Aditro Lønn Aditro Lønn Pr Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aditro Lønn 14.2.0. Aditro Lønn 14.2.0. Pr. 30.04.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro."

Transkript

1 Aditro Lønn Pr Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 1 av 22

2 Innhold 1 Aditro Lønn Hovedfunksjonalitet i versjonen Nye menypunkt Oppgradering Aditro Lønn Databaseendringer Aditro Lønn Databaseendringer Neptune Meny Integrasjoner HR Kompatibilitet Endringer tekniske krav Fakta Nyheter i versjon Ajourhold ansatt Elektronisk rapportering fagforeningstrekk Masseoppdatering faste transaksjoner A-ordning Øvrige endringer Lønn Rapportering Fravær Diverse Integrasjon System PL Web PL Oppfølging Neptune Meny versjon Teknisk Databasetabeller Tabellendringer Tekniske endringer Open Source Software Last ned produktnotatet i pdf-format...22 Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 2 av 22

3 1 Aditro Lønn Hovedfunksjonalitet i versjonen I Aditro Lønn finner du bl.a. følgende: Opprett nye ansatte ny dialog Masseoppdatering av Faste transaksjoner A-ordning Kundetilpasninger Integrasjon Andre endringer De av våre kunder som ikke har oppgradert siden versjon , se fullstendig oversikt i de komplette produktnotatene i lenken under: Produktnotater Aditro Lønn 1.2 Nye menypunkt Denne versjonen har nye menypunkt for Registrering Masseoppdatering faste transer Lønnsadministrasjon A-melding Systemadministrasjon A-melding administrasjon Systemadministrasjon A-melding konvertering Ny funksjoner må gis tilgang til funksjonsgrupper for at brukere skal få tilgang til nye menypunkt. 1.3 Oppgradering Aditro Lønn Oppgradering bør utføres av teknisk personell som kjenner til databaser og Aditro Lønn s oppbygging og virkemåte. Dersom du er i tvil om du har den nødvendige kompetansen, ta kontakt med Aditro s Service Desk på telefon for teknisk bistand. Denne dokumentasjonen beskriver oppgradering fra versjon 14.1.x. Les oppgraderingsbeskrivelsen som du finner i området X:\Personec\PL\ReadMe, hvor X=installasjons-disk, før du starter oppgraderingen 1.4 Databaseendringer Aditro Lønn Aditro Lønn inneholder databaseendringer, oppdatering av filer på server og oppdatering av Aditro Lønn klienten. Oppdatering av store baser kan ta noe tid på grunn utvidelser i blant annet transaksjonstabellene. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 3 av 22

4 1.5 Databaseendringer Neptune Meny Med Aditro Lønn versjon medfølger Neptune meny versjon Oppgradering av menyen er valgfri i denne versjonen, men vil bli påkrevet i en senere versjon av Aditro Lønn. 1.6 Integrasjoner Integrasjonskomponenter skal alltid oppgraderes når nye versjoner blir installert. Dersom du må oppgradere Neptune, må du også oppgradere Travel og HR. Hvis du er i tvil om du må oppgradere, kontakt support for å få siste informasjon om dette. Det er ingen strukturelle endringer i integrasjonene. Se eget avsnitt i dette dokumentet om Import og Eksport. 1.7 HR Kompatibilitet Aditro Lønn krever minimum versjon 14 av HR. HR Versjon Dersom du kjører Personec HR versjon , må du aktivisere systemparameteren for dette. Integrasjoner til og fra versjon vil feile hvis denne systemparameteren ikke er aktivert. Kontakt Software Support eller teknisk support for å få script som må kjøres i denne forbindelse. 1.8 Endringer tekniske krav Det er endringer i tekniske krav fra versjon 13.x.x til Du kan lese/hente ned hele dokumentet TekniskeKrav_Personec_Lønn_v13 x_no_v1_0.pdf her. 1.9 Fakta Det er ingen oppdatering av Fakta i denne versjonen av Aditro Lønn. 2 Nyheter i versjon Ajourhold ansatt Ajourhold personopplysninger Utvidet søkefunksjon for søk på ansatte med mulighet for å benytte eksterid i søk på lik linje med personnummer. Tegnet + gir søk på eksternid. Søkebilde på person er utvidet med et nytt felt EksternID. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 4 av 22

5 Det er nå endret dialog ved opprettelse av nye ansatte. Du oppretter en ny ansatt med angivelse av ansattnummer / alternativt har automatisk tildeling av ansattnummer, og får opp en ny boks for opprettelse av nye ansatte. Her angis Ansattdato og Stilling før du går videre med å legge inn øvrige opplysninger. Dersom du ikke benytter stilling er det ingen endring ved opprettelse av nye ansatte. Dersom dette gjelder en ansatt du ikke har norsk fødselsnummer på, får du melding om dette etter å ha lagt inn deler av fødselsnummeret. For eksempel , fødselsdato pluss fem nuller, eller du har lagt inn et utenlandsk fødselsnummer. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 5 av 22

6 Etter å ha bekreftet inntasting, gis denne meldingen Tilleggsinformasjon ved inntasting av ikke-norsk fødselsnummer er for bruk ved rapportering til A-melding. Når du tar i bruk rapportering på A-melding, må du legge inn identifiserende informasjon for utlendinger når du ikke har et norsk fødselsnummer. Ellers tar du bort haken for Benytter identifiserende informasjon for utlendinger Angi Land og annen identifiserende opplysning som Skattenummer, Utenlandsk fødselsnummer, MVA-nummer eller Passnummer Dersom du har ansatte du ikke skal utbetale lønn til benytt feltet Personstatus for å unngå å hente skattekortinformasjon. For eksempel personer som får lønn hos annen arbeidsgiver, men av andre grunner må opprettes i lønnssystemet. Det er ingen kontroll i lønnsberegning mot dette feltet. 2.2 Elektronisk rapportering fagforeningstrekk Det er utviklet en funksjon for å rapportere medlemsdata (trekk) til fagforeninger elektronisk. I første omgang gjelder dette EL & IT-forbundet. Systemet danner fil som sendes forbundet eller eventuelt lastes opp på portal. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 6 av 22

7 Løsning er laget etter samme prinsipp som danning av regnskapsdata hvor det er forholdsvis enkelt å danne filer i annet format til andre fagforeninger. Systemadministrasjon Definisjon overføringer Fagforeninger Her defineres hvilke trekkeiere som inngår i rapporteringen til denne fagforeningen. Du må i tillegg tilpasse plassering av XSLT-program og Eksportfil. Kontaktinformasjon er til informasjon og skrives ikke i fil. Rapporter Trekkeierrapporter Rapporter Fagforening Ved kjøring av trekkeierrapporter dannes transer for elektronisk overføring til fagforening når du krysser av for Dann elektronisk fagforeningsrapport. Transer dannes for de trekkeiere som er merket for elektronisk rapportering av trekk til fagforening. For de fagforeninger hvor trekket sendes elektronisk er dette avmerket på kvittering. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 7 av 22

8 For andre fagforeninger dannes trekkliste eller sendes som vedlegg til epost som tidligere. Lønnsadministrasjon Overføring Fagforening Her finner du nå en fane for danning av filer til fagforening, og danner fil på samme måte som danning av bank eller regnskapsfiler Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 8 av 22

9 2.3 Masseoppdatering faste transaksjoner Du kan nå gjøre en masseoppdatering av faste transer. Du velger Felt / Operator og Verdi for utvalg, og angir ny verdi for angitt felt. og informasjon fra Utvalg og Endring vises i skjermbilde under Oppdateringer Du kan gjøre flere utvalg og endringer, men utplukket må gjøres til samme felt Her er valgt å endre beløp til 250 og samtidig sette Fra dato til for artsnummer viser deg forslag på utvalg og endringer under fanen Resultat Før du ønsker å utføre oppdateringen kan du danne en rapport ved hjelp av Kontrolliste eller Excel Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 9 av 22

10 Ved hjelp av knappen Utfør oppdatering endres verdier. Vær oppmerksom på at oppdatering endrer tidligere verdier, noe som kan få konsekvenser for etterbetalinger. 2.4 A-ordning For å løse rapportering til A-melding er det gjort en del endringer i lønnssystemet. Se egen dokumentasjon for utfyllende informasjon om A-melding, og innlegging av nødvendig informasjon på blant annet ansatt og lønns og trekk-art. Denne er under utarbeidelse og blir gjort tilgjengelig i senere versjon. Informasjon fra AltInn: Ajourhold Personopplysninger Når du tar i bruk rapportering til A-melding må du legge inn informasjon i de nye feltene under fanen Lønn Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 10 av 22

11 Ajourhold lønn- og trekkarter Nødvendig tilleggsinformasjon for lønns- og trekk-arter finner du under fanen A-melding Her angis transaksjoner på lønns- og trekkarten skal rapporteres på a-meldingen. Her angis blant annet Inntektstype, Fordel, Rapportering antall, Beskrivelse og spesielle opplysninger om hvor lønn er opptjent. For enkelte lønnsarter kan det være behov for tilleggsinformasjon som kan hentes fra ulike steder. I eksemplet her hentes tilleggsinformasjon fra Prosjektdimensjon 1 på behandlede transer. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 11 av 22

12 Lønnsadministrasjon A-melding Her rapporteres og vises status for rapportering av Ansattforhold (arbeidstakerregister) Inntekstopplysninger Systemadministrasjon A-melding konvertering Her finner du et hjelpeprogram for å legge inn kodeverk som må legges inn på den enkelte lønns- og trekk-art I eksemplet er art 1100 komplettert med nødvendige koder og godkjent Egen dokumentasjon for bruk av konverteringsprogram foreligger senere. Systemadministrasjon A-melding administrasjon Et administrasjonsverktøy for A-meldinger Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 12 av 22

13 3 Øvrige endringer 3.1 Lønn Noen nye funksjoner og feilretting Ajh. ansatt. Satser ble ikke alltid vist korrekt Det ble vist feil satser ved vandring mellom ansattforhold når det ene er frem i tid Ny ansatt stillingsprosent kunne ikke endres før lagring Ved opprettelse av nye ansatte var det ikke mulig å endre stillingsprosent før opprettelsen var lagret Ajh. ansatt. Personstatus Det er opprettet et nytt felt for personstatus for å begrense henting av skattekortinformasjon til kun ansatte som skal ha lønnsutbetaling. Ved henting av skattekort hentes bare personer som har personstatus lik 0 Lønnsrelasjon. Ajh. ansatt - konteringskode feltet var feilaktig definert med tidsstyring i tabellen systemdictionaryfield, noe som medførte at innhold i felt feilaktig ble nullstilt av oppdateringsservice - PLUpdateEngine Lønnsberegning skattetrekk Skatteinformasjon ble i lønnsberegning hentet fra siste gyldighetsdato uten sjekk på skatteår. Dette medførte 50 % skattetrekk fra og med februar når det lå skatteinformasjon for 2013 med gyldighetsdato senere enn informasjon for Skatteberegning for personer hvor fribeløp var endret til lavere beløp enn forbruket i år ble det feil i skatteberegningen. Her var den ansatte lagt inn med et fribeløp som senere ble redusert til lavere beløp enn den andel som allerede var brukt. Dette kan forekomme dersom den ansatte har fordelt fribeløp på flere arbeidsgivere Ekstra skattetrekk (tilleggstrekk) ble ikke beregnet dersom referansestillingen ikke var aktiv på beregningstidspunktet Reberegning automatposter Lagt inn varsel ved bestilling dersom tidligere reberegning for samme periode er avbrutt Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 13 av 22

14 Import variable- / faste transer Endret så det ikke lengre er mulig å slette avviste transer når indikator Ikke tillatt å endre avviste transer er aktiv Endret så det ikke lengre er mulig å nullstille status når transer er importert til en periode. Funksjon er indikatorstyrt med systemparameter Overføring Ikke tillatt å nullstille status på bunke Endret ved sortering innen spread så første linje markeres Opprettet filter for å begrense visning av transer i bunken. Mulig filtrering: Generert / Importert / Avvist / 3.2 Rapportering Pensjonsrapportering FNH - desimaltegn Desimaltegn er endret fra komma til punktum ved danning av fil til forsikringsselskap. Mottaker kunne ikke benytte komma som desimaltegn. Ingen nødvendig endringer gjøres av bruker Pensjonsrapportering arbeidsgivers andel Rettet så arbeidsgivers andel blir ført med samme beløp debet og kredit ved årslønn over 12 G. Feilen medførte stort beløp til konto for øredifferanser. Pensjonsrapportering pensjonskasse Endring i beregning av MSI ved delvis permisjon kontroll av faktura mot trukket egenandel gav feil kode når den ansatte har permisjon og egenandel pensjonstrekk skal dekkes av arbeidsgiver og fordelsbeskattes for den ansatte Ved overgang til ansattforhold uten tilknytning til pensjonsselskap meldes den ansatte ut. Dette gav i enkelte tilfeller feil sluttdato. Sending rapport fra rapportarkiv Til-knapp fungerte ikke når en prøvde å sende rapport som vedlegg direkte fra rapportarkivet Lønnsslipp Sortering av tekster på lønnsslipp fungerte ikke likt for Oracle og SQLserver Justert plassering i enkelte felt, blant annet fødselsnummer feil i ledetekst på lønnsslipp med engelsk tekst Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 14 av 22

15 Bankliste Det ble ikke alltid tatt hensyn til negativt skattetrekk ved danning av transaksjoner Ved danning av transaksjoner til bankavstemming ble alle kontoelement nullstilt. Rettet så kontoelement kan hentes fra konteringskode eller bedriftskontering Terminrapport Endret noen ledetekster og lagt inn sumlinje på siden med oversikt over negative grunnlag Trekkeierrapport Korreksjon ambulerende virksomhet Lagt inn melding ved bestilling dersom periode er korrigert tidligere Feriepenger generer ferietrekk Ved generering av ferietrekk hvor beløp ikke skal beregnes ble regulativinformasjon feilaktig skrevet på transaksjonen. Dette medførte i ettertid manglende etterbetaling ved endring i regulativinformasjonen. 3.3 Fravær Refusjon Saldoliste Saldoliste er endret så rapportering til papirrapport og excel gir samme resultat. Endret noe i bestillingsparametre, og rapportering gjøres nå uavhengig av status på kravet. Mulig å angi startsaldo til periodeutvalget. Import fravær, filtrering i søk på bunker Det er nå mulig å foreta filtrering i søk på importbunker, samt noen endringer i sortering Refusjonskrav Kronisk sykdom NAV Korrigert skjema. Tatt bort overflødig tekst Refusjon differansepostering med årsakskode Opprettet forslag til Årsakskoder som kan benyttes ved differansepostering av refusjoner, tekstkode type RDA 3.4 Diverse Andre endringer Regnskap nr Oppdatert regnskapssystem 131 med ny firmateller Årsoppgjør korriger avgift feriepengeavsetning Rettet så programmet ikke går ut i en ukontrollert feil Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 15 av 22

16 Årsoppgjør Årsoppgave totalavstemming Endret så en ved danning av rapport tar med seg aktive transer når indikator for «Ta med aktive transer» er aktiv Datatilgang 2934 Lagring av RolleID gikk ut i en ukontrollert feil ved lagring når rolleid fantes fra før Import skattekort skatteinformasjon Lagring av fil i log foreslår nå.txt som filtype Pop-up gir ikke bekreftelse når en ikke importerer Kvitteringsliste viser innhold før data er importert Forbedret meldinger ved import av skattekort Arbeidsgivergruppe vises nå i spread i skjermbilde for skatteinformasjon 3.5 Integrasjon I autoimport av ansattinformasjon er gjort følgende endringer Autoimport med eksternid som nøkkel Er utvidet til å kunne benytte feltet eksternid som nøkkel i importen i stedet for ansattnummer Dersom eksternid ikke finnes i personaltabellen opprettes den ansatte og ansattforhold ved hjelp av integrationkey1-3 Dersom det finnes en person med lik eksternid og integrationkey er ulik eksisterende, opprettes en nytt ansattforhold. Når eksternid og integrationkey finnes fra før oppdateres eksisterende informasjon, person / ansattforhold. 3.6 System Det er korrigert / endret generelt i systemet Manglende tabeller i script PLSystemdictionary Lagt til manglende tabeller i script, så ny database blir initiert riktig DictionaryDL feil definisjon av felt 3 i tabellnr Rettet så fysisk definisjon av feltet er alfanumerisk. Feilen medførte problem for regnskapssystem etter danning av ny database Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 16 av 22

17 Systemrutiner Lagre sql 2968/126372/129129/ Lagring gikk i enkelte tilfeller ut i feil Lagre sql utvidet lagringsmulighet Lagringskapasitet utvidet til karakterer for felt Initiering Fakta Rettet feil i scriptet tpl_fakta.tpl Service oppdatering -PLUpdateEngine total stillingsprosent ble beregnet feil på person ved flere ansattforhold hvor et eller flere er frem i tid Link til Hjelp Laget egen knapp Temabeskrivelse - for direkte link til hjelpeinformasjon på nettet via Hjelp Om Systemparametre Sjekkboks for skjuling av passord ved kryptering av lønnsslipp var alltid slått på ved åpning av skjermbilde Arbeidstakerregister tatt bort systemparameter som ikke lengre er i bruk Tatt bort kode / parametre for AltInn versjon Tatt bort systemparametre og kode for oppdatering av skattekommune på transaksjoner når det ble byttet skattekommune på person Opprettet systemparameter for å kunne skille mellom «permisjoner» og «permitteringer» ved rapportering til arbeidstakerregister i A-ordning Det er utviklet funksjonalitet som gjør det mulig å legge til egendefinert tekst angitt i systemparameter for alle rapporter som har standardheader-subrapport. Når tekst er lagt inn, vises dette i rapportene på denne måten Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 17 av 22

18 Mulighet for å legge melding i splash-screen ved oppstart av applikasjonen Dette vises ved oppstart på følgende måte Distribusjonsmonitor Pop-up vindu gikk i enkelte tilfeller ut i ukontrollert feil Distribusjonsmonitor viste ikke informasjon om sender og mottaker ved feiling Notat funksjon Rettet diverse feil og gjort forbedringer Grunndata Opprettet kalender for bruk i web, lønnsarter tilpasset grunndatasett Korrigert arter tilpasset rapportering pensjon, årsoppgjør. E&O synkronisering Gjort diverse forbedringer og rettinger i integrasjon Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 18 av 22

19 Opprette PL database Ved opprettelse av database ved hjelp av setuprutine, settes Collation automatisk til Danish_Norwegian_IS_AS 3.7 PL Web Setup PL Web Ved kopiering fra disk ble ikke filer overskrevet om det allerede lå nyere filer på samme område. Fri lønnsrapport Låsing av faste utplukk på Web Låsing av faste utplukk er nå rettet så det også fungerer på web Ajh. ansatt på PL Web Lønnstrinn A-regulativ ble vist feil ved fri definisjon av ansattfelt Lønnstrinn A-regulativ ble vist feil under ajourhold ansatt alle felt PL Web registrering I registreringsbilde ble gjort oppslag mot stillingstabellen med feil nøkkel, noe som medførte visning av feil stillingsinformasjon. Endret så JobID benyttes i oppslaget 3.8 PL Oppfølging Fraværsoppfølging Mulighet til å regenerere manglende dokumenter for oppfølging Rettet feil ved purring som i enkelte tilfeller medførte sending av samme purring flere ganger Lagt til felt for kommentarer i dokumentene «Innkalling oppfølgingsplan» og «Innkalling dialogmøte 1» Gjort en del forbedringer i skjermbilde HR rapport. Lagt inn flere filtreringsmuligheter Rettet feil slik at «signert papirkopi» vises korrekt Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 19 av 22

20 Enkelte verdier i felt ble hentet fra feil sted i oppfølgingsplan. Utfyllingsdato skal benytte dagens dato. Felt som skal fylles ut markeres Små justeringer i hjelpetekst og forslag til verdi i enkelte felt Virksomhetsnummer (AUN) blir nå hentet fra referansestilling Rettet feil som kunne gi engelsk ledetekst i skjermbilder selv om språket skulle være norsk 4 Neptune Meny versjon Denne versjonen av Neptune Meny er med sammen med setup. Dette er en valgfri oppgradering, men vi anbefaler våre kunder å oppgradere. Versjonen har nå støtte for flere Active Directory strukturer, i tillegg til generelle rettinger og forbedringer. Vær oppmerksom på at oppgradering av Neptune Database må kjøres fra en lokal stasjon, denne kan ikke kjøres fra en nettverks-stasjon. 5 Teknisk 5.1 Databasetabeller Det er nye tabeller i denne versjonen amelding ameldingagalonn ameldingagapensjon ameldingagafradigrlag ameldingarbeidsforhold ameldingforskuddstrekk ameldingfradrag ameldinginntekt ameldinginntektsmottaker ameldingkode ameldingkodetype ameldingltconversion ameldingopphsvalbjm ameldingpermisjon ameldingperiode Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 20 av 22

21 ameldingrapport ameldingtilleggsinfoversion ameldingversjon ameldingvirksomhet AktTransTilleggsInfo beagleservicehostlog behtranstilleggsinfo ebetranstilleggsinfo ebemellomtilleggsinfo fasttranstilleggsinfo fasttransstillingtilleggsinfo feriemellomtilleggsinfo importintegerextmsghistdata importintegerintmsghistdata loennarttillegginfospec transferunionhead transferuniontrans unionsystemhead unionsystemfield variabeltransertilleggsinfo 5.2 Tabellendringer Det er tabellendringer i denne versjonen. aktivautopost akttrans ansatt altinnreport automatposter automatposterreberegn automatpostertid autopostforskudd behtrans behtranspensjon dictionarydl ebemellom ebetrans fasttrans fasttransstilling feriemellom forsktrans fravaerart fravaeroppfølgingvarsel fravaertrans importfastlinje Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 21 av 22

22 importfastavvist importfravaerlinje importtjenesteavvist importtransavvist importtranslinje jobbkoeschedule jobbkoefreejobs konteringtrans konteringtransreberegn loennart masstrans nettomellom personal refusjonstrans taxinfo tekstkode temptranser tjenestetranser variabeltranser 5.3 Tekniske endringer Det er ingen endringer på installasjonspakken 6 Open Source Software Aditro Lønn med modulene Web og Fakta benytter følgende Open Source Software (komponenter). Leverandør Produkt Lisens Ben Lowery HttpCompressionModule Authors Mike Krueger SharpZipLib componen GPL incl. exception Sun Sun Proj. XML parser Sun ProjX JfreeChart LGPL Mer detaljerte lovbetingelser for disse komponentene ligger lagret på katalogen x:\personec\no\pl\readme\ og heter Personec_Lønn_Web_legal_notice.txt og Personec_Lønn_Fakta_legal_notice.txt (hvor x:\ erstattes med aktuelt stasjonsnavn) 7 Last ned produktnotatet i pdf-format Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 22 av 22

Aditro Lønn 14.2.1. Pr. 31.05.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 17

Aditro Lønn 14.2.1. Pr. 31.05.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 17 Aditro Lønn 14.2.1 Pr. 31.05.2014 Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 17 Innhold 1 Aditro Lønn 14.2.1... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Personec Lønn 13.4.0. Pr. 14.11.2013. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.

Personec Lønn 13.4.0. Pr. 14.11.2013. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro. Personec Lønn 13.4.0 Pr. 14.11.2013 Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 20 Innhold 1 Personec Lønn 13.4.0... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Personec Lønn 10.0. Personec Lønn 10.0. Pr. 17.12.2009

Personec Lønn 10.0. Personec Lønn 10.0. Pr. 17.12.2009 Personec Lønn 10.0 Pr. 17.12.2009 Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 6 Innhold 1 Personec Lønn 10.0... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen....

Detaljer

Personec Lønn 12.3.1. Pr. 03.12.2012. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.

Personec Lønn 12.3.1. Pr. 03.12.2012. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro. Personec Lønn 12.3.1 Pr. 03.12.2012 Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 30 Innhold 1 Personec Lønn 12.3.1... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Aditro Lønn 15.1.1. Aditro Lønn 15.1.1. Pr. 23.06.2015

Aditro Lønn 15.1.1. Aditro Lønn 15.1.1. Pr. 23.06.2015 Aditro Lønn 15.1.1 Pr. 23.06.2015 Aditro Enterprise AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 20 Innhold 1 Aditro Lønn 15.1.1... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Personec Lønn 11.0.0

Personec Lønn 11.0.0 Personec Lønn 11.0.0 Pr. 21.12.2010 Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 14 Innhold 1 Personec Lønn 11.0.0... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Personec Lønn 10.2 SP1

Personec Lønn 10.2 SP1 Personec Lønn 10.2 SP1 Pr. 30.06.2010 Aditro AS, Postboks 23, N-2711 GRAN, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 21 Innhold 1 Personec Lønn 10.2 SP1... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Personec Lønn 13.3.0. Pr. 17.06.2013. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.

Personec Lønn 13.3.0. Pr. 17.06.2013. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro. Personec Lønn 13.3.0 Pr. 17.06.2013 Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 20 Innhold 1 Personec Lønn 13.3.0... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift. Innhold. Satser og Overgangssatser

Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift. Innhold. Satser og Overgangssatser Innhold Arbeidsgiveravgift... 1 Satser og Overgangssatser... 1 Ordning... 2 Bunnfradrag... 2 Tilleggsavsetning arbeidsgiveravgift av feriepenger... 2 Tilleggsavsetning i den perioden som bruker opp bunnfradraget...

Detaljer

Personec Lønn 9.2. Personec Lønn 9.2. Pr. 01.11.2009

Personec Lønn 9.2. Personec Lønn 9.2. Pr. 01.11.2009 Personec Lønn 9.2 Pr. 01.11.2009 Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 31 Innhold 1 Personec Lønn 9.2... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Aditro Lønn 14.4.0. Pr. 21.11.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 20

Aditro Lønn 14.4.0. Pr. 21.11.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 20 Aditro Lønn 14.4.0 Pr. 21.11.2014 Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 20 Innhold 1 Aditro Lønn 14.4.0... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Web funksjoner generelt

Web funksjoner generelt Innhold Web funksjoner generelt... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Personlig brukeroppsett... 2 Generelt om Personec Lønn Web... 3 Generelle funksjoner... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på Innhold Etterregulering... 1 Generelt... 1 Etterregulere ansatt / alle ansatte... 1 Spesielle tilfeller å være oppmerksom på... 1 Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering... 2 Styreinformasjon

Detaljer

Pensjonsrapportering ytelsespensjon

Pensjonsrapportering ytelsespensjon Innhold Pensjonsrapportering... 2 Oppsett... 2 Systemparameter... 2 Tekstkode... 3 Valg av pensjonsselskap... 3 Person ajourhold... 4 Rapportering... 4 Direkte rapportering... 5 Jobbkø... 8 Meldingstyper...

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Personec Lønn 12.3.0. Pr. 19.11.2012. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.

Personec Lønn 12.3.0. Pr. 19.11.2012. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro. Personec Lønn 12.3.0 Pr. 19.11.2012 Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 27 Innhold 1 Personec Lønn 12.3.0... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12 Innhold Utskrifter... 2 Lønnsrapporter... 2 Generelt om Lønnsrapporter... 2 Perioder... 2 Danning av rapporter i lønnsberegning... 2 Lønnsrapporter i konsern... 2 Lønnsrapporter ved forskuddskjøring...

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold Innhold Trekkeier Utbetaling... 1 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 KID ved betaling til trekkeiere... 4 Trekkeiere... 4 Lønnsart... 5 Registrering... 5 Import transer... 5 Bankliste med

Detaljer

Svalbardskatt. Innhold

Svalbardskatt. Innhold Innhold Svalbardskatt... 2 Hva dekker rutinen... 2 Unntak... 2 Kan jeg kreve Svalbard skatt for alle på Svalbard?... 2 Styreinformasjon... 2 Systemparametre... 2 Lønns og trekkarter... 3 Ajourhold person...

Detaljer

Ambulerende virksomhet

Ambulerende virksomhet Innhold Ambulerende virksomhet... 1 Ambulerende virksomhet... 1 Avvik på ansattforhold... 1 Avvik på aktivitetskode... 2 Systemoppsett... 3 Aktivitetskode ajourhold... 4 Import aktivitetskoder... 4 Registrering

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Personec Lønn 9.1 SP 2

Personec Lønn 9.1 SP 2 Personec Lønn 9.1 SP2 Personec Lønn 9.1 SP 2 Pr. 03.07.2009 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 49 Personec Lønn 9.1 SP2 Innhold Personec Lønn 9.1 SP2... 4 Hovedfunksjonalitet i versjonen.... 4 Nye

Detaljer

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22 Innhold Feriepenger... 2 Grunnlag for beregning av feriepenger... 2 Generelt om feriepengeløsningen i Aditro Lønn... 2 Feriepengegrunnlag... 2 Systemparametre... 3 Satser og grunnbeløp folketrygd... 3

Detaljer

Personec Lønn 9.2 SP1

Personec Lønn 9.2 SP1 Personec Lønn 9.2 SP1 Pr. 27.11.2009 Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 21 Innhold 1 Personec Lønn 9.2 SP1... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet

Detaljer

Andre rapporter. Innhold

Andre rapporter. Innhold Innhold Andre rapporter... 2 Systemparameter tilgang rapporter... 2 Stillingsrapport... 2 Hjemlete stillinger... 3 Alle stillinger... 3 Personalkostnader budsjettrapport... 4 Tilgang til rapport... 4 Bestilling...

Detaljer

Hvordan komme i gang med Elektroniske skattekort i InfoEasy

Hvordan komme i gang med Elektroniske skattekort i InfoEasy Hvordan komme i gang med Elektroniske skattekort i InfoEasy 1. Nødvendige settinger i InfoEasy Lønn: Oppgavetreet Lønn - Ajourhold Lønnsfirma ajourhold fanen Statistikk/Kontakter: Nye felter for Altinn

Detaljer

Andre rapporter. Innhold

Andre rapporter. Innhold Innhold Andre rapporter... 2 Systemparameter tilgang rapport... 2 Stillingsrapport... 2 Hjemlete stillinger... 3 Alle stillinger... 3 Personalkostnader budsjettrapport... 4 Tilgang til rapport... 4 Bestilling...

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Pensjonsrapportering Sjømenn

Pensjonsrapportering Sjømenn Innhold Pensjonsrapportering Sjømenn... 2 Oppsett... 2 Organisasjon... 2 Tekstkoder... 3 Rapportering... 4 Kontrolliste - rapport... 4 Rapportering regler og beregninger... 5 Transaksjonsfil beskrivelse...

Detaljer

Fri Lønnsrapport er et verktøy for å lage og kjøre ut egendefinerte rapporter. Rapporten startes fra Rapporter Fri lønnsrapport Utskrift

Fri Lønnsrapport er et verktøy for å lage og kjøre ut egendefinerte rapporter. Rapporten startes fra Rapporter Fri lønnsrapport Utskrift Innhold Fri lønnsrapport... 1 Utskrift... 1 Definisjon... 3 Kalkulasjonsfelt... 6 Vise SQL... 8 Spesialfelt... 9 Spesialfelter fravær...10 Tilgang...11 Grafikk...11 Fri lønnsrapport Fri Lønnsrapport er

Detaljer

Personec Lønn 10.1. Personec Lønn 10.1. Pr. 01.03.2010

Personec Lønn 10.1. Personec Lønn 10.1. Pr. 01.03.2010 Personec Lønn 10.1 Pr. 01.03.2010 Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 33 Innhold 1 Personec Lønn 10.1... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Flytting. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 8

Flytting. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 8 Innhold Flytting... 2 Flytting av personer... 2 Fra/til firma... 3 Fra/til ansattnummer... 3 Tabeller... 4 Fra/Til avdeling... 6 Konvertering med opprett nye ansattforhold... 7 Konvertering av historikk...

Detaljer

Personec Lønn 10.2. Pr. 05.05.2010. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 GRAN, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 23

Personec Lønn 10.2. Pr. 05.05.2010. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 GRAN, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 23 Personec Lønn 10.2 Pr. 05.05.2010 Aditro AS, Postboks 23, N-2711 GRAN, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 23 Innhold 1 Personec Lønn 10.2... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

Arbeidsoppgaver. Innhold

Arbeidsoppgaver. Innhold Innhold Arbeidsoppgaver... 2 Registrere en ny ansatt... 2 Ajourhold av ansatt... 2 Faste transaksjoner... 2 Lønnsslipp på skjerm... 3 Lønnskjøring (en periodes oppgaver)... 4 Lønnsadministrasjon... 5 Åpning

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18 Innhold Jobbkø / Varsling... 2 Jobbkø... 2 Generelt om jobbkø... 2 Hovedfunksjoner... 2 Jobbkø Bestilling og Status... 2 Bestilling... 3 Faste jobber... 5 Status... 6 Jobb... 7 Administrasjon... 8 Konsern...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.16.3 November 2016 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 4. A-ORDNINGEN... 4 4.1. Flere arbeidsforhold...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2012-10-15. Lønn 5.0. Versjon 5.12.3

Huldt & Lillevik Lønn 2012-10-15. Lønn 5.0. Versjon 5.12.3 Lønn 5.0 Versjon 5.12.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.12.3... 2 3 Sql server 2012... 2 4 Hente returmeldinger fra Altinn for flere klienter... 2 5 Remittering

Detaljer

Elektronisk Dialog. Innhold

Elektronisk Dialog. Innhold Innhold Innhold... 1 Elektronisk Dialog... 2 Forberedelser... 3 Virksomhetsnummer... 3 Yrkeskoder... 3 Arbeidstidsgruppe... 4 Permisjonskoder... 5 Fødselsnummer... 5 Skattekortinformasjon... 6 Sending...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.17.3 Oktober 2017 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 4. A-MELDING... 4 4.1 Nye fraværskoder

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80 September 2013 Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80 Oslo, september 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse

Detaljer

Trekkeier. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Trekkeier. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21 Innhold Trekkeier... 2 Bruk av trekkeiere... 2 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 Trekkeier type... 4 Fagforening... 4 Kommuner... 4 Ekstern / Intern trekkeier... 5 KID ved betaling til trekkeiere...

Detaljer

Fraværsoppfølging. Innhold

Fraværsoppfølging. Innhold Innhold Fraværsoppfølging... 2 Første gangs kjøring... 3 Fraværsarter... 3 Fraværsoppfølging definisjon... 4 Varsling... 6 Bestille fraværsoppfølging... 8 Jobbe med fraværsoppfølging... 9 Oppgaver...10

Detaljer

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13 Innhold Rapport RTV... 2 RTV fraværsrapport... 2 Styreinformasjon... 3 Tekstkoder... 3 Dictionary - oppslag... 5 Organisasjon... 5 Krav og nøkkelbegreper... 6 Regler for reduksjon av dagsverk... 6 Definisjon

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.16.4/5.17.1 Desember 2016 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 4. A-ORDNINGEN... 4 4.1.

Detaljer

Pensjonsrapportering OTP

Pensjonsrapportering OTP Innholdsfortegnelse Pensjonsrapportering OTP... 2 Hva skal rapporteres... 2 Hvilket pensjonsselskap bruker bedriften... 2 Systemparametre... 3 Hvilke beløp og timer skal rapporteres... 4 Hvilke timer skal

Detaljer

Nettolønn. Nettolønn. Innhold

Nettolønn. Nettolønn. Innhold Innhold Nettolønn... 1 Nettolønnsavtale... 2 Registrering av faste transaksjoner... 2 Grossgrunnlag... 2 Systemparameter... 3 Grossing for hver periode... 3 Andre fradrag... 3 Etterbetaling... 4 Praktisk

Detaljer

Huldt & Lillevik Web Registrering 2008-03-14. Versjon 2.4.0

Huldt & Lillevik Web Registrering 2008-03-14. Versjon 2.4.0 Versjon 2.4.0 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppgradere til versjon 2.4.0... 2 2 Rapportere timer og fravær for attestansvarlig... 2 3 Rapportere timer og fravær for vanlig bruker... 4 4

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11 Innhold Firmabil... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter beregning av skattefordel... 3 A-melding... 4 Kontering... 5 Opprett ny firmabil... 5 Bil-pool... 5 Registrere

Detaljer

Pensjonsrapportering Mercer

Pensjonsrapportering Mercer Innhold Pensjonsrapportering Mercer... 2 Rapportering... 2 Kontrolliste... 3 Sluttårsak... 4 Transaksjonsfil... 5 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 5 Pensjonsrapportering Mercer Rapportering Rapportering

Detaljer

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 11.0.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, mai 2016 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3 Lønn 5.0 Versjon 5.13.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.13.3... 2 3 Datostyring... 2 4 Refusjon av sykepenger... 3 5 Regnskapsbilag terminoppgjør... 4

Detaljer

Permittering. Innhold

Permittering. Innhold Innhold Permittering... 2 Administrasjon av permittering... 2 Oppsett... 2 Datafangst... 3 Utplukk permittering... 3 Utplukk... 3 Varsel... 4 Info til NAV og lønnsavdeling... 5 Registrering av permittering...

Detaljer

Tjenestetranser. Innhold

Tjenestetranser. Innhold Innhold Tjenestetranser... 2 Oppsett tabell ajourhold... 2 Systemparametre... 2 Lønnsarter... 2 Kontering... 7 Organisasjon... 8 Stilling... 9 Import / generering...10 Import - bunke...10 Generering transer...11

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.10.2 Build 479

Huldt & Lillevik Lønn 2010-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.10.2 Build 479 Lønn 5.0 Versjon 5.10.2 Build 479 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.2 build 479... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Altinn innsending...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon Versjon 5.10.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til Huldt & Lillevik Lønn 5.10.2 og Altinn Monitor 2.6.6... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38)

Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38) 18.03.2014 Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38) Innholdsfortegnelse Endringslogg... 2 Utfasing av maritech Lønn... 2 10.00.39... 2 Eksport av lønnsdata til annet system...

Detaljer

Distribusjon av varslinger

Distribusjon av varslinger Innhold Distribusjon av varslinger... 2 Definering av varslinger... 2 Opprette nytt varsel... 2 Generelt... 3 Generelt - Flettefelter... 5 Funksjoner... 7 Varsel alternativ kobling mot funksjoner... 8

Detaljer

Kontroller. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 7

Kontroller. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 7 Kontroller Innhold Kontroller... 2 Terminoppgave... 2 Negativ arbeidsgiveravgift... 2 Negativ skatt... 2 Kommune med negativ arbeidsgiveravgift... 3 Kommune med negativ skattetrekk... 3 Ugyldig kommunenr...

Detaljer

Årsavslutning. Årsavslutning. Innhold

Årsavslutning. Årsavslutning. Innhold Innhold Årsavslutning... 1 Oppdatere nye skattekort... 2 Endringskort... 2 Arbeidssekvenser... 2 Administrasjon årsavslutning... 4 Ledetekster til L&T-oppgaven... 5 Oppsamling av transaksjoner til L&T-oppgaven...

Detaljer

LØNN Bjørg Nakken ØkonomiBistand Brukerdag 2015

LØNN Bjørg Nakken ØkonomiBistand Brukerdag 2015 LØNN Bjørg Nakken Nyheter i Visma Lønn versjon 10.0 Nyheter i Huldt & Lillevik Lønn 5.0 versjon 5.15.4 Tilleggsapplikasjoner Nyheter i Visma Lønn versjon 10.0 De største endringene er: Visma.net Absence

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1 Versjon 2009.1 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2009.1 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.11 Databaserevisjon 2.9.7 www Oversikt over oppdateringer... 3 1 Andre endringer... 3 2 WMadmin... 3 2.1 Passord... 3 2.2 Kassadagbok... 3 2.3 PKI... 4 3 For de som har

Detaljer

Veiledning feriepenger

Veiledning feriepenger Harmoni Lønn Veiledning feriepenger 31.05.2016 Innhold Veiledning feriepenger... 2 Generelt... 2 Satser feriepenger... 2 Aktuelle lønnsarter... 3 Feriepengeliste... 6 Utbetaling av feriepenger opptjent

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00 November 2015 Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00 Oslo, november 2015 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon Lønn 5.0 Versjon 5.13.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.13.2... 2 3 Rapportering til Pensjonstrygden for sjømenn... 2 4 Vikarbyrådirektivet, diverse tilpasninger...

Detaljer

10.3.0 WinTid. Nyheter versjon 10.3.0

10.3.0 WinTid. Nyheter versjon 10.3.0 10.3.0 WinTid Nyheter versjon 10.3.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2015 Brukerveiledning Tilgang til ebudsjett Visma Enterprise ebudsjett ligger på oppstartssiden. For å åpne ebudsjett, velg fana «Økonomi» og trykk deretter på valget

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3 Lønn 5.0 Versjon 5.14.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.3... 2 3 A-ordningen og prøveinnsending... 2 3.1 Generelt om a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2 Versjon 5.09.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.2 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave Svalbard...

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønn Elektroniske skattekort 1 Elektroniske skattekort... 1 Fremgangsmåte kort fortalt...

Detaljer

Lønn- og trekkarter. Innhold

Lønn- og trekkarter. Innhold Innhold Lønn- og trekkarter... 2 Generelt om Lønn- og trekkarter... 2 Ajourhold av Lønn- og trekkart... 2 Kontering/Diverse... 3 Behandling / Satser... 3 L&T Oppgave/Rapporter... 9 Akkumulering...11 Diverse

Detaljer

Person med nettolønnsavtale må merkes med N i feltet Offshorekode MVL i meny Person ajourhold Personinformasjon Lønn.

Person med nettolønnsavtale må merkes med N i feltet Offshorekode MVL i meny Person ajourhold Personinformasjon Lønn. Innhold Nettolønn... 1 Nettolønnsavtale... 1 Grossgrunnlag... 2 Systemparameter... 2 Grossing for hver periode... 2 Andre fradrag... 2 Etterbetaling... 3 Praktisk eksempel... 3 Arter... 3 Person... 4 Registrering

Detaljer

Rapport HMS. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 6

Rapport HMS. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 6 Innhold Rapport HMS... 2 HMS Fraværsstatistikk... 2 Bestilling... 2 Krav og nøkkelbegreper... 3 Oppsett art / systemparametre... 4 Fraværsart - Ekstern rapporteringskode RTV... 4 Systemparameter grense

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4 Versjon 2008.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2008.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Levere

Detaljer

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, desenber 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.15.5 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. WINDOWS 10... 3 4. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 5. A-ORDNINGEN... 4 5.1. A-melding

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2 Produktnotat System 4 versjon 2007.2 System 4 versjon 2007.2... 3 1. Oppdatere til versjon 2007.2 og Altinn Monitor 2.3.1... 3 1.1. Oppdatere versjon via Internett... 3 1.2. Oppdatere versjon via CD...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Før du installerer bør du ta back-up av data. NB!! Ingen må benytte Gerica under installasjon/oppdatering av ny versjon.

Før du installerer bør du ta back-up av data. NB!! Ingen må benytte Gerica under installasjon/oppdatering av ny versjon. Oppdateringsveiledning til Gerica 7.2 (Oracle og MSSQL) Før du installerer bør du ta back-up av data. NB!! Ingen må benytte Gerica under installasjon/oppdatering av ny versjon. Før installasjon SKAL det

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015)

Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015) Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015) Bokfør og attester med PaperLess Vi har nå utviklet integrasjon mellom PaperLess og Orion. Det betyr at du kan skanne dine bilag, kjøre fakturatolk,

Detaljer

Tilfelle 1: Hent opp lønnsarten for fastlønn (lønnsart 1 i standard lønnsartregister). Kartotek Lønnsarter fane 2: Parameter.

Tilfelle 1: Hent opp lønnsarten for fastlønn (lønnsart 1 i standard lønnsartregister). Kartotek Lønnsarter fane 2: Parameter. Tilfelle 1: Den ansatte er i foreldrepermisjon hvor arbeidsgiver betaler full lønn, men den ansatte tar ut 80 % dekningsgrad. Den ansatte skal ha 100 % permisjon, men med 80 % av lønnen sin. Hvis arbeidsgiver

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS APPENDIX Releaseskriv versjon 2.13 Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER Versjon 2.13.36 Pr. 30. MARS 2012 Copyright Daldata Bergen AS Bransjeoversikt- se vår webside: www.daldatabergen.no : Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Personec Lønn 10.3. Pr. 12.11.2010. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 44

Personec Lønn 10.3. Pr. 12.11.2010. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 44 Personec Lønn 10.3 Pr. 12.11.2010 Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 44 Innhold 1 Personec Lønn 10.3... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.16 Bodø, 28. desember 2011 Innhold Viktig informasjon... 3 Generelt... 3 Extensor Kode Oppdatering... 4 Personalia... 4 Pårørende... 4 Serieinfo... 5 Rom... 5 EKG

Detaljer

ISY JobTech 7.4.3 Release Notes, 29.1.2014

ISY JobTech 7.4.3 Release Notes, 29.1.2014 ISY JobTech 7.4.3 Release Notes, 29.1.2014 ISY JobTech versjon 7.4.3 er nå tilgjengelig for nedlasting på våre hjemmesider. Den nye versjonen er et resultat av utbedring av identifiserte feilsituasjoner

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon Juni 2016

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon Juni 2016 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.16.2 Juni 2016 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 4. ENDRING I PLASSERING AV DOKUMENTASJON...

Detaljer

Integrasjon, Import og Eksport

Integrasjon, Import og Eksport Innhold Integrasjon... 3 Import av Personopplysninger... 3 Filtyper ved import til Aditro Lønn... 3 Formater... 3 StillingID/ løpenummer... 3 Avdeling/ organisasjonsenhet... 4 Logging... 4 Spesielt...

Detaljer

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express.

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express. 1 Innholdsfortegnelse Microsoft SQL Server 2014 Express... 3 Nedlastning av installasjonsfil for SQL Server 2014 Express... 3 Installasjon av SQL Server 2014 Express... 4 Installasjon av Huldt & Lillevik

Detaljer

Lønn og forskudd. Innhold

Lønn og forskudd. Innhold Innhold Lønn og forskudd... 2 Lønnsperiode... 2 Aktiv lønnsperiode... 2 Lønnsadministrasjon... 3 Lønnsberegning... 4 Lukking lønnsperiode... 5 Lønnsforskudd... 5 Lønnsrapporter... 7 Lønnsslipp på skjerm...

Detaljer

11.2.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS

11.2.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS 11.2.0 W i n T i d Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 4 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 4 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 4 1.3

Detaljer