kunst rett vest 105 åpne dører en kunstrunde i 16 kommuner vest for Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kunst rett vest 105 åpne dører en kunstrunde i 16 kommuner vest for Oslo"

Transkript

1 kust rtt vst 105 åp dørr kustrud i 16 kommur vst for Oslo Åp lirr 105 kusr r imot publikum og oktobr S kus dr kus skps! Norgs størs rgiol stsig på billdkust og kusthådvrk Fllsutstillig i NSBs voghllr på Sudld i Drmm Vlkomm til stor åpig 11. oktobr kl 19 Åpt ll dgr oktobr kl

2 2 Kust rtt vst fyllr 5 år bli md på fs! T togt til åpig: 11. til 23. oktobr 2011 rrgrs Kust rtt vst for fm år på rd. Er ik Bø rr s sa ll Kirk Amt m d Bl oms Albu ms t Rø m rs vi S kt O lvs G ml Kir kp ls s L g s Ry dd i gg g sg T lthu s V stf old b d sg Sty rm os vi Ro s v i Soli t INNGANG Dr f k Dr fk oll P r < k r Profssor Smiths ll Skogliv i Sk og ig liv i i v Fo ss vi Sd Bygg D, Skoglivi 4, 3047 Drmm GPS: , Googlmp: Drfkoll d v i 25 Fr yd h ug A ch rs s vi Gm g l Ko gv i s v Odi g st Au P rk ri Bygg D Kv r v i Svlvikvi Pr Høgs t B rfo ts g sv trd Holms Ei r A ss v i M g us To rd sk iol ds g rli b kk rr s G Bjø r stj r B jør s o sg C.O. Lu D mv i Dvik Folkhøgskol St ibo lts Mrilyst Skol Kvr vi M lli gg t Sc h itl is g Sc hr i rs g Bkkt t kk St røm b Blkktjrvi W b r g Vstfo ldv i b k k Hukås b kk To llb ug t ug llb To Skogli vi k To rd sk iol ds g v Trygvsos Ol Ol vk yrr s Str øm så stu l H s is Gml grss 2. Strøm rr ss F Do kt or s o s ør Bj Jo Sllæg r dg md på kulturhistorisk byvdrig fr Ppirbrdd til fllsutstillig på Sudld. s. 11 Li vi To llb ug t rs Hårfg Hrld Gjskusr Luks Aro og Krl Chilcott bidrr md hholdsvis si- og trskulpturr, som t ldd i smrbidt md Plss forllr/ IKON, s.10 Or før r I V gbri g stf old tss b k Sk k ol Dvikb r tj s ør Bj Gr v i t sg r i hr Sc Sv Jurys ivir, Tom Gudrs, prsrr t utvlg v si krkristisk portrtr v orsk kulturprsolighr, s. 7 Dvik Skol Drmm vidrgåd skol oll Nytt i år: kt Dvi vikg D 200 m Sc hu ltz Ri gs rr ss vi Strdvi Strd Drmm Gr ø l d igs Ry i lsv 1. St rø m Ås vi kvi Årts Kust rtt vst-pris utdls Musikkislg: Vstrgios Symfoiorksr vd Ml B Fosli Flkr, trompt, Juli Hlgld Dvids, fløy, A Ryvæg, gir og Tuv Krøgs, fioli. slgvrkgrupp fr Drmm kulturskol s pls rgs øb r S Pd Tom Tom Jr b Musumsprk g l Sm Solb rgs vi Progrm Fv23 Nd r s tr d Togssjo rud Ko ig sv Li bk Gml ik Dv ll Ko Tiu rv i kk tj rvi L s m ss rr trøm 4. S E 134 ss rr s trøm rs r 2. S trøm 3. S k k b yg Th Gml bkk Ø vr K oll Grifffld s st ly Mri l Vs L uvl i lbkk Gm rds Ny Rktor Strømliv i Luv li rs Slm Tår vi v i Åpig v Kust rtt vst 2011 Tirsdg 11. oktobr kl s rg s Bo Adr s sd Sh 2. Strøm rrss Korud Skog livi Bl Båd kollktivutstillig og d åp lir r slgsutstilligr hr k du gjør god kustkjøp! Grtis ig. Griff fl ds Vstfoldb i liv røm St i liv Strøm Sk og liv i d l Sudld Prof sso r Sm iths Allé St rø m sk og Fv23 Fv23 G rø Skogliv i Almd t Sch w ck B g sg Am tm d Gulskog Skol i ls v Nd r T orgg Jr b Hr viss tt vrk fr hvr v d ovr hudr kusr. Fllsutstillig fugrr som t «vidu» for hv du k forv å fi i dt kl lir. Md ovrsik hrfr fir du di fvoritr, som du så k bsøk d kommd to hlgr. d Alm Cp pl s Tho r Drmm All Lgumv i Fv38 Aru ps t Vi rg Arbo ll Profsso r Smiths Ppirbrdd Grø l d Råd hu s Brg r s To rg Fv35 Guldlis Vir Dro igg Ndr Eikrvi Yp sil o Fv35 Gulskog H ug sg Øvr Sto Øv r Ø r vr str Tor gg dg t Øv r T Sig org urd t Chri Øv r S sti torg s s p rom d Ø vr str dg Øvr Su d bru Bk r Tho Ssj s Allost Årts fllsutstillig for Kust rtt vst fir sd i NSBs voghllr på Sudld i Drmm. Åpt ll dgr oktobr kl Øvr Stor Elvprk Øvr Eik rvi l u st r g Br Fllsutstillig på Sudld Buss øvrig dgr: Ru 25 Drmm strum Gulskog sr C pjo s Kust rtt vst r kustrud hvor billdkusr og kusthådvrkr fr Vstrgio ivirr publikum til si lirr og vrksdr. Smtidig viss stor fllsutstillig. Åpig tirsdg 11. oktobr kl. 19 Vd Drmm togssjo vr bussr, som r dr rtt til åpig på Sudld. Oslo S Ntiolth Skøy Lyskr Sdvik Askr Drmm M rku sv i Du k klt få krt til Sudld og smtlig kusr dirk på smrt-mobil. Søk tr «QR rdr» i AppStor (ipho) llr Mrkt (Adroid). Lst d QR-lsr grtis og sk kod ovr. Vstfoldb

3 3 Åp lirr 105 profsjoll kusr lggr til rt for bsøk i si lirr. I dlg idustriloklr, jrbssjor, skolr, misjoshus og i priv hjm k du s kus dr kus skps! Kusr vil slv vær tilsd. S tr d rød symbol lgs vi. Krt md mrkørr til smtlig kusr fir du på irtt: Adr hlg oktobr Askr Bærum Hol Jvkr Rigrik Ny åpigstidr I år holdr kusr åpt frdg, lørdg og sødg og oktobr kl Førs hlg vil kusr i sørvstr dl dl v rgio hold åpt (rød prikkr). Adr hlg holdr ordøstr dl v rgio åpt (sor prikkr). S krt til høyr. Mrk! Mg v kusr holdr åpt utovr dt, s kusrs g ttsidr. D kl drss fir du på sid 4 11 llr gå til Bgistrt bsøkd Et mgfold v uttrykk og mrilr og lv rskl for publikum til kus kjgr Kust rtt vst. Vi øskr å fv t brdt publikum. Gllrisr, kustkritikr, kustforigr, siorgruppr, kulturskolr, SFO, ærigslivt og privtprsor, ll r vlkom. Åpig v Kust rtt Vst r folkfst som trkkr tus mskr hvrt år. Drmm som vrtskommu kytr Kust rtt vst til sitt 200 år byjubilum i Førs hlg oktobr Drmm Lir Modum Krødshrd Røyk Hurum Svlvik Ndr Eikr Øvr Eikr Fgjury kvlitssikrig For å sikr t fglig høyt ivå, smt å sørg for t mgfold i uttrykk og mrilr r dt oppvt fgjury som vurdrr ll ikom søkdr. Tilrtlggig for publikum og gogrfisk sprdig r også vurdrt i d smmhg. E stor kk til årts jury: Trj Rolkvm, billdkusr B Sætrg, billdkusr/kusthådvrkr My B Aros, billdkusr/kusthådvrkr kust rtt vst 2011

4 Førs hlg åp lirr: frdg 14. sødg 16. oktobr 4

5 5 Drmm Akopi, L 1 Kusthust Skogrvi Drmm Mlri og grfikk By, Guvor 16 Kvldsrovi Drmm Oljmlri Gudrs, Igvr 26 Grøld Drmm Mlri Hg, Igr 28 Tollbu Drmm Grfikk, koldål/tsig Hlvors, Mor 31 Gmlvi 10A 3030 Drmm o Akryl/olj på lrrt Mlsom, Evly 63 Schwckgt Drmm Olj/krylmlri, psll/ tusjgig, mootypi Mo, Sissl Egr 64 Schwckgt Drmm Akvrll Skjøhug, Mo 79 Trævrfbrikk Tollbu Drmm o Mlri S, Rr 83 Grøld Drmm Mlri Sørs, Stål 89 Firudvi Drmm Skulptur, foto, gig Tooi, Ashot 93 Kusthust Skogrvi Drmm Figurtiv skulpturr og mlrir Torss, Ell 94 Grimm Løkkbrgvi Drmm Mlri, gig, dig.prit, vido Ullbrg, Kri 95 Glsshyt på Uio Grøld Drmm Blåst glss Røyk Hurum Svlvik Sd Brgh, A Mrgr 8 Frsåsvi Sætr Arbidr i flr kikkr og mrilr Fgrvik, Kthri 19 Zhl Vrd Folksdvi K Mlri og gig Forsbld, Mud 22 Fosskliv Kultursr Brgrvi Brgr Sdblåsig på blåst glss Grimsd, Olv 25 Gllri&Gllr Storsdvi Sætr Akvrllmlig Hug, Mrth Duvholt 34 Hurumvi Røyk blogspot. Hovld, Kikki 39 Brgr Gård Strømmvi Brgr Js, Ig 42 Fosskliv Kultursr Brgrvi Brgr Krogh, B vo 47 Voldvi Klokkrstu Krmikk Oljmlri, gig og grfikk Mlri, grfikk, gig Mlri, olj div. kikkr og kryl Listøl, Jo 55 Prsgårdsjordt 12 A 3440 Røyk Drid trformr Lidvåg, Joh Ar 57 Fosskliv Kultursr Brgrvi Brgr Mlri Lygr, Rdi Bjrkås 58 Skkfbrikk Kulturhus Vrldsvi Slmmsd Billdvv, gig Myrvold, Brit 66 Fosskliv Kultursr Brgrvi Brgr Mlri og gig Nrld, Si 69 Skkfbrikk Kulturhus Vrldsvi Slmmsd Mlri, gig og isllsjo Ols, Vivi Zhl 73 Sudbyvi Båtstø Akryl på lrrt og ppir, kvrll Tollfs, Vmud 92 Skkfbrikk Kulturhus Vrldsvi Slmmsd o Mlri, grfikk og gig Vgm, Tri Kolsd 97 Skkfbrikk Kulturhus Vrldsvi Slmmsd bluzo.o Foto og isllsjo Vik, Hig 98 Skkfbrikk Kulturhus Vrldsvi Slmmsd Grfikk tsigr/mootypi md og u rmm Wiklud, Mrit 101 Fosskliv Kultursr Brgrvi Brgr Skulptur og gig Førs hlg åp lirr: frdg 14. sødg 16. oktobr kust rtt vst 2011

6 Førs hlg åp lirr: frdg 14. sødg 16. oktobr 6

7 7 Lir Modum Krødshrd Sigdl Ndr Eikr Øvr Eikr Asbjørs, Siv 4 Kogsfoss Kusrsr Kogsfossvi Åmot Bru, Hild A 15 Bjrkbo(Vstsidvi) Skis 3535 Krødr Eld, Mrgrth Lo 17 Tigstu Stor Hokksud hotmil. Gjgdl, A Pfffr 24 Tigstu Stor Hokksud Smykkr i sølv, lmr v plxi/mlj/glss/sr Psll og Ld Art Arbidr i flr kikkr og mrilr Mll-smykkr-objkrskulptur-mootypi Klgr, Mrit Ek 44 Gllri Gr Sødr Gr 3536 Norsud Krsjor strikkt i 100% ull på hådstrikkmski Kvm, A 50 Vrksvi Skotslv Akrylmlri/irbrush, fotobsr rbidr og projksjo Lssm, Ygvill 52 Hosvi 3300 Hokksud Mlri Lugrud, Ev B 53 Tigstu Stor Hokksud Foto, gig, kst, krmikk Lidbrg, Kristi 56 Gllri Gr Sødr Gr 3536 Norsud Tkstil, foto Mgr, Aj 60 Kogsfoss Kusrsr Kogsfossvi Åmot Mll/smykkr Næshim, Atl 71 Ar Vstfoss Fbrikk Vstfoss Mlri og grfikk Ols, Gir 72 Kogsfoss Kusrsr Kogsfossvi Åmot Glss Ophus, Kristi E. 74 Tigstu Stor Hokksud Tkstil Sdbck, S Ar 76 Kogsfoss Kusrsr Kogsfossvi Åmot Mlri, skulptur, isllsjo Solhim, Ev 81 Gml Lir ssjo Vstsidvi Lir Oljmlri og psllgigr Solsd-Nils, My 82 Brit Ekr Ppirfbrikk Sibrgvi Mjødl Mlri, kryl på lrrt, collg Stixrud, U 85 Kogsfoss Kusrsr Kogsfossvi Åmot Mlri Vrd, Sissl 96 Øvrskog Syllig Mlri og gig Voglr, Brr 99 Hor skol Øvr Skisdvi Hokksud Tgig, objkr Jurys ivir Årts jury r gitt ldig til å ivir kusr d str høyt. Vlgt flt på Tom Gudrs, mgt rkjt grfikr, bostt i Drmm. Gudrs r mst kjt for si trffsikr, stilisr krikturportrtr v orsk kulturprsolighr. Port v Edvrd Hom hr, r typisk ksmplr. Bildt t.h. skl forøvrig vær md på Høstutstillig, dr Tom Gudrs hr dltt hl i gr. «Jg øskr å få frm spkr vd d portrtr som sir o om hv d står for. Mi portrtr r å oppft som lk i rui v tidligr stor og viktig trdisjo, og t forsøk på å hsks md byrd v d trdisjo på uhøytidlig og humoristisk må.» Dt r gld å få prsr rkk v Gudrss vrk på fllsutstillig på Sudld. Tom Gudrs r utdt vd Ss Hådvrks - og Kustidustriskol og vd Ss Kuskdmi. Sid dbu i UKS i 1988 hr h htt rkk spr- og kollktiv utstilligr. Gudrs r ikjøpt v bl.. Must for Smtidskust, Nsjolllrit, Norsk Kulturråd, Stortigt, Trodhim Billdllri og Sørldts Kustmusum. kust rtt vst 2011

8 Adr hlg Åp lirr: frdg 21. sødg 23. oktobr 8 Brkk, Børg 12 Gurgvi Høfoss Mlri, gig og grfikk Broch, Mri 14 Alir Moir Øvr Grødokkvi Krokkliv Skulptur og isllsjo Hglud, Ev 30 Bygg 6 Hlgldsmo Nærigsprk 3512 Høfoss Tgig, kull og psll på lrrt og ppir

9 9 Krthum, Igr 45 Høybyvi 74A 3517 Høfoss Comuprgrfikk(digilt), tsigr, vidor Kroh, Gorg Rid 48 Ssjo Kultur og Vlværsr Jvkr Ssjo 3520 Jvkr Svimotivr i tr Hol Jvkr Rigrik Mrtis, Elor 61 Hol Artcr Utstrd Krokkliv Mlri Strømsodd, Mor 86 Strømsoddbygd Grdhus Strømsoddbygd 3534 Sok Mlri, kullgigr, grfikk Svigs, Rghild 87 Sig Alir Smi Rigås 3512 Høfoss Mlri, grfikk, gig, skulptur, fotokust Asbrg, Nlly 106 Ådl Nordh 3525 Hlligby Billdvv, mlri og gig Artz, Joh-Frdrik 3 Vrks 9B 1353 Bærums Vrk Skulptur, tr, glss, mrmor og poxy Astrup, Mri 5 Alir Rolfsbuk Rolfsgvi Forbu Mlri og skulptur Blsløw, Christi 7 Alir Forbu v/ Flytårt Forburig Forbu christib Fust glss Bærum Bjrksth, A 9 Ndr Kirkby vi Lommdl Akryl og olj på lrrt Bjørsdottir, Hildur 10 Alir Rolfsbuk Rolfsgvi Forbu Mlri, kryl/bldt kikk, bruk v turmrilr Bord, Christi 11 Okshovdvi Blommholm Smykkr i plxiglss m/dlt mll og sr Frrir, Mris 21 Alir Forbu v/ Flytårt Forburig Forbu Mlri, skulptur og grfikk Glli, Sti 23 Myrvgvi Hslum Tgig, mlri og grfikk Hg, To 29 Ndr Kirkby vi Lommdl Tgig i gips, mlri-poksy og fotoovrførig Hs, Ridu Afløy 32 Vllrtut Gjttum Mlri, skulptur, gig Hrld, Mm 35 Hiltoås Slpd Mlri, digil trykk og vido Holtskog, Ell 36 Liomvi 3A 1362 Hosl Fotogrfi, isllsjo og mlri Ho, B 38 Ndr Kirkby vi Lommdl Krmikk, blålir md bgitigsdkor Isd, Christi 40 Alir Forbu v/ Flytårt Forburig Forbu Fotogrfi, vido og mlri Ivrso, Lis 41 Rigriksvi Vøy Abstrkt mlri md mpr Kr, Mri Eliss 46 Løkbrgkrok Hslum Mlri og grfikk Lgt, Aliso 54 Alir Forbu v/ Flytårt Forburig Forbu Hådlgt ppir/mlri, gig og grfikk Løvs & Wgl, Astrid 59 og Kirs Forburig 49 L 1360 Forbu / Oprs fsdr og dr prosjkr, kstil Mørck, Kirs 67 Lidrudvi Bærums Vrk Mlri, skulptur, smykkr Ndld, A Brit 68 Alir Forbu v/ Flytårt Odd Nss vi Forbu Skulptur i btog, pppmsjé og bros Schjølbrg, Li 77 Alir Forbu v/ Flytårt Forburig Forbu Mlri Solrd, A-Kri 80 Furustli Slpd Mll, sølv, div.plst, gjbruk div. Mril Ssrud, J 84 Alfhimvi 16B 1358 Jr Mlri, kvrll og gig Sødrrd, Dorth 88 Cprlhug Jr Porsl, bruksgjsdr og objkr Trrou, J-Louis 91 Rugldvi 6 B 1358 Jr Mlri, vggobjkt på pl, plxi, mll Youg, D 102 Frøytuvi Bkkstu Digil fotogrfi Øss, Ath H 103 Alir Ath Rigriksvi Vøy Mlri Adr hlg Åp lirr: frdg 21. sødg 23. oktobr kust rtt vst 2011

10 Adr hlg Åp lirr: frdg 21. sødg 23. oktobr 10 Askr Gjskusr fr Svrig Kusr Luks Aros og Krl Chilcott fr Mukdl og Orust, i Vst-Svrig r ivirt som gjskusr til årts Kust rtt vst. Vi øskr t kusrutvkslig på sikt vil ku bidr til ttvrk og økt smrbid ovr grs. Prosjkt gjomførs i smrbid md Plss forllr/ikon. < Krl Chilcott Skulptør md lir på d svsk Vstkys/Orust. Å kj og å s tur, som vi r i frd md å mis, båd omkrig oss og ii oss, r rfrspukr for hs skulpturr. I prosss bytr h turmrilr som tr og lmtkrfr som ild og v. Chilcott rbidr md sdsspsifikk kust i dt offtlig rom, utstilligr, Art i Ntur, smt kustprosjkt md br/ugdommr. Luks Aros > Ndrldsk skulptør md lir midt i Båhusls grittldskp. Grulggr v Sto Zo, opprilig mml siidustri, fugrr å også som t møsd for ll som jobbr i gritt og tursi. Aros skulpturr visr of klssisk, figurtiv lmr bldt md åtids mr fri og bstrk formspråk. Aros hr utført rkk utsmykkigr og dltt på rkk utstilligr i Europ.

11 11 Bhri, Kri A 6 Hllbrg Dyrigvi Askr Klær og klsobjkr Brkk, Id 13 Kustfbrikk Hggdl Åmotvi Hggdl Fotogrfi Eriks, Si 18 Lgbuk Vttr Skulptur og mlri Frr, Pippip 20 Alir F3 Fkj Nsbru Mlri i kombisjo md gig og skulptur Guriby, Tor 27 Brustkoll Hvlsd Fotogrfi Htlo, I Trosby 33 Lyst lir Vkåsvi Hvlsd Mlri Hommrsd, Kjll 37 Kustfbrikk Hggdl Åmotvi Hggdl Skulptur, tr - mll Jorfld, Jifr 43 Nsli 17B 1394 Askr Mosikk v llrkr Kuriok, Stsuko 49 Alir Blksd Strdvi Vttr Lghoff, Mor 51 Hggdl Fbrikkr Åmotvi Hggdl Mc Loughli, Silvi 62 Krmikkhjørt Slmmsdvi Voll Morvik, Torbjør 65 Hggdl Fbrikkr Åmotvi Hggdl Tgig og mlig Mlri Krmikk, rku og røykbrig Mlri og 3-dimsjol bstrk bildr Nicols, J-Frcois 70 Gllri Blksd, Blksd Sykhus Strdvi Vttr Skulptur Rosfjord, Prill 75 L.P. Wttrsvi Vttr Mlri, skulptur og isllsjo Slmr, Kirs 78 Vill Johso, Dikmrk Vrksvi Askr Mlri, gig, foto, collg, isllsjo, skulptur Tg, Hll 90 Dt Gul Hust Dvikvi Nsbru Mll, sølvsmykkr Wlthis, Gudvig 100 Brgr Fjllsdvi Nsbru Mlri, gig, grfikk og isllsjo Øvrli, Rdi 104 Brustvi Hvlsd Krmikk Albrg, Solvig 105 Bygg r. 21, Kulturtut på Blksd sykhus Strdvi Vttr Tkstil og gig Vstrgios øvrig kulturprosjkr: Vstrgios ugdomssymfoikr Tltfull lvr i ldr år (foto >) rkrutrs til å spill i t fullt utbygd orksr, som tr hvrt skl omft 100 musikr. Profsjoll musikr/ pdgogr udrvisr strykr, trblåsr, mssigblåsr og slgvrkr, på gruppøvlsr gjom ssog. Dirigt r Kjll Sim, v Norgs frms dirigr og sjfdirigt for Opr i Kristisud. Prosjktldr: Liv Adrs Kulturhistorisk byvdrig fr Ppirbrdd til Sudld Vlkomm til vdrig md byjubilumsforftr Jo Sllæg. Sllæg hr lgt forlld vdrig fr Ppirbrdd, lgs lv forbi Øvr Sud, ovr Sudhug, forbi Strømsgodst kirk og Smithstrøm gård (foto >), og vidr frm til fllsutstillig på Sudld. Arrgmt r dl v smrbidt Kust rtt vst og EU-prosjkt Plss forllr/ikon. Tid: Osdg 12. og torsdg 13. oktobr kl. 18 Oppmø: Ppirbrdd v/hovdig Vright: 1 tim + Kust rtt vst-utstillig (utvidt åpigstid) Grtis Plss forllr/ikon Gjom dt skdivisk kultursmrbidt IKON syliggjør Vstrgio utvlg plssr v kulturhistorisk irss. Forlligr, kulturrrgmr, turopplvlsr og flls skdivisk histori styrkr kulturtilbudt loklt og byggr rgiol idtit. IKON forr 48 musr, uivrsir, kommur og rgior i Nord-Jylld, Vst-Svrig og Sør-Øst Norg. Prosjkt r støtt v EU. Prosjktldr: Sti Glli kust rtt vst 2011

12 Kusr 2011 (lfbtisk) BESØK DRAMMENS MUSEUM Chrlot Thiis-Evs i Nøsgrommt Trær som fllr 3-skjrms vidoisllsjo 16. spmbr 31. dsmbr 2011 Kultur for 50,- Er du kulturirssrt og mllom 16 og 20 år, bør du h Kulturkort. For 200 kror hlvårt kosr kulturrrgmt i Buskrud ku 50 kror vd visig v Kulturkulturkort. Bstill på MAKE YOURSELF COMFORTABLE Koktiformsjo Prosjktldr L Hsso, tlf , COMFORT HOTEL UNION BRYGGE DRAMMENS MUSEUM Åpt hvr dg hl årt Mdg frdg: Torsdg: Lørdg sødg: Comfort Hol Uio Brygg Grøld Drmm, Norwy Tlfo: Fks choic.o Kust rtt vst r iitirt v Vstrgio og r drs størs stsig i kultur. Md Kust rtt vst øskr Vstrgio å styrk og syliggjør dt profsjoll kustliv i rgio og å formidl visull kust for t brdt publikum. Hv? Vstrgio r t rgiolt strgisk smrbid i 16 kommu rtt vst for Oslo, smt fylkskommu i Akrshus og Buskrud. Dt bor ibyggr i rgio. Smrbidt lds v mdlmskommus ordførr og rådm. Hvorfor? Vd å smls om flls mål og strgir hr 16 ordførr stor politisk mkt til å påvirk og gjomfør Arrgmt støts v: Roj Røvrdtr Spills i Sdvik Tr 15.okt. 13.ov Bill.: llr prosssr i smfut, rgiolt, sjolt og irsjolt. Gjom rgiolt smrbid k vår kommur øk ffktivit og kvlit i si virksomhr. Hvord? Ut i fr dfir stsigsområdr drivs dt prosjkrbid, kompsutviklig og påvirkig på politisk prosssr som ifrstruktur og irkommul tjsr md mr. 1 Akopi L Drmm 3 Artz Joh-Frdrik Bærum 4 Asbjørs Siv Modum 5 Astrup Mri Bærum 6 Bhri Kri A H. Askr 7 Blsløw Christi Bærum 8 Brgh A Mrgr Hurum 9 Bjrksth A Bærum 10 Bjørsdottir Hildur Bærum 11 Bord Christi Bærum 12 Brkk Børg Rigrik 13 Brkk Id Askr 14 Broch Mri Hol 15 Bru Hild A Krødshrd 16 By Guvor Drmm 17 Eld Mrgrth Lo Øvr Eikr 18 Eriks Si Askr 19 Fgrvik Kthri Zhl Hurum 20 Frr Pippip Askr 21 Frrir Mris Bærum 22 Forsbld Mud Svlvik 23 Glli Sti Bærum 24 Gjgdl A Pfffr Øvr Eikr 25 Grimsd Olv Hurum 26 Gudrs Igvr Drmm 27 Guriby Tor Askr 28 Hg Igr Drmm 29 Hg To Bærum 30 Hglud Ev Hol 31 Hlvors Mor Drmm 32 Hs Ridu Afløy Bærum 33 Htlo I Trosby Askr 34 Hug Mrth Duvholt Røyk 35 Hrld Mm Bærum 36 Holtskog Ell Bærum 37 Hommrsd Kjll Askr 38 Ho B Bærum 39 Hovld Kikki Svlvik 40 Isd Christi Bærum 41 Ivrso Lis Bærum 42 Js Ig Sd 43 Jorfld Jifr Askr 44 Klgr Mrit Ek Krødshrd 45 Krthum Igr Rigrik 46 Kr Mri Eliss Bærum 47 Krogh B vo Hurum 48 Kroh Gorg Rid Jvkr 49 Kuriok Stsuko Askr 50 Kvm A Øvr Eikr 51 Lghoff Mor Askr 52 Lssm Ygvill Øvr Eikr 53 Lugrud Ev B Øvr Eikr 54 Lgt Aliso Bærum 55 Listøl Jo Røyk 56 Lidbrg Kristi Krødshrd 57 Lidvåg Joh Ar Sd 58 Lygr Rdi Bjrkås Røyk 59 Løvs & Wgl Astrid og Kirs Bærum 60 Mgr Aj Modum 61 Mrtis Elor Hol 62 Mc Loughli Silvi Askr 63 Mlsom Evly Drmm 64 Mo Sissl Egr Drmm 65 Morvik Torbjør Askr 66 Myrvold Brit Svlvik 67 Mørck Kirs Bærum 68 Ndld A Brit Bærum 69 Nrld Si Røyk 70 Nicols J-Frcois Askr 71 Næshim Atl Øvr Eikr 72 Ols Gir Modum 73 Ols Vivi Zhl Røyk 74 Ophus Kristi E. Øvr Eikr 75 Rosfjord Prill Askr 76 Sdbck S Ar Modum 77 Schjølbrg Li Bærum 78 Slmr Kirs Askr 79 Skjøhug Mo Drmm 80 Solrd A-Kri Bærum 81 Solhim Ev Lir 82 Solsd-Nils My Brit Ndr Eikr 83 S Rr Drmm 84 Ssrud J Bærum 85 Stixrud U Modum 86 Strømsodd Mor Rigrik 87 Svigs Rghild Sig Rigrik 88 Sødrrd Dorth Bærum 89 Sørs Stål Drmm 90 Tg Hll Askr 91 Trrou J-Louis Bærum 92 Tollfs Vmud Røyk 93 Tooi Ashot Drmm 94 Torss Ell Grimm Drmm 95 Ullbrg Kri Drmm 96 Vrd Sissl Lir 97 Vgm Tri Kolsd Røyk 98 Vik Hig Røyk 99 Voglr Brr Øvr Eikr 100 Wlthis Gudvig Brgr Askr 101 Wiklud Mrit Svlvik 102 Youg D Bærum 103 Øss Ath H Bærum 104 Øvrli Rdi Askr 105 Albrg Solvig Askr 106 Asbrg Nlly Rigrik Foto: Ru Guriuss Hrld Wugh Form: GRAF AS Trykk: Mdim AS

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011

PROGRAM Bergen 11. - 13. mai 2011 PROGRAM Br 11-13 mi 2011 Hovdprr: Wbv prr: Riol prr: Mdiprr: Offiill lvrdørr: Di år bk: ihold Nordik Mdidr Smård 3 PO Box 1347 Srum 5811 Srum Tlf +47 55 55 08 50 E-po: po@mdidro wwwmdidro Skrri i Grihll,

Detaljer

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring MAGASI FOR STIFTELSE BERGE IAKOISSEHJEM R 2 2012 47. ÅRGAG Trj St Edvards blir psjoist Haraldsplass iakoal Høgskol Haraldsplass iakoal Sykhus Gars Ugdomsstr Str for Livsmstrig Solli Sykhus 2 Haraldsplass

Detaljer

Høsten 2009. Yrke og utdanning. Data. Kultur og fritid. Språk. Folkeuniversitetet høsten 2009

Høsten 2009. Yrke og utdanning. Data. Kultur og fritid. Språk. Folkeuniversitetet høsten 2009 Høt 2009 Yrk og utdaig Data Kultur og fritid Språk 1 Folkuivrittt høt 2009 DR øm HV A KU M DU LT E O R G FRUR O ITI KU M A D NN E ord ikt Sot hor tab dla ra 3 og d ll 8 Ak, øy YR UT KE O DA G M t N Pda

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nor og Uvdal kommu Møtikallig Saksr: 47-49 Utvalg: Hovdutvalg ærig, miljø og kommualtkikk Møtstd: Kommustyrsal, Rødbrg Dato: 9.1.214 Tidspukt: 9: Saks dokumtr liggr til gjomsy på skrtærs kotor. Evtult

Detaljer

Den riktige reiselederskole

Den riktige reiselederskole Dn riktig risldrskol Bsøk oss også på: 5 ukrs guidskol i Spni få din guidskol tilbkbtlt ny livsstil og krrir jobbgrnti i hl vrdn NYHET! prsonlig utvikling vnnr for livt bli rundrisldr Dnmrks først rundrisldrutdnnls

Detaljer

PALESTINA. BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. Venstre Om nr. 1/2006. Tema

PALESTINA. BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. Venstre Om nr. 1/2006. Tema Gudru Briuss: Hva liggr bak flagg- g ambassadbrig? Sid 8-9 Nrma Fiklsi: Bik r brig. Sid 6-7 BRuradrss: SV, Akrsg 35, 0158 Osl Vsr Om r. 1/2006 Mdlmsblad fr Ssialisisk Vsrpari Tma PALESTINA F: Nrsk flkhjlp

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Leivset 8211 FAUSKE. RAPPORTANSVARLIG: FauskeTakst AS

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Leivset 8211 FAUSKE. RAPPORTANSVARLIG: FauskeTakst AS VEDLEGG OLIGSALGSRAPPORT Bygningsknisk gjnnomgng md - rlmåling - vrdi- og lånks Livs 8211 FAUSKE Gnr 84 Bnr 182 Kommun: 1841 FAUSKE Bfringsdo: 22102014 Rppordo: 05112014 RAPPORTANSVARLIG: FuskTks AS Jn

Detaljer

Norsk fagkongress i. ergoterapi E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N K U N N S K A P S B A S E R T

Norsk fagkongress i. ergoterapi E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N K U N N S K A P S B A S E R T Norsk fagkogrss i rgotrapi K U N N S K A P S B A S E R T E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N Program Brg, 21-23. oktobr 2009 Ihold Vlkomm til Brg vd ordførr i Brg kommu 3 Vlkomm

Detaljer

Reinefjorden REINE I LOFOTEN

Reinefjorden REINE I LOFOTEN BRUK NORGE! 1 Foo: CH/viiorwy.com Rifjor REINE I LOFOTEN Hvor rr u år u k oppg? Nr? Er r øvr? Og hv år u r v bfir g mi i? Kkj u må bgy m bgy? M hvor r? KJÆRE, r ikk å h om Norg om bromm kgri. Dmrk r ovrkommig

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

Oslo. a hotspot for architecture and design

Oslo. a hotspot for architecture and design Olo hotpot for rchctur d dg Norwy' cptl drmd to tblh tlf cuttg dg dtto for rchctur d dg. Th Fjord Cty projct, mv rdvlopmt of Olo' hrbour r du for complto 00, wll chg Olo' fc complly. lrdy tody th cty h

Detaljer

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre.

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre. E gsi f Scuis 02 Ågg 17 2011 SIDE 04 22. JULI D v på jobb d o Nog. H vks hisoi. SIDE 36 læ v og Dsk vk s il od fo å bli bd. i v s o p k kk bl d sjål i u b k s o i B og kjøps. æ d på å få v g k s u d d

Detaljer

R2 2011/12 - Kapittel 6: 6. februar 27. februar 2012

R2 2011/12 - Kapittel 6: 6. februar 27. februar 2012 R 0/ - Kittl :. frur. frur 0 Tommy & Tigr id sid ø ølgr og rr: ølgr og rr r mtmtis mr som sillr sg dl fr dr. Egtlig u dt vært udrvist i dt llrd tidlig i grusol sjøl om mt li gs vidløftig. r følg vi hr

Detaljer

Panter for millioner

Panter for millioner 4. årgang Nr. 2 18. januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag

Detaljer

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5 Vllykkt: Odd itan Hodjgrn «å ht, så ht» æringslivstoppn fortalt BI-studntr hvordan man klatrr på karrirstign. Björn osnström (41) busar frmdls. På oktobrfst i ydaln bl han møtt av kort tyrolrskjørt. portasj,

Detaljer

FolkogforsVar Årsberetning nr. 61

FolkogforsVar Årsberetning nr. 61 FolksVar Årsbrtning nr 61 Årsbrtning 2012 innhold Styrts tilbakblikk på virksomhtn i 2012 s 3 Administrasjonns ovrsikt ovr virksomhtn Aktivittr pr 31122012 s 4 Tmadagr s 5 Tmadagr Forsvarts prsonll s 5

Detaljer

GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL

GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL NO GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL SALTEN FRILUFTSRÅD KJETIL IVERSEN BJØRN ERIK OLSEN BROSJYREN ER UTGITT AV: Visit Bodø, Tollbugata 13, Postboks 514, 8001 Bodø Tlf 75 54 80 10 PRODUKSJON

Detaljer

VEDLEGG Mljøl 100 m Krvrk/Nork Polrnu Bygnngr fr før 1900 (SEFRAK) Tgnforklrng Prkolndn N or d k 502 rd Særhugn NordKlubblvn Nordkrd- Ånvkl 245 Lngvn Vvkndn 1051 Mddgndn Mdkrdndn

Detaljer

Solid økning etter krisen

Solid økning etter krisen STØRST I SKEDSMO, LØRENSKOG OG ULLENSAKER! Opplag 44.000! 4. årgang Nr. 20 12. juni 2013 Tma: trning og livsstil Klart for byfst I dag startr byfstn i Lillstrøm. Robrt Skrolsvik (tv) og Bjørn Sandbrg sr

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

Kongsvingerguiden Nr. 5 mai 2011. Årgang 11

Kongsvingerguiden Nr. 5 mai 2011. Årgang 11 Kogsvigerguide Nr. 5 mi 2011. Årgg 11 INFORMASJON Vårmrke Kremmertorg Fr ærigslivet Det skjer i Kogsviger. Prti fr Georg Stgsgte i Øvrebye. Georg Stg (1858-1907) vr forsvrsmiister 1900-1903 og rbeidet

Detaljer

Ford Fusion Honda Jazz Hyundai Getz. Flerbruks b

Ford Fusion Honda Jazz Hyundai Getz. Flerbruks b Ford Fusio Hoda Jazz Hyudai Gz Flrbruks b 50 Bil mai 2003 BIL s Nr 34 z Toyoa Yaris: bilr i miiayr Små yr mål, flksibl irdigr, forholdsvis god komfor. D r fllsvr for firkløvr som ugjør måds sbilr. Ka d

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv nr. 7 august 2012. Årgang 12 Krmmrtorg matmarkd NæriNgsliv. Fra Liv i Lirn i juni. Max Ivan bød på smaksprøvr og solgt Eidskog-produktr Vindur produsrt i gamml stil Vår produksjon omfattr dørr og vindur

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

Legge inn side 1 som brev?

Legge inn side 1 som brev? Lgg i sid 1 som bv? Food Hva tk du om kig? Kaskj opplv du kig som situasjo ut av kotoll. Som yttløs hst i full gallopp utfo t stup. Som o vi ikk ka stagg ll sty, m må la gå si gag. Slik dt ikk. t fis gl

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

INVITASJON. Treff 2,5 millioner. besøkendebestiiiingsfrist. 9. september. Her må din bedrift være!

INVITASJON. Treff 2,5 millioner. besøkendebestiiiingsfrist. 9. september. Her må din bedrift være! TO Trff, llor 1 bøkbgfr 9 pbr r å brf vær! BR U r kr 1 + v Offll u for Brg Rgo orål Brg u r å få fl ulg bøk l å r l Brgrgo, r kp flr go kklr for brf OLL U OR BR O RO BR TL ORRKT rgr o lå orhorl uhorl Kyvyr

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer