Personec Lønn 9.2. Personec Lønn 9.2. Pr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personec Lønn 9.2. Personec Lønn 9.2. Pr. 01.11.2009"

Transkript

1 Personec Lønn 9.2 Pr Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: , Side 1 av 31

2 Innhold 1 Personec Lønn Hovedfunksjonalitet i versjonen Nye menypunkt Oppgradering Personec Lønn Databaseendringer Personec Lønn Integrasjoner Altinn monitor Temabeskrivelser Endringer tekniske krav Endringer i versjon Sluttoppgjør Altinn i Personec Lønn Tidsstyrt sats på lønnart Delberegning Fri lønnsrapport Lagring av word-maler Konsern Terminoppgaven - varsling negativ refusjon Elektronisk kommunikasjon E-post, avsender pr. firma Fravær og refusjon Diverse PL Web Teknisk Databasetabeller Tabellendringer Nye menypunkt Open Source software Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: , Side 2 av 31

3 1 Personec Lønn Hovedfunksjonalitet i versjonen I Personec Lønn 9.2 finner du bl.a. følgende funksjonelle endringer: Sluttoppgjør Ny funksjonalitet rapportering til Altinn Svalbardskatt Nye funksjoner i PL Web 1.2 Nye menypunkt Windows versjonen inneholder flere nye menypunkt. Se kapittel 3.3 Nye menypunkt. 1.3 Oppgradering Personec Lønn Les oppgraderingsbeskrivelsen før du starter oppgraderingen som du finner på området <fellesområde>\pl\setup\dokumentasjon\oppgradering.pdf. 1.4 Databaseendringer Personec Lønn Versjonen har databaseendringer i Personec Lønn. 1.5 Integrasjoner Logging fra integrasjonskomponentene er endret se kap Integrasjoner. 1.6 Altinn monitor Funksjonaliteten i Altinn monitor blir tatt inn som en integrert del av applikasjonen. Se beskrivelse i kapittel 2 og dokumentasjon. 1.7 Temabeskrivelser Temabeskrivelser finner du under Hjelp Om Temabeskrivelser Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: , Side 3 av 31

4 1.8 Endringer tekniske krav Dokumentet tekniske krav inneholder tekniske krav for Personec Lønn 9.2. Bl.a. gjelder følgende: Operativsystem: Database: Mail: Windows XP (Sp2 eller nyere) Windows 2003 (Sp1 eller nyere) Vista Sp1 Windows server bit Windows 7 Oracle 10g/11g MS SqlServer 2005/2008 MS SqlServer bit Kun SMTP støttes Parallelle versjoner Vær oppmerksom på at Personec Lønn 9.2 ikke kan kjøre mot samme database som brukes i Personec Lønn 8.6. Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: , Side 4 av 31

5 2 Endringer i versjon Sluttoppgjør Når du setter sluttdato på en person vil Personec Lønn foreslå behandling av sluttoppgjør. Sluttoppgjør i Personec Lønn dekker følgende: Feriepenger som skal utbetales Elektronisk kommunikasjon og bilavtaler som skal sluttmeldes Negativ lønn og forskudd som skal trekkes Saldoer som skal trekkes Saldoer som skal varsles med brev til trekkeier Skattekortsinformasjon Du kan starte Sluttoppgjør direkte når du angir sluttdato på en person eller du kan bruke menyvalg Person ajourhold Arbeidsbok Sluttoppgjør. Hvis du importerer sluttdato fra Personec hr, må du bruke arbeidsboka. For mer informasjon, se eget kapittel i brukerdokumentasjonen. 2.2 Altinn i Personec Lønn Rapportering til Altinn er integrert i Personec Lønn versjon 9.2. Følgende rapporter kan sendes til Altinn: Terminoppgave Inkl terminoppgave Svalbard SSB lønnsstatistikk SSB fraværsstatistikk Lønns- og trekkoppgaver Inkl følgeskrivet Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: , Side 5 av 31

6 Når du kjører en av disse rapportene og merker feltet Altinn kan du sende rapporten direkte til Altinn. Uansett om du sender rapporten direkte eller ikke blir den lagret og du finner den i menyvalg Lønnsadministrasjon Altinn arbeidsbok. Fra dette menyvalget kan du sende og kontrollere oppgaver som sendes til Altinn. Du kan sende oppgaver for flere firma samtidig. OBS! Det er viktig at du leser eget kapittel i brukerdokumentasjonen Altinn monitor Oppgaver du tidligere har sendt via Altinn Monitor, finner du i Altinn Monitor og ikke i Altinn arbeidsbok. Vær oppmerksom på at (den gamle) Altinn monitor utgår. Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: , Side 6 av 31

7 2.3 Tidsstyrt sats på lønnart Nå er satsen på lønnart tidsstyrt. Det betyr at du også kan delberegne sats på lønnart. Vedlikehold av lønnarten ser slik ut: Hvis du merker arten med delberegning vil lønnslippen se slik ut: Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: , Side 7 av 31

8 2.4 Delberegning I tillegg til at satsen på lønnart nå er tidsstyrt er det gjort to endringer Dokumentere datointervall Når du beregner en lønnslipp kan du se delberegningen med fra- og tildato hvis du merker Vis alle transaksjoner med kontering. I eksempelet nedenfor har den ansatte hatt permisjon uten lønn fra den 10. til den 20. i perioden Delberegning ved permisjon uten lønn Delberegning ved permisjon uten lønn er korrigert og fungerer nå slik det skal. Se eksempelet over. OBS! Det er ett unntak. Hvis en ansatt har to adskilte permisjoner, begge innenfor lønnsperioden, vil programmet ikke delberegne dette riktig. 2.5 Fri lønnsrapport Det er to nye funksjoner i fri lønnsrapport: Beløp på trekkarter rapporteres med negativt fortegn Du kan danne rapporten til Excel med pivotering Når du definerer en rapport har du fått tilgang til to nye felt. Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: , Side 8 av 31

9 2.5.1 Fortegn trekkarter Alle rapportene du som har med beløp fra trekkarter vil komme med minus uten at du må gjøre noe som helst. Hvis du ikke vil snu fortegnet merker du feltet Ikke snu fortegn Pivotering Pivotering defineres på rapporten og kan overstyre på kjøretidspunkt. I eksempelet nedenfor ser du en linje pr. art, og på hver linje ser du beløpet for hver periode i utplukket. I dette eksempelet bruker vi Excel Tidligere versjoner av Excel har også pivotering, men grensesnittet er litt forskjellig. Pivotering gjelder bare når du kjører rapporten til Excel. Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: , Side 9 av 31

10 2.6 Lagring av word-maler I menyvalg Systemadministrasjon System vedlikehold Maler kan du angi navnet på hva Word- og Excelmaler og hvor disse ligger. Når Aditro leverer Personec Lønn vil alle definerte dokumenter og maler ligge på område: X:\...Personec\PL\Maler Hvis du endrer malene i forhold til de standarder du bruker på dokumenter fra din virksomhet, lagrer du disse på egne navn og eventuelt på eget område. Når Aditro kommer med endringer i malene vil de ikke overskrive de malene du bruker i produksjon. Eventuelle endringer vil varsles i produktnotatet til den versjonen som endringen leveres i. 2.7 Konsern Samme firma i flere konsern Du kan nå definere ett firma i flere konsern. Hvis du merker feltet Samme firma i flere konsern i menyvalg Systemparameter Generelt kan du definere ett firma i flere konsern. Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: , Side 10 av 31

11 På denne måten kan du ha: konsern for de firmaene en saksbehandler har ansvar for. konsern for alle firmaene for rapportering f.eks til Arbeidstakerregisteret, Altinn og Pensjon Arbeidstakerregister- og pensjonsrapportering Nå kan du rapportere for konsern når du rapporterer til: Arbeidstakerregisteret Pensjonsrapportering med Pensjonsjonskasse = 4 Obligatorisk tjenestepensjon. Nedenfor ser du hvordan startbildet for rapportering til OTP er: Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: , Side 11 av 31

12 2.8 Terminoppgaven - varsling negativ refusjon Hvis du har negativ refusjon på en et bedriftsnummer/kommune blir dette ikke rapportert til Altinn. Programmet er endret slik at det skal være å se dette når du kontrollerer terminrapporten. Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: , Side 12 av 31

13 2.9 Elektronisk kommunikasjon Korrigèr fordel elektronisk kommunikasjon Hvis du ikke har korrigert fordel elektronisk kommunikasjon før du avslutter siste lønnsperiode med utbetaling, kan du nå danne korreksjonen til en lønnart som ikke inngår i skattetrekksgrunnlaget. Når du starter rapporten Korrigèr fordel elektronisk kommunikasjon kan du velge hvilken lønnart du ønsker å få generert fordelen til. I feltet Korreksjonsart får du tilgang til alle arter som er merket med splittindikator 7 Fordel El.komm. Kolonnen Avgiftsført viser fordel som er registrert på art som inngår i avgiftsgrunnlagt og ikke i skattegrunnlaget. Kolonnen Skattlagt viser fordel som er registrert på art som både inngår i avgiftsgrunnlagt og skattegrunnlaget. Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: , Side 13 av 31

14 2.9.2 Import ordninger elektronisk kommunikasjon I menvalg Ajourhold faste opplysninger Elektronisk kommunikasjon Import kan du kontrollere det du har tenkt å importere ved å klikke Validèr transer. Når du har importert transaksjoner får du kvittert at jobben er ferdig og hvor mange transaksjoner som ble oppdatert Import forbruk Hvis du importerer forbruk elektronisk kommunikasjon vil beløp med desimaler bli riktig importert. Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: , Side 14 av 31

15 2.10 E-post, avsender pr. firma I menyvalg Verktøy Administrasjon Menyoppsett Generelle oppsett Oppsett av ulike meldinger SMTP angir du SMTP Server og Port. I menyvalg Systemadministrasjon System vedlikehold Innstillinger angir du Fra mailadresse og tilhørende beskrivelse. I versjon 9.2 kan du overstyre avsender pr. firma. Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: , Side 15 av 31

16 2.11 Fravær og refusjon Refusjon - arbeidsgiverperioder I menyvalg Fravær Registrering Fraværstranser Refusjon presenteres arbeidsgiverperioden på en ny måte. I eksempelet over er det en egenmelding i forkant av sykemeldingen. Denne vises i feltet Arbeidsgiverperioden med en stjerne (*) bak datoen. Hvis du klikker Rediger får du fram en egen dialog hvor du kan endre arbeidsgiverperioden. Normalt er informasjonen riktig, og det er helt unntaksvis at du behøver å endre. OBS! Hvis du endrer så påvirker det ikke logikken, men du får endringene ut på I&Sskjemaet. Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: , Side 16 av 31

17 Dato slutt, ferie og permisjon på I&S-skjema I veiviseren for refusjonskrav kan programmet fylle ut feltene i mappen Arbeidsforhold. I eksempelet over er det registrert permisjon fra til Programmet rapporterer ferie og permisjon som slutter etter fradato på fraværet. OBS! Programmer viser ferie og permisjon i fraværsperioden og i tillegg vises ferie og permisjon etter fraværsperioden. Normalt skal ferie og permisjon etter fraværsperioden ikke være med på I&S-skjemaet. OBS! Datoene oppdateres på refusjonen når refusjonen dannes, dette fordi du skal kunne endre det uten at systemet skal overstyre dine endringer. Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: , Side 17 av 31

18 I menyvalg Systemparameter Fravær Refusjon angir du hvilke hvilke fraværsarter som skal oppdatere ferie og permisjonsinformasjon på I&S-skjemaet. I tillegg merker du feltet Sluttdato på I&S-skjema hvis du vil at systemet skal fylle ut dette feltet i veiviseren. Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: , Side 18 av 31

19 Ny rapport Forventet refusjon v/lønnsoppgjør I menyvalg Fravær Rapportering Utskrift Refusjon kan du kjøre rappporten Forv.ref.v/lønnsoppgj. Du skal kjøre denne rapporten hvis du skal sende inn korrigert I&S-skjema ved varige lønnsendringer. Programmet finner alle refusjonskrav som har første dato i arbeidsgiverperioden, etter Gjeldende fra dato og som er dannet før Iverksatt dato. Hvis du velger Fast prosentøkning beregnes beløpet i felt 3.14 med angitt prosentøkning. Hvis du velger % etterbet/behtrans finner programmet eventuell varig lønnsøkning ved å sjekke hva som er etterbetalt ved hjelp av etterbetalingsrutinen i Personec Lønn. Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: , Side 19 av 31

20 Når du merker feltet Skriv ut skjemaer vil programmet skrive ut alle endringsskjemaene, og programmet foreslår en tekst som vises i eksempelet nedenfor. Her ser du også hvor datoen du angir i feltet Protokollført dato, havner her. OBS! Vi gjør oppmerksom på at det ikke bokføres økt forventet refusjon. De nye I&S-skjemaene lagres automatisk i rapportarkivet. Kontrollisten lagres ikke automatisk. Når du kjører rapporten med nye skjema lagrer systemet informasjon om endringene i tabellen RefusjonInntektEndringLogg RTV fraværsstatistikk Når du kjører RTV fraværsstatistikk og merker feltet Excel avdeling flere perioder blir fravær mellom 16 dager og 8 uker nå rapportert riktig. Tidligere falt disse fraværene ut av rapporten SSB fraværsstatistikk Hvis du sender SSB fraværsstatistikk til Altinn rapporteres kun bedriftsnummer som har aktive ansatte. Når du kjører SSB fraværsstatistikk blir rapporten riktig hvis du har fravær 1 dag med angitt klokkeslett. Tidligere falt disse fraværene ut av rapporten. Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: , Side 20 av 31

21 Refusjon direkte til ansatt. Hvis du ikke utbetaler lønn etter arbeidsgiverperioden, dvs at den ansatte får refusjonen direkte fra NAV, ble refusjonstransaksjonen oppdatert med forventet beløp. Disse kom ut på saldolista. Det var korrekt behandling av konteringstransaksjoner, dvs at de ikke ble dannet. Dette er nå rettet slik at refusjontransaksjonen ikke oppdateres med beløp og disse kravene kommer ikke på saldolista Fraværsrapport i timer. I menyvalg Fravær Rapportering Utskrifter Rapporter Fravær timer finner du nå en fraværsrapport som rapporterer fravær og arbeidet tid i timer. Rapporten bruker styreinformasjon i menyvalg Systemparameter Fravær Rapport i timer. Rapporten er utviklet for en kunde og er tilpasset denne kundens arbeidsflyt Import fraværstransaksjoner Hvis det er fravær uten fradato blir disse avvist ved import til Personec Lønn Fravær, slå sammen fravær ved import Funksjonen slå sammen ved import krever at du setter en systemparameter og i tillegg må du merke hver enkel fraværsart. Endret systemparameteren slik at den kun styrer om det skal reberegnes av timer basert på 'Timefaktor' ved sammenslåing, og lar logikken ellers styres fra fraværsarten Diverse Årsoppgjør - Følgeskriv til lønns- og trekkoppgave Oppgavens felt 4.6 Utbetalt under grensen for oppgaveplikt, blir nå rapportert inn via Altinn. Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: , Side 21 av 31

22 Skjul bankkonto og personnummer Når du sender lønnsslipper og lønns- og trekkoppgaver på e-post kan du skjule henholdsvis bankkonto og personnummer. Nå er det en sjekkboks for lønnsslipp og en for lønns- og trekkoppgaver. I menyalg Systemparameter Rapporter OvTid/Div/Rapporter kan du merke feltene Skjul konto på vedlegg til mail (lønnsslipp) og Skjul person-nr på vedlegg til mail (LT-oppgave). Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: , Side 22 av 31

23 Trekkeiere - Nye felt for trekk Du kan nå koble ett ekstra trekk til O/U-fond på trekkeier Utbetaling til utenlandske konti Hvis du av praktiske grunner utbetaler via BBS kontrollerer nå programmet om det er betalinger til utenlandske konti. Disse utbetalingene legges i egen fil til Telebank. De fleste banker aksepterer begge format Avregningsretur telebank Visning av mottatte bunker er nå begrenset til bunker generert siste 12 måneder Feriedager på lønnsslipp Feriedager tilgode vises på lønnsslippen med desimaler. Desimaler vises kun hvis det er desimaler i akkumulert verdi. Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: , Side 23 av 31

24 Overføring til regnskap nye format Følgende nye regnskapsformat er tilgjengelig: Regnskapssystem 95 Navision for Alliance-/Boots apotek Regnskapssystem 96 Raindance for Åhlens Regnskapssystem 97 SAP for Norwegian Regnskapssystem 98 IFS for Ergo Regnskapssystem 99 Navision for Ergo(Triangel) Datauttrekk til riksrevisjonen I menyvalg Eksport/import Transer Datauttrekk Riksrevisjonen kan statlige virksomheter trekke ut informasjon til Riksrevisjonen. Når du kjører uttrekket dannes et sett med filer: lønnstransaksjoner akkumulatortransaksjoner stillingsdata lønnsarter stillingskoder personregister. Innhold og format bestemt av Riksrevisjonen. I tillegg dannes en info-fil som inneholder en oversikt over datasettet, antall rader i filene, år-måned, kjøredato mv. Styreinformasjon for uttrekket finner du i menyvalg Systemparameter Overføring Diverse uttrekk Integrasjoner Alle integrasjonskomponentene logger nå feil til databasen i tillegg til sine respektive logfiler. Alle varslinger og feilmeldinger er flyttet fra Arbeidsbok til Integrasjonsmonitor. Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: , Side 24 av 31

25 Oppdater flere ansattforhold Hvis du angir 1 eller 2 i feltet Oppdat. alle aktive ansattforhold i menyvalg Systemparameter Generelt vil programmet oppdatere alle aktive ansattforhold med verdiene i følgende felt: Tabelltype Fagforening 1 Fagforening 2 Pensjonsordning Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: , Side 25 av 31

26 Dictionary Masteroppdatering I dictionaryen er beskrivelse av lønnsperiode endret fra År og lønnsperiode til Lønnsperiode. I tillegg er lønnsperiode definert som masterfelt, dvs at du enkelt kan endre ledeteksten på dette feltet. Hvis du endrer beskrivelsen av et masterfelt vil beskrivelsen bli oppdatert på alle tilhørende felt når du klikker Kjør Oppdatering Ukenummer på lønnsslipp I menyvalg Systemparameter Lønnsberegning er det en ny verdi 8 Ukenummer fra trans, i feltet Bilagsnr på trans Angi navn i feltet Person Hvis du angir hele eller deler av et navn i feltet Person startes søk, men hvis det søket bare gir ett tilslag vil programmet velge denne personen uten at du får se søkedialogen Pensjonsrapportering SPK Snittberegning av variable tillegg ble feil dersom man det siste året har fått utbetalt variable tillegg men ikke har vært tilknyttet SPK. Antall måneder snittet ble beregnet for var antall måneder man har vært tilknyttet SPK. Nå beregnes snittet på det antall måneder man har fått utbetalt variable tillegg Konsernrapporter Lønnsrapporter og trekkeierrapporter. Du kan nå velge blant tilgjengelige perioder. Henter periodedefineringen fra det første firmaet i valgt konsern. Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: , Side 26 av 31

27 Lønnsslipp - Frie akkumulatorer på slipp Hvis du viser akkumulatorer på lønnsslippen vises: akkumulerte antall i antallskolonnen akkumulerte timer i timekolonnen akkumulerte beløp i satskolonnen Det er enklere å lese og lettere å forstå Oppdater bankkonto på kommuner I menyvalg Systemadministrasjon Systemrutiner Oppdateringer kan du oppdatere bankkonto på alle kommune. Rutinen leser fra filen KommuneKontoNr.txt, som følger med installasjonen. Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: , Side 27 av 31

28 Arbeidstakerregisteret Løpende melding: Det ble dannet et opphør for dagen etter en permisjon er avsluttet, selv om det f.eks. fantes en innmelding tidligere Pensjonsrapportering OTP Under forespørsel er det nå lagt ut flere felt i spreaden. Når en fastlønnet skifter stilling i løpet av måneden bli nå kun stillingsprosenten fra den siste stillingen rapportert. For fastlønnede som er sluttet og får utbetalt ekstratimer blir ikke lenger stillingsprosenten fra det avsluttede ansattforholdet med i beregningen Pensjonsrapportering Vital Posten Rettet feil der en person hadde brukt opp retten til permisjon, men ble likevel meldt inn for senere så å bli meldt ut Systemrutiner DB-kontroll Utvidet funksjonalitet i kontroll av database. Egen knapp for autofix av settinger i databasen. Lagt inn kontroll mot masterfil for database. OBS! Denne rutinen benyttes kun i samarbeid med konsulent support PL Web Endringsfelt i registrering av transaksjoner I feltet Endringsfelt i menyvalg Systemparameter Web kan du angi hvilke felt som alltid skal være tilgjengelig ved registrering av Web-transaksjoner, uavhengig av hva som er angitt på artene. Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: , Side 28 av 31

29 I eksempelt over vil du alltid kunne angi ukenummer, timer og aktivitetskode Fakturarapport Du kan kjøre Fakturarapport basert på alle timer som er registrert i PL-Web på de aktivitetskodene som er merket Fakturering. Dette gjelder timer som er attestert, anvist eller importert Diverse Følgende punkter er løst: Jubileumsrapport Ansatte som har sluttet-dato lik den datoen man har definert som kontekst vil nå vises i "Aktive"-utplukket. Den dagen en ansatt sluttet ble man tidligere verken med i "Aktive" eller "Sluttede". Attestering/anvisning Skjermbildet er forandret for å kunne vise mer informasjon uten å måtte scrolle. Mulighet for å skrive ut transer gruppert på art og ansatt. Mulighet for å ha med stillingsbeskrivelse i spread og rapport. Fradato på historiske felter ved oppretting av person Det er nå endret slik at fradatoen på de historiske feltene blir lik ansattdatoen og ikke dagens dato ved oppretting av personer gjennom Stillingsbeskrivelse på skjemarapport. Stillingsbeskrivelse er nå et velgbart felt på skjemarapporten. Jubileumsrapport Gikk i feil hvis f.eks. ansiennitetsdato var 0. År 2000 i jubileumskalender År 2000 kan nå velges i kalender på jubileumsrapport. Import webtranser Det manglet desimaler i tabellen i skjermbildet. Gjelder kun visningen i tabellen, transaksjonene var riktige når de ble importert. Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: , Side 29 av 31

30 3 Teknisk 3.1 Databasetabeller I Personec Lønn 9.2 er det opprettet følgende nye tabeller: TemplateHead AltinnReportDef AltinnReport AltinnUser AltinnReportSchema AltinnReportBatch AltinnLogg RefusjonInntektEndringLogg ImportIntegrStatus ImportIntegrStatusDetails DynamicUserInterfaceData DynamicUserInterfaceTask 3.2 Tabellendringer I Personec Lønn 9.2 er det følgende tabellendringer: Personal.sluttOppgjoer Ansatt.svalbard LoennArt.svalbard LoennArt.sluttVarsel TranserLTOppg.svalbard TrekkEier.trekk4Belop TrekkEier.trekk4Lta WebTrans.faktGuid WebTrans.faktDT WebTrans.faktKL WebTrans.faktBrukerID RapportDefHode.ikkeSnuFortegn ImportLogg.bunke RapportDefHode.pivotering 3.3 Nye menypunkt I Personec Lønn 9.2 er det følgende ny menypunkt: Sluttoppgjør, startes enten fra Person Ajourhold Arbeidsbok Sluttoppgjør eller når du registrerer sluttdato på en person. Lønnsadministrasjon Altinn arbeidsbok Systemadministrasjon Sikkerhetsrapportering Fakturarapport (PL-Web) Endre sendte transaksjoner (PL-Web) Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: , Side 30 av 31

31 3.4 Open Source software. Personec Lønn med modulene Web og Fakta benytter følgende Open source software (komponenter). Leverandør Produkt Lisens Ben Lowery HttpCompressionModule Authors Mike Krueger SharpZipLib componen GPL incl. exception Sun Sun Proj. XML parser Sun ProjX JfreeChart LGPL Mer detaljerte lovbetingelser for disse komponentene ligger lagret på katalogen x:\personec\no\pl\readme\ og heter Personec_Lønn_Web_legal_notice.txt og Personec_Lønn_Fakta_legal_notice.txt (hvor x:\ erstattes med aktuelt stasjonsnavn) 4 Last ned produktnotatet i pdf-format Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: , Side 31 av 31

Personec Lønn 10.0. Personec Lønn 10.0. Pr. 17.12.2009

Personec Lønn 10.0. Personec Lønn 10.0. Pr. 17.12.2009 Personec Lønn 10.0 Pr. 17.12.2009 Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 6 Innhold 1 Personec Lønn 10.0... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen....

Detaljer

Aditro Lønn 14.2.1. Pr. 31.05.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 17

Aditro Lønn 14.2.1. Pr. 31.05.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 17 Aditro Lønn 14.2.1 Pr. 31.05.2014 Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 17 Innhold 1 Aditro Lønn 14.2.1... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Personec Lønn 11.0.0

Personec Lønn 11.0.0 Personec Lønn 11.0.0 Pr. 21.12.2010 Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 14 Innhold 1 Personec Lønn 11.0.0... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Personec Lønn 9.2 SP1

Personec Lønn 9.2 SP1 Personec Lønn 9.2 SP1 Pr. 27.11.2009 Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 21 Innhold 1 Personec Lønn 9.2 SP1... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet

Detaljer

Personec Lønn 10.2 SP1

Personec Lønn 10.2 SP1 Personec Lønn 10.2 SP1 Pr. 30.06.2010 Aditro AS, Postboks 23, N-2711 GRAN, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 21 Innhold 1 Personec Lønn 10.2 SP1... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12 Innhold Utskrifter... 2 Lønnsrapporter... 2 Generelt om Lønnsrapporter... 2 Perioder... 2 Danning av rapporter i lønnsberegning... 2 Lønnsrapporter i konsern... 2 Lønnsrapporter ved forskuddskjøring...

Detaljer

Personec Lønn 10.1. Personec Lønn 10.1. Pr. 01.03.2010

Personec Lønn 10.1. Personec Lønn 10.1. Pr. 01.03.2010 Personec Lønn 10.1 Pr. 01.03.2010 Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 33 Innhold 1 Personec Lønn 10.1... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Personec Lønn 9.1 SP 2

Personec Lønn 9.1 SP 2 Personec Lønn 9.1 SP2 Personec Lønn 9.1 SP 2 Pr. 03.07.2009 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 49 Personec Lønn 9.1 SP2 Innhold Personec Lønn 9.1 SP2... 4 Hovedfunksjonalitet i versjonen.... 4 Nye

Detaljer

Personec Lønn 13.4.0. Pr. 14.11.2013. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.

Personec Lønn 13.4.0. Pr. 14.11.2013. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro. Personec Lønn 13.4.0 Pr. 14.11.2013 Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 20 Innhold 1 Personec Lønn 13.4.0... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Aditro Lønn 14.2.0. Aditro Lønn 14.2.0. Pr. 30.04.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.

Aditro Lønn 14.2.0. Aditro Lønn 14.2.0. Pr. 30.04.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro. Aditro Lønn 14.2.0 Pr. 30.04.2014 Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 22 Innhold 1 Aditro Lønn 14.2.0... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på Innhold Etterregulering... 1 Generelt... 1 Etterregulere ansatt / alle ansatte... 1 Spesielle tilfeller å være oppmerksom på... 1 Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering... 2 Styreinformasjon

Detaljer

Svalbardskatt. Innhold

Svalbardskatt. Innhold Innhold Svalbardskatt... 2 Hva dekker rutinen... 2 Unntak... 2 Kan jeg kreve Svalbard skatt for alle på Svalbard?... 2 Styreinformasjon... 2 Systemparametre... 2 Lønns og trekkarter... 3 Ajourhold person...

Detaljer

Personec Lønn 12.3.0. Pr. 19.11.2012. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.

Personec Lønn 12.3.0. Pr. 19.11.2012. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro. Personec Lønn 12.3.0 Pr. 19.11.2012 Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 27 Innhold 1 Personec Lønn 12.3.0... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Sluttoppgjør. Innhold

Sluttoppgjør. Innhold Innhold Sluttoppgjør... 2 Systemparameter... 2 Vedlikehold lønn og trekkart... 3 Arbeidsbok sluttoppgjør... 3 Returner skattekort... 4 Merk ferdigbehandlet... 4 Sluttoppgjør person... 4 Saldo og feriepenger...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2 Versjon 5.09.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.2 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave Svalbard...

Detaljer

Personec Lønn 13.3.0. Pr. 17.06.2013. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.

Personec Lønn 13.3.0. Pr. 17.06.2013. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro. Personec Lønn 13.3.0 Pr. 17.06.2013 Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 20 Innhold 1 Personec Lønn 13.3.0... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Arbeidsoppgaver. Innhold

Arbeidsoppgaver. Innhold Innhold Arbeidsoppgaver... 2 Registrere en ny ansatt... 2 Ajourhold av ansatt... 2 Faste transaksjoner... 2 Lønnsslipp på skjerm... 3 Lønnskjøring (en periodes oppgaver)... 4 Lønnsadministrasjon... 5 Åpning

Detaljer

Ambulerende virksomhet

Ambulerende virksomhet Innhold Ambulerende virksomhet... 1 Ambulerende virksomhet... 1 Avvik på ansattforhold... 1 Avvik på aktivitetskode... 2 Systemoppsett... 3 Aktivitetskode ajourhold... 4 Import aktivitetskoder... 4 Registrering

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Personec Lønn 10.2. Pr. 05.05.2010. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 GRAN, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 23

Personec Lønn 10.2. Pr. 05.05.2010. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 GRAN, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 23 Personec Lønn 10.2 Pr. 05.05.2010 Aditro AS, Postboks 23, N-2711 GRAN, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 23 Innhold 1 Personec Lønn 10.2... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Aditro Lønn 15.1.1. Aditro Lønn 15.1.1. Pr. 23.06.2015

Aditro Lønn 15.1.1. Aditro Lønn 15.1.1. Pr. 23.06.2015 Aditro Lønn 15.1.1 Pr. 23.06.2015 Aditro Enterprise AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 20 Innhold 1 Aditro Lønn 15.1.1... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Lønn og forskudd. Innhold

Lønn og forskudd. Innhold Innhold Lønn og forskudd... 2 Lønnsperiode... 2 Aktiv lønnsperiode... 2 Lønnsadministrasjon... 3 Lønnsberegning... 4 Lukking lønnsperiode... 5 Lønnsforskudd... 5 Lønnsrapporter... 7 Lønnsslipp på skjerm...

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Personec Lønn 12.3.1. Pr. 03.12.2012. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.

Personec Lønn 12.3.1. Pr. 03.12.2012. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro. Personec Lønn 12.3.1 Pr. 03.12.2012 Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 30 Innhold 1 Personec Lønn 12.3.1... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22 Innhold Feriepenger... 2 Grunnlag for beregning av feriepenger... 2 Generelt om feriepengeløsningen i Aditro Lønn... 2 Feriepengegrunnlag... 2 Systemparametre... 3 Satser og grunnbeløp folketrygd... 3

Detaljer

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold Innhold Trekkeier Utbetaling... 1 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 KID ved betaling til trekkeiere... 4 Trekkeiere... 4 Lønnsart... 5 Registrering... 5 Import transer... 5 Bankliste med

Detaljer

Aditro Lønn 14.4.0. Pr. 21.11.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 20

Aditro Lønn 14.4.0. Pr. 21.11.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 20 Aditro Lønn 14.4.0 Pr. 21.11.2014 Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 20 Innhold 1 Aditro Lønn 14.4.0... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1 Versjon 2009.1 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2009.1 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave

Detaljer

Web funksjoner generelt

Web funksjoner generelt Innhold Web funksjoner generelt... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Personlig brukeroppsett... 2 Generelt om Personec Lønn Web... 3 Generelle funksjoner... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift. Innhold. Satser og Overgangssatser

Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift. Innhold. Satser og Overgangssatser Innhold Arbeidsgiveravgift... 1 Satser og Overgangssatser... 1 Ordning... 2 Bunnfradrag... 2 Tilleggsavsetning arbeidsgiveravgift av feriepenger... 2 Tilleggsavsetning i den perioden som bruker opp bunnfradraget...

Detaljer

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11 Innhold Firmabil... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter beregning av skattefordel... 3 A-melding... 4 Kontering... 5 Opprett ny firmabil... 5 Bil-pool... 5 Registrere

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3 Versjon 5.09.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.3 og Altinn Monitor 2.6.4... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Remittering utland...

Detaljer

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13 Innhold Rapport RTV... 2 RTV fraværsrapport... 2 Styreinformasjon... 3 Tekstkoder... 3 Dictionary - oppslag... 5 Organisasjon... 5 Krav og nøkkelbegreper... 6 Regler for reduksjon av dagsverk... 6 Definisjon

Detaljer

Fri Lønnsrapport er et verktøy for å lage og kjøre ut egendefinerte rapporter. Rapporten startes fra Rapporter Fri lønnsrapport Utskrift

Fri Lønnsrapport er et verktøy for å lage og kjøre ut egendefinerte rapporter. Rapporten startes fra Rapporter Fri lønnsrapport Utskrift Innhold Fri lønnsrapport... 1 Utskrift... 1 Definisjon... 3 Kalkulasjonsfelt... 6 Vise SQL... 8 Spesialfelt... 9 Spesialfelter fravær...10 Tilgang...11 Grafikk...11 Fri lønnsrapport Fri Lønnsrapport er

Detaljer

Rapport HMS. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 6

Rapport HMS. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 6 Innhold Rapport HMS... 2 HMS Fraværsstatistikk... 2 Bestilling... 2 Krav og nøkkelbegreper... 3 Oppsett art / systemparametre... 4 Fraværsart - Ekstern rapporteringskode RTV... 4 Systemparameter grense

Detaljer

Pensjonsrapportering ytelsespensjon

Pensjonsrapportering ytelsespensjon Innhold Pensjonsrapportering... 2 Oppsett... 2 Systemparameter... 2 Tekstkode... 3 Valg av pensjonsselskap... 3 Person ajourhold... 4 Rapportering... 4 Direkte rapportering... 5 Jobbkø... 8 Meldingstyper...

Detaljer

Personec Lønn 10.3. Pr. 12.11.2010. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 44

Personec Lønn 10.3. Pr. 12.11.2010. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 44 Personec Lønn 10.3 Pr. 12.11.2010 Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 44 Innhold 1 Personec Lønn 10.3... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Distribusjon av varslinger

Distribusjon av varslinger Innhold Distribusjon av varslinger... 2 Definering av varslinger... 2 Opprette nytt varsel... 2 Generelt... 3 Generelt - Flettefelter... 5 Funksjoner... 7 Varsel alternativ kobling mot funksjoner... 8

Detaljer

Andre rapporter. Innhold

Andre rapporter. Innhold Innhold Andre rapporter... 2 Systemparameter tilgang rapport... 2 Stillingsrapport... 2 Hjemlete stillinger... 3 Alle stillinger... 3 Personalkostnader budsjettrapport... 4 Tilgang til rapport... 4 Bestilling...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Andre rapporter. Innhold

Andre rapporter. Innhold Innhold Andre rapporter... 2 Systemparameter tilgang rapporter... 2 Stillingsrapport... 2 Hjemlete stillinger... 3 Alle stillinger... 3 Personalkostnader budsjettrapport... 4 Tilgang til rapport... 4 Bestilling...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3 Lønn 5.0 Versjon 5.13.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.13.3... 2 3 Datostyring... 2 4 Refusjon av sykepenger... 3 5 Regnskapsbilag terminoppgjør... 4

Detaljer

Flytting. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 8

Flytting. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 8 Innhold Flytting... 2 Flytting av personer... 2 Fra/til firma... 3 Fra/til ansattnummer... 3 Tabeller... 4 Fra/Til avdeling... 6 Konvertering med opprett nye ansattforhold... 7 Konvertering av historikk...

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2 Produktnotat System 4 versjon 2007.2 System 4 versjon 2007.2... 3 1. Oppdatere til versjon 2007.2 og Altinn Monitor 2.3.1... 3 1.1. Oppdatere versjon via Internett... 3 1.2. Oppdatere versjon via CD...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3 Versjon 5.08.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Installere og oppdatere Altinn Monitor... 2 2 Oppdatere til 5.08.3... 2 2.1 Oppdatere versjon via Internett...2 2.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Dette dokumentet omhandler funksjoner som benyttes for å dekke feriepengeopptjening ifølge vikarbyådirektivet.

Dette dokumentet omhandler funksjoner som benyttes for å dekke feriepengeopptjening ifølge vikarbyådirektivet. Innhold Vikarbyrådirektivet... 1 Generelt om direktivet... 1 Feriepengesats som innleier... 1 Løsning i Personec Lønn... 2 Systemparameter... 2 Aktivitetskode... 3 Lønnsart... 4 Lønnsberegning - feriepengegrunnlag...

Detaljer

Pensjonsrapportering Sjømenn

Pensjonsrapportering Sjømenn Innhold Pensjonsrapportering Sjømenn... 2 Oppsett... 2 Organisasjon... 2 Tekstkoder... 3 Rapportering... 4 Kontrolliste - rapport... 4 Rapportering regler og beregninger... 5 Transaksjonsfil beskrivelse...

Detaljer

Trekkeier. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Trekkeier. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21 Innhold Trekkeier... 2 Bruk av trekkeiere... 2 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 Trekkeier type... 4 Fagforening... 4 Kommuner... 4 Ekstern / Intern trekkeier... 5 KID ved betaling til trekkeiere...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2012-10-15. Lønn 5.0. Versjon 5.12.3

Huldt & Lillevik Lønn 2012-10-15. Lønn 5.0. Versjon 5.12.3 Lønn 5.0 Versjon 5.12.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.12.3... 2 3 Sql server 2012... 2 4 Hente returmeldinger fra Altinn for flere klienter... 2 5 Remittering

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18 Innhold Jobbkø / Varsling... 2 Jobbkø... 2 Generelt om jobbkø... 2 Hovedfunksjoner... 2 Jobbkø Bestilling og Status... 2 Bestilling... 3 Faste jobber... 5 Status... 6 Jobb... 7 Administrasjon... 8 Konsern...

Detaljer

Beregne gjennomsnittslønn

Beregne gjennomsnittslønn Innhold Beregne gjennomsnittslønn... 1 Beregn snittsats... 1 Hvordan beregnes snittsatsen?... 3 Observasjonsfil... 3 Kontrolliste... 4 Hvilke ansatte blir ikke oppdatert... 4 Forespørsel... 5 Beregne gjennomsnittslønn

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 27.12.2007 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

Systemparametre. Innhold

Systemparametre. Innhold Innhold Systemparametre... 2 Generelt om System Parametre... 2 Ajourhold av Systemparametre... 2 Systemparameter... 2 Generelt... 2 Lønnsberegning... 5 Satser... 6 Rapporter...12 Fravær...14 Fraværsoppfølging...16

Detaljer

Årsavslutning. Årsavslutning. Innhold

Årsavslutning. Årsavslutning. Innhold Innhold Årsavslutning... 1 Oppdatere nye skattekort... 2 Endringskort... 2 Arbeidssekvenser... 2 Administrasjon årsavslutning... 4 Ledetekster til L&T-oppgaven... 5 Oppsamling av transaksjoner til L&T-oppgaven...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-06-17. Lønn 5.0. Versjon 5.13.2

Huldt & Lillevik Lønn 2013-06-17. Lønn 5.0. Versjon 5.13.2 Lønn 5.0 Versjon 5.13.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Servicepack 1 juni 2013... 2 2 Integrasjoner... 3 3 Oppdatere til 5.13.2... 3 4 Rapportering til Pensjonstrygden for sjømenn... 3 5

Detaljer

Fraværsoppfølging. Innhold

Fraværsoppfølging. Innhold Innhold Fraværsoppfølging... 2 Første gangs kjøring... 3 Fraværsarter... 3 Fraværsoppfølging definisjon... 4 Varsling... 6 Bestille fraværsoppfølging... 8 Jobbe med fraværsoppfølging... 9 Oppgaver...10

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn INNHOLD Side FERIE OG FERIEPENGER... 1 INNHOLD... 2 HVORDAN BEHANDLES FERIEPENGER I VISMA LØNN?... 1 Ansatt... 1 Lønnskontosett... 2 Satser og grenser...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.1.23

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.1.23 Ansattportal Versjon 3.1.23 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 3.1.23... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...3 2 Arbeidsflyt i Ansattportalen...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2011-10-14. Lønn 5.0. Versjon 5.11.3

Huldt & Lillevik Lønn 2011-10-14. Lønn 5.0. Versjon 5.11.3 Lønn 5.0 Versjon 5.11.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.11.3... 2 2 Rapportering til Altinn II... 2 3 Feltet for Navn er utvidet, endringer på skjermbilder og rapporter...

Detaljer

Permittering. Innhold

Permittering. Innhold Innhold Permittering... 2 Administrasjon av permittering... 2 Oppsett... 2 Datafangst... 3 Utplukk permittering... 3 Utplukk... 3 Varsel... 4 Info til NAV og lønnsavdeling... 5 Registrering av permittering...

Detaljer

Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23)

Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23) 25.02.2013 Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23) Innholdsfortegnelse Lønnsføring OTP Andel og trekk... 2 Arbeidsgivers andel pensjonspremier... 2 Dersom de

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

Pensjonsrapportering OTP

Pensjonsrapportering OTP Innholdsfortegnelse Pensjonsrapportering OTP... 2 Hva skal rapporteres... 2 Hvilket pensjonsselskap bruker bedriften... 2 Systemparametre... 3 Hvilke beløp og timer skal rapporteres... 4 Hvilke timer skal

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Fravær. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 93

Fravær. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 93 Innhold Fravær... 3 Systemoppsett... 3 Fravær... 3 Rapporter... 5 Refusjon... 6 Fraværsarter... 8 Beregning/Rapporter... 8 Satser / Indikatorer...15 Årsakkumulering...17 Masker...17 Web...18 Tidsrom og

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Sikkerhetsrapportering

Sikkerhetsrapportering Innhold Sikkerhetsrapportering... 2 Bestilling av rapporter... 2 Forklaring av rapporten i rapportvinduet... 4 Rapport-trestruktur... 4 Filtrering... 4 Implisitt tilgjengelig data... 4 Oppfrisking av rapporten...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3 Lønn 5.0 Versjon 5.14.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.3... 2 3 A-ordningen og prøveinnsending... 2 3.1 Generelt om a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22 Ansattportal Versjon 3.3.22 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.22... 2 2 Definere lenker... 5 3 Registrere informasjon om pårørende... 6 4 Bestille nytt passord... 6 5 Andre endringer... 7 5.1 Logging og kontroll

Detaljer

Maritech Lønn versjon 10.00.30 (Endringer etter versjon 10.00.22)

Maritech Lønn versjon 10.00.30 (Endringer etter versjon 10.00.22) 12.06.2013 Maritech Lønn versjon 10.00.30 (Endringer etter versjon 10.00.22) Innholdsfortegnelse Endringslogg... 3 Ny funksjonalitet... 3 Huske filteret for vis aktive/passive ansatte i ansattevedlikeholdet...

Detaljer

Pensjonsrapportering SPK

Pensjonsrapportering SPK Innhold Pensjonsrapportering SPK... 2 Arbeidstakers andel pensjon... 2 Arbeidsgivers andel pensjon... 2 Arbeidstakers medlemskap... 2 Meldinger til SPK... 2 Rapportering til SPK... 3 Logging... 3 Styreinformasjon

Detaljer

Installere konverteringsprogrammet. Innholdsfortegnelse

Installere konverteringsprogrammet. Innholdsfortegnelse Installere konverteringsprogrammet Innholdsfortegnelse Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Hente fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00 November 2015 Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00 Oslo, november 2015 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse

Detaljer

Refusjon fra NAV automatisk utligning

Refusjon fra NAV automatisk utligning Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser 08.05.12 INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 Forutsetninger... 1 Arbeidsprosess...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 25.05.2009 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

Visma Lønn. Lønnssystemet som tar markedsandeler. Omfattende muligheter innen. Benyttes av > 25.000 virksomheter I alle bransjer og størrelser

Visma Lønn. Lønnssystemet som tar markedsandeler. Omfattende muligheter innen. Benyttes av > 25.000 virksomheter I alle bransjer og størrelser VISMA LØNN / HR Visma Lønn Lønnssystemet som tar markedsandeler Benyttes av > 25.000 virksomheter I alle bransjer og størrelser Svært innholdsrik og moderne Forenkler og effektiviserer brukerens hverdag

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn Visma Enterprise HRM Timelønn En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Redigert 12.07.12 Visma Enterprise HRM Timelønn Innhold 1 Kort om timelønn... 3 2 Timelønn Grunndata i Windows...

Detaljer

Person med nettolønnsavtale må merkes med N i feltet Offshorekode MVL i meny Person ajourhold Personinformasjon Lønn.

Person med nettolønnsavtale må merkes med N i feltet Offshorekode MVL i meny Person ajourhold Personinformasjon Lønn. Innhold Nettolønn... 1 Nettolønnsavtale... 1 Grossgrunnlag... 2 Systemparameter... 2 Grossing for hver periode... 2 Andre fradrag... 2 Etterbetaling... 3 Praktisk eksempel... 3 Arter... 3 Person... 4 Registrering

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2012-05-07. Ansattportal. Versjon 3.3.48

Huldt & Lillevik Ansattportal 2012-05-07. Ansattportal. Versjon 3.3.48 Ansattportal Versjon 3.3.48 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.48... 2 2 Timer Registrere/Masseregistere... 5 3 Tilgjengelige lønnsarter under Min profil... 5 4 Timer Registrere pr uke... 6 5 Laste opp dokumenter...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.10.2 Build 479

Huldt & Lillevik Lønn 2010-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.10.2 Build 479 Lønn 5.0 Versjon 5.10.2 Build 479 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.2 build 479... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Altinn innsending...

Detaljer

Pensjonsinnberetning til Vital

Pensjonsinnberetning til Vital Pensjonsinnberetning til Vital Sist endret 25.06.08 à jour vs Visma Lønn versjon 7.30 Nyttig dokument som tar sikte på å gi deg den informasjonen du trenger for å rapportere pensjonsgrunnlag til Vital.

Detaljer

Konvertere fra System 4. Innhold

Konvertere fra System 4. Innhold Innhold Konvertere fra System 4... 2 Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Installere fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System 4... 4 Kontrollere

Detaljer

Lønn- og trekkarter. Innhold

Lønn- og trekkarter. Innhold Innhold Lønn- og trekkarter... 2 Generelt om Lønn- og trekkarter... 2 Ajourhold av Lønn- og trekkart... 2 Kontering/Diverse... 3 Behandling / Satser... 3 L&T Oppgave/Rapporter... 9 Akkumulering...11 Diverse

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse:

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1. Generelt... 2 1.1 Hvilke foretak omfattes av loven:... 2 1.2 Hvem omfattes ikke av loven:... 2 1.3 Hvilke ansatte skal være med i pensjonsordningen... 2 1.4 Arbeidsgivere med eksisterende

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4 Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Pensjonsrapportering KLP

Pensjonsrapportering KLP Innhold Pensjonsrapportering KLP... 2 Arbeidstakers andel pensjon... 2 Arbeidsgivers andel pensjon... 2 Arbeidstakers medlemskap... 2 Meldinger til KLP... 3 Rapportering til KLP... 3 Sikkerhet... 3 Styreinformasjon

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, juni 2012 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Utbetaling Utland. Innhold

Utbetaling Utland. Innhold Innhold Utbetaling Utland... 2 Overføring lønnsutbetaling utland... 2 Utbetaling til utenlandske bankkonti... 2 Ajourhold personopplysninger... 3 Utbetalingsmåte 5... 3 Utbetalingsmåte 6... 3 Bankinformasjon

Detaljer