DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015"

Transkript

1 DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 015 Vdg finnr du vikig inforsjon o din dks. Vnnigs s vdg inforsjon nøy og sjkk også nsidn vår d dn nys øypbskrivsn, vrinærinforsjon og rgr. Vi ønskr dg n god ris i Røros og sr fr i å ønsk dg vkon! Rgisrring, skrri og buikk Skrri bir på Idrsprkn Ho, Ør på Røros. S progr for åpningsidr. Hr vi d også vær n Fundøpsbuikk hvor du kn kjøp kr, srgid- og åfsbir, ngngsisns og uik Fundøpsffkr. Vi ibyr også kjøp v Cnikur br og Cnikur Pro i spsipris. Idrsprkn hos kfri vi vær åpn for srvring når skrri r åpn, og vi h døgnåpn srvring i forbinds d ågng. Vi nbfr å bruk Idrsprkn so vår øpskfé. Srn A 3 øpn srr i Kjrkg i Røros snru. Oppsing bir i Brgnnsg og på Mpssn. A spnn vi få hjp v ATV og nnskpr i forbinds d srn. Mr inforsjon på kjørrøn. Mågng A 3 øpn vi h ågng vd vvoirn so ss opp på idrspssn vd Idrsprkn ho. Hundidnifiksjon / chips Vd rgisrring på Røros å du vr n is d chipnur i hundn i spnn di. Kjørrn r nsvrig for chipping v hundr i spnn, og for å sikr rikig chipnur r skrv på chipis. Drso n hund hr fr chipnur, bør du skriv nd. Dn sk fys u i ksprr, so sk vær d i sdn og so sk vrs i skrri vd rgisrring. Chipis vdg, fy gjrn u hj Srisns / forsikring A norsk kjørr å h n gydig uykks- og nsvrsforsikring for å sr øp. Drso du hr n gydig norsk srisns, gjdr dnn so forsikring. Du kn kjøp ngngsisns fr NHF når du sjkkr inn på Røros. Hvis du ikk hr n NHF isns, å du h n risforsikring r ignnd. Vi hnvisr i NHF hr øk prisn på ngngsisns og dn r nå kr. 00,- for kjørr ovr 17 år og kr. 50,- for d undr 17 år. Ti inforsjon r årsisnsn på kr 300,-/175,-.

2 Vrinærundrsøks I fjor fikk vrinærn svær god ibkdingr på vrinærsjkk før sr. For 015 r d g opp i spnn kosndsfri gjnnogår n kinisk vrinærkonro for v Fundøps øpsvrinærr i forkn v øp. Arniv kn hundspnn frvis n hss so r usd v vrinær r 7. jnur 015. D r n god ndning å få si spørså i rfrn vrinærr og i å bygg opp god srbid d øpsvrinærn. Vrinærsjkkn r gris. T v konk d dgig dr vd spørså vrinærsjkkn, n ikk for v id. Vrinærsjkk gjnnoførs fr irsdg i frdg i forkn v øp, og i bsis i forkn. Dr vi o n pos fr d nk i Dood, dr dr ggr inn ønsk idspunk for sjkk. D so r idig u, vi h fs rnivr å vg o, så hr ønnr d sg å vær rsk u. Nor nd idspunk og ø opp iniu 15 inur før. D r også uig å få hundn sjkk hos gn vrinær innn n priod på 10 dgr før øp. I så if konk Ann Krir, sjfsvrinær, på forhånd og hun vi sørg for vrinærn får nødvndig inforsjon og ppirr so rngs for dnn konron. Mr inforsjon o vrinærjnsn finnr du på Fundøps hjis: Forhåndsbing v bovgif i Søvon D r bovi inn i Søvon. D bir s opp bokss i skrri dr dr kn b vgif kr. 50,- på forhånd, for å sipp kø vd innkjøringn. Husk å gg bobin synig i bin. (D r også bovi i Orkbogn, r info kor sinr) Åpningsgid I år bir d åpningsgid (idigr k bnk) i n vvoir på idrspssn. D bir sor vvook s sn v fr vvor. Bi for kjørr i åpningsgid r inkudr i dkrvgif, n å bsis vd rgisrring på Røros. Eksr bir for hndr, fiir og vnnr kn kjøps i igg. Eksrbir kosr kr. 350,- og kn kjøps fr Fundøps buikk på Idrsprkn Ho. Vi br so ønskr å d på åpningsgid o å d sg på sins 5. jnur 015. D for vi kn pngg n dkr på bnkn. NB! D r bgrns n bir for sg, og d bir førsnn i ø. Måfs Måfs rrngrs også i vvoirn, på s sd so ågng. Bi for kjørr i åfsn r inkudr i dkrvgifn. Kjørr kn hn bi r ågng i Fundøps buikk. Eksr bir for hndr, fiir og vnnr kn kjøps i igg. Eksrbir kosr kr. 80,- og kn kjøps i Fundøps buikk på Idrsprkn Ho fr i ndg 9. fbrur 015. NB! D r bgrns n bir for sg, og d bir førsnn i ø. Dposiu D bir ikk no dposiu å b i år, n for å få bin din i åfsn, å du vr inn ri. Hvis du bryr øp, vrs ri ibk i nærs sjkkpunk. Husk å vr ibk ri. GPS-rckr og idkingschips r kosbr!! Vikig konkr Skrri, Ås Øvrby

3 Løpsdr, Rogr Lgrd Sjfsvrinær, Ann Krir

4 Fundøp 015 progr NB! D kn ko jusringr v progr, sjkk oppdr progr vd rrngnssr Tirsdg 3. fb 07:00 1:30 Vrinærsjkk for spnn gris jns. Møidspunk å vs på forhnd. A dkr or pos o booking v id. Onsdg. fb 07:00 1:30 Vrinærsjkk for spnn gris jns. Møidspunk å vs på forhnd. A dkr or pos o booking v id. Torsdg 5. fb 08:00-18:00 Åpn skrri og buikk / Rgisrring v kjørr kssr. 08:00-18:00 Vrinærsjkk for spnn gris jns. Møidspunk å vs på forhnd. A dkr or pos o booking v id. 13:00-1:00 Kjørrø F00 og F00 Møpik for F00 og F00 kjørr og hndr. D vi bi gjnnogng v rgn, øypbskrivs, hviidsbssn, og inforsjon rund srprosdyrn. Mø på Engsk og Norsk. 1:15-1:00 Kjørrø for førsgngskjørr F00 og F00 Møpik for førsgngskjørr og drs hndr. Mø på Engsk og Norsk. 1:15-17:00 Kjørrø Fjr. Møpik for Fjr. kjørr og hndr. D vi bi gjnnogng v rgn, øypbskrivs, hviidsbssn, og inforsjon rund srprosdyrn. Mø på Engsk og Norsk. 17:30-18:30 Offisi åpningssroni Møpik for F00 og Fjr. kjørr 19:00 :00 Åpningsgid, for dkr, srbidsprnr og d so hr kjøp bi Frdg. fb 07:00-09:00 Innkjøring i oppsingsoråd dkr F00 og Fjr. 08:00-1:00 Åpn skrri / Rgisrring v kjørr - 1:00 :00 kssr. 07:00-1:30 Vrinærsjkk for F00 gris jns. Møidspunk å vs på forhnd. A dkr får n pos o å book id Røros vskh Trøndrbin, Tof Brdsvi, sår Gud big på vggn Røros vskh Trøndrbin, Tof Brdsvi, sår Gud big på vggn Idrsprkn Ho Røros vskh Trøndrbin, Tof Brdsvi, sår Gud big på vggn Vrk, Røros Vrk, Røros Vrk, Røros Lvvo Idrsprkn, undørs Inn i vvoprkn Røros snru Idrsprkn, ho Røros vskh Trøndrbin, Tof Brdsvi, sår Gud big på vggn 09:00-11:00 Forbrds i sr og sdsjkk F00 og Fjr. Røros snru 1:00-13:30 Sr F00 Kjrkg, Røros 13:30 1:00 Sr Fundøp junior Kjrkg, Røros Lørdg 7. fb 08:00-11:00 + ågng for jr. Åpn skrri og buikk Idrsprkn 07:00-09:00 Innkjøring i oppsingsoråd dkr F00 Røros snru 08:00-10:00 Forbrds i sr og sdsjkk F00 Røros snru 11:00-13:00 Sr F00 Kjrkg, Røros kvd Mågng Fundøp Junior Lvvo Idrsprkn Søndg 8. fb 1:00-1:5 Pri- og djsroni Fundøp Junior Lvvo Idrsprkn H dgn Sor kivi på sjkkpunk ngs øyp Mndg 9. fb H dgn Vinnrn v F00 og F00 kjør i å o orgn - vhngig v vær og førforhod. Vi forvnr ng spnn i å i øp v riddg/kvd. Lvvo Idrsprkn

5 H dgn Åpn skrri og buikk Idrsprkn Ho 1:00-1:0 Bosr- og djsroni F00 og F00 Lvvo Idrsprkn Tirsdg 10. fb H dgn Mågng forsr Lvvo Idrsprkn H dgn Åpn skrri og buikk Idrsprkn Ho 17:30-18:30 Prisroni Lvvo Idrsprkn Obigorisk å h på sg srnur for kjørr 19:00-3:00 Avsuningsfs - gris for dkr. Bir hns i Lvvo Idrsprkn Fundøps buikk r ågng. Tiggsbir for hndr, friviig, vnnr c. i NOK kn kjøps i Fundøps buikk Onsdg 11. fb h dgn Mågng forsr Lvvo Idrsprkn 5

6

7 KART OVER RØROS 1. Idrsprkn ho rgisrring, skrri og øpsbuikk r i ho. Mågng og vvoir r på idrspssn vd ho. Åpningssroni og bosrsronir r unfor vvon. Åpningsgid og åfs r i vvon.. Kjrkg Sr Fjr, sr F00, sr F00 3. Vrk Kjørrør 3 M p s s n o UTFYLLING AV SKJEMAENE Vd rgisrring i p skrri rkjnnr hvr kjørr å h s og kspr gjdn rgn, og, d sir i sr og gjnnoførr Fundøp på g nsvr. Dnn rkæringn å kjørr undrskriv sns på kjørrø. s Fundøp Jr-kjørr å h forss undrskrif på skj. A kjørr å h b srkoningn. s f : + A å h vksinsjonssr og ID rking i ordn. D r ingn uighr for å sr drso d ikk r i ordn. Vksinsjonssn vi bi konror v vrinær. 7 Husk NHF srisns/forsikring h M n o, f : Arrngørn vi forbhod sg r i å for ndringr i rgn fr i kjørrø. 7

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

25m. Hovedentréen fra torget leder direkte inn i skjæringspunktet som på gateplan blir en offentlig lobby som

25m. Hovedentréen fra torget leder direkte inn i skjæringspunktet som på gateplan blir en offentlig lobby som MØTEPLSSE TKLYS Indr gårdro ykkprkring POLITIKE TO VOLUMER VOLUME ETRE P KOLLIDERER P RKD utndør gårdro TILLPSSES VOLUME SKPR MØTESPLSSER EL VE G T hovdinngng RÅ DH US PL S SE SOLSID E IDRE VÅGE SITUSJOSPL.

Detaljer

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3.

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3. Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Pålydnd Gjnværnd løptid (år) Kupong Kurs 1 1 1 16,75 1 1 11,7 1 8 111,1 1 4 6 15,8 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 11 = 16.75 R. 1 + 11 = 11.7 =.975 R = ln.975 R =. R =.,

Detaljer

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi Del I Teo re isk ram me verk: Kon sep u ell mo dell for u led ning av egenkapialverdi Arikkelen er forfae av: Sas au o ri ser re vi sor Bjar e M. Jo nas sen Se ni or man ager De loi e S a v a n g e r Han

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig Ovrgrpn i Dn katolsk kirkn 10 Torsdag 8. april 2010 Trondhim i dag: Pnt, skyt til halvskyt, 8 gradr. Lørdag 10. april 2010 Torsdag 8. april 2010 Ls all tidligr lørdagskommntarr på adrssa.no/mningr 13 Grunnlagt

Detaljer

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen.

vassområde, lokal tiltaksanalyse jan.2014 Voss- Osterfjorden vassområde Lokal tiltaksanalyse, endeleg versjon 10.4.2014 www.vannportalen. Voss-Ostrfjordn Vassrgion Hordaland vassområd, lokal tiltaksanalys jan.2014 Voss- Ostrfjordn vassområd Lokal tiltaksanalys, ndlg vrsjon 10.4.2014 1 www.vannportaln.no Forord I Voss-Ostrfjordn vassområd

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

3 l ys 20 0 6 P Å V E G E N SE H ERRENS FRELSE!1

3 l ys 20 0 6 P Å V E G E N SE H ERRENS FRELSE!1 ys P Å 3 20 0 6 V E G E N SE H ERRENS FRELSE! 1 Innh o d Øyne ne som se r 2 Se H e rre ns fre se 3 En sang påje rnb ane stasjone n 8 Kom 10 ys P Å V E G E N Innvie se og ove rgive se 12 nr. 3/2006 Fuste

Detaljer

Du må fremdeles lese alle instruksjonene for å spille CLUEDO på denne måten!

Du må fremdeles lese alle instruksjonene for å spille CLUEDO på denne måten! AL REGLER FOR TO SPILLERE ELLER LAG Du må fremdeles lese alle instruksjonene for å spille CLUEDO på denne måten! Sp For to spille ell lag legg de til spilleglene nedenfor. Hvis de spill med lag, bør de

Detaljer

Flåklypa, tiden før jul. som. Hæ..? ja, nå går det rundt som en enerbærbusk. Bare innbilning! Bare innbilning! Er det noen der?

Flåklypa, tiden før jul. som. Hæ..? ja, nå går det rundt som en enerbærbusk. Bare innbilning! Bare innbilning! Er det noen der? Flåklypa, tiden før jul ja, nå går det rundt som en enerbærbusk rundt som en Hæ..?? Er det noen der? noen..? Bare innbilning! Bare innbilning! Men det er nok best å komme seg i hus Solan? Sku du sett Tsk,

Detaljer

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Fagessay Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Den 26. no vem ber 1942 gjen nom før te noen kvin ner en red nings ak sjon for 14 barn som bod de på det jø dis ke bar ne hjem met i Oslo. Le de

Detaljer

7 løg ner om psy ko te ra pi

7 løg ner om psy ko te ra pi Fag es say 7 løg ner om psy ko te ra pi For skjel len mel lom hva vi psy ko lo ger egent lig gjør og hvor dan vi frem stil ler vår virk som het er på fal len de. For når vi prø ver å imi te re me di si

Detaljer

Bahá í-troen. Innføring i en verdensreligion

Bahá í-troen. Innføring i en verdensreligion Bahá í-troen Innføring i en verdensreligion Av : Fire on the Mountain-Top Bahá í Holy Days Flowers of One Garden Stories about Bahá í Funds Et nytt liv rører seg i denne tidsalder i alle folkeslag på jorden...

Detaljer

Hvor mye koster 10 kurver plommer?

Hvor mye koster 10 kurver plommer? Hvor mye koster 10 kurver plommer? 13 Jeg runder av tallene til 50 kr, 200 kr og 350 kr for å se om jeg har nok! Smart, ikke sant!? Kr 48,- Kr 199,- Kr 353,- Hoderegning og avrunding MÅL I dette kapittelet

Detaljer

Uraneck Barnas Første. Idébok. Patentkontoret CURO

Uraneck Barnas Første. Idébok. Patentkontoret CURO O s k k B h o B v N o o d L o Uraneck Barnas Første Idébok D i M m o I a D N e a Patentkontoret CURO Dette er Iderika Dette er Iderik IDERIK er den av guttene som får flest idéer når en oppgave skal løses.

Detaljer

MANUAL FOR OPPDRAGSSKJEMA OG SALÆRSKJEMA

MANUAL FOR OPPDRAGSSKJEMA OG SALÆRSKJEMA MANUAL FOR OPPDRAGSSKJEMA OG SALÆRSKJEMA Innhold I denne manualen finner du beskrivelser av hvordan et oppdragsskjema skal se ut når det sendes inn til oss etter endt oppdrag. Hvordan du kan sende inn

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev?

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? For de fleste av oss vil leserbrev være det mest naturlige hvis vi skal bidra til synlighet for partiet og partiets standpunkter i valgkampen. Leserbrev-sidene

Detaljer

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon Scene for en mann og to kvinner Manus kan kjøpes på www.dramas.no Axel slår opp med Nymse, fordi han ikke elsker henne på den riktige måten. Hun ender med å sitte

Detaljer

Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner?

Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner? Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner? 5 Jeg har omtrent 380 kr 400 kr! Avrunding og overslag MÅL I dette kapitlet skal du lære om avrunding av hele tall avrunding av desimaltall overslag i addisjon

Detaljer

Ferstrukket spesialkaffe, når som helst og hvor som helst! Gode utendørsopplevelser bør starte i din butikk!

Ferstrukket spesialkaffe, når som helst og hvor som helst! Gode utendørsopplevelser bør starte i din butikk! Ferstrukket spesialkaffe, når som helst og hvor som helst! Gode utendørsopplevelser bør starte i din butikk! Coffeebrewer hvordan fungerer det? Coffeebrewer kan best beskrives som en engangs-presskanne.

Detaljer

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser MAGMA 0812 fagartikler 39 Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser Botsøvelser og andre øvelser William E. Graham fullførte mastergraden sin med spesialisering i strategi og ledelse

Detaljer

EN DAG MED CHI NA DAI LY

EN DAG MED CHI NA DAI LY 62 EN DAG MED CHI NA DAI LY ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics SAMMENDRAG Kina er et land som står midt oppe i store omstillinger, både i

Detaljer

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen K A PIT TEL 8 Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen Po pu la ri tet og eks pan sjon Men tor skap er en ar beids form som tra di sjo nelt in ne bæ rer at en er fa ren yr kes ut øver hjel per en

Detaljer

Skading av egen kropp er som kli nisk fe no men svært sam men satt og

Skading av egen kropp er som kli nisk fe no men svært sam men satt og Kroppsskading og deltakelse i den virtuelle verden Carina Fjelldal-Soelberg Artikkelen ser på om kroppsskaderes deltakelse i den virtuelle ver den er med på ska pe en egen kroppsskadingskultur. Kroppsskading

Detaljer

;;IDGE MAGASIN I{ORDISK L^IER DEN MODERNE BRIDGE ARKITEKT WACLE ' UTGITT AV: NORSK BRIDGE,AKAD E I{I. - Postboks 7. -

;;IDGE MAGASIN I{ORDISK L^IER DEN MODERNE BRIDGE ARKITEKT WACLE ' UTGITT AV: NORSK BRIDGE,AKAD E I{I. - Postboks 7. - I{ORDISK ;;IDGE MAGASIN,t. Årg. Algun 1933 Nr, 6 UTGITT AV: NORSK BRIDGE,AKAD E I{I urkonmer I qrns njnedlir, uidiarl 5oni (,måncdele iuni oc iuli Årsaoonnemen. rr. b.00. Kunloier os eksp"d v,rlakole'i,

Detaljer

Lær blindeskrift PUNKT FOR PUNKT

Lær blindeskrift PUNKT FOR PUNKT Lær blindeskrift PUNKT FOR PUNKT Gunleik Bergrud Huseby kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR 25 Lær blindeskrift PUNKT FOR PUNKT Gunleik Bergrud STATPED SKRIFTSERIE NR 25 Huseby kompetansesenter, Oslo,

Detaljer