EKS 308. Instruksjonsbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKS 308. Instruksjonsbok 03.06 - 51104735 07.08"

Transkript

1 EKS Instruksjonsbok N

2 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres på en kortfattet og oversiktlig måte. Kapitlene er sortert alfabetisk. Hvert kapittel begynner med side 1. Sidemerkingen består av kapittelbokstaven etterfulgt av sidenummeret. Eksempel: side B 2 er den andre siden i kapittel B. I denne instruksjonsboken dokumenteres ulike truckvarianter. Ved betjening og vedlikeholdsarbeid må man forsikre seg om at man refererer til beskrivelsen som gjelder den aktuelle trucktypen. t o Sikkerhetsanvisninger og viktige forklaringer er merket med følgende piktogrammer: Angir sikkerhetsanvisninger som må overholdes for å unngå personskader. Angir anvisninger som må overholdes for å unngå materielle skader. Angir anvisninger og forklaringer. Angir standardutstyr. Angir tilleggsutstyr. Våre maskiner utvikles stadig videre. Vis forståelse for at vi forbeholder oss retten til endringer i form, utstyr og teknikk. Ut fra innholdet i denne bruksanvisningen må det derfor ikke stilles krav til bestemte egenskaper for maskinen. Opphavsrett Opphavsretten til denne instruksjonsboken tilhører JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - TYSKLAND Telefon: +49 (0) 40/ N

3 0108.N

4 Innholdsfortegnelse A B Korrekt bruk Truckbeskrivelse 1 Anvendelse... B 1 2 Komponent- og funksjonsbeskrivelse... B Truck... B 3 3 Tekniske data - standardutførelse... B Ytelsesdata... B ål (iht. typeblad)... B astutførelse... B EN-standarder... B Bruksbetingelser... B 8 4 Lokalisering av varselskilt og typeskilt... B Typeskilt, truck... B Lasteevne... B 11 C Transport og første gangs idriftsetting 1 Transport... C 1 2 Lasting med kran... C Kranfestepunkter / festepunkter... C Lasting av batteri med kran... C 3 3 Sikre trucken for transport... C Sikre basismodell for transport... C Sikre masten for transport... C ast montert... C 5 4 ørste gangs idriftsetting... C Bevege kjøretøyet uten montert batteri... C ontere og avmontere masten, ev. stille den opp eller legge den ned C 6 5 Igangsetting... C 7 D Batteri vedlikehold, lading, bytte 1 Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syrebatterier... D 1 2 Batterityper... D 2 3 Lad batteriet... D 3 4 Demontere og installere batteri... D 4 5 Kontrollere batteriet tilstand, syrenivå og syrevekt... D 6 6 Batteriutladingsindikator... D N I 1

5 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken... E 1 2 Beskrivelse av betjenings- og displayelementer... E Betjenings- og displayelementer på kontrollpulten... E Betjenings- og displayelementer på displayenheten... E Symboler for kjøretøyets driftstilstand... E 7 3 Ta trucken i bruk... E Kontroller og gjøremål før daglig idriftsetting... E Gå inn og ut av trucken... E o est sikkerhetsbeltet... E t Klargjøre for bruk... E o Klargjøre til bruk med ekstra adgangskode... E Stille klokken... E Brukerspesifikke innstillinger... E 13 4 Arbeid med trucken... E Sikkerhetsregler for kjøring... E Kjøre, styre, bremse... E Kjøre i smale arbeidsganger... E Heving Senking i og utenfor smalganger... E Diagonalkjøring... E Plukke og stable... E Trygg parkering av gaffeltrucken... E 24 5 eilretting... E NØDSTOPP... E Nødsenking av førekabinen... E Evakuere førerhuset ved hjelp av nedfiringsanordning... E Brokople kjedeslakk-sensor... E Brokople kjøreutkopling (o)... E Brokople løftebegrensningen (o)... E Slutt på korridor-sensor (o)... E I-nøddrift (I) (Error I144)... E Berge trucken ut av smale ganger / lytte trucken uten batteri... E N I 2

6 Vedlikehold av trucken 1 Driftssikkerhet og miljøvern Sikkerhetsforskrifter for vedlikehold Vedlikehold og inspeksjon Service-sjekkliste EKS Smøreskjema Oljer og smøremidler Beskrivelse av service- og vedlikeholdsarbeid orbered skyvemasttrucken for serviceettersyn og vedlikehold, Sikre førerplasskonsollen og masten Vedlikeholde løftekjeder Inspeksjon av løftekjedene Hydraulikkolje Hydraulikkslanger Kontrollere de elektriske sikringene Idriftsetting av trucken etter rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid Ta trucken ut av drift orholdsregler som må tas før driftspausen Nødvendige forholdsregler under driftspausen Idriftsetting av trukken igjen etter driftspause Sikkerhetskontroll etter en viss brukstid og etter uvanlige hendelser Sette trucken endelig ut av drift, kondemnering N I 3

7 I N

8 Tillegg Bruksanvisning JH-traksjonsbatterier Denne bruksanvisningen gjelder kun for batterier av merket Jungheinrich. Hvis det brukes andre merker, må bruksanvisningen fra produsenten av disse følges N 1

9 N

10 A Korrekt bruk Retningslinjer for korrekt og forskriftsmessig bruk av industritrucker (utgitt av Verband Deutscher aschinen- und Anlagebau e.v.) inngår i maskinleveransen. Disse retningslinjene utgjør en del av denne instruksjonsboken, og skal følges. Nasjonale forskrifter har uinnskrenket gyldighet. Trucken som beskrives i denne instruksjonsboken er en industritruck som egner seg til løfting og transport av last. Trucken må benyttes, betjenes og vedlikeholdes i henhold til veiledningene i instruksjonsboken. Annen bruk er ikke korrekt bruk, og kan føre til skader på person, truck eller materiale. remfor alt må man unngå overbelastning som følge av for tung last eller last som ikke er jevnt fordelt. Spesifikasjonene for maksimal lasteevne, angitt på maskinens typeskilt eller lastdiagram, skal overholdes. Trucken må ikke brukes i omgivelser med fare for brann eller eksplosjon, i omgivelser som kan forårsake korrosjon eller der den utsettes for mye støv. I tillegg må ikke trucken brukes i nærheten av ubeskyttede aktive deler på elektriske anlegg. Operatørens plikter: I denne instruksjonsboken defineres eieren/operatøren som enhver fysisk eller juridisk person som selv bruker trucken eller som har gitt noen i oppdrag å bruke den. I spesielle tilfeller (f.eks. ved leasing, utleie) er eieren/operatøren den personen som er pålagt driftsansvaret i henhold til gjeldende kontrakt mellom eier og bruker av gaffeltrucken. Eieren/operatøren skal forsikre seg om at trucken kun benyttes på korrekt måte og at enhver fare for operatørens eller tredjepersons liv og helse unngås. Dessuten skal forskrifter til forebygging av ulykker, øvrige sikkerhetstekniske normer samt retningslinjer for drift, vedlikehold og reparasjon overholdes. Operatøren skal forsikre seg om at alle brukere har lest og forstått denne instruksjonsboken. Dersom veiledningene i denne instruksjonsboken ikke følges, medfører det at garantidekningen bortfaller. Tilsvarende gjelder også dersom kunden og/eller tredjeperson har utført ikke-forskriftsmessig arbeid på gjenstanden uten samtykke fra produsentens kundeserviceavdeling. ontering av tilbehørsutstyr: ontering eller innbygging av tilleggsanordninger som innvirker på eller som supplerer truckens funksjoner, er kun tillatt hvis produsenten har gitt sin skriftlige godkjennelse. Eventuelt skal det innhentes en godkjennelse fra de lokale myndigheter. En tillatelse fra myndighetene erstatter imidlertid ikke produsentens godkjennelse. A 1

11 A 2

12 B Truckbeskrivelse 1 Anvendelse EKS 308 er en plukktruck med elektromotorisk drev. Den er beregnet for bruk på flatt gulv iht. DIN 15185, for transport og plukking av gods. Trucken kan løfte paller med åpen lasteflate eller med tverrplanker utenfor lasthjulenes eller rullevognens område. Den kan stable og plukke gods samt transportere gods over lengre strekninger. ørerhuset heves sammen med løfteanordningen, slik at operatøren befinner seg i passende høyde i forhold til hylleavsatsen og dermed har godt innsyn. Reolsystemet må være tilpasset og innredet for EKS 308. Det er en forutsetning at produsentens foreskrevne og spesifiserte sikkerhetsavstander (f. eks. EN punkt 7.3.2) blir overholdt: or trucker som kjører i reolganger (skinnestyring) må det være en sikkerhetsavstand på minst 100 mm mellom reol og truck. or induktivt styrte trucker anbefaler vi en sikkerhetsavstand på minst 125 mm. Gulvet må oppfylle kravene i standarden DIN or skinnestyringssystemet (S) skal det være montert styreskinner i de smale arbeidsgangene. Vulkede lederuller som er påmontert truckrammen fører kjøretøyet mellom styreskinnene. or det induktive styringssystemet (I) skal det være lagt en styrekabel i gulvet. Signalene fra styrekabelen registreres av sensorer i truckrammen og blir bearbeidet i kjørecomputeren. Lasteevnen fremgår av typeskiltet, for eksempel: Type Lasteevne Lastens tyngdepunkt EKS kg 600 mm Definisjon av kjøreretning: or angivelse av kjøreretninger gjelder følgende bestemmelser: venstre ramdriftsretning Lastretning høyre 0708.N B 1

13 2 Komponent- og funksjonsbeskrivelse Pos. Betegnelse 1 t ast 2 t Vernetak, fører 3 o Sikkerhetsbøyler i lasteretningen 4 t Sikkerhetsbøyler på sidene 5 o Håndtak for tohåndsbinding i smalgang 6 t Kontrollpult 7 t Sikkerhetsbelte 8 t Løftbar førerplattform 9 t Ramme 10 t otbryter/dødmannsknapp 11 o Pallegjenkjenning 12 o Palleklemmer t = Standardutstyr o = Tilleggsutstyr 0708.N B 2

14 2.1 Truck Sikkerhetsanordninger: Sikkerhetsbøyler i lasteretningen (ekstrautstyr) og på sidene (3,4). Et vernetak (2) beskytter føreren mot objekter som kan falle ned. Som ekstrautstyr kan føreren sikres ved hjelp av et sikkerhetsbelte (7). ed NØDSTOPP-bryteren avbrytes raskt alle kjøretøyets bevegelser i en eventuell faresituasjon. Sikkerhetsbøyler (3, 4) i lasteretningen (ekstrautstyr) og på begge sider av kabinen avbryter alle truckbevegelser så snart de åpnes. Kjøre- eller heve-/senkbevegelser kan bare aktiveres ved å betjene fotbryteren (10). Ved drift i smalganger og uaktivert pallegjenkjenning (11) og/eller ikke lukket palleklemme (12) kan førerplattformen (8) på trucker uten sikkerhetsbøyler (3) i lasteretningen bare heves til en høyde på 1,2 m. Dersom løftehøyden er mer enn 1,2 m og dersom en av de ovennevnte betingelser ikke er oppfylt, er det bare mlig å senke (ingen kjøring). Ved drift utenfor smalganger kan førerplattformen (8) på trucker uten sikkerhetsbøyler (3) i lasteretningen bare løftes til en høyde på 1,2 m. Drivverk: Stående trefasemotor (asynkron) med høyt amperetall, dermed problemløst og raskt vedlikehold. otoren er montert direkte på etthjuls-drivverket. Bremsesystem: Kjøretøyet kan bremses mykt og slitasjefritt ved å tilbakestille kjøreknappen eller styre motsatt av kjøreretningen. Dermed induseres energi som lader batteriet (driftsbrems). Den elektromagnetiske, fjærbelastete bremsen som virker på drivmotoren, tjener som hånd- og parkeringsbrems. Servo: Spesielt letthåndterlig styring med trefasemotor. Det praktiske rattet er integrert i kontrollpulten. Det styrende drivhjulets posisjon indikeres i displayenheten. Styreutslaget er +/- 90, noe som gir kjøretøyet optimale manøvreringsegenskaper i trange passasjer. Ved mekanisk skinnestyring rettes drivhjulet opp igjen ved hjelp av et tastetrykk. I modus for induktiv styring (I) blir styrefunksjonen automatisk overtatt av truckens styringssystem etter å ha registrert styrekabelen, og den manuelle styringen blir deaktivert N B 3

15 Betjenings- og displayelementer: Aktivering av funksjoner skjer gjennom en ergonomisk korrekt tommel- og fingerbevegelse. Denne bevegelsen virker ikke belastende på håndleddet, og man unngår derfor tretthet som følge av betjeningen. I tillegg oppnås en fintfølende regulering av kjøre- og hydraulikbevegelsene slik at godset som transporteres, blir skånet og kan plasseres helt presist. Displayenheten viser all informasjon som er viktig for føreren, slik som styrehjulets posisjon, total løftehøyde, meldinger om kjøretøyets status (f. eks. driftsforstyrrelser), driftstimer, batterikapasitet, klokkeslett samt status for den induktive styringen, osv. Hydraulisk anlegg: Alle hydrauliske bevegelser skjer via en vedlikeholdsfri trefasemotor med påflenset og støysvak tannhjulspumpe. Oljefordelingen skjer ved hjelp av solenoidventiler. Den varierende oljemengden som kreves, reguleres gjennom motorens omdreiningstall. Ved lavere omdreiningstall driver hydraulikkpumpen motoren som da fungerer som dynamo (nyttesenking). Energien som genereres brukes til å lade batteriet. Elektrisk anlegg: Grensesnitt for tilkopling av en service-laptop: for rask og enkel konfigurasjon av alle viktige maskindata (endeposisjonsdemping, mastutkopling, forsinkelses- og vibrasjonskarakteristikk, utkoblinger, osv.). for avlesning av feilminnet for analysering av feilårsak. for simulering og analysering av programforløp. enkel funksjonsutvidelse gjennom aktivering av tallkoder. Styringen er utstyrt med CAN-buss og kontinuerlig målende sensorikk. Styringsenheten sørger for myk igangkjøring og oppbremsing av lasten i alle endeposisjoner gjennom ende- og mellomdemping. Trefaseteknologien med høy virkningsgrad og energigjenvinning for kjøre- og hevemotor muliggjør høye kjøre- og hevehastigheter samt en bedre energiutnyttelse. En OSET trefasestrøm-styring muliggjør igangkjøring av en hvilken som helst bevegelse uten rykk. Anvendbare hovedbatterier, se avsnittet "Batteritype" i kapittel D N B 4

16 3 Tekniske data - standardutførelse Tekniske data i henhold til VDI ed forbehold om tekniske endringer og komplettering. 3.1 Ytelsesdata Betegnelse EKS 308 Q Lasteevne (ved D = 600 mm) kg D Avstand til lastens tyngdepunkt 600 mm Kjørehastighet uten last (S) 10,5 km/h Kjørehastighet med last (S) 10,5 km/h Kjørehastighet uten last (I) 7,5 km/h Kjørehastighet med last (I) 7,5 km/h Kjørehastighet uten last () 9,0 km/h Kjørehastighet med last () 9,0 km/h Løftehastighet uten last 0,37 m/s Løftehastighet med last 0,37 m/s Senkehastighet med last 0,34 m/s Senkehastighet uten last 0,34 m/s S: I: : Skinneføring Induktiv føring ri kjøring 0708.N B 5

17 B N

18 3.2 ål (iht. typeblad) Betegnelse EKS 308 h 1 astehøyde, mast kjørt ned 1) 2510 mm h 3 Løft 1) 5000 mm h 4 astehøyde, mast kjørt opp 1) 7440 mm h 6 Høyde kabin 2440 mm h 7 Ståhøyde kjørt ned 320 mm h 12 Ståhæyde kjørt opp 1) 5320 mm h 15 Plukkhøyde 1) 6920 mm Ast Arbeidsbredde med paller 1000 x 1200 mm på tvers 1400 mm (S) 1450 mm (I) b 1 Bredde drivverk 1000 mm b 2 Bredde lastaksel mm b 5 Avstand, gaffel utvendig ca. 750 mm Bredde over føringsruller foran lastehjul Bredde over føringsruller bak lastehjul 1) D-mast effektdata målt for 500 D min min l 1 Totallengde 4030 mm l 2 Lengde inkl. gaffelrygg 2015 mm s/e/l Gaffelarmmål 120 mm/150 mm/2015 mm W a Snuradius 1865 mm m 1 Bakkeklaring mast 50 mm m 2 Bakkeklaring mellom for-/bakaksel 70 mm x Lastavstand 153 mm y Hjulavstand 1630 mm Egenvekt med batteri, uten last 1) 4120 kg S: I: Skinneføring Induktiv føring 3.3 astutførelse Betegnelse EKS 308 (D) EKS 308 (T) h 1 astehøyde, mast kjørt ned mm mm h 3 Løftehøyde mm mm h 4 astehøyde, mast kjørt opp mm mm h 6 Høyde kabin 2440 mm 2440 mm h 12 Ståhøyde hevet mm mm h 15 Plukkhøyde mm mm 0708.N B 7

19 3.4 EN-standarder Kontinuerlig lydtrykknivå: 64 db(a) i henhold til EN i overensstemmelse med ISO Det kontinuerlige lydtrykknivået er en middelverdi i overensstemmelse med de anførte standardene og avspeiler lydtrykknivået under kjøring, ved løfting og under tomgang. Kontinuerlig lydtrykknivå blir målt på jevn grunn ved førerens øre iht. DIN Vibrasjon: 1,37 m/s 2 iht. EN Den akselererende vibrasjonseksponeringen som kroppen utsettes for i førerplassen er ifølge de anførte standardene den lineært integrerte, veide akselerasjonen i vertikal retning. Vibrasjonsnivået måles under kjøring med konstant hastighet over sviller. Elektromagnetisk kompatibilitet (EC) Produsenten bekrefter med dette at grenseverdiene for elektromagnetisk utstråling og strålingsstyrke samt kontrollen av utladingen av statisk elektrisitet i henhold til EN med inkorporerte normative henvisninger, er overholdt. odifikasjon av elektriske eller elektroniske komponenter med tilhørende anordninger er kun tillatt etter skriftlig godkjennelse av produsenten. 3.5 Bruksbetingelser Omgivelsestemperatur under drift 5 C til 40 C Ved gjentagende bruk ved ekstreme skiftninger i temperatur eller luftfuktighet, er det nødvendig med spesielt utstyr og spesiell tillatelse. Bruk i kjølerom er ikke tillatt. Det er kun tillatt å bruke trucken i lukkede rom innendørs. ølgende forutsetninger må være oppfylt: omgivelsestemperatur iht. 24 timers middelverdi: maks. 25 C maks. luftfuktighet innendørs 70 %, ikke kondenserende N B 8

20 h3 (mm) D (mm) Q (kg) 4 Lokalisering av varselskilt og typeskilt Varsel- og anvisningsskilt slik som lastdiagram, festepunkter og typeskilt skal alltid være leselige, og må derfor skiftes ut etter behov mv 1,5 V N Pos. Betegnelse 15 Skilt Les bruksanvisningen 16 Typeskilt, kjøretøy 17 Skilt: lasteevne 18 Skilt Ta på sikkerhetsbeltet (ekstrautstyr) 19 Skilt: nedfiringsutstyr 20 orbudsskilt: forbudt med passasjer 21 Sikkerhetskontrolloblat (o) 22 Skilt Det er forbudt å lene seg ut 23 estepunkter for jekk 24 Serienummer (preget på rammen under batteridekslet) B 9

21 h3 (mm) D (mm) Q (kg) mv 1,5 V Pos. Betegnelse 25 estepunkter for lasting med kran 26 Skilt: påfylling av hydraulikkolje 27 Skilt: nødavtapping 28 Varselskilt: orsiktig! Elektronikk med lavspenning 29 Skilt: nøkkel nødavtapping 30 Skilt: ikke stå på last, ikke gå under last, klemfare 0708.N B 10

22 4.1 Typeskilt, truck Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 35 Type 41 Produsent 36 Serienr. 42 Batterivekt min/maks. i kg 37 Nominell lasteevne i kg 43 Effekt girkasse i kw 38 Batterispenning i V 44 Avstand til lastens tyngdepunkt i mm 39 Egenvekt uten batteri i kg 45 Byggeår 40 Produsentens logo 46 Tilleggsutstyr Vennligst referer til serienummeret (31) ved spørsmål vedrørende kjøretøyet eller ved bestilling av reservedeler. 4.2 Lasteevne Bæreevneskiltet (17) angir i tabellform kjøretøyets lasteevne (Q i kg) avhengig av avstanden til lastens tyngdepunkt (D i mm) samt løftehøyde (H i mm). 17 h3 (mm) Q (kg) D (mm) 0708.N B 11

23 B N

24 C Transport og første gangs idriftsetting 1 Transport Transport kan skje på én av tre måter, avhengig av mastens totalhøyde og de lokale forutsetningene: Stående med masten og løfteanordningen montert (ved lav totalhøyde) Stående med masten og løfteanordningen demontert (ved høy totalhøyde) Stående, med nedfoldet mast. ontering av kjøretøyet på bruksstedet, igangsetting og innføring i bruken av trucken må utføres av fagpersonell som har fått opplæring av produsenten. 2 Lasting med kran Benytt kun løfteutstyr som har tilstrekkelig bæreevne (for kjøretøyets vektspesifikasjoner, se avsnittet Typeskilt, truck i kapittel B). Kjøretøyet skal kun heises opp med kran når batteriet er demontert. Trygg parkering av gaffeltrucken (se avsnittet Parkere trucken forsvarlig i kapittel E). Lasting med kran med montert mast Ved montert mast må løfteredskapen festet øverst på masttraversen (1) og på hver side av rammen (2). Løfteredskapen festes til festepunktene (1, 2) slik at det ikke er noen risiko for at trucken kan forskyves! 1 2 C 1

25 Lasting med kran når masten er lagt ned Når masten er lagt ned skal løfteredskapen festes øverst på masttraversen og nederst på traversen ved masten. Når trucken løftes med masten lagt ned, må transportdelene plasseres. Løfteredskapen festes til festepunktene (3) slik at det ikke er noen risiko for det kan forskyves! 3 3 Lasting med kran når masten er demontert Når masten er demontert skal løfteredskapen plasseres på begge sider av rammen (5) og ved øvre mastlager (4). Løfteredskapen festes til festepunktene (4, 5) slik at det ikke er noen risiko for at trucken kan forskyves! 4 5 C 2

26 2.1 Kranfestepunkter / festepunkter Kranfestepunktene (1) er øynene i masten. Kranpunktene (5) befiner seg på hver sin side av rammen, og kranpunktene (4) befinner seg på øvre mastlager. Her må det skrus inn passende øyebolter. Ved lasting med kran skal følgende kranfestepunkter benyttes: Kranfestepunkter for komplett maskin med mast montert: punktene (1) og (2) (for vektspesifikasjoner, se typeskilt) Kranfestepunkter for basismodell: punktene (4) og (5) (vekt 1500 kg) Kranfestepunkter når førerhus og løfteanordning er montert: Punkt (3). Avhengig av masthøyde ligger vekten på: - D-mast mellom 2200 kg og 2625 kg - T-mast mellom 2100 kg og 2400 kg. 2.2 Lasting av batteri med kran Ved heising av batteriet med bruk av kran skal det festes egnet løfteutstyr i de fire øynene i batterikassen (for vektspesifikasjoner, se batteriets typeskilt). Demontering av batteri, se avsnittet Demontere og installere batteri i kapittel D. 3 Sikre trucken for transport Ved transport på lastebil eller tilhenger må trucken surres fast på forskriftsmessig måte. Lastebilen eller tilhengeren skal være utstyrt med forankringsringer. Lastingen skal utføres av fagpersonell som har fått relevant opplæring i samsvar med anbefalingene i retningslinjene VDI 2700 og VDI 2703 utgitt av Verein Deutsche Ingenieure. Korrekt dimensjonering og praktiseringen av sikkerhetstiltak i forbindelse med lasting må fastsettes individuelt for hvert enkelt oppdrag. C 3

27 3.1 Sikre basismodell for transport Demontering av masten skal kun utføres av produsentens autoriserte servicepersonell. or å sikre en trygg transport av en demontert EKS 308, må de spesifiserte festepunktene for lasteremmer/jekkestropper benyttes. Det skal utelukkende benyttes lasteremmer/jekkestropper med en nominell styrke på > 5 tonn. Ved transport skal drivhjulet avlastes ved at man legger en trebjelke (8) under hele flaten under motvekten (minimum rammebredde) foran drivhjulet! Dessuten skal lastehjulene sikres med kiler (10)! Leveres maskinen med batteriet montert i rammen, skal batteripluggen trekkes ut! Lasteremmene/jekkestroppene (9, 11) skal være festet i minst 4 ulike forankringsringer (7) på lastebilen Lasteremmer/jekkestropper som kommer i kontakt med skarpe kanter skal beskyttes ved hjelp av egnet underlagsmateriell, f. eks. gummi. or å sikre trygg transport av EKS 308, må følgende spesifiserte festepunkter for lasteremmer/jekkestropper benyttes: Lasteremmene / jekkestroppene (9) spennes over batterirommet. Sidedelene skal avmonteres og pakkes atskilt. Vær oppmerksom på kabelføring og dekk til skarpe kanter med egnet materiale. Lasteremmene / jekkestoppene (11) over den øvre rammen på karosseriet skal føres bak mastens to festebjelker (6). C 4

28 3.2 Sikre masten for transport Drageren på førerplassen (13) må sikres mot forskyvninger ved hjelp av en transportsikring (12)! Dersom masten er anbrakt på en pall, skal masten være forsvarlig surret fast til pallen (18) Den nedre festelasken (19) skal benyttes som nedre festepunkt for masten for fastsurring til lastebilens forankringsringer (17). Som øvre festepunkt for masten føres lasteremmen / jekkestroppene (16) over løftesylinderen/kjedene. Beskytt lasteremmene / jekkestroppene som føres over løftekjedene med egnet materiale (14). Eventuelle medfølgende deler (gaffelarmer (15), lederuller mm.) kan festes på en pall som igjen kan surres fast til masten. 3.3 ast montert Sikre kjøretøyet for transport med masten montert Leveres maskinen med batteriet montert i rammen, skal batteripluggen trekkes ut! Det skal utelukkende benyttes lasteremmer/ jekkestropper med en nominell styrke på > 5 tonn. Ved transport skal drivhjulet avlastes ved at man legger en trebjelke (22) under hele flaten under motvekten (minimum rammebredde) foran drivhjulet! Dessuten skal lastehjulene sikres med kiler (23)! inst 4 lasteremmer / jekkestropper, hhv. 2 på venstre og 2 på høyre side (20, 21) skal festes til masten C 5

29 Sikre kjøretøyet for transport nårmasten er lagt ned! Leveres maskinen med batteriet montert i rammen, skal batteripluggen trekkes ut! Det skal utelukkende benyttes lasteremmer/jekkestropper med en nominell styrke på > 5 tonn. Lasteremmene/jekkestroppene (24) skal være festet i minst 4 ulike forankringsringer på lastebilen. OBS! are for velt på grunn av høyt tyngdepunkt! Lasteremmene / jekkestroppene skal strammes over batterirommet. Sidedelene skal avmonteres og pakkes atskilt. Plasser formtilpassede trebjelker (25) mellom lastehjulene og transportplanets forkant. Legg en trebjelke (26) under hele flaten under motvekten, minst i rammebredde, for å avlaste drivhjulet ørste gangs idriftsetting 4.1 Bevege kjøretøyet uten montert batteri Dette arbeidet tillates kun utført av sakkyndig servicepersonell som har fått opplæring i dette. Denne metoden er forbudt å benytte i skråninger og stigninger (ingen bremseeffekt). Se også avsnittet Bere trucken ut av smalganger / flytte trucken uten batteri i kapittel E. 4.2 ontere og avmontere masten, ev. stille den opp eller legge den ned Dette arbeidet er utelukkende tillatt utført av produsenten eller autorisert servicepersonell. C 6

30 5 Igangsetting Trucken skal kun kjøres med batteristrøm! Likerettet vekselstrøm skader de elektroniske komponentene. Kabelforbindelser til batteriet (slepekabel) må ikke være lengre enn 6 m. or å klargjøre trucken etter leveringen eller etter en transport, skal følgende prosedyrer gjennomføres: Eventuelt montere batteriet og lade det (se kapittel D, avsnittene Avmontere og montere batteriet og lade batteriet ). Sett kjøretøyet i drift på forskriftsmessig måte (se kapittel E, avsnitet Ta trucken i bruk ). Innen kjøretøyet tas i bruk skal det kontrolleres at vippesikringen (27) er på plass. Avstanden fra vippesikringen (27) til bakken må være mm. Ta på sikkerhetbeltet og fest det gjennom sikkerhetssnoren på forkanten av førerbeskyttelsestaket så snart du har gått opp på plattformen og før du tar fatt på annet arbeid (se avsnittet Ta på sikkerhetsbeltet ikapittele). Kontroller at samtlige sikkerhetsanordninger er intakte og i funksjon. 27 C 7

31 C 8

32 D Batteri vedlikehold, lading, bytte 1 Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syrebatterier ør det utføres noe arbeid på batteriene, må trucken være forsvarlig parkert (se kapittel E). Servicepersonell: Opplading, vedlikehold og utskifting av batterier må kun utføres av personell med adekvat utdannelse. Når slikt arbeid utføres skal anvisningene i denne instruksjonsboken samt instruksene fra produsentene av batteriet og batteriladestasjonen følges. Brannforebyggende forholdsregler: Ved håndtering av batterier er røyking og all bruk av åpen ild forbudt. Det må ikke befinne seg brennbare materialer eller installasjoner som kan generere gnister innenfor en radius på minst 2 m rundt en parkert truck som står til lading. Rommet må være godt ventilert. Brannslokkingsutstyr må være for hånden. Vedlikehold av batteriet: Batteriets cellelokk må holdes tørre og rene. Klemmer og kabelsko skal være rene, innsatt med litt polfett og skrudd godt til. Avfallshåndtering av batteriet: Avfallsbehandling av batterier reguleres gjennom lovverket og må utføres i henhold til de nasjonale miljøvernsbestemmelsene og forurensningsloven. Det er ubetinget viktig at produsentens instrukser for avfallshåndtering følges. Innen du lukker batteridekselet skal du forsikre deg om at batterikabelen ikke kan komme til skade. Batteriene inneholder giftig og sterkt etsende syre. Av den grunn må det benyttes egnet verneutstyr og vernebriller ved alt arbeid på batteriene. All kontakt med batterisyren må unngås. Dersom batterisyre likevel er kommet i kontakt med klær, hud eller øyne, skal slike områder umiddelbart skylles med rikelige mengder vann. Ved kontakt med hud eller øyne, må man i tillegg oppsøke lege. Spilt batterisyre må nøytraliseres umiddelbart. Det er kun tillatt å anvende batterier med lukket batterikasse. Batteriets vekt og spesifikasjoner har vesentlig innvirkning på truckens driftssikkerhet. En utskiftning av batteriet er kun tillatt etter produsentens godkjennelse. D 1

33 2 Batterityper EKS 308 kan være bestykket med ulike typer batterier. Alle batteritypene oppfyller kravene i standarden DIN A. ølgende tabell viser hvilke kombinasjoner som er standard og angir batterikapasiteten. Batteritype Trucktype 48 V 2 PzS 160 L - A * ) EKS V 3 PzS 240 L - A * ) EKS V 3 PzS 330 L - A * ) EKS V 3 PzS 420 L - A * ) EKS V 4 PzS 320 L - A * ) EKS V 4 PzS 360 L - A * ) EKS V 4 PzS 412 L * ) EKS V 4 PzS 440 L - A * ) EKS V 4 PzS 560 L - A EKS V 4 PzS 600 LD - A EKS 308 * ) Ved bruk av en av disse batteriene er en motvekt nødvendig. Batteriets vekt fremgår av batteriets typeskilt. Batteriets vekt og spesifikasjoner har vesentlig innvirkning på kjøretøyets stabilitet og driftssikkerhet. En utskiftning av batteriet er kun tillatt etter produsentens godkjennelse, da det ved monterng av mindre batterier er nødvendig med utligningsvekter. D 2

34 3 Lad batteriet Trygg parkering av gaffeltrucken (se avsnittet Parkere trucken forsvarlig i kapittel E). Vri tenningslåsen (1) på 0 (null). Vipp opp batteridekselet (3) (se pilens retning). Tilkopling og frakopling av batteripluggen og kontakten må kun gjøres når hovedbryter og ladeapparat er utkoplet. Trekk ut batteripluggen (2). jern eventuell gummimatte fra batteriet. Under oppladingen må battericellenes overflate være utildekket slik at det oppnås tilstrekkelig avlufting. Legg aldri metallgjenstander oppå batteriet. ør batteriet lades skal samtlige kabel- og pluggforbindelser kontrolleres for synlige skader. Ladeapparatet må være tilpasset batteriet når det gjelder spenning og ladekapasitet. Kople batteriladerens kabel til batteripluggen. Slå på ladeapparatet. Lad opp batteriet i henhold til instruksene fra produsentene av batteriet og batteriladestasjonen. Det er strengt nødvendig å følge sikkerhetsbestemmelsene som er gitt av produsentene av batteriet og batteriladestasjonen D 3

35 4 Demontere og installere batteri Det er kun tillatt å benytte batterier med isolerte celler og isolerte poler. Ved utskifting skal batteriet erstattes med et batteri med identiske spesifikasjoner. Det er ikke tillatt å fjerne tilleggslodd eller å endre plasseringen av dem. Kjøretøyet må stå vannrett slik at batteriet ikke sklir når batterifestene fjernes. Tilkopling og frakopling av batteripluggen og kontakten må kun gjøres når hovedbryter og ladeapparat er utkoplet. Vri tenningslåsen (1) på 0 (null). Vipp opp batteridekselet (3) (se pilens retning). Trekk ut batteripluggen (2) D 4

36 Løsne og fjern batterifestene (4) ved å flytte hendelen (5). Trekk batteriet (6) ut fra siden og over på en transportvogn som er klargjort. Påse at transportvognen låses korrekt! Etter at batteriet (6) er byttet / montert, må man påse at batteriet (6) sitter som det skal i batterirommet til trucken. Batterifestene (4, 7) kan skifte posisjon. Det betyr at de kan plugges både på venstre og høyre side av chassiset. onteringen utføres i motsatt rekkefølge. or at det ved montering av batteriet (7) ikke kan skyves gjennom, må batterifestet (6) på forhånd være stukket inn ovenfor innskyvingssiden. Når installasjonen er fullført skal samtlige kabel- og pluggforbindelser kontrolleres for synlige skader. Innen kjøretøyet tas i bruk igjen, skal det kontrolleres at: batterifestene (4, 7) er satt på og batterifestene (4) er spent fast med hendelen (5), batteridekslene (4) er satt på og låst. D 5

37 5 Kontrollere batteriet tilstand, syrenivå og syrevekt Batteriprodusentens vedlikeholdsanvisninger skal følges. Kontroller batterihuset for rifter og eventuell syre som har lekket ut. jern oksidasjonsrester på batteripolene og sett inn batteripolene med syrefri fett. Skru av cellepluggene og kontroller syrenivået. Syrenivået skal befinne seg minst mm over platene. Lukk deretter cellepluggene. Lad eventuelt batteriet. 6 Batteriutladingsindikator Etter at NØDSTOPP-bryteren er utløst ved å dreie og nøkkelen i tenningslåsen er vridd med urviseren, viser batteriutladingsindikatoren batteriets resterende kapasitet. Ved en resterende kapasitet på 30 % blinker indikatoren. Ved mindre enn 20 % resterende kapasitet aktiveres mastutkoplingen. - + or vedlikeholdsfrie batterier og spesialbatterier skal visningsparametrene og utkoblingspunktene kalibreres av autorisert fagpersonell. 50% D 6

38 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken ørertillatelse: Trucken må bare brukes av egnede personer som har fått relevant opplæring, som har vist sine ferdigheter i å kjøre og håndtere last overfor eieren/ operatøren eller den han har delegert oppgaven til, og som uttrykkelig har fått i oppgave å kjøre trucken evt. må nasjonale forskrifter følges. ørerens rettigheter, plikter og forholdsregler: øreren må være opplyst om sine rettigheter og plikter, opplært i betjening av trucken og fortrolig med innholdet i denne instruksjonsboken. øreren må være gitt de nødvendige rettighetene. Bruk av uvedkommende er forbudt: øreren er ansvarlig for trucken i brukstiden. øreren plikter å forby uvedkommende å kjøre eller å betjene trucken. Ingen personer skal tas med eller løftes. Skader og mangler: Skader og øvrige mangler på trucken skal straks meldes til oppsynspersonalet. Usikre trucker (f.eks. med slitte hjul eller defekte bremser) må ikke brukes før de er satt i forskriftsmessig stand. Reparasjoner: Ingen reparasjoner eller forandringer på trucken må foretas uten utdannelse og uten førerens samtykke. Sikkerhetsinnretninger eller brytere må ikke deaktiveres eller justeres. areområde: areområdet er det området der personer settes i fare på grunn av truckens kjøre- eller løftebevegelser, løfteutstyret (gafler eller påmontert utstyr) eller lastegodset. Dette området omfatter også områder som kan treffes av lastegods eller arbeidsutstyr som faller ned. Uvedkommende må vises bort fra fareområdet. Hvis det kan oppstå risiko for personer, skal varselsignal gis i god tid. Dersom uvedkommende ikke forlater fareområdet til tross for at de blir bortvist, må trucken stanses umiddelbart. Sikkerhetsinnretninger og varselskilt: Sikkerhetsinnretningene, varselskiltene og varselanvisningene som er beskrevet i denne bruksanvisningen skal følges. Varsel- og anvisningsskilt slik som lastdiagram, festepunkter og typeskilt skal alltid være leselige, og må derfor skiftes ut etter behov. E 1

39 2 Beskrivelse av betjenings- og displayelementer 2.1 Betjenings- og displayelementer på kontrollpulten Pos. Betjenings- hhv. unksjon displayelement 1 Kjøreknapp t Styrer kjøretøyets kjøreretning og hastighet 2 Hydraulikkstyreknapp t Heving og sekung av hovedmasten 3 Tenningslås t Kobler styrestrømmen på og av. Ved å ta ut nøkkelen sikres kjøretøyet mot at det kan startes av uvedkommende. 4 Knapp Alarmsignal t Utløser et alarmsignal 5 Bryter NØDSTOPP t Bryter hovedstrømkretsen, og alle kjøretøybevegelser deaktiveres 6 Taster (1-5) t Aktiverer eller bekrefter funksjonen som knappen er tilknyttet, og som indikeres gjennom symbolet som vises over angjeldende knapp 7 Displayenhet t Viser driftsrelatert informasjon og advarsler 8 Knapp Avslutt t Viser hovedmenyen undermeny (0) 9 Bryteren Palleklemme o ikserer (klemmer) og løsner pallen 10 Ratt t Styrer kjøretøyet i ønsket retning 11 Håndtak o Håndtak for tohåndsbinding i smalgang t = Standardutstyr o = Tilleggsutstyr E 2

40 2.2 Betjenings- og displayelementer på displayenheten Symboler i øvre felt Pos. Symbol Betjenings- hhv. displayelement 12 Angivelse av mulige kjørehastigheter: Skildpadde t unksjon Sneglefart Hare aksimal hastighet 13 Indikator Styrekabelgjenkjenning 14 Hjulvinkelindikator I Sensorer som styrekabelen har oppdaget, blir mørkelagt t S I Viser aktuell hjulvinkel i forhold til midtstilling, etter funksjonsvalget Skinneføring blir styrevinkelindikatoren vist kontinuerlig utfra midtstillingen, styrevinkelindikatoren slukker og blir erstattet av styrekabel-symbolet. skifter med indikasjon Innsporingsprosedy re aktivert Styrekabel-føring Avviker fra styrekabel I I I når kjøretøyet sporer seg inn på styrekabelen (induktiv styring) når kjøretøyet tvangsføres på styrekabelen når kjøretøyet har avveket ukoordinert fra styrekabelen og tvangsføringen E 3

41 Pos. Symbol Betjenings- hhv. displayelement 15 Indikatoren Klokkeslett Indikatoren Driftstimer 16 Batteriutladingsindikator 17 Indikatoren Total løftehøyde Indikatoren Kalibrering nødvendig : Hev hovedmast Senk hovedmast 19 otbryter ikke betjent unksjon t Klikketidsviser Indikerer antall driftstimer siden første gang maskinen ble tatt i bruk t Indikerer batteriets ladetilstand (resterende kapasitet i prosent) t Indikerer gaffelens løftehøyde Oppfordrer til løfting Oppfordrer til senking t Oppfordrer til å aktivere fotknappen Åpne bøylene Oppfordrer til å lukke bøylene STOP NØDSTOPP-bryter aktivert Oppfordrer til å løsne NØDSTOPPbryteren 20 Åpne palleklemmene o Vises når palleklemmerne er åpne Palleklemmerne lukket Vises når palleklemmerne er lukket. 21 Valgfrie funksjoner o E 4

42 2.2.2 Symboler og taster i nedre felt Knappene (6) under de respektive symbolene (18) aktiverer eller bekrefter knappens tilknyttede funksjon. Derved mørkelegges symbolet. Symbol Betjenings- hhv. displayelement Advarsler Indikator Kjedeslakksikring Knapp Brokople kjedeslakk-sensor Indikator Bare kjøring fremover/bakover er mulig Knapp Kvittere for mastutkopling grunnet lav batterikapasitet Indikator asthøydebegrensing Taster Brokoble lødtebegrenser Indikator Senkebegrenser Knapp Brokople senkebegrenser Indikator Kjøreutkobing Knapp Brokople kjøreutkopling Indikator Slutt på korridor-sensorg (tilleggsutstyr) Åpne Undermeny Advarsler! Avslutt undermeny Advarsler Avslutt undermeny Advarsler Knapp Avslutt undermeny Advarsler unksjon t Vises når kjedeslakk-sensoren er aktivert Brokopler den aktiverte kjedeslakksensoren slik at førerplassen kan heves fritt t Vises når mastutkoplingen er aktivert som følge av liten batterikapasitet, og det kun er kjøring forover/bakover som er mulig Bekrefter mastutkopling ved liten batterikapasitet, og aktiverer kjørefunksjonen (dermed blir indikatoren Kun kjøring forover/bakover mulig mørkelagt) o Vises når mastebegrenseren er aktivert Brokopler løftebegrenseren (dermed blir displayet mørklagt). Overhold begrensningene for maksimal fri høyde o Indikerer at den automatiske senkebegrenseren er aktivert. Brokopler senkebegrenseren; Styres via hydraulikkstyreknappen o Indikerer at den automatiske, høydeavhengige kjøreutkoplingen er aktivert. Brokopler den automatiske, høydeavhengige kjøreutkoplingen o Indikerer at fslutt på korridorf-sensoren er aktivert. Kjøretøyets brems aktiveres. o Indikerer at flere advarsler er aktivert (f.eks. kjedeslakk-sensor, masthøydebegrenser). Trykkes for å vise de enkelte advarslene o Indikerer at undermenyen kan avsluttes Avslutter undermenyen Advarslerg og åpner hovedmenyen E 5

43 Symbol Betjenings- hhv. displayelement Styringssystemer Indikator Aktiver styring ikke aktivert unksjon Indikator Aktiver styring aktivert Knapp Aktiver styring Indikator rekvensalternativ 1 (tilsvarende for øvrige frekvenser) (undermeny Aktiver styring ) Knapp rekvensalternativ 1 (tilsvarende for øvrige frekvenser) Indikator Spesielt tilleggsutstyr Tast Spesielt tilleggsutstyr t = Standardutstyr S = skinnestyring t S Indikerer tvangskjøring i korridor: Indikator skinnestyring (drivhjulet rettes opp) I Indikerer at den induktive styringen er aktivert. S Drivhjulet rettes opp I Aktiverer innrettingsprosedyre (og frekvensvalg ved multifrekvens) o Indikerer at styring er mulig via frekvensalternativ 1 I Aktiverer føring via frekvensalternativ 1 (undermenyen avsluttes automatisk etter 1 sekund) o Indikerer at styring av det spesielle tilleggsutstyret er mulig Aktiverer styring av det spesielle tilleggsutstyret; styres via hydraulikkstyreknappen o = Tilleggsutstyr I = induktiv styring E 6

44 2.3 Symboler for kjøretøyets driftstilstand Kjøretøyets driftstilstand indikeres gjennom bruk av symboler i displayenheten når kjøretøyet startes. Sikkerhetsbøyler er åpne otbryter er ikke betjent Når følgende symboler vises, er det nødvendig med en kalibreringskjøring i samsvar med den aktuelle indikasjonen, dvs. at hovedmasten må heves ca. 10 cm og deretter senkes igjen. Bare på denne måten vil styringsenheten bli fristilt til å utføre alle kjøretøyets bevegelser med høyeste hastighet. Kalibreringskjøring: Hev hovedmast Kalibreringskjøring: Senk hovedmast astutkobling ved referansekjøring Ved en eventuell deaktivering av masthøydebegrenseren, kreves det at føreren er spesielt oppmerksom på hindringer ved kjøring med masten hevet. asthøydebegrenseren deaktiveres ved å trykke på knappen Brokople mastutkopling. E 7

45 3 Ta trucken i bruk ør trucken kan tas i bruk, håndteres eller løfte en last, må føreren forsikre seg om at ingen befinner seg i risikoområdet. 3.1 Kontroller og gjøremål før daglig idriftsetting Kontroller hele kjøretøyet utvendig for synlige skader og lekkasjer. Kontroller batterifester og kabeltilkoplinger for skader og tiltrekking. Kontroller batteriplugg for innfesting. Kontroller vernetak for skader. Kontroller løfteanordning for synlige skader, slik som rift, bøyd eller sterkt slitt lastegaffel. Utfør funksjonskontroll av palleklemmen (ekstrautstyr). Kontroller lasthjul for skader. Kontroller at lastkjedene er jevnt strammet. Kontroller hvorvidt alle sikkerhetsanordninger er intakte og operative. Kontroller drifts- og håndbrems for funksjon. Ved skinnestyring kontrolleres lederuller for rotasjon og skader. Kontroller belteinnretningen for slitasje eller skader (ekstrautstyr). Det er forbudt med flere personer i førerhuset. 3.2 Gå inn og ut av trucken Brukeren kan endten ta tak i kabinen (25) eller i rammen (26) for å holde seg fast når han går inn i eller ut av trucken E 8

46 3.3 o est sikkerhetsbeltet Sikkerhetsbeltet (32) med øye (30), sikringssnor (29), karabinkroker (28, 31) og festeskinne (27) på forkanten av førerbeskyttelsestaket skal kontrolleres daglig for slitasje og skader. Dersom belteinnretningen (28 32) og festeskinnen (27) på forkanten av førerbeskyttelsestaket er skadet, skal trucken ikke lenger brukes. Etter et uhell (oppfanging av en person) eller ved skade eller slitasje skal belteinnretningen (28 32) byttes umiddelbart. Eventuelle skader skal meldes til overordnede. Alle advarsler på belteinnretningen skal leses og følges. Ta på sikkerhetbeltet (32) og fest det gjennom sikkerhetssnoren (29) på forkanten av førerbeskyttelsestaket så snart du har gått opp på plattformen og før du tar fatt på annet arbeid. est sikkerhetsbeltet (32) på kroppen. Hekt karabinkroken (28) på sikringssnoren (29) inn i festeskinnen (27) på forkanten av førerbeskyttelsestaket. est karabinkroken (31) på sikrinssnoren (29) i øyet (30) på sikkerhetsbeltet (32) E 9

47 3.4 t Klargjøre for bruk Ta på sikkerhetsbeltet, se avsnittet Ta på sikkerhetsbeltet i dette kapittelet (ekstrautstyr). Steng samtlige sikkerhetsbøyler. Løsne NØDSTOPP-bryteren (5) ved å dreie den. Stikk nøkkelen i tenningslåsen (3) og vri med urviserne. Kontroller varselanordningen (signalhorn) (4) for funksjon. Kontroller drifts- og håndbrems for funksjon. Utfør en kalibreringskjøring av masten for justering av høydeanvisningen. Trykk umiddelbart på NØDSTOPP-bryteren (5) dersom det skjer en utilsiktet kjøre- eller hevebevegelse under startprosedyren. Kortvarige styrebevegelser som oppstår ved styrereferenseringen er tillatt. E 10

48 3.5 o Klargjøre til bruk med ekstra adgangskode Ta på sikkerhetsbeltet, se avsnittet Ta på sikkerhetsbeltet i dette kapittelet (ekstrautstyr). Steng samtlige sikkerhetsbøyler fullstendig. Løsne NØDSTOPP-bryteren (5) ved å dreie den. Stikk nøkkelen i tenningslåsen (3) og vri med urviserne. I displayenheten (7) blir du bedt om å legge inn en 5-tegns kode / pin via de fem funksjonstastene (6). Ved å trykke på funksjonstast 0 (8) blir de fem funksjonstastene (6) tilvist tallene 0-4 eller 5-9 for angivelse av / PIN-kode. Hvis man ikke legger inn riktig kode / pin er alle funksjonene til trucken blokkert. aks. 10 forskjellige koder / pins kan stilles inn. Kontroller varselanordningen (signalhorn) (4) for funksjon. Kontroller drifts- og håndbrems for funksjon. Utfør en kalibreringskjøring av masten for justering av høydeanvisningen. I displayenheten blir du bedt om å legge inn en 5-tegns kode / pin via de fem funksjonstastene (6). Trykk umiddelbart på NØDSTOPP-bryteren (5) dersom det skjer en utilsiktet kjøre- eller hevebevegelse under startprosedyren. Kortvarige styrebevegelser som oppstår ved styrereferenseringen er tillatt. E 11

49 3.6 Stille klokken hente opp menyen Stille klokken : Trykk på tast 8, visningsenheten viser undermenyen. I denne menyen er det ikke mulig å kjøre trucken. Trykk deretter to ganger på tast 35, i visningsenheten vises menyen Stille klokken. v,a Stille klokken: I denne menyen er det ikke mulig å kjøre trucken. Ved å trykke samtidig på tast 35: og 36: Still klokken frem i timer av gangen. og 37: Still klokken tilbake i timer av gangen. og 38: Still klokken frem i minutter av gangen. og 39: Still klokken tilbake i minutter av gangen. 13:22 40 Den innstilte klokketiden (40) vises i visningsenheten Gå ut av menyen Stille klokken : Trykk på tast 8, visningsenheten viser undermenyen. v,a Trykk på tast 39, visningsenheten viser undermenyen Truckfunksjoner E 12

50 3.7 Brukerspesifikke innstillinger Hente fram menyen "Brukerspesifikke innstillinger": Trykk på tast 8, visningsenheten viser undermenyen. I denne menyen er det ikke mulig å kjøre trucken. Trykk deretter to ganger på tast 38, i visningsenheten vises menyen Brukerspesifikke innstillinger. v,a Innstillinger i menyen "Brukerspesifikke innstillinger": I denne menyen er det ikke mulig å kjøre trucken. Brukeren kan i funuksjonene: Akselerasjon kjøring a Hastighet forover v Hastighet i gang v Utveksling ratt v oreta innstillinger fra 1 (svak) til 8 (sterk). ed tast 36 blir den valgte funksjonen svekket, og med tast 38 blir den forsterket. Innstillingene overtas i programmet med tast 37. Dersom neste funksjon skal innstilles, kan neste funksjon velges med tast 35 (tilbake) eller 39 (frem). - OK + Gå ut av menyen "Brukerspesifikke innstillinger": Trykk på tast 8, visningsenheten viser undermenyen Trykk på tast 39, visningsenheten viser undermenyen Truckfunksjoner. E 13

51 4 Arbeid med trucken 4.1 Sikkerhetsregler for kjøring Kjøreveier og arbeidsområdet: Det må bare kjøres på veier som er godkjent for kjøring. Uvedkommende tredjepersoner må holde seg borte fra arbeidsområdet. Lasten må bare plasseres på steder som er beregnet for dette. orholdsregler under kjøring: øreren skal tilpasse farten til de aktuelle forholdene. Det skal kjøres med redusert fart i eksempelvis svinger, i trange passasjer, ved kjøring gjennom døråpninger og på uoversiktlige steder. øreren skal alltid holde sikker avstand til forankjørende truck og alltid ha full kontroll over trucken. Plutselig stopp (med unntak av i faresituasjoner), rask vending og forbiskjøring på farlige eller uoversiktlige steder er forbudt. Det er forbudt å lene seg ut av eller gripe ut av arbeidsog betjeningsområdet. Krav til sikt under kjøring utenom smale arbeidsganger: øreren skal ha blikket vendt i kjøreretningen og alltid ha tilstrekkelig overblikk over området som beferdes. Ved transport av last som reduserer sikten, skal trucken om mulig rygges slik at lasten befinner seg i motsatt ende av kjøreretningen. Skulle dette ikke være mulig, må en ledsager / signalmann gå foran trucken som ekstra sikring. Drift med pall man kan gå på: Hvis trucken er utstyrt for drift med pall som man kan gå på, uten sideskap hhv. gelender, er operatøren forpliktet til å sikre seg med en oppfangingsstropp iht. EN 361 og et tilsvarende festemiddel (2,0 m) iht. EN 355 (se kap. 3.1). Det er ikke tillatt å stanse og arbeide ved reoler som ikke har bunn bare på en side av reolgangen. En avstand mindre enn 0,2 m til reolen må overholdes. Kjøring i bakker: Kjøring i stigninger hhv. skråninger er forbudt. Kjøring på lasteramper: Kjøring på lasteramper er forbudt. Kjøring i heiser: an må bare kjøre i heiser dersom disse har tilstrekkelig bæreevne, er bygget slik at de er egnet for kjøringen og er godkjent for kjøring av eieren/operatøren. Dette skal verifiseres før kjøring. Gaffeltrucken skal kjøres inn i heisen med lasten foran og innta en posisjon som utelukker at truck eller last kan komme i berøring med sjaktveggen. Personer som skal følge med i heisen, må først komme inn i heisen når gaffeltrucken er sikret. Ingen personer må befinne seg i trucken mens heisen er i bevegelse. Transportlastens beskaffenhet: øreren må forsikre seg om at lasten er i forskriftsmessig beskaffenhet. Bare sikre og omhyggelig oppsatte laster skal beveges. Dersom det er bare for at lasten tipper eller faller ned, må egnede sikringstiltak settes i verk. E 14

52 4.2 Kjøre, styre, bremse Trykk inn NØDSTOPP-bryteren (5). Alle bevegelser til gaffeltrucken avbrytes. Bryterens funksjon må ikke bli påvirket gjennom gjenstander som er lagt igjen. 1 V 2 R Kjøring Det er 3 driftsmodi for kjøring av kjøretøyet: ri kjøring, induktivt styrt (I) eller skinnestyrt (S). Hvilken driftsmodus som kommer til anvendelse er avhengig av det aktuelle reolsystemets styringssystem. Kjøring må kun skje med alle deksler lukket og forskriftsmessig sikret. otbryteren (45) må være trykt inn hele tiden for å kunne kjøre. Kjøring forover Steng sikkerhetsbøylene. Løsne NØDSTOPP-bryteren (5) ved å dreie den. Stikk nøkkelen i tenningslåsen (3) og vri med urviserne. Indikatoren Driftsklar tennes. Tråkk på fotbryteren (45). Utfør en kalibreringskjøring, se Side E7. Hev hovedmasten ved hjelp av hydraulikkstyreknappen (2) inntil gaffelarmene kommer klar av gulvet. Drei kjøreknappen (1) langsomt med høyre tommel. Dreie i drivverksretningen (V) = Kjøre fremover Dreie i lasteretningen (R) = Kjøre bakover Reguler kjørehastigheten ved å dreie kjøreknappen tilsvarende forover eller tilbake. Styr kjøretøyet ved hjelp av rattet (10) i ønsket retning. 45 R V E 15

EKX 410/513/515k/515. Instruksjonsbok EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017704 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instruksjonsbok EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017704 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instruksjonsbok N 52017704 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Forord ORIGINALBRUKSANVISNINGEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av

Detaljer

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instruksjonsbok 05.07 - N 51058561 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaljer

EKX 410. Bruksanvisning 01.10 - 51166887 03.10

EKX 410. Bruksanvisning 01.10 - 51166887 03.10 EKX 410 01.10 - Bruksanvisning N 51166887 03.10 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EKX 410

Detaljer

EKS 310K/310. Instruksjonsbok 07.04 - 52025103 07.08

EKS 310K/310. Instruksjonsbok 07.04 - 52025103 07.08 EKS 310K/310 07.04 - Instruksjonsbok N 52025103 07.08 Forord ORIGINALBRUKSANVISNINGEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EJD 220/220 XL. Instruksjonsbok 05.05 - 50469513 07.08

EJD 220/220 XL. Instruksjonsbok 05.05 - 50469513 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Instruksjonsbok N 50469513 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

ECE 310. Instruksjonsbok 03.08- 51080938 07.08

ECE 310. Instruksjonsbok 03.08- 51080938 07.08 ECE 310 Instruksjonsbok 03.08- N 51080938 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - Bruksanvisning 51247125 04.13 N EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Detaljer

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Bruksanvisning 51040414 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 N N 4 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige

Detaljer

EFX 410/413. Instruksjonsbok 10.04- 52027316 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instruksjonsbok 10.04- 52027316 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instruksjonsbok N 52027316 03.10 EX 410 EX 413 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

EJE C20. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 EJE C20

EJE C20. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 EJE C20 EJE C20 10.07 - Bruksanvisning 51040478 11.14 EJE C20 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EJE

Detaljer

ESD 120K/120L. Bruksanvisning 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L

ESD 120K/120L. Bruksanvisning 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L ESD 120K/120L 01.05 - Bruksanvisning 50453652 12.14 N ESD 120K ESD 120L Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

ETV C16/C20. Instruksjonsbok 06.08 - 51069891 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Instruksjonsbok 06.08 - 51069891 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Instruksjonsbok 51069891 07.12 N ETV C16 ETV C20 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

EJC B14 / B16. Bruksanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16

EJC B14 / B16. Bruksanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16 EJC B14 / B16 09.05 - Bruksanvisning 50470438 03.11 EJC B14 EJC B16 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

ESE 420/430. Instruksjonsbok 11.04 - 50459852 11.08

ESE 420/430. Instruksjonsbok 11.04 - 50459852 11.08 ESE 420/430 11.04 - Instruksjonsbok N 50459852 11.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EHL 65 E 461 885_001 Bedienungsanleitung Hobel 4-6 Operating Instructions Planer 7-8 Mode d emploi Rabot 9-11 Instrucciones de servicio Cepillo 12-14 Istruzioni d uso Pialetto 15-17 Gebruiksaanwijzing

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

EZS 330/350 / XL. Instruksjonsbok 04.06 - 51057645 04.06

EZS 330/350 / XL. Instruksjonsbok 04.06 - 51057645 04.06 EZS 330/350 / XL 04.06 - Instruksjonsbok N 51057645 04.06 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen

Detaljer

Sotpartikelfilter. Instruksjonsbok DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s

Sotpartikelfilter. Instruksjonsbok DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s Sotpartikelfilter 12.07 - Instruksjonsbok N 51102336 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Bruksanvisning 51121639 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID Instruksjonshefte NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID FRITIDSHENGERE PROFFHENGERE BIL/MASKINHENGERE BÅTHENGERE SKAPHENGERE SPESIALHENGERE - tilhenger av norsk kvalitet INNHOLD

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

HC 110. Instruksjonsbok 12.05 - 51109752 07.08

HC 110. Instruksjonsbok 12.05 - 51109752 07.08 HC 110 12.05 - Instruksjonsbok N 51109752 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning FunkBus senterplate for persienne styring Art.nr...5232 F.. FunkBus senterplate for persienne styring med sensortilkopling Art.nr...5232 FS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD BRUKERVEILEDNING FOR MOBILT STELLEBORD Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 2 Gratulerer med valget av MONA stellebord. MONA stellebord er et praktisk og elegant mobilt stellebord for både barn og voksne. Stellebordets

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

AMX 10. Bruksanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. Bruksanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - Bruksanvisning 50287449 12.14 AMX 10 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår AMX

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2

BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 1. Brukergrupper Oppgaver Bruker Betjening Visuell kontroll Fagpersonale BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montering, demontering, reparasjon, vedlikehold Testing

Detaljer

EFX 410 / 413. Bruksanvisning 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413

EFX 410 / 413. Bruksanvisning 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413 EFX 410 / 413 03.13 - Bruksanvisning 51298000 11.14 EFX 410 EFX 413 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Persienne-styretast Best.nr. : 2328.. Persienne-styretast med sensoranalyse Best.nr. : 0820.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

Teknisk reglement Terreng Touring Kunngjort 2015-12-23

Teknisk reglement Terreng Touring Kunngjort 2015-12-23 920 Teknisk reglement Terreng Touring Krav til registrerte kjøretøy: Tillatte kjøretøyer: Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Med lastebil menes kjøretøy med lasteplan eller

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag WX-15

Bruksanvisning Veggsag WX-15 Bruksanvisning Indeks 004 10987076 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - Bruksanvisning 51151508 11.11 N EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

ETX 513 / ETX 515. Bruksanvisning 03.11 - 11.14 ETX 513 ETX 515

ETX 513 / ETX 515. Bruksanvisning 03.11 - 11.14 ETX 513 ETX 515 ETX 513 / ETX 515 03.11 - Bruksanvisning 51190358 11.14 ETX 513 ETX 515 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

GENERELT BRUK BRUKSANVISNING. BEAUFORT ZIPscreen. for sluttbruker

GENERELT BRUK BRUKSANVISNING. BEAUFORT ZIPscreen. for sluttbruker GENERELT Vindklasse 2 Anmerkninger 3 Ansvar 3 Forklaring av symboler 4 Sikkerhetsmerknad 4 Riktig bruk 4 BRUK Betjening 5 Betjening med motor 5 Motor med bryter ZIPscreen med sentralt kontrollsystem Rengjøring

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 07.04 - 50430015 11.07

EKS 110. Bruksanvisning 07.04 - 50430015 11.07 EKS 110 07.04 - Bruksanvisning N 50430015 11.07 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

FIGUR 1: UTRYGG HELNING PÅ KJØRETØYET

FIGUR 1: UTRYGG HELNING PÅ KJØRETØYET BRUKSANVISNINGER D ette kapitlet inneholder sikkerhetsregler, daglig sikkerhetskontroll, heisefunksjoner, beskrivelse av styremekanismer og indikatorer samt driftsanvisninger for rullestolheisen RICON

Detaljer

Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat

Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat Bruksanvisning Norsk Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat OBS! Les nøye før maskinen tas i bruk. Innhold Tekniske data Side 2 Sikkerhetsanvisninger Side 2 Vedlikehold og service.. Side

Detaljer

EFG 110-115. Bruksanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Bruksanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Bruksanvisning 51151452 11.14 N EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

EFG 213-320. Instruksjonsbok 06.08- 51100008 07.11

EFG 213-320. Instruksjonsbok 06.08- 51100008 07.11 EFG 213-320 06.08- Instruksjonsbok N 51100008 07.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EFG

Detaljer

EFG-D30. Instruksjonsbok 12.05- 51042002 07.08

EFG-D30. Instruksjonsbok 12.05- 51042002 07.08 EG-D30 12.05- Instruksjonsbok N 51042002 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

BRUKSANVI SNI NG REFLEX

BRUKSANVI SNI NG REFLEX BRUKSANVI SNI NG FOR REFLEX Medema-gruppen AS Tlf. 815 32 400 INNHOLD Innledning 3 Deler 4 Opplysninger om din Reflex 4 Generell sikkerhet 5 Bremser 5 Sitte/stå 6 Sammenleggbar avtakbar fotstøtte 7 Armstøtter

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

EME 114. Bruksanvisning 06.14 - 12.14 EME 114

EME 114. Bruksanvisning 06.14 - 12.14 EME 114 EME 114 06.14 - Bruksanvisning 51126166 12.14 N EME 114 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EME

Detaljer

StairTrainer BRUKERHÅNDBOK STAIRTRAINER NO VERSJON 2.0

StairTrainer BRUKERHÅNDBOK STAIRTRAINER NO VERSJON 2.0 Brukerhåndbok StairTrainer BRUKERHÅNDBOK STAIRTRAINER NO VERSJON 2.0 Liftup A/S Hagensvej 21 DK-9530 Støvring Denmark T: +45 96 86 30 20 M: service@liftup.dk www.liftup.dk Innhold 1. Forord...3 2. EF-overensstemmelseserklæring...4

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Serviceavtale heiser. Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen

Serviceavtale heiser. Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen Serviceavtale heiser Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen Innhold 1. Innledning... 3 2. Periodisk ettersyn... 3 3. Annet forebyggende vedlikehold... 6 4. Større planlagte vedlikeholdsarbeider... 6 5. Korrektivt

Detaljer

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO BA16 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 3 Transport og

Detaljer

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 EFG 535-550 10.09 - Bruksanvisning 51151568 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning hvit Best.-nr. : 0317 02 farge aluminium Best.-nr. : 0317 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

ECE 310. Instruksjonsbok 04.04 - 50439746 10.06

ECE 310. Instruksjonsbok 04.04 - 50439746 10.06 ECE 310 04.04 - Instruksjonsbok N 50439746 10.06 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

ESE 530. Bruksanvisning 01.05- 50453544 07.08

ESE 530. Bruksanvisning 01.05- 50453544 07.08 ESE 530 01.05- Bruksanvisning N 50453544 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EJC M10. Bruksanvisning 05.09 - 51145327 05.09

EJC M10. Bruksanvisning 05.09 - 51145327 05.09 EJC M10 05.09 - Bruksanvisning N 51145327 05.09 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14

ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14 ECE 220-225 HP/LJ 01.09 - Bruksanvisning 51122088 11.14 N ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ ECE L J Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet

Detaljer

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter { STIHL AP 100, 200, 300 Sikkerhetsforskrifter norsk Innholdsfortegnelse Oversettelse av den originale bruksanvisningen Trykt på klorfritt bleket papir. Trykkfargene inneholder planteolje, papiret kan

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

401M-OM0003-01-100 INSTRUKSJONSBOK MCT300

401M-OM0003-01-100 INSTRUKSJONSBOK MCT300 INSTRUKSJONSBOK MCT300 Fjernmanøvrering Feil bruk av denne maskinen kan føre til alvorlige personskader eller dødsfall. Fører og vedlikeholdspersonell skal lese og forstå denne instruksjonsbok før manøvrering,

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6

SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6 SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6 Bruksområder Kapittel 03 3.1 Eksempler på bruk av forskjellige lastbilkraner med utstyr Palfinger_0834 3.1.1 Lasting og lossing Levering av byggematerialer er et svært

Detaljer

ECE 118. Instruksjonsbok 08.06- 51076240 07.08

ECE 118. Instruksjonsbok 08.06- 51076240 07.08 ECE 118 08.06- Instruksjonsbok N 51076240 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

DFG/TFG 425s / 435s. Instruksjonsbok 10.07- 51077942 01.09

DFG/TFG 425s / 435s. Instruksjonsbok 10.07- 51077942 01.09 DG/TG 425s / 435s 10.07- Instruksjonsbok N 51077942 01.09 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3 Tastsensor 3 basis 1-kanal Best.nr. : 5111 00 Tastsensor 3 basis, 2-kanal (1+1) Best.nr. : 5112 00 Tastsensor 3 basis 3-kanal Best.nr. : 5113 00 Tastsensor 3 komfort 1-kanal Best.nr. : 5131 00 Tastsensor

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. FA 10 EB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Invacare REM 24 SC. Kjørepult Bruksanvisning

Invacare REM 24 SC. Kjørepult Bruksanvisning Invacare REM 24 SC Kjørepult Bruksanvisning Hvordan kontakter du Invacare? Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp, ber vi deg først å ta kontakt med din Invacare -forhandler. Der finnes den nødvendige

Detaljer

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil Bryne Trafikk Sikkerhetskontroll av bil Sikkerhetskontroll av bil.! Gjennomgås i trinn 2.! Du vil få spørsmål fra sikkerhetskontroll av bil på førerprøven. Betjeningsorganer Beskriv og forklar bruken av

Detaljer

ERE 120. Bruksanvisning 05.08 - 02.11

ERE 120. Bruksanvisning 05.08 - 02.11 ERE 120 05.08 - Bruksanvisning N 51093154 02.11 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ERE 120 Videre

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Bruksanvisning K- Control 4960, 4965, 4970. Alltid på den sikre siden.

Bruksanvisning K- Control 4960, 4965, 4970. Alltid på den sikre siden. Bruksanvisning Alltid på den sikre siden. KaVo Elektrotechnisches Werk GmbH Wangener Straße 78 D-88299 Leutkirch Tel.: 0 75 61 / 86-150 Fax: 0 75 61 / 86-265 A 1 Brukeranvisninger...2 A 1.1 Symboler...2

Detaljer