DFG/TFG DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Bruksanvisning 11.08 - 02."

Transkript

1 DFG/TFG Bruksanvisning N DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90

2 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90 Videre data På uppdrag Dato N EU-konformitetserklæring Undertegnede bekrefter hermed at hver av de betegnede kraftdrevne gaffeltruckene overensstemmer med de europeiske retningslinjene 2006/42/EC (maskinretningslinje) og 2004/108/EEC (elektromagnetisk kompatibilitet - EMV) med deres respektive endringer, samt med rettsforordningene som omsetter disse til nasjonal rett. De undertegnede har enkeltvis myndighet til å sammenstille de tekniske underlagene. 3

3 4

4 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres på en kortfattet og oversiktlig måte. Kapitlene er ordnet etter bokstaver, og sidene er gjennomgående nummerert. I denne instruksjonsboken dokumenteres ulike truckvarianter. Ved betjening og vedlikeholdsarbeid må man forsikre seg om at man refererer til beskrivelsen som gjelder den aktuelle trucktypen. Våre maskiner utvikles stadig videre. Vis forståelse for at vi forbeholder oss retten til endringer i form, utstyr og teknikk. Ut fra innholdet i denne bruksanvisningen kan det derfor ikke stilles krav til bestemte egenskaper for maskinen. Sikkerhetsanvisninger og merking Sikkerhetsanvisninger og viktige forklaringer er merket med følgende piktogrammer: FARE! Angir en usedvanlig alvorlig faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til varige personskader, også med døden til følge. ADVARSEL! Angir en usedvanlig alvorlig faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til alvorlige varige eller dødelige varige personskader. FORSIKTIG! Angir en faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til lettere eller middels alvorlige personskader. Z HENVISNING Angir materielle skader. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til materielle skader. Angir anvisninger og forklaringer. t Angir standardutstyr o Angir ekstrautstyr Opphavsrett Opphavsretten til denne instruksjonsboken tilhører JUNGHEINRICH AG. 5

5 Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Tyskland Telefon: +49 (0) 40/

6 Innholdsfortegnelse A Forskriftsmessig bruk Generelt Korrekt bruk Tillatte bruksbetingelser Operatørens plikter Montering av påmontert utstyr og tilbehørsutstyr B Beskrivelse av trucken Anvendelse Trycktyper og nominell lasteevne Komponent- og funksjonsbeskrivelse Oversikt over komponentene Funksjonsbeskrivelse Tekniske data Ytelsesdata Mål Vekt Mastuførelser Dekk Motordata EN-standarder Bruksbetingelser Elektriske krav Plassering av merking og typeskilt Typeskilt Truckens lasteevneskilt Lasteevneskilt for påmontert utstyr Festepunkter for jekk Tippsikkerhet C Transport og første gangs igangsetting Transport Laste opp trucken Truckens tyngdepunkt Laste trucken med kran Lasting med en annen truck Sikre trucken for transport Første igangsetting

7 D Tanking av trucken Generelt Sikkerhetsbestemmelser for håndtering av diesel og flytende gass Overtrykksventil drivgassanlegg Påfylling av diesel Tankforløp Tanking med drivstoffbeholdere Drivgassbeholder Drivgassflasker Tank for flytende gass Drivstoffnivåindikator Anviserenhet E Betjening Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken Beskrivelse av display- og betjeningselementer Multifunksjonsbryter SOLO-PILOT MULTI-PILOT Betjeningselementer Multifunksjonsdisplay Betjening multifunksjonsdisplay Instrumentdeksler Uten klimaanlegg Med klimaanlegg Med klimaautomatikk Opparming, lufting, klimaanlegg Oppvarming Klimaanlegg (o) Forberede trucken for drift Kontroller og gjøremål før daglig idriftsetting Gå inn og ut Innrette førerplassen Sikkerhetsbelte Arbeid med trucken Sikkerhetsregler for kjøring Gjøre trucken driftsklar Funksjonskontroller Parker trucken forsvarlig NØDSTOPP Kjøring Styring Bremsing Innstilling av gaflene Bytte gaffelarmer Løfting, transport og frasetting av last Betjening av løfteredskap og integrert påmontert utstyr Sikkerhetsanvisninger for betjening av påmontert utstyr Betjening av øvrig påmontert utstyr for SOLO-PILOT

8 6.15 Betjening av øvrig påmontert utstyr for MULTI-PILOT Montering av tilleggsutstyr Kjøring med tilhenger Tilleggsutstyr Vindusrute Nødutgang Førerseteoppvarming Innstille multifunksjonsdisplayet Brannslukker Rockinger-kobling med håndspak Hjelp ved feil Automatisk nødbrems Feilsøking og retting Bevege trucken uten bruk av motoren F Vedlikehold av trucken Driftssikkerhet og miljøvern Sikkerhetsforskrifter for vedlikehold Vedlikehold og inspeksjon Sjekkliste for vedlikehold VedlikeholdssjekklisteDFG VedlikeholdssjekklisteTFG Vedlikeholdssjekkliste tilleggsutstyr DFG/TFG Driftsmidler og smøreskjema Sikker håndtering av oljer og smøremidler Smøreskjema Oljer og smøremidler Kjølemiddelspesifikasjoner Beskrivelse av service- og vedlikeholdsarbeid Forbered skyvemasttrucken for serviceettersyn og vedlikehold, Åpne vedlikeholdspanelet Vipp kabinen Kontrollere hjulenes fastgjøring Hydraulisk anlegg Motorvedlikehold Kontrollere giroljenivået Øvrig vedlikeholdsarbeid Lukke motorrommet Kontrollere de elektriske sikringene Startbatteri Avgassystem Vedlikehold av sikkerhetsbeltet Ny igangsetting av trucken etter vedikeholds- og reparasjonsarbeider Ta trucken ut av drift Forholdsregler før driftspausen Forholdsregler under driftspausen Idriftsetting av trucken igjen etter driftspause Sikkerhetskontroll etter en viss brukstid og etter uvanlige hendelser Sette trucken endelig ut av drift, kondemnering Måling av menneskelig vibrasjon

9 10

10 A Forskriftsmessig bruk 1 Generelt Gaffeltrucken som er beskrevet i den foreliggende instruksjonsboken er egnet til å løfte, senke og transportere last. Trucken må benyttes, betjenes og vedlikeholdes i henhold til spesifikasjonene i instruksjonsboken. Annen bruk er ikke korrekt bruk, og kan føre til personskader, skader på trucken eller andre materielle skader. 2 Korrekt bruk HENVISNING Maksimal løftelast og maksimalt tillatt lasteavstand er fremstilt i diagrammet, og må ikke overskrides. Lasten må ligge på løfteanordningen eller løftes med et påmontert utstyr godkjent av produsenten. Lasten må ligge mot ryggen på gaffelbæreren og midt mellom lastegaflene. Løfting og senking av last. Transport av senket last over korte avstander. Kjøring med løftet last (>30 cm) er forbudt. Transport og løfting av personer er forbudt. Skyving eller trekking av last er forbudt. Leilighetsvis trekking av tilhengerlaster. Ved trekking av tilhenger må lasten på tilhengeren være sikret. Den tillatte tilhengerlasten må ikke overskrides. 11

11 3 Tillatte bruksbetingelser FARE! De tillatte flate- og punktbelastningene for kjøreveiene nå ikke overskrides. På uoversiktlige steder må man få dirigeringshjelp av en ledsager. Føreren må forsikre seg om at losse-/lasterampen ikke fjernes eller løsner under lossing og lasting. Bruk i industrielle og næringsmessige omgivelser. Tillatt temperaturområde -20 til 40 C. Må bare brukes på fast og jevnt underlag med tilstrekelig bæreevne. Må bare brukes på kjøreveier som er frigitt av operatøren og der det er god sikt. Kjøring i stigninger til maksimalt 15 %. Det er forbudt å kjøre skrått i eller på tvers av stigninger. Transportere last mot stigninger. Bruk på delvis offentlig vei. Trucken skal bare brukes i områder som er rene og frie for olje og lignende. ADVARSEL! Ekstreme betingelser For bruk under ekstreme betingelser, spesielt i omgivelser med mye støv eller omgivelser som skaper korrosjon, kreves spesielt utstyr på og spesiell tillatelse for trucken. Bruk i ex-verneområder er ikke tillatt. Ved uvær (storm, tordenvær) må trucken ikke brukes utendørs eller i utsatte områder. 12

12 4 Operatørens plikter I denne instruksjonsboken defineres eieren/operatøren som enhver fysisk eller juridisk person som selv bruker trucken eller som har gitt noen i oppdrag å bruke den. I spesielle tilfeller (f.eks. ved leasing, utleie) er eieren/operatøren den personen som er pålagt driftsansvaret i henhold til gjeldende kontrakt mellom eier og bruker av trucken. Eieren/operatøren skal forsikre seg om at trucken kun benyttes på korrekt måte og at enhver fare for operatørens eller tredjepersons liv og helse unngås. Dessuten skal forskrifter til forebygging av ulykker, øvrige sikkerhetstekniske normer samt retningslinjer for drift, vedlikehold og reparasjon overholdes. Operatøren må sørge for at alle brukere har lest og forstått denne bruksanvisning. HENVISNING Dersom veiledningene i denne instruksjonsboken ikke følges, medfører det at garantidekningen bortfaller. Tilsvarende gjelder også dersom kunden og/eller tredjeperson har utført ikke-forskriftsmessig arbeid på gjenstanden uten samtykke fra produsentens kundeserviceavdeling. 5 Montering av påmontert utstyr og tilbehørsutstyr Montering av tilbehørsutstyr Montering eller innbygging av tilleggsanordninger som innvirker på apparatets funksjoner eller som utvider disse funksjonene, er kun tillatt med produsentens skriftlige godkjennelse. Eventuelt kan tillatelse innhentes hos de lokale myndighetene. En tillatelse fra myndighetene erstatter imidlertid ikke produsentens godkjennelse. 13

13 14

14 B Beskrivelse av trucken 1 Anvendelse DFG/TFG er en gaffeltruck med førersete i firehjulsutførelse med forbrenningsmotor. Trucker av DFG-typen er utstyrt med dieselmotor, trucker av TFG-typen er utstyrt med gassdrevet ottomotor. DFG/TFG er en motvektsstabler som med sin uthengende lastegaffel kan ta opp, løfte, transportere og sette ned last. Den kan også løfte paller med lukket lasteflate. DFG/TFG er utstyrt med et hydrodynamisk drivverk. 1.1 Trycktyper og nominell lasteevne Den nominelle lasteevnen varierer fra modell til modell. Den nominelle lasteevnen kan avledes av typebetegnelsen. DFG660 DFG Typebetegnelse 6 Byggeserie 60 Nominell lasteevne x 100 kg Den nominelle lasteevnen tilsvarer ikke generelt den tillatte lasteevnen. Den tillatte lasteevnen er angitt på lastdiagrammet på trucken. 15

15 2 Komponent- og funksjonsbeskrivelse 2.1 Oversikt over komponentene Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 1 o Gaffeljustering 8 t Eksosrør 2 t Lastkjeder 9 t Styreaksel 3 t Mast 10 t Motvekt 4 t Rattstamme 11 t Belysning 5 t Kabin 12 t Drivverk 6 t Førersete 13 t Gaffelbord 7 o Roterende lys 14 t Gaffelarmer t = standardutstyr o= tilleggsutstyr 16

16 2.2 Funksjonsbeskrivelse Ramme og oppbygging En stabil, torsjonsstiv ramme, hvor aggregatene og betjeningselementene er sikkert montert, gir trucken meget god statisk sikkerhet. En kabin (5) som kan åpnes vidt letter stell og vedlikehold. Hydraulikkoljetanken er montert på høyre side, og drivstofftanken er integrert i rammen på motsatt side. Eksosrøret (8) er loddrett, frittstående plassert og høytragende, noe som forhindrer overføring av svingnings- og lydbølger samt at eksos trenger inn i førerplassen. Førerplass Førerplassen er lagret svingende, noe som demper svingninger og støy. De sklisikre trinnene og et håndtak ved kabinstolpen gjør det lett å stige inn i og ut av trucken. Føreren er beskyttet av kabinen (5). For kroppskorrekt sitteholdning kan førersetet og rattet innstilles vertikalt og horisontalt. Kjøre- og bremsepedal er plassert på samme måte som i en bil. Styring Styresylinderen på den hydrostatiske styringen er integrert i styreakselen (9) og aktiveres via et styreservostat. Styreakselen er plassert i et pendellager i rammen, slik at man oppnår godt feste til underlaget også på ujevne underlag. Hjul Alle hjulene befinner seg innenfor truckprofilen. Man kan velge mellom luftdekk og superelastiske dekk. Dieselmotor Stillegående vannavkjølte dieselmotorer med høy effekt ved lavt forbruk og svært ren forbrenning av drivstoffet under alle driftsbetingelser sørger for sotverdier under synslighetsgrensen. Et ekstra partikkelfilter (o) sørger for lave avgassverdier. Motor drivgass Stillegående vannavkjølte firetaktsmotorer med høy ytelse og lavt forbruk. Ottomotorer med svært lave restavgassverdier brukes. En ekstra treveiskatalysator (o) sørger for svært lave avgassverdier. Elektrisk anlegg 12-Volt-anlegg med veksestrømsdynamo. En startsperre forhindrer feilbetjening ved start. For dieselmotorene er det montert en hurtigforglødingsinnretning, drivgassmotorene har et elektronisk tenningssystem som sikrer en hurtig og problemfri motorstart. Motoren slås av med nøkkelbryteren. 17

17 Kraftoverføring Et halvautomatisk gir med giroljekjøler og dreiemomentomformer er flenset direkte på motoren. Den overfører kraften til drivakselen (12). Kjøring fremover og bakover samt nøytralstilling reguleres med kjøreretningsspaken på rattsøylen, med multifunksjonsspaken eller pedalstyring (o). Bremsing Lamellbremsen betjenes hydraulisk med bremsepedalen. Parkeringsbremsen slås på og av med parkeringsbrems-tasten i multifunksjonsdisplayet, og virker mekanisk på bremseskivene i kardangakselen. Hydraulikkanlegg Alle funksjoner skal aktiveres varsomt, proporsjonalt og synkront. Styringen av de hydrauliske funksjonene gjøres via en servohydraulisk controller. Styring via enkeltspak (SOLO-PILOT) eller multifunksjonsspak (MULTI-PILOT) er mulig. Mast To- eller tretrinns master, med friløftsfunksjon etter valg; smale mastrammeprofiler sørger for god sikt til gafler og påmontert utstyr. Gaffelbord og løfteramme går på smørbare støtteruller. Tilleggsutstyr: Det er mulighet for montering av mekanisk og hydraulisk tilleggsutstyr. 18

18 3 Tekniske data Alle tekniske angivelser tar utgangspunkt i en truck i standardutførelse. Alle verdier merket med *) kan variere avhengig av ulike utførelsesvarianter (f.eks. mast, førerhus, dekk etc.). Z Tekniske data i henhold til VDI Med forbehold om tekniske endringer og komplettering. 3.1 Ytelsesdata DFG Betegnelse Q Lastevne 1) kg C Lastens tyngdepunktavstand mm Kjørehastighet* med / uten last 22,4/22,5 22,4/22,6 22,4/22,5 22,4/22,6 km/t Løftehastighet med/uten last 0,50/0,60 0,40/0,60 0,40/0,60 0,40/0,60 m/s Senkehastighet med/ uten last 0,60/0,36 0,60/0,36 0,60/0,36 0,60/0,36 m/s Klatreevne 2) med / uten last 30,3/32,0 28,7/31,0 27,1/31,0 24,6/28,0 % Trekkraft med / uten last 49,5/49,5 49,5/49,5 49,5/49,5 49,5/49,5 kn Akselerasjon * med / uten last over 15 6,0/5,0 6,0/5,0 6,0/5,0 7,0/6,0 s m Arbeidstrykk for tilleggsutstyr bar Oljemengde for tilleggsutstyr l/min 1) ved loddrett stående mast. 2) De angitte verdiene angir maksimal klatreevne for å overvinne korte høydeforskjeller og ujevnheter i kjørebanen (kjørebanekanter). Bruk i stigninger på mer enn 15 % er forbudt. 19

19 DFG S80-S90 Betegnelse S80 S90 Q Lasteevne 1) kg C Lastens tyngdepunktavstand mm Kjørehastighet* med / uten last 22,3/22,6 22,3/22,6 km/t Løftehastighet med/uten last 0,40/0,60 0,40/0,60 m/s Senkehastighet med/ uten last 0,60/0,36 0,60/0,36 m/s Klatreevne 2) med / uten last 21,5/25,0 20,9/24,0 % Trekkraft med / uten last 49,5/49,5 52,9/52,9 kn Akselerasjon * med / uten last over 15 7,0/6,0 7,0/6,0 s m Arbeidstrykk for tilleggsutstyr bar Oljemengde for tilleggsutstyr l/min 1) ved loddrett stående mast. 2) De angitte verdiene angir maksimal klatreevne for å overvinne korte høydeforskjeller og ujevnheter i kjørebanen (kjørebanekanter). Bruk i stigninger på mer enn 15 % er forbudt. 20

20 TFG Betegnelse Q Bæreevne ( kg C Avstand til lastens tyngdepunkt mm Kjørehastighet* med / uten last 22,4/22,6 22,4/22,6 22,4/22,6 22,4/22,6 km/t Løftehastighet med/uten last 0,40/0,48 0,40/0,48 0,40/0,48 0,40/0,48 m/s Senkehastighet med/ uten last 0,60/0,48 0,60/0,36 0,60/0,36 0,60/0,36 m/s Klatreevne (2 med / uten last 27,5/30,0 27,5/30,0 26,5/30,0 23,0/27,0 % Trekkraft med / uten last 45,6/45,6 45,6/45,6 45,6/45,6 45,6/45,6 kn Akselerasjon * med / uten last over 15 6,0/5,0 6,0/5,0 6,0/5,0 7,0/6,0 s m Arbeidstrykk for tilleggsutstyr bar Oljemengde for tilleggsutstyr l/min 1) ved loddrett stående mast. 2) De angitte verdiene angir maksimal klatreevne for å overvinne korte høydeforskjeller og ujevnheter i kjørebanen (kjørebanekanter). Bruk i stigninger på mer enn 15 % er forbudt. 21

21 TFG S80-S90 Betegnelse S80 S90 Q Lasteevne kg C Avstand til lastens tyngdepunkt mm Kjørehastighet* med / uten last 22,4/22,6 22,4/22,6 km/t Løftehastighet med/uten last 0,40/0,48 0,40/0,48 m/s Senkehastighet med/ uten last 0,60/0,36 0,60/0,36 m/s Klatreevne* med / uten last 20,2/23,0 17,6/20,0 % Trekkraft med / uten last 45,6/45,6 45,6/45,6 kn Akselerasjon * med / uten last over 15 7,0/6,0 7,0/6,0 s m Arbeidstrykk for tilleggsutstyr bar Oljemengde for tilleggsutstyr l/min 1) ved loddrett stående mast. 2) De angitte verdiene angir maksimal klatreevne for å overvinne korte høydeforskjeller og ujevnheter i kjørebanen (kjørebanekanter). Bruk i stigninger på mer enn 15 % er forbudt. 22

22 3.2 Mål DFG Betegnelse a/2 Sikkerhetsavstand mm h 1 Høyde mast kjørt ned* mm h 3 Løft* mm h 4 Høyde mast kjørt opp* mm h 6 Høyde over vernetak* mm h 7 Setehøyde* mm h 10 Slepeboltens høyde mm Tilt mast frem* Tilt mast tilbake* l 1 Lengde inkl. gaffel * mm l 2 Lengde inkl mm gaffelrygg* b 1 Totalbredde* mm s/e/l Gaffelarmmål* 50/150/ 60/150/ 60/150/ 65/150/ mm m 1 Bakkeklaring med last mm under mast* m 2 Bakkeklaring midt mm mellom hjulavstand* Gaffelbord ISO 2328, 4 A 4 A 4 A 4 A mm klasse/type A, B b 3 Gaffelbordbredde mm Ast Arbeidsgangbredde mm ved paller 800 x 1200, lengderetning Ast Arbeidsgangbredde mm ved paller 1000 x 1200, tverretning Wa Snuradius mm b 13 Minste mm dreiepunktavstand x Lastavstand* mm c Lastens tyngdepunkt mm y Hjulavstand mm *) Die in der Tabelle angegebenen Daten entsprechen der Standardausführung. DFG S80-S90 Betegnelse S80 S90 a/2 Sikkerhetsavstand mm h 1 Høyde mast kjørt ned* mm 23

23 DFG S80-S90 Betegnelse S80 S90 h 3 Løft* mm h 4 Høyde mast kjørt opp* mm h 6 Høyde over vernetak* mm h 7 Setehøyde* mm h 10 Slepeboltens høyde mm Tilt mast frem* 6 6 Tilt mast tilbake* 9 9 l 1 Lengde inkl. gaffel * mm l 2 Lengde inkl mm gaffelrygg* b 1 Totalbredde* mm s/e/l Gaffelarmmål* 70/180/ 1800 m 1 Bakkeklaring med last under mast* m 2 Bakkeklaring midt mellom hjulavstand* Gaffelbord ISO 2328, klasse/type A, B 70/180/ 1800 *) Die in der Tabelle angegebenen Daten entsprechen der Standardausführung. mm mm mm 4 A 4 A mm b 3 Gaffelbordbredde mm Ast Arbeidsgangbredde mm ved paller 800 x 1200, lengderetning Ast Arbeidsgangbredde mm ved paller 1000 x 1200, tverretning Wa Snuradius mm b 13 Minste mm dreiepunktavstand x Lastavstand* mm c Lastens tyngdepunkt mm y Hjulavstand mm TFG Betegnelse a/2 Sikkerhetsavstand mm h 1 Høyde mast kjørt ned* mm h 3 Løft* mm h 4 Høyde mast kjørt opp* mm h 6 Høyde over vernetak* mm h 7 Setehøyde* mm h 10 Slepeboltens høyde mm 24

24 TFG Betegnelse Tilt mast frem* Tilt mast tilbake* l 1 Lengde inkl. gaffel * mm l 2 Lengde inkl mm gaffelrygg* b 1 Totalbredde* mm s/e/l Gaffelarmmål* 50/150/ 1200 m 1 Bakkeklaring med last under mast* m 2 Bakkeklaring midt mellom hjulavstand* Gaffelbord ISO 2328, klasse/type A, B 60/150/ /150/ /150/ 1200 *) Die in der Tabelle angegebenen Daten entsprechen der Standardausführung. mm mm mm 4 A 4 A 4 A 4 A mm b 3 Gaffelbordbredde mm Ast Arbeidsgangbredde mm ved paller 800 x 1200, lengderetning Ast Arbeidsgangbredde mm ved paller 1000 x 1200, tverretning Wa Snuradius mm b 13 Minste mm dreiepunktavstand x Lastavstand* mm c Lastens tyngdepunkt mm y Hjulavstand mm TFG S80-S90 Betegnelse S80 S90 a/2 Sikkerhetsavstand mm h 1 Høyde mast kjørt ned* mm h 3 Løft* mm h 4 Høyde mast kjørt opp* mm h 6 Høyde over vernetak* mm h 7 Setehøyde* mm h 10 Slepeboltens høyde mm Tilt mast frem* 6 6 Tilt mast tilbake* 9 9 l 1 Lengde inkl. gaffel * mm l 2 Lengde inkl. gaffelrygg* mm 25

25 TFG S80-S90 Betegnelse S80 S90 b 1 Totalbredde* mm s/e/l Gaffelarmmål* 70/180/ 70/180/ mm m 1 Bakkeklaring med last mm under mast* m 2 Bakkeklaring midt mm mellom hjulavstand* Gaffelbord ISO 2328, 4 A 4 A mm klasse/type A, B b 3 Gaffelbordbredde mm Ast Arbeidsgangbredde mm ved paller 800 x 1200, lengderetning Ast Arbeidsgangbredde mm ved paller 1000 x 1200, tverretning Wa Snuradius mm b 13 Minste mm dreiepunktavstand x Lastavstand* mm c Lastens tyngdepunkt mm y Hjulavstand mm *) Die in der Tabelle angegebenen Daten entsprechen der Standardausführung. 26

26 27

27 3.3 Vekt Z Alle angivelser i kg. DFG Egenvekt* Aksellast uten last for- / 5500/ / / /6500 bakaksel* Aksellast med last for- / bakaksel* 14900/ / / /2500 *) Die in der Tabelle angegebenen Daten entsprechen der Standardausführung. DFG S80-S90 S80 S90 Egenvekt* Aksellast uten last for- / 7400/ /7300 bakaksel* Aksellast med last for- / bakaksel* 20400/ /2000 *) Die in der Tabelle angegebenen Daten entsprechen der Standardausführung. TFG Egenvekt* Aksellast uten last for- / 5610/ / / /7000 bakaksel* Aksellast med last for- / bakaksel* 14810/ / / /2500 *) Die in der Tabelle angegebenen Daten entsprechen der Standardausführung. TFG S80-S90 S80 S90 Egenvekt* Aksellast uten last for- / 7000/ /7800 bakaksel* Aksellast med last for- / bakaksel* 20100/ /2000 *) Die in der Tabelle angegebenen Daten entsprechen der Standardausführung. 28

28 3.4 Mastuførelser Z Alle angivelser i mm DFG/TFG VDI 3596 Betegnelse ZT ZZ DZ Løft h 3 Friløft h 2 Spesielutførelser er ikke oppført i denne oversikten. Masttabell Totalhøyde, mast kjørt Totalhøyde ned h 1 kjørt ut h 4 660/ /

29 DFG/TFG 690-S90 VDI 3596 Betegnelse ZT ZZ DZ Løft h 3 Friløft h 2 Spesielutførelser er ikke oppført i denne oversikten. Masttabell Totalhøyde, mast kjørt Totalhøyde ned h 1 kjørt ut h S80 S S80 S

30 3.5 Dekk HENVISNING Ved bytte av de fabrikkmonterte dekkene/hjulene skal bare originale reservedeler eller dekk som er godkjent av produsenten brukes, hvis ikke kan ikke produsentens spesifikasjoner overholdes. Henvend deg til produsentens kundetjeneste ved spørsmål. DFG/TFG Betegnelse Hjul foran Dekk bak DFG/TFG SE* 355/ / , ,25-15 Luft* 355/ PR 355/ PR 8, PR 8, PR Dekktrykk bar Tiltrekkingsmoment NM SE* 8, , , Luft* 8, PR 8, PR 8, PR PR Dekktrykk bar Tiltrekkingsmoment NM DFG/TFG S80-S90 Betegnelse Hjul foran Dekk bak DFG/TFG S80 S90 SE* Luft* PR PR Dekktrykk bar Tiltrekkingsmoment NM SE* Luft* PR PR Dekktrykk bar Tiltrekkingsmoment NM 290 DFG *) Typene som er oppgitt i tabellen motsvarer standardutførelsen. Avhengig av truckutrustning kan andre dekk være montert. 31

31 3.6 Motordata DFG Betegnelse DFG 660 DFG 670 DFG 680 Sylinder/slagvolum 4/4400 4/4400 4/4400 cm³ Nominelt turtall (ubelastet) min-1 Tomgangsturtall min-1 Motoreffekt kw Drivstofforbruk 60 VDI arbeidssyklus/t 7,9 8,3 8,7 l/t [kg/t] DFG 690-S90 Betegnelse DFG 690 DFG S80 DFG S90 Sylinder/slagvolum 4/4400 4/4400 6/6600 cm³ Nominelt turtall (ubelastet) min-1 Tomgangsturtall min-1 Motoreffekt kw Drivstofforbruk 60 VDI arbeidssyklus/t ,5 l/t [kg/t] TFG Betegnelse TFG 660 TFG 670 TFG 680 Sylinder/slagvolum 8/5700 8/5700 8/5700 cm³ Nominelt turtall (ubelastet) min-1 Tomgangsturtall min-1 Motoreffekt kw Drivstofforbruk 60 VDI arbeidssyklus/t 8,4 8,9 9,3 l/t [kg/t] TFG 690-S90 Betegnelse TFG 690 TFG S80 TFG S90 Sylinder/slagvolum 8/5700 8/5700 8/5700 cm³ Nominelt turtall (ubelastet) min-1 Tomgangsturtall min-1 Motoreffekt kw Drivstofforbruk 60 VDI arbeidssyklus/t 10,6 10,6 11,1 l/t [kg/t] 32

32 3.7 EN-standarder Z Z Kontinuerlig lydtrykknivå DFG , S80: 78 db (A)* DFG S90: 70 db (A)* TFG: 78 db(a)* *+/- 4 db(a) avhengig av maskinutrustning iht. EN i overensstemmelse med ISO Det kontinuerlige lydtrykknivået er en middelverdi i overensstemmelse med de anførte standardene og avspeiler lydtrykknivået under kjøring, ved løfting og under tomgang. Lydtrykknivået måles ved førerens ører. Vibrasjon iht. EN Den akselererende vibrasjonseksponeringen som kroppen utsettes for i førerplassen er ifølge de anførte standardene den lineært integrerte, veide akselerasjonen i vertikal retning. Vibrasjonsnivået måles under kjøring med konstant hastighet over sviller. Disse måledataene ble fastsatt en gang for alle for trucken, og må ikke forveksles med menneskelig vibrasjon i EU-direktiv "2002/44/ EG/Vibrasjoner". Produsenten tilbyr en spesiell tjeneste for måling av disse menneskelige vibrasjonene, (se "Måling av menneskelig vibrasjon" på side 199). Vibrasjon i hele kroppen Motortype Vibrasjon a wz Usikkerhet TFG 1,5 m/s 2 0,2 m/s 2 DFG S90 0,9 m/s 2 0,1 m/s 2 DFG , S80 0,7 m/s 2 0,2 m/s 2 Z Hånd-arm-vibrasjon Vibrasjon < 2,5 m/s 2 Den vibrasjonen som er karakteristisk for vibrasjon i kroppen kan ikke brukes til å avgjøre den faktiske vibrasjonsbelastningen under drift. Den avhenger av driftsbetingelsene (kjøreveienes tilstand, arbeidsmåter osv.), og bør derfor avgjøres på stedet. Det er absolutt nødvendig å avgjøre hånd-arm-vibrasjonene, selv om verdiene ikke på noen måte skulle type på risiko. 33

33 Z Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Produsenten bekrefter med dette at grenseverdiene for elektromagnetisk utstråling og strålingsstyrke samt kontrollen av utladingen av statisk elektrisitet i henhold til EN med inkorporerte normative henvisninger, er overholdt. Modifikasjon av elektriske eller elektroniske komponenter med tilhørende anordninger er kun tillatt etter skriftlig godkjennelse av produsenten. ADVARSEL! Forstyrrelse av medisinsk utstyr på grunn av ikke-ioniserende stråling Elektrisk utstyr på trucken som avgir ikke-ionisk stråling (f.eks. trådløs dataoverføring) kan forstyrre og føre til feilfunksjon på medisinsk utstyr (pacemakere, høreapparater etc.) hos brukeren. Det må avaklares med en lege eller med produsenten av det medisinske utstyret hvorvidt det kan brukes i nærheten av trucken. 34

34 3.8 Bruksbetingelser Z Omgivelsestemperatur Ved drift -20 til 40 C Ved gjentagende bruk ved ekstreme skiftninger i temperatur eller luftfuktighet, er det nødvendig med spesielt utstyr og spesiell tillatelse. 3.9 Elektriske krav Produsenten bekrefet overholdelse av kravene for konstruksjon og produksjon av det elektriske utstyret med tiltenkt bruk av trucken iht. EN 1175 "Sikkerhet for gaffeltrucker - elektriske krav". 35

35 H mm L 6 Q XXX XXX mm XXX L 6 Q kg XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 4 Plassering av merking og typeskilt Z Varsel- og anvisningsskilt som lasteevneskilt, festepunkter og typeskilt skal alltid være leselige, og må derfor skiftes ut etter behov

36 Pos. Betegnelse 15 Opphold på lasten er forbudt / Opphold under last er forbudt / Fare for klemskader ved mast i bevegelse 16 Advarsel ved velt; forbudt med passasjerer 17 Festepunkter for lasting med kran (o) 18 Følg instruksjonsboken! 19 Ta på sikkerhetsbeltet 20 Advarsel mot varme overflater 21 Drei eksosrøret bakover før kabinen vippes 22 Kjøring/tilt med løftet last forbudt 23 Sikkerhetskontrolloblat (o) 24 Festepunkter for jekk 25 Lasteevneskilt 26 Drivstoff 27 Typeskilt, truck 37

37 4.1 Typeskilt Z Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 28 Type 33 Byggeår 29 Serienummer 34 Avstand til lastens tyngdepunkt i mm 30 Nominell lasteevne i kg 31 Motoreffekt 31 Motoreffekt 36 Produsent 35 Egenvekt i kg 37 Produsentens logo 32 Ekstrautstyr Vennligst oppgi serienummeret (29) ved spørsmål om trucken eller ved bestilling av reservedeler. 38

38 4.2 Truckens lasteevneskilt FORSIKTIG! Fare for uhell ved bytte av gaffelarm Ved bytte til gafler som avviker fra utleveringstilstanden, endres bæreevnen. Ved bytte av gaffelarmer må et ekstra lasteevneskilt plasseres på trucken. Trucker som leveres uten gaffelarmer får et lasteevneskilt for standard gaffelarmer (lengde: 1150 mm). Lasteevneskiltet (25) angir truckens lasteevne Q (i kg) med masten i loddrett posisjon. Av tabellen fremgår truckens maksimale lasteevne med et gitt tyngdepunkt D (i mm) for lasten samt ønsket løftehøyde H (i mm). Truckens lasteevneskilt (25) viser til truckens lasteevne med de gaffelarmene den ble levert med. Eksempel på hvordan maksimal lasteevne fastsettes: Med en lasttyngdepunktavstand D på 700 mm og en maksimal løftehøyde h 3 på mm, er den maksimale lasteevnen Q kg Løftehøydebegrensning Pilsymbolene (38 og 39) på indre og ytre master viser føreren når grenseverdiene for de foreskrevne løftehøydene er nådd

39 4.3 Lasteevneskilt for påmontert utstyr Z Lasteevneskiltet for påmontert utstyr er plassert ved siden av lasteevneskiltet for trucken, og angir truckens lasteevne Q (i kg) i forbindelse med det respektive påmonterte utstyret. Serienummeret for det påmonterte utstyret som er oppgitt i lasteevneskiltet, må stemme overens med typeskiltet for det påmonterte utstyret. For last med et lasttyngdepunkt på over 600 mm oppover reduseres lasteevnen med forskjellen i det endrede tyngdepunktet. 4.4 Festepunkter for jekk Skiltet "Festepunkt for jekk" (24) viser punktene for oppjekking og oppbukking av trucken Tippsikkerhet Truckens tippsikkerhet er testet etter de nyeste tekniske metodene. Testen tar hensyn til dynamiske og statiske tippkrefter som kan oppstå ved tiltenkt bruk. Truckens tippsikkerhet blir blant annet påvirket av følgende faktorer: Hjul Mast Tilleggsutstyr Lasten som transporteres (størrelse, vekt, tyngdepunkt) ADVARSEL! Fare for ulykker ved tapt stabilitet En forandring av de oppførte komponentene fører til endring av tippsikkerheten. 40

40 C Transport og første gangs igangsetting 1 Transport Transport kan skje på én av to måter, avhengig av mastens totalhøyde og de lokale forutsetningene: Stående med montert mast (ved lav totalhøyde) Stående med demontert mast (ved høy totalhøyde), alle mekaniske tilkoblinger og alle hydraulikkledninger mellom basisenheten og masten er atskilt. 2 Laste opp trucken 2.1 Truckens tyngdepunkt ADVARSEL! Fare pga. endret tyngdepunkt Tyngepunktet kan variere avhengig av truckens utrustning (spesielt mastutførelsen). På master med lav høyde flytter tyngdepunktet seg mot motvekten. På master med stor høyde flytter tyngdepunktet seg mot midten av trucken. Bildet ved siden av angir det omtrentlige tyngdepunktet. 41

41 2.2 Laste trucken med kran FORSIKTIG! Masten kan skades Lasting med kran er bare beregnet for transport før første gangs igangsetting. Lastingen skal utføres av fagpersonell som har fått relevant opplæring i samsvar med anbefalingene i retningslinjene VDI 2700 og VDI 2703 FARE! Fare for ulykker ved at kranredskapet ryker Benytt bare kranredskap med tilstrekkelig løfteevne. Transportvekt = Truckens egenvekt (+ batterivekt på elektrotrucker). Masten må være tiltet helt tilbake. Kranredskapen på masten må ha en fri minimumslengde på 2 m. Løftestroppene for kranredskapen må være plassert på en slik måte at de ikke kommer i berøring med påmontert utstyr eller vernetaket når trucken løftes. Gå ikke under hengende last. Z Truckens egenvekt: (se "Typeskilt" på side 38). Laste trucken med kran Forutsetninger Trucken er trygt parkert, (se "Parker trucken forsvarlig" på side 100). 40 Fest løfteredskapen sikkert til festepunktene (40) og (41). Løft trucken og last den på. Sett trucken forsiktig ned og plasser den trygt, (se "Parker trucken forsvarlig" på side 100). Sikre trucken mot å rulle utilsiktet med kiler. Lasting med kran er avsluttet Lasting med en annen truck FARE! Fare for uhell ved at lasten kan falle ned Å laste opp trucken ved hjelp av en annen truck er forbudt! 42

42 3 Sikre trucken for transport ADVARSEL! Ukontrollerte bevegelser under transporten Ufagmessig sikring av trucken og masten under transport kan føre til alvorlige ulykker. Lastingen skal utføres av fagpersonell som har fått relevant opplæring i samsvar med anbefalingene i retningslinjene VDI 2700 og VDI Korrekt dimensjonering og praktiseringen av sikkerhetstiltak i forbindelse med lasting må fastsettes individuelt for hvert enkelt oppdrag. Ved transport på lastebil eller tilhenger må trucken surres fast på forskriftsmessig måte. Lasteplanet må ha fastsurringer og tregulv for å kunne feste sikringskilene. Sikre trucken mot utilsiktede bevegelser med kiler. Bruk bare lasterremmer eller spennremmer med tilstrekkelig nominell styrke. Sikring med mast Sikring uten mast Sikre trucken for transport Forutsetninger Plasser trucken trygt på lastebil eller tilhenger, (se "Parker trucken forsvarlig" på side 100). Nødvendig verktøy og materialer 2 spennstropper med spennmekanisme Sikringskiler, Surr fast trucken med spennstropp (43) på den øvre masttraversen (40) og på tilhengerkoblingen (41) eller over den fremre akseltraversen (42) og på tilhengerkoblingen (41). Stram spennstroppene (43) ved hjelp av en spennmekanisme. Trucken er sikret for transport. 43

43 4 Første igangsetting Sikkerhetsanvisninger for montering og igangsetting ADVARSEL! Fare for ulykker på grunn av feil montering Montering av trucken på stedet, igangsetting og instruksjon av føreren skal bare utføres av produsentens kundetjeneste, som er spesielt utdannet for disse oppgavene. Først når masten er forskriftsmessig montert kan hydraulikkledningene kobles til koplingspunktene på basismodellen. Først da kan trucken tas i bruk. Når det leveres flere trucker samtidig, skal det påses at de løfteanordninger, løftemaster og basismodeller som monteres sammen har identiske serienumre. Sette trucken i driftsklar stand etter levering eller etter transport Kontroller at utrustningen er komplett. Kontroller påfyllingsmengden av motorolje. Kontroller påfyllingsmengden av hydraulikkolje. Kontroller påfyllingsmengden av girolje (bare på trucker med hydrodynamisk drivaggregat). Kontroller bremsevæskenivået (bare på trucker med hydrodynamisk drivaggregat). Kontroller batteritilkoblingene Kontroller batteriets syrenivå (ikke på vedlikeholdsfrie batterier). Trucken kan nå tas i bruk, (se "Forberede trucken for drift" på side 84) 44

44 D Tanking av trucken 1 Generelt 1.1 Sikkerhetsbestemmelser for håndtering av diesel og flytende gass ADVARSEL! Fare for ulykker dersom trucken ikke sikres Trucken kan komme utilsiktet i bevegelse. Parker trucken trygt før tanking eller bytte av drivgassflaske, (se "Parker trucken forsvarlig" på side 100) ADVARSEL! Fare for ulykker på grunn av antenning Drivstoff og drivgass kan antenne. Ved håndtering av drivstoff og drivstoffgass er røyking, åpen ild eller andre tennkilder i nærheten av påfyllingsområdet strengt forbudt. Plasser synlige skilt som merker området. Oppbevaring av lettantennelige materialer i dette området er forbudt. Det må alltid finnes fungerende pulver-brannslukningsapparater lett tilgjengelig i påfyllingsområdet. Til bekjempelse av brann i flytende gass skal bare pulverapparater i brannklasse A, B og C brukes. Utette drivgassflasker skal bringes utendørs umiddelbart, merkes tydelig og meldes til leverandøren. Lagring og transport Utstyret som brukes til oppbevaring og transport av diesel og flytende gass må tilfredstille de forskriftsmessige kravene. Hvis det ikke finnes noen tilgjengelig tanksstasjon, må drivstoffet oppbevares og transporteres i godkjente beholdere. Innholdet må være tydelig merket på beholderen. 45

45 HENVISNING Miljøskader på grunn av drivstoff Sølt dieseldrivstoff skal bindes med egnede midler. Bundet dieseldrivstoff og drivstoffilter skal avfallshåndteres i henhold til gjeldende miljøbestemmelser. Personale for påfylling av drivstoff og bytte av drivstoffgassflaske Personer som som har til oppgave å tanke opp trucker eller bytte drivgassflasker er forpliktet til å tilegne seg de nødvendige kunnskapene og drivstoffenes egenskaper til å kunne utføre disse oppgavene uten fare. FORSIKTIG! Frostskader på grunn av flytende gass Flytende gass som kommer i kontakt med huden kan gi frostskader. Unngå direkte hudkontakt. Bruk hansker. Fylling av drivstoffgasstanker Drivstoffgasstanken blir værende tilkoblet trucken, og fylles opp på tankstasjonen for drivstoffgass. Ved tankingen må forskriftene fra produsenten av tankanlegget og drivstoffgasstanken samt lovmessige og lokale bestemmelser følges. HENVISNING Anvisninger for sikker drift av drivgassanlegg Alt vedlikeholds- og reparasjonsarbeid på drivgassanlegg og -tanker skal bare utføres av kvalifiserte fagfolk som er utdannet for arbeid på drivgassanlegg. Operatøren må følge lovmessige forskrifter, tekniske normer og forskrifter til forebygging av ulykker ved bruk av flytende gass. Føreren må før den daglige igangsettingen kontrollere at alle tilgjengelige bestanddeler av drivgassanlegget er i upåklagelig stand i henhold til de gjeldende forskriftene i de respektive land. Ved skader, korrosjon og slitasje på drivgassanleggets enkelte komponenter skal ikke trucken tas i bruk. 46

46 1.2 Overtrykksventil drivgassanlegg Trucker som drives på gass, er utstyrt med en overtrykksventil. Den befinner seg på bakdekselet ved siden av drivgassflasken. Dersom det oppstår en feil blir trykket i drivgassanlegget begrenset til en maksimumsverdi. Overtrykksventilen er utstyrt med et kunststoffdeksel (44). Når ventilen utløses, løsner kunststoffdekselet, og viser dermed tydelig og synlig at det foreligger en feil i drivgassanlegget. Trucken må i så fall ikke brukes videre. 44 Drivgassanlegget må kontrolleres av tilstrekkelig kvalifisert og utdannet personale. Brukeren må kontrollere at kunststoffdekselet er på plass hver gang før trucken skal benyttes. På modeller med tank for flytende gass befinner overtrykksventilen (46) seg i aggregatrommet, og er utstyrt med en slange (45) som leder bort drivgassen dersom overtrykksventilen åpner seg. Når ventilen utløses, løsner kunststoffdekselet, og viser dermed tydelig og synlig at det foreligger en feil i drivgassanlegget. Trucken må i så fall ikke brukes videre. Drivgassanlegget må kontrolleres av tilstrekkelig kvalifisert og utdannet personale Brukeren må kontrollere at kunststoffdekselet er på plass hver gang før trucken skal benyttes. 47

47 FARE! Fare på grunn av gasslekkasje. Ved defekte drivgasslanger kan flytende gass strømme ut utilsiktet. Bruk bare drivgassflasker med integrert ledningsbruddsikring. Drivgassflaskekoblingen er dessuten utstyrt med en ledningsbruddsikring som forhindrer utilsiktet utstrømming av gass i bedriften. Ved bytte skal bare en drivgassflaskekobling med integrert ledningsbruddsikring benyttes. 48

48 2 Påfylling av diesel FORSIKTIG! Luft i drivstoffsystemet kan føre til funksjonsfeil. Ikke kjør trucken til tanken er helt tom! 2.1 Tankforløp ADVARSEL! Fare på grunn av dieseldrivstoff Ved hudkontakt kan dieseldrivstoff føre til irritasjoner. Rengjør det berørte stedet umiddelbart. Ved kontakt med øynene må det skylles umiddelbart med rennende vann, før lege kontaktes. Bruk vernehansker ved arbeid med dieseldrivstoff. HENVISNING Tanking må bare utføres på steder som er beregnet for dette, og av personer med den nødvendige kompetansen for å utføre slikt arbeid. HENVISNING Maks. påfyllingsmengde: DFG = 125 l. Bruk bare dieseldrivstoff iht. DIN EN 590 eller DIN med et cetantall over Tanking på tankanlegget Parker trucken trygt før tanking, (se "Parker trucken forsvarlig" på side 100) Skru av tanklokket (47). Før tappekranen inn i den åpnede tankstussen. Fyll på drivstoff. Ikke overfyll tanken. Skru tanklokket (47) godt fast igjen etter påfyllingen. Tankprosessen er avsluttet

49 Drivstoffindikatoren (48) angir det aktuelle drivstoffnivået. 48 HENVISNING Ikke kjør trucken til tanken er helt tom! Luft i drivstoffsystemet kan føre til funksjonsfeil. 2.2 Tanking med drivstoffbeholdere Skru av tanklokket (47) og åpne drivstoffbeholderen. Monter utløpsrøret på drivstoffbeholderen. Før utløpsrøret inn i den åpnede tankstussen. Sørg for at drivstoffbeholderen og utløpsrøret er tett forbundet med hverandre. Ta drivstoffbeholderen forsiktig av og fyll på dieseldrivstoff langsomt. Ikke overfyll tanken. Skru tanklokket (47) godt fast igjen etter påfyllingen. Tankingen er avsluttet

50 3 Drivgassbeholder Z Det må bare brukes flytende gass iht. DIN eller sammenlignbare nasjonale forskrifter. 3.1 Drivgassflasker FARE! Eksplosjonsfare Bytte av drivstofflaske må bare utføres på steder som er beregnet for dette, og av personer med den nødvendige kompetansen for å utføre slikt arbeid. FORSIKTIG! Fare for ulykker på grunn av bruk av feilaktige drivgassflasker. Bruk bare godkjente gassflasker. Når flaskeholderen er i inngrep må drivgassflasken alltid ligge slik at slangekoblingen på sperreventilen vender loddrett nedover. Ved flasketyper fra andre land må de nasjonale forskriftene følges. Følg anvisninger og markeringer på drivgassflasken Drift med én drivgassflaske Bytte drivstoffgassflaske Parker trucken trygt før drivgassflasken byttes, (se "Parker trucken forsvarlig" på side 100) Skru stengeventilene (49) godt igjen. Start motoren og la den gå i nøytralstilling til drivgassystemet er tomt

51 Ta av drivgassflasken FORSIKTIG! 50 Koblingen er venstregjenget Gassflaskekonsollen løsnes med fingerskruen (50). Vipp ut konsolene (51) til anslag. Skru av overfallsmutteren (53). Ta av slangen (45) og skru ventilkappen på den tomme drivstoffgassflasken med en gang. Løsne spennlåsen med håndtaket (52). Ta drivgassflasken ut av holderen og sett den fra deg slik at den står trygt. 51 Sett inn ny drivgassflaske Sett drivgassflasken inn i holderen Rett opp slangetilkoblingen nedover. Stram spennlåsen med håndtaket (52). Skru av ventilhetten. Monter slangen (45) forskriftsmessig. Åpne sperreventilen (49) forsiktig. Kontroller tettheten i slangetilkoblingen med et skumdannende middel Bytte av drivgassflasker er avsluttet. 52

52 X28 S7 S8 S24 S12 S13 S15 S20 S26 S30 S4 S5 S6 XR Betjening av dobbelt flaskeanlegg og tank for flytende gass Ved omkobling av gasstilførselen må man væreoppmerksom på følgende: Tank A Tank B Bryteren (54) styrer frigivelsen av drivgassflaskene eller tanken for flytende gass. Sperreventilene (49) på begge drivgassflaskene åpnes ved å skru dem mot klokken. Drivgassflaske A eller B frigis ved å stille bryteren (54) i midtstilling (tank A) eller nedre stilling (tank B). Ved å stille bryteren (54) i øvre stilling, sperres begge drivgassflaskene og det åpnes for tanken for flytende gass. 49 S20 S26 S

53 3.2 Tank for flytende gass Påfyllingsventilen (55) befinner seg på venstre side av trucken. Tanking av etterfyllbare tanker for flytende gass FARE! Eksplosjonsfare Tanking må bare utføres på steder som er beregnet for dette, og av personer med den nødvendige kompetansen for å utføre slikt arbeid. 47 Z Z Forutsetninger Parker trucken forsvarlig ((se "Parker trucken forsvarlig" på side 100)). Følg forskriftene for tanking av flytende gass, som er plassert på gasspumpen. 55 Skru av tanklokket (47). Lås påfyllingsstussen på tankanlegget til påfyllingsventilen (55). Frigi for tanking på tankanlegget. Den innebygde fyllstoppventilen forhindrer overfylling av tanken. Etter tanking skal påfyllingsstussen på tankanlegget løsnes fra påfyllingsventilen (55). Skru på tanklokket (47). Påfyllingsnivået i tanken leses av på drivstoffindikatoren. 54

54 4 Drivstoffnivåindikator 4.1 Anviserenhet Nivåindikatoren (48) viser påfyllingsmengden i tanken

55 56

56 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken Førertillatelse Trucken må bare brukes av egnede personer som har fått relevant opplæring, som har vist sine ferdigheter i å kjøre og håndtere last overfor eieren/operatøren eller den han har delegert oppgaven til, og som uttrykkelig har fått i oppgave å kjøre trucken. Evt. må nasjonale forskrifter følges. Førerens rettigheter, plikter og forholdsregler Føreren må være opplyst om sine rettigheter og plikter, opplært i betjening av trucken og fortrolig med innholdet i denne instruksjonsboken. Brukeren må være gitt de nødvendige rettighetene. I dirft med gående fører må føreren bruke vernesko. Trucken må ikke brukes av uvedkommende Føreren er ansvarlig for trucken den tiden den er til vedkommendes disposisjon. Føreren plikter å forby uvedkommende å kjøre eller å betjene trucken. Ingen personer skal tas med eller løftes. Skader og mangler Skader og øvrige mangler på trucken eller det påmonterte utstyret skal straks meldes til oppsynspersonalet. Usikre trucker (f.eks. med slitte hjul eller defekte bremser) må ikke brukes før de er satt i forskriftsmessig stand. Reparasjoner Ingen reparasjoner eller forandringer på trucken må foretas uten utdannelse og uten førerens samtykke. Sikkerhetsinnretninger eller brytere må ikke deaktiveres eller justeres. 57

57 Fareområde ADVARSEL! Fare for uhell / skader i truckens fareområde Fareområdet er det området der personer settes i fare på grunn av truckens kjøreeller løftebevegelser, løfteutstyret (gafler eller påmontert utstyr) eller godset. Dette området omfatter også områder som kan treffes av lastegods eller arbeidsutstyr som faller ned. Uvedkommede må vises bort fra fareområdet. Gi varselstegn i god tid ved fare for personer. Dersom uvedkommende ikke forlater fareområdet til tross for at de blir bortvist, må trucken stanses umiddelbart. FARE! Fare for ulykker? Mens trucken er i drift må føreren oppholde seg i det beskyttede området av vernetaket. Sikkerhetsinnretninger og varselskilt Sikkerhetsinnretningene, varselskiltene ((se "Plassering av merking og typeskilt" på side 36)) og varselanvisningene som er beskrevet i denne bruksanvisningen skal følges. 58

DFG / TFG 540-550 DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550. Bruksanvisning 11.09 - 08.12

DFG / TFG 540-550 DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550. Bruksanvisning 11.09 - 08.12 DFG / TFG 540-550 11.09 - Bruksanvisning 51167697 08.12 N DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen

Detaljer

DFG/TFG 316s/320s 09.09 - Bruksanvisning. DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s 05.10. öjungheinrich

DFG/TFG 316s/320s 09.09 - Bruksanvisning. DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s 05.10. öjungheinrich DFG/TFG 316s/320s 09.09 - Bruksanvisning 51123200 05.10 N DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s öjungheinrich Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent

Detaljer

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - Bruksanvisning 51247125 04.13 N EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Detaljer

AMX 10. Bruksanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. Bruksanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - Bruksanvisning 50287449 12.14 AMX 10 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår AMX

Detaljer

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 EFG 535-550 10.09 - Bruksanvisning 51151568 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - Bruksanvisning 51151508 11.11 N EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet

Detaljer

DFG/TFG 316/320/425/430/435

DFG/TFG 316/320/425/430/435 DFG/TFG 316/320/425/430/435 08.07- Instruksjonsbok N 51077674 09.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen

Detaljer

EFG 110-115. Bruksanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Bruksanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Bruksanvisning 51151452 11.14 N EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

EFX 410 / 413. Bruksanvisning 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413

EFX 410 / 413. Bruksanvisning 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413 EFX 410 / 413 03.13 - Bruksanvisning 51298000 11.14 EFX 410 EFX 413 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Bruksanvisning 51121639 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type

Detaljer

ETM/V 214-325. Bruksanvisning 09.11 - 08.15

ETM/V 214-325. Bruksanvisning 09.11 - 08.15 ETM/V 214-325 09.11 - Bruksanvisning N 51198774 08.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ETM

Detaljer

ETX 513 / ETX 515. Bruksanvisning 03.11 - 11.14 ETX 513 ETX 515

ETX 513 / ETX 515. Bruksanvisning 03.11 - 11.14 ETX 513 ETX 515 ETX 513 / ETX 515 03.11 - Bruksanvisning 51190358 11.14 ETX 513 ETX 515 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

HC 110. Bruksanvisning 01.09 - 12.14 HC 110

HC 110. Bruksanvisning 01.09 - 12.14 HC 110 HC 110 01.09 - Bruksanvisning 51135783 12.14 HC 110 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår HC

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

DFG/TFG 425s / 435s. Instruksjonsbok 10.07- 51077942 01.09

DFG/TFG 425s / 435s. Instruksjonsbok 10.07- 51077942 01.09 DG/TG 425s / 435s 10.07- Instruksjonsbok N 51077942 01.09 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Sotpartikelfilter. Instruksjonsbok DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s

Sotpartikelfilter. Instruksjonsbok DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s Sotpartikelfilter 12.07 - Instruksjonsbok N 51102336 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2 Bruksanvisning Indeks 001 10987067 no /25.07.07 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

DFG/TFG 540-550. Bruksanvisning 07.08 - 51105335 09.08

DFG/TFG 540-550. Bruksanvisning 07.08 - 51105335 09.08 DG/TG 540-550 07.08 - Bruksanvisning N 51105335 09.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Bruksanvisning Wiresag SB

Bruksanvisning Wiresag SB Bruksanvisning Wiresag Indeks 001 Original bruksanvisning 10991524 no /25.07.2009 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare

Detaljer

DFG/TFG 425/430/435. Diesel- og gasstrucker med hydrodynamisk drivverk (2500/3000/3500 kg) Made in Germany: funksjonell, robust og pålitelig

DFG/TFG 425/430/435. Diesel- og gasstrucker med hydrodynamisk drivverk (2500/3000/3500 kg) Made in Germany: funksjonell, robust og pålitelig Made in Germany: funksjonell, robust og pålitelig Jungheinrich-drivaksel med vedlikeholdsfrie våte lamellbremser og elektrisk parkeringsbrems Utmerket sikt i alle retninger på grunn av optimal truck- og

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

DFG/TFG 316/320. Instruksjonsbok 04.06- 51011146 02.07

DFG/TFG 316/320. Instruksjonsbok 04.06- 51011146 02.07 DG/TG 316/320 04.06- Instruksjonsbok N 51011146 02.07 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

ESD 120K/120L. Bruksanvisning 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L

ESD 120K/120L. Bruksanvisning 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L ESD 120K/120L 01.05 - Bruksanvisning 50453652 12.14 N ESD 120K ESD 120L Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Rampekomfort 03.10 - Instruksjonsbok 51174566 03.10 N EMC 110 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instruksjonsbok 05.07 - N 51058561 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag WX-15

Bruksanvisning Veggsag WX-15 Bruksanvisning Indeks 004 10987076 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

EKS 110. Betriebsanleitung 08.09 - 08.09

EKS 110. Betriebsanleitung 08.09 - 08.09 EKS 110 08.09 - Betriebsanleitung N 51161911 08.09 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EKS 110

Detaljer

EFX 410/413. Instruksjonsbok 10.04- 52027316 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instruksjonsbok 10.04- 52027316 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instruksjonsbok N 52027316 03.10 EX 410 EX 413 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

ETV Q20/Q25. Bruksanvisning 04.13 - 06.15

ETV Q20/Q25. Bruksanvisning 04.13 - 06.15 ETV Q20/Q25 04.13 - Bruksanvisning N 51171587 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ETV Q20

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

DFG/TFG 425/430/435. Instruksjonsbok 07.04- 52025753 02.08

DFG/TFG 425/430/435. Instruksjonsbok 07.04- 52025753 02.08 DG/TG 425/430/435 07.04- Instruksjonsbok N 52025753 02.08 Tillegg: Bremseanlegg for kjøretøyer fra 09/2007 Gaffeltrucker i serien DG/TG 425-435 blir fra 09/2007 utstyrt med et nytt driftsbremseanlegg.

Detaljer

ETM/V 214-325. Instruksjonsbok 10.04 - 50441307 03.12

ETM/V 214-325. Instruksjonsbok 10.04 - 50441307 03.12 ETM/V 214-325 10.04 - Instruksjonsbok N 50441307 03.12 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ETM

Detaljer

ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14

ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14 ECE 220-225 HP/LJ 01.09 - Bruksanvisning 51122088 11.14 N ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ ECE L J Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

EJC B14 / B16. Bruksanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16

EJC B14 / B16. Bruksanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16 EJC B14 / B16 09.05 - Bruksanvisning 50470438 03.11 EJC B14 EJC B16 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

EKX 410. Bruksanvisning 01.10 - 51166887 03.10

EKX 410. Bruksanvisning 01.10 - 51166887 03.10 EKX 410 01.10 - Bruksanvisning N 51166887 03.10 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EKX 410

Detaljer

EME 114. Bruksanvisning 06.14 - 12.14 EME 114

EME 114. Bruksanvisning 06.14 - 12.14 EME 114 EME 114 06.14 - Bruksanvisning 51126166 12.14 N EME 114 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EME

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO Fransgård Håndbok NO Tømmerklo SK -950 SK -1400 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjergvej 132, Fredbjerg DK - 9640 FARSØ Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

ETV C16/C20. Instruksjonsbok 06.08 - 51069891 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Instruksjonsbok 06.08 - 51069891 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Instruksjonsbok 51069891 07.12 N ETV C16 ETV C20 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

1140 Basic Line. Tekniske spesifikasjoner. Motordata. Motortype 403 D-11 Sylinder 3. Kjølemiddeltype Elektrisk anlegg Driftsspenning

1140 Basic Line. Tekniske spesifikasjoner. Motordata. Motortype 403 D-11 Sylinder 3. Kjølemiddeltype Elektrisk anlegg Driftsspenning Tekniske spesifikasjoner Motordata Motorprodusent Perkins Motortype 403 D-11 Sylinder 3 Motoreffekt (maks) 17,9 ( 24 ) kw (hk) ved maks turtall 2800 o/min Slagvolum 1131 cm³ Kjølemiddeltype Vann Elektrisk

Detaljer

BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2

BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 1. Brukergrupper Oppgaver Bruker Betjening Visuell kontroll Fagpersonale BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montering, demontering, reparasjon, vedlikehold Testing

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

EHL 65 E 461 885_001 Bedienungsanleitung Hobel 4-6 Operating Instructions Planer 7-8 Mode d emploi Rabot 9-11 Instrucciones de servicio Cepillo 12-14 Istruzioni d uso Pialetto 15-17 Gebruiksaanwijzing

Detaljer

ESC 316/316z. Bruksanvisning 06.13 - 11.14. ESC 316 ESC 316z

ESC 316/316z. Bruksanvisning 06.13 - 11.14. ESC 316 ESC 316z ESC 316/316z 06.13 - Bruksanvisning 51314833 11.14 N ESC 316 ESC 316z Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

EFG 213-320. Instruksjonsbok 06.08- 51100008 07.11

EFG 213-320. Instruksjonsbok 06.08- 51100008 07.11 EFG 213-320 06.08- Instruksjonsbok N 51100008 07.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EFG

Detaljer

DFG/TFG 316/320. Diesel- og gasstrucker med hydrodynamisk drivverk (1600/2000 kg) Made in Germany: funksjonell, robust og pålitelig

DFG/TFG 316/320. Diesel- og gasstrucker med hydrodynamisk drivverk (1600/2000 kg) Made in Germany: funksjonell, robust og pålitelig Made in Germany: funksjonell, robust og pålitelig Jungheinrich-drivaksel med vedlikeholdsfrie våte lamellbremser og elektrisk parkeringsbrems Utmerket sikt i alle retninger på grunn av optimal truck- og

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

1880 Hoftrac. Tekniske data. Motordata. Elektrisk motor Standard batteri Valgfritt batteri. 1880 FSD 1880 hytte

1880 Hoftrac. Tekniske data. Motordata. Elektrisk motor Standard batteri Valgfritt batteri. 1880 FSD 1880 hytte Tekniske data 1880 FSD 1880 hytte Motordata Produsent Perkins Perkins Motortype 404D-22 404D-22 Sylindre 4 4 Effekt (maks.) kw (HP) 36,3 (50*) 36,3 (50*) ved (maks.) o/min 2.800 2.800 Slagvolum cm³ 2.216

Detaljer

ERE 120. Bruksanvisning 05.08 - 02.11

ERE 120. Bruksanvisning 05.08 - 02.11 ERE 120 05.08 - Bruksanvisning N 51093154 02.11 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ERE 120 Videre

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog Stokkstativ ST1910 7630 Åsen, Norway Tlf: +47 74 01 59 00 Fax: +47 74 01 59 10 Foretaksnr: NO 980.400.212.mva www.duun.no Instruksjonsbok og delekatalog 1 Garantibestemmelser Duun ST1910 er garantert for

Detaljer

ESD 220. Bruksanvisning 06.10 - 12.14 ESD 220

ESD 220. Bruksanvisning 06.10 - 12.14 ESD 220 ESD 220 06.10 - Bruksanvisning 51299955 12.14 ESD 220 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ESD

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012 COMBISAFE 83300_012 BRUKERVEILEDNING Innhold Innhold GENERELT... 3 SIKKERHETSANVISNINGER... 4 Generell informasjon... 4 Kontroller alltid produktene og utstyret før bruk... 4 Ikke bland produkter... 4

Detaljer

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995 Bruksanvisning Tas vare på for fremtidige behov Dekkebordsvogn DF og Stableramme DF Fra produksjonsår 1995 Stapleramme DF Art.nr. 586079 Typeskilt DOKA INDUSTRIE, A-3300 AMSTETTEN Benevnelse: Dekkebordsvogn

Detaljer

ERE 225. Bruksanvisning 10.07 - 11.14

ERE 225. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 ERE 225 10.07 - Bruksanvisning N 51085023 11.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ERE 225 Videre

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Bruksanvisning 51040414 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 N N 4 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

EJC 110 / 112. Bruksanvisning 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. Bruksanvisning 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - Bruksanvisning 51080478 02.11 EJC 110 EJC 112 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Brukermanual. Meiselhammer H92

Brukermanual. Meiselhammer H92 Brukermanual Meiselhammer H92 ! Denne brosjyren inneholder instruksjoner som er viktige for betjening og vedlikehold av utstyret, og må leses før maskinen startes. Dette for å unngå ulykker og skader for

Detaljer

1160 ehoftrac Hoftrac

1160 ehoftrac Hoftrac 1160 ehoftrac Hoftrac Tekniske data Elektrisk motor Drivmotor, klasse S2 (60 minutter) Løftemotor, klasse S3 (15%) 6,5 kw 9 kw Standard batteri Batterispenning Kapasitet K5 Batterivekt Ladetid 48 V 240

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID Instruksjonshefte NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID FRITIDSHENGERE PROFFHENGERE BIL/MASKINHENGERE BÅTHENGERE SKAPHENGERE SPESIALHENGERE - tilhenger av norsk kvalitet INNHOLD

Detaljer

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Instruksjonsbok N 51105433 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO V-4000 V Vinsj

Fransgård. Bruksanvisning NO V-4000 V Vinsj Fransgård Bruksanvisning NO Vinsj V-4000 V-6500 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter { STIHL AP 100, 200, 300 Sikkerhetsforskrifter norsk Innholdsfortegnelse Oversettelse av den originale bruksanvisningen Trykt på klorfritt bleket papir. Trykkfargene inneholder planteolje, papiret kan

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

Bruks-, vedlikeholds- og delemanual LH-YII-serien Jekketaljer

Bruks-, vedlikeholds- og delemanual LH-YII-serien Jekketaljer Bruks-, vedlikeholds- og delemanual LH-YII-serien Jekketaljer Maksimumkapasitet: 250 kg Maksimumskapasitet: 500 kg Maksimumskapasitet: 750 kg Maksimumskapasitet: 1500 kg ADVARSEL VIKTIG Denne håndboken

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

PERI. CE LØFTEGAFFFEL 1,75 T/8,0 m Art. nr. 103212 BRUKERVEILEDNING. Innhold. Brukerveiledning Oversikt. Bruk etter hensikten

PERI. CE LØFTEGAFFFEL 1,75 T/8,0 m Art. nr. 103212 BRUKERVEILEDNING. Innhold. Brukerveiledning Oversikt. Bruk etter hensikten PERI CE LØFTEGAFFFEL 1,75 T/8,0 m Art. nr. 103212 BRUKERVEILEDNING Innhold A A1 A2 A3 A4 A5 B B1 B2 Brukerveiledning Oversikt Sikkerhetshenvisninger Bruk etter hensikten Bruk Typeskilt, godkjenning Lagring

Detaljer

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 1 Monteringsanvisning TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no

Detaljer

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 02.04 - Bruksanvisning 50434892 03.11 N ERC 214 ERC 216 ERC Z12 ERC 212 ERC Z14 ERC Z16 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller

Detaljer

TK105 Instruksjonsbok

TK105 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no TK105 Instruksjonsbok Serienummer: f.o.m. 140001 Vi gratulerer med kjøpet av Duun TK105 tømmerklo. Produktet har det tetteste forhandlernettverket for landbruksmaskiner

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

EJE C20. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 EJE C20

EJE C20. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 EJE C20 EJE C20 10.07 - Bruksanvisning 51040478 11.14 EJE C20 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EJE

Detaljer

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg 10000 kg Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg 10000 kg Bruksanvisning Carl Stahl AS Postboks 314 Nesttun Telefon: +47 55 92 63

Detaljer