi mistet fullstendig tiltro til selskapets ledelse. Dette kurstapet bidro isolert til 1,8% negativ avkastning for fondet. Andre selskaper i fondets portefølje med svak verdiutvikling i januar var Songa Offshore ( 25%), EMGS ( 14%), Schibsted ( 7%) og Norsk Hydro ( 6%). Fondet har i løpet av januar økt investeringsgraden særlig i Yara og dessuten økt investeringene i bl.a. Schibsted, DNB, Subsea 7 og Veidekke. I tillegg til salget av alle aksjene i Northland Resources har vi i løpet av måneden redusert investeringsgraden i bl.a. Storebrand, Marine Harvest, EMGS, Norwegian Property, RCL og Cermaq. Egenkapitalinvesteringene er fordelt på 34 selskaper, hvorav 33 er notert på Oslo Børs og 1 på utenlandsk børs. Ved utgangen av januar var fondet nesten fullt investert. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: DNB 9,5% Yara 6,3% Subsea 7 4,8% Aker 4,7% Norsk Hydro 4,5% Orkla 4,3% Norwegian Property 3,9% Siem Offshore 3,9% Atea 3,5% Kvaerner 3,5% (Til sammen 48,8% av porteføljen) Andelsverdi: 5 707,7087 Materialer & Industri 29,1 % Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 15,3 % IT/Telecom 4,4 % Bankinnskudd 0,3 % Finans 27,6 % Energi 23,3 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 8

9 Fondsfinans Aktiv Januar 2013 I januar har aksjekursene på Oslo Børs generelt vist en meget god kursutvikling, med en svak korreksjon i månedens siste dager. Fondsindeksen steg med 4,8% og hovedindeksen med 4,9%. Fondsfinans Aktiv hadde en positiv verdiutvikling i januar, og fondet steg med 2,4%. Morningstar har rangert fondet som et 5 stjerners norsk aksjefond, vurdert etter 10 års historikk for avkastning og risiko. Fondsfinans Aktiv er imidlertid et kombinasjonsfond. Mer enn ¾ deler av fondsindeksens 55 verdipapirer hadde en positiv verdiutvikling i januar. Halvparten av selskapene steg endog mer enn 5,5% i verdi. Flere av selskapene innenfor fiskeoppdrettsbransjen hadde en sterk kursutvikling. De store kursutslagene i positiv eller negativ retning var i hovedsak forbeholdt de mindre selskapene. De selskapene som hadde størst positiv påvirkning på indeksutviklingen var naturlig nok noen av børsens «tungvektere». Best i så måte var DNB (+9%), Telenor (+7%), Yara (+6%), TGS (+12%) og Statoil (+5%). Størst negativ indeksutvikling hadde Norsk Hydro ( 6%) og Schibsted ( 7%). De fleste av fondets aksjer hadde en sterk verdiutvikling i januar. Hele 10 selskaper hadde en positiv kursutvikling som var 1 eller høyere. Det gjaldt våre investeringer i: Noreco (+28%), Sparebanken Midt Norge (+19%), Borregaard (+16%), Medistim (+16%), Sparebanken Vest (+16%), SRBank (+13%), Cermaq (+12%), Odfjell A (+12%), Høegh LNG (+11%) og Aker (+10%). Flere av våre andre investeringer hadde også en solid verdiutvikling som DNB (+9%), RCL (+8%), Atea (+8%) og Siem Offshore (+7%). Fondets gode verdiutvikling i januar ble imidlertid hardt rammet av en stor kursnedgang i Northland Resources som følge av at selskapet, etter en forutgående børspause, varslet om et svært overraskende behov for ny kapital. Aksjekursen stupte etter emisjonsvarselet med 66%. Vi valgte da umiddelbart å selge hele investeringen, ettersom vi mistet fullstendig tiltro til selskapets ledelse. Dette kurstapet bidro isolert til 1,5% negativ avkastning for fondet. Andre selskaper i fondets portefølje med svak verdiutvikling i januar var Songa Offshore ( 25%), EMGS ( 14%), Schibsted ( 7%) og Norsk Hydro ( 6%). Fondet har økt aksjeinvesteringene i Yara, Schibsted, Subsea 7 og Veidekke. I tillegg til salget av alle aksjene i Northland Resources har vi også i løpet av måneden solgt alle fondets aksjer i EMGS. Videre har vi foretatt noen mindre reduksjoner i flere andre av fondets egenkapitalinvesteringer. Egenkapitalinvesteringene er fordelt på 33 selskaper som alle er notert på Oslo Børs. Investeringsgraden i aksjer og grunnfondsbevis er netto redusert med 4% poeng i løpet av måneden. Ved utgangen av måneden var nesten 82% av fondet investert i aksjer og egenkapitalbevis. Likviditetspostene er i form av bankinnskudd og norske bankobligasjoner med renteløpetid under et år. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: DNB 4,8% Yara 4,2% Aker 4,1% Orkla 4,0% Subsea 7 3,8% Norsk Hydro 3,8% Siem Offshore 3,5% Atea 3,3% Norwegian Property 3,2% Kvaerner 3,0% (Til sammen 37,8% av porteføljen) Andelsverdi: ,2675 Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 17,3 % Materialer & Industri 23,4 % IT/Telecom 4,2 % Finans 17,6 % Sertifikater og obligasjoner 11,6 % Bankinnskudd 6,5 % Energi 19,4 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 9

10 Fondsfinans Farmasi Bioteknologi Januar 2013 De internasjonale helse og farmasiaksjene (med høy kapitalisering) hadde i januar en svært sterk verdiutvikling. Den internasjonale helseaksjeindeksen (MSCI World Health Care Index) steg med 7,2% i USD, tilsvarende en oppgang på 5,5% i NOK. Til sammenligning steg den generelle verdensindeksen med 3,5% i NOK. Verdiøkningen for aksjer innenfor helsesektoren var derved, som i fjor, bedre enn utviklingen for den generelle verdensindeksen. Fondsfinans Farmasi Bioteknologi hadde en svært sterk verdiutvikling i januar. Fondet steg med 5,9% i NOK, og dette var også en høyere verdistigning enn for den internasjonale helseaksjeindeksen. Fondsfinans Farmasi Bioteknologi er rangert som et 5 stjerners fond av Morningstar, dvs. av de 10% beste internasjonale aksjefondene innenfor helsesektoren, vurdert etter fondets historikk for avkastning og risiko. Det er stor usikkerhet om utfallet av de utsatte vedtakene for det amerikanske statsbudsjettet. Flere frykter at amerikanske budsjettinnskrenkninger vil komme til å ramme private bedrifter i helsesektoren. Helsebudsjettene innenfor EU er også under press. Slike offentlige innsparingstiltak rettet mot helsesektoren synes imidlertid å påvirke både viljen og evnen til å redusere kostnadene i de private bedriftene. Særlig synes de store budsjettene for forskning og utvikling å bli mer gjerrige. Produktiviteten og lønnsomheten av forskningsinnsatsen har nå i en årrekke vært for lav. Ved god inntjening over mange år har også flere bedrifter i helsesektoren pådratt seg høye generelle kostnader. Innsparingspotensialet er derved stort, og noe av det kan nås ved oppkjøp og fusjoner. Inntjeningen er fortsatt svært god for mange selskaper i helsesektoren. Den globale megatrenden med at befolkningen i land med fremvoksende økonomi blir eldre og rikere, synes å være til stort gavn for flere av de vestlige bedriftene innenfor farmasi, bioteknologi og avansert medisinsk utstyr. Flere selskaper i helsesektoren forventes å kunne fortsette å gi en høy løpende dividende, som blir høyere verdsatt med dagens lave renter. I fondets portefølje var det i januar en verdioppgang, regnet i NOK, for nesten alle investeringene. Hele 9 selskaper steg mer enn 11% i verdi og kun et selskap falt mer enn 5%. I løpet av januar måned har vi solgt oss helt ut av (svenske) Elekta og (amerikanske) Abbott. Investeringen i Abbott har vi hatt i mange år, og verdiutviklingen (inkl. utbytter) har vært meget god. Salget av aksjene i Abbott ble foretatt etter at selskapet ble delt i to. Vi har i løpet av måneden økt investeringen i (tyske) Bayer AG, som nå er fondets største investering. Ved en rettet emisjon har vi investert i et nytt selskap, (norske) Biotec Pharmacon. Dette er den minste investeringen i fondet. Ved månedsslutt er egenkapital investeringene fordelt på 30 selskaper. Alle investeringene er børsnoterte. Tre av investeringene er i norske helseselskaper som utgjør 7% av porteføljen. Øvrige investeringer er i utenlandsk valuta og er notert på utenlandske børser. Fondet skal i henhold til vedtektene bære valutarisikoen av investeringene. Våre 10 største aksjeinvesteringer Fordeling på undergrupper: Bayer 5,8% Sanofi 4,9% Meda 4,6% UCB 4,5% Stada Arzneimittel 4,3% Mylan 4,2% Almirall 3,9% Wellpoint 3,8% Photocure 3,8% Medivir 3,8% (Til sammen 43,5% av porteføljen) Andelsverdi: ,1239 Bankinnskudd 3,7 % Medisinsk utstyr og Diagnostika 11, Farmasi 49,4 % Helsetjenester 23,7 % Bioteknologi 12,2 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 10

11 Fondsfinans Alternativ Energi Januar 2013 Verdiutviklingen for selskaper med aktiviteter innen alternativ energi sektoren var god i januar. Amerikanske Wilderhill NEX indeks steg 5,9% i NOK (7,6% i USD), mens europeiske Renewable Energy Industrial Index (RENIXX) var positiv 7,4% i NOK (6% i EUR). S&P Global Cleen Energy Index viste en noe svakere utvikling med en oppgang på 0,7% i NOK (2,3% i USD). Fondsfinans Alternativ Energi hadde i januar en god verdioppgang på 5,8%. Dette er omlag som utviklingen i de indeksene som det er naturlig å sammenligne fondet med. EU parlamentets Industri og Energikomite stemte i januar mot en midlertidig løsning for markedet for C02 kvoter, som for tiden er preget av stort tilbudsoverskudd. Komiteen har kun en rådgivende rolle, men det negative utfallet i komiteen svekker kredibiliteten og visibiliteten til karbonhandelssystemet som ved lov skal vare til minst år Noen markedsaktører spekulerer i om prisen på CO2 kvoter kan falle til 0, slik det gjorde i 2007, med mindre det tas grep av EU for å styrke/endre kvotesystemet. Prisene på CO2 har falt kraftig, noe som har redusert strømprisen og inntjeningen til aktører som produserer ren energi. Dette var også årsaken til den svake utviklingen for den østerrikske vannkraftsprodusenten Verbund som er i porteføljen. På sektornivå var det særlig aksjer innen solindustrien som steg kraftig. Fondet har en lavere eksponering mot solindustrien enn hva industriens størrelse tilsier etter indeksene. Av fondets 30 investeringer viste 11 selskaper en oppgang på 10% eller mer, mens det kun var 2 som falt mer enn 10%. Aksjer med størst oppgang var China Ming Yang Wind Power (+43%), EnerNoc (+29%), CREE (+27%) og Trina Solar (+20%). Investeringene i 5N Plus ( 15%) og Verbund ( 16%) var de aksjene som falt mest. Flere av de største investeringene i porteføljen hadde en sterk kursutvikling. Dette gjaldt Cosan, Cree, Maxwell og General Cable Corp som alle steg 12% eller mer. Fondet har ikke investert i noen nye selskape i januar. Ved utløpet av måneden var valutaeksponeringen i fondet: 53% USD, 22% Eur, 19% NOK, 4% CHF og 2% CAD. Fondet valutasikrer ikke sine investeringer og er således påvirket av svingninger i valutakursene. I januar bidro dette til en noe lavere verdsettelse av fondets eiendeler. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: Cosan 8,9% Arendals Fossekompani 8,3% Cree 6,5% Myr Group 6,1% Maxwell Technologies 5,8% Hafslund 4,1% General Cable Corp 4,1% ABB 3,9% Covanta Holding 3,6% Renewable Energy Corp 3,5% (Til sammen 54,8% av porteføljen) Andelsverdi: 2 216,0040 Smart Grid, kabler og transmisjon 37,1 % Energiproduksjon 26,9 % Geothermal 2,6 % Bio 8,9 % Sol 5,5 % Bankinnskudd 3, Diverse 8,7 % Vind 1, Lagring 6,3 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 11

12 Avkastning siste 5 år Fondsfinans Spar vs OSEFX Fondsfinans Spar OSEFX Fondsindeksen jan. 08 mai. 08 sep. 08 jan. 09 mai. 09 sep. 09 jan. 10 mai. 10 sep. 10 jan. 11 mai. 11 sep. 11 jan. 12 mai. 12 sep. 12 jan Avkastning siste 5 år Fondsfinans Aktiv vs OSEFX Fondsfinans Aktiv OSEFX Fondsindeksen jan. 08 mai. 08 sep. 08 jan. 09 mai. 09 sep. 09 jan. 10 mai. 10 sep. 10 jan. 11 mai. 11 sep. 11 jan. 12 mai. 12 sep. 12 jan Avkastning siste 5 år Fondsfinans Farmasi Bioteknologi jan. 08 mai. 08 sep. 08 jan. 09 mai. 09 sep. 09 jan. 10 mai. 10 sep. 10 jan. 11 mai. 11 sep. 11 jan. 12 mai. 12 sep. 12 jan Avkastning siste 3 år Fondsfinans Alternativ Energi jan. 08 mai. 08 sep. 08 jan. 09 mai. 09 sep. 09 jan. 10 mai. 10 sep. 10 jan. 11 mai. 11 sep. 11 jan. 12 mai. 12 sep. 12 jan. 13 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 12

Markedsrapport desember 2012

Markedsrapport desember 2012 Markedsrapport desember 2012 Oslo, 7. januar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det ingen større endringer i forventningene til den globale veksten. Det var en nedgang

Detaljer

Markedsrapport november 2013

Markedsrapport november 2013 Markedsrapport november 2013 Oslo, 9. desember 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventningene til global økonomisk vekst i 2014 er ikke endret. ECB satte likevel ned sentralbankrenten

Detaljer

Markedsrapport januar 2014

Markedsrapport januar 2014 Markedsrapport januar 2014 Oslo, 10. februar 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventningene til økonomisk vekst er fortsatt gode, men det er økende frykt for en nedkjøling av den

Detaljer

Markedsrapport desember 2013

Markedsrapport desember 2013 Markedsrapport desember 2013 Oslo, 6. januar 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes at den økonomiske veksten i verden blir noe høyere i 2014 enn i 2013. Også i desember

Detaljer

Markedsrapport juli 2013

Markedsrapport juli 2013 Markedsrapport juli 2013 Oslo, 6. august 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering De økonomiske utsiktene for eurosonen synes noe bedre. Verdien av USD svekket seg. Samtidig var det en

Detaljer

Markedsrapport februar 2013

Markedsrapport februar 2013 Markedsrapport februar 2013 Oslo, 5. mars 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Internasjonale råvarepriser sank samtidig som den internasjonale verdien av USD steg. Oljeprisen falt

Detaljer

Markedsrapport mars 2014

Markedsrapport mars 2014 Markedsrapport mars 2014 Oslo, 8.april 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den russiske tilraningen av Krim-halvøya fra Ukraina har kun ført til mindre bevegelser i kapitalmarkedene.

Detaljer

Markedsrapport februar 2014

Markedsrapport februar 2014 Markedsrapport februar 2014 Oslo, 6.mars 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oppgangen i den økonomiske veksten i verden synes å bli opprettholdt. Råvarepriser og aksjemarkeder steg

Detaljer

Markedsrapport mars 2013

Markedsrapport mars 2013 Markedsrapport mars 213 Oslo, 4. april 213 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Finansielle problemer på Kypros bidro til en ny svekkelse av verdien av Euro. De globale vekstimpulsene er

Detaljer

Markedsrapport mai 2013

Markedsrapport mai 2013 Markedsrapport mai 2013 Oslo, 6. juni 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I mai steg langsiktige amerikanske statsrenter betydelig. Samtidig steg verdien av USD. Den sterke kursoppgangen

Detaljer

Markedsrapport august 2013

Markedsrapport august 2013 Markedsrapport august 2013 Oslo, 5. september 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering På aggregert basis er det fortsatt tilfredsstillende vekst i verdensøkonomien. Økende politisk usikkerhet

Detaljer

Markedsrapport april 2014

Markedsrapport april 2014 Markedsrapport april 2014 Oslo, 8. mai 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes fortsatt en bedring i global økonomisk vekst, til tross for at geopolitisk risiko har økt.

Detaljer

Markedsrapport april 2013

Markedsrapport april 2013 Markedsrapport april 213 Oslo, 7. mai 213 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Til tross for omlag uendret konjunkturbilde, falt internasjonale olje og råvarepriser i april. Det var en sterk

Detaljer

Markedsrapport mars 2012

Markedsrapport mars 2012 Markedsrapport mars 2012 Oslo, 10. april 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt var det en nedgang i råvarepriser i mars, men oljeprisene holdt seg på et svært høyt nivå. Konjunkturutsiktene

Detaljer

Markedsrapport oktober 2012

Markedsrapport oktober 2012 Markedsrapport oktober 2012 Oslo, 6. november 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det globale vekstbildet er omtrent uforandret, med en svak og ujevn vekst. I oktober er likevel de

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedsrapport mai 2014

Markedsrapport mai 2014 Markedsrapport mai 2014 Oslo, 11.juni 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den økonomiske veksten i verden er fortsatt ujevnt fordelt, og relativt svak i flere land. Internasjonale

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Markedsrapport august 2012

Markedsrapport august 2012 Markedsrapport august 2012 Oslo, 06. september 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering August var en måned med høye oljepriser og økning i aksjeverdiene på Oslo Børs. Det var samtidig

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Markedsrapport oktober 2013

Markedsrapport oktober 2013 Markedsrapport oktober 2013 Oslo, 6. november 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes at den globale økonomiske veksten øker i 2014. Internasjonale aksjemarkeder steg videre

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Markedsrapport september 2014

Markedsrapport september 2014 Markedsrapport september 2014 Oslo, 7. oktober 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Global økonomisk vekst forventes fortsatt å være relativt moderat. Oljeprisene falt videre, og andre

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Markedsrapport juli 2012

Markedsrapport juli 2012 Markedsrapport juli 2012 Oslo, 06. august 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Rekordhøye priser på flere matvarer. Oljeprisene steg. Internasjonale aksjemarkeder steg. Sentralbankrentene

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedsrapport november 2014

Markedsrapport november 2014 Markedsrapport november 2014 Oslo, 8. desember 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oljeprisene falt kraftig i november. Det er fortsatt store forskjeller i forventningene til global

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedsrapport mai 2012

Markedsrapport mai 2012 Markedsrapport mai 2012 Oslo, 07. juni 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Økende usikkerhet om den globale økonomiske veksten og gjeldsproblemene i euroområdet preget finansmarkedene

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Markedsrapport juli 2014

Markedsrapport juli 2014 Markedsrapport juli 2014 Oslo, 6. august 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Til tross for ytterligere økt geopolitisk uro kombinert med høyere økonomisk vekst, var det i juli en nedgang

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 564 455,97 11,29 AKSJER 3 884 601,27 77,67 EGENKAPITALBEVIS 552 331,00 11,04 TOTALT 5 001 388 100.0

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 563 174,43 11,45 AKSJER 3 811 748,97 77,53 EGENKAPITALBEVIS 541 489,25 11,01

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventninger om fortsatt stor likviditetstilførsel fra sentralbankene bidro til ytterligere rentenedgang

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Markedsrapport september 2012

Markedsrapport september 2012 Markedsrapport september 2012 Oslo, 4. oktober 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det er sprikende forventninger til veksten i verdensøkonomien. Prisutviklingen for råvarer gir heller

Detaljer

Markedsrapport april 2015

Markedsrapport april 2015 Markedsrapport april 2015 Oslo, 08. mai 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale økonomiske veksten fortsetter. Internasjonalt var det en oppgang i både langsiktige statsrenter

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

Markedsrapport januar 2011

Markedsrapport januar 2011 Markedsrapport januar 2011 Oslo, 9. februar 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Januar er ofte en god måned for aksjemarkedsinvestorer. Slik ble det også i år. En betydelig tilførsel

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Markedsrapport juni 2013

Markedsrapport juni 2013 Markedsrapport juni 2013 Oslo, 3. juli 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Langsiktige statsrenter steg globalt i juni. Flere råvarepriser fortsatte å falle, og prisfallet var særlig

Detaljer

Markedsrapport november 2014

Markedsrapport november 2014 Markedsrapport november 2014 Oslo, 8. desember 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oljeprisene falt kraftig i november. Det er fortsatt store forskjeller i forventningene til global

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Markedsrapport desember 2014

Markedsrapport desember 2014 Markedsrapport desember 2014 Oslo, 9. januar 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Også i desember var det et kraftig fall i oljeprisene. Den internasjonale verdien av NOK ble følgelig

Detaljer

Markedsrapport januar 2015

Markedsrapport januar 2015 Markedsrapport januar 2015 Oslo, 5. februar 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Olje- og råvarepriser falt ytterligere i januar. Den europeiske sentralbanken varslet om betydelige

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 281 596,08 5,63 AKSJER 3 825 557,38 76,42 EGENKAPITALBEVIS 898 602,15 17,95

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Markedsrapport desember 2011

Markedsrapport desember 2011 Markedsrapport desember 2011 Oslo, 6. januar 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det blandede signaler om den økonomiske veksten i verden. Usikkerheten om den europeiske

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no PRESSEKONFERANSE - 9. august 213 2. KVARTAL 213 www.nbim.no Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner, 3. juni 213 4 5 4 397 4 5 4 Aktivaklasse Verdi Prosentandel fond 4 3 5 Aksjer 2 785 63,4%

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Markedsrapport juni 2012

Markedsrapport juni 2012 Markedsrapport juni 2012 Oslo, 04. juli 2012 Image Kipper Williams and/or commissioning clients. All rights reserved Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Finansproblemene i euroområdet preget

Detaljer

Markedsrapport oktober 2014

Markedsrapport oktober 2014 Markedsrapport oktober 2014 Oslo, 6. november 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Utsiktene for global økonomisk vekst er fortsatt moderate. Oljeprisen falt videre i oktober, mens

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar Månedsrapport 2/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 472,1 0,3 0,9 6,3 15,1 Dow Jones 14009,8 1,1 0,8 7,0 8,9 Brent 116,4-0,3 2,6 12,0 5,9 EURNOK 7,4379-0,1 0,1-1,4 2,7 USDNOK 5,4695

Detaljer

Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning

Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning Oslo, 4. juli 2013 Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning Første halvår 2013 har gitt tilfredsstillende avkastning for aksjeinvestorer. Oslo Børs Fondsindeks har steget 6,3%, mens

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Markedsrapport juni 2014

Markedsrapport juni 2014 Markedsrapport juni 2014 Oslo, 2.juli 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I juni bidro økende geopolitisk uro til prisoppgang for olje og metaller. Samtidig steg aksjekursene globalt

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Hvorfor investere i Norden? Avkastning, inkludert utbytte 1,000 900 800 700 600 500 400 1,000 900 800 700 600 500 400 300 300 200 200 100

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 BNP (brutto nasjonalprodukt) i OECD årlig vekst (%) MAKRO 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Metaller & Energi Prisendring i USD 6 % 5 % 0 % Gull. Kobber. Alumium. Landbruksprodukter 15 % 2 % -1 % -2 % Hvete. Ris. Gummi

Metaller & Energi Prisendring i USD 6 % 5 % 0 % Gull. Kobber. Alumium. Landbruksprodukter 15 % 2 % -1 % -2 % Hvete. Ris. Gummi Markedsrapport april 2012 Oslo, 07. mai 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale veksten antas å være rundt 3,5%, men det er fortsatt store forskjeller i landenes økonomiske

Detaljer

Aktuell kommentar. Norske kroner ingen trygg havn. av Alexander Flatner, seniorrådgiver i Markedsoperasjons- og analyseavdelingen i Norges Bank *

Aktuell kommentar. Norske kroner ingen trygg havn. av Alexander Flatner, seniorrådgiver i Markedsoperasjons- og analyseavdelingen i Norges Bank * Nr. 3 2009 Aktuell kommentar Norske kroner ingen trygg havn av Alexander Flatner, seniorrådgiver i Markedsoperasjons- og analyseavdelingen i Norges Bank * * Synspunktene i denne kommentaren representerer

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.11.16 Markedskommentar for november De internasjonale aksjemarkedene (MSCI World) steg

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Markedsrapport juni 2015

Markedsrapport juni 2015 Markedsrapport juni 2015 Oslo, 7. juli 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Økonomiske vekstforventninger er blitt noe lavere, men langsiktige statsrenter fortsatte å stige i juni.

Detaljer

Markedsrapport oktober 2011

Markedsrapport oktober 2011 Markedsrapport oktober 2011 Oslo, 4. november 2011 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det økonomiske nyhetsbildet ble også i oktober preget av problemene i europeisk økonomi og eurosamarbeidet.

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nei til EU i Storbritannia Hele juni var preget av opptakten til og ettervirkningene av folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EU. Den 23. juni stemte britene for «Brexit»,

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Markedsrapport desember 2015

Markedsrapport desember 2015 Markedsrapport desember 2015 Oslo, 7. januar 2016 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det en kraftig nedgang i prisene på råolje og gass. Samtidig svekket verdien av NOK

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 211 188,74 4,11 AKSJER 4 372 872,05 85,19 EGENKAPITALBEVIS 549 314,70 10,70

Detaljer

Markedsrapport februar 2015

Markedsrapport februar 2015 Markedsrapport februar 2015 Oslo, 5. mars 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Etter sju måneder med nedgang økte oljeprisene i februar. Langsiktige statsrenter ble høyere i USA, og

Detaljer