DFG/TFG 316/320. Instruksjonsbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DFG/TFG 316/320. Instruksjonsbok 04.06- 51011146 02.07"

Transkript

1 DG/TG 316/ Instruksjonsbok N

2 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres på en kortfattet og oversiktlig måte. Kapitlene er sortert alfabetisk. Hvert kapittel begynner med side 1. Sidemerkingen består av kapittelbokstaven etterfulgt av sidenummeret. Eksempel: side B 2 er den andre siden i kapittel B. I denne instruksjonsboken dokumenteres ulike truckvarianter. Ved betjening og vedlikeholdsarbeid må man forsikre seg om at man refererer til beskrivelsen som gjelder den aktuelle trucktypen. M Z t o Sikkerhetsanvisninger og viktige forklaringer er merket med følgende piktogrammer: Angir sikkerhetsanvisninger som må overholdes for å unngå personskader. Angir anvisninger som må overholdes for å unngå materielle skader. Angir anvisninger og forklaringer. Angir standardutstyr. Angir tilleggsutstyr. Våre maskiner utvikles stadig videre. Vis forståelse for at vi forbeholder oss retten til endringer i form, utstyr og teknikk. Ut fra innholdet i denne bruksanvisningen må det derfor ikke stilles krav til bestemte egenskaper for maskinen. Opphavsrett Opphavsretten til denne instruksjonsboken tilhører JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - TYSKLAND Telefon: +49 (0) 40/ N

3 0108.N

4 Innholdsfortegnelse A B Korrekt bruk Truckbeskrivelse 1 Anvendelse... B 1 2 Komponent- og funksjonsbeskrivelse... B Truck... B 3 3 Tekniske data - standardutførelse... B Ytelsesdata DG... B Motordata... B Dekk... B Mastutførelser... B EN-standarder... B Bruksbetingelser... B 12 4 Plassering av merking og typeskilt... B Typeskilt, truck... B Lastdiagram, truck... B Lastdiagram, tilleggsutstyr... B 15 C Transport og første gang trucken tas i bruk 1 Lasting med kran... C 1 2 Sikre trucken for transport... C 2 3 ørste gang trucken tas i bruk... C 3 4 Slepe trucken... C 3 D Påfylling av drivstoff 1 Sikkerhetsberstemmelser for håndtering av diesel og flytende gass.. D 1 2 Påfylling av diesel... D 2 3 Skifte drivstoffgassflaske... D N I 1

5 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken... E 1 2 Beskrivelse av betjenings- og displayelementer... E 3 3 Ta trucken i bruk... E Daglige kontrollrutiner og prosedyrer før trucken tas i bruk... E Trucker med redusert klaring over hodet X (o)... E Regulere førersetet... E Sikkerhetsbelte... E Regulere rattsøylen... E Starte trucken... E Startprosedyre TG... E Startprosedyre DG... E Indikatorer for funksjonsfeil under drift... E Slå av motoren... E 18 4 Arbeide med trucken... E Sikkerhetsregler for kjøring... E Kjøring... E Styring... E Bremsing... E Betjening av mast og tilleggsutstyr... E Løfte opp, transportere og sette av last... E Parkere trucken forsvarlig... E Kjøre med tilhenger... E Tilhengervekt... E 32 5 eilretting... E N I 2

6 Vedlikehold av trucken 1 Driftssikkerhet og miljøvern Sikkerhetsforskrifter for vedlikehold Vedlikehold og inspeksjon Service-sjekkliste DG/TG Service-sjekkliste DG Service-sjekkliste TG Kjølemiddelspesifikasjoner Drivstoffspesifikasjoner - DG Smøreskjema Oljer og smøremidler Beskrivelse av service- og vedlikeholdsarbeid orberede trucken for service og vedlikehold Motordeksel Motorvedlikehold DG Motorvedlikehold TG Kontrollere hydraulikkoljenivået Tappekran gassanlegg Kontrollere kjølemiddelnivået Kontrollere kjølemiddelkonsentrasjonen Påfylling av kjølesystemet Rengjøre/skifte ut luftfilterpatron Gir - DG/TG Bremser Kontrollere hjulenes fastgjøring Hydraulikkanlegg Rengjøre/skifte ut hydraulikktankventileringen Elektrisk anlegg Avgassystem Ta trucken i bruk igjen etter rengjøring eller vedlikehold Sette trucken ut av drift orholdsregler før driftspausen orholdsregler under driftspausen orholdsregler ved avsluttet driftspause Sikkerhetskontroll etter en viss brukstid og etter uvanlige hendelser: Sakkyndig kontroll i henhold til forskrift best. nr. 555, bruk av arbeidsutstyr, kapittel IX) Sette kjøretøyet endelig ut av drift, kondemnering N I 3

7 I N

8 A Z Korrekt bruk Retningslinjer for korrekt og forskriftsmessig bruk av industritrucker (utgitt av Verband Deutscher Maschinen- und Anlagebau e.v.) inngår i maskinleveransen. Disse retningslinjene utgjør en del av denne instruksjonsboken og skal følges. Nasjonale forskrifter har uinnskrenket gyldighet. Trucken som beskrives i den foreliggende instruksjonsboken er en industritruck som egner seg til løfting og transport av last. Trucken må benyttes, betjenes og vedlikeholdes i henhold til anvisningene i instruksjonsboken. Bruk av gaffeltrucken på annen måte er ikke korrekt bruk og innebærer risiko for personskade, skader på trucken eller materielle skader. remfor alt må man unngå overbelastning som følge av for tung last eller last som ikke er jevnt fordelt. Spesifikasjonene for maksimal lasteevne som er angitt på maskinens typeskilt eller lastdiagram, skal overholdes. Gaffeltrucken skal ikke benyttes i omgivelser med risiko for brann eller eksplosjon, i omgivelser som kan forårsake korrosjon eller der den utsettes for mye støv. M Eierens/operatørens plikter: I denne instruksjonsboken defineres eieren/ operatøren som enhver naturlig eller juridisk person som selv benytter gaffeltrucken eller som benytter den etter oppdrag fra vedkommende. I spesielle tilfeller (f.eks. ved leasing, utleie) er eieren/operatøren den personen som er pålagt driftsansvaret i henhold til gjeldende kontrakt mellom eier og bruker av gaffeltrucken. Eieren/brukeren må forsikre seg om at trucken kun benyttes på korrekt måte og at enhver risiko for brukeren eller tredjepersons liv og helse unngås. Dessuten skal forskrifter for forebygging av ulykker, øvrige sikkerhetstekniske standarder samt retningslinjer for drift, vedlikehold og reparasjon overholdes. Eieren/operatøren skal forsikre seg om at alle brukere har lest og forstått denne instruksjonsboken. Unnlatelse av å følge veiledningene i denne instruksjonsboken medfører at garantidekningen bortfaller. Tilsvarende gjelder også dersom kunden og/eller tredjeperson har utført ikke-forskriftsmessig arbeid på gjenstanden uten samtykke fra produsentens kundeserviceavdeling. Montering av tilbehørsutstyr: Montering eller innbygging av tilleggsanordninger som innvirker på eller som supplerer gaffeltruckens funksjoner, er kun tillatt hvis produsenten har gitt sin skriftlige godkjennelse. Eventuelt skal det innhentes en godkjennelse fra de lokale myndigheter. En tillatelse fra myndighetene erstatter imidlertid ikke produsentens godkjennelse. Tilhenger og slepelast: Det må kun tilkobles tilhenger og slepelast som er tillatt for trucken N A 1

9 A N

10 B Truckbeskrivelse 1 Anvendelse Truckene i DG/TG-serien er har førersete, 4-hjulskonstruksjon og forbrenningsmotor. Trucker i DG-serien har dieselmotor, trucker i TG-serien har gassdrevet ottomotor. DG/TG har et hydrodynamisk drivaggregat. Den venstre pedalen er en kombinasjon av inching og bremsepedal, og aktiverer hurtigløftfunksjonen under kjøring med langsom hastighet. Den midterste pedalen er standardbremse- og nødbremsepedal. Lasteevnen varierer fra modell til modell. Maksimal last som kan løftes, kan avledes av typebetegnelsen. En DG/TG 316 har en lasteevne på 1600 kg, og en DG/TG 320 har en lasteevne på kg. Trucktyper og maksimal lasteevne: Type maks. lasteevne *) Lastens tyngdepunkt DG/TG kg 500 mm DG/TG kg 500 mm *) Spesifikasjonene for lasteevne som fremgår av truckens lastdiagrammer, må overholdes 0207.N B 1

11 2 Komponent- og funksjonsbeskrivelse Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 1 t ørersete 8 t Lastegaffel 2 t Rattstamme 9 t Gaffelrygg 3 t Instrumentbord 10 t Drivaksel 4 t Vernetak, fører 11 t Motordeksel 5 t Mast 12 t Bakstilling 6 t Lastekjede 13 t Tilhengerkobling 7 t Løftesylinder 14 t Motvekt 0207.N B 2

12 2.1 Truck Ramme og oppbygning: Ein stabil, torsjonsstiv ramme, hvor aggregatene og betjeningselementene er sikkert montert, gir trucken meget god statisk sikkerhet. Et deksel som kan åpnes vidt og de to sidepanelene (11) gir enkelt tilgang for vedlikehold. Hydraulikkoljetanken er montert på høyre side, og drivstofftanken for DG-serien er montert på motsatt side av rammen. Drivgassflasken for TG-serien festes på motvekten (14) i en holdeinnretning. Avgassanlegget forhindrer at avgassene når førerplassen. ørerplass: Det sklisikre trinnet og håndtaket på stolpen for vernetaket gjør det lett å stige på og av trucken. øreren er beskyttet av vernetaket (4). På førersetet (1) kan setefjæringen og sitteposisjonen stilles inn, og på rattstammen (2) kan vinkelen for rattet stilles inn. Den enkle betjeningen av de ergonomisk plasserte instrumentene, og det praktiske vibrasjonsfri førerhuset gjør at belastningene for føreren er redusert til et minimum. Monitorene på instrumentbordet (3) gjør at systemet kan overvåkes under driften. Dette gir en meget høy sikkerhetsstandard. ør trucken startes opp må vernetaket kontrolleres for sprekker, og ved tegn på skader repareres eller skiftes ut. Motor: Stillegående vannkjølte motorer med høy ytelse og lavt forbruk. Truckene i DG-serien har dieselmotorer med meget en meget ren forbrenning under alle driftsforhold, og har et sotutslipp som ligger under det man kan se med det blotte øye. I TG-serien brukes det ottomotorer med meget lave restverdier for avgass. Drivverk: Et halvautomatisk gir med giroljekjøler og dreiemomentomformer er flenset direkte på motoren. Denne overfører kraften til drivakselen (10). Ved hjelp av kjøreretningsbryteren på venstre hydraulikkstyrearm stiller man inn fremover-/bakoverkjøring eller fristilling. Servo: Den hydrostatiske servoen består av servosylinder integrert i bakstillingen (12). Bakstillingen er plassert i et pendellager i rammen, slik at man oppnår godt feste til underlaget også på ujevne underlag. Bremsing: Med inching-/bremsepedalen betjenes to av trommelbremsene som virker på drivhjulene hydraulisk. Trommelbremsene justeres automatisk for å veie opp for slitasjen på bremsene. Parkeringsbremsen fungerer ved at trommelbremsen aktiveres mekanisk via bowden-kabel når bremsespaken betjenes. Hjul: Alle hjulene er plassert innenfor truckprofilen. Man kan velge mellom luftdekk eller superelastiske dekk N B 3

13 Hydraulisk anlegg: Tannhjulspumpen for det hydrauliske anlegget drives av motoren via et ekstra kraftuttak. Pumpeturtallet og dermed også pumpevolumet reguleres med motorturtallet. De hydrauliske funksjonene styres via styrearmen og en multippel styreventil. Elektrisk anlegg: 12-volts-anlegget består av et startbatteri og en trefasegenerator med integrert regulator. En gjenoppstartsperre forhindrer feilbetjening ved oppstart, og en sikkerhetsbryter gjør at motoren kun kan startes når kjøreretningsbryteren står i fristilling. or dieselmotorene er det montert en hurtigforglødingsinnretning, drivgassmotorene har et kontaktløst elektronisk tenningssystem som sikrer en hurtig og problemfri motorstart. Motoren slås av med tennings-/startbryteren. Mast (5): Vi legger vekt på at føreren skal ha optimal sikt. Profilene i høystyrkestål er smale, noe som spesielt bidrar til god sikt til gaflene på modeller med tretrinns mast. Samme gode resultat har vi oppnådd for gaffelbordet. Både masten og gaffelbordet løper på skråstilte støtteruller som er permanentsmurte, og derfor vedlikeholdsfrie. Tilleggsutstyr: tilleggsutstyr. Det er mulighet for montering av mekanisk og hydraulisk 0207.N B 4

14 3 Tekniske data - standardutførelse Z Spesifikasjoner av tekniske data iht. VDI Med forbehold om tekniske endringer 3.1 Ytelsesdata DG Betegnelse DG 316 DG 320 Q Lasteevne kg C Avstand til lastens tyngdepunkt mm Kjørehastighet med/uten last 18/19 18/19 km/t Løftehastighet med/uten last 0,6/0,62 0,6/0,62 m/s Senkehastighet med/uten last 0,55/0,49 0,55/0,49 m/s Klatreevne med/uten last % Ytelsesdata TG Betegnelse TG 316 TG 320 Q Lasteevne (ved C = 600 mm) kg C Avstand til lastens tyngdepunkt mm Kjørehastighet med/uten last 18/19 18/19 km/t Løftehastighet med/uten last 0,6/0,63 0,6/0,63 m/s Senkehastighet med/uten last 0,55/0,49 0,55/0,49 m/s Klatreevne med/uten last % 0207.N B 5

15 B N

16 Dimensjoner DG Betegnelse DG 316 DG 320 a/2 Sikkerhetsavstand mm h 1 Mastehøyde, mast kjørt ned mm h 2 Løfting, mast kjørt ned mm h 3 Løftehøyde mm h 4 Mastehøyde, mast kjørt opp mm h 6 Høyde over vernetak mm h 7 Setehøyde (SIP) mm L 1 Lengde inkl. gaffel mm L 2 Lengde inkl. gaffelrygg mm b 1 Totalbredde mm e Gaffelbredde mm m 1 Bakkeklaring til mast, med last mm m 2 Bakkeklaring mellom for-/bakaksel mm Ast Arbeidsbredde ved paller 800 x 1200, lengderetning) mm Ast Arbeidsbredde ved paller 1200 x 800, tverretning mm Wa Snuradius mm x Lastavstand mm y Hjulavstand mm Egenvekt kg 0207.N B 7

17 B N

18 Dimensjoner TG Betegnelse TG 316 TG 320 a/2 Sikkerhetsavstand mm h 1 Mastehøyde, mast kjørt ned mm h 2 Løfting, mast kjørt ned mm h 3 Løftehøyde mm h 4 Mastehøyde, mast kjørt opp mm h 6 Høyde over vernetak mm h 7 Setehøyde (SIP) mm L 1 Lengde inkl. gaffel mm L 2 Lengde inkl. gaffelrygg mm b 1 Totalbredde mm e Gaffelbredde mm m 1 Bakkeklaring til mast, med last mm m 2 Bakkeklaring mellom for-/bakaksel mm Ast Arbeidsbredde ved paller 800 x 1200, lengderetning) mm Ast Arbeidsbredde ved paller 1200 x 800, tverretning mm Wa Snuradius mm x Lastavstand mm y Hjulavstand mm Egenvekt kg 0207.N B 9

19 3.2 Motordata 3.3 Dekk Motor - DG Type S4Q2 firesylindret Tenningsrekkefølge Slagvolum 2505 cc Reguleringsturtall 2350 o/min (uten belastning) 680 o/min (tomgang) Ventilklaring Inntak og utblåsning 0,25 kald Bunnpannevolum 8,0 l Drivstofftankvolum 48 l Kjølemiddelvolum 5,5 l + System = 14,0 l Motor - TG Type 2,1 L L4 firesylindret, firetakts, drivgass Tenningsrekkefølge Slagvolum 2065 cc Reguleringsturtall 2700 ±50 o/min (uten belastning) 850 ±50 o/min (tomgang) Tennpluggtype NGH R2A-D Elektrodeavstand, tennplugg 0,8-0,9 mm Bunnpannevolum 3,8 liter Kjølemiddelvolum 3,5 liter + system = 13 liter Dekktype helgummi SE (=massiv) DG/TG 316 DG/TG 320 Drivaksel Bakstilling 18x7-8 18x7-8 Dekktype, luft (diagonaldekk) DG/TG 316 DG/TG 320 Drivaksel PR PR Bakstilling 18x7-8 14PR 18x7-8 14PR Luftrykk, dekk DG/TG 316 DG/TG 320 Drivaksel 10 bar 10 bar Bakstilling 9,0 bar 9,0 bar Z Tillatt dekktype for massiv: Solideal Magnum luft: Solideal ED (Extra Deep) 0207.N B 10

20 3.4 Mastutførelser (alle mål i mm) DG/TG 316/320 VDI 3596 betegnelse ZT ZZ DZ Masttabell Løft riløft Totalhøyde, mast Totalhøyde kjørt opp h 3 h 2 kjørt ned h 1 h N B 11

21 3.5 EN-standarder Kontinuerlig lydtrykknivå: 79 db(a) +/- 3dB (avhengig av toleranser og utstyr) Z iht. EN i overensstemmelse med ISO Det kontinuerlige lydtrykknivået er en middelverdi i overensstemmelse med de anførte standardene og avspeiler lydtrykknivået under kjøring, ved løfting og under tomgang. Lydtrykknivået måles ved førerens ører. MSG 65 Vibrasjon: 0,50 m/s 2 Z iht. EN Den akselererende vibrasjonseksponeringen som kroppen utsettes for i førerplassen er ifølge de anførte standardene den lineært integrerte, veide akselerasjonen i vertikalt retning. Vibrasjonsnivået måles under kjøring med konstant hastighet over sviller. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Z Produsenten bekrefter med dette at grenseverdiene for elektromagnetisk utstråling og strålingsstyrke samt kontrollen av utladingen av statisk elektrisitet i henhold til EN med inkorporerte normative henvisninger, er overholdt. Modifikasjon av elektriske eller elektroniske komponenter med tilhørende anordninger er kun tillatt etter skriftlig godkjennelse av produsenten. 3.6 Bruksbetingelser Z Omgivelsestemperatur - ved bruk -20 C til 40 C Ved langvarig bruk under ekstreme variasjoner i temperatur eller luftfuktighet, er det nødvendig med spesielt utstyr og spesiell tillatelse N B 12

22 (mm) D (mm) Q (kg) Plassering av merking og typeskilt N Pos. Betegnelse 15 OBS: ølg instruksjonsboken! 16 Lastdiagram lastegaffel, lasteevne/lastens tyngdepunkt/løftehøyde 17 orbudsskilt: orbudt å kjøre med hevet last / orbudt å kjøre med hevet last og tiltet mast 18 Skilt Bruk sikkerhetsbelte 19 estepunkter for lasting med kran 20 Skilt orholdsregler ved fare for velt 21 Kombinert skilt Opphold på last er forbudt / Opphold under last er forbudt / are for klemskader ved mast i bevegelse 22 Skilt Maksimal kroppshøyde o 23 Sikkerhetskontrolloblat (kun D) 24 estepunkter for jekk 25 Serienummer, på rammen under motordekselet 26 orbudsskilt Det er forbudt å ta med passasjerer 27 Typeskilt truck; under motordekselet B 13

23 4.1 Typeskilt, truck Z Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 28 Type 33 Produsentens logo 29 Serienr. 34 Egenvekt 30 Nominell lasteevne i kg 35 Avstand til lastens tyngdepunkt i mm 31 remdriftsytelse i kw 36 Byggeår 32 Produsent 37 Tilleggsutstyr Vennligst referer til serienummeret (29) ved spørsmål vedrørende trucken eller ved bestilling av reservedeler. 4.2 Lastdiagram, truck Lastdiagrammet for trucken (16) angir truckens lasteevne Q i kg med masten i loddrett posisjon. Diagrammets utseende er avhengig av den totale høyden for den aktuelle masten. Av tabellen fremgår gaffeltruckens maksimale lasteevne med et gitt tyngdepunkt D (i mm) for lasten samt ønsket løftehøyde H (i mm). Lastdiagrammet for trucken angir truckens lasteevne med de gaffelarmene som var montert ved leveringen. ra og med en gaffellengde på 1300 mm betyr det en avlastning. Trucker som leveres uten gaffelarmer utstyres med et standardskilt. Eksempel på hvordan maksimal lasteevne fastsettes Med lastens tyngdepunkt D på 600 mm og en maksimal løftehøyde H på 3600 mm, er den maksimale lasteevnen Q 1105 kg. Eksempel: N B 14

24 Pilsymbolene (38 og 39) på inner- og yttermasten referer seg til lastdiagrammet og viser føreren når grenseverdiene for de foreskrevne løftehøydene er nådd. Disse pilene er plassert på alle master med en løftehøydeavhengig gradering av lasteevne Lastdiagram, tilleggsutstyr Z Lastdiagrammet på tilleggsutstyr angir truckens lasteevne Q i kg ved bruk av angjeldende tilleggsutstyr. Serienummeret som fremgår av lastdiagrammet for tilleggsutstyret må stemme overens med tilleggsutstyrets typeskilt siden produsenten fastsetter lasteevnen særskilt for de ulike utstyrsvariantene. Spesifikasjonene angis på tilsvarende måte som truckens lasteevne og beregnes på tilsvarende måte. or laster med en lasttyngdepunkt på over 500 mm oppover reduseres bæreevnen med forskjellen i det endrede tyngdepunktet N B 15

25 B N

26 C Transport og første gang trucken tas i bruk 1 Lasting med kran M M M Det må kun brukes løfteutstyr med tilstrekkelig løfteevne (transportvekt, se truckens typeskilt). Parker trucken forsvarlig (se kapittel E). est løftredskapen i mastens tverrvange (1) og til tilhengerkoplingen (2). Løftestropper/kjettinger må kun festes til det øvre øyet på motvekten og til øynene på traversen (på masten) Masten må være tiltet helt bakover. Løftestroppen/kjettingen på masten må ha en fri lengde på minimum 2 m. esteanordningene for løfteredskapen må være anbrakt på en slik måte at de ikke kommer i berøring med verken komponenter eller vernetaket når trucken løftes N C 1

27 2 Sikre trucken for transport Ved transport på lastebil eller tilhenger må trucken sikres og surres fast på forskriftsmessig måte. Lastebilen eller tilhengeren skal være utstyrt med forankringsringer og tregulv. Lastingen skal utføres av fagpersonell som har fått relevant opplæring i samsvar med anbefalingene i retningslinjene VDI 2700 og VDI 2703 utgitt av Verein Deutsche Ingenieure. Korrekt dimensjonering og praktiseringen av sikkerhetstiltak i forbindelse med lasting må fastsettes individuelt for hvert enkelt oppdrag. or å sikre maskinen for transport med masten montert, benyttes øynene på mastens øvre travers samt slepebolten. Referer til den øvre illustrasjonen (fastsurring og sikring med montert mast) og den midtre illustrasjonen (fastsurring og sikring uten mast). Dersom maskinen skal transporteres uten mast, sikres den i fremkant med stropper over vernetaket. Se det midterste bildet. Det nederste bildet angir det omtrentlige tyngdepunktet N C 2

28 3 ørste gang trucken tas i bruk Når maskinen skal tas i bruk første gang, skal føreren innføres i bruk av gaffeltrucken av fagpersonell med relevant opplæring. Når det leveres flere trucker samtidig, skal det påses at de løfteanordninger, master og basismodeller som monteres sammen, har identiske serienummer. or å klargjøre trucken etter leveringen eller etter en transport, skal følgende prosedyrer gjennomføres: Kontroller at utrustningen er komplett og i feilfri stand. Kontroller oljenivå motor Kontroller oljenivå halvautomatisk gir. Kontroller bremsevæskenivå Kontroller batteritilkoplinger og syrenivå. Ta trucken i bruk på forskriftsmessig måte (se kapittel E). 4 Slepe trucken Siden giret drives av truckens motor, er giret ikke smurt, og kan derfor overopphetes hvis den må slepes med avslått motor. or å forhindre dette må trucken maksimalt slepes 5 km, med en maksimal hastighet på 4 km/t. Trekkpunkt Bruk en stiv trekkstang når en truck skal slepes. Truckens trekkpunkt er merket med (57) Z est slepestangen til trekkroken på slepekjøretøyet og til trucken som skal slepes. rigjør håndbremsen. En person må sitte i førersetet og styre trucken som skal slepes. Trucken skal slepes i gangfart! Ettersom styreservoen ikke er innkoplet, må det brukes ekstra kraft for å styre trucken N C 3

29 C N

30 D Påfylling av drivstoff 1 Sikkerhetsberstemmelser for håndtering av diesel og flytende gass ør påfylling eller utskiftning av drivstoffgassflaske må trucken være forsvarlig parkert (se kapittel E). Brannforebyggende forholdsregler: Ved håndtering av drivstoff og drivstoffgass er røyking, åpen ild eller andre tennkilder i nærheten av påfyllingsområdet strengt forbudt. Skilt som angir fareområdet må være plassert slik at de er godt synlig. Oppbevaring av lett antennelige materialer i dette området er ikke tillatt. Det må alltid finnes fungerende brannslukningsapparater lett tilgjengelig i påfyllingsområdet. Bruk kun brannslukningsapparater med karbondisoksid til å slukke brann i flytende gass. Lagring og transport: Utstyret som brukes til oppbevaring og transport av diesel og flytende gass må tilfredstille de forskriftsmessige kravene. Hvis det ikke finnes noen tilgjengelig tanksstasjon, må drivstoffet oppbevares og transporteres i godkjente beholdere. Beholdernes innhold må være tydelig merket. Drivstoffgassflasker som lekker må bringes utendørs øyeblikkelig, plasseres på et sted med god lufting og leverandøren må kontaktes. Diesel som har rent ut må bindes med et egnet middel, og bortskaffes i henhold til gjeldende miljøforskrifter. Personale for påfylling av drivstoff og utskiftning av drivstoffgassflaske: Personer som håndterer flytende gass plikter å gjøre seg kjent med de av gassens egenskaper som er nødvendig for å kunne utføre oppgaven på en sikker måte. ylling av drivstoffgasstank: Drivstoffgasstanken blir værende tilkoblet trucken, og fylles opp tankstasjonen for drivstoffgass. Ved påfyllingen må forskriftene fra produsenten av tankanlegget og drivstoffgasstanken, samt lovmessige og lokale bestemmelser følges. lytende gass som kommer i kontakt med huden gir frostskader N D 1

31 2 Påfylling av diesel Påfyllingen må kun utføres på steder som er tiltenkt dette formålet. Z M M Påse at trucken er forsvarlig parkert før påfyllingen settes i gang (se kapittel E). Åpne tankdekselet (1). yll på ren diesel. Ikke overfyll tanken. Påfyllingsmengde: 48l Bruk kun diesel DIN med et cetantall på under 45. Drivstoffindikatoren (2) angir drivstoffnivået. Når indikatoren kommer kommer inn i det røde området, må tanken fylles opp. Ikke kjør trucken til tanken er helt tom! Luft i drivstoffsystemet kan føre til funksjonsfeil. Skru tankdekselet godt fast igjen etter påfyllingen N D 2

32 3 Skifte drivstoffgassflaske Utskiftning av drivstofflaske må kun utføres på steder som er tiltenkt dette formålet, og av personer med den nødvendige kompetansen for å utføre slikt arbeid. Påse at trucken er forsvarlig parkert før påfyllingen settes i gang (se kapittel E). Skru stengeventilen (3) godt igjen. Start motoren og la drivstoffgassystemet gå på tomgang i fristilling. Skru løs overfalsmutteren (4) med en egnet nøkkel, mens du holder igjen på håndtaket. Ta av slangen (5) og skru på ventilkappen på den tomme drivstoffgassflasken med en gang. Trekk ut låsebolten (7) og vipp ned flasken med drivstoffgass og holderen ved hjelp av håndtaket (9). Åpne spennlåsen (8) og hekt av spenntappen fra holderen. Ta vekk spennstroppen. Ta flasken med drivstoffgass forsiktig ut av holderen, og sett den fra deg slik at den står trygt. Det må kun brukes flasker på 18 kg (29 l) Plasser den nye flasken i holderen, og drei den slik at stussen på stengeventilen peker oppover. Legg spennstroppen omkring flasken. Hekt på spenntappen og stram spennnstroppen med spennarmen (8). Vipp opp holderen ved hjelp av håndtaket (9). Trykk inn låsebolten (7). est slangen igjen (5) på forskriftsmessig måte. Åpne stengeventilen forsiktig, og kontroller tilkoblingen for lekkasjer med skumdannende middel N D 3

33 o Restindikatoren for drivstoffgassflasker (2) lyser når flasken er tom. o Etterfyllbar flaske med påfyllingsanordning på midten lasken er utstyrt med en påfyllingsstoppventil. Uttaksventilen (10) må være stengt. Skru av lokket (11). Sett LNG-pumpedysen inn i påfyllingsporten. yll flasken til nivåindikatoren viser at flasken er full. Ta ut dysen og sett på lokket igjen (11). ølg alle instruksjoner og forskrifter om på påfylling av LNG-flasker, som måtte være plassert på LNG-pumpen N D 4

34 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken Kjøretillatelse: Trucken må kun brukes av kompetent person som er gitt nødvendig opplæring. Bevis for at vedkommende har ferdigheter som kreves for å kjøre og håndtere last skal være fremlagt for eieren/operatøren ev. bemyndiget person. Trucken må kun benyttes av personer som uttrykkelig har fått slikt oppdrag av eier/ operatør. Rettigheter, plikter og forholdsregler for føreren: øreren må være opplyst om sine rettigheter og plikter, opplært i betjening av gaffeltrucken og fortrolig med innholdet i denne instruksjonsboken. øreren må være gitt de nødvendige rettigheter. Når en gaffeltruck benyttes som ledetruck (medløperdrift) skal føreren bruke vernesko. Det er forbudt for uvedkommende å benytte trucken: øreren er ansvarlig for gaffeltrucken den tiden den er til vedkommendes disposisjon. øreren plikter å forby uvedkommende å kjøre eller å betjene gaffeltrucken. Det er ikke tillatt å la andre personer sitte på eller å løfte noen opp. Skader og mangler: Skader og andre mangler på gaffeltrucken eller tilleggsutstyr skal umiddelbart rapporteres til overordnet. Gaffeltrucker som ikke er driftssikre (f.eks. grunnet ødelagte hjul eller defekte bremser) skal ikke benyttes før de er forskriftsmessig reparert. Reparasjoner: øreren skal ikke utføre reparasjoner eller foreta endringer på gaffeltrucken med mindre hun/han har spesiell utdannelse og godkjennelse. Sikkerhetsanordninger eller brytere må ikke under noen omstendigheter settes ut av funksjon eller omstilles. M Risikoområde: Risikoområdet er det området der personer kan utsettes for risiko som følge av gaffeltruckens kjøre- eller løftebevegelser, av tilhørende løfteanordninger (f.eks. gaffelarmer eller tilleggsutstyr), eller av lasten. Til dette hører også det området som kan være utsatt for last som faller av eller av en arbeidsinnretning som senkes eller faller ned. Uvedkommende skal vises vekk fra risikoområdet. Hvis det kan oppstå risiko for personer, skal varselsignal gis i god tid. Dersom noen uvedkommende personer ikke forlater risikoområdet til tross for oppfordring om å flytte seg, skal gaffeltrucken stanses umiddelbart. Sikkerhetsanordninger og varselskilt: Sikkerhetsanordningene, varselskiltene og advarslene som beskrives her, skal følges. Trucker med redusert klaring over hodet er utstyrt med et varselskilt i førerens synsfelt. Den anbefalte maksimale kroppshøyden på dette skiltet må alltid overholdes N E 1

35 N E 2

36 2 Beskrivelse av betjenings- og displayelementer Pos. Betjenings- og displayelement unksjon 1 Varsellampe sotfilter t 2 Varsellampe motoroljetrykk t 3 Varsellampe ladestrøm t Angir at sotfilteret er tilsmusset når lampen lyser. Angir at smøreoljetrykket for motoren er for lavt når lampen lyser. Angir at batteriet ikke lades når lampen lyser Varsellampe giroljetemperatur Varsellampe parkeringsbremse Varsellampe drivstoffnivå (DG) t t t Angir at oljetemperaturen i girkassen er for høy når lampen lyser. Angir at parkeringsbremsen er aktivert når lampen lyser. Angir at drivstoffnivået er for lavt når lampen lyser. 7 Varsellampe bremsevæske t 8 Varsellampe luftfilter t 9 Varsellampe diesefilter t Angir at bremsevæskenivået er for lavt når lampen lyser. Angir at luftfilteret er tilsmusset når lampen lyser. Angir at dieselfilterert er tilsmusset når lampen lyser Temperaturindikator, kjølemiddel Tids-/driftstimeindikator Kontrollampe blinklys Kontrollampe, forgløding (DG) t Angir temperaturen på kjølemiddelet. t Angir innkoblingstid og driftstimer. t t Angir at sideblinklys høyre/venstre er aktivert. Angir at kaldstartanordningen er aktivert. 14 ristilling t Lyser når kjøreretningsbryteren er i nøytralstilling. (se Neutral Interlock i dette kapittelet) 0406.N 15 Drivstoffindikator (DG) t Angir hvor mye drivstoff som er igjen i tanken. E 3

37 N E 4

38 Betjenings- og Pos. displayelement unksjon 16 Håndbrekk Aktivering og løsning av parkeringsbremsen: Drei bryteren til posisjon 1 for å låse fast. t Drei bryteren til posisjon 0 for å løsne. Trekk i spaken for å aktivere bremsen. Skyv spaken fremover for løsne. 17 Ratt t Styrer trucken i ønsket retning. 18 Reguleringshåndtak for rattstamme t Justering av rattstammevinkelen. 19 Tennings-/startbryter Koblre inn og ut strømforsyningen. Starter og stanser motoren. Ved å ta ut t tenningsnøkkelen sikres trucken mot at den kan startes av uvedkommende. 20 Bryter opsjoner t Opsjoner 21 Bremsepedal Standard nødbremsefunksjon 22 Kjørepedal Regulerer motorturtall og kjøre- og t løftehastighet. 23 Tilleggshydraulikk (ZH1) o Gaffelarmene skyves til høyre eller venstre. sideforskyver 24 Tilleggshydraulikk (ZH2) o orbeholdt hydraulisk tilleggsutstyr. 25 Styrespake tilting av mast Tilter masten fremover eller bakover. t Tilting fremover: Skyv spaken fremover. Tilting bakover: Trekk spaken bakover. 26 Styrespake løfting/senking Løfte/senke gaffelbord. t Løfte gaffelbord: Trekk spaken bakover. Senke gaffelbord: Skyv spaken fremover. 27 Knapp signalhorn t Utløser hørbart varselsignal. 28 Kjøreretningsbryter t Velger kjøreretning. 29 Langsomkjørings-/ bremsepedal t 1. område: regulerer langsomkjøring. 2. område: aktiverer driftsbremsen N E 5

39 t Z Z Kjøreretningsbryter Hvis kjøreretningsbryteren (28) står i midtstilling, står giret i tomgangsstilling. Skyv bryteren fremover for å velge kjøreretning fremover. Skyv bryteren bakover for å velge kjøreretning bakover. Motoren starter ikke hvis en kjøreretning er valg før oppstart. Neutral Interlock 28 Hvis trucken forlates uten å være satt i fri, settes trucken automatisk til nøytral. Dette vises med nøytrallampen på instrumentbordet. Når kjøringen gjenopptas (sittende på trucken) må kjøreretningsbryteren settes i nøytralstillingen N. Deretter kan man kjøre igjen. Varmeapparat og vifte Drei termostatsreguleringsknappen (31) mot urviseren for å heve temperaturen i førerhuset. Bruk bryteren (30) for å starte viften Signalhorn Trykk på tasten signalhorn (27) på hydraulikkspaken for å aktivere hornet N E 6

40 3 Ta trucken i bruk ør trucken kan tas i bruk, håndteres eller løfte en last, må føreren forsikre seg om at ingen befinner seg i risikoområdet. 3.1 Daglige kontrollrutiner og prosedyrer før trucken tas i bruk Truck Kontroller hele trucken (særlig hjul og løfteanordninger) for synlige skader. Kontroller at lastkjedene er jevnt strammet. Kontroller at selespennet fungerer som det skal, og at selen rulles inn igjen. or mer informasjon, se avsnitt Trucker med redusert klaring over hodet X (o) M Hvis den anbefalte kroppshøyden ikke overholdes kan bruk av trucken medføre en økt belastning for føreren og fare for midlertidige eller varige skader på grunn av en dårlig kroppsholdning og overanstrengelse av kroppen. Den driftsansvarlige må påse at brukerne av trucken ikke er høyere enn den angitte maksimale kroppshøyden. Den driftsansvarlige må også kontrollere at personer som skal bruke trucken kan sitte i normal oppreist stilling uten å anstrenge seg N E 7

41 Z Det kan eventuelt være nødvendig å åpne deksler for å utføre kontrollen. Kontrollere drivstoffnivået - DG Sett tennings-/startbryteren (19) i posisjon I. Les av drivstoffnivået på drivstoffindikatoren (15). yll hvis nødvendig på diesel (se kapittel D) o Kontrollere spylevæskenivå Beholderen for spylevæske (32 er plassert høyre bakbjelke (33) i kabinen. Kontroller om det er nok spylevæske i beholderen. Etterfyll hvis nødvendig. Bruk spylevæske med frostmiddel. Hjul og dekk Kontroller hjul og dekk for slitasje (se kapittel ). Mål dekktrykket (kun luftdekk) (se kapittel B) N E 8

42 3.3 Regulere førersetet Standardsete MSG 65 or å oppnå en optimal setefjæring, må førersetet innstilles i forhold til førerens vekt Stille inn førerens vekt: Ta plass i førersetet. Når riktig vekt er stilt inn, står pilen for førervekten (37) over kalibreringstreken. Hvis pilen står for langt til venstre eller høyre, må setes tilpasses førerens vekt. Dette gjøres ved å vippe vektinnstillingshendelen (36) ca. 90 fremover. or å stille inn setet til en lavere førervekt trykker man vektinnstillingshendelen (36) nedovover. or å stille inn setet til en høyere førervekt trykker man vektinnstillingshendelen (47) oppover. Når korrekt vekt er stilt inn, må hendelen vippes tilbake i utgangsposisjonen. Regulere ryggstøttens vinkel: Ta plass i førersetet. Trekk innstillingshendelen for ryggstøttevinkel (34) opp og reguler ryggstøtten. Slipp innstillingshendelen for ryggstøttevinkel (34) slik at ryggstøtten låses. Regulere stolens posisjon: 34 Trekk innstillingshendelen for stolens posisjon (35) opp og reguler førersetet til ønsket posisjon ved å skyve det frem- eller bakover. La innstillingshendelen (35) låses i inngrep igjen. orsikre deg om at innstillingshendelen har gått ordentlig i inngrep i den ønskede posisjonen. Regulering av førersetet må aldri foretas mens trucken er i bevegelse! 0406.N E 9

43 3.4 Sikkerhetsbelte Z øreren bør kontrollere sikkerhetsbeltet daglig for tilstand og feilfri funksjon innen gaffeltrucken tas i bruk. Kun gjennom regelmessig kontroll vil en feilfunksjon kunne oppdages på et tidlig stadium. est alltid sikkerhetsbeltet før gaffeltrucken settes i bevegelse. Sikkerhetsbeltet beskytter mot alvorlige personskader! Beskytt sikkerhetsbeltet mot smuss (dekk det til når trucken står i ro) og rengjør beltet regelmessig. Dersom sikkerhetsbeltets låseanordning eller belteoppspoleren er frosset fast, må de tines opp og tørkes for å unngå at de fryser fast på nytt. Tørketemperaturen (varmluften) må ikke overstige +60 C! Det er ikke tillatt å modifisere sikkerhetsbeltet på noen måte! Det kan resultere i økt risiko for funksjonssvikt. Sikkerhetsbeltet skal alltid skiftes ut etter et eventuelt uhell. Ved ettermontering og reparasjoner skal det alltid benyttes originale reservedeler. Sikkerhetsbelte som er skadet eller som ikke fungerer, skal skiftes av merkeforhandler eller merkeverksted. Trekk beltet helt ut og kontroller om det er oppfliset Kontroller beltelåsens funksjon og at beltet rulles problemfritt opp i belteoppspoleren Kontroller dekselet for skader. Test av blokkeringsautomatikken: M M Z Parker gaffeltrucken i vannrett posisjon Trekk sikkerhetsbeltet ut med rykkevise bevegelser Automatikken må blokkere og hindre at beltet trekkes videre ut. Åpne motorpanseret i en vinkel på ca. 30 grader Automatikken må blokkere og hindre at beltet trekkes videre ut. Prosedyre for start av gaffeltrucken når den er parkert i en skråning Blokkeringsautomatikken sperrer for uttrekk av sikkerhetsbeltet når gaffeltrucken heller sterkt. Det er da ikke lenger mulig å trekke ut sikkerhetsbeltet. Kjør gaffeltrucken varsomt til den er på et flatt underlag og fest deretter sikkerhetsbeltet N E 10

44 Prosedyrer ved unormale situasjoner Hvis det er fare for at trucken velter må man aldri løsne sikkerhetsbeltet og forsøke å hoppe ut. Hvis man hopper ut øker dette faren for å komme til skade! Korrekt prosedyre: Bøy overkroppen over rattet. Grip med begge hender og hold fast i rattet samtidig som du bruker føttene for støtte. Bøy kroppen i motsatt retning av fallretningen N E 11

45 3.5 Regulere rattsøylen Løsne innstillingshendelen for rattstammen (18) i pilretningen (L) til førersetet. Sving rattstammen frem eller tilbake til ønsket vinkel (38). Skyv innstillingshendelen for rattstammen i pilretningen (). L N E 12

46 3.6 Starte trucken orholdsregler før oppstart Hvis motoren ikke har vært i gang på flere uker, eller hvis oljefilteret har blitt skiftet ut, skal motoren gå på tomgang et par minutter før du begynner å kjøre (se avsnitt 3.7 eller 3.8). Z Z Z Starte motoren Trucken må kun betjenes fra førersetet. Trekk i parkeringsbremsen. Sett kjøreretningsbryteren (28) i fristilling (N). Motoren kan bare startes når kjøreretningsbryteren står i fristilling. Startprosedyre TG (se avsnitt 3.7) Startprosedyre DG (se avsnitt 3.8) Tenningsbryter med nøkkel unksjon: O - Alle hovedstrømkretser er slått av, og nøkkelen kan tas ut. I - Regulatorer og instrumenter er slått på. orgløding av motoren (kun diesel). II - Motoren startes (går automatisk tilbake til posisjon I ) N E 13

47 3.7 Startprosedyre TG ølg sikkerhetsbestemmelsene for håndtering av flytende gass (se kapittel D, avsnitt 1) M Åpne stengeventilen på drivstoffgassflasken langsomt. Sett nøkkelen inn i tennings-/ startbryteren (19). Sett tennings-/startbryteren i posisjon I. Trykk på tasten signalhorn (27) og kontroller at hornet fungerer. Varsellampene ladestrøm (3) motoroljetrykk (2) fristilling (14) og parkeringsbremse (5) lyser. Trykk lett på kjørepedalen (22). Sett tennings-/startbryteren i posisjon II igjen. Ikke aktiver starteren i mer enn 15 sekunder sammenhengende. Vent sekunder før du prøver å starte på nytt, og sett først tennings-/startbryteren i posisjon 0 igjen Slipp nøkkelen så snart motoren starter. Den går automatisk tilbake til posisjonen I. Det er meget viktig at alt arbeid med den gassdrevne trucken utføres i samsvar med følgende sikkerhetsbetingelser: Hvis trucken ikke vil starte: 27 M Steng stengeventilen for gassflasken. Drei tenningsbryteren/starteren til O. Tilkall en kvalifisert kundeservicetekniker for å få hjelp. Alle varsellamper bortsett fra fristiling (14) og parkeringsbremse (5) skal slukke like etter at motoren har startet. Hvis dette ikke er tilfellet, må motoren slås av med en gang, og feilen utbedres N E 14

48 3.8 Startprosedyre DG Sett nøkkelen inn i tennings-/ startbryteren (19). Sett tennings-/startbryteren i posisjon I. Trykk på tasten signalhorn (27) og kontroller at hornet fungerer. Når tennings-/startbryteren (19) er satt i posisjon I lyser varsellampene for ladestrøm (3) motoroljetrykk (2) fristilling (14) parkeringsbremse (5) og kontrollampen for forgløding (13). Trykk kjørepedalen (22) helt inn og vent til kontrollampen for forgløding slukker Z orglødingstiden varierer avhengig av motoretemperaturen, men ligger på ca. 4 sek. Sett tennings-/startbryteren i posisjon II igjen. M Ikke aktiver starteren i mer enn 15 sek. sammenhengende. Vent sek. før du prøver å starte på nytt, og sett først tennings-/startbryteren i posisjon 0 igjen. M Slipp nøkkelen så snart motoren starter. Den går automatisk tilbake til posisjonen I. 27 Alle varsellamper bortsett fra fristiling (14) og parkeringsbremse (5) skal slukke like etter at motoren har startet. Hvis dette ikke er tilfellet, må motoren slås av med en gang, og feilen utbedres N E 15

49 Utfør kjøretest og følgende funksjonskontroller når motoren er startet: M Kontroller bremsevirkningen for parkeringsbremsen (16) og langsomkjørings-/ bremsepedalen (29). Reguler motorturtallet med kjørepedalen (22) i ulike områder og kontroller at det ikke problemer med pedalvandringen. Kontroller at hydraulikkfunksjonene løfte/senke (26), tilting (25) og eventuelt tilleggsutstyr fungerer feilfritt. Drei rattet (17) til begge ytterposisjoner og kontroller at servoen fungerer som den skal. Ikke la motoren gå varm på tomgang. Ved moderat belastning og skiftende turtall når motoren hurtig riktig driftstemperatur. Ikke belast motoren for fullt før indikatoren for kjølemiddeltemperaturen (10) viser driftstemperatur Hvis alle funksjonskontroller er gjennomført uten problemer, og driftstemperaturen er nådd, er trucken klar til bruk N E 16

50 3.9 Indikatorer for funksjonsfeil under drift Hvis noen av varsellampene: motoroljetrykk (2), ladestrøm (3), kjølemiddeltemperatur (10), giroljetemperatur (4), lyser, må motoren stanses umiddelbart. M Z Motoren må ikke startes igjen før feilen er utbedret. Se avsnitt 5 for feilsøking og -retting. Kontroller drivstoffindikatoren under drift (15, kun DG) N E 17

51 3.10 Slå av motoren M Ikke slå av motoren ved full belastning, men la den gå videre en kort tid for at temperaturen skal utjevne seg. Stans trucken. Sett kjøreretningsbryteren (28) i fristilling (N). Aktiver parkeringsbremsen (16). Sett tennings-/startbryteren (19) i posisjon N E 18

52 4 Arbeide med trucken 4.1 Sikkerhetsregler for kjøring Kjøreveier og arbeidsområder: Gaffeltrucken skal kun kjøres på veier der slik trafikk er tillatt. Uvedkommende skal ikke oppholde seg i gaffeltruckens arbeidsområde. Lasten skal kun lagres på dertil bestemte steder. Prosedyrer for kjøring: øreren skal tilpasse farten til de aktuelle forholdene. Det skal kjøres med redusert fart i eksempelvis svinger, i trange passasjer, ved kjøring gjennom døråpninger og på uoversiktlige steder. øreren skal alltid holde sikker avstand til forankjørende kjøretøy og alltid ha full kontroll over gaffeltrucken. Bråbremsing (unntatt i nødssituasjon), vending i stor fart, forbikjøring på farlige eller uoversiktlige steder er ikke tillatt. Det er forbudt å lene seg ut eller å gripe med hendene utenfor gaffeltruckens arbeids- og betjeningsområde. Krav til sikt under kjøring: øreren skal ha blikket vendt i kjøreretningen og alltid ha tilstrekkelig overblikk over området som beferdes. Ved transport av last som reduserer sikten, skal trucken om mulig rygges slik at lasten befinner seg i motsatt ende av kjøreretningen. Skulle dette ikke være mulig, må en ledsager gå foran gaffeltrucken som ekstra sikring. Kjøring i stigninger eller skråninger: Det er kun tillatt å kjøre i stigninger eller skråninger såfremt disse er egnede kjøreveier, er rene og gir godt grep samt at de tilfredsstiller truckens tekniske spesifikasjoner som sikre og farbare. Under slike forhold skal lasten alltid vende oppover. I stigninger eller skråninger er det forbudt å snu, det er forbudt å kjøre gaffeltrucken på tvers av en helling og det er forbudt å parkere den i en stigning eller skråning. Kjøring i skråninger må kun foregå med redusert hastighet og med permanent bremseberedskap. Kjøring i heis eller på lasterampe: Det er kun tillatt å kjøre i heiser eller på lasteramper når disse har tilstrekkelig bæreevne, er konstruksjonsmessig egnet for slik kjøring og etter at eieren/operatøren har gitt sin godkjennelse. Installasjonen skal kontrolleres før kjøring. Trucken skal kjøres inn i heisen med lasten foran og innta en posisjon som utelukker at truck eller last kan komme i berøring med sjaktveggen. Personer som skal følge med i heisen, må først gå inn i heisen når trucken er sikret. Ingen personer må befinne seg i trucken mens heisen er i bevegelse. Krav til lastens beskaffenhet: Brukeren må forsikre seg om at lasten er i forskriftsmessig stand. Kun sikkert og omhyggelig oppsatt last må transporteres. Hvis det er fare for at deler av lasten velter eller faller av må det tas egnede forholdsregler, f. eks. brukes lastbeskyttelsesgitter N E 19

53 Kjøring med tilhenger eller sleping må kun gjøres av og til, og på fast og plant underlag, med et maskimalt avvik på +/- 1 %, og med en maksimal hastighet på 5 km/ t. Kontinuerlig drift med tilhenger er ikke tillatt. Ved bruk av tilhenger eller sleping må det ikke være noen last på gaffelarmene. Truckens angitte spesifikasjoner for maks. vekt av tilhenger med/uten brems må ikke overskrides. De angitte spesifikasjonene for tilhengervekt gjelder bare for den provisoriske koblingen på truckens motvekt. Hvis det brukes en annen tilhengerkobling på trucken må også anvisningene fra produsenten av koblingen følges. Etter tilkobling av tilhenger og før kjøringen starter, må føreren kontrollere at tilhengerkoblingen er sikret slik at den ikke kan løsne. Truck med tilhenger skal behandles på en slik måte at lasten som transporteres ikke under noen omstendighet utsettes for risiko under kjøring og oppbremsing. Avgassutslipp: Trucken må kun brukes i områder med god lufting. Hvis trucken brukes i dårlig luftet område kan ansamling av avgass føre til svimmelhet, tretthet og til og med dødsfall! Nødstopp ved utkobling av truckens elektriske anlegg: Alle elektriske funksjoner blir deaktivert. Sett tenningslåsen til O-stillingen. or trucker med kabin eller overdekning må dørene åpnes. Trykk på trykknappen i fotrommet. Motordekselet åpner seg, fjern deretter den blå hurtiglåsen på batterirommet. or gassdrevne trucker må sperreventilen på gasstanken eller gassflasken skrus til slik at det ikke kommer gass inn i motorområdet N E 20

54 4.2 Kjøring Tilpass kjørehastigheten til underlaget, arbeidsområdet og lasten! Sett kjøreretningsbryteren (28) i fristilling (N). Løft gaffelbordet ca. 200 mm slik at gaffelarmene kommer fri fra underlaget. Tilt masten helt bakover. rigjør håndbremsen. Kjøre fremover Skyv kjøreretningsbryteren (28) fremover. Betjen kjørepedalen (22) langsomt inntil ønsket hastighet er oppnådd. M Skifte kjøreretning Kjøreretningen må bare skiftes når trucken står stille. Sett kjøreretningsbryteren (28) i ønsket kjøreretning via fristillingen. Betjen kjørepedalen (22) langsomt inntil ønsket hastighet er oppnådd. Kjøre bakover orsikre deg om at det ikke er noen hindringer i kjøreområdet bak trucken. Skyv kjøreretningsbryteren (28) bakover. Akselerere Trykk kjørepedalen (22) langsomt inntil trucken begynner å bevege seg.. Trykk kjørepedalen helt ned. Motorturtallet og kjørehastigheten øker. Bremse gaffeltrucken Bremseforholdene for trucken er i stor grad avhengig av underlaget. øreren skal alltid ta hensyn til kjøreforholdene på stedet. Brems trucken forsiktig slik at lasten ikke forskyves N E 21

55 Bremse Ta foten vekk fra kjørepedalen (22). Trykk langsomkjørings-/bremsepedalen (29) lett ned. I det første området i pedalvandringen reduseres kraftoverføringen av momentomformeren. Trykk langsomkjørings-/bremsepedalen (29) ytterligere ned. Når man trykker pedalen lenger ned bremses trucken opp helt til den stanser. Langsomkjøring med langsomkjørings-/bremsepedal M Hvis man betjener langsomkjørings-/bremsepedalen (29) med varsomhet og kjører langsomt er det lett å rangere på steder hvor det er lite plass. Ved slik bruk av trucken må høyt turtall maksimalt vare 5 sekunder N E 22

56 4.3 Styring Takket være den hydrostatiske servostyringen er kraften som må utøves på rattet meget lav, og rattet (17) må derfor dreies med lett hånd. 4.4 Bremsing Driftsbremse Med langsomkjørings-/ bremsepedalen aktiveres trommelbremsene på forhjulene hydraulisk Trykk inn langsomkjørings-/ bremsepedalen (29) til du merker at bremsene tar. I den første delen av pedalvandringen styres kraftoverføringen av den halvatuomatiske girkassen. Når man trykker pedalen lenger ned aktiveres trommelbremsene på forhjulene. Man kan også velge å bruke bremsepedalen (21), slik at trommelbremsene aktiveres uten at giret kobles ut. Parkeringsbremse Med parkeringsbremsen aktiveres trommelbremsene på forhjulene mekanisk. Trekk i håndbrekket (16) forbi punktet der bremsene begynner å ta, og helt til anslaget. Parkeringsbremsen er aktivert og håndbrekket er låst i denne stillingen. Skyv håndbrekket så langt fremover at bremsen ikke tar lenger, når parkeringsbremsen skal løsnes N E 23

DFG/TFG 425/430/435. Instruksjonsbok 07.04- 52025753 02.08

DFG/TFG 425/430/435. Instruksjonsbok 07.04- 52025753 02.08 DG/TG 425/430/435 07.04- Instruksjonsbok N 52025753 02.08 Tillegg: Bremseanlegg for kjøretøyer fra 09/2007 Gaffeltrucker i serien DG/TG 425-435 blir fra 09/2007 utstyrt med et nytt driftsbremseanlegg.

Detaljer

DFG/TFG 316/320/425/430/435

DFG/TFG 316/320/425/430/435 DFG/TFG 316/320/425/430/435 08.07- Instruksjonsbok N 51077674 09.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen

Detaljer

DFG/TFG 540-550. Bruksanvisning 07.08 - 51105335 09.08

DFG/TFG 540-550. Bruksanvisning 07.08 - 51105335 09.08 DG/TG 540-550 07.08 - Bruksanvisning N 51105335 09.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

DFG/TFG 425s / 435s. Instruksjonsbok 10.07- 51077942 01.09

DFG/TFG 425s / 435s. Instruksjonsbok 10.07- 51077942 01.09 DG/TG 425s / 435s 10.07- Instruksjonsbok N 51077942 01.09 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Instruksjonsbok N 51105433 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Bruksanvisning 11.08 - 02.

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Bruksanvisning 11.08 - 02. DFG/TFG 660-690 11.08 - Bruksanvisning 51139153 02.11 N DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand

Detaljer

DFG / TFG 540-550 DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550. Bruksanvisning 11.09 - 08.12

DFG / TFG 540-550 DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550. Bruksanvisning 11.09 - 08.12 DFG / TFG 540-550 11.09 - Bruksanvisning 51167697 08.12 N DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen

Detaljer

Sotpartikelfilter. Instruksjonsbok DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s

Sotpartikelfilter. Instruksjonsbok DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s Sotpartikelfilter 12.07 - Instruksjonsbok N 51102336 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

EFG-D30. Instruksjonsbok 12.05- 51042002 07.08

EFG-D30. Instruksjonsbok 12.05- 51042002 07.08 EG-D30 12.05- Instruksjonsbok N 51042002 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

AMX 10. Bruksanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. Bruksanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - Bruksanvisning 50287449 12.14 AMX 10 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår AMX

Detaljer

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil Bryne Trafikk Sikkerhetskontroll av bil Sikkerhetskontroll av bil.! Gjennomgås i trinn 2.! Du vil få spørsmål fra sikkerhetskontroll av bil på førerprøven. Betjeningsorganer Beskriv og forklar bruken av

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

DFG/TFG 316s/320s 09.09 - Bruksanvisning. DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s 05.10. öjungheinrich

DFG/TFG 316s/320s 09.09 - Bruksanvisning. DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s 05.10. öjungheinrich DFG/TFG 316s/320s 09.09 - Bruksanvisning 51123200 05.10 N DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s öjungheinrich Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - Bruksanvisning 51247125 04.13 N EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 EFG 535-550 10.09 - Bruksanvisning 51151568 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

SIKKERHETSKONTROLL KLASSE B

SIKKERHETSKONTROLL KLASSE B SIKKERHETSKONTROLL KLASSE B KONTROLL AV UTFØRELSE RESULTAT KRAV KONSEKVENSER Bremser (bil i ro) Bremsekraftforsterker (servo) Trå bremsepedalen inn 4-5 ganger, Pedalen skal sige inn i det mortoren starter

Detaljer

BrukerManual. toalettstol hcda

BrukerManual. toalettstol hcda BrukerManual toalettstol hcda Brukermanual HCDA 1. Innholdsfortegnelse...2 2. Gratulerer med valget...2 3. Viktig om bruken...2 4. For sikkerhetens skyld...3 5. Konfigurasjon...4 6. Montering...8 7. Rengjøring

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - Bruksanvisning 51151508 11.11 N EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet

Detaljer

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning INNHOLD SIKKERHETSINFORMASJON... 3 Les bruksanvisning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Før din første tur...... 3 Hvordan bruke Armdriften... 3 Fastspenning av føtter i

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012 COMBISAFE 83300_012 BRUKERVEILEDNING Innhold Innhold GENERELT... 3 SIKKERHETSANVISNINGER... 4 Generell informasjon... 4 Kontroller alltid produktene og utstyret før bruk... 4 Ikke bland produkter... 4

Detaljer

Bruksanvisning. Styreboks DX2 Rem550

Bruksanvisning. Styreboks DX2 Rem550 Bruksanvisning Styreboks DX2 Rem550 Innledning DX2 DX2 er den første i en ny generasjon joysticker til styring av elektriske rullestoler. Ved hjelp av den store LCD-fargeskjermen og den logiske ikonoppbygde

Detaljer

Bruksanvisning SENsit. Alltid på den sikre siden.

Bruksanvisning SENsit. Alltid på den sikre siden. Bruksanvisning SENsit Alltid på den sikre siden. KaVo Elektrotechnisches Werk GmbH Wangener Straße 78 D-88299 Leutkirch Tel.: 0 75 61 / 86-150 Fax: 0 75 61 / 86-265 A 1 Brukeranvisninger...2 A 1.1 Symboler...2

Detaljer

Fransgård. Håndbok NO TI Kombirive

Fransgård. Håndbok NO TI Kombirive Fransgård Håndbok NO Kombirive TI-6000 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjerg DK - 9640 Farsø Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk E-mail: mail@fransgard.dk INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

medemagruppen Joystick G90A og G90T Bruksanvisning P Q ver April 2011

medemagruppen Joystick G90A og G90T Bruksanvisning P Q ver April 2011 medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - April 2011 NO Bruksanvisning Joystick G90A og G90T Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 1 148 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0291-Q 2

Detaljer

EFG 213-320. Instruksjonsbok 06.08- 51100008 07.11

EFG 213-320. Instruksjonsbok 06.08- 51100008 07.11 EFG 213-320 06.08- Instruksjonsbok N 51100008 07.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EFG

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Bruksanvisning 51121639 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2 Bruksanvisning Indeks 001 10987067 no /25.07.07 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

HC 110. Instruksjonsbok 12.05 - 51109752 07.08

HC 110. Instruksjonsbok 12.05 - 51109752 07.08 HC 110 12.05 - Instruksjonsbok N 51109752 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

CLASSIC BASIC ELEGANCE

CLASSIC BASIC ELEGANCE VEILEDNING CLASSIC BASIC ELEGANCE VAN GOGH / REMBRANDT VERMEER 11P00007 BCE/v 1.5/062012 Brukerveiledningen 38 01 02 Seteheisen skal bare brukes med en(1) person sittende på setet. 03 04 Legg ned armlenene,

Detaljer

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 serien Brukerveiledning og vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 egenskaper og funksjoner Innhold 1 Innledning 2 2 Standarder 2 3 Minivator 2000 egenskaper og funksjoner 3 4 Å bruke Minivator

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

Skeikampen 2015 Generell maskinopplæring

Skeikampen 2015 Generell maskinopplæring Skeikampen 2015 Generell maskinopplæring Generell informasjon Komponenter, basis Lasteplan Cabin Spor setter Sporfres Hovedfres Drivhjul Fjøring Belter Skjær 1.1.0 Generell informasjon Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

EKX 410/513/515k/515. Instruksjonsbok EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017704 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instruksjonsbok EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017704 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instruksjonsbok N 52017704 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Forord ORIGINALBRUKSANVISNINGEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av

Detaljer

BrukerManual QLASSIC

BrukerManual QLASSIC BrukerManual QLASSIC Brukermanual qlassic Alle rettigheter forbeholdes. Intet i denne utgaven må mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres i trykk, fotokopi, mikrofilm eller på hvilken som helst annen

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Juste

Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Juste Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Justering av kjede... 5 Periodiske vedlikeholdsrutiner av

Detaljer

SIKKERHETSKONTROLL klasse D Frogner Trafikkskole AS Org nr 99 80 40 876 TLF 22 50 55 55 WWW.FROGNERTRAFIKKSKOLE.NO Karosseri/påbygg LUKER Se etter at alle luker og skap er ordentlig lukket DØRER Se etter

Detaljer

EFX 410/413. Instruksjonsbok 10.04- 52027316 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instruksjonsbok 10.04- 52027316 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instruksjonsbok N 52027316 03.10 EX 410 EX 413 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD

DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD DEKK ER VIKTIGE FOR SIKKERHETEN OG KJØREKOMFORTEN Dekkene er den eneste forbindelsen mellom bilen og veien. Kontaktfeltet

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 KOMPLETT DELELISTE Del nr. Beskrivelse Ant. 1 Hovedramme 1 2 Justeringsstag 1 3 Liggeplate 1 4 Hengsler 2 5 Håndtak 2 6 Støttestag 2 7

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

EFG 110-115. Bruksanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Bruksanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Bruksanvisning 51151452 11.14 N EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 07.04 - 50430015 11.07

EKS 110. Bruksanvisning 07.04 - 50430015 11.07 EKS 110 07.04 - Bruksanvisning N 50430015 11.07 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4 Brukerveiledning Nattbord Vitalia VT4 1 Kjære kunde Vi takker for den tilliten du gir oss med anskaffelse av vårt produkt og håper de kommer til å være fornøyd med det og at det vil være til hjelp i deres

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Les bruksanvisningen før du begynner å bruke produktet. Viktig informasjon - Følg alltid bruksanvisningen til produktet. - Slå

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

For Earth, For Life F2890/F3090/F3890. Tre oppgraderte modeller med forbedret ytelse gjør den nye F-serien til standarden for profesjoneller klippere.

For Earth, For Life F2890/F3090/F3890. Tre oppgraderte modeller med forbedret ytelse gjør den nye F-serien til standarden for profesjoneller klippere. For Earth, For Life F F2890/F3090/F3890 Tre oppgraderte modeller med forbedret ytelse gjør den nye F-serien til standarden for profesjoneller klippere. Kraftige rotorklippere med st ytelse tilfredsstiller

Detaljer

EKS 308. Instruksjonsbok 03.06 - 51104735 07.08

EKS 308. Instruksjonsbok 03.06 - 51104735 07.08 EKS 308 03.06 - Instruksjonsbok N 51104735 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

ETM/V 214-325. Instruksjonsbok 10.04 - 50441307 03.12

ETM/V 214-325. Instruksjonsbok 10.04 - 50441307 03.12 ETM/V 214-325 10.04 - Instruksjonsbok N 50441307 03.12 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ETM

Detaljer

Retningslinjer for inspeksjon og service. Tilbehør koblinger 2017

Retningslinjer for inspeksjon og service. Tilbehør koblinger 2017 Retningslinjer for inspeksjon og service Tilbehør koblinger 2017 Generell informasjon Generelt Komponentene som brukes for sammenkobling av bil og tilhenger utsettes for meget høye påkjenninger, selv ved

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida LE pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida LE pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida LE pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

Leglifter Bruksanvisning

Leglifter Bruksanvisning Bruksanvisning Norsk Simple solutions for everyday independence Tiltenkt bruk Leglifter fra Mangar Health gjør at personer kan svinge bena opp på sengen uten eller med minimal hjelp. Drives av Mangar Health

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

DFG/TFG 425/430/435. Diesel- og gasstrucker med hydrodynamisk drivverk (2500/3000/3500 kg) Made in Germany: funksjonell, robust og pålitelig

DFG/TFG 425/430/435. Diesel- og gasstrucker med hydrodynamisk drivverk (2500/3000/3500 kg) Made in Germany: funksjonell, robust og pålitelig Made in Germany: funksjonell, robust og pålitelig Jungheinrich-drivaksel med vedlikeholdsfrie våte lamellbremser og elektrisk parkeringsbrems Utmerket sikt i alle retninger på grunn av optimal truck- og

Detaljer

Bruksanvisning. Walkid

Bruksanvisning. Walkid Bruksanvisning Walkid 1 Innholdsfortegnelse: Innledning 2 1. Merking 2 2. Introduksjon 3 2.1 Tekniske spesifikasjoner 3 3. Sikkerhet 3 3.1 Sikkerhetsregler 3 3.2 Sikkerhetsforskrifter 3 4. Montering 4

Detaljer

Brukerveiledning Ziegler TS 8/8 Ultra Power 2 PFPN

Brukerveiledning Ziegler TS 8/8 Ultra Power 2 PFPN Brukerveiledning Ziegler TS 8/8 Ultra Power 2 PFPN 10-1500 Nummerering viser til detaljerte punkter og bilder lengre bak i hefte Klargjøring 1. Plassering av pumpe 2. Utstyr 3. Sikkerhet Kontroll 4. Kontroll

Detaljer

EFX 410 / 413. Bruksanvisning 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413

EFX 410 / 413. Bruksanvisning 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413 EFX 410 / 413 03.13 - Bruksanvisning 51298000 11.14 EFX 410 EFX 413 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Rampekomfort 03.10 - Instruksjonsbok 51174566 03.10 N EMC 110 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

EKS 310K/310. Instruksjonsbok 07.04 - 52025103 07.08

EKS 310K/310. Instruksjonsbok 07.04 - 52025103 07.08 EKS 310K/310 07.04 - Instruksjonsbok N 52025103 07.08 Forord ORIGINALBRUKSANVISNINGEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER Instruksjoner for keramikkbolle Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av keramikkbollen Viktige forholdsregler...5 Bruke keramikkbollen Sette på keramikkbollen...6 Ta av keramikkbollen...7 Tips for gode

Detaljer

Teknisk reglement Terreng Touring Kunngjort 2015-12-23

Teknisk reglement Terreng Touring Kunngjort 2015-12-23 920 Teknisk reglement Terreng Touring Krav til registrerte kjøretøy: Tillatte kjøretøyer: Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Med lastebil menes kjøretøy med lasteplan eller

Detaljer