ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!"

Transkript

1 Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin a m t rk y t S

2

3 ENKELT Enklt å bli utlir Å li ut hytta gjnnom HafjllKvitfjll Booking r nklt. Alt du trngr å gjør r å fyll ut n utlikontrakt. Profsjonll fotograf lagr t innbydnd utliprospkt på nttsidn. HafjllKvitfjll Booking administrrr og bkostr også salgsarbid, markdsføring, inngåls av liavtalr, fakturring, innkrving av utliinntktr, utlvring av nøklr og vanlig rnhold ttr avris. Liinntktn utbtals dn 20. i måndn ttr utlipriodn. Ny nttsidr og onlin booking, samt ny nttsidr for Hafjll og Kvitfjll. D ny nttsidn frmstår som modrn og brukrvnnlig, og r tilpasst all nhtr (mobil, nttbrtt, stasjonær). Srvictam HafjllKvitfjll Booking r n hlårsbdrift md motivrt mdarbidr. Tamt bstår av dyktig og srvicinnstilt ansatt md god lokalkunnskap og lang fartstid i rislivsbransjn. Markdsføring HafjllKvitfjll Booking r hlid av Alpinco. Alpinco har t ffktivt salgs- og bookingsystm for dstinasjonns aktivittstilbud og ovrnattingsbdriftr. Markdsavdlingn r styrkt md flr mdarbidr. Markdsbudsjttt går til å markdsfør Hafjll og Kvitfjll som dstinasjonr og drmd utli av utliobjktr. Dt stts btydlig rssursr inn i markdsføringn for å oppnå godt og jvnt blgg ssongn gjnnom.

4

5 TRYGT Slskapt I 2013 bl HafjllKvitfjll Booking AS kjøpt opp av Alpinco AS. Drmd har slskapt n trygg og solid irstruktur. Målt r fornøyd gjstr som kommr tilbak år ttr år, og drmd stabil inntkt for utlir også i lavssong. Vask og vdlikhold HafjllKvitfjll Booking har dyktig og grundig rnholdsmdarbidr md mang års rfaring. Dt r viktig å hold høy standard på rngjøringn båd for å bvar utlinhtn, og for at gjstn skal ha dt bkvmt. For å bdr ivarta dtt r sluttrngjøring obligatorisk. All nhtn vasks og sjkks ttr hvrt opphold. HafjllKvitfjll Booking tar også gjrn husvaskn for dg. Vaktmstr I tillgg til bookingavtaln tgns n srvicavtal for vaktmstrtjnstr. I srvicavtaln inngår forbruksmatrill samt løpnd vaktmstrarbid. HafjllKvitfjll Booking har gn vaktmstr som utførr forfallnd innvndig vdlikhold. I tillgg kan vi ta på oss annt vdlikholdsarbid på forspørsl. Gjstn HafjllKvitfjll Booking markdsførr sg mot familir og gruppr i Svrig, Danmark og Norg. Gjstn r i hovdsak barnfamilir og vi har n aldrsgrns for utli på 22 år. D størr hyttn lis gjrn ut til firmar i forbindls md kurs og konfransr. Dtt førr også md sg t bhov for mindr nhtr i tilknytning til d stor for å få flr sngplassr.

6 19 FERSKVANN.NO / FOTO: ESBEN HAAKENSTAD antall mtr fra hytta til alpinløypa drømmtomtr for salg Mostrtoppn r kanskj Norgs mst attraktiv hyttflt. Områdt tronr på toppn av Hafjll md prfkt bliggnht for alpint, langrnn og trrngsykling. bst på langrnn bst på alpint bst på trrngsykling Rtt utnfor hyttdørn på Mostrtoppn går lysløypa som ldr ut i Birkn-trrngt. Et løypntt som gang på gang har blitt kårt til Norgs bst. Hafjll og Kvitfjll utgjør sammn Norgs størst skidstinasjon. Mostrtoppn liggr i knutpunktt på toppn av Hafjll-gondoln. Hafjll har dt som kanskj r Europas bst downhill-sykklanlgg, i tillgg r dt t unikt nttvrk av sykklstir i fjllhimn rtt utnfor hyttdørn. For visning kontakt: Stin Plukkrud m: Mglr: Bnt Stubbrud DNB Eindom m: post:

7 LØNNSOMT Inntjningspotnsial I gjnnomsnitt tjnr ir circa kronr pr sng pr år, vd hlårsutli. Anslagt varirr md standard, bliggnht, irns gn bruk og svingningr i markdt. HafjllKvitfjll Booking formidlr i utgangspunktt korttidsli, mn dt kan også inngås gn avtal om lngr liforhold i samråd md ir. Dt stts nå inn kstra rssursr for å øk blggt og inntktn for irn. Egn bruk Som ir vlgr man slv hvilk priodr man ønskr å bruk sin nht. Egn bruk i høyssong gjør naturligvis at man går glipp av n størr utliinntkt nn i lavssong. Eir bstmmr priodn for gn bruk i god tid før ssongstart. Drsom hytta r ldig i ssong r dt slvfølglig også mulig å bnytt hytta slv. Forpliktlsr Eir av nhtn btalr slv vanlig driftskostnadr, som forsikring, strøm, vntull krav om brannsikring/brannvarsling, oppvarming, skattr og offntlig avgiftr, rnovasjon og TV-lisnsr. Eir r også ansvarlig for all offntlig krav og avgiftr som mått komm og som brørr utlivirksomhtn. B om vår standard avtal for flr dtaljr. Fordlr for dg som hyttir Som utlir i HafjllKvitfjll Booking får du nyt godt av t mgt attraktivt fordlsprogram md blant annt mulightn til å kjøp Platinakortt for hyttir. Vnnligst ta kontakt md oss for mr informasjon. Utli hl årt Hafjll og Kvitfjll r non av Norgs størst dstinasjonr. Alpint r i hovdfokus på vintrtid. På sommrn r dt gondoln, utfor- og stisykling, Maihaugn, Lillhammr by og Hundrfossn familipark md ovr bsøknd som gnrrr mang gjstdøgn. Utbtaling Som utlir i HafjllKvitfjll Booking får du gn irtilgang til ovrsikt og rapportr om din nht på vår hjmmsidr. På vår nttsidr kan du følg md på utli og inntkt. Oppgjørt r klart dn 10. i påfølgnd månd og blir utbtalt til ir dn 20.

8 La oss gi dg t tilbud på utliformidling. Utli kan finansir din drøm om gt fristd i Hafjll llr Kvitfjll. TIPS TIL Å LYKKES MED UTLEIE Vlg intriør og utstyr md god kvalitt Vlg kjnt kvalittsmrkr på brun- og hvitvarr Når du lir ut r brukn hardr nn om du bar bnyttr dn slv. Drfor r dt viktig å ha invntar som tålr utli. Skal du ha fm llr flr sngplassr anbfals to bad, bgg md dusj. Vi står gjrn til disposisjon om dr ønskr å bnytt vår komptans. hafjll.no/kvitfjll.no Hafjll /Kvitfjll r n dl av Visit Lillhammr Turistorganisasjonn for Nord- og Midt-Gudbrandsdaln samt Lillhammr-rgionn. Kontakt oss på llr ring Frskvann.no. Foto: Hans Kristiansn, Vgard Bri og Esbn Haaknstad Drømmr du om å bygg llr kjøp?

Fordelsprogram for utleiere Ny online booking Nye hjemmesider Styrket vaktmesteravdeling. Utleie av fritidseiendom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

Fordelsprogram for utleiere Ny online booking Nye hjemmesider Styrket vaktmesteravdeling. Utleie av fritidseiendom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Fordelsprogram for utleiere Ny online booking Nye hjemmesider Styrket vaktmesteravdeling Utleie av fritidseiendom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! ENKELT Enkelt å bli utleier! Det er enkelt å leie ut hytta

Detaljer

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1280000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Bugøyfjord garasj Kort sagt - Garasj ogsandlagr - Ca 65 km fra Kirkns - Romslig tomt på ca 10 mål - God liinntktr

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL Matrikkelnr. Gnr. 1 Bnr. 206. Dato for befaring 05.12.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Arnt Fagrli Arnt Fagrli Svnningdal, 8680 TROFORS Tlf: 94814000 Faks: 75182436 E-post: arntfagrli@arntsvrdnno VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adrss Finnmomyro, 8691 HATTFJELLDAL

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Panter for millioner

Panter for millioner 4. årgang Nr. 2 18. januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

nucleus.no ÅRSMELDING 2010 www.mediebedriftene.no

nucleus.no ÅRSMELDING 2010 www.mediebedriftene.no nuclus.no ÅRSMELDING 2010 www.mdibdriftn.no SKJEBNETID FOR MEDIEBRANSJEN INNHOLD Mns 2009 var t prøvlsns år for mdibransjn ttr å ha blitt rammt hardt og brutalt av finanskrisn, vil 2010 kunn bli huskt

Detaljer

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv nr. 7 august 2012. Årgang 12 Krmmrtorg matmarkd NæriNgsliv. Fra Liv i Lirn i juni. Max Ivan bød på smaksprøvr og solgt Eidskog-produktr Vindur produsrt i gamml stil Vår produksjon omfattr dørr og vindur

Detaljer

NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Nrauran Kort sagt - Innholdsrik næringsindom - God liavtal - Bliggnd rtt vd E6 SANDLAGER Boligtyp Næringsbygg Eirforhold

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9 mai 2011 Ny dsignmssig gnistrkr fra HP Ls mr på sid 8-9 2 Oppgradr til Wirlss-N md NETGEAR! NETGEAR r n av vrdns ldnd lvrandørr av nttvrksproduktr til små og mllomstor virksomhtr. I drs portfølj finns

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5 Vllykkt: Odd itan Hodjgrn «å ht, så ht» æringslivstoppn fortalt BI-studntr hvordan man klatrr på karrirstign. Björn osnström (41) busar frmdls. På oktobrfst i ydaln bl han møtt av kort tyrolrskjørt. portasj,

Detaljer

Solid økning etter krisen

Solid økning etter krisen STØRST I SKEDSMO, LØRENSKOG OG ULLENSAKER! Opplag 44.000! 4. årgang Nr. 20 12. juni 2013 Tma: trning og livsstil Klart for byfst I dag startr byfstn i Lillstrøm. Robrt Skrolsvik (tv) og Bjørn Sandbrg sr

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA 41-51 (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn

Detaljer