EZS 570. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EZS 570. Bruksanvisning 08.09 - 01.14"

Transkript

1 ES Bruksanvisning N

2 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ES 570 Videre data På oppdrag Dato N EU-samsvarserklæring Undertegnede bekrefter hermed at de enkelte betegnede truckene med kraftdrift overensstemmer med de europeiske retningslinjene 2006/42/EF (maskinretningslinje) og 2004/108 EEC (elektromagnetisk kompatibilitet - EMC) med endringer, samt den tilsvarende rettsforordning til implementering i nasjonal lovgivning. De undertegnede har enkeltvis myndighet til å sammenstille de tekniske underlagene. 3

3 4

4 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres på en kortfattet og oversiktlig måte. Kapitlene er ordnet etter bokstaver, og sidene er gjennomgående nummerert. I denne instruksjonsboken dokumenteres ulike truckvarianter. Ved betjening og vedlikeholdsarbeid må man forsikre seg om at man refererer til beskrivelsen som gjelder den aktuelle trucktypen. Våre maskiner utvikles stadig videre. Vis forståelse for at vi forbeholder oss retten til endringer i form, utstyr og teknikk. Ut fra innholdet i denne bruksanvisningen kan det derfor ikke stilles krav til bestemte egenskaper for maskinen. Sikkerhetsanvisninger og merking Sikkerhetsanvisninger og viktige forklaringer er merket med følgende piktogrammer: FARE! Angir en usedvanlig alvorlig faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til varige personskader, også med døden til følge. ADVARSEL! Angir en usedvanlig alvorlig faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til alvorlige varige eller dødelige varige personskader. FORSIKTIG! Angir en faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til lettere eller middels alvorlige personskader. LES DETTE Angir materielle skader. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til materielle skader. Angir anvisninger og forklaringer. t Angir standardutstyr o Angir ekstrautstyr Opphavsrett Opphavsretten til denne instruksjonsboken tilhører JUNGHEINRICH AG. 5

5 Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Tyskland Telefon: +49 (0) 40/

6 Innholdsfortegnelse A Forskriftsmessig bruk Generelt Korrekt bruk Tillatte bruksbetingelser Operatørens plikter Montering av påmontert utstyr eller tilleggsutstyr B Beskrivelse av trucken Anvendelse Komponent- og funksjonsbeskrivelse Oversikt over komponentene Baksiden av trucken Funksjonsbeskrivelse Tekniske data Effektdata Mål Vekt Dekk EN-standarder Bruksbetingelser Elektriske krav Plassering av merking og typeskilt Typeskilt C Transport og første gangs igangsetting Lasting med kran Transport Første igangsetting D Batteri - service, opplading, utveksling Sikkerhetsbestemmelser for bruk av syrebatterier Batterityper Åpne batteridekselet Åpne batteridekselet Gjøre batteriet for vippekabinen (o) tilgjengelig (fram til 08.11) Gjøre batteriet for skyvekabinen (o) tilgjengelig (fra 09.11) Lad batteriet Komfortlading (o) Demontere og installere batteri Batteriet tas ut oppover Batteriuttak på siden (o)

7 E Betjening Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken Beskrivelse av display- og betjeningselementer Betjenings- og anvisningsenhet Stille inn klokkeslett Batteriutladingsindikator Batterieutladingsvokter Visning av gjenværende verdi Driftstimeteller Driftstimeteller i drift med gående fører Kjøreprogrammer Sette trucken i drift Kontroller og gjøremål før daglig idriftsetting Gå inn og ut Gå inn og ut av vippe- og skyvekabin (o) Innrette førerplassen Sikkerhetsbelte Gjøre trucken driftsklar Parker trucken forsvarlig Arbeid med trucken Sikkerhetsregler for kjøring NØDSTOPP Kjøring Styring Bremsing Drift med gående fører (o) Koblingstyper Kjøre med tilhenger Bøyle/bærer for ekstrautstyr (o) Roterende lys (o) Førervern vippekabin (o) (fram til 08.11) Førervern skyvekabin (o) (fra 09.11) Hjelp ved feil Trucken kjører ikke Feilmeldinger anvisningsenhet Bevege trucken uten bruk av motoren Tilleggsutstyr Tastatur (CanCode) (o) Stille inn truckparameter med CanCode ISM-tilgangsmodul(o) Korrosjonsbeskyttelse (o) F Vedlikehold av trucken Driftssikkerhet og miljøvern Sikkerhetsforskrifter for vedlikehold Arbeid på det elektriske anlegget Driftsmidler og gamle deler Hjul Driftsmidler og smøreskjema

8 3.1 Sikker håndtering av oljer og smøremidler Smøreskjema Oljer og smøremidler Beskrivelse av service- og vedlikeholdsarbeid Forbered skyvemasttrucken for serviceettersyn og vedlikehold, Sikker løfting og oppjekking av trucken Rengjøringsarbeid Stram hjulmutre Kontrollere bremsevæskenivå Kontrollere de elektriske sikringene Vedlikehold av sikkerhetsbeltet Ny igangsetting av trucken etter vedikeholds- og reparasjonsarbeider Ta trucken ut av drift Forholdsregler før driftspausen Nødvendige forholdsregler under driftspausen Idriftsetting av trucken igjen etter driftspause Sikkerhetskontroll etter en viss brukstid og etter uvanlige hendelser Sette trucken endelig ut av drift, kondemnering Måling av menneskelig vibrasjon Vedlikehold og inspeksjon Sjekkliste for vedlikehold Eier/operatør Kundetjeneste

9 10

10 Tillegg Bruksanvisning JH-traksjonsbatterier Denne bruksanvisningen gjelder kun for batterier av merket Jungheinrich. Hvis det brukes andre merker, må bruksanvisningen fra produsenten av disse følges N 1

11 N

12 A Forskriftsmessig bruk 1 Generelt Trucken som beskrives i denne instruksjonsboken er egnet for sleping av tilhengerlast. Trucken må brukes, betjenes og vedlikeholdes i henhold til angivelser i denne instruksjonsboken. Annen bruk er ikke korrekt bruk, og kan føre til personskader, skader på trucken eller andre materielle skader. 2 Korrekt bruk LES DETTE Den maksimale trekklasten som kan slepes er angitt på typeskiltet, og må ikke overskrides. Lasten må være koblet til en tilhengerkobling eller annet påmontert utstyr som er godkjent av produsenten. Sleping av last. Persontransport er forbudt. Skyving av last er bare tillatt med tilhengerkoblingen. 11

13 3 Tillatte bruksbetingelser ADVARSEL! Bruk under ekstreme betingelser Hvis trucken brukes under ekstreme betingelser, kan dette føre til funksjonsfeil og ulykker. For bruk under ekstreme betingelser, spesielt i omgivelser med mye støv eller omgivelser som skaper korrosjon, kreves spesielt utstyr på og spesiell tillatelse for trucken. Bruk i eksplosjonsfarlige områder er ikke tillatt. Ved uvær (storm, tordenvær) må trucken ikke brukes utendørs eller i utsatte områder. Bruk i industrielle og næringsmessige omgivelser. Tillatt temperaturområde +5 C til +40 C. Må bare brukes på fast og jevnt underlag med tilstrekkelig bæreevne. Tillatte flate- og punktbelastninger må ikke overskrides. Må bare brukes på kjøreveier som er frigitt av eieren/operatøren og der det er god sikt. Kjøring i stigninger opp til maksimalt 15 %. Det er forbudt å kjøre skrått i eller på tvers av stigninger. Bruk på delvis offentlig vei. 12

14 4 Operatørens plikter I denne instruksjonsboken defineres eieren/operatøren som enhver fysisk eller juridisk person som selv bruker trucken eller som har gitt noen i oppdrag å bruke den. I spesielle tilfeller (f. eks. ved leasing, utleie) er eieren/operatøren den personen som er pålagt driftsansvaret i henhold til gjeldende kontrakt mellom eier og bruker av gaffeltrucken. Eieren/brukeren må forsikre seg om at trucken kun benyttes på korrekt måte og at enhver risiko for brukeren eller tredjepersons liv og helse unngås. Dessuten skal forskrifter for forebygging av ulykker, øvrige sikkerhetstekniske normer samt retningslinjer for drift, vedlikehold og reparasjon overholdes. Eieren/operatøren skal forsikre seg om at alle brukere har lest og forstått denne bruksanvisningen. LES DETTE Dersom veiledningene i denne bruksanvisningen ikke følges, medfører det at garantidekningen bortfaller. Tilsvarende gjelder også dersom kunden og/eller tredjeperson har utført ikke-forskriftsmessig arbeid på gjenstanden uten samtykke fra produsentens kundeserviceavdeling. 5 Montering av påmontert utstyr eller tilleggsutstyr Montering eller innbygging av tilleggsutstyr som påvirker truckens funksjoner eller som utvider disse funksjonene, er kun tillatt med produsentens skriftlige godkjennelse. Eventuelt kan tillatelse innhentes hos de lokale myndighetene. Myndighetenes godkjennelse erstatter likevel ikke godkjennelse fra produsenten. 13

15 14

16 B Beskrivelse av trucken 1 Anvendelse ES570 er en industriell elektrisk slepetruck med hekkdrift som er beregnet for sleping av ledehendelført tilhengerlast. Trucken er beregnet for bruk inne og ute i toskiftsdrift. Batteribytte er som regel ikke nødvendig, men likevel mulig ved intensivt bruk Trucken er ikke tillatt brukt på offentlig vei. Trekkraften fremgår av typeskiltet. 15

17 2 Komponent- og funksjonsbeskrivelse 2.1 Oversikt over komponentene Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 1 t Nøkkelbryter 9 o Setebelte 2 t Bryter parkerings-/kjørelys 10 t Belysning 3 t Betjenings- og anvisningsenhet 11 t Batterideksel 4 t Kjørebryter 12 t Vedlikeholdsluke 5 t Ratt 13 t Drivhjul 6 t Blinklys / horn 14 t Kollisjonsbeskyttelse t Førersete med setebryter 7 15 t Batterideksellås o Komfortsete med setebryter 8 t NØDSTOPP-bryter 16 t Styrt forhjul t = Standardutførelse o = Ekstrautstyr 16

18 2.2 Baksiden av trucken Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse Lasteflate (lasteevne: standard Hylse for tilhengerdrift 17 t maks. 150 kg, kabin (o) maks. 20 kg.) 22 o 18 t Baklys / blinklys 23 o 3-dobbelt tilhengerkobling 19 NØDSTOPP drift med gående o fører 24 t Ryggelys 20 o Knapp "Gående fører" fremover 25 t Ryggelys 21 o Tast "gående fører" bakover t = Standardutførelse o = Ekstrautstyr 17

19 2.3 Funksjonsbeskrivelse Generelt Truckrammen i stålkonstruksjon gir lav påstigning (stigtrinn) fra begge sider av trucken. Batteridekselet inneholder setefestet og lasteflaten. Det kan klappes vekk for batteriskift og servicetilgang. Tilhengerkoblingen har 3 høydenivåer samt en valgfri tilhengerkontakt. Førersetet er utstyrt med en integrert setebryter for kjørefrigivelse. I standardutførelsen av trucken tillater lasteflaten en maksimal last på 150 kg. I utførelse med førervern (o) er lasteflatens lasteevne maks. 20 kg. Drivakselen er utført som er fjæropphengt differensialaksel med integrert gir, og gir liten belastning for føreren og trucken. Styreakselen er også fjæret. Overføringen av styrekraft fra rattet til styrebolsteret skjer ved hjelp av kjetting. Kjettingen kan justeres og smøres. Servoaggregatet drives via styreakselen og styrekjettingen. Drivhjulene er opphengt i et ledd festet i dreieskiven. Drivverk Som drivverk benyttes en 4,3 kw 48 VAC-motor. Med turtallsregulert drivverk er det mulig å stoppe i stigninger uten å rulle tilbake. Belysning Belysningssystemet omfatter to frontlys med parkeringslys, to baklys, blinklys foran og bak, varselblinklys, bremselys og Ryggelys. 18

20 Brems Driftsbremsen er en hydraulisk trommelbrems foran og bak som virker på alle tre hjul. Bremsetrykket overvåkes av en bremsetrykksensor som styrer bremselyset og setter den nominelle kjøreverdien til null. En elektrisk betjent, automatisk fungerende fjærkraftbrems aktiveres når trucken stanser eller føreren forlater førerplassen. Fjærkraftbremsen løsnes igjen når det trykkes på kjørepedalen. Fjærkraftbrems Fjærkraftbremsen aktiveres så snart trucken står stille. Når trucken stanser ved en rampe, holdes trucken i ro elektrisk inntil fjærkraftbremsen er aktivert. Ved oppstart genereres et dreiemoment i kjøremotoren som hindrer at trucken risikerer å rulle vekk inntil fjærkraftbremsen frigjøres. 19

21 3 Tekniske data Spesifikasjoner av tekniske data iht. VDI Med forbehold om tekniske endringer. 3.1 Effektdata Betegnelse ES 570 Q Trekkevne 7000 kg Kjørehastighet med / uten last 8,5/18 km/t Kjøremotor, effekt S2 60 min 4,3 kw Trekkraft S2 60 min 1400 N Maks. trekkraft S2 5 min 5500 N Batterispenning 48 V Nominell kapasitet 345 Ah 3.2 Mål Betegnelse ES 570 y Hjulavstand 1035 mm h6 Høyde førervern (kabin o) 2120 mm h7 Setehøyde/ståhøyde 1030 mm h10 Slepeboltens høyde 240/330/420 mm h11 Lastehøyde uten last 630 mm l1 Totallengde 1820 mm l3 Lengde lasteflate 400 mm l5 Overhengslengde 387 mm b1 Totalbredde 996 mm b9 Bredde lasteflate 795 mm b11 Sporvidde bak (lastdel) 860 mm b13 Minste dreiepunktsavstand 105 mm m2 Bakkeklaring midt på hjulavstand 138 mm Wa Snuradius 1650 mm 20

22 21

23 3.3 Vekt Betegnelse ES 570 Egenvekt inkl. batterier 1220 kg Egenvekt inkl. batteri med kabin og SBE 1530 kg Aksellast uten last for-/bakaksel 570/650 kg Batterivekt 575 kg 3.4 Dekk Betegnelse ES 570 Hjul CSE Dekkstørrelse foran /6 PR Dekkstørrelse bak /6 PR Antall hjul foran / bak (x=drivhjul) 1x / 2 22

24 3.5 EN-standarder Kontinuerlig lydtrykknivå ES 570: 57 db(a) iht. EN i overensstemmelse med ISO Det kontinuerlige lydtrykknivået er en middelverdi i overensstemmelse med de anførte standardene og avspeiler lydtrykknivået under kjøring, ved løfting og under tomgang. Lydtrykknivået måles ved førerens ører. Alle angivelser tar utgangspunkt i en truck i standardutførelse. Alle verdier kan variere, avhengig av ulike utstyrsvarianter (f.eks. kabin, hjul osv.). Vibrasjon ES 570: 0,52 m/s² Iht. EN Den akselererende vibrasjonseksponeringen som kroppen utsettes for på førerplassen er i følge de anførte standardene den lineært integrerte, veide akselerasjonen i vertikal retning. Vibrasjonsnivået måles under kjøring med konstant hastighet over sviller. Disse måledataene ble fastsatt en gang for alle for trucken, og må ikke forveksles med menneskelig vibrasjon i EU-direktiv "2002/44/ EF/Vibrasjoner". Produsenten tilbyr en spesiell tjeneste for måling av disse menneskelige vibrasjonene, se "Måling av menneskelig vibrasjon" på side 130. Alle angivelser tar utgangspunkt i en truck i standardutførelse. Alle verdier kan variere, avhengig av ulike utstyrsvarianter (f.eks. kabin, hjul osv.). Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Produsenten bekrefter med dette at grenseverdiene for elektromagnetisk utstråling og strålingsstyrke samt kontrollen av utladingen av statisk elektrisitet i henhold til EN med inkorporerte normative henvisninger, er overholdt. Modifikasjon av elektriske eller elektroniske komponenter med tilhørende anordninger er kun tillatt etter skriftlig godkjennelse av produsenten. ADVARSEL! Forstyrrelse av medisinsk utstyr på grunn av ikke-ioniserende stråling Elektrisk utstyr på trucken som avgir ikke-ionisk stråling (f.eks. trådløs dataoverføring) kan forstyrre og føre til feilfunksjon på medisinsk utstyr (pacemakere, høreapparater etc.) hos brukeren. Det må avaklares med en lege eller med produsenten av det medisinske utstyret hvorvidt det kan brukes i nærheten av trucken. 23

25 3.6 Bruksbetingelser Omgivelsestemperatur ved drift +5 C opp til +40 C Ved gjentagende bruk ved ekstreme skiftninger i temperatur eller luftfuktighet, er det nødvendig med spesielt utstyr og spesiell tillatelse. 3.7 Elektriske krav Produsenten bekrefet overholdelse av kravene for konstruksjon og produksjon av det elektriske utstyret med tiltenkt bruk av trucken iht. EN 1175 "Sikkerhet for gaffeltrucker - elektriske krav". 24

26 4 Plassering av merking og typeskilt Qmax 7000 Kg F= (15400 lbs) 1400 N bar 116 psi Pos. Betegnelse 26 Typeskilt 27 Firmabetegnelse 28 Setebelte 29 Trekkraft tilhengerlast 30 Korrosjonsbeskyttelsepakke (o) 31 Kontrolloblat (o) 32 Varselskilt: Fare for klemskader ved kjøring bakover 33 Luftrykk, dekk 34 Festepunkter for lossing med kran 25

27 4.1 Typeskilt Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 35 Type 41 Byggeår 36 Serienummer 42 Nominell trekkraft 5 min. i N 37 Nominell trekkraft 60 min. i N 43 Motoreffekt 38 Batterispenning i V 44 Batteriets vekt min./maks. i kg 39 Egenvekt uten batteri i kg 45 Produsent 40 Ekstrautstyr 46 Produsentens logo Vennligst oppgi serienummeret (36) ved spørsmål om trucken eller ved bestilling av reservedeler. LES DETTE Trucken må kun drives med den trekkraft / tilhengerlast som er angitt på tilhengerkoblingen. Dersom det ikke foreligger noen angivelser på tilhengerkoblingen (standard eller tillegg), gjelder maksimal tillatt trekkraft/tilhengerlast som er angitt for trucken se "Effektdata" på side 20. Dersom eieren / operatøren monterer på tilhengerkoblinger, må trekkraften / tilhengerlasten tilpasses tilhengerkoblingen hhv. maksimal tillatt trekkraft / tilhengerlast for trucken. 26

28 C Transport og første gangs igangsetting 1 Lasting med kran ADVARSEL! Ufagmessig lossing med kran kan føre til ulykker Bruk eller ufagmessig bruk av uegnet løfteutstyr kan føre til at trucken faller ned under lossingen. Trucken må ikke støtes ved løfting eller komme i ukontrollerte bevegelser. Hold om nødvendig trucken ved hjelp av et føringstau. Bare personer som er opplært i bruk av løftestropper og løfteutstyr skal ha lov til å losse trucken. Bruk personlig verneutstyr (f. eks. vernesko, vernehjelm, varselvest, vernehansker osv.) ved lossing med kran. Ikke gå under hengende last. Ikke gå inn i fareområdet, og ikke opphold deg i fareområdet. Bruk kun løfteutstyr som har tilstrekkelig lasteevne (for truckens vektspesifikasjoner, se typeskiltet). Kranredskapet skal bare festes i de foreskrevne løftepunktene, og sikres mot forskyvning. Løftestropper skal bare brukes i foreskrevet belastningsretning. Festeanordningene for kranutstyret må være plassert på en slik måte at de ikke kommer i berøring med noen komponenter når trucken løftes. Laste trucken med kran Forutsetninger Parker trucken forsvarlig, se "Parker trucken forsvarlig" på side 66. Nødvendig verktøy og materialer Løfteutstyr Kranredskap Fest kranredskapen i løftepunktene (34). Trucken kan nå lastes opp med kran Lossing med kran av trucker med kabin må bare gjøres med en travers. 27

29 2 Transport ADVARSEL! Ukontrollerte bevegelser under transporten Ufagmessig sikring av trucken under transport kan føre til alvorlige ulykker. Lossingen må derfor kun utføres av fagpersonell med relevant opplæring. Fagpersonellet må ha opplæring i lastsikring på kjøretøy tillatt for kjøring på offentlig vei og i håndtering av lastsikringshjelpemidler. Korrekt dimensjonering og utføring av sikkerhetstiltak i forbindelse med lossing må fastsettes individuelt for hvert enkelt oppdrag. Ved transport på lastebil eller tilhenger må trucken surres fast på forskriftsmessig måte. Lastebilen eller tilhengeren skal være utstyrt med forankringsringer. Sikre trucken mot utilsiktede bevegelser med kiler. Bruk bare lasteremmer med tilstrekkelig nominell styrke. Bruk sklisikre materialer for å sikre lasten (paller, kiler,...), f. eks. en antiglimatte. 28

30 47 Sikre trucken for transport Forutsetninger Loss trucken. Trucken er trygt parkert, se "Parker trucken forsvarlig" på side 66. Nødvendig verktøy og materialer Stropper Bruk stropper (47) på trucken og på transportkjøretøyet og stram tilstrekkelig. Trucken kan nå transporteres. 29

31 48 Truck med vippekabin (o) eller skyvekabin (o) må sikres for transport Nødvendig verktøy og materialer Spennstropper/spennremmer Øyeskruer M10 Kjør trucken opp på transportkjøretøyet. Parker trucken forsvarlig, se "Parker trucken forsvarlig" på side 66. Skru to ringskruer M10 inn i gjengene (48) på kabintaket. For å surre fast trucken trekkes en spennstropp over trucken gjennom øyeskruene M10 og strammes forsvarlig. Trucken kan nå transporteres. ADVARSEL! Trucken må ikke løftes etter øyeskruene eller gjengene (48). 30

32 3 Første igangsetting FORSIKTIG! Trucken skal kun kjøres med batteristrøm! Likerettet vekselstrøm skader de elektroniske komponentene. Kabelforbindelser til batteriet (slepekabel) må ikke være lenger enn 6 m og ha minimum ledningstverrsnitt på 50 mm². Kontroller at utrustningen er komplett Monter eventuelt batteriet, se "Demontere og installere batteri" på side 43 Lad batteriet, se "Lad batteriet" på side 40 Trucken kan nå tas i bruk, se "Sette trucken i drift" på side 57 31

33 32

34 D Batteri - service, opplading, utveksling 1 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av syrebatterier Servicepersonell Opplading, vedlikehold og utskifting av batterier må kun utføres av personell med adekvat utdannelse. Når slikt arbeid utføres skal anvisningene i denne instruksjonsboken samt instruksene fra produsentene av batteriet og batteriladestasjonen følges. Brannforebyggende forholdsregler Ved håndtering av batterier er røyking og all bruk av åpen ild forbudt. Det må ikke befinne seg brennbare materialer eller installasjoner som kan generere gnister innenfor en radius på minst 2 m rundt en parkert truck som står til lading. Rommet må være godt ventilert. Brannslukningsutstyr må være tilgjengelig. FORSIKTIG! Fare for etseskader pga. bruk av uegnet brannslukningsutstyr Ved brann kan det oppstå en reaksjon med batterisyren hvis ilden slukkes med vann. Dette kan føre til etseskader pga. syren. Bruk et pulverbrannslukkingsapparat. Brennende batterier må aldri slukkes med vann. Vedlikehold av batteriet Batteriets cellelokk må holdes tørre og rene. Klemmer og kabelsko skal være rene, innsatt med litt polfett og skrudd godt til. FORSIKTIG! Brannfare pga. kortslutning Skadde kabler kan forårsake kortslutning og dermed sette trucken og batteriene i brann. Før du lukker batteridekselet skal du forsikre deg om at batterikablene ikke kan komme til skade. Avfallshåndtering av batteriet Avfallsbehandling av batterier reguleres gjennom lovverket og må utføres i henhold til de nasjonale miljøvernsbestemmelsene og forurensningsloven. Det er ubetinget viktig at produsentens instrukser for avfallshåndtering følges. 33

35 ADVARSEL! Omgang med batterier medfører fare for uhell og skader. Batteriene inneholder giftig og sterkt etsende syre. All kontakt med batterisyren må unngås. Gammel batterisyre skal avfallsbehandles på forskriftsmessig måte. Ved arbeid på batterier er det helt nødvendig å bruke verneklær og øyebeskyttelse. Batterisyre må ikke komme i kontakt med huden, klærne eler øynene, skyll eventuelt ut batterisyren med rikelig rent vann. Oppsøk lege umiddelbart ved personskader (f.eks. hud- eller øyekontakt med batterisyre). Sølt batterisyre må umiddelbart nøytraliseres med rikelig med vann. Det er kun tillatt å anvende batterier med lukket batterikasse. Vær oppmerksom på de lovmessige forskriftene. ADVARSEL! Fare på grunn av bruk uegnede batterier som Jungheinrich ikke har godkjent for trucken Batteriets konstruksjon, vekt og mål har betydelig innvirkning på truckens driftssikkerhet, særlig stabilitet og lasteevne. Bruk av uegnede batterier som ikke Jungheinrich ikke har godkjent for trucken, kan ved energigjenvinningen føre til redusert bremseevne og i tillegg til betydelige skader på den elektriske styringen. Bruk av batterier som Jungheinrich ikke har godkjent for denne trucken, kan derfor føre til betydelige farer for menneskers helse og sikkerhet! Bare batterier som Jungheinrich har godkjent for trucken skal brukes. Bytte av batteri er bare tillatt med godkjennelse fra Jungheinrich. Ved utskifting eller installasjon av batteriet må man forsikre seg om at det er forskriftsmessig festet i truckens batterirom. Bruk av batterier som ikke er godkjent av produsenten er strengt forbudt. Før det utføres noe arbeid på batteriene må trucken være forsvarlig parkert (se "Parker trucken forsvarlig" på side 66). 34

36 2 Batterityper Trucken kan være utstyrt med ulike batterityper avhengig av bruken. Følgende tabell viser hvilke kombinasjoner som er standard med angivelse av batterikapasiteten: Batteritype Kapasitet 48 V - PzS standard 345 Ah 48 V - PzS med ekstra effekt 375 Ah 48 V - PzS tørr 375 Ah Batteriets vekt fremgår av batteriets typeskilt. Batterier med uisolerte poler må tildekkes med en sklisikker og isolerende matte. Batteritypen som brukes må stemme overens med batteriparameteret i kjørecontrolleren. 35

37 3 Åpne batteridekselet FORSIKTIG! Klemfare Det må ikke komme noe mellom dekselet og trucken når dekselet lukkes. ADVARSEL! En usikret truck medfører fare for uhell Det er farlig og prinsipielt ikke tillatt å parkere trucken i skråninger. Trucken skal bare parkeres på en jevn flate. I særlige tilfeller må trucken sikres med f.eks. kiler. FARE! Fare pga. gasstrykksylinder Livsfare i område rundt gasstrykksylinderen! Ikke foreta arbeid på gasstrykksylinderen. Deksler og tilkoplinger må settes tilbake til normal driftsklar tilstand før trucken tas i bruk. 36

38 3.1 Åpne batteridekselet Forutsetninger Parker trucken i vannrett posisjon. Parker trucken forsvarlig, se "Parker trucken forsvarlig" på side 66. Trekk batterideksellåsen (15) i pilens retning. Åpne batteridekslet (49) til anslag. Ikke åpne batteridekslet med kraft og ikke slipp det mens det åpnes, men skyv det helt opp for hånd. Batteriet (50) er tilgjengelig Gjøre batteriet for vippekabinen (o) tilgjengelig (fram til 08.11) FORSIKTIG! Fare for ulykker Kabinen skal bare vippes opp med åpne dører bakover. Batterideksel med kabin vippes opp forsiktig bakover, slik at man unngår velting. Ved åpning av batteridekselet med kabin uten batteri, kan trucken velte bakover. Forutsetninger Parker trucken i vannrett posisjon. Parker trucken forsvarlig, se "Parker trucken forsvarlig" på side 66. Sikre trucken med treklosser slik at den ikke kan vippe. Åpne de to kabindørene og vipp dem bakover. Trekk batterideksellåsen (15) i pilens retning. Vipp batteridekslet (49) med kabinen forsiktig bakover. Batteriet (50) er tilgjengelig. 37

39 3.3 Gjøre batteriet for skyvekabinen (o) tilgjengelig (fra 09.11) LES DETTE Materielle skader pga. feil betjening Skyvekabinen må kun beveges langsomt, ellers kan det fort oppstå tegn på slitasje på føringen. 38

40 Forutsetninger Parker trucken i vannrett posisjon. Parker trucken forsvarlig, se "Parker trucken forsvarlig" på side 66. Åpne de to kabindørene (54) og vipp dem bakover. LES DETTE De to følgende handlingstrinnene kan utføres mens du sitter på førersetet, eller mens du står. Trykk kabinen litt bakover. På denne måten hindrer du at låsehendelen går i lås igjen. Trekk låsehendelen på siden (55) i pilens retning. Trekk låsehendelen (52) i taket på trucken i pilens retning. Ta tak i skyvekabinen i håndtaket (53) på baksiden av kabinen og trekk den langsomt bakover til anslag. Trekk i hendelen for rygglenejusteringen (51) og vipp førersetet helt fram. Åpne batteridekselet, se "Åpne batteridekselet" på side 37. Batteriet (50) er tilgjengelig. Lukke skyvekabinen Forutsetninger Batteriet er montert inn, se "Demontere og installere batteri" på side 43. Ta tak i skyvekabinen i håndtaket på baksiden og skyv den framover med litt sving. Alle låsehendler går i lås automatisk. Kontroller at låsehendelen er lukket. Sett rygglenet i utgangsposisjon, still inn på nytt hvis nødvendig, se "Stille inn førersetet" på side 59. Skyvekabinen er lukket. 39

41 4 Lad batteriet ADVARSEL! Eksplosjonsfare på grunn av gassene som oppstår under lading. Ved lading avgir batteriet en blanding av oksygen og hydrogen (knallgass). Gassutviklingen er en kjemisk prosess. Denne gassblandingen er høyeksplosiv og må ikke antennes. Det er bare tillatt å tilkoble og frakoble ladekabelen fra batteristasjonen med batteripluggen når både ladestasjonen og trucken er slått av. Ladeapparatet må være tilpasset batteriet når det gjelder spenning og ladekapasitet. Før batteriet lades skal samtlige kabel- og pluggforbindelser kontrolleres for synlige skader. Rommet er trucken lades skal luftes tilstrekkelig. Batteridekselet må være åpnet og battericellenes overflate må ligge fritt under ladeprosessen for å sørge for tilstrekkelig ventilasjon. Ved håndtering av batterier er røyking og all bruk av åpen ild forbudt. Det må ikke befinne seg brennbare materialer eller installasjoner som kan generere gnister innenfor en radius på minst 2 m rundt en parkert truck som står til lading. Brannslukkere må stå klare. Ikke legg metallgjenstander på batteriet. Det er strengt nødvendig å følge sikkerhetsbestemmelsene som er gitt av produsentene av batteriet og batteriladestasjonen. FORSIKTIG! Ladeapparatets og controllerens karakteristikker må være avstemt til batteritypen. 40

42 Lade batteriet Forutsetninger Parker kjøretøyet i vannrett posisjon. Åpne batteridekselet, se "Åpne batteridekselet" på side 36. Frakoble batteripluggen. Trekk batteristikkeren (57) ut av stikkforbindelsen på trucken (58). Fjern eventuelt isoleringsmatten fra batteriet. Koble batteriladestasjonens kabel til batteripluggen (57). Slå på ladeapparatet. Ladeprosessen starter automatisk. Batteriet lades Pos. Betegnelse 15 Batterideksellås 49 Batterideksel 56 Batteristikker komfortlading (o) 50 Batteri 57 Batteristikker 58 Holder batteristikker 59 Ladekabel batteristasjon 41

43 Avslutt batteriladingen, gjør trucken driftsklar igjen LES DETTE Dersom ladingen er blitt avbrutt, er ikke batteriets fulle kapasitet tilgjengelig. Forutsetninger Batteriladingen er helt avsluttet. Slå av ladeapparatet. Trekk batteristikkeren ut av ladeapparatet. Koble batteristikkeren til trucken. Lukk batteridekselet sikkert. Trucken er driftsklar igjen. 4.1 Komfortlading (o) ADVARSEL! Eksplosjonsfare Ventilatorene skal være i drift under ladingen for å unngå gassansamling. Bruk av ild og åpen flamme er forbudt. Ved hver lading skal ventilatoren funksjonskontrolleres (befinner seg under setet). Forutsetninger Parker trucken i vannrett posisjon. Koble ladekabelen (59) fra batteriladestasjonen til komfortladestikkeren. Slå ladeapparatet på / ladingen starter automatisk. Trucken slår seg av. Batteriet blir ladet. Ladeprosessen overvåkes elektrisk. Drift av trucken blir automatisk forhindret, og en ventilator i trucken aktiveres for å ventilere batteriet. Avslutte komfortladingen Trekk ladekabelen (59) ut av komfortladestikkeren. Hvis trucken ble slått av da ladingen startet, slår den seg på igjen når ladekabelen trekkes ut. 42

44 5 Demontere og installere batteri ADVARSEL! Fare for uykker ved demontering og montering av batteriet Ved demontering og montering av batteriet kan klemming og etsing fra batterisyren forekomme på grunn av batteriets vekt. Se avsnittet "Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syrebatterier" i denne kapittelet. Bruk vernesko ved demontering og montering av batteri. Bruk bare batterier med isolerte celler og isolerte poler. Parker trucken vannrett for å hindre at batteriet sklir ut. Bytte av batterier skal bare utføres med løfteredskap med tilstrekkelig løfteevne. Bruk bare tillatte batteribytte-innretninger (batterivekselstativ, batterivekselstasjon, osv.). Sørg for at batteriet sitter fast i truckens batterirom. FORSIKTIG! Fare for velting Når batteriet demonteres, må man sørge for at batteriet ikke blir hengende i batteridekselet eller i kabinen (o) slik at trucken vipper. Under demontering av batteri med vippekabin (o) må det benyttes treklosser for å sikre at trucken ikke vipper. 5.1 Batteriet tas ut oppover Demontering av batteri Forutsetninger Parker trucken forsvarlig, se "Parker trucken forsvarlig" på side 66. Åpne batteridekselet, se "Åpne batteridekselet" på side 37. Nødvendig verktøy og materialer Kran el. gaffeltruck Kranredskap Trekk batteristikkeren ut fra stikkeren på trucken. Legg batterikabelen på batterikassen slik at det ikke ødelegges når batteriet trekkes ut. Fest kranredskap til øynene (46). Kranredskapen må utøve en loddrett løftekraft. Krokene på kranredskapet må ikke falle ned på battericellene når kranredskapet slakkes. Løft batteriet opp fra batterirommet (92). Batteriet er montert ut. 43

45 Montering av batteri Forutsetninger Parker trucken forsvarlig, se "Parker trucken forsvarlig" på side 66. Installasjonen skjer i motsatt rekkefølge. Påse at monteringsposisjonen er korrekt og at tilkoplingen av batteriet utføres korrekt. Legg batterikabelen på batterikassen slik at den ikke ødelegges når batteriet settes inn. Koble batteristikkeren til stikkeren på trucken. FORSIKTIG! Klemfare Klemfare når batteridekselet lukkes. Ikke grip mellom batteridekslet og rammen, ta tak i batteridekslet kun i de tiltenkte håndtaksutsparingene. Lukk batteridekselet forsiktig og langsomt. Lukk batteridekslet. Batteriet er innmontert Når installasjonen er fullført skal samtlige kabel- og stikkforbindelser kontrolleres med tanke på synlige skader. 44

46 5.2 Batteriuttak på siden (o) FORSIKTIG! Klemfare Klemfare når bateriet tas og og setes inn på siden. Grip ikke mellom batteriet og rammen når batteriet tas ut eller settes inn. Demontering av batteri Forutsetninger Parker trucken forsvarlig, se "Parker trucken forsvarlig" på side 66. Batteriet er tilgjengelig,se "Åpne batteridekselet" på side 36. Batteristikker frakoblet. Batteristikkeren er lagt ned på batterikassen slik at den ikke ødelegges når batteriet tas ut. Nødvendig verktøy og materialer Batteribyttestasjon / batterivogn Gaffel-håndtralle Åpne låsemekanismen (61) for batteridøren (60) ved å trekke i pilens retning. Åpne batteridøren (60). Plasser batteribyttestasjonen / batterivognen foran batterikassen ved hjelp av en gaffel-håndtralle, og sikre at den ikke kan rulle. Skyv batteriet forsiktig ut av trucken fra den motsatte siden og over på batteribyttestasjonen / batterivognen. Batteriet er montert ut. 45

47 Montering av batteri Forutsetninger Parker trucken forsvarlig, se "Parker trucken forsvarlig" på side 66. Installasjonen skjer i motsatt rekkefølge. Påse at monteringsposisjonen er korrekt og at tilkoplingen av batteriet utføres korrekt. Legg batterikabelen på batterikassen slik at det ikke ødelegges når batteriet settes inn. Koble batteristikkeren til stikkeren på trucken. Lukk batteridøren (60). Låsemekanismen for batteridøren (60) lukkes automatisk når den trykkes igjen. FORSIKTIG! Klemfare Klemfare når batteridekselet lukkes. Ikke grip mellom batteridekslet og rammen, ta tak i batteridekslet kun i de tiltenkte håndtaksutsparingene. Lukk batteridekselet forsiktig og langsomt. Lukk batteridekselet. Batteriet er innmontert Når installasjonen er fullført skal samtlige kabel- og stikkforbindelser kontrolleres med tanke på synlige skader. FORSIKTIG! Når batteriet er montert må man kontrollere at batteriet er sikret mot å skli. Lukke skyvekabinen Forutsetninger Batteriet er montert inn, se "Demontere og installere batteri" på side 43. Ta tak i skyvekabinen i håndtaket på baksiden og skyv den framover med litt sving. Alle låsehendler går i lås automatisk. Kontroller at låsehendelen er lukket. Sett rygglenet i utgangsposisjon, still inn på nytt hvis nødvendig, se "Stille inn førersetet" på side 59. Skyvekabinen er lukket. 46

48 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken Førertillatelse Trucken må bare brukes av egnede personer som har fått relevant opplæring, som har vist sine ferdigheter i å kjøre og håndtere last overfor eieren/operatøren eller den han har delegert oppgaven til, og som uttrykkelig har fått i oppgave å kjøre trucken. Evt. må nasjonale forskrifter følges. Brukerens rettigheter, plikter og forholdsregler Føreren må være opplyst om sine rettigheter og plikter, opplært i betjening av trucken og fortrolig med innholdet i denne bruksanvisningen. Når en trucken brukes med gående fører, må føreren bruke vernesko. Trucken må ikke brukes av uvedkommende Føreren er ansvarlig for trucken i brukstiden. Føreren plikter å forby uvedkommende å kjøre eller å betjene trucken. Ingen personer skal tas med eller løftes. Skader og mangler Skader og øvrige mangler på trucken eller det påmonterte utstyret skal straks meldes til overordnet. Usikre trucker (f. eks. med slitte hjul eller defekte bremser) må ikke brukes før de er satt i forskriftsmessig stand. Reparasjoner Uten tillatelse og uten spesiell opplæring må ikke føreren utføre noen form for reparasjoner eller forandringer på trucken. Føreren må ikke deaktivere eller justeres sikkerhetsinnretninger eller brytere. 47

49 Fareområde ADVARSEL! Fare for uhell / skader i truckens fareområde Fareområdet er det området der personer kan være i fare på grunn av truckens eller lastegodsets bevegelser. Dette området omfatter også områder som kan treffes av lastegods som faller ned. Uvedkommede må vises bort fra fareområdet. Gi varselstegn i god tid ved fare for personer. Dersom uvedkommende ikke forlater fareområdet til tross for at de blir bortvist, må trucken stanses umiddelbart. Sikkerhetsinnretninger, varselskilt og varselhenvisinger Sikkerhetsinnretningene, varselskiltene (se "Plassering av merking og typeskilt" på side 25) og varselhenvisningene som er beskrevet i denne bruksanvisningen skal følges. 48

50 2 Beskrivelse av display- og betjeningselementer

51 Pos. Betjenings-/ Funksjon displayelement 62 Knapp - Alarmsignal t Tast for alarmsignal (horn) 6 Kjøreretningsindikator t Viser valgt kjøreretning til venstre/høyre. (blinklys) 5 Ratt t Styring av trucken 4 Kjørebryter t Styrer kjøreretning og hastighet. 2 Bryter frontlys t 3-trinnsbryter: Av/parkeringslys/kjørelys 3 Betjenings- og anvisningsenhet t Viser viktige kjøre- og varselindikatorer, feilebetjenings- og serviceindikatorer samt batterinivå og driftstimeteller. 1 Tenningslås med nøkkel t Frigir trucken ved å koble inn styrestrømmen Når nøkkelen trekkes ut, er trucken sikret mot å bli startet av uvedkommende Kodelås CanCode o Erstatter nøkkelbryteren Frigir trucken når den riktige koden er tastet inn Valg av kjøreprogram Kodeinnstilling ISM-tilgangsmodul o Erstatter nøkkelbryteren Frigir trucken med kort / transponder Anviser av driftsklarhet Driftsdataregistrering Datautveksling med kort / transponder 63 Bremsepedal t Bremsing av trucken 64 Kjørepedal t Kjøring av trucken Kjørehastigheten reguleres trinnløst. 8 NØDSTOPP-bryter t Avbryter forbindelsen til batteriet Alle elektriske funksjoner slås av og trucken bremses 19 NØDSTOPP-knapp "Gående fører" 20 "Gående fører"-knapp forover 21 "Gående fører"-knapp bakover 65 Bryter førerseteoppvarming o o o o Avbryter forbindelsen til batteriet i drift med gående fører Alle elektriske funksjoner slås av og trucken bremses Kjøring settes i gang i gående førermodus i retning forover (V) (langsomkjøring). Kjøring settes i gang i gående førermodus i retning bakover (R) (langsomkjøring). Slår førerseteoppvarmingen på og av t = standardutstyr o = tilleggsutstyr 50

52

53 2.1 Betjenings- og anvisningsenhet Beskrivelse Førerdisplayet viser truckens brukergrensesnitt. Den fungerer som visnings- og betjeningsenhet for brukeren. Truckinnstillingene foretas ved å betjene de fire kortløfteknappene (81, 82, 83, 84). Lysdiodene for lysflatene (66, 67, 75-80) kan vise 3 tilstander: aktiv, blinkende eller av. Anvisningsenheten gir informasjon om driftsdata, batteriets ladetilstand, driftstimer og feil. Grafiske fremstillinger på anvisningsenheten fungerer som varselindikatorer Pos. Betegnelse Funksjon 66 Kjøreretningsindik Indikering av valgt kjøreretning, venstre/høyre ator (blinklys) 67 Indikering av langsom kjøring Grønt grafikksymbol lyser når langsom kjøring er valgt. Kjørehastigheten er begrenset. 68 Indikering av kjøreretning, fram/ tilbake 69 Indikering av tid / driftstimer / gjenværende batteritid Indikering av valgt kjøreretning, fram/tilbake Visning av klokkeslett i format timer:minutter Visning av restkjøretid med innebygde batterier i formatet timer:minutter 52

54 Pos. Betegnelse Funksjon 70 Batteriutladingsind kator i % Viser batteriets tilgjengelige restkapasitet. Indikator 0% = batteriet er 80 % utladet Indikator 10 %, varselsymbol blinker 71 Utladingsindikator Indikering av batteriets ladetilstand 72 Søyleindikering av Viser valgt kjøreprofil kjøreprofilen 73 Indikering av profilnummer Indikering av nummer på valgt kjøreprogram 74 Hastighets- og feilindikator 75 Indikering av setebryter 76 Indikering overtemperatur Viser hastigheten samt varsel- og feilmeldinger som tekst (14-segmentsdisplay) samt infomeldinger. Setebryteren er ikke lukket Trucken er driftsklar, men det sitter ingen på førersetet Rødt grafikksymbol lyser ved overtemperatur i motoren eller en styring. 77 Visning varselsymbol 78 Indikator parkeringsbrems Rødt grafikksymbol Lyser når det oppstår feil. Blinker ved batterikapasitet under 10 %. Rødt grafikksymbol lyser når parkeringsbremsen er aktivert. 79 Visning stoppsymbol Rødt grafikksymbol lyser hvis det oppstår feil, f.eks. for lavt bremsevæskenivå. 80 Indikering av servicemodus 81 Knappen Sneglefart Gult grafikksymbol skrunøkkel: Servicemodus aktiv Blinker når serviceintervallet er utløpt. Struping av kjørehastigheten, maksimalt 6 km/ t (kan stilles inn) 82 Innkoblingsknapp varselblinklys 83 Shift-knapp/ omkoblingsknapp Varselblinklys på/av Knapp for omkobling av visningen fra driftstimer til klokkeslett samt tilgang til sevicemodus 84 Profilknapp/ Knapp for valg av ønsket kjøreprogram programvalgknapp 53

55 2.2 Stille inn klokkeslett Veksle visningsmodus klokkeslett / visning av gjenværende driftstid Hold inne Shift-tasten (83) i ca. 3 sekunder for å gå til visningsmodus. Klokkeslett / gjenværende driftstid vises. Stille inn klokkeslettet (69) Hold Shift-tasten (83) inne i 8 sek., til menyen "Stille klokkeslettet" vises. Innstill timene med tastene Opp (81) og ned (82). Bekreft med Shift-tasten (83). Innstill minuttene med tastene Opp (81) og ned (82). Trykk på Shift-tasten (83) eller profiltasten (84) for å komme tilbake til normal driftsmodus. Klokkeslettet er innstilt. Endre formatet på klokkeslettet Hold inne Shift-tasten (83) i ca. 11 sekunder for å endre klokkeslettvisningen fra 12- timers am/pm til 24-timers. Formatet på klokkeslettvisningen er endret. 54

56 2.3 Batteriutladingsindikator Batteriets ladetilstand blir vist ved hjelp av batterisymbolet (70) i truckdisplayet. Hvis et batteri er utladet til tillatt utladingstilstand, er batterisymbolet (70) fremstilt tomt. Batteriutladingsindikatoren er (71) er som standard stilt inn for standardbatterier. Ved bruk av vedlikeholdsfrie batterier eller spesialbatterier må batteriutladingsvokterens indikasjons- og utkoblingspunkt stilles inn av autorisert fagpersonell. Dersom slik kalibrering ikke blir foretatt, er det risiko for at batteriene kan bli skadet som følge av dyputlading. LES DETTE Skade på batteriet på grunn av dyputlading Batteriets selvutlading kan føre til dyputlading. Dyputlading forkorter batteriets levetid. Lad batteriet minst annenhver måned. Lade opp batteriet se "Lad batteriet" på side Batterieutladingsvokter Dersom restkapasiteten underskrides, reduseres kjørehastigheten til halvparten av innstilt verdi. En melding om dette vises (70). Full kjørehastighet blir først frigitt når det tilkoblede batteriet er ladet opp til minst 70% av full batterikapasitet. 2.5 Visning av gjenværende verdi Indikeringen av restkjøringen (69) viser truckens restkjøretid til batteriets restkapasitet nås. Indikere restkjøretid Betjen shift-tasten (83) i 3 sekunder. Klokkeslettet (69) skifter til restkjøretid, symbolet Restkjøringsindikering (56) vises. Restkjøretiden vises. 55

57 2.6 Driftstimeteller Driftstimene telles når trucken er slått på og setebryteren er lukket. 2.7 Driftstimeteller i drift med gående fører Gjør trucken klar til bruk, se "Gjøre trucken driftsklar" på side 65 eller se "Tastatur (CanCode) (o)" på side 86. Driftstimer tellers når trucken er klar til bruk og ett av følgende betjeningselementer aktiveres: Knapp "Gående fører - drivverksretning", se "Drift med gående fører (o)" på side 74. Knapp "Gående fører - lastretning", se "Drift med gående fører (o)" på side Kjøreprogrammer Tre kjøreprogrammer kan velges ved å trykke på tasten (84). Det aktiverte programmet vises ved profilnummeret (73). Kjøreprogrammene skiller seg fra hverandre gjennom kjørehastighet, akselerasjon og nedbremsing. Fra fabrikken er innstillingen som følger: Program 1: Sakte kjøring Program 2: Normaldrift Program 3: Høy effekt (forhåndsvalgt ved igangsetting) Kjøreprogrammene kan tilpasses den enkelte truckens bruk. 56

58 3 Sette trucken i drift 3.1 Kontroller og gjøremål før daglig idriftsetting ADVARSEL! Skader eller andre mangler på trucken eller det påmonterte utstyret (tilleggsutstyr) kan føre til ulykker. Dersom skader eller øvrige mangler på trucken eller det påmonterte utstyret (tilleggsutstyret) blir konstatert under de etterfølgende kontrollene, skal ikke trucken brukes før den er satt i stand igjen på faglig korrekt måte. Konstaterte mangler må meldes til overordnede umiddelbart. Defekte trucker må merkes og tas ut av drift. Trucken må først tas i bruk igjen etter at feilen er lokalisert og rettet. Utfør en kontroll før den daglige igangsettingen Kontroller hele trucken utvendig med tanke på skader og lekkasjer. Skadede slanger må byttes. Kontroller at batterifester og kabeltilkoplinger sitter fast og ikke er skadet. Kontroller at batteristikkeren sitter fast. Kontroller hulene for skader. Kontroller at skilt og merkinger er fullstendige og lesbare (se "Plassering av merking og typeskilt" på side 25). 57

59 3.2 Gå inn og ut Hold i rattet (5) eller bøylen (o) (85) ved inn- og utstigning. Bestig eller forlat trucken med trinnet FORSIKTIG! Ikke betjen kjørepedalen ved inn- og utstigning. 3.3 Gå inn og ut av vippe- og skyvekabin (o) Åpne kabindøren (54) (o). Utvendig: Lås opp døren med nøkkelen og trekk i håndtaket (86). Innvendig: Trekk i dørlåsen. Hold i rattet eller bøylen (85) ved inn- og utstigning. Bestig eller forlat trucken med trinnet FORSIKTIG! Ikke betjen kjørepedalen ved inn- og utstigning. 58

60 3.4 Innrette førerplassen Før kjøringen starter skal førersetet, rattstammen og eventuelt armlenet stilles inn slik at alle betjeningselementer kan betjenes lett og uanstrengt Stille inn førersetet Førerseteinnstillingen gjelder standardutførelsen. For avvikende utførelser, se innstillingsbeskrivelsen fra produsenten. Påse at at alle betjeningselementer er lett tilgjengelige under justeringen. FORSIKTIG! Klemfare under innstilling av førersetet Ikke grip inn mellom førersetet og rammen eller vernetaket under innstilling av førersetet. Stille inn førervekten LES DETTE For å oppnå en optimal setefjæring, må førersetet stilles inn i forhold til førerens vekt. Still inn førerens vekt mens ingen sitter i førersetet. Innstillingsområde setefjæring: Kg. Trekk vektinnstillingshendelen (88) i pilens retning til anslag, og tilbake igjen Vektinnstillingen settes til minimumsverdi. Trekk vektinnstillingshendelen (88) i pilens retning til den ønskede vekten er nådd på skalaen. Sett vektinnstillingshendelen (88) i utgangsposisjon. Førervekten er stilt inn. Stille inn rygglenet Ta plass i førersetet. Trekk i hendelen (51) for å justere rygglenet. Still inn hellingen av rygglenet. Slipp hendelen (51) igjen. Rygglenet blir låst. Rygglenet er stilt inn. 59

61 Stille inn sittestillingen FORSIKTIG! Fare for personskader på grunn av usikret førersete Et usikret førersete kan skli ut av føringen under kjøring og føre til ulykker. Førersetesperren må ha gått i inngrep. Førersetet må ikke justeres under kjøring. Ta plass i førersetet. Trekk låsehendelen til førersetesperren (89) opp i pilens retning. Sett førersetet i riktig posisjon ved å skyve det frem eller tilbake. La låsehendelen til førersetesperren (89) gå i inngrep. Seteposisjonen er stilt inn. Slå setevarmen på og av Trykk på setevarme-bryteren (65). Bryterstilling 1 = Setevarme slått på. Bryterstilling 0 = Setevarme slått av. 60

62 3.4.2 Stille inn komfortsetet (o) FORSIKTIG! Klemfare under innstilling av førersetet Ikke grip inn mellom førersetet og rammen eller vernetaket under innstilling av førersetet. Stille inn førerens vekt LES DETTE For å oppnå en optimal setefjæring, må førersetet stilles inn i forhold til førerens vekt. Still inn førerens vekt mens han sitter i førersetet Vipp vektinnstillingshendelen (88) helt ut i pilens retning Beveg vektinnstillingsspaken (88) opp og ned for å stille inn setet på en høyere vekt Beveg vektinnstillingsspaken (88) ned og opp for å stille inn setet på en lavere vekt. Førervekten er riktig justert når pilen er midt i vinduet (90). Når minimums- eller maksimumsvekten er nådd, merker man dette med et tydelig tomt slag på hendelen. Vipp vektinnstillingshendelen (88) helt inn etter vektinnstillingen. Førerens vekt er stilt inn. Stille inn ryggstøtten Ta plass i førersetet. Trekk i spaken (51) for å justere rygglenet. Still inn hellingen av rygglenet. Slipp spaken (51) igjen. Rygglenet blir låst. Rygglenet er innstilt. Innstille sittestillingen FORSIKTIG! Fare for personskader på grunn av usikret førersete Et usikret førersete kan skli ut av føringen under kjøring og føre til ulykker. Førersetesperren må ha gått i inngrep. Førersetet må ikke justeres under kjøring. 61

63 Ta plass i førersetet. Trekk sperrespaken for førersetesperren (89) opp i pilretningen. Sett førersetet i riktig posisjon ved å skyve det frem eller tilbake. La sperrespaken for førersetesperren (89) gå i inngrep. Seteposisjonen er innstilt. Slå setevarmen på og av Trykk på setevarme-bryteren (65). Bryterstilling 1 = Setevarme slått på. Bryterstilling 0 = Setevarme slått av. Stille inn korsryggstøtten Still håndhjulet (91) i ønsket posisjon. Posisjon 0 = ingen hvelving i korsryggstøtten Posisjon 1 = tiltagende hvelving i det øvre korsryggområdet. Posisjon 2 = tiltagende hvelving i det nedre korsryggområdet. Korsryggstøtten er stilt inn. 62

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

EJE C20. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 EJE C20

EJE C20. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 EJE C20 EJE C20 10.07 - Bruksanvisning 51040478 11.14 EJE C20 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EJE

Detaljer

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - Bruksanvisning 51247125 04.13 N EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Detaljer

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Bruksanvisning 51040414 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 N N 4 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige

Detaljer

EFG 110-115. Bruksanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Bruksanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Bruksanvisning 51151452 11.14 N EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

ESD 120K/120L. Bruksanvisning 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L

ESD 120K/120L. Bruksanvisning 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L ESD 120K/120L 01.05 - Bruksanvisning 50453652 12.14 N ESD 120K ESD 120L Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14

ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14 ECE 220-225 HP/LJ 01.09 - Bruksanvisning 51122088 11.14 N ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ ECE L J Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet

Detaljer

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 EFG 535-550 10.09 - Bruksanvisning 51151568 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

EME 114. Bruksanvisning 06.14 - 12.14 EME 114

EME 114. Bruksanvisning 06.14 - 12.14 EME 114 EME 114 06.14 - Bruksanvisning 51126166 12.14 N EME 114 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EME

Detaljer

ESC 316/316z. Bruksanvisning 06.13 - 11.14. ESC 316 ESC 316z

ESC 316/316z. Bruksanvisning 06.13 - 11.14. ESC 316 ESC 316z ESC 316/316z 06.13 - Bruksanvisning 51314833 11.14 N ESC 316 ESC 316z Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

AMX 10. Bruksanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. Bruksanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - Bruksanvisning 50287449 12.14 AMX 10 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår AMX

Detaljer

ERE 120. Bruksanvisning 05.08 - 02.11

ERE 120. Bruksanvisning 05.08 - 02.11 ERE 120 05.08 - Bruksanvisning N 51093154 02.11 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ERE 120 Videre

Detaljer

ERE 225. Bruksanvisning 10.07 - 11.14

ERE 225. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 ERE 225 10.07 - Bruksanvisning N 51085023 11.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ERE 225 Videre

Detaljer

ESD 220. Bruksanvisning 06.10 - 12.14 ESD 220

ESD 220. Bruksanvisning 06.10 - 12.14 ESD 220 ESD 220 06.10 - Bruksanvisning 51299955 12.14 ESD 220 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ESD

Detaljer

EJC 112 RK. Bruksanvisning 07.12 - 11.14 EJC 112 RK

EJC 112 RK. Bruksanvisning 07.12 - 11.14 EJC 112 RK EJC 112 RK 07.12 - Bruksanvisning 51281860 11.14 N EJC 112 RK Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - Bruksanvisning 51151508 11.11 N EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet

Detaljer

EJC B14 / B16. Bruksanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16

EJC B14 / B16. Bruksanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16 EJC B14 / B16 09.05 - Bruksanvisning 50470438 03.11 EJC B14 EJC B16 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Rampekomfort 03.10 - Instruksjonsbok 51174566 03.10 N EMC 110 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

HC 110. Bruksanvisning 01.09 - 12.14 HC 110

HC 110. Bruksanvisning 01.09 - 12.14 HC 110 HC 110 01.09 - Bruksanvisning 51135783 12.14 HC 110 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår HC

Detaljer

EJC 110 / 112. Bruksanvisning 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. Bruksanvisning 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - Bruksanvisning 51080478 02.11 EJC 110 EJC 112 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

ETM/V 214-325. Bruksanvisning 09.11 - 08.15

ETM/V 214-325. Bruksanvisning 09.11 - 08.15 ETM/V 214-325 09.11 - Bruksanvisning N 51198774 08.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ETM

Detaljer

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11 ERE K20 03.05 - Bruksanvisning N 51182015 02.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ERE K20

Detaljer

EFG 213-320. Instruksjonsbok 06.08- 51100008 07.11

EFG 213-320. Instruksjonsbok 06.08- 51100008 07.11 EFG 213-320 06.08- Instruksjonsbok N 51100008 07.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EFG

Detaljer

ETV Q20/Q25. Bruksanvisning 04.13 - 06.15

ETV Q20/Q25. Bruksanvisning 04.13 - 06.15 ETV Q20/Q25 04.13 - Bruksanvisning N 51171587 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ETV Q20

Detaljer

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 02.04 - Bruksanvisning 50434892 03.11 N ERC 214 ERC 216 ERC Z12 ERC 212 ERC Z14 ERC Z16 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller

Detaljer

EKS 110. Betriebsanleitung 08.09 - 08.09

EKS 110. Betriebsanleitung 08.09 - 08.09 EKS 110 08.09 - Betriebsanleitung N 51161911 08.09 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EKS 110

Detaljer

EJC 110/112/212. Bruksanvisning 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212

EJC 110/112/212. Bruksanvisning 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 EJC 110/112/212 6.12 - Bruksanvisning 51222930 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

ESE 420/430. Instruksjonsbok 11.04 - 50459852 11.08

ESE 420/430. Instruksjonsbok 11.04 - 50459852 11.08 ESE 420/430 11.04 - Instruksjonsbok N 50459852 11.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EJC B12/B14/B16. Bruksanvisning 04.11 - 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16

EJC B12/B14/B16. Bruksanvisning 04.11 - 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16 EJC B12/B14/B16 04.11 - Bruksanvisning 51209534 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet EJC B12 EJC

Detaljer

EFX 410/413. Instruksjonsbok 10.04- 52027316 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instruksjonsbok 10.04- 52027316 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instruksjonsbok N 52027316 03.10 EX 410 EX 413 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

ETV C16/C20. Instruksjonsbok 06.08 - 51069891 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Instruksjonsbok 06.08 - 51069891 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Instruksjonsbok 51069891 07.12 N ETV C16 ETV C20 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

EKX 410. Bruksanvisning 01.10 - 51166887 03.10

EKX 410. Bruksanvisning 01.10 - 51166887 03.10 EKX 410 01.10 - Bruksanvisning N 51166887 03.10 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EKX 410

Detaljer

Sotpartikelfilter. Instruksjonsbok DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s

Sotpartikelfilter. Instruksjonsbok DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s Sotpartikelfilter 12.07 - Instruksjonsbok N 51102336 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning

Detaljer

ECE 310. Instruksjonsbok 04.04 - 50439746 10.06

ECE 310. Instruksjonsbok 04.04 - 50439746 10.06 ECE 310 04.04 - Instruksjonsbok N 50439746 10.06 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

EZS 330/350 / XL. Instruksjonsbok 04.06 - 51057645 04.06

EZS 330/350 / XL. Instruksjonsbok 04.06 - 51057645 04.06 EZS 330/350 / XL 04.06 - Instruksjonsbok N 51057645 04.06 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

ECE 310. Instruksjonsbok 03.08- 51080938 07.08

ECE 310. Instruksjonsbok 03.08- 51080938 07.08 ECE 310 Instruksjonsbok 03.08- N 51080938 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EJC 212-220. Instruksjonsbok 12.05 - 50460019 06.06

EJC 212-220. Instruksjonsbok 12.05 - 50460019 06.06 EJC 212-220 12.05 - Instruksjonsbok N 50460019 06.06 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Retningslinjer for inspeksjon og service. Tilbehør koblinger 2017

Retningslinjer for inspeksjon og service. Tilbehør koblinger 2017 Retningslinjer for inspeksjon og service Tilbehør koblinger 2017 Generell informasjon Generelt Komponentene som brukes for sammenkobling av bil og tilhenger utsettes for meget høye påkjenninger, selv ved

Detaljer

ERE 120. Instruksjonsbok 09.05- 50466110 04.08

ERE 120. Instruksjonsbok 09.05- 50466110 04.08 ERE 120 09.05- Instruksjonsbok N 50466110 04.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

ETX 513 / ETX 515. Bruksanvisning 03.11 - 11.14 ETX 513 ETX 515

ETX 513 / ETX 515. Bruksanvisning 03.11 - 11.14 ETX 513 ETX 515 ETX 513 / ETX 515 03.11 - Bruksanvisning 51190358 11.14 ETX 513 ETX 515 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

ETM/V 214-325. Instruksjonsbok 10.04 - 50441307 03.12

ETM/V 214-325. Instruksjonsbok 10.04 - 50441307 03.12 ETM/V 214-325 10.04 - Instruksjonsbok N 50441307 03.12 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ETM

Detaljer

ECE 118. Instruksjonsbok 08.06- 51076240 07.08

ECE 118. Instruksjonsbok 08.06- 51076240 07.08 ECE 118 08.06- Instruksjonsbok N 51076240 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER KOMMUNIKASJONSBESTEMMELSER RADIO- OG TV-FORSTYRRELSER Utstyret som beskrives i denne håndboken, kan generere og utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres

Detaljer

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Bruksanvisning 51121639 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type

Detaljer

EJD 220/220 XL. Instruksjonsbok 05.05 - 50469513 07.08

EJD 220/220 XL. Instruksjonsbok 05.05 - 50469513 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Instruksjonsbok N 50469513 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

EFX 410 / 413. Bruksanvisning 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413

EFX 410 / 413. Bruksanvisning 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413 EFX 410 / 413 03.13 - Bruksanvisning 51298000 11.14 EFX 410 EFX 413 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID Instruksjonshefte NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID FRITIDSHENGERE PROFFHENGERE BIL/MASKINHENGERE BÅTHENGERE SKAPHENGERE SPESIALHENGERE - tilhenger av norsk kvalitet INNHOLD

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

SLH 090 SLH 090 24V 15A - 200A SLH 090 48V 20A - 170A SLH 090 80V 35A - 160A. Bruksanvisning 03.10 - 07.15 100% >80% <80%

SLH 090 SLH 090 24V 15A - 200A SLH 090 48V 20A - 170A SLH 090 80V 35A - 160A. Bruksanvisning 03.10 - 07.15 100% >80% <80% AIR 80% 100% AIR 80% 100% 80% 100% AIR 80% 100% AIR 80% 100% AIR 80% 100% SLH 090 03.10 - Bruksanvisning 51159143 07.15 N SLH 090 24V 15A - 200A SLH 090 48V 20A - 170A

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

EFG-D30. Instruksjonsbok 12.05- 51042002 07.08

EFG-D30. Instruksjonsbok 12.05- 51042002 07.08 EG-D30 12.05- Instruksjonsbok N 51042002 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

EKX 410/513/515k/515. Instruksjonsbok EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017704 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instruksjonsbok EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017704 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instruksjonsbok N 52017704 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Forord ORIGINALBRUKSANVISNINGEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av

Detaljer

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Les bruksanvisningen før du begynner å bruke produktet. Viktig informasjon - Følg alltid bruksanvisningen til produktet. - Slå

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter N Bruksanvisning STABILA REC-300 Digital er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av roterende laserlinjer. Med mottakeren REC-300 Digital kan laserstråler fra rotasjonslasere mottas selv

Detaljer

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen.

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. Innhold Innledning Vennligst les først... 3 Sikkerhet... 3 Lovbestemte forskrifter... 3 Påregnet bruk...

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Persienne-styretast Best.nr. : 2328.. Persienne-styretast med sensoranalyse Best.nr. : 0820.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

HC 110. Instruksjonsbok 12.05 - 51109752 07.08

HC 110. Instruksjonsbok 12.05 - 51109752 07.08 HC 110 12.05 - Instruksjonsbok N 51109752 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk vinduskontakt. Funk vinduskontakt. Best.nr. : 2256..

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk vinduskontakt. Funk vinduskontakt. Best.nr. : 2256.. Best.nr. : 2256.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841.. Best.-nr. : 0841.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil Bryne Trafikk Sikkerhetskontroll av bil Sikkerhetskontroll av bil.! Gjennomgås i trinn 2.! Du vil få spørsmål fra sikkerhetskontroll av bil på førerprøven. Betjeningsorganer Beskriv og forklar bruken av

Detaljer

ETV Q20/25. Instruksjonsbok 04.02- 50147520 02.10

ETV Q20/25. Instruksjonsbok 04.02- 50147520 02.10 ETV Q20/25 04.02- Instruksjonsbok N 50147520 02.10 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ETV Q20

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning Spenningsenhet for DIN skinne Art.nr. 1208 REG Pulsenhet Art.nr. 1208 UI Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

Bruksanvisning. Styreboks DX2 Rem550

Bruksanvisning. Styreboks DX2 Rem550 Bruksanvisning Styreboks DX2 Rem550 Innledning DX2 DX2 er den første i en ny generasjon joysticker til styring av elektriske rullestoler. Ved hjelp av den store LCD-fargeskjermen og den logiske ikonoppbygde

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

EJC M10. Bruksanvisning 05.09 - 51145327 05.09

EJC M10. Bruksanvisning 05.09 - 51145327 05.09 EJC M10 05.09 - Bruksanvisning N 51145327 05.09 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

Utvidelsesmodul EM 110

Utvidelsesmodul EM 110 Utvidelsesmodul EM 110 N Håndbok for montering og betjening 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader 1. Forklaring av symbolene......2 2. Innholdsfortegnelse..........2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser.3

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter { STIHL AP 100, 200, 300 Sikkerhetsforskrifter norsk Innholdsfortegnelse Oversettelse av den originale bruksanvisningen Trykt på klorfritt bleket papir. Trykkfargene inneholder planteolje, papiret kan

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer