HC 110. Instruksjonsbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HC 110. Instruksjonsbok 12.05 - 51109752 07.08"

Transkript

1 HC Instruksjonsbok N

2 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres på en kortfattet og oversiktlig måte. Kapitlene er sortert alfabetisk. Hvert kapittel begynner med side 1. Sidemerkingen består av kapittelbokstaven etterfulgt av sidenummeret. Eksempel: side B 2 er den andre siden i kapittel B. I denne instruksjonsboken dokumenteres ulike truckvarianter. Ved betjening og vedlikeholdsarbeid må man forsikre seg om at man refererer til beskrivelsen som gjelder den aktuelle trucktypen. F M Z t o Sikkerhetsanvisninger og viktige forklaringer er merket med følgende piktogrammer: Angir sikkerhetsanvisninger som må overholdes for å unngå personskader. Angir anvisninger som må overholdes for å unngå materielle skader. Angir anvisninger og forklaringer. Angir standardutstyr. Angir tilleggsutstyr. Våre maskiner utvikles stadig videre. Vis forståelse for at vi forbeholder oss retten til endringer i form, utstyr og teknikk. Ut fra innholdet i denne bruksanvisningen må det derfor ikke stilles krav til bestemte egenskaper for maskinen. Opphavsrett Opphavsretten til denne instruksjonsboken tilhører JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - TYSKLAND Telefon: +49 (0) 40/ N

3 0108.N

4 Innholdsfortegnelse A B Korrekt bruk Trallebeskrivelse 1 Anvendelse... B 1 2 Komponenter... B Truck... B 3 3 Tekniske data - standardutførelse... B Spesifikasjoner for ytelse, standardtralle... B Dimensjoner... B EN-standarder... B Bruksbetingelser... B 6 4 Plassering av merking og typeskilt... B Typeskilt, truck... B Lasteevne... B 9 C Transport og første gangs idriftsetting 1 Lasting med kran... C 1 2 Sikre trallen for transport... C 2 3 Første gangs idriftsetting... C 2 D Batteri - vedlikeholde, lade, skifte 1 Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syrebatterier... D 1 2 Batterityper... D 2 3 Lade batteri med integrert ladeapparat... D 2 4 Demontere og installere batteri... D 4 5 Batteriindikering... D Indikator for ladetilstand... D Batteriutladingsindikator... D 5 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trallen... E 1 2 Beskrivelse av betjenings- og displayelementer... E 2 3 Ta trucken i bruk... E 4 4 Arbeide med kjøretøjet... E Sikkerhetsregler for kjøring... E Kjøre, styre, bremse... E Løfte og sette av last... E Trygg parkering av trallen... E Feilretting... E N I 1

5 F Vedlikehold av trallen 1 Driftssikkerhet og miljøvern... F 1 2 Sikkerhetsforskrifter for vedlikehold... F 1 3 Vedlikehold og inspeksjon... F 3 4 Service-sjekkliste... F 4 5 Smøreskjema... F Oljer og smøremidler... F 6 6 Vedlikeholdsanvisninger... F Forberede trucken for service og vedlikehold... F Kontrollere de elektriske sikringene... F Ny idriftsetting... F 9 7 Sette trallen ut av drift... F Forholdsregler før driftspausen... F Forholdsregler under driftspausen... F Forholdsregler ved avsluttet driftspause... F 10 8 Sikkerhetskontroll etter en viss brukstid og etter uvanlige hendelser... F 10 9 Sette trucken endelig ut av drift, kondemnering... F N I 2

6 A Z Korrekt bruk Retningslinjer for korrekt og forskriftsmessig bruk av industritrallerg (utgitt av Verband Deutscher Maschinen- und Anlagebau e.v.) inngår i maskinleveransen. Disse retningslinjene utgjør en del av denne instruksjonsboken, og skal følges. Nasjonale forskrifter har uinnskrenket gyldighet. Trallen som beskrives i denne instruksjonsboken er en industritraller som egner seg til løfting og transport av last. Trallen må benyttes, betjenes og vedlikeholdes i henhold til veiledningene i instruksjonsboken. Bruk av trallen på annen måte er ikke korrekt bruk, og innebærer fare for personskade, skader på trallen eller materielle skader. Fremfor alt må man unngå overbelastning som følge av for tung last eller last som ikke er jevnt fordelt. Spesifikasjonene for maksimal lasteevne som er angitt på maskinens typeskilt eller lastdiagram, skal overholdes. Trallen må ikke brukes i omgivelser med fare for brann eller eksplosjon, i omgivelser som kan forårsake korrosjon eller der den utsettes for mye støv. M Operatørens plikter: I denne instruksjonsboken defineres eieren/operatøren som enhver fysisk eller juridisk person som selv bruker trallen eller som har gitt noen i oppdrag å bruke den. I spesielle tilfeller (f.eks. ved leasing, utleie) er eieren/ operatøren den personen som er pålagt driftsansvaret i henhold til gjeldende kontrakt mellom eier og bruker av jekketrallen. Eieren/operaten skal forsikre seg om at trallen kun benyttes på korrekt me og at enhver fare for operatens eller tredjepersons liv og helse unng. Dessuten skal forskrifter til forebygging av ulykker, øvrige sikkerhetstekniske normer samt retningslinjer for drift, vedlikehold og reparasjon overholdes. Operatøren skal forsikre seg om at alle brukere har lest og forstått denne instruksjonsboken. Dersom veiledningene i denne instruksjonsboken ikke følges, medfører det at garantidekningen bortfaller. Tilsvarende gjelder også dersom kunden og/eller tredjeperson har utført ikke-forskriftsmessig arbeid på gjenstanden uten samtykke fra produsentens kundeserviceavdeling. Montering av tilbehørsutstyr: Montering eller innbygging av tilleggsanordninger som innvirker på eller som supplerer trallens funksjoner, er kun tillatt hvis produsenten har gitt sin skriftlige godkjennelse. Eventuelt skal det innhentes en godkjennelse fra de lokale myndigheter. En tillatelse fra myndighetene erstatter imidlertid ikke produsentens godkjennelse. A 1

7 A 2

8 B Trallebeskrivelse 1 Anvendelse Kjøretøyet er beregnet for bruk på flatt gulv for transport av gods. Trallen kan lte paller med en lasteflate eller rullevogner. Lasteevnen framgår av lasteevneskiltet Q max. Kjøretøytype, lasteevne og motoreffekt: Type Nominell lasteevne Motoreffekt HC kg 1,6 kw B 1

9 2 Komponenter Pos. Betegnelse 1 t Mast 2 t Betjeningskonsoll 3 t Lastegaffel 4 t Gaffelhjul 5 t Batteriladestøpsel 230 VAC (integrert batterilader) 6 t Frontdeksel 7 t Overrullingsvern 8 t Styrehjul 9 t Parkeringsbrems 10 t Bremsepedal (parkeringsbrems) 11 t Styrestang 12 t Batteristøpsel (nødstopp) 1) 13 t Skyvehåndtak t = Standardutstyr o = Tilleggsutstyr M 1) Trallen må ikke settes i drift uten nødstopplugg (se side C 2). B 2

10 2.1 Truck Karosseri: HC er en tralle med 4 hjul, med to ratt (8) og to mastruller (9). Dekslet er lett å åpne, noe som gjør det lett å komme til aggregatene. Betjeningselementene er montert på dekslet. Sikkerhetsanordninger: Overrullingsvernet (7) beskytter førerens føtter. Betjenings- og visningsinstrumenter: Betjeningselementene Heve og Senke er montert på dekslet. Trallen er utstyrt med en batteriutladingsindikator. Servo: Det styres med styrestangen (11) i et svingeområde på ca. 90 til begge sider. Bremseanlegg: Under styrestangen (11) er det montert en parkeringsbrems (9), som betjenes via en bremsepedal (10). Hydraulisk anlegg: Funksjonene heve og senke utløses med betjeningsknappene Heve og Senke. Ved å slå på funksjonen Heve, starter pumpeaggregatet. Hydraulikkoljen pumpes da ut av oljetanken og inn i sylinderen. Lastegaffelen (3) heves. Elektrisk anlegg: 12-Volt-anlegg. B 3

11 3 Tekniske data - standardutførelse Z Spesifikasjoner av tekniske data iht. VDI Med forbehold om tekniske endringer 3.1 Spesifikasjoner for ytelse, standardtralle Betegnelse HC Q Nominell lasteevne 1000 kg C Avstand til lastens tyngdepunkt 600 mm Løftehastighet heving med/uten last 8 / 10 cm/s Løftehastighet senking med/uten last 27 / 15 cm/s 3.2 Dimensjoner F Betegnelse Løftehøyde HC HC HC h 1 Totalhøyde mm h 3 Løftehøyde mm h 4 Masthøyde mast kjørt opp mm h 13 Senket høyde mm y Hjulavstand mm s/e/l Gaffelarmmål 21/170/ /170/ /170/1070 mm l 1 Totallengde mm l 2 Lengde inkl. gaffelrygg mm b 1 Trallens bredde mm b 5 Utvendig gaffelavstand mm b 11 Sporvidde, bak mm Ast Arbeidsbredde 800x1200 tverretning mm Ast Arbeidsbredde 800x1200 lengderetning mm Kjøremotor, effekt ved ved s 3 10 % 1,6 1,6 1,6 kw Batterispenning, nominell kapasitet k 5 12/70 12/100 12/100 V/Ah Batteriets vekt kg Batteristørrelsen for dobbelmast må overholdes, siden batterivekten brukes som motvekt i trallen! B 4

12 B 5

13 3.3 EN-standarder Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Z Produsenten bekrefter med dette at grenseverdiene for elektromagnetisk utstråling og strålingsstyrke samt kontrollen av utladingen av statisk elektrisitet i henhold til EN med inkorporerte normative henvisninger, er overholdt. Modifikasjon av elektriske eller elektroniske komponenter med tilhørende anordninger er kun tillatt etter skriftlig godkjennelse av produsenten. 3.4 Bruksbetingelser Z Omgivelsestemperatur - ved drift -5 C til 40 C Ved gjentagende bruk i temperaturer under -5 C til -25 C eller i kjølerom, hhv. ved ekstreme skiftninger i temperatur eller luftfuktighet, er det nødvendig med spesielt utstyr og spesiell tillatelse. B 6

14 4 Plassering av merking og typeskilt Pos. Betegnelse 14 Festepunkt for lasting med kran 15 Forbudsskilt Ikke før noen kroppsdeler gjennom masten 16 Forbudsskilt Ikke gå under last 17 Typeskilt, truck 18 Serienummer 19 Restbæreevne 20 Lasteevne B 7

15 4.1 Typeskilt, truck Pos. Betegnelse 21 Type 22 Byggeår 23 Serienr. 24 Egenvekt i kg 25 Produsent 26 Nominell lasteevne i kg 27 Tilleggsutstyr Z Vennligst referer til serienummeret (23) ved spørsmål vedrørende kjøretøyet eller ved bestilling av reservedeler. B 8

16 4.2 Lasteevne F Verdiene for lasteevnen relatert til løftehøyden og lastens tyngdepunkt fremgår av lasteevneskiltet (28) på kjøretøyet. Avhengig av hvilken mast som er innebygd, er kjøretøyet utstyrt med en av følgende lasteevneskilt (28, 29): (illustrasjonene er kun som eksempel) 28 Lasteevneskiltet (28) ved siden av angir lasteevnen (Q i kg) ved ulike tyngdepunkt (D i mm) i et diagram. 29 Det nedre skiltet (29) angir i tabellform lasteevnen (Q i kg) avhengig av avstanden til lastens tyngdepunkt (D i mm) samt løftehøyden (H i mm). Hmm Qkg Dmm B 9

17 B 10

18 C Transport og første gangs idriftsetting 1 Lasting med kran F Z Det må kun brukes løfteutstyr med tilstrekkelig løfteevne (transportvekt, se trallens typeskilt). For lasting av kjøretøyet med bruk av løfteredskap finnes det festepunkter (1) på masten. M Parker trallen forsvarlig (se kapittel E). Gjør fast løfteredskapen i festepunktene (1). Løfteredskapen festes til festepunktene slik at det ikke er noen risiko for at trallen kan forskyves! Festeanordningene for løfteredskapen må være anbrakt på en slik måte at de ikke kommer i berøring med noen komponenter når trallen løftes. 1 C 1

19 2 Sikre trallen for transport F Ved transport på lastebil eller tilhenger må trallen surres fast på forskriftsmessig me. Lastebilen eller tilhengeren skal være utstyrt med forankringsringer. M Til festing av trallen må det festes en lasterem på festepunktene (2) og på skyvehåndtakene (3) og festes til forankringsringene. Stram lasteremmen ved hjelp av en spennmekanisme. Lastingen skal utføres av fagpersonell som har fått relevant opplæring i samsvar med anbefalingene i retningslinjene VDI 2700 og VDI 2703 utgitt av Verein Deutsche Ingenieure. Korrekt dimensjonering og praktiseringen av sikkerhetstiltak i forbindelse med lasting må fastsettes individuelt for hvert enkelt oppdrag Første gangs idriftsetting F For å bryte strømtilførselen umiddelbart i nødssituasjoner, må batteristøpslet være tilkoblet til nødstoppluggen på trallen. Trallen må ikke settes i drift uten nødstopplugg. For å klargjøre trallen etter leveringen eller etter en transport, skal følgende prosedyrer gjennomføres: Z Kontroller at utrustningen er komplett og i feilfri stand. Monter om nødvendig batteriet, sørg for at batterikabelen ikke skades (se kapittel D). Lad opp batteriet (se kapittel D). Sett kjøretøyet i drift på forskriftsmessig måte (se kapittel E). Når trallen er parkert kan hjulenes slitebane trykkes flate. Disse flate partiene forsvinner igjen etter en kort kjøretid. C 2

20 D Batteri - vedlikeholde, lade, skifte 1 Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syrebatterier Innen det utføres noe arbeid på batteriene må trucken være forsvarlig parkert (se kapittel E). Servicepersonell: Opplading, vedlikehold og utskifting av batterier må kun utføres av personell med adekvat utdannelse. Når slikt arbeid utføres skal anvisningene i denne instruksjonsboken samt instruksene fra produsentene av batteriet og batteriladestasjonen følges. Brannforebyggende forholdsregler: Ved håndtering av batterier er røyking og all bruk av åpen ild forbudt. Det må ikke befinne seg brennbare materialer eller installasjoner som kan generere gnister innenfor en radius på minst 2 m rundt en parkert truck som står til lading. Rommet må være godt ventilert. Brannslokkingsutstyr må være for hånden. Vedlikehold av batteriet: Batteriets cellelokk må holdes tørre og rene. Klemmer og kabelsko skal være rene, innsatt med litt polfett og skrudd godt til. Batterier med uisolerte poler må tildekkes med en sklisikker og isolerende matte. M F M M F Avfallshåndtering av batteriet: Avfallsbehandling av batterier reguleres gjennom lovverket og må utføres i henhold til de nasjonale miljøvernsbestemmelsene og forurensningsloven. Det er ubetinget viktig at produsentens instrukser for avfallshåndtering følges. Innen du lukker batteridekselet skal du forsikre deg om at batterikabelen ikke kan komme til skade. Batteriene inneholder giftig og sterkt etsende syre. Av den grunn må det benyttes egnet verneutstyr og vernebriller ved alt arbeid på batteriene. All kontakt med batterisyren må unngås. Dersom batterisyre likevel er kommet i kontakt med klær, hud eller øyne, skal slike områder umiddelbart skylles med rikelige mengder vann. Ved kontakt med hud eller øyne, må man i tillegg oppsøke lege. Spilt batterisyre må nøytraliseres umiddelbart. Bruk kun batterier med angitt ytelse (se kapittel B). Det er kun tillatt å anvende batterier med lukket batterikasse. Batteriets vekt og spesifikasjoner har vesentlig innvirkning på truckens driftssikkerhet. En utskiftning av batteriet er kun tillatt etter produsentens godkjennelse. D 1

21 2 Batterityper M M Dersom trallen har vedlikeholdsfrie batterier, må det ikke etterfylles med destillert vann. Dekslene på cellene sitter fast. Dersom dekslet åpnes, blir batteriet ødelagt! Se angivelser på batteriet! Ved utskifting/installasjon av batteriet må man forsikre seg om at det er korrekt festet i trallens batterirom. F HC110 kan være bestykket med ulike batterityper avhengig av utførelse. Batteriets vekt og størrelse påvirker trallens lasteevne. En tralle har kun med den batterivekten som er oppført under Tekniske data, den lasteevnen som er angitt på lasteevneskiltet (se kapittel B). 3 Lade batteri med integrert ladeapparat Ved lading av batteriet må trallen være tørr og parkert i et rom med tilstrekkelig ventilasjon. Ladeapparatet må ikke åpnes. Ved eventuell skade skal det skiftes ut. F F M Z Ladeapparatets nettkabel er tilgjengelig fra utsiden. Dekslet må ikke fjernes før eller under lading! Dersom dekslet er åpent, er det fare for livsfarlig strømstøt. Ved bytte av sikring (2) må man trekke ut nettstøpslet (1)! Det lønner seg å lade batteriene når det er mulig (f.eks. når trallen ikke er i bruk). Dette beskytter batteriene og ladeapparatet, da de blir mindre utsatt for dyp utlading. Dermed øker levetiden. For å unngå skader eller at nettilkoblingskabelen rives av under kjøring av trallen, må den settes inn i dekslet igjen gjennom åpningen. Det integrerte ladeapparatet brukes til lading av batterier med synkende karakteristikk (WU). Ladetiden er ca timer for batterier som er maks. 80 % utladet. Parker trallen forsvarlig i nærheten av egnet stikkontakt (se kapittel E). Trekk nettstøpslet (1) på ladeapparatet ut av festet under dekslet og koble det til stikkontakten. Når batteriet er tomt, blinker lysdioden (3) grønt, og ladingen begynner. Når batteriet er ladet opp, går ladeapparatet automatisk over til diskontinuerlig lading, som opprettholdes så lenge det er nettspenning til stede. Indikatoren (3) lyser grønt. (Det anbefales ikke å bruke batteriet før dette tidspunktet). Dersom lysdioden (3) slukkes under ladingen, må man kontrollere om det er nettspenning til stede. D 2

22 3 2 1 Nettilkopling Nettspenning: 230 V ±10% Nettfrekvens: 50 Hz ± 4% D 3

23 4 Demontere og installere batteri M Parker trallen forsvarlig (se kapittel E). Løsne skruene og ta av frontdekselet. Legg batterikablene slik at de ikke hekter seg fast i batteriet når det trekkes ut. Løsne polskruene (4) og trekk batterikablene av polene. Ta ut batteriet. 4 M F Installasjonen skjer i motsatt rekkefølge. Påse at monteringsposisjonen er korrekt og at tilkoplingen av batteriet utføres korrekt. Når installasjonen er fullført skal samtlige kabel- og pluggforbindelser kontrolleres for synlige skader. Før igangsetting må batteridekselet være forsvarlig lukket! Lukk batteridekselet forsiktig og langsomt. Ikke grip mellom batteridekselet og rammen. D 4

24 5 Batteriindikering 5.1 Indikator for ladetilstand Når ladeapparatet er koblet til en stikkontakt, indikerer lysdioden (5) batteriets ladetilstand. 5 6 Fargene på lysdiodene (5) representerer følgende tilstander: LED blinker grønt lyser grønt blinker rødt lyser ikke Batteriet blir ladet Batteriet fulladet, vedlikeholdslading Batteri defekt, ladekrets brutt, ingen nettspenning apparat defekt 5.2 Batteriutladingsindikator Når trallen er koblet fri med nøkkelbryteren (6), viser batteriindikatoren (7) batteriets ladetilstand. 7 Batteriets utladingstilstand vises i intervaller på 10 % fordelt på 10 segmenter på batteriindikatoren (7). Mens utladingen pågår slettes søylene fra høyre mot venstre. D 5

25 D 6

26 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trallen Førertillatelse: Trallen må bare brukes av egnede personer som har fått relevant opplæring, som har vist sine ferdigheter i å kjøre og håndtere last overfor eieren/ operatøren eller den han har delegert oppgaven til, og som uttrykkelig har fått i oppgave å kjøre trallen. Førerens rettigheter, plikter og forholdsregler: Føreren må være opplyst om sine rettigheter og plikter, opplært i betjening av trallen og fortrolig med innholdet i denne instruksjonsboken. Brukeren må være gitt de nødvendige rettighetene. Når en tralle brukes som ledetralle må føreren bruke vernesko. Bruk av uvedkommende er forbudt: Føreren er ansvarlig for trallen i brukstiden. Føreren plikter å forby uvedkommende å kjøre eller å betjene gaffeltrucken. Ingen personer skal tas med eller løftes. Skader og mangler: Skader og øvrige mangler på trallen skal straks meldes til oppsynspersonalet. Usikre traller (f.eks. med slitte hjul eller defekte bremser) må ikke brukes før de er satt i forskriftsmessig stand. Reparasjoner: Det må ikke foretas reparasjoner eller forandringer på trallen uten utdannelse eller uten førerens samtykke. Sikkerhetsinnretninger eller brytere må ikke deaktiveres eller justeres. F Fareområde: Fareområdet er det området der personer settes i fare på grunn av truckens kjøre- eller løftebevegelser, løfteutstyret (gafler eller påmontert utstyr) eller godset. Dette området omfatter også områder som kan treffes av lastegods eller arbeidsutstyr som faller ned. Uvedkommende må vises bort fra fareområdet. Hvis det kan oppstå risiko for personer, skal varselsignal gis i god tid. Dersom uvedkommende ikke forlater fareområdet til tross for at de blir bortvist, må trallen stanses umiddelbart. Sikkerhetsinnretninger og varselskilt: Sikkerhetsinnretningene, varselskiltene og varselanvisningene som er gitt her, skal påaktes. E 1

27 2 Beskrivelse av betjenings- og displayelementer Pos. Betjenings- hhv. Funksjon displayelement 1 Batteriutladingsindikator t Batteriets ladetilstand. 2 Lysdiode ladetilstand t Indikerer ladetilstanden (se kapittel D). ladeapparat 3 Tenningslås t Kobler styrestrømmen på og av. Ved å ta ut nøkkelen sikres kjøretøyet mot at det kan startes av uvedkommende. 4 Knapp - Løfte lastegaffel t Løfte lastegaffel. 5 Knapp - Senke lastegaffel t Senker lastegaffel. 6 Tilkobling, integrert batterilader 7 Bremsefrigjøring (parkeringsbrems), på begge sider av bremsepedalen 8 Bremsepedal (parkeringsbrems) t t t Lader opp batteriet ved at nettstøpselet stikkes inn i en veggkontakt. Frigjør brems Sikre trallen slik at den ikke ruller vekk. 9 Styrestang t Bevege og styre kjøretøjet. 10 Batteriplugg (NØDSTOPP) t Bryter strømkretsen, alle elektriske funksjoner slås av. 11 Skyvehåndtak t Kjør trallen framover/bakover. t = Standardutstyr o = Tilleggsutstyr M 1) Trallen må ikke settes i drift uten nødstopplugg (se side C 2). E 2

28 E 3

29 3 Ta trucken i bruk F Før trucken kan tas i bruk, håndteres eller løfte en last, må føreren forsikre seg om at ingen befinner seg i risikoområdet. Kontroller og gjøremål før daglig idriftsetting Kontroller hele trallen (særlig hjul og gaffel) for synlige skader. Kontroller batterifester og kabeltilkoplinger visuelt. Starte opp trallen Z Kontroller om batteripluggen (12) er stukket inn. Kontroller om ladestøpslet er trukket ut, evt. avslutt ladingen (se kapittel D). Sett nøkkelen i tenningslåsen (14) og vri den mot høyre til anslag. Batteriutladingsindikatoren (13) viser batteriets aktuelle ladetilstand. Kontroller heving (15) og senking (16) for funksjon ved å aktivere betjeningsspaken. Kontroller bremseeffekten (se avsnitt 4.2) Trallen er nå driftsklar E 4

30 4 Arbeide med kjøretøjet 4.1 Sikkerhetsregler for kjøring Kjøreveier og arbeidsområder: Det må bare kjøres på veier som er godkjent for kjøring. Uvedkommende tredjepersoner må holde seg borte fra arbeidsområdet. Lasten må bare plasseres på steder som er beregnet for dette. Prosedyrer for kjøring: Føreren skal tilpasse farten til de aktuelle forholdene. Det skal kjøres med redusert fart i eksempelvis svinger, i trange passasjer, ved kjøring gjennom døråpninger og på uoversiktlige steder. Føreren skal alltid holde sikker avstand til forankjørende tralle og alltid ha full kontroll over trallen. Plutselig stopp (med unntak av i faresituasjoner), rask vending og forbiskjøring på farlige eller uoversiktlige steder er forbudt. Det er forbudt å lene seg ut av eller gripe ut av arbeidsog betjeningsområdet. Krav til sikt under kjøring: Føreren skal ha blikket vendt i kjøreretningen og alltid ha tilstrekkelig overblikk over området som beferdes. Ved transport av last som reduserer sikten, skal trallen om mulig rygges slik at lasten befinner seg i motsatt ende av kjøreretningen. Skulle dette ikke være mulig, må en ledsager gå foran trallen som ekstra sikring. Kjøring i stigninger eller skråninger: Det er kun tillatt å kjøre i stigninger hhv. skråninger såfremt disse er egnede kjøreveier, er rene og gir godt grep samt at de er tilfredsstiller kjøretøyets tekniske spesifikasjoner som sikre og farbare. Lasteenheten skal i så fall alltid vende oppover bakken. Det er forbudt å snu, kjøre skrått eller parkere trallen i bakker. I nedoverbakker er det bare lov å kjøre med redusert hastighet og permanent bremseberedskap. Kjøring i heis eller på lasterampe: Man må bare kjøre i heiser på lasteramper dersom disse har tilstrekkelig bæreevne, er bygget slik at de er egnet for kjøringen og er godkjent for kjøring av eieren/operatøren. Dette skal verifiseres før kjøring. Trallen skal kjøres inn i heisen med lasten foran og innta en posisjon som utelukker at tralle eller last kan komme i berøring med sjaktveggen. Personer som skal følge med i heisen, får først komme inn i heisen når gaffeltrallen er sikret. Ingen personer må befinne seg i kjøretøyet mens heisen er i bevegelse. Krav til lastens beskaffenhet: Brukeren må forsikre seg om at lasten er i forskriftsmessig beskaffenhet. Bare sikre og omhyggelig oppsatte laster skal beveges. Hvis det er fare for at deler av lasten velter eller faller av må det tas egnede forholdsregler, f. eks. brukes lastbeskyttelsesgitter. Transport av væsker: Ved transport av væsker kan tyngdepunktet endres, avhengig av apparatets posisjon, og dermed ha betydelig innvirkning på stabiliteten. Derfor må alle sikkerhetstiltak iverksettes, særlig under akselerasjon, bremsing og kjøring i svinger, ved å unngå plutselige bevegelser. E 5

31 4.2 Kjøre, styre, bremse F Det er i enhver situasjon forbudt med passasjer på trallen. Nødstopp Trekk ut batteripluggen (19) Alle elektriske funksjoner blir deaktivert. M Kjøring Kjøring skal kun skje med alle deksler lukket og forskriftsmessig sikret. Sett trallen i drift (se avsnitt 3). Frigjør parkeringsbremsen ved å tråkke på bremsefrigjøringen (17). Trykk trallen bakover på skyvehåndtakene (20) i kjøreretningen (R). Trykk styrestangen (18) nedover og trekk trallen i kjøreretningen framover (V) R 18 V 17 Styring M Sving styrestangen (18) til venstre eller højre. I trange kurver rager styrestangen over kjøretøyets utvendige konturer. E 6

32 F Bremsing Trallens bremselengde er i det vesentlige avhengig av underlagets beskaffenhet. Føreren skal alltid ta hensyn til kjøreforholdene på stedet. M Trallen kan bremses på to ulike måter: For hånd (ved å trekke eller trykke mot rulleretningen) Bremsepedal (kun parkeringsbrems) Kjøre i stigning Lasten skal vende oppover! 4.3 Løfte og sette av last Z Før trallen skal heve en last, må føreren forsikre seg om at lasten er forskriftsmessig palletert og at trallens tillatte løftekapasitet ikke blir overskredet. Kjør gaffeltrucken med lastegaflene så langt som mulig inn under lasten. Løfting Betjen Hev lastegaffel (22) inntil ønsket høyde er oppnådd. Senking Betjen Senk lastegaffel (21) inntil ønsket høyde er oppnådd Trygg parkering av trallen F Når trallen forlates må den parkeres forsvarlig, selv om det kun dreier seg om kort tid. Ikke parker trallen i en stigning! Lastegaffelen må alltid være senket helt ned. Senk lastegaffelen Sett nøkkelelementet (23) i loddrett posisjon og trekk det ut. Aktiver bremsepedal (26). Tråkk for å løsne på bremsefrigjøringen (24 eller 26) E 7

33 4.5 Feilretting Dette kapitlet gjør det mulig for brukeren å lokalisere og rette enkle feil selv uten fare for feilbetjening. Ved feilsøkingen skal gjøremålene utføres i tabellens rekkefølge. Feil Mulige årsaker Tiltak Trallen fungerer ikke Lasten kan ikke løftes Batteripluggen ikke satt inn Kontroller batteripluggen, ev. sett den inn Sett tenningslås i posisjon AV Sett tenningslåsen i posisjon "I" Batteriet lades fremdeles Skill 230-V-forbindelsen Batteriet for tite ladet Kontroller batteriladingen, lad ev. opp batteriet Batteriet lades ikke Kontroller ladeapparat, kontroller batteripolenes tilkoblinger Sikring defekt Kontroller sikringene 2F1 og F1. Trallen ikke driftsklart Utfør samtlige prosedyrer som er beskrevet under feilen "Kjøretøyet fungerer ikke" For lavt hydraulikkoljenivå Kontrollere hydraulikkoljenivået Sikring defekt Kontroller sikring F1 For høj last Ikke overskrid maks. tillatt lasteevne (se typeskilt) Ladekapasitet under 40% Lad batteriet Z Dersom det ikke er mulig å eliminere feilen ved hjelp av prosedyrene under "Løsninger", kontakt vennligst kundeservice ettersom ytterligere feilretting kun kan utføres av autoriserte serviceteknikere. E 8

34 F Vedlikehold av trallen 1 Driftssikkerhet og miljøvern F M De kontroller og vedlikeholdsarbeider som omhandles i dette kapitlet må utføres i henhold til intervallene som fremgår av service-sjekklistene. Enhver endring på trallen - særlig på sikkerhetsanordningene - er forbudt. Det er under ingen omstendighet tillatt å endre trallens arbeidshastigheter. Kun originale reservedeler har gjennomgått vår kvalitetskontroll. For å garantere en sikker og pålitelig drift må det kun brukes originale deler fra produsenten som reservedeler. Gamle deler, brukt olje og smøremidler må avfallsbehandles på forskriftsmessig måte i samsvar med gjeldende miljøvernforskrifter. I forbindelse med oljeskift tilbyr oljeprodusentene en egen returordning. Etter gjennomførte kontroller og servicearbeider skal prosedyrene i avsnittet Ny igangsetting utføres (se kapittel F). 2 Sikkerhetsforskrifter for vedlikehold Servicepersonell for vedlikehold: Vedlikehold og reparasjonsarbeid på traller skal kun utføres av servicepersonell som er autorisert av produsenten. Produsentenes service-organisasjon har spesialutdannede og mobile serviceteknikere til slike oppgaver. Vi anbefaler derfor å inngå en serviceavtale med produsentens lokale merkeverksted. Løfting og oppjekking: Hvis trallen må heves, skal festeanordninger anbringes kun i de punkter som er beregnet for dette. Ved oppjekking skal det benyttes egnede midler (stoppeklosser etc.) for å sikre at trallen ikke kan skli eller kantre. Arbeid under hevet last eller lastegafler er kun tillatt såfremt disse er sikret med en tilstrekkelig sterk kjetting eller lignende. M Rengjøring: Trallen må ikke rengjøres med bruk av brennbare væsker. Før rengjøring må det tas alle mulige sikkerhetsforholdsregler for å unngå gnistdannelse (f.eks. som følge av kortslutning). På elektrisk drevne gaffeltrucker skal batteripluggen trekkes ut. Elektriske og elektroniske komponenter skal rengjøres med svak suge- eller trykkluft og en ikke-ledende antistatisk pensel. Hvis gaffeltrallen rengjøres med vannslange eller høytrykksspyler, må alle elektriske og elektroniske komponenter på forhånd være omhyggelig tildekket ettersom fuktighet kan forårsake feilfunksjoner. Rengjøring med dampstråle er ikke tillatt. Etter rengjøring skal prosedyrene som er beskrevet i avsnittet Ny igangsetting gjennomføres N F 1

35 Arbeid på det elektriske anlegget: Arbeid på det elektriske anlegget må kun utføres av faglært elektriker/elektroteknikker. Før arbeidet påbegynnes må alle nødvendige sikkerhetsforholdsregler tas for å utelukke elektriske uhell. På elektrisk drevne gaffeltrucker skal trucken i tillegg gjøres spenningsfri ved at batteripluggen trekkes ut. Sveisearbeid: For å unngå skader på elektriske og elektroniske komponenter må disse demonteres fra gaffeltrallen innen sveisingen påbegynnes. Innstillingsverdier: Ved reparasjoner og ved utskifting av hydrauliske, elektriske og elektroniske komponenter, må det tas hensyn til trallens innstillingsverdier. Dekk: Dekkenes kvalitet har innvirkning på trallens stabilitet og kjøreegenskaper. Ved utskifting av de fabrikkmonterte dekkene skal kun produsentens originale reservedeler benyttes ettersom det ellers vil føre til endring av trallens spesifikasjoner. Når det skiftes hjul eller dekk må det påses at trallen ikke blir stående skjevt (hjulbytte skal f.eks. alltid foretas samtidig på venstre og høyre side). Løftekjeder: Løftekjedene slites raskt ved mangelfull smøring. De angitte vedlikeholdsintervallene i sjekklisten gjelder ved normal bruk. Under mer krevende forhold (støv, temperatur) må trucken smøres oftere. Den foreskrevne kjedesprayen må brukes forskriftsmessig. Smøring av kjedene med fett som påføres utenpå kjedene, gir ikke tilstrekkelig smørende effekt. Hydraulikkslanger: Etter en brukstid på seks år må hydraulikkslangene skiftes ut. Ved utskiftning av hydrauliske komponenter bør også de tilhørende hydraulikkslangene skiftes ut N F 2

36 3 Vedlikehold og inspeksjon M Et grundig og faglig korrekt utført vedlikehold er en av de viktigste forutsetningene for sikker bruk av trallen. Hvis det ikke utføres regelmessig vedlikehold kan dette føre til at trallen svikter, og dessuten en økt risiko for personskader og driftsuhell. De angitte vedlikeholdsintervallene forutsetter ettskiftsdrift og normale driftsforutsetninger. Ved hardere belastning, slik som ved betydelig støvutvikling, store temperatursvingninger eller flerskiftsdrift, må intervallene forkortes tilsvarende. Nedenstående service-sjekkliste angir prosedyrene som skal følges samt tidspunktene for gjennomføringen. Vedlikeholdsintervallene er definert som følger: Z W = Hver A = Hver B = Hver C = Hver 50. driftstime, men minst én gang per uke 500. driftstime, driftstime, og minst 1x årlig driftstime, og minst 1x årlig Vedlikeholdsintervallet W skal utføres av eier/operatør. I trallens innkjøringsfase - etter ca 100 driftstimer - må eieren/operatøren sørge for at hjulmuttere og hjulbolter kontrolleres, og hvis nødvendig etterstrammes N F 3

37 4 Service-sjekkliste Ramme/ karosseri: Vedlikeholdsintervaller Standard = t W A B C Kjølehus = k 1.1 Kontroller alle bærende elementer for skader t 1.2 Kontroller skrueforbindelser t Hjul: 3.1 Kontroller for slitasje og skader t 3.2 Kontroller lager og oppheng k t Servo: 4.1 Kontroller klaring t Bremse anlegg: Hydraulisk anlegg: Elektrisk anlegg: 5.1 Kontroller funksjon og innstilling k t 5.2 Kontroller tilbakestillingsfunksjonen t 5.3 Kontroller slitasje på bremsebelegg t 6.1 Kontroller for funksjon k t 6.2 Kontroller om forbindelser og tilkoplinger er tette og skader k t 6.3 Kontroller hydraulikksylinder for tetthet, skader og k t fastgjøring 6.5 Skifte hydraulikkolje k t 6.6 Kontroller trykkbegrensningsventilens funksjon k t 7.1 Kontroller for funksjon t 7.2 Kontroller kabler for fast tilkopling og skader t 7.3 Kontroller sikringer for korrekt strømstyrke t 7.4 Kontroller bryter og koplingsnokke for innfesting og funksjon t 7.5 Kontroller reléer, ev. skift slitedeler t 7.6 Kontroller varselinnretninger og sikkerhetskoplinger for k t funksjon Batteri: 9.1 Kontroller syrevekt, syrenivå og cellespenning k t 9.2 Kontroller batteriklemmer for fastgjøring og sett inn med k t polfett 9.3 Rengjør batteripluggforbindelser og kontroller for k t innfesting 9.4 Kontroller batterikabel for skade, ev. skift t Mast: 10.1 Kontroller løperuller, glidestykker og anslag visuelt k t 10.2 Kontroller gaffelarmer og gaffelrygg for slitasje og skader k t 10.3 Kontroller mastens fastgjøring t 10.4 Kontroller løftekjeder og kjedeføring for slitasje, og juster t og smør med smørefett 10.5 Kontroller mastprofilen for parallellitet og sideveis t dødgang 10.6 Kontroller verninnretninger for skader og fastgjøring k t Smøreservice: 11.1 Smør trallen i henhold til smøreskjemaet k t Generelle 12.1 Kontroller elektrisk anlegg for jordforbindelse t målinger: 12.2 Kontroller løfte- og senkehastighet t 12.3 Kontroller sikkerhetsanordninger og utkoplingsfunksjoner t Fremvisning: 13.1 Fremstill trallen for en kontrollør etter fullført vedlikehold k t 0708.N F 4

38 5 Smøreskjema ge G A g Glideflater Påfyllingsstuss hydraulikkolje 0708.N F 5

39 5.1 Oljer og smøremidler F Håndtering av oljer og smøremidler: Oljer og smøremidler skal alltid behandles forsvarlig og i henhold til produsentens forskrifter. Ikke-forskriftsmessig håndtering medfører risiko for helse, liv og miljø. Oljer og smøremidler skal kun lagres i forskriftsmessige beholdere. De kan være antennbare, derfor må de ikke komme i kontakt med varme komponenter eller åpen flamme. Ved påfylling av oljer og smøremidler skal det benyttes rene beholdere. Det er forbudt å blande oljer og smøremidler med ulik spesifikasjon og kvalitet. Det kan kun gjøres unntak fra denne instruksen såfremt en slik blanding er uttrykkelig foreskrevet i denne instruksjonsboken. Unngå spill. Spilt væske skal umiddelbart fjernes ved hjelp av egnet bindemiddel. Blandingen av bindemiddel og olje/smøremiddel skal avfallshåndteres på forskriftsmessig korrekt måte. Kode Bestillingsnr. Lev.-mengde Betegnelse Brukes til A ,0 l HLP-B 46 Hydraulisk anlegg E ,0 kg Smørefett, Smøreservice DIN G ,51 l Kjedespray Kjeder Kode Forsåpning Dråpepunkt C Penetrasjon ved 25 C NLG1- klasse Brukstemperatur C E Litium / N F 6

40 6 Vedlikeholdsanvisninger 6.1 Forberede trucken for service og vedlikehold Alle nødvendige sikkerhetsforanstaltninger skal tas for å unngå uhell ved serviceettersyn og vedlikeholdsarbeid. Følgende forutsetninger skal oppfylles: F Parker trallen forsvarlig (se kapittel E). Trekk ut batteripluggen slik at kjøretøyet er sikret mot utilsiktet bruk. Når det skal utføres arbeid under en gaffeltruck som er hevet, skal den sikres på en slik måte at det ikke kan oppstå risiko for at den kantrer eller sklir. Ved heising av kjøretøyet skal i tillegg forskriftene i kapittelet Transport og første gang maskinen tas i bruk følges. Ved arbeid på parkeringsbremsen skal trallen sikres mot at den kan sette seg i bevegelse N F 7

41 6.2 Kontrollere de elektriske sikringene Forbered kjøretøyet for serviceettersyn (se avsnitt 6.1). Ta av dekslet. Kontroller samtlige sikringer for korrekt strømstyrke i henhold til tabellen. Skift ut etter behov. 1 2 Pos. Betegnelse Sikring av: HC 1 F1 Styrekretssikring 8 A 2 2F1 Effektsikring 250 A 0708.N F 8

42 6.3 Ny idriftsetting En ny oppstart etter rengjøring eller serviceettersyn må først skje etter at følgende prosedyrer er fullført: Kontroller NØDSTOPP-knappen for funksjon. Kontroller bremser for funksjon. Smør trucken i henhold til vedlikeholdsskjemaet. 7 Sette trallen ut av drift M Dersom trallen blir stående ubrukt - eksempelvis av driftsårsaker - lenger enn 6 måneder, skal den lagres frostfritt og i et tørt rom. Prosedyrene før, under og etter driftspausen skal gjennomføres slik som beskrevet nedenfor. I den perioden trallen er satt ut av drift må den være jekket opp slik at alle hjulene er fri fra underlaget. Dette er nødvendig for å unngå skader på hjul og hjullagre. Dersom trallen skal settes ut av drift i mer enn 6 måneder, skal ytterligere forholdsregler avtales med produsentens kundeservice. 7.1 Forholdsregler før driftspausen Z Rengjør trallen grundig. Kontroller bremser. Etterfyll evt. hydraulikkoljenivået (se kapittel F). Alle ulakkerte mekaniske komponenter påføres en tynn olje- eller smørefettfilm. Smør trucken i henhold til smøreskjemaet (se kapittel F). Lad opp batteriet (se kapittel D). Koble fra batteripluggen, rengjør batteripolene og sett dem inn med polfett. I tillegg skal batteriprodusentens anvisninger følges. Spray alle frittliggende elektriske kabler med en egnet kontaktspray. 7.2 Forholdsregler under driftspausen Hver 6. måned: M Z Lad opp batteriet (se kapittel D). Batteridrevne jekketraller: Det er absolutt nødvendig å lade opp batteriet regelmessig. Hvis ikke vil det oppstå en dyp utlading grunnet batteriets selvutlading som vil skade batteriet. Ved stadig vedlikeholdslading er det ikke nødvendig å lade hver 6. måned for å hindre dyp utlading N F 9

43 7.3 Forholdsregler ved avsluttet driftspause Z F Rengjør trallen grundig. Smør trucken i henhold til smøreskjemaet (se kapittel F). Rengjør batteriet, sett inn batteripolene med polfett og kople til batteriet. Lad opp batteriet (se kapittel D). Kontroller hydraulikkoljen for kondens, ev. skift. Sett gaffeltrallen i drift (se kapittel E). Batteridrevne jekketraller: Dersom det oppstår koplingsproblemer i elektronikken skal de frittliggende kontaktene sprayes med kontaktspray og eventuell oksidasjon på betjeningselementenes kontakter fjernes ved å aktivere dem flere ganger. Straks trallen tas i bruk igjen må bremsene kontrolleres. 8 Sikkerhetskontroll etter en viss brukstid og etter uvanlige hendelser Z En sikkerhetskontroll i henhold til de nasjonale forskriftene skal utføres. Junheinrich anbefaler kontroll iht. FEM retningslinje For disse kontrollene har Jungeinrich etablert en spesiell sikkerhetsservice bestående av medarbeidere med adekvat utdannelse. Trucken må kontrolleres minst en gang i året (vær oppmerksom på nasjonale forskrifter) eller etter uvanlige hendelser av en person som er spesielt kvalifisert for dette. Den sakkyndige må gi sin bedømmelse og vurdering uten hensyntagen til driftsmessige eller økonomiske forhold, men kun basert på sikkerhetsaspektene. Vedkommende må ha tilstrekkelig kjennskap og erfaring til å kunne vurdere en gaffeltrucks tilstand og verneinnretningenes funksjon i henhold til tekniske krav og de grunnleggende prinsippene for kontroll av gaffeltrucker. I den forbindelse skal det gjennomføres en fullstendig kontroll av gaffeltruckens tekniske tilstand med tanke på ulykkesforebyggende sikkerhet. Dessuten må gaffeltrucken også bli grundig undersøkt med tanke på skader som kan ha oppstått som resultat av eventuelt ikke-forskriftsmessig bruk. Det skal fremlegges en prøveprotokoll. Som minstekrav skal resultatene fra prøvene oppbevares frem til kontrollen etter den etterfølgende. Z Eieren/operatøren er ansvarlig for at mangler utbedres umiddelbart. Som visuell merking blir gaffeltrucken forsynt med et testbevis etter bestått kontroll. Denne oblaten viser hvilken måned i hvilket år den neste kontrollen skal foretas. 9 Sette trucken endelig ut av drift, kondemnering Z Når trucken settes ut av drift og kondemneres må man ta hensyn til den gjeldende lovgivningen i brukerlandet. Man må ta spesielt hensyn til bestemmelsene ang. kasting av batteriet, forbruksmaterialer, elektronikken og det elektriske anlegget N F 10

AMX 10. Bruksanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. Bruksanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - Bruksanvisning 50287449 12.14 AMX 10 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår AMX

Detaljer

EJD 220/220 XL. Instruksjonsbok 05.05 - 50469513 07.08

EJD 220/220 XL. Instruksjonsbok 05.05 - 50469513 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Instruksjonsbok N 50469513 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

HC 110. Bruksanvisning 01.09 - 12.14 HC 110

HC 110. Bruksanvisning 01.09 - 12.14 HC 110 HC 110 01.09 - Bruksanvisning 51135783 12.14 HC 110 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår HC

Detaljer

EJC M10. Bruksanvisning 05.09 - 51145327 05.09

EJC M10. Bruksanvisning 05.09 - 51145327 05.09 EJC M10 05.09 - Bruksanvisning N 51145327 05.09 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Bruksanvisning 51040414 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 N N 4 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige

Detaljer

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Rampekomfort 03.10 - Instruksjonsbok 51174566 03.10 N EMC 110 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

EJC 212-220. Instruksjonsbok 12.05 - 50460019 06.06

EJC 212-220. Instruksjonsbok 12.05 - 50460019 06.06 EJC 212-220 12.05 - Instruksjonsbok N 50460019 06.06 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

EJC B14 / B16. Bruksanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16

EJC B14 / B16. Bruksanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16 EJC B14 / B16 09.05 - Bruksanvisning 50470438 03.11 EJC B14 EJC B16 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter { STIHL AP 100, 200, 300 Sikkerhetsforskrifter norsk Innholdsfortegnelse Oversettelse av den originale bruksanvisningen Trykt på klorfritt bleket papir. Trykkfargene inneholder planteolje, papiret kan

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

ECE 118. Instruksjonsbok 08.06- 51076240 07.08

ECE 118. Instruksjonsbok 08.06- 51076240 07.08 ECE 118 08.06- Instruksjonsbok N 51076240 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

ERE 120. Bruksanvisning 05.08 - 02.11

ERE 120. Bruksanvisning 05.08 - 02.11 ERE 120 05.08 - Bruksanvisning N 51093154 02.11 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ERE 120 Videre

Detaljer

ERE 120. Instruksjonsbok 09.05- 50466110 04.08

ERE 120. Instruksjonsbok 09.05- 50466110 04.08 ERE 120 09.05- Instruksjonsbok N 50466110 04.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

EJC 110 / 112. Bruksanvisning 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. Bruksanvisning 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - Bruksanvisning 51080478 02.11 EJC 110 EJC 112 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

ESD 120K/120L. Bruksanvisning 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L

ESD 120K/120L. Bruksanvisning 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L ESD 120K/120L 01.05 - Bruksanvisning 50453652 12.14 N ESD 120K ESD 120L Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

Sotpartikelfilter. Instruksjonsbok DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s

Sotpartikelfilter. Instruksjonsbok DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s Sotpartikelfilter 12.07 - Instruksjonsbok N 51102336 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14

ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14 ECE 220-225 HP/LJ 01.09 - Bruksanvisning 51122088 11.14 N ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ ECE L J Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet

Detaljer

EKX 410/513/515k/515. Instruksjonsbok EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017704 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instruksjonsbok EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017704 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instruksjonsbok N 52017704 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Forord ORIGINALBRUKSANVISNINGEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av

Detaljer

ESE 420/430. Instruksjonsbok 11.04 - 50459852 11.08

ESE 420/430. Instruksjonsbok 11.04 - 50459852 11.08 ESE 420/430 11.04 - Instruksjonsbok N 50459852 11.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

ECE 310. Instruksjonsbok 03.08- 51080938 07.08

ECE 310. Instruksjonsbok 03.08- 51080938 07.08 ECE 310 Instruksjonsbok 03.08- N 51080938 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EME 114. Bruksanvisning 06.14 - 12.14 EME 114

EME 114. Bruksanvisning 06.14 - 12.14 EME 114 EME 114 06.14 - Bruksanvisning 51126166 12.14 N EME 114 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EME

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD BRUKERVEILEDNING FOR MOBILT STELLEBORD Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 2 Gratulerer med valget av MONA stellebord. MONA stellebord er et praktisk og elegant mobilt stellebord for både barn og voksne. Stellebordets

Detaljer

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - Bruksanvisning 51247125 04.13 N EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Detaljer

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhetsforskrifter

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhetsforskrifter { STIHL AK 10, 20, 30 Sikkerhetsforskrifter norsk Innholdsfortegnelse Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 Sikkerhetsforskrifter................................. 1 1.1 Varselsymboler.....................................

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

EJE C20. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 EJE C20

EJE C20. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 EJE C20 EJE C20 10.07 - Bruksanvisning 51040478 11.14 EJE C20 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EJE

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID Instruksjonshefte NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID FRITIDSHENGERE PROFFHENGERE BIL/MASKINHENGERE BÅTHENGERE SKAPHENGERE SPESIALHENGERE - tilhenger av norsk kvalitet INNHOLD

Detaljer

ECE 310. Instruksjonsbok 04.04 - 50439746 10.06

ECE 310. Instruksjonsbok 04.04 - 50439746 10.06 ECE 310 04.04 - Instruksjonsbok N 50439746 10.06 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 EFG 535-550 10.09 - Bruksanvisning 51151568 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

ERE 225. Bruksanvisning 10.07 - 11.14

ERE 225. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 ERE 225 10.07 - Bruksanvisning N 51085023 11.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ERE 225 Videre

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11 ERE K20 03.05 - Bruksanvisning N 51182015 02.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ERE K20

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

EFG 110-115. Bruksanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Bruksanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Bruksanvisning 51151452 11.14 N EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012 COMBISAFE 83300_012 BRUKERVEILEDNING Innhold Innhold GENERELT... 3 SIKKERHETSANVISNINGER... 4 Generell informasjon... 4 Kontroller alltid produktene og utstyret før bruk... 4 Ikke bland produkter... 4

Detaljer

BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah

BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah NO 1 Takk for at du valgte en lader fra Exide Technologies Med din nye batterilader kan du holde batteriet ved full kapasitet og forlenge batteriets levetid. Laderen

Detaljer

Serviceavtale heiser. Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen

Serviceavtale heiser. Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen Serviceavtale heiser Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen Innhold 1. Innledning... 3 2. Periodisk ettersyn... 3 3. Annet forebyggende vedlikehold... 6 4. Større planlagte vedlikeholdsarbeider... 6 5. Korrektivt

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

EKS 310K/310. Instruksjonsbok 07.04 - 52025103 07.08

EKS 310K/310. Instruksjonsbok 07.04 - 52025103 07.08 EKS 310K/310 07.04 - Instruksjonsbok N 52025103 07.08 Forord ORIGINALBRUKSANVISNINGEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - Bruksanvisning 51151508 11.11 N EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet

Detaljer

EKS 110. Betriebsanleitung 08.09 - 08.09

EKS 110. Betriebsanleitung 08.09 - 08.09 EKS 110 08.09 - Betriebsanleitung N 51161911 08.09 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EKS 110

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg 10000 kg Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg 10000 kg Bruksanvisning Carl Stahl AS Postboks 314 Nesttun Telefon: +47 55 92 63

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

EKS 308. Instruksjonsbok 03.06 - 51104735 07.08

EKS 308. Instruksjonsbok 03.06 - 51104735 07.08 EKS 308 03.06 - Instruksjonsbok N 51104735 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Norsk Bruksanvisning PL-C010P 10A Elektronisk Batterilader TILTENKT BRUK Batteriladeren er beregnet

Detaljer

CLASSIC BASIC ELEGANCE

CLASSIC BASIC ELEGANCE VEILEDNING CLASSIC BASIC ELEGANCE VAN GOGH / REMBRANDT VERMEER 11P00007 BCE/v 1.5/062012 Brukerveiledningen 38 01 02 Seteheisen skal bare brukes med en(1) person sittende på setet. 03 04 Legg ned armlenene,

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

EJC 112 RK. Bruksanvisning 07.12 - 11.14 EJC 112 RK

EJC 112 RK. Bruksanvisning 07.12 - 11.14 EJC 112 RK EJC 112 RK 07.12 - Bruksanvisning 51281860 11.14 N EJC 112 RK Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722779 Batterilader CTEK Multi XS 7000 Batterilader 12V Fysiske data Vekt: 0,8 kg Lengde: 191,00 mm Volum: 0,8 dm 3 Bredde: 89,00 mm Høyde: 48,00 mm Lengde

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

ETV C16/C20. Instruksjonsbok 06.08 - 51069891 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Instruksjonsbok 06.08 - 51069891 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Instruksjonsbok 51069891 07.12 N ETV C16 ETV C20 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

ESE 530. Bruksanvisning 01.05- 50453544 07.08

ESE 530. Bruksanvisning 01.05- 50453544 07.08 ESE 530 01.05- Bruksanvisning N 50453544 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 02.04 - Bruksanvisning 50434892 03.11 N ERC 214 ERC 216 ERC Z12 ERC 212 ERC Z14 ERC Z16 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Fransgård SV SE. Bruksanvisning NO. Høyvender. Oversettelse av original bruksanvisning

Fransgård SV SE. Bruksanvisning NO. Høyvender. Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Bruksanvisning NO Høyvender SV-250-09SE Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

EFG-D30. Instruksjonsbok 12.05- 51042002 07.08

EFG-D30. Instruksjonsbok 12.05- 51042002 07.08 EG-D30 12.05- Instruksjonsbok N 51042002 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

PERI. CE LØFTEGAFFFEL 1,75 T/8,0 m Art. nr. 103212 BRUKERVEILEDNING. Innhold. Brukerveiledning Oversikt. Bruk etter hensikten

PERI. CE LØFTEGAFFFEL 1,75 T/8,0 m Art. nr. 103212 BRUKERVEILEDNING. Innhold. Brukerveiledning Oversikt. Bruk etter hensikten PERI CE LØFTEGAFFFEL 1,75 T/8,0 m Art. nr. 103212 BRUKERVEILEDNING Innhold A A1 A2 A3 A4 A5 B B1 B2 Brukerveiledning Oversikt Sikkerhetshenvisninger Bruk etter hensikten Bruk Typeskilt, godkjenning Lagring

Detaljer

EFX 410/413. Instruksjonsbok 10.04- 52027316 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instruksjonsbok 10.04- 52027316 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instruksjonsbok N 52027316 03.10 EX 410 EX 413 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE. Art.nr. 1240 STE Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

EZS 330/350 / XL. Instruksjonsbok 04.06 - 51057645 04.06

EZS 330/350 / XL. Instruksjonsbok 04.06 - 51057645 04.06 EZS 330/350 / XL 04.06 - Instruksjonsbok N 51057645 04.06 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. 100 FR Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader

Detaljer

Utvidelsesmodul EM 110

Utvidelsesmodul EM 110 Utvidelsesmodul EM 110 N Håndbok for montering og betjening 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader 1. Forklaring av symbolene......2 2. Innholdsfortegnelse..........2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser.3

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer