SKAGEN Tellus mars Porteføljeforvalter Torgeir Høien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien"

Transkript

1 SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien

2 Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og flytende valutakurs. Vi analyserer de ulike landenes økonomi og finner frem til undervurderte obligasjoner, det vil si obligasjoner som har en for høy direkte rente. Vi får en kursgevinst på obligasjonene hvis renten synker. Obligasjoner gir også faste rentekuponger samt gevinst i euro hvis den lokale valutaen styrker seg. Utgangspunktet for å finne undervurderte obligasjoner er nivået på global realrente med et tillegg for kredittrisiko og langsiktig forventet inflasjon i de enkelte landene. Hvis lang nominell rente er høyere enn disse faktorene tilsier, er en obligasjonen som regel undervurdert. Basisvalutaen i SKAGEN Tellus er euro. Over tid vil god avkastning i euro også gi god avkastning i andre valutaer, som norske kroner. Det anbefales en investeringshorisont på minst 12 måneder.

3 Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 0,7% i s. Referanseindeksen hadde en avkastning på -0,2%. Meravkastningen i SKAGEN Tellus var dermed 0,9 prosentpoeng i s. Avkastningen første kvartal var 2,7%, mot referanseindeksens avkastning på 0,5%. Meravkastningen i første kvartal var 2,2 prosentpoeng. Siden oppstart 31. tember har avkastningen i SKAGEN Tellus vært 4,1 prosent, 5,8 prosentpoeng over referanseindeksen. Euro 12,4 12,3 12,2 12,1 12,0 11,9 11,8 11,7 11,6 Fondskurs målt i euro SKAGEN Tellus Lehman indeks 12,4 12,3 12,2 12,1 12,0 11,9 11,8 11,7 11,6 Euro Kilder: Lehman og SKAGEN

4 Hovedtrekkene i s Vi solgte oss ned i den lange amerikanske obligasjonen da børsuroen i s medførte et fall i de lange rentene. Midlene har blitt plassert i et kort amerikansk statssertifikat. I Tyrkia har vi økt durasjonen på vår investering, dvs. vi har kjøpt en obligasjon med lengre løpetid til forfall. Obligasjonen er utstedt av den europeiske investeringsbanken. Vi har igjen gått inn i en lang sør-afrikanske obligasjon. Også her har vi valgt å øke durasjonen i forhold til tidligere investeringer. Obligasjonen er utstedt av verdensbanken. Vi kjøpte helt på tampen av måneden en liten post i en meksikansk statsobligasjon med forfall i Vi fikk god avkastning på våre investeringer i Brasil, Australia, Tyrkia og Sør-Afrika. Det var negativ avkastning på investeringene i Storbritannia og USA. I s hadde vi samtaler med visesentralbanksjefene i Sør-Afrika og Tyrkia. Vi fikk bekreftet vårt inntrykk av at disse landene fører en sunn pengepolitikk, som over tid vil gi lave lange renter. For nærmere beskrivelse av de makroøkonomiske utviklingen i våre investeringsland og i den globale økonomien forøvrig, se siste versjon av Verden sett fra SKAGEN.

5 Porteføljen 31. s Storbritannia 9 år stat 16,2% Brasil 21 år stat 9,8% Tyrkia 9 år 9,5% Utstedt av den europeisk investeringsbanken Island 6 år stat 9,4% USA 3 måneder stat 7,3% Sør-Afrika 10 år 5,6% Utsted av Verdensbanken Australia 10 år delstat 3,5% New South Wales Mexico 29 år stat 2,5% Europapirer med kort durasjon 31,9% Kontanter 4,3%

6 Brasil Sentralbanken satte ned styringsrenten til 12,75 i begynnelsen av s. De lange brasilianske rentene lå nokså stabilt forrige måned, mens den brasilianske realen styrket seg med 2 prosent mot euro i løpet av s. Kombinasjonen av høy direkteavkastning og styrket real medførte at Brasil ga et positivt bidrag til avkastningen i s. en holder seg stabil og godt under inflasjonsmålet. Pengepolitikken er varslet å bli litt mindre stram fremover. Nye tall oppreviderte BNP-veksten i Brasil. 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0, renter og valuta smål Lang rente EURBRL (h.s.) 2,650 2,675 2,700 2,725 2,750 2,775 2,800 2,825 2,850 2,875 2,900 BRL per euro

7 Island De lange islandske rentene steg litt i løpet av s, samtidig som kronen styrket seg svakt mot euro i løpet av måneden. Bidraget til avkastningen i s var svakt positivt. en har begynt å falle på Island. Sentralbanken tror den vil falle 2,5% i løpet av året. Pengepolitikken vil være stram fremover, og sentralbanken ser kun for seg gradvis lavere styringsrente fra siste kvartal i år. Vi tror en kombinasjon av fallende inflasjon og stram pengepolitikk vil bidra til å senke de lange nominelle rentene på langt lavere inflasjonsforventninger. Høy styringsrente vil bidra til å holde oppe verdien på den islandske kronen, men på kort sikt må det påregnes volatilitet. 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0-2,5-5,0, renter og valuta smål Lang rente EURISK (h.s.) ISK per euro

8 Tyrkia Den tyrkiske liren tok seg opp igjen gjennom s etter fallet i forbindelse med børsuroen i slutten av ruar. Renten, og dermed kursen, på vår obligasjon var nokså stabil i s. Sterkere valuta og høy direkteavkastning ga positivt bidrag til avkastningen forrige måned. Sentralbanken fører en svært stram pengepolitikk for å få ned inflasjonen mot målet på 4%. smålet ble innført i år og gjelder fra og med utgangen av. I ruar økte inflasjonen til 10,2%. Dette var ventet av sentralbanken og kedet. En videre økning i s må påregnes, før inflasjonen faller ned mot 5 prosent ved utgangen av året. 22,5 20,0 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5, renter og valuta smål Lang rente EURTRY (h.s.) 1,800 1,825 1,850 1,875 1,900 1,925 1,950 TRY per euro

9 USA De lange amerikanske rentene falt i midten av s og vi solgte oss ut av den lange obligasjonen. I stedet kjøpte vi oss opp i et kort statssertifikat. Dollaren svekket seg mot euro i løpet av s. I sum ble derfor avkastningen svakt negativ i forrige måned. en i USA lå i ruar på 2,4%. Vi tror Federal Reserve ikke er komfortable med en så høy inflasjon og at det kan ta tid før styringsrenten blir satt ned selv om det er mindre vekst i amerikansk økonomi. 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0, renter og valuta Lang rente (20 år) EURUSD (h.s.) 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 USD per euro

10 Storbritannia Britiske lange renter gikk opp i løpet av s. Pundet steg litt i verdi mot euro etter å ha falt kraftig i ruar. Vi fikk negativ avkastning på vår investering i Storbritannia i forrige måned. en tiltok svakt i ruar til 2,8%, samtidig som kjerneinflasjonen økte til 1,8%. Det er nå forventninger til en ny renteøkning fra Bank of Englands side. Vi tror stram pengepolitikk vil trekke ned inflasjonsforventningene og de lange nominelle rentene, samtidig som pundet styrker seg. 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0, renter og valuta EURGBP (h.s.) smål Lang rente 0,655 0,660 0,665 0,670 0,675 0,680 0,685 0,690 GBP per euro

11 Australia Lange australske renter økte svakt i s. Den australske dollaren styrket seg kraftig mot euro. Netto fikk vi positiv avkastning på vår investering i s. en var 3,3% i fjerde kvartal. Det ventes nå en ny heving av styringsrenten til 6,5%. Vi tror de lange australske rentene ligger for høyt i forhold til nivået på global realrente og det australske inflasjonsmålet. Det er potensialet til en kursgevinst på vår obligasjon. 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5, renter og valuta EURAUD (h.s.) Lang rente smål 1,63 1,64 1,65 1,66 1,67 1,68 1,69 1,70 1,71 AUD per euro

12 Sør-Afrika Vi investerte i midten av s i en sør-afrikansk obligasjon med forfall i Vi gikk inn på et tidspunkt hvor randen hadde svekket seg kraftig mot euro. Siden har randen styrket seg, og vi fikk litt positiv avkastning på vår investering, selv om rentene steg noen punkter. en snudde ned litt i ruar. Vi har stor tiltro til den sør-afrikanske pengepolitikken, som fører en stram pengepolitikk. Vi tror inflasjonsmålet vil bli senket. Dette gir et godt rom for kursgevinster på lange obligasjoner , renter og valuta smål Lang rente EURZAR (h.s.) 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 ZAR per euro

13 Mexico Vi kjøpte en liten post i en lang meksikansk obligasjon med forfall i 2036 helt i slutten av s. 9 8, renter og valuta Lang rente 13,50 13,75 Da hadde rentene allerede falt litt, men vi kom inn på en relativt svak meksikansk peso. Og vi tror det er rom for ytterligere fall i lange renter. Stram pengepolitikk vil sannsynligvis trekke inflasjonen ned utover året. I ruar var inflasjonen 4,1 prosent EUR/MXN (h.s.) 14,00 14,25 14,50 MXN per euro Den nye regjeringen fører en sunn finanspolitikk og økonomien støttes opp høyere enn ventet oljepris. 4 3 smål 14,75 15,00

14 Avkastningen målt i kroner Målt i kroner steg fondskursen med 0,7% i januar. Kronen hadde omtrent samme verdi mot euro ved utgangen som ved inngangen av s. Endringer i vekslingskursen mellom EUR og NOK gir svingninger i fondskursen målt i kroner. På lang sikt bestemmes kroneavkastningen av avkastningen i euro. Usikkerhet med hensyn til kronekursen gjør at vi anbefaler en investeringshorisont på minst 12 måneder. NOK Fondskurs målt i kroner SKAGEN Tellus (v.s.) EURNOK (h.s.) 8,50 8,45 8,40 8,35 8,30 8,25 8,20 8,15 8,10 8,05 8,00 NOK per EUR Kilder: Lehman og SKAGEN

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Sammendrag I andre kvartal 2003 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond 7,74 prosent målt i den valutakurven som svarer til

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesningsnotat 9, februar 2015 Rente og pengepolitikk 1 Innhold Rente og pengepolitikk...1 Hvordan virker Norges Banks styringsrente?...3 Pengemarkedet...3 Etterspørselskanalen...4 Valutakurskanalen...4

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

Beretning og regnskap 1998. Oslo 1999

Beretning og regnskap 1998. Oslo 1999 98 Beretning og regnskap 1998 Oslo 1999 2 Norges Bank Hovedkontoret: Bankplassen 2 Postadresse: Postboks 1179 Sentrum 0107 Oslo Telefon: 22 31 60 00 Telegram: Hovedbank Telex: 71 369 nbank n Telefax: 22

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2014 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER INNHOLD HOVEDPUNKTER Tall og fakta for 2014 4 LEDELSEN Leder for hovedstyret

Detaljer

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen kan det utvikle seg til en bankkrise? De store statsgjeldsproblemene i USA og Europa og lite styringsdyktig politisk ledelse skaper mistillit og usikkerhet

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

Hellas på vei ut av euroen?

Hellas på vei ut av euroen? Hellas på vei ut av euroen? 26. januar 2015 Med 99.8% av stemmene talt opp, ligger Syriza an til å få 149 mandater i parlamentet, 1 mandat unna rent flertall. Syriza vil nå forhandle med The Independent

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2012

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2012 BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2012 Markedsutvikling I desember steg FDA med 1,3 %, en betydelig bedre prestasjon enn referanseindeksen som steg 0,2 % (utvikling målt i norske kroner). Både verdensindeksen

Detaljer

MARKEDSRAPPORT APRIL 2015 f

MARKEDSRAPPORT APRIL 2015 f 220 200 1 1 140 120 Aksjemarkedene siste 5 år Indeksert til ved starten av perioden 2010 2011 2012 2013 2014 13 Utvikling i statsrenter 10 års løpetid 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 1 NIKKEI500 S&P500

Detaljer

Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden

Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 11/11 Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden 1. Sosial tragedie 2. Dramatiske tiltak 3. De verst utsatte 4. Forsøk på løsning

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Konjunkturutviklingen i Norge

Konjunkturutviklingen i Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/21 Konjunkturutviklingen i Norge Offentlig forvaltning og økonomisk politikk Finanspolitikken Styringen av statens utgifter og inntekter har stor betydning for samlet

Detaljer

Hvilke faktorer påvirker kronekursen?

Hvilke faktorer påvirker kronekursen? Hvilke faktorer påvirker kronekursen? Tom Bernhardsen og Øistein Røisland, seniorrådgivere i Økonomisk avdeling 1 I denne artikkelen undersøkes hvordan kronekursen avhenger av blant annet oljeprisen og

Detaljer

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING 6 Hovedstyrets beretning Hovedstyret har den utøvende og rådgivende myndighet etter sentralbankloven. Det leder bankens virksomhet og forvalter dens midler. Etter lovens

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 28 Hovedpunkter 28 Finanskrisen og det globale økonomiske tilbakeslaget gav store utfordringer i alle deler av forvaltningen. Markedsverdien av Statens pensjonsfond

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Investeringer i et turbulent kredittmarked

Investeringer i et turbulent kredittmarked 44.................................................................................................................................................................................................... Investeringer

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 211 Hovedpunkter i 211 Nedgang i de internasjonale aksjemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på -2,5 prosent, tilsvarende -86 milliarder kroner,

Detaljer

Konjunkturutviklingen i Norge

Konjunkturutviklingen i Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/2 Konjunkturutviklingen i Norge Offentlig forvaltning og økonomisk politikk Finanspolitikken Gjennom styringen av statens utgifter og inntekter har finanspolitikken

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer