EJC Instruksjonsbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EJC 212-220. Instruksjonsbok 12.05 - 50460019 06.06"

Transkript

1 EJC Instruksjonsbok N

2 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres på en kortfattet og oversiktlig måte. Kapitlene er sortert alfabetisk. Hvert kapittel begynner med side 1. Sidemerkingen består av kapittelbokstaven etterfulgt av sidenummeret. Eksempel: side B 2 er den andre siden i kapittel B. I denne instruksjonsboken dokumenteres ulike truckvarianter. Ved betjening og vedlikeholdsarbeid må man forsikre seg om at man refererer til beskrivelsen som gjelder den aktuelle trucktypen. F M Z t o Sikkerhetsanvisninger og viktige forklaringer er merket med følgende piktogrammer: Angir sikkerhetsanvisninger som må overholdes for å unngå personskader. Angir anvisninger som må overholdes for å unngå materielle skader. Angir anvisninger og forklaringer. Angir standardutstyr. Angir tilleggsutstyr. Våre maskiner utvikles stadig videre. Vis forståelse for at vi forbeholder oss retten til endringer i form, utstyr og teknikk. Ut fra innholdet i denne bruksanvisningen må det derfor ikke stilles krav til bestemte egenskaper for maskinen. Opphavsrett Opphavsretten til denne instruksjonsboken tilhører JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - TYSKLAND Telefon: +49 (0) 40/ N

3 0108.N

4 Innholdsfortegnelse A B Korrekt bruk Truckbeskrivelse 1 Anvendelse... B 1 2 Komponenter... B 2 3 Tekniske data - standardutførelse... B Spesifikasjoner for ytelse, standardkjøretøy... B Dimensjoner EJC 212/ B Dimensjoner EJC 216/ B EN-normer... B Forutsetninger for bruk... B 6 4 Lokalisering av merking og typeskilt... B Typeskilt, truck... B Lasteevne... B Skilt ordre-, inventar-, servicenr. (o)... B 9 C Transport og første gang maskinen tas i bruk 1 Lasting med kran... C 1 2 Sikre trucken for transport... C 2 3 Første gang trucken tas i bruk... C 3 4 Bevege kjøretøyet uten bruk av motoren... C 4 D Batteri - vedlikeholde, lade, skifte 1 Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syrebatterier... D 1 2 Batterityper... D 2 3 Åpne batteridekselet... D 2 4 Lade batteriet... D Lade batteri med integrert ladeapparat (o)... D Lade batteri med stasjonært ladeapparat (o)... D 6 5 Demontere og installere batteri... D Demontering av batteriet oppover... D Utskiftning av batteriet til siden (o)... D 9 6 Batteriutladingsindikator... D Batteriutladingsindikator (t)... D Indikatorinstrumentet Candis(o)... D N I 1

5 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser for drift av gaffeltrucken... E 1 2 Beskrivelse av betjenings- og displayelementer... E 2 3 Sette trucken i drift... E 6 4 Arbeide med kjøretøyet... E Sikkerhetsregler for kjøring... E Kjøre, styre, bremse... E Løfte og sette av last... E 12 5 Nødsenking... E Parkere trucken forsvarlig... E 14 6 Tastatur (CANCODE) (o)... E Kodelås... E Kjøreprogrammer... E Parameter... E Innstille parametere... E Kjøreparameter... E 21 7 Visningsinstrument (CANDIS) (o)... E Utladingsvokter-funksjon... E Angivelse av driftstimer... E Innkoplingstest... E Feilretting... E N I 2

6 F Vedlikehold av gaffeltrucken 1 Driftssikkerhet og miljøvern... F 1 2 Sikkerhetsforskrifter for vedlikehold... F 1 3 Vedlikehold og inspeksjon... F 3 4 Service-sjekkliste... F 4 5 Vedlikeholdsskjema EJC F Oljer og smøremidler... F 7 6 Vedlikeholdsanvisninger... F Forbered trucken for serviceettersyn og vedlikehold... F Fjern frontdekselet... F Fjerne motordekselet... F Kontrollere hydraulikkoljenivået... F Spyle grovsil, skifte ut grovsil... F Skifte filterpatron... F Kontrollere sikringer... F Ny igangsetting... F 12 7 Sette gaffeltrucken ut av drift... F Forholdsregler før driftspausen... F Forholdsregler under driftspausen... F Forholdsregler ved avsluttet driftspause... F 13 8 Sikkerhetskontroll etter en viss brukstid og etter uvanlige hendelser (D: Sakkyndig kontroll i henhold til forskrift best. nr. 555, Bruk av arbeidsutstyr, 53)... F 13 9 Sette trucken endelig ut av drift, kondemnering... F N I 3

7 I N

8 Tillegg Bruksanvisning JH-traksjonsbatterier Z Denne bruksanvisningen gjelder kun for batterier av merket Jungheinrich. Hvis det brukes andre merker, må bruksanvisningen fra produsenten av disse følges N 1

9 N

10 A Z Korrekt bruk Retningslinjer for korrekt og forskriftsmessig bruk av gaffeltrucker (utgitt av Verband Deutscher Maschinen- und Anlagebau e.v.) inngår i maskinleveransen. Disse retningslinjene utgjør en del av denne instruksjonsboken og skal følges. Nasjonale forskrifter har uinnskrenket gyldighet. Trucken som beskrives i den foreliggende instruksjonsboken er en gaffeltruck som egner seg til løfting og transport av last. Trucken må benyttes, betjenes og vedlikeholdes i henhold til veiledningene i instruksjonsboken. Bruk av gaffeltrucken på annen måte er ikke korrekt bruk og innebærer risiko for personskade, skader på trucken eller materielle skader. Fremfor alt må man unngå overbelastning som følge av for tung last eller last som ikke er jevnt fordelt. Spesifikasjonene for maksimal lasteevne som er angitt på maskinens typeskilt eller lastdiagram, skal overholdes. Gaffeltrucken skal ikke benyttes i omgivelser med risiko for brann eller eksplosjon, i omgivelser som kan forårsake korrosjon eller der den utsettes for mye støv. M Eierens/operatørens plikter: I denne instruksjonsboken defineres eieren/ operatøren som enhver naturlig eller juridisk person som selv benytter gaffeltrucken eller som benytter den etter oppdrag fra vedkommende. I spesielle tilfeller (f.eks. ved leasing, utleie) er eieren/operatøren den personen som er pålagt driftsansvaret i henhold til gjeldende kontrakt mellom eier og bruker av gaffeltrucken. Eieren/operatøren skal forsikre seg om at trucken kun benyttes på korrekt måte og at enhver risiko for operatørens eller tredjepersons liv og helse unngås. Dessuten skal forskrifter for forebygging av ulykker, øvrige sikkerhetstekniske normer samt retningslinjer for drift, vedlikehold og reparasjon overholdes. Eieren/operatøren skal forsikre seg om at alle brukere har lest og forstått denne instruksjonsboken. Unnlatelse fra å følge veiledningene i denne instruksjonsboken medfører at garantidekningen bortfaller. Tilsvarende gjelder også dersom kunden og/eller tredjeperson har utført ikke-forskriftsmessig arbeid på gjenstanden uten samtykke fra produsentens kundeserviceavdeling. Montering av tilbehørsutstyr: Montering eller innbygging av tilleggsanordninger som innvirker på eller som supplerer gaffeltruckens funksjoner, er kun tillatt hvis produsenten har gitt sin skriftlige godkjennelse. Eventuelt skal det innhentes en godkjennelse fra de lokale myndigheter. En tillatelse fra myndighetene erstatter likevel ikke produsentens godkjennelse N A 1

11 A N

12 B Truckbeskrivelse 1 Anvendelse EJC er en elektrisk firehjuls støttebenstruck med styrt drivhjul. Det er beregnet for bruk på flatt gulv for heving og transport av palletert gods. Trucken kan løfte paller med åpen lasteflate eller rullevogner. Den nominelle lasteevnen fremgår av typeskiltet. Lasteevnen relatert til løftehøyden og avstanden til lastens tyngdepunkt fremgår av lasteevneskiltet N B 1

13 2 Komponenter Pos. EJC Betegnelse 1 o Ladeindikator 2 t Tenningslås 3 o CANCODE-tastatur o ISM-tilgangsmodul 4 t Batteriutladingsindikator/driftstimeteller o CANDIS-visningsinstrument 5 t Styrestang med styrestanghode 6 t Sneglefart -tast 7 t Kjørecontroller 8 t Påkjørings-sikkerhetsknapp 9 t Mast 10 t Beskyttelsesvindu; beskyttelsesgitter som ekstrautstyr 11 t Batterideksel 12 t Batteriplugg (Nødstopp) 1) 13 t Løfteanordning 14 o Ladeapparat 15 t Frontdeksel 16 t Støttehjul 17 o Dokumentlomme 18 t Drivhjul t = standardutstyr o = tilleggsutstyr M 1) Trucken skal ikke settes i drift uten nødstopp-plugg (se kapittel C) N B 2

14 3 Tekniske data - standardutførelse Z Spesifikasjoner av tekniske data iht. VDI Med forbehold om tekniske endringer 3.1 Spesifikasjoner for ytelse, standardkjøretøy Betegnelse EJC 212 EJC 214 EJC 216 EJC 220 Q Nominell lasteevne kg c Avstand til lastens tyngdepunkt mm ved standard gaffellengde Kjørehastighet 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 km/t med nominell last/uten last Løfte-/senkehastighet løfting 15 / / / / 18 cm/s med nominell last/uten last Senkehastighet 40 / / / / 40 cm/s med nominell last/uten last Maks. klatreevne (5 min) med/uten last 8 / 16 8 / 16 7 / 16 7 / 16 % 3.2 Dimensjoner EJC 212/214 Betegnelse EJC 212 EJC 214 h1 Totalhøyde (nedkjørt) ZT 1) mm h1 Totalhøyde (nedkjørt) ZZ 1) mm h1 Totalhøyde (nedkjørt) DZ 1) mm h2 Friløft ZT mm h2 Friløft ZZ mm h2 Friløft DZ h3 Løftehøyde (avhengig av masten) ZT mm h3 Løftehøyde (avhengig av masten) ZZ mm h3 Løftehøyde (avhengig av masten) DZ mm h4 Utkjørt mastehøyde ZT mm h4 Utkjørt mastehøyde ZZ mm h4 Utkjørt mastehøyde DZ mm h13 Lastegaffel senket mm h14 Trekkstanghøyde i kjøreposisjon min. / 768/ /1298 mm maks. y Hjulavstand 1277/ /1357 mm l1 Totallengde 1896/ /1976 mm l2 Lengde inkl. gaffelrygg 746/ /826 mm b1 Truckens bredde mm b5 Avstand, gaffel utvendig mm m2 Bakkeklaring mm Ast Arbeidsbredde 2364/2443 2) 2364/2443 2) mm 1000 x 1200 tverretning Ast Arbeidsbredde 2337/2416 2) 2337/2416 2) mm 800 x 1200, lengderetning (ifølge VDI) Wa Snuradius ved sneglefart (styrestang oppreist) 1488/ /1567 mm 1) ved 100 mm friløft (h2) 2) DZ + 35 mm 0306.N B 3

15 3.3 Dimensjoner EJC 216/220 Betegnelse EJC 216 EJC 220 h1 Totalhøyde (nedkjørt) ZT 1) mm h1 Totalhøyde (nedkjørt) ZZ 1) mm h1 Totalhøyde (nedkjørt) DZ 1) mm h2 Friløft ZT mm h2 Friløft ZZ mm h2 Friløft DZ h3 Løftehøyde (avhengig av masten) ZT mm h3 Løftehøyde (avhengig av masten) ZZ mm h3 Løftehøyde (avhengig av masten) DZ mm h4 Utkjørt mastehøyde ZT mm h4 Utkjørt mastehøyde ZZ mm h4 Utkjørt mastehøyde DZ mm h13 Lastegaffel senket mm h14 Trekkstanghøyde i kjøreposisjon min. 768/ /1298 mm / maks. y Hjulavstand 1277/ /1357 mm l1 Totallengde 1896/ /1976 mm l2 Lengde inkl. gaffelrygg 746/ mm b1 Truckens bredde mm b5 Avstand, gaffel utvendig mm m2 Bakkeklaring mm Ast Arbeidsbredde 2364/2443 2) 2364/2443 2) mm 1000 x 1200 tverretning Ast Arbeidsbredde 2337/2416 2) 2337/2416 2) mm 800 x 1200, lengderetning (ifølge VDI) Wa Snuradius ved sneglefart (styrestang oppreist) 1488/ /1567 mm 1) ved 100 mm friløft (h2) 2) DZ + 35 mm 0306.N B 4

16 h 4 h 1 h 14 maks. c l h 2 h 3 h 14 min. m 2 s Q y h 13 l 2 l 1 x e b 1 b 10 b 11 b 5 (b 12 ) W a a/2 (l 6 ) a/2 A st 0306.N B 5

17 3.4 EN-normer Kontinuerlig lydtrykknivå: 65 db(a) Z ifølge EN i overensstemmelse med ISO Det kontinuerlige lydtrykknivået er en middelverdi i overensstemmelse med de anførte standardene og avspeiler lydtrykknivået under kjøring, ved løfting og under tomgang. Lydtrykknivået måles ved førerens ører. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Z Produsenten bekrefter med dette at grenseverdiene for elektromagnetisk utstråling og strålingsstyrke samt kontrollen av utladingen av statisk elektrisitet i henhold til EN med inkorporerte normative henvisninger, er overholdt. Modifikasjon av elektriske eller elektroniske komponenter med tilhørende anordninger er kun tillatt etter skriftlig godkjennelse av produsenten. 3.5 Forutsetninger for bruk Z Omgivelsestemperatur - under drift -5 C til 40 C Ved gjentagende bruk i temperaturer under -5 C til -25 C eller i kjølerom, hhv. ved ekstreme skiftninger i temperatur eller luftfuktighet, er det nødvendig med spesielt utstyr og spesiell tillatelse N B 6

18 4 Lokalisering av merking og typeskilt Pos. Betegnelse 18 Lasteevne 19 Forbudsskilt Ikke før noen kroppsdeler gjennom masten 20 Typeskilt, truck 21 Festepunkt for lasting med kran (ved ZZ-mast i midten) 22 Forbudsskilt Ikke gå under last 23 Serienummer 24 Typeskilt, batteri 25 Forbudsskilt Forbudt med passasjer 26 Sikkerhetskontrolloblat 0306.N B 7

19 4.1 Typeskilt, truck Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 29 Type 35 Produsentens logo 30 Serienr. 36 Batteriets vekt min./maks. i kg 31 Nominell lasteevne i kg 37 Motoreffekt i kw 32 Batterispenning i V 38 Avstand til lastens tyngdepunkt i mm 33 Egenvekt uten batteri i kg 39 Byggeår 34 Produsent 40 Tilleggsutstyr Z Vennligst referer til serienummeret (30) ved spørsmål vedrørende kjøretøyet eller ved bestilling av reservedeler. 4.2 Lasteevne F 18 De angitte verdiene for bæreevne gjelder bare med den batterivekten som er angitt på typeskiltet. Det nedre skiltet (18) angir i tabellform (fremstillingen er bare et eksempel) lasteevnen (Q i kg) avhengig av avstanden til lastens tyngdepunkt (D i mm) samt løftehøyden (H i mm). -Nr. Serien-Nr. Hmm Qkg Dmm 0306.N B 8

20 Pilsymbolene (42 og 43) på indre mast og nedre tverrvange viser føreren når grenseverdiene for de foreskrevne løftehøydene er nådd i henhold til lasteevneskiltet Skilt ordre-, inventar-, servicenr. (o) Pos. Betegnelse 44 Ordrenr. 45 Inventarnr. 46 Fullt servicenr. Z Skiltet med det fulle servicenummeret blir kun tildelt når en servicekontrakt er avsluttet N B 9

21 B N

22 C Transport og første gang maskinen tas i bruk 1 Lasting med kran F Z M Det må kun brukes løfteutstyr med tilstrekkelig løfteevne (transportvekt, se truckens typeskilt). For lasting av kjøretøyet med bruk av løfteredskap finnes festepunkter (1) på masten. Parker trucken forsvarlig (se kapittel E). Gjør fast løfteredskapen i festepunktene (1). Løfteredskapen festes til festepunktene slik at det ikke er noen risiko for at trucken kan forskyves! Festeanordningene for løfteredskapen må være anbrakt på en slik måte at de ikke kommer i berøring med noen komponenter når trucken løftes. 1 C 1

23 2 Sikre trucken for transport F Ved transport pĺ lastebil eller tilhenger mĺ trucken surres fast pĺ forskriftsmessig mĺte. Lastebilen eller tilhengeren skal vćre utstyrt med forankringsringer. M Til festing av trucken trekkes en lasterem gjennom festepunktene (1), som festes til forankringsringene. Stram lasteremmen ved hjelp av en strammemekanismen. Lastingen skal utfřres av fagpersonell som har fĺtt relevant opplćring i samsvar med anbefalingene i retningslinjene VDI 2700 og VDI 2703 utgitt av Verein Deutsche Ingenieure. Korrekt dimensjonering og praktiseringen av sikkerhetstiltak i forbindelse med lasting mĺ fastsettes individuelt for hvert enkelt oppdrag. C 2

24 3 Første gang trucken tas i bruk F M F For å kunne avbryte energitilførselen umiddelbart i faresituasjoner, må batteripluggen (ikke med i leveransen) være forbundet med kjøretøyets nødstopp-plugg. Trucken skal ikke settes i drift uten nřdstopp-plugg. Trucken skal kun kjøres med batteristrøm! Likerettet vekselstrøm skader de elektroniske komponentene. Kabelforbindelser til batteriet (slepekabel) må ikke være lengre enn 6 m. Heving av last er forbudt når kjøretøyet drives av et eksternt batteri via en slepekabel. For å klargjøre kjøretøyet etter leveringen eller etter en transport, skal følgende prosedyrer gjennomføres: Z Z Kontroller at utrustningen er komplett og i feilfri stand. Monter om nødvendig batteriet, sørg for at batterikabelen ikke skades (se kapittel D). Innstill karakteristikken (ladekurven) på ladeapparatet (se kapittel D). Lad opp batteriet (se kapittel D). Kontroller eventuelt innstillingen av kombiinstrumentet for overensstemmelse med batteritypen (se kapittel D). Sett kjøretøyet i drift på forskriftsmessig måte (se kapittel E). Når kjøretøyet er parkert kan det skje at hjulenes slitebane trykkes flate. Disse flate partiene forsvinner igjen etter en kort kjøretid. C 3

25 4 Bevege kjøretøyet uten bruk av motoren F Denne metoden er forbudt å benytte i skråninger og stigninger. For å kunne bevege kjøretøyet i nøddrift, må den elektromagnetisk betjente bremsen frigjøres. M Ta av frontdekselet (se kapittel F). Trekk opp ankerplaten ved å skru i to skruer M4x20 til anslag. Kjøretøyet kan nå beveges. Fjern skruene igjen når trucken er parkert på sitt bestemmelsessted! Bremseevnen er nå gjenopprettet. C 4

26 D Batteri - vedlikeholde, lade, skifte 1 Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syrebatterier Innen det utføres noe arbeid på batteriene må trucken være forsvarlig parkert (se kapittel E). Servicepersonell: Opplading, vedlikehold og utskifting av batterier må kun utføres av personell med adekvat utdannelse. Når slikt arbeid utføres skal anvisningene i denne instruksjonsboken samt instruksene fra produsentene av batteriet og batteriladestasjonen følges. Brannforebyggende forholdsregler: Ved håndtering av batterier er røyking og all bruk av åpen ild forbudt. Det må ikke befinne seg brennbare materialer eller installasjoner som kan generere gnister innenfor en radius på minst 2 m rundt en parkert truck som står til lading. Rommet må være godt ventilert. Brannslokkingsutstyr må være for hånden. Vedlikehold av batteriet: Batteriets cellelokk må holdes tørre og rene. Klemmer og kabelsko skal være rene, innsatt med litt polfett og skrudd godt til. Batterier med uisolerte poler må tildekkes med en sklisikker og isolerende matte. M F M F Avfallshåndtering av batteriet: Avfallsbehandling av batterier reguleres gjennom lovverket og må utføres i henhold til de nasjonale miljøvernsbestemmelsene og forurensningsloven. Det er ubetinget viktig at produsentens instrukser for avfallshåndtering følges. Innen du lukker batteridekselet skal du forsikre deg om at batterikabelen ikke kan komme til skade. Batteriene inneholder giftig og sterkt etsende syre. Av den grunn må det benyttes egnet verneutstyr og vernebriller ved alt arbeid på batteriene. All kontakt med batterisyren må unngås. Dersom batterisyre likevel er kommet i kontakt med klær, hud eller øyne, skal slike områder umiddelbart skylles med rikelige mengder vann. Ved kontakt med hud eller øyne, må man i tillegg oppsøke lege. Spilt batterisyre må nøytraliseres umiddelbart. Det er kun tillatt å anvende batterier med lukket batterikasse. Batteriets vekt og spesifikasjoner har vesentlig innvirkning på truckens driftssikkerhet. En utskiftning av batteriet er kun tillatt etter produsentens godkjennelse. D 1

27 2 Batterityper M EJC kan være bestykket med ulike batterityper avhengig av utførelse. Batteriets vekt fremgår av batteriets typeskilt. Ved utskifting/installasjon av batteriet skal man forsikre seg om at det er forskriftsmessig festet i kjøretøyets batterirom. Følgende tabell viser hvilke kombinasjoner som er standard med angivelse av batterikapasiteten: Rammeutførelse Trucktype 24 V - Pz... - batteri l2 = 746 mm kort EJC V 3 EPzB 195 Ah 24 V 3 EPzB 300 Ah 24 V 3 EPzV-BS 255 Ah l2 = 826 mm lang EJC V 3 EPzS 270 Ah 24 V 3 EPzV 240 Ah 24 V 3 EPzS 345 Ah 24 V 3 EPzS 375 Ah 24 V 3 EPzV 300 Ah 24 V 3 PzW 300 Ah F Avhengig av batteritype kan det også anvendes høyeffektsbatterier og vedlikeholdsfrie batterier. Batteriets vekt og størrelse påvirker truckens løfteevne. En truck har bare den løfteevne som er oppgitt på løfteevne-skiltet dersom batterivekten samsvarer med det som er angitt på typeskiltet. 3 Åpne batteridekselet Parker trucken forsvarlig (se kapittel E). Vipp opp batteridekselet (1). Trekk ut batteripluggen (2). 1 2 D 2

28 4 Lade batteriet EJC 212/-220 har et integrert ladeapparat som ekstrautstyr (ladeprosess: se avsnitt 4.1). M EJC kan alternativt lades med et stasjonært ladeapparat (ladeprosess: se avsnitt 4.2). Ved lading av batteriet må trucken være tørr og stå parkert i rom med tilstrekkelig ventilasjon. 4.1 Lade batteri med integrert ladeapparat (o) Z Ladeapparatet må ikke åpnes. Ved eventuell skade skal det skiftes ut. Ved levering av kjøretøy uten batteri er bryteren (3) innstillt på posisjon "0". Den røde lysdioden (4) blinker - batteriet kan ikke lades. 4 3 D 3

29 Velge ladekurve i det integrerte ladeapparatet M Z I henhold til etterfølgende tabell og ved hjelp av bryteren (3) på ladeapparatet kan ladekurven tilpasses batteriet som benyttes. Før innstilling av den aktuelle ladekurven må batteri- og nettstøpselet være trukket ut! Bryterens posisjon (3) valgt ladekurve (karakteristikk) 1 Våtbatterier: Ah 2 Vedlikeholdsfrie: Ah 3 Vedlikeholdsfrie: Ah 4 Vedlikeholdsfrie: Ah 5 Våtbatterier: Ah pulskarakteristikk 6 Våtbatterier: Jungheinrich Ah Alle andre bryterposisjoner (3) sperrer ladeapparatet, hhv. batteriet blir ikke ladet opp. Stille inn ladekarakteristikken Innstilling av karakteristikken skal utføres i henhold til følgende prosedyre: Kople til batteriet Velg ønsket karakteristikk ved å dreie innstillingsbryteren til høyre Dermed får du tilgang til innstillingshjelpen i ladeapparatet Ved gyldig karakteristikk blinker den grønne LEDindikatoren i henhold til innstilt posisjon. Ved ugyldig posisjon blinker den røde LED-indikatoren. D 4

30 Starte ladeprosessen med integrert ladeapparat F Parker trucken forsvarlig (se kapittel E). Under oppladingen må battericellenes overflate være utildekket slik at det oppnås tilstrekkelig avlufting. Legg aldri metallgjenstander oppå batteriet. Før batteriet lades skal samtlige kabel- og pluggforbindelser kontrolleres for synlige skader. Det er strengt nødvendig å følge sikkerhetsbestemmelsene som er gitt av produsentene av batteriet. Nettilkopling Nettspenning: 230 V (± 6 %) Nettfrekvens: 50/60 Hz (± 1 %) Ladeapparatets nettkabel (5) befinner seg i nettkabelholderen i batterirommet. 1 5 Vipp opp batteridekselet (1). Fjern eventuell isoleringsmatte fra batteriet. Stikk nettstøpselet (5) inn i en veggkontakt. D 5

31 Z Z M F Den blinkende LED-indikatoren angir ladetilstanden hhv. en driftsforstyrrelse (for blinkkoder se tabell LED-indikator ). Er nettstøpselet tilkoplet (5) nettstrøm, er kjøretøyets alle elektriske funksjoner avbrutt (elektrisk kjøresperre). Ingen drift av kjøretøyet er mulig. Trekk nettpluggen (5) ut av veggkontakten og lagre den i batterirommet. Etter et strømbrudd settes ladingen automatisk i gang igjen. Ladingen kan avbrytes ved å trekke ut nettstøpselet og settes i gang igjen som delvis lading. Nettkabelen må ikke bli skadet. Før igangsetting må batteridekselet være forsvarlig lukket. Ladetider Lengden på ladingen avhenger av batteriets kapasitet. LED-indikator Grønn LEDindikator (ladetilstand) Vedlikeholdslading Rød LEDindikator (feil) Visning lyser --- Lading avsluttet; batteriet er fulladet. (Ladepause, vedlikeholdslading eller utjevningslading) blinker --- Ladeprosess langsomt blinker raskt --- Visning ved begynnelsen av en lading eller etter innstilling av en ny karakteristikk. Antall blinkimpulser motsvarer den innstilte karakteristikken. --- lyser Overtemperatur. Ladingen er avbrutt. --- blinker langsomt Sikkerhetsladetiden er overskredet. Ladingen er avbrutt. Nettstrømmen må koples fra innen ladingen starter. --- blinker raskt Karakteristikkinnstillingen er ikke gyldig Strømbrudd og/eller batteriet er ikke tilkoplet. Vedlikeholdsladingen begynner automatisk etter avsluttet lading. Delvise ladinger Ladeapparatet er konstruert slik at det tilpasser seg automatisk ved tilleggslading av delvis ladete batterier. På denne måten holdes slitasjen på batteriet på et minimalt nivå. 4.2 Lade batteri med stasjonært ladeapparat (o) Parker trucken forsvarlig (se kapittel E). D 6

32 M F Tilkopling og frakopling av batteripluggen og kontakten må kun gjøres når hovedbryter og ladeapparat er utkoplet. Åpne batteridekselet (se avsnitt 3). Under oppladingen må battericellenes overflate være utildekket slik at det oppnås tilstrekkelig avlufting. Legg aldri metallgjenstander oppå batteriet. Før batteriet lades skal samtlige kabel- og pluggforbindelser kontrolleres for synlige skader. Det er strengt nødvendig å følge sikkerhetsbestemmelsene som er gitt av produsentene av batteriet og batteriladestasjonen. 7 6 M Trekk batteripluggen (7) ut av stikkontakten på kjøretøyet. Fjern eventuell isoleringsmatte fra batteriet. Koble ladestasjonens ladekabel (6) til batteripluggen (7) og slå på ladeapparatet. Lad opp batteriet i henhold til instruksene fra produsentene av batteriet og batteriladestasjonen. D 7

33 5 Demontere og installere batteri F Z F M F Åpne batteridekselet (se avsnitt 3). Kjøretøyet må stå vannrett. For å unngå kortslutning skal batterier med uisolerte poler eller koplingselementer dekkes til med en gummimatte. Anbring batteripluggen hhv. batterikabelen slik at de ikke hekter seg fast i kjøretøyet når batteriet trekkes ut. Hvis transport av batteriet skjer med bruk av løfteredskap, skal det påses at slikt utstyr har tilstrekkelig løfteevne (referer til batteriets vekt på typeskiltet på batteriekassen). Trekkraften fra løfteutstyrer må være loddrett, slik at batterikassen ikke trykkes sammen. Løftekrokene skal anbringes i festeøynene på batteriet slik at de ikke under noen omstendighet kan komme i berøring med battericellene. Fest løfteredskapen i festeøynene og løft ut batteriet. Ved utskifting skal batteriet erstattes med et batteri med identiske spesifikasjoner. Det er ikke tillatt å fjerne tilleggslodd eller å endre plasseringen av dem. Installasjonen skjer i motsatt rekkefølge. Påse at monteringsposisjonen er korrekt og at tilkoplingen av batteriet utføres korrekt. Når installasjonen er fullført skal samtlige kabel- og pluggforbindelser kontrolleres for synlige skader. Før igangsetting må batteridekselet være forsvarlig lukket! Lukk batteridekselet forsiktig og langsomt. Ikke grip mellom batteridekselet og rammen. 5.1 Demontering av batteriet oppover 8 Åpne batteridekselet. Trekk ut batteripluggen. Fest løfteredskapen i festeøynene (8). Ta ut batteriet. Installasjonen skjer i motsatt rekkefølge. Påse at monteringsposisjonen er korrekt og at tilkoplingen av batteriet utføres korrekt. D 8

34 5.2 Utskiftning av batteriet til siden (o) F Åpne batteridekselet. Trekk ut batteripluggen. Trekk batteridekselets sperreanonrdning (9) oppover, samtidig som du holder fast i batteridekselet (11). Ta batteridekselet opp og ut, og sett det til side. Anbring batterivognen ved siden av kjøretøyet. Skyv batteriet forsiktig ut av trucken og over på batterivognen/ batterivekselstasjonen. Ikke grip med fingrene mellom kjøretøyveggen og batteriet. Følg instruksjonsboken til batterivekselstasjonen! Vær oppmerksom på følgende ved montering av batteriet: Installasjonen skjer i motsatt rekkefølge. Påse at monteringsposisjonen er korrekt og at tilkoplingen av batteriet utføres korrekt. Skyv batteriet inn til festeanordningen. Trekk i håndtaket (10) for festeanordningen, og hold det fast. Trekk batteriet inn i trucken. D 9

35 6 Batteriutladingsindikator 6.1 Batteriutladingsindikator (t) Etter at trucken er blitt utkoplet ved hjelp av nøkkelbryteren eller CANCODE, vises batteriets ladetilstand. 12 Fargene på LED-indikatoren (12) representerer følgende tilstander: Farge på LED Verdi grønn Restkapasitet standardbatteri % Restkapasitet vedlikeholdsfritt batteri % oransje Restkapasitet standardbatteri % Restkapasitet vedlikeholdsfritt batteri % grønn/oransje Restkapasitet standardbatteri % blink 1Hz Restkapasitet vedlikeholdsfritt batteri % rød Restkapasitet standardbatteri 0-20 % Restkapasitet vedlikeholdsfritt batteri 0-40 % Z Lyser LED-indikatoren rødt er heving av last ikke lenger mulig. Funksjonen Heving vil først være operativ igjen når det tilkoblede batteriet er ladet opp til minst 70 % av full batterikapasitet. Dersom den påviste ladetillstanden ved innkopling av kjøretøyet er minst 70 % av et fulladet batteri, blir visningen satt tilbake til 100 %. Visningen blir redusert i skritt på 10 % avhengig av ladetilstanden. Innen 3 minutter blir den viste ladetilstanden redusert med maksimalt 10 %. Den viste ladetilstanden kan ikke øke igjen under løpende drift. Den viste ladetilstanden blir satt tilbake til 100 % ved innstilling av batteritype. Blinker LED-indikatoren rødt og kjøretøyet ikke er driftsklart, må du kontakte kundeservice. Rød blinking er en feilkode fra kjøretøyets styringssystem. Blinksekvensen indikerer type feil. D 10

36 6.2 Indikatorinstrumentet Candis(o) M Batteriutladingsindikator: Batteriets utladingstilstand vises i intervaller på 10 % fordelt på 10 segmenter i batterisymbolet (13). Mens utladingen pågår slettes balkene ovenfra og nedover. Ved bruk av vedlikeholdsfrie batterier må 15 instrumentet være innstilt slik at symbolet T (15) ved siden av driftstimetelleren vises. Dersom slik kalibrering ikke blir foretatt, er det fare for at batteriene kan bli skadet som følge av dyputlading. Ta kontakt med produsentens kundeservice for innstilling av instrumentet Ved en gjenværende batterikapasitet på -30% for standardbatterier -50% for vedlikeholdsfrie batterier vises et "OBS"-varselssymbol (14). Det anbefales å lade opp batteriet. Ved en gjenværende batterikapasitet på - 20% for standardbatterier - 40% for vedlikeholdsfrie batterier slettes "OBS"-varselssymbolet og et blinkende "STOPP"-symbol (16) vises. Etter 5 min. lyser "STOPP"-symbolet permanent. Det er nødvendig å lade opp batteriet. Z Z Batterieutladingsvokter: Hvis "STOPP"-symbolet stadig blinker, koples funksjonen heving ut. Hevefunksjonen vil først være operativ igjen når det tilkoplete batteriet er ladet opp til minst 70% av full batterikapasitet. Driftstimeteller: Driftstimetelleren (15) som er integrert i batteriutladingsindikatoren, angir total tid for kjøre- og hevebevegelser. I aktiv tilstand blinker sifferet etter kommaet. D 11

37 D 12

38 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser for drift av gaffeltrucken Kjøretillatelse: Gaffeltrucken skal kun brukes av kompetent person som er gitt nødvendig opplæring. Bevis for at vedkommende har ferdigheter som kreves for å kjøre og håndtere last skal være fremlagt for eieren/operatøren ev. bemyndiget person. Trucken må kun benyttes av personer som uttrykkelig har fått slikt oppdrag av eier/operatør. Rettigheter, plikter og forholdsregler for føreren: Føreren må være opplyst om sine rettigheter og plikter, opplært i betjening av gaffeltrucken og fortrolig med innholdet i denne instruksjonsboken. Føreren må være gitt de nødvendige rettigheter. Når en gaffeltruck benyttes som ledetruck (medløperdrift) skal føreren bruke vernesko. Kjøring med hevet last er forbudt (maks. høyde over bakken = 500 mm). Det er forbudt for uvedkommende å benytte trucken: Føreren er ansvarlig for gaffeltrucken den tiden den er til vedkommendes disposisjon. Føreren plikter å forby uvedkommende å kjøre eller å betjene gaffeltrucken. Det er ikke tillatt å la andre personer sitte på eller å løfte noen opp. Skader og mangler: Skader og andre mangler på gaffeltrucken eller tilleggsutstyr skal umiddelbart rapporteres til overordnet. Gaffeltrucker som ikke er driftssikre (f.eks. grunnet ødelagte hjul eller defekte bremser) skal ikke benyttes før de er forskriftsmessig reparert. Reparasjoner: Føreren skal ikke utføre reparasjoner eller foreta endringer på gaffeltrucken med mindre hun/han har spesiell utdannelse og godkjennelse. Sikkerhetsanordninger eller brytere må ikke under noen omstendigheter settes ut av funksjon eller omstilles. F Risikoområde: Risikoområdet er det området der personer kan utsettes for risiko som følge av gaffeltruckens kjøre- eller hevebevegelser, av tilhørende løfteanordninger (f.eks. gaffelarmer eller tilleggsutstyr), eller av lasten. Til dette hører også det området som kan være utsatt for last som faller av eller av en arbeidsinnretning som senkes eller faller ned. Uvedkommende skal vises vekk fra risikoområdet. Hvis det kan oppstå risiko for personer, skal varselsignal gis i god tid. Dersom noen uvedkommende personer ikke forlater risikoområdet til tross for oppfordring om å flytte seg, skal gaffeltrucken stanses umiddelbart. Sikkerhetsanordninger og varselskilt: Sikkerhetsanordningene, varselskiltene og advarslene som beskrives her, skal følges. E 1

39 2 Beskrivelse av betjenings- og displayelementer Pos. Betjenings- hhv. displayelement 1 Batteripluggen (NØDSTOPP) 2 Ladeindikator på ladeapparatet EJC t o Funksjon Bryter strømkretsen, alle elektriske funksjoner slås av. Kjøretøyet blir tvangsbremset. Indikerer ladetilstanden (se kapittel D). 3 Tenningslås t Slår styrestrømmen på og av. Ved å ta ut nøkkelen sikres kjøretøyet mot at det kan startes av uvedkommende. 4 Tastatur (CANCODE) o Slår styrestrømmen på og av. Kodeinnstillinger. Frigivelse og valg av kjøreprogram. Inntasting av kjøreparameter. ISM-tilgangsmodul o Kodeinnstillinger. Frigivelse og valg av kjøreprogram. Inntasting av kjøreparameter. 5 Batteriutladingsindi kator t Batteriets ladetilstand. Visningsinstrument (CANDIS) o Indikator for driftstimer. Batteriets ladetilstand. Viser servicemeldinger og kjøreparametere i kombinasjon med CANCODE. 6 Styrestang t Styrer og bremser kjøretøyet. 7 Knapp - sneglefart t Står styrestangen i øvre bremseområde, kan bremsefunksjonen brokoples gjennom å betjene knappen og dermed beveger kjøretøyet seg med redusert hastighet (sneglefart). 8 Kjørecontroller t Regulerer kjøreretningen og hastigheten. t = standardutstyr o = tilleggsutstyr E 2

40 E 3

41 Pos. Betjenings- hhv. displayelement 9 Fremkjøringssikkerhetsknapp 10 Knapp - Hev lastegaffel 11 Knapp - Senk lastegaffel 12 Knapp - Alarmsignal (signalhorn) 13 Integrert ladeapparat t = standardutstyr EJC t t t t o Funksjon Kjøretøyet kjører vekk fra brukeren og stopper. Hever lastegaffel. Løftehastigheten kan reguleres trinnløst gjennom tastebevegelsen (8 mm). Senker lastegaffel. Senkehastigheten kan reguleres trinnløst gjennom tastebevegelsen (8 mm). Utløser alarmsignal. Tjener til å lade opp batteriet (se kapittel D). o = tilleggsutstyr E 4

42 E 5

43 3 Sette trucken i drift F Innen trucken kan settes i drift, håndteres eller løfte en last, må føreren forsikre seg om at ingen befinner seg i risikoområdet. Den elektroniske kjøre- og servocontrolleren overvåker funksjonene automatisk. Ved feil avrbyter den kjøringen. Daglige kontrollrutiner og prosedyrer før trucken tas i bruk Kontroller hele kjøretøyet (særlig hjul og løfteanordninger) visuelt for synlige skader. Kontroller batterifester og kabeltilkoplinger visuelt. Starte opp trucken Kontroller om batteripluggen (1) er stukket inn. Sett nøkkelen i tenningslåsen (3) og vri helt mot høyre til posisjon I, eller angi frikoplingskoden i CANCODE (4, o) (se avsnitt 6). Trykk på tasten varselsignal (12) og kontroller at hornet fungerer. o Trucken er nå driftsklar. Batteriutladingsindikatoren (5) viser batteriets aktuelle ladetilstand. Kontroller ledehendelens bremsefunksjon (se avsnitt 4.2). E 6

44 E 7

45 4 Arbeide med kjøretøyet 4.1 Sikkerhetsregler for kjøring Kjøreveier og arbeidsområder: Gaffeltrucken skal kun kjøres på veier der slik trafikk er tillatt. Uvedkommende skal ikke oppholde seg i gaffeltruckens arbeidsområde. Lasten skal kun lagres på dertil bestemte steder. Prosedyrer for kjøring: Føreren skal tilpasse farten til de aktuelle forholdene. Det skal kjøres med redusert fart i eksempelvis svinger, i trange passasjer, ved kjøring gjennom døråpninger og på uoversiktlige steder. Føreren skal alltid holde sikker avstand til forankjørende kjøretøy og alltid ha full kontroll over gaffeltrucken. Bråbremsing (unntatt i nødssituasjon), vending i stor fart, forbikjøring på farlige eller uoversiktlige steder er ikke tillatt. Det er forbudt å lene seg ut eller å gripe med hendene utenfor gaffeltruckens arbeids- og betjeningsområde. Krav til sikt under kjøring: Føreren skal ha blikket vendt i kjøreretningen og alltid ha tilstrekkelig overblikk over området som beferdes. Ved transport av last som reduserer sikten, skal gaffeltrucken om mulig rygges slik at lasten befinner seg i motsatt ende av kjøreretningen. Skulle dette ikke være mulig, må en ledsager gå foran gaffeltrucken som ekstra sikring. Kjøring i stigninger eller skråninger: Det er kun tillatt å kjøre i stigninger hhv. skråninger såfremt disse er egnede kjøreveier, er rene og gir godt grep samt at de er tilfredsstiller kjøretøyets tekniske spesifikasjoner som sikre og farbare. Under slike forhold skal lasten alltid vende oppover. I stigninger eller skråninger er det forbudt å snu, det er forbudt å kjøre gaffeltrucken på tvers av en helling og det er forbudt å parkere den i en stigning eller skråning. Kjøring i skråninger må kun foregå med redusert hastighet og med permanent bremseberedskap. Kjøring i heis eller på lasterampe: Det er kun tillatt å kjøre i heiser eller på lasteramper når disse har tilstrekkelig bæreevne, er konstruksjonsmessig egnet for slik kjøring og etter at eieren/operatøren har gitt sin godkjennelse. Installasjonen skal kontrolleres før kjøring. Gaffeltrucken skal kjøres inn i heisen med lasten foran og innta en posisjon som utelukker at truck eller last kan komme i berøring med sjaktveggen. Personer som skal følge med i heisen, får først komme inn i heisen når gaffeltrucken er sikret. Ingen personer må befinne seg i kjøretøyet mens heisen er i bevegelse. Krav til lastens beskaffenhet: Brukeren må forsikre seg om at lasten er i forskriftsmessig stand. Kun sikkert og omhyggelig oppsatt last må transporteres. Hvis det er fare for at deler av lasten velter eller faller av må det tas egnede forholdsregler, f. eks. brukes lastbeskyttelsesgitter. E 8

46 4.2 Kjøre, styre, bremse F F M M Det er i enhver situasjon forbudt med passasjer på kjøretøyet. Nødstopp Trekk ut batteripluggen (1). Alle elektriske funksjoner blir deaktivert. Tvangsbremsing Når føreren slipper styrestangen inntreffer det en tvangsbremsing - styrestangen beveger seg selvstendig til det øvre bremseområdet (B). Beveger styrestangen seg for langsomt til bremsestillingen, må feilen utbedres. Eventuelt må gasstrykkfjæren skiftes ut! Kjøring Kjøring med hevede gafler / lasten hevet over 500 mm over bakken, er forbudt. Kjøring skal kun skje med alle deksler lukket og forskriftsmessig sikret. Sett trucken i drift (se avsnitt 3). Kjørehastigheten reguleres med kjørecontrolleren (8). Skråstill styrestangen (6) i kjøreretningen og betjen kjørebryteren (8) i ønsket kjøreretning (forover eller bakover). R 0 V B 1 R F B V E 9

47 F M F Krypehastighet Ved bruk av knappen Sneglefart (7) må føreren utvise spesiell oppmerksomhet. Kjøretøyet kan kjøres med styrestangen (6) stående loddrett (f.eks. i trange passasjer/heis): Trykk på knappen Sneglefart (7). Betjen kjørecontrolleren (8) i ønsket kjøreretning (forover eller bakover). Bremsene frigjøres. Kjøretøyet kjører nå i langsom hastighet. Bremsene aktiveres først etter at knappen Sneglefart er sluppet; bremsing under Sneglefart er kun mulig ved hjelp av motstrømsbremsen (kjørecontrolleren (8)). I en nødssituasjon kan kjøretøyet bremses umiddelbart ved å slippe opp knappen Sneglefart (7). Når knappen Sneglefart betjenes i kjøreområdet (F), kjører kjøretøyet med redusert hastighet og akselerasjon. Styring (t) Drei styrestangen (6) til venstre eller høyre. Elektrisk styring (o) Den elektriske servostyringen utgjør et selvovervåkende system. F F Dermed overprøver styrecontrolleren hele styresystemet kontinuerlig. Dersom en feil registreres, avbryter kjørecontrolleren kjøringen, bremser med generator, og magnetbremsen blir aktivert. Da det med servostyring er snakk om sikkerhetsrelevante komponenter, må eventuelle feil utbedres av produsentens servicepersonell. Ved feilaktig vedlikehold eller reparasjon av ufaglært personale kan det oppstå utilsiktede svingbevegelser. Bremsing Gaffeltruckens bremsevirkning er i det vesentlige avhengig av underlagets beskaffenhet. Føreren skal alltid ta hensyn til kjøreforholdene på stedet. Bremse med driftsbrems: M Vipp styrestangen (6) opp eller ned til et av bremseområdene (B). Driftsbremsen er den dynamiske bremsen. Først hvis denne bremsen ikke oppnår den nødvendige nedbremsingen, blir den mekaniske bremsen aktivert. Bremse med motstrømsbrems: Under kjøring kan det koples om til motsatt retning ved hjelp av kjørecontrolleren (8). 8 8 Trucken blir bremset med motstrøm inntil det går i motsatt retning. Bremse med rullebrems: E 10

48 F Z Hvis kjørecontrolleren befinner seg i 0-posisjonen, blir kjøretøyet dynamisk bremset. I en nødssituasjon skal styrestangen bringes i bremsestilling. Rullebremsen kan stilles inn (styringen kan parametreres, se kapittel E). Parkeringsbrems: Når trucken har stanset, aktiveres den mekaniske bremsen (parkeringsbrems). M Kjøre i stigning Lasten skal vende oppover! Sikre kjøretøyet mot å rulle ned : Bremsen faller automatisk i kjørebryterens nullstilling etter et kort rykk (styringen registrerer tilbakerullingen i stigningen). Driftsbremsen utløses ved hjelp av kjørebryteren, og hastigheten og kjøreretningen justeres etter ønske. E 11

49 4.3 Løfte og sette av last Z Før trucken skal heve en last, må føreren forsikre seg om at lasten er forskriftsmessig palletert og at truckens tillatte løftekapasitet ikke blir overskredet. Z Kjør gaffeltrucken med gaffelarmene så langt som mulig inn under lasten. For dobbeltmast (ZZ-mast) oppstår gaffelbordets første løft (friløft) uten at totalhøyden endres grunnet en kort, midtplassert friløftsylinder. Heving Z Z M Betjen Hev lastegaffel (10) inntil ønsket høyde er oppnådd. Løftehastigheten kan reguleres trinnløst gjennom tastebevegelsen (ca. 8 mm). Kort tastebevegelse = heve langsomt Lang tastebevegelse = heve raskt Senking Betjen Senk lastegaffel (11) inntil ønsket høyde er oppnådd. Senkehastigheten kan reguleres trinnløst gjennom tastebevegelsen (ca. 8 mm). Kort tastebevegelse = senke langsomt Lang tastebevegelse = senke raskt Unngå å sette lasten hardt ned. Sikkerhetsbryterhøyde Ved løft fra ca. 1,8 m (avhengig av mastutførelse): Reduksjon av kjørehastigheten overfor sikkerhstebryterhøyden (fra ca. 4 km/h). Låsing av støtterullen (o). Løftehydraulikken virker på støtterullesylinderen, dermed kan oppretting av trucken fastslås. E 12

50 5 Nødsenking F Ved bruk av nødsenkingsmetoden må ingen personer befinne seg i risikoområdet. Hvis masten ikke lenger kan senkes pga. en feil i styringen, må den håndbetjente ventilen (14) på hydraulikkaggregatet betjenes. F Vri nøkkelen i tenningslåsen (3) til posisjon 0. Trekk ut batteripluggen (se kapittel D). Åpne frontdekselet (se kapittel F, avsnitt 6.2). Trykk ventilskyveren (14) inn med en egnet gjenstand (stift, verktøy eller lignende, Ø ca. 3 mm) og hold den inntrykket. Løfteanordningen vil nå senkes. Ikke ta trucken i bruk igjen før feilen er utbedret. 14 E 13

51 5.1 Parkere trucken forsvarlig F Når trucken forlates må det sikres forsvarlig, selv om det kun gjelder for en kort periode. Ikke parker trucken i en stigning! Lastegaffelen må alltid være senket helt ned. Senk lastegaffelen Sett tenningslåsen (3) i posisjon "0" og trekk ut nøkkelen eller trykk o i CANCODE.. 6 Tastatur (CANCODE) (o) Tastaturet inneholder 10 talltaster, en Set-tast og en o-tast. Aktiveringen av kjøreprogrammet vises ved hjelp av tastene 1,2,3 og grønne lysdioder. Driftstilstandene indikeres ved hjelp av o-tasten og en rød/grønn lysdiode. De har følgende funksjoner: Kodelåsfunksjon (sette gaffeltrucken i drift). Valg av kjøreprogram. Innstilling av kjøre- og batteriparametere, men kun i forbindelse med visningsinstrumentet (CANDIS (o)). o-tasten har høyeste prioritet og setter kjøretøyet fra en hvilken som helst tilstand tilbake i utgangstilstand, uten at innstillingene endres. 6.1 Kodelås M Z Etter at korrekt kode er inntastet, er trucken driftsklar. Det er mulig å tildele hver enkelt truck eller en brukergruppe en individuell kode. Ved levering er brukerkoden (fabrikkinnstilling ) angitt på et klistremerke. Ved første igangsetting bør master- og brukerkoden endres! (se avsnitt 6.4). E 14

52 Igangsetting Etter at batteripluggen er satt i og eventuelt nøkkelbryteren er slått på, lyser LEDindikatoren (15) rødt. Etter inntasting av riktig betjeningskode (fabrikkinnstilling ) lyser LEDindikatoren (15) grønt. Z Hvis feil kode tastes inn, blinker LED-en (15) rødt i to sekunder. Deretter er det mulig å angi koden på nytt. Set-tasten (16) har ingen funksjon i betjeningsmodus. Z Frakople Trucken blir da koplet ut ved å betjene o-tasten (20). Utkoplingen kan skje automatisk etter en forhåndsinnstilt tidsforsinkelse. Denne funksjonen krever at en tilhørende parameter i kodenøkkelen først stilles inn (se avsnitt 6.4) E 15

53 6.2 Kjøreprogrammer Z Ved hjelp av talltastene 1, 2, og 3 kan du velge mellom tre kjøreprogrammer. Det aktiverte programmet indikeres gjennom de grønne lysdiodene (17), (18), (19) i de respektive tastene. Kjøreprogrammene skiller seg fra hverandre gjennom maks. tillatt kjørehastighet, akselerasjon og nedbremsing. Fra fabrikken er innstillingen som følger: Z Program 1: sakte kjøring Program 2: normaldrift (forhåndsvalgt ved igangsetting) Program 3: høy effekt Kjøreprogrammene kan tilpasses individuelt (se avsnitt 6.5). 6.3 Parameter Z I programmeringsmodus er det ved hjelp av tastaturet mulig å foreta innstillinger av kodelås-funksjonene og tilpasning av kjøreprogrammene. I tillegg kan batteriparametere innstilles. For trucker uten visningsinstrument (CANDIS (o)) er det kun mulig å innstille kodelåsparametere. Parametergrupper Parameternumrene består av tre sifre. Det første sifferet betegner parametergruppen i henhold til tabell 1. Det andre og tredje sifferet er fortløpende nummerering fra 00 til 99. nr. Parametergruppe 0xx Kodelåsinnstillinger (koder, frigivelse av kjøreprogrammer, automatisk utkopling osv.) 1xx Kjøreparametere for kjøreprogram 1 (akselerasjon, rullebrems, hastighet osv.) 2xx Kjøreparametere for kjøreprogram 2 (akselerasjon, rullebrems, hastighet osv.) 3xx Kjøreparametere for kjøreprogram 3 (akselerasjon, rullebrems, hastighet osv.) 4xx Kjøreprogramuavhengige parametere E 16

54 6.4 Innstille parametere Z M F For å endre kjøretøyets innstillinger må masterkoden tastes inn. Fra fabrikken er masterkoden Ved første igangsetting, bør man endre masterkoden. Sikkerhetsanvisninger for kjøretøyer med visningsinstrument (CANDIS (o)): Innstillingen av parametere må utføres på en ytterst omhyggelig måte og utelukkende av en kvalifisert person. I tvilstilfeller skal dette utføres av produsentens kundeservice. For hver innstilling må LCD-displayet på visningsinstrumentet (CANDIS (o)) overvåkes. I tvilstilfeller må innstillingen avbrytes ved å trykke påo-tasten (20). Ettersom truckens kjøreegenskaper endres, må det utføres en prøvekjøring i et spesielt frigitt arbeidsområde etter hver endring av parameterne. Inntasting av masterkoden: Trykk på o-tasten Tast inn masterkoden Visningsinstrument (CANDIS) LED (15) o-tast Driftstimer grønn vises blinker LED (17) Tast 1 LED (18) Tast 2 LED (19) Tast 3 av av av Kodelås-parameter Innstillingsprosedyre for trucker uten visningsinstrument (CANDIS (o)): Z Tast inn det tresifrede parameternummeret, bekreft med Set-tasten (16). Tast inn ny innstillingsverdi i henhold til parameterlisten, og bekreft med Set-tasten (16). Hvis man taster inn en verdi som ikke er tillatt, blinker LED-indikatoren (15) på o- tasten (20) rødt. Etter at parameternummeret er tastet inn på nytt kan innstillingsverdien tastes inn eller endres. Gjenta prosedyren for å endre ytterligere parametere. Trykk på o-tasten (20) for å avslutte. E 17

55 Innstillingsprosedyre for trucker med og uten visningsinstrument (CANDIS (o)): Z Tast inn det tresifrede parameternummeret, bekreft med Set-tasten (16). I visningsinstrumentet (CANDIS (o)) vises driftstimene fortsatt. Skjer det endringer i displayet, må innstillingsprosedyren avbrytes med o-tasten (20) og deretter startes på nytt. Tast inn ny innstillingsverdi i henhold til parameterlisten, og bekreft med Set-tasten (16). Hvis man taster inn en verdi som ikke er tillatt, blinker LED-indikatoren (15) på o- tasten (20) rødt. Etter at parameternummeret er tastet inn på nytt kan innstillingsverdien tastes inn eller endres. Gjenta prosedyren for å endre ytterligere parametere. Trykk på o-tasten (20) for å avslutte. Følgende parametere kan innstilles: Kodelås-parameterliste nr. Funksjon Område innstillingsverdi Kodelås 000 Endre masterkode Lengden (4-6 sifret) på masterkoden avgjør også lengden (4-6 sifret) på brukerkoden. Såfremt brukerkoden er programmert, kan det kun inngis en ny kode med samme lengde. Skal masterkodens lengde endres, må først alle brukerkodene være slettet eller eller Standard innstillingsv erdi Kommentarer prosedyre 7295 (LED 17 blinker) Tast inn aktuell kode Bekreft (Set) (LED 18 blinker) Tast inn ny kode Bekreft (Set) (LED 19 blinker) gjenta den nye koden 001 Legge til brukerkode (maks. 600) eller eller Bekreft (Set) 2580 (LED 18 blinker) Tast inn en kode Bekreft (Set) (LED 19 blinker) gjenta koden Bekreft (Set) E 18

56 nr. Funksjon Område innstillingsverdi Kodelås 002 Endre brukerkode eller eller Standard innstillingsv erdi Kommentarer prosedyre (LED 17 blinker) Tast inn aktuell kode Bekreft (Set) (LED 18 blinker) Tast inn ny kode Bekreft (Set) (LED 19 blinker) gjenta koden 003 Slette brukerkode eller eller Bekreft (LED 18 blinker) Tast inn en kode Bekreft (Set) (LED 19 blinker) gjenta koden 004 Slette kodeminnet (sletter alle brukerkoder) Bekreft (Set) = slette andre inntastinger = ingen sletting 010 Automatisk tidsutkopling = ingen utkopling 01 til 30 = Forsinkelsestid i minutter = utkopling etter 10 sekunder LED befinner seg i tastaturfeltene 1-3 (se avsnitt 6). E 19

ERE 120. Instruksjonsbok 09.05- 50466110 04.08

ERE 120. Instruksjonsbok 09.05- 50466110 04.08 ERE 120 09.05- Instruksjonsbok N 50466110 04.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

ECE 310. Instruksjonsbok 03.08- 51080938 07.08

ECE 310. Instruksjonsbok 03.08- 51080938 07.08 ECE 310 Instruksjonsbok 03.08- N 51080938 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

ECE 118. Instruksjonsbok 08.06- 51076240 07.08

ECE 118. Instruksjonsbok 08.06- 51076240 07.08 ECE 118 08.06- Instruksjonsbok N 51076240 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

ECE 310. Instruksjonsbok 04.04 - 50439746 10.06

ECE 310. Instruksjonsbok 04.04 - 50439746 10.06 ECE 310 04.04 - Instruksjonsbok N 50439746 10.06 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EZS 330/350 / XL. Instruksjonsbok 04.06 - 51057645 04.06

EZS 330/350 / XL. Instruksjonsbok 04.06 - 51057645 04.06 EZS 330/350 / XL 04.06 - Instruksjonsbok N 51057645 04.06 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen

Detaljer

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Bruksanvisning 51040414 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 N N 4 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige

Detaljer

EJD 220/220 XL. Instruksjonsbok 05.05 - 50469513 07.08

EJD 220/220 XL. Instruksjonsbok 05.05 - 50469513 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Instruksjonsbok N 50469513 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EJC B14 / B16. Bruksanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16

EJC B14 / B16. Bruksanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16 EJC B14 / B16 09.05 - Bruksanvisning 50470438 03.11 EJC B14 EJC B16 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

EJC M10. Bruksanvisning 05.09 - 51145327 05.09

EJC M10. Bruksanvisning 05.09 - 51145327 05.09 EJC M10 05.09 - Bruksanvisning N 51145327 05.09 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EJC 110 / 112. Bruksanvisning 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. Bruksanvisning 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - Bruksanvisning 51080478 02.11 EJC 110 EJC 112 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Rampekomfort 03.10 - Instruksjonsbok 51174566 03.10 N EMC 110 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

ESE 420/430. Instruksjonsbok 11.04 - 50459852 11.08

ESE 420/430. Instruksjonsbok 11.04 - 50459852 11.08 ESE 420/430 11.04 - Instruksjonsbok N 50459852 11.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11 ERE K20 03.05 - Bruksanvisning N 51182015 02.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ERE K20

Detaljer

EJE C20. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 EJE C20

EJE C20. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 EJE C20 EJE C20 10.07 - Bruksanvisning 51040478 11.14 EJE C20 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EJE

Detaljer

ERE 120. Bruksanvisning 05.08 - 02.11

ERE 120. Bruksanvisning 05.08 - 02.11 ERE 120 05.08 - Bruksanvisning N 51093154 02.11 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ERE 120 Videre

Detaljer

EJC 110/112. Bruksanvisning

EJC 110/112. Bruksanvisning EJC 110/112 01.05 - Bruksanvisning N 50444134 03.07 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EJC 112 RK. Bruksanvisning 07.12 - 11.14 EJC 112 RK

EJC 112 RK. Bruksanvisning 07.12 - 11.14 EJC 112 RK EJC 112 RK 07.12 - Bruksanvisning 51281860 11.14 N EJC 112 RK Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår

Detaljer

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

HC 110. Instruksjonsbok 12.05 - 51109752 07.08

HC 110. Instruksjonsbok 12.05 - 51109752 07.08 HC 110 12.05 - Instruksjonsbok N 51109752 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14

ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14 ECE 220-225 HP/LJ 01.09 - Bruksanvisning 51122088 11.14 N ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ ECE L J Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet

Detaljer

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 02.04 - Bruksanvisning 50434892 03.11 N ERC 214 ERC 216 ERC Z12 ERC 212 ERC Z14 ERC Z16 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller

Detaljer

ERE 225. Bruksanvisning 10.07 - 11.14

ERE 225. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 ERE 225 10.07 - Bruksanvisning N 51085023 11.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ERE 225 Videre

Detaljer

EKX 410/513/515k/515. Instruksjonsbok EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017704 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instruksjonsbok EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017704 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instruksjonsbok N 52017704 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Forord ORIGINALBRUKSANVISNINGEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av

Detaljer

EME 114. Bruksanvisning 06.14 - 12.14 EME 114

EME 114. Bruksanvisning 06.14 - 12.14 EME 114 EME 114 06.14 - Bruksanvisning 51126166 12.14 N EME 114 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EME

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

ESD 120K/120L. Bruksanvisning 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L

ESD 120K/120L. Bruksanvisning 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L ESD 120K/120L 01.05 - Bruksanvisning 50453652 12.14 N ESD 120K ESD 120L Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

EJC B12/B14/B16. Bruksanvisning 04.11 - 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16

EJC B12/B14/B16. Bruksanvisning 04.11 - 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16 EJC B12/B14/B16 04.11 - Bruksanvisning 51209534 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet EJC B12 EJC

Detaljer

EJC 110/112/212. Bruksanvisning 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212

EJC 110/112/212. Bruksanvisning 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 EJC 110/112/212 6.12 - Bruksanvisning 51222930 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - Bruksanvisning 51247125 04.13 N EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

EFG 213-320. Instruksjonsbok 06.08- 51100008 07.11

EFG 213-320. Instruksjonsbok 06.08- 51100008 07.11 EFG 213-320 06.08- Instruksjonsbok N 51100008 07.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EFG

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

ECC 20 SH. Bruksanvisning 04.02 - 50434710 10.02. Set

ECC 20 SH. Bruksanvisning 04.02 - 50434710 10.02. Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ECC 20 SH Bruksanvisning 50434710 10.02 04.02 - N Forord ORIGINLINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for

Detaljer

EKS 110. Betriebsanleitung 08.09 - 08.09

EKS 110. Betriebsanleitung 08.09 - 08.09 EKS 110 08.09 - Betriebsanleitung N 51161911 08.09 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EKS 110

Detaljer

Sotpartikelfilter. Instruksjonsbok DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s

Sotpartikelfilter. Instruksjonsbok DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s Sotpartikelfilter 12.07 - Instruksjonsbok N 51102336 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning

Detaljer

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - Bruksanvisning 51151508 11.11 N EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet

Detaljer

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 EFG 535-550 10.09 - Bruksanvisning 51151568 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

HC 110. Bruksanvisning 01.09 - 12.14 HC 110

HC 110. Bruksanvisning 01.09 - 12.14 HC 110 HC 110 01.09 - Bruksanvisning 51135783 12.14 HC 110 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår HC

Detaljer

EJD K18. Instruksjonsbok

EJD K18. Instruksjonsbok EJD K18 02.05 - Instruksjonsbok N 50469953 03.07 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EKS 310K/310. Instruksjonsbok 07.04 - 52025103 07.08

EKS 310K/310. Instruksjonsbok 07.04 - 52025103 07.08 EKS 310K/310 07.04 - Instruksjonsbok N 52025103 07.08 Forord ORIGINALBRUKSANVISNINGEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EFG 110-115. Bruksanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Bruksanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Bruksanvisning 51151452 11.14 N EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

EFG-D30. Instruksjonsbok 12.05- 51042002 07.08

EFG-D30. Instruksjonsbok 12.05- 51042002 07.08 EG-D30 12.05- Instruksjonsbok N 51042002 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 07.04 - 50430015 11.07

EKS 110. Bruksanvisning 07.04 - 50430015 11.07 EKS 110 07.04 - Bruksanvisning N 50430015 11.07 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

AMX 10. Bruksanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. Bruksanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - Bruksanvisning 50287449 12.14 AMX 10 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår AMX

Detaljer

ETM/V 214-325. Instruksjonsbok 10.04 - 50441307 03.12

ETM/V 214-325. Instruksjonsbok 10.04 - 50441307 03.12 ETM/V 214-325 10.04 - Instruksjonsbok N 50441307 03.12 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ETM

Detaljer

EZS 570. Bruksanvisning 08.09 - 01.14

EZS 570. Bruksanvisning 08.09 - 01.14 ES 570 08.09 - Bruksanvisning N 51139319 01.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ES 570 Videre

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

ESC 316/316z. Bruksanvisning 06.13 - 11.14. ESC 316 ESC 316z

ESC 316/316z. Bruksanvisning 06.13 - 11.14. ESC 316 ESC 316z ESC 316/316z 06.13 - Bruksanvisning 51314833 11.14 N ESC 316 ESC 316z Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

EKS 308. Instruksjonsbok 03.06 - 51104735 07.08

EKS 308. Instruksjonsbok 03.06 - 51104735 07.08 EKS 308 03.06 - Instruksjonsbok N 51104735 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Bruksanvisning K- Control 4960, 4965, 4970. Alltid på den sikre siden.

Bruksanvisning K- Control 4960, 4965, 4970. Alltid på den sikre siden. Bruksanvisning Alltid på den sikre siden. KaVo Elektrotechnisches Werk GmbH Wangener Straße 78 D-88299 Leutkirch Tel.: 0 75 61 / 86-150 Fax: 0 75 61 / 86-265 A 1 Brukeranvisninger...2 A 1.1 Symboler...2

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722779 Batterilader CTEK Multi XS 7000 Batterilader 12V Fysiske data Vekt: 0,8 kg Lengde: 191,00 mm Volum: 0,8 dm 3 Bredde: 89,00 mm Høyde: 48,00 mm Lengde

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD BRUKERVEILEDNING FOR MOBILT STELLEBORD Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 2 Gratulerer med valget av MONA stellebord. MONA stellebord er et praktisk og elegant mobilt stellebord for både barn og voksne. Stellebordets

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE. Art.nr. 1240 STE Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

ETV C16/C20. Instruksjonsbok 06.08 - 51069891 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Instruksjonsbok 06.08 - 51069891 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Instruksjonsbok 51069891 07.12 N ETV C16 ETV C20 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 serien Brukerveiledning og vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 egenskaper og funksjoner Innhold 1 Innledning 2 2 Standarder 2 3 Minivator 2000 egenskaper og funksjoner 3 4 Å bruke Minivator

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG. Art.nr. UD 1255 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

EFX 410/413. Instruksjonsbok 10.04- 52027316 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instruksjonsbok 10.04- 52027316 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instruksjonsbok N 52027316 03.10 EX 410 EX 413 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

ESD 220. Bruksanvisning 01.05- 50453662 07.08

ESD 220. Bruksanvisning 01.05- 50453662 07.08 ESD 220 01.05- Bruksanvisning N 50453662 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Invacare REM 24 SC. Kjørepult Bruksanvisning

Invacare REM 24 SC. Kjørepult Bruksanvisning Invacare REM 24 SC Kjørepult Bruksanvisning Hvordan kontakter du Invacare? Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp, ber vi deg først å ta kontakt med din Invacare -forhandler. Der finnes den nødvendige

Detaljer

ESD 220. Bruksanvisning 06.10 - 12.14 ESD 220

ESD 220. Bruksanvisning 06.10 - 12.14 ESD 220 ESD 220 06.10 - Bruksanvisning 51299955 12.14 ESD 220 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ESD

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW. Art.-nr. : FZD 1254 WW Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

EKX 410. Bruksanvisning 01.10 - 51166887 03.10

EKX 410. Bruksanvisning 01.10 - 51166887 03.10 EKX 410 01.10 - Bruksanvisning N 51166887 03.10 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EKX 410

Detaljer

Utvidelsesmodul EM 110

Utvidelsesmodul EM 110 Utvidelsesmodul EM 110 N Håndbok for montering og betjening 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader 1. Forklaring av symbolene......2 2. Innholdsfortegnelse..........2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser.3

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL

ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL Instruksjonsbok 12.06- N 51051914 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

medemagruppen Joystick G90A og G90T Bruksanvisning P Q ver April 2011

medemagruppen Joystick G90A og G90T Bruksanvisning P Q ver April 2011 medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - April 2011 NO Bruksanvisning Joystick G90A og G90T Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 1 148 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0291-Q 2

Detaljer

ECE 118. Instruksjonsbok

ECE 118. Instruksjonsbok ECE 118 05.10- Instruksjonsbok N 51169287 01.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ECE 118

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

Bruksanvisning SENsit. Alltid på den sikre siden.

Bruksanvisning SENsit. Alltid på den sikre siden. Bruksanvisning SENsit Alltid på den sikre siden. KaVo Elektrotechnisches Werk GmbH Wangener Straße 78 D-88299 Leutkirch Tel.: 0 75 61 / 86-150 Fax: 0 75 61 / 86-265 A 1 Brukeranvisninger...2 A 1.1 Symboler...2

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

EZS 350 / XL. Bruksanvisning

EZS 350 / XL. Bruksanvisning ES 350 / XL 05.07 - Bruksanvisning N 51072209 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

ETM/V 214-325. Bruksanvisning 09.11 - 08.15

ETM/V 214-325. Bruksanvisning 09.11 - 08.15 ETM/V 214-325 09.11 - Bruksanvisning N 51198774 08.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ETM

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841.. Best.-nr. : 0841.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer