Hittil i 2013 Differanse hittil i Porteføljeverdi Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % ST1X 0,1 % 1,2 %

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 %"

Transkript

1 Porteføljekommentar September 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,8 % eller kr i september. Så langt i 2013 er porteføljen opp 4,2 % eller kr. Globale konjunkturer indikerer fortsatt bedring i global økonomi, spesielt i vestlige land. Imidlertid er veksten fortsatt lav, og betydelig svakere enn hva vi har sett etter tidligere nedgangskonjunkturer. Samtidig er Eurosonen på vei ut av resesjon, og aggressive tiltak fra Bank of Japan synes så langt å ha ønsket effekt. Makroøkonomiske indikatorer kan tyde på at veksten vil ta seg ytterligere opp, men finanspolitiske innstramminger, nedbelåning i privat sektor og stramme kredittforhold vil bidra til å dempe aktiviteten også fremover. Samtidig har politikk igjen blitt et tema gjennom den på- gående budsjettkrisen i USA. Diskusjonen rundt gjeldstaket i USA har potensial til å være ødeleggende for amerikansk økonomi. I 2011 klarte man på overtid å bli enige om en avtale, men dette påvirket allikevel markedene. Forbrukertilli- ten falt og selskapene ble mer pessimistiske. Jo lenger det drøyer før man kommer til enighet om heving av gjeldstaket desto mer negativt for finansmarkedene, og inntil en avtale ligger på bordet tror vi volatiliteten vil stige og risikoappetit- ten falle. Aktivaklasse September 2013 Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013 Porteføljeverdi Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % ST1X 0,1 % 1,2 % Obligasjoner Norge 0,4 % 3,1 % 2,9 % ST4X 0,6 % 0,2 % Obligasjoner Utland 0,6 % 0,0 % 0,4 % JPMGBI (Local) 0,7 % - 0,4 % Aksjer Norge 2,0 % 12,2 % - 1,0 % OSEFX 0,7 % 13,1 % Aksjer Utland 3,8 % 18,6 % - 0,3 % MSCI World Net (Local) 3,7 % 18,9 % Private Equity - 0,1 % 3,3 % - 15,5 % MSCI World Net (Local)* 3,7 % 18,9 % Eiendom - 0,1 % 0,8 % - 1,6 % ST4X + 3 %* 0,8 % 2,4 % Totalt Portefølje 0,8 % 4,2 % * Verdivurdering gjøres ofte på kvartalsvis, halvårlig eller årlig basis. Større avvik fra referanseindeks kan derfor forekomme innenfor kortere perioder. Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS, Postboks 1777 Vika, 0122 Oslo Side 1/5

2 PORTEFØLJENS ALLOKERING Rentebærende investeringer Porteføljeverdi pr NOK mill Alloke- ring Strategi Avvik Rammer Min Maks Norsk Pengemarked/bank 6,6 22 % 15 % 7 % 10 % 85 % Norske obligasjoner 8,4 28 % 30 % - 2 % 10 % 50 % Utenlandske obligasjoner 4,1 14 % 15 % - 1 % 0 % 25 % Sum rentebærende investeringer 19,1 63 % 60 % 3 % Egenkapitalinvesteringer Porteføljeverdi pr NOK mill Alloke- ring Strategi Avvik Rammer Min Maks Norske aksjer 1,6 5 % 5 % 0 % 0 % 10 % Utenlandske aksjer 4,1 14 % 15 % - 1 % 5 % 30 % Hedgefond 10 % - 10 % 0 % 20 % Private Equity 0,6 2 % 5 % - 3 % 0 % 10 % Eiendom 4,8 16 % 5 % 11 % 0 % 10 % Sum egenkapitalinvesteringer 11,1 37 % 40 % - 3 % TOTALPORTEFØLJE 30,2 100 % TRANSAKSJONER I PORTEFØLJEN GJENNOM SEPTEMBER Diversifisert Norsk Pengemarked...Innløsning Pareto Offshorekapital AS...Utbetaling KOMMENTAR TIL INVESTERINGENE Bank/pengemarked: Bankinnskudd og pengemarked steg 0,1 % i september, 0,1 %- poeng svakere enn referanseindeks. Norske obligasjoner: I september steg porteføljens norske obligasjoner 0,4 %, som var 0,2 %- poeng svakere enn referanseindeksen. Etter to måneder med stigende mellom- lange norske renter har skuffende konjunkturtall for norsk økonomi samt fallende internasjonale renter bidratt til at også norske renter har vært uendret eller falt i september. Både kredittobligasjoner av god kvalitet og høyrenteobligasjoner har følgelig utviklet seg bra gjennom måneden. Utenlandske obligasjoner: Porteføljens utenlandske obligasjoner steg 0,6 % sist måned som var på linje med referanseindeksen (JPMGBI (Local)). Etter at FED noe overraskende besluttet å ikke starte nedtrapping av QE3 i september falt globale renter, med påfølgende god utvikling for globale obligasjoner. Også globale høyrenteobligasjoner fikk en god utvikling i september, og etter kraftig fall tidligere på året ble måneden også positiv for obligasjoner innen fremvoksende økonomier. Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS, Postboks 1777 Vika, 0122 Oslo Side 2/5

3 Nibor (3mnd), ST4X samt globale obligasjonsrenter siste 12 måneder 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 NIBOR 3 mnd ST4X (3 års stat) Globale obligasjoner okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep K FED besluttet noe overaskende å avvente nedtrappingen av QE3. Den amerikanske 10- åringen falt umid- delbart 20 basispunkter på nyhe- ten, hvilket også påvirket andre globale rentepapirer. Samtidig har det vært noe økning i kredittpåslag, spesielt innen høy- rente, men avkastningen har gjen- nomgående allikevel vært god. Norske renter har også falt, delvis på fallet i globale renter, men ikke minst som følge av noe svakere konjunkturer i Norge. Norske aksjer: I september steg porteføljens norske aksjer 2,0 %, som var 1,3 %- poeng sterkere enn referanseindeksen. Diversifiserte Norske Aksjer (DNA) steg 2,1 % i september. Dette var 1,4 %- poeng bedre enn OSEFX (Fondsindeksen). Det var primært Pareto som bidro til meravkastningen gjennom måneden etter at fondet steg 3,7 %. Det var primært eksponeringen mot SalMar og Lerøy som bidro positivt i september. Samtidig fikk også shippingsektoren en god utvikling, eksemplifisert gjennom DOF, Farstad og Solstad. Avkastning underliggende forvaltere, Diversifiserte Norske Aksjer, september 2013: Forvalter Vekting Avkastning september 2013 Avkastning hittil i 2013 Pareto Aksje Norge 49% 3,8% 13,3% Storebrand Verdi 31% 0,0% 11,1% Arctic Norwegian Equities 19% 1,5% 18,1% Diversifiserte Norske Aksjer 2,1% 12,4% OSEFX 0,7% 13,1% Utenlandske aksjer: Porteføljens globale aksjeplasseringer steg 3,8 % i september, som var på linje med referanseindeksen (MSCI World Net (Local)) Diversifiserte Globale Aksjer (DGA) steg nesten 4,0 % i september, hvor eksponeringen mot fremvoksende økonomier var en viktig bidragsyter. Orbi s hadde igjen en bra måned i september (+4,6% i NOK), mens eksponeringen mot fremvoksende markeder bidro positivt gjennom oppgang for Skagen Kon- Tiki og Orbis på h.h.v. 4,7 % og 5,0 % i september. Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS, Postboks 1777 Vika, 0122 Oslo Side 3/5

4 Avkastning underliggende forvaltere, Diversifiserte Globale Aksjer, september 2013: Forvalter Vekting Avkastning september 2013 Avkastning hittil i 2013 Orbis SICAV Global Equity Fund 2 20 % 4,6 % 41,4 % Longview Global Equity 2 20 % 3,1 % 35,2 % Skagen Kon- Tiki 3 16 % 4,7 % 11,4 % Veritas Global Focus 19 % 2,1 % 24,4 % Cantillon Global Equity 2 15 % 4,3 % 24,7 % Vontobel Emerging Markets Equity 3 9 % 5,0 % 2,0 % DGA inklusive valutasikringer 1 3,9 % 18,8 % DGA Ref indeks 1 3,9 % 15,7 % Verdensindeksen (NOK) 2 3,1 % 26,9 % Fremvoksende markeder (NOK) 3 4,6 % 3,5 % Verdensindeksen (AC - lokal valuta) 3,8 % 16,4 % 1 DGA valutasikrer 75% av investeringer i modne markeder til NOK. Modne markeder utgjør ca. 70 % av DGA. DGAs investeringer i fremvoksende markeder er usikret mot NOK. I sum valutasikrer DGA dermed ca. 53% av fondet til NOK. Det er etablert en referanseindeks som repliserer DGA inklusive valutasikringer. 2 Avkastningen for hver enkelt forvalter i modne markeder som vist over er omregnet til NOK, det vil si 100 % usikret mot NOK. Disse forvalteres avkastning er sammenlignet med Verdensindeksen (NOK) 2. 3 Avkastingen for hver enkelte forvalter i fremvoksende markeder som vist over er omregnet til NOK, det vil si 100 % usikret mot NOK. Disse forvalternes avkastning er sammenlignbar med Fremvoksende markeder (NOK) 3. Oslo Børs Fondsindeks, Verdensindeksen, Emerging Markets (lokal valuta) siste 12 måneder Globale aksjer endte opp 3,7 % i Oslo Børs (Fondsindeks) september. Verden (All Country - lokal valuta) Nok en gang var det japanske ak- Emerging Markets (Lokal valuta) sjer som leverte den beste av- kastningen med en oppgang på hele 8,4 %. Til tross for en oppgang på 3,1 % ble USA den svakeste regionen. okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep Norske aksjer hadde en svak måned med en økning på 0,7 %. Den svake utviklingen på Oslo børs kan hovedsakelig forklares med et fall i oljeprisen på over 4 % gjennom måneden. Private Equity: Porteføljens Private Equity- plasseringer falt 0,1 % forrige måned. Plasseringen i Pareto Offshorekapital AS var ned 0,1 %. Eiendom: Eiendom falt 0,1 % i september. Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum endte ned 0,1 %. K Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS, Postboks 1777 Vika, 0122 Oslo Side 4/5

5 Detaljene i avkastningen og porteføljens sammensetning fremgår av tabellene samt vedlagt porteføljerapport. Vi viser til vår siste markedsrapport for vårt syn på makro, renter og aksjemarkedet p.t. For mer detaljerte rapporter for våre in- vesteringsløsninger henviser vi til vårt kundenett på Hvis det er spørsmål eller kommentarer til rapporten, vennligst kontakt undertegnede. FROKOSTSEMINARER Vedlagt følger en oversikt over våre frokostseminarer i Alle seminarene starter med frokost kl og faglig program fra kl De foregår i våre lokaler i Henrik Ibsens gate 53 i Oslo og videooverføres til alle våre kontorer. 17. oktober Globale og norske renter 5. desember Globale aksjer Vennlig hilsen Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS Unni Pettersen og Fredrik Stokstad Oslo, 15. oktober 2013 Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS, Postboks 1777 Vika, 0122 Oslo Side 5/5

6

7

8

9

10

11

12

13

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-29216/20 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato:.09.20 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 20 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/ Formannskapet

Detaljer

Månedsrapport. April 2014

Månedsrapport. April 2014 Månedsrapport April 2014 Russisk rulett De globale børsene svingte mye i april. Dette som følge av svake nøkkeltall fra USA i begynnelsen av måneden, samt uroen i Ukraina, som eskalerte ytterligere. Arbeidsmarkedstallene

Detaljer

Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond

Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond Markedsføringsmateriale Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond november - desember 2009 Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management, del av Fokus Bank, filial

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

MAKRORAPPORT DESEMBER 2014

MAKRORAPPORT DESEMBER 2014 MAKRORAPPORT DESEMBER 2014 Det har vært en høst hvor fallet i oljeprisen har preget både Oslo Børs og de internasjonale aksjemarkedene. Økt tilbud av olje i markedet har presset ned prisforventningene

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON November 2011 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Negative nøkkeltall og rentespreadutgang i Europa preget markedet i november måned. Den politiske situasjonen tilspisset seg og flere regjeringssjefer

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris Månedsrapport Desember 2014 Fortsatt fallende oljepris Desembereffekten uteble ikke i år heller.verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Sammendrag I andre kvartal 2003 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond 7,74 prosent målt i den valutakurven som svarer til

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2011 2. KVARTAL RAPPORT PR. 30. JUNI 2011 INNHOLD 1. Høydepunkter i 2. kvartal 2011 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar Månedsrapport Mars 2015 Full fart i amerikanske dollar Verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,4 prosent i løpet av mars. Hittil i år er indeksen opp 11,4 prosent. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s.

Februar. MÅNEDsrapport. Delphi Nordic s. 8. Delphi Europe s. 6. Delphi Global s. 4. Delphi Vekst s. 12. Delphi Norge s. 10. Delphi Kombinasjon s. Februar 2013 MÅNEDsrapport Delphi Global s. 4 Delphi Norge s. 10 Delphi Europe s. 6 Delphi Vekst s. 12 Delphi Nordic s. 8 Delphi Kombinasjon s. 14 2 Per januar 2013 Fondsoversikt Aksjefond Delphi Global

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 3. KVARTAL 2013 RAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2013 INNHOLD 1. Hovedpunkter i tredje kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4.

Detaljer

Markedsrapport april 2015

Markedsrapport april 2015 Markedsrapport april 2015 Oslo, 08. mai 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale økonomiske veksten fortsetter. Internasjonalt var det en oppgang i både langsiktige statsrenter

Detaljer

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2012

... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2012 ........... RAPPORT FOR UNIFORS KAPITALFORVALTNING 2012 Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering... 3 2. Om UNIFOR... 4 3. Formål med forvaltningen... 4 4. Forvaltningsmodell.... 4 5. Investeringsstrategi og

Detaljer

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007 Halvårsrapport 2007 1. halvår 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: 28 500

Detaljer

Markedsrapport desember 2012

Markedsrapport desember 2012 Markedsrapport desember 2012 Oslo, 7. januar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det ingen større endringer i forventningene til den globale veksten. Det var en nedgang

Detaljer