EFX 410/413. Instruksjonsbok EFX 410 EFX 413

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EFX 410/413. Instruksjonsbok 10.04- 52027316 03.10 EFX 410 EFX 413"

Transkript

1 EX 410/ Instruksjonsbok N EX 410 EX 413

2 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EX 410 EX 413 Videre data På oppdrag Dato N EU-konformitetserklæring Undertegnede bekrefter hermed at hver av de betegnede kraftdrevne gaffeltruckene overensstemmer med de europeiske retningslinjene 2006/42/EC (maskinretningslinje) og 2004/108/EEC (elektromagnetisk kompatibilitet - EMV) med deres respektive endringer, samt med rettsforordningene som omsetter disse til nasjonal rett. De undertegnede har enkeltvis myndighet til å sammenstille de tekniske underlagene N 1

3 N

4 ADVARSEL! are på grunn av bruk uegnede batterier som Jungheinrich ikke har godkjent for trucken Batteriets konstruksjon, vekt og mål har betydelig innvirkning på truckens driftssikkerhet, særlig stabilitet og lasteevne. Bruk av uegnede batterier som ikke Jungheinrich ikke har godkjent for trucken, kan ved energigjenvinningen føre til redusert bremseevne og i tillegg til betydelige skader på den elektriske styringen. Bruk av batterier som Jungheinrich ikke har godkjent for denne trucken, kan derfor føre til betydelige farer for menneskers helse og sikkerhet! Bare batterier som produsenten har godkjent for trucken skal brukes. Bytte av batteri er bare tillatt med produsentens godkjennelse. Ved utskifting eller installasjon av batteriet må man forsikre seg om at det er forskriftsmessig festet i truckens batterirom. Bruk av batterier som ikke er godkjent av produsenten er strengt forbudt. NO

5

6 orord ORIGINALBRUKSANVISNINGEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres på en kortfattet og oversiktlig måte. Kapitlene er sortert alfabetisk. Hvert kapittel begynner med side 1. Sidemerkingen består av kapittelbokstaven etterfulgt av sidenummeret. Eksempel: side B 2 er den andre siden i kapittel B. I denne bruksanvisningen dokumenteres ulike truckvarianter. Ved betjening og vedlikeholdsarbeid må man forsikre seg om at man refererer til beskrivelsen som gjelder den aktuelle trucktypen. M t o Sikkerhetsanvisninger og viktige forklaringer er merket med følgende piktogrammer: Angir sikkerhetsanvisninger som må overholdes for å unngå personskader. Angir anvisninger som må overholdes for å unngå materielle skader. Angir anvisninger og forklaringer. Angir standardutstyr. Angir tilleggsutstyr. Våre maskiner utvikles stadig videre. Vis forståelse for at vi forbeholder oss retten til endringer i form, utstyr og teknikk. Ut fra innholdet i denne bruksanvisningen må det derfor ikke stilles krav til bestemte egenskaper for maskinen. Opphavsrett Opphavsretten til denne bruksanvisningen tilhører JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - TYSKLAND Telefon: +49 (0) 40/ N

7 0108.N

8 Innholdsfortegnelse A Korrekt bruk 1 Generelt... A 1 2 Korrekt bruk... A 1 3 Tillatte bruksbetingelser... A 2 4 Operatørens plikter... A 2 5 Montering av påmontert utstyr og tilbehørsutstyr... A 2 B Beskrivelse av trucken 1 Anvendelse... B Definisjon av kjøreretning... B 2 2 Komponent- og funksjonsbeskrivelse... B Gaffeltruck - funksjonsbeskrivelse... B 4 3 Tekniske data - standardutførelse... B Ytelsesdata... B Mål (iht. typeblad)... B Mastutførelse... B Motordata... B Vekt... B Hjul, understell... B EN-standarder... B Bruksbetingelser... B Elektriske krav... B 19 4 Plassering av merking og typeskilt... B Typeskilt, tralle... B Truckens lasteevneskilt... B Bæreevneskilt for tilleggsutstyret (o)... B 24 5 Tippsikkerhet... B 24 C Transport og første gangs igangsetting 1 Transport... C 1 2 Lasting med kran... C Lasting med kran av basismodell med montert mast... C Kranfestepunkter... C Lasting av batteri med kran... C 4 3 Sikre trallen for transport... C Transportsikring av basismodell med og uten montert mast... C Sikre masten for transport... C N I 1

9 4 ørste igangsetting... C Bevege trucken uten montert batteri... C Montere og demontere masten... C 10 5 Igangsetting... C 11 D Batteri - vedlikeholde, lade, bytte 1 Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syrebatterier... D 1 2 Batterityper... D Batterirommets mål... D Åpne batteridekselet... D 4 3 Lade batteriet... D 6 4 Demontere og installere batteri... D 10 5 Batteri - kontrollere tilstand og syrenivå... D 14 6 Batteriutladingsindikator... D 14 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken... E 1 2 Beskrivelse av betjenings- og displayelementer... E Betjenings- og displayelementer på kontrollpulten... E ot-betjeningselementer... E Betjenings- og displayelementer på displayenheten... E Symboler og knapper i nedre felt... E Symboler for truckens driftstilstand... E 14 3 Sette kjøretøyet i drift... E Gå inn og ut av trucken... E Innrette førerplassen... E Stille inn førersetet... E Sikkerhetsbelte (t)... E Stille inn betjeningspulten... E Gjøre trucken driftsklar... E Klargjøre til bruk med ekstra tilgangskode (o)... E ISM-tilgangsmodul (o)... E Kontroller og gjøremål når trucken er driftsklar.... E Referere hovedmasten... E Stille klokken... E 26 4 Arbeid med trucken... E Sikkerhetsregler for kjøring... E NØDSTOPP, kjøring, styring og bremsing... E Løfting - senking - skyving - dreiing utenfor og i smalganger... E Plukke og stable... E Løfting, transport og frasetting av last... E orvalg av løftehøyde (o)... E Laserstråle-reolplassindikering (o)... E Parker trucken trygt... E N I 2

10 5 eilretting... E Nødstopp... E Nødsenking av lasteopptaksmidler... E orbikoble kjøreutkobling (o)... E orbikoble løfteutkobling (o)... E orbikoble senkeutkobling (o)... E Slutt på korridor-sensor (o)... E I-nøddrift (Error 144)... E Berge trucken ut av smalgang / lytte trucken uten batteri... E 69 6 Tilleggsutstyr... E Ryggspeil (o)... E Brannslukker (o)... E Drift med arbeidsplattform (o)... E 79 Vedlikehold av trucken 1 Driftssikkerhet og miljøvern Sikkerhetsforskrifter for vedlikehold Vedlikehold og inspeksjon Service-sjekkliste EX 410/ Smøreskjema Driftsmidler og smøreskjema Sikker håndtering av oljer og smøremidler Driftsmidler Beskrivelse av service- og vedlikeholdsarbeid orbered trucken for serviceettersyn og vedlikehold, Vedlikeholde løftekjeder Smør løftekjedene, rengjør anløpsflatene i mastprofilen og sett dem inn med fett Inspeksjon av løftekjedene Hydraulikkslanger Avmontere / montere aggregatdekselet Kontrollere hydraulikkoljenivået Kontrollere bremsevæskenivå Vedlikehold av sikkerhetsbeltet Elektriske sikringer Ny igangsetting Sette trucken ut av drift orholdsregler før driftspausen orholdsregler under driftspausen orholdsregler ved avsluttet driftspause Sikkerhetskontroll etter en viss brukstid og etter uvanlige hendelser Sette trucken endelig ut av drift, kondemnering Måling av menneskelige vibrasjoner N I 3

11 I N

12 Tillegg Bruksanvisning JH-traksjonsbatterier Denne bruksanvisningen gjelder kun for batterier av merket Jungheinrich. Hvis det brukes andre merker, må bruksanvisningen fra produsenten av disse følges N 1

13 N

14 A Korrekt bruk 1 Generelt Gaffeltrucken som er beskrevet i den foreliggende instruksjonsboken er egnet til å løfte, senke og transportere last. Trucken må benyttes, betjenes og vedlikeholdes i henhold til spesifikasjonene i instruksjonsboken. Annen bruk er ikke korrekt bruk, og kan føre til personskader, skader på trucken eller andre materielle skader. 2 Korrekt bruk Maksimal løftelast og maksimalt tillatt lasteavstand er fremstilt i diagrammet, og må ikke overskrides. Lasten må ligge på gaflene eller løftes med et påmontert utstyr godkjent av produsenten. Lasten må ligge mot ryggen på gaffelbordet og midt mellom lastegaflene. Løfting, senking og transport av last. Utenom smalgangen skal lasten transporteres så lavt over gulvet som mulig samtidig som det skal tas hensyn til bakkeklaringen. Transport og løfting av personer er forbudt. Skyving eller trekking av last er forbudt. Kjøring i stigninger eller skråninger er forbudt. Kjøring fra losseramper / lasteramper er forbudt. Sleping av tilhenger er forbudt. Transport av pendlende last er forbudt N A 1

15 3 Tillatte bruksbetingelser De tillatte flate- og punktbelastningene for kjøreveiene må ikke overskrides. På uoversiktlige steder må man få dirigeringshjelp av en ledsager. Trucken må ikke brukes i omgivelser der det er fare for brann eller eksplosjon, i omgivelser som kan forårsake korrosjon eller der den utsettes for mye støv. I tillegg må ikke trucken brukes i nærheten av ubeskyttede aktive deler på elektriske anlegg. Bruk i industrielle og næringsmessige omgivelser. Tillatt temperaturområde +5 C til +40 C. Skal bare brukes på jevnt underlag iht. DIN del 1. Sikkerhetsavstander mellom truck og reol iht. EN punkt Minst 100 mm sikkerhetsavstand mellom skinneført truck og reol. Minst 125 mm sikkerhetsavstand mellom induktivført truck og reol. or bruk i ekstreme betingelser og ex-verneområder kreves spesielt utstyr på og tillatelse for trucken. 4 Operatørens plikter I denne instruksjonsboken defineres eieren/operatøren som enhver fysisk eller juridisk person som selv bruker trucken eller som har gitt noen i oppdrag å bruke den. I spesielle tilfeller (f.eks. ved leasing, utleie) er eieren/operatøren den personen som er pålagt driftsansvaret i henhold til gjeldende kontrakt mellom eier og bruker av trucken. Eieren/operatøren skal forsikre seg om at trucken kun benyttes på korrekt måte og at enhver fare for operatørens eller tredjepersons liv og helse unngås. Dessuten skal forskrifter til forebygging av ulykker, øvrige sikkerhetstekniske normer samt retningslinjer for drift, vedlikehold og reparasjon overholdes. Operatøren skal forsikre seg om at alle brukere har lest og forstått denne instruksjonsboken. Dersom veiledningene i denne instruksjonsboken ikke følges, medfører det at garantidekningen bortfaller. Tilsvarende gjelder også dersom kunden og/eller tredjeperson har utført ikke-forskriftsmessig arbeid på gjenstanden uten samtykke fra produsentens kundeserviceavdeling. 5 Montering av påmontert utstyr og tilbehørsutstyr Montering eller innbygging av tilleggsanordninger som innvirker på apparatets funksjoner eller som utvider disse funksjonene, er kun tillatt med produsentens skriftlige godkjennelse. Eventuelt kan tillatelse innhentes hos de lokale myndighetene. En tillatelse fra myndighetene erstatter imidlertid ikke produsentens godkjennelse N A 2

16 B Beskrivelse av trucken 1 Anvendelse EX 410/413 er en treveis plukktruck med elektromotorisk drivverk. Den er beregnet for bruk på flatt gulv iht. DIN 15185, for transport av gods. Den kan løfte paller med åpen lasteflate eller med tverrplanker utenfor lasthjulenes område. Den kan stable og plukke gods samt transportere gods over lengre strekninger. Dersom EX 410/413 brukes for monteringsarbeid med en passende arbeidsplattform, må arbeidsplattformen være levert eller godkjent av produsenten. Reolsystemet må være tilpasset og innredet for EKX / EKS. Det er en forutsetning at de foreskrevne og spesifiserte sikkerhetsavstander fra Jungheinrich (f.eks. EN punkt 7.3.2) blir overholdt. or skinneførte trucker skal en sikkerhetsavstand på minst 100 mm mellom reolen og trucken overholdes. or induktivførte trucker skal en sikkerhetsavstand på 125 mm mellom reolen og trucken ikke underskrides. Ved bruk av spesielt tilleggsutstyr kan sikkerhetsavstanden bli forstørret. Gulvet må oppfylle kravene i standarden DIN del 1. or skinnestyringssystemet (S) skal det være montert styreskinner i de smale arbeidsgangene. Vulkede lederuller som er påmontert truckrammen fører trucken mellom styreskinnene. or det induktive styringssystemet (I) skal det være lagt en styrekabel i gulvet. Signalene fra styrekabelen registreres av sensorer i truckrammen og blir bearbeidet i kjørecomputeren. Lasteevnen fremgår av typeskiltet. Type Lasteevne Lastens tyngdepunkt EX kg 600 mm EX kg 600 mm 1109.N B 1

17 1.1 Definisjon av kjøreretning or angivelse av kjøreretninger gjelder følgende bestemmelser: venstre ramdriftsretning Lastretning høyre 2 Komponent- og funksjonsbeskrivelse N B 2

18 Pos. Betegnelse 1 t Mast 2 t Vernetak 3 t Betjeningspult 4 t ørerplass 5 t Dødmannsknapp 6 t Bremsepedal 7 t Kjørepedal 8 t Gaffel 9 o remre sensor for det induktive styringssystemet (ikke inntegnet) 10 t Lasthjul 11 o Skinneføringsruller etter lasthjulet 12 t Sidekledning 13 t Ramme 14 o Skinneføringsruller i aggregatrommet 15 o Bakre sensor for det induktive føringssystemet 16 t Drivhjul 17 t Batterideksel 18 t ørersete 19 o Blitslys t = Standardutstyr o = Tilleggsutstyr 1109.N B 3

19 2.1 Gaffeltruck - funksjonsbeskrivelse Sikkerhetsanordninger: En lukket truckprofil med avrundede kanter gir sikker håndtering av trucken. Et vernetak beskytter føreren mot objekter som kan falle ned. Med NØDSTOPP-bryteren avbrytes alle truckbevegelsene raskt i en eventuell faresituasjon. Kjøre- eller heve-/senkbevegelser kan bare aktiveres når fotbryteren betjenes. Skyve- og dreiebevegelser kan bare aktiveres når fotbryteren ikke betjenes. Dødmannsknapp Dødmannsknappen i fotrommet må trykkes for at føreren skal kunne arbeide med trucken. Dersom foten flyttes bort fra dødmannstasten, blokkeres løfte- og kjørefunksjonene. Styre- og bremsefunksjonene er fortsatt aktive. Når dødmannsbryteren løsnes og trucken stopper, aktiveres parkeringsbremsen (beskyttelse mot utilsiktet rulling). Nødstopp-sikkerhetskonsept Så snart en feil registreres, utløses automatisk en oppbremsing av trucken til den står stille. Kontrollindikatorene på førerdisplayet viser nødstopp. Hver gang kjøretøyet slås på, gjennomfører systemet en selvtest som bare løsner parkeringsbremsen (= nødstopp) dersom funksjonskontrollen er positiv N B 4

20 Drivverk: Stående trefasemotor (asynkron) med høyt amperetall. Motoren er montert direkte på etthjuls-drivverket, noe som gir problemfritt og effektivt vedlikehold. Bremsesystem: Trucken kan: Bremses mykt og uten slitasje ved å ta foten vekk fra kjørepedalen eller ved å koble om til motsatt kjøreretning. Dermed induseres energi som lader batteriet (driftsbrems). Bremses med bremsepedalen, som virker på de hydrauliske klossbremsene i lastehjulene. På I-trucker brukes dessuten en akkumulatorbrems som virker på de hydrauliske bremseklossene i lastehjulene. Denne bremsen virker bare ved nødstopp. Den elektromagnetiske, fjærbelastete bremsen som virker på drivmotoren, tjener som hånd- og parkeringsbrems. Styring: Spesielt letthåndterlig styring med trefasemotor. Det praktiske rattet er integrert i kontrollpulten. Det styrende drivhjulets posisjon indikeres i displayenheten på kontrollpulten. Styreutslaget er +/- 90, noe som gir kjøretøyet optimale manøvreringsegenskaper i trange passasjer. Ved mekanisk skinnestyring rettes drivhjulet opp igjen ved hjelp av et tastetrykk (opsjon). Ved aktivert modus for induktiv styring blir styrefunksjonen automatisk overtatt av truckens styringssystem etter å ha registrert styrekabelen, og den manuelle styringen blir deaktivert (opsjon) N B 5

21 Betjenings- og displayelementer: Aktivering av funksjoner skjer gjennom en ergonomisk korrekt bevegelse med tommelen. Denne bevegelsen virker ikke belastende på håndleddet, og man unngår derfor tretthet som følge av betjeningen. I tillegg oppnås en fintfølende regulering av hydraulikbevegelsene slik at godset som transporteres, blir skånet og kan plasseres helt presist. En integrert displayenhet viser all informasjon som er viktig for føreren, slik som styrehjulets posisjon, total løftehøyde, meldinger om kjøretøyets status (f.eks. driftsforstyrrelser), driftstimer, batterikapasitet, klokkeslett samt status for den induktive styringen, osv. Hydraulisk anlegg: Alle hydrauliske bevegelser skjer via en vedlikeholdsfri trefasemotor med påflenset og støysvak tannhjulspumpe. Oljefordelingen skjer ved hjelp av solenoidventiler. Den varierende oljemengden som kreves, reguleres gjennom motorens omdreiningstall. Ved lavere omdreiningstall driver hydraulikkpumpen motoren som da fungerer som dynamo (nyttesenking). Energien som genereres brukes til å lade batteriet. orvalg av løftehøyde (o): orevalg av løftehøyde kan brukes såvel ved løfting og senking av last som ved inn- og utstabling. Ved forvalg av løftehøyde kan føreren velge den nødvendige løftehøyde via tastaturet. Når den ønskede løftehøyden er nådd, blir løfteprosessen automatisk avsluttet. orvalg av løftehøyde er anordnet for flere lagerområder med ulike reolhøyder. Elektrisk anlegg: Elektronikk med slitasjefri sensorikk. Grensesnitt for tilkopling av en service-laptop: or rask og enkel konfigurasjon av alle viktige maskindata (endeposisjonsdemping, mastutkobling, forsinkelses- og vibrasjonskarakteristikk, skyvehastighet, utkoblinger, osv.). or avlesning av feilminnet for analysering av feilårsak. or simulering og analysering av programforløp. Enkel funksjonsutvidelse gjennom aktivering av tallkoder. Styringen er utstyrt med CAN-buss og kontinuerlig målende sensorikk. Alle bevegelser er parametrerbare. Styringsenheten sørger for myk igangkjøring og oppbremsing av lasten i alle endeposisjoner gjennom ende- og mellomdemping. En MOSET trefasestrøm-styring muliggjør igangkjøring av en hvilken som helst bevegelse uten rykk. Trefaseteknologien med høy virkningsgrad og energigjenvinning for kjøre- og hevemotor muliggjør høye kjøre- og hevehastigheter samt en bedre energiutnyttelse. Anvendbare hovedbatterier, se kapittel D N B 6

22 3 Tekniske data - standardutførelse Tekniske data i henhold til VDI Med forbehold om tekniske endringer og komplettering. 3.1 Ytelsesdata Betegnelse EX 410 EX 413 Q Lasteevne (ved c = 600 mm) kg c Avstand til lastens tyngdepunkt mm Kjørehastighet uten last (S) 9 9 km/t Kjørehastighet med last (S) 9 9 km/t Kjørehastighet uten last (I) 8 8 km/t Kjørehastighet med last (I) 8 8 km/t Kjørehastighet uten last () 8 8 km/t Kjørehastighet med last () 8 8 km/t Løftehastighet uten last 0,41 0,41 m/s Løftehastighet med last 0,40 0,40 m/s Senkehastighet uten last 0,44 0,44 m/s Senkehastighet med last 0,45 0,45 m/s Skyvehastighet uten last 0,2 0,2 m/s Skyvehastighet med last 0,2 0,2 m/s Dreiing uten last s/180 Dreiing med last s/180 Driftsbrems Motstrøm / generatorisk / hydraulisk Parkeringsbrems Elektrisk fjærakkumulator Type kjørecontroller AC-framdriftsstyring S: I: : Skinneføring Induktiv føring ri kjøring 1109.N B 7

23 x y z l 8 l 1 l 2 Ast b1 b2 b6 h2 h7 h6 h1 h3 h4 m 2 r b 3 c b8 l s m 1 b7 I6 Wa e b 5 b N B 8

24 3.2 Mål (iht. typeblad) Betegnelse EX 410 EX 413 C/D Lastens tyngdepunkt ) mm x Lastavstand mm y Hjulavstand mm z Midt på drivhjul / motvekt (kjøretøyprofil) mm h 1 Mastehøyde, mast kjørt ned *) mm h 2 riløft mm h 3 Løft *) mm h 4 Mastehøyde, mast kjørt opp *) mm Høyde over vernetaket uten blitslampe mm h 6 Høyde over vernetaket med blitslampe mm h 7 Sete-/ståhøyde mm Ast Arbeidsgangbredde ved pall 1200 x 800 på tvers mm Dataene som er angitt i tabellen (effektdata, mål og vekt) refererer til en truck med 400 T-mast (*). Dataene (effektdata, mål og vekt) for truckene som leveres fremgår av typeskiltet / driftsettet N B 9

25 x y z l 8 l 1 l 2 Ast b1 b2 b6 h2 h7 h6 h1 h3 h4 m 2 r b 3 c b8 l s m 1 b7 I6 Wa e b 5 b N B 10

26 Betegnelse EX 410 EX 413 b 1 / b 2 Totalbredde 1210 / / 1550 mm b 3 Gaffelbordbredde mm b 5 Avstand, gaffel utvendig mm b 6 Bredde over lederuller mm b 7 Skyving, sideveis mm b 8 Skyving, sideveis fra midten på trucken mm b 12 Pallebredde mm l 1 Totallengde uten last mm l 2 Lengde inkl. gaffelrygg mm l 6 Pallelengde mm l 8 Avstand svinggaffeldreiepunkt mm s/e/l Gaffelarmmål 100/40/ /40/1200 mm W a Snuradius mm m 1 Bakkeklaring til mast, med last mm m 2 Bakkeklaring mellom for-/bakaksel mm r Avstand svinggaffeldreiepunkt - omdreiningspunkt mm Dataene som er angitt i tabellen (effektdata, mål og vekt) refererer til en truck med 400 T-mast (*). Dataene (effektdata, mål og vekt) for truckene som leveres fremgår av typeskiltet / driftsettet N B 11

27 3.3 Mastutførelse Standard mastutførelse med teleskopmast (T) Betegnelse EX 410 EX 413 h 1 Totalhøyde kjørt ned mm h 2 riløft 66 mm h 3 Løftehøyde mm h 4 Totalhøyde, mast kjørt opp mm Høyde over vernetaket uten blitslampe 2277 mm h 6 Høyde over vernetaket med blitslampe 2370 mm Standard mastutførelse med dobbeltløftende triplexmast (D) Betegnelse EX 410 EX 413 h 1 Totalhøyde kjørt ned mm h 2 riløft mm h 3 Løftehøyde mm h 4 Totalhøyde, mast kjørt opp mm Høyde over vernetaket uten blitslampe 2277 mm h 6 Høyde over vernetaket med blitslampe 2370 mm 1109.N B 12

28 3.4 Motordata 3.5 Vekt Betegnelse EX 410 EX 413 Kjøremotor, effekt ved S2 60 min 4,4 kw 4,4 kw Løftemotor, effekt ved S3 15 % 9,5 kw 9,5 kw Kjøremotor, effekt ved S3 20 % 0,9 kw 0,9 kw Truckens egenvekt / aksellast Betegnelse EX 410 EX 413 Egenvekt med batteri, uten last kg Batteriets vekt kg Truckens egenvekt uten batteri, se "Typeskilt" kg Aksellast med last for-/bakaksel 4826 / / 1279 kg Aksellast uten last for-/bakaksel 3185 / / 1980 kg Batteritype 5 EPzS EPzS 690 Dataene som er angitt i tabellen (effektdata, mål og vekt) refererer til en truck med 400 T-mast (*). Dataene (effektdata, mål og vekt) for truckene som leveres fremgår av typeskiltet / driftsettet N B 13

29 3.5.2 Vekt grunnmaskin / mast inkludert tilleggsutstyr 1 13 Grunnmaskinens vekt Grunnmaskinens vekt (13) fremgår av etterfølgende tabell. Truck Grunnmaskinens vekt EX kg 1) EX kg 1) 1) inkludert vekten av tilleggsvekter på 300 kg, som bygges inn i truckene avhengig av type 1109.N B 14

30 Vekt på masten inkludert tilleggsutstyr Mastens vekt inkludert tilleggsutstyr (1) kan beregnes med følgende formel. De nødvendige data som truckens egenvekt (totalvekt) uten batteri fremgår av typeskiltet. A B Truckens egenvekt uten batteri Vekt på masten inkludert tilleggsutstyr ormel for EX 410/413: B = A kg Eksempel: Nødvendige angivelser: (se truckens typeskilt) Trucktype = EX 413 Truckens egenvekt uten batteri = 4269 kg ormel: B = A kg = 4269 kg kg = 2469 kg Truckens vekt inkludert ekstrautstyr er 2469 kg N B 15

31 3.6 Hjul, understell are ulykker på grunn av feil demontering/montering av hjulene Demontering og montering av lastehjulene eller drivhjulene skal bare utføres av produsentens kundetjeneste, som er spesielt utdannet for slike oppgaver. I unntakstilfelle kan dette utføres av en kundetjeneste autorisert av produsenten. EX 410 Betegnelse EX 410 Dekk Vulkollan Hjul, foran (lasthjul) 295 mm x 144 mm Hjul, bak (drivhjul) 343 mm x 140 mm Hjul, antall foran (lasthjul) 2 Hjul, antall bak (*= drivhjul) 1* EX 413 Betegnelse EX 413 Dekk Vulkollan Hjul, foran (lasthjul) 295 mm x 144 mm Hjul, bak (drivhjul) 343 mm x 140 mm Hjul, antall foran (lasthjul) 2 Hjul, antall bak (*= drivhjul) 1* 1109.N B 16

32 3.7 EN-standarder Kontinuerlig lydtrykknivå: 69 db(a) i henhold til EN i overensstemmelse med ISO Det kontinuerlige lydtrykknivået er en middelverdi i overensstemmelse med de anførte standardene og avspeiler lydtrykknivået under kjøring, ved løfting og under tomgang. Lydtrykknivået måles ved førerens ører. Vibrasjon: 0,48 m/s 2 iht. EN Målekjedets interne nøyaktighet ved 21 C er på ± 0,02 m/s². Øvrige avvik er fremfor alt mulig gjennom posisjoneringen av sensorene samt forskjellig førervekt. Den akselererende vibrasjonseksponeringen som kroppen utsettes for i førerplassen er ifølge de anførte standardene den lineært integrerte, veide akselerasjonen i vertikal retning. Vibrasjonsnivået måles under kjøring med konstant hastighet over sviller. Disse måledataene ble fastsatt en gang for alle for kjøretøyet, og må ikke forveksles med menneskelig vibrasjon i EU-direktiv "2002/44/EG/Vibrasjoner". or måling av disse menneskelige vibrasjonene tilbyr produsenten en spesiell tjeneste, se avsnittet "Måling av menneskelige vibrasjoner" i kapittel N B 17

33 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) M Produsenten bekrefter med dette at grenseverdiene for elektromagnetisk utstråling og strålingsstyrke samt kontrollen av utladingen av statisk elektrisitet i henhold til EN med inkorporerte normative henvisninger, er overholdt. Modifikasjon av elektriske eller elektroniske komponenter med tilhørende anordninger er kun tillatt etter skriftlig godkjennelse av produsenten. Elektrisk utstyr på trucken som avgir ikke-ioniserende stråling (f.eks. trådløs dataoverføring) kan føre til feilfunksjon på medisinske apparater (pacemaker, høreapparater etc.), dersom føreren bruker slike. Det må avklares med en lege eller med produsenten av det medisinske utstyret hvorvidt det kan brukes i nærheten av trucken N B 18

34 3.8 Bruksbetingelser Omgivelsestemperatur ved drift 5 C til 40 C Ved langvarig bruk under ekstreme variasjoner i temperatur eller luftfuktighet, er det nødvendig med spesielt utstyr og spesiell tillatelse. Bruk i kjølerom er ikke tillatt. Trucken skal bare brukes i lukkede rom. ølgende forutsetninger må være oppfylt: Omgivelsestemperatur iht. 24 timers middelverdi: maks. 25 C maks. luftfuktighet innendørs 70 %, ikke kondenserende. 3.9 Elektriske krav Produsenten bekrefter overholdelse av kravene for konstruksjon og produksjon av det elektriske utstyret med tiltenkt bruk av trucken iht. EN 1175 "Sikkerhet for gaffeltrucker - elektriske krav" N B 19

35 (mm) (mm) D (mm) D (mm) Q (kg) Q (kg) 4 Plassering av merking og typeskilt Varsel- og anvisningsskilt slik som lastdiagram, festepunkter og typeskilt skal alltid være leselige, og må derfor skiftes ut etter behov mv ,5 V 1109.N B 20

36 Pos. Betegnelse 25 Skilt "ølg instruksjonsboken" 26 Skilt: lasteevne 27 estepunkter for lasting med kran 28 Varselskilt "Laserstråling" 29 Skilt: "Ikke stå på lasten, ikke gå under lasten, klemfare" 30 Skilt Kjørepedal / bremsepedal 31 Typeskilt 32 Varselskilt "areanvisninger i smalgang" 33 estepunkter for jekk 34 Serienummer (preget i rammen under høyre sidepanel) 35 Skilt: "yll på hydraulikkolje" 36 Skilt: Nødtapping 37 irma- og typebetegnelse 38 Varselskilt: "Elektronikk med lavspenning" 39 Skilt: "orbudt med passasjer" 40 Skilt Velting 41 Kontrolloblat(o) 42 Skilt est sikkerhetsbeltet 1109.N B 21

37 4.1 Typeskilt, tralle Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 45 Type 51 Produsent 46 Serienummer 52 Batteriets vekt min./maks. i kg 47 Nominell lasteevne i kg 53 Effekt girkasse i kw 48 Batterispenning i V 54 Avstand til lastens tyngdepunkt i mm 49 Egenvekt uten batteri i kg 55 Byggeår 50 Produsentens logo 56 Ekstrautstyr Vennligst oppgi serienummeret (46) ved spørsmål vedrørende trallen eller ved bestilling av reservedeler. Truckens serienummer (46) er angitt på typeskiltet (31) og preget inn i truckrammen (34) (se avsnittet "Merkesteder og typeskilt" i kapittel B) N B 22

38 4.2 Truckens lasteevneskilt M are for uhell ved bytte av gaffelarm Lasteevnen forandres når gaffelarmene byttes. Ved bytte av gaffelarmer må et ekstra lasteevneskilt plasseres på trucken. Trucker som leveres uten gaffelarmer får et lasteevneskilt for standard gaffelarmer (lengde: 1150 mm) (mm) Q (kg) 26 D (mm) (mm) Q (kg) D (mm) Bæreevneskiltet (26) angir truckens lasteevne (Q i kg). Av tabellen fremgår gaffeltruckens maksimale lasteevne med et gitt tyngdepunkt D (i mm) for lasten samt ønsket løftehøyde h 3 (i mm). Truckens lasteevneskilt (26) viser til truckens lasteevne med de gaffelarmene den ble levert med. Eksempel på hvordan maksimal lasteevne fastsettes: Med et lasttyngdepunkt D på 600 mm og en maksimal løftehøyde h 3 på 3600 mm, er den maksimale lasteevnen Q 1105 kg N B 23

39 4.3 Bæreevneskilt for tilleggsutstyret (o) Bæreevneskiltet for tilleggsutstyret angir truckens lasteevne Q [i kg] ved bruk av det respektive tilleggsutstyret. Serienummeret som fremgår av lastdiagrammet for tilleggsutstyret må stemme overens med tilleggsutstyrets typeskilt siden produsenten fastsetter lasteevnen særskilt for de ulike utstyrsvariantene. Spesifikasjonene angis på tilsvarende måte som truckens lasteevne og beregnes på tilsvarende måte. or laster med et lasttyngdepunkt på over 500 mm oppover reduseres bæreevnen med forskjellen i det endrede tyngdepunktet. 5 Tippsikkerhet are for ulykker på grunn av redusert stabilitet Tippsikkerheten ifølge til lastdiagrammet blir bare opprettholdt med komponenter (batteri, mast, osv.) i henhold til typeskiltet. Bare batterier som er tillatt av produsenten skal brukes. Truckens tippsikkerhet er testet etter de nyeste tekniske metodene. Testen tar hensyn til dynamiske og statiske tippkrefter som kan oppstå ved tiltenkt bruk. Truckens tippsikkerhet blir blant annet påvirket av følgende faktorer: M Batteristørrelse og -vekt Hjul Mast Tilleggsaggregat Lasten som transporteres (størrelse, vekt, tyngdepunkt) Bakkeklaring, f.eks. modifisering av veltesikringer. are for ulykker ved tapt stabilitet En forandring av de oppførte komponentene fører til endring av tippsikkerheten N B 24

40 C Transport og første gangs igangsetting 1 Transport Transport kan skje på én av to måter, avhengig av mastens totalhøyde og de lokale forutsetningene: Stående med masten og løfteanordningen montert (ved lav totalhøyde) Stående med masten og løfteanordningen demontert (ved høy totalhøyde) Sikkerhetsanvisninger for montering og igangsetting are for ulykker på grunn av feil montering Montering av trucken på stedet, igangsetting og instruksjon av føreren skal bare utføres av produsentens kundetjeneste, som er spesielt utdannet for disse oppgavene. Når masten er forskriftsmessig montert, kan hydraulikkledningene tilkoples koplingspunktene på basismodellen, og masten, og trucken tas i bruk. Deretter kan trucken tas i bruk. Når flere trucker leveres samtidig, skal det påses at de løfteanordninger, master og basismodeller som monteres sammen har identiske serienumre N C 1

41 2 Lasting med kran Ufagmessig lasting med kran kan føre til ulykker. Bruk av uegnet løfteutstyr eller ufagmessig bruk av løfteutstyr kan føre til at trucken faller ned ved lastingen. Trucken og masten må ikke støtes ved løfting eller komme i ukontrollerte bevegelser. Hold om nødvendig trucken og masten ved hjelp av føringstau. Bare personer som er opplært i bruk av feste- og løfteutstyr skal ha lov til å laste trucken og masten. Bruk vernesko ved lasting av trucken med kran. Ikke gå under hengende last. Ikke gå inn i fareområdet, ikke opphold deg i fareområdet. Bruk kun løfteutstyr som har tilstrekkelig bæreevne (for truckens vektspesifikasjoner, se typeskiltet). Kranredskapen skal bare festes i de foreskrevne festepunktene, og sikres mot forskyvning. esteutstyret skal bare brukes i foreskrevet belastningsretning. esteanordningene for kranredskapen må være plassert på en slik måte at de ikke kommer i berøring med noen komponenter når trucken løftes. 2.1 Lasting med kran av basismodell med montert mast N C 2

42 M M M Bruk bare løfteutstyr med tilstrekkelig bæreevne (for kjøretøyets vektspesifikasjoner, se kjøretøyets typeskilt. Se kapittel B). Trucken skal bare løftes med kran når batteriet er demontert, se avsnittet "Demontere og montere batteriet" i kapittel D. Parker trucken trygt, se avsnittet "Parkere trucken trygt" i kapittel E. Sikre trucken mot rulling med stoppklosser! Kranredskapen festes til festepunktene (1-3) slik at det ikke er noen risiko for at trucken kan forskyves! esteanordningene for kranredskapen må være anbrakt på en slik måte at de ikke kommer i berøring med noen komponenter når trallen løftes. 2.2 Kranfestepunkter Kranfestepunktene (1) er maljene på forveggen av rammen mellom sideforskyvningsrammene. Kranfestepunktene (2) er maljene i vernetaket. Kranfestepunktene (3) er maljene i øvre ende av masten. M M M Ved lasting med kran skal følgende kranfestepunkter benyttes: Benytt kun løfteutstyr som har tilstrekkelig løfteevne. Lasteremmer / jekkestropper som legges over løftekjettinger og / eller "skarpe" kanter skal beskyttes ved hjelp av egnet underlagsmateriell, f.eks. skumstoff. Kranfestepunkter for komplett maskin med montert mast: Punktene (1) og (2) Truckens egenvekt uten batteri, se truckens typeskilt. Basismodell med montert mast skal bare løftes med kran når batteriet er demontert, se avsnittet "Demontere og montere batteriet" i kapittel D. Kranfestepunkter for basismodell: Punktene (1) og (2) Basismodellens vekt, se avsnittet "Vekt" i kapittel B. Basismodellen skal bare løftes med kran når batteriet er demontert, se avsnittet "Demontere og montere batteriet" i kapittel D. Kranfestepunkter for masten: Punkt (3) Mastens vekt inkludert tilleggsutstyr, se avsnittet "Vekt" i kapittel B N C 3

43 2.3 Lasting av batteri med kran Omgang med batterier medfører fare for uhell og skader Batteriene inneholder løst syre, som er giftig og etsende. All kontakt med batterisyre må unngås. Gammel batterisyre skal avfallsbehandles på forskriftsmessig måte. Ved arbeid på batterier er det helt nødvendig å bruke verneklær og øyebeskyttelse. Batterisyre må ikke komme i kontakt med huden, klærne eller øynene, skyll eventuelt ut batterisyren med rikelig rent vann. Oppsøk lege umiddelbart ved personskader (f.eks. hud- eller øyekontakt med batterisyre). Sølt batterisyre må umiddelbart nøytraliseres med rikelig med vann. Det er kun tillatt å anvende batterier med lukket batterikasse. Vær oppmerksom på de lovmessige forskriftene. Ta ut batteriet fra truckens batterirom, se "Demontere og montere batteriet" i kapittel D. Batterivekten man må være oppmerksom på ved lasting med kran fremgår av batteriets typeskilt. Lasting av batteriet med kranredskap: est løfteutstyret til de fire maljene på batteritrauet (vekt, se batteriets typeskilt) Batteriet kan nå løftes med kran og lastes opp. Lasting av batteriet på en pall: Sett batteriet på en pall. est batteriet på pallen med to lasteremmer / spennremmer. Batteriet kan nå løftes med en gaffeltruck og lastes opp N C 4

44 3 Sikre trallen for transport Ukontrollerte bevegelser under transporten Ufagmessig sikring av trucken og masten under transport kan føre til alvorlige ulykker. Lastingen skal utføres av fagpersonell som har fått relevant opplæring i samsvar med anbefalingene i retningslinjene VDI 2700 og VDI 2703 utgitt av Verein Deutscher Ingenieure. Korrekt dimensjonering og praktiseringen av sikkerhetstiltak i forbindelse med lasting må fastsettes individuelt for hvert enkelt oppdrag. Ved transport på lastebil eller tilhenger må trucken surres fast på forskriftsmessig måte. Lastebilen eller tilhengeren skal være utstyrt med forankringsringer. Sikre trucken mot utilsiktede bevegelser med kiler. Bruk bare lasteremmer eller spennremmer med tilstrekkelig nominell styrke N C 5

45 3.1 Transportsikring av basismodell med og uten montert mast M M M Transportfeste av basismodellen utføres på samme måte med og uten mast. Demontering / montering av masten skal kun utføres av produsentens autoriserte servicepersonell. Bruk bare lasteremmer / jekkestropper med en nominell styrke på > 5 tonn. Lasteremmer / jekkestropper som legges over løftekjettinger og / eller "skarpe" kanter skal beskyttes ved hjelp av egnet underlagsmateriell, f.eks. skumstoff. Ved transport skal drivhjulet (7a) avlastes ved at man legger en trebjelke (7) under hele flaten under motvekten (minimum rammebredde) foran drivhjulet! Demonter den bakre sensoren for det induktive føringssystemet, dersom den er montert. Dessuten skal lastehjulene (5a) sikres med kiler (5) Dersom maskinen leveres med batteriet montert i rammen, skal batteripluggen trekkes ut! 1109.N C 6

46 Lasteremmene/jekkestroppene (4,6) skal være festet i minst 4 forskjellige forankringsringer (8,9) på lastebilen. Uten montert mast Med montert mast a 7a 8 9 5a 7a 8 M or å sikre trygg transport av EX 410/413, må følgende spesifiserte festepunkter for lasteremmer/jekkestropper benyttes: I drivverksretningen: Lasteremmene/jekkestroppene (6) festes øverst i maljene på vernetaket (2), krysses og festes i festepunktene (8) på transportkjøretøyet. I lastretningen: Lasteremmene/jekkestroppene (4) festes i maljene på truckrammen (1) mellom sideforskyvningsrammene, og i festepunktene (9) på transportkjøretøyet. Vær oppmerksom på kabelføring og dekk til skarpe kanter med egnet materiale. Ekstra på EX 410/413 med montert mast: Anbring formtilpassede trebjelker, paller eller gummimatte (10) mellom utliggeren og transportplanets forkant N C 7

47 3.2 Sikre masten for transport M Sikre gaffelbordet (16) mot å skli med remmer/jekkestropper! est den innvendige masten til den utvendige med remmer/jekkestropper slik at den er sikret mot å skli (12). Bruk bare lasteremmer / jekkestropper med en nominell styrke på > 5 tonn. Lasteremmer / jekkestropper som legges over løftekjettinger og / eller "skarpe" kanter skal beskyttes ved hjelp av egnet underlagsmateriell, f.eks. skumstoff. Dersom masten er anbrakt på en pall, må denne surres fast til masten med lasteremmer / jekkestropper (13) b 14b 13 15a 14a 13 Remmene/jekkestroppene (14a / 14b) som fester masten må fastsurres til minst 4 forskjellige forankringsringer (15a / 15b) N C 8

48 estepunkt "Mast nede" ør remmen / jekkestroppen (14b) over masten (nederst) og fest den til forankringsringen (15a). estepunkt "Mast oppe" M ør remmen / jekkestroppen (14b) over masten (øverst) og fest den til forankringsringen (15b). Lasteremmer / jekkestropper som legges over løftekjettinger og / eller "skarpe" kanter skal beskyttes ved hjelp av egnet underlagsmateriell, f.eks. skumstoff. Eventuelle medfølgende deler (gaffelarmer, føringsruller mm.) kan festes sklisikret på en egen pall N C 9

49 4 ørste igangsetting M Sikkerhetsanvisninger for montering og igangsetting are for ulykker på grunn av feil montering Montering av trucken på stedet, igangsetting og instruksjon av føreren skal bare utføres av produsentens kundetjeneste, som er spesielt utdannet for disse oppgavene. Når masten er forskriftsmessig montert, kan hydraulikkledningene tilkoples koplingspunktene på basismodellen, og masten, og trucken tas i bruk. Deretter kan trucken tas i bruk. Når flere trucker leveres samtidig, skal det påses at de løfteanordninger, master og basismodeller som monteres sammen har identiske serienumre. Trucken skal kun kjøres med batteristrøm! Likerettet vekselstrøm skader de elektroniske komponentene. Kabelforbindelser til batteriet (slepekabel) må ikke være lenger enn 6 m sein, og ha minimum ledningstverrsnitt på 50 mm Bevege trucken uten montert batteri M Dette arbeidet tillates kun utført av sakkyndig servicepersonell som har fått opplæring i dette. Denne metoden er forbudt å benytte i skråninger og stigninger (ingen bremseeffekt). Se også kapittel E, avsnittet "Berge trucken ut av smalganger / flytte trucken uten batteri" 4.2 Montere og demontere masten M M Demontering / montering av masten skal bare utføres av produsentens kundetjeneste, som er spesielt utdannet for denne oppgaven. I unntakstilfelle kan dette utføres av en kundetjeneste autorisert av produsenten. Økt risiko for klemskader ved skyving og dreining i tilleggsutstyrets svinge- og skyveområde N C 10

50 5 Igangsetting M Trallen skal kun kjøres med batteristrøm! Likerettet vekselstrøm skader de elektroniske komponentene. Kabelforbindelser til batteriet (slepekabel) må ikke være lenger enn 6 m sein, og ha minimum ledningstverrsnitt på 50 mm 2. or å klargjøre trallen etter levering eller etter transport, skal følgende prosedyrer gjennomføres: M Løsne avledningskjettingene (29) for transportsikring. Monter og lad batteriet om nødvendig, se avsnittene "Demontere og montere batteri" og "Lade batteriet" i kapittel D. Sett trucken i drift på forskriftsmessig måte, se avsnittet "Sette trucken i drift" i kapittel E. Kontroller at samtlige sikkerhetsanordninger er intakte og i funksjon N C 11

51 C N

52 D Batteri - vedlikeholde, lade, bytte 1 Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syrebatterier ør det utføres noe arbeid på batteriene, må trucken være forsvarlig parkert (se kapittel E). Servicepersonell: Lading, vedlikehold og bytte av batterier må bare utføres av personell med adekvat utdannelse. Når slikt arbeid utføres skal anvisningene i denne instruksjonsboken samt instruksene fra produsentene av batteriet og batteriladestasjonen følges. Brannforebyggende forholdsregler: Ved håndtering av batterier er røyking og all bruk av åpen ild forbudt. Det må ikke befinne seg brennbare materialer eller installasjoner som kan generere gnister innenfor en radius på minst 2 m rundt en parkert truck som står til lading. Rommet må være godt ventilert. Brannslukkere må stå klare. M Vedlikehold av batteriet: Celledekslene på batteriet må være rene og tørre. Klemmer og kabelsko skal være rene, innsatt med litt polfett og skrudd godt til. ør du lukker batteridekselet skal du forsikre deg om at batterikabelen ikke kan komme til skade. Dersom kablene er skadet, er det fare for kortslutning. Avfallshåndtering av batteriet: Avfallsbehandling av batterier reguleres gjennom lovverket og må utføres i henhold til de nasjonale miljøvernsbestemmelsene og forurensningsloven. Det er ubetinget viktig at produsentens instrukser for avfallshåndtering følges N D 1

53 Generelt ved omgang med batterier Omgang med batterier medfører fare for uhell og skader Batteriene inneholder løst syre, som er giftig og etsende. All kontakt med batterisyre må unngås. Gammel batterisyre skal avfallsbehandles på forskriftsmessig måte. Ved arbeid på batterier er det helt nødvendig å bruke verneklær og øyebeskyttelse. Batterisyre må ikke komme i kontakt med huden, klærne eller øynene, skyll eventuelt ut batterisyren med rikelig rent vann. Oppsøk lege umiddelbart ved personskader (f.eks. hud- eller øyekontakt med batterisyre). Sølt batterisyre må umiddelbart nøytraliseres med rikelig med vann. Det er kun tillatt å anvende batterier med lukket batterikasse. Vær oppmerksom på de lovmessige forskriftene. Bruk av uegnede batterier kan føre til ulykker Batteriets vekt og spesifikasjoner har vesentlig innvirkning på truckens stabilitet og lasteevne. En utskiftning av batteriet er kun tillatt etter produsentens godkjennelse, da det ved montering av mindre batterier er nødvendig med utligningsvekter. Ved bytte eller installasjon av batteri må man forsikre seg om at det er forskriftsmessig festet i truckens batterirom. 2 Batterityper EX 410/413 kan være bestykket med ulike typer batterier. Alle batteritypene oppfyller kravene i standarden DIN A. ølgende tabell viser hvilke kombinasjoner som er standard og angir batterikapasiteten. Spenning Kapasitet Batteritype Batteriutførelse Vekt Trucktype 48V 345 Ah 3 E PzS 345 endelt 575 kg EX V 460 Ah 4 E PzS 460 endelt 709 kg EX 410 EX413 48V 575 Ah 5 E PzS 575 endelt 870 kg EX 410 EX V 690 Ah 6 E PzS 690 endelt 1011 kg EX 413 Batteriets vekt fremgår av batteriets typeskilt. Batteriets vekt og spesifikasjoner har vesentlig innvirkning på truckens stabilitet. Bytte av batteri er bare tillatt med produsentens godkjennelse N D 2

54 2.1 Batterirommets mål L H B Trucktype Lengde (L) Bredde (B) Høyde (H) EX mm 640 mm 685 mm Maksimal batterihøyde = 640 mm EX mm 640 mm 685 mm Maksimal batterihøyde = 640 mm Ved bytte av batteri må man sørge for at batterimålene, -typen og -vekten på det nye batteriet er identisk med det gamle. En utskiftning av batteriet er kun tillatt etter produsentens godkjennelse, da det ved montering av mindre batterier er nødvendig med utligningsvekter. Ved bytte eller installasjon av batteriet må man forsikre seg om at det er forskriftsmessig festet i truckens batterirom N D 3

55 2.2 Åpne batteridekselet M Klemfare Klemfare når batteridekselet lukkes. Når batteridekselet lukkes må det ikke befinne seg noe mellom batteridekselet og trucken. En usikret truck medfører fare for uhell Det er farlig, og prinsipielt ikke tillatt, å parkere trucken i skråninger, med løftet last eller med løftet løfteanordning. Trucken skal bare parkeres på en jevn flate. I særlige tilfeller må skyvemasttrucken sikres med f.eks. kiler. Løftemast og lastegaffel skal alltid senkes helt ned. Velg parkeringsplass slik at ingen personer skader seg på de senkede gaflene N D 4

56 Parker trucken forsvarlig (se avsnittet "Parker trucken forsvarlig" i kapittel E). Senk løfteanordningen ned på bakken. Vri tenningslåsen (3) på "0" (null). Trekk låsespaken (4) oppover. Trekk betjeningspulten (1) tilbake i drivverksretningen til anslag. Betjen spaken (6) under setet og vipp batteridekselet (5) helt opp M M Åpne hhv. lukk batteridekselet forsiktig. Dersom dekslene ikke er lukket, kan det føre til fare for personskader og uhell. Dekslene (batterideksler, sidepaneler, aggregatromdeksler osv.) må være lukket under drift N D 5

57 3 Lade batteriet Eksplosjonsfare på grunn av gassene som oppstår under lading Ved lading avgir batteriet en blanding av oksygen og hydrogen (knallgass). Gassutviklingen er en kjemisk prosess. Denne gassblandingen er høyeksplosiv og må ikke antennes. Det er bare tillatt å tilkoble og frakoble ladekabelen fra batteristasjonen med batteripluggen når både ladestasjonen og trucken er slått av. Ladeapparatet må være tilpasset batteriet når det gjelder spenning og ladekapasitet. ør batteriet lades skal samtlige kabel- og pluggforbindelser kontrolleres for synlige skader. Rommet er trucken lades skal luftes tilstrekkelig. Batteridekselet må være åpnet og battericellenes overflate må ligge fritt under ladeprosessen for å sørge for tilstrekkelig ventilasjon. Ved håndtering av batterier er røyking og all bruk av åpen ild forbudt. Det må ikke befinne seg brennbare materialer eller installasjoner som kan generere gnister innenfor en radius på minst 2 m rundt en parkert truck som står til lading. Brannslukkere må stå klare. Ikke legg metallgjenstander på batteriet. Det er strengt nødvendig å følge sikkerhetsbestemmelsene som er gitt av produsentene av batteriet og batteriladestasjonen. rilegge batteriet (se avsnittet "rilegge batteriet" i dette kapittelet) N D 6

58 Parker trucken forsvarlig, se avsnittet "Parkere trucken forsvarlig" i kapittel E. Vri tenningslåsen (3) på "0" (null). rilegg batteriet (se avsnittet "rilegge batteriet" i dette kapittelet). Slå av ladeapparatet. Innstill riktig ladeprogram på ladeapparatet. Trekk ut batteripluggen. Under oppladingen må battericellenes overflate være utildekket slik at det oppnås tilstrekkelig avlufting. Legg aldri metallgjenstander oppå batteriet. ør batteriet lades skal samtlige kabel- og pluggforbindelser kontrolleres for synlige skader. Ladeapparatet må være tilpasset batteriet når det gjelder spenning og ladekapasitet. Kople batteriladerens kabel til batteripluggen. Slå ladeapparatet på. Lad opp batteriet i henhold til instruksene fra produsentene av batteriet og batteriladestasjonen. Det er strengt nødvendig å følge sikkerhetsbestemmelsene som er gitt av produsentene av batteriet og batteriladestasjonen N D 7

59 Eksplosjonsfare på grunn av gassene som oppstår under lading Ved lading avgir batteriet en blanding av oksygen og hydrogen (knallgass). Gassutviklingen er en kjemisk prosess. Denne gassblandingen er høyeksplosiv og må ikke antennes. Det er bare tillatt å tilkoble og frakoble ladekabelen fra batteristasjonen med batteripluggen når både ladestasjonen og trucken er slått av. M Klemfare Klemfare når batteridekselet lukkes. Når batteridekselet lukkes må det ikke befinne seg noe mellom batteridekselet og trucken N D 8

60 M M Slå av ladeapparatet når batteriet er fullt ladet. rakoble ladekabelen fra batteriladestasjonen fra batteripluggen. Kontroller samtlige kabler og stikkforbindelser for synlige skader. Dersom kablene er skadet, er det fare for kortslutning. Konstaterte mangler må meldes til overordnede umiddelbart. Defekte trucker må merkes og tas ut av drift. Trucken må først tas i bruk igjen etter at feilen er lokalisert og rettet. Koble batteripluggen til trucken. Dersom dekslene ikke er lukket, kan det føre til fare for personskader og uhell. Dekslene (batterideksler, sidepaneler, aggregatromdeksler osv.) må være lukket under drift. Lukk batteridekselet (5). Trucken er driftsklar igjen etter batteriladingen N D 9

61 4 Demontere og installere batteri M are for ulykker ved demontering og montering av batteriet Ved demontering og montering av batteriet kan klemming og etsing fra batterisyren forekomme på grunn av batteriets vekt. Se avsnittet "Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syrebatterier" i denne kapittelet. Bruk vernesko ved demontering og montering av batteri. Bruk bare batterier med isolerte celler og isolerte poler. Ved bytte skal batteriet erstattes med et batteri med identiske spesifikasjoner. Det er ikke tillatt å fjerne tilleggslodd eller å endre plasseringen av dem. Parker trucken vannrett for å hindre at batteriet sklir ut. Bytte av batterier skal bare utføres med kranutstyr med tilstrekkelig løfteevne. Bruk bare tillatte batteribytte-innretninger (batterivekselstativ, batterivekselstasjon, osv.). Sørg for at batteriet sitter fast i truckens batterirom N D 10

EKX 410. Bruksanvisning 01.10 - 51166887 03.10

EKX 410. Bruksanvisning 01.10 - 51166887 03.10 EKX 410 01.10 - Bruksanvisning N 51166887 03.10 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EKX 410

Detaljer

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instruksjonsbok 05.07 - N 51058561 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaljer

ETX 513 / ETX 515. Bruksanvisning 03.11 - 11.14 ETX 513 ETX 515

ETX 513 / ETX 515. Bruksanvisning 03.11 - 11.14 ETX 513 ETX 515 ETX 513 / ETX 515 03.11 - Bruksanvisning 51190358 11.14 ETX 513 ETX 515 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Bruksanvisning 51121639 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type

Detaljer

EFX 410 / 413. Bruksanvisning 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413

EFX 410 / 413. Bruksanvisning 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413 EFX 410 / 413 03.13 - Bruksanvisning 51298000 11.14 EFX 410 EFX 413 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

EKX 410/513/515k/515. Instruksjonsbok EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017704 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instruksjonsbok EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017704 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instruksjonsbok N 52017704 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Forord ORIGINALBRUKSANVISNINGEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av

Detaljer

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - Bruksanvisning 51247125 04.13 N EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Detaljer

EKS 308. Instruksjonsbok 03.06 - 51104735 07.08

EKS 308. Instruksjonsbok 03.06 - 51104735 07.08 EKS 308 03.06 - Instruksjonsbok N 51104735 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

AMX 10. Bruksanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. Bruksanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - Bruksanvisning 50287449 12.14 AMX 10 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår AMX

Detaljer

ESD 120K/120L. Bruksanvisning 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L

ESD 120K/120L. Bruksanvisning 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L ESD 120K/120L 01.05 - Bruksanvisning 50453652 12.14 N ESD 120K ESD 120L Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

ETM/V 214-325. Instruksjonsbok 10.04 - 50441307 03.12

ETM/V 214-325. Instruksjonsbok 10.04 - 50441307 03.12 ETM/V 214-325 10.04 - Instruksjonsbok N 50441307 03.12 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ETM

Detaljer

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 EFG 535-550 10.09 - Bruksanvisning 51151568 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - Bruksanvisning 51151508 11.11 N EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet

Detaljer

HC 110. Bruksanvisning 01.09 - 12.14 HC 110

HC 110. Bruksanvisning 01.09 - 12.14 HC 110 HC 110 01.09 - Bruksanvisning 51135783 12.14 HC 110 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår HC

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14

ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14 ECE 220-225 HP/LJ 01.09 - Bruksanvisning 51122088 11.14 N ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ ECE L J Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet

Detaljer

EFG 110-115. Bruksanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Bruksanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Bruksanvisning 51151452 11.14 N EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

ERE 120. Bruksanvisning 05.08 - 02.11

ERE 120. Bruksanvisning 05.08 - 02.11 ERE 120 05.08 - Bruksanvisning N 51093154 02.11 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ERE 120 Videre

Detaljer

EKS 110. Betriebsanleitung 08.09 - 08.09

EKS 110. Betriebsanleitung 08.09 - 08.09 EKS 110 08.09 - Betriebsanleitung N 51161911 08.09 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EKS 110

Detaljer

EJE C20. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 EJE C20

EJE C20. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 EJE C20 EJE C20 10.07 - Bruksanvisning 51040478 11.14 EJE C20 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EJE

Detaljer

EKS 310K/310. Instruksjonsbok 07.04 - 52025103 07.08

EKS 310K/310. Instruksjonsbok 07.04 - 52025103 07.08 EKS 310K/310 07.04 - Instruksjonsbok N 52025103 07.08 Forord ORIGINALBRUKSANVISNINGEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

ETM/V 214-325. Bruksanvisning 09.11 - 08.15

ETM/V 214-325. Bruksanvisning 09.11 - 08.15 ETM/V 214-325 09.11 - Bruksanvisning N 51198774 08.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ETM

Detaljer

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Bruksanvisning 51040414 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 N N 4 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige

Detaljer

ETV C16/C20. Instruksjonsbok 06.08 - 51069891 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Instruksjonsbok 06.08 - 51069891 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Instruksjonsbok 51069891 07.12 N ETV C16 ETV C20 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

ESC 316/316z. Bruksanvisning 06.13 - 11.14. ESC 316 ESC 316z

ESC 316/316z. Bruksanvisning 06.13 - 11.14. ESC 316 ESC 316z ESC 316/316z 06.13 - Bruksanvisning 51314833 11.14 N ESC 316 ESC 316z Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

EJC B14 / B16. Bruksanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16

EJC B14 / B16. Bruksanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16 EJC B14 / B16 09.05 - Bruksanvisning 50470438 03.11 EJC B14 EJC B16 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

ESD 220. Bruksanvisning 06.10 - 12.14 ESD 220

ESD 220. Bruksanvisning 06.10 - 12.14 ESD 220 ESD 220 06.10 - Bruksanvisning 51299955 12.14 ESD 220 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ESD

Detaljer

ERE 225. Bruksanvisning 10.07 - 11.14

ERE 225. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 ERE 225 10.07 - Bruksanvisning N 51085023 11.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ERE 225 Videre

Detaljer

EME 114. Bruksanvisning 06.14 - 12.14 EME 114

EME 114. Bruksanvisning 06.14 - 12.14 EME 114 EME 114 06.14 - Bruksanvisning 51126166 12.14 N EME 114 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EME

Detaljer

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Rampekomfort 03.10 - Instruksjonsbok 51174566 03.10 N EMC 110 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

EJC 110 / 112. Bruksanvisning 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. Bruksanvisning 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - Bruksanvisning 51080478 02.11 EJC 110 EJC 112 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

ETV Q20/Q25. Bruksanvisning 04.13 - 06.15

ETV Q20/Q25. Bruksanvisning 04.13 - 06.15 ETV Q20/Q25 04.13 - Bruksanvisning N 51171587 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ETV Q20

Detaljer

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11 ERE K20 03.05 - Bruksanvisning N 51182015 02.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ERE K20

Detaljer

EJC 112 RK. Bruksanvisning 07.12 - 11.14 EJC 112 RK

EJC 112 RK. Bruksanvisning 07.12 - 11.14 EJC 112 RK EJC 112 RK 07.12 - Bruksanvisning 51281860 11.14 N EJC 112 RK Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår

Detaljer

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 02.04 - Bruksanvisning 50434892 03.11 N ERC 214 ERC 216 ERC Z12 ERC 212 ERC Z14 ERC Z16 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller

Detaljer

EJC B12/B14/B16. Bruksanvisning 04.11 - 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16

EJC B12/B14/B16. Bruksanvisning 04.11 - 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16 EJC B12/B14/B16 04.11 - Bruksanvisning 51209534 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet EJC B12 EJC

Detaljer

EZS 570. Bruksanvisning 08.09 - 01.14

EZS 570. Bruksanvisning 08.09 - 01.14 ES 570 08.09 - Bruksanvisning N 51139319 01.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ES 570 Videre

Detaljer

EJC 110/112/212. Bruksanvisning 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212

EJC 110/112/212. Bruksanvisning 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 EJC 110/112/212 6.12 - Bruksanvisning 51222930 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

HC 110. Instruksjonsbok 12.05 - 51109752 07.08

HC 110. Instruksjonsbok 12.05 - 51109752 07.08 HC 110 12.05 - Instruksjonsbok N 51109752 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Sotpartikelfilter. Instruksjonsbok DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s

Sotpartikelfilter. Instruksjonsbok DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s Sotpartikelfilter 12.07 - Instruksjonsbok N 51102336 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning

Detaljer

EFG 213-320. Instruksjonsbok 06.08- 51100008 07.11

EFG 213-320. Instruksjonsbok 06.08- 51100008 07.11 EFG 213-320 06.08- Instruksjonsbok N 51100008 07.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EFG

Detaljer

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Bruksanvisning 11.08 - 02.

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Bruksanvisning 11.08 - 02. DFG/TFG 660-690 11.08 - Bruksanvisning 51139153 02.11 N DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand

Detaljer

ETV Q20/25. Instruksjonsbok 04.02- 50147520 02.10

ETV Q20/25. Instruksjonsbok 04.02- 50147520 02.10 ETV Q20/25 04.02- Instruksjonsbok N 50147520 02.10 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ETV Q20

Detaljer

EJD 220/220 XL. Instruksjonsbok 05.05 - 50469513 07.08

EJD 220/220 XL. Instruksjonsbok 05.05 - 50469513 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Instruksjonsbok N 50469513 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 07.04 - 50430015 11.07

EKS 110. Bruksanvisning 07.04 - 50430015 11.07 EKS 110 07.04 - Bruksanvisning N 50430015 11.07 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

EFG-D30. Instruksjonsbok 12.05- 51042002 07.08

EFG-D30. Instruksjonsbok 12.05- 51042002 07.08 EG-D30 12.05- Instruksjonsbok N 51042002 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EJC M10. Bruksanvisning 05.09 - 51145327 05.09

EJC M10. Bruksanvisning 05.09 - 51145327 05.09 EJC M10 05.09 - Bruksanvisning N 51145327 05.09 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EJC 212-220. Instruksjonsbok 12.05 - 50460019 06.06

EJC 212-220. Instruksjonsbok 12.05 - 50460019 06.06 EJC 212-220 12.05 - Instruksjonsbok N 50460019 06.06 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag WX-15

Bruksanvisning Veggsag WX-15 Bruksanvisning Indeks 004 10987076 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

ESE 420/430. Instruksjonsbok 11.04 - 50459852 11.08

ESE 420/430. Instruksjonsbok 11.04 - 50459852 11.08 ESE 420/430 11.04 - Instruksjonsbok N 50459852 11.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD BRUKERVEILEDNING FOR MOBILT STELLEBORD Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 2 Gratulerer med valget av MONA stellebord. MONA stellebord er et praktisk og elegant mobilt stellebord for både barn og voksne. Stellebordets

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg 10000 kg Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg 10000 kg Bruksanvisning Carl Stahl AS Postboks 314 Nesttun Telefon: +47 55 92 63

Detaljer

ERE 120. Instruksjonsbok 09.05- 50466110 04.08

ERE 120. Instruksjonsbok 09.05- 50466110 04.08 ERE 120 09.05- Instruksjonsbok N 50466110 04.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2

MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2 REVISJON: 201501 DOC: 841616 NORSK MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 INNHOLD 1. Sikkerhetsforskrifter 5 1.1. Generelt 5 1.2. Sjekkliste sikkerhet 5 2. Symboler i monteringsanvisning 7 3.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

DFG / TFG 540-550 DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550. Bruksanvisning 11.09 - 08.12

DFG / TFG 540-550 DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550. Bruksanvisning 11.09 - 08.12 DFG / TFG 540-550 11.09 - Bruksanvisning 51167697 08.12 N DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2

MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2 REVISJON: 201401 DOC: 841618 NORSK MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2 MICROPROP L8 CAT M3XX, CAT 3XX INNHOLD 1. Sikkerhetsforskrifter 4 1.1. Generelt 4 1.2. Sjekkliste sikkerhet 4 2. Symboler i monteringsanvisning

Detaljer

BRUKERMANUAL. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg kg.

BRUKERMANUAL. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg kg. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg - 5000kg. Type CP-X - Hobby og lett industri Type CP-Y - Industri Type CP-Z - Offshore m/overlastsikring BRUKERMANUAL Crane Partner AS Jekteviken

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722779 Batterilader CTEK Multi XS 7000 Batterilader 12V Fysiske data Vekt: 0,8 kg Lengde: 191,00 mm Volum: 0,8 dm 3 Bredde: 89,00 mm Høyde: 48,00 mm Lengde

Detaljer

ECE 310. Instruksjonsbok 03.08- 51080938 07.08

ECE 310. Instruksjonsbok 03.08- 51080938 07.08 ECE 310 Instruksjonsbok 03.08- N 51080938 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

ECE 310. Instruksjonsbok 04.04 - 50439746 10.06

ECE 310. Instruksjonsbok 04.04 - 50439746 10.06 ECE 310 04.04 - Instruksjonsbok N 50439746 10.06 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

ECE 118. Instruksjonsbok 08.06- 51076240 07.08

ECE 118. Instruksjonsbok 08.06- 51076240 07.08 ECE 118 08.06- Instruksjonsbok N 51076240 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

PERI. CE LØFTEGAFFFEL 1,75 T/8,0 m Art. nr. 103212 BRUKERVEILEDNING. Innhold. Brukerveiledning Oversikt. Bruk etter hensikten

PERI. CE LØFTEGAFFFEL 1,75 T/8,0 m Art. nr. 103212 BRUKERVEILEDNING. Innhold. Brukerveiledning Oversikt. Bruk etter hensikten PERI CE LØFTEGAFFFEL 1,75 T/8,0 m Art. nr. 103212 BRUKERVEILEDNING Innhold A A1 A2 A3 A4 A5 B B1 B2 Brukerveiledning Oversikt Sikkerhetshenvisninger Bruk etter hensikten Bruk Typeskilt, godkjenning Lagring

Detaljer

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter { STIHL AP 100, 200, 300 Sikkerhetsforskrifter norsk Innholdsfortegnelse Oversettelse av den originale bruksanvisningen Trykt på klorfritt bleket papir. Trykkfargene inneholder planteolje, papiret kan

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID Instruksjonshefte NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID FRITIDSHENGERE PROFFHENGERE BIL/MASKINHENGERE BÅTHENGERE SKAPHENGERE SPESIALHENGERE - tilhenger av norsk kvalitet INNHOLD

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2

MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2 REVISJON: 201601 DOC: 841616 NORSK MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 INNHOLD 1. Sikkerhetsforskrifter 4 1.1. Generelt 4 1.2. Sjekkliste sikkerhet 4 1.3. Miljø 6 2. Symboler i monteringsanvisning

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

SLH 090 SLH 090 24V 15A - 200A SLH 090 48V 20A - 170A SLH 090 80V 35A - 160A. Bruksanvisning 03.10 - 07.15 100% >80% <80%

SLH 090 SLH 090 24V 15A - 200A SLH 090 48V 20A - 170A SLH 090 80V 35A - 160A. Bruksanvisning 03.10 - 07.15 100% >80% <80% AIR 80% 100% AIR 80% 100% 80% 100% AIR 80% 100% AIR 80% 100% AIR 80% 100% SLH 090 03.10 - Bruksanvisning 51159143 07.15 N SLH 090 24V 15A - 200A SLH 090 48V 20A - 170A

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

Brukermanual Løftemagnet. Type PML MAXTECH LIFTING EN13155

Brukermanual Løftemagnet. Type PML MAXTECH LIFTING EN13155 Brukermanual Løftemagnet Type PML MAXTECH LIFTING EN13155 INNHOLDSFORTEGNELSE Side: Beskrivelse 2 FORESKRIFTER 3 BETJENINGS- OG VEDLIKEHOLDSFORESKRIFTER 4 MAKSIMAL LØFTEKAPASITET 5 SIKKERHETSINSTRUKSER

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00. Universal-seriedimmerinnsats Best.nr. : 2263 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer