Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN"

Transkript

1 Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter Porteføljeforvalter Torgeir Høien

2 Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale økonomien siden august 2007, tiltok kraftig i september. Risikospreadene i interbankmarkedet er nå rekordhøye. Dette gir svært høye pengemarkedsrenter og høye utlånsrenter til husholdninger og næringsliv. Uroen har medført en massiv flukt til sikkerhet inn i rentepapir utstedt av de mest kredittverdige vestlige statene. Statsrentene her har derfor falt kraftig. Sentralbankene har iverksatt mange tiltak for å prøve å få ned forskjellen på pengemarkedsrentene og styringsrentene, uten at dette synes å ha hjulpet. Det kan derfor raskt bli aktuelt å kutte kraftig i styringsrentene slik at de markedsbestemte rentene kommer ned. Den økonomiske veksten har avtatt markert i eurosonen. I USA har veksten så langt holdt seg bemerkelsesverdig godt oppe gitt all turbulensen i kredittmarkedene. Men mye tyder på svak vekst i andre halvår i år. Inflasjonen er høy både i USA og i eurosonen, men det er kun i eurosonen at man har et direkte inflasjonsmål for pengepolitikken. Den økonomiske utviklingen er svak i Storbritannia og Japan, men den er sterk i Kina og veksten holder seg godt oppe i India. Veksten i norsk økonomi har avtatt. Inflasjonen er høy, men hva som skjer med styringsrenten, som nå er 5,75 prosent, er svært usikkert gitt situasjonen i interbankmarkedet.

3 Oversikt Globalt s USA s Eurosonen s Storbritannia s Japan s Kina s India s Sverige s Norge s Sveits s Island s Russland s Tsjekkia s Ungarn s Polen s Tyrkia s Israel s Canada s Australia s New Zealand s Sør-Afrika s Taiwan s Sør-Korea s Thailand s Indonesia s Filippinene s Mexico s Brasil s Chile s Colombia s Peru s

4 Globalt: Bankene låner ikke hverandre penger Bankene er usikre på hverandres balanser. Noen banker har store tap på sine utlån, andre står overfor store kortsiktige finansieringsutfordringer. Bankene tør derfor ikke låne penger til hverandre. I praksis har interbankmarkedet forsvunnet. I den grad det gis lån banker i mellom ligger rentene på disse lånene langt over det som forventes å være sentralbankenes styringsrenter fremover. Problemene har vært aller størst i dollar. Figuren viser forskjellen på interbankrenter og forventet styringsrente for tilsvarende periode i USD. Situasjonen har vært høyst spesiell siden august i fjor og ble ekstrem nå i september. Basispunkter Risikopåslag i interbankmarkedet for USD jan 1 mnd 3 mnd mar mai jul sep nov jan mnd Basispunkter mar mai jul sep 2008 Kilde: Reuters EcoWin 0

5 Globalt: Gullet ble dyrere, ellers falt de fleste råvarene videre i september

6 Globalt: Inflasjonsforventningene har falt i USA og i eurosonen

7 USA: 2,9 prosent annualisert BNP-vekst fra 1. til 2. kvartal

8 USA: Nasjonal aktivitetsindikator for industrien var svært svak i september

9 USA: Konsumenttilliten har tatt seg litt opp; forbruksveksten er svak

10 USA: Nye ordrer av kapitalvarer sank i august

11 USA: Boligprisene målt med Case-Shiller indeksen har falt 16,3 prosent siste året

12 USA: Sysselsettingen avtar; ledigheten har økt til 6,1 prosent

13 USA: Statsbudsjettets underskudd øker kraftig

14 USA: Inflasjon på 5,4 prosent; kjerneinflasjonen er 2,6 prosent

15 USA: Styringsrenten er 2 prosent; kort statsrente har vært nede i null prosent Handelsvektet dollar Reell handelsvektet dollar Indeks Indeks Kilde: EcoWin

16 Eurosonen: BNP falt 0,8 prosent fra 1. til 2. kvartal Vekst og investeringer Produktivitet og lønnskostnader 22,50 7 3,0 Produktivitetsvekst 3,0 Prosent av BNP 22,25 22,00 21,75 21,50 21,25 21,00 20,75 20,50 BNP-vekst (h.s.) Investeringsandel (v.s.) Prosent annualisert kvartalsvekst Prosent årsvekst Prosent årsvekst 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,0 Timelønnsvekst 3,5 Lønnsenhetskostnadene 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, ,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Prosent årsvekst Prosent annualisert kvartalsvekst Kilde: EcoWin Kilde: EcoWin

17 Eurosonen: Svært svake aktivitetsindikatorer

18 Eurosonen: Lav vekst i pengemengden; ledigheten er 7,5 prosent

19 Eurosonen: Inflasjonen er 3,6 prosent; styringsrenten er 4,25 prosent

20 Eurosonen: Svakere handelsvektet euro

21 Storbritannia: BNP stod på stedet hvil fra 1. til 2. kvartal

22 Storbritannia: Aktivitetsindikatorer signaliserer resesjon

23 Storbritannia: 4,8 prosent inflasjon; 2 prosent kjerneinflasjon

24 Storbritannia: Svært svakt pund

25 Japan: BNP falt 3 prosent i 2. kvartal; ledigheten er 4,2 prosent

26 Japan: Svakere aktivitetsindikatorer

27 Japan: 2,1 prosent inflasjon; 0 prosent kjerneinflasjon

28 Japan: Nullvekst i pengemengden; 0,5 prosent styringsrente

29 Japan: Litt sterkere yen i august

30 Kina: 10,1 prosent vekst i 2. kvartal

31 Kina: 4,9 prosent inflasjon; 2,1 prosent kjerneinflasjon

32 Kina: Sterkere handelsvektet renminbien

33 India: 7,9 prosent vekst i 2. kvartal; 9 prosent inflasjon

34 India: Økende handelsunderskudd

35 Sverige: Annualisert falt BNP 0,1 prosent fra 1. til 2. kvartal

36 Sverige: Boligprisveksten har avtatt kraftig

37 Sverige: 4,3 prosent inflasjon; 4,75 prosent styringsrente

38 Sverige: Svakere krone

39 Norge: 3,9 prosent annualisert vekst på fastlandet fra 1. til 2. kvartal

40 Norge: Sysselsettingsveksten har stoppet opp; AKU-ledighet på 2,4 prosent

41 Norge: Høy lønnsvekst; lønnskostnadene har vokst 4 prosent siste året

42 Norge: Detaljhandelstallene ha vært svake de siste månedene

43 Norge: Avtagende vekst i kredittvolum og pengemengde Kilde: Norges Bank

44 Norge: Svakere krone

45 Norge: 4,5 prosent inflasjon; 2,8 prosent kjerneinflasjon

46 Norge: Andre målene på underliggende inflasjonen

47 Norge: Styringsrenten er 5,75 prosent, pengemarkedsrentene er langt høyere

48 Sveits: 1,5 prosent vekst i 1. kvartal; 3,1 prosent inflasjon

49 Sveits: Lavere driftsoverskudd

50 Island: 5 prosent vekst i 2. kvartal; inflasjonen er 14 prosent

51 Island: Sterke svingninger i handelsbalansen; sterkt fall i kronen

52 Russland: 7,5 prosent vekst i 2. kvartal; 15 prosent inflasjon

53 Russland: Svært sterk handelsvektet rubel

54 Tsjekkia: 3,6 prosent vekst i 2. kvartal; 6,4 prosent inflasjon

55 Tsjekkia: Litt svakere koruna i sommer

56 Ungarn: 2,3 prosent vekst i 2. kvartal; 6,5 prosent inflasjon

57 Ungarn: Svakere forint

58 Polen: 5,8 prosent vekst i 2. kvartal; 4,8 prosent inflasjon

59 Polen: Litt svakere zloty

60 Tyrkia: 1,9 prosent vekst i 2. kvartal; 11,8 prosent inflasjon

61 Tyrkia: Stabil lire mot euro

62 Israel: 4,2 prosent vekst i 2. kvartal; 5 prosent inflasjon

63 Israel: Økt handelsunderskudd

64 Canada: 0,3 prosent vekst i 2. kvartal; 3,5 prosent inflasjon

65 Canada: Sterkere dollar mot euro

66 Australia: 1,1 prosent vekst i 2. kvartal; 4,5 prosent inflasjon

67 Australia: Svakere dollar

68 New Zealand: 1 prosent vekst i 2. kvartal; 4 prosent inflasjon

69 New Zealand: Svakere dollar

70 Sør-Afrika: 4,9 prosent vekst i 2.kvartal; 13,6 prosent inflasjon

71 Sør-Afrika: Svak rand

72 Taiwan: 4,3 prosent vekst i 2. kvartal; 4,8 prosent inflasjon

73 Taiwan: Svak handelsvektet dollar

74 Sør-Korea: 3,4 prosent vekst i 2. kvartal; 5,1 prosent inflasjon

75 Sør-Korea: Svakere won

76 Thailand: 2,9 prosent vekst i 2. kvartal; 6 prosent inflasjon

77 Thailand: Sterkere bath mot euro

78 Indonesia: 6,4 prosent vekst i 2. kvartal; 12,4 prosent inflasjon

79 Indonesia: Økt handelsunderskudd

80 Filippinene: 4,5 prosent vekst i 2. kvartal; 12,5 prosent inflasjon

81 Filippinene: Svakere handelsvektet peso

82 Mexico: 0,6 prosent vekst i 2. kvartal; 5,6 prosent inflasjon

83 Mexico: Sterkere handelsvektet peso

84 Brasil: 6,2 prosent vekst i 2. kvartal; 6,2 prosent inflasjon

85 Brasil: Realen svekket seg mot euro i september

86 Chile: 4 prosent vekst i 2. kvartal; 9,4 prosent inflasjon

87 Chile: Svakere handelsvektet peso

88 Colombia: 2,6 prosent vekst fra 1. til 2. kvartal

89 Colombia: Svakere peso mot dollar

90 Peru: 10,9 prosent vekst i 2. kvartal; 7,4 prosent inflasjon

91 Peru: Valutaen svekket seg i sommer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. desember Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Den amerikanske sentralbanken (Fed) har kuttet sin styringsrente til,%. Finansmarkedet

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. desember Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Mange banker rundt om i verden har problemer på grunn av økt mislighold av verdipapiriserte

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. januar Torgeir Høien, porteføljeforvalter SKAGEN Tellus Hovedpunkter Ved inngangen til er det store usikkerhetsmomentet om amerikansk økonomi får en kraftig

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. mai Torgeir Høien, porteføljeforvalter Globalt Global vekst på,8% i ; økende andel av BNP er investeringer Vekst og investeringsandel Lavere inflasjon,

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. mai Torgeir Høien, porteføljeforvalter Globalt Global vekst på,8% i ; økende andel av BNP er investeringer Vekst og investeringsandel Lavere inflasjon,

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN. mars Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedbildet Utenom Eurosonen, Storbritannia og Sverige er det nå sterk vekst i den globale økonomien, ledet av

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter..9 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Den globale økonomien falt kraftig i første kvartal i år, og fallet fortsatte

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter, 30. januar 2006 Torgeir Høien, porteføljeforvalter Innledning og hovedtrekk Presentasjonen gir en kort gjennomgang av de viktigste utviklingstrekkene i

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Mars 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på minus 5,7 prosent i mars. Referanseindeksens avkastning

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makro økonomiske utsikter, 1. august 200 Torgeir Høien, renteforvalter Hovedpunkter Den globale økonomien vil trolig vokse ca. prosent i år. Veksten var,1 prosent i 200. Amerikansk

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport april 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,6 prosent i april mot 0,4 prosent for SKAGEN Høyrente og 0,0 prosent for referanseindeksen (norsk

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Aktiv renteforvaltning Kort

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i mars mot 0,3 prosent for SKAGEN Høyrente og 0,0 prosent for referanseindeksen (norsk stat

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport desember 2006

SKAGEN Avkastning Månedsrapport desember 2006 SKAGEN Avkastning Månedsrapport desember 2006 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,7 prosent i desember mot 0,2 prosent for SKAGEN Høyrente og en negativ avkastning på 0,4 prosent

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport januar 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport januar 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport januar 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 1,2 prosent i januar mot 0,3 prosent for SKAGEN Høyrente og en negativ avkastning på 0,4 prosent for

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport august 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport august 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport august 2007 Kredittkrisen hva vet vi? Det verste bør være over men tilstanden var så ille midt i måneden at jeg så det hensiktsmessig å skrive en ekstra rapport for SKAGEN

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser /8. Internasjonal økonomi Internasjonal økonomi er for tiden preget av store kontraster. På samme tid har vi sett akselererende prisstigning i råvaremarkedene og

Detaljer

Pengepolitisk rapport 1 08

Pengepolitisk rapport 1 08 Norges Banks rapportserie Nr. - Pengepolitisk rapport mars Pengepolitisk rapport / Pengepolitisk rapport Rapporten blir lagt fram tre ganger i året, i mars, juni og oktober/november. Rapporten vurderer

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3 07

Pengepolitisk rapport 3 07 Norges Banks rapportserie Nr. -7 Pengepolitisk rapport 7 oktober Pengepolitisk rapport /7 Pengepolitisk rapport Rapporten blir lagt fram tre ganger i året, i mars, juni og oktober/november. Rapporten vurderer

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,5 prosent

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014 ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 214 Globalt: Endelig oppe i normal marsjfart USA: Sterkere og mer solid oppsving Eurosonen: Tenner på flere sylindre Storbritannia: Overrasket positivt i fjor kan skuffe i år

Detaljer

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 7-2013 ike Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING SAMMENDRAG Norges Bank, prognosemakere og markedet for rentepapirer forventer

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 212 Dato: 21.8.212 SEKSJON/AVDELING: F2/FF 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Kort om de største nordiske finanskonsernene

Detaljer