EFG Bruksanvisning EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EFG 425-430. Bruksanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430"

Transkript

1 EFG Bruksanvisning N EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

2 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Videre data På oppdrag Dato N EU-samsvarserklæring Undertegnede bekrefter hermed at de enkelte betegnede truckene med kraftdrift overensstemmer med de europeiske retningslinjene 2006/42/EF (maskinretningslinje) og 2004/108 EEC (elektromagnetisk kompatibilitet - EMC) med endringer, samt den tilsvarende rettsforordning til implementering i nasjonal lovgivning. De undertegnede har enkeltvis myndighet til å sammenstille de tekniske underlagene. 3

3 4

4 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres på en kortfattet og oversiktlig måte. Kapitlene er ordnet etter bokstaver, og sidene er gjennomgående nummerert. I denne instruksjonsboken dokumenteres ulike truckvarianter. Ved betjening og vedlikeholdsarbeid må man forsikre seg om at man refererer til beskrivelsen som gjelder den aktuelle trucktypen. Våre maskiner utvikles stadig videre. Vis forståelse for at vi forbeholder oss retten til endringer i form, utstyr og teknikk. Ut fra innholdet i denne bruksanvisningen kan det derfor ikke stilles krav til bestemte egenskaper for maskinen. Sikkerhetsanvisninger og merking Sikkerhetsanvisninger og viktige forklaringer er merket med følgende piktogrammer: FARE! Angir en usedvanlig alvorlig faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til varige personskader, også med døden til følge. ADVARSEL! Angir en usedvanlig alvorlig faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til alvorlige varige eller dødelige varige personskader. FORSIKTIG! Angir en faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til lettere eller middels alvorlige personskader. Z HENVISNING Angir materielle skader. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til materielle skader. Angir anvisninger og forklaringer. t Angir standardutstyr o Angir ekstrautstyr Opphavsrett Opphavsretten til denne instruksjonsboken tilhører JUNGHEINRICH AG. 5

5 Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Tyskland Telefon: +49 (0) 40/

6 Innholdsfortegnelse A Forskriftsmessig bruk Generelt Korrekt bruk Tillatte bruksbetingelser Operatørens plikter Montering av påmontert utstyr og tilbehørsutstyr B Beskrivelse av trucken Anvendelse Trycktyper og nominell lasteevne Komponent- og funksjonsbeskrivelse Oversikt over komponentene Funksjonsbeskrivelse Tekniske data Effektdata Mål Vekt Mastuførelser Dekk Motordata EN-standarder Bruksbetingelser Elektriske krav Plassering av merking og typeskilt Plassering av merking Typeskilt Truckens lasteevneskilt Lasteevneskilt for påmontert utstyr Tippsikkerhet C Transport og første gangs igangsetting Transport Laste opp trucken Truckens tyngdepunkt Laste trucken med kran Lasting med en annen truck Sikre trucken for transport Første igangsetting

7 D Batteri - service, opplading, utveksling Sikkerhetsbestemmelser for bruk av syrebatterier Generelt ved omgang med batterier Batterityper Åpne batteridekselet Lad batteriet Lade batteri med stasjonært ladeapparat Lade batteriet med lade-stikkontakt(o) Demontere og installere batteri Lukke batteridekselet E Betjening Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken Beskrivelse av display- og betjeningselementer Betjeningskonsoll med anvisningsenhet Bryter betjeningskonsoll fraleggingsplass på siden (o) Bryter på instrumentpanelet (o) Anviser Sette trucken i drift Kontroller og gjøremål før daglig idriftsetting Gå inn og ut Trucker med redusert klaring over hodet X (o) Innrette førerplassen Sikkerhetsbelte Arbeid med trucken Sikkerhetsregler for kjøring Gjøre trucken driftsklar Stille inn klokkeslett Parker trucken forsvarlig NØDSTOPP Kjøring Styring Bremsing Innstilling av gaflene Bytte gaffelarmer Løfting, transport og frasetting av last Betjening av løfteredskap og integrert påmontert utstyr Sikkerhetsanvisninger for betjening av påmontert utstyr Betjening av øvrig påmontert utstyr for SOLO-PILOT Betjening av øvrig påmontert utstyr for MULTI-PILOT Montering av tilleggsutstyr Kjøring med tilhenger Tilleggsutstyr Tastaturet CanCode Assistentsystemer Stålkabin Vindusrute Automatisk/mekanisk nedfellbar bøyle BODYGUARD

8 6.7 Sommerdør Førerplassforhøyning Stille inn førersetet Oppvarming Avtagbart lastgitter Forbikoble løfteutkoblingen Brannslukker Tilvinkelanviser Rockinger-kobling med håndtak eller fjernbetjening Kamerasystem Betjeningsskjema "N" Hjelp ved feil Feilsøking og retting Bevege trucken uten bruk av motoren Nødsenking F Vedlikehold av trucken Driftssikkerhet og miljøvern Sikkerhetsforskrifter for vedlikehold Vedlikehold og inspeksjon Sjekkliste for vedlikehold Operatør Kundetjeneste Oljer og smøremidler Sikker håndtering av oljer og smøremidler Smøreskjema Oljer og smøremidler Beskrivelse av service- og vedlikeholdsarbeid Forbered skyvemasttrucken for serviceettersyn og vedlikehold, Åpne bakre panser Kontrollere hjulenes fastgjøring Hydraulisk anlegg Bytte hydraulikkoljefilter Bytte utluftingsfilteret i hydraulikktanken Kontrollere giroljenivået Oppvarming Fylle på spylevæske i vindusspyleranlegget Kontrollere de elektriske sikringene Vedlikehold av sikkerhetsbeltet Ny igangsetting av trucken etter vedikeholds- og reparasjonsarbeider Ta trucken ut av drift Forholdsregler før driftspausen Forholdsregler under driftspausen Idriftsetting av trucken igjen etter driftspause Sikkerhetskontroll etter en viss brukstid og etter uvanlige hendelser Sette trucken endelig ut av drift, kondemnering Måling av menneskelig vibrasjon

9 10

10 Tillegg Bruksanvisning JH-traksjonsbatterier Z Denne bruksanvisningen gjelder kun for batterier av merket Jungheinrich. Hvis det brukes andre merker, må bruksanvisningen fra produsenten av disse følges N 1

11 N

12 A Forskriftsmessig bruk 1 Generelt Gaffeltrucken som er beskrevet i den foreliggende instruksjonsboken er egnet til å løfte, senke og transportere last. Trucken må benyttes, betjenes og vedlikeholdes i henhold til spesifikasjonene i instruksjonsboken. Annen bruk er ikke korrekt bruk, og kan føre til personskader, skader på trucken eller andre materielle skader. 2 Korrekt bruk HENVISNING Maksimal løftelast og maksimalt tillatt lasteavstand er fremstilt i diagrammet, og må ikke overskrides. Lasten må ligge på løfteanordningen eller løftes med et påmontert utstyr godkjent av produsenten. Lasten må ligge mot ryggen på gaffelbæreren og midt mellom lastegaflene. Løfting og senking av last. Transport av senket last over korte avstander. Kjøring med løftet last (>30 cm) er forbudt. Transport og løfting av personer er forbudt. Skyving eller trekking av last er forbudt. Leilighetsvis trekking av tilhengerlaster. Ved trekking av tilhenger må lasten på tilhengeren være sikret. Den tillatte tilhengerlasten må ikke overskrides. 11

13 3 Tillatte bruksbetingelser FARE! De tillatte flate- og punktbelastningene for kjøreveiene nå ikke overskrides. På uoversiktlige steder må man få dirigeringshjelp av en ledsager. Føreren må forsikre seg om at losse-/lasterampen ikke fjernes eller løsner under lossing og lasting. Bruk i industrielle og næringsmessige omgivelser. Tillatt temperaturområde -20 C til +40 C. Må bare brukes på fast og jevnt underlag med tilstrekelig bæreevne. Må bare brukes på kjøreveier som er frigitt av operatøren og der det er god sikt. Kjøring i stigninger til maksimalt 15 %. Det er forbudt å kjøre skrått i eller på tvers av stigninger. Transportere last mot stigninger. Bruk på delvis offentlig vei. ADVARSEL! Ekstreme betingelser For bruk under ekstreme betingelser, spesielt i omgivelser med mye støv eller omgivelser som skaper korrosjon, kreves spesielt utstyr på og spesiell tillatelse for trucken. Bruk i ex-verneområder er ikke tillatt. Ved uvær (storm, tordenvær) må trucken ikke brukes utendørs eller i utsatte områder. 12

14 4 Operatørens plikter I denne instruksjonsboken defineres eieren/operatøren som enhver fysisk eller juridisk person som selv bruker trucken eller som har gitt noen i oppdrag å bruke den. I spesielle tilfeller (f.eks. ved leasing, utleie) er eieren/operatøren den personen som er pålagt driftsansvaret i henhold til gjeldende kontrakt mellom eier og bruker av trucken. Eieren/operatøren skal forsikre seg om at trucken kun benyttes på korrekt måte og at enhver fare for operatørens eller tredjepersons liv og helse unngås. Dessuten skal forskrifter til forebygging av ulykker, øvrige sikkerhetstekniske normer samt retningslinjer for drift, vedlikehold og reparasjon overholdes. Operatøren må sørge for at alle brukere har lest og forstått denne bruksanvisning. HENVISNING Dersom veiledningene i denne instruksjonsboken ikke følges, medfører det at garantidekningen bortfaller. Tilsvarende gjelder også dersom kunden og/eller tredjeperson har utført ikke-forskriftsmessig arbeid på gjenstanden uten samtykke fra produsentens kundeserviceavdeling. 5 Montering av påmontert utstyr og tilbehørsutstyr Montering av tilbehørsutstyr Montering eller innbygging av tilleggsanordninger som innvirker på apparatets funksjoner eller som utvider disse funksjonene, er kun tillatt med produsentens skriftlige godkjennelse. Eventuelt kan tillatelse innhentes hos de lokale myndighetene. En tillatelse fra myndighetene erstatter imidlertid ikke produsentens godkjennelse. 13

15 14

16 B Beskrivelse av trucken 1 Anvendelse EFG er en elektrisk gaffeltruck med førersete i firehjulsutførelse. Det er en motvektstruck som med sin uthengende lastegaffel kan ta opp, løfte, transportere og sette ned last. Den kan også ta opp paller med lukket lastflate. 1.1 Trycktyper og nominell lasteevne Den nominelle lasteevnen varierer fra modell til modell. Den nominelle lasteevnen kan avledes av typebetegnelsen. EFG425 EFG Typebetegnelse 4 Byggeserie 25 Nominell lasteevne x 100 kg Den nominelle lasteevnen tilsvarer ikke generelt den tillatte lasteevnen. Den tillatte lasteevnen er angitt på lastdiagrammet på trucken. 15

17 2 Komponent- og funksjonsbeskrivelse 2.1 Oversikt over komponentene Pos. Betegnelse 1 t Førersete 2 t Vernetak 3 t Mast 4 t Ratt 5 t Betjenings- og anvisningsenhet 6 t Betjeningselement løfteredskap 7 t NØDSTOPP-bryter 8 t Lastgafler 9 t Gaffelbord 10 t Batterideksel 11 t Drivverk 12 t Tilhengerkobling 13 t Motvekt 16

18 2.2 Funksjonsbeskrivelse Ramme Rammen utgjør sammen med motvekten truckens bærende grunnstruktur. Den bærer hovedkomponentene. Førerplass og vernetak Vernetaket (2) leveres i forskjellige utførelser, og beskytter føreren mot fallende gjenstander og annen ytre påvirkning. Samtlige betjeningselementene er ergonomisk grunstig plassert. Rattstammen og førersetet kan innstilles individuelt. Styre- og varselanviseren på betjenings- og anvisningsenheten (5) gjør det mulig å overvåke systemet under driften, og sørger derfor for en svært høy sikkerhetsstandard. Styring Styresylinderen på den hydrauliske styringen er integrert i styreakselen (12) og aktiveres via et styreservostat. Styreakselen er plassert i et pendellager i rammen, slik at man oppnår godt feste til underlaget også på ujevne underlag. Hjul Man kan velge mellom superelastiske dekk og helgummidekk, eller luftdekk som ekstrautstyr. Drivverk og bremser Forhjulstrekk gir til enhver tid best mulig friksjon/trekkraft på drivhjulene. Gaffeltruckens driftsbrems er en vedlikeholdsfri, hydraulisk lamellbrems i oljebad. Drivverkets innkapsling kjør at den også kan operere under vanskelige forhold. I tillegg bremses kjøremotoren ned til stillstand. Det bidrar til å minimere energiforbruket. Parkeringsbremsen aktiveres ca. 15 sek. etter at trucken har har stanset, eller 1 til 15 sek. (denne tiden kan innstilles) etter at føreren har forlatt førersetet. Parkeringsbremsen frigjøres automatisk igjen ved betjening av kjørepedalen. 17

19 Hydraulisk anlegg Følsom betjening av betjeningselementenes arbeidsfunksjoner ved hjelp av en multippel-styreventil. En turtallsregulert hydraulikkpumpe sørger for behovrettet og effektiv tilførsel til alle hydraulikkfunksjonene. Mast To- eller tretrinns master, med friløftsfunksjon etter valg; smale mastrammeprofiler sørger for god sikt til gafler og påmontert utstyr. Gaffelbord og mastrammer går på smørefrie og dermed vedlikeholdsfrie støtteruller. Tilleggsutstyr: Det er mulighet for montering av mekanisk og hydraulisk tilleggsutstyr. 18

20 3 Tekniske data Alle tekniske angivelser tar utgangspunkt i en truck i standardutførelse. Alle verdier merket med *) kan variere avhengig av ulike utførelsesvarianter (f.eks. mast, førerhus, dekk etc.). Z Tekniske data i henhold til VDI Med forbehold om tekniske endringer og komplettering. 3.1 Effektdata Betegnelse 1) ved loddrett stående mast. EFG 425k 425 Q Nominell lasteevne (ved C = 500 mm) 1) kg C Lastens tyngdepunkt mm Kjørehastighet med / uten last *) 17 / / 17 km/t Løftehastighet Med / uten last 0,44 / 0,54 0,44 / 0,54 m/s Senkehastighet Med / uten last 0,58 / 0,56 0,58 / 0,56 m/s Klatreevne (30 min) Med / uten last *) 8,5 / 14 7,5 / 13 % Maks. klatreevne 2 ) (5 min) Med / uten last 18 / / 27 % Akselerasjon (10 m) Med / uten last *) 4,3 / 4,0 4,4 / 4,1 s Maks. arbeidstrykk bar Oljestrøm for påmontert utstyr l/min 2) De angitte verdiene angir maksimal klatreevne for å overvinne korte høydeforskjeller og ujevnheter i kjørebanen (kjørebanekanter). Bruk i stigninger på mer enn 15 % er forbudt. 19

21 Betegnelse 1) ved loddrett stående mast. EFG 425ks 425s 430 Q Nominell lasteevne (ved C = 500 mm) 1) kg c Lastens tyngdepunkt mm Kjørehastighet med / uten last *) 20 / / / 20 km/t Løftehastighet Med / uten last 0,55 / 0,60 0,55 / 0,60 0,50 / 0,60 m/s Senkehastighet Med / uten last 0,58 / 0,56 0,58 / 0,56 0,58 / 0,56 m/s Klatreevne (30 min) Med / uten last *) 12 / / / 17 % Maks. klatreevne 2 ) (5 min) Med / uten last 21 / / / 29 % Akselerasjon (10 m) Med / uten last *) 4,1 / 3,7 4,1 / 3,7 4,2 / 3,8 s Maks. arbeidstrykk *) bar Oljestrøm for påmontert utstyr l/min 2) De angitte verdiene angir maksimal klatreevne for å overvinne korte høydeforskjeller og ujevnheter i kjørebanen (kjørebanekanter). Bruk i stigninger på mer enn 15 % er forbudt. 20

22 3.2 Mål Betegnelse EFG 425k 425 a/ 2 Sikkerhetsavstand mm h 1 Mastehøyde, mast kjørt ned* mm h 2 Friløft* mm h 3 Løft* mm h 4 Mastehøyde, mast kjørt opp* mm h 6 Høyde over vernetak* mm h 7 Setehøyde* mm h 10 Slepeboltens høyde 390/ /550 mm Tilt mast frem 6 6 Tilt mast tilbake 7 7 L 1 Lengde inkl. gaffel * mm L 2 Lengde inkl. gaffelrygg* mm b 1 Totalbredde* mm b 3 Gaffelbredde * mm m 1 Bakkeklaring til mast, med last mm m 2 Bakkeklaring mellom for-/bakaksel mm Ast Arbeidsbredde ved paller 800 x 1200, lengderetning mm Ast Arbeidsbredde ved paller 1000 x 1200, tverretning mm Wa Snuradius mm x Lastavstand mm y Hjulavstand mm 21

23 22

24 Betegnelse EFG 425ks 425s 430 a/ 2 Sikkerhetsavstand mm h 1 Mastehøyde, mast kjørt ned* mm h 2 Friløft* mm h 3 Løft* mm h 4 Mastehøyde, mast kjørt opp* mm h 6 Høyde over vernetak* mm h 7 Setehøyde mm h 10 Slepeboltens høyde 390/ / /550 mm Tilt mast frem Tilt mast tilbake L 1 Lengde inkl. gaffel * mm L 2 Lengde inkl. gaffelrygg* mm b 1 Totalbredde* mm b 3 Gaffelbredde * mm m 1 Bakkeklaring til mast, med last mm m 2 Bakkeklaring mellom for-/bakaksel mm Ast Arbeidsbredde ved paller 800 x 1200, lengderetning 3.3 Vekt Z Alle angivelser i kg mm Ast Arbeidsbredde ved paller 1000 x 1200, tverretning mm Wa Snuradius mm x Lastavstand 425 * 425 * 430 * mm y Hjulavstand mm EFG Betegnelse EFG 425k ks 425s 430 Egenvekt (inkludert batteri) Aksellast foran (uten last) Aksellast foran (med last) Aksellast bak (uten last) Aksellast bak (med last)

25 3.4 Mastuførelser Z Alle angivelser i mm EFG VDI 3596 Betegnelse ZT ZZ DZ Løft h 3 Friløft h 2 Totalhøyd e, mast kjørt inn h 1 Totalhøyde, mast kjørt ut h 4 EFG 425 EFG 430 EFG 425 EFG Spesielutførelser er ikke oppført i denne oversikten. 24

26 3.5 Dekk HENVISNING Ved bytte av de fabrikkmonterte dekkene/hjulene skal bare originale reservedeler eller dekk som er godkjent av produsenten brukes, hvis ikke kan ikke produsentens spesifikasjoner overholdes. Henvend deg til produsentens kundetjeneste ved spørsmål. EFG Hjul foran Hjul bak Betegnelse EFG 425 EFG 430 SE*) 23 x x Helgummi *) 22 x 8 x x 9 x 16 Luft *) 250/60 R12 250/60 R12 Dekktrykk bar 10,0 10,0 Tiltrekkingsmoment Nm SE*) 18 x x 7-8 Helgummi *) 18 x 6 12 " 18 x 6 12 " Luft *) 180/70 R8 180/70 R8 Dekktrykk bar Tiltrekkingsmoment Nm *) Typene som er oppgitt i tabellen motsvarer standardutførelsen. Avhengig av truckutrustning kan andre dekk være montert. 3.6 Motordata Betegnelse EFG425k / EFG 425 EFG 425ks / EFG 425s / EFG 430 Kjøremotor 11 kw 14,5 kw Løftemotor 16,6 kw 23,5 kw 25

27 3.7 EN-standarder Z Z Z Kontinuerlig lydtrykknivå EFG 425k/425: 70 db(a) EFG 425ks/425s/430: 71 db(a) *+/- 3 db(a) avhengig av maskinutrustning iht i overensstemmelse med ISO Det kontinuerlige lydtrykknivået er en middelverdi i overensstemmelse med de anførte standardene og avspeiler lydtrykknivået under kjøring, ved løfting og under tomgang. Lydtrykknivået måles ved førerens ører. Vibrasjon EFG 425k/425: 0,45 m/s² EFG 425ks/425s/430: 0,45 m/s² iht. EN Den akselererende vibrasjonseksponeringen som kroppen utsettes for i førerplassen er ifølge de anførte standardene den lineært integrerte, veide akselerasjonen i vertikal retning. Vibrasjonsnivået måles under kjøring med konstant hastighet over sviller. Disse måledataene ble fastsatt en gang for alle for trucken, og må ikke forveksles med menneskelig vibrasjon i EU-direktiv "2002/44/ EG/Vibrasjoner". Produsenten tilbyr en spesiell tjeneste for måling av disse menneskelige vibrasjonene, (se "Måling av menneskelig vibrasjon" på side 160). Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Produsenten bekrefter med dette at grenseverdiene for elektromagnetisk utstråling og strålingsstyrke samt kontrollen av utladingen av statisk elektrisitet i henhold til EN med inkorporerte normative henvisninger, er overholdt. Modifikasjon av elektriske eller elektroniske komponenter med tilhørende anordninger er kun tillatt etter skriftlig godkjennelse av produsenten. ADVARSEL! Forstyrrelse av medisinsk utstyr på grunn av ikke-ioniserende stråling Elektrisk utstyr på trucken som avgir ikke-ionisk stråling (f.eks. trådløs dataoverføring) kan forstyrre og føre til feilfunksjon på medisinsk utstyr (pacemakere, høreapparater etc.) hos brukeren. Det må avaklares med en lege eller med produsenten av det medisinske utstyret hvorvidt det kan brukes i nærheten av trucken. 26

28 3.8 Bruksbetingelser Z Omgivelsestemperatur Ved drift -20 C til +40 C Ved gjentagende bruk ved ekstreme skiftninger i temperatur eller luftfuktighet, er det nødvendig med spesielt utstyr og spesiell tillatelse. 3.9 Elektriske krav Produsenten bekrefet overholdelse av kravene for konstruksjon og produksjon av det elektriske utstyret med tiltenkt bruk av trucken iht. EN 1175 "Sikkerhet for gaffeltrucker - elektriske krav". 27

29 (mm) D (mm) Q (kg) 4 Plassering av merking og typeskilt 4.1 Plassering av merking Z Varsel- og anvisningsskilt som lasteevneskilt, festepunkter og typeskilt skal alltid være leselige, og må derfor skiftes ut etter behov

30 Pos. Betegnelse 14 Forholdsregler ved fare for velting av trucken 15 Opphold på lastopptaksmidlet er forbudt / Opphold under lastopptaksmidlet er forbudt / Fare for klemskader ved mast i bevegelse 16 Løftepunkter for lossing med kran 17 Justering av rattstammen 18 Forbudt å kjøre med løftet last, forbudt å kjøre med løftet last og mast tiltet framover 19 Maksimal kroppsstørrelse 20 Ta på sikkerhetsbeltet 21 Løftebegrensning 22 Det er forbudt å frakte passasjerer 23 Følg bruksanvisningen 24 Serienummer, på rammen under sidedelen 25 Lasteevne 26 Mineralolje 27 Festepunkter for jekk 28 Typeskilt 29 Oblat (o) 30 Fyll på hydraulikkolje 31 Innvendig sylindertrykk 29

31 4.2 Typeskilt Z Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 32 Type 38 Byggår 33 Serienummer 39 Avstand til lastens tyngdepunkt i mm 34 Nominell lasteevne i kg 40 Motoreffekt 35 Batterispenning i V 41 Batteriets vekt min./maks. i kg 36 Egenvekt uten batteri i kg 42 Produsent 37 Opsjon 43 Produsentens logo Vennligst oppgi serienummeret (33) ved spørsmål om trucken eller ved bestilling av reservedeler. 30

32 4.3 Truckens lasteevneskilt FORSIKTIG! Fare for uhell ved bytte av gaffelarm Ved bytte til gafler som avviker fra utleveringstilstanden, endres bæreevnen. Ved bytte av gaffelarmer må et ekstra lasteevneskilt plasseres på trucken. Trucker som leveres uten gaffelarmer får et lasteevneskilt for standard gaffelarmer (lengde: 1150 mm). Lasteevneskiltet (25) angir truckens lasteevne Q (i kg) med masten i loddrett posisjon. Av tabellen fremgår truckens maksimale lasteevne med et gitt tyngdepunkt D (i mm) for lasten samt ønsket løftehøyde H (i mm). Truckens lasteevneskilt (25) viser til truckens lasteevne med de gaffelarmene den ble levert med. Eksempel på hvordan maksimal lasteevne fastsettes: h3 (mm) Q (kg) D (mm) Ved et lasttyngdepunkt D på 600 mm og en maksimal løftehøyde h 3 på 3600 mm er den maksimale lasteevnen Q 1105 kg. Løftehøydebegrensning Pilsymbolene (44 og 45) på indre og ytre master viser føreren når grenseverdiene for de foreskrevne løftehøydene er nådd

33 4.4 Lasteevneskilt for påmontert utstyr Z Lasteevneskiltet for påmontert utstyr er plassert ved siden av lasteevneskiltet for trucken, og angir truckens lasteevne Q (i kg) i forbindelse med det respektive påmonterte utstyret. Serienummeret for det påmonterte utstyret som er oppgitt i lasteevneskiltet, må stemme overens med typeskiltet for det påmonterte utstyret. For last med et lasttyngdepunkt på over 500 mm reduseres lasteevnen med forskjellen i det endrede tyngdepunktet. 5 Tippsikkerhet Truckens tippsikkerhet er testet etter de nyeste tekniske metodene. Testen tar hensyn til dynamiske og statiske tippkrefter som kan oppstå ved tiltenkt bruk. Truckens tippsikkerhet blir blant annet påvirket av følgende faktorer: Hjul Mast Tilleggsutstyr Lasten som transporteres (størrelse, vekt, tyngdepunkt) ADVARSEL! Fare for ulykker ved tapt stabilitet En forandring av de oppførte komponentene fører til endring av tippsikkerheten. 32

34 C Transport og første gangs igangsetting 1 Transport Transport kan skje på én av to måter, avhengig av mastens totalhøyde og de lokale forutsetningene: Stående med montert mast (ved lav totalhøyde) Stående med demontert mast (ved høy totalhøyde), alle mekaniske tilkoblinger og alle hydraulikkledninger mellom basisenheten og masten er atskilt. 2 Laste opp trucken 2.1 Truckens tyngdepunkt ADVARSEL! Fare pga. endret tyngdepunkt Tyngepunktet kan variere avhengig av truckens utrustning (spesielt mastutførelsen). På master med lav høyde flytter tyngdepunktet seg mot motvekten. På master med stor høyde flytter tyngdepunktet seg mot midten av trucken. Bildet ved siden av angir det omtrentlige tyngdepunktet. 33

35 2.2 Laste trucken med kran FORSIKTIG! Masten kan skades Lasting med kran er bare beregnet for transport før første gangs igangsetting. Lastingen skal utføres av fagpersonell som har fått relevant opplæring i samsvar med anbefalingene i retningslinjene VDI 2700 og VDI 2703 FARE! Fare for ulykker ved at kranredskapet ryker Benytt bare kranredskap med tilstrekkelig løfteevne. Transportvekt = Truckens egenvekt (+ batterivekt på elektrotrucker). Masten må være tiltet helt tilbake. Kranredskapen på masten må ha en fri minimumslengde på 2 m. Løftestroppene for kranredskapen må være plassert på en slik måte at de ikke kommer i berøring med påmontert utstyr eller vernetaket når trucken løftes. Gå ikke under hengende last. Z Truckens egenvekt: (se "Typeskilt" på side 30). Laste trucken med kran Forutsetninger Trucken er trygt parkert, (se "Parker trucken forsvarlig" på side 72). Fest løfteredskapen sikkert til festepunktene (46) og (47). Løft trucken og last den på. Sett trucken forsiktig ned og plasser den trygt, (se "Parker trucken forsvarlig" på side 72). Sikre trucken mot å rulle utilsiktet med kiler. Lasting med kran er avsluttet

36 2.3 Lasting med en annen truck ADVARSEL! Trucken kan skades Ved lasting med en annen truck kan det oppstå skader på trucken som skal lastes opp. Lastingen skal bare utføres av opplært fagpersonell. Bruk bare trucker med tilstrekkelig løfteevne til lastingen. Bare tillatt til lasting og lossing. Gaffelarmene på den andre trucken er tilstrekkelig lange Transport over lengre avstander er forbudt. Laste opp trucken ved hjelp av en annen truck Forutsetninger Trucken er trygt parkert, (se "Parker trucken forsvarlig" på side 72). Løft opp trucken med gaffelarmene på siden mellom akslene. Løft trucken litt og kontroller at den står støtt på gaffelarmene, korriger om nødvendig eller sikre gaffelarmene med løftestropper. Last eller loss trucken forsiktig, (se "Løfting, transport og frasetting av last" på side 80). Sett trucken langsomt ned og sikre den mot å trille. Trucken er lastet opp. 35

37 3 Sikre trucken for transport ADVARSEL! Ukontrollerte bevegelser under transporten Ufagmessig sikring av trucken og masten under transport kan føre til alvorlige ulykker. Lastingen skal utføres av fagpersonell som har fått relevant opplæring i samsvar med anbefalingene i retningslinjene VDI 2700 og VDI Korrekt dimensjonering og praktiseringen av sikkerhetstiltak i forbindelse med lasting må fastsettes individuelt for hvert enkelt oppdrag. Ved transport på lastebil eller tilhenger må trucken surres fast på forskriftsmessig måte. Lasteplanet må ha fastsurringer og tregulv for å kunne feste sikringskilene. Sikre trucken mot utilsiktede bevegelser med kiler. Bruk bare lasterremmer eller spennremmer med tilstrekkelig nominell styrke. Sikring med mast Sikring uten mast Sikre trucken for transport Forutsetninger Plasser trucken trygt på lastebil eller tilhenger, (se "Parker trucken forsvarlig" på side 72). Nødvendig verktøy og materialer 2 spennstropper med spennmekanisme Sikringskiler, Surr fast trucken med spennstropp (48) på den øvre masttraversen (3) og på tilhenterkoblingen (12) eller på vernetaket (2) og p tihengerkoblingen (12). Stram spennstroppene (48) ved hjelp av en spennmekanisme (49). Trucken er sikret for transport. 36

38 4 Første igangsetting Sikkerhetsanvisninger for montering og igangsetting ADVARSEL! Fare for ulykker på grunn av feil montering Montering av trucken på stedet, igangsetting og instruksjon av føreren skal bare utføres av produsentens kundetjeneste, som er spesielt utdannet for disse oppgavene. Først når masten er forskriftsmessig montert kan hydraulikkledningene kobles til koplingspunktene på basismodellen. Først da kan trucken tas i bruk. Når det leveres flere trucker samtidig, skal det påses at de løfteanordninger, løftemaster og basismodeller som monteres sammen har identiske serienumre. FORSIKTIG! Trucken skal kun kjøres med batteristrøm! Likerettet vekselstrøm skader de elektroniske komponentene. Kabelforbindelser til batteriet (slepekabel) må ikke være lenger enn 6 m og ha minimum ledningstverrsnitt på 50 mm². Sette trucken i driftsklar stand etter levering eller etter transport Kontroller at utrustningen er komplett. Kontroller påfyllingsmengden av hydraulikkolje,(se "Kontrollere hydraulikkoljenivået" på side 148). Monter batteriet om nødvendig, (se "Demontere og installere batteri" på side 46). Lad batteriet, (se "Lad batteriet" på side 44). Trucken kan nå tas i bruk, (se "Sette trucken i drift" på side 60) Z Bevege trucken uten bruk av motoren, (se "Bevege trucken uten bruk av motoren" på side 118). 37

39 38

40 D Batteri - service, opplading, utveksling 1 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av syrebatterier Servicepersonell Opplading, vedlikehold og utskifting av batterier må kun utføres av personell med adekvat utdannelse. Når slikt arbeid utføres skal anvisningene i denne instruksjonsboken samt instruksene fra produsentene av batteriet og batteriladestasjonen følges. Brannforebyggende forholdsregler Ved håndtering av batterier er røyking og all bruk av åpen ild forbudt. Det må ikke befinne seg brennbare materialer eller installasjoner som kan generere gnister innenfor en radius på minst 2 m rundt en parkert truck som står til lading. Rommet må være godt ventilert. Brannslukkere må stå klare. Vedlikehold av batteriet Batteriets cellelokk må holdes tørre og rene. Klemmer og kabelsko skal være rene, innsatt med litt polfett og skrudd godt til. Batterier med uisolerte poler må tildekkes med en sklisikker og isolerende matte. FORSIKTIG! Før du lukker batteridekselet skal du forsikre deg om at batterikabelen ikke kan komme til skade. Dersom kablene er skadet, er det fare for kortslutning. Avfallshåndtering av batteriet Avfallsbehandling av batterier reguleres gjennom lovverket og må utføres i henhold til de nasjonale miljøvernsbestemmelsene og forurensningsloven. Det er ubetinget viktig at produsentens instrukser for avfallshåndtering følges. 39

41 1.1 Generelt ved omgang med batterier ADVARSEL! Omgang med batterier medfører fare for uhell og skader. Batteriene inneholder giftig og sterkt etsende syre. All kontakt med batterisyren må unngås. Gammel batterisyre skal avfallsbehandles på forskriftsmessig måte. Ved arbeid på batterier er det helt nødvendig å bruke verneklær og øyebeskyttelse. Batterisyre må ikke komme i kontakt med huden, klærne eler øynene, skyll eventuelt ut batterisyren med rikelig rent vann. Oppsøk lege umiddelbart ved personskader (f.eks. hud- eller øyekontakt med batterisyre). Sølt batterisyre må umiddelbart nøytraliseres med rikelig med vann. Det er kun tillatt å anvende batterier med lukket batterikasse. Vær oppmerksom på de lovmessige forskriftene. ADVARSEL! Bruk av uegnede batterier kan føre til ulykker Batteriets vekt og spesifikasjoner har vesentlig innvirkning på truckens stabilitet og lasteevne. En utskiftning av batteriet er kun tillatt etter produsentens godkjennelse, da det ved montering av mindre batterier er nødvendig med utligningsvekter. Ved utskifting eller installasjon av batteriet må man forsikre seg om at det er forskriftsmessig festet i truckens batterirom. Før det utføres noe arbeid på batteriene må trucken være forsvarlig parkert ((se "Parker trucken forsvarlig" på side 72)). 40

42 2 Batterityper FORSIKTIG! Bruk bare batterier der dekselet eller de speningsførende delene er isolert. Batteriets vekt er angitt på batteriets typeskilt. Trucken kan være utstyrt med ulike batterityper avhengig av bruken. Følgende tabell viser hvilke kombinasjoner som er standard med angivelse av batterikapasiteten: Trucktype Betegnelse Kapasitet EFG 425k EFG 425/430 80V - 4PzW 80V - 4PzS 80V - 4PzS 80V - 5PzW 80V - 5PzS 80V - 5PzS 480 Ah 560 Ah 600 Ah 600 Ah 700 Ah 750 Ah 41

43 Hovedbatteri 80 V Dimensjon (mm) Truck L maks. B maks. H1+/- 2mm EFG EFG 425k/ 425ks EFG 425/ 425s/430 H2 +/- 2mm Nom. vekt (-5/+8 %) i kg ifølge DIN Ah Ah Ah 42

44 3 Åpne batteridekselet FORSIKTIG! Fare for ulykker når batteridekslet er åpent Når batteridekslet er åpent, kan det oppstå personskader på grunn av at dekslet kan lukkes utilsiktet. Når batteridekslet er åpent, må du la hendelen (50) for låsen gå i lås for å unngå at batteridekslet lukkes utilsiktet. 50 Åpne batteridekslet Forutsetninger Trucken er trygt parkert, (se "Parker trucken forsvarlig" på side 72). Lastopptaksmidlet senket. Nøkkelbryteren i posisjon AV. Nøkkelen tatt ut. NØDSTOPP-bryteren i posisjon AV Løsne rattstammesperren (51), skyv rattstammen framover og sikre den i denne posisjonen. Trekk dekslet (52) forover til det går i inngrep. Klapp batteridekslet inkl. førersetet (1) forsiktig bakover til anslag (åpningsvinkel = 90 ). La hendelen (50) for låsen gå i lås for å unngå at batteridekslet lukkes utilsiktet. 52 Z På trucker som er utstyrt med stålkabin, må førersetet skyves helt bakover og bakruten åpnes før batteridekslet åpnes. 43

45 4 Lad batteriet ADVARSEL! Eksplosjonsfare på grunn av gassene som oppstår under lading. Ved lading avgir batteriet en blanding av oksygen og hydrogen (knallgass). Gassutviklingen er en kjemisk prosess. Denne gassblandingen er høyeksplosiv og må ikke antennes. Det er bare tillatt å tilkoble og frakoble ladekabelen fra batteristasjonen med batteripluggen når både ladestasjonen og trucken er slått av. Ladeapparatet må være tilpasset batteriet når det gjelder spenning og ladekapasitet. Før batteriet lades skal samtlige kabel- og pluggforbindelser kontrolleres for synlige skader. Rommet er trucken lades skal luftes tilstrekkelig. Overflatene på battericellene må ligge fritt under ladeprosessen for å sørge for tilstrekkelig ventilasjon. Ved håndtering av batterier er røyking og all bruk av åpen ild forbudt. Det må ikke befinne seg brennbare materialer eller installasjoner som kan generere gnister innenfor en radius på minst 2 m rundt en parkert truck som står til lading. Brannslukkere må stå klare. Ikke legg metallgjenstander på batteriet. Det er strengt nødvendig å følge sikkerhetsbestemmelsene som er gitt av produsentene av batteriet og batteriladestasjonen. 4.1 Lade batteri med stasjonært ladeapparat Forutsetninger Trucken er trygt parkert, (se "Parker trucken forsvarlig" på side 72). Batteriet er tilgjengelig. Ladeapparatet er slått av. Batteripluggen (53) er trukket ut fra truckstøpselet (51). Koble batteripluggen (53) til ladekabelen (54)på det stasjonære ladeapparatet og slå ladeapparatet på. Batteriet blir ladet

46 4.2 Lade batteriet med lade-stikkontakt(o) Lading ADVARSEL! Eksplosjonsfare på grunn av gassene som oppstår under lading. Ventilatorene skal funksjonskontrolleres ved hver ladeprosess. Forutsetninger Trucken er trygt parkert, (se "Parker trucken forsvarlig" på side 72) Z Z Z Koble til ladekabelen fra ladestasjonen med ladekontakten (55). Kontroller at ventilatoren fungerer. Hvis ventilatoren ikke fungerer, må dekslet åpnes for å lufte batterirommet. Avhengig av batteriet skal vanntilkoblingen (56) kobles til ladestasjonen. Slå på batteriladeren og lad opp batteriet i henhold til instruksene fra produsentene av batteriet og batteriladestasjonen. Ved ladeslutt må ventilatorens funksjonsevne kontrolleres, og stikkeren må trekkes ut. Hvis ventilatoren ikke fungerer, må dekslet åpnes for å lufte batterirommet. Bruk bare ladeapparater med maksimalt 160 A ladestrøm. Batteriet er ladet. 45

47 5 Demontere og installere batteri ADVARSEL! Fare for uykker ved demontering og montering av batteriet Ved demontering og montering av batteriet kan klemming og etsing fra batterisyren forekomme på grunn av batteriets vekt. Se avsnittet "Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syrebatterier" i denne kapittelet. Bruk vernesko ved demontering og montering av batteri. Bruk bare batterier med isolerte celler og isolerte poler. Parker trucken vannrett for å hindre at batteriet sklir ut. Bytte av batterier skal bare utføres med løfteredskap med tilstrekkelig løfteevne. Bruk bare tillatte batteribytte-innretninger (batterivekselstativ, batterivekselstasjon, osv.). Sørg for at batteriet sitter fast i truckens batterirom. FORSIKTIG! Klemfare Klemfare når batteriet skiftes. Ikke grip mellom batteriet og rammen når batteriet skiftes. Bruk vernesko. Demontere og installere batteri Forutsetninger Trucken er trygt parkert, (se "Parker trucken forsvarlig" på side 72). Batteriet er tilgjengelig,(se "Åpne batteridekselet" på side 43). Frakoble batteripluggen. Nødvendig verktøy og materialer Kranredskap Z Fest kranredskapen over utsparingen i vernetaket loddrett på batterikassen. Løftekrokene anbringes slik at de ikke under noen omstendighet kan komme i berøring med battericellene. Ved hjelp av løfteredskapen løftes batteriet over rammen til høyre (i kjøreretningen) og svinges deretter til siden og ut. Batteriet er demontert. 46

48 6 Lukke batteridekselet Lukk batteridekslet 57 Forutsetninger Batterikabelen ligger i kabelføringen (57). Trekk hendelen (50) for låsen oppover slik at den åpnes for å unngå at batteridekslet lukkes utilsiktet. Lukk bateridekslet med førersete sakte 50 Skyv dekslet (52) kraftig bakover. La låsen (58) gå i inngrep. Batteridekslet er låst

49 48

50 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken Førertillatelse Trucken må bare brukes av egnede personer som har fått relevant opplæring, som har vist sine ferdigheter i å kjøre og håndtere last overfor eieren/operatøren eller den han har delegert oppgaven til, og som uttrykkelig har fått i oppgave å kjøre trucken. Evt. må nasjonale forskrifter følges. Førerens rettigheter, plikter og forholdsregler Føreren må være opplyst om sine rettigheter og plikter, opplært i betjening av trucken og fortrolig med innholdet i denne instruksjonsboken. Brukeren må være gitt de nødvendige rettighetene. Trucken må ikke brukes av uvedkommende Føreren er ansvarlig for trucken den tiden den er til vedkommendes disposisjon. Føreren plikter å forby uvedkommende å kjøre eller å betjene trucken. Ingen personer skal tas med eller løftes. Skader og mangler Skader og øvrige mangler på trucken eller det påmonterte utstyret skal straks meldes til oppsynspersonalet. Usikre trucker (f.eks. med slitte hjul eller defekte bremser) må ikke brukes før de er satt i forskriftsmessig stand. Reparasjoner Ingen reparasjoner eller forandringer på trucken må foretas uten utdannelse og uten førerens samtykke. Sikkerhetsinnretninger eller brytere må ikke deaktiveres eller justeres. 49

51 Fareområde ADVARSEL! Fare for uhell / skader i truckens fareområde Fareområdet er det området der personer settes i fare på grunn av truckens kjøreeller løftebevegelser, løfteutstyret (gafler eller påmontert utstyr) eller godset. Dette området omfatter også områder som kan treffes av lastegods eller arbeidsutstyr som faller ned. Uvedkommede må vises bort fra fareområdet. Gi varselstegn i god tid ved fare for personer. Dersom uvedkommende ikke forlater fareområdet til tross for at de blir bortvist, må trucken stanses umiddelbart. FARE! Fare for ulykker? Mens trucken er i drift må føreren oppholde seg i det beskyttede området av vernetaket. Sikkerhetsinnretninger og varselskilt Sikkerhetsinnretningene, varselskiltene ((se "Plassering av merking" på side 28)) og varselanvisningene som er beskrevet i denne bruksanvisningen skal følges. FORSIKTIG! Fare for personskade på grunn av redusert klaring over hodet Trucker med redusert klaring over hodet er utstyrt med et varselskilt i førerens synsfelt. Den anbefalte maksimale kroppshøyden på dette skiltet må alltid overholdes. Den blir dessuten redusert når man bruker vernehjelm. 50

52 2 Beskrivelse av display- og betjeningselementer

53 Z Pos. Betjenings- eller Funksjon anvisningselement 59 Parkeringsbrems-hendel t Aktivere eller løsne parkeringsbremsen 60 Ratt t Styring av trucken. 61 Betjeningskonsoll med anvisningsenhet t Visning av batterikapasitet, driftstimer, feil, viktige varselindikatorer, hjulstilling og kjøreretning. 62 SOLO-PILOT t Betjening av funksjonene: MULTI-PILOT o Kjøreretning framover/bakover Løfte/senke lastopptaksmiddel Tilte mast fremover / bakover Horntast Sideforskyver venstre / høyre (o) Tilleggshydraulikk (o) 63 Nøkkelbryter t Koble styrestrømmen på og av. Når nøkkelen trekkes ut, er trucken sikret mot å bli startet av uvedkommende. ISM-tilgangsmodul* o Slå på trucken. Kodelås* 64 Bremsepedal t Trinnløs regulering av nedbremsingen. 65 Kjørepedal t Trinnløs regulering av kjørehastigheten 66 NØDSTOPP-bryter Koble inn og ut strømforsyningen. 67 Betjeningskonsoll oppbevaringsrom på siden t Inn- og utkobling av elektrisk ekstrautstyr 68 Dobbelt pedalstyring kjørepedal "Bakover" 69 Dobbelt pedalstyring kjørepedal "Framover" o o Ved å trykke på kjørepedalen, kjører trucken bakover. Kjørehastigheten reguleres trinnløst. Ved å trykke på kjørepedalen, kjører trucken forover. Kjørehastigheten reguleres trinnløst. Ved utrustning av ISM tilgangsmodul eller Can Code, se instruksjonsboken "ISM Tilgangsmodul" eller instruksjonsboken "CanCode". 52

54

55 Pos. Betjenings- eller Funksjon visningselement 70 Kjøreretningsbryter t Valg av kjøreretning eller nøytralstilling. (finnes ikke ved dobbelt pedalstyring) 71 Spak t Spak for betjening av de hydrauliske funksjonene. 72 Horn t Utløser et akustisk varselsignal. 73 Tast frigivelse av hydrauliske o Frigir hydrauliske tilleggsfunksjoner eller hydraulikkfunksjoner som må aksepteres. tilleggsfunksjoner 74 Tast o Tast for betjening av hydraulisk tilleggsfunksjon

56 2.1 Betjeningskonsoll med anvisningsenhet På betjeningskonsollens anvisningsenhet vises driftsdata, batteriladingen, driftstimer samt feil og informasjoner. Grafiske fremstillinger øverst til venstre i betjeningskonsollen fungerer som varselanvisere Pos. Betjenings- eller anvisningselement 75 Varsellampe Overtemperatur på controllerne 76 Varsellampe Overtemperatur kjøremotor 77 Varsellampe parkeringsbrems Funksjon Lyser ved overtemperatur på controllerne Effekten blir kontinuerlig redusert avhengig av temperaturen Temperaturen på kjøremotoren blir overvåket Ved overtemperatur blir effekten redusert Parkeringsbremsen er aktivert Trucken er driftsklar, parkeringsbremsen aktivert 78 Trucken i drift Nøkkelbryteren er satt på "PÅ" 79 For lite bremsevæske Bremsevæskenivået i bremsevæskebeholderen blir kontrollert ved hjelp av prøvetast 80 Omkoblingstast driftstimeteller - klokkeslett 81 Varsellampe Overtemperatur pumpemotor, servosystem Driftstimer truck nøkkelbryter "PÅ" Driftstimer "Eff" kan kobles via kode "PÅ" eller "AV" Visning av klokkeslett Temperaturen på pumpemotoren og servomotoren blir overvåket Ved overtemperatur blir effekten redusert 55

57 Pos. Betjenings- eller anvisningselement Funksjon 82 Varsellampe setebryter Setebryteren er ikke lukket Trucken er driftsklar, men det sitter ingen på førersetet 83 Kontrollampe Blinklys høyre/venstre er aktivert kjøreretningsindikator 84 Serviceindikator Innstilt serviceintervall har gått ut (1000 driftstimer) eller det er gått 12 måneder slik at det er tid for FEM-kontroll (indikatoren blinker) 85 ADVARSEL ADVARSEL Blinker ved feil, et varselsignal utløses Blinker ved batterikapasitet under 10 % 86 Bryter for sneglefart Slå sneglefart på og av 87 Programvalgtast Velg kjøreprogram (Går et nivå lavere / høyere i listen over kjøreprogrammer) 88 Driftsprogramindikator Viser valgte kjøreprogram (1 til 5) 89 SET-tast Bekrefte inntastingene

58 2.2 Bryter betjeningskonsoll fraleggingsplass på siden (o) Funksjon Sneglefart Seteoppvarming Brokobling løfteutkobling Bakruteopvarming Vindusvisker bak Trykk 1 gang > Intervall Trykke 2 ganger > raskt, Trykk 3 ganger > av Holde inntrykket > Innkobling av vindusvaskeren Vindusvisker foran Trykk 1 gang > Intervall Trykke 2 ganger > raskt, Trykk 3 ganger > av Holde inntrykket > Innkobling av vindusvaskeren Roterende varsellys Arbeidslyskaster 2.3 Bryter på instrumentpanelet (o) Funksjon Parkeringslys Varselblinklys Truckbelysning 57

59 2.4 Anviser Pos. Funksjon 90 Driftstimeindikator Feilanviser: Dersom en feil (Err) eller en advarsel (Inf) inntreffer, vises feilkoden eller info-koden. Dersom flere feil inntreffer, vises de vekselvis i en avstand på 1,5 sekunder. En varseltone utløses. 91 Batterikapasitetsindikator Batteriets utladingstilstand 92 Kjøreretnings- og hjulstillingsindikator Viser forvalgt kjøreretning (forover eller bakover), eller hjulstillingen på styrehjulene Blinkende kjøreretningspil = ingen kjøreretning er valgt 58

60 2.4.1 Batteriutladingsindikator HENVISNING Skade på batteriet på grunn av dyputlading Batteriutladingsanviseren er fra fabrikken kalibrert for standardbatterier. Ved bruk av vedlikeholdsfrie batterier (gelbatterier) må displayet kalibreres på nytt. Innstillingen skal bare utføres av produsentens kundetjeneste. Batteriutladingsanviseren viser batteriets restkapasitet. Batteriet lades opp, (se "Lad batteriet" på side 44). Batteriets ladetilstand blir vist i trinn på 10% (100% = batterikapasitet 100%, 0% er batterikapasitet 20%) i truckens anviser ved hjelp av batterisymbolet (91) Batterieutladingsvokter Ved en underskridelse av minimum gjenværende batterikapasitet deaktiveres hevefunksjonen og kjørehastigheten reduseres. En tilsvarende melding vises i displayet. Løftefunksjonen vil først være operativ igjen når det tilkoplete batteriet er ladet opp til minst 40% av full batterikapasitet. Z For å kunne avslutte løfteoperasjonen må nøkkelbryteren slås av og på igjen. Løftefunksjonen er deretter tilgjengelig i 30 til 40 sekunder Driftstimeteller Driftstimene telles når trucken er slått på og setebryteren er lukket. 59

61 3 Sette trucken i drift 3.1 Kontroller og gjøremål før daglig idriftsetting ADVARSEL! Skader eller andre mangler på trucken eller det påmonterte utstyret (ekstrautstyr) kan føre til ulykker. Dersom skader eller øvrige mangler på trucken eller det påmonterteutstyret (ekstrautstyret) blir konstatert under de etterfølgende kontrollene, skal ikke trucken brukes før den er satt i stand igjen på faglig korrekt måte. Konstaterte mangler må meldes til overordnede umiddelbart. Defekte trucker må merkes og tas ut av drift. Trucken må først tas i bruk igjen etter at feilen er lokalisert og rettet. 60

62 Kontroller før daglig igangsetting Kontroller hele trucken (særlig hjul, hjulskruer og gafler) med tanke på synlige skader. Kontroller gaffelarmsperren (93) og sikringen av gaffelarmene (94). 93 Kontroller det synlige området av hydraulikksystemet med tanke på skader og lekkasjer. 94 Kontroller at førersetet har gått fullstendig i inngrep. Kontroller at hornet og ev. ryggesummeren (o) fungerer som de skal. Kontroller at lastdiagrammet og varselskiltene er tydelig lesbare. Foreta funksjonskontroll av betjenings- og anvisningselementer. Kontroller styrefunksjonen. Kontroller hjulvinkelindikator (o), drei rattet i begge retninger til det butter og kontroller om hjulstillingen blir indikert i betjeningskonsollen. Kontroller at lastkjedene er jevnt strammet. Kontroller at sikkerhetsbeltet fungerer. (Beltespolen skal bli blokkert når man drar hardt i beltet.) Foreta funksjonskontroll av setebryteren: Det skal ikke være mulig å betjene hydraulikkfunksjonene når ingen sitter på setet. Kontroller at sikkerhetsbeltesystemet (o) fungerer som det skal. Kontroller Drive-Control (o). Løft gaffelbordet over referansepunktet i masten uten last. Sneglefart-symbolet lyser i displayet. Trykk forsiktig på kjørepedalen på en fri strekning med god sikt. Maksimalhastigheten må reduseres til skritthastighet (3 km/h). Kontroller hydraulikkfunksjonene løfte/senke, tilting og eventuelt funksjonene for tilleggsutstyret. Kontroller at kjørepedalen går lett mens parkeringsbremsen er aktivert og på tomgang ved å trykke på den flere ganger. Kontroller batterifester og kabeltilkoplinger visuelt. Kontroller at batterilåsen er på plasss og fungerer. På trucker med sideveis batteriuttak må anslagene (95) til venstre og høyre i batterirommet kontrolleres med tanke på skader. Kontroller spylevæskenivået i vindusspyleranlegget, (se "Gjøre trucken driftsklar" på side 70)

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 EFG 535-550 10.09 - Bruksanvisning 51151568 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - Bruksanvisning 51247125 04.13 N EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Detaljer

EFG 110-115. Bruksanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Bruksanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Bruksanvisning 51151452 11.14 N EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

EFG 213-320. Instruksjonsbok 06.08- 51100008 07.11

EFG 213-320. Instruksjonsbok 06.08- 51100008 07.11 EFG 213-320 06.08- Instruksjonsbok N 51100008 07.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EFG

Detaljer

ETM/V 214-325. Bruksanvisning 09.11 - 08.15

ETM/V 214-325. Bruksanvisning 09.11 - 08.15 ETM/V 214-325 09.11 - Bruksanvisning N 51198774 08.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ETM

Detaljer

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Bruksanvisning 11.08 - 02.

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Bruksanvisning 11.08 - 02. DFG/TFG 660-690 11.08 - Bruksanvisning 51139153 02.11 N DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand

Detaljer

ETV Q20/Q25. Bruksanvisning 04.13 - 06.15

ETV Q20/Q25. Bruksanvisning 04.13 - 06.15 ETV Q20/Q25 04.13 - Bruksanvisning N 51171587 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ETV Q20

Detaljer

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Bruksanvisning 51040414 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 N N 4 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige

Detaljer

EZS 570. Bruksanvisning 08.09 - 01.14

EZS 570. Bruksanvisning 08.09 - 01.14 ES 570 08.09 - Bruksanvisning N 51139319 01.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ES 570 Videre

Detaljer

ESD 120K/120L. Bruksanvisning 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L

ESD 120K/120L. Bruksanvisning 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L ESD 120K/120L 01.05 - Bruksanvisning 50453652 12.14 N ESD 120K ESD 120L Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14

ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14 ECE 220-225 HP/LJ 01.09 - Bruksanvisning 51122088 11.14 N ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ ECE L J Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet

Detaljer

DFG / TFG 540-550 DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550. Bruksanvisning 11.09 - 08.12

DFG / TFG 540-550 DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550. Bruksanvisning 11.09 - 08.12 DFG / TFG 540-550 11.09 - Bruksanvisning 51167697 08.12 N DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen

Detaljer

EJE C20. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 EJE C20

EJE C20. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 EJE C20 EJE C20 10.07 - Bruksanvisning 51040478 11.14 EJE C20 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EJE

Detaljer

EFX 410/413. Instruksjonsbok 10.04- 52027316 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instruksjonsbok 10.04- 52027316 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instruksjonsbok N 52027316 03.10 EX 410 EX 413 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

DFG/TFG 316s/320s 09.09 - Bruksanvisning. DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s 05.10. öjungheinrich

DFG/TFG 316s/320s 09.09 - Bruksanvisning. DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s 05.10. öjungheinrich DFG/TFG 316s/320s 09.09 - Bruksanvisning 51123200 05.10 N DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s öjungheinrich Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent

Detaljer

ESC 316/316z. Bruksanvisning 06.13 - 11.14. ESC 316 ESC 316z

ESC 316/316z. Bruksanvisning 06.13 - 11.14. ESC 316 ESC 316z ESC 316/316z 06.13 - Bruksanvisning 51314833 11.14 N ESC 316 ESC 316z Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Rampekomfort 03.10 - Instruksjonsbok 51174566 03.10 N EMC 110 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

EJC B14 / B16. Bruksanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16

EJC B14 / B16. Bruksanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16 EJC B14 / B16 09.05 - Bruksanvisning 50470438 03.11 EJC B14 EJC B16 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

AMX 10. Bruksanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. Bruksanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - Bruksanvisning 50287449 12.14 AMX 10 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår AMX

Detaljer

ESD 220. Bruksanvisning 06.10 - 12.14 ESD 220

ESD 220. Bruksanvisning 06.10 - 12.14 ESD 220 ESD 220 06.10 - Bruksanvisning 51299955 12.14 ESD 220 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ESD

Detaljer

ERE 225. Bruksanvisning 10.07 - 11.14

ERE 225. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 ERE 225 10.07 - Bruksanvisning N 51085023 11.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ERE 225 Videre

Detaljer

EJC 112 RK. Bruksanvisning 07.12 - 11.14 EJC 112 RK

EJC 112 RK. Bruksanvisning 07.12 - 11.14 EJC 112 RK EJC 112 RK 07.12 - Bruksanvisning 51281860 11.14 N EJC 112 RK Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår

Detaljer

HC 110. Bruksanvisning 01.09 - 12.14 HC 110

HC 110. Bruksanvisning 01.09 - 12.14 HC 110 HC 110 01.09 - Bruksanvisning 51135783 12.14 HC 110 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår HC

Detaljer

EME 114. Bruksanvisning 06.14 - 12.14 EME 114

EME 114. Bruksanvisning 06.14 - 12.14 EME 114 EME 114 06.14 - Bruksanvisning 51126166 12.14 N EME 114 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EME

Detaljer

ERE 120. Bruksanvisning 05.08 - 02.11

ERE 120. Bruksanvisning 05.08 - 02.11 ERE 120 05.08 - Bruksanvisning N 51093154 02.11 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ERE 120 Videre

Detaljer

ETM/V 214-325. Instruksjonsbok 10.04 - 50441307 03.12

ETM/V 214-325. Instruksjonsbok 10.04 - 50441307 03.12 ETM/V 214-325 10.04 - Instruksjonsbok N 50441307 03.12 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ETM

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

EKX 410. Bruksanvisning 01.10 - 51166887 03.10

EKX 410. Bruksanvisning 01.10 - 51166887 03.10 EKX 410 01.10 - Bruksanvisning N 51166887 03.10 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EKX 410

Detaljer

EJC 110 / 112. Bruksanvisning 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. Bruksanvisning 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - Bruksanvisning 51080478 02.11 EJC 110 EJC 112 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

EKS 110. Betriebsanleitung 08.09 - 08.09

EKS 110. Betriebsanleitung 08.09 - 08.09 EKS 110 08.09 - Betriebsanleitung N 51161911 08.09 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EKS 110

Detaljer

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

EFX 410 / 413. Bruksanvisning 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413

EFX 410 / 413. Bruksanvisning 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413 EFX 410 / 413 03.13 - Bruksanvisning 51298000 11.14 EFX 410 EFX 413 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

ETV C16/C20. Instruksjonsbok 06.08 - 51069891 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Instruksjonsbok 06.08 - 51069891 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Instruksjonsbok 51069891 07.12 N ETV C16 ETV C20 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

ETX 513 / ETX 515. Bruksanvisning 03.11 - 11.14 ETX 513 ETX 515

ETX 513 / ETX 515. Bruksanvisning 03.11 - 11.14 ETX 513 ETX 515 ETX 513 / ETX 515 03.11 - Bruksanvisning 51190358 11.14 ETX 513 ETX 515 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Bruksanvisning 51121639 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type

Detaljer

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11 ERE K20 03.05 - Bruksanvisning N 51182015 02.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ERE K20

Detaljer

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 02.04 - Bruksanvisning 50434892 03.11 N ERC 214 ERC 216 ERC Z12 ERC 212 ERC Z14 ERC Z16 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller

Detaljer

EJC B12/B14/B16. Bruksanvisning 04.11 - 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16

EJC B12/B14/B16. Bruksanvisning 04.11 - 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16 EJC B12/B14/B16 04.11 - Bruksanvisning 51209534 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet EJC B12 EJC

Detaljer

EJC 110/112/212. Bruksanvisning 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212

EJC 110/112/212. Bruksanvisning 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 EJC 110/112/212 6.12 - Bruksanvisning 51222930 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

EJC 212-220. Instruksjonsbok 12.05 - 50460019 06.06

EJC 212-220. Instruksjonsbok 12.05 - 50460019 06.06 EJC 212-220 12.05 - Instruksjonsbok N 50460019 06.06 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instruksjonsbok 05.07 - N 51058561 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaljer

EFG-D30. Instruksjonsbok 12.05- 51042002 07.08

EFG-D30. Instruksjonsbok 12.05- 51042002 07.08 EG-D30 12.05- Instruksjonsbok N 51042002 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Sotpartikelfilter. Instruksjonsbok DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s

Sotpartikelfilter. Instruksjonsbok DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s Sotpartikelfilter 12.07 - Instruksjonsbok N 51102336 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning

Detaljer

ESE 420/430. Instruksjonsbok 11.04 - 50459852 11.08

ESE 420/430. Instruksjonsbok 11.04 - 50459852 11.08 ESE 420/430 11.04 - Instruksjonsbok N 50459852 11.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

DFG/TFG 316/320/425/430/435

DFG/TFG 316/320/425/430/435 DFG/TFG 316/320/425/430/435 08.07- Instruksjonsbok N 51077674 09.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen

Detaljer

ECE 310. Instruksjonsbok 03.08- 51080938 07.08

ECE 310. Instruksjonsbok 03.08- 51080938 07.08 ECE 310 Instruksjonsbok 03.08- N 51080938 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EKX 410/513/515k/515. Instruksjonsbok EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017704 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instruksjonsbok EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017704 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instruksjonsbok N 52017704 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Forord ORIGINALBRUKSANVISNINGEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av

Detaljer

ETV Q20/25. Instruksjonsbok 04.02- 50147520 02.10

ETV Q20/25. Instruksjonsbok 04.02- 50147520 02.10 ETV Q20/25 04.02- Instruksjonsbok N 50147520 02.10 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ETV Q20

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

HC 110. Instruksjonsbok 12.05 - 51109752 07.08

HC 110. Instruksjonsbok 12.05 - 51109752 07.08 HC 110 12.05 - Instruksjonsbok N 51109752 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

ERE 120. Instruksjonsbok 09.05- 50466110 04.08

ERE 120. Instruksjonsbok 09.05- 50466110 04.08 ERE 120 09.05- Instruksjonsbok N 50466110 04.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

ECE 310. Instruksjonsbok 04.04 - 50439746 10.06

ECE 310. Instruksjonsbok 04.04 - 50439746 10.06 ECE 310 04.04 - Instruksjonsbok N 50439746 10.06 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

ECE 118. Instruksjonsbok 08.06- 51076240 07.08

ECE 118. Instruksjonsbok 08.06- 51076240 07.08 ECE 118 08.06- Instruksjonsbok N 51076240 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

EJC M10. Bruksanvisning 05.09 - 51145327 05.09

EJC M10. Bruksanvisning 05.09 - 51145327 05.09 EJC M10 05.09 - Bruksanvisning N 51145327 05.09 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EJD 220/220 XL. Instruksjonsbok 05.05 - 50469513 07.08

EJD 220/220 XL. Instruksjonsbok 05.05 - 50469513 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Instruksjonsbok N 50469513 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

EKS 310K/310. Instruksjonsbok 07.04 - 52025103 07.08

EKS 310K/310. Instruksjonsbok 07.04 - 52025103 07.08 EKS 310K/310 07.04 - Instruksjonsbok N 52025103 07.08 Forord ORIGINALBRUKSANVISNINGEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EKS 308. Instruksjonsbok 03.06 - 51104735 07.08

EKS 308. Instruksjonsbok 03.06 - 51104735 07.08 EKS 308 03.06 - Instruksjonsbok N 51104735 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

1 2,5 t Løftekapasitet

1 2,5 t Løftekapasitet 1 2,5 t Løftekapasitet CPD10 J3 CPD15 J3 CPD18 J3 CPD20 J3 CPD25 J3 Høy effektivitet Lavt støynivå Redusert vedlikeholdsbehov v Danaher vekselstrøm kjøre- og pumpemotorer, børsteløse, meget driftsikre

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

EZS 330/350 / XL. Instruksjonsbok 04.06 - 51057645 04.06

EZS 330/350 / XL. Instruksjonsbok 04.06 - 51057645 04.06 EZS 330/350 / XL 04.06 - Instruksjonsbok N 51057645 04.06 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen

Detaljer

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID Instruksjonshefte NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID FRITIDSHENGERE PROFFHENGERE BIL/MASKINHENGERE BÅTHENGERE SKAPHENGERE SPESIALHENGERE - tilhenger av norsk kvalitet INNHOLD

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 07.04 - 50430015 11.07

EKS 110. Bruksanvisning 07.04 - 50430015 11.07 EKS 110 07.04 - Bruksanvisning N 50430015 11.07 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

DFG/TFG 425s / 435s. Instruksjonsbok 10.07- 51077942 01.09

DFG/TFG 425s / 435s. Instruksjonsbok 10.07- 51077942 01.09 DG/TG 425s / 435s 10.07- Instruksjonsbok N 51077942 01.09 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

ETVC 16/20. Bruksanvisning 05.99- 50052740 12.07

ETVC 16/20. Bruksanvisning 05.99- 50052740 12.07 ETVC 16/20 05.99- Bruksanvisning N 50052740 12.07 Viktige henvisninger for transport og montering av løftestativ hos teleskopmaststablere Transport Transporten kan skje på tre forskjellige måter, alt etter

Detaljer

DFG/TFG 425/430/435. Instruksjonsbok 07.04- 52025753 02.08

DFG/TFG 425/430/435. Instruksjonsbok 07.04- 52025753 02.08 DG/TG 425/430/435 07.04- Instruksjonsbok N 52025753 02.08 Tillegg: Bremseanlegg for kjøretøyer fra 09/2007 Gaffeltrucker i serien DG/TG 425-435 blir fra 09/2007 utstyrt med et nytt driftsbremseanlegg.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2

MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2 REVISJON: 201501 DOC: 841616 NORSK MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 INNHOLD 1. Sikkerhetsforskrifter 5 1.1. Generelt 5 1.2. Sjekkliste sikkerhet 5 2. Symboler i monteringsanvisning 7 3.

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD BRUKERVEILEDNING FOR MOBILT STELLEBORD Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 2 Gratulerer med valget av MONA stellebord. MONA stellebord er et praktisk og elegant mobilt stellebord for både barn og voksne. Stellebordets

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

1160 ehoftrac Hoftrac

1160 ehoftrac Hoftrac 1160 ehoftrac Hoftrac Tekniske data Elektrisk motor Drivmotor, klasse S2 (60 minutter) Løftemotor, klasse S3 (15%) 6,5 kw 9 kw Standard batteri Batterispenning Kapasitet K5 Batterivekt Ladetid 48 V 240

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

DFG/TFG 316/320. Instruksjonsbok 04.06- 51011146 02.07

DFG/TFG 316/320. Instruksjonsbok 04.06- 51011146 02.07 DG/TG 316/320 04.06- Instruksjonsbok N 51011146 02.07 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

Bruksanvisning. Styreboks DX2 Rem550

Bruksanvisning. Styreboks DX2 Rem550 Bruksanvisning Styreboks DX2 Rem550 Innledning DX2 DX2 er den første i en ny generasjon joysticker til styring av elektriske rullestoler. Ved hjelp av den store LCD-fargeskjermen og den logiske ikonoppbygde

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag WX-15

Bruksanvisning Veggsag WX-15 Bruksanvisning Indeks 004 10987076 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

AMW 22 / AMW 22p. Bruksanvisning 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p

AMW 22 / AMW 22p. Bruksanvisning 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p AMW 22 / AMW 22p 12.14 - Bruksanvisning 51119813 12.14 N AMW 22 AMW 22p Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2

MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2 REVISJON: 201401 DOC: 841618 NORSK MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2 MICROPROP L8 CAT M3XX, CAT 3XX INNHOLD 1. Sikkerhetsforskrifter 4 1.1. Generelt 4 1.2. Sjekkliste sikkerhet 4 2. Symboler i monteringsanvisning

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

1880 Hoftrac. Tekniske data. Motordata. Elektrisk motor Standard batteri Valgfritt batteri. 1880 FSD 1880 hytte

1880 Hoftrac. Tekniske data. Motordata. Elektrisk motor Standard batteri Valgfritt batteri. 1880 FSD 1880 hytte Tekniske data 1880 FSD 1880 hytte Motordata Produsent Perkins Perkins Motortype 404D-22 404D-22 Sylindre 4 4 Effekt (maks.) kw (HP) 36,3 (50*) 36,3 (50*) ved (maks.) o/min 2.800 2.800 Slagvolum cm³ 2.216

Detaljer

SLH 090 SLH 090 24V 15A - 200A SLH 090 48V 20A - 170A SLH 090 80V 35A - 160A. Bruksanvisning 03.10 - 07.15 100% >80% <80%

SLH 090 SLH 090 24V 15A - 200A SLH 090 48V 20A - 170A SLH 090 80V 35A - 160A. Bruksanvisning 03.10 - 07.15 100% >80% <80% AIR 80% 100% AIR 80% 100% 80% 100% AIR 80% 100% AIR 80% 100% AIR 80% 100% SLH 090 03.10 - Bruksanvisning 51159143 07.15 N SLH 090 24V 15A - 200A SLH 090 48V 20A - 170A

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer