Personec Lønn Pr Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personec Lønn 13.3.0. Pr. 17.06.2013. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro."

Transkript

1 Personec Lønn Pr Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 1 av 20

2 Innhold 1 Personec Lønn Hovedfunksjonalitet i versjonen Nye menypunkt Oppgradering Personec Lønn Databaseendringer Personec Lønn Databaseendringer Neptune Meny Integrasjoner HR Kompatibilitet Endringer tekniske krav Fakta Nyheter i versjon Vikarbyrådirektivet Nye funksjoner opprett/vedlikehold person Kryptering av lønnsslipp Nye skjema for Altinn II Pensjonstrygd for sjømenn Nye muligheter i jubileumslista Automatisk logging av endringer Redusert fribeløp arbeidsgiveravgift sone 1 A Utskrift av oppgave for lån og renter Regnskapsbunke dannes fra bankfil Generering av NAV s førsteside Endringer i versjon Lønn Årsoppgjør Altinn Fravær Import/eksport Oppfølging Pensjon Personec Lønn Web Rapporter System Neptune Meny versjon Teknisk Databasetabeller Tabellendringer Tekniske endringer Open Source Software Last ned produktnotatet i pdf-format...20 Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 2 av 20

3 1 Personec Lønn Hovedfunksjonalitet i versjonen I Personec Lønn finner du bl.a. følgende: Tilpassninger til Vikarbyrådirektivet Ny funksjonalitet for tidsstyrte felt på person Konverteringsprogram fra Personec Lønn til Employment & Organization Nye muligheter i jubileumslista 1.2 Nye menypunkt Denne versjonen har ingen nye menypunkt. 1.3 Oppgradering Personec Lønn Oppgradering bør utføres av teknisk personell som kjenner til databaser og Personec Lønn s oppbygging og virkemåte. Dersom du er i tvil om du har den nødvendige kompetansen, ta kontakt med Aditro s Service Desk på telefon for teknisk bistand. Denne dokumentasjonen beskriver oppgradering fra versjon 13.x.x. Dersom du oppgraderer fra en tidligere versjon enn , vennligst se informasjon utgitt tidligere. Les oppgraderingsbeskrivelsen før du starter oppgraderingen som du finner i området X:\Personec\PL\ReadMe, hvor X=installasjons-disk. 1.4 Databaseendringer Personec Lønn Personec Lønn inneholder databaseendringer, samt oppdatering av filer på server, oppdatering av Personec Lønn klienten og oppdatering av Personec Lønn Web. 1.5 Databaseendringer Neptune Meny Med Personec Lønn versjon medfølger Neptune meny versjon Oppgradering av menyen er valgfri i denne versjonen, men vil bli påkrevet i en senere versjon av Personec Lønn. 1.6 Integrasjoner Integrasjonskomponenter skal alltid oppgraderes når nye versjoner blir installert. Dersom du må oppgradere Neptune, må du også oppgradere Travel og HR. Hvis du er i tvil om du må oppgradere, kontakt support for å få siste informasjon om dette. Det er ingen strukturelle endringer i integrasjonene. Se eget avsnitt i dette dokumentet om Import og Eksport. OBS! Du kan ikke kjøre på tidligere versjon enn Personec HR Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 3 av 20

4 1.7 HR Kompatibilitet Versjon Dersom du kjører Personec HR versjon , må du aktivisere systemparameteren for dette. Integrasjoner til og fra versjon vil feile hvis denne systemparameteren ikke er aktivert. Kontakt Software Support eller teknisk support for å få script som må kjøres i denne forbindelse. Versjon 2009.x Versjon 2009.x av HR kjører på.net 2.0, mens Personec Lønn versjon benytter.net 4.0. For at disse to skal kunne kjøre sammen må det spesielle grep til, kontakt kundestøtte for hjelp. 1.8 Endringer tekniske krav Det er endringer i tekniske krav fra versjon 12.x.x til Du kan lese/hente ned hele dokumentet TekniskeKrav_Personec_Lønn_v13 x_no_v1_0.pdf her. 1.9 Fakta Det er ingen oppdatering av Fakta i denne versjonen av Personec Lønn. 2 Nyheter i versjon Vikarbyrådirektivet Ifølge direktivet skal ansatte i bemanningsforetak ha minst de vilkår som anvendes dersom arbeidstaker hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid. Dette gjelder blant annet feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøringer på slike dager. Det er nå mulighet til å differensiere feriepengeopptjening for en ansatt avhengig av hvor vedkommende jobber. Ved bruk av aktivitetskode kan feriepengekoden på person overstyres med annen feriepengesats, slik at en person både kan ha opptjening av feriepenger etter regelverket i feriepengeloven (10.2%) eller tariffavtalen (12.0%). Andre firmaspesifikke satser kan også benyttes. Dersom aktivitetskode ikke er angitt på transaksjonen eller feriepengesats overstyrt på aktivitetskoden, benyttes feriepengekode fra person. I lønnsberegning benyttes beløp som inngår i Feriepengekode 1 på lønnsart. Før dette tas i bruk må du gjøre følgende endringer Endre systemparameter for overstyring av feriepengesats på aktivitet Denne finner du under menypunkt Systemadministrasjon Systemvedlikehold Satser Feriepengegrunnlag på lønnsslipp Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 4 av 20

5 Dersom du bare viser ett feriepengegrunnlag på lønnsslippen, må du endre oppsett for dette, slik at den ansatte ser opptjening på flere feriepengegrunnlag. Dette gjør du under menypunkt Systemadministrasjon Systemvedlikehold Rapporter Feriepengegrunnlag på slipp. Opprett aktivitetskode med avvikende feriepengesats Ajourhold faste opplysninger - Aktivitetskode Dersom du ikke tidligere har tilgang til feltet aktivitetskoder i registrering må du åpne feltet under Ajourhold faste opplysninger Lønns og trekkarter Masker På de lønnsarter hvor aktivitetskode nå skal registreres. Lønnsberegning oppdatering flere feriepengegrunnlag Feriepenger beregnes og avsettes i henhold til den sats som er angitt på aktivitetskoden. Dersom denne ikke er angitt benyttes feriepengekode fra person. For øvrig vises til eget dokument med mer utfyllende dokumentasjon. Andre endringer Feriepengegrunnlag - Feriepengeliste Feriepengegrunnlag ekstra uke Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 5 av 20

6 Det er nå laget eget grunnlag på personakkumulator for feriepenger ekstra uke. Grunnlaget oppdateres med beløp fra feriepengekode 1 på lønnsart uavhengig av feriepengekode angitt på person. Endret forespørsel og ajourholdsbilde for personakkumulator. Feriepengelisten viser nå feriepengegrunnlag og opptjente feriepenger for ekstra ferieuke også for personer som er knyttet til feriepengekode 2. Ved oppgradering til versjon 13.3 oppdateres Grunnlag Feriepenger ekstra uke med beløp fra feriepengegrunnlag 1 når det er beløp i feltet Avsatt feriepenger ekstra uke. Feriepengeliste Dersom en ansatt har flere feriepengegrunnlag vises nå alle grunnlag på feriepengelisten uavhengig av feriepengekoden som er angitt på person. 2.2 Nye funksjoner opprett/vedlikehold person Ved opprettelse og vedlikehold av person/ansatt har du nå muligheten til å oppgi en Gyldighetsdato og en valgfri Endringsgrunn. Denne dato benyttes som endringsdato for alle tidsstyrte felt dersom den ikke blir overstyrt på feltnivå. Gyldighetsdato vises øverst i bilde Person ajourhold, og er ikke tilgjengelig før du har valgt en person. Forslag til dato er dagens dato. I denne versjonen er det gjort vesentlige endringer i hvordan informasjon registreres i tidsstyrte felt. Nye eller endrede symbol for historiske felt - nytt utseende på knapp for historiske felt innhold i felt er ikke endret - innhold i feltet er endret, gyldighetsdato er ikke overstyrt - innhold i feltet er endret og gyldighetsdato er overstyrt - - innhold i felt er opprettet / endret manuelt med egen gyldighetsdato Nytt bilde for ajourhold historiske felt Her oppretter du ny rad ved å legge til ny rad - Du legger inn ny Gyldighetsdato og nytt Bedriftsnummer AUN Dersom du ønsker å slette en verdi Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 6 av 20

7 benytter du -knappen og linjen som er markert blir slettet. Dersom du før lagring av endringer på person angrer og trykker endringer av historiske verdier eller andre felt lagret. - tasten, blir ingen Ny ramme for Historiske felt - øverst i bilde Ajourhold personal For historiske felt er det en Gyldighetsdato som benyttes som dato, dersom du ikke overstyrer den på enkeltfelt. I eksemplet her skal vi endre Org.enhet for denne ansatte fra 1.juni Vi angir Gyldighetsdato: og går til feltet Org.enhet Her registrerer du verdi i feltet, ved å velge fra søkefunksjon eller åpne historiske feltet ved hjelp av historikk-knappen I eksemplet ovenfor har vi tastet verdi i feltet, og historikk-knappen får en grønn farge. Dette betyr at du har lagt inn en ny verdi med Fra dato lik Gyldighetsdato. Vi skal også gjøre endring i feltet Bedriftsnr AUN Her ligger det en ugyldig kode, og den skal vi korrigere tilbake i tid, og åpner det historiske feltet Og velger ny verdi fra tilgjengelige verdier Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 7 av 20

8 ved å registrere Id eller Tekst eller åpne søkeprofilen. Velger Trondheim Og lukker vinduet ved å trykke Ok. Historikk-knappen har nå skiftet farge til Orange, som viser at verdien er endret, samtidig som dato er overstyrt (ulik angitt dato i feltet Gyldighetsdato) på dette feltet. Du gjør samtidig en endring i avdeling under kontering Her har du registrert ny verdi i feltet, og dette vises ved at du har fått endret symbol til hvor en ved å trykke på kan endre gyldighetsdato for dette feltet. Når du har angitt en dato her, skifter farge på knappen til Gul Et eksempel fra fanen Kontering Feltet Kontokode på ansatt er ikke lengre tidsstyrt og nye verdier i kontering legges ut med dato angitt i feltet Gyldighetsdato. Du kan velge å overstyre dato på feltnivå. Eksemplet viser Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 8 av 20

9 Avdeling 200 med dato fra Gyldighetsdato Dimensjon B 120 med overstyrt dato Dimensjon C 600 med manuelt innlagt verdi Ny ansatt Alle historiske- og lønninfofelt får Fra dato fra Ansattdato, og gyldighetsdato blir automatisk endret når Ansattdato er lagt inn. Verdier hentes fra stilling i henhold til oppsett i systemparameter. Bedriftsnummer arves fra Orgenhet når denne er registrert eller arvet fra stilling. Nytt ansattforhold Ved opprettelse av nytt ansattforhold gjelder samme regler som ved opprettelse av en ny ansatt. Ny stilling Her er ajourholdsbilde ikke endret i denne versjonen av Personec Lønn. 2.3 Kryptering av lønnsslipp Det er nå mulig å sende lønnsslipper kryptert. Kryptering aktiveres under System vedlikehold Systemparameter Overføringer Kryptering: Når du aktiverer kryptering vil systemet automatisk danne et administratorpassord til deg. Dette passordet er for lønningskontoret, og må benyttes for å få åpnet en kryptert slipp. Dette er et master-passord som er overordnet passordet den enkelte ansatte skal bruke for å se sin slipp. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 9 av 20

10 For den ansatte som skal motta slippen, velges det fra de fleste feltene i personaltabellen med noen unntak. Det er f.eks ikke mulig å velge fødselsnummer som passord, det er ikke anbefalt fra Datatilsynet. Det er viktig at du tenker igjennom hvilket felt du velger som brukerpassord. Dersom du vil at den enkelte ansatte skal ha mulighet til å velge eget passord, bør du velge et eller annet Frifelt fra personaltabellen som ikke benyttes til noe annet. Support kan hjelpe deg å finne et passende felt hvis du er i tvil. 2.4 Nye skjema for Altinn II Altinn I er lagt ned fra , det har kommet nye skjema for SSB lønns-statistikk (RA500), og SSB fraværs-statistikk (RA0182). De nye skjemaene med tilhørende endring av blant annet versjonsnr i Rapportdefinisjoner Altinn, oppdateres automatisk ved oppdatering til versjon Etter oppgradering vil innstillingene på RA0500 Lønnstatistikk være sånn: Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 10 av 20

11 Fraværsstatistikken RA0182 skal ha disse innstillingene: OBS! Altinn II vil ikke åpne for rapportering med de nye skjemaene før ca 20.juni Forsøk på å levere statistikk før dette vil gi feilmelding fra Altinn. Det er ikke nødvendig å oppgradere til versjon for å sende SSB-statistikker til Altinn II. Du må installere nye skjema og deretter ajourholde rapportdefinisjoner. 2.5 Pensjonstrygd for sjømenn Pensjonstrygd for sjømenn kan nå rapporteres ved hjelp av opplasting av en XML-fil. 2.6 Nye muligheter i jubileumslista Det er nå mulig å få vist hvilke ansatte som har bursdag neste uke, neste måned og neste kvartal i tillegg til valgene som var der tidligere. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 11 av 20

12 2.7 Automatisk logging av endringer Det har vært ønske om automatisk logging av manuelle endringer på personakkumulatorer. Det er ikke mulig å skru av denne loggingen, endringene vises i endringsloggen på tabell 2 Personakkumulatorer: 2.8 Redusert fribeløp arbeidsgiveravgift sone 1 A Redusert fribeløp i sone 1a fra 530 til 450 i revidert statsbudsjett. Fribeløpet blir oppdatert ved oppgradering til versjon Kunder som regner med å bruke opp fribeløpet fra og med 4.termin må installere versjon Dersom dette blir gjort på et senere tidspunkt må lønnsperioder reberegnes fra og med 4.termin for å få justert restbeløpet. Ta evt kontakt med support hvis du er i tvil, eller trenger hjelp til å finne rest fribeløp. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 12 av 20

13 Kunder som ikke kommer inn under ordningen blir ikke berørt. 2.9 Utskrift av oppgave for lån og renter Altinn tar ikke imot denne oppgaven på papir lenger. Nå dannes oppgaven elektronisk og sendes inn via Altinn arbeidsbok. Tilpasset skjema de nye kravene til tekst og innhold. Dette sendes den ansatte som før Regnskapsbunke dannes fra bankfil Mulig å danne regnskapstranser av bankutbetaling til bruk i bankavstemming. Utenlandske banker og utbetalinger til trekkeiere spesifiseres per transaksjon. Funksjon tilgjengelig under Rapporter Bankliste når feltet Dann regnskapsbunke er krysset av. Systemparameter finner du i rammen Dann regnskapstranser av utbetaling under Overføring Regnskap. Dersom du ønsker å benytte annen regnskapskonto enn den du benytter til bankutbetaling, konteringskode R8DBA, må du ajourholde konteringskode R8DBANK. Posteringer dannes på kontonivå Generering av NAV s førsteside NAV tillater ikke at vi danner førstesiden elektronisk fra programmet, det nærmeste vi kommer en sånn funksjonalitet er å legge en link til NAV s side på oppfølgingsoppgaven. Når oppfølgingen av fraværet har kommet til punktet Oppfølgingsplan og rapport til NAV, og dokumentet er dannet, dukker ikonet til NAV opp: Så må du lage førsteside til NAV, laste ned denne og sende inn rapporten sammen med førstesiden. 3 Endringer i versjon Lønn Dette er endret i lønn: Oppførsel ved distribusjon av slipper Når det ble valgt Epost avdelingsleder for distribusjon av lønnsslipper, ble org.enhet inaktiv. Oppførselen er korrigert Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 13 av 20

14 Nye valg i jubileumslister på lønnspanel Det er nå mulig å få oversikt over ansatte som har bursdag i neste uke, neste måned og neste kvartal i tillegg til de mulighetene som fantes før. Sammenheng Svalbardavlønning og arbeidskommune Det er nå laget kontroll mellom feltet Svalbardavlønning og arbeidskommune. Kun kommune 2100 godtas når Svalbardavlønning er aktivert. Manuell endring av personakkumulatorer Ved manuell endring av personakkumulatorer blir endring og årsak til endring nå automatisk logget til endringslogg. Det er ikke mulig å skru av denne loggingen. Danne rapport under Lønnsadministrasjon Utskrifter Det er rettet en feilsituasjon som oppstod ved utskrift av variable transaksjoner når det kun var 1 transaksjon som skulle skrives. epayslip skal ikke dannes Når det ikke finnes fødselsnr på den ansatte skal det ikke dannes epayslip heller Manglende skattekort i lønnsberegning Dersom det ikke fantes skattekommune for aktuelt år, ble skatten beregnet til kommune 0, dette skjer ikke lenger. Nå benyttes kontorkommune i sånne tilfeller Arbeidskommune manglet tidsstyring Det er nå lagt til tidsstyring også på arbeidskommune på ansatt Bankliste fra lønnskjøring Danner regnskapstransaksjoner av utbetalinger. Gjelder bankliste fra lønnskjøring. Tilgang indikatorstyrt Slå sammen regnskapsfiler Det er nå mulig å slå sammen regnskapsfiler for flere firma når systemparameter for dette er aktivt. Dette styres av systemparameter under Overføringer Regnskap, og gjelder kun for regnskaps-system 131aktivert. Gjelder for regnskapssystem J.D. Edwards for Gjensidige. Kontroll mot brutto ved stopp av trekk Det kontrolleres nå om trekket medfører at brutto-beløpet blir mindre enn 0 etter trekk. Tidligere gikk kontrollen på om bruttobeløpet det skulle trekkes fra var større enn 0. Endringen er gjort for beregningskodene 0,1,2,3,5,21,22 og 23 Regnskapsfil J.D.Edwards Det er lagt inn manglende normalverdier i script for slike regnskapsfiler Stillingstrans kunne gi feil lønn Dersom det ble benyttet delberegning og den ansatte skiftet stilling i løpet av lønnsperioden og ikke ved periodens start eller slutt ble ikke delberegningen korrekt: den ansatte fikk dobbel lønn for siste del av perioden. Fribeløp arbeidsgiveravgift i sone 1A Revidert nasjonalbudsjett satte ned fribeløpet fra til Det er spesielle regler som gjelder for de bedriftene som bruker opp fribeløpet. Fribeløp oppdateres ved oppgradering Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 14 av 20

15 3.2 Årsoppgjør Det er foretatt noen korreksjoner og forbedringer her: Manuelle endringer og Svalbard Rapporteringen tok ikke hensyn til manuelt registrerte endringer. Det var også noen koder som manglet i Totalavstemmings-rapporten Totalavstemmingsrapporten Refusjoner reduserte ikke totalsum grunnet manglende fortegn Sending av L&T-oppgaver per epost Ifølge Datatilsynet er det ikke tillatt å sende L&T-oppgaver per epost, valgmuligheten er nå tatt bort 3.3 Altinn Det er foretatt noen korreksjoner og forbedringer her: Oppgave over lån og renter Myndighetene tar ikke lenger imot oppgave for lån og renter på papir. Disse dannes nå elektronisk og skal sendes inn via Altinn. Skjema er tilpasset til nye opplysninger. Skjema sendes fortsatt til ansatt. Terminoppgjør med 0 i arbeidsgiveravgift Altinn krever at det finnes en seksjon med arbeidsgiveravgift selv om denne er 0 for statlige etater Systemparameter gammelt skattekortformat Systemparameter for innlesing av gammelt skattekortformat er fjernet. 3.4 Fravær Det er foretatt noen korreksjoner og forbedringer i fraværsmodulen: Arbeidsbok fravær ble ikke oppdatert etter purring Ved endring av et krav blir nå fargesettingen korrekt Fraværsrapport NCC Fikset manglende oppdatering ved skifte av detalj nivå, tidligere ble gamle verdier stående igjen Dobbeltklikk i kalender Dersom du dobbelklikket i kalenderen ble hele applikasjonen lukket, dette skjer ikke lenger 3.5 Import/eksport Det er foretatt noen korreksjoner og forbedringer i import og eksport: Manglende forløpsindikator Ved import av person/ansatte/ansattforhold er det nå lagt på en indikator som forteller at noe faktisk skjer Manglende verifisering av undergruppe Ved import av variable transaksjoner hvor det skulle verifiseres på undergruppe, manglet denne kontrollen Ledetekster i vedlikehold av importmal Det er foretatt mindre korreksjoner av ledetekster i dette skjermbildet Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 15 av 20

16 Kontrollspørsmål ved sletting av importmal Kontrollspørsmålet som ble stilt ved sletting av importmal er korrigert Blanking av importmal Det hang igjen opplysninger i skjermen etter at du hadde trykket på blankstill-knappen Gammelt skattekortformat Det gamle formatet for skattekort støttes ikke lenger av Altinn, og all logikk som støtter dette formatet er fjernet fra Personec Lønn Melding ved forsøk på eksport Dersom organisasjonsnr i firmainfo var tomt, og du forsøkte å eksportere og sende inn skattekort feilet innsendingen. Nå får du en kontrollert melding om at det ikke er mulig å be om skattekort uten at organisasjonsnr er utfylt 3.6 Oppfølging Det er foretatt noen forbedringer og korreksjoner i oppfølgingsmodulen: Kombinasjon av sjekkbokser I oppfølgingsskjema på web var det mulig å ha en kombinasjon av sjekkbokser som ikke ga mening. Oppførselen er korrigert Generering av oppgaver På flerfirmainstallasjoner ble ikke firma alltid tatt hensyn til ved generering av oppgaver, dette er rettet opp Visning av sluttede personer Alle personer ble vist, nå er det standard valgt at det kun er aktive personer som kommer opp i oversikten. Nå må du aktivt velge å se alle personer. Engelsk tekst på noen felt i Aditro Window Aditro Window har flere måter å spesifisere hvilket språk som skal benyttes. Nå tar oppfølgingsmodulen hensyn til alle kjente muligheter. Link til NAV s førsteside Det er laget en link til NAV s generering av førsteside for valget Rapport til NAV 3.7 Pensjon Det er foretatt noen korreksjoner rundt pensjon og innberetning av denne. Innmelding av medlemmer under grense KLP Det er nå mulig å melde inn medlemmer med stillingsandel under grense når den ansatte har medlemskap hos andre arbeidsgivere. Funksjonen er indikatorstyrt Pensjonstrygden for sjømenn Personec Lønn støtter nå kravene til elektronisk rapportering av pensjonstrygden for sjømenn iht PTS Det er gjort endringer i bestillingsbilde, egne felt i organisasjon for skip og kvitteringen er tilpasset nye krav Statens Pensjonskasse I enkelte tilfeller ble det sendt endringsmelding i samme periode som innmelding. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 16 av 20

17 3.8 Personec Lønn Web Det er foretatt flere forbedringer og korreksjoner i PL Web: Utskrift av ukebasert attestering/anvisning Utskriften dannes nå i excel, nå er det ingen begrensning på antall dimensjoner. Ukeregistrering og gruppering på ansattforhold Dersom ansattforhold ble benyttet til gruppering feilet applikasjonen, dette er rettet Visningsfeil i ukeregistrering Det oppstod en visningsfeil etter valg av ansattforhold i ukeregistrering Jubileumsliste og visning av dag/måned Dager og måneder mindre enn 10 ble presentert uten ledende 0 og ble dermed ikke riktig sortert. Ugyldig bankkontonummer Det kontrolleres nå at bankkontonummer er gyldig Pivotering og Fri Lønnsrapport Hvis det var valgt excel og pivotering i definisjon av rapporten, ble dette valget borte i PL Web Visningsfeil i registrering av faste og variable transaksjoner Kommunenummer ble vist i skjermen istedetfor organisasjonsnummer. Lagring i tabellen var korrekt, og nå er visningen det også 3.9 Rapporter Dette er korrigert: Sikkerhetsrapportering og manglende forløpsindikator Det er nå lagt til en forløpsindikator sånn at det vises at noe faktisk skjer ved kjøring av sikkertsrapport Fri lønnsrapport og firmavelger Når du bruker firmavelger kan du ikke samtidig benytte forenklet utplukk på ansattnummer eller navn. Firmavelger fungerer nå som det skal. Du må velge felt som er definert lik for alle firma, f.eks lønns-arter, perioder osv. Ikke fullført utplukk Rettet en ukontrollert feil som oppstod hvis du startet å definere et utplukk, og ikke fullførte dette. Fri lønnsrapport og bruk av og/eller Hvis du brukte og/eller i samband med Større enn og Mindre enn, ga feil resultat i enkelte kombinasjoner Fri Lønnsrapport og konvertering av verdier konvertering av alfanumerisk til numerisk verdi ble ikke korrekt når den alfanumeriske verdien ikke var et tall RTV statistikk til Excel SQL som henter grunnlaget for rapport over flere periode er endret for å håndtere avsluttede organisasjoner korrekt Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 17 av 20

18 Gjennomsnittlig antall ansatte NCC Dersom stilling var numerisk definert stanset rapporten med en ukontrollert feil 3.10 System Dette er korrigert/endret generelt i systemet: Mulig å lage notat som oppgave Det er nå mulig å lage notat som oppgave med frist for utførelse Visningsfeil i ajh av firmabil 2976 Ved endring av en bil i en bilpool ble ikke visning på skjerm oppdatert korrekt, det gjør det nå Kontroll av ugyldige personnummer Det er tillatt å ha ledende nuller i personnummer-feltet, men kontrollen meldte slike som feil Utvidelse av endringslogg Endringslogg er utvidet med to nye felt Effektdato og beskrivelse. Endringsdato blir nå maskindato endringen fysisk ble gjort, mens effektdato er datoen endringen skal trå i kraft. I feltet Beskrivelse skrives årsak til endring Bankinformasjon er nå samlet 6133 All bankinformasjon i system vedlikehold er nå samlet i en egen fane under overføringer. Tidligere var dette spredt over flere faner Størrelse på søkevindt ble ikke lagret Dersom du endret størrelsen på søkevinduet og valgte lagre oppsett, ble ikke oppsettet lagret korrekt. Det gjøres nå Opplasting av slipper til WebDav I enkelte tilfelle oppstod det en null-peker ved opplasting. Dette resulterte i at slippene ikke ble lastet opp. Feilen er rettet Skjule ansattbilde Det er nå mulig å skjule ansattbilde per firma. Når denne indikatoren er satt, vil ikke ansattbilde eller et tomt bilde vises noe sted Lagring av kalender Lagring av kalender med valg Lagre som tok ikke med seg bevegelige helligdager, det gjør det nå SMS-tilbyder ble ikke oppdatert Ved installasjon av Personec Lønn klienten ble ikke SMStilbyderens programfil oppdatert selv om den var nyere Reberegning av automatposter Ved reberegning av enkeltpersoner ble alle data for hele perioden hentet før beregningen startet. Nå er det kun relevante data som hentes Utskrift av informasjon i søkedialoger Dersom det var valgt mange kolonner, ble ikke utskriften fin. Nå benyttes excel som verktøy for å skrive ut slik informasjon Manglende logging til etterbetalingslogg Dersom felt ble endret i PL Web eller i synkronisering med core ble det ikke logget til etterbetalingslogg selv om indikatoren for slik logging var satt Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 18 av 20

19 Konvertering fra Personec Lønn til E&O Det er nå laget et trinnvis konverteringsprogram for konvertering fra Personec Lønn til Employment & Organization Import av NAV-kontor Det var ikke mulig å importere NAV-kontor fra filen NAVkontor.xml. Filen var definert for flere firma, og det var ikke korrekt Visningsfeil i ajh L&T-art Feltet mertid ble ikke vist korrekt etter endring og bla til neste/forrige art Tekstfeil ved endring av arbeidskommune Kosmetisk endring i meldingstekst ved Svalbardavlønning Skrivefeil i script for Fakta Det var kommet en SQL-server skrivemåte i Oracle-scriptet for opprettelse av ny Fakta-instans Synkronisering med core og triggerfelt Synkronisering med core tar nå hensyn til oppsettet med triggerfelt. Det blir nå oppdatert med siste verdi som ikke er fram i tid Visningsfeil i ajh konteringskoder Kosmetisk retting av tekst Sjekkboks Vis bilder i jubileumslista Denne sjekkboksen var reversert, du måtte velge motsatt av det du ønsket for at det skulle bli riktig Endringslogg var ikke tilpasset størrelse på vindu Det er rettet feil med tilpasning til vindu og manglende pop-out funksjonalitet Tidsstyrte felt er skrevet helt på nytt Se nyheter lenger fram i dette dokumentet Lagring i HistoricFieldValues Felt som var definert som logisk numerisk ble lagret feil i alfanumerisk kolonne i HistoricFieldValues 3.11 Neptune Meny versjon Denne versjonen av Neptune Meny er med sammen med setup. Dette er en valgfri oppgradering, men vi anbefaler våre kunder å oppgradere. Versjonen har nå støtte for flere Active Directory strukturer, i tillegg til generelle rettinger og forbedringer. Vær oppmerksom på at oppgradering av Neptune Database må kjøres fra en lokal stasjon, den kan ikke kjøres fra en nettverks-stasjon. 4 Teknisk 4.1 Databasetabeller Det er ingen nye tabeller i denne versjonen. 4.2 Tabellendringer Det er gjort tabellendringer i denne versjonen for Endringslogg Personakkumulator Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 19 av 20

20 companyinfo actcode jobprogress organisasjon notes tasknotification 4.3 Tekniske endringer Det er ingen endringer på installasjonspakken 5 Open Source Software Personec Lønn med modulene Web og Fakta benytter følgende Open Source Software (komponenter). Leverandør Produkt Lisens Ben Lowery HttpCompressionModule Authors Mike Krueger SharpZipLib componen GPL incl. exception Sun Sun Proj. XML parser Sun ProjX JfreeChart LGPL Mer detaljerte lovbetingelser for disse komponentene ligger lagret på katalogen x:\personec\no\pl\readme\ og heter Personec_Lønn_Web_legal_notice.txt og Personec_Lønn_Fakta_legal_notice.txt (hvor x:\ erstattes med aktuelt stasjonsnavn) 6 Last ned produktnotatet i pdf-format Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: , Side 20 av 20

Aditro Lønn 14.2.1. Pr. 31.05.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 17

Aditro Lønn 14.2.1. Pr. 31.05.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 17 Aditro Lønn 14.2.1 Pr. 31.05.2014 Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 17 Innhold 1 Aditro Lønn 14.2.1... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Personec Lønn 13.4.0. Pr. 14.11.2013. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.

Personec Lønn 13.4.0. Pr. 14.11.2013. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro. Personec Lønn 13.4.0 Pr. 14.11.2013 Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 20 Innhold 1 Personec Lønn 13.4.0... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Personec Lønn 10.0. Personec Lønn 10.0. Pr. 17.12.2009

Personec Lønn 10.0. Personec Lønn 10.0. Pr. 17.12.2009 Personec Lønn 10.0 Pr. 17.12.2009 Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 6 Innhold 1 Personec Lønn 10.0... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen....

Detaljer

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12 Innhold Utskrifter... 2 Lønnsrapporter... 2 Generelt om Lønnsrapporter... 2 Perioder... 2 Danning av rapporter i lønnsberegning... 2 Lønnsrapporter i konsern... 2 Lønnsrapporter ved forskuddskjøring...

Detaljer

Dette dokumentet omhandler funksjoner som benyttes for å dekke feriepengeopptjening ifølge vikarbyådirektivet.

Dette dokumentet omhandler funksjoner som benyttes for å dekke feriepengeopptjening ifølge vikarbyådirektivet. Innhold Vikarbyrådirektivet... 1 Generelt om direktivet... 1 Feriepengesats som innleier... 1 Løsning i Personec Lønn... 2 Systemparameter... 2 Aktivitetskode... 3 Lønnsart... 4 Lønnsberegning - feriepengegrunnlag...

Detaljer

Personec Lønn 11.0.0

Personec Lønn 11.0.0 Personec Lønn 11.0.0 Pr. 21.12.2010 Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 14 Innhold 1 Personec Lønn 11.0.0... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Personec Lønn 10.2 SP1

Personec Lønn 10.2 SP1 Personec Lønn 10.2 SP1 Pr. 30.06.2010 Aditro AS, Postboks 23, N-2711 GRAN, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 21 Innhold 1 Personec Lønn 10.2 SP1... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Aditro Lønn 14.2.0. Aditro Lønn 14.2.0. Pr. 30.04.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.

Aditro Lønn 14.2.0. Aditro Lønn 14.2.0. Pr. 30.04.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro. Aditro Lønn 14.2.0 Pr. 30.04.2014 Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 22 Innhold 1 Aditro Lønn 14.2.0... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Aditro Lønn 15.1.1. Aditro Lønn 15.1.1. Pr. 23.06.2015

Aditro Lønn 15.1.1. Aditro Lønn 15.1.1. Pr. 23.06.2015 Aditro Lønn 15.1.1 Pr. 23.06.2015 Aditro Enterprise AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 20 Innhold 1 Aditro Lønn 15.1.1... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Personec Lønn 12.3.1. Pr. 03.12.2012. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.

Personec Lønn 12.3.1. Pr. 03.12.2012. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro. Personec Lønn 12.3.1 Pr. 03.12.2012 Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 30 Innhold 1 Personec Lønn 12.3.1... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Personec Lønn 9.2. Personec Lønn 9.2. Pr. 01.11.2009

Personec Lønn 9.2. Personec Lønn 9.2. Pr. 01.11.2009 Personec Lønn 9.2 Pr. 01.11.2009 Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 31 Innhold 1 Personec Lønn 9.2... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Personec Lønn 12.3.0. Pr. 19.11.2012. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.

Personec Lønn 12.3.0. Pr. 19.11.2012. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro. Personec Lønn 12.3.0 Pr. 19.11.2012 Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 27 Innhold 1 Personec Lønn 12.3.0... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Svalbardskatt. Innhold

Svalbardskatt. Innhold Innhold Svalbardskatt... 2 Hva dekker rutinen... 2 Unntak... 2 Kan jeg kreve Svalbard skatt for alle på Svalbard?... 2 Styreinformasjon... 2 Systemparametre... 2 Lønns og trekkarter... 3 Ajourhold person...

Detaljer

Ambulerende virksomhet

Ambulerende virksomhet Innhold Ambulerende virksomhet... 1 Ambulerende virksomhet... 1 Avvik på ansattforhold... 1 Avvik på aktivitetskode... 2 Systemoppsett... 3 Aktivitetskode ajourhold... 4 Import aktivitetskoder... 4 Registrering

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-06-17. Lønn 5.0. Versjon 5.13.2

Huldt & Lillevik Lønn 2013-06-17. Lønn 5.0. Versjon 5.13.2 Lønn 5.0 Versjon 5.13.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Servicepack 1 juni 2013... 2 2 Integrasjoner... 3 3 Oppdatere til 5.13.2... 3 4 Rapportering til Pensjonstrygden for sjømenn... 3 5

Detaljer

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på Innhold Etterregulering... 1 Generelt... 1 Etterregulere ansatt / alle ansatte... 1 Spesielle tilfeller å være oppmerksom på... 1 Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering... 2 Styreinformasjon

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2012-10-15. Lønn 5.0. Versjon 5.12.3

Huldt & Lillevik Lønn 2012-10-15. Lønn 5.0. Versjon 5.12.3 Lønn 5.0 Versjon 5.12.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.12.3... 2 3 Sql server 2012... 2 4 Hente returmeldinger fra Altinn for flere klienter... 2 5 Remittering

Detaljer

Aditro Lønn 14.4.0. Pr. 21.11.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 20

Aditro Lønn 14.4.0. Pr. 21.11.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 20 Aditro Lønn 14.4.0 Pr. 21.11.2014 Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 20 Innhold 1 Aditro Lønn 14.4.0... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon Lønn 5.0 Versjon 5.13.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.13.2... 2 3 Rapportering til Pensjonstrygden for sjømenn... 2 4 Vikarbyrådirektivet, diverse tilpasninger...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3 Lønn 5.0 Versjon 5.13.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.13.3... 2 3 Datostyring... 2 4 Refusjon av sykepenger... 3 5 Regnskapsbilag terminoppgjør... 4

Detaljer

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11 Innhold Firmabil... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter beregning av skattefordel... 3 A-melding... 4 Kontering... 5 Opprett ny firmabil... 5 Bil-pool... 5 Registrere

Detaljer

Web funksjoner generelt

Web funksjoner generelt Innhold Web funksjoner generelt... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Personlig brukeroppsett... 2 Generelt om Personec Lønn Web... 3 Generelle funksjoner... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22 Innhold Feriepenger... 2 Grunnlag for beregning av feriepenger... 2 Generelt om feriepengeløsningen i Aditro Lønn... 2 Feriepengegrunnlag... 2 Systemparametre... 3 Satser og grunnbeløp folketrygd... 3

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2 Versjon 5.09.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.2 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave Svalbard...

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold Innhold Trekkeier Utbetaling... 1 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 KID ved betaling til trekkeiere... 4 Trekkeiere... 4 Lønnsart... 5 Registrering... 5 Import transer... 5 Bankliste med

Detaljer

Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift. Innhold. Satser og Overgangssatser

Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift. Innhold. Satser og Overgangssatser Innhold Arbeidsgiveravgift... 1 Satser og Overgangssatser... 1 Ordning... 2 Bunnfradrag... 2 Tilleggsavsetning arbeidsgiveravgift av feriepenger... 2 Tilleggsavsetning i den perioden som bruker opp bunnfradraget...

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

Personec Lønn 9.2 SP1

Personec Lønn 9.2 SP1 Personec Lønn 9.2 SP1 Pr. 27.11.2009 Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 21 Innhold 1 Personec Lønn 9.2 SP1... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Versjon Versjon 5.10.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til Huldt & Lillevik Lønn 5.10.2 og Altinn Monitor 2.6.6... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4 Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Harmoni lønn versjon

Harmoni lønn versjon Harmoni Lønn Harmoni lønn versjon 2017-1 21.12.2016 Harmoni Lønn versjon 2017-1 I årets versjon av Harmoni Lønn er det flere endringer: Skattetabeller for 2017 Mulighet til å gå flere år tilbake Klargjort

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Fri Lønnsrapport er et verktøy for å lage og kjøre ut egendefinerte rapporter. Rapporten startes fra Rapporter Fri lønnsrapport Utskrift

Fri Lønnsrapport er et verktøy for å lage og kjøre ut egendefinerte rapporter. Rapporten startes fra Rapporter Fri lønnsrapport Utskrift Innhold Fri lønnsrapport... 1 Utskrift... 1 Definisjon... 3 Kalkulasjonsfelt... 6 Vise SQL... 8 Spesialfelt... 9 Spesialfelter fravær...10 Tilgang...11 Grafikk...11 Fri lønnsrapport Fri Lønnsrapport er

Detaljer

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2 Produktnotat System 4 versjon 2007.2 System 4 versjon 2007.2... 3 1. Oppdatere til versjon 2007.2 og Altinn Monitor 2.3.1... 3 1.1. Oppdatere versjon via Internett... 3 1.2. Oppdatere versjon via CD...

Detaljer

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13 Innhold Rapport RTV... 2 RTV fraværsrapport... 2 Styreinformasjon... 3 Tekstkoder... 3 Dictionary - oppslag... 5 Organisasjon... 5 Krav og nøkkelbegreper... 6 Regler for reduksjon av dagsverk... 6 Definisjon

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3 Versjon 5.09.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.3 og Altinn Monitor 2.6.4... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Remittering utland...

Detaljer

Distribusjon av varslinger

Distribusjon av varslinger Innhold Distribusjon av varslinger... 2 Definering av varslinger... 2 Opprette nytt varsel... 2 Generelt... 3 Generelt - Flettefelter... 5 Funksjoner... 7 Varsel alternativ kobling mot funksjoner... 8

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Fraværsoppfølging. Innhold

Fraværsoppfølging. Innhold Innhold Fraværsoppfølging... 2 Første gangs kjøring... 3 Fraværsarter... 3 Fraværsoppfølging definisjon... 4 Varsling... 6 Bestille fraværsoppfølging... 8 Jobbe med fraværsoppfølging... 9 Oppgaver...10

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4 Huldt & Lillevik Lønn Versjon 5.08.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 8.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Pensjonsrapportering ytelsespensjon

Pensjonsrapportering ytelsespensjon Innhold Pensjonsrapportering... 2 Oppsett... 2 Systemparameter... 2 Tekstkode... 3 Valg av pensjonsselskap... 3 Person ajourhold... 4 Rapportering... 4 Direkte rapportering... 5 Jobbkø... 8 Meldingstyper...

Detaljer

Harmoni lønn versjon

Harmoni lønn versjon Harmoni Lønn Harmoni lønn versjon 2018-1 22.12.2017 Harmoni Lønn versjon 2018-1 I årets versjon av Harmoni Lønn er det flere endringer: Skattetabeller for 2018 Oppdaterte tabeller for avgiftssoner og postnummer

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.17.2 Mai 2017 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 4. TREKK I LØNN FOR FERIE... 4 4.1. Ny

Detaljer

Årsavslutning. Årsavslutning. Innhold

Årsavslutning. Årsavslutning. Innhold Innhold Årsavslutning... 1 Oppdatere nye skattekort... 2 Endringskort... 2 Arbeidssekvenser... 2 Administrasjon årsavslutning... 4 Ledetekster til L&T-oppgaven... 5 Oppsamling av transaksjoner til L&T-oppgaven...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3 Versjon 5.08.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Installere og oppdatere Altinn Monitor... 2 2 Oppdatere til 5.08.3... 2 2.1 Oppdatere versjon via Internett...2 2.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Andre rapporter. Innhold

Andre rapporter. Innhold Innhold Andre rapporter... 2 Systemparameter tilgang rapporter... 2 Stillingsrapport... 2 Hjemlete stillinger... 3 Alle stillinger... 3 Personalkostnader budsjettrapport... 4 Tilgang til rapport... 4 Bestilling...

Detaljer

Pensjonsrapportering Sjømenn

Pensjonsrapportering Sjømenn Innhold Pensjonsrapportering Sjømenn... 2 Oppsett... 2 Organisasjon... 2 Tekstkoder... 3 Rapportering... 4 Kontrolliste - rapport... 4 Rapportering regler og beregninger... 5 Transaksjonsfil beskrivelse...

Detaljer

Lønn og forskudd. Innhold

Lønn og forskudd. Innhold Innhold Lønn og forskudd... 2 Lønnsperiode... 2 Aktiv lønnsperiode... 2 Lønnsadministrasjon... 3 Lønnsberegning... 4 Lukking lønnsperiode... 5 Lønnsforskudd... 5 Lønnsrapporter... 7 Lønnsslipp på skjerm...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1

Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4 2009-03-03. Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Versjon 2009.1 Versjon 2009.1 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2009.1 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon Lønn 5.0 Versjon 5.12.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.12.2... 2 2 Utvidelse av feltet konti... 2 3 Eksport av brukere fra Lønn 5.0 til Huldt & Lillevik Travel... 3 4 Andre

Detaljer

Personec Lønn 10.1. Personec Lønn 10.1. Pr. 01.03.2010

Personec Lønn 10.1. Personec Lønn 10.1. Pr. 01.03.2010 Personec Lønn 10.1 Pr. 01.03.2010 Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 33 Innhold 1 Personec Lønn 10.1... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Maritech Lønn versjon 10.00.30 (Endringer etter versjon 10.00.22)

Maritech Lønn versjon 10.00.30 (Endringer etter versjon 10.00.22) 12.06.2013 Maritech Lønn versjon 10.00.30 (Endringer etter versjon 10.00.22) Innholdsfortegnelse Endringslogg... 3 Ny funksjonalitet... 3 Huske filteret for vis aktive/passive ansatte i ansattevedlikeholdet...

Detaljer

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18 Innhold Jobbkø / Varsling... 2 Jobbkø... 2 Generelt om jobbkø... 2 Hovedfunksjoner... 2 Jobbkø Bestilling og Status... 2 Bestilling... 3 Faste jobber... 5 Status... 6 Jobb... 7 Administrasjon... 8 Konsern...

Detaljer

Arbeidsoppgaver. Innhold

Arbeidsoppgaver. Innhold Innhold Arbeidsoppgaver... 2 Registrere en ny ansatt... 2 Ajourhold av ansatt... 2 Faste transaksjoner... 2 Lønnsslipp på skjerm... 3 Lønnskjøring (en periodes oppgaver)... 4 Lønnsadministrasjon... 5 Åpning

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.15.5 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. WINDOWS 10... 3 4. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 5. A-ORDNINGEN... 4 5.1. A-melding

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3 Lønn 5.0 Versjon 5.14.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.3... 2 3 A-ordningen og prøveinnsending... 2 3.1 Generelt om a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser

Detaljer

Tjenestetranser. Innhold

Tjenestetranser. Innhold Innhold Tjenestetranser... 2 Oppsett tabell ajourhold... 2 Systemparametre... 2 Lønnsarter... 2 Kontering... 7 Organisasjon... 8 Stilling... 9 Import / generering...10 Import - bunke...10 Generering transer...11

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon Lønn 5.0 Versjon 5.10.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.4... 2 2 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 2.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver via Altinn...

Detaljer

Flytting. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 8

Flytting. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 8 Innhold Flytting... 2 Flytting av personer... 2 Fra/til firma... 3 Fra/til ansattnummer... 3 Tabeller... 4 Fra/Til avdeling... 6 Konvertering med opprett nye ansattforhold... 7 Konvertering av historikk...

Detaljer

Andre rapporter. Innhold

Andre rapporter. Innhold Innhold Andre rapporter... 2 Systemparameter tilgang rapport... 2 Stillingsrapport... 2 Hjemlete stillinger... 3 Alle stillinger... 3 Personalkostnader budsjettrapport... 4 Tilgang til rapport... 4 Bestilling...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.16.3 November 2016 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 4. A-ORDNINGEN... 4 4.1. Flere arbeidsforhold...

Detaljer

Kontroller. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 7

Kontroller. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 7 Kontroller Innhold Kontroller... 2 Terminoppgave... 2 Negativ arbeidsgiveravgift... 2 Negativ skatt... 2 Kommune med negativ arbeidsgiveravgift... 3 Kommune med negativ skattetrekk... 3 Ugyldig kommunenr...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.17.3 Oktober 2017 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 4. A-MELDING... 4 4.1 Nye fraværskoder

Detaljer

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4

Huldt & Lillevik System 4 2008-12-17. Huldt & Lillevik System 4. Versjon 2008.4 Versjon 2008.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2008.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Levere

Detaljer

Rapport HMS. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 6

Rapport HMS. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 6 Innhold Rapport HMS... 2 HMS Fraværsstatistikk... 2 Bestilling... 2 Krav og nøkkelbegreper... 3 Oppsett art / systemparametre... 4 Fraværsart - Ekstern rapporteringskode RTV... 4 Systemparameter grense

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.2.19

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.2.19 2009-10-20 Ansattportal Versjon 3.2.19 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 3.2.19... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...3 2 Passordkontroll

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Veiledning feriepenger

Veiledning feriepenger Harmoni Lønn Veiledning feriepenger 31.05.2017 Innhold Veiledning feriepenger... 2 Generelt... 2 Satser feriepenger... 2 Aktuelle lønnsarter... 3 5. ferieuke... 4 Feriepengeliste... 6 Utbetaling av feriepenger

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer

Installere konverteringsprogrammet. Innholdsfortegnelse

Installere konverteringsprogrammet. Innholdsfortegnelse Installere konverteringsprogrammet Innholdsfortegnelse Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Hente fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.16.4/5.17.1 Desember 2016 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 4. A-ORDNINGEN... 4 4.1.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 11.0.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, mai 2016 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.16 Bodø, 28. desember 2011 Innhold Viktig informasjon... 3 Generelt... 3 Extensor Kode Oppdatering... 4 Personalia... 4 Pårørende... 4 Serieinfo... 5 Rom... 5 EKG

Detaljer

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll Årsavslutningsveiledning 2018 Visma.net Payroll Innhold Kontroll og korrigering 2 Halv skatt 2 Firmabil 3 AFP/OTP 5 Forsikringer 5 Godkjenne timelister og reiseregninger 6 Avstemming 6 Kontroller opplysninger

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 27.12.2007 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

Personec Lønn 10.3. Pr. 12.11.2010. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 44

Personec Lønn 10.3. Pr. 12.11.2010. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 44 Personec Lønn 10.3 Pr. 12.11.2010 Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 44 Innhold 1 Personec Lønn 10.3... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Personec Lønn 10.2. Pr. 05.05.2010. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 GRAN, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 23

Personec Lønn 10.2. Pr. 05.05.2010. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 GRAN, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 23 Personec Lønn 10.2 Pr. 05.05.2010 Aditro AS, Postboks 23, N-2711 GRAN, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 23 Innhold 1 Personec Lønn 10.2... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2012-05-07. Ansattportal. Versjon 3.3.48

Huldt & Lillevik Ansattportal 2012-05-07. Ansattportal. Versjon 3.3.48 Ansattportal Versjon 3.3.48 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.48... 2 2 Timer Registrere/Masseregistere... 5 3 Tilgjengelige lønnsarter under Min profil... 5 4 Timer Registrere pr uke... 6 5 Laste opp dokumenter...

Detaljer

Personec Lønn 9.1 SP 2

Personec Lønn 9.1 SP 2 Personec Lønn 9.1 SP2 Personec Lønn 9.1 SP 2 Pr. 03.07.2009 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 49 Personec Lønn 9.1 SP2 Innhold Personec Lønn 9.1 SP2... 4 Hovedfunksjonalitet i versjonen.... 4 Nye

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80 September 2013 Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80 Oslo, september 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22 Ansattportal Versjon 3.3.22 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.22... 2 2 Definere lenker... 5 3 Registrere informasjon om pårørende... 6 4 Bestille nytt passord... 6 5 Andre endringer... 7 5.1 Logging og kontroll

Detaljer

Kontering. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Kontering. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21 Innhold Kontering... 2 Generelt om Konteringskoder... 2 Kommandoknapper... 2 Mapper... 2 Ajourhold Konteringskode... 3 Konto / kostnadsdimensjon... 3 Behandlingskoder... 4 Egendefinert kode... 6 Kontering...

Detaljer

Nyheter og forbedringer i Visma Avendo Lønn. v.12.00

Nyheter og forbedringer i Visma Avendo Lønn. v.12.00 Nyheter og forbedringer i Visma Avendo Lønn v.12.00 Oslo, September 2017 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer

Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer Innhold Innledning 2 Nyheter 3 Skattetrekktabeller for 2008 3 Lønns og trekkoppgave og årsoppgave for 2007 3 Fraværsmal 3 Obligatiorisk tjenestepensjon Gjensidige

Detaljer

Konvertere fra System 4. Innhold

Konvertere fra System 4. Innhold Innhold Konvertere fra System 4... 2 Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Installere fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System 4... 4 Kontrollere

Detaljer

Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23)

Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23) 25.02.2013 Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23) Innholdsfortegnelse Lønnsføring OTP Andel og trekk... 2 Arbeidsgivers andel pensjonspremier... 2 Dersom de

Detaljer