Hvor kaster du ødelagt småelektronikk?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvor kaster du ødelagt småelektronikk?"

Transkript

1 0 Hvr kaer du ødeag åeekrnikk? Duppediene er e å g hendige ing, deverre i ee å kae i be. Vi du ha gd ijøaviighe, å everer du eekrikg eekrnik ava (EE-ava) i rygg behanding. Ka ijøvennig g grai!

2 Reurpunkene bakide Vie du a... er enn 00 reur-cnainere år ue, dag g na. Gde everinguigheer i nærråde er vikig r ae kidererer. k er inke, på nen reurpunk hener vi papir ire ganger i n, g øer ekra ved behv. Har du hør a? åeekrnikk bieener, adere, hårønere, binkek g eekrike eker innehder ijøgier. I jr be 0, pren av BIRbe gjenvunne. 2, pren be reirkuer, en 2,1 pren be energigjenvunne. ijøgier by, kvikkøv, kadiu, kr, brere aeheere g nen ganger radiakive er, er ban de arige. Når du kjøper åeekrnikk, beaer du aidig r reur g ijørikig behanding. Beny uigheen! A eekrnikk kan evere grai i ae rhandere eger ivarende prduker, uen a du renger å kjøpe ny. Du kan evere eekrnikk grai i ae BIR gjenvinningajner. e bir.n r åpningider g kar. Prdukjnen av en bieen ager ki ed b, ev den bare veier 0 gra. Derr er de ijørikig å kjøpe å, en gde prduker, varer enge. Bi ed på åre øre ijødugnad øre i nveber arer perajn duppedi i hee Nrge! åe er å ee ny innaingrekrd: hee Eieårn av ødeag åeekrnikk ka ae inn. i de renger vi din hjep. evér inn a aid! Hvrr er åeekrnikk arig? Ae prduker brr rø eer baeri er EE-ava når de kae. EE-ava innehder ere uike ijøgier. ik ava havner i nauren, vi arige er vake u g rurene drikkevann g jrdnn. Re evering ikrer ijøvennig behanding g høy grad av aeriagjenvinning. Har du en ugå radi, p-pier, barberakin eer kaera iggende g enge? Gjør en inna r ijøe g evér de inn i rhander av ivarende prduker, eer på BIR gjenvinningajner. I øpe av høen vi BIR beøke de ee re kjøpeenre i BIR-råde g inrere EE-ava. e bir.n r inrajn ed g idpunk. e er på perajnduppedi.n Reurpunkrdningen er baer på ii, g vi har ee anvar r rikig bruk. rdningen beae gjenn renvajngebyre. Dagig rydder BIR vekk aebia ed b, er dupe ved reurpunk. Når reurpunkene røpe, øker ryddeknadene, g rdningen ker er enn nødvendig. røping er e prbe Eeken av røping er a ange ikke ønker reurpunk i i nærråde. Deverre åe vi nyig jerne vær beaede punk. De er bi vankeigere å inne pa i nye. Huk a reurpunkene bare ka br av huhdningkunder. De er de beaer r ibude. Cnainerne ka ikke br av næringive. Ae huhdningkunder kan evere å ye de vi av kiderer paebaaje, gag eaebaaje, a papir, papp g drikkekarng. Vi ønker ra å ha e gd inneveringibud i ae kidererer. Hjep å hde de ryddig. Under åre vårdugnad Hd Nrge ren dek dugnadag, de ne høyee anae iden vi are. Ka ikke idae rer i gacnainerne. Huk a preen, eingd g krya ikke kan aeriagjenvinne. I er k innbyggerne på Akøy i bruk en ny g derne gjenvinningajn ed brukha. A abe/eerni veggg akpaer, veniajnrør g berkaer, å være gd pakke inn i pa ør de evere i gjenvinningajnene. ax kg pr pakke. Breag kan grai åne en innaingcnainer r arig ava i re dager. Hen ekker i paebaajen i avarebuikken Nå er paekkene ibake i dagigvarebuikkene. du ikke inner ruene ed paekker, kan buikken pprdre i å beie de inn via kjedeknre. ekkene er grai g hver ru innehder ekker, nk i ca. e år rbruk. pp en hav! Huk a ekkene er kjøp inn i kiderering av pa. ekkene ka ikke br vanige bekker. De kan ikke evere på gjenvinningajnene y ed anne ava. e u ekken ed paebaaje aen ed papirpanne rgenen ør kkken. på din øedag. Du kan gå evere de grai i gjenvinningajnene på Epehaugen, i øendaveien eer i ahuveien. I und g erøy prøver vi u åe hyebehdere. Vi er her en nedgang i røping g a andre enn hyeke brr bbehderne. Priene r ag av gjenvinnbare aeriaer ank draaik i hø da inankrien inn. De påvirker innekiden i BIR. I BIR-kunene brr den nye gebyrdeen øker kidereringen. Der veger huhdningene hvr e de vi øe reavabehderen, g renvajngebyre beregne u ra de. Gi gjerne en ibakeeding på den nye kaenderen r papir g pa.

3 GUE ØEDAGER BÅ ØEDAGER ØING AV PA Denne kaenderen vier hvike daer vi i 0/ øer papir g pa h deg. Kireeikeen på di papirbpann vier din argekde g hviken dag panne øe. jekk dag g argekde på panne di, g kipp u g a vare på den kaenderdeen gjeder deg. På kaenderen er endringer r rdinære øedager, grunne bevegeige heigdager, arker ed kri. ØING AV PA ANDAG 1. augu 2. epeber. kber. nveber. deeber 1. januar. ebruar. ar. apri. ai 0. juni 0. jui 02. augu. augu ØING AV PA IRDAG 01. epeber 2. epeber 2. kber. nveber. deeber 1. januar. ebruar. ar. apri. ai 0. juni 0. jui 0. augu 1. augu ØING AV PA NDAG 02. epeber. epeber 2. kber. nveber. deeber. januar 1. ebruar 1. ar. apri. ai 0. juni 0. jui 0. augu 01. epeber ØING AV PA RDAG 0. epeber 01. kber 2. kber. nveber. deeber. januar 1. ebruar 1. ar. apri redag. ai. juni 0. jui 0. augu 02. epeber ØING AV PA REDAG 0. epeber 02. kber. kber 2. nveber and. 2. deeber. januar 1. ebruar 1. ar. apri. ai. juni 0. jui 0. augu 0. epeber ØING AV PA ANDAG 0. epeber 0. kber 02. nveber. nveber 2. deeber. januar. ebruar. ar 1. apri irdag 1. ai. juni. jui 0. augu 0. epeber ØING AV PA IRDAG 0. epeber 0. kber 0. nveber 01. deeber 2. deeber. januar. ebruar. ar. apri 1. ai. juni. jui. augu 0. epeber ØING AV PA NDAG 0. epeber 0. kber 0. nveber 02. deeber. deeber 2. januar. ebruar. ar. apri 1. ai. juni. jui. augu 0. epeber ØING AV PA RDAG. epeber 0. kber 0. nveber 0. deeber 1. deeber 2. januar. ebruar. ar. apri. ai 1. juni. jui. augu 0. epeber ØING AV PA REDAG. epeber 0. kber 0. nveber. deeber andag. januar 2. januar. ebruar. ar. apri. ai 1. juni. jui. augu. epeber

4 RØDE ØEDAGER RANJE ØEDAGER ØING AV PA Denne kaenderen vier hvike daer vi i 0/ øer papir g pa h deg. Kireeikeen på di papirbpann vier din argekde g hviken dag panne øe. jekk dag g argekde på panne di, g kipp u g a vare på den kaenderdeen gjeder deg. På kaenderen er endringer r rdinære øedager, grunne bevegeige heigdager, arker ed kri. ØING AV PA ANDAG. epeber. kber 0. nveber 0. deeber 0. januar 01. ebruar 01. ar 2. ar. apri irdag. ai. juni 1. jui. augu. epeber ØING AV PA IRDAG. epeber. kber. nveber 0. deeber 0. januar 02. ebruar 02. ar. ar 2. apri. ai. juni. jui 1. augu. epeber ØING AV PA NDAG. epeber. kber. nveber 0. deeber 0. januar 0. ebruar 0. ar 1. ar 2. apri. ai. juni. jui 1. augu. epeber ØING AV PA RDAG 1. epeber. kber. nveber. deeber 0. januar 0. ebruar 0. ar irdag. apri 2. apri 2. ai. juni. jui 1. augu. epeber ØING AV PA REDAG 1. epeber. kber. nveber. deeber 0. januar 0. ebruar 0. ar ndag. apri. apri 2. ai. juni. jui. augu 1. epeber ØING AV PA ANDAG. epeber 1. kber. nveber. deeber. januar. ebruar. ar rdag. apri 0. ai 1. ai 2. juni. jui. augu. epeber ØING AV PA IRDAG. epeber. kber 1. nveber. deeber. januar 0. ebruar 0. ar 0. apri 0. ai 01. juni 2. juni 2. jui. augu. epeber ØING AV PA NDAG. epeber. kber 1. nveber. deeber. januar. ebruar. ar 0. apri 0. ai 02. juni. juni 2. jui. augu. epeber ØING AV PA RDAG. epeber. kber 1. nveber 1. deeber. januar. ebruar. ar 0. apri 0. ai 0. juni 01. jui 2. jui. augu. epeber ØING AV PA REDAG. epeber. kber. nveber 1. deeber. januar. ebruar. ar 0. apri 0. ai 0. juni 02. jui. jui 2. augu. epeber

5 avender: enig inrajn BIR Pbk 00 Perinaen 2 Bergen : 0 øekaender r B, papir g pa ep jun. ju. aug. ep W k. 0 nv. 0 de. 0 jan. eb. ar. apr. ai kjærr ai angre Påked. 2.Påked Kr.hi Pine e øekaenderen på eer på bir.n/wap På papirbehderen din er de en kireapp ed arge g dag r øing. inn igjen argen i kaenderen, å er du når papir g pa hene h deg. ye e arkerer heigdager. e abeene under r ny henedag der din vanige øedag er på en heigdag. arkerer ny hene-/øedag. Bøing ved heigdager: øedagen din aer på: Ny øedag 1. juedag nyårdag 0.01 kjærrdag 2.0 angredag.0 2. påkedag 0.0 Kr.hie.dag.0 1. ai pinedag.0 Papir/pahening ved heigdager: henedagen din aer på: Ny henedag 1. juedag nyårdag 0.01 kjærrdag 0.0 angredag påkedag 0.0 Kr.hie.dag.0 1. ai pinedag.0 r Bergen kune: De har øing i parar, erke, kan gå ee u behderen i 1,. De har øing i ddear, grøn erke, kan ee u behderen både, 0 g 1,. ÅPNINGIDER GJENVINNINGAJNER ajnene er eng påkeaen g heigdagene. De nra har åpen på ndager, vi n. 1. ar enge k.00. akøy, ravnanger an-re r i.00 ør BERGEN, ANA, EPEHAUGEN an & r ir, n & re ør BERGEN ENRU, ØENDAV. 1 an & r ir, n & re BERGEN, ÅANE, AHUVEIEN an & r ir, n & re ør ua, heiane an & r , kkgen an & r ir, n & re ør erøy, jedaen på hau n & r ør ananger, raunekeiva ir øn und, idegen an & r KVA, ARKA an n & re ør VAKDA, DAEGARDEN an r Redakjn: BIR inrajnavdeing : BIR Deign: Haenbanken a Papir/pakaender: knvi.n rykk: Graik rykk ryk på reirkuer papir

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi Del I Teo re isk ram me verk: Kon sep u ell mo dell for u led ning av egenkapialverdi Arikkelen er forfae av: Sas au o ri ser re vi sor Bjar e M. Jo nas sen Se ni or man ager De loi e S a v a n g e r Han

Detaljer

Sammen for en god sak

Sammen for en god sak 1 13 Sammen for en god sak BIR har lyttet til innbyggerne. Vi har utvidet åpningstidene på flere gjenvinningsstasjoner og vi skal bygge tre nye. Vi oppfordrer alle til å delta på vårdugnaden Hold Norge

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f 62 fagartikler MAGMA 0612 Har kvaliteten på lærere falt over tid? f Jarle Møen er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved Norges Handelshøyskole. Hans forskningsinteresser inkluderer kunnskapspolitikk,

Detaljer

TørRskodd trivsel i Bergen

TørRskodd trivsel i Bergen TørRskodd Ber gen har alt, unn tatt sta bilt god vær. Men væ ret bør ikke hind re noen i å ha et her lig opp hold i Vest lan dets hovedstad. Mange av stedene hvor du kan gå inn for å kose deg, er reisemål

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Hvem bryr seg om valgmuligheter?

Hvem bryr seg om valgmuligheter? www.purmo.no Hvem bryr seg om vagmuigheter? Produktkataog Purmo Norge, Bondasåsen 9, 1400 Ski, Norge. Te +47 64 86 86 98, Faks +47 64 86 86 99, www.thewarmsociety.com Produktkataog 05.2007 / NO Vi bryr

Detaljer

TIDEN VAR EN ENGEL MOT VEST

TIDEN VAR EN ENGEL MOT VEST TIDEN VAR EN ENGEL du hadde kraft og glødet du kunne se klart du hadde sett et bilde som hadde brent seg fast og en tanke gikk i pakt med hjertet ditt det var på tide å forandre forbedre verden litt og

Detaljer

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Liv Wergeland Sørbye Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Sammendrag An del per so ner som dør hjem me i Norge, har vært syn ken de de sis te åre ne, men sta bi li sert seg på cir ka 15 pro sent. Hensikten

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1

Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1 Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1 Knut Halvorsen Does the welfare state un der mi ne employment commitment? The re is a risk that welfare sta tes offering generous benefits will, over time,

Detaljer

Fett kan forbrennes på mange måter, og det er bare opp til deg hvilken måte du velger.

Fett kan forbrennes på mange måter, og det er bare opp til deg hvilken måte du velger. Kondisjonstrening eller styrketrening? Når forbrenner du mer fett? Fett kan forbrennes på mange måter, og det er bare opp til deg hvilken måte du velger. 1) PULSSONER: SONE % av PULS MAKSIMUM 5 90-100%

Detaljer

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt Sørlie e Fag ar tik kel Mari-Anne Sør lie, Ter je Ogden, Roar Sol holm og As geir Røyr hus Ol seth Norsk sen ter for stu dier av pro blem atferd og in no va tiv prak sis (At ferds sen te ret) Im ple men

Detaljer

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hans Christian Sandlie Artikkelen setter søkelys på utviklingslinjene i ungdommens boligetablering. Internasjonalt peker nyere studier i retning

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

SVENSKA VÅXTGEOGRAFISKA SÅLLSKAPET.

SVENSKA VÅXTGEOGRAFISKA SÅLLSKAPET. SVENSKA VÅXTGEOGRAFISKA SÅLLSKAPET. Stijtat den 20 apri 1923 Adress: UPPSALA UNIVERSITETS V ÅXTBIOLOGISKA INSTITUTION, UPPSALA 5, Sverige Styrese: Ord{. Prof. G. Einar Du Rietz, v. ord{. Prof. Hugo Osvad,

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer

Finnes en ideell stemmerettsalder?

Finnes en ideell stemmerettsalder? Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 1 Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (In sti tutt for sam funns

Detaljer

TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944

TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944 Stavanger Museums Årshefte, Årg. 55(1954), s. 118-129 TRE KOK NOT ISE R FRA STA V ANG E R OMEGN I ARENE 1940-1944 Ap A. BERNHOFT-OSA Etterfølgende dagboksnotiser vil ikke kunne gi noe fullstendig billede

Detaljer

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød?

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Er en tomat rød i mørket? Dette kapittelet kan gi deg svar på disse

Detaljer

Bok og nettside som integrert læreverk F

Bok og nettside som integrert læreverk F faglige perspektiver MAGMA 0312 fagartikler 63 Bok og nettside som integrert læreverk F Øy vind Bøh ren er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for eierforskning

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer Oppgaver i matematikk, 13-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bjørndalen gårdsbarnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: post@bjorndalengard.no Innsendt av: Heidi

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner?

Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner? Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner? 5 Jeg har omtrent 380 kr 400 kr! Avrunding og overslag MÅL I dette kapitlet skal du lære om avrunding av hele tall avrunding av desimaltall overslag i addisjon

Detaljer