EFG-D30. Instruksjonsbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EFG-D30. Instruksjonsbok 12.05- 51042002 07.08"

Transkript

1 EG-D Instruksjonsbok N

2 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres på en kortfattet og oversiktlig måte. Kapitlene er sortert alfabetisk. Hvert kapittel begynner med side 1. Sidemerkingen består av kapittelbokstaven etterfulgt av sidenummeret. Eksempel: side B 2 er den andre siden i kapittel B. I denne instruksjonsboken dokumenteres ulike truckvarianter. Ved betjening og vedlikeholdsarbeid må man forsikre seg om at man refererer til beskrivelsen som gjelder den aktuelle trucktypen. M Z t o Sikkerhetsanvisninger og viktige forklaringer er merket med følgende piktogrammer: Angir sikkerhetsanvisninger som må overholdes for å unngå personskader. Angir anvisninger som må overholdes for å unngå materielle skader. Angir anvisninger og forklaringer. Angir standardutstyr. Angir tilleggsutstyr. Våre maskiner utvikles stadig videre. Vis forståelse for at vi forbeholder oss retten til endringer i form, utstyr og teknikk. Ut fra innholdet i denne bruksanvisningen må det derfor ikke stilles krav til bestemte egenskaper for maskinen. Opphavsrett Opphavsretten til denne instruksjonsboken tilhører JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - TYSKLAND Telefon: +49 (0) 40/ N

3 0108.N

4 Innholdsfortegnelse A B Korrekt bruk Truckbeskrivelse 1 Anvendelse... B 1 2 Komponent- og funksjonsbeskrivelse... B Truck... B 3 3 Tekniske data - standardutførelse... B Ytelsesdata... B Vektspesifikasjoner (alle angivelser i kg)... B Dekk... B EN-standarder... B Bruksbetingelser... B 7 4 Plassering av merking og typeskilt... B Typeskilt, truck... B Lastdiagram, truck... B Lastdiagram gaffelarm (basismodell)... B Lastdiagram, tilleggsutstyr... B 11 C Transport og første gangs idriftsetting 1 Lasting med kran... C 1 2 Sikre trucken for transport... C 2 3 ørste gang trucken tas i bruk... C 3 4 Bevege kjøretøyet uten bruk av motoren... C 4 5 Styre kjøretøyet uten bruk av motoren... C 5 6 Sleping og løfting av trucken... C 5 D Batteri - vedlikeholde, lade, skifte 1 Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syrebatterier... D 1 2 Batterityper... D 2 3 Åpne batteridekselet... D 3 4 Lade batteriet... D 3 5 Demontere og installere batteri... D Avmontering og montering med batteristativ... D Avmontering og montering med batteristativ med uttaksinnretning... D 6 6 Batteriutladingsindikator, batteriutladingsvokter, driftstimeteller... D N I 1

5 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken... E 1 2 Beskrivelse av betjenings- og displayelementer... E 2 3 Betjeningskonsoll... E Indikatorer på betjeningskonsollen... E Tast på betjeningskonsollen... E Varselmeldinger på førerdisplayet... E 10 4 Ta trucken i bruk... E Daglige kontrollrutiner og prosedyrer før trucken tas i bruk... E Innstigning i trucken... E Regulere førersetet... E Sikkerhetsbelte... E Klargjøre for bruk... E 17 5 Arbeide med trucken... E Sikkerhetsregler for kjøring... E Kjøring... E Styring... E Bremsing... E Betjening av løfteanordningen og tilleggsutstyr (MULTI-PILOT)... E Heve, transportere og sette av last... E Parkere trucken forsvarlig... E Stige ut av trucken... E Kjøre med tilhenger... E Tilhengervekt... E 32 6 eilretting... E Tilleggsfunksjoner... E N I 2

6 Vedlikehold av gaffeltrucken 1 Driftssikkerhet og miljøvern Sikkerhetsforskrifter for vedlikehold Vedlikehold og inspeksjon Service-sjekkliste EG Vedlikeholdsplan EG Oljer og smøremidler Beskrivelse av service- og vedlikeholdsarbeid orberede trucken for service og vedlikehold Kontrollere hjulenes fastgjøring Luftrykk, dekk Kontrollere hydraulikkoljenivået Kontrollere giroljenivå Tapp ut oljen yll på olje Skifte hydraulikkoljefilter Vedlikehold av sikkerhetsbeltet Kontrollere sikringer Idriftsetting etter rengjørings- eller vedlikeholdsarbeider Sette trucken ut av drift orholdsregler før driftspausen orholdsregler under driftspausen orholdsregler ved avsluttet driftspause Sikkerhetskontroll etter en viss brukstid og etter uvanlige hendelser Sette trucken endelig ut av drift, kondemnering N I 3

7 I N

8 Tillegg Bruksanvisning JH-traksjonsbatterier Z Denne bruksanvisningen gjelder kun for batterier av merket Jungheinrich. Hvis det brukes andre merker, må bruksanvisningen fra produsenten av disse følges N 1

9 N

10 A Z Korrekt bruk Retningslinjer for korrekt og forskriftsmessig bruk av industritrucker (utgitt av Verband Deutscher Maschinen- und Anlagebau e.v.) inngår i maskinleveransen. Disse retningslinjene utgjør en del av denne instruksjonsboken og skal følges. Nasjonale forskrifter har uinnskrenket gyldighet. Trucken som beskrives i den foreliggende instruksjonsboken er en industritruck som egner seg til løfting og transport av last. Trucken må benyttes, betjenes og vedlikeholdes i henhold til anvisningene i instruksjonsboken. Bruk av trucken på annen måte er ikke korrekt bruk, og innebærer risiko for personskade, skader på trucken eller materielle skader. remfor alt må man unngå overbelastning som følge av for tung last eller last som ikke er jevnt fordelt. Spesifikasjonene for maksimal lasteevne som er angitt på maskinens typeskilt og lastdiagram, skal overholdes. Operatøren må sørge for at skadete og/eller dårlig lesbare lastdiagrammer blir byttet. Gaffeltrucken skal ikke benyttes i omgivelser med risiko for brann eller eksplosjon, i omgivelser som kan forårsake korrosjon eller der den utsettes for mye støv. M Eierens/operatørens plikter: I denne instruksjonsboken defineres eieren/ operatøren som enhver naturlig eller juridisk person som selv benytter gaffeltrucken eller som benytter den etter oppdrag fra vedkommende. I spesielle tilfeller (f.eks. ved leasing, utleie) er eieren/operatøren den personen som er pålagt driftsansvaret i henhold til gjeldende kontrakt mellom eier og bruker av gaffeltrucken. Eieren/brukeren må forsikre seg om at trucken kun benyttes på korrekt måte og at enhver risiko for brukeren eller tredjepersons liv og helse unngås. Dessuten skal forskrifter for forebygging av ulykker, øvrige sikkerhetstekniske normer samt retningslinjer for drift, vedlikehold og reparasjon overholdes. Eieren/operatøren skal forsikre seg om at alle brukere har lest og forstått denne instruksjonsboken. Unnlatelse av å følge veiledningene i denne instruksjonsboken medfører at garantidekningen bortfaller. Tilsvarende gjelder også dersom kunden og/eller tredjeperson har utført ikke-forskriftsmessig arbeid på gjenstanden uten samtykke fra produsentens kundeserviceavdeling. Montering av tilbehørsutstyr: Montering eller innbygging av tilleggsanordninger som virker inn på, eller som utvider truckens funksjoner, er kun tillatt hvis produsenten har gitt sin skriftlige godkjennelse. Hvis påkrevd må det innhentes en godkjennelse fra de lokale myndigheter. Myndighetenes godkjennelse erstatter likevel ikke godkjennelse fra produsenten. Tilhenger og slepelast: Det må kun tilkobles tilhenger og slepelast som er tillatt for trucken N A 1

11 A N

12 B Truckbeskrivelse 1 Anvendelse EG-D30 er en elektrisk firehjuls gaffeltruck med førersete og forhjulsdrift som henter, transporterer og hever lasten utenfor arealet for hjulenes arbeidsområde. Det er en motvektsstabler som med sin uthengende løfte-/bæreflate gjør den i stand til uhindret å losse en lastebil ved hjelp av den frontmonterte løfteanordningen, og deretter anbringe lasten på en rampe eller i en reol. Gaffeltrucken kan stable og transportere normerte paller iht. DIN 15142, pallecontainere iht. DIN og annen palletert last. Trucktyper og maksimal lasteevne: Type maks. lasteevne *) Lastens tyngdepunkt EG-D kg 500 mm *) Spesifikasjonene for lasteevne som fremgår av gaffeltruckens lastdiagram, skal overholdes 0708.N B 1

13 2 Komponent- og funksjonsbeskrivelse Pos. Betegnelse 1 t Dreiekabin 2 t Mast 3 t Lastgafler 4 t Drivaksel 5 t Batteri 6 t Bakstilling 7 t Deksel 8 t ørersete B N

14 2.1 Truck Styring (6): Kjørehastigheten reduseres avhengig av styrehjulenes svingutslag ("CurveControl"). Hjulvinkelen vises i displayet. ørersete (8): ørersetet er et komfortsete. øreren har oppbevaringsmuligheter for dokumenter eller personlige ting. MULTI-PILOTEN forener alle hydraulikkfunksjonene og kjøreretningsbryteren i én spak. Armlenene er justerbare og medfjærende. Elektrisk/elektronikk: Moderne elektronikk muliggjør flerveis dataoverføring (CANbuss) med bruk av få kabler. øreren kan velge mellom forskjellige driftsprogrammer, fra høyytelse til energisparing, avhengig av last og omgivelser. Drivverk og bremser: orhjulstrekket gir til enhver tid den beste traksjonen på drivhjulene. Parkeringsbremsen er en hydraulisk betjent oljebad-lamellbrems, og er praktisk talt vedlikeholdsfri. I tillegg bremses gaffeltrucken dynamisk av drivmotoren inntil den står stille. Dette bidrar også til å minimere energiforbruket. Den fjærbelastede bremsen aktiveres ca. 5 sek. etter at gaffeltrucken har stanset, eller 1 til 15 sek. (denne tiden kan innstilles) etter at føreren har forlatt førersetet. Den fjærbelastede bremsen frigjøres automatisk igjen ved betjening av kjørepedalen. Hydraulikkanlegg: Alle funksjoner skal aktiveres varsomt, proporsjonalt og synkront (unntatt når sikkerhetshensyn tilsier annet). Et hydraulikkaggregat og en styreservomotor arbeider uavhengig av hverandre slik det er mulig å oppnå en høyere virkningsgrad. Mikro-trykkfilteret kan skiftes fra oversiden (uten å tappe ut hydraulikkoljen). Mast: Profilene i høystyrkestål er smale, noe som spesielt bidrar til god sikt til gaflene på modeller med tretrinns mast. Både masten og gaffelbordet løper på skråstilte støtteruller som er permanentsmurte, og derfor vedlikeholdsfrie N B 3

15 3 Tekniske data - standardutførelse Betegnelse EG-D30 h 1 Mastehøyde, mast kjørt ned 2200 mm h 2 Løfting, mast kjørt ned 150 mm h 3 Løftehøyde 3100 mm h 4 Mastehøyde, mast kjørt opp 3806 mm α Helling mast/gaffeltruck, forover 6 β Helling mast/gaffeltruck, bakover 5 h 6 Høyde over vernetak 2560 mm h 7 Setehøyde 1512 mm H 1 Høyde sete-tak H mm h 10 Slepeboltens høyde 390/550 mm l 1 Total lengde inkludert gaffel 3621 mm l 2 Lengde inkl. gaffelrygg 2521 mm b1 Totalbredde 1276 mm b3 Gaffelryggens bredde 1120 mm m 1 Bakkeklaring til mast, med last 110 mm m 2 Bakkeklaring mellom for-/bakaksel 125 mm Ast Arbeidsbredde ved paller 800 x 1200, lengderetning) 4080 mm Ast Arbeidsbredde ved paller 1200 x 1200, tverretning 4280 mm W a Snuradius 2450 mm x Lastavstand mm y Hjulavstand 1775 mm 1) = + 31 mm DZ-mast 0708.N B 4

16 0708.N e b1 b 3 b 10 h2 s m h6 1 m2 h1 h4 h3 l x l2 y l 1 b 11 h10 H1 c Q h7 R a/2 l 6 W a a/2 A st B 5

17 3.1 Ytelsesdata 3.2 Vektspesifikasjoner (alle angivelser i kg) 3.3 Dekk Betegnelse EG-D30 Q Lastevne/vekt 3,0 t c Lastens tyngdepunkt 500 mm Kjørehastighet med / uten last 19/19,9 km/t Løftehastighet med/uten last 0,50/0,67 m/s Senkehastighet med/uten last 0,57/0,56 m/s Klatreevne med/uten last S2 30 min. 10/17 % Maks klatreevne med / uten last S2 5 min. 18/29 % Akselerasjonstid med / uten last til 10 m 4,32/3,83 s Betegnelse EG-D30 Egenvekt (inkl. batteri) 5074 kg Batteriets vekt 1445 kg Aksellast med last foran / bak 7241/858 kg Akselbelastning uten last for-/bakaksel 2462/2612 kg Betegnelse Dekkstørrelse foran EG D30 SE 23 x Helgummi 22 x 9 x 16 Luft 250 / 60 R12 ; 10 bar Dekkstørrelse bak SE 18 x 7-8 Helgummi 18 x 6 x 12 1/8 Luft 180 / 70 R8 ; 7 bar Z Tillatte dekk: Se kapittel, Reparasjon av trucken. Vennligst henvend deg til Jungheinrichs kunderådgiver ved spørsmål N B 6

18 3.4 EN-standarder Kontinuerlig lydtrykknivå: 67 db(a) Z ifølge EN i overensstemmelse med ISO Det kontinuerlige lydtrykknivået er en middelverdi i overensstemmelse med de anførte standardene og avspeiler lydtrykknivået under kjøring, ved løfting og under tomgang. Lydtrykknivået måles ved førerens ører. Vibrasjon: aw,zs = 0,48 m/s 2 Z iht. EN Den akselererende vibrasjonseksponeringen som kroppen utsettes for i førerplassen er ifølge de anførte standardene den lineært integrerte, veide akselerasjonen i vertikal retning. Vibrasjonsnivået måles under kjøring med konstant hastighet over sviller. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Z Produsenten bekrefter med dette at grenseverdiene for elektromagnetisk utstråling og strålingsstyrke samt kontrollen av utladingen av statisk elektrisitet i henhold til EN med inkorporerte normative henvisninger, er overholdt. Modifikasjon av elektriske eller elektroniske komponenter med tilhørende anordninger er kun tillatt etter skriftlig godkjennelse av produsenten. 3.5 Bruksbetingelser Z Omgivelsestemperatur - under drift -20 C til 40 C Ved langvarig bruk under ekstreme variasjoner i temperatur eller luftfuktighet, er det nødvendig med spesielt utstyr og spesiell tillatelse N B 7

19 (mm) (mm) D (mm) D (mm) Q (kg) Q (kg) 4 Plassering av merking og typeskilt Varsel- og anvisningsskilt slik som lastdiagram, festepunkter og typeskilt skal alltid være leselige, og må derfor skiftes ut etter behov B N

20 Pos. Betegnelse 9 Typeskilt 10 Sikkerhetskontrolloblat (o) 11 Skilt: forbudt å kjøre med hevet last, forbudt å kjøre med hevet last og tiltet mast 12 Skilt: sikkerhetsbelte påbudt 13 Skilt: lasteevne 14 Skilt: løftepunkt 15 Skilt ørerens forholdsregler ved "Velt" 16 Skilt: Ikke stå på last, ikke gå under last, klemfare 17 Skilt: festepunkter 18 Skilt: forbudt med passasjer 19 Skilt: referer til instruksjonsboken 20 Skilt: Kontroller batterilås før kjøringen starter 21 Serienr N B 9

21 4.1 Typeskilt, truck Z Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 23 Type 29 Produsent 24 Serienr. 30 Batteriets vekt min./maks. i kg 25 Nominell lasteevne i kg 31 Motoreffekt i kw 26 Batteri: spenning V 32 Avstand til lastens tyngdepunkt i mm 27 Egenvekt uten batteri i kg 33 Byggeår 28 Produsentens logo 34 Tilleggsutstyr Vennligst referer til serienummeret (24) ved spørsmål vedrørende kjøretøyet eller ved bestilling av reservedeler. 4.2 Lastdiagram, truck Lastdiagrammet på gaffeltrucken angir kjøretøyets lasteevne Q i kg med masten i loddrett posisjon. Av tabellen fremgår gaffeltruckens maksimale lasteevne med et gitt tyngdepunkt D (i mm) for lasten samt ønsket løftehøyde H (i mm). Eksempel: B N

22 Eksempel på hvordan maksimal lasteevne fastsettes Med lastens tyngdepunkt D på 600 mm og en maksimal løftehøyde H på 3600 mm, er den maksimale lasteevnen Q 1105 kg. 4.3 Lastdiagram gaffelarm (basismodell) Lastdiagrammet på gaffelarmene angir kjøretøyets lasteevne Q i kg. Av et diagram fremgår den maksimale lasteevnen ved ulike tyngdepunkt D (i mm) for lasten. 4.4 Lastdiagram, tilleggsutstyr Lastdiagrammet på tilleggsutstyr angir kjøretøyets lasteevne Q i kg ved bruk av angjeldende tilleggsutstyr. Serienummeret som fremgår av lastdiagrammet for tilleggsutstyret må stemme overens med tilleggsutstyrets typeskilt siden produsenten fastsetter lasteevnen særskilt for de ulike utstyrsvariantene. Spesifikasjonene angis på tilsvarende måte som kjøretøyets lasteevne og beregnes på tilsvarende måte. Pilsymbolene (35 og 36) på indre og ytre master referer seg til lastdiagrammet og viser føreren når grenseverdiene for de foreskrevne løftehøydene er nådd N B 11

23 B N

24 C Transport og første gangs idriftsetting 1 Lasting med kran M Det må kun brukes løfteutstyr med tilstrekkelig løfteevne (transportvekt = egenvekt + batterivekt, se truckens typeskilt). Parker trucken forsvarlig (se kapittel E). est løftredskapen i mastens tverrvange (1) og til tilhengerkoplingen (2). 1 2 M M M Lasting med kran skal bare gjøres ved transport ved første gangs idriftsetting. Ved bruk som krever hyppig lasting (forskjellige brukssteder) bør man kontakte produsenten. Løftestropper/kjettinger må kun festes til det øvre øyet på motvekten og til øynene på traversen (på masten) Masten må være tiltet helt bakover. Løftestroppen/kjettingen på masten må ha en fri lengde på minimum 2 m. esteanordningene for løfteredskapen må være anbrakt på en slik måte at de ikke kommer i berøring med verken komponenter eller vernetaket når trucken løftes N C 1

25 2 Sikre trucken for transport M Z Ved transport på lastebil eller tilhenger må trucken sikres og surres fast på forskriftsmessig måte. Lastebilen eller tilhengeren skal være utstyrt med forankringsringer og tregulv. Lastingen skal utføres av fagpersonell som har fått relevant opplæring i samsvar med anbefalingene i retningslinjene VDI 2700 og VDI 2703 utgitt av Verein Deutsche Ingenieure. Korrekt dimensjonering og praktiseringen av sikkerhetstiltak i forbindelse med lasting må fastsettes individuelt for hvert enkelt oppdrag. or å sikre maskinen for transport med masten montert, benyttes øynene på mastens øvre travers samt slepebolten. astsurring og sikring med montert mast Z Dersom maskinen skal transporteres uten mast, sikres den i fremkant med stropper over forhjulene. astsurring og sikring uten mast C N

26 h 3 ørste gang trucken tas i bruk M Når maskinen skal tas i bruk første gang, skal føreren innføres i bruk av gaffeltrucken av fagpersonell med relevant opplæring. Når det leveres flere trucker samtidig, skal det påses at de løfteanordninger, master og basismodeller som monteres sammen, har identiske serienummer. Kjøretøyet skal kun kjøres med batteristrøm. Likerettet vekselstrøm skader de elektroniske komponentene. Kabelforbindelser til batteriet (slepekabel) må ikke være lengre enn 6 m. or å klargjøre trucken etter leveringen eller etter en transport, skal følgende prosedyrer gjennomføres: Kontroller at utrustningen er komplett. Kontroller batteritilkoplingene og syrenivået (se kapittel D). Ta trucken i bruk på forskriftsmessig måte (se kapittel E). l Omtrentelig tyngdepunkt 0805.N C 3

27 4 Bevege kjøretøyet uten bruk av motoren or å kunne bevege kjøretøyet uten strømforsyning må den fjærbelastede bremsen frigjøres på følgende måte: ør fjærakkumulatorbremsen løsnes, må trucken sikret mot utilsiktet rulling med egnede tiltak. Drei spaken (3) mot venstre til posisjonen rigjør fjærbremsen. Pump med håndtaket (4) til det har bygd seg opp et trykk i hydraulikkretsen og fjærakkumulatorbremsen bremsen er frigjort. Da blokkeres eller bremses ikke lenger drivhjulene av fjærbremsen. otbremsen fungerer ikke uten energi eller når trucken er slått av! Innen kjøretøyet tas i bruk igjen når strømforsyning er etablert, må hendelen (3) stilles tilbake til Kjøreposisjon. Kjøreposisjonen må være valgt for at kjøretøyet skal være driftsklar. 3 4 C N

28 5 Styre kjøretøyet uten bruk av motoren M Z Ved en skade på styrehudraulikken, kan ikke trucken styres. or å kunne styre en truck uten strømtilførsel, må nødstyrepumpen drives for hånd. Skru ut 3 skruer (5) og 2 skruer på siden av dreiekabinen. Ta til slutt av panelet (6). Trekk trekkdoren (7) ut av opptaket i trucken M Stikk trrekkdoren (7) inn i opptaket (9) på nødstyrepumpen. Drei håndtakt (8) i den ønskede retningen. Pump trekkdoren (7) opp og ned til du får ønsket styreutslag. Når endeposisjonen er nådd, må håndtaket (8) settes tilbake i midtstilling. 6 Sleping og løfting av trucken est slepestangen/-tauet til trekkroken på redningskjøretøyet og til kjøretøyet som skal slepes. Trekk ut batteripluggen (referer til punkt D3!). Løsne parkeringsbremsen (beskrevet under punkt 4). Styring (som beskrevet under punkt 5) N C 5

29 C N

30 D Batteri - vedlikeholde, lade, skifte 1 Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syrebatterier Innen det utføres noe arbeid på batteriene må trucken være forsvarlig parkert (se kapittel E). Servicepersonell: Opplading, vedlikehold og utskifting av batterier må kun utføres av personell med adekvat utdannelse. Når slikt arbeid utføres skal anvisningene i denne instruksjonsboken samt instruksene fra produsentene av batteriet, batteribytteinnretningen og batteriladestasjonen følges. Brannforebyggende forholdsregler: Ved håndtering av batterier er røyking og all bruk av åpen ild forbudt. Det må ikke befinne seg brennbare materialer eller installasjoner som kan generere gnister innenfor en radius på minst 2 m rundt en parkert truck som står til lading. Rommet må være godt ventilert. Brannslokkingsutstyr må være for hånden. Vedlikehold av batteriet: Batteriets cellelokk må holdes tørre og rene. Klemmer og kabelsko skal være rene, innsatt med litt polfett og skrudd godt til. Batterier med uisolerte poler må tildekkes med en sklisikker og isolerende matte. M M Avfallshåndtering av batteriet: Avfallsbehandling av batterier reguleres gjennom lovverket og må utføres i henhold til de nasjonale miljøvernsbestemmelsene og forurensningsloven. Det er ubetinget viktig at produsentens instrukser for avfallshåndtering følges. Innen du lukker batteridekselet skal du forsikre deg om at batterikabelen ikke kan komme til skade. Batteriene inneholder giftig og sterkt etsende syre. Av den grunn må det benyttes egnet verneutstyr og vernebriller ved alt arbeid på batteriene. All kontakt med batterisyre må unngås. Dersom batterisyre likevel er kommet i kontakt med klær, hud eller øyne, skal områdene umiddelbart skylles med rikelige mengder vann. Ved kontakt med hud eller øyne, må man dessuten oppsøke lege. Spilt batterisyre må nøytraliseres umiddelbart. Det er kun tillatt å anvende batterier med lukket batterikasse. Batteriets vekt og spesifikasjoner har vesentlig innvirkning på truckens driftssikkerhet. En utskiftning av batteriet er kun tillatt etter produsentens godkjennelse N D 1

31 2 Batterityper Trucken kan være utstyrt med ulike batterityper avhengig av bruken. ølgende tabell viser hvilke kombinasjoner som er standard med angivelse av batterikapasiteten. EG-D30 80 V - 5PzW Ah 80 V - 6PzS L Batteriets vekt er angitt på batteriets typeskilt. Batteriets vekt og spesifikasjoner har vesentlig innvirkning på kjøretøyets stabilitet og driftssikkerhet. Batteriene skal derfor være i henhold til spesifikasjonene som fremgår av etterfølgende tabell og diagram. Bruk av kjøretøyet med batterier som avviker fra disse spesifikasjonene er kun tillatt etter produsentens godkjennelse. Truck Hovedbatteri 80 V Dimensjoner (mm) L maks. B maks. H1 +/- 2 mm H2 +/- 2 mm Nom. vekt (-5/+8%)i kg EG-D ifølge DIN Ah N D 2

32 3 Åpne batteridekselet Batteripluggen og stikkkontakten må kun tilkobles og skilles når NØDSTOPPhovedbryteren og ladeapparatet er koblet ut. Trekk ut batteripluggen (1). jern eventuell isoleringsmatte fra batteriet. 1 4 Lade batteriet Åpne batteridekselett (se kapittel D). Sammenkobling og frakobling av batteri og lader må bare finne sted når både laderen og trucken er slått av. Ved lading må battericellenes overflate være frie for å få tilstrekkelig ventilasjon. Legg aldri metallgjenstander oppå batteriet. ør batteriet lades skal samtlige kabel- og pluggforbindelser kontrolleres for synlige skader. Kople batteriladerens kabel til batteripluggen (1). Slå på batteriladeren og lad opp batteriet i henhold til instruksene fra produsentene av batteriet og batteriladestasjonen. Det er strengt nødvendig å følge sikkerhetsbestemmelsene som er gitt av produsentene av batteriet og batteriladestasjonen. Åpningene på siden må ikke stenger. Gasser som oppstår udner ladingen må kunne slippe ut. Bruk av ild og åpen flamme er forbudt. Eksplosjonsfare! N D 3

33 5 Demontere og installere batteri or å unngå kortslutning skal batterier med uisolerte poler eller koplingselementer dekkes til med en gummimatte. Hvis utskifting av batteriet skjer med bruk av løfteredskap, skal det påses at slikt utstyr har tilstrekkelig løfteevne (referer til batteriets vekt på typeskiltet på batteriekassen). Trekkraften fra løfteutstyrer må være loddrett, slik at batterikassen ikke trykkes sammen. Løftekrokene anbringes slik at de ikke under noen omstendighet kan komme i berøring med battericellene. Løsne låsehåndtaket (2). Trekk ut batterilåsen (3). Trekk batteriet (4) ut fra siden av trucken Installasjonen skjer i motsatt rekkefølge. Ved utskifting skal batteriet erstattes med et batteri med identiske spesifikasjoner. Når installasjonen er fullført skal samtlige kabel- og pluggforbindelser kontrolleres for synlige skader. Sett batterilåsen (3) inn i bøssingen og klem låsehåndtaket (2). Drsom batteriet (4) ikke er klemt på plass med dette, må sperreklossen på motsatt side justeres. Ved utskifting/installasjon av batteriet skal man forsikre seg om at batteriet er forskriftsmessig festet i kjøretøyets batterirom N D 4

34 5.1 Avmontering og montering med batteristativ Batteribnytte/montering må bare finne sted mens trucken står vannrett. Hekt batteristativet (5) på siden av trucken. Løsne låsehåndtaket (2). Trekk ut batterilåsen (3). Trekk batteriet (4) ut fra siden og over på batteristativet. Sikre batteriet med sikringsbolten (6). Monteringen skjer i motsatt rekkefølge N D 5

35 5.2 Avmontering og montering med batteristativ med uttaksinnretning Batteribnytte/montering må bare finne sted mens trucken står vannrett. Kjør batteristativet opp på siden av trucken. Løsne låsehåndtaket (2). Trekk ut batterilåsen (3). Drei på sveiva (7) slik at uttakskrokene (7) beveges bort til batteriet, og går i inngrep i opptakene. Drei sveiva (7) motsatt vei, og trekk batteriet ut av trucken og opp på stativet. Legg ned batterisikringen (9), og sikre batteriet ved å skru fast skruen. Batteristativet skal bare flyttes nås batteriet er sikret. Installasjonen skjer i motsatt rekkefølge. Uttakskrokene (8) hektes av ved å trekke stangen (10) bakover N D 6

36 6 Batteriutladingsindikator, batteriutladingsvokter, driftstimeteller M Batteriutladingsindikator: Batteriets ladetilstand vises i dispalyet på betjeningskonsollen. Batteriutladingsindikatoren/-utladingsvokteren er fra fabrikken kalibrert i forhold til standardbatterier. Ved bruk av vedlikeholdsfrie batterier må displayet stilles inn på nytt. Kalibreringen må utføres av servicetekniker. Dersom slik kalibrering ikke blir foretatt, er det risiko for at batteriene kan bli skadet som følge av dyputlading. Når batterikapasiteten er sunket til 10% blinker varselsymbolet. Dersom et batteri er utladet, vises batterisymbolet tomt. Batterieutladingsvokter: Ved en underskridelse av minimum gjenværende batterikapasitet deaktiveres hevefunksjonen. Det vises et tilsvarende symbol i informasjons- og servicedisplayet. Z or fortsatt å kunne avslutte en løfteoperasjon, må nøkkelbryteren slås av og deretter på igjen. Hevefunksjonen vil da være aktiv i 30 til 40 sek. Hevefunksjonen vil først være operativ igjen når det tilkoplete batteriet er ladet opp til minst 40% av full batterikapasitet. Driftstimeteller: Driftstimene vises ved siden av batteriets ladetilstand. Driftstimetelleren angir total tid for kjøre- og hevebevegelser N D 7

37 D N

38 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken Kjøretillatelse: Trucken må kun brukes av kompetent person som er gitt nødvendig opplæring. Bevis for at vedkommende har ferdigheter som kreves for å kjøre og håndtere last skal være fremlagt for eieren/operatøren ev. bemyndiget person. Trucken må kun benyttes av personer som uttrykkelig har fått slikt oppdrag av eier/ operatør. Rettigheter, plikter og forholdsregler for føreren: øreren må være opplyst om sine rettigheter og plikter, opplært i betjening av gaffeltrucken og fortrolig med innholdet i denne instruksjonsboken. øreren må være gitt de nødvendige rettigheter. Når en gaffeltruck benyttes som ledetruck (medløperdrift) skal føreren bruke vernesko. Det er forbudt for uvedkommende å benytte trucken: øreren er ansvarlig for gaffeltrucken den tiden den er til vedkommendes disposisjon. øreren plikter å forby uvedkommende å kjøre eller å betjene gaffeltrucken. Det er ikke tillatt å la andre personer sitte på eller å løfte noen opp. Skader og mangler: Skader og andre mangler på gaffeltrucken eller tilleggsutstyr skal umiddelbart rapporteres til overordnet. Gaffeltrucker som ikke er driftssikre (f.eks. grunnet ødelagte hjul eller defekte bremser) skal ikke benyttes før de er forskriftsmessig reparert. Reparasjoner: øreren skal ikke utføre reparasjoner eller foreta endringer på gaffeltrucken med mindre hun/han har spesiell utdannelse og godkjennelse. Sikkerhetsanordninger eller brytere må ikke under noen omstendigheter settes ut av funksjon eller omstilles. Risikoområde: Risikoområdet er det området der personer kan utsettes for risiko som følge av gaffeltruckens kjøre- eller løftebevegelser, av tilhørende løfteanordninger (f.eks. gaffelarmer eller tilleggsutstyr), eller av lasten. Til dette hører også det området som kan være utsatt for last som faller av eller av en arbeidsinnretning som senkes eller faller ned. Uvedkommende skal vises vekk fra risikoområdet. Hvis det kan oppstå risiko for personer, skal varselsignal gis i god tid. Dersom noen uvedkommende personer ikke forlater risikoområdet til tross for oppfordring om å flytte seg, skal gaffeltrucken stanses umiddelbart. Sikkerhetsanordninger og varselskilt: Sikkerhetsanordningene, varselskiltene og advarslene som beskrives her, skal følges. Det må sørges for at det ikke ligger gjenstander i fotområdet som kan hindre pedalfunksjonen. Gulvet/fotområdet må rengjøres regelmessig for å unngå smussavleiringer under pedalene N E 1

39 2 Beskrivelse av betjenings- og displayelementer Pos. Betjenings- eller unksjon displayelement 1 Høydeinnstilling t Tilpass høydeinnstillingen trinnløst 2 Sperre langsgående t Aktivere langsgående horisontalfjæring. horisontalfjæring 3 Låse venstre armlene t Tilpasse vinkelen på venstre armlene 4 Sperre sideveis t Aktivere sideveis horisontalfjæring. horisontalfjæring 5 Høydeinnstilling venstre Tilpasse høyden på venstre armlene armlene 6 Tast drei kabinen t Aktiver tasten for å dreie kabinen. 7 Bremsepedal t Betjener lasthjulbremsen. 8 Acelerador t Trinnløs regulering av kjørehastigheten 9 MULTIPILOT t Valg av kjøreretning eller dreieretning, styrer mastefunksjonene, utløser varselsignal. 10 Betjeningskonsoll t Viser viktige kjøre- og løfteparametre, varselindikatorer, feilebetjenings- og serviceindikatorer samt batterinivå og driftstimeteller. 11 Bryter NØDSTOPP t Ligar e desligar a electricidade. 12 Tenningslås t Kobler styrestrømmen på og av. Når nøkkelen trekkes ut, er trucken sikret mot å bli startet av uvedkommede. 13 Innstilling av setevinkel/ t Tilpass setedybden og -hellingen setedybde 14 Låse høyre armlene Tilpasse vinkelen på høyre armlene 15 Justering avrygglenet t Stille inn ryggstøtten. 16 Programmeringstast Kabinstilling M1 t Trykk på tasten i 3 sekunder, kabinstillingen blir lagret. 17 Opphentingstast Kabinstilling L1 t Kabinen beveger seg i den programmerte stilling M1 18 Opphentingstast Kabinstilling L2 t Kabinen beveger seg i den programmerte stilling M2 19 Programmeringstast Kabinstilling M2 t Trykk på tasten i 3 sekunder, kabinstillingen blir lagret. 20 Bryter t Slå på blinklyser venstre/høyre Kjøreretningsindikator 21 Ratt t Styrer gaffeltrucken i ønsket retning. t = standardutstyr o = tilleggsutstyr 0707.N E 2

40 N E 3

41 3 Betjeningskonsoll I displayet på betjeningskonsollen vises driftsdata, batterikapasitet, driftstimer samt feilmeldinger og informasjon. På betjeningskonsollen vises varselindikasjoner som grafikk km/h Indikatorer på betjeningskonsollen Pos. Visning 22 uten funksjon 23 uten funksjon 24 uten funksjon 25 Kontrollampe - sneglefart 26 uten funksjon Sideblinklys Ved montert varsellysanlegg parkeringsbrems aktivert Kjøretøy driftsklart, parkeringsbrems aktivert Kjøretøyet i drift Nøkkelbryteren til "PÅ" 0707.N E 4

42 Pos. Visning 30 uten funksjon 31 setebryter Setebryter ikke lukket Kjøretøyet driftsklart, men ingen i førersetet. 32 uten funksjon Service indikator Innstilt serviceintervall er oversteget (1000 driftstimer) eller det er tid for 12-måneders inspeksjonen (indikator blinker) Overtemperatur i styringen (kontrollerenhet) Lyser ved overtemperatur i styringen. Effekten reduseres kontinuerlig avhengig av temperaturen. 35 uten funksjon 36 uten funksjon 37 ADVARSEL Lyser når det har oppstått feil Blinker når batterikapasiteten er under 10 % 38 ørerdisplay 0707.N E 5

43 3.2 Tast på betjeningskonsollen km/h Pos. unksjon 39 Velg kjøreprogram (øke i andre modi) 40 Omkoplingstast for driftstimer / klokkeslett 41 Set-tast Valg av spesialfunksjoner 42 Velg kjøreprogram (redusere i andre modi) Parkeringsbremse Aktiver/løsne parkeringsbremsen Tast for sakte fart Maks. 6 km/t kjørehastighet (regulerbar). 45 Alternativet ikke aktivert 46 Slå takvindusviskeren på og av, intervallkobling 47 Slår vindusvaskeren på og av. 48 Slå vindusviskeren på og av, intervallkobling 0707.N E 6

44 Pos. unksjon 49 Slå varselblinkanlegget på/av. 50 Slå arbeidslyskaster foran på og av. 51 Slå arbeidslyskaster bak på og av. 52 Slå nærlyset på og av. 53 Slå parkeringslyset på og av. 54 Slå bakruteoppvarmingen på og av. 55 Slår seteoppvarmingen på og av. 56 Slår den roterende varsellampen på og av. 57 Brokoplingstast mastutkopling N E 7

45 Visninger i displayet 58 km/h Pos. unksjon 58 Batterikapasitetsindikator Batteri-utladningstilstand 59 Profilnummer (kjøre/løfteprofil 1, 2,3,4 og 5) 60 Driftstimeindikator. Viser klokkeslett Visning av gjenværende batteritid med innebygd batteri, i formatet timer : minutter 61 Angivelse av feilmeldinger: Når systemet varsler en feil (Err) eller gir en varselmelding (Inf), viser indikatoren feilkoden. Har det oppstått flere feil, vises disse vekselvis med en avstand på 1,5 sekunder. En varseltone utløses. eft: viser driftstimer totalt 62 Kjøreretning- hastighets- og hjulstillingsindikator Viser forhåndsvalgt kjøreretning (forover eller bakover) hhv. styrehjulenes posisjon 0707.N E 8

46 Stille klokkeslettet Start trucken normalt Trykk på tastene h/time og up samtidig I displayet vises klokkeslettet. Det første sifferet blinker. Med tasten up/down kan det blinkende sifferet gjøres større eller mindre. Med tasten SET går du videre til neste siffer. Når alle siffer er fullført, lagres verdien N E 9

47 3.3 Varselmeldinger på førerdisplayet Visning INO 02 INO 05 INO 16 INO 18 Betydning -Ingen kjøreretning er forvalgt når kjøretøyet slås på, ingen hjulinnstillingsindikasjon vises -Bytte av kjøreretning til nøytral stilling under drift, vekslende hjulinnstillingsindikasjon fra framover til bakover. (Valgfri innstilling for inngang kjøreutkobling) Mastutkobling aktiv/uavhengig av andre forhold (Valgfri innstilling for inngang kjøreutkobling) Kjøreutkobling aktiv/uavhengig av andre forhold Sikkerhetshøyde overskredet -Løfteanordning over 300 mm og kabinen mellom 90 og 180 posisjon, kjøring ikke mulig. Drei kabinen til 90, senk løfteanordningen. Kjøring i 180 posisjon mulig INO 22 Dersom noen sitter på setet og har armlenet ned, vises Inf 22 (styring mangler), og LED setebryter blinker. Kjøring ikke mulig. INO 35 Stillstand kjørepedal -Melding kan stilles inn via parameter, om stillstand kun skal kontrolleres ved innkobling, elelr ved hver skifting av sittebryter åpen til lukket. -Meldingen vises når kabinen skal dreies i området fra 90 til 180 (eller omvendt), og kjørepedalen ikke er i stillstand. INO 36 Stillstand hydraulikk -Melding kan stilles inn via parameter, om meldingen skal vises eller ikke. INO 40 Overtemperatur Kjøre- eller løftecontroller mer enn 83 C. Kjøre- eller løftemotor mer enn 145 C INO 96 Stillstand hydraulikk ved innkobling -under innkobling er en hydraulikkfunksjon aktivert -hydraulikkfunksjonen som aktiveres, utføres ikke N E 10

48 4 Ta trucken i bruk Innen kjøretøyet kan settes i drift, håndtere eller løfte en last, må føreren forsikre seg om at ingen befinner seg i risikoområdet og at kjøretøyet er i driftssikker stand. ør kabinen dreies, må føreren forvisse seg om at ingen oppholder seg i dreieområdet og ingen har hånden i eller på kabinen når den dreies. Ingen må oppholde seg mellom masten og vernetaket/kabinen! 4.1 Daglige kontrollrutiner og prosedyrer før trucken tas i bruk Innen kjøretøyet tas i bruk skal føreren kontrollere og forsikre seg om at trucken er driftssikker. Ved starten av hvert arbeidsskift skal det kontrolleres at drifts- og håndbremsene hhv. den automatiske bremsen (NØDSTOPP) fungerer sikringsanordningene på gaffelarmene er feilfrie slik at armene ikke kan skli ut eller forskyves løfteanordningene ikke har noen synlige skader (bøyd, rift eller sterkt slitt) varselanordningene fungerer Kontroller batterilåsen før kjøringen starter 0707.N E 11

49 4.2 Innstigning i trucken Z Man kan stige inn i trucken fra begge sider via frontdekselet og stigtrinnene på skjermene Z Bruk håndtakene på masten (64) og på A-søylen (63). Steng skyvedøren, eller løsne dørsperren. Med åpen dør eller spalteåpning må døren alltid være låst. Låsehendelen øverst på dørene er beregnet for dette. Sving venstre armlene opp i ønsket posisjon med knappen (3), hvis ikke kan ikke rattet betjenes. Når armlenene er svingt helt ned, gis ingen kjørefrigivelse N E 12

50 4.3 Regulere førersetet Z or å oppnå en optimal setefjæring, må førersetet innstilles i forhold til førerens vekt før kjøring. øreren må sitte i setet under innstillingen. Innstilling av førerens vekt: Trekk betjeningshåndtaket (1) kort i pilretning. Høyeinnstilling Trekk betjeningshåndtaket (1) helt eller trykk til ønsket høyde er nådd. Langsgående horisontalfjæring Skyv betjeningshåndtaket (2) på begge sider av setet bakover. Den langsgående horisontalfjæringen er aktiv Sideveis horisontalfjæring Trekk betjeningshåndtaket (4) framover. Den sideveis horisontalfjæringen er aktiv N E 13

51 Innstilling av setehellingen Trekk betjeningshåndtaket (13) til venstre og sett deg elelr reis deg fra setet. Setet helles i ønsket stilling. Innstilling av setedybde Trekk betjeningshåndtaket (13) til høyre og skyv setet for- eller bakover til setet står i ønsket stilling. orsikre deg om at låsehendelen har gått ordentlig i inngrep i den ønskede posisjonen. Regulering av førersetet må aldri foretas mens trucken er i bevegelse! Helling av venstre armlene Trykk på knappen (3) for å bevege armledet i ønsket stilling. Helling av høyre armlene Drei stjernegrepet (14) til ønsket stilling er nådd. Rygglenevinkel Z Betjen håndtaket (15) for å stille rygglenet i ønsket stilling. Prosedyrene for innstilling av førersetet refererer seg til standardutførelsen. or regulering av et føresete i avvikende utførelse, følg den aktuelle produsentens beskrivelse. Påse at at alle betjeningselementer er lett tilgjengelige under justeringen N E 14

52 4.4 Sikkerhetsbelte est alltid sikkerhetsbeltet før gaffeltrucken settes i bevegelse. Sikkerhetsbeltet beskytter mot alvorlige personskader! Z Beskytt sikkerhetsbeltet mot smuss (dekk det til når trucken står i ro) og rengjør beltet regelmessig. Dersom sikkerhetsbeltets låsanordning eller belteoppspoler er frosset, må den tines opp og tørkes for å unngå at den fryser fast på nytt. Tørketemperaturen (varmluften) skal ikke overstige +60C! Det er ikke tillatt å modifisere sikkerhetsbeltet på noen måte! Det kan resultere i økt risiko for funksjonssvikt. Sikkerhetsbeltet skal alltid skiftes ut etter et eventuelt uhell. Ved ettermontering og reparasjoner skal det alltid benyttes originale reservedeler. Sikkerhetsbelte som er skadet eller som ikke fungerer, skal skiftes av merkeforhandler. Prosedyrer ved unormale situasjoner Hvis det er fare for at trucken velter må man aldri løsne sikkerhetsbeltet og forsøke å hoppe ut. Hvis man hopper ut øker dette faren for å komme til skade! Korrekt prosedyre: Bøy overkroppen forover. Hold betjeningselementene (multipilot og armlenet) fast med beggehender og støtt deg med føttene. Bøy kroppen i motsatt retning av fallretningen N E 15

53 Bruksanvisning for sikkerhetsbeltet Innen du starter gaffeltrucken trekker du sikkerhetsbeltet med en jevn bevegelse ut av belteoppspoleren, legger beltet tett inntil kroppen over hoften og låser beltet. Beltet må ikke være vridd! Ved bruk av gaffeltrucken (f.eks. kjøring, løfting, senking osv.) bør man alltid sitte mest mulig tilbakelent i stolen slik at ryggen hviler mot ryggstøtten. Z Belteoppspolerens blokkeringsautomatikk gir tilstrekkelig rom for bevegelse. Hvis man sitter langt frem på setet reduseres sikkerheten som følge av løstsittende sikkerhetsbelte. Sikkerhetsbeltet skal kun anvendes til å sikre én person. Z Etter bruk trykkes den røde knappen og låsetungen føres tilbake i belteoppspoleren for hånd. Hvis låsetungen slår hardt mot spolerhuset, kan blokkeringsautomatikken bli utløst. Det vil da ikke være mulig å trekke sikkerhetsbeltet ut. Oppheve en blokkering: Trekk sikkerhetsbeltet med bruk av ekstra kraft 10 mm til 15 mm ut av beltehuset. La beltet gå tilbake slik at blokkeringsautomatikken frigjøres. Sikkerhetsbeltet kan nå trekkes ut igjen. Prosedyre for start av gaffeltrucken når den er parkert i en skråning Z Blokkeringsautomatikken sperrer for uttrekk av sikkerhetsbeltet når gaffeltrucken heller sterkt. Det er da ikke lenger mulig å trekke ut sikkerhetsbeltet. Kjør gaffeltrucken varsomt til den er på et flatt underlag og fest deretter sikkerhetsbeltet N E 16

54 4.5 Klargjøre for bruk Lås NØDSTOPP-bryteren (11) på følgende måte: Drei på bryteren og trekk den opp (r) til NØDSTOPP-bryteren (11) går merkbart i inngrep. Sett nøkkelen i tenningslåsen (12) og vri helt mot høyre til posisjon I. Kontroller signalhorntastens (65) funksjon unksjonskontroll av den elektriske parkeringsbremsen. 12 Z Trucken er nå driftsklar. Betjeningskonsollet (10) viser den aktuelle batterikapasiteten. Z Etter at NØDSTOPP-bryteren er trekt ut og tenningsnøkkelen er vridd mot høyre, utfører gaffeltrucken en selvtest som varer ca. 3-4 sek. (elektronikken blir kontrollert). I denne perioden er det ikke mulig å bevege gaffeltrucken. Dersom kjørepedalen betjenes i løpet av denne perioden, vises meldingen Sett i hvilestilling i displayet N E 17

55 5 Arbeide med trucken 5.1 Sikkerhetsregler for kjøring Kjøreveier og arbeidsområder: Gaffeltrucken skal kun kjøres på veier der slik trafikk er tillatt. Uvedkommende skal ikke oppholde seg i gaffeltruckens arbeidsområde. Lasten skal kun lagres på dertil bestemte steder. Prosedyrer for kjøring: øreren skal tilpasse farten til de aktuelle forholdene. Det skal kjøres med redusert fart i eksempelvis svinger, i trange passasjer, ved kjøring gjennom døråpninger og på uoversiktlige steder. øreren skal alltid holde sikker avstand til forankjørende kjøretøy og alltid ha full kontroll over gaffeltrucken. Bråbremsing (unntatt i nødssituasjon), vending i stor fart, forbikjøring på farlige eller uoversiktlige steder er ikke tillatt. Det er forbudt å lene seg ut eller å gripe med hendene utenfor gaffeltruckens arbeids- og betjeningsområde. Krav til sikt under kjøring: øreren skal ha blikket vendt i kjøreretningen og alltid ha tilstrekkelig overblikk over området som beferdes. Ved transport av last som reduserer sikten, skal gaffeltrucken om mulig rygges slik at lasten befinner seg i motsatt ende av kjøreretningen. Skulle dette ikke være mulig, må en ledsager gå foran gaffeltrucken som ekstra sikring. Kjøring i stigninger eller skråninger: Det er kun tillatt å kjøre i stigninger eller skråninger såfremt disse er egnede kjøreveier, er rene og gir godt grep samt at de tilfredsstiller truckens tekniske spesifikasjoner som sikre og farbare. Under slike forhold skal lasten alltid vende oppover. I stigninger eller skråninger er det forbudt å snu, det er forbudt å kjøre gaffeltrucken på tvers av en helling og det er forbudt å parkere den i en stigning eller skråning. Kjøring i skråninger må kun foregå med redusert hastighet og med permanent bremseberedskap. Kjøring i heis eller på lasterampe: Det er kun tillatt å kjøre i heiser eller på lasteramper når disse har tilstrekkelig bæreevne, er konstruksjonsmessig egnet for slik kjøring og etter at eieren/operatøren har gitt sin godkjennelse. Installasjonen skal kontrolleres før kjøring. Gaffeltrucken skal kjøres inn i heisen med lasten foran og innta en posisjon som utelukker at truck eller last kan komme i berøring med sjaktveggen. Personer som skal følge med i heisen, må først gå inn i heisen når gaffeltrucken er sikret. Ingen personer må befinne seg i trucken mens heisen er i bevegelse. Krav til lastens beskaffenhet: øreren må forsikre seg om at lasteenheten er i forskriftsmessig stand. Det skal kun transporteres last som er forskriftsmessig sikret. Transporter aldri last som rager over gaffelryggen eller beskyttelsesgitteret N E 18

56 Kjøring med tilhenger eller sleping må kun gjøres av og til, og på fast og plant underlag, med et maskimalt avvik på +/- 1 %, og med en maksimal hastighet på 5 km/ t. Kontinuerlig drift med tilhenger er ikke tillatt. Ved bruk av tilhenger eller sleping må det ikke være noen last på gaffelarmene. Truckens angitte spesifikasjoner for maks. vekt av tilhenger med/uten brems må ikke overskrides (se kapittel B). De angitte spesifikasjonene for tilhengervekt gjelder bare for den provisoriske koblingen på truckens motvekt. Hvis det brukes en annen tilhengerkobling på trucken må også anvisningene fra produsenten av koblingen følges. Etter tilkobling av tilhenger og før kjøringen starter, må føreren kontrollere at tilhengerkoblingen er sikret slik at den ikke kan løsne. Truck med tilhenger skal behandles på en slik måte at lasten som transporteres ikke under noen omstendighet utsettes for risiko under kjøring og oppbremsing N E 19

57 5.2 Kjøring Ved drift i elektromagnetiske felt over den tillatte grenseverdien kan ukontrollerte kjørebevegelser forekomme. Trykk umiddelbart på NØDSTOPP-bryteren (11), brems ned med driftsbremsen og betjen bremsetasten (43). inn årsaken til feilen, kontakt eventuel produsentens serviceavdeling V R Z Sikkerhetsfunksjoner Hvis ingen sitter i førersetet, er kjørefunksjonen deaktivert av sikkerhetsbryteren. Når førersetet er besatt og kjørepedalen trykket, løses fjærakkumulatorbremsen. Kjørehastigheten reduseres avhengig av styrehjulenes svingutslag. Det er likevel førerens fulle ansvar at hastigheten er tilpasset de aktuelle kjøreforholdene på stedet, arbeidsområdet og lasten. Kjøring må kun skje med alle deksler lukket og forskriftsmessig sikret. Kjøreveien må være fri for hindringer. Løft gaffelbordet ca. 200 mm slik at gaffelarmene kommer fri fra underlaget. Tilt masten helt bakover. M Kjøreretningen kan innstilles på MULTIPILOTEN med tasten (66) N E 20

58 Kjøre fremover orsikre deg om at det ikke er noen hindringer i kjøreområdet. Løsne bremsetasten (43). Skyv tasten (66) åp MULTIPILOTEN forover. Trykk langsomt på kjørepedalen (8). MULTIPILOTEN skal ikke beveges for å kjøre Skifte kjøreretning Innen du skifer kjøreretning skal du forsikre deg om at veibanen i den motsatte retningen er fri. V 66 R Ta foten vekk fra kjørepedalen (8). Med bruk av bremsepedalen (7) skal gaffeltrucken stanses slik at den står helt i ro. Skyv tasten (66) bakover (R). Betjen kjørepedalen (8) langsomt inntil ønsket hastighet er oppnådd. Akselerere Betjen kjørepedalen (8) langsomt inntil kjøretøyet har satt seg i bevegelse. Trykk kjørepedalen (8) ytterligere ned. Motorturtall og kjørehastighet øker i takt med at kjørepedalen trykkes ned. M Bremse gaffeltrucken Gaffeltruckens bremsevirkning er i det vesentlige avhengig av underlagets beskaffenhet. øreren skal alltid ta hensyn til kjøreforholdene på stedet. Brems gaffeltrucken forsiktig slik at lasten ikke forskyves. Ved kjøring med tilhenger og last må føreren være oppmerksom på en forlenget bremsestrekning. Ta foten vekk fra kjørepedalen (8), og betjen eventuelt bremsepedalen (7) lett (se også avsnitt 5.4). Det må sørges for at det ikke ligger gjenstander i fotområdet som kan hindre pedalfunksjonen. Gulvet/fotområdet må rengjøres regelmessig for å unngå smussavleiringer under pedalene N E 21

59 5.3 Styring M Det er beskjeden kraft som må utøves på rattet takket være den elektriske styringen, derfor skal rattet dreies med fin hånd. Svinge til høyre Drei rattet med urviserne i samsvar med ønsket svingradius. Svinge til venstre Drei rattet mot urviserne i samsvar med ønsket svingradius. 5.4 Bremsing Det er fem alternative måter for å bremse gaffeltrucken: Driftsbremse Rullebrems Motorbrems Håndbrems jærbelastet brems: V 66 R Driftsbrems: Z Z Trykk ned bremsepedalen (7). Drivhjulene bremses generatorisk eller hydraulisk via driftsbremsen. Elektrisk brems: Ta foten vekk fra kjørepedalen (8). Kjøretøyet bremses dynamisk som følge av kjørestrømstyringen. Denne metoden reduserer energiforbruket N E 22

60 Motorbrems: Sett tasten (66) i motsatt kjøreretning under fart. Gaffeltrucken bremses dynamisk som følge av kjørestrømstyringen inntil den begynner å bevege seg i motsatt kjøreretning. V 66 R Håndbrems: Z Betjen bremsetasten (43). Med håndbremsen bremses drivhjulene mekanisk via lameller. Oppbremsingen blir ikke følsom. Håndbremsen holder kjøretøyet med den tillatte maks. belastningen i ro på et rent underlag, og med en skråning på opptil 15 % N E 23

61 jærbelastet brems: Den fjærbelastede bremsen aktiveres ca. 5 sek. etter at gaffeltrucken har stanset, eller 1 til 15 sek. (denne tiden kan innstilles) etter at føreren har forlatt førersetet. Ved igangkjøring genereres et dreiemoment i kjøremotoren som hindrer at kjøretøyet risikerer å rulle vekk inntil fjærbremsen frigjøres. 5.5 Betjening av løfteanordningen og tilleggsutstyr (MULTI-PILOT) MULTI-PILOTEN (9) skal kun betjenes fra førersetet. øreren må ha fått opplæring i bruk av løfteanordningen og tilleggsutstyr! 9 Avhengig av hydraulikkfunksjonen, trykkes MULTI-PILOTEN i den aktuelle retningen. Løfte/senke gaffelbord Trykk MULTI-PILOTEN bakover (70) for å heve gaffelryggen. Trykk MULTI-PILOTEN forover (67) for å senke gaffelryggen. MP-symboler Tilte mast for-/bakover orsikre deg om at ingen deler av kroppen kan komme i klem når masten tiltes bakover. Trykk MULTI-PILOTEN mot venstre (72) for å tilte masten bakover. Trykk MULTI-PILOTEN mot høyre (69) for å tilte masten forover Kombinert funksjon or å senke gaffelryggen samtidig som masten tiltes forover, trykkes MULTI-PILOTEN forover og mot høyre (68) N E 24

EFG 213-320. Instruksjonsbok 06.08- 51100008 07.11

EFG 213-320. Instruksjonsbok 06.08- 51100008 07.11 EFG 213-320 06.08- Instruksjonsbok N 51100008 07.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EFG

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - Bruksanvisning 51151508 11.11 N EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet

Detaljer

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - Bruksanvisning 51247125 04.13 N EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Detaljer

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 EFG 535-550 10.09 - Bruksanvisning 51151568 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

EJD 220/220 XL. Instruksjonsbok 05.05 - 50469513 07.08

EJD 220/220 XL. Instruksjonsbok 05.05 - 50469513 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Instruksjonsbok N 50469513 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EFG 110-115. Bruksanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Bruksanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Bruksanvisning 51151452 11.14 N EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

ESE 420/430. Instruksjonsbok 11.04 - 50459852 11.08

ESE 420/430. Instruksjonsbok 11.04 - 50459852 11.08 ESE 420/430 11.04 - Instruksjonsbok N 50459852 11.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

ESD 120K/120L. Bruksanvisning 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L

ESD 120K/120L. Bruksanvisning 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L ESD 120K/120L 01.05 - Bruksanvisning 50453652 12.14 N ESD 120K ESD 120L Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Bruksanvisning 51040414 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 N N 4 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige

Detaljer

ERE 120. Bruksanvisning 05.08 - 02.11

ERE 120. Bruksanvisning 05.08 - 02.11 ERE 120 05.08 - Bruksanvisning N 51093154 02.11 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ERE 120 Videre

Detaljer

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Rampekomfort 03.10 - Instruksjonsbok 51174566 03.10 N EMC 110 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

EKX 410/513/515k/515. Instruksjonsbok EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017704 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instruksjonsbok EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017704 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instruksjonsbok N 52017704 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Forord ORIGINALBRUKSANVISNINGEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av

Detaljer

HC 110. Instruksjonsbok 12.05 - 51109752 07.08

HC 110. Instruksjonsbok 12.05 - 51109752 07.08 HC 110 12.05 - Instruksjonsbok N 51109752 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

AMX 10. Bruksanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. Bruksanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - Bruksanvisning 50287449 12.14 AMX 10 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår AMX

Detaljer

EKS 308. Instruksjonsbok 03.06 - 51104735 07.08

EKS 308. Instruksjonsbok 03.06 - 51104735 07.08 EKS 308 03.06 - Instruksjonsbok N 51104735 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14

ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14 ECE 220-225 HP/LJ 01.09 - Bruksanvisning 51122088 11.14 N ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ ECE L J Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet

Detaljer

ERE 120. Instruksjonsbok 09.05- 50466110 04.08

ERE 120. Instruksjonsbok 09.05- 50466110 04.08 ERE 120 09.05- Instruksjonsbok N 50466110 04.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EFX 410/413. Instruksjonsbok 10.04- 52027316 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instruksjonsbok 10.04- 52027316 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instruksjonsbok N 52027316 03.10 EX 410 EX 413 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

ETV C16/C20. Instruksjonsbok 06.08 - 51069891 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Instruksjonsbok 06.08 - 51069891 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Instruksjonsbok 51069891 07.12 N ETV C16 ETV C20 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

EJC B14 / B16. Bruksanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16

EJC B14 / B16. Bruksanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16 EJC B14 / B16 09.05 - Bruksanvisning 50470438 03.11 EJC B14 EJC B16 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

ETM/V 214-325. Instruksjonsbok 10.04 - 50441307 03.12

ETM/V 214-325. Instruksjonsbok 10.04 - 50441307 03.12 ETM/V 214-325 10.04 - Instruksjonsbok N 50441307 03.12 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ETM

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

DFG/TFG 425s / 435s. Instruksjonsbok 10.07- 51077942 01.09

DFG/TFG 425s / 435s. Instruksjonsbok 10.07- 51077942 01.09 DG/TG 425s / 435s 10.07- Instruksjonsbok N 51077942 01.09 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EJC 110 / 112. Bruksanvisning 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. Bruksanvisning 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - Bruksanvisning 51080478 02.11 EJC 110 EJC 112 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

EJC 212-220. Instruksjonsbok 12.05 - 50460019 06.06

EJC 212-220. Instruksjonsbok 12.05 - 50460019 06.06 EJC 212-220 12.05 - Instruksjonsbok N 50460019 06.06 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

EKS 310K/310. Instruksjonsbok 07.04 - 52025103 07.08

EKS 310K/310. Instruksjonsbok 07.04 - 52025103 07.08 EKS 310K/310 07.04 - Instruksjonsbok N 52025103 07.08 Forord ORIGINALBRUKSANVISNINGEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

ECE 310. Instruksjonsbok 03.08- 51080938 07.08

ECE 310. Instruksjonsbok 03.08- 51080938 07.08 ECE 310 Instruksjonsbok 03.08- N 51080938 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol

medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol Hva er en NIGA stolen? NIGA-stolen er en stol for barn opp til ca. fire år, og utformingen bygger på moderne behandlingsmetoder. Den kan brukes til aktiv sitting,

Detaljer

EZS 570. Bruksanvisning 08.09 - 01.14

EZS 570. Bruksanvisning 08.09 - 01.14 ES 570 08.09 - Bruksanvisning N 51139319 01.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ES 570 Videre

Detaljer

DFG/TFG 316/320. Instruksjonsbok 04.06- 51011146 02.07

DFG/TFG 316/320. Instruksjonsbok 04.06- 51011146 02.07 DG/TG 316/320 04.06- Instruksjonsbok N 51011146 02.07 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

HC 110. Bruksanvisning 01.09 - 12.14 HC 110

HC 110. Bruksanvisning 01.09 - 12.14 HC 110 HC 110 01.09 - Bruksanvisning 51135783 12.14 HC 110 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår HC

Detaljer

EME 114. Bruksanvisning 06.14 - 12.14 EME 114

EME 114. Bruksanvisning 06.14 - 12.14 EME 114 EME 114 06.14 - Bruksanvisning 51126166 12.14 N EME 114 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EME

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

EKX 410. Bruksanvisning 01.10 - 51166887 03.10

EKX 410. Bruksanvisning 01.10 - 51166887 03.10 EKX 410 01.10 - Bruksanvisning N 51166887 03.10 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EKX 410

Detaljer

EKS 110. Betriebsanleitung 08.09 - 08.09

EKS 110. Betriebsanleitung 08.09 - 08.09 EKS 110 08.09 - Betriebsanleitung N 51161911 08.09 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EKS 110

Detaljer

ERE 225. Bruksanvisning 10.07 - 11.14

ERE 225. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 ERE 225 10.07 - Bruksanvisning N 51085023 11.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ERE 225 Videre

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

medemagruppen Joystick G90A og G90T Bruksanvisning P Q ver April 2011

medemagruppen Joystick G90A og G90T Bruksanvisning P Q ver April 2011 medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - April 2011 NO Bruksanvisning Joystick G90A og G90T Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 1 148 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0291-Q 2

Detaljer

ECE 118. Instruksjonsbok 08.06- 51076240 07.08

ECE 118. Instruksjonsbok 08.06- 51076240 07.08 ECE 118 08.06- Instruksjonsbok N 51076240 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

Sotpartikelfilter. Instruksjonsbok DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s

Sotpartikelfilter. Instruksjonsbok DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s Sotpartikelfilter 12.07 - Instruksjonsbok N 51102336 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning

Detaljer

Bruksanvisning SENsit. Alltid på den sikre siden.

Bruksanvisning SENsit. Alltid på den sikre siden. Bruksanvisning SENsit Alltid på den sikre siden. KaVo Elektrotechnisches Werk GmbH Wangener Straße 78 D-88299 Leutkirch Tel.: 0 75 61 / 86-150 Fax: 0 75 61 / 86-265 A 1 Brukeranvisninger...2 A 1.1 Symboler...2

Detaljer

ECE 310. Instruksjonsbok 04.04 - 50439746 10.06

ECE 310. Instruksjonsbok 04.04 - 50439746 10.06 ECE 310 04.04 - Instruksjonsbok N 50439746 10.06 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 07.04 - 50430015 11.07

EKS 110. Bruksanvisning 07.04 - 50430015 11.07 EKS 110 07.04 - Bruksanvisning N 50430015 11.07 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

DFG/TFG 425/430/435. Instruksjonsbok 07.04- 52025753 02.08

DFG/TFG 425/430/435. Instruksjonsbok 07.04- 52025753 02.08 DG/TG 425/430/435 07.04- Instruksjonsbok N 52025753 02.08 Tillegg: Bremseanlegg for kjøretøyer fra 09/2007 Gaffeltrucker i serien DG/TG 425-435 blir fra 09/2007 utstyrt med et nytt driftsbremseanlegg.

Detaljer

EFG 110k/110/113/115. Bruksanvisning 01.04- 52020293 03.10

EFG 110k/110/113/115. Bruksanvisning 01.04- 52020293 03.10 EG 110k/110/113/115 01.04- Bruksanvisning N 52020293 03.10 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen

Detaljer

BrukerManual. toalettstol hcda

BrukerManual. toalettstol hcda BrukerManual toalettstol hcda Brukermanual HCDA 1. Innholdsfortegnelse...2 2. Gratulerer med valget...2 3. Viktig om bruken...2 4. For sikkerhetens skyld...3 5. Konfigurasjon...4 6. Montering...8 7. Rengjøring

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Bruksanvisning 51121639 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11 ERE K20 03.05 - Bruksanvisning N 51182015 02.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ERE K20

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

EJE C20. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 EJE C20

EJE C20. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 EJE C20 EJE C20 10.07 - Bruksanvisning 51040478 11.14 EJE C20 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EJE

Detaljer

ESC 316/316z. Bruksanvisning 06.13 - 11.14. ESC 316 ESC 316z

ESC 316/316z. Bruksanvisning 06.13 - 11.14. ESC 316 ESC 316z ESC 316/316z 06.13 - Bruksanvisning 51314833 11.14 N ESC 316 ESC 316z Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning INNHOLD SIKKERHETSINFORMASJON... 3 Les bruksanvisning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Før din første tur...... 3 Hvordan bruke Armdriften... 3 Fastspenning av føtter i

Detaljer

EJC M10. Bruksanvisning 05.09 - 51145327 05.09

EJC M10. Bruksanvisning 05.09 - 51145327 05.09 EJC M10 05.09 - Bruksanvisning N 51145327 05.09 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 serien Brukerveiledning og vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 egenskaper og funksjoner Innhold 1 Innledning 2 2 Standarder 2 3 Minivator 2000 egenskaper og funksjoner 3 4 Å bruke Minivator

Detaljer

EZS 330/350 / XL. Instruksjonsbok 04.06 - 51057645 04.06

EZS 330/350 / XL. Instruksjonsbok 04.06 - 51057645 04.06 EZS 330/350 / XL 04.06 - Instruksjonsbok N 51057645 04.06 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen

Detaljer

Bruksanvisning. Styreboks DX2 Rem550

Bruksanvisning. Styreboks DX2 Rem550 Bruksanvisning Styreboks DX2 Rem550 Innledning DX2 DX2 er den første i en ny generasjon joysticker til styring av elektriske rullestoler. Ved hjelp av den store LCD-fargeskjermen og den logiske ikonoppbygde

Detaljer

ETX 513 / ETX 515. Bruksanvisning 03.11 - 11.14 ETX 513 ETX 515

ETX 513 / ETX 515. Bruksanvisning 03.11 - 11.14 ETX 513 ETX 515 ETX 513 / ETX 515 03.11 - Bruksanvisning 51190358 11.14 ETX 513 ETX 515 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

ESD 220. Bruksanvisning 06.10 - 12.14 ESD 220

ESD 220. Bruksanvisning 06.10 - 12.14 ESD 220 ESD 220 06.10 - Bruksanvisning 51299955 12.14 ESD 220 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ESD

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

ETM/V 214-325. Bruksanvisning 09.11 - 08.15

ETM/V 214-325. Bruksanvisning 09.11 - 08.15 ETM/V 214-325 09.11 - Bruksanvisning N 51198774 08.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ETM

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida LE pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida LE pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida LE pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instruksjonsbok 05.07 - N 51058561 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaljer

EFX 410 / 413. Bruksanvisning 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413

EFX 410 / 413. Bruksanvisning 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413 EFX 410 / 413 03.13 - Bruksanvisning 51298000 11.14 EFX 410 EFX 413 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Les bruksanvisningen før du begynner å bruke produktet. Viktig informasjon - Følg alltid bruksanvisningen til produktet. - Slå

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 02.04 - Bruksanvisning 50434892 03.11 N ERC 214 ERC 216 ERC Z12 ERC 212 ERC Z14 ERC Z16 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller

Detaljer

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 Bruksanvisning norsk Kontorstolsete Forma SitRite art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Kontakt... 2 Innledning... 3 Montering... 3 Klasse... 3 Sikkerhetsforskrifter...

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

ETV Q20/25. Instruksjonsbok 04.02- 50147520 02.10

ETV Q20/25. Instruksjonsbok 04.02- 50147520 02.10 ETV Q20/25 04.02- Instruksjonsbok N 50147520 02.10 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ETV Q20

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

ETVC 16/20. Bruksanvisning 05.99- 50052740 12.07

ETVC 16/20. Bruksanvisning 05.99- 50052740 12.07 ETVC 16/20 05.99- Bruksanvisning N 50052740 12.07 Viktige henvisninger for transport og montering av løftestativ hos teleskopmaststablere Transport Transporten kan skje på tre forskjellige måter, alt etter

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD BRUKERVEILEDNING FOR MOBILT STELLEBORD Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 2 Gratulerer med valget av MONA stellebord. MONA stellebord er et praktisk og elegant mobilt stellebord for både barn og voksne. Stellebordets

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro NOBABR1101-1 Zitzi Flipper Pro Gasst Zitzi Flipper Pro El Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 2:1 Regulerbar sittehøyde - Gassfjær 6:1 Vedlikeholdsanvisning

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer