ECE 310. Instruksjonsbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ECE 310. Instruksjonsbok 04.04 - 50439746 10.06"

Transkript

1 ECE Instruksjonsbok N

2 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres på en kortfattet og oversiktlig måte. Kapitlene er sortert alfabetisk. Hvert kapittel begynner med side 1. Sidemerkingen består av kapittelbokstaven etterfulgt av sidenummeret. Eksempel: side B 2 er den andre siden i kapittel B. I denne instruksjonsboken dokumenteres ulike truckvarianter. Ved betjening og vedlikeholdsarbeid må man forsikre seg om at man refererer til beskrivelsen som gjelder den aktuelle trucktypen. F M t o Sikkerhetsanvisninger og viktige forklaringer er merket med følgende piktogrammer: Angir sikkerhetsanvisninger som må overholdes for å unngå personskader. Angir anvisninger som må overholdes for å unngå materielle skader. Angir anvisninger og forklaringer. Angir standardutstyr. Angir tilleggsutstyr. Våre maskiner utvikles stadig videre. Vis forståelse for at vi forbeholder oss retten til endringer i form, utstyr og teknikk. Ut fra innholdet i denne bruksanvisningen må det derfor ikke stilles krav til bestemte egenskaper for maskinen. Opphavsrett Opphavsretten til denne instruksjonsboken tilhører JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - TYSKLAND Telefon: +49 (0) 40/ N

3 0108.N

4 Innholdsfortegnelse A B Korrekt bruk Truckbeskrivelse 1 Anvendelse... B 1 2 Komponenter... B 2 3 Tekniske data - standardutførelse... B Ytelsesdata... B Dimensjoner... B EN-standarder... B Bruksbetingelser... B 5 4 Lokalisering av merking og typeskilt... B Typeskilt, truck... B 7 C Transport og første gangs idriftsetting 1 Lasting med kran... C 1 2 Første gang trucken tas i bruk... C 1 3 Bevege trucken uten bruk av motoren... C 2 D Batteri - vedlikeholde, lade, skifte 1 Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syrebatterier... D 1 2 Batterityper... D 2 3 Åpne batteridekselet... D 2 4 Lade batteriet... D 3 5 Demontere og installere batteri... D 4 I 1

5 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken... E 1 2 Beskrivelse av betjenings- og displayelementer... E 2 3 Ta trucken i bruk... E 6 4 Arbeid med trucken... E Sikkerhetsregler for kjøring... E Kjøre, styre, bremse... E Bruk med gående fører (o)... E Løfte og sette av last... E Plukking opp til 2. nivå... E Trygg parkering av gaffeltrucken... E 13 5 Tastatur (CANCODE) (o)... E Kodelås... E Kjøreprogrammer... E Parameter... E Innstille parametere... E Kjøreparameter... E 21 6 Visningsinstrument (CANDIS) (o)... E Utladingsvokter-funksjon... E Angivelse av driftstimer... E Innkoplingstest... E 27 7 Feilretting... E 28 F Vedlikehold av trucken 1 Driftssikkerhet og miljøvern... F 1 2 Sikkerhetsforskrifter for vedlikehold... F 1 3 Vedlikehold og inspeksjon... F 3 4 Sjekkliste for vedlikehold... F 4 5 Smøreskjema ECE F Oljer og smøremidler... F 7 6 Vedlikeholdsanvisninger... F Forberede trucken for service og vedlikehold... F Stram hjulmutre... F Fjern frontdekselet... F Vippe opp Jet-Pilot forbindelse med vedlikehold (Opsjon LJ)... F Kontrollere sikringer... F Ny igangsetting... F 12 7 Sette trucken ut av drift... F Forholdsregler før driftspausen... F Forholdsregler under driftspausen... F Forholdsregler ved avsluttet driftspause... F 13 8 Sikkerhetskontroll etter en viss brukstid og etter uvanlige hendelser (N: Sakkyndig kontroll i henhold til forskrift best. nr. 555, bruk av arbeidsutstyr, kapittel IX)... F 13 I 2

6 Tillegg Bruksanvisning JH-traksjonsbatterier Denne bruksanvisningen gjelder kun for batterier av merket Jungheinrich. Hvis det brukes andre merker, må bruksanvisningen fra produsenten av disse følges N 1

7 N

8 A Korrekt bruk «Retningslinjer for korrekt og forskriftsmessig bruk av industritrucker» (utgitt av Verband Deutscher Maschinen- und Anlagebau e.v.) inngår i maskinleveransen. Disse retningslinjene utgjør en del av denne instruksjonsboken og skal følges. Nasjonale forskrifter har uinnskrenket gyldighet. Trucken som beskrives i den foreliggende instruksjonsboken er en industritruck som egner seg til løfting og transport av last. Trucken må benyttes, betjenes og vedlikeholdes i henhold til anvisningene i instruksjonsboken. Bruk av trucken på annen måte er ikke korrekt bruk, og innebærer risiko for personskade, skader på trucken eller materielle skader. Fremfor alt må man unngå overbelastning som følge av for tung last eller last som ikke er jevnt fordelt. Spesifikasjonene for maksimal lasteevne som er angitt på maskinens typeskilt eller lastdiagram, skal overholdes. Trucken må ikke brukes i omgivelser med risiko for brann eller eksplosjon, i omgivelser som kan forårsake korrosjon eller der den utsettes for mye støv. M Eierens/operatørens plikter: I denne instruksjonsboken defineres eieren/ operatøren som enhver fysisk eller juridisk person som selv bruker trucken eller som har gitt noen i oppdrag å bruke den. I spesielle tilfeller (f.eks. ved leasing, utleie) er eieren/operatøren den personen som er pålagt driftsansvaret i henhold til gjeldende kontrakt mellom eier og bruker av trucken. Eieren/operatøren må forsikre seg om at trucken kun benyttes på korrekt måte og at enhver risiko for brukeren eller tredjepersons liv og helse unngås. Dessuten skal forskrifter for forebygging av ulykker, øvrige sikkerhetstekniske normer samt retningslinjer for drift, vedlikehold og reparasjon overholdes. Eieren/operatøren skal forsikre seg om at alle brukere har lest og forstått denne instruksjonsboken. Unnlatelse av å følge veiledningene i denne instruksjonsboken medfører at garantidekningen bortfaller. Tilsvarende gjelder også dersom kunden og/eller tredjeperson har utført ikke-forskriftsmessig arbeid på gjenstanden uten samtykke fra produsentens kundeserviceavdeling. Montering av tilbehørsutstyr: Montering eller innbygging av tilleggsanordninger som innvirker på eller som supplerer truckens funksjoner, er kun tillatt hvis produsenten har gitt sin skriftlige godkjennelse. Eventuelt skal det innhentes en godkjennelse fra de lokale myndigheter. En tillatelse fra myndighetene erstatter imidlertid ikke produsentens godkjennelse N A 1

9 A N

10 B Truckbeskrivelse 1 Anvendelse Trucken er en elektrisk gaffeltruck med firehjulsdrift og førersete, med styrestang eller Jet-pilot (o). Trucken er beregnet for bruk på flatt gulv for transport og plukking av gods. Trucken kan løfte rullevogner og paller med åpen lasteflate eller tverrplanker (hvis disse er utenfor lasthjulenes område). Den nominelle løftekapasiteten finner du på typeskiltet eller på løftekapasitetsskiltet Qmax. B 1

11 2 Komponenter 7, Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 1 t Frontdeksel 12 o Knapp «gående fører» fremover 2 t Batterideksel 13 t Førerplattform 3 t Styrestang 14 t Løfteanordning 4 t Hovedbryter (NØDSTOPP) 15 o Jet-Pilot 5 t Kjørebryter 16 t Støttehjul 6 t Bremseknapp 17 t Drivhjul 7 o Tastatur 18 o Løftbar plattform (CANCODE) 8 o Visningsinstrument 19 o «Løfte» plattform (CANDIS) 9 t Nøkkelbryter 20 o «Senke» plattform 10 o Knapp «gående fører» 21 o Høymobil Jet-Pilot LJ bakover 11 o Stoppknapp t = Standardutstyr o = Tilleggsutstyr B 2

12 3 Tekniske data - standardutførelse Spesifikasjoner av tekniske data iht. VDI Med forbehold om tekniske endringer 3.1 Ytelsesdata Betegnelse ECE 310 Standard ECE 310 LJ ECE 310 Rapiddrift Q Nominell lasteevne kg c Avstand til lastens tyngdepunkt ved standard gaffellengde * ) mm Kjørehastighet 8,45 / 10,4 8,45 / 10,4 8,45 / 10,4 km/t med / uten nominell last Kjørehastighet med løftet - 4,0 / 4,5 - km/t førerplass med / uten nominell last Løftehastighet 8,0 / 11,0 8,0 / 11,0 8,0 / 11,0 cm/s med / uten nominell last Senkehastighet med / uten nominell last 12,0 / 5,0 12,0 / 5,0 12,0 / 5,0 cm/s l x h c 132 m2 959 h3 m y 95 s h13 e b2 b 3 b 11 b 5 W a L 2 a/2 l 1 a/2 A st B 3

13 3.2 Dimensjoner (alle mål i mm) Betegnelse Standard l 2 Lengde framvogn 1306 h 1 Mastehøyde, mast kjørt ned (rygglene) 1555 h 3 Løftehøyde 700 h 13 senket høyde på lastgaffel 90 b 2 Truckens bredde 810 b 3 Avstand, gaffel innvendig 200 b 5 Avstand, gaffel utvendig 560 b 11 Sporvidde lastedel 380 e Gaffelbredde 180 a/2 Sikkerhetsavstand 100 Egenvekt: se typeskilt, truck Arbeidsbredder ECE 310 (alle mål i mm) l l 1 y 1) x 1) l 6 W 1) a A st ) ved løftet lastdel verdier redusert med 89 mm B 4

14 3.3 EN-standarder Kontinuerlig lydtrykknivå: 69 db(a) i henhold til EN i overensstemmelse med ISO Det kontinuerlige lydtrykknivået er en middelverdi i overensstemmelse med de anførte standardene og avspeiler lydtrykknivået under kjøring, ved løfting og under tomgang. Lydtrykknivået måles ved førerens ører. Vibrasjon: 0,75 m/s 2 iht. EN Den akselererende vibrasjonseksponeringen som kroppen utsettes for i førerplassen er ifølge de anførte standardene den lineært integrerte, veide akselerasjonen i vertikal retning. Vibrasjonsnivået måles under kjøring med konstant hastighet over sviller. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Produsenten bekrefter med dette at grenseverdiene for elektromagnetisk utstråling og strålingsstyrke samt kontrollen av utladingen av statisk elektrisitet i henhold til EN med inkorporerte normative henvisninger, er overholdt. Modifikasjon av elektriske eller elektroniske komponenter med tilhørende anordninger er kun tillatt etter skriftlig godkjennelse av produsenten. 3.4 Bruksbetingelser Omgivelsestemperatur - under drift -10 C til 40 C Ved langvarig bruk under ekstreme variasjoner i temperatur eller luftfuktighet, er det nødvendig med spesielt utstyr og spesiell tillatelse. B 5

15 4 Lokalisering av merking og typeskilt *) *) Qmax 2000kg mv 1,5 V i Pos. Betegnelse 18 Lastfordeling 19 Varselskilt «NB! knappbetjening» *) for opsjonen «Knappbetjening kun i fremdriftsretningen» 20 Typeskilt, truck 21 Skilt "Klemfare" 22 Sikkerhetskontrolloblat (kun i D) 23 Lasteevne Qmax 24 Festepunkter for lasting med kran (inne), OBS "Følg instruksjonsboken" 25 Varselskilt " Forsiktig! Elektronikk og lavspenning" Lasteevneskiltet (23) viser den maksimale lasteevnen Qmax. Den angitte nominelle lasteevnen må ikke overskrides. Skiltet «Lastfordeling» (18) foreskriver en så jevn lastfordeling på lastegaflene som mulig. B 6

16 4.1 Typeskilt, truck Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 26 Type 32 Produsent 27 Serienr. 33 Batteriets vekt min./maks. i kg 28 Nominell lasteevne i kg 34 Motoreffekt i kw 29 Batteri: spenning V 35 Avstand til lastens tyngdepunkt i mm 30 Egenvekt uten batteri i kg 36 Byggeår 31 Produsentens logo 37 Tilleggsutstyr Vennligst referer til serienummeret (27) ved spørsmål vedrørende trucken eller ved bestilling av reservedeler. B 7

17 B 8

18 C Transport og første gangs idriftsetting 1 Lasting med kran F Det må kun brukes løfteutstyr med tilstrekkelig løfteevne (transportvekt, se truckens typeskilt). For lasting av trucken med løfteredskap finnes det festepunkter (1) i rammen og lastegaffelen (2). 1 2 M Parker trucken forsvarlig (se kapittel E). Åpne frontdekslet (3) og legg det av, se kapittel F). Fest løfteredskapen til festepunktene (1) og (2). Løfteredskapen festes til festepunktene (1-3) slik at det ikke er noen risiko for at trucken kan forskyves og at det ikke kommer i berøring med påbygde deler. 2 Første gang trucken tas i bruk M Trucken skal kun kjøres med batteristrøm! Likerettet vekselstrøm skader de elektroniske komponentene. Kabelforbindelser til batteriet (slepekabel) må ikke være lengre enn 6 m. For å klargjøre trucken etter leveringen eller etter en transport, skal følgende prosedyrer gjennomføres: Kontroller at utrustningen er komplett og i feilfri stand. Monter hvis nødvendig batteriet, sørg for at batterikabelen ikke skades (se kapittel D). Lad opp batteriet (se kapittel D). Ta trucken i bruk på forskriftsmessig måte (se kapittel E). Når kjøretøyet er parkert kan det skje at hjulenes slitebane trykkes flate. Disse flate partiene forsvinner igjen etter en kort kjøretid N C 1

19 3 Bevege trucken uten bruk av motoren F Denne metoden er forbudt å benytte i skråninger og stigninger. Hvis kjøretøyet må beveges, etter at det forekommer en feil som påvirker kjøringen, må man går fram på denne måten: F Sett hovedbryteren i posisjon «AV». Sett tenningslåsen i posisjon «AV» («0») og trekk ut nøkkelen. Sikre trucken slik at den ikke ruller vekk. Åpne batteridekslet (se kapittel D). Åpne frontdekslet (5) og legg det av (se kapittel F). Løsne kontramutterene (4) og fest skruene (3). Bremsen luftes og kjøretøyet kan beveges igjen. Ved bestemmelsesstedet må man bringe bremseanlegget tilbake i den opprinnelige tilstanden! Trucken må ikke parkeres med bremsene frigjort! Skru ut skruene (3) ca. 5 mm og sikre dem med kontramuttere (4). Bremseevnen er nå gjenopprettet. Sett på frontdekslet (5) N C 2

20 D Batteri - vedlikeholde, lade, skifte 1 Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syrebatterier Innen det utføres noe arbeid på batteriene må trucken være forsvarlig parkert (se kapittel E). Servicepersonell: Opplading, vedlikehold og utskifting av batterier må kun utføres av personell med adekvat utdannelse. Når slikt arbeid utføres skal anvisningene i denne instruksjonsboken samt instruksene fra produsentene av batteriet og batteriladestasjonen følges. Brannforebyggende forholdsregler: Ved håndtering av batterier er røyking og all bruk av åpen ild forbudt. Det må ikke befinne seg brennbare materialer eller installasjoner som kan generere gnister innenfor en radius på minst 2 m rundt en parkert truck som står til lading. Rommet må være godt ventilert. Brannslokkingsutstyr må være for hånden. Vedlikehold av batteriet: Batteriets cellelokk må holdes tørre og rene. Klemmer og kabelsko skal være rene, innsatt med litt polfett og skrudd godt til. Batterier med uisolerte poler må tildekkes med en sklisikker og isolerende matte. M F M F Avfallshåndtering av batteriet: Avfallsbehandling av batterier reguleres gjennom lovverket og må utføres i henhold til de nasjonale miljøvernsbestemmelsene og forurensningsloven. Det er ubetinget viktig at produsentens instrukser for avfallshåndtering følges. Innen du lukker batteridekselet skal du forsikre deg om at batterikabelen ikke kan komme til skade. Batteriene inneholder giftig og sterkt etsende syre. Av den grunn må det benyttes egnet verneutstyr og vernebriller ved alt arbeid på batteriene. All kontakt med batterisyre må unngås. Dersom batterisyre likevel er kommet i kontakt med klær, hud eller øyne, skal områdene umiddelbart skylles med rikelige mengder vann. Ved kontakt med hud eller øyne, må man dessuten oppsøke lege. Spilt batterisyre må nøytraliseres umiddelbart. Det er kun tillatt å anvende batterier med lukket batterikasse. Batteriets vekt og spesifikasjoner har vesentlig innvirkning på truckens driftssikkerhet. En utskiftning av batteriet er kun tillatt etter produsentens godkjennelse. D 1

21 2 Batterityper Trucken kan være utstyrt med ulike batterityper avhengig av bruken. Følgende tabell viser hvilke kombinasjoner som er standard med angivelse av batterikapasiteten: 24 V - PzS - batteri 3 PzS 420 Ah L 24 V - PzS - batteri med ekstra effekt 3 PzS 450 Ah-HX Batteriets vekt er angitt på batteriets typeskilt. F Avhengig av batteritype kan det også anvendes høyeffektsbatterier og vedlikeholdsfrie batterier. Ved utskifting/installasjon av batteriet må man forsikre seg om at det er forskriftsmessig festet i truckens batterirom. 3 Åpne batteridekselet F Parker trucken forsvarlig (se kapittel E). Trekk hendelen (1) oppover slik at styrestangen løftes opp. Slipp hendelen igjen (1). Vipp opp batterilåsen (2), og åpne batteridekselet (3) F Dekkplater og tilkoblinger må settes tilbake i sin normale driftsklare tilstand før trucken tas i bruk. For opsjon LJ Løsne og slå opp Jet-Pilot (s. kap. F, avsnitt 6.4). Åpne batteridekselet (3). 3 D 2

22 4 Lade batteriet F M F Ved lading av batteriet må trucken være parkert i et rom med tilstrekkelig ventilasjon. Åpne batteridekselet (se avsnitt 3). Tilkopling og frakopling av batteripluggen (4) og ladekabelen (7) til batteriladestasjonen og aktivering av hovedbryteren (6), må kun gjøres når trucken og ladeapparat er utkoblet. Under oppladingen må battericellenes overflate være utildekket slik at det oppnås tilstrekkelig avlufting. Legg aldri metallgjenstander oppå batteriet. Kontroller før oppladingen alle kabel- og pluggforbindelser for synlige skader. Sikkerhetsanvisningene fra produsenten av batteri og ladestasjon må følges under enhver omstendighet. M Trekk batteripluggen (4) ut av holderen (5). Fjern eventuell isoleringsmatte fra batteriet. Kople ladekabelen (7) til batteriladestasjonen til batteripluggen (4) og slå på ladeapparatet. Lad opp batteriet i henhold til instruksene fra produsentene av batteriet og batteriladestasjonen D 3

23 5 Demontere og installere batteri F M Trucken må stå vannrett. For å unngå kortslutning skal batterier med uisolerte poler eller koplingselementer dekkes til med en gummimatte. Legg batteripluggen/ batterikabelen slik at de ikke blir hengende på trucken når man trekker ut batteriet. Hvis transport av batteriet skjer med bruk av løfteredskap, skal det påses at slikt utstyr har tilstrekkelig løfteevne (referer til batteriets vekt på typeskiltet på batterikassen). Trekkraften fra løfteutstyret må være loddrett, slik at batterikassen ikke trykkes sammen. Hekt krokene inn på festeøyene (8) slik at de ikke kan falle ned på battericellene når løfteutstyret er slapt. F F Åpne batteridekselet (se avsnitt 3). Trekk batteripluggen (4) ut av holderen (5). Skyv batterisperren (9) bakover. Trekk batteriet (10) sideveis på batteriskiftestasjonen eller langsomt ved hjelp av løfteutstyret og forsiktig ut av trucken. Følg instruksjonsboken til batterivekselstasjonen! Installasjonen skjer i motsatt rekkefølge. Påse at monteringsposisjonen er korrekt og at tilkoplingen av batteriet utføres korrekt. Kontroller etter monteringen er fullført alle kabel- og pluggforbindelser for synlige skader. Batteriet må være festet på forsvarlig måte, for å unngå skader pga. uforutsette bevegelser. Etter skiftet må det påses at batteriet er sikret mot å skli ved at batterisperren (9) er vippet opp i utsparingen. Batteridekslet må være sikkert låst D 4

24 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken Førertillatelse: Trucken må bare brukes av egnede personer som har fått relevant opplæring, som har vist sine ferdigheter i å kjøre og håndtere last overfor eieren/ operatøren eller den han har delegert oppgaven til, og som uttrykkelig har fått i oppgave å kjøre trucken. Førerens rettigheter, plikter og forholdsregler: Føreren må være opplyst om sine rettigheter og plikter, opplært i betjening av trucken og fortrolig med innholdet i denne instruksjonsboken. Føreren må være gitt de nødvendige rettighetene. Når en trucken brukes med gående fører, må føreren bruke vernesko. Bruk av uvedkommende er forbudt: Føreren er ansvarlig for trucken i brukstiden. Føreren plikter å forby uvedkommende å kjøre eller å betjene trucken. Ingen personer skal tas med eller løftes. Skader og mangler: Skader og øvrige mangler på trucken skal straks meldes til oppsynspersonalet. Usikre trucker (f.eks. med slitte hjul eller defekte bremser) må ikke brukes før de er satt i forskriftsmessig stand. Reparasjoner: Ingen reparasjoner eller forandringer på trucken må foretas uten utdannelse og uten førerens samtykke. Sikkerhetsinnretninger eller brytere må ikke deaktiveres eller justeres. F Fareområde: Fareområdet er det området der personer settes i fare på grunn av gaffeltruckens kjøre- eller løftebevegelser, løfteutstyret (gafler eller påmontert utstyr) eller lastegodset. Dette området omfatter også områder som kan treffes av lastegods eller arbeidsutstyr som faller ned. Uvedkommende må vises bort fra fareområdet. Hvis det kan oppstå risiko for personer, skal varselsignal gis i god tid. Dersom uvedkommende ikke forlater fareområdet til tross for at de blir bortvist, må trucken stanses umiddelbart. Sikkerhetsinnretninger og varselskilt: Sikkerhetsinnretningene, varselskiltene og varselanvisningene som er gitt her, skal påaktes. E 1

25 2 Beskrivelse av betjenings- og displayelementer Pos. Betjenings- hhv. Funksjon displayelement 1 Hovedbryter (NØDSTOPP) t Strømkretsen avbrytes, alle elektriske funksjoner slås av og trucken blir tvangsbremset. 2 Knapp Alarmsignal t Utløser varselsignal. (signalhorn) 3 Knappen «Senke» t Løfteanordningen senkes. (knapp i rygglenet: o) 4 Knappen «Løfte» t Løfteanordningen løftes. (knapp i rygglenet: o) 5 Bremseknapp t Trucken bremses med maksimal mulig forsinkelse til den står stille. 6 Kjørebryter t Styrer kjøreretning og hastighet. 7 Styrestang o Styre trucken 8 Jet-Pilot o Styre trucken 9 Knapp «gående fører» fremover o Kjøring settes i gang i gående fører-modus i retning fremover (langsomkjøring). 10 Stoppknapp o Den elektriske funksjonen kobles ut, og trucken tvangsbremses. 11 Knapp «Gående fører» bakover» (ikke for opsjonen «Knappbetjening kun i fremdriftsretningen») o Kjøring settes i gang i gående fører-modus i retning bakover (langsomkjøring). t = Standardutstyr o = Tilleggsutstyr E 2

26 , E 3

27 Pos. Betjenings- hhv. Funksjon displayelement 12 Kodelås o Erstatter nøkkelbryteren. Kobler styrespenning på og av. Frigivelse av truckfunksjoner. 13 Tastatur (CANCODE) 14 Visningsinstrument (CANDIS) o Kodeinnstillinger. Frigivelse og valg av kjøreprogram. Inntasting av kjøreparameter. o Indikator for driftstimer. Batterikapasitetsindikator. Visning kjøreparameter og servicevisning. Viser det antall driftstimer for trucken. 15 Tenningslås t Slå trucken på/av. Når nøkkelen trekkes ut, er gaffeltrucken sikret mot å bli startet av uvedkommede. 16 Styrestangjustering t Styrestangen kan justeres til den ønskede stillingen. 17 Førerplattform t frigitt (ubelastet): Kjøring ikke mulig, eller trucken bremser opp. aktivert (belastet): Kjøring frigjort. o I forbindelse med gående fører-modus ubelastet: Kjøring med redusert hastighet. belastet: Kjøring med full hastighet. 18 Knappen «Løfte plattform» o Plattformen løftes med konstant hastighet. 19 Knapp Senke plattform o Plattformen senkes med konstant hastighet 20 Styrestangjustering LJ o Styrestangen kan justeres til den ønskede stillingen. 21 Sikkerhets-holdebøyle o Håndtak for 2. nivå ved opsjon LJ t = Standardutstyr o = Tilleggsutstyr E 4

28 , E 5

29 3 Ta trucken i bruk F Før trucken kan tas i bruk, håndteres eller løfte en last, må føreren forsikre seg om at ingen befinner seg i risikoområdet. F M Den elektroniske kjøre- og som opsjon servocontrolleren overvåker funksjonene automatisk. Oppstår det feil, avbrytes kjøre- og servofunksjonene. Feilen som har oppstått må utbedres av produsentens servicetekniker. Kontroller og gjøremål før daglig idriftsetting Kontroller hele trucken (særlig hjul og løfteanordning) for synlige skader. Kontroller batterifester og kabeltilkoplinger visuelt. Unngå å aktivere kjøreregulatoren eller tasten «gående fører» når du stiger på trucken (o) Starte opp trucken Gå opp på plattformen. Løsne styrestangjusteringen, sving styrestangen til den ønskede stillingen, og slipp styrestangjusteringen igjen. Trekk ut hovedbryteren (1). Tast inn koden i kodelåsen (o) (12), bruk evt. nøkkelbryteren (15). Kontroller signalhornet (2) for funksjon. Kontroller at kjørerebryteren(6) fungerer (se avsnitt 4.2). Trucken er nå driftsklar. Visningsinstrumentet (CANDIS (14) (o)) viser den aktuelle batterikapasiteten. 12, V 6 R R 1 V E 6

30 4 Arbeid med trucken 4.1 Sikkerhetsregler for kjøring Kjøreveier og arbeidsområdet: Det må bare kjøres på veier som er godkjent for kjøring. Uvedkommende tredjepersoner må holde seg borte fra arbeidsområdet. Lasten må bare plasseres på steder som er beregnet for dette. Forholdsregler under kjøring: Føreren skal tilpasse farten til de aktuelle forholdene. Det skal kjøres med redusert fart i eksempelvis svinger, i trange passasjer, ved kjøring gjennom døråpninger og på uoversiktlige steder. Føreren skal alltid holde sikker avstand til forankjørende kjøretøy og alltid ha full kontroll over trucken. Plutselig stopp (med unntak av i faresituasjoner), rask vending og forbiskjøring på farlige eller uoversiktlige steder er forbudt. Det er forbudt å lene seg ut av eller gripe ut av arbeids- og betjeningsområdet. Siktforhold under kjøring: Føreren skal ha blikket vendt i kjøreretningen og alltid ha tilstrekkelig overblikk over området som beferdes. Ved transport av last som reduserer sikten, skal gaffeltrucken om mulig rygges slik at lasten befinner seg i motsatt ende av kjøreretningen. Skulle dette ikke være mulig, må en ledsager gå foran gaffeltrucken som ekstra sikring. Kjøring i bakker: Kjøring i bakker er bare tillatt når bakken er angitt som kjørevei, er ren og gir tilstrekkelig hjulgrep og kan trafikkeres trygt av trucken i henhold til de tekniske spesifikasjonene. Lasteenheten skal i så fall alltid vende oppover bakken. Det er forbudt å snu, kjøre skrått eller parkere trucken i bakker. I nedoverbakker er det bare lov å kjøre med redusert hastighet og permanent bremseberedskap. Kjøring i heiser eller på lasteramper: Man må bare kjøre i heiser på lasteramper dersom disse har tilstrekkelig bæreevne, er bygget slik at de er egnet for kjøringen og er godkjent for kjøring av eieren/operatøren. Dette skal verifiseres før kjøring. Trucken skal kjøres inn i heisen med lasten foran og innta en posisjon som utelukker at truck eller last kan komme i berøring med sjaktveggen. Personer som skal følge med i heisen, må først gå inn i heisen når trucken er sikret. Ingen personer må befinne seg i trucken mens heisen er i bevegelse. Transportlastens beskaffenhet: Det skal kun transporteres last som er forskriftsmessig sikret. Transporter aldri last som rager over gaffelryggen eller beskyttelsesgitteret. E 7

31 4.2 Kjøre, styre, bremse F Ved kjøring og styring, spesielt utenfor truckkonturen, må man være spesielt oppmerksom. Den elektriske servostyringen utgjør et selvovervåkende system. F I den forbindelsen kontrollerer servocontrolleren hvor hyppig feil forekommer over et bestemt tidsrom. Hvis en feil observeres flere ganger i dette tidsrommet, reduserer servocontrolleren kjørehastigheten til trucken ned til «krabbefart». I et slikt tilfelle vil ikke kjørehastigheten tilbakestilles igjen til normalkjøring ved inn- og utkopling av trucken. Dette forhindrer at en feil som har oppstått slettes uten at den er utbedret. Da det med servostyring er snakk om sikkerhetsrelevante komponenter, må eventuelle feil utbedres av autorisert servicepersonell. NØDSTOPP Trykk hovedbryteren (1) nedover. Alle elektriske funksjoner blir deaktivert. 6 6 V 6 R R 1 V E 8

32 F M Kjøring Kjøring må kun skje med alle deksler lukket og forskriftsmessig sikret. Sett trucken i drift (se avsnitt 3). Sett kjørebryteren (6) i ønsket kjøreretning, fremover (V) eller bakover (R). Trucken settes i bevegelse i den valgte retningen. Kjørehastigheten reguleres med kjøreregulatoren (6). På trucker med «Gøående fører-modus» (o) kan trucken kjøres med redusert hastighet uten at føreren befinner seg på plattformen.. Kjøre i stigning Lasten skal vende oppover! Sikre trucken mot å "rulle ned": Driftsbremsen faller automatisk i kjørebryterens (6) nullstilling etter et kort rykk (controlleren registrerer tilbakerulling i en stigning). Ved hjelp av kjørebryteren (6) frigjøres driftsbremsen, og hastighet og kjøreretning justeres. Styring Styrestangstyring (t) M Drei styrestangen (7) til venstre eller høyre. I skarpe svinger rager styrestangen på trucker med styrestang ut over truckens profil! Jet-Pilot (o) Drei (8) styringen til venstre eller høyre. 7 8 E 9

33 F Bremse Truckens bremsevirkning er i det vesentlige avhengig av forholdene på kjørebanen. Føreren skal alltid ta hensyn til kjøreforholdene på stedet. Trucken kan bremses på tre ulike måter: F Med driftsbremsen Med den dynamiske bremsen (rullebrems): Med motstrømsbremsen (kjørebryter) I faresituasjoner må trucken bremses med driftsbremsen. Bruk den dynamiske bremsen og motstrømsbremsen under normal kjøring. Disse bremsetypene gir mindre slitasje og sparer energi (energigjenvinning). Bremse med driftsbrems: Betjen bremsetasten (5). Trucken bremses med maksimal mulig forsinkelse til den står stille. Oppstart er ikke mulig før kjørebryteren er satt i nøytralstilling. Bremse med den dynamiske bremsen (rullebrems): Slipp kjørebryteren (6) - kjørebryter i nullstilling. Alt etter innstilling bremses det dynamisk ved hjelp av rullebremsen. Bremsekraften kan på standardtrucker stilles inn av produsentens servicetekniker, og på trucker med CANCODE og CANDIS ved inntasting. Bremse med motstrømsbrems: Kople kjørebryteren (6) om til motsatt kjøreretning under fart. Trucken blir bremset med motstrøm inntil det går i motsatt retning. Bremsevirkningen avhenger av stillingen til kjøreregulatoren. E 10

34 4.3 Bruk med gående fører (o) F Ved kjøring med gående fører må man under enhver omstendighet påse at styringen står på kjøreretning rett frem, og at føreren ikke kan komme i klemme mellom trucken og forhindringer. Trucken kan brukes med gående fører fra begge sider. Maksimumshastigheten er kraftig redusert. Det finnes to typer gående fører-modus: M med kjøreregulator (6), med knappen «Gående fører» (9, 11) i rygglenet Med opsjonen «Knappbetjening kun i fremdriftsretningen» er det kun mulig med gående fører i fremdriftsretningen med knappen (9) V 6 R 9 11 R V Kjøring med kjøreretulator (o) Sett kjørebryteren (6) i ønsket kjøreretning, fremover (V) eller bakover (R). Trucken kjører med redusert hastighet, kan reguleres inntil ca. 4 km/t. Kjøre med tasten «gående fører» (o) Trykk på knappen «Gående fører» (9, 11). Trucken kjører med en fast innstilt hastighet på ca. 2 km/t (langsomkjøring). E 11

35 4.4 Løfte og sette av last M Før trucken skal løfte en last, må føreren forsikre seg om at lasten er forskriftsmessig palletert og at truckens tillatte løftekapasitet ikke blir overskredet. M Kjør gaffeltrucken med løfteanordningen så langt som mulig inn under lasten. Plukke opp lang last på tvers er ikke tillatt. Løft opp lasten slik at den ikke rager vesentlig ut over spissene på løfteanordningen (< 50 mm). Løfte og senke Med knappene «Løfte» (4) eller «Senke» (3) utføres løfte- og senkebevegelsen med fast innstilt hastighet. Løfting Trykk på knappen «Løfte» (4) til ønsket høyde er nådd. Senking Trykk på knappen «Senke» (3), løfteanordningen senkes E 12

36 4.5 Plukking opp til 2. nivå Trucken er konstruert slik at føreren kan kjøre plattformen om til 2. nivå ved å tråkke på pedalen (16). For å senke plattformen tråkker man på pedalen (17) igjen. F Trinnet (X) muliggjør et større arbeidsområde. Ved kjøring til 2. nivå kobles alle andre betjeningslementer automatisk ut. Løftbar plattform (o) Løfte plattform: Aktiver knappen «Løfte plattform» (16) ved å dobbelklikke (innenfor 1 sek.). Hold knappen inne til løftehøyden er nådd. Senke plattform: X Aktiver knappen «Senke plattform» (17) ved å dobbelklikke (innenfor 1 sek.). Hold knappen inne til senkehøyden er nådd. Med knappene «Løft plattform» og «Senk plattform» foregår løfte- /senkebevegelsen med konstant hastighet Trygg parkering av gaffeltrucken F Når trucken forlates må den parkeres forsvarlig, selv om det kun dreier seg om kort tid. Ikke parker trucken i en stigning! Løfteanordningen må alltid være senket helt ned. Senk løfteanordningen. Sving drivhjulet til «rett frem-stilling» Styretangstyring: Still styrestangen i stilling rett fram. Jet-Pilot: styringen stiller seg inn til kjøring rett frem automatisk. Sett tenningslåsen (15) i posisjon AV ("0") og trekk ut nøkkelen. Trykk på tasten oved Cancode. Sett hovedbryteren (nødstopp) (1) posisjon «AV». E 13

37 5 Tastatur (CANCODE) (o) Betjeningstastaturet har 10 siffertaster, en Settast, og en o-tast. Aktiveringen av kjøreprogrammet vises ved hjelp av tastene 1,2,3 og grønne lysdioder. o-tasten angir med en rød/grønn lysdiode driftsstatuser. Den har følgende funksjoner: Set 0 Kodelåsfunksjon (sette gaffeltrucken i drift). Valg av kjøreprogram. Innstilling av kjøre- og batteriparametere, men kun i forbindelse med visningsinstrumentet (CANDIS (o)). o-tasten har høyeste prioritet og setter trucken fra en hvilken som helst tilstand tilbake i utgangstilstand, uten at innstillingene endres. 5.1 Kodelås M Etter at korrekt kode er inntastet, er trucken driftsklar. Det er mulig å tildele hver enkelt truck eller en brukergruppe en individuell kode. Ved levering er brukerkoden (fabrikkinnstilling ) angitt på et klistremerke. Ved første igangsetting bør master- og brukerkoden endres! (se avsnitt 5.4). E 14

38 Ibruktagning Etter innkobling av hovedbryteren og ev. tenningslåsen lyser LED-en (18) rødt. Etter inntasting av riktig betjeningskode (fabrikkinnstilling ) lyser LEDindikatoren (18) grønt. Hvis feil kode tastes inn, blinker LED-indikatoren (18) rødt i to sekunder. Deretter er det mulig å angi koden på nytt. Set-tasten (19) har ingen funksjon i betjeningsmodus. Frakople Trucken kobles ut ved å trykke på o-tasten (23). Utkoplingen kan skje automatisk etter en forhåndsinnstilt tidsforsinkelse. Denne funksjonen krever at en tilhørende kodelåsparameter først stilles inn (se avsnitt 5.4) Set E 15

39 5.2 Kjøreprogrammer Ved hjelp av talltastene 1, 2, og 3 kan du velge mellom tre kjøreprogrammer. Det aktiverte programmet angis de grønne lysdiodene (20), (21), (22) i de respektive tastene. Kjøreprogrammene skiller seg fra hverandre gjennom kjørehastighet, akselerasjon og nedbremsing. Fra fabrikken er innstillingen som følger: Program 1: sakte kjøring Program 2: Normalmodus Program 3: Høy effekt (forhåndsvalgt ved igangsetting) Kjøreprogrammene kan tilpasses individuelt til det aktuelle bruksområdet for trucken (se avsnitt 5.4). 5.3 Parameter I programmeringsmodus er det ved hjelp av tastaturet mulig å foreta innstillinger av kodelås-funksjonene og tilpasning av kjøreprogrammene. I tillegg kan batteriparametere innstilles. For trucker uten visningsinstrument (CANDIS (o)) er det kun mulig å innstille kodelåsparametere. Parametergrupper Parameternumrene består av tre sifre. Det første sifferet betegner parametergruppen i henhold til tabell 1. Det andre og tredje sifferet er fortløpende nummerering fra 00 til 99. nr. Parametergruppe 0xx Kodelåsinnstillinger (koder, frigivelse av kjøreprogrammer, automatisk utkobling osv.) 1xx Kjøreparametre for kjøreprogram 1 (akselerasjon, rullebrems, hastighet etc.) 2xx Kjøreparametre for kjøreprogram 2 (akselerasjon, rullebrems, hastighet etc.) 3xx Kjøreparametre for kjøreprogram 3 (akselerasjon, rullebrems, hastighet etc.) 4xx Kjøreprogramuavhengige parametere E 16

40 5.4 Innstille parametere M F For å endre truckens innstillinger må masterkoden tastes inn. Fra fabrikken er masterkoden Ved første igangsetting, bør man endre masterkoden (se avsnitt 5.1). Sikkerhetsanvisninger for trucker med visningsinstrument (CANDIS (o)) Innstillingen av parametere må utføres på en ytterst omhyggelig måte og utelukkende av en kvalifisert person. I tvilstilfeller skal dette utføres av produsentens kundeservice. For hver innstilling må LCD-displayet på visningsinstrumentet (CANDIS (o)) overvåkes. I tvilstilfeller må innstillingen avbrytes ved å trykke påo-tasten (23). Siden truckens kjøreegenskaper endres, må det utføres en prøvekjøring i et arbeidsområde klarert for dette hver gang parametre har blitt endret. Inntasting av masterkoden: Trykk på o-tasten Tast inn masterkoden Visningsinstrument (CANDIS) Driftstimer vises LED (18) o-tast grønn blinker LED (20) Tast 1 LED (21) Tast 2 LED (22) Tast 3 av av av Kodelås-parameter Innstillingsprosedyre for trucker uten visningsinstrument (CANDIS (o)): Tast inn det tresifrede parameternummeret, bekreft med Set-tasten (19). Tast inn ny innstillingsverdi i henhold til parameterlisten, og bekreft med Set-tasten (19). Hvis man taster inn en verdi som ikke er tillatt, blinker LED-indikatoren (18) på o- tasten (23) rødt. Etter at parameternummeret er tastet inn på nytt kan innstillingsverdien tastes inn eller endres. Gjenta prosedyren for å endre ytterligere parametere. Trykk på o-tasten (23) for å avslutte. E 17

41 Innstillingsprosedyre for trucker med og uten visningsinstrument (CANDIS (o)): Tast inn det tresifrede parameternummeret, bekreft med Set-tasten (19). I visningsinstrumentet (CANDIS (o)) vises driftstimene fortsatt. Skjer det endringer i displayet, må innstillingsprosedyren avbrytes med o-tasten (23) og deretter startes på nytt. Tast inn ny innstillingsverdi i henhold til parameterlisten, og bekreft med Set-tasten (19). Hvis man taster inn en verdi som ikke er tillatt, blinker LED-indikatoren (17) på o- tasten (23) rødt. Etter at parameternummeret er tastet inn på nytt kan innstillingsverdien tastes inn eller endres. Gjenta prosedyren for å endre ytterligere parametere. Trykk på o-tasten (23) for å avslutte. Følgende parametere kan innstilles: Kodelås-parameterliste nr. Funksjon Område innstillingsverdi Kodelås 000 Endre masterkode Lengden (4-6-sifret) på masterkoden avgjør også lengden (4-6-sifret) på brukerkoden. Såfremt brukerkoden er programmert, kan det kun inngis en ny kode med samme lengde. Skal masterkodens lengde endres, må først alle brukerkodene være slettet eller eller Standard innstillingsverdi Kommentarer prosedyre 7295 (LED 20 blinker) Bekreft innlegging av den aktuelle koden (Set) (LED 21 blinker) Bekreft innlegging av en ny kode (Set) (LED 22 blinker) bekreft repetisjon av den nye koden 001 Legge til brukerkode (maks. 600) eller eller (Set) 2580 (LED 21 blinker) Bekreft innlegging av en kode (Set) (LED 22 blinker) bekreft repetisjon av kodeinnleggingen Bekreft (Set) E 18

42 nr. Funksjon Område innstillingsverdi Kodelås 002 Endre brukerkode eller eller Standard innstillingsverdi Kommentarer prosedyre (LED 20 blinker) Bekreft innlegging av den aktuelle koden Bekreft (Set) (LED 21 blinker) Bekreft innlegging av en ny kode (Set) (LED 22 blinker) repetisjon av kodeinnleggingen 003 Slette brukerkode eller eller (LED 21 blinker) Bekreft innlegging av en kode (Set) 004 Slette kodeminnet (sletter alle brukerkoder) (LED 22 blinker) bekreft repetisjon av kodeinnleggingen (Set) = sletting andre inntastinger = ingen sletting 010 Automatisk tidsutkopling = Ingen utkobling 01 til 30 = Utkoblingstid i minutter LED befinner seg i tastaturfeltene 1-3 (se avsnitt 5.2). 31 = Utkobling etter 10 sekunder E 19

43 nr. Funksjon Område innstillingsverdi Kodelås 021 Kjøreprogram 1* ) frigivning Standard innstillingsverdi Kommentarer prosedyre 0 eller = Kjøreprogram ikke frigitt 1 = Kjøreprogram frigitt 022 Kjøreprogram 2* ) frigivning 0 eller = Kjøreprogram ikke frigitt 1 = Kjøreprogram frigitt 023 Kjøreprogram 3* ) frigivning 0 eller = Kjøreprogram ikke frigitt 1 = Kjøreprogram frigitt 030 Visning av antall belagte brukerkoder * ) * ) bare i forbindelse med visningsinstrumentet (CANDIS (o)) Feilmeldinger på tastaturet Følgende feil vises ved at LED-indikator (18) blinker rødt: Ny masterkode er allerede opptatt som brukerkode. Ny brukerkode er allerede opptatt som masterkode. Brukerkoden som skal endres finnes ikke. Du forsøker å endre brukerkoden til en brukerkode som allerede eksisterer. Brukerkoden som skal slettes finnes ikke. Kodeminnet er fullt. E 20

44 5.5 Kjøreparameter For trucker uten visningsinstrument (CANDIS (o)) er det kun produsentens kundeservice som kan innstille kjøreparameterne. I følgende eksempel beskrives parameterinnstillingen for akselerasjon i kjøreprogram 1 (parameter 101). Eksempel akselerasjon Gjeldende innstilling vises Endret innstilling vises Visningsinstrument (CANDIS) Parameternummer Parameterinnstillingsverdi LED (18) o-tast grønn blinker grønn blinker LED (20) Tast 1 LED (21) Tast 2 LED (22) Tast 3 av av av av av av F Tast inn det tresifrede parameternummeret (101), bekreft med Set-tasten (19). Kontroller LCD-displayet på visningsinstrumentet (CANDIS (o)) (parameternummer og aktuell parameterverdi vises). Skjer det ingen inntasting i løpet av ca. 5 sekunder, går displayet tilbake til driftstimeanvisning. Ønsker du å få vist et annet parameternummer, må du vente til driftstimene vises. Angi eller endre parameterverdi iht. parameterliste. Kontroller LCD-displayet på visningsinstrumentet (CANDIS (o)), og bekreft med Set-tasten (19). LED-indikatoren (18) på o-tasten (23) skifter til kontinuerlig lys for en kort stund, og begynner deretter å blinke igjen etter ca. 2 sekunder. Hvis man taster inn en verdi som ikke er tillatt, blinker LED-indikatoren (18) på o- tasten (23) rødt. Etter at parameternummeret er tastet inn på nytt kan innstillingsverdien tastes inn eller endres. Hvis du ønsker å angi flere parametere, må du gjenta prosedyren straks LEDindikatoren (18) på o-tasten (23) blinker. Trykk på o-tasten (23) for å avslutte. E 21

45 Under angivelsen av parameterne er kjørefunksjonen utkoplet. Skal innstillingsverdien kontrolleres i programmeringsmodus, skal følgende forutsetninger være oppfylt: Etter at parameterverdiene er endret, må du velge angjeldende kjøreprogram, og bekrefte med Set-tasten (19). Trucken befinner seg i kjøremodus og kan testes. For å fortsette med innstillingen må Set-tasten (19) betjenes på nytt. Følgende parametere kan innstilles: Kjøreprogrammer nr. Funksjon Område innstillingsverdi Kjøreprogram Akselerasjon ved gående fører 101 Akselerasjon ved kjørende fører 102 Rullebremse ved kjørende fører 103 Rullebremse ved gående fører 104 Maks. hastighet i retning drivverk med kjøreregulator 105 Hastighet ved gående fører i retning drivverk med kjøreregulator 106 Hastighet ved kjørende fører i retning drivverk med knappene i rygglenet 108 Maks. hastighet i gaffelretning med kjøreregulator 109 Hastighet ved gående fører i gaffelretning med kjøreregulator 110 Hastighet ved gående fører i gaffelretning med knappene i rygglenet Standard innstillingsverdi Kommentarer Parameterens verdi 101 >= parameter Parameterens verdi 103 >= parameter Avhengig av kjørebryter Avhengig av kjørebryter ikke avhengig av kjørebryter (fast hastighet) Avhengig av kjørebryter Avhengig av kjørebryter ikke avhengig av kjørebryter (fast hastighet) E 22

46 nr. Funksjon Område innstillingsverdi Kjøreprogram Akselerasjon ved gående fører 201 Akselerasjon ved kjørende fører 202 Rullebremse ved kjørende fører 203 Rullebremse ved gående fører 204 Maks. hastighet i retning drivverk med kjøreregulator 205 Hastighet ved gående fører i retning drivverk med kjøreregulator 206 Hastighet ved kjørende fører i retning drivverk med knappene i rygglenet 208 Maks. hastighet i gaffelretning med kjøreregulator 209 Hastighet ved gående fører i gaffelretning med kjøreregulator 210 Hastighet ved gående fører i gaffelretning med knappene i rygglenet Standard innstillingsverdi Kommentarer Parameterens verdi 201 >= parameter Parameterens verdi 203 >= parameter Avhengig av kjørebryter Avhengig av kjørebryter ikke avhengig av kjørebryter (fast hastighet) Avhengig av kjørebryter Avhengig av kjørebryter ikke avhengig av kjørebryter (fast hastighet) E 23

47 nr. Funksjon Område innstillingsverdi Kjøreprogram Akselerasjon ved gående fører 301 Akselerasjon ved kjørende fører 302 Rullebremse ved kjørende fører 303 Rullebremse ved gående fører 304 Maks. hastighet i retning drivverk med kjøreregulator 305 Hastighet ved gående fører i retning drivverk med kjøreregulator 306 Hastighet ved kjørende fører i retning drivverk med knappene i rygglenet 308 Maks. hastighet i gaffelretning med kjøreregulator 309 Hastighet ved gående fører i gaffelretning med kjøreregulator 310 Hastighet ved gående fører i gaffelretning med knappene i rygglenet Standard innstillingsverdi Kommentarer Parameterens verdi 301 >= parameter Parameterens verdi 303 >= parameter Avhengig av kjørebryter Avhengig av kjørebryter ikke avhengig av kjørebryter (fast hastighet) Avhengig av kjørebryter Avhengig av kjørebryter ikke avhengig av kjørebryter (fast hastighet) E 24

48 Batteriparameter For trucker uten visningsinstrument (CANDIS (o)) er det bare produsentens kundeservice som kan innstille batteriparameterne. Innstillingen skjer på tilsvarende måte som for kjøreparameterne. Følgende parametere kan innstilles: nr. Funksjon Område innstillingsverdi Batteriparameter 411 Batteritype (normal /høyeffekt/tørr) Standard innstillingsverdi Kommentarer = Normal (våt) 1 = Med ekstra effekt (våt) 412 Utladingsvokter 0 / = Tørt (vedlikeholdsfritt) I området innstillingsverdi 0 / 1 betyr: 0 = av 1 = på E 25

49 6 Visningsinstrument (CANDIS) (o) Instrumentet viser: Batteriets restlading (lysdiode-segmenter (25)), Driftstimer (LCD-display (27)). I tillegg vises feilmeldinger for elektroniske komponenter og parameterendringer. Visning av utladingstilstanden Avhengig av den innstilte batteritypen vises også innkoplingsgrensene for tilleggsvisningene (24) Advarsel og (26) Stopp. Antall segmenter Ladetilstand Våtbatteri Vedlikeholdsfritt batteri LED (gul) advarsel LED (rød) stopp LED (gul) advarsel LED (rød) stopp 10 90,1-100% av av av av 9 80,1-90% av av av av 8 70,1-80% av av av av 7 60,1-70% av av av av 6 50,1-60% av av av av 5 40,1-50% av av på av 4 30,1-40% av av på på 3 20,1-30% på av på på 2 10,1-20% på på på på Unngå å underskride 20 %-grensen for våtbatterier hhv. 40 %-grensen for vedlikeholdsfrie batterier. E 26

50 6.1 Utladingsvokter-funksjon Ved oppnådd utladingsgrense (stopp-led slås på) blir løftefunksjonen deaktivert når utladingsfunksjonen er aktivert. Kjøring og senking er fortsatt mulig. For våtbatterier er restkapasiteten 20 %, for vedlikeholdsfrie batterier 40 %. Ved 30 % for våtbatterier, hhv. 50 % for vedlikeholdsfrie batterier, bør disse lades igjen (som advarsel tennes den gule LED-indikatoren). 6.2 Angivelse av driftstimer Angivelsesområdet er mellom 0,0 og ,0 timer. Kjøre- og løftebevegelser blir registrert. Displayet er bakgrunnsbelyst. For vedlikeholdsfrie batterier vises et T -symbol i driftstimeindikatoren (27). Feilmeldinger Driftstimeindikatoren benyttes også for visning av feil. Angivelsen av feilmeldinger er todelt og begynner med en «C» for Component (komponent) og et tresifret komponentnummer som alternerer med en E for Error (feil) sammen med et tresifret feilnummer. Hvis flere feil har oppstått samtidig, vises disse etter hverandre. Feilene vises så lenge de er til stede (alltid i kombinasjonen Cxxx / Exxx). Feilmeldingene overskriver angivelsen av driftstimer. De fleste feilene fører til at nødstoppfunksjonen utløses. Feilvisningen beholdes inntil styrestrømkretsen blir utkoplet (tenningslås). Produsentens kundeservice har detaljerte komponentbeskrivelser med feilkodinger. Visning ved parameterendringer (kjøreprogrammer) I forbindelse med tastaturet (CANCODE (o)) tjener LCD-displayet (27) til visning av instillingsparameterne. De tre første posisjonene i displayet viser parameternumrene, de tre siste posisjonene viser parameterverdien. Innstillingsverdiene for parametergruppe 0XX (kodelås) vises ikke. 6.3 Innkoplingstest Etter at trucken er slått på, vises: displayenhetens programvareversjon (kortvarig), driftstimer, utladingstilstanden. E 27

51 7 Feilretting Dette kapitlet gjør det mulig for brukeren å lokalisere og rette enkle feil selv uten fare for feilbetjening. Ved feilsøkingen skal gjøremålene utføres i tabellens rekkefølge. Feil Mulige årsaker Tiltak Trucken kjører ikke Last lar seg ikke løfte Batteripluggen ikke satt inn Hovedbryter (nødstopp) trykket inn. Tenningslås i posisjon 0 Kodelås koblet ut Batterinivå for lavt. Plattformbryter ikke aktivert. Sikring defekt Trucken er ikke klar til bruk. For lavt hydraulikkoljenivå. Batteriutladningsvokter har koplet ut og viser STOP Sikring defekt For høy last. Kontroller batteripluggen, sett den i hvis nødvendig Lås opp hovedbryter. Sett tenningslåsen i posisjon «I» Tast inn brukerkode. Kontroller batterinivået, lad opp hvis nødvendig Aktiver plattformbryter. Kontroller sikringene F1 og 1F1. Utfør samtlige prosedyrer som er beskrevet under feilen «Trucken kjører ikke» Kontroller hydraulikkoljenivået. Lad opp batteriet. Kontroller sikringen 2F1 Ikke overskrid maks. tillatt lasteevne (se typeskilt). Dersom det ikke er mulig å eliminere feilen ved hjelp av prosedyrene under «Løsninger», kontakt vennligst kundeservice ettersom ytterligere feilretting kun kan utføres av autoriserte serviceteknikere. E 28

52 F Vedlikehold av trucken 1 Driftssikkerhet og miljøvern F M De kontroller og vedlikeholdsarbeider som omhandles i dette kapitlet må utføres i henhold til intervallene som fremgår av service-sjekklistene. Enhver endring på gaffeltrucken - særlig på sikkerhetsanordningene - er forbudt. Det er under ingen omstendighet tillatt å endre gaffeltruckens arbeidshastigheter. Kun originale reservedeler har gjennomgått vår kvalitetskontroll. For å garantere en sikker og pålitelig drift må det kun brukes originale deler fra produsenten som reservedeler. Gamle deler, brukt olje og smøremidler må avfallsbehandles på forskriftsmessig måte i samsvar med gjeldende miljøvernforskrifter. I forbindelse med oljeskift tilbyr oljeprodusentene en egen returordning. Etter gjennomførte kontroller og servicearbeider skal prosedyrene i avsnittet Ny igangsetting utføres (se kapittel F). 2 Sikkerhetsforskrifter for vedlikehold Servicepersonell for vedlikehold: Vedlikehold og reparasjonsarbeid på gaffeltrucker skal kun utføres av servicepersonell som er autorisert av produsenten. Produsentenes service-organisasjon har spesialutdannede og mobile serviceteknikere til slike oppgaver. Vi anbefaler derfor å inngå en serviceavtale med produsentens lokale merkeverksted. Løfting og oppjekking: Hvis gaffeltrucken må heves, skal festeanordninger anbringes kun i de punkter som er beregnet for dette. Ved oppjekking skal det benyttes egnede midler (stoppeklosser etc.) for å sikre at trucken ikke kan skli eller kantre. Arbeid under hevet last eller lastegafler er kun tillatt såfremt disse er sikret med en tilstrekkelig sterk kjetting eller lignende. M Rengjøring: Gaffeltrucken må ikke rengjøres med bruk av brennbare væsker. Før rengjøring må det tas alle mulige sikkerhetsforholdsregler for å unngå gnistdannelse (f.eks. som følge av kortslutning). På elektrisk drevne gaffeltrucker skal batteripluggen trekkes ut. Elektriske og elektroniske komponenter skal rengjøres med svak suge- eller trykkluft og en ikke-ledende antistatisk pensel. Hvis gaffeltrucken rengjøres med vannslange eller høytrykksspyler, må alle elektriske og elektroniske komponenter på forhånd være omhyggelig tildekket da fuktighet kan forårsake feilfunksjoner. Rengjøring med dampstråle er ikke tillatt. Etter rengjøring skal prosedyrene som er beskrevet i avsnittet Ny igangsetting gjennomføres. F 1

ECE 310. Instruksjonsbok 03.08- 51080938 07.08

ECE 310. Instruksjonsbok 03.08- 51080938 07.08 ECE 310 Instruksjonsbok 03.08- N 51080938 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EZS 330/350 / XL. Instruksjonsbok 04.06 - 51057645 04.06

EZS 330/350 / XL. Instruksjonsbok 04.06 - 51057645 04.06 EZS 330/350 / XL 04.06 - Instruksjonsbok N 51057645 04.06 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen

Detaljer

ECE 118. Instruksjonsbok 08.06- 51076240 07.08

ECE 118. Instruksjonsbok 08.06- 51076240 07.08 ECE 118 08.06- Instruksjonsbok N 51076240 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

ERE 120. Instruksjonsbok 09.05- 50466110 04.08

ERE 120. Instruksjonsbok 09.05- 50466110 04.08 ERE 120 09.05- Instruksjonsbok N 50466110 04.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EJC 212-220. Instruksjonsbok 12.05 - 50460019 06.06

EJC 212-220. Instruksjonsbok 12.05 - 50460019 06.06 EJC 212-220 12.05 - Instruksjonsbok N 50460019 06.06 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11 ERE K20 03.05 - Bruksanvisning N 51182015 02.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ERE K20

Detaljer

ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14

ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14 ECE 220-225 HP/LJ 01.09 - Bruksanvisning 51122088 11.14 N ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ ECE L J Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet

Detaljer

ESE 420/430. Instruksjonsbok 11.04 - 50459852 11.08

ESE 420/430. Instruksjonsbok 11.04 - 50459852 11.08 ESE 420/430 11.04 - Instruksjonsbok N 50459852 11.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EJD 220/220 XL. Instruksjonsbok 05.05 - 50469513 07.08

EJD 220/220 XL. Instruksjonsbok 05.05 - 50469513 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Instruksjonsbok N 50469513 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

ERE 120. Bruksanvisning 05.08 - 02.11

ERE 120. Bruksanvisning 05.08 - 02.11 ERE 120 05.08 - Bruksanvisning N 51093154 02.11 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ERE 120 Videre

Detaljer

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Bruksanvisning 51040414 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 N N 4 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige

Detaljer

ECC 20 SH. Bruksanvisning 04.02 - 50434710 10.02. Set

ECC 20 SH. Bruksanvisning 04.02 - 50434710 10.02. Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ECC 20 SH Bruksanvisning 50434710 10.02 04.02 - N Forord ORIGINLINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for

Detaljer

ERE 225. Bruksanvisning 10.07 - 11.14

ERE 225. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 ERE 225 10.07 - Bruksanvisning N 51085023 11.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ERE 225 Videre

Detaljer

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Rampekomfort 03.10 - Instruksjonsbok 51174566 03.10 N EMC 110 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

ECE 220. Instruksjonsbok

ECE 220. Instruksjonsbok ECE 220 04.04- Instruksjonsbok N 50435810 03.07 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

HC 110. Instruksjonsbok 12.05 - 51109752 07.08

HC 110. Instruksjonsbok 12.05 - 51109752 07.08 HC 110 12.05 - Instruksjonsbok N 51109752 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EJC 110 / 112. Bruksanvisning 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. Bruksanvisning 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - Bruksanvisning 51080478 02.11 EJC 110 EJC 112 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

ESD 120K/120L. Bruksanvisning 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L

ESD 120K/120L. Bruksanvisning 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L ESD 120K/120L 01.05 - Bruksanvisning 50453652 12.14 N ESD 120K ESD 120L Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

EJC M10. Bruksanvisning 05.09 - 51145327 05.09

EJC M10. Bruksanvisning 05.09 - 51145327 05.09 EJC M10 05.09 - Bruksanvisning N 51145327 05.09 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Sotpartikelfilter. Instruksjonsbok DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s

Sotpartikelfilter. Instruksjonsbok DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s Sotpartikelfilter 12.07 - Instruksjonsbok N 51102336 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning

Detaljer

EJC B14 / B16. Bruksanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16

EJC B14 / B16. Bruksanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16 EJC B14 / B16 09.05 - Bruksanvisning 50470438 03.11 EJC B14 EJC B16 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

EJE C20. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 EJE C20

EJE C20. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 EJE C20 EJE C20 10.07 - Bruksanvisning 51040478 11.14 EJE C20 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EJE

Detaljer

ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL

ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL Instruksjonsbok 12.06- N 51051914 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 02.04 - Bruksanvisning 50434892 03.11 N ERC 214 ERC 216 ERC Z12 ERC 212 ERC Z14 ERC Z16 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 07.04 - 50430015 11.07

EKS 110. Bruksanvisning 07.04 - 50430015 11.07 EKS 110 07.04 - Bruksanvisning N 50430015 11.07 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

EZS 350 / XL. Bruksanvisning

EZS 350 / XL. Bruksanvisning ES 350 / XL 05.07 - Bruksanvisning N 51072209 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EKS 110. Betriebsanleitung 08.09 - 08.09

EKS 110. Betriebsanleitung 08.09 - 08.09 EKS 110 08.09 - Betriebsanleitung N 51161911 08.09 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EKS 110

Detaljer

EME 114. Bruksanvisning 06.14 - 12.14 EME 114

EME 114. Bruksanvisning 06.14 - 12.14 EME 114 EME 114 06.14 - Bruksanvisning 51126166 12.14 N EME 114 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EME

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

AMX 10. Bruksanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. Bruksanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - Bruksanvisning 50287449 12.14 AMX 10 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår AMX

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

HC 110. Bruksanvisning 01.09 - 12.14 HC 110

HC 110. Bruksanvisning 01.09 - 12.14 HC 110 HC 110 01.09 - Bruksanvisning 51135783 12.14 HC 110 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår HC

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

EKX 410/513/515k/515. Instruksjonsbok EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017704 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instruksjonsbok EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017704 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instruksjonsbok N 52017704 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Forord ORIGINALBRUKSANVISNINGEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av

Detaljer

ESC 316/316z. Bruksanvisning 06.13 - 11.14. ESC 316 ESC 316z

ESC 316/316z. Bruksanvisning 06.13 - 11.14. ESC 316 ESC 316z ESC 316/316z 06.13 - Bruksanvisning 51314833 11.14 N ESC 316 ESC 316z Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

EZS 570. Bruksanvisning 08.09 - 01.14

EZS 570. Bruksanvisning 08.09 - 01.14 ES 570 08.09 - Bruksanvisning N 51139319 01.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ES 570 Videre

Detaljer

ESD 220. Bruksanvisning 06.10 - 12.14 ESD 220

ESD 220. Bruksanvisning 06.10 - 12.14 ESD 220 ESD 220 06.10 - Bruksanvisning 51299955 12.14 ESD 220 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ESD

Detaljer

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - Bruksanvisning 51247125 04.13 N EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - Bruksanvisning 51151508 11.11 N EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet

Detaljer

medemagruppen Joystick G90A og G90T Bruksanvisning P Q ver April 2011

medemagruppen Joystick G90A og G90T Bruksanvisning P Q ver April 2011 medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - April 2011 NO Bruksanvisning Joystick G90A og G90T Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 1 148 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0291-Q 2

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 EFG 535-550 10.09 - Bruksanvisning 51151568 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

EFG 110-115. Bruksanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Bruksanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Bruksanvisning 51151452 11.14 N EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

EJC 112 RK. Bruksanvisning 07.12 - 11.14 EJC 112 RK

EJC 112 RK. Bruksanvisning 07.12 - 11.14 EJC 112 RK EJC 112 RK 07.12 - Bruksanvisning 51281860 11.14 N EJC 112 RK Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 serien Brukerveiledning og vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 egenskaper og funksjoner Innhold 1 Innledning 2 2 Standarder 2 3 Minivator 2000 egenskaper og funksjoner 3 4 Å bruke Minivator

Detaljer

EKS 308. Instruksjonsbok 03.06 - 51104735 07.08

EKS 308. Instruksjonsbok 03.06 - 51104735 07.08 EKS 308 03.06 - Instruksjonsbok N 51104735 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter { STIHL AP 100, 200, 300 Sikkerhetsforskrifter norsk Innholdsfortegnelse Oversettelse av den originale bruksanvisningen Trykt på klorfritt bleket papir. Trykkfargene inneholder planteolje, papiret kan

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

ETV C16/C20. Instruksjonsbok 06.08 - 51069891 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Instruksjonsbok 06.08 - 51069891 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Instruksjonsbok 51069891 07.12 N ETV C16 ETV C20 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

EFG-D30. Instruksjonsbok 12.05- 51042002 07.08

EFG-D30. Instruksjonsbok 12.05- 51042002 07.08 EG-D30 12.05- Instruksjonsbok N 51042002 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

EKS 310K/310. Instruksjonsbok 07.04 - 52025103 07.08

EKS 310K/310. Instruksjonsbok 07.04 - 52025103 07.08 EKS 310K/310 07.04 - Instruksjonsbok N 52025103 07.08 Forord ORIGINALBRUKSANVISNINGEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning FunkBus senterplate for persienne styring Art.nr...5232 F.. FunkBus senterplate for persienne styring med sensortilkopling Art.nr...5232 FS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging

Detaljer

EFX 410/413. Instruksjonsbok 10.04- 52027316 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instruksjonsbok 10.04- 52027316 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instruksjonsbok N 52027316 03.10 EX 410 EX 413 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

Bruksanvisning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure

Bruksanvisning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure NO Bruksanvisning Webasto Charging Solutions Webasto Pure 1 Om dette dokumentet 1.1 Formålet med dokumentet Denne bruksanvisningen er en del av produktet og gir brukeren informasjon om sikker drift av

Detaljer

ECE 118. Instruksjonsbok

ECE 118. Instruksjonsbok ECE 118 05.10- Instruksjonsbok N 51169287 01.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ECE 118

Detaljer

EFG 213-320. Instruksjonsbok 06.08- 51100008 07.11

EFG 213-320. Instruksjonsbok 06.08- 51100008 07.11 EFG 213-320 06.08- Instruksjonsbok N 51100008 07.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EFG

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

ETM/V 214-325. Instruksjonsbok 10.04 - 50441307 03.12

ETM/V 214-325. Instruksjonsbok 10.04 - 50441307 03.12 ETM/V 214-325 10.04 - Instruksjonsbok N 50441307 03.12 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ETM

Detaljer

Leo BRUKERMANUAL TKS LEO HEIS. TKS Heis AS Torlandsveien Nærbø. Telefon: Faks:

Leo BRUKERMANUAL TKS LEO HEIS. TKS Heis AS Torlandsveien Nærbø. Telefon: Faks: Leo BRUKERMANUAL TKS LEO HEIS TKS Heis AS Torlandsveien 3 4365 Nærbø Telefon: 400 1059 Faks: 51 43 43 13 post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold Brukermanual for Leo-R - Leo-M - Leo-S Introduksjon 2 Produktoversikt

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Utvidelsesmodul EM 110

Utvidelsesmodul EM 110 Utvidelsesmodul EM 110 N Håndbok for montering og betjening 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader 1. Forklaring av symbolene......2 2. Innholdsfortegnelse..........2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser.3

Detaljer

Bruksanvisning. Styreboks DX2 Rem550

Bruksanvisning. Styreboks DX2 Rem550 Bruksanvisning Styreboks DX2 Rem550 Innledning DX2 DX2 er den første i en ny generasjon joysticker til styring av elektriske rullestoler. Ved hjelp av den store LCD-fargeskjermen og den logiske ikonoppbygde

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

Tillegg til operatørmanual Tilgangskontrollmodul

Tillegg til operatørmanual Tilgangskontrollmodul Tillegg til operatørmanual Tilgangskontrollmodul Første utgave Første opplag Art. nr.1277289nw Tillegg til operatørmanual Første utgave - Første opplag Innledning Fare Manglende overhold av instruksjonene

Detaljer

Elektriske rullestoler fra VELA

Elektriske rullestoler fra VELA Elektriske rullestoler fra VELA www.vermundlarsen.no Feilsøking for VELA Blues 210 Konfigurasjon SCY/SC/SCJ Vermund Larsen Norge AS :: Solgaard Skog 4 :: 1599 Moss :: Tlf: 97 46 55 22 :: mail@vermundlarsen.no

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Skifte batteri i fjernkontrollen

Skifte batteri i fjernkontrollen Skifte batteri i fjernkontrollen Batteriene i fjernkontrollen vil vare omlag ett år ved gjennomsnittlig bruk. Når du trykker på en av pilknappene, vil lyset rundt knappene vise hvor mye strøm det er på

Detaljer

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen.

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. Innhold Innledning Vennligst les først... 3 Sikkerhet... 3 Lovbestemte forskrifter... 3 Påregnet bruk...

Detaljer

EJC 110/112. Bruksanvisning

EJC 110/112. Bruksanvisning EJC 110/112 01.05 - Bruksanvisning N 50444134 03.07 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhetsforskrifter

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhetsforskrifter { STIHL AK 10, 20, 30 Sikkerhetsforskrifter norsk Innholdsfortegnelse Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 Sikkerhetsforskrifter................................. 1 1.1 Varselsymboler.....................................

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

EJC 110/112/212. Bruksanvisning 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212

EJC 110/112/212. Bruksanvisning 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 EJC 110/112/212 6.12 - Bruksanvisning 51222930 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

EJC B12/B14/B16. Bruksanvisning 04.11 - 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16

EJC B12/B14/B16. Bruksanvisning 04.11 - 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16 EJC B12/B14/B16 04.11 - Bruksanvisning 51209534 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet EJC B12 EJC

Detaljer

ZARGES serviceheis med kabelvinsj og fanginnretning fra DualLift Plan for daglig kontroll, med testprotokoll

ZARGES serviceheis med kabelvinsj og fanginnretning fra DualLift Plan for daglig kontroll, med testprotokoll N 62985 no ZARGES serviceheis med kabelvinsj og fanginnretning fra DualLift Plan for daglig kontroll, med testprotokoll Kolofon ZARGES GmbH Zargesstraße 7 82362 Weilheim, Germany Tlf.: +49 881 / 687-100

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer