HC 110. Bruksanvisning HC 110

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HC 110. Bruksanvisning 01.09 - 12.14 HC 110"

Transkript

1 HC Bruksanvisning HC 110 N

2 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår HC 110 Videre data På oppdrag Dato N EU-samsvarserklæring Undertegnede bekrefter hermed at de enkelte betegnede truckene med kraftdrift overensstemmer med de europeiske retningslinjene 2006/42/EF (maskinretningslinje) og 2004/108 EEC (elektromagnetisk kompatibilitet - EMC) med endringer, samt den tilsvarende rettsforordning til implementering i nasjonal lovgivning. De undertegnede har enkeltvis myndighet til å sammenstille de tekniske underlagene. 3

3 4

4 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres på en kortfattet og oversiktlig måte. Kapitlene er ordnet etter bokstaver, og sidene er gjennomgående nummerert. I denne instruksjonsboken dokumenteres ulike truckvarianter. Ved betjening og vedlikeholdsarbeid må man forsikre seg om at man refererer til beskrivelsen som gjelder den aktuelle trucktypen. Våre maskiner utvikles stadig videre. Vis forståelse for at vi forbeholder oss retten til endringer i form, utstyr og teknikk. Ut fra innholdet i denne bruksanvisningen kan det derfor ikke stilles krav til bestemte egenskaper for maskinen. Sikkerhetsanvisninger og merking Sikkerhetsanvisninger og viktige forklaringer er merket med følgende piktogrammer: FARE! Angir en usedvanlig alvorlig faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til varige personskader, også med døden til følge. ADVARSEL! Angir en usedvanlig alvorlig faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til alvorlige varige eller dødelige varige personskader. FORSIKTIG! Angir en faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til lettere eller middels alvorlige personskader. Z LES DETTE Angir materielle skader. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til materielle skader. Angir anvisninger og forklaringer. t Angir standardutstyr o Angir ekstrautstyr Opphavsrett Opphavsretten til denne instruksjonsboken tilhører JUNGHEINRICH AG. 5

5 Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Tyskland Telefon: +49 (0) 40/

6 Innholdsfortegnelse A Forskriftsmessig bruk Generelt Korrekt bruk Tillatte bruksbetingelser Operatørens plikter Montering av påmontert utstyr eller tilleggsutstyr B Beskrivelse av trucken Anvendelse Trycktyper og nominell lasteevne Komponent- og funksjonsbeskrivelse Oversikt over komponentene Funksjonsbeskrivelse Tekniske data Effektdata Mål Vekt Dekk EN-standarder Bruksbetingelser Elektriske krav Plassering av merking og typeskilt C Transport og første gangs igangsetting Lasting med kran Transport Første igangsetting D Batteri - service, opplading, utveksling Sikkerhetsbestemmelser for bruk av syrebatterier Batterityper Åpne batteridekselet Lad batteriet Demontere og installere batteri

7 E Betjening Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken Beskrivelse av display- og betjeningselementer Batteriutladingsindikator Sette trucken i drift Kontroller og gjøremål før daglig igangsetting Arbeid med trucken Sikkerhetsregler for kjøring Gjøre trucken driftsklar Parker trucken forsvarlig NØDSTOPP, kjøring, styring og bremsing Kjøring Styring Bremsing Løfting, transport og medsetting av last Hjelp ved feil Lasten kan ikke løftes F Vedlikehold av trucken Driftssikkerhet og miljøvern Sikkerhetsforskrifter for vedlikehold Driftsmidler og smøreskjema Sikker håndtering av oljer og smøremidler Smøreskjema Oljer og smøremidler Beskrivelse av service- og vedlikeholdsarbeid Forbered skyvemasttrucken for serviceettersyn og vedlikehold, Sikker løfting og oppjekking av trucken Demontere frontdekselet Monter frontdekselet Kontrollere de elektriske sikringene Ny igangsetting av trucken etter vedikeholds- og reparasjonsarbeider Ta trucken ut av drift Forholdsregler før driftspausen Forholdsregler under driftspausen Idriftsetting av trucken igjen etter driftspause Sikkerhetskontroll etter en viss brukstid og etter uvanlige hendelser Sette trucken endelig ut av drift, kondemnering Vedlikehold og inspeksjon Sjekkliste for vedlikehold

8 Tillegg Bruksanvisning JH-traksjonsbatterier Z Denne bruksanvisningen gjelder kun for batterier av merket Jungheinrich. Hvis det brukes andre merker, må bruksanvisningen fra produsenten av disse følges N 1

9 N

10 A Forskriftsmessig bruk 1 Generelt Trucken må benyttes, betjenes og vedlikeholdes i henhold til spesifikasjonene i bruksanvisningen. Annen bruk er ikke korrekt bruk, og kan føre til personskader, skader på trucken eller andre materielle skader. 2 Korrekt bruk LES DETTE Maksimal løftelast og maksimalt tillatt lasteavstand er angitt på lasteevneskiltet, og må ikke overskrides. Lasten må ligge på lastopptaksmidlet eller løftes med et påmontert utstyr godkjent av produsenten. Lasten må løftes helt opp, se "Løfting, transport og medsetting av last" på side 44. Løfting og senking av last. Transport av senket last. Kjøring med løftet last (>500 mm) er forbudt. Transport og løfting av personer er forbudt. Skyving eller trekking av last er forbudt. 3 Tillatte bruksbetingelser Z FARE! De tillatte flate- og punktbelastningene for kjøreveiene nå ikke overskrides. På uoversiktlige steder må man få dirigeringshjelp av en ledsager. Føreren må forsikre seg om at losse-/lasterampen ikke fjernes eller løsner under lossing og lasting. Bruk i industrielle og næringsmessige omgivelser. Tillatt temperaturområde 5 C til 40 C. Må bare brukes på fast og jevnt underlag med tilstrekkelig bæreevne. Må bare brukes på kjøreveier som er frigitt av eieren/operatøren og der det er god sikt. Kjøring i stigninger er ikke tillatt. Bruk på delvis offentlig vei. Bruk i arbeidsområder med tilstrekkelig belysning (overhold landsspesifikke spesifikasjoner). For bruk i ekstreme betingelser kreves spesielt utstyr på og tillatelse for trucken. Bruk i ex-verneområder er ikke tillatt. 9

11 4 Operatørens plikter I denne instruksjonsboken defineres eieren/operatøren som enhver fysisk eller juridisk person som selv bruker trucken eller som har gitt noen i oppdrag å bruke den. I spesielle tilfeller (f. eks. ved leasing, utleie) er eieren/operatøren den personen som er pålagt driftsansvaret i henhold til gjeldende kontrakt mellom eier og bruker av gaffeltrucken. Eieren/brukeren må forsikre seg om at trucken kun benyttes på korrekt måte og at enhver risiko for brukeren eller tredjepersons liv og helse unngås. Dessuten skal forskrifter for forebygging av ulykker, øvrige sikkerhetstekniske normer samt retningslinjer for drift, vedlikehold og reparasjon overholdes. Eieren/operatøren skal forsikre seg om at alle brukere har lest og forstått denne bruksanvisningen. LES DETTE Dersom veiledningene i denne bruksanvisningen ikke følges, medfører det at garantidekningen bortfaller. Tilsvarende gjelder også dersom kunden og/eller tredjeperson har utført ikke-forskriftsmessig arbeid på gjenstanden uten samtykke fra produsentens kundeserviceavdeling. 5 Montering av påmontert utstyr eller tilleggsutstyr Montering eller innbygging av tilleggsutstyr som påvirker truckens funksjoner eller som utvider disse funksjonene, er kun tillatt med produsentens skriftlige godkjennelse. Eventuelt kan tillatelse innhentes hos de lokale myndighetene. En tillatelse fra myndighetene erstatter imidlertid ikke produsentens godkjennelse. 10

12 B Beskrivelse av trucken 1 Anvendelse Trucken er en elektrisk truck med høy løftehøyde i firehjulsutførelse. Trucken er beregnet for bruk på flatt gulv for transport av gods. Trucken kan løfte paller med åpen lasteflate eller rullevogner. Nominell lasteevne finner du på typeskiltet eller lasteevneskiltet Qmaks. 1.1 Trycktyper og nominell lasteevne Den nominelle lasteevnen varierer fra modell til modell. Den nominelle lasteevnen kan avledes av typebetegnelsen. HC110 HC Typebetegnelse 1 Byggeserie 10 Nominell lasteevne x 100 kg Den nominelle lasteevnen motsvarer ikke generelt den tillatte lasteevnen. Den tillatte lasteevnen er angitt på lasteevneskiltet på trucken. 11

13 2 Komponent- og funksjonsbeskrivelse 2.1 Oversikt over komponentene Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 1 t Mast 7 t Frontdeksel 2 t Skyvehåndtak 8 t Bremsepedal (parkeringsbrems) 3 t NØDSTOPP-bryter 9 t Ratt 4 t Betjeningskonsoll 10 t Overrullingsvern 5 t Gaffelarmer 11 t Ledehendel 6 t Lastruller t Standardutstyr o Tilleggsutstyr 2.2 Funksjonsbeskrivelse Sikkerhetsanordninger Hjulene er omgitt av et stabilt overrullingsvern. Med NØDSTOPP-bryteren blir alle elektriske funksjoner satt ut av drift i faresituasjoner. 12

14 Oppbygning HC 110 er en truck med 4 hjul, med to ratt (9) og to lastruller (6). Under frontdekslet (7) er de elektriske komponentene og hydraulikkaggregatet plassert. Betjenings- og anvisningselementer Betjeningselementene Løfte og Senke er plassert på frontdekslet. Trucken er utstyrt med en batteriutladingsindikator. Controller Det styres med ledehendelen (11) i et svingeområde på ca. 90 til begge sider. Bremseanlegg Parkeringsbremsen utløses av bremsepedalen (8). Hydraulisk anlegg Funksjonene heve og senke utløses med betjeningsknappene Heve og Senke. Ved å slå på funksjonen Heve, starter pumpeaggregatet. Hydraulikkoljen pumpes da ut av oljetanken og inn i sylinderen. Gaffelarmene (5) løftes. Elektrisk anlegg 12-Volt-anlegg. 3 Tekniske data Z Angivelse av tekniske data overholder den tyske forskriften "Typeark for trucker". Med forbehold om tekniske endringer og komplettering. 3.1 Effektdata HC 110 Q Nominell lasteevne 1000 kg c Avstand til lastens tyngdepunkt ved standard gaffel 600 mm lengde *) Løftehastighet med/uten last 90 / 140 mm/s Senkehastighet med/uten last 120 / 100 mm/s *) Ved lengre utførelse av gaflene befinner lastens tyngdepunkt seg midt på gaflene. 13

15 3.2 Mål h4 h1 h14 max. h14 min. 951 c s l Q h3 l2 y l1 h13 e b1 b10 b11 b5 Wa a/2 = 100 a/2 = 100 Ast 14

16 3.3 Vekt Betegnelse Løftehøyde Mastehøyde, mast kjørt ned HC HC HC h mm h 3 Løft mm h 4 Høyde mast kjørt ut mm h 13 Bakkeklaring under mast mm y Hjulavstand mm s/e/l Gaffelarm-lengde 60/180/ /180/ /180/1100 mm l 1 Totallengde mm l 2 Lengde inkl. gaffelrygg mm b 1 Truckbredde mm b 5 Utvendig gaffelavstand mm b 11 Sporvidde, bak mm Ast Ast Arbeidsbredde 800x1200 i lengderetningen Arbeidsgangbredde 1000x1200 på tvers Løftemotor, effekt ved s 3 15% mm mm 1,5 1,5 1,5 kw Z 3.4 Dekk Betegnelse Løftehøyde HC HC HC Egenvekt med batteri kg Aksellast uten last foran / bak + batteri 250 / / / 125 kg Aksellast med last foran / bak + batteri 420 / / / 975 kg Batterivekt kg Batteristørrelsen for dobbelmast må overholdes, siden batterivekten brukes som motvekt i trucken! HC 110 Dekkstørrelse bak 180 x 50 mm Hjuldimensjon lastdel Ø74 x 93 15

17 3.5 EN-standarder Z Z Kontinuerlig lydtrykknivå HC 110: 69 db(a) *+/- 3 db(a) avhengig av maskinutrustning iht. EN i overensstemmelse med ISO Det kontinuerlige lydtrykknivået er en middelverdi i overensstemmelse med de anførte standardene og avspeiler lydtrykknivået under kjøring, ved løfting og under tomgang. Lydtrykknivået måles ved førerens ører. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Produsenten bekrefter med dette at grenseverdiene for elektromagnetisk utstråling og strålingsstyrke samt kontrollen av utladingen av statisk elektrisitet i henhold til EN med inkorporerte normative henvisninger, er overholdt. Modifikasjon av elektriske eller elektroniske komponenter med tilhørende anordninger er kun tillatt etter skriftlig godkjennelse av produsenten. ADVARSEL! Forstyrrelse av medisinsk utstyr på grunn av ikke-ioniserende stråling Elektrisk utstyr på trucken som avgir ikke-ionisk stråling (f.eks. trådløs dataoverføring) kan forstyrre og føre til feilfunksjon på medisinsk utstyr (pacemakere, høreapparater etc.) hos brukeren. Det må avklares med en lege eller med produsenten av det medisinske utstyret hvorvidt det kan brukes i nærheten av trucken. 3.6 Bruksbetingelser Z Omgivelsestemperatur ved drift 5 C opp til 40 C Ved gjentagende bruk ved ekstreme skiftninger i temperatur eller luftfuktighet, er det nødvendig med spesielt utstyr og spesiell tillatelse. 3.7 Elektriske krav Produsenten bekrefter overholdelse av kravene for konstruksjon og produksjon av det elektriske utstyret med tiltenkt bruk av trucken iht. EN 1175 "Sikkerhet for trucker - elektriske krav". 16

18 (mm) D (mm) Q (kg) 3.8 Plassering av merking og typeskilt Pos. Betegnelse 12 Festepunkter for lossing med kran 13 Ikke stå på lasten, ikke gå under lasten; klemfare ved mast i bevegelse 14 Ikke før noen kroppsdeler gjennom masten 15 Typeskilt 16 Lasteevne Qmax 17 Serienummer 17

19 3.8.1 Typeskilt Z Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 18 Type 24 Byggår 19 Serienummer 25 Avstand til lastens tyngdepunkt i mm 20 Nominell lasteevne i kg 26 Motoreffekt 21 Batterispenning i V 27 Batteriets vekt min./maks. i kg 22 Egenvekt uten batteri i kg 28 Produsent 23 Opsjon 29 Produsentens logo Vennligst oppgi serienummeret (19) ved spørsmål om trucken eller ved bestilling av reservedeler. 18

20 3.8.2 Truckens lasteevneskilt Lasteevneskiltet (16) angir truckens lasteevne Q (i kg) med masten i loddrett posisjon. Av tabellen fremgår truckens maksimale lasteevne med et gitt tyngdepunkt D (i mm) for lasten samt ønsket løftehøyde H (i mm). Eksempel på hvordan maksimal lasteevne fastsettes: h3 (mm) Q (kg) D (mm) Med et lasttyngdepunkt D på 600 mm og en maksimal løftehøyde h 3 på 3600 mm er maksimal lasteevne Q 1105 kg. 19

21 20

22 C Transport og første gangs igangsetting 1 Lasting med kran ADVARSEL! Ufagmessig lossing med kran kan føre til ulykker Bruk eller ufagmessig bruk av uegnet løfteutstyr kan føre til at trucken faller ned under lossingen. Trucken må ikke støtes ved løfting eller komme i ukontrollerte bevegelser. Hold om nødvendig trucken ved hjelp av et føringstau. Bare personer som er opplært i bruk av løftestropper og løfteutstyr skal ha lov til å losse trucken. Bruk personlig verneutstyr (f. eks. vernesko, vernehjelm, varselvest, vernehansker osv.) ved lossing med kran. Ikke gå under hengende last. Ikke gå inn i fareområdet, og ikke opphold deg i fareområdet. Bruk kun løfteutstyr som har tilstrekkelig lasteevne (for truckens vektspesifikasjoner, se typeskiltet). Kranredskapet skal bare festes i de foreskrevne løftepunktene, og sikres mot forskyvning. Løftestropper skal bare brukes i foreskrevet belastningsretning. Festeanordningene for kranutstyret må være plassert på en slik måte at de ikke kommer i berøring med noen komponenter når trucken løftes. Laste trucken med kran Forutsetninger Parker trucken forsvarlig, se "Parker trucken forsvarlig" på side 41. Avmonter tilgjengelige beskyttelsesglasset. Nødvendig verktøy og materialer Løfteutstyr Kranredskap Fremgangsmåte Fest kranredskapen i festepunktene (12). Trucken kan nå lastes opp med kran

23 2 Transport ADVARSEL! Ukontrollerte bevegelser under transporten Ufagmessig sikring av trucken og masten under transport kan føre til alvorlige ulykker. Lossingen må derfor kun utføres av fagpersonell med relevant opplæring. Fagpersonellet må ha opplæring i lastsikring på kjøretøy tillatt for kjøring på offentlig vei og i håndtering av lastsikringshjelpemidler. Korrekt dimensjonering og utføring av sikkerhetstiltak i forbindelse med lossing må fastsettes individuelt for hvert enkelt oppdrag. Ved transport på lastebil eller tilhenger må trucken surres fast på forskriftsmessig måte. Lastebilen eller tilhengeren skal være utstyrt med forankringsringer. Sikre trucken mot utilsiktede bevegelser med kiler. Bruk bare lasteremmer med tilstrekkelig nominell styrke. Bruk sklisikre materialer for å sikre lasten (paller, kiler,...), f. eks. en antiglimatte. Sikre trucken for transport 30 Forutsetninger Loss trucken. Trucken er trygt parkert, se "Parker trucken forsvarlig" på side 41. Nødvendig verktøy og materialer Stropper Fremgangsmåte Bruk stropper (30) på trucken og på transportkjøretøyet og stram tilstrekkelig. Trucken kan nå transporteres. 22

24 3 Første igangsetting Fremgangsmåte Kontroller at utrustningen er komplett. Monter om nødvendig batteriet, se "Demontere og installere batteri" på side 31, sørg for at batterikabelen ikke skades. Lad batteriet, se "Lad batteriet" på side 29. Trucken kan nå tas i bruk, se "Sette trucken i drift" på side 37. Z Når trucken er parkert kan hjulenes slitebane trykkes flate. Disse flate partiene forsvinner igjen etter en kort kjøretid. 23

25 24

26 D Batteri - service, opplading, utveksling 1 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av syrebatterier Servicepersonell Opplading, vedlikehold og utskifting av batterier må kun utføres av personell med adekvat utdannelse. Det må tas hensyn til denne bruksanvisningen og produsentens forskrifter for batterier under arbeidet. Brannforebyggende forholdsregler Ved håndtering av batterier er røyking og all bruk av åpen ild forbudt. Det må ikke befinne seg brennbare materialer eller installasjoner som kan generere gnister innenfor en radius på minst 2 m rundt en parkert truck som står til lading. Rommet må være godt ventilert. Brannslukningsutstyr må være tilgjengelig. FORSIKTIG! Fare for etseskader pga. bruk av uegnet brannslukningsutstyr Ved brann kan det oppstå en reaksjon med batterisyren hvis ilden slukkes med vann. Dette kan føre til etseskader pga. syren. Bruk et pulverbrannslukkingsapparat. Brennende batterier må aldri slukkes med vann. Vedlikehold av batteriet Batteriet må holdes tørt og rent. Klemmer og kabelsko skal være rene, innsatt med litt polfett og skrudd godt til. FORSIKTIG! Brannfare pga. kortslutning Skadde kabler kan forårsake kortslutning og dermed sette trucken og batteriene i brann. Før du lukker batteridekselet skal du forsikre deg om at batterikablene ikke kan komme til skade. Avfallshåndtering av batteriet Avfallsbehandling av batterier reguleres gjennom lovverket og må utføres i henhold til de nasjonale miljøvernsbestemmelsene og forurensningsloven. Det er ubetinget viktig at produsentens instrukser for avfallshåndtering følges. 25

27 ADVARSEL! Omgang med batterier medfører fare for uhell og skader. Batteriene inneholder giftig og sterkt etsende syre. All kontakt med batterisyren må unngås. Ved arbeid på batterier er det helt nødvendig å bruke verneklær og øyebeskyttelse. Batterisyre må ikke komme i kontakt med huden, klærne eler øynene, skyll eventuelt ut batterisyren med rikelig rent vann. Oppsøk lege umiddelbart ved personskader (f.eks. hud- eller øyekontakt med batterisyre). Sølt batterisyre må umiddelbart nøytraliseres med rikelig med vann. Det er kun tillatt å anvende batterier med lukket batterikasse. Vær oppmerksom på de lovmessige forskriftene. ADVARSEL! Fare på grunn av bruk uegnede batterier som Jungheinrich ikke har godkjent for trucken Batteriets konstruksjon, vekt og mål har betydelig innvirkning på truckens driftssikkerhet, særlig stabilitet og lasteevne. Bare batterier som Jungheinrich har godkjent for trucken skal brukes. Bytte av batteri er bare tillatt med godkjennelse fra Jungheinrich. Ved utskifting eller installasjon av batteriet må man forsikre seg om at det er forskriftsmessig festet i truckens batterirom. Før det utføres noe arbeid på batteriene må trucken være forsvarlig parkert (se "Parker trucken forsvarlig" på side 41). 26

28 2 Batterityper Z Det må kun benyttes gassfrie batterier. Optimal levetid for batteriene oppnås ved en batteritemperatur på 15 C til 35 C. Lavere temperaturer reduserer den tilgjengelige batterikapasiteten, høyere temperaturer forkorter batteriets levetid. LES DETTE 45 C er den øvre grensetemperaturen for batteriene, og er ikke tillatt som driftstemperatur. Ved gjentagende bruk ved ekstreme skiftninger i temperatur eller luftfuktighet, er det nødvendig med spesielt utstyr og spesiell tillatelse. Z Parkering (sikker parkering av trucken) uten vedlikeholdslading av batteriet skal ikke overskride maksimalt 3 måneder ved 20 C eller 2 måneder ved 30 C. Trucken kan være utstyrt med ulike batterityper avhengig av bruken. Følgende tabell viser hvilke kombinasjoner som er standard med angivelse av batterikapasiteten: Batteritype Banner 12 V - batteri 410 x 177 x 225 mm (LXBXH) Cebalog 12 V - batteri 410 x 176 x 227 mm (LXBXH) Tianneng Group 12 V - batteri 407 x 171 x 240 mm (LXBXH) Kapasitet 124,0 AH /10 HR 134,8 AH /20 HR 120,0 AH /10 HR 124,0 AH /20 HR 136,0 AH /10 HR 150,0 AH /20 HR Batteriets vekt fremgår av batteriets typeskilt. Batteripolene må dekkes til med polbeskyttelseshetter. 27

29 3 Åpne batteridekselet FORSIKTIG! Klemfare Det må ikke komme noe mellom dekselet og trucken når dekselet lukkes. ADVARSEL! En usikret truck medfører fare for uhell Det er farlig, og prinsipielt ikke tillatt, å parkere trucken i skråninger eller med løftet lastopptaksmiddel. Kjør trucken inn på jevnt underlag. I særlige tilfeller må trucken sikres med f. eks. kiler. Senk lastopptaksmidlet helt ned. Velg parkeringsplass slik at ingen personer skader seg på det senkede lastopptaksmidlet. Hvis bremsen ikke fungerer, må trucken sikres ved å legge stoppklosser under hjulene slik at den ikke kan bevege seg Forutsetninger Parker trucken i vannrett posisjon. Parker trucken forsvarlig, se "Parker trucken forsvarlig" på side 41. Fremgangsmåte Demonter knotten (3) fra NØDSTOPP-bryteren: Fest bolten for bryteren med en stift (32) slik at den ikke kan vris og skru av knotten (3) mot urviseren. Løsne skruene (31). Fjern frontdekselet (7). Batteriet er tilgjengelig. 28

30 4 Lad batteriet FARE! Elektrisk støt og brannfare En skadet og uegnet kabel kan føre til strømstøt, og til brann på grunn av overoppheting. Bruk bare nettkabel med en maksimal kabellengde på 30 m. De regionale betingelsene skal følges. Rull kabelspole helt ut ved bruk. Bruk bare originale nettkabler fra produsenten. Isolasjonsklasser og bestandighet overfor syrer og løsemidler må motsvare produsentens strømkabel. Ladestikkeren må være tørr og ren når den brukes. Batteriet skal kun lades med det integrerte ladeapparatet. LES DETTE Materielle skader på grunn av feilaktig bruk av det integrerte ladeapparatet Det integrerte ladeapparatet består av batterilader og battericontroller, og må ikke åpnes. Ved feil skal produsentens kundetjeneste informeres. Ladeapparatet må bare brukes på batterier som er levert av Jungheinrich eller på andre batterier som er tillatt for trucken etter at produsentens kundetjeneste har tilpasset dem. Det er ikke tillatt å bytte batteri med andre trucker. Batteriet må ikke kobles til to ladeapparater samtidig. 29

31 Starte ladeprosessen med integrert ladeapparat Nettilkobling Nettspenning: 230 V (+/-10 %) Nettfrekvens: 50 Hz (+/-10 %) Nettkabelen (34) for ladeapparatet er integrert i frontdekslet Lade batteriet Forutsetninger Parker trucken forsvarlig, se "Parker trucken forsvarlig" på side 41. Fremgangsmåte Stikk nettstikkeren (34) inn i en nettstikkontakt. Trekk NØDSTOPP-bryteren (3) oppover. Den blinkende LED-indikatoren angir ladetilstanden (33) hhv. en feil (for blinkkoder se tabell "LED-indikator"). Batteriet blir ladet. LED-indikatorer (33) Batterilader Lysdiode rød gul grønn Betydning Batteriet er nesten tomt, må lades opp. Batteriet er nesten ladet opp, 80% ladekapasitet er nådd. Batteriet er fulladet. 30

32 5 Demontere og installere batteri ADVARSEL! Fare for ulykker ved demontering og montering av batteriet Ved demontering og montering av batteriet kan klemming og etsing fra batterisyren forekomme på grunn av batteriets vekt. Se avsnittet "Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syrebatterier" i dette kapittelet. Bruk vernesko ved demontering og montering av batteri. Bruk bare batterier med isolerte celler og isolerte poler. Parker trucken vannrett for å hindre at batteriet sklir ut. Sørg for at batteriet sitter fast i truckens batterirom. 35 Forutsetninger Parker trucken i vannrett posisjon. Parker trucken forsvarlig, se "Parker trucken forsvarlig" på side 41. Åpne batteridekselet, se "Åpne batteridekselet" på side 28. Fremgangsmåte Løsne polskruene (35) og trekk batterikablene av fra polene. Ta ut batteriet. Batteriet er montert ut. Z Installasjonen skjer i motsatt rekkefølge. Påse at monteringsposisjonen er korrekt og at tilkoplingen av batteriet utføres korrekt. 31

33 32

34 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken Førertillatelse Trucken må bare brukes av egnede personer som har fått relevant opplæring, som har vist sine ferdigheter i å kjøre og håndtere last overfor eieren/operatøren eller den han har delegert oppgaven til, og som uttrykkelig har fått i oppgave å kjøre trucken. Evt. må nasjonale forskrifter følges. Brukerens rettigheter, plikter og forholdsregler Føreren må være opplyst om sine rettigheter og plikter, opplært i betjening av trucken og fortrolig med innholdet i denne bruksanvisningen. Når en trucken brukes med gående fører, må føreren bruke vernesko. Trucken må ikke brukes av uvedkommende Føreren er ansvarlig for trucken i brukstiden. Føreren plikter å forby uvedkommende å kjøre eller å betjene trucken. Ingen personer skal tas med eller løftes. Skader og mangler Skader og øvrige mangler på trucken eller det påmonterte utstyret skal straks meldes til overordnet. Usikre trucker (f. eks. med slitte hjul eller defekte bremser) må ikke brukes før de er satt i forskriftsmessig stand. Reparasjoner Uten tillatelse og uten spesiell opplæring må ikke føreren utføre noen form for reparasjoner eller forandringer på trucken. Føreren må ikke deaktivere eller justeres sikkerhetsinnretninger eller brytere. 33

35 Fareområde ADVARSEL! Fare for uhell / skader i truckens fareområde Fareområdet er det området der personer settes i fare på grunn av truckens kjøreeller løftebevegelser, lastopptaksmidlet eller lasten. Dette området omfatter også områder som kan treffes av last eller arbeidsutstyr som faller ned. Uvedkommede må vises bort fra fareområdet. Gi varselstegn i god tid ved fare for personer. Dersom uvedkommende ikke forlater fareområdet til tross for at de blir bortvist, må trucken stanses umiddelbart. Sikkerhetsinnretninger, varselskilt og varselhenvisinger Sikkerhetsinnretningene, varselskiltene (se "Plassering av merking og typeskilt" på side 17) og varselhenvisningene som er beskrevet i denne bruksanvisningen skal følges. 34

36 2 Beskrivelse av display- og betjeningselementer Pos. Betjenings- og Funksjon anvisningselement 2 Skyvehåndtak t Kjør trucken framover/bakover. 3 NØDSTOPP-bryter t Avbryter forbindelsen til batteriet Alle elektriske funksjoner blir deaktivert 8 Bremsepedal t Sikre trucken slik at den ikke ruller. (parkeringsbrems) 11 Ledehendel t Styre trucken. 33 Indikator for ladetilstand t Batteriets ladetilstand 34 Tilkobling integrert batterilader t Lader opp batteriet ved at nettstikkeren settes inn i en nettstikkontakt. 36 Batteriutladingsindikator t Batteriets ladetilstand. 37 Nøkkelbryter med nøkkel t Frigir trucken ved å koble inn styrestrømmen Når nøkkelen trekkes ut, er trucken sikret mot å bli startet av uvedkommende. 38 Knapp "Senke" t Løfteredskapet senkes. 39 Knapp "Løfte" t Løfteredskapet løftes. 35

37 2.1 Batteriutladingsindikator LES DETTE Skade på batteriet på grunn av dyputlading Standardinnstillingen for batteriutladingsindikatoren gjelder vedlikeholdsfrie batterier (gel-batterier). Ved bruk av andre batterier må displayet kalibreres på nytt. Innstillingen skal bare utføres av produsentens kundetjeneste. Batteriutladingsanviseren viser batteriets restkapasitet. Batteriet lades opp, se "Lad batteriet" på side Batteriets ladetilstand indikeres med batteriutladingsindikatoren (36) på trucken. Mens utladingen pågår slettes søylene fra høyre mot venstre

38 3 Sette trucken i drift 3.1 Kontroller og gjøremål før daglig igangsetting ADVARSEL! Skader eller andre mangler på trucken eller det påmonterte utstyret (tilleggsutstyr) kan føre til ulykker. Dersom skader eller øvrige mangler på trucken eller det påmonterte utstyret (tilleggsutstyret) blir konstatert under de etterfølgende kontrollene, skal ikke trucken brukes før den er satt i stand igjen på faglig korrekt måte. Konstaterte mangler må meldes til overordnede umiddelbart. Defekte trucker må merkes og tas ut av drift. Trucken må først tas i bruk igjen etter at feilen er lokalisert og rettet. Utfør en kontroll før den daglige igangsettingen Fremgangsmåte Kontroller hele trucken utvendig med tanke på skader og lekkasjer. Skadede slanger må byttes. Kontroller lastopptaksmidler med tanke på synlige skader, slik som rifter, bøyde eller sterkt slitte lastegafler. Kontroller lasthjul med tanke på skader. Kontroller at skilt og merkinger er fullstendige og lesbare, se "Plassering av merking og typeskilt" på side 17. Kontroller at "NØDSTOPP" fungerer. Kontroller at ledehendelen (ledehendeldemper) går tilbake. Kontroller selvstendig retur av betjeningselementene til nullstilling etter betjening. Kontroller at bremsene fungerer. Kontroller at beskyttelsesvindu og fester sitter godt fast og om de er skadet. Kontroller om frontdeksel og deksler sitter som de skal og om de er skadet. 37

39 4 Arbeid med trucken 4.1 Sikkerhetsregler for kjøring Kjøreveier og arbeidsområder Det må bare kjøres på veier som er godkjent for kjøring. Uvedkommende må holdes unna arbeidsområdet. Lasten må bare plasseres på steder som er beregnet for dette. Trucen må utelukkende beveges i arbeidsområder med tilstrekkelig beslysning, for å forhindre fare for personer og materiale. Dersom trucken skal drives ved utilstrekkelige lysforhold, er tilleggsutstyr nødvendig. FARE! De tillatte flate- og punktbelastningene for kjøreveiene nå ikke overskrides. På uoversiktlige steder må man få dirigeringshjelp av en ledsager. Føreren må forsikre seg om at losse-/lasterampen ikke fjernes eller løsner under lossing og lasting. Prosedyrer for kjøring Føreren skal tilpasse farten til de aktuelle forholdene. Det skal kjøres med redusert fart i eksempelvis svinger, i trange passasjer, ved kjøring gjennom døråpninger og på uoversiktlige steder. Føreren skal alltid holde sikker avstand til forankjørende truck og alltid ha full kontroll over trucken. Plutselig stopp (unntatt i faresituasjoner), rask vending, forbikjøring på farlige eller uoversiktlige steder er forbudt. Det er forbudt å lene seg ut av eller gripe ut av arbeids- og betjeningsområdet. Krav til sikt under kjøring Føreren skal ha blikket vendt i kjøreretningen og alltid ha tilstrekkelig overblikk over området som beferdes. Ved transport av last som reduserer sikten, skal trucken kjøres mot lastretningen. Hvis dette ikke er mulig, må en annen person gå som signalmann så nærme trucken at han ser kjøreveien og samtidig kan holde synskontakt med føreren. Kjør kun i gangfart og med stor forsiktighet. Stopp trucken umiddelbart når du mister synskontakten. 38

40 Kjøring i stigninger eller skråninger ADVARSEL! Kjøring i stigninger eller skråninger er forbudt. Kjøring i heiser, på lasteramper og losseramper Man må bare kjøre i heiser dersom disse har tilstrekkelig bæreevne, er bygget slik at de er egnet for kjøringen og er godkjent for kjøring av eieren/operatøren. Dette skal verifiseres før kjøring. Trucken skal kjøres inn i heisen med lasten foran og innta en posisjon som utelukker berøring med sjaktveggen. Personer som skal følge med i heisen, må først gå inn i heisen når trucken er sikret. Ingen personer må befinne seg på trucken mens heisen er i bevegelse. Føreren må forsikre seg om at losse-/ lasterampen ikke fjernes eller løsner under lossing og lasting. 39

41 4.2 Gjøre trucken driftsklar Slå på trucken Forutsetninger Kontroller og gjøremål før daglig igangsetting er utført, se "Kontroller og gjøremål før daglig igangsetting" på side 37. Nettstikker (34) trukket ut av integrert ladeapparat. Fremgangsmåte Trekk ut NØDSTOPP-bryteren (3). Slå på trucken: Sett nøkkelen i nøkkelbryteren (37) og vri den mot høyre til anslag. Kontroller at Heving (39) og Senking (38) fungerer ved å aktivere betjeningsknappen. Kontroller at bremser (8) fungerer. Trucken er driftsklar. 40

42 4.3 Parker trucken forsvarlig ADVARSEL! En usikret truck medfører fare for uhell Det er farlig, og prinsipielt ikke tillatt, å parkere trucken i skråninger uten aktiverte bremser eller med løftet lastopptaksmiddel. Kjør trucken inn på jevnt underlag. I særlige tilfeller må trucken sikres med f. eks. kiler. Senk lastopptaksmidlet helt ned. Velg parkeringsplass slik at ingen personer skader seg på det senkede lastopptaksmidlet. Hvis bremsen ikke fungerer, må trucken sikres ved å legge stoppklosser under hjulene slik at den ikke kan bevege seg. Parker trucken forsvarlig Fremgangsmåte Senk løfteanordningen helt ned. Slå av tenningslåsen og trekk ut nøkkelen. Trykke på NØDSTOPP-bryteren. Trykk på bremsepedalen (8). Trucken er parkert. 8 41

43 4.4 NØDSTOPP, kjøring, styring og bremsing NØDSTOPP FORSIKTIG! Fare for ulykker pga. defekt eller ikke tilgjengelig NØDSTOPP-bryter På grunn av en defekt eller ikke tilgjengelig NØDSTOPP-bryter foreligger fare for ulykker. I en faresituasjon kan ikke føreren stanse trucken i tide ved å trykke på NØDSTOPP-bryteren. NØDSTOPP-bryterens funksjon må ikke påvirkes av gjenstander som er lagt igjen. Konstaterte mangler på NØDSTOPP-bryteren må meldes til overordnede umiddelbart. Defekte trucker må merkes og tas ut av drift. Trucken må først tas i bruk igjen etter at feilen er lokalisert og rettet. Trykk på NØDSTOPP 3 Fremgangsmåte Trykk NØDSTOPP-bryteren (3) ned. Alle elektriske funksjoner er deaktivert. Løsne NØDSTOPP Fremgangsmåte Trekk NØDSTOPP-bryteren (3) opp til du hører NØDSTOPP-bryteren (3) går i lås. Elle elektriske funksjoner er koblet inn, trucken er driftsklar igjen (forutsatt at trucken var driftsklar før NØDSTOPP-bryteren ble trykket). 42

44 4.5 Kjøring ADVARSEL! Kollisjonsfare under drift av trucken Hvis trucken kjøres med åpne deksler, kan dette føre til kollisjoner med personer og gjenstander. Trucken må kun kjøres med alle deksler lukket og forskriftsmessig sikret. 2 R V 11 8 Forutsetninger Sette trucken i drift, se "Sette trucken i drift" på side 37 Fremgangsmåte Løsne parkeringsbremsen ved å tråkke på bremsepedalen (8). Trykk trucken bakover på skyvehåndtakene (2) i kjøreretningen (R). Trykk ledehendelen (11) nedover og trekk trucken i kjøreretningen framover (V). Trucken kan skyves eller trekkes i valgt retning. 4.6 Styring Fremgangsmåte Sving ledehendelen (11) til venstre eller høyre. Z I trange kurver rager ledehendelen over truckens utvendige konturer. 4.7 Bremsing Truckens bremseeffekt avhenger i stor grad av underlagets beskaffenhet. Føreren skal alltid ta hensyn til kjøreforholdene på stedet. 43

45 Bremse for hånd Fremgangsmåte Trekk eller trykk mot rulleretningen. Trucken bremses. 8 Bremse med parkeringsbremsen Fremgangsmåte Tråkk på bremsepedalen (8). Trucken bremses. 4.8 Løfting, transport og medsetting av last ADVARSEL! Fare for uhell dersom lasten ikke er forskriftsmessig sikret og plassert. Før trucken skal løfte en last, skal føreren forsikre seg om at lasten er forskriftsmessig palletert og at truckens tillatte løftekapasitet ikke blir overskredet. Vis personer bort fra truckens fareområde. Innstill arbeidet med trucken umiddelbart dersom personene ikke forlater fareområdet. Bare forskriftsmessig stablet og sikret last skal transporteres. Dersom det er fare for at lasten tipper eller faller ned, må egnede sikringstiltak settes i verk. Dersom lasten er skadet, skal den ikke transporteres. Maksimallasten angitt i lasteevneskiltet må aldri overskrides. Gå aldri under løftet last. Man må ikke trå på lastopptaksmidlet. Man må ikke løfte personer. Kjør lastopptaksmidlet så langt inn under lasten som mulig. LES DETTE Under inn- og utstabling skal man kjøre med tilpasset lav hastighet. 44

46 4.8.1 Løfte last Forutsetninger Lasten er forskriftsmessig palletert. Lastens vekt tilsvarer truckens lasteevne. Ved tunge løft er gaffelarmene jevnt belastet. 39 Z Fremgangsmåte Kjør trucken langsomt frem mot pallen. Før gaffelarmene langsomt inn i pallen inntil gaffelryggen ligger mot pallen. Lasten må ikke stikke mer enn 50 mm ut over spissene på gaffelarmene. Trykk på knappen "Løfte" (39) til ønsket høyde er nådd. Lasten løftes Transportere last Transportere last Forutsetninger Lasten er forskriftsmessig løftet opp. Masten er senket for forskriftsmessig transport (ca mm over bakken). Gulvets beskaffenhet er upåklagelig. Fremgangsmåte Sørg for å akselerere og bremse trucken varsomt. Kjørehastigheten må være tilpasset kjøreveiens beskaffenhet og den transporterte lasten. Kjør trucken med jevn hastighet. Vær oppmerksom på annen trafikk i kryss og ved gjennomfartsårer. Bruk alltid hjelpemann på uoversiktlige steder. ADVARSEL! Kjøring i stigninger eller skråninger er forbudt. 45

47 4.8.3 Sette ned last Sette ned last 38 Z LES DETTE Last må ikke plasseres på kjøre- og fluktveier, ikke foran sikkerhetsinnretninger og ikke foran driftsinnretninger som må være tilgjengelig til enhver tid. Forutsetninger Lagerstedet er egnet for lagring av lasten. Fremgangsmåte Kjør trucken forsiktig fram mot lagerstedet. Trykk på knappen "Senke" (38) til gaffelarmene er fri fra lasten. Unngå å sette lasten hardt ned slik at du risikerer å skade lasten eller lastopptaksmidlet. Kjør gaffelarmene forsiktig ut av pallen. Lasten er satt ned. 5 Hjelp ved feil Z Innholdet i dette kapitlet gjør det mulig for brukeren selv å lokalisere og korrigere feil eller følgende av feilbetjening. Ved feilsøkingen skal tiltakene utføres i tabellens rekkefølge. Dersom det ikke var mulig å gjøre trucken funksjonsdyktig ved hjelp av prosedyrene under "Løsninger", eller dersom det indikeres en feil eller en defekt i elektronikken sammen med respektive hendelsesmelding, bes du kontakte produsentens kundetjeneste. Videre feilutbedring må kun utføres av produsentens kundetjeneste. Produsenten har en kundetjeneste som er spesielt skolert for disse oppgavene. For å kunne reagere målrettet og raskt på feilen, trenger kundetjenesten følgende opplysninger: - Truckens serienummer - Hendelsesmelding som vises i anvisningsenheten (hvis det foreligger) - Beskrivelse av feilen - Angivelse av hvor trucken befinner seg. 46

48 5.1 Lasten kan ikke løftes Mulige årsaker NØDSTOPP-bryteren trykt ned Sett nøkkelbryteren i posisjon O For lavt hydraulikkoljenivå Batteriet for lite ladet Batteriutladningsvokter har koplet ut. Sikring defekt For høy last Tiltak Frigjør NØDSTOPP-bryteren Sett nøkkelbryteren i posisjon "I" Kontrollere hydraulikkoljenivået Kontroller batteriladingen, lad ev. batteriet. Lad batteriet Kontroller sikringene Ikke overskrid maks. tillatt lasteevne, se typeskilt. 47

49 48

50 F Vedlikehold av trucken 1 Driftssikkerhet og miljøvern De kontroller og vedlikeholdsarbeider som omhandles i dette kapitlet må utføres i henhold til intervallene som fremgår av service-sjekklistene. ADVARSEL! Fare for uhell og skade på komponentene Enhver endring på trucken - særlig på sikkerhetsanordningene - er forbudt. LES DETTE Kun originale reservedeler er underlagt produsentens kvalitetskontroll. For å garantere en sikker og pålitelig drift skal det kun benyttes originale reservedeler fra produsenten. Av sikkerhetsmessige grunner må det i området omkring datamaskinen, controllerne og IF-sensorene (antennene) kun monteres komponenter i trucken som produsenten har tilpasset spesielt for denne trucken. Disse komponentene (datamaskin, controllere, IF-antenne) må derfor heller ikke erstattes med tilsvarende komponenter for andre trucker i samme serie. 2 Sikkerhetsforskrifter for vedlikehold Servicepersonell for vedlikehold Vedlikehold og service av trucken skal bare utføres av produsentens kundetjeneste, som er spesielt utdannet for denne oppgaven. Vi anbefaler derfor å inngå en serviceavtale med produsentens lokale merkeverksted. 49

51 Løfting og oppjekking ADVARSEL! Sikker løfting og oppjekking av trucken Hvis gaffeltrucken må løftes, skal festeanordninger bare anbringes i de punktene som er beregnet for dette. Arbeid under løftet lastopptaksmiddel / løftet kabin skal bare utføres dersom disse er sikret med tilstrekkelig sterke kjettinger eller med sikringsbolter. Gå frem på følgende måte for å løfte og jekke opp trucken på en trygg måte: Trucken må bare bukkes opp på vannrett underlag og må sikres mot utilsiktet bevegelse. Bruk bare jekk med tilstrekkelig løfteevne. Ved oppjekking skal det benyttes egnede midler (kiler, hardtreklokker etc.) for å sikre at trucken ikke kan skli eller kantre. Hvis gaffeltrucken må løftes, skal festeanordninger bare anbringes i de punktene som er beregnet for dette, se "Transport og første gangs igangsetting" på side 21. Ved oppjekking skal det benyttes egnede midler (kiler, hardtreklokker etc.) for å sikre at trucken ikke kan skli eller kantre. FORSIKTIG! Brannfare Trucken må ikke rengjøres med brennbare væsker. For rengjøringsarbeidet tar til må forbindelsen til batteriet frakobles. Før rengjøringsarbeidet påbegynnes, må det tas alle mulige forholdsregler for å unngå gnistdannelse (f.eks. som følge av kortslutning). Arbeid på det elektriske anlegget ADVARSEL! Fare for ulykker Arbeid på det elektriske anlegget må kun utføres av faglært elektriker/ elektroteknikker. Før arbeidet påbegynnes må alle nødvendige sikkerhetsforholdsregler tas for å utelukke elektriske uhell. Før rengjøringsarbeidet tar til må forbindelsen til batteriet frakobles. 50

52 ADVARSEL! Fare for uhell pga. elektrisk strøm Det må bare arbeides på det elektriske anlegget i spenningsfri tilstand. Før vedlikeholdsarbeid på det elektriske anlegget tar til: Parker trucken forsvarlig (se "Parker trucken forsvarlig" på side 41). Trykk på NØDSTOPP-bryteren. Skill forbindelsen til batteriet. Ringer, metallarmbånd, osv., må tas av før det utføres arbeid på elektriske komponenter. FORSIKTIG! Driftsmidler og gamle deler er farlige for miljøet Gamle deler, brukt olje og driftsmidler må avfallshåndteres på forskriftsmessig måte i samsvar med gjeldende miljøvernforskrifter. For oljeskift står produsentens kundetjeneste til rådighet, de er spesielt utdannet for denne oppgaven. Følg sikkerhetsforskriftene ved omgang med slike stoffer. Z ADVARSEL! Fare for uhell ved bruk av hjul som ikke svarer til produsentens spesifikasjoner Hjulenes kvalitet har innvirkning på truckens stabilitet og kjøreegenskaper. Ved ujevn slitasje reduseres truckens stabilitet, og bremselengden øker. Ved bytte av hjul må man påse at trucken ikke blir stående skjevt. Hjulene skal alltid byttes parvist, dvs. høyre og venstre samtidig. Ved utskifting av de fabrikkmonterte hjulene skal bare produsentens originale reservedeler benyttes, ettersom det ellers vil føre til endring av truckens spesifikasjoner. LES DETTE Kontroll og utskifting av hydraulikkslanger Pga. aldring kan hydraulikkslanger bli sprø og må derfor kontrolleres regelmessig. Bruksbetingelsene for trucken har stor betydning for hydraulikkslangenes aldring. Kontroller hydraulikkslangene minst 1x i året, skift hvis nødvendig. Ved mer krevende bruksbetingelser må kontrollintervallene forkortes tilsvarende. Ved normale bruksbetingelser anbefales en forebyggende utskifting av hydraulikkslangene etter 6 år. For sikker bruk over lengre tid skal eieren foreta en risikovurdering. De nødvendige vernetiltakene må overholdes, og kontrollintervallet må kortes inn tilsvarende. 51

53 ADVARSEL! Fare for ulykker på grunn av utette hydraulikkanlegg Fra utette og defekte hydraulikkanlegg kan det lekke ut hydraulikkolje. Konstaterte mangler må meldes til overordnede umiddelbart. Defekte trucker må merkes og tas ut av drift. Trucken må først tas i bruk igjen etter at feilen er lokalisert og rettet. Sølt hydraulikkolje må fjernes umiddelbart med egnet bindemiddel. Blandingen som består av bindemiddel og oljer og smøremidler må avfallshåndteres iht. gjeldende forskrifter. ADVARSEL! Fare for personskader og infeksjoner pga. defekte hydraulikkslanger Hydraulikkolje under trykk kan slippe ut gjennom små hull eller sprekker i hydraulikkslangene. Under drift kan sprø hydraulikkslanger sprekke. Personer i nærheten av trucken kan bli skadet av hydraulikkolje som slipper ut. Oppsøk lege umiddelbart ved skader. Hydraulikkslanger under trykk må ikke berøres. Konstaterte mangler må meldes til overordnede umiddelbart. Defekte trucker må merkes og tas ut av drift. Trucken må først tas i bruk igjen etter at feilen er lokalisert og rettet. 52

54 3 Driftsmidler og smøreskjema 3.1 Sikker håndtering av oljer og smøremidler Håndtering av oljer og smøremidler Oljer og smøremidler må alltid brukes forskriftsmessig og i henhold til produsentens anvisninger. ADVARSEL! Ikke-forskriftsmessig håndtering medfører fare for helse, liv og miljø Oljer og smøremidler kan være brennbare. Oljer og driftsmidler må ikke komme i forbindelse med varme komponenter eller åpen flamme. Oljer og smøremidler må bare oppbevares i forskriftsmessige beholdere. Oljer og smøremidler må bare fylles på rene beholdere. Oler og smøremidler av ulike kvaliteter må ikke blandes. Det kan kun gjøres unntak fra denne instruksen såfremt en slik blanding er uttrykkelig foreskrevet i denne instruksjonsboken. FORSIKTIG! Søl med driftsmidler utgjør sklifare og fare for miljøet Søl med driftsmidler utgjør sklifare. Denne faren forsterkes i forbindelse med vann. Ikke søl med driftsmidler. Sølte driftsmidler må fjernes umiddelbart med egnet bindemiddel. Blandingen som består av bindemiddel og oljer og smøremidler må avfallshåndteres iht. gjeldende forskrifter. 53

55 ADVARSEL! Fare ifm. ikke forskriftsmessig håndtering av olje Olje (kjedespray / hydraulikkolje) er brennbart og giftig. Spillolje må avfallshåndteres forskriftsmessig. Frem til forskriftsmessig avfallshåndtering må spilloljen oppbevares trygt Ikke søl med olje. Sølt olje må fjernes umiddelbart med egnet bindemiddel. Blandingen som består av bindemiddel og oljer må avfallshåndteres iht. gjeldende forskrifter. De lovmessige forskriftene for håndtering av olje må overholdes. Bruk vernehansker ved håndtering av olje. Olje må ikke havne på varme motordeler. Det må ikke røykes ved håndtering av olje. Unngå kontakt og inntak. Ved inntak skal man ikke fremkalle brekninger, men umiddelbart oppsøke lege. Sørg for frisk luft etter innånding av oljedamp. Dersom olje har kommet i kontakt med huden, må huden skylles med vann. Dersom olje har kommet i kontakt med øynene, må øynene skylles med vann og lege oppsøkes umiddelbart. Klær og sko med oljesøl må byttes umiddelbart. FORSIKTIG! Driftsmidler og gamle deler er farlige for miljøet Gamle deler, brukt olje og driftsmidler må avfallshåndteres på forskriftsmessig måte i samsvar med gjeldende miljøvernforskrifter. For oljeskift står produsentens kundetjeneste til rådighet, de er spesielt utdannet for denne oppgaven. Følg sikkerhetsforskriftene ved omgang med slike stoffer. 54

56 3.2 Smøreskjema g Glideflater s Smørenippel Påfyllingsstuss hydraulikkolje 3.3 Oljer og smøremidler Kode Bestillingsnr. Leveringsm Betegnelse Brukes til engde A ,0 l HLP-B 46 Hydraulisk anlegg E ,0 kg Smørefett, Polylub Smøreservice GA 352P G ,51 l Kjedespray Kjeder Normverdier smørefett Kode Forsåpning Dråpepunkt C Penetrasjon ved 25 C NLG1-klasse Brukstemper atur C E Litium > /

57 4 Beskrivelse av service- og vedlikeholdsarbeid 4.1 Forbered skyvemasttrucken for serviceettersyn og vedlikehold, Alle nødvendige sikkerhetsforanstaltninger skal tas for å unngå uhell ved serviceettersyn og vedlikeholdsarbeid. Følgende forutsetninger skal oppfylles: Fremgangsmåte Parker trucken på en jevn flate. Senk hoved- og tilleggsløftet helt ned. Parker trucken forsvarlig, se "Parker trucken forsvarlig" på side 41. Når det skal utføres arbeid under en truck som er hevet, skal den sikres på en slik måte at det ikke kan oppstå risiko for at den senkes, kantrer eller sklir. ADVARSEL! Fare for uhell ved arbeid under løfteanordningen, førerhuset og trucken Når det skal utføres arbeid under løftet løfteanordning, løftet førerhus eller løftet truck, skal de sikres på en slik måte at det ikke kan oppstå risiko for at de senkes, kantrer eller sklir av gårde. Når trucken løftes må de foreskrevne anvisningene følges, se "Transport og første gangs igangsetting" på side 21. Trucken må sikres mot utilsiktet bevegelse (f.eks. ved hjelp av kiler) ved arbeid på parkeringsbremsen. 56

58 4.2 Sikker løfting og oppjekking av trucken ADVARSEL! En truck som velter, medfører fare for uhell Hvis trucken må løftes, skal løftestropper bare festes i de punktene som er beregnet for dette. Observer truckens vekt på typeskiltet. Bruk kun en jekk med en minimum lasteevne på 5000 kg. Jekk opp trucken uten last på et jevnt underlag. Ved oppjekking skal det benyttes egnede midler (kiler, hardtreklokker osv.) for å sikre at trucken ikke kan skli eller velte. Jekke opp trucken på en sikker måte Forutsetninger Forbered trucken for serviceettersyn og vedlikehold (se "Forbered skyvemasttrucken for serviceettersyn og vedlikehold," på side 56). Nødvendig verktøy og materialer Jekk Treklosser Fremgangsmåte Sett jekken inn i festepunktet. Z Festepunkt for jekk, se "Plassering av merking og typeskilt" på side 17. Jekk opp trucken. Støtt opp trucken med treklosser. Ta bort jekken. Trucken er jekket opp og satt på bukk. 57