EJC 112 RK. Bruksanvisning EJC 112 RK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EJC 112 RK. Bruksanvisning 07.12 - 11.14 EJC 112 RK"

Transkript

1 EJC 112 RK Bruksanvisning N EJC 112 RK

2 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EJC 112 RK Videre data På oppdrag Dato N EU-samsvarserklæring Undertegnede bekrefter hermed at de enkelte betegnede truckene med kraftdrift overensstemmer med de europeiske retningslinjene 2006/42/EF (maskinretningslinje) og 2004/108 EEC (elektromagnetisk kompatibilitet - EMC) med endringer, samt den tilsvarende rettsforordning til implementering i nasjonal lovgivning. De undertegnede har enkeltvis myndighet til å sammenstille de tekniske underlagene. 3

3 4

4 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres på en kortfattet og oversiktlig måte. Kapitlene er ordnet etter bokstaver, og sidene er gjennomgående nummerert. I denne instruksjonsboken dokumenteres ulike truckvarianter. Ved betjening og vedlikeholdsarbeid må man forsikre seg om at man refererer til beskrivelsen som gjelder den aktuelle trucktypen. Våre maskiner utvikles stadig videre. Vis forståelse for at vi forbeholder oss retten til endringer i form, utstyr og teknikk. Ut fra innholdet i denne bruksanvisningen kan det derfor ikke stilles krav til bestemte egenskaper for maskinen. Sikkerhetsanvisninger og merking Sikkerhetsanvisninger og viktige forklaringer er merket med følgende piktogrammer: FARE! Angir en usedvanlig alvorlig faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til varige personskader, også med døden til følge. ADVARSEL! Angir en usedvanlig alvorlig faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til alvorlige varige eller dødelige varige personskader. FORSIKTIG! Angir en faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til lettere eller middels alvorlige personskader. Z LES DETTE Angir materielle skader. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til materielle skader. Angir anvisninger og forklaringer. t Angir standardutstyr o Angir ekstrautstyr Opphavsrett Opphavsretten til denne instruksjonsboken tilhører JUNGHEINRICH AG. 5

5 Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Tyskland Telefon: +49 (0) 40/

6 Innholdsfortegnelse A Forskriftsmessig bruk Generelt Korrekt bruk Tillatte bruksbetingelser Operatørens plikter Montering av påmontert utstyr eller tilleggsutstyr B Beskrivelse av trucken Anvendelse Trycktyper og nominell lasteevne Definisjon av kjøreretning Komponent- og funksjonsbeskrivelse Oversikt over komponentene Funksjonsbeskrivelse Tekniske data Effektdata Mål Vekt Dekk EN-standarder Bruksbetingelser Elektriske krav Plassering av merking og typeskilt Plassering av merking Typeskilt Truckens lasteevneskilt Vindbelastning C Transport og første gangs igangsetting Lasting med kran Transport Første igangsetting D Batteri - service, opplading, utveksling Sikkerhetsbestemmelser for bruk av syrebatterier Batterityper Åpne batteridekselet

7 4 Lad batteriet Lade batteri med stasjonært ladeapparat Lade batteri med integrert ladeapparat (o) Demontere og installere batteri Bytte batteri oppover E Betjening Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken Beskrivelse av display- og betjeningselementer Batterieutladingsvokter Batteriutladingsindikator Forberede trucken for drift Kontroller og gjøremål før daglig idriftsetting Gjøre trucken driftsklar Kontroller og gjøremål når trucken er driftsklar Parker trucken forsvarlig Arbeid med trucken Sikkerhetsregler for kjøring NØDSTOPP Tvangsbremsing Kjøring Sneglefart Styring Bremsing Løfte eller senke lastopptaksmidlet Løfting, transport og medsetting av last Hjelp ved feil Trucken kjører ikke Lasten kan ikke løftes Kan ikke aktivere rampekomfort Bevege trucken uten bruk av motoren Løsne og aktiver drivhjulsbremsen Nødsenkning lastopptaksmiddel Tilleggsutstyr Tastatur (CanCode) (o) Parameter Stille inn truckparameter med CanCode Stille inn batteriparameter med CanCode Stille inn ladekarakteristikk ladeapparat ELH 2415 / 2425 / 2435 med CanCode CanDis-visningsinstrument ISM-tilgangsmodul(o) F Vedlikehold av trucken Driftssikkerhet og miljøvern Sikkerhetsforskrifter for vedlikehold Arbeid på det elektriske anlegget Driftsmidler og gamle deler Hjul

8 2.4 Hydraulikkanlegg Løftekjeder Driftsmidler og smøreskjema Sikker håndtering av oljer og smøremidler Smøreskjema Oljer og smøremidler Beskrivelse av service- og vedlikeholdsarbeid Forbered skyvemasttrucken for serviceettersyn og vedlikehold, Sikker løfting og oppjekking av trucken Rengjøringsarbeid Demontere og montere frontdekslet Kontrollere hydraulikkoljenivået Stram hjulmutre Kontrollere de elektriske sikringene Ny igangsetting av trucken etter vedikeholds- og reparasjonsarbeider Ta trucken ut av drift Forholdsregler før driftspausen Nødvendige forholdsregler under driftspausen Idriftsetting av trucken igjen etter driftspause Sikkerhetskontroll etter en viss brukstid og etter uvanlige hendelser Sette trucken endelig ut av drift, kondemnering Måling av menneskelig vibrasjon Vedlikehold og inspeksjon Sjekkliste for vedlikehold Eier/operatør Kundetjeneste G Tillegg traksjonsbatteri Forskriftsmessig bruk Typeskilt Sikkerhetsanvisninger, varselhenvisninger og andre henvisninger Blybatterier med panserplateceller og flytende elektrolytt Beskrivelse Drift Vedlikehold av blybatterier med panserplateceller Blybatterier med lukkede panserplateceller PzV og PzV-BS Beskrivelse Drift Vedlikehold av blybatterier med lukkede panserplateceller PzV og PzV- BS Vannpåfyllingssystemet Aquamatik Oppbygging vannpåfyllingssystemet Funksjonsbeskrivelse Påfylling Vanntrykk Påfyllingstid Vannkvalitet Slangeføring batteri Driftstemperatur Rengjøringstiltak Servicemobil

9 7 Syresirkulasjon (EUW) Funksjonsbeskrivelse Rengjøring av batterier Lagre batteriet Hjelp ved feil Avhending

10 A Forskriftsmessig bruk 1 Generelt Trucken må benyttes, betjenes og vedlikeholdes i henhold til spesifikasjonene i bruksanvisningen. Annen bruk er ikke korrekt bruk, og kan føre til personskader, skader på trucken eller andre materielle skader. 2 Korrekt bruk LES DETTE Maksimal løftelast og maksimalt tillatt lastavstand er angitt på lasteevneskiltet, og må ikke overskrides. Lasten må ligge på lastopptaksmidlet eller løftes med et påmontert utstyr godkjent av produsenten. Lasten må løftes helt opp, se "Løfting, transport og medsetting av last" på side 82. Følgende gjøremål er tiltenkt og tillatt: Løfting og senking av last. Transport av senket last. Følgende gjøremål er forbudt: Kjøring med løftet last (>500 mm). Transport og løfting av personer. Skyving eller trekking av last. 11

11 3 Tillatte bruksbetingelser Bruk i industrielle og næringsmessige omgivelser. Tillatt temperaturområde 5 C til 40 C. Må bare brukes på fast og jevnt underlag med tilstrekkelig bæreevne. Tillatte flate- og punktbelastninger må ikke overskrides. Må bare brukes på kjøreveier som er frigitt av eieren/operatøren og der det er god sikt. Kjøring i stigninger opp til maksimalt 16 %. Det er forbudt å kjøre skrått i eller på tvers av stigninger. Transporter last mot stigninger. Bruk på delvis offentlig vei. ADVARSEL! Bruk under ekstreme betingelser Hvis trucken brukes under ekstreme betingelser, kan dette føre til funksjonsfeil og ulykker. For bruk under ekstreme betingelser, spesielt i omgivelser med mye støv eller omgivelser som skaper korrosjon, kreves spesielt utstyr på og spesiell tillatelse for trucken. Bruk i eksplosjonsfarlige områder er ikke tillatt. Ved uvær (storm, tordenvær) må trucken ikke brukes utendørs eller i utsatte områder. 12

12 4 Operatørens plikter I denne instruksjonsboken defineres eieren/operatøren som enhver fysisk eller juridisk person som selv bruker trucken eller som har gitt noen i oppdrag å bruke den. I spesielle tilfeller (f. eks. ved leasing, utleie) er eieren/operatøren den personen som er pålagt driftsansvaret i henhold til gjeldende kontrakt mellom eier og bruker av gaffeltrucken. Eieren/brukeren må forsikre seg om at trucken kun benyttes på korrekt måte og at enhver risiko for brukeren eller tredjepersons liv og helse unngås. Dessuten skal forskrifter for forebygging av ulykker, øvrige sikkerhetstekniske normer samt retningslinjer for drift, vedlikehold og reparasjon overholdes. Eieren/operatøren skal forsikre seg om at alle brukere har lest og forstått denne bruksanvisningen. LES DETTE Dersom veiledningene i denne bruksanvisningen ikke følges, medfører det at garantidekningen bortfaller. Tilsvarende gjelder også dersom kunden og/eller tredjeperson har utført ikke-forskriftsmessig arbeid på gjenstanden uten samtykke fra produsentens kundeserviceavdeling. 5 Montering av påmontert utstyr eller tilleggsutstyr Montering eller innbygging av tilleggsutstyr som påvirker truckens funksjoner eller som utvider disse funksjonene, er kun tillatt med produsentens skriftlige godkjennelse. Eventuelt kan tillatelse innhentes hos de lokale myndighetene. Myndighetenes godkjennelse erstatter likevel ikke godkjennelse fra produsenten. 13

13 14

14 B Beskrivelse av trucken 1 Anvendelse EJC 112 RK er en elektrisk ledehendeltruck i firehjulsutførelse med styrt drivhjul. Den er beregnet for bruk på flatt gulv for heving og transport av gods. Trucken kan løfte paller med åpen lasteflate eller rullevogner. Den nominelle lasteevnen fremgår av typeskiltet. Lasteevnen relatert til løftehøyden og avstanden til lastens tyngdepunkt fremgår av lasteevneskiltet. Med ekstra sylindere i hjularmene økes bakkeklaringen på trucken, noe som bedrer evnen til å kjøre på ujevnt underlag og kjøre over små stigninger. 15

15 1.1 Trycktyper og nominell lasteevne Den nominelle lasteevnen varierer fra modell til modell. Den nominelle lasteevnen kan avledes av typebetegnelsen. EJC Typebetegnelse 1 Byggeserie 12 Nominell lasteevne x 100 kg RK Rampekomfort Den nominelle lasteevnen motsvarer ikke generelt den tillatte lasteevnen. Den tillatte lasteevnen er angitt på lasteevneskiltet på trucken. 16

16 2 Definisjon av kjøreretning For angivelse av kjøreretninger gjelder følgende bestemmelser: Pos. Kjøreretning 1 Venstre 2 Drivverksretning 3 Lastretning 4 Høyre 17

17 3 Komponent- og funksjonsbeskrivelse 3.1 Oversikt over komponentene

18 Pos Betegnelse 5 t Mast 6 t Beskyttelsesvindu o Beskyttelsesgitter (for bruk i fryserom) 7 t Lastopptaksmiddel 8 t Kjørebryter 9 t Magebryter 10 t Knapp Sneglefart 11 t Indikator for ladetilstand o CanDis 12 t Nøkkelbryter o CanCode o ISM-tilgangsmodul 13 t NØDSTOPP-bryter 14 t Ledehendel 15 t Drivhjul 16 t Frontdeksel 17 t Støttehjul 18 o Integrert ladeapparat 19 o Nettstikker (innebygget ladeapparat) 20 t Batterideksel 21 t Hjularmsylinder for rampekomfort t = standardutstyr o = tilleggsutstyr 19

19 3.2 Funksjonsbeskrivelse Sikkerhetsanordninger En lukket, glatt truckprofil med avrundede kanter muliggjør en sikker håndtering av trucken. Hjulene er omgitt av en stabil støtfanger. Den lange ledehendelen sørger for størst mulig sikkerhetsavstand til trucken. Når man slipper, eller i faresituasjoner, trykker en gassfjær ledehendelen oppover og dermed i bremsestilling. Magebryteren i ledehendelhodet reagerer på kroppskontakt, kjøreretningen endres, slik at trucken kjører vekk fra operatøren. Med NØDSTOPP-bryteren blir alle elektriske funksjoner satt ut av drift i faresituasjoner. Beskyttelsesvinduet eller beskyttelsesgitteret (o) beskytter brukeren mot bevegelige deler på masten og mot last som sklir. Nødstopp-sikkerhetskonsept Nødstopp styres fra kjørecontrolleren. Hver gang trucken slås på, gjennomfører systemet en selvdiagnose. Servocontrolleren sender et systemstatus-signal som overvåkes av kjørecontrolleren. Dersom signalet uteblir eller dersom en feil registreres, utløses automatisk en nedbremsing av trucken til stillstand. Kontrollindikatorene i visningsinstrumentet CanDis (o) indikerer nødstoppen. Hydraulisk anlegg Funksjonene Løfting og Senking skjer ved å betjene knappene Løfting og Senking. Når man trykker på knappen Løfte, starter pumpeaggregatet og transporterer hydraulikkolje fra oljetanken til løftesylinderen. For dobbeltmast (ZZ-mast) (o) oppstår lastopptaksmidlets første løft (friløft) uten at totalhøyden endres grunnet den korte, midtplasserte friløftsylinderen. 20

20 Drivaggregat En faststående trefasemotor driver drivhjulet via et tannhjulsgir. Den elektroniske kjørecontrolleren sørger for trinnløs turtallsendring i kjøremotoren, slik at man får en jevn, rykkfri start, hurtig akselerasjon og elektronisk regulert nedbremsing med energigjenvinning. Avhengig av last og omgivelser kan man velge mellom 3 kjøreprogrammer: Fra høyytelse til energibesparende. Ledehendel Styring finner sted via en ergonomisk ledehendel. Alle kjøre- og løftefunksjoner kan betjenes fintfølende uten å flytte hånden. Ledehendelen har en hjulvinkel på 180. Elektrisk anlegg Trucken har en elektronisk kjørecontroller. Det elektriske anlegget i trucken har en driftsspenning på 24 Volt. Betjenings- og anvisningselementer Ergonomiske betjeningselementer muliggjør behagelig betjening for en fintfølende regulering av kjøre- og hydraulikkbevegelsene. Den aktuelle batteriladekapasiteten vises via batteriutladingsanviseren. Visningsinstrumentet CanDis (o) viser føreren viktig informasjon som kjøreprogrammer, driftstimer, batterikapasitet og hendelsesmeldinger. Mast De høytmonterte stålprofilene er smale, noe som gir god sikt til lastopptaksmidlet. Både mastskinnene og lastopptaksmidlet løper på smørefrie og dermed vedlikeholdsfrie skråstilte rullelagre Driftstimeteller Z Gjør trucken klar til bruk, se "Gjøre trucken driftsklar" på side 65 eller se "Tastatur (CanCode) (o)" på side 92. Driftstimer tellers når trucken er klar til bruk og ett av følgende betjeningselementer aktiveres: Ledehendel i kjøreområde "F", se "Kjøring" på side 74. Knapp "Langsom kjøring", se side 76. Knapp "Løfte", se side 80. Knapp "Senke", se side

21 4 Tekniske data Z Angivelse av tekniske data overholder den tyske forskriften "Typeark for trucker". Med forbehold om tekniske endringer og komplettering. 4.1 Effektdata Betegnelse 1 EC 112 RK Q Nominell lasteevne 1200 kg c Lastens tyngdepunktavstand 600 mm Kjørehastighet med / uten last 6,0 / 6,0 km/t Løftehastighet med/uten last (ZT-HG) 0,12 / 0,22 m/s Senkehastighet med/uten last (ZT-HG) 0,33 / 0,33 m/s Maks. klatreevne med/uten last 8 / 16 % Drivmotor, effekt S2 60 min. 1,0 kw Løftemotor, effekt S3 % 2,0 / 12% kw Energiforbruk iht. den tyske retningslinjen "Typeark for trucker" 0,93 kwt/t 1. Verdier for standardmast 290 ZT med batteri 22

22 4.2 Mål 23

23 Betegnelse EC 112 RK h1 Totalhøyde + h 1950 mm h2 Friløft 100 mm h3 Løft 2900 mm h4 Masthøyde mast kjørt opp 3375 mm h13 Lastopptaksmiddel senket 90 mm h14 Høyde ledehendel i kjørestilling 850 / 1305 mm x Lastavstand 683 mm y Hjulavstand 1186 mm l1 Trucklengde 1822 mm l2 Lengde framvogn 672 mm b1 Truckbredde 800 mm b5 Utvendig avstand lastopptaksmiddel 570 mm b10 Sporvidde, drivverksretning 507 mm b11 Sporvidde, lastretning 400 mm m2 Bakkeklaring 30 mm s/e/l Mål lastopptaksmiddel 56/185/1150 mm Ast Arbeidsgangbredde 2) 1000 x 1200 tverretning 2285 (2071) 3) mm Ast Arbeidsgangbredde 2) 800 x 1200 lengderetning 2259 (2121) 3) mm Wa Snuradius 1409 mm 2) den tyske retningslinjen "Typeark for trucker" 3) I parentes: Lastbevegelse framover / på bakken 24

24 25

25 4.3 Vekt EC 112 RK Egenvekt inkludert batteri 1) 830 kg Aksellast med last drivaksel/lastaksel inkl. batteri 1) 650 / 1380 kg Aksellast uten last drivaksel/lastaksel inkl. batteri 1) 580 / 250 kg Batterivekt 185 kg 1) Verdier for standardmast 290 ZT med batteri 4.4 Dekk EC 112 RK Hjulstørrelse drivaksel 230 x 70 mm Hjulstørrelse lastaksel (enkel) Ø 85 x 85 mm Støttehjul Ø 140 x 54 mm Hjul, antall drivverksretning (x = drivhjul) 1 x + 1 Hjul, antall lastretning 2 26

26 4.5 EN-standarder Z Z Kontinuerlig lydtrykknivå EJC 112 RK: 62 db(a) iht. EN i overensstemmelse med ISO Det kontinuerlige lydtrykknivået er en middelverdi i overensstemmelse med de anførte standardene og avspeiler lydtrykknivået under kjøring, ved løfting og under tomgang. Lydtrykknivået måles ved førerens ører. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Produsenten bekrefter med dette at grenseverdiene for elektromagnetisk utstråling og strålingsstyrke samt kontrollen av utladingen av statisk elektrisitet i henhold til EN med inkorporerte normative henvisninger, er overholdt. Modifikasjon av elektriske eller elektroniske komponenter med tilhørende anordninger er kun tillatt etter skriftlig godkjennelse av produsenten. ADVARSEL! Forstyrrelse av medisinsk utstyr på grunn av ikke-ioniserende stråling Elektrisk utstyr på trucken som avgir ikke-ionisk stråling (f.eks. trådløs dataoverføring) kan forstyrre og føre til feilfunksjon på medisinsk utstyr (pacemakere, høreapparater etc.) hos brukeren. Det må avaklares med en lege eller med produsenten av det medisinske utstyret hvorvidt det kan brukes i nærheten av trucken. 4.6 Bruksbetingelser Z Omgivelsestemperatur ved drift 5 C opp til 40 C Ved gjentagende bruk ved ekstreme skiftninger i temperatur eller luftfuktighet, er det nødvendig med spesielt utstyr og spesiell tillatelse. 4.7 Elektriske krav Produsenten bekrefet overholdelse av kravene for konstruksjon og produksjon av det elektriske utstyret med tiltenkt bruk av trucken iht. EN 1175 "Sikkerhet for gaffeltrucker - elektriske krav". 27

27 5 Plassering av merking og typeskilt Z Varsel- og anvisningsskilt som lasteevneskilt, festepunkter og typeskilt skal alltid være leselige, og må derfor skiftes ut etter behov. 5.1 Plassering av merking Pos Betegnelse 22 Festepunkter for lossing med kran 23 Forbudsskilt "Ikke gå under lastopptaksmidlet" 24 Forbudsskilt "Ikke før noen kroppsdeler gjennom masten" 25 Truckens lasteevneskilt 26 Serienummer 27 Typeskilt, truck 28 Forbudsskilt "Forbudt med passasjer" 29 Kontrolloblat 30 Truckens betegnelse 28

28 5.2 Typeskilt Z Illustrasjonen viser standard utførelse i EU-landene. I andre land kan utførelsen av typeskiltet være annerledes Z Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 31 Type 37 Byggår 32 Serienummer 38 Avstand til lastens tyngdepunkt i mm 33 Nominell lasteevne i kg 39 Motoreffekt 34 Batterispenning i V 40 Batteriets vekt min./maks. i kg 35 Egenvekt uten batteri i kg 41 Produsent 36 Opsjon 42 Produsentens logo Vennligst oppgi serienummeret (32) ved spørsmål om trucken eller ved bestilling av reservedeler. 29

29 5.3 Truckens lasteevneskilt 25 -Nr. Serien-Nr. H1 H mm Q1 C1 Q kg C mm Lasteevneskiltet (25) angir truckens maksimale lasteevne Q (i kg) ved et bestemt tyngdepunkt C (i mm) og truckens respektive løftehøyde H (i mm) ved vannrett lastopptaksmiddel. Eksempel på hvordan maksimal lasteevne fastsettes: Ved et lasttyngdepunkt C1 og en løftehøyde H1 er maksimal lasteevne Q1. Pilmarkeringene på yttermasten (43) og innermasten (44) viser føreren når grenseverdiene for de foreskrevne løftehøydene er nådd iht. lasteevneskiltet

30 5.4 Vindbelastning Ved løfting, senking og transport av last med store flater kan vindbelastninger påvirke truckens tippsikkerhet Dersom lett last blir utsatt for vindbelastning, må lasten sikres spesielt godt. Dermed forhindres at lasten sklir eller faller av. I begge tilfeller må driften innstilles. 31

31 32

32 C Transport og første gangs igangsetting 1 Lasting med kran ADVARSEL! Fare pga. ikke opplært personell under lossing med kran Feil lossing med kran utført av personell uten opplæring kan føre til at trucken faller ned. Derfor foreligger det fare for personskader for personellet og fare for materielle skader på trucken. Lossingen må derfor utføres av fagpersonell med relevant opplæring. Fagpersonellet må ha opplæring i lastsikring på kjøretøy tillatt for kjøring på offentlig vei og i håndtering av lastsikringshjelpemidler. Korrekt dimensjonering og utføring av sikkerhetstiltak i forbindelse med lossing må fastsettes individuelt for hvert enkelt oppdrag. ADVARSEL! Ufagmessig lossing med kran kan føre til ulykker Bruk eller ufagmessig bruk av uegnet løfteutstyr kan føre til at trucken faller ned under lossingen. Trucken og masten må ikke støtes ved løfting eller komme i ukontrollerte bevegelser. Hold om nødvendig trucken og masten ved hjelp av føringstau. Bare personer som er opplært i bruk av feste- og løfteutstyr skal ha lov til å laste trucken og masten. Bruk personlig verneutstyr (f. eks. vernesko, vernehjelm, varselvest, vernehansker osv.) ved lossing med kran. Ikke gå under hengende last. Ikke gå inn i fareområdet, og ikke opphold deg i fareområdet. Bruk kun løfteutstyr som har tilstrekkelig lasteevne (for truckens vektspesifikasjoner, se typeskiltet). Kranredskapet skal bare festes i de foreskrevne løftepunktene, og sikres mot forskyvning. Løftestropper skal bare brukes i foreskrevet belastningsretning. Festeanordningene for kranutstyret må være plassert på en slik måte at de ikke kommer i berøring med noen komponenter når trucken løftes. 33

33 Laste trucken med kran 22 Forutsetninger Parker trucken forsvarlig, se "Parker trucken forsvarlig" på side 67. Nødvendig verktøy og materialer Løfteutstyr Kranredskap Fremgangsmåte Fest kranredskapen i løftepunktene (22). Trucken kan nå lastes opp med kran. 34

34 2 Transport ADVARSEL! Ukontrollerte bevegelser under transporten Ufagmessig sikring av trucken og masten under transport kan føre til alvorlige ulykker. Lossingen må derfor kun utføres av fagpersonell med relevant opplæring. Fagpersonellet må ha opplæring i lastsikring på kjøretøy tillatt for kjøring på offentlig vei og i håndtering av lastsikringshjelpemidler. Korrekt dimensjonering og utføring av sikkerhetstiltak i forbindelse med lossing må fastsettes individuelt for hvert enkelt oppdrag. Ved transport på lastebil eller tilhenger må trucken surres fast på forskriftsmessig måte. Lastebilen eller tilhengeren skal være utstyrt med forankringsringer. Sikre trucken mot utilsiktede bevegelser med kiler. Bruk bare lasteremmer med tilstrekkelig nominell styrke. Bruk sklisikre materialer for å sikre lasten (paller, kiler,...), f. eks. en antiglimatte. 35

35 45 45 Sikre trucken for transport Forutsetninger Loss trucken. Trucken er trygt parkert, se "Parker trucken forsvarlig" på side 67. Nødvendig verktøy og materialer Stropper Fremgangsmåte Bruk stropper (45) på trucken og på transportkjøretøyet og stram tilstrekkelig. Trucken kan nå transporteres. 36

36 3 Første igangsetting ADVARSEL! Fare på grunn av bruk av uegnede energikilder Likerettet vekselstrøm skader byggegruppene (controllere, sensorer, motorer osv.) på det elektroniske anlegget. Uegnede kabelforbindelser (for lange, for lite ledningstverrsnitt) til batteriet (slepekabel) kan bli overopphetet og dermed sette trucken og batteriet i brann. Trucken må kun kjøres med batteristrøm. Kabelforbindelser til batteriet (slepekabel) må ikke være lenger enn 6 m og ha minimum ledningstverrsnitt på 50 mm². Fremgangsmåte Kontroller at utrustningen er komplett. Monter eventuelt batteriet, se "Demontere og installere batteri" på side 51. Lad batteriet, se "Lad batteriet" på side 43. Trucken kan nå tas i bruk, se "Forberede trucken for drift" på side 64. LES DETTE Løfting av last er forbudt når trucken drives av et eksternt batteri via en slepekabel. LES DETTE Truck med kjøleromsutrustning Trucker som er er ment for bruk i kjølerom, utstyres med hydraulikkolje egnet for kjølerom og et beskyttelsesgitter i stedet for et beskyttelsesvindu på masten. Hvis man bruker en truck med olje for kjølerom utenfor kjølerom, kan det opptre økte senkehastigheter. Utflating av hjulene Når trucken står parkert over lengre tid, kan det hende at hjulenes slitebane trykkes flate. Utflatingene påvirker ikke truckens sikkerhet eller stabilitet. Når trucken har kjørt en viss strekning, forsvinner utflatingene. 37

37 38

38 D Batteri - service, opplading, utveksling 1 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av syrebatterier Servicepersonell Opplading, vedlikehold og utskifting av batterier må kun utføres av personell med adekvat utdannelse. Når slikt arbeid utføres skal anvisningene i denne instruksjonsboken samt instruksene fra produsentene av batteriet og batteriladestasjonen følges. Brannforebyggende forholdsregler Ved håndtering av batterier er røyking og all bruk av åpen ild forbudt. Det må ikke befinne seg brennbare materialer eller installasjoner som kan generere gnister innenfor en radius på minst 2 m rundt en parkert truck som står til lading. Rommet må være godt ventilert. Brannslukningsutstyr må være tilgjengelig. FORSIKTIG! Fare for etseskader pga. bruk av uegnet brannslukningsutstyr Ved brann kan det oppstå en reaksjon med batterisyren hvis ilden slukkes med vann. Dette kan føre til etseskader pga. syren. Bruk et pulverbrannslukkingsapparat. Brennende batterier må aldri slukkes med vann. Vedlikehold av batteriet Batteriets cellelokk må holdes tørre og rene. Klemmer og kabelsko skal være rene, innsatt med litt polfett og skrudd godt til. FORSIKTIG! Brannfare pga. kortslutning Skadde kabler kan forårsake kortslutning og dermed sette trucken og batteriene i brann. Før du lukker batteridekselet skal du forsikre deg om at batterikablene ikke kan komme til skade. Avfallshåndtering av batteriet Avfallsbehandling av batterier reguleres gjennom lovverket og må utføres i henhold til de nasjonale miljøvernsbestemmelsene og forurensningsloven. Det er ubetinget viktig at produsentens instrukser for avfallshåndtering følges. 39

39 ADVARSEL! Omgang med batterier medfører fare for uhell og skader. Batteriene inneholder giftig og sterkt etsende syre. All kontakt med batterisyren må unngås. Gammel batterisyre skal avfallsbehandles på forskriftsmessig måte. Ved arbeid på batterier er det helt nødvendig å bruke verneklær og øyebeskyttelse. Batterisyre må ikke komme i kontakt med huden, klærne eler øynene, skyll eventuelt ut batterisyren med rikelig rent vann. Oppsøk lege umiddelbart ved personskader (f.eks. hud- eller øyekontakt med batterisyre). Sølt batterisyre må umiddelbart nøytraliseres med rikelig med vann. Det er kun tillatt å anvende batterier med lukket batterikasse. Vær oppmerksom på de lovmessige forskriftene. ADVARSEL! Fare på grunn av bruk uegnede batterier som Jungheinrich ikke har godkjent for trucken Batteriets konstruksjon, vekt og mål har betydelig innvirkning på truckens driftssikkerhet, særlig stabilitet og lasteevne. Bruk av uegnede batterier som ikke Jungheinrich ikke har godkjent for trucken, kan ved energigjenvinningen føre til redusert bremseevne og i tillegg til betydelige skader på den elektriske styringen. Bruk av batterier som Jungheinrich ikke har godkjent for denne trucken, kan derfor føre til betydelige farer for menneskers helse og sikkerhet! Bare batterier som Jungheinrich har godkjent for trucken skal brukes. Bytte av batteri er bare tillatt med godkjennelse fra Jungheinrich. Ved utskifting eller installasjon av batteriet må man forsikre seg om at det er forskriftsmessig festet i truckens batterirom. Bruk av batterier som ikke er godkjent av produsenten er strengt forbudt. Før det utføres noe arbeid på batteriene må trucken være forsvarlig parkert (se "Parker trucken forsvarlig" på side 67). 40

40 2 Batterityper Trucken kan være utstyrt med ulike batterityper avhengig av bruken. Følgende tabell viser hvilke kombinasjoner som er standard med angivelse av batterikapasiteten: Z Batteritype Kapasitet (Ah) Vekt (kg) Mål (mm) 24V-batteri 2 PzB X145X560 24V-batteri 2 PzB X146X590 24V-batteri 2 PzV 142 Exide X146X590 24V-batteri 2 PzB X146X682 24V-batteri 2 PzV 170 Exide X146X682 24V-batteri 2 PzV 134 HAWK X146X590 24V-batteri 2 PzV 162 HAWK X145X682 Batteriets vekt fremgår av batteriets typeskilt. Batterier med uisolerte poler må tildekkes med en sklisikker og isolerende matte. 41

41 3 Åpne batteridekselet ADVARSEL! En usikret truck medfører fare for uhell Det er farlig, og prinsipielt ikke tillatt, å parkere trucken i skråninger eller med løftet lastopptaksmiddel. Kjør trucken inn på jevnt underlag. I særlige tilfeller må trucken sikres med f. eks. kiler. Senk lastopptaksmidlet helt ned. Velg parkeringsplass slik at ingen personer skader seg på det senkede lastopptaksmidlet. Hvis bremsen ikke fungerer, må trucken sikres ved å legge stoppklosser under hjulene slik at den ikke kan bevege seg. FORSIKTIG! Klemfare hvis batteridekslet vipper ned Hvis batteridekslet ikke vippes helt opp, kan det plutselig falle ned og forårsake klemskader. Batteridekslet er først korrekt vippet opp når det er åpnet mer enn 90. Dermed holdes det av tyngden. Åpne batteridekslet til anslag. Forutsetninger Parker kjøretøyet i vannrett posisjon. Parker trucken forsvarlig, se "Parker trucken forsvarlig" på side Fremgangsmåte Åpne batteridekselet (20). Fjern eventuell isoleringsmatte fra batteriet. Batteriet er tilgjengelig. 42

42 4 Lad batteriet ADVARSEL! Eksplosjonsfare på grunn av gassene som oppstår under lading. Ved lading avgir batteriet en blanding av oksygen og hydrogen (knallgass). Gassutviklingen er en kjemisk prosess. Denne gassblandingen er høyeksplosiv og må ikke antennes. Det er bare tillatt å tilkoble og frakoble ladekabelen fra batteristasjonen med batteripluggen når både ladestasjonen og trucken er slått av. Ladeapparatet må være tilpasset batteriet når det gjelder spenning og ladekapasitet. Før batteriet lades skal samtlige kabel- og pluggforbindelser kontrolleres for synlige skader. Rommet er trucken lades skal luftes tilstrekkelig. Batteridekselet må være åpnet og battericellenes overflate må ligge fritt under ladeprosessen for å sørge for tilstrekkelig ventilasjon. Ved håndtering av batterier er røyking og all bruk av åpen ild forbudt. Det må ikke befinne seg brennbare materialer eller installasjoner som kan generere gnister innenfor en radius på minst 2 m rundt en parkert truck som står til lading. Brannslukkere må stå klare. Ikke legg metallgjenstander på batteriet. Det er strengt nødvendig å følge sikkerhetsbestemmelsene som er gitt av produsentene av batteriet og batteriladestasjonen. 43

43 4.1 Lade batteri med stasjonært ladeapparat Lade batteriet Forutsetninger Åpne batteridekselet, se "Åpne batteridekselet" på side 42. Fremgangsmåte Trekk batteristikker (46) ut fra stikkeren på trucken. Koble batteristikkeren (46) til ladekabelen (47) på det stasjonære ladeapparatet. Start ladeprosessen i henhold til bruksanvisningen for ladeapparatet. Batteriet blir ladet. Avslutt batteriladingen, gjør trucken driftsklar igjen LES DETTE Dersom ladingen er blitt avbrutt, er ikke batteriets fulle kapasitet tilgjengelig. Forutsetninger Batteriet er fulladet. Fremgangsmåte Avslutt ladeprosessen i henhold til bruksanvisningen for ladeapparatet. Koble batteristikkeren (46) fra ladekabelen (47) på det stasjonære ladeapparatet. Koble batteristikkeren (46) til trucken. Trucken er driftsklar igjen. 44

44 4.2 Lade batteri med integrert ladeapparat (o) FARE! Elektrisk støt og brannfare En skadet og uegnet kabel kan føre til strømstøt, og til brann på grunn av overoppheting. Bruk bare nettkabel med en maksimal kabellengde på 30 m. De regionale betingelsene skal følges. Rull kabelspole helt ut ved bruk. Bruk bare originale nettkabler fra produsenten. Isolasjonsklasser og bestandighet overfor syrer og løsemidler må motsvare produsentens strømkabel. Ladestikkeren må være tørr og ren når den brukes. LES DETTE Materielle skader på grunn av feilaktig bruk av de integrerte ladeapparatet Det integrerte ladeapparatet består av batterilader og battericontroller, og må ikke åpnes. Ved feil skal produsentens serviceavdeling informeres. Ladeapparatet må bare brukes på batterier som er levert av Jungheinrich eller på andre batterier som er tillatt for trucken etter at produsenttjenesten har tilpasset dem. Det er ikke tillatt å bytte batteri med andre trucker. Batteriet må ikke kobles til to ladeapparater samtidig. 45

45 Stille inn ladekarakteristikken Ladekarakteristikken (ELH 2415 / 2425 / 2435) stilles inn via parameter 1388 i truckprogramvaren, se "Stille inn ladekarakteristikk ladeapparat ELH 2415 / 2425 / 2435 med CanCode" på side 117. For å stille inn ladekarakteristikken er det påkrevet med tilleggsutstyret CanCode og CanDis. Alternativt kan denne innstillingen kun foretas av produsentens kundetjeneste. Tilordning ladekarakteristikk / ladekurve (ELH / / 2435) Ladekarakteristikk 1 1. Ladekurvene 3-6 støttes ikke av ELH Ladekurvene 5 og 6 støttes ikke av ELH Valgte ladekurver Våtbatteri: PzS med Ah Våtbatteri: PzM med Ah Våtbatteri: PzS med pulskarakteristikk Ah 2 Våtbatteri: PzM med pulskarakteristikk Ah 3 Vedlikeholdsfrie: PzV med Ah 4 Vedlikeholdsfrie: PzV med Ah 5 Vedlikeholdsfrie: PzV med Ah 6 Vedlikeholdsfrie: PzV Ah 46

46 LES DETTE Ugyldige innstillinger av parameter 1388 sperrer ladeapparatet, hhv. batteriet blir ikke ladet opp. På PzS Ah våtbatterier kan både karakteristikk 1 og 2 brukes. Hvis det er stilt inn en karakteristikk på ELH 2415 / 2425, som ikke støttes av ladeapparatet, lyser ladeindikatoren kontinuerlig rødt. Alle andre karakteristikker ( 8) sperrer ladeapparatet, hhv. batteriet blir ikke ladet opp. LES DETTE Ladekarakteristikken er innstilt iht. batteriet som inngår i kundeleveransen ved levering. Ved skifting av batteritype må batterikarakteristikken tilpasses den nye batteritypen. Hvis ikke kan det oppstå skader på batteriet eller på ladeapparatet. 47

47 Starte ladeprosessen med integrert ladeapparat Nettilkobling ELH Nettspenning: 230 V / 115 V (+15/-10%) Nettfrekvens: 50 Hz / 60 Hz Ladeapparatets nettkabel og nettstikker (19) er integrert i frontdekselet eller i batterirommet. Lade batteriet Forutsetninger Parker trucken forsvarlig, se "Parker trucken forsvarlig" på side 67. Åpne batteridekselet, se "Åpne batteridekselet" på side 42. Riktig ladeprogram stilt inn på ladeapparatet Fremgangsmåte Fjern eventuelt isoleringsmatten fra batteriet. Batteristikkeren må være satt inn. Stikk nettstikkeren (19) inn i en nettstikkontakt. Trekk NØDSTOPP-bryteren oppover. Den blinkende LED-indikatoren angir ladetilstanden eller en driftsforstyrrelse (for blinkkoder se tabell "LED-indikator"). Batteriet blir ladet. Z Dersom nettstikkeren er tilkoplet (19) nettstrøm, er alle truckens elektriske funksjoner avbrutt (elektrisk kjøresperre). Drift av trucken er ikke mulig. 48

48 Avslutt batteriladingen, gjør trucken driftsklar igjen LES DETTE Dersom ladingen ble avbrutt, er ikke batteriets fulle kapasitet tilgjengelig. Forutsetninger Batteriladingen er helt avsluttet. Fremgangsmåte Trekk nettstikkeren ut av nettstikkontakten og oppbevar den med kabelen i oppbevaringsrommet. Legg en eventuell tilgjengelig isoleringsmatte på batteriet igjen. Lukk batteridekselet sikkert. Trucken er driftsklar igjen. Z FORSIKTIG! Fare pga. skadet nettkabel Pass på at nettkabelen ikke kommer i klem når man lukker batteridekselet. Ladetider Lengden på ladingen avhenger av batteriets kapasitet. Etter et strømbrudd settes ladingen automatisk i gang igjen. Ladingen kan avbrytes ved å trekke ut strømstøpselet, og settes i gang igjen som delvis lading. 49

49 LED-indikator (49) Grønn LED (ladetilstand) lyser Lading avsluttet; batteriet er fulladet. (Ladepause, vedlikeholdslading eller utjevningslading). blinker langsomt Ladeprosess. blinker raskt Visning ved begynnelsen av en lading eller etter innstilling av en ny karakteristikk. Antall blinkimpulser motsvarer den innstilte karakteristikken. 49 Rød LED (feil) lyser Vedlikeholdslading Vedlikeholdsladingen begynner automatisk etter avsluttet lading. Delvise ladinger Overtemperatur. Ladingen er avbrutt. blinker langsomt Sikkerhetsladetiden er overskredet. Ladingen er avbrutt. Nettstrømmen må koples fra innen ladingen starter. blinker raskt Karakteristikkinnstillingen er ikke gyldig. Ladeapparatet er konstruert slik at det tilpasser seg automatisk ved tilleggslading av delvis ladete batterier. På denne måten holdes slitasjen på batteriet på et minimalt nivå. 50

50 5 Demontere og installere batteri ADVARSEL! Fare for uykker ved demontering og montering av batteriet Ved demontering og montering av batteriet kan klemming og etsing fra batterisyren forekomme på grunn av batteriets vekt. Se avsnittet "Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syrebatterier" i denne kapittelet. Bruk vernesko ved demontering og montering av batteri. Bruk bare batterier med isolerte celler og isolerte poler. Parker trucken vannrett for å hindre at batteriet sklir ut. Bytte av batterier skal bare utføres med løfteredskap med tilstrekkelig løfteevne. Bruk bare tillatte batteribytte-innretninger (batterivekselstativ, batterivekselstasjon, osv.). Sørg for at batteriet sitter fast i truckens batterirom. 51

51 5.1 Bytte batteri oppover Z Z Avmontere batteriet Forutsetninger Parker trucken forsvarlig, se "Parker trucken forsvarlig" på side 67. Åpne batteridekselet, se "Åpne batteridekselet" på side 42. Nødvendig verktøy og materialer Kranredskap Fremgangsmåte Trekk batteristikkeren ut fra stikkeren på trucken. Legg batterikabelen på batterikassen slik at den ikke ødelegges når batteriet trekkes ut. Fest kranredskap til øynene (50). Løftekrokene anbringes slik at de ikke under noen omstendighet kan komme i berøring med battericellene. Trekkraften fra kranredskapet må være loddrett, slik at batterikassen ikke trykkes sammen. Løft batteriet langsomt opp fra batterikassen med kranredskap. Batteriet er montert ut

52 Z Z Montering av batteri Forutsetninger Parker trucken forsvarlig, se "Parker trucken forsvarlig" på side 67. Fremgangsmåte Installasjonen skjer i motsatt rekkefølge. Påse at monteringsposisjonen er korrekt og at tilkoplingen av batteriet utføres korrekt. Legg batterikabelen på batterikassen slik at den ikke ødelegges når batteriet settes inn. Koble batteristikkeren til stikkeren på trucken. FORSIKTIG! Klemfare Klemfare når batteridekselet lukkes. Ikke grip mellom batteridekslet og rammen, ta tak i batteridekslet kun i de tiltenkte håndtaksutsparingene. Lukk batteridekselet forsiktig og langsomt. Lukk batteridekslet. Batteriet er montert inn. Z Når installasjonen er fullført skal samtlige kabel- og stikkforbindelser kontrolleres med tanke på synlige skader. 53

53 54

54 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken Førertillatelse Trucken må bare brukes av egnede personer som har fått relevant opplæring, som har vist sine ferdigheter i å kjøre og håndtere last overfor eieren/operatøren eller den han har delegert oppgaven til, og som uttrykkelig har fått i oppgave å kjøre trucken. Evt. må nasjonale forskrifter følges. Brukerens rettigheter, plikter og forholdsregler Føreren må være opplyst om sine rettigheter og plikter, opplært i betjening av trucken og fortrolig med innholdet i denne bruksanvisningen. Når en trucken brukes med gående fører, må føreren bruke vernesko. Trucken må ikke brukes av uvedkommende Føreren er ansvarlig for trucken i brukstiden. Føreren plikter å forby uvedkommende å kjøre eller å betjene trucken. Ingen personer skal tas med eller løftes. Skader og mangler Skader og øvrige mangler på trucken eller det påmonterte utstyret skal straks meldes til overordnet. Usikre trucker (f. eks. med slitte hjul eller defekte bremser) må ikke brukes før de er satt i forskriftsmessig stand. 55

55 Fareområde ADVARSEL! Fare for uhell / skader i truckens fareområde Fareområdet er det området der personer settes i fare på grunn av truckens kjøreeller løftebevegelser, lastopptaksmidlet eller lasten. Dette området omfatter også områder som kan treffes av last eller arbeidsutstyr som faller ned. Uvedkommede må vises bort fra fareområdet. Gi varselstegn i god tid ved fare for personer. Dersom uvedkommende ikke forlater fareområdet til tross for at de blir bortvist, må trucken stanses umiddelbart. Reparasjoner Uten tillatelse og uten spesiell opplæring må ikke føreren utføre noen form for reparasjoner eller forandringer på trucken. Føreren må ikke deaktivere eller justeres sikkerhetsinnretninger eller brytere. Sikkerhetsinnretninger, varselskilt og varselhenvisinger Sikkerhetsinnretningene, varselskiltene (se "Plassering av merking og typeskilt" på side 28) og varselhenvisningene som er beskrevet i denne bruksanvisningen skal følges. 56

56 2 Beskrivelse av display- og betjeningselementer

57 Pos Betjenings-/ Funksjon anvisningselement 8 Kjørebryter t Kjøreretning og hastighet 9 Magebryter t Sikkerhetsfunksjon Ved betjening kjører trucken i retning lastopptaksmidlet i ca. 3 sek. Deretter aktiveres parkeringsbremsen. Trucken forblir utkoblet til kjørebryteren settes i nøytral posisjon. 10 Knapp "Langsom kjøring" t Dersom ledehendelen står i det øvre bremseområdet, kan bremsefunksjonen forbikobles ved å trykke på knappen. Dermed beveger trucken seg med redusert hastighet (langsom kjøring). 11 Indikator for ladetilstand t Viser lade-/utladingstilstanden for batteriet. CanDis o Visningsinstrument for: Batteriladenivå Driftstimer Advarselsmeldinger Parameterinnstillinger 12 Nøkkelbryter t Frigir trucken ved å koble inn styrestrømmen Når nøkkelen trekkes ut, er trucken sikret mot å bli startet av uvedkommende. CanCode o Erstatter nøkkelbryteren Frigir trucken med kort / transponder Valg av kjøreprogram Kodeinnstilling Parameterinnstilling ISM-tilgangsmodul o Erstatter nøkkelbryteren Frigir trucken med kort / transponder Anviser av driftsklarhet. Driftsdataregistrering Datautveksling med kort / transponder t = standardutstyr o = tilleggsutstyr 58

58

59 Pos Betjenings-/ Funksjon anvisningselement 13 NØDSTOPP-bryter t Avbryter forbindelsen til batteriet Alle elektriske funksjoner slås av og trucken bremses. 14 Ledehendel t Styrer og bremser trucken. 51 Knapp "Senke hjularmer" t Funksjon rampekomfort: Sylindere kjører ut, trucken tiltes i drivverksretningen. 52 Knapp "Løfte hjularmer" t Funksjon rampekomfort: Sylindere kjører inn, trucken går til grunnstilling. 53 Knapp Alarmsignal t Knapp for funksjonen til varselsignalet 54 Knapp "Løfte lastopptaksmiddel" t Løfte lastopptaksmidlet Løftehastigheten kan reguleres trinnløst gjennom tastebevegelsen (8 mm) 55 Knapp "Senke lastopptaksmiddel" t Senke lastopptaksmidlet Senkehastigheten kan reguleres trinnløst gjennom tastebevegelsen (8 mm) 56 Dokumentlomme t Tjener til oppbevaring av dokumenter 57 Klemmelist t Oppbevaring av dokumenter t = standardutstyr o = tilleggsutstyr 60

60

61 2.1 Batterieutladingsvokter Z Batteriutladingsindikatoren/-utladingsvokteren er fra fabrikken kalibrert i forhold til standardbatterier. Ved bruk av vedlikeholdsfrie batterier eller spesialbatterier må batteriutladingsvokterens indikasjons- og utkoblingspunkt stilles inn av produsentens kundetjeneste. Dersom slik kalibrering ikke blir foretatt, er det risiko for at batteriene kan bli skadet som følge av dyputlading. LES DETTE Skade på batteriet på grunn av dyputlading Batteriets selvutlading kan føre til dyputlading. Dyputlading forkorter batteriets levetid. Lad batteriet minst annenhver måned. Z Lade opp batteriet se "Lad batteriet" på side 43. Ved en underskridelse av minimum gjenværende batterikapasitet deaktiveres løftefunksjonen. En melding om dette vises (58). Løftefunksjonen vil først være operativ igjen når det tilkoplete batteriet er ladet opp til minst 70 % av full batterikapasitet. 62

62 2.2 Batteriutladingsindikator Etter at trucken er blitt frikoblet ved hjelp av nøkkelbryteren, CanCode eller ISM, vises batteriets ladetilstand. Fargene på lysdiodene (58) representerer følgende tilstander: 58 Z Farge på LED Ladetilstand Grønn % Oransje % Grønn/oransje blinker 1 Hz % Rød 0-20 % Lyser LED-indikatoren rødt er løfting av lasten ikke lenger mulig. Løftefunksjonen vil først være operativ igjen når det tilkoplete batteriet er ladet opp til minst 70 % av full batterikapasitet. Blinker lysdioden rødt og trallen ikke er driftsklar, må du kontakte kundetjeneste hos produsenten. Rødt blink er en kode fra truckens styringssystem. Blinksekvensen indikerer type feil. 63

63 3 Forberede trucken for drift 3.1 Kontroller og gjøremål før daglig idriftsetting ADVARSEL! Fare for ulykker pga. skader eller andre mangler på trucken og tilleggsutstyret Dersom skader eller øvrige mangler på trucken eller det tilleggsutstyret blir konstatert under de etterfølgende kontrollene, skal ikke trucken brukes før den er satt i stand igjen på faglig korrekt måte. Konstaterte mangler må meldes til overordnede umiddelbart. Defekte trucker må merkes og tas ut av drift. Trucken må først tas i bruk igjen etter at feilen er lokalisert og rettet. Utfør en kontroll før den daglige igangsettingen Fremgangsmåte Kontroller hele trucken utvendig med tanke på skader og lekkasjer. Skadede slanger må byttes. Kontroller at batterifester og kabeltilkoblinger sitter fast og ikke er skadet. Kontroller at batteristikkeren sitter godt fast. Kontroller lastopptaksmidler med tanke på synlige skader, slik som rifter, bøyd eller sterkt slitt lastopptaksmiddel. Kontroller drivhjul og lasthjul med tanke på skader. Kontroller at skilt og merkinger er fullstendige og lesbare, se "Plassering av merking og typeskilt" på side 28. Kontroller at beskyttelsesvindu hhv. beskyttelsesgitter og fester sitter godt fast og om det er skadet. Kontroller om aggregatdeksler og deksler sitter som de skal og om de er skadet. Kontroller mastkjeder med tanke på spenning og sikring mens lastopptaksmidlet er senket ned. 64

64 3.2 Gjøre trucken driftsklar Z Slå på trucken Forutsetninger Kontroller og gjøremål før daglig igangsetting er utført, se "Kontroller og gjøremål før daglig idriftsetting" på side 64. Fremgangsmåte Lås opp NØDSTOPP-bryteren (13) ved å trekke den opp. Slå trucken på: Sett nøkkelen i nøkkelbryteren (12) og vri den mot høyre til anslag. Angi koden i CanCode (o) (60). Hold kortet eller transponderen foran ISM-tilgangsmodulen og trykk på den grønne knappen på ISM-tilgangsmodulen (o), avhengig av innstilling. Ledehendelen (14) må stå i øvre bremseområde "B". Hvis hendelsesmelding "E- 0914" vises i visningsinstrumentet CanDis (o), må ledehendelen svinges til øvre bremseområde "B", se "Bremsing" på side 77. Trucken er driftsklar. t Ladeindikatoren (11) viser batteriets aktuelle ladetilstand. o Visningsinstrumentet CanDis(59) viser aktuell batterikapasitet og driftstimer. B 11, 59 12, B 14 65

65 3.3 Kontroller og gjøremål når trucken er driftsklar. ADVARSEL! Fare for ulykker pga. skader eller andre mangler på trucken og tilleggsutstyret Dersom skader eller øvrige mangler på trucken eller det tilleggsutstyret blir konstatert under de etterfølgende kontrollene, skal ikke trucken brukes før den er satt i stand igjen på faglig korrekt måte. Konstaterte mangler må meldes til overordnede umiddelbart. Defekte trucker må merkes og tas ut av drift. Trucken må først tas i bruk igjen etter at feilen er lokalisert og rettet. Fremgangsmåte Foreta funksjonskontroll av varsel- og sikkerhetsinnretningene: Foreta funksjonskontroll av NØDSTOPP-bryteren ved å trykke på NØDSTOPPbryteren. Hovedstrømkretsen brytes slik at truckbevegelser ikke kan utføres. Lås deretter opp NØDSTOPP-bryteren ved å trekke den opp. Foreta funksjonskontroll av hornet ved å trykke på knappen "Varselsignal". Kontroller at bremsen fungerer, se "Bremsing" på side 77. Kontroller styrefunksjonen, se "Styring" på side 77. Kontroller hydraulikkanleggets funksjon, se "Løfte eller senke lastopptaksmidlet" på side 79. Kontroller kjørefunksjonene, se "Kjøring" på side 74. Kontroller at knappen "Magebryter" fungerer ved å aktivere knappen "Magebryter" under kjøring i drivverksretningen. Foreta funksjonskontroll av betjenings- og anvisningselementer, se "Beskrivelse av display- og betjeningselementer" på side 57. Kontroller at ledehendelen går tilbake. Kontroller selvstendig retur av betjeningselementene til nullstilling etter betjening. 66

66 3.4 Parker trucken forsvarlig ADVARSEL! En usikret truck medfører fare for uhell Det er farlig, og prinsipielt ikke tillatt, å parkere trucken i skråninger uten aktiverte bremser eller med løftet lastopptaksmiddel. Kjør trucken inn på jevnt underlag. I særlige tilfeller må trucken sikres med f. eks. kiler. Senk lastopptaksmidlet helt ned. Velg parkeringsplass slik at ingen personer skader seg på det senkede lastopptaksmidlet. Hvis bremsen ikke fungerer, må trucken sikres ved å legge stoppklosser under hjulene slik at den ikke kan bevege seg. 67

67 Parker trucken forsvarlig Fremgangsmåte Parker trucken på en jevn flate. Senk hjularmsylindrene (21) helt ned: Trykk på "Senke hjularmer" (51). Senk lastopptaksmidlet (7) helt ned: Trykk på knappen "Senke" (55). Drei drivhjulet med ledehendelen (14) til "Kjøring rett fram". Slå av trucken ved å: Dreie nøkkelen i nøkkelbryteren (12) mot urviseren til anslag. Trekke nøkkelen ut av nøkkelbryteren (12). Ved CanCode må man trykke på O-knappen (o). Trykk på den røde knappen på ISM-tilgangsmodulen (o). Trykk på NØDSTOPP-bryteren (13). Trucken er parkert

EJE C20. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 EJE C20

EJE C20. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 EJE C20 EJE C20 10.07 - Bruksanvisning 51040478 11.14 EJE C20 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EJE

Detaljer

EJC 110/112/212. Bruksanvisning 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212

EJC 110/112/212. Bruksanvisning 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 EJC 110/112/212 6.12 - Bruksanvisning 51222930 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

EJC B12/B14/B16. Bruksanvisning 04.11 - 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16

EJC B12/B14/B16. Bruksanvisning 04.11 - 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16 EJC B12/B14/B16 04.11 - Bruksanvisning 51209534 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet EJC B12 EJC

Detaljer

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Bruksanvisning 51040414 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 N N 4 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige

Detaljer

EJC 110 / 112. Bruksanvisning 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. Bruksanvisning 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - Bruksanvisning 51080478 02.11 EJC 110 EJC 112 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

ESC 316/316z. Bruksanvisning 06.13 - 11.14. ESC 316 ESC 316z

ESC 316/316z. Bruksanvisning 06.13 - 11.14. ESC 316 ESC 316z ESC 316/316z 06.13 - Bruksanvisning 51314833 11.14 N ESC 316 ESC 316z Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

EME 114. Bruksanvisning 06.14 - 12.14 EME 114

EME 114. Bruksanvisning 06.14 - 12.14 EME 114 EME 114 06.14 - Bruksanvisning 51126166 12.14 N EME 114 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EME

Detaljer

ESD 220. Bruksanvisning 06.10 - 12.14 ESD 220

ESD 220. Bruksanvisning 06.10 - 12.14 ESD 220 ESD 220 06.10 - Bruksanvisning 51299955 12.14 ESD 220 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ESD

Detaljer

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 02.04 - Bruksanvisning 50434892 03.11 N ERC 214 ERC 216 ERC Z12 ERC 212 ERC Z14 ERC Z16 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller

Detaljer

ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14

ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14 ECE 220-225 HP/LJ 01.09 - Bruksanvisning 51122088 11.14 N ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ ECE L J Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet

Detaljer

EJC B14 / B16. Bruksanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16

EJC B14 / B16. Bruksanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16 EJC B14 / B16 09.05 - Bruksanvisning 50470438 03.11 EJC B14 EJC B16 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

ERE 225. Bruksanvisning 10.07 - 11.14

ERE 225. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 ERE 225 10.07 - Bruksanvisning N 51085023 11.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ERE 225 Videre

Detaljer

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - Bruksanvisning 51247125 04.13 N EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Detaljer

ERE 120. Bruksanvisning 05.08 - 02.11

ERE 120. Bruksanvisning 05.08 - 02.11 ERE 120 05.08 - Bruksanvisning N 51093154 02.11 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ERE 120 Videre

Detaljer

AMX 10. Bruksanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. Bruksanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - Bruksanvisning 50287449 12.14 AMX 10 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår AMX

Detaljer

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Rampekomfort 03.10 - Instruksjonsbok 51174566 03.10 N EMC 110 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

HC 110. Bruksanvisning 01.09 - 12.14 HC 110

HC 110. Bruksanvisning 01.09 - 12.14 HC 110 HC 110 01.09 - Bruksanvisning 51135783 12.14 HC 110 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår HC

Detaljer

EFG 110-115. Bruksanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Bruksanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Bruksanvisning 51151452 11.14 N EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

ESD 120K/120L. Bruksanvisning 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L

ESD 120K/120L. Bruksanvisning 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L ESD 120K/120L 01.05 - Bruksanvisning 50453652 12.14 N ESD 120K ESD 120L Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

ETM/V 214-325. Bruksanvisning 09.11 - 08.15

ETM/V 214-325. Bruksanvisning 09.11 - 08.15 ETM/V 214-325 09.11 - Bruksanvisning N 51198774 08.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ETM

Detaljer

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 EFG 535-550 10.09 - Bruksanvisning 51151568 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

EJC 212-220. Instruksjonsbok 12.05 - 50460019 06.06

EJC 212-220. Instruksjonsbok 12.05 - 50460019 06.06 EJC 212-220 12.05 - Instruksjonsbok N 50460019 06.06 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - Bruksanvisning 51151508 11.11 N EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet

Detaljer

EZS 570. Bruksanvisning 08.09 - 01.14

EZS 570. Bruksanvisning 08.09 - 01.14 ES 570 08.09 - Bruksanvisning N 51139319 01.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ES 570 Videre

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11 ERE K20 03.05 - Bruksanvisning N 51182015 02.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ERE K20

Detaljer

EKS 110. Betriebsanleitung 08.09 - 08.09

EKS 110. Betriebsanleitung 08.09 - 08.09 EKS 110 08.09 - Betriebsanleitung N 51161911 08.09 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EKS 110

Detaljer

EJD 220/220 XL. Instruksjonsbok 05.05 - 50469513 07.08

EJD 220/220 XL. Instruksjonsbok 05.05 - 50469513 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Instruksjonsbok N 50469513 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

ETV Q20/Q25. Bruksanvisning 04.13 - 06.15

ETV Q20/Q25. Bruksanvisning 04.13 - 06.15 ETV Q20/Q25 04.13 - Bruksanvisning N 51171587 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ETV Q20

Detaljer

EKX 410. Bruksanvisning 01.10 - 51166887 03.10

EKX 410. Bruksanvisning 01.10 - 51166887 03.10 EKX 410 01.10 - Bruksanvisning N 51166887 03.10 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EKX 410

Detaljer

EFX 410/413. Instruksjonsbok 10.04- 52027316 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instruksjonsbok 10.04- 52027316 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instruksjonsbok N 52027316 03.10 EX 410 EX 413 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

EJC M10. Bruksanvisning 05.09 - 51145327 05.09

EJC M10. Bruksanvisning 05.09 - 51145327 05.09 EJC M10 05.09 - Bruksanvisning N 51145327 05.09 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

ETX 513 / ETX 515. Bruksanvisning 03.11 - 11.14 ETX 513 ETX 515

ETX 513 / ETX 515. Bruksanvisning 03.11 - 11.14 ETX 513 ETX 515 ETX 513 / ETX 515 03.11 - Bruksanvisning 51190358 11.14 ETX 513 ETX 515 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

EFX 410 / 413. Bruksanvisning 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413

EFX 410 / 413. Bruksanvisning 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413 EFX 410 / 413 03.13 - Bruksanvisning 51298000 11.14 EFX 410 EFX 413 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

SLH 090 SLH 090 24V 15A - 200A SLH 090 48V 20A - 170A SLH 090 80V 35A - 160A. Bruksanvisning 03.10 - 07.15 100% >80% <80%

SLH 090 SLH 090 24V 15A - 200A SLH 090 48V 20A - 170A SLH 090 80V 35A - 160A. Bruksanvisning 03.10 - 07.15 100% >80% <80% AIR 80% 100% AIR 80% 100% 80% 100% AIR 80% 100% AIR 80% 100% AIR 80% 100% SLH 090 03.10 - Bruksanvisning 51159143 07.15 N SLH 090 24V 15A - 200A SLH 090 48V 20A - 170A

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Bruksanvisning 51121639 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type

Detaljer

ERE 120. Instruksjonsbok 09.05- 50466110 04.08

ERE 120. Instruksjonsbok 09.05- 50466110 04.08 ERE 120 09.05- Instruksjonsbok N 50466110 04.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

ETV C16/C20. Instruksjonsbok 06.08 - 51069891 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Instruksjonsbok 06.08 - 51069891 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Instruksjonsbok 51069891 07.12 N ETV C16 ETV C20 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

ECE 118. Instruksjonsbok 08.06- 51076240 07.08

ECE 118. Instruksjonsbok 08.06- 51076240 07.08 ECE 118 08.06- Instruksjonsbok N 51076240 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

ETM/V 214-325. Instruksjonsbok 10.04 - 50441307 03.12

ETM/V 214-325. Instruksjonsbok 10.04 - 50441307 03.12 ETM/V 214-325 10.04 - Instruksjonsbok N 50441307 03.12 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ETM

Detaljer

BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah

BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah NO 1 Takk for at du valgte en lader fra Exide Technologies Med din nye batterilader kan du holde batteriet ved full kapasitet og forlenge batteriets levetid. Laderen

Detaljer

ECE 310. Instruksjonsbok 03.08- 51080938 07.08

ECE 310. Instruksjonsbok 03.08- 51080938 07.08 ECE 310 Instruksjonsbok 03.08- N 51080938 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

HC 110. Instruksjonsbok 12.05 - 51109752 07.08

HC 110. Instruksjonsbok 12.05 - 51109752 07.08 HC 110 12.05 - Instruksjonsbok N 51109752 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

ECE 310. Instruksjonsbok 04.04 - 50439746 10.06

ECE 310. Instruksjonsbok 04.04 - 50439746 10.06 ECE 310 04.04 - Instruksjonsbok N 50439746 10.06 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Sotpartikelfilter. Instruksjonsbok DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s

Sotpartikelfilter. Instruksjonsbok DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s Sotpartikelfilter 12.07 - Instruksjonsbok N 51102336 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

ESE 420/430. Instruksjonsbok 11.04 - 50459852 11.08

ESE 420/430. Instruksjonsbok 11.04 - 50459852 11.08 ESE 420/430 11.04 - Instruksjonsbok N 50459852 11.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EKX 410/513/515k/515. Instruksjonsbok EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017704 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instruksjonsbok EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017704 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instruksjonsbok N 52017704 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Forord ORIGINALBRUKSANVISNINGEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

EFG 213-320. Instruksjonsbok 06.08- 51100008 07.11

EFG 213-320. Instruksjonsbok 06.08- 51100008 07.11 EFG 213-320 06.08- Instruksjonsbok N 51100008 07.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EFG

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER KOMMUNIKASJONSBESTEMMELSER RADIO- OG TV-FORSTYRRELSER Utstyret som beskrives i denne håndboken, kan generere og utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres

Detaljer

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instruksjonsbok 05.07 - N 51058561 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722779 Batterilader CTEK Multi XS 7000 Batterilader 12V Fysiske data Vekt: 0,8 kg Lengde: 191,00 mm Volum: 0,8 dm 3 Bredde: 89,00 mm Høyde: 48,00 mm Lengde

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Valg av traksjonsbatteri og lader

Valg av traksjonsbatteri og lader Valg av traksjonsbatteri og lader Batteriet er truckens hjerte Uten mat og drikke, duger helten ikke Hjernen og styrken rett kombinasjon av lader og batteri gjør hverdagen enklere 1 1 Generelt om traksjonsbatterier

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Norsk Bruksanvisning PL-C010P 10A Elektronisk Batterilader TILTENKT BRUK Batteriladeren er beregnet

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. 100 FR Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader

Detaljer

EZS 330/350 / XL. Instruksjonsbok 04.06 - 51057645 04.06

EZS 330/350 / XL. Instruksjonsbok 04.06 - 51057645 04.06 EZS 330/350 / XL 04.06 - Instruksjonsbok N 51057645 04.06 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD BRUKERVEILEDNING FOR MOBILT STELLEBORD Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 2 Gratulerer med valget av MONA stellebord. MONA stellebord er et praktisk og elegant mobilt stellebord for både barn og voksne. Stellebordets

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. FST 1240 EB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag WX-15

Bruksanvisning Veggsag WX-15 Bruksanvisning Indeks 004 10987076 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter { STIHL AP 100, 200, 300 Sikkerhetsforskrifter norsk Innholdsfortegnelse Oversettelse av den originale bruksanvisningen Trykt på klorfritt bleket papir. Trykkfargene inneholder planteolje, papiret kan

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

EZS 130. Bruksanvisning EZS 130

EZS 130. Bruksanvisning EZS 130 EZS 130 08.09 - Bruksanvisning 51189857 10.15 EZS 130 N N 4 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker

Detaljer

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Bruksanvisning 11.08 - 02.

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Bruksanvisning 11.08 - 02. DFG/TFG 660-690 11.08 - Bruksanvisning 51139153 02.11 N DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Persienne-styretast Best.nr. : 2328.. Persienne-styretast med sensoranalyse Best.nr. : 0820.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

Bruksanvisning Styring WX-15S

Bruksanvisning Styring WX-15S Bruksanvisning Styring WX-15S Indeks 000 10987082 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt Produktinformasjon E A C F G H A: På/av-bryter : ruk vekselstrøm: konstant grønt ruk batteristrøm: blinkende grønt C: ruk vekselstrøm: angir belastningsnivå ruk batteristrøm: angir batterikapasitet D:

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 07.04 - 50430015 11.07

EKS 110. Bruksanvisning 07.04 - 50430015 11.07 EKS 110 07.04 - Bruksanvisning N 50430015 11.07 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2 Bruksanvisning Indeks 001 10987067 no /25.07.07 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

26 / Shimano 3-gir EL-SYKKEL

26 / Shimano 3-gir EL-SYKKEL 26 / Shimano 3-gir EL-SYKKEL INNHOLD Introduksjon 3 Før du tar sykkelen i bruk 4 Tekniske data 5 Rekkevidde 6 Kontrollpanel 7 Hvordan ta ut batteriet 8 Sikkerhet, bruk og lagring 9 Lading 10 Service og

Detaljer

BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2

BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 1. Brukergrupper Oppgaver Bruker Betjening Visuell kontroll Fagpersonale BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montering, demontering, reparasjon, vedlikehold Testing

Detaljer