MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene"

Transkript

1 MDG Brg - altrativt bybudsjtt 2015 Rvisjo av budsjttforlik mllom Høyr, Frp og støttparti Økt itktr og midrutgiftr Eidomsskatt Rdusr kosultbruk Møthoorar Kutt i studiturr for politikr Rdusr politikrlø Bruk av vidokofrasr frmfor risig Kutt i tjstkjøp fra Busiss Rgio Brg Ergisparig Isparig sksjo for iformasjo og dlggls av Brgsr Effktivisrig av ikjøp kr Eidomskatt: Skatt blir i dtt budsjttt satt til 5 promill md t bufradag på kr. Mrutgiftr (drift) KHSO KOPP KFIN KKIN KMBY +85,225 mill +22 mill +6,91 mill +4,295 mill +26,65 mill 145,08 mill Ivstrigsprogrammt

2 Prosjkt/tiltak KMBY KFIN KOPP KKIN KHSO ENDRINGER I INVESTERINGER I ØKONOMIPLANPERIODEN +86 mill +68,09 mill +46 mill +40 mill +6 mill 246,09 mill Vi udrstrkr at all ivstrigr søks dkkt i vd økt mritktr llr via ksistrd mulightr ut at kommu tar opp y lå. KFIN Tabll for kltståd målforslag til driftsbudsjtt/ økoomiplas driftsdl Tjst -områ d Vrbal bskrivls av mål Målmtod/-idik ator Tallfstig av mål for budsjttår t (2015) Tallfstig av mål i utgag av økoomi-pl apriod (2018) Votrig 1 Ladstrøm Dkig for frg og Hurtigrut. Frmm t Tabll for kltståd tallforslag til ivstrigsbudsjtt / økoomiplas ivstrigsdl

3 Tjst priod Vrbal bskrivls av tiltak Evt forslag til i økoomipla / prosjkt llr / y idkig Votrig 1 Brg og Omlad Havvs 2015 Ladstrøm +30 mill Frmmt Ergimrkig +5 mill Frmmt Ergispartiltak +31 mill Frmmt Omlggig til fri programvar +2,09 mill Frmmt +68,09 mill Tabll for tallforslag til driftsbudsjtt / økoomiplas driftsdl Tjst økoomipla Vrbal bskrivls av tiltak / tjst ramm-budsjt t til aktult tjstom-råd Ørmrkig av midlr ifor forslått ramm-budsj tt Evt forslag til idkig 2015 Fairtrad-by gjopprtts Gjopprtt bydlsstyrr mill Økologisk ikjøp +2 mill Støtt til dyrvrorgaisasjo r +10 mill Møthoorar -1,34 mill Rdusr politikrlø -5 mill

4 Kutt i studiturr for politikr -4 mill +6,91 mill KMBY Tabll for kltståd målforslag til driftsbudsjtt/ økoomiplas driftsdl Luftkvalitt i havområd: Brg kommu gjomførr i 2015 systmatisk målig av luftkvalitt i havområdt i cruisssog. D bør ikludr målig av partiklr og N02. Tjst -områ d Vrbal bskrivls av mål Målmtod/-idik ator Tallfstig av mål for budsjttår t (2015) Tallfstig av mål i utgag av økoomi-pl apriod (2018) Votrig 1 Bdr luftkvalitt i Brg 2 10 d Luftkvalitt i havområd Atall dagr md rød vrdir på luftmålig Målig av partiklr og N02 i havområdt i cruissog 0 0 Frmm t Frmm t Tabll for kltståd tallforslag til ivstrigsbudsjtt / økoomiplas ivstrigsdl Oppgradrig små rsalgg: For d midr algg r dt søkt om utsttls av oppgradrig til priod MDG vil frmskyd arbidt md oppstart i 2015, slik at d blir frdig i 2017.

5 Haikstopp: MDG vil ha haikstopp på utvalgt stdr i Brg. Dr r dt plass til stopp, og iformasjo om trygg digital haikløsigr Utrd ikk-kommrsill boligstiftls: Boligpris har økt til rkordhøyd d sist år, md dt rsultat at stadig flr fallr utfor boligmarkdt og drfor trgr hjlp utfor markdt. Om ikk drastisk tiltak stts i vrk for å motvirk d utviklig vil dtt drfor bli gradvis dyrr i år som kommr. MDG rkjr at boligmarkdt ikk fugrr slik forutstt i d statlig boligpolitikk, og at mag lidr pga. dtt. MDG forslår å skap ikk-kommrsill boligstiftls som skal bygg rimlig utliboligr for å motvirk stadig dårligr boligforhold for bys bfolkig. D boligstiftls ka ta ovr bolig BBB i dag har asvar for, og motvirk forslummig av boligr for vaskligstilt Tjst økoomipla Vrbal bskrivls av tiltak / prosjkt llr / y Evt forslag til idkig Votrig Sykklvir og -parkrig Bymøblr og offtlig toalttr / bysyklr + 30 mill Frmmt +10 mill Frmmt Trygg skolvir +30 mill Frmmt Kollktivflt og ifartsparkrig Køprisig Frmmt Fisktrapp vd Hopsfoss +4 mill Frmmt 6 10 a 2015 Haikstopp +1 mill Frmmt

6 7 10 d 2015 Prosjktstøtt forybar rgi 2015 Utrdig ikk - kommrsill boligstiftls +6 mill Frmmt +5 mill +86 mill Tabll for tallforslag til driftsbudsjtt / økoomiplas driftsdl Saksbhadligstid i byggsakr: Vi forslår 2 mill kr for å rdusr saksbhadligstid på plaarbid, boligr, ærigsbygg tc. Grø tat: Oppgradrig av parkr og grøtalgg, ikludrt oppgradrig av Ortupark 9,5 mill Tjst økoomipla Vrbal bskrivls av tiltak / tjst ramm-budsjt t til aktult tjstom-råd Ørmrkig av midlr ifor forslått ramm-budsj tt Evt forslag til idkig 10 b 2015 Saksbhadligstid i byggsakr 5 a 2015 Aktiv luftmålr i sødr bydl 10 d 2015 Vrakpat på gaml olj- og vdovr 18 b 2015 Kildsortrig på offtlig bosspa +2 mill mill +3 mill

7 10 c 2015 Grø tat +10 mill 10 d 2015 Miljøorgaisasjor +1 mill Sykklvikotor +5 mill +26,65 mill KHSO Tabll for kltståd tallforslag til ivstrigsbudsjtt / økoomiplas ivstrigsdl Tjst økoomipla Vrbal bskrivls av tiltak / prosjkt llr / y Evt forslag til idkig Votrig 1 03 a 2015 Trådløst tt på sykhjm 2 04 a 2015 MO-str md brukrrom i strum +1 mill Frmmt +5 mill Frmmt +6 mill Tabll for tallforslag til driftsbudsjtt / økoomiplas driftsdl Utvikligshmmd: MDG vil gjopprtt omfagt av tildlig av tjstr til utvikligshmmd. Rvrsr kutt fra byrådt i aldrsomsorg: Frys gbtalig for bbor på sykhjm og aldrshjm

8 Tjst økoomipla Vrbal bskrivls av tiltak / tjst ramm-budsjt t til aktult tjstom-råd Ørmrkig av midlr ifor forslått ramm-budsj tt Evt forslag til idkig Liborforig, driftstilskudd b 2015 Økt sosialsatsr +30 mill 4 b 2015 Gjiførig av 80%-rgl 03 a 2015 Økt bmaig i ldromsorg 03 c 2015 Tjstr til utvikligshmmd +10 mill +20 mill +25 mill +85,225 mill KOPP Tabll for kltståd tallforslag til ivstrigsbudsjtt / økoomiplas ivstrigsdl Tjst økoomipla Vrbal bskrivls av tiltak / prosjkt llr / y Evt forslag til idkig Votrig Oppussig av skolr +46 mill Frmmt +46 mill Tabll for tallforslag til driftsbudsjtt / økoomiplas driftsdl

9 Tjst -områd økoomipla Vrbal bskrivls av tiltak / tjst ramm-budsjt t til aktult tjstom-råd Ørmrkig av midlr ifor forslått ramm-budsj tt Evt forslag til idkig 05 a 2015 Skolhlstjst +4 mill 1 b 2015 Økologisk skolfrukt +2 mill 1 b 2015 Flr lærrstilligr +16 mill +22 mill KKIN Tabll for kltståd tallforslag til ivstrigsbudsjtt / økoomiplas ivstrigsdl Tjst økoomipla Vrbal bskrivls av tiltak / prosjkt llr / y Evt forslag til idkig Votrig 1 13 c 2015 Trigs- og lkapparatr i offtlig parkr Fllsalgg for størr idrttshall og kulturhus i Fylligsdal Adr ivstrigr/ vdlikhold på idrttsalgg 4 N07 b 2015 Prosjktrigsmidlr kulturhus i Åsa +2 mill Frmmt +26 mill Frmmt +8 mill Frmmt +4 mill Frmmt

10 +40 mill Tabll for tallforslag til driftsbudsjtt / økoomiplas driftsdl Vi vil gi ,- mr til Raptusfstival. Støttbløpt har aldri blitt idksrgulrt for d 18 år gaml fstival. Tjst økoomipla Vrbal bskrivls av tiltak / tjst ramm-budsjt t til aktult tjstom-råd Ørmrkig av midlr ifor forslått ramm-budsj tt Evt forslag til idkig Raptusfstival b 2015 Rdusr btaligsadl på kulturskol +2 mill Stiftls Brygg a 2015 Kust i byrommt +1,5 mill 12 d 2015 Sødagsåp bibliotkr i bydlr 2015 Kutt i tjstkjøp fra Busiss Rgio Brg +3,2 mill -2,5 mill +4,295 mill

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nor og Uvdal kommu Møtikallig Saksr: 47-49 Utvalg: Hovdutvalg ærig, miljø og kommualtkikk Møtstd: Kommustyrsal, Rødbrg Dato: 9.1.214 Tidspukt: 9: Saks dokumtr liggr til gjomsy på skrtærs kotor. Evtult

Detaljer

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring MAGASI FOR STIFTELSE BERGE IAKOISSEHJEM R 2 2012 47. ÅRGAG Trj St Edvards blir psjoist Haraldsplass iakoal Høgskol Haraldsplass iakoal Sykhus Gars Ugdomsstr Str for Livsmstrig Solli Sykhus 2 Haraldsplass

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Høsten 2009. Yrke og utdanning. Data. Kultur og fritid. Språk. Folkeuniversitetet høsten 2009

Høsten 2009. Yrke og utdanning. Data. Kultur og fritid. Språk. Folkeuniversitetet høsten 2009 Høt 2009 Yrk og utdaig Data Kultur og fritid Språk 1 Folkuivrittt høt 2009 DR øm HV A KU M DU LT E O R G FRUR O ITI KU M A D NN E ord ikt Sot hor tab dla ra 3 og d ll 8 Ak, øy YR UT KE O DA G M t N Pda

Detaljer

Norsk fagkongress i. ergoterapi E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N K U N N S K A P S B A S E R T

Norsk fagkongress i. ergoterapi E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N K U N N S K A P S B A S E R T Norsk fagkogrss i rgotrapi K U N N S K A P S B A S E R T E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N Program Brg, 21-23. oktobr 2009 Ihold Vlkomm til Brg vd ordførr i Brg kommu 3 Vlkomm

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3.

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3. Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Pålydnd Gjnværnd løptid (år) Kupong Kurs 1 1 1 16,75 1 1 11,7 1 8 111,1 1 4 6 15,8 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 11 = 16.75 R. 1 + 11 = 11.7 =.975 R = ln.975 R =. R =.,

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

Solid økning etter krisen

Solid økning etter krisen STØRST I SKEDSMO, LØRENSKOG OG ULLENSAKER! Opplag 44.000! 4. årgang Nr. 20 12. juni 2013 Tma: trning og livsstil Klart for byfst I dag startr byfstn i Lillstrøm. Robrt Skrolsvik (tv) og Bjørn Sandbrg sr

Detaljer

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen.

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen. Voss-Ostrfjordn Vassrgion Hordaland vassområd, lokal tiltaksanalys jan.2014 Voss- Ostrfjordn vassområd Lokal tiltaksanalys, ndlg vrsjon 10.4.2014 1 www.vannportaln.no Forord I Voss-Ostrfjordn vassområd

Detaljer

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN 1 AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN Avsluttnd rapport Utsjoki kommun 2 Prosjktldr Päivi Salminn SAMMENFATNING Utviklingsprosjkt i sosial- og hlstjnstr

Detaljer

KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi):

KR. 1 990 000. Blokkleilighet: 98 m² 91 m². MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): VEDLEGG VERDITAKST Marikkl: Gnr 41: Bnr 784, bnr 1437, bnr 1438, bnr 1503 Andr oppl: Lilnr: 56/140 Andlsnr: 1930 Kommun: 1804 BODØ KOMMUNE Bgnls: Galnåsmyra borslag Orgnr 956293413 Adrss: Galnåsmyra 25B,

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5 Vllykkt: Odd itan Hodjgrn «å ht, så ht» æringslivstoppn fortalt BI-studntr hvordan man klatrr på karrirstign. Björn osnström (41) busar frmdls. På oktobrfst i ydaln bl han møtt av kort tyrolrskjørt. portasj,

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Panter for millioner

Panter for millioner 4. årgang Nr. 2 18. januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA 41-51 (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn

Detaljer

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv nr. 7 august 2012. Årgang 12 Krmmrtorg matmarkd NæriNgsliv. Fra Liv i Lirn i juni. Max Ivan bød på smaksprøvr og solgt Eidskog-produktr Vindur produsrt i gamml stil Vår produksjon omfattr dørr og vindur

Detaljer

Politisk behandling NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS UNDERKJENNING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV 12.12.2013

Politisk behandling NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS UNDERKJENNING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV 12.12.2013 NOTODDEN KOMMUNE Politisk behandling Behandlet i KOMMUNESTYRET Sak nr: 20/14 Møtedato: 20.03.2014 Arkivsak: 14/230 SAKSPROTOKOLL ÅRSBUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-2017 NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer