EZS 010. Bruksanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15"

Transkript

1 EZS Bruksanvisning N

2 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre data På oppdrag Dato N EU-samsvarserklæring Undertegnede bekrefter hermed at de enkelte betegnede truckene med kraftdrift overensstemmer med de europeiske retningslinjene 2006/42/EF (maskinretningslinje) og 2004/108 EEC (elektromagnetisk kompatibilitet - EMC) med endringer, samt den tilsvarende rettsforordning til implementering i nasjonal lovgivning. De undertegnede har enkeltvis myndighet til å sammenstille de tekniske underlagene. 3

3 4

4 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres på en kortfattet og oversiktlig måte. Kapitlene er ordnet etter bokstaver, og sidene er gjennomgående nummerert. I denne instruksjonsboken dokumenteres ulike truckvarianter. Ved betjening og vedlikeholdsarbeid må man forsikre seg om at man refererer til beskrivelsen som gjelder den aktuelle trucktypen. Våre maskiner utvikles stadig videre. Vis forståelse for at vi forbeholder oss retten til endringer i form, utstyr og teknikk. Ut fra innholdet i denne bruksanvisningen kan det derfor ikke stilles krav til bestemte egenskaper for maskinen. Sikkerhetsanvisninger og merking Sikkerhetsanvisninger og viktige forklaringer er merket med følgende piktogrammer: FARE! Angir en usedvanlig alvorlig faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til varige personskader, også med døden til følge. ADVARSEL! Angir en usedvanlig alvorlig faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til alvorlige varige eller dødelige varige personskader. FORSIKTIG! Angir en faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til lettere eller middels alvorlige personskader. Z LES DETTE Angir materielle skader. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til materielle skader. Angir anvisninger og forklaringer. t Angir standardutstyr o Angir ekstrautstyr Opphavsrett Opphavsretten til denne instruksjonsboken tilhører JUNGHEINRICH AG. 5

5 Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Tyskland Telefon: +49 (0) 40/

6 Innholdsfortegnelse A Forskriftsmessig bruk Generelt Korrekt bruk Tillatte bruksbetingelser Operatørens plikter Montering av påmontert utstyr eller tilleggsutstyr B Beskrivelse av trucken Anvendelse Definisjon av kjøreretning Byggegrupper Oversikt over komponentene Tekniske data Effektdata Mål Vekt Dekk EN-standarder Bruksbetingelser Elektriske krav Plassering av merking og typeskilt Typeskilt C Transport og første gangs igangsetting Lasting med kran Transport Første igangsetting D Batteri - service, opplading, utveksling Sikkerhetsbestemmelser for bruk av syrebatterier Batterityper Lad batteriet Åpne batteridekselet Åpne batteridekselet Demontere og installere batteri

7 E Betjening Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken Beskrivelse av display- og betjeningselementer Batteriutladingsindikator Sette trucken i drift Kontroller og gjøremål før daglig igangsetting Gjøre trucken driftsklar Kontroller og gjøremål når trucken er driftsklar Parker trucken forsvarlig Arbeid med trucken Sikkerhetsregler for kjøring NØDSTOPP Kjøring Styring Bremsing Koblingstyper Kjøre med tilhenger Hjelp ved feil Trucken kjører ikke Bevege trucken uten bruk av motoren Tilleggsutstyr Tastatur (CanCode) (o) CanDis-visningsinstrument (o) Utladingsvokter-funksjon Angivelse av driftstimer Hendelsesmeldinger Innkoplingstest F Vedlikehold av trucken Driftssikkerhet og miljøvern Sikkerhetsforskrifter for vedlikehold Arbeid på det elektriske anlegget Driftsmidler og gamle deler Hjul Driftsmidler og smøreskjema Sikker håndtering av oljer og smøremidler Smøreskjema Oljer og smøremidler Beskrivelse av service- og vedlikeholdsarbeid Forbered skyvemasttrucken for serviceettersyn og vedlikehold, Sikker løfting og oppjekking av trucken Rengjøringsarbeid Stram hjulmutre Kontrollere de elektriske sikringene Ny igangsetting av trucken etter vedikeholds- og reparasjonsarbeider Ta trucken ut av drift Forholdsregler før driftspausen Nødvendige forholdsregler under driftspausen Idriftsetting av trucken igjen etter driftspause

8 6 Sikkerhetskontroll etter en viss brukstid og etter uvanlige hendelser Sette trucken endelig ut av drift, kondemnering Måling av menneskelig vibrasjon Vedlikehold og inspeksjon Sjekkliste for vedlikehold Eier/operatør Kundetjeneste

9 10

10 Tillegg Bruksanvisning JH-traksjonsbatterier Z Denne bruksanvisningen gjelder kun for batterier av merket Jungheinrich. Hvis det brukes andre merker, må bruksanvisningen fra produsenten av disse følges N 1

11 N

12 A Forskriftsmessig bruk 1 Generelt Trucken som beskrives i denne instruksjonsboken er egnet for sleping av tilhengerlast. Trucken må brukes, betjenes og vedlikeholdes i henhold til angivelser i denne instruksjonsboken. Annen bruk er ikke korrekt bruk, og kan føre til personskader, skader på trucken eller andre materielle skader. 2 Korrekt bruk LES DETTE Den maksimale trekklasten som kan slepes er angitt på typeskiltet, og må ikke overskrides. Lasten må være koblet til en tilhengerkobling eller annet påmontert utstyr som er godkjent av produsenten. Sleping av last. Persontransport er forbudt. Skyving av last er bare tillatt med tilhengerkoblingen. 11

13 3 Tillatte bruksbetingelser ADVARSEL! Bruk under ekstreme betingelser Hvis trucken brukes under ekstreme betingelser, kan dette føre til funksjonsfeil og ulykker. For bruk under ekstreme betingelser, spesielt i omgivelser med mye støv eller omgivelser som skaper korrosjon, kreves spesielt utstyr på og spesiell tillatelse for trucken. Bruk i eksplosjonsfarlige områder er ikke tillatt. Ved uvær (storm, tordenvær) må trucken ikke brukes utendørs eller i utsatte områder. Bruk i industrielle og næringsmessige omgivelser. Tillatt temperaturområde +5 C til +40 C. Må bare brukes på fast og jevnt underlag med tilstrekkelig bæreevne. Tillatte flate- og punktbelastninger må ikke overskrides. Må bare brukes på kjøreveier som er frigitt av eieren/operatøren og der det er god sikt. Kjøring i stigninger opp til maksimalt 15 %. Det er forbudt å kjøre skrått i eller på tvers av stigninger. Bruk på delvis offentlig vei. 12

14 4 Operatørens plikter I denne instruksjonsboken defineres eieren/operatøren som enhver fysisk eller juridisk person som selv bruker trucken eller som har gitt noen i oppdrag å bruke den. I spesielle tilfeller (f. eks. ved leasing, utleie) er eieren/operatøren den personen som er pålagt driftsansvaret i henhold til gjeldende kontrakt mellom eier og bruker av gaffeltrucken. Eieren/brukeren må forsikre seg om at trucken kun benyttes på korrekt måte og at enhver risiko for brukeren eller tredjepersons liv og helse unngås. Dessuten skal forskrifter for forebygging av ulykker, øvrige sikkerhetstekniske normer samt retningslinjer for drift, vedlikehold og reparasjon overholdes. Eieren/operatøren skal forsikre seg om at alle brukere har lest og forstått denne bruksanvisningen. LES DETTE Dersom veiledningene i denne bruksanvisningen ikke følges, medfører det at garantidekningen bortfaller. Tilsvarende gjelder også dersom kunden og/eller tredjeperson har utført ikke-forskriftsmessig arbeid på gjenstanden uten samtykke fra produsentens kundeserviceavdeling. 5 Montering av påmontert utstyr eller tilleggsutstyr Montering eller innbygging av tilleggsutstyr som påvirker truckens funksjoner eller som utvider disse funksjonene, er kun tillatt med produsentens skriftlige godkjennelse. Eventuelt kan tillatelse innhentes hos de lokale myndighetene. En tillatelse fra myndighetene erstatter imidlertid ikke produsentens godkjennelse. 13

15 14

16 B Beskrivelse av trucken 1 Anvendelse EZS 010 er en elektrisk minislepetruck i trehjulsutførelse med ekstra fjærstøttede støttehjul på drivverksiden. Den er egnet til å trekke/skyve tilhengere på jevnt underlag ved hjelp av ulike tilhengerkoblinger. Trekkraften fremgår av typeskiltet. 2 Definisjon av kjøreretning For angivelse av kjøreretninger gjelder følgende bestemmelser: Pos. Kjøreretning 1 Høyre 2 Ledehendelretning 3 Lastretning 4 Venstre 15

17 3 Byggegrupper 3.1 Oversikt over komponentene

18 Pos Betegnelse Pos Betegnelse 5 t Kjørebryter 11 t Drivhjul 6 t Ledehendel 12 o Visningsinstrument (CanDis) 7 t Drivverk- og batterideksel 13 o Kodelås (CanCode) 8 t NØDSTOPP-bryter 14 t Ladestikker / kontakt til ladestikker 9 t Tilhengerkobling 15 t Støttehjul 10 t Nøkkelbryter 16 t Fjærede støttehjul t = standardutstyr o = tilleggsutstyr 17

19 4 Tekniske data Z Angivelse av tekniske data overholder den tyske forskriften "Typeark for trucker". Med forbehold om tekniske endringer og komplettering. 4.1 Effektdata Betegnelse EZS 010 Q Tilhengerlast 1000 kg F Nominell trekkraft S2 60 min. 200 N Drivmotor, effekt S2 60 min. 1,0 kw Kjørehastighet med / uten last 5,4 / 6 km/t Maks. trekkraft med/uten last 600 N Batterispenning 24 V Nominell kapasitet 63 Ah 18

20 4.2 Mål Betegnelse EZS 010 y Hjulavstand 415 mm h10 Koblingshøyde ved enkelkobling 150 mm h14 Ledehendelhøyde i kjørestilling min./maks mm l1 Totallengde 700 mm b1 Totalbredde 480 mm b10 Sporvidde, foran 315 mm b11 Sporvidde, bak 370 mm m2 Bakkeklaring midt på hjulavstand 35 mm Wa Snuradius 570 mm h m 2 h 10 y l 1 b 1 b 10 b 11 Wa 19

21 4.3 Vekt Betegnelse EZS 010 Egenvekt inkl. batterier 190 kg Aksellast uten last foran/bak 85 / 105 kg Batterivekt 2 x 23 kg 4.4 Dekk Betegnelse EZS 010 Hjul Vulkollan, helgummi Hjuldimensjon foran (støttehjul) Ø 100 x 40 Hjuldimensjon drivhjul Ø 230 x 70 Hjuldimensjon bak (fjærede støttehjul) Ø 85 x 43 20

22 4.5 EN-standarder Z Z Z Z Kontinuerlig lydtrykknivå EZS 010: 57 db(a) iht i overensstemmelse med ISO Det kontinuerlige lydtrykknivået er en middelverdi i overensstemmelse med de anførte standardene og avspeiler lydtrykknivået under kjøring, ved løfting og under tomgang. Lydtrykknivået måles ved førerens ører. Alle angivelser tar utgangspunkt i en truck i standardutførelse. Alle verdier kan variere, avhengig av ulike utstyrsvarianter (f.eks. hjul osv.). Vibrasjon EZS 010: 0,52 m/s² Iht. EN Den akselererende vibrasjonseksponeringen som kroppen utsettes for på førerplassen er i følge de anførte standardene den lineært integrerte, veide akselerasjonen i vertikal retning. Vibrasjonsnivået måles under kjøring med konstant hastighet over sviller. Disse måledataene ble fastsatt en gang for alle for trucken, og må ikke forveksles med menneskelig vibrasjon i EU-direktiv "2002/44/ EF/Vibrasjoner". Produsenten tilbyr en spesiell tjeneste for måling av disse menneskelige vibrasjonene, se "Måling av menneskelig vibrasjon" på side 105. Alle angivelser tar utgangspunkt i en truck i standardutførelse. Alle verdier kan variere, avhengig av ulike utstyrsvarianter (f.eks. hjul osv.). 21

23 Z Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Produsenten bekrefter med dette at grenseverdiene for elektromagnetisk utstråling og strålingsstyrke samt kontrollen av utladingen av statisk elektrisitet i henhold til EN med inkorporerte normative henvisninger, er overholdt. Modifikasjon av elektriske eller elektroniske komponenter med tilhørende anordninger er kun tillatt etter skriftlig godkjennelse av produsenten. ADVARSEL! Forstyrrelse av medisinsk utstyr på grunn av ikke-ioniserende stråling Elektrisk utstyr på trucken som avgir ikke-ionisk stråling (f.eks. trådløs dataoverføring) kan forstyrre og føre til feilfunksjon på medisinsk utstyr (pacemakere, høreapparater etc.) hos brukeren. Det må avklares med en lege eller med produsenten av det medisinske utstyret hvorvidt det kan brukes i nærheten av trucken. 22

24 4.6 Bruksbetingelser Z Omgivelsestemperatur ved drift +5 C opp til +40 C Ved gjentagende bruk ved ekstreme skiftninger i temperatur eller luftfuktighet, er det nødvendig med spesielt utstyr og spesiell tillatelse. 4.7 Elektriske krav Produsenten bekrefter overholdelse av kravene for konstruksjon og produksjon av det elektriske utstyret med tiltenkt bruk av trucken iht. EN 1175 "Sikkerhet for trucker - elektriske krav". 23

25 5 Plassering av merking og typeskilt Pos Betegnelse 17 Kontrolloblat 18 Trekkraft tilhengerlast 19 Trekkraft tilhengerlast 20 Typeskilt 21 Festepunkter for lossing med kran 24

26 5.1 Typeskilt Z Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 22 Type 28 Byggeår 23 Serienummer 29 Nominell trekkraft 5 min. i N 24 Nominell trekkraft 60 min. i N 30 Motoreffekt 25 Batterispenning i V 31 Batteriets vekt min./maks. i kg 26 Egenvekt uten batteri i kg 32 Produsent 27 Ekstrautstyr 33 Produsentens logo Vennligst oppgi serienummeret (23) ved spørsmål om trucken eller ved bestilling av reservedeler. LES DETTE Trucken skal kun benyttes med den trekkraften/tilhengerlasten som er angitt på tilhengerkoblingen. Hvis det ikke er noen angivelser på tilhengerkoblingen (standard eller tilleggsutstyr), gjelder truckens angitte tillatte trekkraft/tilhengerlast, se "Effektdata" på side 18. Hvis føreren har montert tilhengerkoblinger, må trekkraften/tilhengerlasten tilpasses til tilhengerkoblingen hhv. truckens maksimalt tillatte trekkraft/tilhengerlast. 25

27 26

28 C Transport og første gangs igangsetting 1 Lasting med kran ADVARSEL! Ufagmessig lossing med kran kan føre til ulykker Bruk eller ufagmessig bruk av uegnet løfteutstyr kan føre til at trucken faller ned under lossingen. Trucken må ikke støtes ved løfting eller komme i ukontrollerte bevegelser. Hold om nødvendig trucken ved hjelp av et føringstau. Bare personer som er opplært i bruk av løftestropper og løfteutstyr skal ha lov til å losse trucken. Bruk personlig verneutstyr (f. eks. vernesko, vernehjelm, varselvest, vernehansker osv.) ved lossing med kran. Ikke gå under hengende last. Ikke gå inn i fareområdet, og ikke opphold deg i fareområdet. Bruk kun løfteutstyr som har tilstrekkelig lasteevne (for truckens vektspesifikasjoner, se typeskiltet). Kranredskapet skal bare festes i de foreskrevne løftepunktene, og sikres mot forskyvning. Løftestropper skal bare brukes i foreskrevet belastningsretning. Festeanordningene for kranutstyret må være plassert på en slik måte at de ikke kommer i berøring med noen komponenter når trucken løftes. Laste trucken med kran Forutsetninger Parker trucken forsvarlig, se "Parker trucken forsvarlig" på side 49. Nødvendig verktøy og materialer Løfteutstyr Kranredskap Fremgangsmåte Fest kranredskapen i løftepunktene (21). Trucken kan nå lastes opp med kran

29 2 Transport ADVARSEL! Ukontrollerte bevegelser under transporten Ufagmessig sikring av trucken under transport kan føre til alvorlige ulykker. Lossingen må derfor kun utføres av fagpersonell med relevant opplæring. Fagpersonellet må ha opplæring i lastsikring på kjøretøy tillatt for kjøring på offentlig vei og i håndtering av lastsikringshjelpemidler. Korrekt dimensjonering og utføring av sikkerhetstiltak i forbindelse med lossing må fastsettes individuelt for hvert enkelt oppdrag. Ved transport på lastebil eller tilhenger må trucken surres fast på forskriftsmessig måte. Lastebilen eller tilhengeren skal være utstyrt med forankringsringer. Sikre trucken mot utilsiktede bevegelser med kiler. Bruk bare lasteremmer med tilstrekkelig nominell styrke. Bruk sklisikre materialer for å sikre lasten (paller, kiler,...), f. eks. en antiglimatte. LES DETTE Ved transport på lastebil eller tilhenger må trucken sikres og surres fast på forskriftsmessig måte på f.eks. en pall. Ellers må lastebilen være utstyrt med forankringsringer

30 Sikre trucken for transport Forutsetninger Loss trucken. Trucken er trygt parkert, se "Parker trucken forsvarlig" på side 49. Nødvendig verktøy og materialer Stropper Fremgangsmåte For å surre fast trucken må det trekkes spennstropper (34) over trucken og feste dem på koblingen. Dersom koblingen mangler, må det benyttes en øyeskrue. Stram spennstroppene ved hjelp av en spennmekanisme. Trucken kan nå transporteres. 29

31 3 Første igangsetting Z ADVARSEL! Fare på grunn av bruk av uegnede energikilder Likerettet vekselstrøm skader byggegruppene (controllere, sensorer, motorer osv.) på det elektroniske anlegget. Uegnede kabelforbindelser (for lange, for lite ledningstverrsnitt) til batteriet (slepekabel) kan bli overopphetet og dermed sette trucken og batteriet i brann. Trucken må kun kjøres med batteristrøm. Kabelforbindelser til batteriet (slepekabel) må ikke være lenger enn 6 m og ha minimum ledningstverrsnitt på 50 mm². Fremgangsmåte Kontroller at utrustningen er komplett. Monter batteriet om nødvendig, se "Demontere og installere batteri" på side 37. Lad batteriet, se "Lad batteriet" på side 34. Innstillingene til trucken må stemme overens med batteritypen (når kunden installerer batteriet). Trucken kan nå tas i bruk, se "Sette trucken i drift" på side

32 D Batteri - service, opplading, utveksling 1 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av syrebatterier Servicepersonell Opplading, vedlikehold og utskifting av batterier må kun utføres av personell med adekvat utdannelse. Når slikt arbeid utføres, skal anvisningene i denne bruksanvisningen samt instruksene fra produsentene av batteriet og batteriladestasjonen følges. Brannforebyggende forholdsregler Ved håndtering av batterier er røyking og all bruk av åpen ild forbudt. Det må ikke befinne seg brennbare materialer eller installasjoner som kan generere gnister innenfor en radius på minst 2 m rundt en parkert truck som står til lading. Rommet må være godt ventilert. Brannslukningsutstyr må være tilgjengelig. FORSIKTIG! Fare for etseskader pga. bruk av uegnet brannslukningsutstyr Ved brann kan det oppstå en reaksjon med batterisyren hvis ilden slukkes med vann. Dette kan føre til etseskader pga. syren. Bruk et pulverbrannslukkingsapparat. Brennende batterier må aldri slukkes med vann. Vedlikehold av batteriet Batteriet må holdes tørt og rent. Klemmer og kabelsko skal være rene, innsatt med litt polfett og skrudd godt til. FORSIKTIG! Brannfare pga. kortslutning Skadde kabler kan forårsake kortslutning og dermed sette trucken og batteriene i brann. Før du lukker batteridekselet skal du forsikre deg om at batterikablene ikke kan komme til skade. Avfallshåndtering av batteriet Avfallsbehandling av batterier reguleres gjennom lovverket og må utføres i henhold til de nasjonale miljøvernsbestemmelsene og forurensningsloven. Det er ubetinget viktig at produsentens instrukser for avfallshåndtering følges. 31

33 ADVARSEL! Omgang med batterier medfører fare for uhell og skader. Batteriene inneholder giftig og sterkt etsende syre. All kontakt med batterisyren må unngås. Ved arbeid på batterier er det helt nødvendig å bruke verneklær og øyebeskyttelse. Batterisyre må ikke komme i kontakt med huden, klærne eler øynene, skyll eventuelt ut batterisyren med rikelig rent vann. Oppsøk lege umiddelbart ved personskader (f.eks. hud- eller øyekontakt med batterisyre). Sølt batterisyre må umiddelbart nøytraliseres med rikelig med vann. Det er kun tillatt å anvende batterier med lukket batterikasse. Vær oppmerksom på de lovmessige forskriftene. ADVARSEL! Fare på grunn av bruk uegnede batterier som Jungheinrich ikke har godkjent for trucken Batteriets konstruksjon, vekt og mål har betydelig innvirkning på truckens driftssikkerhet, særlig stabilitet og lasteevne. Hvis det brukes uegnede batterier i trucken som ikke er godkjent av Jungheinrich, kan energigjenvinning føre til at truckens bremseegenskaper blir dårligere, det kan oppstå alvorlige skader på den elektriske styringen, og alvorlige farer for menneskers helse og sikkerhet kan bli resultatet! Bare batterier som Jungheinrich har godkjent for trucken skal brukes. Bytte av batteri er bare tillatt med godkjennelse fra Jungheinrich. Ved utskifting eller installasjon av batteriet må man forsikre seg om at det er forskriftsmessig festet i truckens batterirom. Bruk av batterier som ikke er godkjent av produsenten er strengt forbudt. Før det utføres noe arbeid på batteriene må trucken være forsvarlig parkert (se "Parker trucken forsvarlig" på side 49). 32

34 2 Batterityper Z Det må kun benyttes gassfrie batterier. Optimal levetid for batteriene oppnås ved en batteritemperatur på 15 C til 35 C. Lavere temperaturer reduserer den tilgjengelige batterikapasiteten, høyere temperaturer forkorter batteriets levetid. LES DETTE 45 C er den øvre grensetemperaturen for batteriene, og er ikke tillatt som driftstemperatur. Ved gjentagende bruk ved ekstreme skiftninger i temperatur eller luftfuktighet, er det nødvendig med spesielt utstyr og spesiell tillatelse. Z Parkering (sikker parkering av trucken) uten vedlikeholdslading av batteriet skal ikke overskride maksimalt 3 måneder ved 20 C eller 2 måneder ved 30 C. Trucken kan være utstyrt med ulike batterityper avhengig av bruken. Følgende tabell viser hvilke kombinasjoner som er standard med angivelse av batterikapasiteten: Z Batteritype Kapasitet Vekt 2 x 12 V - batteri 2 x 63 Ah 2 x 23,0 kg Batteriets vekt fremgår av batteriets typeskilt. Batterier med uisolerte poler må tildekkes med en sklisikker og isolerende matte. Batteritypen som brukes må stemme overens med batteriparameteret i kjørecontrolleren. 33

35 3 Lad batteriet FARE! Elektrisk støt og brannfare En skadet og uegnet kabel kan føre til strømstøt, og til brann på grunn av overoppheting. Bruk bare nettkabel med en maksimal kabellengde på 30 m. De regionale betingelsene skal følges. Rull kabelspole helt ut ved bruk. Bruk bare originale nettkabler fra produsenten. Isolasjonsklasser og bestandighet overfor syrer og løsemidler må motsvare produsentens strømkabel. Ladestikkeren må være tørr og ren når den brukes. Batteriet skal kun lades med det integrerte ladeapparatet. LES DETTE Materielle skader på grunn av feilaktig bruk av det integrerte ladeapparatet Det integrerte ladeapparatet består av batterilader og battericontroller, og må ikke åpnes. Ved feil skal produsentens kundetjeneste informeres. Ladeapparatet må bare brukes på batterier som er levert av Jungheinrich eller på andre batterier som er tillatt for trucken etter at produsentens kundetjeneste har tilpasset dem. Det er ikke tillatt å bytte batteri med andre trucker. Batteriet må ikke kobles til to ladeapparater samtidig. FORSIKTIG! Ladeapparatets og controllerens karakteristikker må være avstemt til batteritypen. 34

36 Starte ladeprosessen med integrert ladeapparat Nettilkobling Nettspenning: 230 V (+10/-15 %) Nettfrekvens: 50 Hz / 60 Hz Lade batteriet Forutsetninger Parker trucken forsvarlig, se "Parker trucken forsvarlig" på side 49. Fremgangsmåte Stikk ladestikkeren (14) inn i en nettstikkontakt. LED (35) viser ladetilstanden, se tabell. Batteriet blir ladet Z Ladingen tar opptil 11 timer, avhengig av hvor utladet batteriet er. LED-indikatorer (35) Batterilader LED Rød Gul Grønn Betydning Batteriet er nesten tomt, må lades opp. Batteriet er nesten ladet opp, 80% ladekapasitet er nådd. Batteriet er fulladet når lampen lyser kontinuerlig. Avslutte batteriladingen LES DETTE Dersom ladingen er blitt avbrutt, er ikke batteriets fulle kapasitet tilgjengelig. Forutsetninger Batteriladingen er helt avsluttet. Fremgangsmåte Trekk ladestikkeren (14) ut av stikkontakten og stikk den inn igjen i fatningen. Trucken er driftsklar igjen. 35

37 4 Åpne batteridekselet ADVARSEL! En usikret truck medfører fare for uhell Det er farlig og prinsipielt ikke tillatt å parkere trucken i skråninger. Trucken skal bare parkeres på en jevn flate. I særlige tilfeller må trucken sikres med f.eks. kiler. Z FORSIKTIG! Klemfare Det må ikke komme noe mellom dekselet og trucken når dekselet lukkes. Deksler og tilkoplinger må settes tilbake til normal driftsklar tilstand før trucken tas i bruk. 4.1 Åpne batteridekselet Forutsetninger Parker trucken i vannrett posisjon. Parker trucken forsvarlig, se "Parker trucken forsvarlig" på side Z Fremgangsmåte Løsne de to skruene (37). Løft dekselet (36) opp og av Legg dekslet ned slik at det ikke utgjør noen snublefare og ikke kan bli skadet. Hvis det legges inn i f.eks. en reolhylle, må man påse at det ikke kan falle ut av reolhyllen. Batteriet er tilgjengelig. 36

38 5 Demontere og installere batteri ADVARSEL! Fare for uykker ved demontering og montering av batteriet Ved demontering og montering av batteriet kan klemming og etsing fra batterisyren forekomme på grunn av batteriets vekt. Se avsnittet "Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syrebatterier" i denne kapittelet. Bruk vernesko ved demontering og montering av batteri. Bruk bare batterier med isolerte celler og isolerte poler. Parker trucken vannrett for å hindre at batteriet sklir ut. Bytte av batterier skal bare utføres med løfteredskap med tilstrekkelig løfteevne. Bruk bare tillatte batteribytte-innretninger (batterivekselstativ, batterivekselstasjon, osv.). Sørg for at batteriet sitter fast i truckens batterirom. Demontering av batteri Forutsetninger Parker trucken forsvarlig, se "Parker trucken forsvarlig" på side 49. Åpne batteridekselet, se "Åpne batteridekselet" på side Z Fremgangsmåte Løsne minuspol-skruen (38) på jordkontakten på det første batteriet og trekk batterikabelen av polen. Løsne plusspol-skruen (40) på det første batteriet og trekk batterikabelen av polen. Legg batterikablene slik at de ikke kan bli skadet når batteriene løftes ut. Løsne polskruene på brokabelen (39) og trekk brokabelen av fra polene. Løsne evt. batteriholderne og ta dem av. Løft batteriene opp og ut av batterirommet etter håndtakene. Batteriet er montert ut. 37

39 Z Z Montering av batteri Fremgangsmåte Under innmontering må du sørge for riktig monteringsstilling og riktig tilkobling. Batteriene kobles sammen i motsatt rekkefølge av hvordan de ble montert ut. Når installasjonen er fullført, skal samtlige kabelforbindelser kontrolleres med tanke på synlige skader. FORSIKTIG! Klemfare Klemfare når dekslet lukkes. Ikke grip mellom dekslet og rammen. Lukk dekslet forsiktig og langsomt. Lukk dekslet og fest det med skruene. Batteriet er montert inn. 38

40 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken Førertillatelse Trucken må bare brukes av egnede personer som har fått relevant opplæring, som har vist sine ferdigheter i å kjøre og håndtere last overfor eieren/operatøren eller den han har delegert oppgaven til, og som uttrykkelig har fått i oppgave å kjøre trucken. Evt. må nasjonale forskrifter følges. Brukerens rettigheter, plikter og forholdsregler Føreren må være opplyst om sine rettigheter og plikter, opplært i betjening av trucken og fortrolig med innholdet i denne bruksanvisningen. Når en trucken brukes med gående fører, må føreren bruke vernesko. Trucken må ikke brukes av uvedkommende Føreren er ansvarlig for trucken i brukstiden. Føreren plikter å forby uvedkommende å kjøre eller å betjene trucken. Ingen personer skal tas med eller løftes. Skader og mangler Skader og øvrige mangler på trucken eller det påmonterte utstyret skal straks meldes til overordnet. Usikre trucker (f. eks. med slitte hjul eller defekte bremser) må ikke brukes før de er satt i forskriftsmessig stand. Reparasjoner Uten tillatelse og uten spesiell opplæring må ikke føreren utføre noen form for reparasjoner eller forandringer på trucken. Føreren må ikke deaktivere eller justeres sikkerhetsinnretninger eller brytere. 39

41 Fareområde ADVARSEL! Fare for uhell / skader i truckens fareområde Fareområdet er det området der personer kan være i fare på grunn av truckens eller lastegodsets bevegelser. Dette området omfatter også områder som kan treffes av lastegods som faller ned. Uvedkommede må vises bort fra fareområdet. Gi varselstegn i god tid ved fare for personer. Dersom uvedkommende ikke forlater fareområdet til tross for at de blir bortvist, må trucken stanses umiddelbart. Sikkerhetsinnretninger, varselskilt og varselhenvisinger Sikkerhetsinnretningene, varselskiltene (se "Plassering av merking og typeskilt" på side 24) og varselhenvisningene som er beskrevet i denne bruksanvisningen skal følges. 40

42 2 Beskrivelse av display- og betjeningselementer Pos Betjenings- og Funksjon anvisningselement 5 Kjørebryter t Styrer kjøreretning og hastighet. 6 Ledehendel t Bevege og styre trucken. 8 NØDSTOPP-bryter t Avbryter forbindelsen til batteriet Alle elektriske funksjoner slås av og trucken bremses 10 Nøkkelbryter med nøkkel t Frigir trucken ved å koble inn styrestrømmen Når nøkkelen trekkes ut, er trucken sikret mot å bli startet av uvedkommende 12 Batteriutladingsindikator t Visning av lade-/utladingstilstanden til batteriet. CanDisvisningsinstrument o Visningsinstrument for: Batteriladenivå Driftstimer Advarselsmeldinger Parameterinnstillinger 41

43 Pos Betjenings- og Funksjon anvisningselement 13 CanCode o Erstatter nøkkelbryteren Frigir trucken når den riktige koden er tastet inn Valg av kjøreprogram Kodeinnstilling 14 Ladestikker / kontakt t Lade batteriet 41 Magebryter t Sikkerhetsfunksjon som ved betjening tvinger trucken i lastretning i ca. 3 sekunder. 42 Knapp - Sneglefart t Beveger trucken med redusert hastighet når ledehendelen står oppe. 43 Knapp - Alarmsignal (horn) t Knapp for alarmsignal t = standardutstyr o = tilleggsutstyr

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Bruksanvisning 51121639 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type

Detaljer

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Instruksjonsbok N 51105433 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04 N 24V-100A e ERROR STOP 4163*n Innhold Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 4 1.1 Instruksjonsbokens formål...4 1.2 Opphavsrett og varemerkerettigheter...5 2

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

SLH 200 10.04 - Instruksjonsbok 50452180 01.08 4156 NO

SLH 200 10.04 - Instruksjonsbok 50452180 01.08 4156 NO SLH 200 10.04 - Instruksjonsbok 50452180 01.08 N 4156 NO Innhold Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand 35 D-22047 Hamburg-Germany Tel.: +49 (0) 40/6948-0 www.jungheinrich.com 2/31 4156 NO Innhold

Detaljer

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon Brukerhåndbok Serienummerområde Z-33/18 Likestrøm Fra serienr.: Z331815M-101 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av den originale bruksanvisningen Første utgave Første opplag Kode 1257143NW Brukerhåndbok

Detaljer

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No.

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. GR-12 GR-15 GR-20 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. 133572NW Front Matter Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T Bruksanvisning for Mini Crosser Utgave 3/2009 Model : Mini Crosser T Individnr. : Serienr. : Utlevert : Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING 3 KAPITTEL 2 BETJENINGSPANEL 4 KAPITTEL

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

Bruksveiledning Campingvogn

Bruksveiledning Campingvogn Bruksveiledning Campingvogn Version 07/2011 N Kjære caravanist. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-campingvogn. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda flere nye

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager.

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Kjære caravanist. Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Vi vil be deg om å lese bruksanvisningen nøye selv om du har kjørt campingvogn

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Art.nummer:

Detaljer

2 Innledning. Innledning

2 Innledning. Innledning Opel Ampera 08/2011 Innhold Innledning... 2 Kort og viktig... 6 Nøkler, dører og vinduer... 19 Seter og sikkerhetsutstyr... 32 Oppbevaring og transport... 49 Instrumenter og betjeningselementer... 53 Lys...

Detaljer

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk ! ACHTUNG Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. (Erstickungsgefahr!) BRUKSANVISNING mz-18 / mz-24 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta. Version 08/2011

Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta. Version 08/2011 Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta N Version 08/2011 Innledning Kjære campere. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-bobil. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda

Detaljer

PR 25 roterende laser

PR 25 roterende laser PR 25 roterende laser Det er viktig at bruksanvisningen leses før apparatet tas i bruk. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med apparatet. Pass på at bruksanvisningen ligger sammen med apparatet når

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E N Monterings- og driftsveiledning 2 110 034-Ed.01 N-PDF-2010-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: Fig. 3: M16 M12

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer