nr NO årgang 91 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 20 2001.05.14 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 91 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 20 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ATUBRI (730) Innehaver: Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (730) Innehaver: L Oréal SA, 14, rue Royale, F Paris, FR (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 3: Sjampo; kosmetiske gels, spray, skum og balsam for frisering og pleie av håret; hårlakk; hårfargings- og håravfargingsmidler; permanentpreparater for ondulering og krølling av håret; eteriske oljer for personlig bruk. KL. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater og stoffer. GB, ,

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 20 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: STANFORD MICRODEVICES (730) Innehaver: Stanford Microdevices, 726 Palomar Avenue, Sunnyvale, CA 94085, US (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Haavind Vislie DA v/toril Melander Stene, Postboks 2338 Solli, 0201 Oslo KL. 9: Telefaksapparater, telefonapparater, telefoner, telefonkabler, telefonsendeapparater, telefonsvarer, audiovisuelle apparater for undervisning, bildetelefoner, lydgjengivelse, lydledere, lydledninger, lydmålere, lydopptak, lydopptaksinstrumenter, mottakerapparater, radiotelefonapparater, senderapparater (telekommunikasjon), senderapparater for elektroniske signaler, signaler, telefonsummere, transmitter, telefontråd, telekommunikasjonsutstyr, elektroniske komponenter for sending og mottak av stemmer eller data, elektroniske komponenter for trådløs og vanlig telekommunisering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ROCKY (730) Innehaver: Rocky Shoes & Boots, Inc, Nelsonville, OH, US (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 25: Fottøy (ikke opptatt i andre klasser), hæler og innleggssåler for sko, overlær for sko, oversokker, glidebeskyttere for sko, jernbeslag for sko, sålekanter for sko, skoflikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: US, , 75/ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BOAX (730) Innehaver: KSB AG, Frankenthal, DE (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø - Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes (730) Innehaver: Rocky Shoes & Boots, Inc, Nelsonville, OH, US (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 25: Fottøy (ikke opptatt i andre klasser), hæler og innleggssåler for sko, overlær for sko, oversokker, glidebeskyttere for sko, jernbeslag for sko, sålekanter for sko, skoflikker. KL. 6: Armaturer av metall, nemlig spjeldventiler, klaffer, ventiler og kraner for innmontering i rørledninger for flytende og gassformige medier. 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 20 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: XYLON (730) Innehaver: AGCO GmbH & Co, D Marktoberdorf, DE (730) Innehaver: Fritz Nauer AG, Wolfhausen, CH (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 20: Puter (unntatt luftputer) og madrasser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: IN SHAPE (730) Innehaver: Sara Lee Corp, Winston-Salem, NC, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 25: Klær og hodeplagg for menn, kvinner og barn; sportsklær. (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 12: Befordringsmidler til bruk i skogbruk, jordbruk og til nytteformål; jordbrukstraktorer; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SOS (730) Innehaver: SOS-Kinderdorf, Innsbruck, AT (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 16: Trykksaker, brosjyrer, plakater, klebemerker, bøker, magasiner, kalendere, kort. KL. 35: Distribusjon av reklamemateriell, reklamevirksomhet og promotering for organisasjoner og institusjoner for å ta vare på og ha tilsyn med barn og ungdom. KL. 36: Innsamling av midler for organisasjoner og institusjoner for å ta vare på og ha tilsyn med barn og ungdom. KL. 41: Utdannelse og opplæring av barn og ungdom. KL. 42: Teknisk planlegging, drift og ledelse av organisasjoner og institusjoner for å ta vare på og ha tilsyn med barn og ungdom ved benyttelse av immateriell eiendomsrett. AT, , AM 4390/97 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 20 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GET2NET (730) Innehaver: Tele2 AB, Box 62, S Kista, SE (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter for måling og signalering; apparater for opptak, sending og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske og optiske databærere; salgsautomater; kassaapparater, regnemaskiner; databehandlingsutstyr og datamaskiner; innregistrerte dataprogram og -mykvarer; datamykvarer i form av programpakker. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester; informasjon og telekommunikasjon; datastøttet overføring av meldinger og bilder; elektronisk postoverføring; kommunikasjoner via dataterminaler; TV-utsendelser og kabel-tvutsendelser; personsøkertjenester. KL. 42: Dataprogrammering; utleie av datamaskiner og databaser samt dataprogram; konsultasjoner innen området for datamaskinvare; veiledning, oppdatering og utforming av dataprogramvare; utleie av tilgangstid til databaser. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til GJØR ENKEL MAT SPENNENDE (730) Innehaver: O. Kavli AS, Sandbrekkevn. 91, 5050 Nesttun, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser (unntatt salatdressinger); krydderier; is. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 20 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ONETEL.NET (730) Innehaver: One.Tel Ltd, 9 Castlereagh Street, Sydney, NSW 2000, AU (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Kort i klasse 9 innbefattet kreditt- og betalingskort, telefonkort, handlekort, adgangskort, informasjonskort, kort med elektromagnetiske lagringsmedia, optiske lagringsmedia, mekanisk koding, computerbrikker og/eller integrerte kretser samt andre kort med oppdaterbar hukommelse. KL. 16: Papir, kartong og varer laget av forannevnte materialer (ikke opptatt i andre klasser); trykksaker og trykte publikasjoner, prospekter, nyhetsbrev, informasjon, brukerveiledninger, bøker, brosjyrer, pamfletter, tidsskrifter, undervisnings- og treningsmateriell (ikke opptatt i andre klasser), kontorrekvisita, kontorartikler og skrivesaker; kort; papir og plastikkvarer (ikke opptatt i andre klasser); ikke-kodede telefonkort, kredittkort, betalingskort, adgangskort, informasjonskort (ikke opptatt i andre klasser). KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester i forbindelse med telefoni, fax, talepost, personsøking og datatransmisjon; lokal-, fjern-, tilbakering, internasjonale og mobile telefontjenester; formidling av telekommunikasjonstjenester. SG, , T99/ E (730) Innehaver: Elit Fønster AB, Box 153, S Vetlanda, SE (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 6: Bygningsdører av metall; vinduer av metall. KL. 19: Bygningsdører, ikke av metall; vinduer, ikke av metall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MAGCOM (730) Innehaver: Magcom AS, 0250 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Interkommunikasjonsapparater; radiotelefonapparater; telefaksapparater, telefonapparater, telefonsendeapparater, automatiske telefonsvarere. KL. 38: Elektronisk postoverføring; kommunikasjon ved dataterminaler, kommunikasjon ved optisk fibernettverk; telefoniske meddelelser, telegrafiske meddelelser, meldetjenester (post og telegrafisk); mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; personsøkertjenester via radio, telefon eller andre typer elektronisk-kommunikasjon; radiokommunikasjon; telefakstjenester, telefonisk kommunikasjon, telefontjenester; informasjon om telekommunikasjon; utleie av telefoner, utleie av telekommunikasjonsutstyr. KL. 42: Programmering for datamaskiner, utleie av datamaskiner, utleie av dataprogrammer; eksploatering av patenter; tekniske konsultasjoner. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 20 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NIVELL (730) Innehaver: Nivell System AB, Förrådsgatan 35B, S Mariestad, SE (740,750) Fullmektig: Protector IP Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 Oslo KL. 11: Ventilasjonsinstallasjoner for bygninger og tilhørende apparater. KL. 19: Sviller og bjelker av tre for bæring av gulv; sviller og bjelker av plast for bæring av gulv; fiberplater og sponplater av tremateriale og treplater beregnet på montering på nevnte sviller og bjelker. KL. 20: Nivåinnstillingsskruer av plast for samvirke med sviller og bjelker av tre, metall eller plast for nivåinnstilling av gulv. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PASTÉ (730) Innehaver: Stabburet AS, Postboks 711, 1411 Kolbotn, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt: kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; påleggsprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: INTEL THE COMPUTER INSIDE (730) Innehaver: Intel Corp, 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, CA , US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Programvare for computeres operativsystemer; programvarer for drift av computere; programvare for utvidelse av computersystemer; computersystemverktøy; hjelpefunksjoner for computersystemer; computer brukerprogrammer; computer fastvare; computer maskinvare; integrerte kretser; integrerte kretsbrikker; halvlederprosessorer; halvlederprosessorbrikker; microprosessorer; trykte kretskort; elektroniske kretskorttavler; audio kretskorttavler; audio-video kretskorttavler; akselleratorer for videografikk; multimedia akselleratorer; videoprosessorer; fax/modemer; computer maskinvarer og programvare for transmisjon og mottak av fax; computer maskinvarer og programvare for transmisjon og mottak av fax; computer maskinvare og programvare for utvikling, vedlikehold og bruk av lokale og fjernkoblede computernettverk; computer maskinvare og programvare for utvikling, drift og bruk av interaktive audio-video computer konferansesystemer; computer maskinvare og programvare for mottak, visning og bruk av kringkastet video, audio og digitale datasignaler; computer maskinvare og programvare for utvikling, testing, programmering og produksjon av samtlige forannevnte varer. KL. 16: Trykksaker, publikasjoner, ukeblad, journaler, bruksanvisninger, håndbøker, pamfletter og brosjyrer om, og for bruk sammen med programvare for computeres operativsystemer. 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 20 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SUCCESSLEASE (730) Innehaver: International Business Machines Corp, Armonk, NY 10504, US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 16: Instruksjons- og undervisningsmateriell; dokumentasjon og publikasjoner relatert til computere eller programmer for computere; manualer; trykte publikasjoner; bøker; magasiner; tidsskrifter; blanketter; journaler; brosjyrer; markedsføringsmateriell; aviser; trykksaker; trykksaker relatert til utleie av computere. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; finansielle forretninger; monetær virksomhet; tjenester vedrørende leasing. KL. 42: Programmering for computere; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av software for computere; utleie av tilgangstid til servere for databaser; faglige prosjektstudier innen området hardware og software for computere; konsultasjoner innen området hardware for computere; systemanalyser for computere; rådgivning og konsultasjoner relatert til bruk av globale datanettverk; utleie av computere og software for computere; tjenester vedrørende utleie av computere; tjenester vedrørende tilveiebringelse av brukertilgang til computere for forretningsledelse; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; reportasjetjenester; videoopptakstjenester; tilveiebringelse av fasiliteter for organisering av utstillinger. (730) Innehaver: AS Haugesunds Avis, Postboks 2024 Postterminalen, 5504 Haugesund, NO KL. 16: Aviser, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer, trykksaker, klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, reklameformidling på Internett. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Nyhetsformidling på Internett. 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 20 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ONE.TEL GLOBAL WIRELESS (730) Innehaver: One.Tel Ltd, 9 Castlereagh Street, Sydney, NSW 2000, AU (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Kort i klasse 9 innbefattet kreditt- og betalingskort, telefonkort, handlekort, adgangskort, informasjonskort, kort med elektromagnetiske lagringsmedia, optiske lagringsmedia, mekanisk koding, computerbrikker og/eller integrerte kretser samt andre kort med oppdaterbar hukommelse. KL. 16: Papir, kartong og varer laget av forannevnte materialer (ikke opptatt i andre klasser); trykksaker og trykte publikasjoner, prospekter, nyhetsbrev, informasjon, brukerveiledninger, bøker, brosjyrer, pamfletter, tidsskrifter, undervisnings- og treningsmateriell (ikke opptatt i andre klasser), kontorrekvisita, kontorartikler og skrivesaker; kort; papir- og plastikkvarer (ikke opptatt i andre klasser); ikke-kodede telefonkort, kredittkort, betalingskort, adgangskort, informasjonskort (ikke opptatt i andre klasser). KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester i forbindelse med telefoni, fax, talepost, personsøking og datatransmisjon; lokal-, fjern-, tilbakering, internasjonal og mobile telefontjenester; formidling av telekommunikasjonstjenester. CH, , 11374/1999 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DUDE (730) Innehaver: One.Tel Ltd, 9 Castlereagh Street, Sydney, NSW 2000, AU (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Kort i klasse 9 innbefattet kreditt- og betalingskort, telefonkort, kjøpekort, kort med elektromagnetiske lagringsmedia, optiske lagringsmedia, mekanisk koding, computerbrikker og/ eller integrerte kretser samt andre kort med oppdaterbar hukommelse. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; kundeveiledning vedrørende engros- og detaljsalg av utstyr vedrørende telekommunikasjon og computerkommunikasjon. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester i forbindelse med telefoni, fax, talepost, personsøking og datatransmisjon; lokal-, fjern-, tilbakering, internasjonal og mobile telefontjenester. CH, , 11373/1999 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ECRM (730) Innehaver: Fabasoft AG, Karl-Leitl-Strasse 1, A Puchenau, AT (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 41: Skolering og opplæring i elektronisk støttet dataprogrammering, organisering av seminarer. KL. 42: Ervervsmessig rådgivning (unntatt foretaksrådgivning) på området elektronisk støttet dataprogrammering og informasjonsteknikk, fremstilling av computerprogrammer. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 20 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: The Coca-Cola Co, 310 North Avenue, N.W., Atlanta, GA 30313, US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; tjenester i form av å lede og organisere interaktive opplærings-skjermvisninger, -turer og - utstillinger for firmaers besøkende. (730) Innehaver: Polycell Products Ltd, London, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 1: Klebemidler for tapeter, lim/klebemidler for overlapping av kanter og reparasjon av tapeter og veggkledninger; kjemiske preparater for å dekke flekker på overflater; kjemiske tetningspreparater, herunder preparater for tetning av patioer og gangveier; preparater basert på epoksyharpiks til bruk på treverk; herdemidler for treverk. KL. 2: Maling, fernisser, lakker; preparater for fjerning av tapeter; belegg i form av maling for vegger og tak. KL. 3: Rengjøringspreparater; rengjøringspreparater for hendene; børstefornyende og børsterengjøringspreparater; såper (sukkersåper); muggfjerningspreparater; maling og lakkfjerningspreparater; preparater for rengjøring av fortausheller, betongheller og naturstein; preparater for fjerning av tetningsmasser. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); preparater for sparkling/fylling av sprekker, hull og andre defekter i overflater eller i treverk; ekspansjonsskum; flisesement; støpemassepreparater; støpemassebeleggspreparater; belegg for vegger og tak; belegg i form av gips; preparater for reparasjon eller glatting av gipsoverflater. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 20 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PARTUS FINECO (730) Innehaver: Senter for Dialogistikk AS, Storgaten 2A, 4876 Grimstad, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved administrasjon av bedrifter; rådgivning. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet, forretninger med fast eiendom. KL. 42: Juridiske tjenester. (730) Innehaver: Fin-Eco Holding SpA, Brescia, IT (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; undersøkelse, planlegging og implementering av reklamemateriell og - kampanjer via post, radio, fjernsyn, internet; markedsføring av finansielle tjenester og forsikringstjenester (for tredjemenn); utarbeiding og oppdatering av annonsetekster; bistand ved ledelse av handelsbedrifter, administrasjon av handel, økonomisk planlegging og økonomiske beregninger, informasjonsog opplysningsvirksomhet om forretninger; tilveiebringelse av tilgang til direktekoblete kataloger, registere og søkbare databaser relatert til ulik informasjon og data tilgengelig på et globalt datanettverk; spredning av annonsering for andre via et direktekoblet elektronisk kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av en direktekoblet søkbar database for salg av varer og tjenester for andre; tilveiebringelse av en direktekoblet søkbar bestillingsanvisning for lokalisering, organisering og presentasjon av varer og tjenester for andre direktekoblete selgere; tilknytningstjenester i form av fremskaffelse av muligheter for utveksling av informasjon og samtale vedrørende et bredt spekter av emner ved hjelp av presentasjoner, postlagt informasjon, produktoversikt og interaksjon på et globalt datanettverk. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, monetær virksomhet og forretninger med fast eiendom, lånetjenester, aksept, utveksling og plassering av offentlig og privat sikkerhet, aksjer og obligasjoner; engasjement i investeringer i italienske og utenlandske forretninger, selskaper, foretak, stiftelser og foreninger for tredjemann; aksjer, obligasjoner og forsikringsmegling, faktoring, eiendomsbestyrelse, kredittkort-tjenester og debetkort-tjenester, finanslån, meglertjenester, kapital- og fondsinvesteringer, finansielle analyser, elektronisk overføring av konti, finanstransaksjoner via internet eller via mobiltelefon, finansiell informasjon vedrørende forsikring, opprettelse av fond, deponering av verdier; aksje-, andels-, obligasjons-, garanti-, future- og forsikringsmeglingstjenester, aksje-, andels-, obligasjons-, garanti-, future- og forsikringsmeglingstjenester ved hjelp av et datanettverk eller mobiltelefonnettverk. 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 20 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: THEMAN.COM (730) Innehaver: TheMan.com Inc, 660 Third Street, Suit 500, San Francisco, CA 94107, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (730) Innehaver: Fin-Eco Holding SpA, Brescia, IT (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; undersøkelse, planlegging og implementering av reklamemateriell og - kampanjer via post, radio, fjernsyn, internet; markedsføring av finansielle tjenester og forsikringstjenester (for tredjemenn); utarbeiding og oppdatering av annonsetekster; bistand ved ledelse av handelsbedrifter, administrasjon av handel, økonomisk planlegging og økonomiske beregninger, informasjonsog opplysningsvirksomhet om forretninger; tilveiebringelse av tilgang til direktekoblete kataloger, registere og søkbare databaser relatert til ulik informasjon og data tilgengelig på et globalt datanettverk; spredning av annonsering for andre via et direktekoblet elektronisk kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av en direktekoblet søkbar database for salg av varer og tjenester for andre; tilveiebringelse av en direktekoblet søkbar bestillingsanvisning for lokalisering, organisering og presentasjon av varer og tjenester for andre direktekoblete selgere; tilknytningstjenester i form av fremskaffelse av muligheter for utveksling av informasjon og samtale vedrørende et bredt spekter av emner ved hjelp av presentasjoner, postlagt informasjon, produktoversikt og interaksjon på et globalt datanettverk. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, monetær virksomhet og forretninger med fast eiendom, lånetjenester, aksept, utveksling og plassering av offentlig og privat sikkerhet, aksjer og obligasjoner; engasjement i investeringer i italienske og utenlandske forretninger, selskaper, foretak, stiftelser og foreninger for tredjemann; aksjer, obligasjoner og forsikringsmegling, faktoring, eiendomsbestyrelse, kredittkort-tjenester og debetkort-tjenester, finanslån, meglertjenester, kapital- og fondsinvesteringer, finansielle analyser, elektronisk overføring av konti, finanstransaksjoner via internet eller via mobiltelefon, finansiell informasjon vedrørende forsikring, opprettelse av fond, deponering av verdier; aksje-, andels-, obligasjons-, garanti-, future- og forsikringsmeglingstjenester, aksje-, andels-, obligasjons-, garanti-, future- og forsikringsmeglingstjenester ved hjelp av et datanettverk eller mobiltelefonnettverk. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; elektronisk (online) detaljhandel vedrørende elektronikk, toalettartikler, biler, klær, sportsartikler, spesialmatvarer, drikkevarer, kunst, hjemmeinnredning, konfekt og slikkerier, blomster, smykker; promotering av varer og tjenester for andre ved annonsering og produktpresentasjon via globale datanettverk. KL. 42: Informasjonstjenester; tilveiebringelse av informasjon for menn vedrørende livsstil, finans, karriere og forhold via globale datanettverk. US, , 75/ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: THEMAN (730) Innehaver: TheMan.com Inc, 660 Third Street, Suit 500, San Francisco, CA 94107, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; elektronisk (online) detaljhandel vedrørende elektronikk, toalettartikler, biler, klær, sportsartikler, spesialmatvarer, drikkevarer, kunst, hjemmeinnredning, konfekt og slikkerier, blomster, smykker; promotering av varer og tjenester for andre ved annonsering og produktpresentasjon via globale datanettverk. KL. 42: Informasjonstjenester; tilveiebringelse av informasjon for menn vedrørende livsstil, finans, karriere og forhold via globale datanettverk. US, , 75/

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 20 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: UULINK GAMES PEOPLE PLAY (730) Innehaver: Uunet Technologies Inc, Fairfax, VA, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; telekommunikasjonsvirksomhet, nemlig skaffe til veie flerbrukertilgang til et globalt datakommunikasjons- og informasjonsnettverk. (730) Innehaver: Europlay AS, Verkstedveien 2 b, 6503 Kristiansund N, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 16: Trykksaker, brosjyrer og reklamemateriell. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FINSE 1222 (730) Innehaver: Finse 1222 AS, 5719 Finse, NO (740,750) Fullmektig: Norman & Co ANS, Huitfeldtsgate 4, 0253 Oslo KL. 12: Sykler; sykkelutstyr. KL. 22: Seil for skisurfing. KL. 25: Sportsklær. 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 20 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LEVENDE BØKER (730) Innehaver: Enlight Interactive AB, Dalagatan 7, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo (730) Innehaver: IMS Software Services Ltd, Pennsylvania Building, 110 South French Street, Suite 402, Wilmington, DE 19801, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Computer- og data software og CD-roms og tilhørende brukermanualer innregistrert på data for å sørge for data og informasjon til farmasøytisk og medisinsk industri; markedsundersøkelsesrapporter i datalesbart format relatert til farmasøytisk og medisinsk industri. KL. 35: Markedsstudier og konsultasjonstjenester vedrørende markedsstudier; alle for den farmasøytiske industri og helsesektoren. KL. 42: Formidling av informasjon vedrørende helserelaterte, farmasøytiske, medisinske, diagnostiske og kirurgiske produkter og tjenester; informasjonstjenester nemlig tilveiebringing av tilgang til databaser som inneholder informasjon relatert til helse, omsorg og farmasøytisk industri; informasjonsteknologitjenester; nemlig tilveiebringing av teknologi for gjenfinning, bruk og manipulering av informasjon relatert til helse, omsorg og farmasøytisk industri og teknisk rådgivning innen området informasjonsteknologi for den farmasøytiske og helseog omsorgsindustrien. US, , 75/ KL. 9: Dataprogrammer og multimedia verk lagret på elektronisk eller digitalt media. KL. 16: Instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater) og bøker. KL. 28: Spill og leketøy. KL. 38: Telekommunikasjonsbaserte tjenester innen området pedagogikk, undervisning og kommunikasjon. KL. 41: Undervisning og utdanning i form av utstillinger, seminarer, undervisning med lærere og fjernundervisning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: V-S-T VANSKELIG STILTE TRÆR (730) Innehaver: Anders Magnus Gran, Moreneveien 2, 2743 Harestua, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 40: Skogsarbeide i boligområder; felling av trær. 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 20 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: VZW S.AI.L. Trust, Ieper, BE (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; kompaktplater, lydkassetter og videokassetter; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; datamaskinprogram, deler og tilbehør til forannevnte varer ikke opptatt i andre klasser; brannslukningsapparater. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 42: Kafeteriaer, restauranter og catering, turist- og reisebyråtjenester ved organisering av innlosjering; medisinsk behandling; tjenester forbundet med formidling av temporær arbeidskraft som psyko-teknisk testing; utvikling av programvarer; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning, psykologisk testing, yrkesveiledning, konsulentvirksomhet for sikkerhetsspørsmål, programmering for datamaskiner, utleie av programvarer og datamaskiner, oppdatering av programvarer og konsultasjoner derom, tjenester ved utveksling av korrespondanse, teknisk forskning, utvikling og forskning av nye produkter for andre, informasjon om alle foranstående tjenester; ingeniørvirksomhet (ekspertise), teknisk konsulentvirksomhet. BX, , (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Granvin Bruk AS, 5736 Granvin, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 40: Sagbruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: WE DELIVER LIKE THERE S NO TOMORROW (730) Innehaver: Sameday.com, Inc, East Business Parkway, City of Industry, CA 91789, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 35: Ledelse i forbindelse med produktutførelser, distribusjon, transport, skipning og levering; datastyrt sporing og tracing av pakker fra ordrestedet til levering. KL. 39: Distribusjon, transport, skipning og levering, pakking og varelagertjenester til andre. US, , 75/837,122 US, , 75/837,123 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 20 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TRADEBOOK (730) Innehaver: Bloomberg LP, 499 Park Avenue, New York, NY 10022, US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 36: Finansiell virksomhet i form av tilveiebringelse av et system for handel med verdipapirer; elektronisk tilveiebringelse av tjenester i forbindelse med handel med verdipapirmeklere; objektiv vurdering av verdipapirer; informasjonstjenester angående finansnyheter, herunder tilveiebringelse av analyser av verdipapirmarkedet og modeller (models) som objektivt vurderer verdipapirer. JP, , (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Geir-Ove Haraldsen, 1710 Sarpsborg, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Pizzaer; kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; catering; kaféer, restauranter. 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 20 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KOCOM (730) Innehaver: Korea Communications Co Ltd, 8-3, Wonmi-dong, Wonmi-gu, Bucheon-City, Kyunggi-do, KR (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 9: Bildedørtelefoner; interntelefoner; dørtelefoner; internt tv og kabel tv; automatisert system for beskyttelse av hjemmet utstyrt med antityveriapparater og -instrumenter, brann- og gassalarm og telefon og trådløs telefon; digitalt kamera og internt tv; hukommelse for datamaskiner; computer periferiutstyr; monitor som datamaskinvare, bildetelefoner; telefonapparater; signaldelingsanordninger (splittere). KL. 38: Kabelfjernsynssendinger; fjernsynssendinger; kommunikasjon ved dataterminaler; telegrafisk kommunikasjon; telefonisk kommunikasjon; elektronisk postoverføring; telefakstjenester; personsøkertjenester (radio, telefon eller andre typer elektronisk kommunikasjon); utleie av telekommunikasjonsutstyr; satellittoverføring; informasjon om telekommunikasjon; telefonisk meddelelse; telefontjenester; dataassistert overføring av beskjeder og bilder; informasjonsbyråer (nyheter); pressebyråer. Avdelt fra søk.nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ELECTRONIC POSTMARK (730) Innehaver: United States Postal Service, 475 L Enfant Plaza W.SW., Washington, DC , US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper, klisjéer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 20 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HERR HAGEN (730) Innehaver: Restaurantutvikling AS, Postboks 348, 2051 Jessheim, NO (730) Innehaver: igroup.no ASA, Postboks 1, 1324 Lysaker, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Datasoftware og -hardware samt deler og tilbehør hertil; periferutstyr; CD-plater, telefoner, mobiltelefoner. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere, pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjons- og undervisningsmateriell; plastemballasje; spillkort; trykktyper, klisjéer. KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; juletrepynt. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. KL. 35: Salgsfremmende tjenester for andre; samle et utvalg varer for at forbrukere mer bekvemmelig kan se og handle disse varer, også via et globalt datanettverk; demonstrasjon av varer, også via et globalt datanettverk. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; tjenester i forbindelse med formidling av kjøp og salg over faste satellittbaserte telekommunikasjonslinjer. (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; restaurant-, café- og serveringsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SØNNEN TIL HAGEN (730) Innehaver: Restaurantutvikling AS, Postboks 348, 2051 Jessheim, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; restaurant-, café- og serveringsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DATTERA TIL HAGEN (730) Innehaver: Restaurantutvikling AS, Postboks 348, 2051 Jessheim, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; restaurant-, café- og serveringsvirksomhet. 19

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 20 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Farmersfield ASA, Vallberggaten 4, 4006 Stavanger, NO (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 1: Kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; alger (gjødningsmiddel); besparingsmidler for drivstoffer; bindemidler for betong; biologiske preparater, andre enn for medisinsk eller veterinært bruk; konserveringsmidler for blomster; cellulose; kjemiske produkter for forbedring av jordsmonnet; hormoner for å aktivere modning av frukt; konserveringsmidler for frø; gjødningsmidler; gjødsel for jord; gro- og spirehindrende midler for grønnsaker; guano; kjemiske produkter for hagebruk; dekker for humus (halm, bark, torvstrø); kjemiske tilsetninger for insektdrepende midler; midler for røkning av kjøtt; kompost; kjemiske konserveringsmidler for næringsmidler; maursyrer; kulturer av mikroorganismer ikke for medisinsk og veterinært bruk; preparater av mikroorganismer ikke for medisinsk og veterinært bruk; nitrater; plantejord; plantevekstregulerende preparater; salpeter; salter (gjødningsmidler); kjemiske tilsetninger for soppdrepende midler; sporstoffpreparater for planter; ikke jordholdige substrater for dyrking; plantevekstregulerende preparater; væsker for hydrauliske kretser; deler og tilbehør til forannevnte varer. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, plaster og forbindingsstoffer, desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider, aminosyrer for veterinære formål; antimiddmidler; antiparasittmidler; antiseptiske midler; antisoppmidler; bakteriepreparater og bakteriologiske preparater for veterinært bruk; beisemidler for såkorn; biologiske preparater for veterinært bruk; midler for bekjempelse av skadedyr; midler for vasking av dyr; medisinske tilsetninger for dyrefôr; enzymer og enzympreparater for veterinært bruk; spenefett; fett for veterinærmedisinsk bruk; gro- og spiredrepende midler (germicider); parasittdrepende halsbånd for dyr; hovkitt; husapotek; insektfrastøtende og insektdrepende midler; sæd for kunstig inseminasjon; karbolineum (parasittdrepende); kjemiske preparater og reagenser for veterinært bruk; kulturer og preparater av mikroorganismer for veterinært bruk; bekjempelsesmidler for larver; legemidler for veterinært bruk; lotion for veterinærbruk; medikamenter for veterinært bruk; kjemiske preparater for behandling av meldugg; midler for utryddelse av mus; ernæringssubstanser for mikroorganismer; pesticider; røkepinner for desinfeksjon og bekjempelse av skadedyr; rottegift; midler for ødeleggelse av snegler; soppdrepende midler; sporstoffpreparater for dyr; utøydrepende midler; vaksiner; veterinærmedisinske preparater; deler og tilbehør til forannevnte varer. KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner, motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; løfteinnretninger for jordbruk; jordbruksmaskiner; jordbruksredskaper, andre enn hånddrevne; sugekopper for melkemaskiner; ploger; plogskjær; fettsmørepumper; river for rivemaskiner; snøploger; mekanisk drevne håndverktøy; deler og tilbehør til forannevnte varer. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; tyverialarmer for kjøretøyer; arbeidsvogner; kjerrer; snøkjettinger; tilhengere (kjøretøy); traktorer; vanningsmaskiner (kjøretøyer); deler og tilbehør til forannevnte varer, unntatt luftringer for landbrukskjøretøyer eller kjørbare landbruksredskaper. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); brosjyrer; bøker; håndbøker; kataloger; magasiner (tidsskrifter); publikasjoner; tegneutstyr; deler og tilbehør til forannevnte varer. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer; parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer; bager; bekledninger for dyr; halsbånd for dyr; muleposer for dyrefôr; jaktvesker; kneputer for hester; munnkurver; ransler; ryggsekker; seddelbøker; portemonéer; gummistykker for stigbøyler; verktøyvesker av lær; handle-, reise-, skole- og strandvesker; deler og tilbehør til forannevnte varer. KL. 25: Klær; fottøy; hodeplagg; belter (bekledning); bukseseler; overall; våtdrakter for vannsport; deler og tilbehør til forannevnte varer. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt; ernæringstilsetninger for dyr (styrkende); levende fisk; eggleggingsmidler for fjærkre; næringsmidler for fugler; gjærsopp for dyr; salt for husdyr; kalk for dyrefôr; oppdrettsprodukter; pollen (råvare); strø for dyr; tilsetninger (ikke-medisinske) for dyrefôr. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bearbeidelse, undersøkelse og analyse av markedet; datamaskinbasert databasestyring; datamaskinstyrte informasjonstjenester vedrørende forretningsvirksomhet, inklusive onlineinformasjon fra 20

21 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 20 en database i form av web-sider på et globalt nettverk; datamaskinstyrt regnskapsføring, databehandling, innsamling, lagring og henting av forretnings- og bransjeopplysninger, verifisering av data; datamaskinstyring av datafiler og dokumenter; forvaltning og administrasjon av databaser; skjermredigering, skrivebordssetting, dataformatering av sats, grafisk tekstbehandling; direkte markedsføring; forhandling og inngåelse av forretningsavtaler for tredjemann; innhenting og levering av statistiske opplysninger; kompilering av adresselister, databaser, data, virksomhetsfortegnelser og virksomhetsinformasjon; opinionsundersøkelser; mediaundersøkelser og -rådgivning; anskaffelse og formidling av midlertidig personale; personellrekruttering; oppdatering av opplysninger om databaser; planlegging, tilveiebringelse, forhandling, bestilling, reservering og formidling av reklameplass, samt kundeveiledning ved kjøp av reklameplass; tjenesteytelser vedrørende franchising; tjenesteytelser vedrørende presseklipp; utarbeidelse av reklamer til bruk som web-sider på et globalt datanettverk; utleie av kontormaskiner, kontorutstyr, fotokopieringsmaskiner, reklamemateriell og reklameplass; innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser; konsulentbistand i forretningssaker og vedrørende elektronisk handel og forretningsdrift; kundeveiledning, tilrettelegging og rådgivning vedrørende salg av varer og tjenester via et globalt datanettverk; informasjons-, rådgivnings- og veiledningstjenester vedrørende alle de forannevnte tjenester innbefattet slike tjenester levert via direkte datalinje eller via et globalt datanettverk eller ekstranett. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; bestyrelse, forpaktning og taksering av fast eiendom; utleie av landbrukseiendommer, kontorer og leiligheter; finansinformasjon og -rådgivning; kjøpekorts- og kredittkortstjenester; konsulentbistand og veiledning i skattespørsmål; elektronisk pengeoverføring; pensjonsutbetalingstjenester; informasjons-, rådgivnings- og veiledningstjenester vedrørende alle de forannevnte tjenester innbefattet slike tjenester levert via direkte datalinje eller via et globalt datanettverk eller ekstranett. KL. 38: Tilveiebringe adgang til globale datanettverk og andre datanettverk, interaktive databaser, online håndbøker, bøker, tidsskrifter, kataloger, elektroniske kommunikasjonsnett og elektroniske databaser; elektronisk kommunikasjonsvirksomhet; telekommunikasjonsvirksomhet; informasjonsbyråer; dataassistert overføring av beskjeder og bilder; elektronisk postoverføring; informasjon om telekommunikasjon; kabelfjernsynsvirksomhet; kommunikasjon ved dataterminaler og ved optisk fibernettverk; utleie av faksimileapparater, modemer, overføringsapparater for beskjeder, telefoner og telekommunikasjonsutstyr; informasjons-, rådgivningsog veiledningstjenester vedrørende alle de forannevnte tjenester innbefattet slike tjenester levert via direkte datalinje eller via et globalt datanettverk eller ekstranett. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; assistanse ved kjøretøyuhell; utleie av kjøretøyer; distribusjon av elektrisitet og vann; utleie av lagerplass; oppbevaring; sjåførtjenester; transportmegling og -informasjon; utleie av vogner, båter, containere, dykkerdrakter, garasjer, kjøle- og fryseskap, parkeringsplasser, hester; informasjons-, rådgivnings- og veiledningstjenester vedrørende alle de forannevnte tjenester innbefattet slike tjenester levert via direkte datalinje eller via et globalt datanettverk eller ekstranett. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling, veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDB-programmering; administrasjon av immaterielle rettigheter; lisensiering; administrasjon og utnyttelse av opphavsretter; analysevirksomhet; apotekervirksomhet; arkitektvirksomhet; bistand i forbindelse med datamaskiner; bistand ved landbruksvirksomhet; brukerstøtte og planlegging av dataløsninger; byråvirksomhet vedrørende immaterielle rettigheter; byggeinspeksjon; bygge- og konstruksjonsplanlegging; kafé- og cateringvirksomhet; utarbeidelse, vedlikehold og oppdatering av software; opprettelse, utarbeidelse, vedlikehold og oppdatering av databaser; dataassistert forskning, informasjon, design og tegning; datavirksomhet, nærmere bestemt vurdering, analyse, utprøving og bedømmelse av datamaskinvare og datarelaterte produkter; databehandling for andre; websidedesign; design og utleie av datamaskinvare, dataprogrammer, datasystemer, datanettverk, dataperiferiutstyr samt deler og tilbehør til datamaskiner; diagnosevirksomhet; tilveiebringelse av og utleie av fasiliteter til møter, konferanser, messer og utstillinger; utleie av landbruksmateriell; utleie av tilgangstid til databaser, herunder for datahåndtering; ingeniørvirksomhet; inspeksjon av maskineri; integrering av datasystemer og datanettverk; kvalitetskontroll; laboratorievirksomhet; nyhetstjenester; sikkerhetsvirksomhet; produkt- og pakkedesign og -utvikling; profesjonell rådgivning, forhandling og representasjon; prosjektstudier; teknisk rådgivning; utleie omfattet av denne klassen i form av leasing; gjenopprettelse av data; rapportutarbeidelse; utleie av campingplasser; værtjeneste; informasjons-, rådgivnings- og veiledningstjenester vedrørende alle de forannevnte tjenester innbefattet slike tjenester levert via direkte datalinje, eller via et globalt datanettverk eller ekstranett. 21

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 20 2002.05.13 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 20 2002.05.13 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 20 2002.05.13 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 11 2001.03.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 11 2001.03.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 11 2001.03.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 37 2002.09.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 37 2002.09.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 37 2002.09.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 23 2000.06.05 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 23 2000.06.05 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 23 2000.06.05 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 40 2000.10.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 40 2000.10.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 40 2000.10.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 23-2003.06.02 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 23-2003.06.02 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 23-2003.06.02 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 2 2002.01.07 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 2 2002.01.07 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 2 2002.01.07 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26 2000.06.26 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 26 2000.06.26 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 26 2000.06.26 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 45 2000.11.06 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 45 2000.11.06 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 45 2000.11.06 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14 2002.04.02 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2002.04.02 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2002.04.02 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer