ECE 310. Instruksjonsbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ECE 310. Instruksjonsbok 03.08- 51080938 07.08"

Transkript

1 ECE 310 Instruksjonsbok N

2 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres på en kortfattet og oversiktlig måte. Kapitlene er sortert alfabetisk. Hvert kapittel begynner med side 1. Sidemerkingen består av kapittelbokstaven etterfulgt av sidenummeret. Eksempel: side B 2 er den andre siden i kapittel B. I denne instruksjonsboken dokumenteres ulike truckvarianter. Ved betjening og vedlikeholdsarbeid må man forsikre seg om at man refererer til beskrivelsen som gjelder den aktuelle trucktypen. F M t o Sikkerhetsanvisninger og viktige forklaringer er merket med følgende piktogrammer: Angir sikkerhetsanvisninger som må overholdes for å unngå personskader. Angir anvisninger som må overholdes for å unngå materielle skader. Angir anvisninger og forklaringer. Angir standardutstyr. Angir tilleggsutstyr. Våre maskiner utvikles stadig videre. Vis forståelse for at vi forbeholder oss retten til endringer i form, utstyr og teknikk. Ut fra innholdet i denne bruksanvisningen må det derfor ikke stilles krav til bestemte egenskaper for maskinen. Opphavsrett Opphavsretten til denne instruksjonsboken tilhører JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - TYSKLAND Telefon: +49 (0) 40/ N

3 0108.N

4 Innholdsfortegnelse A B Korrekt bruk Truckbeskrivelse 1 Anvendelse... B 1 2 Komponenter... B 2 3 Tekniske data - standardutførelse... B Ytelsesdata... B Dimensjoner... B EN-standarder... B Bruksbetingelser... B 6 4 Lokalisering av merking og typeskilt... B Typeskilt, truck... B 8 C Transport og første gangs idriftsetting 1 Lasting med kran... C 1 2 Sikre trucken for transport... C 2 3 Første gang trucken tas i bruk... C 3 4 Bevege kjøretøyet uten bruk av motoren... C 4 D Batteri - vedlikeholde, lade, skifte 1 Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syrebatterier... D 1 2 Batterityper... D 2 3 Åpne batteridekselet... D 2 4 Lade batteriet... D 3 5 Demontere og installere batteri... D N I 1

5 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken... E 1 2 Beskrivelse av betjenings- og displayelementer... E 2 3 Ta trucken i bruk... E 6 4 Arbeid med gaffeltrucken... E Sikkerhetsregler for kjøring... E Kjøre, styre, bremse... E Medløperdrift (o)... E Løfte og sette av last... E Plukking til 2. nivå... E Trygg parkering av gaffeltrucken... E 15 5 Tastatur (CANCODE) (o)... E Kodelås... E Kjøreprogrammer... E Parameter... E Innstille parametere... E Kjøreparameter... E 23 6 ISM (o)... E 27 7 Batteriutladingsindikator... E 28 8 Visningsinstrument (CANDIS) (o)... E Angivelse av driftstimer... E Innkoplingstest... E 30 9 Feilretting... E 31 F Vedlikehold av trucken 1 Driftssikkerhet og miljøvern... F 1 2 Sikkerhetsforskrifter for vedlikehold... F 1 3 Vedlikehold og inspeksjon... F 3 4 Sjekkliste for vedlikehold... F 4 5 Smøreskjema... F Oljer og smøremidler... F 7 6 Vedlikeholdsanvisninger... F Forberede trucken for service og vedlikehold... F Stramme hjulmutre... F Fjerne frontdekselet... F Vippe opp Jet-Pilot forbindelse med vedlikehold (Opsjon LJ)... F Kontrollere sikringer... F Ny igangsetting... F 12 7 Sette trucken ut av drift... F Forholdsregler før driftspausen... F Forholdsregler under driftspausen... F Forholdsregler ved avsluttet driftspause... F 13 8 Sikkerhetskontroll etter en viss brukstid og etter uvanlige hendelser. F 13 9 Sette trucken endelig ut av drift, kondemnering... F N I 2

6 Tillegg Bruksanvisning JH-traksjonsbatterier Denne bruksanvisningen gjelder kun for batterier av merket Jungheinrich. Hvis det brukes andre merker, må bruksanvisningen fra produsenten av disse følges N 1

7 N

8 A Korrekt bruk Retningslinjer for korrekt og forskriftsmessig bruk av industritrucker (utgitt av Verband Deutscher Maschinen- und Anlagebau e.v.) inngår i maskinleveransen. Disse retningslinjene utgjør en del av denne instruksjonsboken og skal følges. Nasjonale forskrifter har uinnskrenket gyldighet. Trucken som beskrives i den foreliggende instruksjonsboken er en industritruck som egner seg til løfting og transport av last. Trucken må benyttes, betjenes og vedlikeholdes i henhold til anvisningene i instruksjonsboken. Bruk av trucken på annen måte er ikke korrekt bruk, og innebærer risiko for personskade, skader på trucken eller materielle skader. Fremfor alt må man unngå overbelastning som følge av for tung last eller last som ikke er jevnt fordelt. Spesifikasjonene for maksimal lasteevne som er angitt på maskinens typeskilt eller lastdiagram, skal overholdes. Gaffeltrucken skal ikke benyttes i omgivelser med risiko for brann eller eksplosjon, i omgivelser som kan forårsake korrosjon eller der den utsettes for mye støv. M Eierens/operatørens plikter: I denne instruksjonsboken defineres eieren/ operatøren som enhver naturlig eller juridisk person som selv benytter gaffeltrucken eller som benytter den etter oppdrag fra vedkommende. I spesielle tilfeller (f.eks. ved leasing, utleie) er eieren/operatøren den personen som er pålagt driftsansvaret i henhold til gjeldende kontrakt mellom eier og bruker av gaffeltrucken. Eieren/brukeren må forsikre seg om at trucken kun benyttes på korrekt måte og at enhver risiko for brukeren eller tredjepersons liv og helse unngås. Dessuten skal forskrifter for forebygging av ulykker, øvrige sikkerhetstekniske normer samt retningslinjer for drift, vedlikehold og reparasjon overholdes. Eieren/operatøren skal forsikre seg om at alle brukere har lest og forstått denne instruksjonsboken. Unnlatelse av å følge veiledningene i denne instruksjonsboken medfører at garantidekningen bortfaller. Tilsvarende gjelder også dersom kunden og/eller tredjeperson har utført ikke-forskriftsmessig arbeid på gjenstanden uten samtykke fra produsentens kundeserviceavdeling. Montering av tilbehørsutstyr: Montering eller innbygging av tilleggsanordninger som innvirker på eller som supplerer gaffeltruckens funksjoner, er kun tillatt hvis produsenten har gitt sin skriftlige godkjennelse. Eventuelt skal det innhentes en godkjennelse fra de lokale myndigheter. En tillatelse fra myndighetene erstatter imidlertid ikke produsentens godkjennelse N A 1

9

10 B Truckbeskrivelse 1 Anvendelse Kjøretøyet er en elektrisk gaffeltruck med firehjulsdrift og førersete, og som er utstyrt med Jet-Pilot eller elektrisk styrestangstyring (o). Trucken er beregnet for bruk på flatt gulv for transport og plukking av gods. Trucken kan løfte rullevogner og paller med åpen lasteflate eller tverrplanker (hvis disse er utenfor lasthjulenes område). Det andre plukkenivået kan nås ved å stige opp på batteridekselet via et trinn (o) i rygglenet. Den nominelle lasteevnen finner du på typeskiltet eller på lasteevneskiltet Qmax N B 1

11 2 Komponenter 8 7 9, Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 1 t Frontdeksel 12 o Knapp «gående fører» bakover 2 t Batterideksel 13 o Stoppknapp 3 t Jet-Pilot 14 o Knapp Gående framover 4 t Hovedbryter (NØDSTOPP) 15 t Løfteanordning 5 t Kjørebryter 16 o Løftbar plattform 6 t Bremseknapp 17 o Senke plattform 7 t Knappen Løfte 18 o Løfte plattform 8 t Knappen Senke 19 o Styrestang 9 o Tastatur (CANCODE) 20 t Støttehjul 10 o Visningsinstrument (CANDIS) 21 t Drivhjul 11 t Nøkkelbryter 22 o Høymobil Jet-Pilot LJ t = standardutstyr o = tilleggsutstyr 0708.N B 2

12 3 Tekniske data - standardutførelse Spesifikasjoner av tekniske data iht. VDI Med forbehold om tekniske endringer 3.1 Ytelsesdata Betegnelse ECE 310 Q Nominell lasteevne 2000 kg c Avstand til lastens tyngdepunkt ved standard gaffellengde * ) 600 mm Kjørehastighet med / uten nominell last 9,5 / 12,5 km/t Løftehastighet med / uten nominell last 0,05 / 0,06 m/s Løftehastighet hydraulisk plattform 0,29 m/s Senkehastighet med / uten nominell last 0,06 / 0,04 m/s Maks. klatreevne (5 min) med / uten last 6 / 15 % * ) Ved lengre utfølelse av gaflene befinner lastens tyngdepunkt seg midt på gaflene. l x h c m N 132 m2 959 h y 95 s h13 e b2 b 3 b 11 b 5 W a L 2 a/2 l 1 a/2 A st B 3

13 3.2 Dimensjoner (alle mål i mm) Betegnelse ECE 310 l 2 Lengde framvogn 1456 h 13 Senket høyde på lastgaffel 90 h 3 Nominelt løft 700 h 1 Høyde rygglene 1425 h b Høyde batterideksel 956 h f Høyde førerplattform 132 b 2 Truckens bredde 810 b 3 Avstand, gaffel innvendig 200 b 10 Sporvidde, foran 485 b 11 Sporvidde, bak 380 b 5 Avstand, gaffel utvendig 560 e Gaffelbredde 180 a Sikkerhetsavstand 200 Egenvekt: se typeskilt, truck 0708.N B 4

14 Arbeidsbredder ECE 225 (alle mål i mm) l l 2) 1 y 1) 2) x 1) l 6 W 1) 2) a A 2) st ) ved løftet lastdel reduseres verdier med 89 mm 0708.N B 5

15 3.3 EN-standarder Kontinuerlig lydtrykknivå: 67 db(a) ifølge EN i overensstemmelse med ISO Det kontinuerlige lydtrykknivået er en middelverdi i overensstemmelse med de anførte standardene og avspeiler lydtrykknivået under kjøring, ved løfting og under tomgang. Lydtrykknivået måles ved førerens ører. Vibrasjon: 0,85 m/s² iht. EN Den akselererende vibrasjonseksponeringen som kroppen utsettes for i førerplassen er ifølge de anførte standardene den lineært integrerte, veide akselerasjonen i vertikal retning. Vibrasjonsnivået måles under kjøring med konstant hastighet over sviller. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Produsenten bekrefter med dette at grenseverdiene for elektromagnetisk utstråling og strålingsstyrke samt kontrollen av utladingen av statisk elektrisitet i henhold til EN med inkorporerte normative henvisninger, er overholdt. Modifikasjon av elektriske eller elektroniske komponenter med tilhørende anordninger er kun tillatt etter skriftlig godkjennelse av produsenten. 3.4 Bruksbetingelser Omgivelsestemperatur - under drift -10 C til 40 C Ved langvarig bruk under ekstreme variasjoner i temperatur eller luftfuktighet, er det nødvendig med spesielt utstyr og spesiell tillatelse N B 6

16 4 Lokalisering av merking og typeskilt *) 25 *) Qmax XXX kg Qmax 2000kg Pos. Betegnelse 23 Lastfordeling 24 Varselskilt NB knappbetjening *) for opsjonen Knappbetjening kun i fremdriftsretningen 25 Typeskilt, truck 26 Sikkerhetskontrolloblat (o) 27 Serienummer, til venstre eller høyre på masteprofil 28 Festepunkter for lasting med kran (inne), preget hakesymbol 29 Lasteevne Qmax Lasteevneskiltet (29) viser den maksimale lasteevnen Qmax. Den angitte nominelle lasteevnen må ikke overskrides. Skiltet foreskriver en tilnærmet lik lastfordeling på lastegaflene N B 7

17 4.1 Typeskilt, truck Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 30 Type 36 Produsent 31 Serienr. 37 Batteriets vekt min./maks. i kg 32 Nominell lasteevne i kg 38 Motoreffekt i kw 33 Batteri: spenning V 39 Avstand til lastens tyngdepunkt i mm 34 Egenvekt uten batteri i kg 40 Byggeår 35 Produsentens logo 41 Tilleggsutstyr Vennligst referer til serienummeret (31) ved spørsmål vedrørende trucken eller ved bestilling av reservedeler N B 8

18 C Transport og første gangs idriftsetting 1 Lasting med kran F Det må kun brukes løfteutstyr med tilstrekkelig løfteevne (transportvekt, se truckens typeskilt). For lasting av trucken med løfteredskap finnes det festepunkter (1) i rammen og lastegaffelen (2). 1 2 M Parker trucken forsvarlig (se kapittel E). Åpne frontdekslet og ta det av, (se kapittel F). Fest løfteredskapen til festepunktene (1) og (2). Løfteredskapen festes til festepunktene (1-3) slik at det ikke er noen risiko for at trucken kan forskyves og at det ikke kommer i berøring med påbygde deler N C 1

19 2 Sikre trucken for transport F Ved transport på lastebil eller tilhenger må trucken surres fast på forskriftsmessig måte. Lastebilen eller tilhengeren skal være utstyrt med forankringsringer. M Til festing av trucken må det festes en lasterem på festepunktene (1) og festes til forankringsringene. Stram lasteremmen ved hjelp av en spennmekanisme. Lastingen skal utføres av fagpersonell som har fått relevant opplæring i samsvar med anbefalingene i retningslinjene VDI 2700 og VDI 2703 utgitt av Verein Deutsche Ingenieure. Korrekt dimensjonering og praktiseringen av sikkerhetstiltak i forbindelse med lasting må fastsettes individuelt for hvert enkelt oppdrag N C 2

20 3 Første gang trucken tas i bruk M Trucken skal kun kjøres med batteristrøm! Likerettet vekselstrøm skader de elektroniske komponentene. Kabelforbindelser til batteriet (slepekabel) må ikke være lengre enn 6 m. For å klargjøre trucken etter leveringen eller etter en transport, skal følgende prosedyrer gjennomføres: Kontroller at utrustningen er komplett og i feilfri stand. Monter hvis nødvendig batteriet, sørg for at batterikabelen ikke skades (se kapittel D). Lad opp batteriet (se kapittel D). Ta trucken i bruk på forskriftsmessig måte (se kapittel E). Når trucken er parkert kan det skje at hjulenes slitebane trykkes flate. Disse flate partiene forsvinner igjen etter en kort kjøretid N C 3

21 4 Bevege kjøretøyet uten bruk av motoren F Denne metoden er forbudt å benytte i skråninger og stigninger. Hvis kjøretøyet må beveges, etter at det forekommer en feil som påvirker kjøringen, må man går fram på denne måten: F Hovedbryter stilles i posisjon "AV". Sett tenningslåsen i posisjon AV ("0") og trekk ut nøkkelen. Sikre trucken slik at den ikke ruller vekk. Åpne batteridekslet (se kapittel D). Åpne frontdekslet (3) og ta det av (se kapittel F). Trekk opp ankerplaten til anslag ved å skru inn til anslag med to skruer M5 (2, minst 42 mm lang). Bremsen luftes og kjøretøyet kan beveges igjen. Ved bestemmelsesstedet må man bringe bremseanlegget tilbake i den opprinnelige tilstanden! Trucken må ikke parkeres med bremsene frigjort! Skru ut skruene (2) igjen. Bremseevnen er nå gjenopprettet. Sett på frontdekslet (3) N C 4

22 D Batteri - vedlikeholde, lade, skifte 1 Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syrebatterier Innen det utføres noe arbeid på batteriene må trucken være forsvarlig parkert (se kapittel E). Servicepersonell: Opplading, vedlikehold og utskifting av batterier må kun utføres av personell med adekvat utdannelse. Når slikt arbeid utføres skal anvisningene i denne instruksjonsboken samt instruksene fra produsentene av batteriet og batteriladestasjonen følges. Brannforebyggende forholdsregler: Ved håndtering av batterier er røyking og all bruk av åpen ild forbudt. Det må ikke befinne seg brennbare materialer eller installasjoner som kan generere gnister innenfor en radius på minst 2 m rundt en parkert truck som står til lading. Rommet må være godt ventilert. Brannslokkingsutstyr må være for hånden. Vedlikehold av batteriet: Batteriets cellelokk må holdes tørre og rene. Klemmer og kabelsko skal være rene, innsatt med litt polfett og skrudd godt til. Batterier med uisolerte poler må tildekkes med en sklisikker og isolerende matte. M F M F Avfallshåndtering av batteriet: Avfallsbehandling av batterier reguleres gjennom lovverket og må utføres i henhold til de nasjonale miljøvernsbestemmelsene og forurensningsloven. Det er ubetinget viktig at produsentens instrukser for avfallshåndtering følges. Innen du lukker batteridekselet skal du forsikre deg om at batterikabelen ikke kan komme til skade. Batteriene inneholder giftig og sterkt etsende syre. Av den grunn må det benyttes egnet verneutstyr og vernebriller ved alt arbeid på batteriene. All kontakt med batterisyre må unngås. Dersom batterisyre likevel er kommet i kontakt med klær, hud eller øyne, skal områdene umiddelbart skylles med rikelige mengder vann. Ved kontakt med hud eller øyne, må man dessuten oppsøke lege. Spilt batterisyre må nøytraliseres umiddelbart. Det er kun tillatt å anvende batterier med lukket batterikasse. Batteriets vekt og spesifikasjoner har vesentlig innvirkning på truckens driftssikkerhet. En utskiftning av batteriet er kun tillatt etter produsentens godkjennelse N D 1

23 2 Batterityper F Trucken kan være utstyrt med ulike batterityper avhengig av bruken. Følgende tabell viser hvilke kombinasjoner som er standard med angivelse av batterikapasiteten: Batteriets vekt fremgår av batteriets typeskilt. Avhengig av batteritype kan det også anvendes høyeffektsbatterier og vedlikeholdsfrie batterier. Ved utskifting/installasjon av batteriet skal man forsikre seg om at det er forskriftsmessig festet i kjøretøyets batterirom. 3 Åpne batteridekselet F 24 V - PzS - batteri 3 PzS 420 Ah L 24 V - PzS - batteri med ekstra effekt 3 PzS 450 Ah HX Parker trucken forsvarlig (se kapittel E). Trekk hendelen (1) oppover slik at styrestangen løftes opp. Slipp hendelen igjen (1). Vipp batterideksellåsen opp (2), trekk sperren opp og åpne batteridekselet (3) F Tildekninger og tilkoplinger må settes tilbake i sin normale driftsklare tilstand før kjøretøyet tasten i bruk. For alternativ LJ Løsne og slå opp Jet-Pilot (s. kap. F, avsnitt 6.4). 3 Åpne batteridekselet (3) N D 2

24 4 Lade batteriet F M F Ved lading av batteriet må kjøretøyet være parkert i rom med tilstrekkelig ventilasjon. Åpne batteridekselet (se avsnitt 3). Tilkopling og frakopling av batteripluggen (4) og ladekabelen (6) til batteriladestasjonen og aktivering av hovedbryteren (5), må kun gjøres når trucken og ladeapparat er utkoplet. Under oppladingen må battericellenes overflate være utildekket slik at det oppnås tilstrekkelig avlufting. Legg aldri metallgjenstander oppå batteriet. Før ladningen må samtlige kabel- og pluggforbindelser kontrolleres for skader. Det er strengt nødvendig å følge sikkerhetsbestemmelsene som er gitt av produsentene av batteriet og batteriladestasjonen. M Trekk batteripluggen (4) ut av holderen. Fjern eventuell isoleringsmatte fra batteriet. Kople ladekabelen (6) til batteriladestasjonen til batteripluggen (4) og slå på ladeapparatet. Lad opp batteriet i henhold til instruksene fra produsentene av batteriet og batteriladestasjonen N D 3

25 5 Demontere og installere batteri F M Kjøretøyet må stå vannrett. For å unngå kortslutning skal batterier med uisolerte poler eller koplingselementer dekkes til med en gummimatte. Legg batteripluggen eller batterikabelen slik at de ikke blir hengende på kjøretøyet når man trekker ut batteriet. Hvis transport av batteriet skjer med bruk av løfteredskap, skal det påses at slikt utstyr har tilstrekkelig løfteevne (referer til batteriets vekt på typeskiltet på batteriekassen). Trekkraften fra løfteutstyret må være loddrett, slik at batterikassen ikke trykkes sammen. Hekt krokene inn på festeøyene (7) slik at de ikke kan falle ned på battericellene når løfteutstyret er slakt. F F Åpne batteridekselet (se avsnitt 3). Trekk batteripluggen (4) ut av holderen. Skyv batterisperren (8) bakover. Trekk batteriet (9) sideveis på batteriskiftestasjonen eller langsomt ved hjelp av løfteutstyret og forsiktig ut av trucken. Følg instruksjonsboken til batterivekselstasjonen! Installasjonen skjer i motsatt rekkefølge. Påse at monteringsposisjonen er korrekt og at tilkoplingen av batteriet utføres korrekt. Når installasjonen er fullført, skal samtlige kabel- og pluggforbindelser kontrolleres for synlige skader. Batteriet må være festet på forsvarlig måte, for å unngå skader pga. uforutsette bevegelser. Etter skiftet må det påses at batteriet er sikret mot å skli ved at batterisperren (8) er vippet opp i utsparingen. Batteridekslet må være sikkert låst N D 4

26 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken Førertillatelse: Gaffeltrucken må bare brukes av egnede personer som har fått relevant opplæring, som har vist sine ferdigheter i å kjøre og håndtere last overfor eieren/operatøren eller den han har delegert oppgaven til, og som uttrykkelig har fått i oppgave å kjøre trucken. Førerens rettigheter, plikter og forholdsregler: Føreren må være opplyst om sine rettigheter og plikter, opplært i betjening av gaffeltrucken og fortrolig med innholdet i denne instruksjonsboken. Føreren må være gitt de nødvendige rettighetene. Når en gaffeltruck benyttes som ledetruck (medløperdrift) skal føreren bruke vernesko. Bruk av uvedkommende er forbudt: Føreren er ansvarlig for gaffeltrucken i brukstiden. Føreren plikter å forby uvedkommende å kjøre eller å betjene gaffeltrucken. Ingen personer skal tas med eller løftes. Skader og mangler: Skader og øvrige mangler på gaffeltrucken skal straks meldes til oppsynspersonalet. Usikre gaffeltrucker (f.eks. med slitte hjul eller defekte bremser) må ikke brukes før de er satt i forskriftsmessig stand. Reparasjoner: Ingen reparasjoner eller forandringer på gaffeltrucken må foretas uten utdannelse og uten førerens samtykke. Sikkerhetsinnretninger eller brytere må ikke deaktiveres eller justeres. F Fareområde: Fareområdet er det området der personer settes i fare på grunn av gaffeltruckens kjøre- eller løftebevegelser, løfteutstyret (gafler eller påmontert utstyr) eller lastegodset. Dette området omfatter også områder som kan treffes av lastegods eller arbeidsutstyr som faller ned. Uvedkommede må vises bort fra fareområdet. Hvis det kan oppstå risiko for personer, skal varselsignal gis i god tid. Dersom uvedkommede ikke forlater fareområdet til tross for at de blir bortvist, må gaffeltrucken stanses umiddelbart. Sikkerhetsinnretninger og varselskilt: Sikkerhetsinnretningene, varselskiltene og varselanvisningene som er gitt her, skal påaktes N E 1

27 2 Beskrivelse av betjenings- og displayelementer Pos. Betjenings- hhv. Funksjon displayelement 1 Hovedbryter (NØDSTOPP) t Strømkretsen avbrytes, alle elektriske funksjoner slås av og trucken blir tvangsbremset. 2 Knapp Alarmsignal t Utløser varselsignal. (signalhorn) 3 Knapp Senke t Løfteanordningen senkes. 4 Knapp Heve t Løfteanordningen heves. 5 Bremseknapp t Trucken bremses med maksimal mulig forsinkelse til den står stille. 6 Kjørebryter t Styrer kjøreretning og hastighet. 7 Jet-Pilot Styrestang t o Styre trucken Styre trucken 8 Knapp Gående framover o Kjøringen blir tatt opp i medløperdrift i retning fremover (V) (sneglefart). 9 Stoppknapp o De elektriske funksjonene kobles ut, og kjøretøyet blir tvangsbremset. 10 Knapp Gående bakover (ikke for alternativ Rykkvis drift kun i fremdriftsretning ) o Kjøringen blir tatt opp i medløperdrift i retning bakover (R) (sneglefart). 11 Kodelås o Erstatter nøkkelbryteren. Kobler styrestrømmen på og av. Frigivelse av truckfunksjoner. Tastatur (CANCODE) ISM-tilgangsmodul 12 Visningsinstrument (CANDIS) Batteriutladingsindikator t = standardutstyr o Kobler styrestrømmen på og av. Kodeinnstillinger. Frigivelse og valg av kjøreprogram. Inntasting av kjøreparameter. o Kodeinnstillinger. Frigivelse og valg av kjøreprogram. Inntasting av kjøreparameter. o Indikator for driftstimer. Batterikapasitetsindikator. Visning kjøreparameter og servicevisning. Viser antall driftstimer for trucken. t Batteriets ladetilstand o = tilleggsutstyr 0108.N E 2

28 N E 3

29 Pos. Betjenings- hhv. Funksjon displayelement 13 Tenningslås t Slå trucken på/av. Når nøkkelen trekkes ut, er gaffeltrucken sikret mot å bli startet av uvedkommede. 14 Jet-Pilot justering t Jet-Pilot kan justeres til den ønskede stillingen. 15 Knappen Løfte plattform t Plattformen løftes med konstant hastighet. 16 Knapp Senke plattform t Plattformen senkes med konstant hastighet. 17 Førerplattform t frigitt (ubelastet): Kjøring ikke mulig, eller trucken bremser opp. aktivert (belastet): Kjøring frigjort. o I forbindelse med medløperdrift ubelastet: Kjøring med redusert hastighet. belastet: Kjøring med full hastighet. 18 Sikkerhets-holdebøyle o Håndtak for 2. nivå ved opsjon LJ 19 Sikkerhets-holdebøyle o Tilleggshåndtak for 2. nivå 20 Nødstopp (LJ) o Den elektriske funksjonen kobles ut, og trucken tvangsbremses. 21 Styrestangjustering LJ o Styrestangen kan justeres til den ønskede stillingen. 22 Knappen Løfte plattform (LJ) o Plattformen løftes med konstant hastighet. 23 Knappen Senke plattform (LJ) t = standardutstyr o Plattformen senkes med konstant hastighet. o = tilleggsutstyr 0108.N E 4

30 N E 5

31 3 Ta trucken i bruk F Før trucken kan tas i bruk, håndteres eller løfte en last, må føreren forsikre seg om at ingen befinner seg i risikoområdet. F M Den elektroniske kjørecontrolleren, og servocontrolleren overvåker funksjonene automatisk. Oppstår det feil, avbrytes kjøre- og servofunksjonene. Feilen som har oppstått må utbedres av produsentens servicetekniker. Kontroller og gjøremål før daglig idriftsetting Kontroller hele trucken (særlig hjul og løfteanordning) for synlige skader. Kontroller batterifester og kabeltilkoplinger visuelt. Unngå å betjene kjøreretningsbryteren eller knappen "Gående" (o)når du entrer trucken. Starte opp trucken Gå opp på plattformen. Løsne justeringen, sving Jet-Pilot til ønsket stilling og slipp styrestangjusteringen igjen. Trekk ut hovedbryteren (1). Tast inn koden i kodelåsen (o) (11), bruk evt. nøkkelbryteren (13). Kontroller signalhornet (2) for funksjon. Kontroller at kjørebryteren (6) fungerer. Trucken er nå driftsklar. Dioden i batterilade-indikatoren eller visningsinstrumentet (CANDIS (12) (o)) viser batteriets utladingstilstand. 2 V 6 R R 1 V N E 6

32 4 Arbeid med gaffeltrucken 4.1 Sikkerhetsregler for kjøring Kjøreveier og arbeidsområdet: Det må bare kjøres på veier som er godkjent for kjøring. Uvedkommede tredjepersoner må holde seg borte fra arbeidsområdet. Lasten må bare plasseres på steder som er beregnet for dette. Forholdsregler under kjøring: Føreren skal tilpasse farten til de aktuelle forholdene. Det skal kjøres med redusert fart i eksempelvis svinger, i trange passasjer, ved kjøring gjennom døråpninger og på uoversiktlige steder. Føreren skal alltid holde sikker avstand til forankjørende kjøretøy og alltid ha full kontroll over gaffeltrucken. Plutselig stopp (med unntak av i faresituasjoner), rask vending og forbikjøring på farlige eller uoversiktlige steder er forbudt. Det er forbudt å lene seg ut av eller gripe ut av arbeids- og betjeningsområdet. Siktforhold under kjøring: Føreren skal ha blikket vendt i kjøreretningen og alltid ha tilstrekkelig overblikk over området som beferdes. Ved transport av last som reduserer sikten, skal gaffeltrucken om mulig rygges slik at lasten befinner seg i motsatt ende av kjøreretningen. Skulle dette ikke være mulig, må en ledsager gå foran gaffeltrucken som ekstra sikring. Kjøring i bakker: Kjøring i bakker er bare tillatt når bakken er angitt som kjørevei, er ren og gir tilstrekkelig hjulgrep og kan trafikkeres trygt av gaffeltrucken i henhold til de tekniske spesifikasjonene. Lasteenheten skal i så fall alltid vende oppover bakken. Det er forbudt å snu, kjøre skrått eller parkere gaffeltrucken i bakker. I nedoverbakker er det bare lov å kjøre med redusert hastighet og permanent bremseberedskap. Kjøring i heiser eller lasteramper: Man må bare kjøre i heiser på lasteramper dersom disse har tilstrekkelig bæreevne, er bygget slik at de er egnet for kjøringen og er godkjent for kjøring av eieren/operatøren. Dette skal verifiseres før kjøring. Trucken skal kjøres inn i heisen med lasten foran og innta en posisjon som utelukker at truck eller last kan komme i berøring med sjaktveggen. Personer som skal følge med i heisen, må først gå inn i heisen når trucken er sikret. Ingen personer må befinne seg i trucken mens heisen er i bevegelse. Krav til lastens beskaffenhet: Føreren må forsikre seg om at lasten er i forskriftsmessig beskaffenhet. Bare sikre og omhyggelig oppsatte laster skal beveges. Hvis det er fare for at deler av lasten velter eller faller av må det tas egnede forholdsregler, f. eks. brukes lastbeskyttelsesgitter N E 7

33 4.2 Kjøre, styre, bremse F Ved kjøring og styring, spesielt utenfor truckkonturen, må man være spesielt oppmerksom. Den elektriske servostyringen utgjør et selvovervåkende system. F I den forbindelsen kontrollerer styrecontrolleren hvor hyppig feil forekommer over et bestemt tidsrom. Hvis en feil observeres flere ganger i dette tidsrommet, reduserer styrecontrolleren kjørehastigheten til trucken ned til "krabbefart". I et slikt tilfelle vil ikke kjørehastigheten tilbakestilles igjen til normalkjøring ved inn- og utkopling av trucken. Dette forhindrer at en feil som har oppstått slettes uten at den er utbedret. Da det med servostyring er snakk om sikkerhetsrelevante komponenter, må eventuelle feil utbedres av autorisert servicepersonell. NØDSTOPP Trykk hovedbryteren (1) nedover. Trykk på nødstopp (20) ved LJ. Alle elektriske funksjoner blir deaktivert N E 8

34 V 6 R R V 17 Førerplattformbryter For at kjørefunksjonene skal kunne aktiveres, må man stå på førerplattformen (17). Hvis kjøretøyet er utstyrt med Medløperdrift (o), er følgende funksjoner mulig uten at man står på førerplattformen (17), dette avhenger av utførelsen: Når man betjener kjøreregulatoren (6), kan man kjøre i retning framover (V) eller bakover (R) med en hastighet på ca. 4 km/t. Ved å trykke på knappen Gående (8,10) (o) (alternativt kun i kjøreretning framover), kan man kjøre med sneglefart (ca. 2 km/t) (se avsnitt 4.3). F Kjøring Kjøring må kun skje med alle deksler lukket og forskriftsmessig sikret. Sett trucken i drift (se avsnitt 3). Sett kjørebryteren (6) i ønsket kjøreretning, fremover (V) eller bakover (R). Kjøretøyet tar fart i valgt retning. Kjørehastigheten reguleres med kjøreregulatoren (6). På kjøretøy med Medløperdrift (o) kan kjøretøyet kjøres med redusert hastighet uten at man står på plattformen N E 9

35 M Kjøre i stigning Lasten skal vende oppover! Sikre kjøretøyet mot å "rulle ned": Driftsbremsen faller automatisk i kjørebryterens (6) nullstilling etter et kort rykk (controlleren registrerer tilbakerulling i en stigning). Ved hjelp av kjørebryteren (6) frigjøres driftsbremsen, og hastighet og kjøreretning justeres. Styring Jet-Pilot (t) Drei styringen til venstre eller høyre. Styrestangstyring (o) Sving styrestangen til venstre eller høyre. I trange kurver rager styrestangen ved kjøretøy med styrestangkjøring over kjøretøyets utvendige konturer! 0108.N E 10

36 F Bremse Truckens bremsevirkning er i det vesentlige avhengig av forholdene på kjørebanen. Føreren skal alltid ta hensyn til kjøreforholdene på stedet. Trucken kan bremses på tre ulike måter: F Med driftsbremsen (generatorisk) Med den dynamiske bremsen (rullebrems): Med motstrømsbremsen (kjørebryter) I faresituasjoner må trucken bremses med driftsbremsen. Bruk den dynamiske bremsen og motstrømsbremsen under normal kjøring. Disse bremsetypene gir mindre slitasje og sparer energi (energigjenvinning). Bremse med driftsbrems: M Betjen bremsetasten (5). Trucken bremses med maksimal mulig forsinkelse til den står stille. Hvis bremsen ikke oppnår den nødvendige nedbremsingen, blir den mekaniske bremsen aktivert. Oppstart er ikke mulig før kjørebryteren er satt i nøytralstilling. Bremse med den dynamiske bremsen (rullebrems): Slipp kjørebryteren (6) - kjørebryter i nullstilling. Alt etter innstilling bremses det dynamisk ved hjelp av rullebremsen. Bremsekraften kan på standardtrucker stilles inn av produsentens servicetekniker, og på trucker med CANCODE og CANDIS ved å taste inn. Bremse med motstrømsbrems: Kople kjørebryteren (6) om til motsatt kjøreretning under fart. Trucken blir bremset med motstrøm inntil det går i motsatt retning. Bremsevirkningen avhenger av stillingen til kjøreregulatoren N E 11

37 4.3 Medløperdrift (o) F Ved kjøring i medløperdrift må man når man går ved siden av påse at styringen står i kjøring rett fram, og at operatøren ikke kan bli klemt mellom kjøretøy og en hindring. I medløperdrift kan kjøretøyet betjenes av operatøren, fra begge sider i gåing ved siden av. Maksimumshastigheten er sterkt redusert. Det finnes to utførelser for medløperdrift: M via kjøreregulator (6), via knappen Gående (8,10) i rygglenet. Ved alternativet Rykkvis drift kun i fremdriftsretning er medløperdrift kun mulig i kjøreretning framover med knappen (8) V 6 R 8 10 R 1 V Kjøring via kjøreregulator Sett kjørebryteren (6) i ønsket kjøreretning, fremover (V) eller bakover (R). Kjøretøyet kjører med redusert hastighet, kan reguleres inntil ca. 4 km/h. Kjøring med knappen Gående Betjen knappen Gående (8,10). Kjøretøyet kjører med fast innstilt hastighet på ca. 2 km/h (sneglekjøring) N E 12

38 4.4 Løfte og sette av last M M Før trucken skal løfte en last, må føreren forsikre seg om at lasten er forskriftsmessig palletert og at truckens tillatte løftekapasitet ikke blir overskredet. Kjør gaffeltrucken med løfteanordningen så langt som mulig inn under lasten. Plukke opp lang last på tvers er ikke tillatt. Løft opp lasten slik at den ikke rager vesentlig ut over spissene på løfteanordningen (< 50 mm). Løfte og senke Med knappene "Heve" (4) eller "Senke" (3) utføres heve- og senkebevegelsen med fast innstilt hastighet. Løfting Trykk på knappen Løft (4) inntil ønsket høyde er oppnådd. Senking Trykk på knappen "Senke" (3), løfteanordningen senkes N E 13

39 4.5 Plukking til 2. nivå F Trucken er konstruert slik at føreren kan kjøre plattformen om til 2. nivå ved å tråkke på pedalen (15). For å senke plattformen tråkker man på pedalen (16) igjen. Ved kjøring til 2. nivå kobles alle andre betjeningslementer automatisk ut. Løftbar plattform (o) Løfte plattform: Aktiver knappen Løfte plattform (15, 22) ved å dobbelklikke (innenfor 1 sek.). Hold knappen inne til løftehøyden er nådd. 19 Senke plattform: Aktiver knappen Senke plattform (16, 23) ved å dobbelklikke (innenfor 1 sek.). Hold knappen inne til senkehøyden er nådd F Med knappene Løft plattform og Senk plattform utføres løfte-/ senkebevegelsen med konstant hastighet. Ved plukking i 2. nivå kan ikke operatøren holde seg fast på jet- Piloten eller styrestangen (o), men bare på holdebøylen (18, 19) på det forhøyede rygglenet! Operatøren må ikke aktivere noen betjeningselementer når han utfører dette. Vær ytterst forsiktig når du står på batteridekslet Et gelender (o) for batteridekslet gjør det lettere å stå N E 14

40 4.6 Trygg parkering av gaffeltrucken F Når trucken forlates må den parkeres forsvarlig, selv om det kun dreier seg om kort tid. Ikke parker trucken i en stigning! Løfteanordningen må alltid være senket helt ned. Senk løfteanordningen. Sving drivhjulet til rett frem-stilling Jet-Pilot (t): styringen stiller seg inn til kjøring rett frem automatisk. Styrestangstyring (o): Still styrestangen i stilling rett fram. Sett tenningslåsen (13) i posisjon AV ("0") og trekk ut nøkkelen. Trykk på tasten oved CANCODE. Hovedbryter (Nødstopp) (1) stilles i posisjon "AV" N E 15

41 5 Tastatur (CANCODE) (o) Tastaturet består av 10 talltaster, en Set-tast og en o-tast. Aktiveringen av kjøreprogrammene indikeres ved hjelp av tastene 1,2,3 med grønne lysdioder. o-tasten indikerer driftsstatus med en rød/grønn lysdiode. De har følgende funksjoner: Kodelåsfunksjon (sette gaffeltrucken i drift). Valg av kjøreprogram. Innstilling av kjøre- og batteriparametere, men kun i forbindelse med visningsinstrumentet (CANDIS (o)). o-tasten har høyeste prioritet og setter trucken fra en hvilken som helst tilstand tilbake i utgangstilstand, uten at innstillingene endres Set Kodelås Etter at korrekt kode er inntastet, er trucken driftsklar. Det er mulig å tildele hver enkelt truck eller en brukergruppe en individuell kode. M Ved levering er brukerkoden (fabrikkinnstilling ) angitt på et klistremerke. Ved første igangsetting bør master- og brukerkoden endres! (se avsnitt 5.4) N E 16

42 Igangsetting Når hovedbryteren er slått på, lyser LED-en (25) rødt. Etter inntasting av riktig betjeningskode (fabrikkinnstilling ) lyser LEDindikatoren (25) grønt. Hvis feil kode tastes inn, blinker LED-indikatoren (25) rødt i to sekunder. Deretter er det mulig å angi koden på nytt. Set-tasten (26) har ingen funksjon i betjeningsmodus. Frakople Kjøretøyet kobles ut ved å trykke på o-tasten (30). Utkoplingen kan skje automatisk etter en forhåndsinnstilt tidsforsinkelse. Denne funksjonen krever at en tilhørende parameter i kodenøkkelen først stilles inn (se avsnitt 5.4) Set N E 17

43 5.2 Kjøreprogrammer Ved hjelp av talltastene 1, 2, og 3 kan du velge mellom tre kjøreprogrammer. Det aktiverte programmet indikeres gjennom de grønne lysdiodene (27), (28), (29) i de respektive tastene. Kjøreprogrammene skiller seg fra hverandre gjennom kjørehastighet, akselerasjon og nedbremsing. Fra fabrikken er innstillingen som følger: Program 1: sakte kjøring Program 2: normaldrift (forhåndsvalgt ved igangsetting) Program 3: høy effekt Kjøreprogrammene kan tilpasses individuelt til det aktuelle bruksområdet for trucken (se avsnitt 5.4). 5.3 Parameter I programmeringsmodus er det ved hjelp av tastaturet mulig å foreta innstillinger av kodelås-funksjonene og tilpasning av kjøreprogrammene. I tillegg kan batteriparametere innstilles. For trucker uten visningsinstrument (CANDIS (o)) er det kun mulig å innstille kodelåsparametere. Parametergrupper Parameternumrene består av tre sifre. Det første sifferet betegner parametergruppen i henhold til tabell 1. Det andre og tredje sifferet er fortløpende nummerering fra 00 til 99. Nr. 0xx Parametergruppe Kodelås-innstillinger (koder, frigivelse av kjøreprogrammer, automatisk utkopling osv.) 1xx Kjøreparameter til kjøreprogram 1 (akselerasjon, rullebrems, hastighet osv.) 2xx Kjøreparameter til kjøreprogram 2 (akselerasjon, rullebrems, hastighet osv.) 3xx Kjøreparameter til kjøreprogram 3 (akselerasjon, rullebrems, hastighet osv.) 4xx Kjøreprogramuavhengige parametere 0108.N E 18

44 5.4 Innstille parametere M F For å endre truckens innstillinger må masterkoden tastes inn. Fra fabrikken er masterkoden Ved første igangsetting, bør man endre masterkoden (se avsnitt 5.1). Sikkerhetsanvisninger for trucker med visningsinstrument (CANDIS (o)). Innstillingen av parametere må utføres på en ytterst omhyggelig måte og utelukkende av en kvalifisert person. I tvilstilfeller skal dette utføres av produsentens kundeservice. For hver innstilling må LCD-displayet på visningsinstrumentet (CANDIS (o)) overvåkes. I tvilstilfeller må innstillingen avbrytes ved å trykke påo-tasten (30). Ettersom truckens kjøreegenskaper endres, må det utføres en prøvekjøring i et spesielt frigitt arbeidsområde etter hver endring av parameterne. Inntasting av masterkoden: Trykk på o-tasten Tast inn masterkoden Visningsinstrument (CANDIS) Driftstimer vises LED (25) o-tast grønn blinker LED (27) Tast 1 LED (28) Tast 2 LED (29) Tast 3 av av av Kodelås-parameter Innstillingsprosedyre for trucker uten visningsinstrument (CANDIS (o)): Tast inn det tresifrede parameternummeret, bekreft med Set-tasten (26). Tast inn ny innstillingsverdi i henhold til parameterlisten, og bekreft med Set-tasten (26). Hvis man taster inn en verdi som ikke er tillatt, blinker LED-indikatoren (27) på o- tasten (30) rødt. Etter at parameternummeret er tastet inn på nytt kan innstillingsverdien tastes inn eller endres. Gjenta prosedyren for å endre ytterligere parametere. Trykk på o-tasten (30) for å avslutte N E 19

45 Innstillingsprosedyre for trucker med og uten visningsinstrument (CANDIS (o)): Tast inn det tresifrede parameternummeret, bekreft med Set-tasten (26). I visningsinstrumentet (CANDIS (o)) vises driftstimene fortsatt. Skjer det endringer i displayet, må innstillingsprosedyren avbrytes med o-tasten (30) og deretter startes på nytt. Tast inn ny innstillingsverdi i henhold til parameterlisten, og bekreft med Set-tasten (26). Hvis man taster inn en verdi som ikke er tillatt, blinker LED-indikatoren (25) på o- tasten (30) rødt. Etter at parameternummeret er tastet inn på nytt kan innstillingsverdien tastes inn eller endres. Gjenta prosedyren for å endre ytterligere parametere. Trykk på o-tasten (30) for å avslutte. Følgende parametere kan innstilles: Kodelås-parameterliste Nr. Funksjon Område innstillingsverdi Kodelås 000 Endre masterkode Lengden (4-6 sifret) på masterkoden avgjør også lengden (4-6 sifret) på brukerkoden. Såfremt brukerkoden er programmert, kan det kun inngis en ny kode med samme lengde. Skal masterkodens lengde endres, må først alle brukerkodene være slettet eller eller Standard innstillingsverdi Kommentarer prosedyre 7295 (LED 27 blinker) Bekreft innlegging av den aktuelle koden (Set) (LED 28 blinker) Bekreft innlegging av en ny kode (Set) (LED 29 blinker) Bekreft repetisjon av den nye koden 001 Legge til brukerkode (maks. 600) eller eller (Set) 2580 (LED 28 blinker) Bekreft innlegging av en kode (Set) (LED 29 blinker) bekreft repetisjon av kodeinnleggingen (Set) 0108.N E 20

46 Nr. Funksjon Område innstillingsverdi Kodelås 002 Endre brukerkode eller eller Standard innstillingsverdi Kommentarer prosedyre (LED 27 blinker) Bekreft innlegging av den aktuelle koden (Set) (LED 28 blinker) Bekreft innlegging av en ny kode (Set) 003 Slette brukerkode eller eller (LED 29 blinker) repetisjon av kodeinnleggingen (LED 28 blinker) Bekreft innlegging av en kode (Set) (LED 29 blinker) bekreft repetisjon av kodeinnleggingen 004 Slett kodeminne (sletter alle brukerkoder) LED befinner seg i tastaturfeltene 1-3 (se avsnitt 5.2). (Set) = slett annen innlegging = ikke slett 010 Automatisk tidsutkopling = ingen utkobling 01 til 30 = utkoblingstid i minutter 31 = utkobling etter 10 sekunder 0108.N E 21

47 Innstilling av start-kjøreprogram med kodelås Nr. Funksjon Område innstillingsverdi Kodelås 024 Konfigurasjon av brukerkode Standard innstillingsverdi 1112 Kommentarer prosedyre Kjøreprogrammene er bundet til brukerkoden. For hver brukerkode kan kjøreprogrammene frigis eller sperres individuelt. Et start-kjøreprogram kan tilordnes hver brukerkode. Når en brukerkode er lagt inn, er alle kjøreprogrammer globalt frigitt, det gyldige startkjøreprogrammet er kjøreprogram 2. Konfigurasjonenav brukerkoden kan deretter forandres via programnummer SET - brukerkode - SET - konfigurasjon (4-sifret) - SET - Bekreftelse konfigurasjon (4-sifret) - SET 1. siffer: Kjøreprogram 1 frigitt (0 eller 1) 2. siffer: Kjøreprogram 2 frigitt (0 eller 1) 3. siffer: Kjøreprogram 3 frigitt (0 eller 1) 4. siffer: Start-kjøreprogram (0, 1, 2 eller 3) Feilmeldinger på tastaturet Følgende feil vises ved at LED-indikator (25) blinker rødt: Ny masterkode er allerede opptatt som brukerkode. Ny brukerkode er allerede opptatt som masterkode. Brukerkoden som skal endres finnes ikke. Du forsøker å endre brukerkoden til en brukerkode som allerede eksisterer. Brukerkoden som skal slettes finnes ikke. Kodeminnet er fullt N E 22

48 5.5 Kjøreparameter For trucker uten visningsinstrument (CANDIS (o)) er det kun produsentens kundeservice som kan innstille kjøreparameterne. I følgende eksempel beskrives parameterinnstillingen for akselerasjon i kjøreprogram 1 (parameter 101). Eksempel akselerasjon Tast inn det tresifrede parameternummeret (101), bekreft med Set-tasten (26). Visningsinstrument (CANDIS) Gjeldende innstilling vises LED (25) o-tast grønn blinker LED (27) Tast 1 LED (28) Tast 2 LED (29) Tast 3 av av av F Kontroller LCD-displayet på visningsinstrumentet (CANDIS (o)) (parameternummer og aktuell parameterverdi vises). Skjer det ingen inntasting i løpet av ca. 5 sekunder, går displayet tilbake til driftstimeanvisning. Ønsker du å få vist et annet parameternummer, må du vente til driftstimene vises. Angi eller endre parameterverdi iht. parameterliste. Visningsinstrument (CANDIS) Endret innstilling vises LED (25) o-tast grønn blinker LED (27) Tast 1 LED (28) Tast 2 LED (29) Tast 3 av av av Kontroller LCD-displayet på visningsinstrumentet (CANDIS (o)), og bekreft med Settasten (26). Visningsinstrument (CANDIS) Parameternummer Parameterinnstillingsverdi LED (25) o-tast LED (27) Tast 1 LED (28) Tast 2 LED (29) Tast 3 LED-indikatoren (27) på o-tasten (30) skifter til kontinuerlig lys for en kort stund, og begynner deretter å blinke igjen etter ca. 2 sekunder. Hvis man taster inn en verdi som ikke er tillatt, blinker LED-indikatoren (25) på o- tasten (30) rødt. Etter at parameternummeret er tastet inn på nytt kan innstillingsverdien tastes inn eller endres. Hvis du ønsker å angi flere parametere, må du gjenta prosedyren straks LEDindikatoren (25) på o-tasten (30) blinker. Trykk på o-tasten (30) for å avslutte N E 23

49 Under angivelsen av parameterne er kjørefunksjonen utkoplet. Skal innstillingsverdien kontrolleres i programmeringsmodus, skal følgende forutsetninger være oppfyllt: Etter at parameterverdiene er endret, må du velge angjeldende kjøreprogram, og bekrefte med Set-tasten (26). Trucken befinner seg i kjøremodus og kan testes. For å fortsette med innstillingen må Set-tasten (26) betjenes på nytt. Følgende parametere kan innstilles: Kjøreprogrammer Nr. Funksjon Område innstillingsverdi Kjøreprogram Akselerasjon ved gående fører 101 Akselerasjon ved kjørende fører 102 Rullebremse ved kjørende fører 103 Rullebremse ved gående fører 104 Maks. hastighet i retning drivverk med kjøreregulator 105 Hastighet ved gående fører i retning drivverk med kjøreregulator 106 Hastighet ved kjørende fører i retning drivverk med knappene i rygglenet 108 Maks. hastighet i gaffelretning med kjøreregulator 109 Hastighet ved gående fører i gaffelretning med kjøreregulator 110 Hastighet ved gående fører i gaffelretning med knappene i rygglenet Standard innstillingsverdi Kommentarer Parameterens verdi 101 >= parameter Parameterens verdi 103 >= parameter Avhengig av kjørebryter Avhengig av kjørebryter Ikke avhengig av kjørebryter (fast hastighet) Avhengig av kjørebryter Avhengig av kjørebryter Ikke avhengig av kjørebryter (fast hastighet) 0108.N E 24

50 Nr. Funksjon Område innstillingsverdi Kjøreprogram Akselerasjon ved gående fører 201 Akselerasjon ved kjørende fører 202 Rullebremse ved kjørende fører 203 Rullebremse ved gående fører 204 Maks. hastighet i retning drivverk med kjøreregulator 205 Hastighet ved gående fører i retning drivverk med kjøreregulator 206 Hastighet ved kjørende fører i retning drivverk med knappene i rygglenet 208 Maks. hastighet i gaffelretning med kjøreregulator 209 Hastighet ved gående fører i gaffelretning med kjøreregulator 210 Hastighet ved gående fører i gaffelretning med knappene i rygglenet Standard innstillingsverdi Kommentarer Parameterens verdi 201 >= parameter Parameterens verdi 203 >= parameter Avhengig av kjørebryter Avhengig av kjørebryter Ikke avhengig av kjørebryter (fast hastighet) Avhengig av kjørebryter Avhengig av kjørebryter Ikke avhengig av kjørebryter (fast hastighet) 0108.N E 25

51 Nr. Funksjon Område innstillingsverdi Kjøreprogram Akselerasjon ved gående fører 301 Akselerasjon ved kjørende fører 302 Rullebremse ved kjørende fører 303 Rullebremse ved gående fører 304 Maks. hastighet i retning drivverk med kjøreregulator 305 Hastighet ved gående fører i retning drivverk med kjøreregulator 306 Hastighet ved kjørende fører i retning drivverk med knappene i rygglenet 308 Maks. hastighet i gaffelretning med kjøreregulator 309 Hastighet ved gående fører i gaffelretning med kjøreregulator 310 Hastighet ved gående fører i gaffelretning med knappene i rygglenet Standard innstillingsverdi Kommentarer Parameterens verdi 301 >= parameter Parameterens verdi 303 >= parameter Avhengig av kjørebryter Avhengig av kjørebryter Ikke avhengig av kjørebryter (fast hastighet) Avhengig av kjørebryter Avhengig av kjørebryter Ikke avhengig av kjørebryter (fast hastighet) 0108.N E 26

52 Kjøreprogramuavhengige parametere For trucker uten visningsinstrument (CANDIS (o)) er det bare produsentens kundeservice som kan Innstille batteriparameterne. Innstillingen skjer på tilsvarende måte som for kjøreparameterne. Følgende parametere kan innstilles: Nr. Funksjon Område innstillingsverdi Batteriparameter 411 Batteritype (normal / øket / tørr) Standard innstillingsverdi Kommentarer = normal (våt) 1 = med ekstra effekt (våt) 412 Utladingsvokter 0 / = tørr (vedlikeholdsfri) I området innstillingsverdi 0 / 1 betyr: 0 = av 1 = på 6 ISM (o) Ved utrustning med ISM tilgangsmodul, se bruksanvisning ISM Tilgangsmodul N E 27

53 7 Batteriutladingsindikator Etter at kjøretøyet er blitt utkoplet ved hjelp av nøkkelbryteren eller CANCODE, vises batteriets ladetilstand. 12 Fargene på LED-indikatoren (12) representerer følgende tilstander: Farge på LED Betydning grønn Batteriet er ladet oransje Restkapasitet batteri ca. 50% grønn/oransje Når batterikapasiteten er sunket til 10%. blinkende 1Hz rød rød blinkende 1Hz rød blinkende 0,5 Hz Restkapasitet batteri underskredet Feil (tierplasser) Feil (enerplasser) Hvis et batteri er utladet til tillatt utladingstilstand, lyser den røde lysdioden og det er ikke lenger mulig å heve last. Funksjonen Heving vil først være operativ igjen når det tilkoblede batteriet er ladet opp til minst 70% av full batterikapasitet. Den viste ladetilstanden blir satt tilbake til 100% ved innstilling av batteritype. Blinker LED-indikatoren rødt og kjøretøyet ikke er driftsklart, må du kontakte kundeservice. Rød blinking er en feilkode fra kjøretøyets styringssystem. Blinksekvensen indikerer type feil N E 28

EZS 330/350 / XL. Instruksjonsbok 04.06 - 51057645 04.06

EZS 330/350 / XL. Instruksjonsbok 04.06 - 51057645 04.06 EZS 330/350 / XL 04.06 - Instruksjonsbok N 51057645 04.06 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen

Detaljer

ECE 310. Instruksjonsbok 04.04 - 50439746 10.06

ECE 310. Instruksjonsbok 04.04 - 50439746 10.06 ECE 310 04.04 - Instruksjonsbok N 50439746 10.06 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

ECE 118. Instruksjonsbok 08.06- 51076240 07.08

ECE 118. Instruksjonsbok 08.06- 51076240 07.08 ECE 118 08.06- Instruksjonsbok N 51076240 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

ERE 120. Instruksjonsbok 09.05- 50466110 04.08

ERE 120. Instruksjonsbok 09.05- 50466110 04.08 ERE 120 09.05- Instruksjonsbok N 50466110 04.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EJD 220/220 XL. Instruksjonsbok 05.05 - 50469513 07.08

EJD 220/220 XL. Instruksjonsbok 05.05 - 50469513 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Instruksjonsbok N 50469513 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Bruksanvisning 51040414 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 N N 4 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige

Detaljer

ESE 420/430. Instruksjonsbok 11.04 - 50459852 11.08

ESE 420/430. Instruksjonsbok 11.04 - 50459852 11.08 ESE 420/430 11.04 - Instruksjonsbok N 50459852 11.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

ESD 120K/120L. Bruksanvisning 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L

ESD 120K/120L. Bruksanvisning 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L ESD 120K/120L 01.05 - Bruksanvisning 50453652 12.14 N ESD 120K ESD 120L Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

ECC 20 SH. Bruksanvisning 04.02 - 50434710 10.02. Set

ECC 20 SH. Bruksanvisning 04.02 - 50434710 10.02. Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ECC 20 SH Bruksanvisning 50434710 10.02 04.02 - N Forord ORIGINLINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for

Detaljer

EJC B14 / B16. Bruksanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16

EJC B14 / B16. Bruksanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16 EJC B14 / B16 09.05 - Bruksanvisning 50470438 03.11 EJC B14 EJC B16 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

EJE C20. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 EJE C20

EJE C20. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 EJE C20 EJE C20 10.07 - Bruksanvisning 51040478 11.14 EJE C20 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EJE

Detaljer

EJC 212-220. Instruksjonsbok 12.05 - 50460019 06.06

EJC 212-220. Instruksjonsbok 12.05 - 50460019 06.06 EJC 212-220 12.05 - Instruksjonsbok N 50460019 06.06 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11 ERE K20 03.05 - Bruksanvisning N 51182015 02.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ERE K20

Detaljer

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - Bruksanvisning 51247125 04.13 N EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Detaljer

ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14

ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14 ECE 220-225 HP/LJ 01.09 - Bruksanvisning 51122088 11.14 N ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ ECE L J Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet

Detaljer

EKX 410/513/515k/515. Instruksjonsbok EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017704 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instruksjonsbok EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017704 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instruksjonsbok N 52017704 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Forord ORIGINALBRUKSANVISNINGEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

EJC 110 / 112. Bruksanvisning 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. Bruksanvisning 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - Bruksanvisning 51080478 02.11 EJC 110 EJC 112 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

ERE 225. Bruksanvisning 10.07 - 11.14

ERE 225. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 ERE 225 10.07 - Bruksanvisning N 51085023 11.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ERE 225 Videre

Detaljer

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Rampekomfort 03.10 - Instruksjonsbok 51174566 03.10 N EMC 110 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

ETV C16/C20. Instruksjonsbok 06.08 - 51069891 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Instruksjonsbok 06.08 - 51069891 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Instruksjonsbok 51069891 07.12 N ETV C16 ETV C20 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

ERE 120. Bruksanvisning 05.08 - 02.11

ERE 120. Bruksanvisning 05.08 - 02.11 ERE 120 05.08 - Bruksanvisning N 51093154 02.11 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ERE 120 Videre

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL

ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL Instruksjonsbok 12.06- N 51051914 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

EJC M10. Bruksanvisning 05.09 - 51145327 05.09

EJC M10. Bruksanvisning 05.09 - 51145327 05.09 EJC M10 05.09 - Bruksanvisning N 51145327 05.09 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EKS 308. Instruksjonsbok 03.06 - 51104735 07.08

EKS 308. Instruksjonsbok 03.06 - 51104735 07.08 EKS 308 03.06 - Instruksjonsbok N 51104735 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID Instruksjonshefte NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID FRITIDSHENGERE PROFFHENGERE BIL/MASKINHENGERE BÅTHENGERE SKAPHENGERE SPESIALHENGERE - tilhenger av norsk kvalitet INNHOLD

Detaljer

Sotpartikelfilter. Instruksjonsbok DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s

Sotpartikelfilter. Instruksjonsbok DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s Sotpartikelfilter 12.07 - Instruksjonsbok N 51102336 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning

Detaljer

ECE 220. Instruksjonsbok

ECE 220. Instruksjonsbok ECE 220 04.04- Instruksjonsbok N 50435810 03.07 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EHL 65 E 461 885_001 Bedienungsanleitung Hobel 4-6 Operating Instructions Planer 7-8 Mode d emploi Rabot 9-11 Instrucciones de servicio Cepillo 12-14 Istruzioni d uso Pialetto 15-17 Gebruiksaanwijzing

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Persienne-styretast Best.nr. : 2328.. Persienne-styretast med sensoranalyse Best.nr. : 0820.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

Invacare REM 24 SC. Kjørepult Bruksanvisning

Invacare REM 24 SC. Kjørepult Bruksanvisning Invacare REM 24 SC Kjørepult Bruksanvisning Hvordan kontakter du Invacare? Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp, ber vi deg først å ta kontakt med din Invacare -forhandler. Der finnes den nødvendige

Detaljer

HC 110. Instruksjonsbok 12.05 - 51109752 07.08

HC 110. Instruksjonsbok 12.05 - 51109752 07.08 HC 110 12.05 - Instruksjonsbok N 51109752 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4 BRUKER- VEILEDNING Hestia 915 Ver.4.4 Hestia er navnet på en Gresk gudinne som symboliserer fred og velvære. Hestia er også navnet på dette systemet som vi mener vil bringe deg fred og velvære. H-915 rev.4.4

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning FunkBus senterplate for persienne styring Art.nr...5232 F.. FunkBus senterplate for persienne styring med sensortilkopling Art.nr...5232 FS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW. Art.-nr. : FZD 1254 WW Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Bruksanvisning Styring WX-15S

Bruksanvisning Styring WX-15S Bruksanvisning Styring WX-15S Indeks 000 10987082 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD BRUKERVEILEDNING FOR MOBILT STELLEBORD Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 2 Gratulerer med valget av MONA stellebord. MONA stellebord er et praktisk og elegant mobilt stellebord for både barn og voksne. Stellebordets

Detaljer

StairTrainer BRUKERHÅNDBOK STAIRTRAINER NO VERSJON 2.0

StairTrainer BRUKERHÅNDBOK STAIRTRAINER NO VERSJON 2.0 Brukerhåndbok StairTrainer BRUKERHÅNDBOK STAIRTRAINER NO VERSJON 2.0 Liftup A/S Hagensvej 21 DK-9530 Støvring Denmark T: +45 96 86 30 20 M: service@liftup.dk www.liftup.dk Innhold 1. Forord...3 2. EF-overensstemmelseserklæring...4

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG. Art.nr. FST 1240 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Funk bussystem Funk stikkontaktadapter für dimming. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1185..

Funk bussystem Funk stikkontaktadapter für dimming. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1185.. Best.nr. : 1185.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning hvit Best.-nr. : 0317 02 farge aluminium Best.-nr. : 0317 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

BRUKSANVI SNI NG REFLEX

BRUKSANVI SNI NG REFLEX BRUKSANVI SNI NG FOR REFLEX Medema-gruppen AS Tlf. 815 32 400 INNHOLD Innledning 3 Deler 4 Opplysninger om din Reflex 4 Generell sikkerhet 5 Bremser 5 Sitte/stå 6 Sammenleggbar avtakbar fotstøtte 7 Armstøtter

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat

Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat Bruksanvisning Norsk Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat OBS! Les nøye før maskinen tas i bruk. Innhold Tekniske data Side 2 Sikkerhetsanvisninger Side 2 Vedlikehold og service.. Side

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. FA 10 EB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

EZS 350 / XL. Bruksanvisning

EZS 350 / XL. Bruksanvisning ES 350 / XL 05.07 - Bruksanvisning N 51072209 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk Tronic-dimmer. Funk Tronic-dimmer. Best.nr.

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk Tronic-dimmer. Funk Tronic-dimmer. Best.nr. Best.nr. : 1180 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

401M-OM0003-01-100 INSTRUKSJONSBOK MCT300

401M-OM0003-01-100 INSTRUKSJONSBOK MCT300 INSTRUKSJONSBOK MCT300 Fjernmanøvrering Feil bruk av denne maskinen kan føre til alvorlige personskader eller dødsfall. Fører og vedlikeholdspersonell skal lese og forstå denne instruksjonsbok før manøvrering,

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

EKX 410. Bruksanvisning 01.10 - 51166887 03.10

EKX 410. Bruksanvisning 01.10 - 51166887 03.10 EKX 410 01.10 - Bruksanvisning N 51166887 03.10 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EKX 410

Detaljer

Bruksanvisning for Wheely One 264

Bruksanvisning for Wheely One 264 Bruksanvisning for Wheely One 264 Takk for at du valgte Wheely sin elektriske selvbalanserende enhjuling. Denne manualen beskriver viktigheten av sikkerhet og bruk av produktet. Vennligst les igjennom

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 07.04 - 50430015 11.07

EKS 110. Bruksanvisning 07.04 - 50430015 11.07 EKS 110 07.04 - Bruksanvisning N 50430015 11.07 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

CLASSIC BASIC ELEGANCE

CLASSIC BASIC ELEGANCE VEILEDNING CLASSIC BASIC ELEGANCE VAN GOGH / REMBRANDT VERMEER 11P00007 BCE/v 1.5/062012 Brukerveiledningen 38 01 02 Seteheisen skal bare brukes med en(1) person sittende på setet. 03 04 Legg ned armlenene,

Detaljer

EME 114. Bruksanvisning 06.14 - 12.14 EME 114

EME 114. Bruksanvisning 06.14 - 12.14 EME 114 EME 114 06.14 - Bruksanvisning 51126166 12.14 N EME 114 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EME

Detaljer

ESE 530. Bruksanvisning 01.05- 50453544 07.08

ESE 530. Bruksanvisning 01.05- 50453544 07.08 ESE 530 01.05- Bruksanvisning N 50453544 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Miniflex / Flexmobil ABC. Bruksanvisning

Miniflex / Flexmobil ABC. Bruksanvisning Bruksanvisning Miniflex / Flexmobil ABC INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3 Kontaktinformasjon 3 Sikkerhetsforskrifter 3 Oversikt 4 Elektronikk 5 Sittehøyde 6 Sittevinkel - manuell 7 Sittevinkel - elektrisk

Detaljer

Bruksanvisning K- Control 4960, 4965, 4970. Alltid på den sikre siden.

Bruksanvisning K- Control 4960, 4965, 4970. Alltid på den sikre siden. Bruksanvisning Alltid på den sikre siden. KaVo Elektrotechnisches Werk GmbH Wangener Straße 78 D-88299 Leutkirch Tel.: 0 75 61 / 86-150 Fax: 0 75 61 / 86-265 A 1 Brukeranvisninger...2 A 1.1 Symboler...2

Detaljer

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 02.04 - Bruksanvisning 50434892 03.11 N ERC 214 ERC 216 ERC Z12 ERC 212 ERC Z14 ERC Z16 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller

Detaljer

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel.

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. Om bruksanvisningen Eierskapet til denne bruksanvisningen forbeholdes Boxer Design og Manufacturing Ltd., og eierskapet til den norske oversettelsen forbeholdes P. Meidell AS. Boxer Design og Manufacturing

Detaljer

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil Bryne Trafikk Sikkerhetskontroll av bil Sikkerhetskontroll av bil.! Gjennomgås i trinn 2.! Du vil få spørsmål fra sikkerhetskontroll av bil på førerprøven. Betjeningsorganer Beskriv og forklar bruken av

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag WX-15

Bruksanvisning Veggsag WX-15 Bruksanvisning Indeks 004 10987076 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00. Universal-seriedimmerinnsats Best.nr. : 2263 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO BA16 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 3 Transport og

Detaljer

ESD 220. Bruksanvisning 01.05- 50453662 07.08

ESD 220. Bruksanvisning 01.05- 50453662 07.08 ESD 220 01.05- Bruksanvisning N 50453662 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

FIGUR 1: UTRYGG HELNING PÅ KJØRETØYET

FIGUR 1: UTRYGG HELNING PÅ KJØRETØYET BRUKSANVISNINGER D ette kapitlet inneholder sikkerhetsregler, daglig sikkerhetskontroll, heisefunksjoner, beskrivelse av styremekanismer og indikatorer samt driftsanvisninger for rullestolheisen RICON

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER GRAM LUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER Betjeningsvejledning DK... 6 Instructions for use GB... 15 Bedienungsanweisung D... 24 Mode d'emploi F... 32 Gebruiksanwijzing NL... 41 Bruksanvisning S... 50 Bruksanvisning

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

EJC 112 RK. Bruksanvisning 07.12 - 11.14 EJC 112 RK

EJC 112 RK. Bruksanvisning 07.12 - 11.14 EJC 112 RK EJC 112 RK 07.12 - Bruksanvisning 51281860 11.14 N EJC 112 RK Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instruksjonsbok 05.07 - N 51058561 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3 Tastsensor 3 basis 1-kanal Best.nr. : 5111 00 Tastsensor 3 basis, 2-kanal (1+1) Best.nr. : 5112 00 Tastsensor 3 basis 3-kanal Best.nr. : 5113 00 Tastsensor 3 komfort 1-kanal Best.nr. : 5131 00 Tastsensor

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer