DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2014"

Transkript

1 DELAKERINFORASJON FEUNDLØPE 1 Vdg ir du vikig irj di dk. Vig vdg irj øy g jkk gå id vår d d y øybkriv vriærirj g rgr. Vi økr dg gd ri i Rør g r r i å øk dg vk! Rgirrig krri g buikk Skrri bir å Kuggu i Kjrkg. S rgr r åigidr. Hr vi d gå vær Fudø-buikk vr du k kjø kr bk- g bir ggi g uik Fudø-kr. Vi ibyr gå kjø v Cikur br g Cikur Pr i iri. Kuggu vi vær å r rvrig år krri r å g vi døgå rvrig i rbid d ågg g vi br å bruk Kuggu vår øké. Fgrrig D vi bi grrig v kjørr i rbid d rgirrig å Kuggu. Sr A ø rr i Kjrkg i Rør ru. Oig bir i Brgg g å. A vi å j v AV g kr i rbid d r. r irj å kjørrø. ågg A ø vi ågg å å Rør. Kuggu vi døgå udr ågg. Hudidiikj / ci Vd rgirrig å Rør å du vr i d ci ur i ud i di. Kjørr r vrig r ciig v udr i g r å ikr rikig ciur r krv å cii. Dr ud r r ciur bør du kriv d. D i ir du å g vdg. D k y u i krr k vær d i d g k vr i krri vd rgirrig. Sri / rikrig A kjørr å gydig uykk- g vrrikrig r å r ø. Dr du r gydig rk ri gjdr d rikrig. Du k kjø ggi r NHF år du jkkr i å Rør. Hvi du ikk r NHF i å du ririkrig r igd. Vi vir i NHF r øk ri å ggi g d r å kr. - r kjørr vr 1 år g kr. 5- r d udr 1 år. i irj r åri å kr -/15-.

2 Vriæudrøk Hud ikk r vkir k (Brd Brciic) vi bi rg å gjgå kiik vriærkr r v Fudø øvriærr i rk v ø. Ariv å ud ikk r vkir k rvi r ud v vriær r. Jur 1. Vriærkr r gå igjgig r d r vkir k ikv økr øvriær jkkr. D r gd dig å å i ørå i rr vriærr g i å bygg gd rbid d øvriær. Vriærjkk r gri. Vriærjkk gjør r irdg i rdg i rk v ø g i å bi i rk. D k du gjør vd å d - r rig 8. Åigbk Bi r kjørr i åigbk r ikudr i dkrvgi å bi. Ekr bir r dr iir g vr k kjø i igg. Ekrbir kr kr. 5- g k kjø r Fudø buikk å Kuggu. Vi br økr å d å bk å d g å i D r vi k gg dkr å bk. Avuig Bi r kjørr i vuig r ikudr i dkrvgi. Kjørr k bi r ågg i Fudø buikk. Ekr bir r dr iir g vr k kjø i igg. Ekrbir kr kr. 5- g k kjø i Fudø buikk å Kuggu r i dg. jur 1. Diu D bir ikk diu å b i år r å å bi di i vuig å du vr i ri. Hvi du bryr ø vr ri ibk i ær jkkuk. Vikig kkr Skrri Å Øvrby Lødr Rgr Lgrd Sjvriær A Krir

3 Fudø 1 rgr (Odr.1.1. Ny vrj ir du id å vår wbidr. Huk å jkk rgr å wbid r y vrj ør du rir.) DAO OPPLEGG SED irdg 8. j 8 - Vriærjkk Gri j. øiduk å v å råd. Pådig Odg. j 1 - Vriærjkk Gri j. øiduk å v å råd. Pådig 1-1 Frdrg v Dr. Cr Brgr "Abu Wv d Dg" Iri kj Dr. Cr Brgr k d iriv g udrd rdrg vrd bdr rå di udr. Dkrvgi NOK 15- rdg. j 8-1 Å krri / Rgirrig v kjørr kr. Ivrig v ciir g grkærigkj. Kr v vkijr 8-18 Vriærjkk Gri j. øiduk å v å rd. Pådig 1-1 Kjørrø F g F øik r F g F kjørr g dr. D vi bi gjgg v rg øybkriv viidb g irj rud rrdyr. ø å Egk g Nrk Kjørrø r ørggkjørr F g F øik r ørggkjørr g dr dr. ø å Egk g Nrk Kjørrø Fjr. øik r Fjr. kjørr g dr. D vi bi gjgg v rg øybkriv viidb g irj rud rrdyr. ø å Egk g Nrk Oii åigri Fudø 1 øik r F g Fjr. kjørr Åigbk P rkk Gri r dkr (å bi). Ekr bir r dr g dr k kjø i Fudø buikk i NOK 5-. Pådig i Huj O Huj O Brgd Rør Kuggu Rør Huj O Vrk Rør Vrk Rør Vrk Rør Sruggu Rør Sruggu Rør

4 DAO OPPLEGG SED Frdg 1. j 8 - Å krri / Rgirrig v kjørr - kr. Ivrig v ciir g grkærigkj. Kr v vkijr 8-15 Vriærjkk Gri j. øiduk å v å rd. Pådig Kuggu Rør Huj O 11-1 Ikjørig i igråd dkr F g Fjr. Rør ru 1-15 Frbrd i r g djkk F g Fjr. Rør ru 1-1 Sr Fudø juir Nrgrk Kjrkg Rør 1-1 Sr F Kjrkg Rør Lørdg 1. b Å krri Ikjørig i igråd dkr F Kuggu Rør ru 8-1 Frbrd i r g djkk F Rør ru 11-1 Sr F Nrgrk Rør ru kvd ågg Fudø Juir Nrgrk Rør ru - Brri Fudø Juir Nrgrk Obigrik å å g rur Sødg. b H dg dg. b H dg Sr kivi å jkkuk g øy r djr rgr r vr jkkuk ir du å vår wbidr Vir v F g F kr i å å Rør ru rg - vgig v vær g ørrd. Vi rvr g i å i ø v riddg/kvd. 1-1 Brri F g F Nrgrk Obigrik å å g rur irdg. b Rør A jkkuk Rør Rør H dg ågg rr Rør 1-1 Evurigør Vrk Rør 18-1 Priri Obigrik å å g rur 1 - Avuig Gri r dkr. Bir i Fudø buikk r ågg. iggbir r dr riviig vr c. i NOK 5- k kjø i Fudø buikk r i dg. brur. A dkr å r jkkuk g id Kjørr ikk rkkr d idri bir uik dikviir Odg 5. b Vrk Rør Vrk Rør g jkkuk dg ågg rr Rør - 1 Å krri Kuggu Rør

5 5 KAR OVER RØROS 1. Sruggu / Rør H Åigri g Åigbk. Kjrkg / Kuggu Sr Fjr r F r F rgirrig krri g øbuikk r i Kuggu. - ågg kr. Vrk Kjørrør Evurigør Avuig UFYLLING AV SKJEAENE Vd rgirrig i krri rkjr vr kjørr å g kr gjd rg g d ir i r å Fudø å g vr. D rkærig å kjørr udrkriv å kjørrø. Fudø Jr-kjørr å r udrkri å kj. A kjørr å b rkig. A å vkijr g ID rkig i rd. D r ig uigr r å r dr d ikk r i rd. Vkij vi bi krr v vriær. Huk NHF ri/rikrig. Arrgør vi rbd g r i å r drigr i rg r i kjørrø

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015 DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 015 Vdg finnr du vikig inforsjon o din dks. Vnnigs s vdg inforsjon nøy og sjkk også nsidn vår www.fundop.no d dn nys øypbskrivsn, vrinærinforsjon og rgr. Vi ønskr dg n god

Detaljer

Reinefjorden REINE I LOFOTEN

Reinefjorden REINE I LOFOTEN BRUK NORGE! 1 Foo: CH/viiorwy.com Rifjor REINE I LOFOTEN Hvor rr u år u k oppg? Nr? Er r øvr? Og hv år u r v bfir g mi i? Kkj u må bgy m bgy? M hvor r? KJÆRE, r ikk å h om Norg om bromm kgri. Dmrk r ovrkommig

Detaljer

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011 PROGRAM Br 11-13 mi 2011 Hovdprr: Wbv prr: Riol prr: Mdiprr: Offiill lvrdørr: Di år bk: ihold Nordik Mdidr Smård 3 PO Box 1347 Srum 5811 Srum Tlf +47 55 55 08 50 E-po: po@mdidro wwwmdidro Skrri i Grihll,

Detaljer

kunst rett vest 105 åpne dører en kunstrunde i 16 kommuner vest for Oslo

kunst rett vest 105 åpne dører en kunstrunde i 16 kommuner vest for Oslo kust rtt vst 105 åp dørr kustrud i 16 kommur vst for Oslo Åp lirr 105 kusr r imot publikum 14. 16. og 21. 23. oktobr S kus dr kus skps! Norgs størs rgiol stsig på billdkust og kusthådvrk Fllsutstillig

Detaljer

PALESTINA. BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. Venstre Om nr. 1/2006. Tema

PALESTINA. BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. Venstre Om nr. 1/2006. Tema Gudru Briuss: Hva liggr bak flagg- g ambassadbrig? Sid 8-9 Nrma Fiklsi: Bik r brig. Sid 6-7 BRuradrss: SV, Akrsg 35, 0158 Osl Vsr Om r. 1/2006 Mdlmsblad fr Ssialisisk Vsrpari Tma PALESTINA F: Nrsk flkhjlp

Detaljer

Ford Fusion Honda Jazz Hyundai Getz. Flerbruks b

Ford Fusion Honda Jazz Hyundai Getz. Flerbruks b Ford Fusio Hoda Jazz Hyudai Gz Flrbruks b 50 Bil mai 2003 BIL s Nr 34 z Toyoa Yaris: bilr i miiayr Små yr mål, flksibl irdigr, forholdsvis god komfor. D r fllsvr for firkløvr som ugjør måds sbilr. Ka d

Detaljer

Høsten 2009. Yrke og utdanning. Data. Kultur og fritid. Språk. Folkeuniversitetet høsten 2009

Høsten 2009. Yrke og utdanning. Data. Kultur og fritid. Språk. Folkeuniversitetet høsten 2009 Høt 2009 Yrk og utdaig Data Kultur og fritid Språk 1 Folkuivrittt høt 2009 DR øm HV A KU M DU LT E O R G FRUR O ITI KU M A D NN E ord ikt Sot hor tab dla ra 3 og d ll 8 Ak, øy YR UT KE O DA G M t N Pda

Detaljer

Oslo. a hotspot for architecture and design

Oslo. a hotspot for architecture and design Olo hotpot for rchctur d dg Norwy' cptl drmd to tblh tlf cuttg dg dtto for rchctur d dg. Th Fjord Cty projct, mv rdvlopmt of Olo' hrbour r du for complto 00, wll chg Olo' fc complly. lrdy tody th cty h

Detaljer

SOMMERTID! 5.900,*Prisen gjelder ved utskifting av eksisterende klosett. Inkluderer eventuelle

SOMMERTID! 5.900,*Prisen gjelder ved utskifting av eksisterende klosett. Inkluderer eventuelle SOMMERTID! r i d d a ø b r s! s b D Usil i vår bu all ikkr! 11.990,- Showrama 8-5 4.490,- Dusjkabi. 90x90 cm. Klar glass/hvi profilr. Lvrs md hvi avagbar fropal. Høyd 222-225 cm. Eksra brd døråpig. Ikludr

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

Gi naturen en cocktail og du får smake den selv

Gi naturen en cocktail og du får smake den selv 1 Gi nauren en cckai g du år ake den ev A du ikke er a vi gjør... Ny ajn r arig ava Høen åpne BIR e av Nrge e derne anegg r ak g rering av arig ava. Her rere a arig ava huhdningkundene everer i BIR ak

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Leivset 8211 FAUSKE. RAPPORTANSVARLIG: FauskeTakst AS

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Leivset 8211 FAUSKE. RAPPORTANSVARLIG: FauskeTakst AS VEDLEGG OLIGSALGSRAPPORT Bygningsknisk gjnnomgng md - rlmåling - vrdi- og lånks Livs 8211 FAUSKE Gnr 84 Bnr 182 Kommun: 1841 FAUSKE Bfringsdo: 22102014 Rppordo: 05112014 RAPPORTANSVARLIG: FuskTks AS Jn

Detaljer

Hvorfor må vi betale for å levere avfall på gjenvinningsstasjonene?

Hvorfor må vi betale for å levere avfall på gjenvinningsstasjonene? 1 id r vårdugnad Hd Nrge ren: Dugnadperide ra 2. apri i. mai Nye neider: Gjør de enkere å være BIR-kunde BeaINg på gjenvinningajnene: Vi du beae r andre b? Naurig kreøp: Ny kmperinganegg r hageava Ny gebyrmde:

Detaljer

Hvor kaster du ødelagt småelektronikk?

Hvor kaster du ødelagt småelektronikk? 0 Hvr kaer du ødeag åeekrnikk? Duppediene er e å g hendige ing, deverre i ee å kae i be. Vi du ha gd ijøaviighe, å everer du eekrikg eekrnik ava (EE-ava) i rygg behanding. Ka ijøvennig g grai! Reurpunkene

Detaljer

VEDLEGG Mljøl 100 m Krvrk/Nork Polrnu Bygnngr fr før 1900 (SEFRAK) Tgnforklrng Prkolndn N or d k 502 rd Særhugn NordKlubblvn Nordkrd- Ånvkl 245 Lngvn Vvkndn 1051 Mddgndn Mdkrdndn

Detaljer

R2 2011/12 - Kapittel 6: 6. februar 27. februar 2012

R2 2011/12 - Kapittel 6: 6. februar 27. februar 2012 R 0/ - Kittl :. frur. frur 0 Tommy & Tigr id sid ø ølgr og rr: ølgr og rr r mtmtis mr som sillr sg dl fr dr. Egtlig u dt vært udrvist i dt llrd tidlig i grusol sjøl om mt li gs vidløftig. r følg vi hr

Detaljer

Takst over boligeiendom

Takst over boligeiendom VEDLEGG Tak ovr bolgndom Edvardn Trond Morn BE Takrng a PB 1067 8006 BODØ Tlf: Mobl: 950 36 367 rondmorn@onlnno Tom 2-1 8255 Røkland Markdvrd: 2 080 000 Bygnngyp Hy Vdlgg Gårdnummr 72 Bruknummr 1 Skjonnummr

Detaljer

INVITASJON. Treff 2,5 millioner. besøkendebestiiiingsfrist. 9. september. Her må din bedrift være!

INVITASJON. Treff 2,5 millioner. besøkendebestiiiingsfrist. 9. september. Her må din bedrift være! TO Trff, llor 1 bøkbgfr 9 pbr r å brf vær! BR U r kr 1 + v Offll u for Brg Rgo orål Brg u r å få fl ulg bøk l å r l Brgrgo, r kp flr go kklr for brf OLL U OR BR O RO BR TL ORRKT rgr o lå orhorl uhorl Kyvyr

Detaljer

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring MAGASI FOR STIFTELSE BERGE IAKOISSEHJEM R 2 2012 47. ÅRGAG Trj St Edvards blir psjoist Haraldsplass iakoal Høgskol Haraldsplass iakoal Sykhus Gars Ugdomsstr Str for Livsmstrig Solli Sykhus 2 Haraldsplass

Detaljer

Nytt fra NR. 49 SEPTEMBER 2012

Nytt fra NR. 49 SEPTEMBER 2012 Nytt f NR. 49 SEPTEMBER 2012 Ld Dt v gg omm i totuogtov Somm b ikk ik vi dømt om- d kom t, d v kd og vi kk ikk å fytt vdput ut fø vi mått t dm i fo gt. Dt h gt og gt. Sv ikk odtkt om t dt ikk kk om dåig

Detaljer

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre.

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre. E gsi f Scuis 02 Ågg 17 2011 SIDE 04 22. JULI D v på jobb d o Nog. H vks hisoi. SIDE 36 læ v og Dsk vk s il od fo å bli bd. i v s o p k kk bl d sjål i u b k s o i B og kjøps. æ d på å få v g k s u d d

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Follaveien 76, 8208 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 103 Bnr. 683. Dato for befaring 03.02.2015

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Follaveien 76, 8208 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 103 Bnr. 683. Dato for befaring 03.02.2015 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FauskTaks AS Jan Eirik Olsn Vns, 8214 FAUSKE Tlf: 97726314 E-pos: pos@fauskaksno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adrss Follavin 76, 8208 FAUSKE Marikklnr Gnr 103 Bnr 683 Kommun

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nor og Uvdal kommu Møtikallig Saksr: 47-49 Utvalg: Hovdutvalg ærig, miljø og kommualtkikk Møtstd: Kommustyrsal, Rødbrg Dato: 9.1.214 Tidspukt: 9: Saks dokumtr liggr til gjomsy på skrtærs kotor. Evtult

Detaljer

-I TIDA FØR INTERNETT, VAR DET VI BUTIKKANSATTE SOM VAR GOOGLE. Bli kjent med Geir Johansens 37 år i butikken på G.Hagen.

-I TIDA FØR INTERNETT, VAR DET VI BUTIKKANSATTE SOM VAR GOOGLE. Bli kjent med Geir Johansens 37 år i butikken på G.Hagen. STOR JUNI-KAMPANJE TURSESONGENS NYHETER TOPP 5 TILBUD I JUNI #5 JUNI -I TIDA FØR INTERNETT, VAR DET VI BUTIKKANSATTE SOM VAR GOOGLE. Bi kjnt md Gir Johnsns 37 år i butikkn på G.Hgn. h n sk byn d o k t

Detaljer

SNO. nytt de hadde erfart. Således tærattasje Sas rent tilfeldig. gikk den hollandske militær- på en restaurant i lunsjpau-

SNO. nytt de hadde erfart. Således tærattasje Sas rent tilfeldig. gikk den hollandske militær- på en restaurant i lunsjpau- Sifelsen nrsk Okkupasjnshisrie, 2014 /, OG Nr. 37-6. årg. Lørdag 23. nvember 1957 Løssalg 65 øre HAR HALVDAN KOHT PRØVET Å Prlessr Skeie m MSTENKELGGJØRE ULRCH STANG Høyeseres sre ny de hadde erfar. Således

Detaljer

www. menta lhelse. no

www. menta lhelse. no Ylewe i'firytsdyi "/ jldf >r*clra,-',[r,n1

Detaljer

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5 Vllykkt: Odd itan Hodjgrn «å ht, så ht» æringslivstoppn fortalt BI-studntr hvordan man klatrr på karrirstign. Björn osnström (41) busar frmdls. På oktobrfst i ydaln bl han møtt av kort tyrolrskjørt. portasj,

Detaljer

6'61 DRAMMEN AKVARIEKLUBB @ @ @ @ ffi ffi W. ffiffi UTKOMMER DANN OG VANN

6'61 DRAMMEN AKVARIEKLUBB @ @ @ @ ffi ffi W. ffiffi UTKOMMER DANN OG VANN DRAMMEN AKVARIEKLUBB 6'61 @ @ W @ @ UTKOMMER DANN OG VANN ffi ffi W g ffiffi BESøK DRAMMENS STøRSTE ZOO.FORRETNING \> Stadig nye sendinger med AKVARJE'FISK. PTANTER Ellers fører vi alt utstyr til AKVARIE.HOBBYEN

Detaljer