Personec Lønn Pr Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: ,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personec Lønn 12.3.0. Pr. 19.11.2012. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro."

Transkript

1 Personec Lønn Pr Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 1 av 27

2 Innhold 1 Personec Lønn Hovedfunksjonalitet i versjonen Nye menypunkt Oppgradering Personec Lønn Databaseendringer Personec Lønn Databaseendringer Neptune Meny Integrasjoner HR Kompatibilitet Endringer tekniske krav Lagring av person med orgenhet fram i tid Fakta Nyheter i versjon eskattekort Årsoppgjør Bilde på ansatt Personec Lønn Oppfølging Nye muligheter i jobbkø Excel-støtte Nye rapporter Jubileumslister i Lønnspanelet Personec Lønn Web Visning av tabeller Endringer i versjon Fravær Lønn Pensjon Personec Lønn Web Rapporter Årsavslutning Generelt Systemadministrasjon Nye regnskapsformat System Neptune Meny versjon Teknisk Databasetabeller Tabellendringer Tekniske endringer Open Source Software Last ned produktnotatet i pdf-format...27 Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 2 av 27

3 1 Personec Lønn Hovedfunksjonalitet i versjonen I Personec Lønn finner du bl.a. følgende: eskattekort Bilde på ansatt Dokumenthåndtering i Personec Lønn Oppfølging Nye muligheter i jobbkø Jubileumsliste i lønnspanel Fri lønnsrapport i Personec Lønn Web Da mange av våre kunder ikke har oppgradert siden versjon , tar vi med en oversikt over de viktigste nyhetene i versjonene før Personec Lønn Oppfølging på web Nye muligheter for utplukk i Fri Lønnsrapport Mulig å sende mail fra pålogget bruker Tidsstyring av kontoelement, stilling og organisasjon Ny funksjonalitet i Personec Lønn Oppfølging Nye muligheter for brukerstyrt kontering Dobbelt så mange forenklede utplukk i Fri Lønnsrapport For fullstendig oversikt, se de komplette produktnotatene her: Personec Lønn Personec Lønn Nye menypunkt Versjonen inneholder nytt menypunkt for Skattekort. 1.3 Oppgradering Personec Lønn Oppgradering bør utføres av teknisk personell som kjenner til databaser og Personec Lønn s oppbygging og virkemåte. Dersom du er i tvil om du har den nødvendige kompetansen, ta kontakt med Aditro s Service Desk på telefon for teknisk bistand. Dersom du oppgraderer fra versjon 12.2.x, behøver du ikke å lese resten av dette avsnittet, gå til kapittel 1.4. Dersom du oppgraderer fra versjoner tidligere enn 12.2.x, må du være oppmerksom på følgende: Oppgraderingen baserer seg på at du har versjon 12.0.x/12.1.x installert. Dersom du kjører versjon eldre enn 12.0.x, vennligst les beskrivelsen om oppgradering til Les oppgraderingsbeskrivelsen før du starter oppgraderingen som du finner i området X:\Personec\PL\ReadMe, hvor X=installasjons-disk. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 3 av 27

4 Vær oppmerksom på at selve oppgraderingen er to-delt, og det er relativt mange informasjoner som skal oppdateres/dannes grunnet den nye tidsstyringen. Fase 1 kjøres under selve database-oppgraderingen, denne tar 5-6 timer på en Oraclebase med ca ansatte. På en SQL Server database med ca ansatte tok denne 1,5 time. Fase 2 startes når den første klienten logger seg på, og denne delen tar omtrent like lang tid som fase 1 på begge plattformer. Ved oppgradering må du passe på at det ikke er planlagte jobber som stopper databasen midt under oppgraderingen. Vi anbefaler sterkt at du passer på å ha en fersk backup av basen før oppgraderingen startes. 1.4 Databaseendringer Personec Lønn Personec Lønn inneholder oppgradering av programmer og database. 1.5 Databaseendringer Neptune Meny Med Personec Lønn versjon medfølger Neptune meny versjon Oppgradering av menyen er valgfri i denne versjonen, men vil bli påkrevet i en senere versjon av Personec Lønn. 1.6 Integrasjoner Dersom du må oppgradere Neptune, må du også oppgradere Travel og HR. Hvis du er i tvil om du må oppgradere, kontakt support for å få siste informasjon om dette. Det er ingen strukturelle endringer i integrasjonene. Se eget avsnitt i dette dokumentet om Import og Eksport. OBS! Du kan ikke kjøre på tidligere versjon enn Personec HR HR Kompatibilitet Versjon Dersom du kjører Personec HR versjon , må du aktivisere systemparameteren for dette. Integrasjoner til og fra versjon vil feile hvis denne systemparameteren ikke er aktivert. Kontakt Software Support eller teknisk support for å få script som må kjøres i denne forbindelse. Versjon 2009.x Versjon 2009.x av HR kjører på.net 2.0, mens Personec Lønn versjon benytter.net 4.0. For at disse to skal kunne kjøre sammen må det spesielle grep til, kontakt kundestøtte for hjelp. 1.8 Endringer tekniske krav Det er ingen endringer i tekniske krav fra versjon 12.x.x til Du kan lese/hente ned hele dokumentet TekniskeKrav_Personec_Lønn_v12 x_no_v1_0.pdf her. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 4 av 27

5 1.9 Lagring av person med orgenhet fram i tid Du må være oppmerksom på at dersom du oppretter en person og denne skal begynne fram i tid, må du opprette en organisasjonstilhørighet med dato idag eller tidligere. Det er ikke mulig å lagre organisasjonstilhørighet fram i tid hvis du ikke har en tilhørighet som er gyldig idag. Årsaken til dette er at Personec Lønn forholder seg til tilgang,(sikkerhet), på organisasjon, og dersom du ikke har en organisasjon som er gyldig idag, har du ingen tilgang til personen Fakta Det er ikke påkrevet med oppdatering av Fakta for denne versjonen av Personec Lønn. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 5 av 27

6 2 Nyheter i versjon eskattekort Ordningen med eskattekort er frivillig i 2013, men blir obligatorisk for alle i I overgangsåret 2013 vil begge funksjonene bli vedlikeholdt, men den gamle måten vil bli fjernet før årsoppgjørsversjonen neste høst. Siden Personec Lønn foreløpig ikke har noen funksjon for å hente filer direkte i Altinn, må du laste ned fil fra innlogging i Altinn. Utklipp fra Lex Aditro om ordningen: 13. november fastsatte Finansdepartementet forskrift om frivillig prøveordning for elektronisk skattekort for inntektsåret Arbeidsgivere kan etter den nye forskriften innhente skattekort elektronisk fra Skatteetaten. Arbeidsgivere som blir med i ordningen vil fortløpende varsles dersom det blir foretatt endring av skattekort for ansatte som det er innhentet elektronisk skattekort for. Skattekort for skattytere med fribeløpskort og skattytere med skjermet adresse er ikke en del av prøveordningen. De ansatte må levere papirutgaven av skattekortet til sin arbeidsgiver, selv om arbeidsgiveren deltar i den frivillige ordningen for elektronisk skattekort i Dersom skattyter ikke har levert skattekort på papir og arbeidsgiver heller ikke på annen måte har fått avklart hvorvidt han skal trekke etter tabell eller prosent (om bedriften er hovedarbeidsgiver eller biarbeidsgiver), skal arbeidsgiver trekke etter prosent. Lenke til hele forskriften I forbindelse med innføring av eskattekort og den løpende oppdateringen dette gir mulighet for, har vi laget en ny funksjon under Lønnsadministrasjon Skattekort. Her finner du de nødvendige funksjonene for å be om skattekort fra Altinn, motta oppdaterte kort og importere disse. Funksjonen er inndelt i 2 faner: Sending og Mottak. Bestillingsbildet for sending ser slik ut: Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 6 av 27

7 Når du ber om skattekortopplysninger for et firma vil organisasjonsnummer fra Firmaopplysninger bli fylt ut. Navn, mobilnummer og epost-adresse blir hentet fra pålogget brukers informasjon i Neptune. Hvis det ikke ligger riktig informasjon der, kan du endre dette før innsending. Denne informasjonen lagres, og hentes neste gang du starter funksjonen. Årstall i skattekort blir fylt ut etter disse reglene: I desember får du lov til å velge inneværende og neste år. I januar kan du velge inneværende og foregående år, mens resten av året er verdien alltid inneværende år. Dersom du forsøker å sende til Altinn uten at alle feltene er fylt ut, får du melding om dette, f.eks at det mangler telefonnummer: Øverst i høyre hjørne i skjermbilde finner du en lenke til dokumentasjonen på web. Denne vil vise dokumentet Tema_Elektronisk_Dialog.pdf fra internett. Første gang du sender forespørsel får du melding om at systemet er satt opp til å bruke Altinn1, og at det vil bli endret til Altinn2. Dette er korrekt oppførsel, endringen til å kjøre mot Altinn2 kan settes tilbake dersom det skulle bli behov for det. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 7 av 27

8 Etter at du har svart ja her, får du beskjed om at data er klar til å sendes til Altinn, deretter er det vanlig kommunikasjon med Altinn som gjelder. Når du har forespurt på skattekortopplysninger med Altinn2, og parameteren for dette er satt, vil mottaks-funksjonen endres til å bruke Altinn2. Filen med data du mottar fra Altinn2 kan du kalle hva som helst, derfor kan du nå angi filnavn, og ikke bare sti til område. Under ajourhold person har det kommet en ny fane Skatt - for skatteinformasjon: Du finner fortsatt skatteopplysninger under Lønnsfanen, men de fleste av disse skal ikke vedlikeholdes her lenger, det er kun visning av aktuell skattekortinformasjon. Vær oppmerksom på at informasjonen som vises her vil være avhengig av dato på pc en. F.eks vil du i overgangen mellom år få vist skattekortinformasjon for 2012 selv om du har hentet og importert skattekort for Informasjonen vil vise gyldig skattekortinformasjon på aktuell dato. For å få oversikt over alle skattekort som ligger inne, må du bruke fanen Skatt. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 8 av 27

9 Legg merke til at skattekortinformasjon nå har blitt tidsstyrt, og har en gyldig fradato, (utskriftsdato fra Altinn), samt at det er kommet et nytt felt Biarbeidsgiver som det er den ansattes ansvar å opplyse om. Dersom feltet biarbeidsgiver merkes av, blir skattetype automatisk satt til 0, prosenttrekk, og lønnsberegningen benytter prosent-trekk. Eskattekort har ikke løsning for frikort i 2013, dette skal være på plass i Hvis arbeidstakeren har skattekort-type 9 Frikort, skal restbeløp legges inn i feltet for rest frikort på Lønnsfanen. Utover dette er det kun disse feltene som er mulig å vedlikeholde fra Lønnsfanen: Svalbardavlønning Bekreftet levert Tilleggstrekk Sjømannsfradrag Offshore-kode MVL I og med at skattekort nå blir en naturlig del av lønnskjøringen er det også mulig å komme til skattekort-funksjonen fra Lønnsadministrasjon. Knappen Skattekort starter skattekort-funksjonen ut fra indikatoren om du har tatt i bruk Altinn2 eller fortsatt benytter Altinn1. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 9 av 27

10 Vær oppmerksom på at funksjonen Bekreft skattekort ikke har betydning for skatteberegningen lenger. Dersom skattekort er mottatt blir det beregnet skatt i henhold til skattekortet, uavhengig av om det er bekreftet. Dvs Bekreft skattekort kan benyttes for å holde oversikt over hvem som har levert for de kundene som ønsker det, men det har altså ingen konsekvens for selve skatteberegningen. 2.2 Årsoppgjør 2012 Ledetekster for Lønns- og trekkoppgaven Er oppdatert og oppdateres i systemet ved å gå inn på Årsoppgjør Ledetekster Oppdater. Det er ikke nødvendig å oppdatere ledetekstene for hvert enkelt firma når du kjører flere firma. Tabellen er felles for alle firma i databasen. Det er kun kode 210, Uførepensjon til personer mellom 67 og 70 år, som er ny i år. Det er ingen koder som er fjernet. Kommuner Kan oppdateres fra vedlagt fil under Systemadministrasjon Systemrutiner Oppdatering Oppdater kommuner fra fil på fellesområdet. Oppgaver for lån og renter Skatteetaten ønsker at flest mulig sender denne innrapporteringen via Altinn. Filformatet er nytt i år, og når du under Årsavslutning Rapporter Oppgave for lån og renter haker av for Dann transaksjoner til Altinn, vil vi nå danne en xml-fil i tillegg til blanketten. Du kan deretter logge deg på Altinn.no og legge denne filen som vedlegg til skjema RF 1301 Ligningsoppgaver som vedlegg. Det vil fortsatt være mulig å levere papiroppgaver og oppgaver på maskinlesbart medium. Du finner mer opplysninger om innrapportering av innskudd, renter og lån på Vær oppmerksom på at denne rapporten må kjøres FØR første periode lukkes i nytt år for å få korrekt saldo på rapporten. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 10 av 27

11 Lønns- og trekkoppgaver Det er ingen endringer i blanketten. Dersom du benytter fortrykt blankett må denne gjelde for Avstemmingsrapporter Noen mindre korreksjoner er gjort for å gjøre rapportene mer brukervennlige. 2.3 Bilde på ansatt Det er nå mulig å legge inn bilder på de ansatte. Bildet vises i vedlikehold personopplysninger, og vises også i søk, både i Windows og i PL Web. Du vedlikeholder bildet i Vedlikehold personopplysninger: Når du høyreklikker over silhuetten, vil du få valget Legg til bilde hvis det ikke er bilde der fra før, hvis det er det, kan du oppdatere eller slette bildet. Ved sletting er det bare koblingen som blir fjernet, det fysiske bildet må du slette fra en windows utforsker. Vi anbefaler å samle alle ansattbilder i en egen mappe, og identifisere dem ved f.eks firmanr + ansattnr. Søk på ansatt fra Windows: I Personec Lønn Web ser det sånn ut: Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 11 av 27

12 2.4 Personec Lønn Oppfølging Personec Lønn Oppfølging kjører kun på web, denne funksjonaliteten vil ikke bli tilgjengelig på windows-funksjonen Fraværsoppfølging. Ny dokumenthåndtering I denne versjonen er det gjort endringer på dokumenthåndteringen i Personec Lønn Oppfølging, for at denne skal bli enklere å bruke. Når du nå trykker på Lag nytt dokument opplysningene du vil ha inn., vil du få opp en popup der du fyller ut de Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 12 av 27

13 Trykk deretter Lagre dokument. Hvis du ønsker å se det ferdige dokumentet, eventuelt for utskrift, trykk Last ned dokument. Hvis du ønsker å gjøre endringer i et dokument du har laget, trykker du knappen for å Endre dokument. Du kan da gjøre de ønskede endringer og lagre. Alle utgaver av dokumentet vil du finne igjen under Vis versjonshistorikk for dokument : Hvis du ønsker å laste opp ditt eget oppfølgingsdokument i stedet for å opprette det i Personec Lønn Oppfølging, bruker du knappen Last opp nytt dokument. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 13 av 27

14 2.5 Nye muligheter i jobbkø Nå kan du gjøre mer på jobbkø. Det er nå mulig å: Kjøre flere jobber som faste jobber Sjekke om fil finnes før jobbkø startes Importere personer Importere transaksjoner Sammenligne importerte data med grunnlaget, f.eks o Lage en fri lønnsrapport med den samme definisjonen som importfilen Få automatisk varsel på epost/arbeidsbok/sms ved avvik Et eksempel på definisjon av en import-prosess: 2.6 Excel-støtte Personec Lønn støtter nå xlsx-formatet i Excel, og det betyr at du kan lage rapporter med inntil 1 million rader og kolonner i en eksport. Vær oppmerksom på at filer som kommer fra internet, dvs Personec Lønn Web, kan bli oppfattet som skumle, derfor vil de fleste måtte tillate redigering i Excel-arket etter nedlasting. I excel med pivotering vil ovenstående rapportdata kunne arte seg slik: Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 14 av 27

15 2.7 Nye rapporter Fraværsstatistikk Fraværsstatistikk som kan kjøres for firma totalt, eller per organisasjonsenhet eller samlebegrep for flere enheter. Du finner de nye rapportene her: Fravær Rapportering Utskrifter Rapporter Fravær fast-/timelønn Rapporten spesifiseres per kjønn og ansattgruppe hvor ansattgruppe er Arbeider eller Funksjonærer. I bestilling angis periodeintervall for rapportering samt nivå for ønsket rapportering. Rapporten kan kjøres på følgende nivå Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 15 av 27

16 0-Totalrapport for firma 1-Orgenhet 2-Gruppe frifelt 1 på orgenhet 3-Region frifelt 2 på orgenhet Nivå 1 til 3 gir mulighet for utplukk. Ved valg av ett utplukk skrives beskrivende tekst for utplukk i heading på rapporten. Første gang rapporten kjøres, må du angi bestillingsparametre for Lønnsarter for beregning av arbeidede timer Ansattstatus for arbeidere og funksjonærer Verdier lagres som systemparametre og hentes frem ved senere bestilling. Rapportering skjer til regneark og har følgende beregninger Mulige dagsverk beregnes slik: Funksjonærer: Arbeidsdager i perioden justert med stillingsprosent og redusert med dagsverk fra registrert ferie og andre fravær. Ferie og andre fravær er fraværsarter merket med RTV-kode 10 og 12. Arbeidere: Faktiske dagsverk og registrert eget sykefravær og barns sykdom. Andre typer fravær inngår ikke i beregning av mulige dagsverk. Sykefraværsprosent beregnes for eget sykefravær i forhold til mulige dagsverk. Barns sykdom og annet fravær inngår ikke i beregning. Registrert ferie reduserer mulige dagsverk, men inngår ikke i rapporten. Rapporten er kundespesifisert. Sysselsettingsstatistikk Kan kjøres per orgenhet eller samlebegrep for flere enheter. Rapporten finnes under Rapporter Andre rapporter, har navnet Gjennomsnittlig antall ansatte, og blir ikke synlig der før den frie systemparameteren AntSysStat er satt til 1. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 16 av 27

17 2.8 Jubileumslister i Lønnspanelet Jubileumslister Nå kan du få vist hvilke ansatte som har jubileum i lønnspanelet. Funksjonen finner du på høyre side i Lønnspanelet: Du setter opp dine lister ved å skrive et navn på listen i den tomme boksen, klikke på plusstegnet, velge mal, velge firma og lagre. Du kan velge om listen skal være synlig hver gang du er i lønnspanelet eller om du ønsker å skjule listen og heller vise den når du har behov for det. Disse malene finnes per idag: Bursdager denne uken Bursdager idag Bursdager hvor en ansatt blir et rundt 5-år de neste X måneder, fra og med Y år gammel Ansatte som har jobbet et rundt 10-år i firmaet innen de neste X måneder, fra og med Y år i firmaet Ansatte som har jobbet et rundt 5-år i firmaet innen de neste X måneder, fra og med Y år i firmaet Når du har valgt mal kan du også velge hvilken farge du ønsker at forekomster av disse jubileumene skal ha: Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 17 av 27

18 Som nevnt tidligere er det nå mulig å knytte bilde opp til den ansatte. Under Innstillinger kan du velge om du vil skjule ansattbilder. Visning av bilder kan ta mye plass i lønnspanelet, det er bare å prøve seg fram. Jubileumslister er personlige, og koblet til pålogget bruker. Et eksempel på hvordan en jubileumsliste over bursdager kan se ut: Den samme listen med visning av ansattbilder blir slik: Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 18 av 27

19 Søk i lønnspanelet søker også i jubileumslister, du kan f.eks søke på han og vil da få opp informasjon både fra menyen, Ofte Stilte Spørsmål + alle i jubileumslista: 2.9 Personec Lønn Web Personec Lønn Web har blitt tilført ny funksjonalitet, spesielt Fri Lønnsrapport. Hurtigliste 5 siste ansatte Nå vises de 5 siste valgte også i Personec Lønn Web: Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 19 av 27

20 Fri Lønnsrapport, egendefinerte filter Det er nå mulig å lage sine egne filter og lagre disse også i PL Web. Funksjonaliteten er akkurat lik som windows-versjonen. Grafisk presentasjon av Fri Lønnsrapport Det er nå tilnærmet samme funksjonalitet for grafisk presentasjon av rapporter også i PL Web. Excel med pivotering Det er nå mulig å eksportere resultat fra rapporten direkte til en pivotering i Excel Visning av tabeller Det er nå mulig å få en pop-out i alle tabell-visninger i Personec Lønn. Når du står inne i en tabell, kan du høyreklikke, og velge Pop-out. Det som skjer da er at du får opp et eget vindu som du kan skalere etter det aktuelle behovet. Her har du alle vanlige funksjoner som sortering, skjule kolonner osv. Valgene du gjør vil bli husket til neste gang du starter en pop-out fra den samme funksjonen. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 20 av 27

21 Etter at du har valgt pop-out i registrering av lønnstransaksjoner, får du opp dette vinduet: 3 Endringer i versjon Fravær Dette er endret i fravær: Mottak av refusjon Rettet feil ved bruk av knappen Vis fil, filen ble slettet. Forskjellig behandling av fullført dato Ved generering av fraværsoppfølging ble det samme fraværet vist Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 21 av 27

22 3.2 Lønn forskjellig i Personec Lønn Fraværsoppfølging, (Windows), og Personec Lønn Oppfølging. Det er foretatt noen korreksjoner og forbedringer her: Bekreft skattekort og beregning av skatt Funksjonen Bekreft skattekort har ikke betydning for skatteberegningen lenger. Dersom skattekort er mottatt, (dvs skatteår på person er korrekt), blir det beregnet skatt i henhold til skattekortet, uavhengig av om det er bekreftet eller ikke. Bekreft skattekort kan benyttes for å holde oversikt over hvem som har levert for de kundene som ønsker det, men det har altså ingen konsekvens for selve skatteberegningen. Mulig å velge utplukk på kontrollslipper 3170 Det er nå mulig å velge utplukk også på kontrollslipper. Lønnsstatistikk SST Lønnsstatistikk SST - ansatte med 0 i perioden ble rapportert i fil, disse blir ikke med lenger. Utbetal sluttoppgjør ekstra uke 2887 Lønnsberegning, ved utbetaling av sluttoppgjør ekstra uke ble det ikke kontrollert mot det som er avsatt. Bytte av ansattforhold Ved bytte av ansattforhold får du nå spørsmål om arv av faste transaksjoner fra det gamle ansattforholdet. AA-register, korrekt utmelding Ansatte uten timer og med sluttdato ble ikke utmeldt korrekt. Forespørsel slipp Ved utskrift av lønnsslipper med flere sider, kom adressen to ganger fra og med side 2. Dette gjaldt personer som ikke har gate- eller veiadresse. Utbetaling av månedlige ytelser Årlig rapportering til skattedirektoratet av utbetalte pensjonsytelser som ikke skal rapporteres i ordinær lønns- og trekkoppgave. Bankliste med utbetalingstransaksjoner Ved danning av bankliste med utbetalingstransaksjoner manglet det kid på første trekkeier i enkelte tilfeller. Etterbetaling og endring av sats Ved kjøring av etterbetaling på tidligere etterbetalt transaksjon ble sats endret på faste transaksjoner. Ved etterbetalt transaksjon ble etterbetalt beløp feil oppdatert i etterbetalingstransaksjon. Feilen oppstod i enkelte tilfeller når historisk transaksjon var delberegnet. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 22 av 27

23 3.3 Pensjon Det er foretatt noen korreksjoner i pensjonsrapporteringen: OTP rapportering Ved danning av OTP rapportering feilet rapporten grunnet forskjellig lengde på stillingsbeskrivelse i tabellene. Pensjonsrapportering Vital Det ble feil stillingsprosent på pensjonsrapporteringen til Vital. Dersom en ansatt byttet stillingsprosent flere ganger i løpet av perioden ble gjennomsnittlig stillingsprosent beregnet for høy. Det ble ikke tatt høyde for at ansattforholdet ble avsluttet i perioden. 3.4 Personec Lønn Web Det er foretatt noen korreksjoner i Personec Lønn Web: Hent neste ansatt Dersom en bruker hadde begrenset tilgang og brukte hent neste ansatt-knappen ble ikke neste ansatt hentet fram. Lagring av ukemal Dersom beskrivelse for ukemal var for lang, feilet lagring. Fri lønnsrapport og forenklet utplukk Kjøring av fri lønnsrapport i PL Web fungerte ulikt Personec Lønn mht om du måtte velge noe i forenklet utplukk eller ikke. Nå må bruker velge noe i forenklet utlpukk også i PL Web. Kalenderrapport fravær Hvis du valgte hele året fikk du bare uke 1 til 36. Nå får du det du har bedt om. Lagring av fagforening Ved lagring av fagforening ble annen informasjon blanket ut. Landkode ble borte fra poststed. Lagringsrutinen er endret slik at det nå lagres korrekt. Fri lønnsrapport og eksport til Excel Ved lagring til xlsx-format fra Fri lønnsrapport ble det oppfattet som uleselige data i Excel. Dette er rettet. 3.5 Rapporter Endringer i rapporter og rapportkjøringer: SSB - Fraværsstatistikk Når statistikken ble kjørt med utplukk ble det dannet tomme meldinger til Altinn. Alfabetisk fagforeningsliste Alfabetisk fagforeningsliste er nå mulig å sende som vedlegg til epost. Totalrapport ambulerende virksomhet Det er foretatt noen mindre justeringer av rapporten. Informasjonsside Fri Lønnsrapport Ved danning av fri lønnsrapport har du nå fått muligheten til å få skrevet ut hvilke kriterier som er benyttet ved danning av rapporten. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 23 av 27

24 Ved utskrift til papir/forhåndsvisning blir kjørekriteriene vist på den/de første sidene. Ved utskrift til Excel vil disse bli skrevet til en egen arkfane. Sikkerhetsrapportering Kjøring av sikkerhetsrapport feilet dersom det ble foretatt utvalg av brukere. Det er nå mulig å velge bruker(e). Timelønnede på feriepengelisten Timelønnede kom ikke med navn på feriepengelista, det gjør de nå. Visning av grafikk i Fri Lønnsrapport Det er rettet en feil i den grafiske visningen av Fri Lønnsrapport. Det var ikke mulig å velge noe annet enn kakediagram. 3.6 Årsavslutning Dette er endret og rettet i årsavslutning: Innberetning under grense Ved innberetning av beløp i kode 212-A ble beløpet feilaktig oppgitt på listen. Dette er nå rettet. 3.7 Generelt Dette er endret og rettet i generelle funksjoner: Mottak av skattekort ved mottak av skattekort ble det brukt feil funksjon for å oppgi sti til katalog. Dette resulterte i feilaktige meldinger til brukeren, nå benyttes riktig funksjon Rettet feil forslag til år ved import. Det ble konsekvent brukt årstall fra idag + 1 år. Hent kontakter fra Outlook i distribusjonslister Det er nå mulig å hente kontakter fra Outlook og bruke disse i definisjon av distribusjonslister. Noen begrensninger i denne versjonen som vil bli rettet så snart som mulig: - Du kan ikke ha startet outlook før du prøver å hente kontakter derfra. Tekstkode VAL Tekstkode VAL Valuta ble ikke opprettet under oppgradering til Den opprettes nå med 3 alfanumeriske tegn. Endring av datatype Dersom du endret datatype på en verdi som blir lagret i tabellen HistoricFieldValues, ble ikke denne tabellen oppdatert med den nye datatypen. Dette er nå rettet. Søk på ansatt Dersom bruker var definert med veldig begrenset tilgang, og forsøkte å søke på ansatte, stoppet applikasjonen ukontrollert. Nå vises en kontrollert feilmelding at bruker ikke har tilgang til å søke. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 24 av 27

25 3.8 Systemadministrasjon Det er gjort noen endringer i systemadministrasjon: Test at SMS sending fungerer Det er nå mulig å sjekke at oppsettet på sms sending fungerer. Bruk av proxy autentisering Det er nå mulig å sette opp proxy med autentisering for bruk av Altinn, RSS feeds osv. Oppsettet av proxy finnes i en egen fane under System vedlikehold Systemparameter Proxy innstillinger: Rapportdefinisjoner Altinn 3428 rapportdefinisjoner for Altinn er nå flyttet fra Altinn arbeidsbok til en egen fane i System vedlikehold. Vedlikehold av brukerinformasjon er fortsatt i Altinn arbeidsbok, denne er personlig og koblet til pålogget bruker. 3.9 Nye regnskapsformat Nye regnskapsformater lagt til i denne versjonen: 136 SAP for Nycomed 138 Visma Business for Hapro 139 Xledger for PBL 3.10 System Det er ingen systemmessige endringer i denne versjonen Neptune Meny versjon Denne versjonen av Neptune Meny er med sammen med setup. Dette er en valgfri oppgradering, men vi anbefaler våre kunder å oppgradere. Versjonen har nå støtte for flere Active Directory strukturer, i tillegg til generelle rettinger og forbedringer. Vær oppmerksom på at oppgradering av Neptune Database må kjøres fra en lokal stasjon, denne kan ikke kjøres fra en nettverks-stasjon. 4 Teknisk 4.1 Databasetabeller I Personec Lønn er disse nye tabellene lagt til, (tabeller som slutter på _Lng har med Aditro Window og språk å gjøre): TaxInfo EmployeeImage TaskNotification Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 25 av 27

26 TaskNotificationRecipient Organisasjon_Lng Regulativ_Lng TekstKode_Lng LoennArt_Lng FravaerArt_Lng KonteringKode_Lng DictionaryDL_Lng RapportDefHode_Lng RapportDefDetalj_Lng Stilling_Lng SystemParameter_Lng TaxInfoFinland AltinnRepSchLogiFile AltinnTaxCardData 4.2 Tabellendringer Det er tabellendringer i Personec Lønn : TekstKode LoennArt FravaerArt CompanyInfo ForskUtbetaling companyinfo nettomellom 4.3 Tekniske endringer Endringer på installasjonspakken Fra og med versjon er det tatt i bruk en ny versjon av Installshield. 5 Open Source Software Personec Lønn med modulene Web og Fakta benytter følgende Open Source Software (komponenter). Leverandør Produkt Lisens Ben Lowery HttpCompressionModule Authors Mike Krueger SharpZipLib componen GPL incl. exception Sun Sun Proj. XML parser Sun ProjX JfreeChart LGPL Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 26 av 27

27 Mer detaljerte lovbetingelser for disse komponentene ligger lagret på katalogen x:\personec\no\pl\readme\ og heter Personec_Lønn_Web_legal_notice.txt og Personec_Lønn_Fakta_legal_notice.txt (hvor x:\ erstattes med aktuelt stasjonsnavn) 6 Last ned produktnotatet i pdf-format Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 27 av 27

Personec Lønn 9.2. Personec Lønn 9.2. Pr. 01.11.2009

Personec Lønn 9.2. Personec Lønn 9.2. Pr. 01.11.2009 Personec Lønn 9.2 Pr. 01.11.2009 Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 31 Innhold 1 Personec Lønn 9.2... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Elektronisk Dialog. Innhold

Elektronisk Dialog. Innhold Innhold Innhold... 1 Elektronisk Dialog... 2 Forberedelser... 3 Virksomhetsnummer... 3 Yrkeskoder... 3 Arbeidstidsgruppe... 4 Permisjonskoder... 5 Fødselsnummer... 5 Skattekortinformasjon... 6 Sending...

Detaljer

Fravær. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 93

Fravær. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 93 Innhold Fravær... 3 Systemoppsett... 3 Fravær... 3 Rapporter... 5 Refusjon... 6 Fraværsarter... 8 Beregning/Rapporter... 8 Satser / Indikatorer...15 Årsakkumulering...17 Masker...17 Web...18 Tidsrom og

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

Systemparametre. Innhold

Systemparametre. Innhold Innhold Systemparametre... 2 Generelt om System Parametre... 2 Ajourhold av Systemparametre... 2 Systemparameter... 2 Generelt... 2 Lønnsberegning... 5 Satser... 6 Rapporter...12 Fravær...14 Fraværsoppfølging...16

Detaljer

Pensjonsrapportering KLP

Pensjonsrapportering KLP Innhold Pensjonsrapportering KLP... 2 Arbeidstakers andel pensjon... 2 Arbeidsgivers andel pensjon... 2 Arbeidstakers medlemskap... 2 Meldinger til KLP... 3 Rapportering til KLP... 3 Sikkerhet... 3 Styreinformasjon

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Årsoppgjør i praksis 2014 Aditro AS 1 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Aditro AS 2 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Forslag til korrekt rekkefølge på årsoppgjør

Detaljer

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Redigert 12.7.12 Enterprise HRM - Nyheter og endringer i windows Side 2 av 57 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis Innhold Del 6 - Årsoppgjøret i praksis... 2 Kjørejournal... 2 1. Installere årsoppgjørsversjonen 5.13.4... 4 1.1 Starte årsoppgjørsversjonen... 5 1.2 Lønn i 2014 før årsavslutning... 5 2. Forberede årsoppgjøret...

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2012...

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 1 av 40 Innhold Del 1 Kom i gang med systemet... 3 Starte systemet første gang... 3 Single Sign-On (SSO)...11 Arbeidsområdet...13

Detaljer

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver.

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Brukerhåndbok Lønn Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4 Lønn 5.0 Nyheter og endringer fra System 4 Innholdsfortegnelse Innhold Huldt & Lillevik Lønn endringer fra System 4... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Finn oppgave... 3 Verktøylinjen...

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

Maritech Lønn versjon 9.91.00 (Endringer etter versjon 9.90.00) NB! Versjon 9.81.00 eller senere må være installert

Maritech Lønn versjon 9.91.00 (Endringer etter versjon 9.90.00) NB! Versjon 9.81.00 eller senere må være installert Maritech Lønn versjon 9.91.00 (Endringer etter versjon 9.90.00) NB! Versjon 9.81.00 eller senere må være installert Innholdsfortegnelse 1 Utbedringer... 2 2 Nye rapporter... 2 3 Lønns og trekkoppgaver

Detaljer

Lønn- og trekkarter. Innhold. Generelt om Lønn- og trekkarter

Lønn- og trekkarter. Innhold. Generelt om Lønn- og trekkarter Innhold Lønn- og trekkarter... 1 Generelt om Lønn- og trekkarter... 1 Ajourhold av Lønn- og trekkart... 2 Kontering/Diverse... 3 Behandling / Satser... 3 L&T Oppgave/Rapporter... 8 Akkumulering... 9 Diverse

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du

Detaljer

Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn

Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn Januar 2015 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger

Detaljer

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt Rapporteringsgener ator - Visma ansatt ID STB.HR.1.6.24 Versjon 1.00 Gyldig fra 10.07.2014 Forfatter Åse Eriksen Åkerøy Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av Visma Unique Unique Ansatt

Detaljer

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS Årsavslutningsveiledning Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2007 Versjon 7.xx Visma Software Norge AS INNHOLD I nnledning...... 1 Visma Lønnssenter... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2007......

Detaljer

Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn

Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn Januar 2014 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Lønn

Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Visma Lønn Oslo, juni 2008 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Praktisk bruk

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Praktisk bruk Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 Praktisk bruk Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og intuitivt. Trygghet er å vite at du klarer

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 4.11

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 4.11 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 4.11 Oslo, desember 2009. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder ny funksjonalitet som i hovedsak har kommet som

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer