kunst rett vest 105 åpne dører en kunstrunde i 16 kommuner vest for Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kunst rett vest 105 åpne dører en kunstrunde i 16 kommuner vest for Oslo"

Transkript

1 kust rtt vst 105 åp dørr kustrud i 16 kommur vst for Oslo Åp lirr 105 kusr r imot publikum og oktobr S kus dr kus skps! Norgs størs rgiol stsig på billdkust og kusthådvrk Fllsutstillig i NSBs voghllr på Sudld i Drmm Vlkomm til stor åpig 11. oktobr kl 19 Åpt ll dgr oktobr kl

2 2 Kust rtt vst fyllr 5 år bli md på fs! T togt til åpig: 11. til 23. oktobr 2011 rrgrs Kust rtt vst for fm år på rd. Er ik Bø rr s sa ll Kirk Amt m d Bl oms Albu ms t Rø m rs vi S kt O lvs G ml Kir kp ls s L g s Ry dd i gg g sg T lthu s V stf old b d sg Sty rm os vi Ro s v i Soli t INNGANG Dr f k Dr fk oll P r < k r Profssor Smiths ll Skogliv i Sk og ig liv i i v Fo ss vi Sd Bygg D, Skoglivi 4, 3047 Drmm GPS: , Googlmp: Drfkoll d v i 25 Fr yd h ug A ch rs s vi Gm g l Ko gv i s v Odi g st Au P rk ri Bygg D Kv r v i Svlvikvi Pr Høgs t B rfo ts g sv trd Holms Ei r A ss v i M g us To rd sk iol ds g rli b kk rr s G Bjø r stj r B jør s o sg C.O. Lu D mv i Dvik Folkhøgskol St ibo lts Mrilyst Skol Kvr vi M lli gg t Sc h itl is g Sc hr i rs g Bkkt t kk St røm b Blkktjrvi W b r g Vstfo ldv i b k k Hukås b kk To llb ug t ug llb To Skogli vi k To rd sk iol ds g v Trygvsos Ol Ol vk yrr s Str øm så stu l H s is Gml grss 2. Strøm rr ss F Do kt or s o s ør Bj Jo Sllæg r dg md på kulturhistorisk byvdrig fr Ppirbrdd til fllsutstillig på Sudld. s. 11 Li vi To llb ug t rs Hårfg Hrld Gjskusr Luks Aro og Krl Chilcott bidrr md hholdsvis si- og trskulpturr, som t ldd i smrbidt md Plss forllr/ IKON, s.10 Or før r I V gbri g stf old tss b k Sk k ol Dvikb r tj s ør Bj Gr v i t sg r i hr Sc Sv Jurys ivir, Tom Gudrs, prsrr t utvlg v si krkristisk portrtr v orsk kulturprsolighr, s. 7 Dvik Skol Drmm vidrgåd skol oll Nytt i år: kt Dvi vikg D 200 m Sc hu ltz Ri gs rr ss vi Strdvi Strd Drmm Gr ø l d igs Ry i lsv 1. St rø m Ås vi kvi Årts Kust rtt vst-pris utdls Musikkislg: Vstrgios Symfoiorksr vd Ml B Fosli Flkr, trompt, Juli Hlgld Dvids, fløy, A Ryvæg, gir og Tuv Krøgs, fioli. slgvrkgrupp fr Drmm kulturskol s pls rgs øb r S Pd Tom Tom Jr b Musumsprk g l Sm Solb rgs vi Progrm Fv23 Nd r s tr d Togssjo rud Ko ig sv Li bk Gml ik Dv ll Ko Tiu rv i kk tj rvi L s m ss rr trøm 4. S E 134 ss rr s trøm rs r 2. S trøm 3. S k k b yg Th Gml bkk Ø vr K oll Grifffld s st ly Mri l Vs L uvl i lbkk Gm rds Ny Rktor Strømliv i Luv li rs Slm Tår vi v i Åpig v Kust rtt vst 2011 Tirsdg 11. oktobr kl s rg s Bo Adr s sd Sh 2. Strøm rrss Korud Skog livi Bl Båd kollktivutstillig og d åp lir r slgsutstilligr hr k du gjør god kustkjøp! Grtis ig. Griff fl ds Vstfoldb i liv røm St i liv Strøm Sk og liv i d l Sudld Prof sso r Sm iths Allé St rø m sk og Fv23 Fv23 G rø Skogliv i Almd t Sch w ck B g sg Am tm d Gulskog Skol i ls v Nd r T orgg Jr b Hr viss tt vrk fr hvr v d ovr hudr kusr. Fllsutstillig fugrr som t «vidu» for hv du k forv å fi i dt kl lir. Md ovrsik hrfr fir du di fvoritr, som du så k bsøk d kommd to hlgr. d Alm Cp pl s Tho r Drmm All Lgumv i Fv38 Aru ps t Vi rg Arbo ll Profsso r Smiths Ppirbrdd Grø l d Råd hu s Brg r s To rg Fv35 Guldlis Vir Dro igg Ndr Eikrvi Yp sil o Fv35 Gulskog H ug sg Øvr Sto Øv r Ø r vr str Tor gg dg t Øv r T Sig org urd t Chri Øv r S sti torg s s p rom d Ø vr str dg Øvr Su d bru Bk r Tho Ssj s Allost Årts fllsutstillig for Kust rtt vst fir sd i NSBs voghllr på Sudld i Drmm. Åpt ll dgr oktobr kl Øvr Stor Elvprk Øvr Eik rvi l u st r g Br Fllsutstillig på Sudld Buss øvrig dgr: Ru 25 Drmm strum Gulskog sr C pjo s Kust rtt vst r kustrud hvor billdkusr og kusthådvrkr fr Vstrgio ivirr publikum til si lirr og vrksdr. Smtidig viss stor fllsutstillig. Åpig tirsdg 11. oktobr kl. 19 Vd Drmm togssjo vr bussr, som r dr rtt til åpig på Sudld. Oslo S Ntiolth Skøy Lyskr Sdvik Askr Drmm M rku sv i Du k klt få krt til Sudld og smtlig kusr dirk på smrt-mobil. Søk tr «QR rdr» i AppStor (ipho) llr Mrkt (Adroid). Lst d QR-lsr grtis og sk kod ovr. Vstfoldb

3 3 Åp lirr 105 profsjoll kusr lggr til rt for bsøk i si lirr. I dlg idustriloklr, jrbssjor, skolr, misjoshus og i priv hjm k du s kus dr kus skps! Kusr vil slv vær tilsd. S tr d rød symbol lgs vi. Krt md mrkørr til smtlig kusr fir du på irtt: Adr hlg oktobr Askr Bærum Hol Jvkr Rigrik Ny åpigstidr I år holdr kusr åpt frdg, lørdg og sødg og oktobr kl Førs hlg vil kusr i sørvstr dl dl v rgio hold åpt (rød prikkr). Adr hlg holdr ordøstr dl v rgio åpt (sor prikkr). S krt til høyr. Mrk! Mg v kusr holdr åpt utovr dt, s kusrs g ttsidr. D kl drss fir du på sid 4 11 llr gå til Bgistrt bsøkd Et mgfold v uttrykk og mrilr og lv rskl for publikum til kus kjgr Kust rtt vst. Vi øskr å fv t brdt publikum. Gllrisr, kustkritikr, kustforigr, siorgruppr, kulturskolr, SFO, ærigslivt og privtprsor, ll r vlkom. Åpig v Kust rtt Vst r folkfst som trkkr tus mskr hvrt år. Drmm som vrtskommu kytr Kust rtt vst til sitt 200 år byjubilum i Førs hlg oktobr Drmm Lir Modum Krødshrd Røyk Hurum Svlvik Ndr Eikr Øvr Eikr Fgjury kvlitssikrig For å sikr t fglig høyt ivå, smt å sørg for t mgfold i uttrykk og mrilr r dt oppvt fgjury som vurdrr ll ikom søkdr. Tilrtlggig for publikum og gogrfisk sprdig r også vurdrt i d smmhg. E stor kk til årts jury: Trj Rolkvm, billdkusr B Sætrg, billdkusr/kusthådvrkr My B Aros, billdkusr/kusthådvrkr kust rtt vst 2011

4 Førs hlg åp lirr: frdg 14. sødg 16. oktobr 4

5 5 Drmm Akopi, L 1 Kusthust Skogrvi Drmm Mlri og grfikk By, Guvor 16 Kvldsrovi Drmm Oljmlri Gudrs, Igvr 26 Grøld Drmm Mlri Hg, Igr 28 Tollbu Drmm Grfikk, koldål/tsig Hlvors, Mor 31 Gmlvi 10A 3030 Drmm o Akryl/olj på lrrt Mlsom, Evly 63 Schwckgt Drmm Olj/krylmlri, psll/ tusjgig, mootypi Mo, Sissl Egr 64 Schwckgt Drmm Akvrll Skjøhug, Mo 79 Trævrfbrikk Tollbu Drmm o Mlri S, Rr 83 Grøld Drmm Mlri Sørs, Stål 89 Firudvi Drmm Skulptur, foto, gig Tooi, Ashot 93 Kusthust Skogrvi Drmm Figurtiv skulpturr og mlrir Torss, Ell 94 Grimm Løkkbrgvi Drmm Mlri, gig, dig.prit, vido Ullbrg, Kri 95 Glsshyt på Uio Grøld Drmm Blåst glss Røyk Hurum Svlvik Sd Brgh, A Mrgr 8 Frsåsvi Sætr Arbidr i flr kikkr og mrilr Fgrvik, Kthri 19 Zhl Vrd Folksdvi K Mlri og gig Forsbld, Mud 22 Fosskliv Kultursr Brgrvi Brgr Sdblåsig på blåst glss Grimsd, Olv 25 Gllri&Gllr Storsdvi Sætr Akvrllmlig Hug, Mrth Duvholt 34 Hurumvi Røyk blogspot. Hovld, Kikki 39 Brgr Gård Strømmvi Brgr Js, Ig 42 Fosskliv Kultursr Brgrvi Brgr Krogh, B vo 47 Voldvi Klokkrstu Krmikk Oljmlri, gig og grfikk Mlri, grfikk, gig Mlri, olj div. kikkr og kryl Listøl, Jo 55 Prsgårdsjordt 12 A 3440 Røyk Drid trformr Lidvåg, Joh Ar 57 Fosskliv Kultursr Brgrvi Brgr Mlri Lygr, Rdi Bjrkås 58 Skkfbrikk Kulturhus Vrldsvi Slmmsd Billdvv, gig Myrvold, Brit 66 Fosskliv Kultursr Brgrvi Brgr Mlri og gig Nrld, Si 69 Skkfbrikk Kulturhus Vrldsvi Slmmsd Mlri, gig og isllsjo Ols, Vivi Zhl 73 Sudbyvi Båtstø Akryl på lrrt og ppir, kvrll Tollfs, Vmud 92 Skkfbrikk Kulturhus Vrldsvi Slmmsd o Mlri, grfikk og gig Vgm, Tri Kolsd 97 Skkfbrikk Kulturhus Vrldsvi Slmmsd bluzo.o Foto og isllsjo Vik, Hig 98 Skkfbrikk Kulturhus Vrldsvi Slmmsd Grfikk tsigr/mootypi md og u rmm Wiklud, Mrit 101 Fosskliv Kultursr Brgrvi Brgr Skulptur og gig Førs hlg åp lirr: frdg 14. sødg 16. oktobr kust rtt vst 2011

6 Førs hlg åp lirr: frdg 14. sødg 16. oktobr 6

7 7 Lir Modum Krødshrd Sigdl Ndr Eikr Øvr Eikr Asbjørs, Siv 4 Kogsfoss Kusrsr Kogsfossvi Åmot Bru, Hild A 15 Bjrkbo(Vstsidvi) Skis 3535 Krødr Eld, Mrgrth Lo 17 Tigstu Stor Hokksud hotmil. Gjgdl, A Pfffr 24 Tigstu Stor Hokksud Smykkr i sølv, lmr v plxi/mlj/glss/sr Psll og Ld Art Arbidr i flr kikkr og mrilr Mll-smykkr-objkrskulptur-mootypi Klgr, Mrit Ek 44 Gllri Gr Sødr Gr 3536 Norsud Krsjor strikkt i 100% ull på hådstrikkmski Kvm, A 50 Vrksvi Skotslv Akrylmlri/irbrush, fotobsr rbidr og projksjo Lssm, Ygvill 52 Hosvi 3300 Hokksud Mlri Lugrud, Ev B 53 Tigstu Stor Hokksud Foto, gig, kst, krmikk Lidbrg, Kristi 56 Gllri Gr Sødr Gr 3536 Norsud Tkstil, foto Mgr, Aj 60 Kogsfoss Kusrsr Kogsfossvi Åmot Mll/smykkr Næshim, Atl 71 Ar Vstfoss Fbrikk Vstfoss Mlri og grfikk Ols, Gir 72 Kogsfoss Kusrsr Kogsfossvi Åmot Glss Ophus, Kristi E. 74 Tigstu Stor Hokksud Tkstil Sdbck, S Ar 76 Kogsfoss Kusrsr Kogsfossvi Åmot Mlri, skulptur, isllsjo Solhim, Ev 81 Gml Lir ssjo Vstsidvi Lir Oljmlri og psllgigr Solsd-Nils, My 82 Brit Ekr Ppirfbrikk Sibrgvi Mjødl Mlri, kryl på lrrt, collg Stixrud, U 85 Kogsfoss Kusrsr Kogsfossvi Åmot Mlri Vrd, Sissl 96 Øvrskog Syllig Mlri og gig Voglr, Brr 99 Hor skol Øvr Skisdvi Hokksud Tgig, objkr Jurys ivir Årts jury r gitt ldig til å ivir kusr d str høyt. Vlgt flt på Tom Gudrs, mgt rkjt grfikr, bostt i Drmm. Gudrs r mst kjt for si trffsikr, stilisr krikturportrtr v orsk kulturprsolighr. Port v Edvrd Hom hr, r typisk ksmplr. Bildt t.h. skl forøvrig vær md på Høstutstillig, dr Tom Gudrs hr dltt hl i gr. «Jg øskr å få frm spkr vd d portrtr som sir o om hv d står for. Mi portrtr r å oppft som lk i rui v tidligr stor og viktig trdisjo, og t forsøk på å hsks md byrd v d trdisjo på uhøytidlig og humoristisk må.» Dt r gld å få prsr rkk v Gudrss vrk på fllsutstillig på Sudld. Tom Gudrs r utdt vd Ss Hådvrks - og Kustidustriskol og vd Ss Kuskdmi. Sid dbu i UKS i 1988 hr h htt rkk spr- og kollktiv utstilligr. Gudrs r ikjøpt v bl.. Must for Smtidskust, Nsjolllrit, Norsk Kulturråd, Stortigt, Trodhim Billdllri og Sørldts Kustmusum. kust rtt vst 2011

8 Adr hlg Åp lirr: frdg 21. sødg 23. oktobr 8 Brkk, Børg 12 Gurgvi Høfoss Mlri, gig og grfikk Broch, Mri 14 Alir Moir Øvr Grødokkvi Krokkliv Skulptur og isllsjo Hglud, Ev 30 Bygg 6 Hlgldsmo Nærigsprk 3512 Høfoss Tgig, kull og psll på lrrt og ppir

9 9 Krthum, Igr 45 Høybyvi 74A 3517 Høfoss Comuprgrfikk(digilt), tsigr, vidor Kroh, Gorg Rid 48 Ssjo Kultur og Vlværsr Jvkr Ssjo 3520 Jvkr Svimotivr i tr Hol Jvkr Rigrik Mrtis, Elor 61 Hol Artcr Utstrd Krokkliv Mlri Strømsodd, Mor 86 Strømsoddbygd Grdhus Strømsoddbygd 3534 Sok Mlri, kullgigr, grfikk Svigs, Rghild 87 Sig Alir Smi Rigås 3512 Høfoss Mlri, grfikk, gig, skulptur, fotokust Asbrg, Nlly 106 Ådl Nordh 3525 Hlligby Billdvv, mlri og gig Artz, Joh-Frdrik 3 Vrks 9B 1353 Bærums Vrk Skulptur, tr, glss, mrmor og poxy Astrup, Mri 5 Alir Rolfsbuk Rolfsgvi Forbu Mlri og skulptur Blsløw, Christi 7 Alir Forbu v/ Flytårt Forburig Forbu christib Fust glss Bærum Bjrksth, A 9 Ndr Kirkby vi Lommdl Akryl og olj på lrrt Bjørsdottir, Hildur 10 Alir Rolfsbuk Rolfsgvi Forbu Mlri, kryl/bldt kikk, bruk v turmrilr Bord, Christi 11 Okshovdvi Blommholm Smykkr i plxiglss m/dlt mll og sr Frrir, Mris 21 Alir Forbu v/ Flytårt Forburig Forbu Mlri, skulptur og grfikk Glli, Sti 23 Myrvgvi Hslum Tgig, mlri og grfikk Hg, To 29 Ndr Kirkby vi Lommdl Tgig i gips, mlri-poksy og fotoovrførig Hs, Ridu Afløy 32 Vllrtut Gjttum Mlri, skulptur, gig Hrld, Mm 35 Hiltoås Slpd Mlri, digil trykk og vido Holtskog, Ell 36 Liomvi 3A 1362 Hosl Fotogrfi, isllsjo og mlri Ho, B 38 Ndr Kirkby vi Lommdl Krmikk, blålir md bgitigsdkor Isd, Christi 40 Alir Forbu v/ Flytårt Forburig Forbu Fotogrfi, vido og mlri Ivrso, Lis 41 Rigriksvi Vøy Abstrkt mlri md mpr Kr, Mri Eliss 46 Løkbrgkrok Hslum Mlri og grfikk Lgt, Aliso 54 Alir Forbu v/ Flytårt Forburig Forbu Hådlgt ppir/mlri, gig og grfikk Løvs & Wgl, Astrid 59 og Kirs Forburig 49 L 1360 Forbu / Oprs fsdr og dr prosjkr, kstil Mørck, Kirs 67 Lidrudvi Bærums Vrk Mlri, skulptur, smykkr Ndld, A Brit 68 Alir Forbu v/ Flytårt Odd Nss vi Forbu Skulptur i btog, pppmsjé og bros Schjølbrg, Li 77 Alir Forbu v/ Flytårt Forburig Forbu Mlri Solrd, A-Kri 80 Furustli Slpd Mll, sølv, div.plst, gjbruk div. Mril Ssrud, J 84 Alfhimvi 16B 1358 Jr Mlri, kvrll og gig Sødrrd, Dorth 88 Cprlhug Jr Porsl, bruksgjsdr og objkr Trrou, J-Louis 91 Rugldvi 6 B 1358 Jr Mlri, vggobjkt på pl, plxi, mll Youg, D 102 Frøytuvi Bkkstu Digil fotogrfi Øss, Ath H 103 Alir Ath Rigriksvi Vøy Mlri Adr hlg Åp lirr: frdg 21. sødg 23. oktobr kust rtt vst 2011

10 Adr hlg Åp lirr: frdg 21. sødg 23. oktobr 10 Askr Gjskusr fr Svrig Kusr Luks Aros og Krl Chilcott fr Mukdl og Orust, i Vst-Svrig r ivirt som gjskusr til årts Kust rtt vst. Vi øskr t kusrutvkslig på sikt vil ku bidr til ttvrk og økt smrbid ovr grs. Prosjkt gjomførs i smrbid md Plss forllr/ikon. < Krl Chilcott Skulptør md lir på d svsk Vstkys/Orust. Å kj og å s tur, som vi r i frd md å mis, båd omkrig oss og ii oss, r rfrspukr for hs skulpturr. I prosss bytr h turmrilr som tr og lmtkrfr som ild og v. Chilcott rbidr md sdsspsifikk kust i dt offtlig rom, utstilligr, Art i Ntur, smt kustprosjkt md br/ugdommr. Luks Aros > Ndrldsk skulptør md lir midt i Båhusls grittldskp. Grulggr v Sto Zo, opprilig mml siidustri, fugrr å også som t møsd for ll som jobbr i gritt og tursi. Aros skulpturr visr of klssisk, figurtiv lmr bldt md åtids mr fri og bstrk formspråk. Aros hr utført rkk utsmykkigr og dltt på rkk utstilligr i Europ.

11 11 Bhri, Kri A 6 Hllbrg Dyrigvi Askr Klær og klsobjkr Brkk, Id 13 Kustfbrikk Hggdl Åmotvi Hggdl Fotogrfi Eriks, Si 18 Lgbuk Vttr Skulptur og mlri Frr, Pippip 20 Alir F3 Fkj Nsbru Mlri i kombisjo md gig og skulptur Guriby, Tor 27 Brustkoll Hvlsd Fotogrfi Htlo, I Trosby 33 Lyst lir Vkåsvi Hvlsd Mlri Hommrsd, Kjll 37 Kustfbrikk Hggdl Åmotvi Hggdl Skulptur, tr - mll Jorfld, Jifr 43 Nsli 17B 1394 Askr Mosikk v llrkr Kuriok, Stsuko 49 Alir Blksd Strdvi Vttr Lghoff, Mor 51 Hggdl Fbrikkr Åmotvi Hggdl Mc Loughli, Silvi 62 Krmikkhjørt Slmmsdvi Voll Morvik, Torbjør 65 Hggdl Fbrikkr Åmotvi Hggdl Tgig og mlig Mlri Krmikk, rku og røykbrig Mlri og 3-dimsjol bstrk bildr Nicols, J-Frcois 70 Gllri Blksd, Blksd Sykhus Strdvi Vttr Skulptur Rosfjord, Prill 75 L.P. Wttrsvi Vttr Mlri, skulptur og isllsjo Slmr, Kirs 78 Vill Johso, Dikmrk Vrksvi Askr Mlri, gig, foto, collg, isllsjo, skulptur Tg, Hll 90 Dt Gul Hust Dvikvi Nsbru Mll, sølvsmykkr Wlthis, Gudvig 100 Brgr Fjllsdvi Nsbru Mlri, gig, grfikk og isllsjo Øvrli, Rdi 104 Brustvi Hvlsd Krmikk Albrg, Solvig 105 Bygg r. 21, Kulturtut på Blksd sykhus Strdvi Vttr Tkstil og gig Vstrgios øvrig kulturprosjkr: Vstrgios ugdomssymfoikr Tltfull lvr i ldr år (foto >) rkrutrs til å spill i t fullt utbygd orksr, som tr hvrt skl omft 100 musikr. Profsjoll musikr/ pdgogr udrvisr strykr, trblåsr, mssigblåsr og slgvrkr, på gruppøvlsr gjom ssog. Dirigt r Kjll Sim, v Norgs frms dirigr og sjfdirigt for Opr i Kristisud. Prosjktldr: Liv Adrs Kulturhistorisk byvdrig fr Ppirbrdd til Sudld Vlkomm til vdrig md byjubilumsforftr Jo Sllæg. Sllæg hr lgt forlld vdrig fr Ppirbrdd, lgs lv forbi Øvr Sud, ovr Sudhug, forbi Strømsgodst kirk og Smithstrøm gård (foto >), og vidr frm til fllsutstillig på Sudld. Arrgmt r dl v smrbidt Kust rtt vst og EU-prosjkt Plss forllr/ikon. Tid: Osdg 12. og torsdg 13. oktobr kl. 18 Oppmø: Ppirbrdd v/hovdig Vright: 1 tim + Kust rtt vst-utstillig (utvidt åpigstid) Grtis Plss forllr/ikon Gjom dt skdivisk kultursmrbidt IKON syliggjør Vstrgio utvlg plssr v kulturhistorisk irss. Forlligr, kulturrrgmr, turopplvlsr og flls skdivisk histori styrkr kulturtilbudt loklt og byggr rgiol idtit. IKON forr 48 musr, uivrsir, kommur og rgior i Nord-Jylld, Vst-Svrig og Sør-Øst Norg. Prosjkt r støtt v EU. Prosjktldr: Sti Glli kust rtt vst 2011

12 Kusr 2011 (lfbtisk) BESØK DRAMMENS MUSEUM Chrlot Thiis-Evs i Nøsgrommt Trær som fllr 3-skjrms vidoisllsjo 16. spmbr 31. dsmbr 2011 Kultur for 50,- Er du kulturirssrt og mllom 16 og 20 år, bør du h Kulturkort. For 200 kror hlvårt kosr kulturrrgmt i Buskrud ku 50 kror vd visig v Kulturkulturkort. Bstill på MAKE YOURSELF COMFORTABLE Koktiformsjo Prosjktldr L Hsso, tlf , COMFORT HOTEL UNION BRYGGE DRAMMENS MUSEUM Åpt hvr dg hl årt Mdg frdg: Torsdg: Lørdg sødg: Comfort Hol Uio Brygg Grøld Drmm, Norwy Tlfo: Fks choic.o Kust rtt vst r iitirt v Vstrgio og r drs størs stsig i kultur. Md Kust rtt vst øskr Vstrgio å styrk og syliggjør dt profsjoll kustliv i rgio og å formidl visull kust for t brdt publikum. Hv? Vstrgio r t rgiolt strgisk smrbid i 16 kommu rtt vst for Oslo, smt fylkskommu i Akrshus og Buskrud. Dt bor ibyggr i rgio. Smrbidt lds v mdlmskommus ordførr og rådm. Hvorfor? Vd å smls om flls mål og strgir hr 16 ordførr stor politisk mkt til å påvirk og gjomfør Arrgmt støts v: Roj Røvrdtr Spills i Sdvik Tr 15.okt. 13.ov Bill.: llr prosssr i smfut, rgiolt, sjolt og irsjolt. Gjom rgiolt smrbid k vår kommur øk ffktivit og kvlit i si virksomhr. Hvord? Ut i fr dfir stsigsområdr drivs dt prosjkrbid, kompsutviklig og påvirkig på politisk prosssr som ifrstruktur og irkommul tjsr md mr. 1 Akopi L Drmm 3 Artz Joh-Frdrik Bærum 4 Asbjørs Siv Modum 5 Astrup Mri Bærum 6 Bhri Kri A H. Askr 7 Blsløw Christi Bærum 8 Brgh A Mrgr Hurum 9 Bjrksth A Bærum 10 Bjørsdottir Hildur Bærum 11 Bord Christi Bærum 12 Brkk Børg Rigrik 13 Brkk Id Askr 14 Broch Mri Hol 15 Bru Hild A Krødshrd 16 By Guvor Drmm 17 Eld Mrgrth Lo Øvr Eikr 18 Eriks Si Askr 19 Fgrvik Kthri Zhl Hurum 20 Frr Pippip Askr 21 Frrir Mris Bærum 22 Forsbld Mud Svlvik 23 Glli Sti Bærum 24 Gjgdl A Pfffr Øvr Eikr 25 Grimsd Olv Hurum 26 Gudrs Igvr Drmm 27 Guriby Tor Askr 28 Hg Igr Drmm 29 Hg To Bærum 30 Hglud Ev Hol 31 Hlvors Mor Drmm 32 Hs Ridu Afløy Bærum 33 Htlo I Trosby Askr 34 Hug Mrth Duvholt Røyk 35 Hrld Mm Bærum 36 Holtskog Ell Bærum 37 Hommrsd Kjll Askr 38 Ho B Bærum 39 Hovld Kikki Svlvik 40 Isd Christi Bærum 41 Ivrso Lis Bærum 42 Js Ig Sd 43 Jorfld Jifr Askr 44 Klgr Mrit Ek Krødshrd 45 Krthum Igr Rigrik 46 Kr Mri Eliss Bærum 47 Krogh B vo Hurum 48 Kroh Gorg Rid Jvkr 49 Kuriok Stsuko Askr 50 Kvm A Øvr Eikr 51 Lghoff Mor Askr 52 Lssm Ygvill Øvr Eikr 53 Lugrud Ev B Øvr Eikr 54 Lgt Aliso Bærum 55 Listøl Jo Røyk 56 Lidbrg Kristi Krødshrd 57 Lidvåg Joh Ar Sd 58 Lygr Rdi Bjrkås Røyk 59 Løvs & Wgl Astrid og Kirs Bærum 60 Mgr Aj Modum 61 Mrtis Elor Hol 62 Mc Loughli Silvi Askr 63 Mlsom Evly Drmm 64 Mo Sissl Egr Drmm 65 Morvik Torbjør Askr 66 Myrvold Brit Svlvik 67 Mørck Kirs Bærum 68 Ndld A Brit Bærum 69 Nrld Si Røyk 70 Nicols J-Frcois Askr 71 Næshim Atl Øvr Eikr 72 Ols Gir Modum 73 Ols Vivi Zhl Røyk 74 Ophus Kristi E. Øvr Eikr 75 Rosfjord Prill Askr 76 Sdbck S Ar Modum 77 Schjølbrg Li Bærum 78 Slmr Kirs Askr 79 Skjøhug Mo Drmm 80 Solrd A-Kri Bærum 81 Solhim Ev Lir 82 Solsd-Nils My Brit Ndr Eikr 83 S Rr Drmm 84 Ssrud J Bærum 85 Stixrud U Modum 86 Strømsodd Mor Rigrik 87 Svigs Rghild Sig Rigrik 88 Sødrrd Dorth Bærum 89 Sørs Stål Drmm 90 Tg Hll Askr 91 Trrou J-Louis Bærum 92 Tollfs Vmud Røyk 93 Tooi Ashot Drmm 94 Torss Ell Grimm Drmm 95 Ullbrg Kri Drmm 96 Vrd Sissl Lir 97 Vgm Tri Kolsd Røyk 98 Vik Hig Røyk 99 Voglr Brr Øvr Eikr 100 Wlthis Gudvig Brgr Askr 101 Wiklud Mrit Svlvik 102 Youg D Bærum 103 Øss Ath H Bærum 104 Øvrli Rdi Askr 105 Albrg Solvig Askr 106 Asbrg Nlly Rigrik Foto: Ru Guriuss Hrld Wugh Form: GRAF AS Trykk: Mdim AS

Formelsamling for matematiske metoder 3.

Formelsamling for matematiske metoder 3. Formlsmli for mmis modr 3 f f Grdi Slrfl f r rdi f Risdrivr drivr il slrfl f i p o i ri r f f f os vor risvor r svor o r vil mllom rdi o risvor rivr v vorfl F m : F R F R vær diffrsirr i r F i d drivr

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE BALANCE k s i r f D i h o o sm p p o a r a h i V A M E T G I VIKT Flrkulurll bakgru Klub b bl m som bar r kl ubb Vi har sakk md Suiva magasi.idd 1 1 13.02.2015 13:02:52 Ldr Ihold I d ugav av BALANCE ka

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. Ny teatergruppe

Høstfestival. Bergen kino. Ny teatergruppe Nr. 8 Sptmbr 2014 19. årgag Høstfstival Brg kio Ny tatrgrupp I o h ld Kjær lsr! kio g Br KulTur I ovmbr r dt høstfstival, og du ka opplv utstilligr, workshops, kofras og show! Kaskj du vil udrhold md musikk,

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene MDG Brg - altrativt bybudsjtt 2015 Rvisjo av budsjttforlik mllom Høyr, Frp og støttparti Økt itktr og midrutgiftr Eidomsskatt Rdusr kosultbruk Møthoorar Kutt i studiturr for politikr Rdusr politikrlø Bruk

Detaljer

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2014

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2014 DELAKERINFORASJON FEUNDLØPE 1 Vdg ir du vikig irj di dk. Vig vdg irj øy g jkk gå id vår www.ud. d d y øybkriv vriærirj g rgr. Vi økr dg gd ri i Rør g r r i å øk dg vk! Rgirrig krri g buikk Skrri bir å

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015 DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 015 Vdg finnr du vikig inforsjon o din dks. Vnnigs s vdg inforsjon nøy og sjkk også nsidn vår www.fundop.no d dn nys øypbskrivsn, vrinærinforsjon og rgr. Vi ønskr dg n god

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vdlgg 1 sid 1 av 5 Hådbok Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vrsjo mars 2005 rstattr vrsjo juli 1997 Omfag Jord ka bstå av t miralsk matrial, orgaisk matrial llr bladig av diss.

Detaljer

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud Nr. 2 Fbruar 2016 21. årgag Itrvjut Brg kio Svømmtilbud I o h ld Kjær lsr! Vil du vær md å das? Ellr dra på diskotk? Ellr kaskj du vil svømm? io k Brg Daskamp Faa og Ytrbygda Dt r litt av hvrt å dlta på,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser.

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser. D da Vår rfras Vår sasbhadlr Drs da Drs rfras gby, lf. 33 41 25 00 I hhld il lis 1 av 5 Arivd 422 Krav sir påfylligsardig, raspr g rig av ballasj fr bial il alhlfyr pisr. Dirra fr safssirh g brdsap (DSB)

Detaljer

Ta meg med hjem! Play-Doh tips og moro LEK OG LÆ NYE KREATIVE PROSJEKTER SOM GIR MANGE TIMERS GOD LEK FOR DEG OG BARNET DITT MER!

Ta meg med hjem! Play-Doh tips og moro LEK OG LÆ NYE KREATIVE PROSJEKTER SOM GIR MANGE TIMERS GOD LEK FOR DEG OG BARNET DITT MER! Play-Doh tips og moro Y KRV PROJKR OM GR MG MR GOD LK FOR DG OG BR D LK OG LÆ MD O R D B FR B GG V ÅP, RDR. OG MR! JYR O R B V K a meg med hjem! 05 Hasbro. Med enerett. K L B R U G GR < ORM V KLK FRGR

Detaljer

Geologiske hovedtrekk

Geologiske hovedtrekk Glisk hvdrkk 74 72 7 68 66 2 EGGA- KANTEN TROMS II Trmsø Harsad Vsrål Narvik 25 2 Lf 1 NORDLAND VII Bdø VESTFJORDEN NORDLAND V Sadssjø NORDLAND VI 5 1 Srukurli Fiur 3. Ladmrådr havbu i d mråd sm iår i

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad.

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad. 58 Ø ø BRM jø Pj G j U S F W 1 S hø jø ø F W P h MLJØMRKT 1 89 TRYKKR S / F æ D T jø h h h L h D ø c ø j j h W æ h O jæ j ø æ W RV19 h F S jø c 1 h h KOMMUKSJO TOG: F j Ø h O S M H S BUSS: H h W B S F

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Tiltakstypenavn. MT 324 Problemkartleggin. MG4 Fisketiltak Genbank Gjennomf ørt. MT 324 Problemkartleggin g MT1

Tiltakstypenavn. MT 324 Problemkartleggin. MG4 Fisketiltak Genbank Gjennomf ørt. MT 324 Problemkartleggin g MT1 Vd 1 Titkspom - Ovsikt ov føs titk o mijømå fo di uik vssføkosmt. Fi oppysi om d iskid vssføkomst kjm fm i kk t ut på http://www.vpot.o/hovd.spx?m=60403&mid=3653302. Dtut vt t i i dtbs V-tt. Vssfø komst

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18)

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18) Ufosk by som aldi fø. Bylødag 19.11.11 Føskommd lødag ha mag av buikk i by ksa god ilbud, o som skal gjø d spsil hygglig å bsøk Lillsøm. I illgg ha by magfold å ilby å d gjld buikk, caf, saua, usd, kus,

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter Hvag b m my 6 so ps u på fs Nå u v ps på so uvalg av fs og sally m oppl 35% 46% 28% 47-50% 9 o.ps 18,,/ o.ps 74,/g p pos Fs svol Eloao juc Po fa fsvas 1,5 l, appls/pl/foos(6,/l) 2 g, Asx. Ba, Pmpll (9,95/g)

Detaljer

Knøttene: Med barnet i sentrum

Knøttene: Med barnet i sentrum Knttene: Med brnet i sentrum Om oss: Læringsverkstedet Knttene brnehge er en 2-bse brnehge, med 5 lders-delte brnegrupper. Brnehgen er privt og hr c 110 plsser. På Knttene legger vi vekt på: Omsorg/vennskp

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

Løsningsforslag til øving 11

Løsningsforslag til øving 11 OPPGVE Kommnar: Høgskoln Gjøk d. for kn. øk. og ldls amakk Løsnngsforslag l øng ll nkn r løs md "Ubsm koffsnrs mod" sl om også knn a bn Lagrangs mod. a ODE:. d nalbnglsr: ( ( Homogn løsnng: ( Ds. løsnngn

Detaljer

LEILIGHET NR. OSU BOLIGER BARCODE B13 729 K-AA0203 G/BNR: 234/80 KONTRAKT MERK:

LEILIGHET NR. OSU BOLIGER BARCODE B13 729 K-AA0203 G/BNR: 234/80 KONTRAKT MERK: MRK: Tegningen er veiledende. vvik fra viste løsninger, samt realer er regnet ihht S3940:22. real er regnet ekskl. utvendig R. LKOG 4.8 m² 11.5 m² KJK/OPPHOL 19.3 m² 4.2 m² TR 3.0 m² KOVKTOR/RITOR ILLUSTRRT

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Kompetansevurdering av MTS utøver

Kompetansevurdering av MTS utøver Norwgin Mnhstr Trig Group Komptnsvurring v MTS utøvr Tortisk l Hvrt spørsmål i tt skjm står v t utsgn ttrfulgt v fm yttrligr uttllsr. Hvr v uttllsn kn vær snn llr usnn. Kryss v snn / usnn for hvr uttlls.

Detaljer

Emnekode: LO270 B. Dato: 27.05.04 Eksamenstid: 09.00 - - I ~ ~ ~~ ~ k.. Enkel ikke-programmerbar kalkulator

Emnekode: LO270 B. Dato: 27.05.04 Eksamenstid: 09.00 - - I ~ ~ ~~ ~ k.. Enkel ikke-programmerbar kalkulator G høgskolen i oslo nne: Mterillære og husbyggingsteknikk Gruppe(r): BC, BB ogtba Emnekode: LO270 B Fglig veiieder:- Morten Opshl. Dto: 27.05.04 Eksmenstid: 09.00 - Eksmensoppgven består v: r- : -- Antll

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S

M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S M iljø b il G re n la n d A S M iljø In n o v a s jo n A S G a s s E n e rg i k o n fe ra n s e, 1 0. J u n i 2 0 0 9 E v a S o ls k jæ r B o x a s p e n In n h o ld O m M iljø In n o v a s jo n C O 2

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Eirik Nordvik OPPRETTET AV. Joacim Olsson

OPPDRAGSLEDER. Eirik Nordvik OPPRETTET AV. Joacim Olsson OPPDRAG Kvislatut, - Lvagr kou OPPDRAGSNUMMER 281020 OPPDRAGSLEDER Eirik Nordvik OPPRETTET AV Joaci Olsso DATE 20.06.2013 GEOTEKNISK VURDERING KVISLATUNET VERDAL Ildig Swco Norg AS r gasjrt av Kvro AS

Detaljer

Fonnanipa. Klungerdale. Storafjellet. Kloppabekken. Kvitingen. 28.88 km² Nedsta. 328 Kleivavatnet. Kvitingsvatnet. Kleivane 371 368-334 477

Fonnanipa. Klungerdale. Storafjellet. Kloppabekken. Kvitingen. 28.88 km² Nedsta. 328 Kleivavatnet. Kvitingsvatnet. Kleivane 371 368-334 477 Høgv 1101 L Nd v N rdv Mød r S 794 Su G rrd p Fj 964 Sh u j S Kr Hjr å Brj 502 Vfj 435 1 530 Svrrg Urd v: T 2 000 Mr Eg 637 Lud 448 Kpp 656 P 7050, 5020 Brg BKK Prduj AS, 704 Hrhug dr 5 N Ovrr 357 GåArv

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

Årsplan for 2. trinn, Dalgård skole 2012-2013 Uk e

Årsplan for 2. trinn, Dalgård skole 2012-2013 Uk e Årspla for 2. tri, Dalgård skol 12 13 Uk 34 35 Tma Norsk Matma tikk God start Lsbøk Bokstavhus Stavskrift Høyfrkvt Stig Rimig Skrivig Rptisjo av lyd, bokstav Søkls Arbid på PC md pdagisk prramvar Tallija

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

SOMMERTID! 5.900,*Prisen gjelder ved utskifting av eksisterende klosett. Inkluderer eventuelle

SOMMERTID! 5.900,*Prisen gjelder ved utskifting av eksisterende klosett. Inkluderer eventuelle SOMMERTID! r i d d a ø b r s! s b D Usil i vår bu all ikkr! 11.990,- Showrama 8-5 4.490,- Dusjkabi. 90x90 cm. Klar glass/hvi profilr. Lvrs md hvi avagbar fropal. Høyd 222-225 cm. Eksra brd døråpig. Ikludr

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt

Røkt svinekam/ sommerkoteletter. fra ferskvaredisken -30% Stranda spekemat fra varmeskapet. ord.pris 19,9023,50/krt Hdn bd md mny 46-53% Rø snm/ sommol od.ps 74,84,/ f fsdsn jld Tlbd -onsd mnd 55% 7 od.ps 17,/s Nyll yllnlå Gndos Snd spm f msp so l so l % 50-57% GJELDER HELE APRIL 1 od.ps 32,/s GRØNNSAKER OG URTER od.ps

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e

Detaljer

RESULTATER - BERG IL/REMA 1000-RITTET - 14. MAI K 17-29 34 km. RESULTATER BERG IL/REMA 1000-RITTET - 14. MAI M 17-29 34 km

RESULTATER - BERG IL/REMA 1000-RITTET - 14. MAI K 17-29 34 km. RESULTATER BERG IL/REMA 1000-RITTET - 14. MAI M 17-29 34 km K 17-29 Klasskod Klassav Plass Startr Ettrav Forav Klubb 1 339 B Jacobs Igrid Hald CK K17 K 17-29 1:16:15:00 2 531 Thu Sara SK K17 K 17-29 1:28:16:00 3 680 Js Sti Thrs K17 K 17-29 2:14:00:00 4 508 Solbrkk

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukns tilbudsavis fra Hvordan blar man i tilbudsavisn? For å bla i tilbudsavisn så klikkr du ntn i t av hjørnn, llr du kan klikk på piln nd på mnylinjn. S nærmr på produktn? Du kan zoom inn på produktn

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV Cppla n italinsk familibdift md lang tadisjn i å pdus t bdt utvalg av kvalittsmatva. Røttn vå stkk sg hlt tilbak til 1908. Da statt Cppla-familin md sving g mat- g vinhandl i Mcat San Svin i byn Saln.

Detaljer

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Uks ilbudsavis fa Hvoda bla ma i ilbudsavis? Fo å bla i ilbudsavis så klikk du i av hjø, ll du ka klikk på pil d på mylij. S æm på poduk? Du ka zoom i på poduk vd å klikk på poduk md mus, fo å zoom ilbak

Detaljer

Parkering 48 stk m2. Gard. 30 m2 28 m2. Sykkelp. 90 stk. Kontor. Lager 593 m2. Kontor 892 m2. kontor m2

Parkering 48 stk m2. Gard. 30 m2 28 m2. Sykkelp. 90 stk. Kontor. Lager 593 m2. Kontor 892 m2. kontor m2 7 7 2 9 8 7 7 7 2 9 77 9 7 7 2 9 8 7 8 7 4 4,4 : 7 7 2 9, 77 9 7 7 2 9 5 m2 ager 59 m2 Parkering 48 stk HC HC HC Sykkelp. 9 stk 4 kontor 4 m2 Gard. m2 28 m2 5 8 9 4 Mulig inngang 7 7 2 9 7 7 2 9 7, Parkering

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Uks tilbudsavis fra Hvorda blar ma i tilbudsavis? For å bla i tilbudsavis så klikkr du t i t av hjør, llr du ka klikk på pil d på mylij. S ærmr på produkt? Du ka zoom i på produkt vd å klikk på produktt

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer