EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok EMC 110

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110"

Transkript

1 EMC 110 Rampekomfort Instruksjonsbok N EMC 110

2 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EMC 110 Øvrige angivelser På ordre Dato N EU-konformitetserklæring Undertegnede bekrefter hermed at de enkelte betegnede gaffeltruckene med kraftdrift overensstemmer med de europeiske retningslinjene 2006/42/EC (maskinretningslinje) og 2004/108 EEC (elektromagnetisk kompatibilitet - EMV) med endringer, samt den tilsvarende rettsforordning til implementering i nasjonal lovgivning. De undertegnede er hver for seg bemyndiget til å sammenstille de tekniske dokumentene. 3

3 4

4 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen er fremstilt i kort, oversiktlige form. Kapitlene er ordnet etter bokstaver, og sidene er gjennomgående nummerert. I denne instruksjonsboken dokumenteres ulike truckvarianter. Ved betjening og vedlikeholdsarbeid må man forsikre seg om at man refererer til beskrivelsen som gjelder den aktuelle trucktypen. Våre maskiner utvikles stadig videre. Vi ber derfor om forståelse for at vi må forbeholde oss endringer i form, utrustning og teknikk. Av den grunn er det heller ikke mulig å utlede krav til bestemte egenskaper for apparatet med utgangspunkt i instruksjonsboken. Sikkerhetsanvisninger og merking Sikkerhetsanvisninger og viktige forklaringer er merket med følgende piktogrammer: FARE! Angir en usedvanlig alvorlig faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til varige personskader, også med døden til følge. ADVARSEL! Angir en usedvanlig alvorlig faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til alvorlige varige eller dødelige varige personskader. FORSIKTIG! Angir en faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til lettere eller middels alvorlige personskader. Z HENVISNING Angir materielle skader. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til materielle skader. Står for anvisninger og forklaringer. t o Angir standardutstyr Angir ekstrautstyr 5

5 Opphavsrett Opphavsretten til denne instruksjonsboken tilhører JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Tyskland Telefon: +49 (0) 40/

6 Innholdsfortegnelse A Korrekt bruk Generelt Korrekt bruk Tillatte bruksbetingelser Operatørens plikter Montering av påmontert utstyr og tilbehørsutstyr B Beskrivelse Anvendelse Trucktyper og nominell lasteevne Komponent- og funksjonsbeskrivelse Oversikt over komponentene Funksjonsbeskrivelse Tekniske data Ytelsesdata Mål Vekt Dekk EN-standarder Bruksbetingelser Elektriske krav Plassering av merking og typeskilt Typeskilt Truckens lasteevneskilt C Transport og første gangs igangsetting Lasting med kran Transport Første gangs igangsetting D Batteri - vedlikeholde, lade, bytte Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syrebatterier Batterityper Lad batteriet Lade batteri med integrert ladeapparat Demontere og installere batteri Bytte batteri oppover

7 E Betjening Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken Beskrivelse av display- og betjeningselementer Batteriutladingsanviser Sette trucken i drift Kontroller og gjøremål før daglig idriftsetting Gjøre trucken driftsklar Parker trucken forsvarlig Batterieutladingsvokter Arbeid med trucken Sikkerhetsregler for kjøring NØDSTOPP, kjøring, styring og bremsing Løfting, transport og frasetting av last Feilretting Trucken kjører ikke Lasten kan ikke løftes Bevege trucken uten bruk av motoren Nødsenking av gaflene Nøddrift med servicenøkkel GF Tilleggsutstyr Tastaturet CanCode Innstille truckparameter med CanCode Parameter CanDis-visningsinstrument ISM-tilgangsmodul F Vedlikehold av trucken Driftssikkerhet og miljøvern Sikkerhetsforskrifter for vedlikehold Vedlikehold og inspeksjon Sjekkliste for vedlikehold Driftsmidler og smøreskjema Sikker håndtering av oljer og smøremidler Smøreskjema Oljer og smøremidler Beskrivelse av service- og vedlikeholdsarbeid Forbered trucken for serviceettersyn og vedlikehold, Kontroller hjulfestet og lufttrykket i hjulene Fjern frontdekselet Fjerne aggregatdekselet Kontrollere hydraulikkoljenivået Kontrollere de elektriske sikringene Ny igangsetting av trucken etter vedikeholds- og reparasjons-arbeider Ta trucken ut av drift Titak før driftspausen Forholdsregler under driftspausen Idriftsetting av trucken igjen etter driftspause Sikkerhetskontroll etter en viss brukstid og etter uvanlige hendelser Sette trucken endelig ut av drift, kondemnering

8 Tillegg Bruksanvisning JH-traksjonsbatterier Z Denne bruksanvisningen gjelder kun for batterier av merket Jungheinrich. Hvis det brukes andre merker, må bruksanvisningen fra produsenten av disse følges N 1

9 N

10 A Korrekt bruk 1 Generelt Trucken som beskrives i denne instruksjonsboken er egnet for løfting, senking og transport av lasteenheter. Trucken må brukes, betjenes og vedlikeholdes i henhold til angivelser i denne instruksjonsboken. Annen bruk er ikke korrekt bruk, og kan føre til personskader, skader på trucken eller andre materielle skader. 2 Korrekt bruk HENVISNING Maksimal løftelast og maksimalt tillatt lasteavstand er fremstilt i lastdiagrammet, og må ikke overskrides. Lasten må ligge på løfteanordningen eller løftes med et påmontert utstyr godkjent av produsenten. Lasten må ligge mot ryggen på gaffelbordet og midt mellom lastegaflene. Løfting og senking av last. Transporter med senket last. Kjøring med løftet last (>500 mm) er forbudt. Transport og løfting av personer er forbudt. Skyving eller trekking av last er forbudt. 3 Tillatte bruksbetingelser Z Bruk i industrielle og næringsmessige omgivelser. Tillatt temperaturområde 5 C til 40 C. Må bare brukes på fast og jevnt underlag med tilstrekelig bæreevne. Må bare brukes på kjøreveier som er frigitt av operatøren og der det er god sikt. Kjøring i stigninger til maksimalt 15 %. Det er forbudt å kjøre skrått i eller på tvers av stigninger. Transportere last mot stigninger. Bruk på delvis offentlig vei. For bruk i ekstreme betingelser kreves spesielt utstyr på og tillatelse for trucken. Bruk i ex-verneområder er ikke tillatt. 9

11 4 Operatørens plikter I denne instruksjonsboken defineres eieren/operatøren som enhver fysisk eller juridisk person som selv bruker trucken eller som har gitt noen i oppdrag å bruke den. I spesielle tilfeller (f.eks. ved leasing, utleie) er eieren/operatøren den personen som er pålagt driftsansvaret i henhold til gjeldende kontrakt mellom eier og bruker av gaffeltrucken.eieren/brukeren må forsikre seg om at trucken kun benyttes på korrekt måte og at enhver risiko for brukeren eller tredjepersons liv og helse unngås. Dessuten skal forskrifter til forebygging av ulykker, øvrige sikkerhetstekniske normer samt retningslinjer for drift, vedlikehold og reparasjon overholdes. Operatøren skal forsikre seg om at alle brukere har lest og forstått denne instruksjonsboken. HENVISNING Dersom veiledningene i denne instruksjonsboken ikke følges, medfører det at garantidekningen bortfaller. Tilsvarende gjelder også dersom kunden og/eller tredjeperson har utført ikke-forskriftsmessig arbeid på gjenstanden uten samtykke fra produsentens kundeserviceavdeling. 5 Montering av påmontert utstyr og tilbehørsutstyr Montering av tilbehørsutstyr Montering eller innbygging av tilleggsanordninger som innvirker på apparatets funksjoner eller som utvider disse funksjonene, er kun tillatt med produsentens skriftlige godkjennelse. Eventuelt kan tillatelse innhentes hos de lokale myndighetene. Myndighetenes godkjennelse erstatter likevel ikke godkjennelse fra produsenten. 10

12 B Beskrivelse 1 Anvendelse EMC 110 er en elektrisk støttebenstruck med fire hjul og styrt drivhjul. Trucken er beregnet for bruk på flatt gulv for løfting og transport av gods på paller. Trucken kan løfte paller med åpen lasteflate eller rullevogner. Med ekstra sylindere i hjularmene økes bakkeklaringen på trucken, samtidig som bruk på ujevnt underlag og overkjøring av små stigninger (inntil 15%) blir mulig. Z EMC er konstruert for lettere bruk, gjennomgående maksimal driftstid er to timer. 1.1 Trucktyper og nominell lasteevne Den nominelle lasteevnen varierer fra modell til modell. Den nominelle lasteevnen kan avledes av typebetegnelsen. Type Lasteevne Motoreffekt EMC kg 0,5 kw Den nominelle lasteevnen motsvarer ikke generelt den tillatte lasteevnen. Den tillatte lasteevnen er angitt på lastdiagrammet på trucken. 11

13 2 Komponent- og funksjonsbeskrivelse 2.1 Oversikt over komponentene Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 1 t Mastkledning 10 t Batteriladings-/utladingsanviser 2 t NØDSTOPP (batteriplugg) o CanDis 3 t Kjørebryter 11 o CanCode 4 t Kollisjonssikkerhetstast o ISM 5 t Batteriladeplugg 12 t Nøkkelbryter 6 t Batterideksel 13 t Frontdeksel 7 t Tasten "Langsom kjøring" 14 t Støttehjul 8 t Ledehendel med 15 t Kjørecontroller med ladeapparat ledehendelhode 9 t Gaffelarmer 16 t Drivhjul t = standardutstyr o = tilleggsutstyr 12

14 2.2 Funksjonsbeskrivelse Sikkerhetsanordninger En lukket, glatt truckprofil med avrundede kanter muliggjør en sikker håndtering av trucken. Hjulene er omgitt av en stabil kollisjonsbeskyttelse. Med NØDSTOPP blir alle elektriske funksjoner satt ut av drift i faresituasjoner. Hydraulisk anlegg Funksjonene løfte og senke skjer ved å betjene tastene "Løfte lasten" og "Senke lasten". Ved aktivering av løftefunksjonen starter pumpeaggregatet og transporterer hydraulikkolje fra oljetanken til løftesylinderen. Drivaggregat En trefasemotor driver drivhjulet via et tannhjulsgir. Den elektroniske kjørecontrolleren sørger for trinnløs turtallsendring i kjøremotoren, slik at man får en jevn, rykkfri start, hurtig akselerasjon og elektronisk regulert nedbremsing med energigjenvinning. Ledehendel Alle kjøre- og løftefunksjoner kan betjenes fintfølende uten å flytte hånden. Styringen gjøres ved hjel av en ledehendel. Drivverket kan dreies +/- 90. Elektrisk anlegg 24-Volt-anlegg. En elektrisk kjørecontroller er standard. Betjenings- og displayelementer Ergonomiske betjeningselementer muliggjør behagelig betjening for en fintfølende regulering av kjøre- og hydraulikkbevegelsene. Den aktuelle batteriladekapasiteten vises via batteriutladingsanviseren. Mast Gaffelbordet går på smørefrie og dermed vedlikeholdsfrie rullelagre. Gaffelarmer Trucken kan utstyres med gaffelarmer i utførelse 2A som ekstrautstyr. 13

15 3 Tekniske data Z Spesifikasjoner av tekniske data iht. VDI Med forbehold om tekniske endringer. 3.1 Ytelsesdata Betegnelse EMC 110 Q Nominell lasteevne 1000 kg C Avstand til lastens tyngdepunkt ved standard gaffellengde 600 mm Kjørehastighet med / uten nominell last 4,2 / 5,0 km/t Løftehastighet med / uten nominell last 0,085 / 0,12 m/s Senkehastighet med / uten nominell last 0,11 / 0,11 m/s 14

16 3.2 Mål 15

17 Betegnelse EMC 110 h1 Totalhøyde 1970 / 2430 mm h2 Friløft 1507 / 1967 mm h3 Løftehøyde 1540 / 2000 mm h4 Masthøyde mast kjørt opp 1992 / 2452 mm h13 Lastegaffel senket 90 mm h14 Ledehendelhøyde i kjøreposisjon min./maks. 821 / 1305 mm y Hjulavstand 1168 mm l1 Totallengde 1685 mm l2 Lengde inkl. gaffelrygg 535 mm x Lastavstand 784 mm b1 Truckens bredde 800 mm b5 Avstand, gaffel utvendig 570 mm b10 Sporvidde, bak 510 mm b11 Sporvidde, foran 415 mm e Gaffelbredde 185 mm m2 Bakkeklaring 30 mm Ast Arbeidsbredde* 1000x1200 på tvers 1938 mm Ast Arbeidsbredde* 800x1200 i lengderetningen 1995 mm Wa Snuradius ved langsom kjøring (ledehendel oppreist) 1378 mm * inkl. sikkerhetsavstand a = 200 mm 16

18 3.3 Vekt Betegnelse EMC 110 Egenvekt 545 kg Aksellast med last foran / bak 555 / 990 kg Akselbelastning uten last for-/bakaksel 400 / 145 kg 3.4 Dekk Betegnelse EMC 110 Dekkstørrelse, foran 230x70 mm Dekkstørrelse, bak 77x75 mm Tilleggshjul (mål) 150x54 mm Hjul, antall foran / bak (x=drivhjul) 1x+1/2 eller 4 17

19 3.5 EN-standarder Z Z Kontinuerlig lydtrykknivå EMC 110: 70 db(a) iht i overensstemmelse med ISO Det kontinuerlige lydtrykknivået er en middelverdi i overensstemmelse med de anførte standardene og avspeiler lydtrykknivået under kjøring, ved løfting og under tomgang. Lydtrykknivået måles ved førerens ører. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Produsenten bekrefter med dette at grenseverdiene for elektromagnetisk utstråling og strålingsstyrke samt kontrollen av utladingen av statisk elektrisitet i henhold til EN med inkorporerte normative henvisninger, er overholdt. Modifikasjon av elektriske eller elektroniske komponenter med tilhørende anordninger er kun tillatt etter skriftlig godkjennelse av produsenten. ADVARSEL! Forstyrrelse av medisinsk utstyr på grunn av ikke-ioniserende stråling Elektrisk utstyr på trucken som avgir ikke-ionisk stråling (f.eks. trådløs dataoverføring) kan forstyrre og føre til feilfunksjon på medisinsk utstyr (pacemakere, høreapparater etc.) hos brukeren. Det må avklares med en lege eller med produsenten av det medisinske utstyret hvorvidt det kan brukes i nærheten av trucken. 3.6 Bruksbetingelser Z Omgivelsestemperatur Ved drift 5 C til 40 C Ved gjentagende bruk ved ekstreme skiftninger i temperatur eller luftfuktighet, er det nødvendig med spesielt utstyr og spesiell tillatelse. 3.7 Elektriske krav Produsenten bekrefter overholdelse av kravene for konstruksjon og produksjon av det elektriske utstyret med tiltenkt bruk av trucken iht. EN 1175 "Sikkerhet for gaffeltrucker - elektriske krav". 18

20 4 Plassering av merking og typeskilt X.XXXX.XX.XX Pos. Betegnelse 17 Festepunkt for lasting med kran 18 Forbudsskilt "Ikke gå under last" 19 Lasteevne 20 Serienummer (preget inn i truckrammen) 21 Typeskilt, truck 22 Kontrolloblat 23 Forbudsskilt "Forbudt med passasjer" 24 Fullt servicenr. 19

21 4.1 Typeskilt Z Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 25 Type 31 Byggeår 26 Serienummer 32 Avstand til lastens tyngdepunkt i mm 27 Nominell lasteevne i kg 33 Motoreffekt 28 Batterispenning i V 34 Batteriets vekt min./maks. i kg 29 Egenvekt uten batteri i kg 35 Produsent 30 Ekstrautstyr 36 Produsentens logo Vennligst oppgi serienummeret (26) ved spørsmål om trucken eller ved bestilling av reservedeler. 20

22 4.2 Truckens lasteevneskilt X.XXXX.XX.XX Lastdiagrammet (37) angir truckens maksimale lasteevnen Q (i kg) ved et bestemt tyngdepunkt D (i mm) og tilsvarende løftehøyde H (i mm) ved vannrett løfting av last. Eksempel på hvordan maksimal lasteevne fastsettes: Med et lasttyngepunkt D på 600 mm og en maksimal løftehøyde H på 3600 mm er den maksimale bærekraften Q kg 1105 kg. 21

23 22

24 C Transport og første gangs igangsetting 1 Lasting med kran Z ADVARSEL! Ufagmessig kranlasting kan føre til ulykker Bruk eller ufagmessig bruk av uegnet løfteutstyr kan føre til at trucken faller ned ved lastingen. Trucken må ikke støtes ved løfting eller komme i ukontrollerte bevegelser. Hold om nødvendig trucken ved hjelp av et føringstau. Bare personer som er opplært i bruk av feste- og løfteutstyr skal ha lov til å laste trucken. Bruk vernesko ved lasting av trucken med kran. Ikke gå under hengende last. Ikke gå inn i fareområdet, ikke opphold deg i fareområdet. Bruk kun løfteutstyr som har tilstrekkelig bæreevne (for truckens vektspesifikasjoner, se typeskiltet). Kranredskapen skal bare festes i de foreskrevne festepunktene, og sikres mot forskyvning. Festeutstyret skal bare brukes i foreskrevet belastningsretning. Festeanordningene for kranredskapen må være plassert på en slik måte at de ikke kommer i berøring med noen komponenter når trucken løftes. For lasting av trucken med løfteredskap finnes et festepunkt (17) på masten på gaffelsiden. Laste trucken med kran 17 Forutsetninger Parker kjøretøyet trygt, se "Parker trucken forsvarlig" på side 44. Nødvendig verktøy og materialer Løfteutstyr Kranredskap Fremgangsmåte Fest løfteredskapen i festepunktet (17). Trucken kan nå lastes opp med kran. 23

25 2 Transport ADVARSEL! Ukontrollerte bevegelser under transporten Ufagmessig sikring av trucken og masten under transport kan føre til alvorlige ulykker. Lastingen skal utføres av fagpersonell som har fått relevant opplæring i samsvar med anbefalingene i retningslinjene VDI 2700 og VDI Korrekt dimensjonering og praktiseringen av sikkerhetstiltak i forbindelse med lasting må fastsettes individuelt for hvert enkelt oppdrag. Ved transport på lastebil eller tilhenger må trucken surres fast på forskriftsmessig måte. Lastebilen eller tilhengeren skal være utstyrt med forankringsringer. Sikre trucken mot utilsiktede bevegelser med kiler. Bruk bare lasteremmer eller spennremmer med tilstrekkelig nominell styrke. Trucken kan gjøres transportsikker på to måter

26 17 Sikre trucken for transport Nødvendig verktøy og materialer Lasteremmer/spennremmer Fremgangsmåte Kjør trucken opp på transportkjøretøyet. Parker trucken forsvarlig, se "Parker trucken forsvarlig" på side 44. Bruk festepunktene i masten (17) for å feste trucken. Fest en lasterem til trucken og fest den til surringene på transportkjøretøyet. Stram lasteremmen ved hjelp av en spennmekanisme. Trucken kan nå transporteres. 25

27 3 Første gangs igangsetting FORSIKTIG! Trucken skal kun kjøres med batteristrøm! Likerettet vekselstrøm skader de elektroniske komponentene. Kabelforbindelser til batteriet (slepekabel) må ikke være lenger enn 6 m og ha minimum ledningstverrsnitt på 50 mm². HENVISNING Løfting av last er forbudt når trucken drives av et eksternt batteri via en slepekabel. Fremgangsmåte Kontroller at utrustningen er komplett. Monter om nødvendig batteriet, se "Demontere og installere batteri" på side 34, sørg for at batterikabelen ikke skades. Lad batteriet, se "Lad batteriet" på side 30. Trucken kan nå tas i bruk, se "Sette trucken i drift" på side 41. Z Når trucken er parkert kan hjulenes slitebane trykkes flate. Disse flate partiene forsvinner igjen etter en kort kjøretid. HENVISNING Truckens innstillinger må stemme overens med batteritypen. 26

28 D Batteri - vedlikeholde, lade, bytte 1 Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syrebatterier Servicepersonell Opplading, vedlikehold og utskifting av batterier må kun utføres av personell med adekvat utdannelse. Når slikt arbeid utføres skal anvisningene i denne instruksjonsboken samt instruksene fra produsentene av batteriet og batteriladestasjonen følges. Brannforebyggende forholdsregler Ved håndtering av batterier er røyking og all bruk av åpen ild forbudt. Det må ikke befinne seg brennbare materialer eller installasjoner som kan generere gnister innenfor en radius på minst 2 m rundt en parkert truck som står til lading. Rommet må være godt ventilert. Brannslokkingsutstyr må være for hånden. Vedlikehold av batteriet Batteriets cellelokk må holdes tørre og rene. Klemmer og kabelsko skal være rene, innsatt med litt polfett og skrudd godt til. FORSIKTIG! Før du lukker batteridekselet skal du forsikre deg om at batterikabelen ikke kan komme til skade. Dersom kablene er skadet, er det fare for kortslutning. Avfallshåndtering av batteriet Avfallsbehandling av batterier reguleres gjennom lovverket og må utføres i henhold til de nasjonale miljøvernsbestemmelsene og forurensningsloven. Det er ubetinget viktig at produsentens instrukser for avfallshåndtering følges. 27

29 ADVARSEL! Omgang med batterier medfører fare for uhell og skader. Batteriene inneholder giftig og sterkt etsende syre. All kontakt med batterisyren må unngås. Gammel batterisyre skal avfallsbehandles på forskriftsmessig måte. Ved arbeid på batterier er det helt nødvendig å bruke verneklær og øyebeskyttelse. Batterisyre må ikke komme i kontakt med huden, klærne eller øynene, skyll eventuelt ut batterisyren med rikelig rent vann. Oppsøk lege umiddelbart ved personskader (f.eks. hud- eller øyekontakt med batterisyre). Sølt batterisyre må umiddelbart nøytraliseres med rikelig med vann. Det er kun tillatt å anvende batterier med lukket batterikasse. Vær oppmerksom på de lovmessige forskriftene. ADVARSEL! Bruk av uegnede batterier kan føre til ulykker Batteriets vekt og spesifikasjoner har vesentlig innvirkning på truckens stabilitet og lasteevne. En utskiftning av batteriet er kun tillatt etter produsentens godkjennelse, da det ved montering av mindre batterier er nødvendig med utligningsvekter. Ved bytte eller installasjon av batteriet må man forsikre seg om at det er forskriftsmessig festet i truckens batterirom. Før det utføres noe arbeid på batteriene må trucken være forsvarlig parkert (se "Parker trucken forsvarlig" på side 44). 28

30 2 Batterityper Z Z EMC bestykkes med to vedlikeholdsfrie batterier 12 V / 69 Ah. Optimal levetid for batteriene oppnås ved en batteritemperatur på 25 til 30 C. Lavere temperaturer reduserer den tilgjengelige batterikapasiteten, høyere temperaturer forkorter batteriets levetid. HENVISNING 45 C er den øvre grensetemperaturen for batteriene, og er ikke tillatt som driftstemperatur. Ved forsvarlig parkering av trucken er batteriet elektrisk atskilt fra trucken ved at NØDSTOPP (batteripluggen) er trukket ut. Parkering uten vedlikeholdslading av batteriet skal ikke overskride maksimalt 3 måneder ved 20 C eller 2 måneder ved 30 C. 29

31 3 Lad batteriet ADVARSEL! Eksplosjonsfare på grunn av gassene som oppstår under lading. Ved lading avgir batteriet en blanding av oksygen og hydrogen (knallgass). Gassutviklingen er en kjemisk prosess. Denne gassblandingen er høyeksplosiv og må ikke antennes. Det er bare tillatt å tilkoble og frakoble ladekabelen fra batteristasjonen med batteripluggen når både ladestasjonen og trucken er slått av. Ladeapparatet må være tilpasset batteriet når det gjelder spenning og ladekapasitet. Før batteriet lades skal samtlige kabel- og pluggforbindelser kontrolleres for synlige skader. Rommet der trucken lades skal luftes tilstrekkelig. Ved håndtering av batterier er røyking og all bruk av åpen ild forbudt. Det må ikke befinne seg brennbare materialer eller installasjoner som kan generere gnister innenfor en radius på minst 2 m rundt en parkert truck som står til lading. Brannslukkere må stå klare. Ikke legg metallgjenstander på batteriet. Det er strengt nødvendig å følge sikkerhetsbestemmelsene som er gitt av produsentene av batteriet og batteriladestasjonen. 30

32 3.1 Lade batteri med integrert ladeapparat FARE! Strømstøt og brannfare En skadet og uegnet kabel kan føre til strømstøt, og til brann på grunn av overoppheting. Bruk bare nettkabel med en maksimal kabellengde på 30 m. De må tas hensyn til de regionale betingelsene. Rull kabelspole helt ut ved bruk. Bruk bare originale nettkabler fra produsenten. Isolasjonsklasser og bestandighet overfor syrer og løsemidler må motsvare produsentens strømkabel. Starte ladeprosessen med integrert ladeapparat Tilkobling til strømnettet Nettspenning: 230 V / 110 V (±10%) Nettfrekvens: 50 Hz / 60 Hz (±4%) EMC er standardmessig utstyrt med et integrert ladeapparat. Ladeapparatet registrerer automatisk den faktiske nettspenningen, og tilpasser seg til den. Strømledningen til ladeapparatet (38) er integrert i frontdekselet og tilgjengelig fra utsiden. FORSIKTIG! Det integrerte ladeapparatet må ikke åpnes! HENVISNING Ved lading stiger batteritemperaturen med om lag 10 C. Batteriladingen skal først ta til når batteritemperaturen ligger under 35 C. Batteritemperaturen før lading må være minst 15 C, hvis ikke vil man ikke få til en ordentlig batterilading. Lade batteriet Forutsetninger Parker trucken forsvarlig, se "Parker trucken forsvarlig" på side 44. Z Fremgangsmåte Batteripluggen må være satt inn. Stikk strømstøpselet (38) inn i en veggkontakt. Den blinkende lysdioden angir ladetilstanden hhv. en driftsforstyrrelse (for blinkkoder se tabellen "Lysdiode). Batteriet blir ladet. Dersom strømstøpselet (38) er tilkoplet nettstrømmen, er alle truckens elektriske funksjoner avbrutt (elektrisk kjøresperre). Drift av trucken er ikke mulig. 31

33 Avslutt batteriladingen, gjør trucken driftsklar igjen HENVISNING Dersom ladingen er blitt avbrutt, er ikke batteriets fulle kapasitet tilgjengelig. Forutsetninger Batteriladingen er helt avsluttet. Fremgangsmåte Trekk strømstøpselet (38) ut av veggkontakten og oppbevar den sammen med kabelen i oppbevaringsrommet. Trucken er driftsklar igjen Z Ladetider Lengden på ladingen avhenger av batteriets kapasitet. Etter et strømbrudd settes ladingen automatisk i gang igjen. Ladingen kan avbrytes ved å trekke ut strømstøpselet, og settes i gang igjen som delvis lading. 32

34 Lysdiode (39) Grønn lysdiode (ladetilstand) lyser Lading avsluttet; batteriet er fulladet. (Ladepause, vedlikeholdslading eller utjevningslading). blinker langsomt Ladeprosess. blinker raskt Visning ved begynnelsen av en lading eller etter innstilling av en ny karakteristikk. Antall blinkimpulser motsvarer den innstilte karakteristikken. 39 Rød lysdiode (feil) lyser Overtemperatur. Ladingen er avbrutt. blinker langsomt Sikkerhetsladetiden er overskredet. Ladingen er avbrutt. Strømmen må avbrytes før ladingen tar til igjen. blinker raskt Karakteristikkinnstillingen er ikke gyldig. Vedlikeholdslading Vedlikeholdsladingen begynner automatisk etter avsluttet lading. Delvise ladinger Ladeapparatet er konstruert slik at det tilpasser seg automatisk ved tilleggslading av delvis ladete batterier. På denne måten holdes slitasjen på batteriet på et minimalt nivå. 33

35 4 Demontere og installere batteri ADVARSEL! Fare for ulykker ved demontering og montering av batteriet Ved demontering og montering av batteriet kan klemming og etsing fra batterisyren forekomme på grunn av batteriets vekt. Se avsnittet "Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syrebatterier" i denne kapittelet. Bruk vernesko ved demontering og montering av batteri. Bruk bare batterier med isolerte celler og isolerte poler, dekk eventuelt med en gummimatte. Parker trucken i vannrett posisjon. Bytte av batterier skal bare utføres med kranutstyr med tilstrekkelig løfteevne. Sørg for at batteriet sitter fast i truckens batterirom. 4.1 Bytte batteri oppover Z Z HENVISNING Batteriene skal alltid byttes parvist. Ved utskifting skal batteriet erstattes med et batteri med identiske spesifikasjoner. Avmontere batteriet Forutsetninger Trucken er trygt parkert, se "Parker trucken forsvarlig" på side 44. Ta av frontdekselet, se "Fjern frontdekselet" på side 91. Fremgangsmåte Trekk batteristøpselet ut fra støpselet på trucken. Skru ut skruene på batteridekselet på lastegaffelsiden. Ta batteridekselet forsiktig av og legg det til side. Strømledningen forblir i batteridekselet. Løsne polskruene og ta batterikabelen av fra polene. Ta ut batteriene enkeltvis. Installasjonen skjer i motsatt rekkefølge. Påse at monteringsposisjonen er korrekt og at tilkoplingen av batteriet utføres korrekt. Legg batterikabelen på batterikassen slik at det ikke ødelegges når batteriet settes inn igjen. Når installasjonen er fullført skal samtlige kabel- og pluggforbindelser kontrolleres for synlige skader. FORSIKTIG! Før igangsetting må batteridekselet og frontdekselet være lukket og tilskrudd. 34

36 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken Førertillatelse Trucken må bare brukes av egnede personer som har fått relevant opplæring, som har vist sine ferdigheter i å kjøre og håndtere last overfor eieren/operatøren eller den han har delegert oppgaven til, og som uttrykkelig har fått i oppgave å kjøre trucken. Evt. må nasjonale forskrifter følges. Førerens rettigheter, plikter og forholdsregler Føreren må være opplyst om sine rettigheter og plikter, opplært i betjening av trucken og fortrolig med innholdet i denne instruksjonsboken. Brukeren må være gitt de nødvendige rettighetene. Når en truck brukes som ledetrucke, må føreren bruke vernesko. Trucken må ikke brukes av uvedkommende Føreren er ansvarlig for trucken den tiden den er til vedkommendes disposisjon. Føreren plikter å forby uvedkommende å kjøre eller å betjene trucken. Ingen personer skal tas med eller løftes. Skader og mangler Skader og øvrige mangler på trucken eller det påmonterte utstyret skal straks meldes til oppsynspersonalet. Usikre trucks (f.eks. med slitte hjul eller defekte bremser) må ikke brukes før de er satt i forskriftsmessig stand. Reparasjoner Ingen reparasjoner eller forandringer på trucken må foretas uten utdannelse og uten førerens samtykke. Sikkerhetsinnretninger eller brytere må ikke deaktiveres eller justeres. Fareområde ADVARSEL! Fare for uhell / skader i truckens fareområde Fareområdet er det området der personer settes i fare på grunn av truckens kjøreeller løftebevegelser, løfteutstyret (gafler eller påmontert utstyr) eller godset. Dette området omfatter også områder som kan treffes av lastegods eller arbeidsutstyr som faller ned. Uvedkommende må vises bort fra fareområdet. Gi varseltegn i god tid ved fare for personer. Dersom uvedkommende ikke forlater fareområdet til tross for at de blir bortvist, må trucken stanses umiddelbart. Sikkerhetsinnretninger og varselskilt Sikkerhetsinnretningene, varselskiltene (se "Plassering av merking og typeskilt" på side 19) og varselanvisningene som er beskrevet i denne bruksanvisningen skal følges. 35

37 2 Beskrivelse av display- og betjeningselementer

38 Pos. Betjenings-/ EMC Funksjon displayelement Standard 7 Tasten - Langsom kjøring t Dersom ledehendelen står i det øvre bremseområde, kan bremsefunksjonen forbikobles ved å trykke på knappen. Dermed beveger trucken seg med redusert hastighet (langsom kjøring). 8 Ledehendel t Styrer og bremser trucken. 10 Batteriladings-/ utladingsanviser t Batteriets ladetilstand Batteriets utladingstilstand. CanDis o Visningsinstrument for Batteriladenivå Driftstimer Advarselsmeldinger Parameterinnstillinger 11 CanCode o Erstatter nøkkelbryteren Frigir trucken når den riktige koden er tastet inn. Valg av kjøreprogram. Kodeinnstilling. Innstilling av parametere. ISM o Erstatter nøkkelbryteren Frigir trucken med kort / transponder. Anviser driftsklarhet. Driftsdataregistrering Datautveksling med kort / transponder 12 Nøkkelbryter t Frigir trucken når den riktige koden er tastet inn. Når nøkkelen trekkes ut, er trucken sikret mot å bli startet av uvedkommende. 2-trinns nøkkelbryter med servicenøkkel 2 NØDSTOPP (batteriplugg) o t Kobler styrestrømmen på og av Når nøkkelen trekkes ut, er gaffeltrucken sikret mot å bli startet av uvedkommende. Ved feil på det elektriske anlegget kan bremsen luftes elektrisk (nøddrift). Avbryter forbindelsen til batteriet Alle elektriske funksjoner slås av og trucken bremses 37

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

AMW 22 / AMW 22p. Bruksanvisning 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p

AMW 22 / AMW 22p. Bruksanvisning 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p AMW 22 / AMW 22p 12.14 - Bruksanvisning 51119813 12.14 N AMW 22 AMW 22p Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Bruksanvisning 51121639 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type

Detaljer

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Instruksjonsbok N 51105433 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

SLH 200 10.04 - Instruksjonsbok 50452180 01.08 4156 NO

SLH 200 10.04 - Instruksjonsbok 50452180 01.08 4156 NO SLH 200 10.04 - Instruksjonsbok 50452180 01.08 N 4156 NO Innhold Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand 35 D-22047 Hamburg-Germany Tel.: +49 (0) 40/6948-0 www.jungheinrich.com 2/31 4156 NO Innhold

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 medemagruppen P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 NO Bruksanvisning Mini Crosser M2 Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133

Detaljer

Brukerhåndbok GRC-12. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No.

Brukerhåndbok GRC-12. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No. Serienummerområde GRC-12 fra GRC11-1000 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No. 133574NW Front Matter Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene

Detaljer

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen.

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. LIFTLUX Modell 203-24 Serienummer fra og med 15548 Inkluderer Serienummer 12378

Detaljer

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04 N 24V-100A e ERROR STOP 4163*n Innhold Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 4 1.1 Instruksjonsbokens formål...4 1.2 Opphavsrett og varemerkerettigheter...5 2

Detaljer

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T Bruksanvisning for Mini Crosser Utgave 3/2009 Model : Mini Crosser T Individnr. : Serienr. : Utlevert : Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING 3 KAPITTEL 2 BETJENINGSPANEL 4 KAPITTEL

Detaljer

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No.

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. GR-12 GR-15 GR-20 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. 133572NW Front Matter Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon Brukerhåndbok Serienummerområde Z-33/18 Likestrøm Fra serienr.: Z331815M-101 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av den originale bruksanvisningen Første utgave Første opplag Kode 1257143NW Brukerhåndbok

Detaljer

SLH 100 10.04 - Instruksjonsbok 50452108 03.07. 4165*no

SLH 100 10.04 - Instruksjonsbok 50452108 03.07. 4165*no SLH 100 10.04 - Instruksjonsbok 50452108 03.07 N 24V-25A 4165*no Innhold Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand 35 D-22047 Hamburg-Germany Tel.: +49 (0) 40/6948-0 www.jungheinrich.com 22.03.2007

Detaljer

Bruksveiledning Campingvogn

Bruksveiledning Campingvogn Bruksveiledning Campingvogn Version 07/2011 N Kjære caravanist. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-campingvogn. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda flere nye

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

KUBOTA GRAVEMASKINER

KUBOTA GRAVEMASKINER KUBOTA GRAVEMASKINER MODELLER 91-3 101-3 121-3 161-3 35-3 KX U 45-3 Les nøye gjennom denne veiledningen og oppbevar den innen rekkevidde N Kjære kunde! Vær vennlig å komplettere de manglende opplysningene

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE DIESELDREVEN TERRENG GÅENDE ARBEIDSPLATTFORM MODELL H 18 SXL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift.

Detaljer

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager.

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Kjære caravanist. Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Vi vil be deg om å lese bruksanvisningen nøye selv om du har kjørt campingvogn

Detaljer

Innholdsfortegnelse timer 2000- Vedlikehold

Innholdsfortegnelse timer 2000- Vedlikehold Instruksjonsbok ICA402-4NO3.pdf Kjøring og vedlikehold Vibrasjonsvals CA402D Motor Cummins QSB 4.5 Serienummer *69462*- 00008x0A00000 - Oversettelse av opprinnelig anvisning Rett til endringer forbeholdes.

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Serienummerområde. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3211A-110000 fra GS3212C-10000

Serienummerområde. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000. fra GS3211A-110000 fra GS3212C-10000 Serienummerområde GS-1530/32 GS-1930/32 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246 GS-4047 fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000 fra GS3010A-110000 fra GS3011C-10000 fra GS3211A-110000 fra GS3212C-10000

Detaljer

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Art.nummer:

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer