Personec Lønn Pr Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personec Lønn 12.3.0. Pr. 19.11.2012. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro."

Transkript

1 Personec Lønn Pr Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 1 av 27

2 Innhold 1 Personec Lønn Hovedfunksjonalitet i versjonen Nye menypunkt Oppgradering Personec Lønn Databaseendringer Personec Lønn Databaseendringer Neptune Meny Integrasjoner HR Kompatibilitet Endringer tekniske krav Lagring av person med orgenhet fram i tid Fakta Nyheter i versjon eskattekort Årsoppgjør Bilde på ansatt Personec Lønn Oppfølging Nye muligheter i jobbkø Excel-støtte Nye rapporter Jubileumslister i Lønnspanelet Personec Lønn Web Visning av tabeller Endringer i versjon Fravær Lønn Pensjon Personec Lønn Web Rapporter Årsavslutning Generelt Systemadministrasjon Nye regnskapsformat System Neptune Meny versjon Teknisk Databasetabeller Tabellendringer Tekniske endringer Open Source Software Last ned produktnotatet i pdf-format...27 Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 2 av 27

3 1 Personec Lønn Hovedfunksjonalitet i versjonen I Personec Lønn finner du bl.a. følgende: eskattekort Bilde på ansatt Dokumenthåndtering i Personec Lønn Oppfølging Nye muligheter i jobbkø Jubileumsliste i lønnspanel Fri lønnsrapport i Personec Lønn Web Da mange av våre kunder ikke har oppgradert siden versjon , tar vi med en oversikt over de viktigste nyhetene i versjonene før Personec Lønn Oppfølging på web Nye muligheter for utplukk i Fri Lønnsrapport Mulig å sende mail fra pålogget bruker Tidsstyring av kontoelement, stilling og organisasjon Ny funksjonalitet i Personec Lønn Oppfølging Nye muligheter for brukerstyrt kontering Dobbelt så mange forenklede utplukk i Fri Lønnsrapport For fullstendig oversikt, se de komplette produktnotatene her: Personec Lønn Personec Lønn Nye menypunkt Versjonen inneholder nytt menypunkt for Skattekort. 1.3 Oppgradering Personec Lønn Oppgradering bør utføres av teknisk personell som kjenner til databaser og Personec Lønn s oppbygging og virkemåte. Dersom du er i tvil om du har den nødvendige kompetansen, ta kontakt med Aditro s Service Desk på telefon for teknisk bistand. Dersom du oppgraderer fra versjon 12.2.x, behøver du ikke å lese resten av dette avsnittet, gå til kapittel 1.4. Dersom du oppgraderer fra versjoner tidligere enn 12.2.x, må du være oppmerksom på følgende: Oppgraderingen baserer seg på at du har versjon 12.0.x/12.1.x installert. Dersom du kjører versjon eldre enn 12.0.x, vennligst les beskrivelsen om oppgradering til Les oppgraderingsbeskrivelsen før du starter oppgraderingen som du finner i området X:\Personec\PL\ReadMe, hvor X=installasjons-disk. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 3 av 27

4 Vær oppmerksom på at selve oppgraderingen er to-delt, og det er relativt mange informasjoner som skal oppdateres/dannes grunnet den nye tidsstyringen. Fase 1 kjøres under selve database-oppgraderingen, denne tar 5-6 timer på en Oraclebase med ca ansatte. På en SQL Server database med ca ansatte tok denne 1,5 time. Fase 2 startes når den første klienten logger seg på, og denne delen tar omtrent like lang tid som fase 1 på begge plattformer. Ved oppgradering må du passe på at det ikke er planlagte jobber som stopper databasen midt under oppgraderingen. Vi anbefaler sterkt at du passer på å ha en fersk backup av basen før oppgraderingen startes. 1.4 Databaseendringer Personec Lønn Personec Lønn inneholder oppgradering av programmer og database. 1.5 Databaseendringer Neptune Meny Med Personec Lønn versjon medfølger Neptune meny versjon Oppgradering av menyen er valgfri i denne versjonen, men vil bli påkrevet i en senere versjon av Personec Lønn. 1.6 Integrasjoner Dersom du må oppgradere Neptune, må du også oppgradere Travel og HR. Hvis du er i tvil om du må oppgradere, kontakt support for å få siste informasjon om dette. Det er ingen strukturelle endringer i integrasjonene. Se eget avsnitt i dette dokumentet om Import og Eksport. OBS! Du kan ikke kjøre på tidligere versjon enn Personec HR HR Kompatibilitet Versjon Dersom du kjører Personec HR versjon , må du aktivisere systemparameteren for dette. Integrasjoner til og fra versjon vil feile hvis denne systemparameteren ikke er aktivert. Kontakt Software Support eller teknisk support for å få script som må kjøres i denne forbindelse. Versjon 2009.x Versjon 2009.x av HR kjører på.net 2.0, mens Personec Lønn versjon benytter.net 4.0. For at disse to skal kunne kjøre sammen må det spesielle grep til, kontakt kundestøtte for hjelp. 1.8 Endringer tekniske krav Det er ingen endringer i tekniske krav fra versjon 12.x.x til Du kan lese/hente ned hele dokumentet TekniskeKrav_Personec_Lønn_v12 x_no_v1_0.pdf her. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 4 av 27

5 1.9 Lagring av person med orgenhet fram i tid Du må være oppmerksom på at dersom du oppretter en person og denne skal begynne fram i tid, må du opprette en organisasjonstilhørighet med dato idag eller tidligere. Det er ikke mulig å lagre organisasjonstilhørighet fram i tid hvis du ikke har en tilhørighet som er gyldig idag. Årsaken til dette er at Personec Lønn forholder seg til tilgang,(sikkerhet), på organisasjon, og dersom du ikke har en organisasjon som er gyldig idag, har du ingen tilgang til personen Fakta Det er ikke påkrevet med oppdatering av Fakta for denne versjonen av Personec Lønn. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 5 av 27

6 2 Nyheter i versjon eskattekort Ordningen med eskattekort er frivillig i 2013, men blir obligatorisk for alle i I overgangsåret 2013 vil begge funksjonene bli vedlikeholdt, men den gamle måten vil bli fjernet før årsoppgjørsversjonen neste høst. Siden Personec Lønn foreløpig ikke har noen funksjon for å hente filer direkte i Altinn, må du laste ned fil fra innlogging i Altinn. Utklipp fra Lex Aditro om ordningen: 13. november fastsatte Finansdepartementet forskrift om frivillig prøveordning for elektronisk skattekort for inntektsåret Arbeidsgivere kan etter den nye forskriften innhente skattekort elektronisk fra Skatteetaten. Arbeidsgivere som blir med i ordningen vil fortløpende varsles dersom det blir foretatt endring av skattekort for ansatte som det er innhentet elektronisk skattekort for. Skattekort for skattytere med fribeløpskort og skattytere med skjermet adresse er ikke en del av prøveordningen. De ansatte må levere papirutgaven av skattekortet til sin arbeidsgiver, selv om arbeidsgiveren deltar i den frivillige ordningen for elektronisk skattekort i Dersom skattyter ikke har levert skattekort på papir og arbeidsgiver heller ikke på annen måte har fått avklart hvorvidt han skal trekke etter tabell eller prosent (om bedriften er hovedarbeidsgiver eller biarbeidsgiver), skal arbeidsgiver trekke etter prosent. Lenke til hele forskriften I forbindelse med innføring av eskattekort og den løpende oppdateringen dette gir mulighet for, har vi laget en ny funksjon under Lønnsadministrasjon Skattekort. Her finner du de nødvendige funksjonene for å be om skattekort fra Altinn, motta oppdaterte kort og importere disse. Funksjonen er inndelt i 2 faner: Sending og Mottak. Bestillingsbildet for sending ser slik ut: Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 6 av 27

7 Når du ber om skattekortopplysninger for et firma vil organisasjonsnummer fra Firmaopplysninger bli fylt ut. Navn, mobilnummer og epost-adresse blir hentet fra pålogget brukers informasjon i Neptune. Hvis det ikke ligger riktig informasjon der, kan du endre dette før innsending. Denne informasjonen lagres, og hentes neste gang du starter funksjonen. Årstall i skattekort blir fylt ut etter disse reglene: I desember får du lov til å velge inneværende og neste år. I januar kan du velge inneværende og foregående år, mens resten av året er verdien alltid inneværende år. Dersom du forsøker å sende til Altinn uten at alle feltene er fylt ut, får du melding om dette, f.eks at det mangler telefonnummer: Øverst i høyre hjørne i skjermbilde finner du en lenke til dokumentasjonen på web. Denne vil vise dokumentet Tema_Elektronisk_Dialog.pdf fra internett. Første gang du sender forespørsel får du melding om at systemet er satt opp til å bruke Altinn1, og at det vil bli endret til Altinn2. Dette er korrekt oppførsel, endringen til å kjøre mot Altinn2 kan settes tilbake dersom det skulle bli behov for det. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 7 av 27

8 Etter at du har svart ja her, får du beskjed om at data er klar til å sendes til Altinn, deretter er det vanlig kommunikasjon med Altinn som gjelder. Når du har forespurt på skattekortopplysninger med Altinn2, og parameteren for dette er satt, vil mottaks-funksjonen endres til å bruke Altinn2. Filen med data du mottar fra Altinn2 kan du kalle hva som helst, derfor kan du nå angi filnavn, og ikke bare sti til område. Under ajourhold person har det kommet en ny fane Skatt - for skatteinformasjon: Du finner fortsatt skatteopplysninger under Lønnsfanen, men de fleste av disse skal ikke vedlikeholdes her lenger, det er kun visning av aktuell skattekortinformasjon. Vær oppmerksom på at informasjonen som vises her vil være avhengig av dato på pc en. F.eks vil du i overgangen mellom år få vist skattekortinformasjon for 2012 selv om du har hentet og importert skattekort for Informasjonen vil vise gyldig skattekortinformasjon på aktuell dato. For å få oversikt over alle skattekort som ligger inne, må du bruke fanen Skatt. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 8 av 27

9 Legg merke til at skattekortinformasjon nå har blitt tidsstyrt, og har en gyldig fradato, (utskriftsdato fra Altinn), samt at det er kommet et nytt felt Biarbeidsgiver som det er den ansattes ansvar å opplyse om. Dersom feltet biarbeidsgiver merkes av, blir skattetype automatisk satt til 0, prosenttrekk, og lønnsberegningen benytter prosent-trekk. Eskattekort har ikke løsning for frikort i 2013, dette skal være på plass i Hvis arbeidstakeren har skattekort-type 9 Frikort, skal restbeløp legges inn i feltet for rest frikort på Lønnsfanen. Utover dette er det kun disse feltene som er mulig å vedlikeholde fra Lønnsfanen: Svalbardavlønning Bekreftet levert Tilleggstrekk Sjømannsfradrag Offshore-kode MVL I og med at skattekort nå blir en naturlig del av lønnskjøringen er det også mulig å komme til skattekort-funksjonen fra Lønnsadministrasjon. Knappen Skattekort starter skattekort-funksjonen ut fra indikatoren om du har tatt i bruk Altinn2 eller fortsatt benytter Altinn1. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 9 av 27

10 Vær oppmerksom på at funksjonen Bekreft skattekort ikke har betydning for skatteberegningen lenger. Dersom skattekort er mottatt blir det beregnet skatt i henhold til skattekortet, uavhengig av om det er bekreftet. Dvs Bekreft skattekort kan benyttes for å holde oversikt over hvem som har levert for de kundene som ønsker det, men det har altså ingen konsekvens for selve skatteberegningen. 2.2 Årsoppgjør 2012 Ledetekster for Lønns- og trekkoppgaven Er oppdatert og oppdateres i systemet ved å gå inn på Årsoppgjør Ledetekster Oppdater. Det er ikke nødvendig å oppdatere ledetekstene for hvert enkelt firma når du kjører flere firma. Tabellen er felles for alle firma i databasen. Det er kun kode 210, Uførepensjon til personer mellom 67 og 70 år, som er ny i år. Det er ingen koder som er fjernet. Kommuner Kan oppdateres fra vedlagt fil under Systemadministrasjon Systemrutiner Oppdatering Oppdater kommuner fra fil på fellesområdet. Oppgaver for lån og renter Skatteetaten ønsker at flest mulig sender denne innrapporteringen via Altinn. Filformatet er nytt i år, og når du under Årsavslutning Rapporter Oppgave for lån og renter haker av for Dann transaksjoner til Altinn, vil vi nå danne en xml-fil i tillegg til blanketten. Du kan deretter logge deg på Altinn.no og legge denne filen som vedlegg til skjema RF 1301 Ligningsoppgaver som vedlegg. Det vil fortsatt være mulig å levere papiroppgaver og oppgaver på maskinlesbart medium. Du finner mer opplysninger om innrapportering av innskudd, renter og lån på Vær oppmerksom på at denne rapporten må kjøres FØR første periode lukkes i nytt år for å få korrekt saldo på rapporten. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 10 av 27

11 Lønns- og trekkoppgaver Det er ingen endringer i blanketten. Dersom du benytter fortrykt blankett må denne gjelde for Avstemmingsrapporter Noen mindre korreksjoner er gjort for å gjøre rapportene mer brukervennlige. 2.3 Bilde på ansatt Det er nå mulig å legge inn bilder på de ansatte. Bildet vises i vedlikehold personopplysninger, og vises også i søk, både i Windows og i PL Web. Du vedlikeholder bildet i Vedlikehold personopplysninger: Når du høyreklikker over silhuetten, vil du få valget Legg til bilde hvis det ikke er bilde der fra før, hvis det er det, kan du oppdatere eller slette bildet. Ved sletting er det bare koblingen som blir fjernet, det fysiske bildet må du slette fra en windows utforsker. Vi anbefaler å samle alle ansattbilder i en egen mappe, og identifisere dem ved f.eks firmanr + ansattnr. Søk på ansatt fra Windows: I Personec Lønn Web ser det sånn ut: Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 11 av 27

12 2.4 Personec Lønn Oppfølging Personec Lønn Oppfølging kjører kun på web, denne funksjonaliteten vil ikke bli tilgjengelig på windows-funksjonen Fraværsoppfølging. Ny dokumenthåndtering I denne versjonen er det gjort endringer på dokumenthåndteringen i Personec Lønn Oppfølging, for at denne skal bli enklere å bruke. Når du nå trykker på Lag nytt dokument opplysningene du vil ha inn., vil du få opp en popup der du fyller ut de Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 12 av 27

13 Trykk deretter Lagre dokument. Hvis du ønsker å se det ferdige dokumentet, eventuelt for utskrift, trykk Last ned dokument. Hvis du ønsker å gjøre endringer i et dokument du har laget, trykker du knappen for å Endre dokument. Du kan da gjøre de ønskede endringer og lagre. Alle utgaver av dokumentet vil du finne igjen under Vis versjonshistorikk for dokument : Hvis du ønsker å laste opp ditt eget oppfølgingsdokument i stedet for å opprette det i Personec Lønn Oppfølging, bruker du knappen Last opp nytt dokument. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 13 av 27

14 2.5 Nye muligheter i jobbkø Nå kan du gjøre mer på jobbkø. Det er nå mulig å: Kjøre flere jobber som faste jobber Sjekke om fil finnes før jobbkø startes Importere personer Importere transaksjoner Sammenligne importerte data med grunnlaget, f.eks o Lage en fri lønnsrapport med den samme definisjonen som importfilen Få automatisk varsel på epost/arbeidsbok/sms ved avvik Et eksempel på definisjon av en import-prosess: 2.6 Excel-støtte Personec Lønn støtter nå xlsx-formatet i Excel, og det betyr at du kan lage rapporter med inntil 1 million rader og kolonner i en eksport. Vær oppmerksom på at filer som kommer fra internet, dvs Personec Lønn Web, kan bli oppfattet som skumle, derfor vil de fleste måtte tillate redigering i Excel-arket etter nedlasting. I excel med pivotering vil ovenstående rapportdata kunne arte seg slik: Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 14 av 27

15 2.7 Nye rapporter Fraværsstatistikk Fraværsstatistikk som kan kjøres for firma totalt, eller per organisasjonsenhet eller samlebegrep for flere enheter. Du finner de nye rapportene her: Fravær Rapportering Utskrifter Rapporter Fravær fast-/timelønn Rapporten spesifiseres per kjønn og ansattgruppe hvor ansattgruppe er Arbeider eller Funksjonærer. I bestilling angis periodeintervall for rapportering samt nivå for ønsket rapportering. Rapporten kan kjøres på følgende nivå Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 15 av 27

16 0-Totalrapport for firma 1-Orgenhet 2-Gruppe frifelt 1 på orgenhet 3-Region frifelt 2 på orgenhet Nivå 1 til 3 gir mulighet for utplukk. Ved valg av ett utplukk skrives beskrivende tekst for utplukk i heading på rapporten. Første gang rapporten kjøres, må du angi bestillingsparametre for Lønnsarter for beregning av arbeidede timer Ansattstatus for arbeidere og funksjonærer Verdier lagres som systemparametre og hentes frem ved senere bestilling. Rapportering skjer til regneark og har følgende beregninger Mulige dagsverk beregnes slik: Funksjonærer: Arbeidsdager i perioden justert med stillingsprosent og redusert med dagsverk fra registrert ferie og andre fravær. Ferie og andre fravær er fraværsarter merket med RTV-kode 10 og 12. Arbeidere: Faktiske dagsverk og registrert eget sykefravær og barns sykdom. Andre typer fravær inngår ikke i beregning av mulige dagsverk. Sykefraværsprosent beregnes for eget sykefravær i forhold til mulige dagsverk. Barns sykdom og annet fravær inngår ikke i beregning. Registrert ferie reduserer mulige dagsverk, men inngår ikke i rapporten. Rapporten er kundespesifisert. Sysselsettingsstatistikk Kan kjøres per orgenhet eller samlebegrep for flere enheter. Rapporten finnes under Rapporter Andre rapporter, har navnet Gjennomsnittlig antall ansatte, og blir ikke synlig der før den frie systemparameteren AntSysStat er satt til 1. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 16 av 27

17 2.8 Jubileumslister i Lønnspanelet Jubileumslister Nå kan du få vist hvilke ansatte som har jubileum i lønnspanelet. Funksjonen finner du på høyre side i Lønnspanelet: Du setter opp dine lister ved å skrive et navn på listen i den tomme boksen, klikke på plusstegnet, velge mal, velge firma og lagre. Du kan velge om listen skal være synlig hver gang du er i lønnspanelet eller om du ønsker å skjule listen og heller vise den når du har behov for det. Disse malene finnes per idag: Bursdager denne uken Bursdager idag Bursdager hvor en ansatt blir et rundt 5-år de neste X måneder, fra og med Y år gammel Ansatte som har jobbet et rundt 10-år i firmaet innen de neste X måneder, fra og med Y år i firmaet Ansatte som har jobbet et rundt 5-år i firmaet innen de neste X måneder, fra og med Y år i firmaet Når du har valgt mal kan du også velge hvilken farge du ønsker at forekomster av disse jubileumene skal ha: Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 17 av 27

18 Som nevnt tidligere er det nå mulig å knytte bilde opp til den ansatte. Under Innstillinger kan du velge om du vil skjule ansattbilder. Visning av bilder kan ta mye plass i lønnspanelet, det er bare å prøve seg fram. Jubileumslister er personlige, og koblet til pålogget bruker. Et eksempel på hvordan en jubileumsliste over bursdager kan se ut: Den samme listen med visning av ansattbilder blir slik: Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 18 av 27

19 Søk i lønnspanelet søker også i jubileumslister, du kan f.eks søke på han og vil da få opp informasjon både fra menyen, Ofte Stilte Spørsmål + alle i jubileumslista: 2.9 Personec Lønn Web Personec Lønn Web har blitt tilført ny funksjonalitet, spesielt Fri Lønnsrapport. Hurtigliste 5 siste ansatte Nå vises de 5 siste valgte også i Personec Lønn Web: Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 19 av 27

20 Fri Lønnsrapport, egendefinerte filter Det er nå mulig å lage sine egne filter og lagre disse også i PL Web. Funksjonaliteten er akkurat lik som windows-versjonen. Grafisk presentasjon av Fri Lønnsrapport Det er nå tilnærmet samme funksjonalitet for grafisk presentasjon av rapporter også i PL Web. Excel med pivotering Det er nå mulig å eksportere resultat fra rapporten direkte til en pivotering i Excel Visning av tabeller Det er nå mulig å få en pop-out i alle tabell-visninger i Personec Lønn. Når du står inne i en tabell, kan du høyreklikke, og velge Pop-out. Det som skjer da er at du får opp et eget vindu som du kan skalere etter det aktuelle behovet. Her har du alle vanlige funksjoner som sortering, skjule kolonner osv. Valgene du gjør vil bli husket til neste gang du starter en pop-out fra den samme funksjonen. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 20 av 27

21 Etter at du har valgt pop-out i registrering av lønnstransaksjoner, får du opp dette vinduet: 3 Endringer i versjon Fravær Dette er endret i fravær: Mottak av refusjon Rettet feil ved bruk av knappen Vis fil, filen ble slettet. Forskjellig behandling av fullført dato Ved generering av fraværsoppfølging ble det samme fraværet vist Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 21 av 27

22 3.2 Lønn forskjellig i Personec Lønn Fraværsoppfølging, (Windows), og Personec Lønn Oppfølging. Det er foretatt noen korreksjoner og forbedringer her: Bekreft skattekort og beregning av skatt Funksjonen Bekreft skattekort har ikke betydning for skatteberegningen lenger. Dersom skattekort er mottatt, (dvs skatteår på person er korrekt), blir det beregnet skatt i henhold til skattekortet, uavhengig av om det er bekreftet eller ikke. Bekreft skattekort kan benyttes for å holde oversikt over hvem som har levert for de kundene som ønsker det, men det har altså ingen konsekvens for selve skatteberegningen. Mulig å velge utplukk på kontrollslipper 3170 Det er nå mulig å velge utplukk også på kontrollslipper. Lønnsstatistikk SST Lønnsstatistikk SST - ansatte med 0 i perioden ble rapportert i fil, disse blir ikke med lenger. Utbetal sluttoppgjør ekstra uke 2887 Lønnsberegning, ved utbetaling av sluttoppgjør ekstra uke ble det ikke kontrollert mot det som er avsatt. Bytte av ansattforhold Ved bytte av ansattforhold får du nå spørsmål om arv av faste transaksjoner fra det gamle ansattforholdet. AA-register, korrekt utmelding Ansatte uten timer og med sluttdato ble ikke utmeldt korrekt. Forespørsel slipp Ved utskrift av lønnsslipper med flere sider, kom adressen to ganger fra og med side 2. Dette gjaldt personer som ikke har gate- eller veiadresse. Utbetaling av månedlige ytelser Årlig rapportering til skattedirektoratet av utbetalte pensjonsytelser som ikke skal rapporteres i ordinær lønns- og trekkoppgave. Bankliste med utbetalingstransaksjoner Ved danning av bankliste med utbetalingstransaksjoner manglet det kid på første trekkeier i enkelte tilfeller. Etterbetaling og endring av sats Ved kjøring av etterbetaling på tidligere etterbetalt transaksjon ble sats endret på faste transaksjoner. Ved etterbetalt transaksjon ble etterbetalt beløp feil oppdatert i etterbetalingstransaksjon. Feilen oppstod i enkelte tilfeller når historisk transaksjon var delberegnet. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 22 av 27

23 3.3 Pensjon Det er foretatt noen korreksjoner i pensjonsrapporteringen: OTP rapportering Ved danning av OTP rapportering feilet rapporten grunnet forskjellig lengde på stillingsbeskrivelse i tabellene. Pensjonsrapportering Vital Det ble feil stillingsprosent på pensjonsrapporteringen til Vital. Dersom en ansatt byttet stillingsprosent flere ganger i løpet av perioden ble gjennomsnittlig stillingsprosent beregnet for høy. Det ble ikke tatt høyde for at ansattforholdet ble avsluttet i perioden. 3.4 Personec Lønn Web Det er foretatt noen korreksjoner i Personec Lønn Web: Hent neste ansatt Dersom en bruker hadde begrenset tilgang og brukte hent neste ansatt-knappen ble ikke neste ansatt hentet fram. Lagring av ukemal Dersom beskrivelse for ukemal var for lang, feilet lagring. Fri lønnsrapport og forenklet utplukk Kjøring av fri lønnsrapport i PL Web fungerte ulikt Personec Lønn mht om du måtte velge noe i forenklet utplukk eller ikke. Nå må bruker velge noe i forenklet utlpukk også i PL Web. Kalenderrapport fravær Hvis du valgte hele året fikk du bare uke 1 til 36. Nå får du det du har bedt om. Lagring av fagforening Ved lagring av fagforening ble annen informasjon blanket ut. Landkode ble borte fra poststed. Lagringsrutinen er endret slik at det nå lagres korrekt. Fri lønnsrapport og eksport til Excel Ved lagring til xlsx-format fra Fri lønnsrapport ble det oppfattet som uleselige data i Excel. Dette er rettet. 3.5 Rapporter Endringer i rapporter og rapportkjøringer: SSB - Fraværsstatistikk Når statistikken ble kjørt med utplukk ble det dannet tomme meldinger til Altinn. Alfabetisk fagforeningsliste Alfabetisk fagforeningsliste er nå mulig å sende som vedlegg til epost. Totalrapport ambulerende virksomhet Det er foretatt noen mindre justeringer av rapporten. Informasjonsside Fri Lønnsrapport Ved danning av fri lønnsrapport har du nå fått muligheten til å få skrevet ut hvilke kriterier som er benyttet ved danning av rapporten. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 23 av 27

24 Ved utskrift til papir/forhåndsvisning blir kjørekriteriene vist på den/de første sidene. Ved utskrift til Excel vil disse bli skrevet til en egen arkfane. Sikkerhetsrapportering Kjøring av sikkerhetsrapport feilet dersom det ble foretatt utvalg av brukere. Det er nå mulig å velge bruker(e). Timelønnede på feriepengelisten Timelønnede kom ikke med navn på feriepengelista, det gjør de nå. Visning av grafikk i Fri Lønnsrapport Det er rettet en feil i den grafiske visningen av Fri Lønnsrapport. Det var ikke mulig å velge noe annet enn kakediagram. 3.6 Årsavslutning Dette er endret og rettet i årsavslutning: Innberetning under grense Ved innberetning av beløp i kode 212-A ble beløpet feilaktig oppgitt på listen. Dette er nå rettet. 3.7 Generelt Dette er endret og rettet i generelle funksjoner: Mottak av skattekort ved mottak av skattekort ble det brukt feil funksjon for å oppgi sti til katalog. Dette resulterte i feilaktige meldinger til brukeren, nå benyttes riktig funksjon Rettet feil forslag til år ved import. Det ble konsekvent brukt årstall fra idag + 1 år. Hent kontakter fra Outlook i distribusjonslister Det er nå mulig å hente kontakter fra Outlook og bruke disse i definisjon av distribusjonslister. Noen begrensninger i denne versjonen som vil bli rettet så snart som mulig: - Du kan ikke ha startet outlook før du prøver å hente kontakter derfra. Tekstkode VAL Tekstkode VAL Valuta ble ikke opprettet under oppgradering til Den opprettes nå med 3 alfanumeriske tegn. Endring av datatype Dersom du endret datatype på en verdi som blir lagret i tabellen HistoricFieldValues, ble ikke denne tabellen oppdatert med den nye datatypen. Dette er nå rettet. Søk på ansatt Dersom bruker var definert med veldig begrenset tilgang, og forsøkte å søke på ansatte, stoppet applikasjonen ukontrollert. Nå vises en kontrollert feilmelding at bruker ikke har tilgang til å søke. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 24 av 27

25 3.8 Systemadministrasjon Det er gjort noen endringer i systemadministrasjon: Test at SMS sending fungerer Det er nå mulig å sjekke at oppsettet på sms sending fungerer. Bruk av proxy autentisering Det er nå mulig å sette opp proxy med autentisering for bruk av Altinn, RSS feeds osv. Oppsettet av proxy finnes i en egen fane under System vedlikehold Systemparameter Proxy innstillinger: Rapportdefinisjoner Altinn 3428 rapportdefinisjoner for Altinn er nå flyttet fra Altinn arbeidsbok til en egen fane i System vedlikehold. Vedlikehold av brukerinformasjon er fortsatt i Altinn arbeidsbok, denne er personlig og koblet til pålogget bruker. 3.9 Nye regnskapsformat Nye regnskapsformater lagt til i denne versjonen: 136 SAP for Nycomed 138 Visma Business for Hapro 139 Xledger for PBL 3.10 System Det er ingen systemmessige endringer i denne versjonen Neptune Meny versjon Denne versjonen av Neptune Meny er med sammen med setup. Dette er en valgfri oppgradering, men vi anbefaler våre kunder å oppgradere. Versjonen har nå støtte for flere Active Directory strukturer, i tillegg til generelle rettinger og forbedringer. Vær oppmerksom på at oppgradering av Neptune Database må kjøres fra en lokal stasjon, denne kan ikke kjøres fra en nettverks-stasjon. 4 Teknisk 4.1 Databasetabeller I Personec Lønn er disse nye tabellene lagt til, (tabeller som slutter på _Lng har med Aditro Window og språk å gjøre): TaxInfo EmployeeImage TaskNotification Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 25 av 27

26 TaskNotificationRecipient Organisasjon_Lng Regulativ_Lng TekstKode_Lng LoennArt_Lng FravaerArt_Lng KonteringKode_Lng DictionaryDL_Lng RapportDefHode_Lng RapportDefDetalj_Lng Stilling_Lng SystemParameter_Lng TaxInfoFinland AltinnRepSchLogiFile AltinnTaxCardData 4.2 Tabellendringer Det er tabellendringer i Personec Lønn : TekstKode LoennArt FravaerArt CompanyInfo ForskUtbetaling companyinfo nettomellom 4.3 Tekniske endringer Endringer på installasjonspakken Fra og med versjon er det tatt i bruk en ny versjon av Installshield. 5 Open Source Software Personec Lønn med modulene Web og Fakta benytter følgende Open Source Software (komponenter). Leverandør Produkt Lisens Ben Lowery HttpCompressionModule Authors Mike Krueger SharpZipLib componen GPL incl. exception Sun Sun Proj. XML parser Sun ProjX JfreeChart LGPL Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 26 av 27

27 Mer detaljerte lovbetingelser for disse komponentene ligger lagret på katalogen x:\personec\no\pl\readme\ og heter Personec_Lønn_Web_legal_notice.txt og Personec_Lønn_Fakta_legal_notice.txt (hvor x:\ erstattes med aktuelt stasjonsnavn) 6 Last ned produktnotatet i pdf-format Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 27 av 27

Personec Lønn 12.3.1. Pr. 03.12.2012. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.

Personec Lønn 12.3.1. Pr. 03.12.2012. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro. Personec Lønn 12.3.1 Pr. 03.12.2012 Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 30 Innhold 1 Personec Lønn 12.3.1... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Aditro Lønn 14.2.1. Pr. 31.05.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 17

Aditro Lønn 14.2.1. Pr. 31.05.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 17 Aditro Lønn 14.2.1 Pr. 31.05.2014 Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 17 Innhold 1 Aditro Lønn 14.2.1... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Personec Lønn 10.0. Personec Lønn 10.0. Pr. 17.12.2009

Personec Lønn 10.0. Personec Lønn 10.0. Pr. 17.12.2009 Personec Lønn 10.0 Pr. 17.12.2009 Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 6 Innhold 1 Personec Lønn 10.0... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen....

Detaljer

Personec Lønn 13.4.0. Pr. 14.11.2013. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.

Personec Lønn 13.4.0. Pr. 14.11.2013. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro. Personec Lønn 13.4.0 Pr. 14.11.2013 Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 20 Innhold 1 Personec Lønn 13.4.0... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Personec Lønn 10.2 SP1

Personec Lønn 10.2 SP1 Personec Lønn 10.2 SP1 Pr. 30.06.2010 Aditro AS, Postboks 23, N-2711 GRAN, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 21 Innhold 1 Personec Lønn 10.2 SP1... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Personec Lønn 11.0.0

Personec Lønn 11.0.0 Personec Lønn 11.0.0 Pr. 21.12.2010 Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 14 Innhold 1 Personec Lønn 11.0.0... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Aditro Lønn 14.2.0. Aditro Lønn 14.2.0. Pr. 30.04.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.

Aditro Lønn 14.2.0. Aditro Lønn 14.2.0. Pr. 30.04.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro. Aditro Lønn 14.2.0 Pr. 30.04.2014 Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 22 Innhold 1 Aditro Lønn 14.2.0... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2 Versjon 5.09.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.2 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave Svalbard...

Detaljer

Personec Lønn 9.2. Personec Lønn 9.2. Pr. 01.11.2009

Personec Lønn 9.2. Personec Lønn 9.2. Pr. 01.11.2009 Personec Lønn 9.2 Pr. 01.11.2009 Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 31 Innhold 1 Personec Lønn 9.2... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Pensjonsrapportering ytelsespensjon

Pensjonsrapportering ytelsespensjon Innhold Pensjonsrapportering... 2 Oppsett... 2 Systemparameter... 2 Tekstkode... 3 Valg av pensjonsselskap... 3 Person ajourhold... 4 Rapportering... 4 Direkte rapportering... 5 Jobbkø... 8 Meldingstyper...

Detaljer

Personec Lønn 13.3.0. Pr. 17.06.2013. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.

Personec Lønn 13.3.0. Pr. 17.06.2013. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro. Personec Lønn 13.3.0 Pr. 17.06.2013 Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 20 Innhold 1 Personec Lønn 13.3.0... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2012-10-15. Lønn 5.0. Versjon 5.12.3

Huldt & Lillevik Lønn 2012-10-15. Lønn 5.0. Versjon 5.12.3 Lønn 5.0 Versjon 5.12.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.12.3... 2 3 Sql server 2012... 2 4 Hente returmeldinger fra Altinn for flere klienter... 2 5 Remittering

Detaljer

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på Innhold Etterregulering... 1 Generelt... 1 Etterregulere ansatt / alle ansatte... 1 Spesielle tilfeller å være oppmerksom på... 1 Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering... 2 Styreinformasjon

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12 Innhold Utskrifter... 2 Lønnsrapporter... 2 Generelt om Lønnsrapporter... 2 Perioder... 2 Danning av rapporter i lønnsberegning... 2 Lønnsrapporter i konsern... 2 Lønnsrapporter ved forskuddskjøring...

Detaljer

Fraværsoppfølging. Innhold

Fraværsoppfølging. Innhold Innhold Fraværsoppfølging... 2 Første gangs kjøring... 3 Fraværsarter... 3 Fraværsoppfølging definisjon... 4 Varsling... 6 Bestille fraværsoppfølging... 8 Jobbe med fraværsoppfølging... 9 Oppgaver...10

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4 Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2 Produktnotat System 4 versjon 2007.2 System 4 versjon 2007.2... 3 1. Oppdatere til versjon 2007.2 og Altinn Monitor 2.3.1... 3 1.1. Oppdatere versjon via Internett... 3 1.2. Oppdatere versjon via CD...

Detaljer

Arbeidsoppgaver. Innhold

Arbeidsoppgaver. Innhold Innhold Arbeidsoppgaver... 2 Registrere en ny ansatt... 2 Ajourhold av ansatt... 2 Faste transaksjoner... 2 Lønnsslipp på skjerm... 3 Lønnskjøring (en periodes oppgaver)... 4 Lønnsadministrasjon... 5 Åpning

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3 Versjon 5.09.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.3 og Altinn Monitor 2.6.4... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Remittering utland...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1 Versjon 2009.1 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2009.1 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave

Detaljer

Distribusjon av varslinger

Distribusjon av varslinger Innhold Distribusjon av varslinger... 2 Definering av varslinger... 2 Opprette nytt varsel... 2 Generelt... 3 Generelt - Flettefelter... 5 Funksjoner... 7 Varsel alternativ kobling mot funksjoner... 8

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Fri Lønnsrapport er et verktøy for å lage og kjøre ut egendefinerte rapporter. Rapporten startes fra Rapporter Fri lønnsrapport Utskrift

Fri Lønnsrapport er et verktøy for å lage og kjøre ut egendefinerte rapporter. Rapporten startes fra Rapporter Fri lønnsrapport Utskrift Innhold Fri lønnsrapport... 1 Utskrift... 1 Definisjon... 3 Kalkulasjonsfelt... 6 Vise SQL... 8 Spesialfelt... 9 Spesialfelter fravær...10 Tilgang...11 Grafikk...11 Fri lønnsrapport Fri Lønnsrapport er

Detaljer

Aditro Lønn 15.1.1. Aditro Lønn 15.1.1. Pr. 23.06.2015

Aditro Lønn 15.1.1. Aditro Lønn 15.1.1. Pr. 23.06.2015 Aditro Lønn 15.1.1 Pr. 23.06.2015 Aditro Enterprise AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 20 Innhold 1 Aditro Lønn 15.1.1... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18 Innhold Jobbkø / Varsling... 2 Jobbkø... 2 Generelt om jobbkø... 2 Hovedfunksjoner... 2 Jobbkø Bestilling og Status... 2 Bestilling... 3 Faste jobber... 5 Status... 6 Jobb... 7 Administrasjon... 8 Konsern...

Detaljer

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13 Innhold Rapport RTV... 2 RTV fraværsrapport... 2 Styreinformasjon... 3 Tekstkoder... 3 Dictionary - oppslag... 5 Organisasjon... 5 Krav og nøkkelbegreper... 6 Regler for reduksjon av dagsverk... 6 Definisjon

Detaljer

Andre rapporter. Innhold

Andre rapporter. Innhold Innhold Andre rapporter... 2 Systemparameter tilgang rapport... 2 Stillingsrapport... 2 Hjemlete stillinger... 3 Alle stillinger... 3 Personalkostnader budsjettrapport... 4 Tilgang til rapport... 4 Bestilling...

Detaljer

Andre rapporter. Innhold

Andre rapporter. Innhold Innhold Andre rapporter... 2 Systemparameter tilgang rapporter... 2 Stillingsrapport... 2 Hjemlete stillinger... 3 Alle stillinger... 3 Personalkostnader budsjettrapport... 4 Tilgang til rapport... 4 Bestilling...

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-06-17. Lønn 5.0. Versjon 5.13.2

Huldt & Lillevik Lønn 2013-06-17. Lønn 5.0. Versjon 5.13.2 Lønn 5.0 Versjon 5.13.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Servicepack 1 juni 2013... 2 2 Integrasjoner... 3 3 Oppdatere til 5.13.2... 3 4 Rapportering til Pensjonstrygden for sjømenn... 3 5

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3 Lønn 5.0 Versjon 5.13.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.13.3... 2 3 Datostyring... 2 4 Refusjon av sykepenger... 3 5 Regnskapsbilag terminoppgjør... 4

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.17.3 Oktober 2017 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 4. A-MELDING... 4 4.1 Nye fraværskoder

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

Personec Lønn 10.1. Personec Lønn 10.1. Pr. 01.03.2010

Personec Lønn 10.1. Personec Lønn 10.1. Pr. 01.03.2010 Personec Lønn 10.1 Pr. 01.03.2010 Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 33 Innhold 1 Personec Lønn 10.1... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Årsavslutning. Årsavslutning. Innhold

Årsavslutning. Årsavslutning. Innhold Innhold Årsavslutning... 1 Oppdatere nye skattekort... 2 Endringskort... 2 Arbeidssekvenser... 2 Administrasjon årsavslutning... 4 Ledetekster til L&T-oppgaven... 5 Oppsamling av transaksjoner til L&T-oppgaven...

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold Innhold Trekkeier Utbetaling... 1 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 KID ved betaling til trekkeiere... 4 Trekkeiere... 4 Lønnsart... 5 Registrering... 5 Import transer... 5 Bankliste med

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.16.3 November 2016 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 4. A-ORDNINGEN... 4 4.1. Flere arbeidsforhold...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon Lønn 5.0 Versjon 5.12.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.12.4... 2 2 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 2.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver via Altinn...

Detaljer

Web funksjoner generelt

Web funksjoner generelt Innhold Web funksjoner generelt... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Personlig brukeroppsett... 2 Generelt om Personec Lønn Web... 3 Generelle funksjoner... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2011-10-14. Lønn 5.0. Versjon 5.11.3

Huldt & Lillevik Lønn 2011-10-14. Lønn 5.0. Versjon 5.11.3 Lønn 5.0 Versjon 5.11.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.11.3... 2 2 Rapportering til Altinn II... 2 3 Feltet for Navn er utvidet, endringer på skjermbilder og rapporter...

Detaljer

Aditro Lønn 14.4.0. Pr. 21.11.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 20

Aditro Lønn 14.4.0. Pr. 21.11.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 20 Aditro Lønn 14.4.0 Pr. 21.11.2014 Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 20 Innhold 1 Aditro Lønn 14.4.0... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.16.4/5.17.1 Desember 2016 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 4. A-ORDNINGEN... 4 4.1.

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

Personec Lønn 9.2 SP1

Personec Lønn 9.2 SP1 Personec Lønn 9.2 SP1 Pr. 27.11.2009 Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 21 Innhold 1 Personec Lønn 9.2 SP1... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

Innhold Kort fortalt gjør du som følger: 1. Bestill i HogiaLønn 2. Hent inn i HogiaLønn

Innhold Kort fortalt gjør du som følger: 1. Bestill i HogiaLønn 2. Hent inn i HogiaLønn 27.05.2015 Hvordan få inn elektroniske skattekort for et firma Du kan få inn skattekortene på de ansatte direkte i HogiaLønn. Det betyr at du slipper å angi nytt skattekort på hver enkelt ansatt, samt

Detaljer

Lønn og forskudd. Innhold

Lønn og forskudd. Innhold Innhold Lønn og forskudd... 2 Lønnsperiode... 2 Aktiv lønnsperiode... 2 Lønnsadministrasjon... 3 Lønnsberegning... 4 Lukking lønnsperiode... 5 Lønnsforskudd... 5 Lønnsrapporter... 7 Lønnsslipp på skjerm...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4 Huldt & Lillevik Lønn Versjon 5.08.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 8.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer

Ambulerende virksomhet

Ambulerende virksomhet Innhold Ambulerende virksomhet... 1 Ambulerende virksomhet... 1 Avvik på ansattforhold... 1 Avvik på aktivitetskode... 2 Systemoppsett... 3 Aktivitetskode ajourhold... 4 Import aktivitetskoder... 4 Registrering

Detaljer

Kort fortalt gjør du som følger: 1. Bestill i HogiaLønn 2. Hent inn i HogiaLønn

Kort fortalt gjør du som følger: 1. Bestill i HogiaLønn 2. Hent inn i HogiaLønn 27.05.2015 Hvordan få inn elektroniske skattekort for regnskapskontor Du kan få inn skattekortene på de ansatte direkte i HogiaLønn. Det betyr at du slipper å angi nytt skattekort på hver enkelt ansatt.

Detaljer

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11 Innhold Firmabil... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter beregning av skattefordel... 3 A-melding... 4 Kontering... 5 Opprett ny firmabil... 5 Bil-pool... 5 Registrere

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon Versjon 5.10.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til Huldt & Lillevik Lønn 5.10.2 og Altinn Monitor 2.6.6... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Harmoni lønn versjon

Harmoni lønn versjon Harmoni Lønn Harmoni lønn versjon 2018-1 22.12.2017 Harmoni Lønn versjon 2018-1 I årets versjon av Harmoni Lønn er det flere endringer: Skattetabeller for 2018 Oppdaterte tabeller for avgiftssoner og postnummer

Detaljer

2016 Visma Software AS 1 (21)

2016 Visma Software AS 1 (21) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Harmoni lønn versjon

Harmoni lønn versjon Harmoni Lønn Harmoni lønn versjon 2017-1 21.12.2016 Harmoni Lønn versjon 2017-1 I årets versjon av Harmoni Lønn er det flere endringer: Skattetabeller for 2017 Mulighet til å gå flere år tilbake Klargjort

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.15.5 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. WINDOWS 10... 3 4. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 5. A-ORDNINGEN... 4 5.1. A-melding

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon Lønn 5.0 Versjon 5.13.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.13.2... 2 3 Rapportering til Pensjonstrygden for sjømenn... 2 4 Vikarbyrådirektivet, diverse tilpasninger...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3 Versjon 5.08.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Installere og oppdatere Altinn Monitor... 2 2 Oppdatere til 5.08.3... 2 2.1 Oppdatere versjon via Internett...2 2.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon Versjon 5.09.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.4 og Altinn Monitor 2.6.5...2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Ny rutine for levering

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 27.12.2007 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

Pensjonsrapportering Sjømenn

Pensjonsrapportering Sjømenn Innhold Pensjonsrapportering Sjømenn... 2 Oppsett... 2 Organisasjon... 2 Tekstkoder... 3 Rapportering... 4 Kontrolliste - rapport... 4 Rapportering regler og beregninger... 5 Transaksjonsfil beskrivelse...

Detaljer

Svalbardskatt. Innhold

Svalbardskatt. Innhold Innhold Svalbardskatt... 2 Hva dekker rutinen... 2 Unntak... 2 Kan jeg kreve Svalbard skatt for alle på Svalbard?... 2 Styreinformasjon... 2 Systemparametre... 2 Lønns og trekkarter... 3 Ajourhold person...

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00 November 2015 Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00 Oslo, november 2015 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse

Detaljer

Huldt & Lillevik System Huldt & Lillevik System 4. Versjon

Huldt & Lillevik System Huldt & Lillevik System 4. Versjon Versjon 2009.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2009.4 og Altinn Monitor 2.6.5... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Om årsavslutning

Detaljer

Hvordan komme i gang med Elektroniske skattekort i InfoEasy

Hvordan komme i gang med Elektroniske skattekort i InfoEasy Hvordan komme i gang med Elektroniske skattekort i InfoEasy 1. Nødvendige settinger i InfoEasy Lønn: Oppgavetreet Lønn - Ajourhold Lønnsfirma ajourhold fanen Statistikk/Kontakter: Nye felter for Altinn

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. VERSJONSKONTROLL... 3 4. WINDOWS 10... 3 5. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 4 6. NYE FARGER OG

Detaljer

Personec Lønn 10.2. Pr. 05.05.2010. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 GRAN, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 23

Personec Lønn 10.2. Pr. 05.05.2010. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 GRAN, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 23 Personec Lønn 10.2 Pr. 05.05.2010 Aditro AS, Postboks 23, N-2711 GRAN, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 23 Innhold 1 Personec Lønn 10.2... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

Rapport HMS. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 6

Rapport HMS. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 6 Innhold Rapport HMS... 2 HMS Fraværsstatistikk... 2 Bestilling... 2 Krav og nøkkelbegreper... 3 Oppsett art / systemparametre... 4 Fraværsart - Ekstern rapporteringskode RTV... 4 Systemparameter grense

Detaljer

Installere konverteringsprogrammet. Innholdsfortegnelse

Installere konverteringsprogrammet. Innholdsfortegnelse Installere konverteringsprogrammet Innholdsfortegnelse Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Hente fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

11.2.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS

11.2.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS 11.2.0 W i n T i d Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 4 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 4 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 4 1.3

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn INNHOLD Side FERIE OG FERIEPENGER... 1 INNHOLD... 2 HVORDAN BEHANDLES FERIEPENGER I VISMA LØNN?... 1 Ansatt... 1 Lønnskontosett... 2 Satser og grenser...

Detaljer

Årsavslutning Maritech Lønn

Årsavslutning Maritech Lønn Innholdsfortegnelse Årsavslutning Maritech Lønn 1. Lønns- og trekkoppgaver... 1 2. Årsoppgave (følgeskriv RF 1025)... 3 3. Innberetning... 4 4. Kjøring av lønn på nytt år.... 6 1. Lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 11.0.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, mai 2016 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Sluttoppgjør. Innhold

Sluttoppgjør. Innhold Innhold Sluttoppgjør... 2 Systemparameter... 2 Vedlikehold lønn og trekkart... 3 Arbeidsbok sluttoppgjør... 3 Returner skattekort... 4 Merk ferdigbehandlet... 4 Sluttoppgjør person... 4 Saldo og feriepenger...

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3 Lønn 5.0 Versjon 5.14.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.3... 2 3 A-ordningen og prøveinnsending... 2 3.1 Generelt om a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

1 Rutine for Altinn innsending og Altinn retur

1 Rutine for Altinn innsending og Altinn retur 1 Rutine for Altinn innsending og Altinn retur 1.1 Sette opp systemet Du må sette opp systemet som beskrevet nedenfor når du skal levere oppgaver via Altinn. 1. Velg oppgaven Kartotek Firmaoppsett og klikk

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.17.2 Mai 2017 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 4. TREKK I LØNN FOR FERIE... 4 4.1. Ny

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4 Versjon 2008.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2008.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Levere

Detaljer

Maritech Lønn versjon 10.00.21 (Endringer etter versjon 10.00.00)

Maritech Lønn versjon 10.00.21 (Endringer etter versjon 10.00.00) Maritech Lønn versjon 10.00.21 (Endringer etter versjon 10.00.00) Innholdsfortegnelse Endringslogg... 3 Ny funksjonalitet... 3 Online nedlasting av systemtabeller... 3 Egendefinert lønnslipp (prototyp)...

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer