Hvorfor må vi betale for å levere avfall på gjenvinningsstasjonene?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvorfor må vi betale for å levere avfall på gjenvinningsstasjonene?"

Transkript

1 1 id r vårdugnad Hd Nrge ren: Dugnadperide ra 2. apri i. mai Nye neider: Gjør de enkere å være BIR-kunde BeaINg på gjenvinningajnene: Vi du beae r andre b? Naurig kreøp: Ny kmperinganegg r hageava Ny gebyrmde: Øker gjenvinningen

2 Hvrr må vi beae r å evere ava på gjenvinningajnene? i 04 innøre Bir beaing r evering av ava på gjenvinningajnene. nen kunder yne denne beaingen er urimeig. de vier i a enkee andre renvajnekap ikke ar beaing. dee beyr bare a ugiene r ajndrien dee ik på ae kundene gjennm renvajngebyre. gjennm direke beaing ved bruk av jeneene på gjenvinningajnene, yniggjør vi a de ker å kvie eg med ava. amidig eerever vi prinippe m a "rurener beaer." j ere man brr jeneen, j mer beaer man. i dag dekke en jerdede av knadene r gjenvinningajnene gjennm kundebeaing. Vi du beae r andre b? gjenvinningajnene er eaber r å a im huhdningava m ikke hene hjemme eer via reurpunkrdningen. en de av renvajngebyre br derr i å beae r drien av ajnene. Bedrier kan br gjenvinningajnene i begrene mang, men da m å beae ue knader. dee rdi de ikke beaer renvajngebyr, g de er ev anvarige r å dekke ine renvajnbehv. Bedrikunder, ag g rganiajner m ikke beaer renvajngebyr, har derr egne prier. av amme grunn er de vikig r å vie m du er huhdningkunde eer næringkunde. vekmmen i gjenvinningajnene! Prier r evering av ava inner du i abeen i høyre. Gjenvinningajnene er eaber m e ibud i huhdninger, r ekempe eer rydding, ppuing eer ukiing av innb. På gjenvinningajnene kan du evere dekk, eekrik g eekrnik ava, arig ava, gip, ga, hageava*, ipr, jrd g ein**, mea, papir, papp, pa, reava, rykkimpregner revirke, ren revirke g vinduer. Eeve gjenvinningajner i BIR: En i hver kmmune bre ra Bergen m har re ajner. brukhaer: Gjenvinningajnene på Ravnanger (Akøy) g Epehaugen (Bergen), har begge egen brukha. Her kan du evere aker g ing m ra er u brukbare, r a andre kan a de i bruk he grai. * ikke i øendaveien g ua ** ikke i ua, erøy g und mengde i m 3 priva Bedri Inni 0,02,- 0,02-1 0,- 400, , ,- 0, ,-,- 4-30,- 0,- mengde i m 3 priva Bedri - 30,- 0,- - 0,- 0,- - 0,- - 31,-,- - 3,- Hver m 3 ver 400,- 400,-

3 ekørree Knak BI KVI BE EVBEJENING VANIGE PØRÅ ÆR ER BIR PRIVA Du er her: BIR.n BIR Priva A HUHDNING NÆRING Kmmunene Akøy, Bergen, ua, Kvam,, erøy, amnanger, und g Vakda eier BIR. ekape rmå er å uøre eierkmmunene rpikeer i henhd i rurenningven 30, m mhander huhdningava. e mer urer du på hvr du ka kae kaviaruben eer baerie? reringguiden gir deg vare. e mer Avahåndering Undervining Engih ø vakbikkjen BIRRE i vår kidereringpi. e imer g bei underviningmaerie. e mer Kmmune Inrmajn Nyheer m BIR-knerne ÅPEN AN - RE: 0 - Vi Her år du verik ver dine ømmedager g vare ør du ka ee u behderne. r huhdningkunder Hen kaender øk Her kan du ie akurapørmå, beie behder, øke m ikudd, eie cnainer g mye mer. e mer rem ipum dr i ame, cneceur adipicing ei. Aenean i ame riu ve mi accuman. rem ipum dr i ame, cneceur adipicing ei. Aenean i ame riu ve mi accuman. e mer Pree øk i bir.n BIR beår av ni kmmuner? De er kmmunene Akøy, Bergen, ua, Kvam,, erøy, amnanger, und g Vakda m eier BIR. Du kan å ørre ek? Ved å rykke på rørreegae nede i høyre på kjermbide, kan du å ørre ek på kjermen. Bruk Cnr + eer Cnr -. BIR gir øybeieikudd? BIR gir inni 00 krner i ikudd i øybeier. Huk a papirbeier ka i reavae, ikke i papirbehderen! En mbi kaper kg b? Prdukjnen av en mbieen ager ki b, ev m den bare veier 0 gram. Derr er de mijørikig å kjøpe å, men gde prduker, m varer enge. Breag grai kan åne cnainer? Breag kan grai åne en innamingcnainer r arig ava i re dager. a knak med BIR kundeener på eer via vår knakkjema. nye neider gjør de enkere å være Bir-kunde. Prøv nye bir.n! inn gjenvinningajn g åpningider Kmmune Vi BIR PRIVA A A A A Innpi i ny avapan? BIR Priva har ag ny Avapan - u på høring. De beyr a du kan kmme med dine innpi g påvirke hvrdan avahånderingen ka uvike eg remver. ri r innpi er 1. jui reringguiden keider Kundeener r huhdning: inn gjenvinningajn g åpningider Din nee bømming inn di nærmee reurpunk Knakkjema Vie du a.. Din nee bømming Her år du verik ver dine ømmedager g vare ør du ka ee u behderne. r huhdningkunder Hen kaender Heigdagømming BIR nye inerneider gjør de enkere å inne de du eer eer. vi ve a de ee m går inn på våre neider er ue eer åpningider, ømmekaender, prier, nærmee gjenvinningajn eer reurpunk. vi har derr gjr dee e å inne. økbar kar gjenvinningajner, reurpunk g mak r arig ava inner du nå i e økbar kar. Her inner du gå åpningider på våre gjenvinningajner. reringhjep å å i reringguiden inner du hvr du ka rere a ra kaviaruben i maingpanne. du år gå vie hva m kjer med de du kaer. Knakkjema Ønker du å kmme i knak med i Bir r å bye behder? eer øke m ikudd? Kikk deg inn på vår nye knakkjema, der år du ak i. Når ka papire ee u? Ønker du en påminnee m når du ka ee u papirbehderen g ekken med paembaaje? jekk den grønne bken: "din nee ømming". der år du verik ver ømmekaender, g du kan ae ned påminneer i din egen uk-kaender. inn di nærmee reurpunk Din adree øk enke å br. På de nye neidene år du e verik ver ømmedager, reurpunk g gjenvinningajner. BIR ønker ibakemeding end gjerne en ep på med ibakemeding på idene. Er de ne du avner eer ne m ikke ungerer he m du ønker? Gi en yd å kan vi e på de! ye mer dee er nen av jeneene du inner på bir.n. i iegg inner du inrmajn m kiderering, gjenvinning g de uike ekapene i Bir-knerne. Bir i-avdeing g inrmajnavdeing har jbbe ammen med deignbyråe Haenbanken r å uvike de nye neidene. jbben pågår enda. vi vi uvike idene ik a de bir enda enkere r deg å br. Gå inn på nye bir.n g prøv neidene.

4 a du ikke er a vi gjør... Har du hør a? Bir Priva har ikke v å jene penger på huhdningrenvajn. innekene ka være ik ugiene. renger breage di å åne en innamingcnainer r arig ava i re dager? ring på eer end e-p i Hva kjer med grønavae? I jr evere huhdningkundene neen 300 nn med hageava. de ar ca. måneder ør hageava bir i jrd. nauren må renvaører ørger r a kverne kvi g kva bir mgjr i mørk g næringrik kmp. dampen m iger i vær ra kmperinghaugene viner m r akivie. Her er mange mikrrganimer i ving. Bir nye kmperinganegg r hageava be åpne høen 0. erdig jrd vi bi g i park- g anegggarnere på veande. Bir vi underøke muigheen r å eabere e yem r ag av jrd i huhdningkunder ra gjenvinningajnene eer direke ra anegge. Huhdningkundene ka ra evere hageava m kvier, øv g gre i gjenvinningajnene. Kun park- g anegggarnere kan evere hageava direke på kmperinganegge. INNamINg BeHaNdINg erdig prduk ekker i paembaaje å i de ee dagigvarebuikker g på ae gjenvinningajnene. Dee er en riviig rdning r buikkene. i Bergen enrum kjører vi yv vårruer i apri g mai r å ame inn arig ava ra huhdningene. øg med i pkaen! Bir kundeener er bemanne ra k -. Kundeveiederne hjeper deg gjerne med re g må pørmå knye i renvajnen. ring Du kan gjerne ee u mer enn én ekk med paembaaje ammen med papirpanne. Naurig kreøp: øv, gre g greiner mdanne nå i jrd på hagekmperinganegge på Epehaugen i ana. nå rere reava på gjenvinningajnene i cnainere. Én r re ing m madraer g aer, g én r må ing. ny avapan r Bir Priva er ue på høring. Gå inn på Bir.n g i din mening.

5 Hd Nrge ren Bi med på åre akjn - ae kan mede eg på! I jr dek 3 ag under vårdugnaden Hd Nrge ren, de ne øre deakeranae neninne. i år are dugnaden med å rydde rendene i Vinneeir naurreerva i ua. iige eever ra ua ungdmkue g Vinneeir kue k e ak r nauren. Akjnen prede eg i ae BIR-kmmunene. ver nn med b be ame i dugnadperiden. e mer på neiden hdnrgeren.n. Der inner du ban anne akivieark m mijø, rurenning, avahåndering. ED deg på Bruk påmedingkjema på bakiden, a ned kjema ra eer ring BIR kundeener på HEN GRaI ekker g HANkeR... ra. apri på en av BIR gjenvinningajner, på kmmunehue der du br eer på die kjøpeenrene: agunen, Bergen g Åane rener, Gaerie, Neun ener, aen, Vekanen g Øyrane rg INNka I dugnad De er hyggeig g går rak når ere rydder ammen E u dugnadbe... ammen med reavabehderen, eer a de med i en av BIR gjenvinningajner ammen med kpi av påmedingkjema Avae m grai hening av dugnadb pukke i nærmijøe under Hd Nrge ren 2. apri -. mai Du kan ikke evere re gjenander m game yker, pankehauger, møber eer hauger med hageava i bbien. ever ik ava i gjenvinningajnene. Bare brennbar ava kan evere. and, gru g ein kan ikke evere i bbien, ev m de er ke ammen g pue i ekk. Dugnadag: Gaeadr.: Knakpern: Pnr/ed: VIKIG! Bir kundeener må ha ma igner avae ør dugnadbe kan evere. Uy g igner avae reurnere i Bir Priva A, Pb 004 Perminaen, 2 inde eer ak: E-p: een på dagid: Da r dugnad: K.: Da Bir ka hene ekkene: (ppgi rdinær ømmeda r reava) Heneed r ekkene: (nér nøyakig adree) rvene ana ekker: Påmedingkjema kan gå ae ned på g reurnere via e-p: Huk: a med kpi av avaekjema m du everer ava ra dugnad i gjenvinningajn. Knakpern ign.:

6 avender: enig inrmajn BIR Pbk 004 Perminaen 2 Bergen : Ny gebyrmde øker gjenvinningen Ved årkie hadde åe av de ni BIR-kmmunene bruk den nye gebyrmdeen i e år.* Reuae er ppøende: Øk kiderering, mindre reava g gjennmniig eer avere gebyr r 0 pren av kundene. Eraringene vier a den nye beregningmåen r renvajngebyre år piiv u r mijøe. ørreen på gebyre beregne nå eer ana ømminger av reavae. engden reava m bbiene har hene i de åe kmmunene er reduer med, pren ra 0 i 0, ca. 32 kg per innbygger. ame avamengde ra huhdningene ank med pren ra 0 i 0. inankrien øre ban anne i nedgang i rekame. rig er krien gå ne av rkaringen på nedgangen i ava i gjenvinningajnene på ca. pren. i r r en genere nedgang i avamengdene, øke mengden ava i maeriagjenvinning i de åe kmmunene med knappe 2 pren, ra 3, i 41,. Biigere eer dyrere med ny gebyrmde? Gde kidererere kmmer bedre u i den nye mdeen. 0 pren av kundene i de åe kmmunene, øme bpanne i annenhver eer kjednere. De erare a de ønner eg å kiderere! Hee 2 pren av kundene ende pp med å beae minimumgebyre på kr, i 0. ÅPNINgIdeR gjenvinningajner Gjenvinningajnene hder eng på heigdagene i mai. akøy, ravnanger: an-re r i.00 ør : BERgeN, ANA, EPEHaugeN: an & r ir, n & re ør : 2 1 ENRU, møendav. 31: an & r ir, n & re : BERgeN, åane, ahuveien: an & r ir, n & re ør : * Bre ra erøy kmmune m innøre mdeen ved årkie 0/0 g Bergen kmmune m ikke har veda mdeen. ømmekaender r B, papir g pa apr. mai 1 kjærr mai 2 angre Påked. 2.Påked. 4 Kr.him. jun. ju. aug. ep m 2. Pine m m m 30 m e ømmekaenderen på eer på bir.n/wap m På papirbehderen din er de en kireapp med arge g dag r ømming. inn igjen argen i kaenderen, å er du når papir g pa hene h deg. ye e markerer heigdager. e abeene under r ny henedag derm din vanige ømmedag er på en heigdag. arkerer ny hene-/ømmedag. Bømming ved heigdager: m ømmedagen din aer på: ny ømmedag Kr.himme.dag.0. mai.0 2. pinedag.0 Papir/pahening ved heigdager: m henedagen din aer på: Ny henedag Kr.himme.dag.0. mai.0 2. pinedag.0 ua, heiane: an & r : 2 1 0, kkgen: an & r ir, n & re ør : erøy, mjedaen på hau: n & r ør : 2 1 amnanger, raunekeivvegen : ir øn : und, midegen: an & r : 2 1 KVA, ARka: an n, re & ør : 2 1 VAKDA, daekvam, INd.mr. ve: an r : Huk a våre gjenvinningajner er røykrie. Unngå bruk av mbi. Redakjn: BIR inrmajnavdeing Deign: Haenbanken : BIR, ijøkmp rykk: Graik rykk ryk på reirkuer papir

Gi naturen en cocktail og du får smake den selv

Gi naturen en cocktail og du får smake den selv 1 Gi nauren en cckai g du år ake den ev A du ikke er a vi gjør... Ny ajn r arig ava Høen åpne BIR e av Nrge e derne anegg r ak g rering av arig ava. Her rere a arig ava huhdningkundene everer i BIR ak

Detaljer

Hvor kaster du ødelagt småelektronikk?

Hvor kaster du ødelagt småelektronikk? 0 Hvr kaer du ødeag åeekrnikk? Duppediene er e å g hendige ing, deverre i ee å kae i be. Vi du ha gd ijøaviighe, å everer du eekrikg eekrnik ava (EE-ava) i rygg behanding. Ka ijøvennig g grai! Reurpunkene

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi Del I Teo re isk ram me verk: Kon sep u ell mo dell for u led ning av egenkapialverdi Arikkelen er forfae av: Sas au o ri ser re vi sor Bjar e M. Jo nas sen Se ni or man ager De loi e S a v a n g e r Han

Detaljer

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror Kjære mamma og pappa Jeg vi bare fortee dere at det er mye vanskeigere å oppeve en skismisse enn det dere tror innhod Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 Utgiver: Voksne for

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet organisasjonen Voksne for barn Født ti å skinne Tekster av ungdom som vet mye om ivet innedning Men Hvorfor var det ingen som gjorde noe? Ingen som hjap deg, eer noen gang forkart at det kanskje ikke bare

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Sammen for en god sak

Sammen for en god sak 1 13 Sammen for en god sak BIR har lyttet til innbyggerne. Vi har utvidet åpningstidene på flere gjenvinningsstasjoner og vi skal bygge tre nye. Vi oppfordrer alle til å delta på vårdugnaden Hold Norge

Detaljer

7 løg ner om psy ko te ra pi

7 løg ner om psy ko te ra pi Fag es say 7 løg ner om psy ko te ra pi For skjel len mel lom hva vi psy ko lo ger egent lig gjør og hvor dan vi frem stil ler vår virk som het er på fal len de. For når vi prø ver å imi te re me di si

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Fagessay Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Den 26. no vem ber 1942 gjen nom før te noen kvin ner en red nings ak sjon for 14 barn som bod de på det jø dis ke bar ne hjem met i Oslo. Le de

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

tjenesteytere F Kob le re og meglere av kunn skap i norsk næ rings liv Sammendrag

tjenesteytere F Kob le re og meglere av kunn skap i norsk næ rings liv Sammendrag MAGMA 0112 fagartikler 23 Kunnskapsbaserte tjenesteytere F Kob le re og meglere av kunn skap i norsk næ rings liv Ragnhild Kvålshaugen er Dr.oecon og førsteamanuensis ved Institutt for strategi og logistikk

Detaljer

For mye eller for lite lån? f

For mye eller for lite lån? f 52 fagartikler MAGMA 0612 For mye eller for lite lån? f Betydningen av banker og kreditt i oppgangs- og nedgangstider Ove Rein Hetland har Ph.D. i finans fra Norges Handelshøyskole. Han har vært stipendiat

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

x x x x konkurranser: Tester: x x x x x Ressurstrenings -periode 1

x x x x konkurranser: Tester: x x x x x Ressurstrenings -periode 1 Navn: Ønske formkurve Årsplan sykkel 2007 / 2008 Hovedmål: Inn i seedinggruppe 1 på Birken ( ca. 03.05.00 ) Delmål: Øke maks syrke 50% Delmål: Øke aerob uholdenhe 25% Treningsmengde ( oal reningsbelasning

Detaljer

KONGSVINGER. KONGSVINGERMARKEN, side 3-5. I RAMMA, side 19. AKTIVITETSKALENDER, side 20-21. Visste hjelper du deg at vi med er konkurransedyktige

KONGSVINGER. KONGSVINGERMARKEN, side 3-5. I RAMMA, side 19. AKTIVITETSKALENDER, side 20-21. Visste hjelper du deg at vi med er konkurransedyktige Guiden NR. EPEBER 0 - ÅRGANG KNGVINGER INRAJN KNGVINGERARKEN, side - I RAA, side AKIVIEKAENDER, side 0- Visste hjelper du deg at vi med er konkurransedyktige alt innen bank, forsikring og eiendom. på Både

Detaljer

EN DAG MED CHI NA DAI LY

EN DAG MED CHI NA DAI LY 62 EN DAG MED CHI NA DAI LY ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics SAMMENDRAG Kina er et land som står midt oppe i store omstillinger, både i

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Fakor - en eksamensavis ugi av ECONnec Pensumsammendrag: FIN3005 Makrofinans Forfaer: Marin Frøland E-pos: marinom@sud.nnu.no Skreve: Høsen 009 Anall sider: 41 FIN3005 - Pensumsammendrag Om ECONnec: ECONnec

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Valuta og valutamarked 1. Innhold

Valuta og valutamarked 1. Innhold Forelesningsnoa 12, 20. mars 2015 Valua og valuamarked 1 Innhold Valua og valuamarked...1 Valua og valuakurs...1 Realvaluakurs...2 Valuamarked og valuakursregimer...6 Eerspørsel og ilbud eer valua...7

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

Super-lørdag KALENDEREN

Super-lørdag KALENDEREN Ikke stopp her! Ba videre i Ankernytt; Vi tenger din hjep ti å age reportasje i magasinet vårt. Les også om innebandy-dagen! facebook.com/sjomannskirken.dubai www.sjomannskirken.no/dubai www.svenskakyrkan.se/dubai

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt Sørlie e Fag ar tik kel Mari-Anne Sør lie, Ter je Ogden, Roar Sol holm og As geir Røyr hus Ol seth Norsk sen ter for stu dier av pro blem atferd og in no va tiv prak sis (At ferds sen te ret) Im ple men

Detaljer