Asker Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker"

Transkript

1 Askr Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr

2 Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual plalggig Våga kommupla, Oslo sosialtjst, Stavagr kommuøkoomi ivstrigsprogram og rammbudsjtt, Bambl koskvsr av idustrivkst, Bodøomorgaisrig, Aspla Aalys 1984 Fiasirig av stor prosjktr som Krifast og Prosjktldr Oslofjordtul, Koskvsaalysr aralplar og stor prosjktr AgdaKaupag 1994 /(ir og avdligsldr) Kommualøkoomisk suoprasjor ovr hl ladt Vksttilskudd til kommu Orgaisasjosdrigr Kommusammslåig og kommualt samarbid Koskvsr av vkst i Oslo

3 Forstilligr om offtlig plalggig Lagvarig samtalr om forhold ma vt lit om og sltt ikk ka gjør o md som gasjrr lit krts av tusiastr og drømmr Ulik trosrtigr kokurrrr om hgmoit Kaal var sosialistisk plagrupp md «d riktig trosoppfatigr» Sktorplalggr oppfattt som g trosrtigr profssor Hallvard Vik har lagt morsom sosialatropologisk bskrivls Ovraskd god ovrstmmls mllom dt som bl tkt for 60 år sid og slik vi har dt i dag særlig år dt gjldr ifrastruktur; flyplass, Oslofjordforbidls, tog Sadvika, Askr, Ski og Lillstrøm fikk si rollr bskrvt gask øyaktig i rgiopla for 1965, Arbidsmarkd fra Dramm til Lillstrøm Ski ++. Avløpspla md VEAS r ralisrt og åka vi bad i Vstfjord og påholm dr kloakk fløt

4 Tds for tid SSB lagr framskrivigr Politisk øytral Forutstigr om iflyttig fra utladt Forutstigr om dødlight Forutstigr om fødslsfrkvsr Vidrfør tdsr til flyttig Erfarig r at progos r bdr jo størr rgio r, m ma sr my bakovr og lit frmovr vd produksjo

5 Vkst Askr og rgio Rg > ): = 34,6 % Oslo > ): = 35,9 % Askr > 56000): = 40,0 %

6 Bfolkigsprogos SSB alt MMMM Korrigrt for fil faktisk drig Rgio > ): = 32 % Oslo > ): = 33 % Askr > ): = 25 %

7 Flyttmotivr (7 % -ovr kommugrs fåovr 45 år) Livssyklusbtigt Flytt hjmmfra Utdals Sivilstadsdrigr Edr adr rollr, slutt som vaktmstr, bstforldr Arbid Fi arbid Mist jobb Gjør karrir Slutt å arbid Bolig Kjøp først bolig Kjøp bdr bolig Kjøp tilpasst bolig

8 Hovdidr for flyttig Rgioal tilflyttig r kyttt til ærigsutviklig og arbidsflyttig Fordlig av rgioal bfolkigsvkst r kyttt til boligflyttig Nybyggig r lit dl av boligmarkdt, m avgjørd for rlativ volumr og rgioal rollutviklig

9 Boligmass ,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % Boligmass 2001 Forrtigsbygg, bygg for fllshusholdigr llr ligd Blokk, ligård llr at boligbygg md 3 tasjr llr mr Horisotaldlt tomasbolig llr at boligbygg md midr 3 tasjr Hus i kjd, rkkhus, trrasshus llr vrtikaldlt tomasbolig Frittliggd bolig llr våigshus tilkyttt gårdsdrift 0,0 % 0220 Askr 0219 Bærum 0301 Oslo kommu 0602 Dramm 0626 Lir 0627 Røyk 0628 Hurum Rgio 1,4 % 4,1 % 3,4 % 5,9 % 1,6 % 1,7 % 2,0 % 3,5 % 11,4 % 26,7 % 69,5 % 27,1 % 12,5 % 4,0 % 0,7 % 55,5 % 6,9 % 8,7 % 6,4 % 17,1 % 5,3 % 10,1 % 4,9 % 7,4 % 26,0 % 25,5 % 9,0 % 15,1 % 15,0 % 16,1 % 9,0 % 12,5 % 54,3 % 35,0 % 11,7 % 34,8 % 65,6 % 68,1 % 83,4 % 21,1 %

10 Askr Forholdt mllom boligbyggig og bfolkigsutviklig 1600 Bfolkigsvkst og boligbyggig Økt folktall Fullført y boligr

11 Askr Forholdt mllom boligbyggig og bfolkigsutviklig Forholdt mllom fullført boligr og tto bfolkigsvkst i priod r t 1200 t å r 1000 k st g sv 800 i lk fo 600 b to N 400 y = 1,1482x + 369,48 R² = 0, Atall fullført boligr

12 Askr Viktig hva som skjr i ksistrd boligr 5,5 Bfolkig pr. bolig Edrig og totalt 5,0 4,5 (Edrig) bfolkig pr. bolig. 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Edrig bfolkig pr y bolig 3,4 2,7 1,5 1,4 1,8 1,6 1,3 3,5 2,3 4,7 2,9 5,1 1,9 3,2 3,0 1,5 1,7 1,4 2,5 3,9 2,0 2,5 2,7 4,7 2,3 3,4 Ibyggr pr bolig 2,51 2,53 2,53 2,51 2,49 2,48 2,46 2,44 2,46 2,46 2,48 2,49 2,53 2,51 2,52 2,53 2,52 2,50 2,51 2,50 2,49 2,49 2,49 2,51 2,51 2,50

13 Askr Hvm flyttt i 250 Bfolkigsdrig r v 200 o it s m 150 o j g 100 d lid 50 (g r ld a lik u i r) å 5 0 r -50 g y b i -100 l ta a g -150 ri d E Aldr i start av priod Ygr iflyttr båd voks og bar d sist 5 års priod Har ma byggt færr boligr?

14 Økig i adl md høyr utdaig ærmr sg kaskj slags øvr grs. Oslo kommr ttr Nivåutviklig adl høyskol- og uivrsittsutdad ,00 % 45,00 % 40,00 % 35,00 % lt ta to r å r k ta s id rb a v a l d A 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % 1990 Årstall Askr 31,26 % 38,90 % 41,42 % 0219 Bærum 33,66 % 40,89 % 43,32 % 0301 Oslo kommu 24,70 % 33,79 % 39,27 % 0602 Dramm 14,69 % 20,48 % 25,30 % 0626 Lir 16,68 % 23,81 % 27,68 % 0627 Røyk 15,68 % 21,84 % 26,99 % 0628 Hurum 11,57 % 16,44 % 21,76 % 02 Akrshus 21,21 % 27,44 % 30,51 % Ladsgjomsittt 15,17 % 21,30 % 26,21 %

15 Stor forskjllr i komptasivå Adl Uivrsitts- og høyskolutdad ,00 % 45,00 % 40,00 % Uivrsitts- og høgskolivå lag Uivrsitts- og høgskolivå kort 35,00 % 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % 0220 Askr 0219 Bærum0301 Oslo kommu 0602 Dramm 0626 Lir 0627 Røyk 0628 Hurum 02 AkrshusLadsgjomsittt

16 Skattivåt pr. ibyggr ovr ladsgjomsittt Ibyggr Skatt 2011 Kommu 1000 kr pr ib. % av ladt Bærum ,3 % Askr ,7 % Oslo ,9 % Dramm ,4 % Lir ,2 % Røyk ,9 % Hurum ,1 %

17 Hvilk boligr vil ibyggr md høy itkt og stigd aldr ha? Mr lttvit stor og småboligr md rom for slskaplight, pis, his og trrass samt plass til all bil Flr blir al før d flyttr til diss bolig, m lagt ær all Kort vi til stral stdr og hlst skigåd koll traf. Kort vi til størr friaralr For tr og for åluft hud og lk md barbar (rf skiklubb) Kort vi til sjø og adkomst til vat God abor Etablrt miljør md sosial kotroll (Avtjra i Bærum r dårlig id) Ikk glm famili dt blir flr av dm også Trgr rimlig lilightr for tablrig Trgr rkkhus for tri to i karrir Trgr boligr, m hr r bruktmarkdt størst

18 Askr Hvm flyttr i 250 Bfolkigsdrig r 200 v o it s 150 m o j 100 g d 50 lid (g r ld a lik u i 0 r) å 5-50 r g -100 y b i l -150 ta a g -200 ri d E Aldr i start av priod

19 Kommus utgiftsbhov ttr tjst Brgt bhov for tjstr. 2012= = s k d I 80 Gruskol (2012=100) Pli og omsorg (2012=100) Hls (2012=100) All (2012=100) Barhag

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene MDG Brg - altrativt bybudsjtt 2015 Rvisjo av budsjttforlik mllom Høyr, Frp og støttparti Økt itktr og midrutgiftr Eidomsskatt Rdusr kosultbruk Møthoorar Kutt i studiturr for politikr Rdusr politikrlø Bruk

Detaljer

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring MAGASI FOR STIFTELSE BERGE IAKOISSEHJEM R 2 2012 47. ÅRGAG Trj St Edvards blir psjoist Haraldsplass iakoal Høgskol Haraldsplass iakoal Sykhus Gars Ugdomsstr Str for Livsmstrig Solli Sykhus 2 Haraldsplass

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nor og Uvdal kommu Møtikallig Saksr: 47-49 Utvalg: Hovdutvalg ærig, miljø og kommualtkikk Møtstd: Kommustyrsal, Rødbrg Dato: 9.1.214 Tidspukt: 9: Saks dokumtr liggr til gjomsy på skrtærs kotor. Evtult

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

reklamebørsen oktober 2014 tv

reklamebørsen oktober 2014 tv rlambrs otobr 2014 tv rlambrs otobr 2014 t v m la r rs brs m blam rla lam r rs rbrs brslam m brslambrlamrlarsrbrs m m la r rs brs mb lam rla r rs b lam la rrs brsmb m la rs brslambrlam r rs r b b lam la

Detaljer

Norsk fagkongress i. ergoterapi E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N K U N N S K A P S B A S E R T

Norsk fagkongress i. ergoterapi E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N K U N N S K A P S B A S E R T Norsk fagkogrss i rgotrapi K U N N S K A P S B A S E R T E R G O T E R A P I F O R B E F O L K N I N G O G S A M F U N N Program Brg, 21-23. oktobr 2009 Ihold Vlkomm til Brg vd ordførr i Brg kommu 3 Vlkomm

Detaljer

Høsten 2009. Yrke og utdanning. Data. Kultur og fritid. Språk. Folkeuniversitetet høsten 2009

Høsten 2009. Yrke og utdanning. Data. Kultur og fritid. Språk. Folkeuniversitetet høsten 2009 Høt 2009 Yrk og utdaig Data Kultur og fritid Språk 1 Folkuivrittt høt 2009 DR øm HV A KU M DU LT E O R G FRUR O ITI KU M A D NN E ord ikt Sot hor tab dla ra 3 og d ll 8 Ak, øy YR UT KE O DA G M t N Pda

Detaljer

OSLOÅPNEHUS.NO arrangeres lørdag 10. & søndag 11. september. velkommen inn. www.osloåpnehus.no ARRANGØRER

OSLOÅPNEHUS.NO arrangeres lørdag 10. & søndag 11. september. velkommen inn. www.osloåpnehus.no ARRANGØRER OSLOÅPNEHUSNO FACEBOOK OSLO ÅPNE HUS 2011 arragr lørdag 10 & ødag 11 ptmbr vlkomm i wwwoloåphuo ARRANGØRER Lørdag 10 & ødag 11 ptmbr arragr OSLO ÅPNE HUS 2011 Vlkomm i Olo Åp Hu r t grati arragmt om gir

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer brostin Bymisjonsmagasint www.bymisjon.no/drammn 5. årgang novmbr 2011 Dt bor n niss i oss all Torbjørn Andras Pttrsn har gjnnom t langt yrksliv som politimann blitt t kjnt ansikt i Drammn, mn d sist årn

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Panter for millioner

Panter for millioner 4. årgang Nr. 2 18. januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

NYTT. God vinter! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2011/34. årgang. Utviklingssamtalen. Side 5

NYTT. God vinter! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2011/34. årgang. Utviklingssamtalen. Side 5 NYTT Nr. 1-2011/34. årgang Utviklingssamtaln Sid 5 Fakta og mytr og SFU om SU Sid 7 Hl prosssn md ndlggls av småkontor r i gang Stins vintrquis Sid 10 Sid 16 God vintr! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

Ford Fusion Honda Jazz Hyundai Getz. Flerbruks b

Ford Fusion Honda Jazz Hyundai Getz. Flerbruks b Ford Fusio Hoda Jazz Hyudai Gz Flrbruks b 50 Bil mai 2003 BIL s Nr 34 z Toyoa Yaris: bilr i miiayr Små yr mål, flksibl irdigr, forholdsvis god komfor. D r fllsvr for firkløvr som ugjør måds sbilr. Ka d

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Solid økning etter krisen

Solid økning etter krisen STØRST I SKEDSMO, LØRENSKOG OG ULLENSAKER! Opplag 44.000! 4. årgang Nr. 20 12. juni 2013 Tma: trning og livsstil Klart for byfst I dag startr byfstn i Lillstrøm. Robrt Skrolsvik (tv) og Bjørn Sandbrg sr

Detaljer

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100)

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100) Han Holmngn Mrvrdiavgift i rilivbdriftr (Arbidnotat 2000:100) Forord Dagn mrvrdiavgiftytm har kitrt idn 1. januar 1970. I hl dnn tidn har ovrnatting og tranport vært holdt utnfor lovn rammr. Hvorvidt di

Detaljer

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv nr. 7 august 2012. Årgang 12 Krmmrtorg matmarkd NæriNgsliv. Fra Liv i Lirn i juni. Max Ivan bød på smaksprøvr og solgt Eidskog-produktr Vindur produsrt i gamml stil Vår produksjon omfattr dørr og vindur

Detaljer

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5 Vllykkt: Odd itan Hodjgrn «å ht, så ht» æringslivstoppn fortalt BI-studntr hvordan man klatrr på karrirstign. Björn osnström (41) busar frmdls. På oktobrfst i ydaln bl han møtt av kort tyrolrskjørt. portasj,

Detaljer

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1.280.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no BUGØYFJORD PRISANTYDNING: KR 1280000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Bugøyfjord garasj Kort sagt - Garasj ogsandlagr - Ca 65 km fra Kirkns - Romslig tomt på ca 10 mål - God liinntktr

Detaljer