DFG/TFG 425s / 435s. Instruksjonsbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DFG/TFG 425s / 435s. Instruksjonsbok 10.07- 51077942 01.09"

Transkript

1 DG/TG 425s / 435s Instruksjonsbok N

2 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres på en kortfattet og oversiktlig måte. Kapitlene er sortert alfabetisk. Hvert kapittel begynner med side 1. Sidemerkingen består av kapittelbokstaven etterfulgt av sidenummeret. Eksempel: side B 2 er den andre siden i kapittel B. I denne instruksjonsboken dokumenteres ulike truckvarianter. Ved betjening og vedlikeholdsarbeid må man forsikre seg om at man refererer til beskrivelsen som gjelder den aktuelle trucktypen. M t o Sikkerhetsanvisninger og viktige forklaringer er merket med følgende piktogrammer: Angir sikkerhetsanvisninger som må overholdes for å unngå personskader. Angir anvisninger som må overholdes for å unngå materielle skader. Angir anvisninger og forklaringer. Angir standardutstyr. Angir tilleggsutstyr. Våre maskiner utvikles stadig videre. Vis forståelse for at vi forbeholder oss retten til endringer i form, utstyr og teknikk. Ut fra innholdet i denne bruksanvisningen må det derfor ikke stilles krav til bestemte egenskaper for maskinen. Opphavsrett Opphavsretten til denne instruksjonsboken tilhører JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - TYSKLAND Telefon: +49 (0) 40/ N

3 0108.N

4 Innholdsfortegnelse A B Korrekt bruk Truckbeskrivelse 1 Anvendelse... B 1 2 Komponent- og funksjonsbeskrivelse... B Truck... B 3 3 Tekniske data - standardutførelse... B Ytelsesdata DG... B Ytelsesdata TG... B Dimensjoner DG... B Dimensjoner TG... B Motordata... B Dekk... B Mastuførelser... B EN-standarder... B Bruksbetingelser... B 12 4 Plassering av merking og typeskilt... B Typeskilt, truck... B Lastdiagram, truck... B Lastdiagram, tilleggsutstyr... B 15 C Transport og første gangs idriftsetting 1 Transport... C 1 2 Lasting med kran... C 1 3 Sikre trucken for transport... C 2 4 ørste gangs idriftsetting... C 3 5 Bevege trucken uten bruk av motoren... C 3 6 Nødsenking... C 5 D Tanking av trucken 1 Sikkerhetsberstemmelser for håndtering av diesel og flytende gass.. D 1 2 Påfylling av diesel... D 2 3 Skifte drivstoffgassflaske... D 3 E Betjening N 1 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken... E 1 2 Beskrivelse av betjenings- og displayelementer... E 3 3 Betjeningskonsoll... E Grafiske femstillinger og display... E Taster på betjeningskonsollen... E Displayindikatorer... E 8 I 1

5 3.4 Indikatorer for funksjonsfeil under drift... E Betjening oppvarming... E Solopilot/Multipilot... E 11 4 Kjøreretningsbryter... E Nøytralsperre... E Dobbeltpedalbetjening... E Horn... E 12 5 Sette trucken i drift... E Kontroller og gjøremål før daglig idriftsetting... E Trucker med redusert klaring over hodet X (o)... E Stille inn førersetet... E Sikkerhetsbelte... E Innstille rattet og sette rattsøylen i parkeringsposisjon... E 18 6 Arbeid med trucken... E Sikkerhetsregler for kjøring... E Starte trucken... E Kjøring... E Styring... E Bremse... E Betjening av løfteinnretning og påbyggingsutstyr (SOLOPILOT t)... E Betjening av løfteinnretning og påbyggingsutstyr (MULTIPILOT o)... E Plukke opp, transportere og sette fra seg last... E Parker trucken forsvarlig... E Kjøre med tilhenger... E Opsjoner for økt førerkomfort og for å understøtte sikker drift.... E 38 7 eilretting... E 40 Vedlikehold av trucken 1 Driftssikkerhet og miljøvern Sikkerhetsforskrifter for vedlikehold Vedlikehold og inspeksjon Vedlikeholds-sjekkliste DG/TG Service-sjekkliste DG Service-sjekkliste TG Smøreskjema Oljer og smøremidler Kjølemiddelspesifikasjoner Beskrivelse av service- og vedlikeholdsarbeid orbered skyvemasttrucken for serviceettersyn og vedlikehold Lås opp motorpanseret Motorvedlikehold DG Motorvedlikehold TG Kontrollere hydraulikkoljenivået Kontrollere kjølemiddelnivået Kontrollere kjølemiddelkonsentrasjonen Etterfyll kjøkevæske N I 2

6 6.9 Rengjøre/skifte ut luftfilterpatron Kontroller hjulfestet og lufttrykket i hjulene Skifte hydraulikkoljefilter Bytt utluftingsfilteret i hydraulikktanken Kontrollere de elektriske sikringene Avgassystem Ta trucken i bruk igjen etter rengjøring eller vedlikehold Sette trucken ut av drift orholdsregler før driftspausen orholdsregler under driftspausen orholdsregler ved avsluttet driftspause Starthjelp Sikkerhetskontroll etter en viss brukstid og etter uvanlige hendelser (N: Sakkyndig kontroll i henhold til forskrift best. nr. 555, bruk av arbeidsutstyr, kapittel IX) Sette trucken endelig ut av drift, kondemnering N I 3

7 I N

8 A Korrekt bruk Retningslinjer for korrekt og forskriftsmessig bruk av industritrucker (utgitt av Verband Deutscher Maschinen- und Anlagebau e.v.) inngår i maskinleveransen. Disse retningslinjene utgjør en del av denne instruksjonsboken, og skal følges. Nasjonale forskrifter har uinnskrenket gyldighet. Trucken må brukes, betjenes og vedlikeholdes i henhold til veiledningene i instruksjonsboken. Annen bruk er ikke korrekt bruk, og kan føre til skader på person, truck eller materiale. remfor alt må man unngå overbelastning som følge av for tung last eller last som ikke er jevnt fordelt. Spesifikasjonene for maksimal lasteevne, angitt på maskinens typeskilt eller lastdiagram, skal overholdes. Trucken må ikke brukes i omgivelser med fare for brann eller eksplosjon, i omgivelser som kan forårsake korrosjon eller der den utsettes for mye støv. M Operatørens plikter: I denne instruksjonsboken defineres eieren/operatøren som enhver fysisk eller juridisk person som selv bruker trucken eller som har gitt noen i oppdrag å bruke den. I spesielle tilfeller (f.eks. ved leasing, utleie) er eieren/ operatøren den personen som er pålagt driftsansvaret i henhold til gjeldende kontrakt mellom eier og bruker av gaffeltrucken. Eieren/operatøren skal forsikre seg om at trucken kun benyttes på korrekt måte og at enhver fare for operatørens eller tredjepersons liv og helse unngås. Dessuten skal forskrifter for forebygging av ulykker, øvrige sikkerhetstekniske normer samt retningslinjer for drift, vedlikehold og reparasjon overholdes. Operatøren skal forsikre seg om at alle brukere har lest og forstått denne instruksjonsboken. Dersom veiledningene i denne instruksjonsboken ikke følges, medfører det at garantidekningen bortfaller. Tilsvarende gjelder også dersom kunden og/eller tredjeperson har utført ikke-forskriftsmessig arbeid på gjenstanden uten samtykke fra produsentens kundeserviceavdeling. Montering av tilbehørsutstyr: Montering eller innbygging av tilleggsanordninger som innvirker på eller som supplerer truckens funksjoner, er kun tillatt hvis produsenten har gitt sin skriftlige godkjennelse. Eventuelt skal det innhentes en godkjennelse fra de lokale myndigheter. En tillatelse fra myndighetene erstatter imidlertid ikke produsentens godkjennelse. Tilhenger og slepelast: (se kapittel E, avsnitt 5.1) N A 1

9 A N

10 B Truckbeskrivelse 1 Anvendelse Truckene i DG/TG-serien har førersete, 4-hjulskonstruksjon og forbrenningsmotor. Trucker i DG-serien har dieselmotor, trucker i TG-serien har gassdrevet ottomotor. Truckene DG/TG har hydrodynamisk drivaggregat. orbrenningsmotoren driver en høytrykkspumpe for de hydrauliske funksjonene og to hydraulikkmotorer som driver hjulene. Trucktyper og maksimal lasteevne: Type maks. lasteevne *) Lastens tyngdepunkt DG/TG 425s kg 500 mm DG/TG 430s kg 500 mm DG/TG 435s kg 500 mm *) Spesifikasjonene for lasteevne som fremgår av truckens lastdiagrammer, må overholdes N B 1

11 2 Komponent- og funksjonsbeskrivelse Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 1 t ørersete 9 t Gaffelrygg 2 t Rattstamme 10 t Drivaksel 3 t Instrumentbord 11 t Motordeksel 4 t Vernetak, fører 12 t Bakstilling 5 t Mast 13 t Tilhengerkobling 6 t Løftesylinder 14 t Motvekt 7 t Lastekjede 15 t Eksosrør 8 t Lastegaffel 16 t Drivgassflaske (bare TG) t = Standardutstyr o = Tilleggsutstyr N B 2

12 2.1 Truck Ramme og oppbygning: Ein stabil, torsjonsstiv ramme, hvor aggregatene og betjeningselementene er sikkert montert, gir trucken meget god statisk sikkerhet. Et motordeksel (11) som kan låses i 50 eller 70 letter vedlikeholds- og reparasjonsarbeider. I begge modeller er hydraulikkoljetqanken plasser for høyre side, og på DG-serien er drivstofftanken plassert på venstre side. Drivgassflasken (16) for TG-serien festes på motvekten (14) i en holdeinnretning. Eksosanlegget og eksosrøret (15) hindrer eksosen i å trenge inn i førerplassen, og reduserer avgasstøyen. ørerplass: Det sklisikre, lave trinnet og håndtaket på stolpen for vernetaket gjør det lett å stige på og av trucken. På førersetet (1) kan setefjæringen og sitteposisjonen stilles inn, og på rattstammen (2) kan vinkelen for rattet stilles inn etter førerens behov. Den enkle betjeningen av de ergonomisk plasserte betjeningselementene, og det praktiske vinrasjonsfattige førerhuset gjør at belastningene for føreren er redusert til et minimum. ørerbeskyttelsestaket (4) med vindu beskytter føreren mot fallende gjenstander uten å begrense sikten oppover. Styre- og varselindikatorene på betjeningskonsollene (3) gjør det mulig å overvåke systemet under driften, og sørger derfor for en svært hæy sikkerhetsstandard. Motor: Stillegående vannkjølte motorer med høy ytelse og lavt forbruk. Truckene i DG-serien har dieselmotorer med meget en meget ren forbrenning under alle driftsforhold, og har et sotutslipp som ligger under det man kan se med det blotte øye. I TG-serien brukes det ottomotorer med meget lave restverdier for avgass. Drivaggregat og brems: De to drivhjulene drives av hver sin hydraulikkmotor, som igjen drives av en hydraulikkpumpe. Kjøring forover, bakover og nøytralstilling innstilles med kjøreretningspaken på betjeningskonsollen(3). Trucken bremses til stillstand av hydraulikkmotorene, noe som reduserer energiforbruket tilet minimum. Ved ytterligere å aktivere driftsbremsen kan truckenbremses ned til stillstand raskere. Parkeringsbremsen er en automatisk eller manuelt betjent lamellbrems. Hydraulikkanlegg: Alle funksjoner skal aktiveres varsomt, proporsjonalt og synkront (unntatt når sikkerhetshensyn tilsier annet). De hydrauliske funksjonene styres via styrearmen og en multippel styreventil N B 3

13 Elektrisk anlegg: 12-volts-anlegget består av et startbatteri og en trefasegenerator med integrert regulator. En gjenoppstartsperre forhindrer feilbetjening ved oppstart, og en sikkerhetsbryter gjør at motoren kun kan startes når kjøreretningsbryteren står i fristilling. or dieselmotorene er det montert en hurtigforglødingsinnretning. Drivgassmotorene har et kontaktløst elektronisk tenningssystem som sikrer en hurtig og problemfri motorstart. Motoren slås av med tennings-/startbryteren. Mast (5): Vi legger vekt på at føreren skal ha optimal sikt. Profilene i høystyrkestål er smale, noe som spesielt bidrar til god sikt til gaflene på modeller med tretrinns mast. Tilsvarende godt resultat er oppnådd for gaffelryggen Både masten og gaffelryggen løper på vedlikeholdsfrie, smørefrie og skråstilte rullelager. Tilleggsutstyr: Det er mulighet for montering av mekanisk og hydraulisk tilleggsutstyr N B 4

14 3 Tekniske data - standardutførelse Spesifikasjoner av tekniske data iht. VDI Med forbehold om tekniske endringer 3.1 Ytelsesdata DG Betegnelse DG 425s DG 430s DG 435s Q Lasteevne kg C Avstand til lastens tyngdepunkt mm kjørehastighet med/uten last 19,6/19,6 20,8/20,8 20,8/20,8 km/t løftehastighet med/uten last 0,56/0,56 0,56/0,56 0,48/0,48 m/s Senkehastighet med/uten last 0,56/0,56 0,56/0,56 0,56/0,56 m/s Stigeevne med/uten last % Akselerasjonstid med / uten last over 15 m 4,9/4,4 5,4/4,6 5,4/4,7 s 3.2 Ytelsesdata TG Q C Betegnelse TG 425s TG 430s TG 435s Lasteevne (ved C = 600 mm) kg Avstand til lastens tyngdepunkt mm kjørehastighet med/uten last 19,6/19,6 20,8/20,8 20,8/20,8 km/t løftehastighet med/uten last 0,56/0,56 0,56/0,56 0,48/0,48 m/s Senkehastighet med/uten last 0,56/0,56 0,56/0,56 0,56/0,56 m/s Stigeevne med/uten last % Akselerasjonstid med / uten last over 15 m 5,7/5,0 6,0/5,1 6,1/5,2 s N B 5

15 b N B 6

16 3.3 Dimensjoner DG Betegnelse DG 425s DG 430s DG 435s a/2 Sikkerhetsavstand mm h 1 Mastehøyde, mast kjørt ned mm h 2 riløft mm h 3 Løftehyde mm h 4 Mastehøyde, mast kjørt opp mm h 6 Høyde over vernetak mm h 7 Setehøyde mm α Helling mast/gaffeltruck, forover β Helling mast/gaffeltruck, bakover L 1 Total lengde med gafler mm L 2 Total lengde inkl. gafler mm b 1 Totalbredde mm e Gaffelbredde mm m 1 Bakkeklaring til mast, med last mm m 2 Bakkeklaring mellom for-/ mm bakaksel Ast Arbeidsbredde ved paller mm 800 x 1200, lengderetning) Ast Arbeidsbredde ved paller mm 1000 x 1200, tverretning Wa Snuradius mm x Lastavstand mm y Hjulavstand mm Egenvekt kg Akselbelastning uten last 1943/ / /2812 kg for-/bakaksel Aksellast med last foran / bak 5833/ / /982 kg N B 7

17 b N B 8

18 3.4 Dimensjoner TG Betegnelse TG 425s TG 430s TG 435s a/2 Sikkerhetsavstand mm h 1 Mastehøyde, mast kjørt ned mm h 2 riløft mm h 3 Løftehyde mm h 4 Mastehøyde, mast kjørt opp mm h 6 Høyde over vernetak mm h 7 Setehøyde mm α Helling mast/gaffeltruck, forover β Helling mast/gaffeltruck, bakover L 1 Total lengde med gafler mm L 2 Total lengde inkl. gafler mm b 1 Totalbredde mm e Gaffelbredde mm m 1 Bakkeklaring til mast, med last mm m 2 Bakkeklaring mellom mm for-/bakaksel Ast Arbeidsbredde ved paller mm 800 x 1200, lengderetning) Ast Arbeidsbredde ved paller mm 1000 x 1200, tverretning Wa Snuradius mm x Lastavstand mm y Hjulavstand mm Egenvekt kg Akselbelastning uten last 1943/ / /2812 kg for-/bakaksel Aksellast med last foran / bak 5833/ / /982 kg N B 9

19 3.5 Motordata 3.6 Dekk Motor - DG Betegnelse DG 425s DG 430s DG 435s Sylinder/slagvolum 4 / / / 2000 cm³ Nominelt turtall (ubelastet) min -1 Tomgangsturtall min -1 Motoreffekt kw Drivstofforbruk 3,2 3,5 3,7 l/t [kg/t] Motor - TG Betegnelse DG 425s DG 430s DG 435s Sylinder/slagvolum 4 / / / 1980 cm³ Nominelt turtall (ubelastet) min -1 Tomgangsturtall min -1 Motoreffekt kw Drivstofforbruk 2,8 3,0 3,2 l/t [kg/t] Øvrig - DG/TG Arbeidstrykk for påmontert utstyr bar Betegnelse DG/TG 425s DG/TG 430s DG/TG 435s b10 Sporvidde, foran mm b11 Sporvidde, bak mm Dekkstørrelse foran (luft) PR Dekkstørrelse bak (luft) 6.50 x PR 27 x PR 6.50 x PR 27 x PR 6.50 x PR Dekkstørrelse foran (SE) x x Dekkstørrelse bak (SE) 6.50 x x x 10 Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul) 2x / 2 2x / 2 2x / 2 Tillatte dekk: Se også kapittel "Vedlikehold av trucken" avsnitt 2. Ved spørsmål bes du henvende deg til din Jungheinrich-kunderådgiver N B 10

20 3.7 Mastuførelser DG/TG 425s Betegnelse DG/TG 430s DG/TG 435s Teleskopmast (T) Todels dupleksmast () Tredelt tripleksmast (D) h 1 Totalhøyde mm h 2 riløft mm h 3 Løftehyde mm h 4 Maks. høyde mm Betegnelse Teleskopmast (T) Todels dupleksmast () Tredelt tripleksmast (D) h 1 Totalhøyde mm h 2 riløft mm h 3 Løftehyde mm h 4 Maks. høyde mm Betegnelse Teleskopmast (T) Tredelt tripleksmast (D) h 1 Totalhøyde mm h 2 riløft mm h 3 Løftehyde mm h 4 Maks. høyde mm N B 11

21 3.8 EN-standarder Kontinuerlig lydtrykknivå: 75 db(a) +/- 3 db (avhengig av toleranser og utstyr) iht. EN i overensstemmelse med ISO Det kontinuerlige lydtrykknivået er en middelverdi i overensstemmelse med de anførte standardene og avspeiler lydtrykknivået under kjøring, ved løfting og under tomgang. Lydtrykknivået måles ved førerens ører. Vibrasjon: 0,50 m/s 2 iht. EN Den akselererende vibrasjonseksponeringen som føreren utsettes for er ifølge de anførte standardene den lineært integrerte, vektede akselerasjonen i vertikal retning. Vibrasjonsnivået måles under kjøring med konstant hastighet over sviller. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Produsenten bekrefter med dette at grenseverdiene for elektromagnetisk utstråling og strålingsstyrke samt kontrollen av utladingen av statisk elektrisitet i henhold til EN med inkorporerte referanser, er overholdt. Endringer av elektriske eller elektroniske komponenter med tilhørende anordninger er kun tillatt etter skriftlig tillatelse fra produsenten. 3.9 Bruksbetingelser Omgivelsestemperatur - under drift -20 C til 40+ C Ved langvarig bruk under ekstreme variasjoner i temperatur eller luftfuktighet, er det nødvendig med spesielt utstyr og spesiell tillatelse N B 12

22 (mm) (mm) D (mm) D (mm) Q (kg) Q (kg) 4 Plassering av merking og typeskilt N Pos. Betegnelse 17 OBS: ølg instruksjonsboken! 18 orbudsskilt orbudt å kjøre med hevet last / orbudt å kjøre med hevet last og masten tiltet fremover 19 Skilt Bruk sikkerhetsbelte 20 estepunkter for lasting med kran 21 Skilt orholdsregler ved fare for velt 22 Kombinert skilt Opphold på last er forbudt / Opphold under last er forbudt / are for klemskader ved mast i bevegelse 23 Skilt Maksimal kroppshøyde o 24 Lastdiagram lastegaffel, lasteevne/lastens tyngdepunkt/løftehøyde 25 Lastdiagram, tilleggsutstyr 26 estepunkter for jekk 27 Serienummer, på rammen under motordekselet 28 orbudsskilt Det er forbudt å ta med passasjerer 29 Sikkerhetskontrolloblat (kun D) Typeskilt truck; under motordekselet (ikke vist) B 13

23 4.1 Typeskilt, truck Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 30 Type 35 Produsentens logo 31 Serienr. 36 Egenvekt 32 Nominell lasteevne i kg 37 Avstand til lastens tyngdepunkt i mm 33 remdriftsytelse i kw 38 Byggeår 34 Produsent 39 Tilleggsutstyr Vennligst opplys serienummeret (31) ved spørsmål vedrørende trucken eller ved bestilling av reservedeler. 4.2 Lastdiagram, truck Lastdiagrammet for trucken (40) angir truckens lasteevne Q i kg med masten i loddrett posisjon. Av tabellen fremgår gaffeltruckens maksimale lasteevne med et gitt tyngdepunkt D (i mm) for lasten samt ønsket løftehøyde H (i mm). Eksempel på hvordan maksimal lasteevne fastsettes Med lastens tyngdepunkt D på 600 mm og en maksimal løftehøyde H på 3600 mm, er den maksimale lasteevnen Q 1105 kg. Eksempel: N B 14

24 Pilsymbolene (41 og 42) på indre og ytre master referer seg til lastdiagrammet og viser føreren når grenseverdiene for de foreskrevne løftehøydene er nådd Lastdiagram, tilleggsutstyr Lastdiagrammet på tilleggsutstyr angir kjøretøyets lasteevne Q i kg ved bruk av angjeldende tilleggsutstyr. Serienummeret som fremgår av lastdiagrammet for tilleggsutstyret må stemme overens med tilleggsutstyrets typeskilt siden produsenten fastsetter lasteevnen særskilt for de ulike utstyrsvariantene. Spesifikasjonene angis på tilsvarende måte som kjøretøyets lasteevne og beregnes på tilsvarende måte. or laster med en lasttyngdepunkt på over 500 mm oppover reduseres bæreevnen med forskjellen i det endrede tyngdepunktet N B 15

25 B N

26 C Transport og første gangs idriftsetting 1 Transport Transport kan skje på én av to måter, avhengig av mastens totalhøyde og de lokale forutsetningene: Stående med montert mast (ved lav totalhøyde) Stående med demontert mast (ved høy totalhøyde), alle hydraulikkledningene mellom basisenheten og masten er atskilt. Sikkerhetsanvisninger for montering og igangsetting Montering av trucken på bruksstedet, igangsetting og innføring i bruk må utelukkende utføres av autorisert fagpersonell som har fått opplæring av produsenten. ørst når masten er forskriftsmessig montert kan hydraulikkledningene tilkoples koplingspunktene på basismodellen / masten og trucken tas i bruk. 2 Lasting med kran M M M Det må kun brukes løfteutstyr med tilstrekkelig løfteevne (transportvekt, se truckens typeskilt). Parker trucken forsvarlig. (se kapittel E). est løftredskapen i mastens travers (1) og til tilhengerkoplingen (2). Kranens stropper/kjettinger må kun festes til det øvre øyet på motvekten og til øynene på traversen (på masten). Masten må være tiltet helt tilbake. Løftestroppen/kjettingen på masten må ha en fri lengde på minimum 2 m. esteanordningene for løfteredskapen må være anbrakt på en slik måte at de ikke kommer i berøring med verken komponenter eller vernetaket når trucken løftes N C 1

27 3 Sikre trucken for transport M Ved transport på lastebil eller tilhenger må trucken sikres og surres fast på forskriftsmessig måte. Lastebilen eller tilhengeren skal være utstyrt med forankringsringer og tregulv. Lastingen skal utføres av fagpersonell som har fått relevant opplæring i samsvar med anbefalingene i retningslinjene VDI 2700 og VDI 2703 utgitt av Verein Deutsche Ingenieure. Korrekt dimensjonering og praktiseringen av sikkerhetstiltak i forbindelse med lasting må fastsettes individuelt for hvert enkelt oppdrag. or å sikre maskinen for transport med masten montert, benyttes øynene på mastens øvre travers samt slepebolten. Dersom maskinen skal transporteres uten mast, sikres den i fremkant av chassiset. Bildet ved siden av angir det omtrentlige tyngdepunktet N C 2

28 4 ørste gangs idriftsetting Når maskinen skal tas i bruk første gang, skal føreren innføres i bruk av gaffeltrucken av fagpersonell med relevant opplæring. or å klargjøre trucken etter leveringen eller etter en transport, skal følgende prosedyrer gjennomføres: Kontroller at utrustningen er komplett og i feilfri stand. Kontroller oljenivå motor Kontroller oljenivå motor Kontroller batteritilkoblingene Ta trucken i bruk på forskriftsmessig måte (se kapittel E). 5 Bevege trucken uten bruk av motoren Bremsesystemet er konstruert slik at at lamellbremsen blir aktivert automatisk når trucken står stille. Dersom må bremsene løsnes på følgende måte ved sleping. M Sikre trucken slik at den ikke ruller unna. Løft bunnplaten (3) så langt opp at stikkforbindelsene kan skilles. Skill stikkforbindelsene (4), ev. merk dem og ta av bunnplaten. Skru ut gjengestiften (5) i ventilblokken maks. 1,5 omdreininger Skru gjengestiften (6) helt inn N C 3

29 M Drei rattert en gang i urviserretningen. Skru gjengestiften (5) helt inn igjen. Drei rattet tilbake igjen til hjulene står i ønsket kjøreretninge. Lamellbremsene er nå løsnet est slepestangen til trekkroken på slepekjøretøyet og til trucken (8) som skal slepes. Ta bort sikringen som skal hindre trucken i å rulle una. Slepe trucken i en hastighet på maks. 2km/t. En person må sitte i førersetet og styre trucken som skal slepes. Ettersom servostyringen ikke fungerer ved sleping, kreves det større kraft for å styre trucken. 8 Skru ut gjengestiften (6) i anslaget til flathodeskruen (7) for å gjenopprette lamellbremsens funksjon etter sleping. Trucken må ikke parkeres med bremsene frigjort! N C 4

30 6 Nødsenking Ved bruk av nødsenkingsmetoden må ingen personer befinne seg i risikoområdet. Hvis masten ikke lenger kan senkes pga. en feil i løftecontrolleren, må nødsenkeventilen i ventilblokken aktiveres. Nødsenkeventilen må utelukkende betjenes stående ved siden av trucken! Ikke før noen kroppsdeler gjennom masten! Ikke gå under hengende last. 9 Sett NØDSTOPP-bryteren og tenningslåsen i O -stilling. Løsne gjengestiften 9 i ventilblokken maks. 1,5 omdreininger. Senk masten og lasten langsomt, ved behov kan senkehastigheten reduseres eller lasten stoppes ved å dreie i urviserretningen. Når masten og lasten er senket, skal gjengestiften skrus til med et tiltrekkingsmoment på 2,5 til 3,0 Nm. Trucken må ikke tas i bruk igjen før feilen er utbedret N C 5

31 C N

32 D Tanking av trucken 1 Sikkerhetsberstemmelser for håndtering av diesel og flytende gass ør påfylling eller bytte av drivstoffgassflaske må trucken være forsvarlig parkert (se kapittel E). Brannforebyggende forholdsregler: Ved håndtering av drivstoff og drivstoffgass er røyking, åpen ild eller andre tennkilder i nærheten av påfyllingsområdet strengt forbudt. Skilt som angir fareområdet må være plassert slik at de er godt synlig. Oppbevaring av lett antennelige materialer i dette området er ikke tillatt. Det må alltid finnes fungerende brannslukningsapparater lett tilgjengelig i påfyllingsområdet. Bruk kun brannslukningsapparater med karbondisoksid til å slukke brann i flytende gass. Lagring og transport: Utstyret som brukes til oppbevaring og transport av diesel og flytende gass må tilfredstille de forskriftsmessige kravene. Hvis det ikke finnes noen tilgjengelig tanksstasjon, må drivstoffet oppbevares og transporteres i godkjente beholdere. Beholdernes innhold må være tydelig merket. Drivstoffgassflasker som lekker må bringes utendørs øyeblikkelig, plasseres på et sted med god lufting og leverandøren må kontaktes. Diesel som har rent ut må bindes med et egnet middel, og bortskaffes i henhold til gjeldende miljøforskrifter. Personale for påfylling av drivstoff og utskiftning av drivstoffgassflaske: Personer som håndterer flytende gass plikter å gjøre seg kjent med de av gassens egenskaper som er nødvendig for å kunne utføre oppgaven på en sikker måte. ylling av drivstoffgasstank: Drivstoffgasstanken blir værende tilkoblet trucken, og fylles opp tankstasjonen for drivstoffgass. Ved påfyllingen må forskriftene fra produsenten av tankanlegget og drivstoffgasstanken, samt lovmessige og lokale bestemmelser følges. lytende gass som kommer i kontakt med huden gir frostskader N D 1

33 2 Påfylling av diesel M Påfyllingen må kun utføres på steder som er tiltenkt dette formålet. Påse at trucken er forsvarlig parkert før påfyllingen settes i gang (se kapittel E). Åpne tanklokket (1). yll på ren diesel, tanken må ikke overfylles. Maks. påfyllingsmengde: 60 l Bruk kun diesel DIN EN 590 med et cetantall på over Drivstoffindikatoren (2) angir drivstoffnivået (bare på DG og TG med gasstank). Når en "R" vises i indikatoren (2) "R" må tanken fylles opp. I tillegg blinker også varsellampen (3). 3 2 M Ikke kjør trucken til tanken er helt tom! Luft i drivstoffsystemet kan føre til funksjonsfeil. km/h R Skru tanklokket godt fast igjen etter påfyllingen N D 2

34 3 Skifte drivstoffgassflaske Utskiftning av drivstofflaske må kun utføres på steder som er tiltenkt dette formålet, og av personer med den nødvendige kompetansen for å utføre slikt arbeid. Påse at trucken er forsvarlig parkert før påfyllingen settes i gang (se kapittel E). Skru stengeventilen (3) godt igjen. Start motoren og la drivgassanlegget gå på tomgang i fristilling. Skru opp overfallsmutteren (4), hold mot i håndtaket (6). Ta av slangen (5) og skru på ventilkappen på den tomme drivstoffgassflasken med en gang. Trekk ut låsebolten (7) og vipp ned flasken med drivstoffgass og holderen ved hjelp av håndtaket (9). Åpne spennlåsen (8) og hekt av spenntappen fra holderen. Ta vekk spennstroppen. Ta flasken med drivstoffgass forsiktig ut av holderen, og sett den fra deg slik at den står trygt. Det må kun brukes flasker på 18 kg (29 l) Plasser den nye flasken i holderen, og drei den slik at stussen på stengeventilen peker oppover. Legg spennstroppen omkring flasken. Hekt på spenntappen og stram spennnstroppen med spennarmen (8). Vipp opp holderen ved hjelp av håndtaket (9). Trykk inn låsebolten (7). est slangen igjen (5) på forskriftsmessig måte. Åpne stengeventilen forsiktig, og kontroller tilkoblingen for lekkasjer med skumdannende middel N D 3

35 o Restindikatoren for drivstoffgassflasker (2) lyser når flasken er tom. 2 km/h R o Etterfyllbar flaske med påfyllingsanordning på midten lasken er utstyrt med en påfyllingsstoppventil Tømmeventilen (10) må være stengt. Skru opp låsemekanismen (11) og før dysen på gasspumpen inn i påfyllingsventilen. yll flasken til nivåindikatoren viser at flasken er full. Ta ut dysen og sett på lokket igjen (11). ølg alle instruksjoner og forskrifter om på påfylling av flasker for flytende gass som måtte være plassert på pumpen N D 4

36 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken ørertillatelse: Trucken må bare brukes av egnede personer som har fått relevant opplæring, som har vist sine ferdigheter i å kjøre og håndtere last overfor eieren/ operatøren eller den han har delegert oppgaven til, og som uttrykkelig har fått i oppgave å kjøre trucken. ørerens rettigheter, plikter og forholdsregler: øreren må være opplyst om sine rettigheter og plikter, opplært i betjening av trucken og fortrolig med innholdet i denne instruksjonsboken. øreren må være gitt de nødvendige rettighetene. Når en trucken brukes med gående fører, må føreren bruke vernesko. Bruk av uvedkommende er forbudt: øreren er ansvarlig for trucken i brukstiden. øreren plikter å forby uvedkommende å kjøre eller å betjene trucken. Ingen personer skal tas med eller løftes. Skader og mangler: Skader og øvrige mangler på trucken skal straks meldes til oppsynspersonalet. Usikre trucker (f.eks. med slitte hjul eller defekte bremser) må ikke brukes før de er satt i forskriftsmessig stand. Reparasjoner: Ingen reparasjoner eller forandringer på trucken må foretas uten utdannelse og uten førerens samtykke. Sikkerhetsinnretninger eller brytere må ikke deaktiveres eller justeres. M areområde: areområdet er det området der personer settes i fare på grunn av truckens kjøre- eller løftebevegelser, løfteutstyret (gafler eller påmontert utstyr) eller lastegodset. Dette området omfatter også områder som kan treffes av lastegods eller arbeidsutstyr som faller ned. Uvedkommende må vises bort fra fareområdet. Hvis det kan oppstå risiko for personer, skal varselsignal gis i god tid. Dersom uvedkommende ikke forlater fareområdet til tross for at de blir bortvist, må trucken stanses umiddelbart. Sikkerhetsinnretninger og varselskilt: Sikkerhetsinnretningene, varselskiltene og varselanvisningene som er gitt her, skal påaktes. Trucker med redusert klaring over hodet er utstyrt med et varselskilt i førerens synsfelt. Den anbefalte maksimale kroppshøyden på dette skiltet må alltid overholdes N E 1

37 START START Doppelpedalsteuerung dobbelt pedalstyring Einzelpedalsteuerung Regeling enkeltpedalstyring met 1 pedaal Solopilot Multipilot N E 2

38 2 Beskrivelse av betjenings- og displayelementer Pos. Betjenings- hhv. displayelement unksjon 1 Vektinnstilling t Innstilling av førerens vekt: 2 Innstilling av rygglenet t Stille inn rygglenet. 3 Innstilling av setelengde t Innstille setelengden. 4 Kjørepedal t Kjørehastigheten reguleres trinnløst. 5 Bremsepedal t Trinnløs regulering av oppbremsingen. enkeltpedalstyring Bremsepedal dobbelt pedalstyring o 6 Dobbelt pedalstyring kjørepedal remover 7 Dobbelt pedalstyring kjørepedal Bakover o o Betjenes for å kjøre forover. Kjørehastigheten reguleres trinnløst. Betjenes for å rygge. Kjørehastigheten reguleres trinnløst. 8 SOLOPILOT t Betjening av funksjonene: MULTIPILOT o Kjøring fremover/bakover Løfte/senke lasteanordning Masttilting fremover/bakover Sideforskyver venstre/høyre Signalhornknapp Tilleggshydraulikk (o) 9 Betjeningskonsoll t visning av betjeingsrelevant informasjon/ avdarsler, de betjeningkonsoll. 10 Bryter NØDSTOPP t Kobler styrestrømmen på og av i nødsfall. 11 Starttast t Starter motoren når tenningslåsen er slått på. 12 Tenningslås t Kobler styrestrømmen på og av. Når nøkkelen trekkes ut, er gaffeltrucken sikret mot å bli startet av uvedkommede. t = Standardutstyr o = Tilleggsutstyr N E 3

39 km/h R N E 4

40 2.1 Stille inn klokkeslett Normal driftstype Tastene h/time (69) og up (68) trykkes samtidig På indikatoren vises klokketiden Det første tallet blinker Med tastene up (68) / down (71) kan det blinkende tallet stilles opp eller ned. Trykk på SET (62) for å gå videre til neste tall. Etter det siste tallet blir verdien lagret. km/h N E 5

41 3 Betjeningskonsoll På displayet på betjeningskonsollet vises driftsdata, hastighet, kjøreretning, batteristatus, drivstoffnivå, driftstimer samt feil og informasjoner. Grafiske fremstillinger i den øvre delen av betjeningskonsollen betjeningskonsollet fungerer som varselindikatorer. 3.1 Grafiske femstillinger og display Pos. Betjenings- hhv. displayelement unksjon 13 t uten funksjon 14 t uten funksjon 15 Luftfilterovervåking t Lyser dersom luftfilteret er tett 16 Sneglefartindikator t Angir at Sneglefart er aktivert når lampen lyser. 17 Oljetrykkindikator motorolje t Lyser som indikasjon på at motoroljetrykket er for lavt. 18 Blikkontrollampe o Varsellampe parkeringsbremse Kontrollampe trucken i drift t t Viser blinklysenes funksjon (høyre/venstre bare på belysning med blinkanlegg). Lyser når parkeringsbremsen er aktivert (trucken er driftsklar, parkeringsbremsen er aktivert). Lyser for å vise at tenningslåsen står på PÅ. 21 t uten funksjon 22 Varsellampe setebryter t 23 t uten funksjon Lyser for å vise at setebryteren ikke er slått på. Trucken er driftsklar, men at føreren er ikke på plass. 24 Vedlikeholdsindikator t 25 Varsellampe overtemperatur t Lyser for å vise at det innstilte serviceintervallet (1000 driftstimer) er passert eller at det er tid for 12-måneders UVV-kontroll (indikatoren blinker) Lyser som indikasjon på at motortemperaturen er for hæy. Truckens effekt blir ved stigende temperatur kontinuerlig automatisk redusert til 0 % N E 6

42 Pos. 26 Betjenings- hhv. displayelement Kontrollampe forgløding t unksjon Lyser som indikasjon på at motoren blir forglødet. 27 Varsellampe ladestrøm t Angir at batteriet ikke lades når lampen lyser. 28 ADVARSEL t Lyser når det foreligger en feil på trucken. 29 ørerdisplay t Viser driftsdata, se displayindikator t = Standardutstyr o = Tilleggsutstyr km/h R N E 7

43 3.2 Taster på betjeningskonsollen Pos. Betjenings- hhv. unksjon displayelement 30 Velg kjøreprogram Gå et nivå høyere i listen over t kjøreprogrammer. 31 Velg kjøreprogram Gå et nivå lavere i listen over t kjøreprogrammer. 32 Parkeringsbrems t Aktivere/løsne parkeringsbremsen. 33 Vindusvisker bak Trykk 1 gang> Intervall, 2 ganger > raskt, 3. ganger av; o Trykk i 2 sek. Eler mer > vindusvasker bak Når dui slipper går den tilbake tl forrige tilstand (interball eller raskt). 34 Vindusvasker foran o Slå vindusvaskeren på og av. 35 Vindusvisker foran Slå vindusviskeren på og av, intervalldrift. Trykk 1 gang> Intervall o 2 ganger > raskt, 3. ganger av; 36 Varselblnkanlegg o Slår varselblink-anlegget på og av. 37 Parkeringslys o Kobler parkeringslyset på og av. 38 Nærlys o Slår nærlyset på og av. 39 Arbeidslyskaster bak o Slår arbeidslyskasteren bak på og av. 40 Arbeidslyskaster foran o Slår arbeidslyskasteren foran på og av. 41 Bakruteopvarming o Slår bakvindusoppvarmingen på og av. 42 Seteoppvarming o Slår seteoppvarmingen på og av. 43 Varsellampe o Slå varsellampen på og av. 44 Overkoblingstast Slå overkobingstasten Løftutkobling på o "Løftutkobling" og av. 45 unksjonstasten "P1" o Kjør sideskyveren i midtstilling. 46 unksjonstasten "P2" o uten funksjon 47 unksjonstasten "P3" o uten funksjon 48 Sneglefart-tast Sneglefarthastigheten kan bare endes av t kundetjenesten SET-tast Trykk i 2 sekunder eller mer for å lagre det 49 t aktuelle displayet/de aktuelle kjøreprogramminnstillingene. 50 t uten funksjon t = Standardutstyr o = Tilleggsutstyr N E 8

44 3.3 Displayindikatorer 51 R km/h Pos. Betjenings- hhv. unksjon displayelement 51 Drivstoffnivåindikator DG t/o Grafisk fremstilling av drivstofforrådet 52 Kjøreprogramindikator Viser det aktive kjøreprogrammets t nummer. 53 Klokkeslett t Viser klokketiden. 54 eilindikator: t Dersom en feil (Err) eller en advarsel (Inf) inntreffer, vises feilkoden. Dersom flere feil inntreffer, vises de vekselvis i en avstand på 1,5 sekunder. En varseltone utløses. En feil (Err) eller et varsel (Inf) En feilkode vises. lere feil eller flere advarsler eilkodene veksler hvert 1,5 sekund. I tillegg utløses et lydsignal. 55 Kjøreretnings-, hastigjhetsindikator t Viser hvilken kjøreretning som er valgt med kjøreretningsbryteren (forover eller bakover) samt den aktuelle hastigheten, Kjøreretnings-, hastighets og Viser den aktuelle hjulstillingen og den o hjulstillingsindikator aktuelle hastigheten. t = Standardutstyr o = Tilleggsutstyr N E 9

45 3.4 Indikatorer for funksjonsfeil under drift Varsellampene er inndelt i tre kategorier: Advarsel (generelt) Varsellampen ADVARSEL (28) lyser. 2. Advarsel med effektbegrensning for trucken- km/h R 51 Varsellampen Overtemperatur (25) lyser. Når varsellampen for overtemperatur lyser blir temperaturen fra grensetemperaturen kontinuerlig redusert ved stigende temperatur inntil 0 % effekt. Trucken kan likevel kjøres til næmrste verksted. M M 3. Advarsel med opphevelse av kjørefrigivelsen Varsellampen oljetrykkindikator motorolje (16) og/eller ladestrøm (27) lyser. Motoren må slås av umiddelbart, parker trucken trygt hvis mulig. Kontakt produsentens serviceavdeling. Motoren må ikke startes igjen før feilen er utbedret. Kontroller drivstoffindikatoren (51) (TG o) under drift N E 10

46 3.5 Betjening varmeapparat (opsjon) Posisjon Betegnelse 1 Vindusdyser 2 Kroppsdyser 3 otrom-dyse 4 Omluftspjeld 5 Temperaturregulering 6 Viftenivåer 7 Regulering luftfordeling 4 Bruk bryteren (6) for å starte viften. Sett dysene (1+2+4) i ønsket posisjon Drei på temperaturregulatoren (5) for å endre temperaturen i kabinen. Styr luftfordelingen (7) med regulatoren Rengjøring av filtret: I oppvarmingskonsollen (8) sitter det en filterkassett med en filterinnsats. Rengjør fleecen ved behov eller minimum hver 500. driftstime. Gå fram på følgende måte: 8 Drei dreieknappen (9) ca. 90 mot urviseren Trekk i ringen og ta ut kassetten Ta fleecen ut av kassetten og vask det under rennende vann. Tørk fleecen og monter det igjen i omvendt rekkefølge N E 11

47 3.6 Betjening klimaanlegg (opsjon) Generelt: Når klimaanlegget er slått på, må dører og vinduer holdes lukket - dette gir den beste kjøleeffekten når omluftsdysen er helt åpen. Luften som strømmer ut filtreres konstant både i oppvarmings- og klimadrift (rengjøring av filtret i "Betjening varmeapparat"). or stor temperaturforskjell kan være helseskadelig! Ved klimaanleggdrift anbefaler vi 5-6 C temperaturforskjell i forhold til uteluften. Klimaanleggdrift Innkobling: Slå på viftebryteren (4) og aktiver vippebryteren (2) (grønn kontrolllampe lyser) Betjeningselementenes funksjon: Luftstrømmen i kabinen stilles inn med utstrømningsdysene (1). Dysene må aldri rettes direkte mot personer. Utblåsingsretningen skal alltid være slik at det ikke oppstår direkte trekk. M Luftstrømmen kan reguleres via viftebryteren (4), via bryteren for luftfordelingen (5) og via dysene (1) som kan justeres 360 og lukkes ør trucken parkeres må hele anlegget slås av. or å slå av hele anlegget, stilles viftebryteren (4) på "0". Råd om drift av klimaanlegg: Ved høy luftfuktighet i kjøretøyet slås klimaanlegget på, for å fordele luften jevnt på alle utstrømningsdysene settes bryteren for luftfordeling (5) i midtstilling, vifte (2) settes på høyeste trinn, temperaturvelgerbryter (3) settes slik du ønsker og bakre skyvevindu åpnes litt. Når det ikke er mer fuktighet igjen inni kjøretøyet, lukker du vinduet igjen og stiller inn ønsket luftstrøm. or å avkjøle kabinen raskt, slår du på klimaanlegget, for å fordele luften jevnt på alle utstrømningsdysene settes bryteren for luftfordeling (5) i midtstilling, vifte (2) settes på høyeste trinn, og bakre skyvevindu åpnes litt. Når ønsket temperatur er nådd, lukker du vinduet igjen og stiller inn ønsket luftstrøm. or å sikre at klimaanlegget fungerer feilfritt, må det slås på én gang i måneden i ca. 10 min. i den kalde årstiden (kjølemiddelet må blandes) N E 12

48 M M Under drift av klimaanlegget kan man se at det renner kondensvann under kjøretøyet. Dette oppstår under avfuktingen av luften, spesielt når det er høye utetemperaturer og høy luftfuktighet. or å sikre feilfri funksjon, må klimaanlegget vedlikeholdes én gang i året eller hver driftstime.. Drift Luftsirkulasjonsdrift og ekstra kjølefunksjon til klimaanlegget Slå av luftsirkulasjonsdrift og kjølefunksjon til klimaanlegget Betjening Slå på klimaanlegget med viftebryteren (4) og klimaanleggsbryteren (2) (grønn kontrollampe lyser). Drei viftebryteren (4) mot høyre til du får ønsket styrke på luftstrømmen. I tillegg kan utstrømningshastigheten reguleres med temperaturvelgerbryteren (3). Luften fordeles med bryteren (5). Sett klimaanleggsbryteren (2) på "Av" (grønn kontrollampe lyser ikke) og drei viftebryteren (4) i stilling "0". Betjeningselementer Posisjon Betegnelse 1 Utstrømningsdyse 2 Klimaanleggsbryter 3 Temperaturvelgerbryter 4 Viftebryter 5 Luftstrømbryter N E 13

49 START 3.7 SOLOPILOT/MULTIPILOT Solopilot 56 Multipilot 57 Pos. Betjenings- hhv. unksjon displayelement 56 Kjøreretningsbryter Valg av kjøreretning eller nøytralstilling t/o (SOLOPILOT/MULTIPILOT) 57 Horn t Aktiverer hornet t = Standardutstyr o = Tilleggsutstyr N E 14

50 4 Kjøreretningsbryter Hvis kjøreretningsbryteren (56) står i midtstilling, står giret i tomgangsstilling Skyv bryteren fremover for å velge kjøreretning fremover. Trekk bryteren bakover for å velge kjøreretning bakover. Dersom en kjøreretninge er valgt før start, må bryteren først settes i nøytralstilling og deretter i den ønskede kjøreretningen. Hvis ikke blir ikke kjøringen frigitt. 4.1 Nøytralsperre Hvis trucken forlates uten å være satt i fri, settes trucken automatisk til nøytral. or å kjøre videre (sittende på trucken), må alle betjeningselementer være ubetjent, kjøreretningsbryteren m settes i nøytralstilling N og deretter må ønsket kjøreretning velges på nytt. I tillegg må man trykke kort på bremsepedalen før gasspedalen eller arbeidsfunksjonene betjenes. 4.2 Dobbeltpedalbetjening Horn Når trucken forlates blir den automatisk satt i Nøytral. or å gjenoppta kjøringen (sittende på trucken) må alle betjeningselementer være ubetjent. I tillegg må man trykke kort på bremsepedalen før gasspedalen eller arbeidsfunksjonene betjenes. Trykk på Horn (57) for å betjene hornet N E 15

51 5 Sette trucken i drift ør trucken kan tas i bruk, håndteres eller løfte en last, må føreren forsikre seg om at ingen befinner seg i risikoområdet. 5.1 Kontroller og gjøremål før daglig idriftsetting Kontroller hele trucken (spesielt løfteutstyret) for skader. Kontroller at lastkjedene er jevnt strammet. Kontroller at varselinnretningene og sikkerhetsbeltete fungerer. Kontroller at det er nok spylevæske i beholderen. Kontroller at det er nok drivstoff i tanken. Kontroller hjulene for slitasje og skader. 5.2 Trucker med redusert klaring over hodet X (o) M Dersom anbefalt kroppshøyde ikke overholdes kan bruk av trucken medføre en økt belastning for føreren og en fare for midlertidige eller varige skader på grunn av en fårlig kroppsholdning og overanstrengelse av kroppen. Operatøren må kontrollere at personen som skal bruke trucken ikke er høyere enn den maks. angitte kroppshøyden. Operatøren må også kontrollere at personen som skal bruke trucken kan sitte i normal oppreist posisjon uten å anstrenge seg N E 16

52 Det kan eventuelt være nødvendig å åpne deksler for å utføre kontrollen. Kontrollere drivstoffnivået - DG Sett tenningslåsen (12) i posisjon "I" Les av drivstoffnivået på drivstoffindikatoren (51). yll hvis nødvendig på diesel (se kapittel D). START 12 km/h R o Kontrollere spylevæskenivået Spylevæskebeholderen (58) befinner seg i motorrommet på høyre side av trucken. 51 Åpne motorpanseret (se kapittel ) Kontroller at det er nok spylevæske i beholderen, etterfyll om nødvendig Bruk spylevæske med frostmiddel N E 17

53 5.3 Stille inn førersetet Standardsete MSG 65 or å oppnå en optimal setefjæring, må førersetet innstilles i forhold til førerens vekt. Stille inn førerens vekt: Ta plass på førersetet. Når riktig vekt er stilt inn, står pilen for førervekten (59) over kalibreringstreken. Hvis pilen står for langt til venstre eller høyre, må setes tilpasses førerens vekt. Dette gjøres ved å vippe vektinnstillingshendelen (1) ca. 90 fremover. or å stille inn setet til en lavere førervekt trykker man vektinnstillingshendelen (1) nedovover. or å stille inn setet til en høyere førervekt trykker man vektinnstillingshendelen oppover. Når korrekt vekt er stilt inn, må hendelen vippes tilbake i utgangsposisjonen. Stille inn ryggstøtten: Ta plass på førersetet. Trekk opp innstillingen for rygglenet (2) og still inn vinkelen på rygglenet. Slipp innstillingen for rygglenet (2) igjen, rygglenet låses. Innstille sittestilling: Trekk lengdeinstillingen (3) oppover og sett setet i riktig sittestilling ved å skyve setet fremover eller bakover. La lengdeinnstillingen (3) låses igjen. orsikre deg om at innstillingshendelen har gått ordentlig i inngrep i den ønskede posisjonen. Innstillingen av førersetet må ikke forandres i fart! N E 18

54 5.4 Sikkerhetsbelte Sett på selen før du setter gaffeltrucken i bevegelse, Selen beskytter mot alvorlige skader! Beskytt sikkerhetsbeltet mot smuss (f. eks. ved å dekke den til når trucken ikke brukes) og rengjør den regelmessig. Dersom sikkerhetsbeltets låseanordning eller belteoppspoleren er frosset fast, må de tines opp og tørkes for å unngå at de fryser fast på nytt. Tørketemperaturen (varmluften) må ikke overstige +60 C! Ikke gjør noen endringer på setebeltet! Økt fare for funksjonsfeil. Setebeltet må alltid skiftes ut etter et uhell. Bruk bare originale reservedeler ved bytte og reparasjon. Hvis setebeltet er skadet eller ikke fungerer må det skiftes ut av merkeforhandleren. Trekk beltet helt ut og kontroller om det er oppfliset Kontroller beltelåsens funksjon og at beltet rulles problemfritt opp i belteoppspoleren Kontroller dekselet for skader. Test av blokkeringsautomatikken: M M Parker gaffeltrucken i vannrett posisjon. Trekk sikkerhetsbeltet ut med rykkevise bevegelser. Automatikken må blokkere og hindre at beltet trekkes videre ut. Åpne motorpanseret om lag 30. Automatikken må blokkere og hindre at beltet trekkes videre ut. Hvordan forholde seg ved start i en bratt skråning Hvis gaffeltrucken står i en bratt skråning, vil blokkeringsautomatikken sperre for uttrekk av selebåndet. Man kan ikke lenger trekke selebåndet ut av rullen. Kjør gaffeltrucken forsiktig ut av skråningen og ta på selen N E 19

55 Oppførsel i farlige situasjoner Dersom det oppstår risiko for at gaffeltrucken kan velte, skal man aldri forsøke å løsne sikkerhetsbeltet eller hoppe ut. Det er forbundet med høy risiko for personskade ved å hoppe ut! Korrekt måte å forholde seg på: Bøy overkroppen over rattet. Hold fast i rattet med begge hendene og støtt deg med føttene. Bøy kroppen i motsatt retning av fallretningen N E 20

56 5.5 Innstille rattet og sette rattsøylen i parkeringsposisjon Inndividuell rattinnstilling Rattet kan tilpasses føreren i høyde og skråstilling. Trekk rattinnstillingsspaken (60) i pilsetningen (L). Still rattet (61) i ønsket posisjon (høyde og vinkel). Trykk rattinnstillingsspaken i pilretningen (). 60 L 61 Still rattsøylen i parkeringsposisjon Rattsøylen kan svinges frem i parkeringsstilling ved hjelp av utløserspaken for rattsøyle/motorpanser (63). Den individuelle rattinnstillingen beholdes. Hold rattsøylen (62) fast med rattet 61 (61), når utløserspaken rattsøyle/motorpanser (63) er løsnet står den under 63 fjørspenning. 62 Trekk utløserspaken for rattsøyle/ L motorpanser i pilretningen (L) mot førersetet til rattsøylen svinger fremover. Sving rattsøylen (62) forover til den stopper, og slipp utløserspaken. Når arbeidet gjenopptas, trekk rattet og rattsøylen i pilretningen (L) mot førersetet til kjørestilling. Utløserspaken må gå fullstendig i inngrep i den opprinnelige posisjonen (pilretning ) N E 21

57 6 Arbeid med trucken 6.1 Sikkerhetsregler for kjøring Kjøreveier og arbeidsområdet: Det må bare kjøres på veier som er godkjent for kjøring. Uvedkommende tredjepersoner må holde seg borte fra arbeidsområdet. Lasten må bare plasseres på steder som er beregnet for dette. orholdsregler under kjøring: øreren skal tilpasse farten til de aktuelle forholdene. Det skal kjøres med redusert fart i eksempelvis svinger, i trange passasjer, ved kjøring gjennom døråpninger og på uoversiktlige steder. øreren skal alltid holde sikker avstand til forankjørende truck og alltid ha full kontroll over trucken. Plutselig stopp (med unntak av i faresituasjoner), rask vending og forbiskjøring på farlige eller uoversiktlige steder er forbudt. Det er forbudt å lene seg ut av eller gripe ut av arbeids- og betjeningsområdet. Siktforhold under kjøring: øreren skal ha blikket vendt i kjøreretningen og alltid ha tilstrekkelig overblikk over området som beferdes. Ved transport av last som reduserer sikten, skal trucken om mulig rygges slik at lasten befinner seg i motsatt ende av kjøreretningen. Skulle dette ikke være mulig, må en ledsager gå foran trucken som ekstra sikring. Kjøring i bakker: Kjøring i bakker er bare tillatt når bakken er angitt som kjørevei, er ren og gir tilstrekkelig hjulgrep og kan trafikkeres trygt av trucken i henhold til de tekniske spesifikasjonene. Lasteenheten skal i så fall alltid vende oppover bakken. Det er forbudt å snu, kjøre skrått eller parkere trucken i bakker. I nedoverbakker er det bare lov å kjøre med redusert hastighet og permanent bremseberedskap. Kjøring i heiser eller på lasteramper: Man må bare kjøre i heiser på lasteramper dersom disse har tilstrekkelig bæreevne, er bygget slik at de er egnet for kjøringen og er godkjent for kjøring av eieren/operatøren. Dette skal verifiseres før kjøring. Gaffeltrucken skal kjøres inn i heisen med lasten foran og innta en posisjon som utelukker at truck eller last kan komme i berøring med sjaktveggen. Personer som skal følge med i heisen, må først komme inn i heisen når gaffeltrucken er sikret. Ingen personer må befinne seg i trucken mens heisen er i bevegelse. Krav til lastens beskaffenhet: øreren må forsikre seg om at lasten er i forskriftsmessig beskaffenhet. Bare sikre og omhyggelig oppsatte laster skal beveges. Hvis det er fare for at deler av lasten velter eller faller av må det tas egnede forholdsregler, f. eks. brukes lastbeskyttelsesgitter N E 22

DFG/TFG 316s/320s 09.09 - Bruksanvisning. DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s 05.10. öjungheinrich

DFG/TFG 316s/320s 09.09 - Bruksanvisning. DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s 05.10. öjungheinrich DFG/TFG 316s/320s 09.09 - Bruksanvisning 51123200 05.10 N DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s öjungheinrich Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent

Detaljer

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil Bryne Trafikk Sikkerhetskontroll av bil Sikkerhetskontroll av bil.! Gjennomgås i trinn 2.! Du vil få spørsmål fra sikkerhetskontroll av bil på førerprøven. Betjeningsorganer Beskriv og forklar bruken av

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - Bruksanvisning 51247125 04.13 N EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Detaljer

DFG/TFG 316/320. Instruksjonsbok 04.06- 51011146 02.07

DFG/TFG 316/320. Instruksjonsbok 04.06- 51011146 02.07 DG/TG 316/320 04.06- Instruksjonsbok N 51011146 02.07 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Sotpartikelfilter. Instruksjonsbok DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s

Sotpartikelfilter. Instruksjonsbok DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s Sotpartikelfilter 12.07 - Instruksjonsbok N 51102336 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning

Detaljer

DFG/TFG 316/320/425/430/435

DFG/TFG 316/320/425/430/435 DFG/TFG 316/320/425/430/435 08.07- Instruksjonsbok N 51077674 09.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen

Detaljer

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Bruksanvisning 11.08 - 02.

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Bruksanvisning 11.08 - 02. DFG/TFG 660-690 11.08 - Bruksanvisning 51139153 02.11 N DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID Instruksjonshefte NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID FRITIDSHENGERE PROFFHENGERE BIL/MASKINHENGERE BÅTHENGERE SKAPHENGERE SPESIALHENGERE - tilhenger av norsk kvalitet INNHOLD

Detaljer

DFG/TFG 425/430/435. Instruksjonsbok 07.04- 52025753 02.08

DFG/TFG 425/430/435. Instruksjonsbok 07.04- 52025753 02.08 DG/TG 425/430/435 07.04- Instruksjonsbok N 52025753 02.08 Tillegg: Bremseanlegg for kjøretøyer fra 09/2007 Gaffeltrucker i serien DG/TG 425-435 blir fra 09/2007 utstyrt med et nytt driftsbremseanlegg.

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag WX-15

Bruksanvisning Veggsag WX-15 Bruksanvisning Indeks 004 10987076 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

DFG/TFG 425/430/435. Diesel- og gasstrucker med hydrodynamisk drivverk (2500/3000/3500 kg) Made in Germany: funksjonell, robust og pålitelig

DFG/TFG 425/430/435. Diesel- og gasstrucker med hydrodynamisk drivverk (2500/3000/3500 kg) Made in Germany: funksjonell, robust og pålitelig Made in Germany: funksjonell, robust og pålitelig Jungheinrich-drivaksel med vedlikeholdsfrie våte lamellbremser og elektrisk parkeringsbrems Utmerket sikt i alle retninger på grunn av optimal truck- og

Detaljer

EHL 65 E 461 885_001 Bedienungsanleitung Hobel 4-6 Operating Instructions Planer 7-8 Mode d emploi Rabot 9-11 Instrucciones de servicio Cepillo 12-14 Istruzioni d uso Pialetto 15-17 Gebruiksaanwijzing

Detaljer

FIGUR 1: UTRYGG HELNING PÅ KJØRETØYET

FIGUR 1: UTRYGG HELNING PÅ KJØRETØYET BRUKSANVISNINGER D ette kapitlet inneholder sikkerhetsregler, daglig sikkerhetskontroll, heisefunksjoner, beskrivelse av styremekanismer og indikatorer samt driftsanvisninger for rullestolheisen RICON

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

ETV C16/C20. Instruksjonsbok 06.08 - 51069891 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Instruksjonsbok 06.08 - 51069891 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Instruksjonsbok 51069891 07.12 N ETV C16 ETV C20 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

EFG 213-320. Instruksjonsbok 06.08- 51100008 07.11

EFG 213-320. Instruksjonsbok 06.08- 51100008 07.11 EFG 213-320 06.08- Instruksjonsbok N 51100008 07.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EFG

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

CLASSIC BASIC ELEGANCE

CLASSIC BASIC ELEGANCE VEILEDNING CLASSIC BASIC ELEGANCE VAN GOGH / REMBRANDT VERMEER 11P00007 BCE/v 1.5/062012 Brukerveiledningen 38 01 02 Seteheisen skal bare brukes med en(1) person sittende på setet. 03 04 Legg ned armlenene,

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

For Earth, For Life F2890/F3090/F3890. Tre oppgraderte modeller med forbedret ytelse gjør den nye F-serien til standarden for profesjoneller klippere.

For Earth, For Life F2890/F3090/F3890. Tre oppgraderte modeller med forbedret ytelse gjør den nye F-serien til standarden for profesjoneller klippere. For Earth, For Life F F2890/F3090/F3890 Tre oppgraderte modeller med forbedret ytelse gjør den nye F-serien til standarden for profesjoneller klippere. Kraftige rotorklippere med st ytelse tilfredsstiller

Detaljer

BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2

BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 1. Brukergrupper Oppgaver Bruker Betjening Visuell kontroll Fagpersonale BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montering, demontering, reparasjon, vedlikehold Testing

Detaljer

ESD 120K/120L. Bruksanvisning 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L

ESD 120K/120L. Bruksanvisning 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L ESD 120K/120L 01.05 - Bruksanvisning 50453652 12.14 N ESD 120K ESD 120L Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Instruksjonsbok N 51105433 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

DFG/TFG 540-550. Bruksanvisning 07.08 - 51105335 09.08

DFG/TFG 540-550. Bruksanvisning 07.08 - 51105335 09.08 DG/TG 540-550 07.08 - Bruksanvisning N 51105335 09.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

DFG / TFG 540-550 DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550. Bruksanvisning 11.09 - 08.12

DFG / TFG 540-550 DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550. Bruksanvisning 11.09 - 08.12 DFG / TFG 540-550 11.09 - Bruksanvisning 51167697 08.12 N DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

4-5 tonn AC Elektrisk Gaffeltruck

4-5 tonn AC Elektrisk Gaffeltruck AC Elektrisk Gaffeltruck SERIEN AC Elektrisk Gaffeltruck Ny ekstra bred frisiktsmast Høy effektivitet ved laste/losseoperasjoner Den nye frisiktsmasten øker sikten forover betraktelig. Samtidig reduseres

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

AMX 10. Bruksanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. Bruksanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - Bruksanvisning 50287449 12.14 AMX 10 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår AMX

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

EKX 410. Bruksanvisning 01.10 - 51166887 03.10

EKX 410. Bruksanvisning 01.10 - 51166887 03.10 EKX 410 01.10 - Bruksanvisning N 51166887 03.10 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EKX 410

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

EKS 308. Instruksjonsbok 03.06 - 51104735 07.08

EKS 308. Instruksjonsbok 03.06 - 51104735 07.08 EKS 308 03.06 - Instruksjonsbok N 51104735 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

ECE 310. Instruksjonsbok 03.08- 51080938 07.08

ECE 310. Instruksjonsbok 03.08- 51080938 07.08 ECE 310 Instruksjonsbok 03.08- N 51080938 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

BRUKSANVI SNI NG REFLEX

BRUKSANVI SNI NG REFLEX BRUKSANVI SNI NG FOR REFLEX Medema-gruppen AS Tlf. 815 32 400 INNHOLD Innledning 3 Deler 4 Opplysninger om din Reflex 4 Generell sikkerhet 5 Bremser 5 Sitte/stå 6 Sammenleggbar avtakbar fotstøtte 7 Armstøtter

Detaljer

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - Bruksanvisning 51151508 11.11 N EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet

Detaljer

Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat

Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat Bruksanvisning Norsk Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat OBS! Les nøye før maskinen tas i bruk. Innhold Tekniske data Side 2 Sikkerhetsanvisninger Side 2 Vedlikehold og service.. Side

Detaljer

GENERELT BRUK BRUKSANVISNING. BEAUFORT ZIPscreen. for sluttbruker

GENERELT BRUK BRUKSANVISNING. BEAUFORT ZIPscreen. for sluttbruker GENERELT Vindklasse 2 Anmerkninger 3 Ansvar 3 Forklaring av symboler 4 Sikkerhetsmerknad 4 Riktig bruk 4 BRUK Betjening 5 Betjening med motor 5 Motor med bryter ZIPscreen med sentralt kontrollsystem Rengjøring

Detaljer

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning hvit Best.-nr. : 0317 02 farge aluminium Best.-nr. : 0317 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 EFG 535-550 10.09 - Bruksanvisning 51151568 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Teknisk reglement Terreng Touring Kunngjort 2015-12-23

Teknisk reglement Terreng Touring Kunngjort 2015-12-23 920 Teknisk reglement Terreng Touring Krav til registrerte kjøretøy: Tillatte kjøretøyer: Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Med lastebil menes kjøretøy med lasteplan eller

Detaljer

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH INDEX 1. INTRODUKSJON... 4 1.1 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 2. FØR DU TAR SYKKELEN I BRUK... 5 3. MONTERING... 5 4. BRUK... 6 5. VEDLIKEHOLD... 8 6. TEKNISK SERVICE...

Detaljer

Bruksanvisning Styring WX-15S

Bruksanvisning Styring WX-15S Bruksanvisning Styring WX-15S Indeks 000 10987082 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

EFG-D30. Instruksjonsbok 12.05- 51042002 07.08

EFG-D30. Instruksjonsbok 12.05- 51042002 07.08 EG-D30 12.05- Instruksjonsbok N 51042002 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2 Bruksanvisning Indeks 001 10987067 no /25.07.07 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

BRUKSANVISNINGER FOR K- OG S-SERIE HEISER FOR PERSONLIG BRUK

BRUKSANVISNINGER FOR K- OG S-SERIE HEISER FOR PERSONLIG BRUK BRUKSANVISNINGER FOR K- OG S-SERIE HEISER FOR PERSONLIG BRUK D ette kapitlet inneholder sikkerhetsregler,daglig sikkerhetskontroll, heisefunksjoner, beskrivelse av styremekanismer og indikatorer samt driftsanvisninger

Detaljer

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Bruksanvisning 51040414 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 N N 4 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige

Detaljer

SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6

SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6 SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6 Bruksområder Kapittel 03 3.1 Eksempler på bruk av forskjellige lastbilkraner med utstyr Palfinger_0834 3.1.1 Lasting og lossing Levering av byggematerialer er et svært

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

tipper Modell: 1500 HDK

tipper Modell: 1500 HDK tipper Modell: 1500 HDK Bruker- & monteringshåndbok Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...2 Tekniske spesifikasjoner:...3 Utstyr:...4 Virkemåte:...5 Førstegangs klargjøring av tipperen:...5 Kort

Detaljer

1 1,8 t MOTORDREVNE GAFFELTRUCKER

1 1,8 t MOTORDREVNE GAFFELTRUCKER 1 1,8 t MOTORDREVNE GAFFELTRUCKER MEGET MILJØVENNLIG v Utslippene innfrir de nye krav både fra EU og EPA v Det meget effektive hydraulikksystemet reduserer drivstofforbruket v Bruker miljøvennlige materialer

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

UNIVERSAL TRAINER LA-1447

UNIVERSAL TRAINER LA-1447 UNIVERSAL TRAINER LA-1447 ====Bruksanvisning ===== Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b)

Detaljer

gazelle ps Norsk bruksanvisning 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 A/S. 06.

gazelle ps Norsk bruksanvisning 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 A/S. 06. gazelle ps TM orsk bruksanvisning 2010 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Verktøy... 4

Detaljer

NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk!

NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk! NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk! Arctic løftestoler er testet og godkjent i henhold til følgende krav og standarder: EN 12182 EN 1021-1 EN 13751 EN 1021-2 EN 1728 EN 1022 EN 60601-1

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instruksjonsbok 05.07 - N 51058561 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog Stokkstativ ST1910 7630 Åsen, Norway Tlf: +47 74 01 59 00 Fax: +47 74 01 59 10 Foretaksnr: NO 980.400.212.mva www.duun.no Instruksjonsbok og delekatalog 1 Garantibestemmelser Duun ST1910 er garantert for

Detaljer

Brukermanual Kickbike

Brukermanual Kickbike Brukermanual Kickbike Takk for at du kjøpte en Kickbike sparkesykkel. Vennligst les avsnittene Vedlikehold, Advarsler, Garanti og Tips nøye. Du kan følge denne manualen når du skal montere Kickbiken din.

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO BA16 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 3 Transport og

Detaljer

Bruksanvisning for Wheely One 264

Bruksanvisning for Wheely One 264 Bruksanvisning for Wheely One 264 Takk for at du valgte Wheely sin elektriske selvbalanserende enhjuling. Denne manualen beskriver viktigheten av sikkerhet og bruk av produktet. Vennligst les igjennom

Detaljer

1. GENERELLE BESTEMMELSER OG ANMERKNINGER 2 2. UTSTYRSBESKRIVELSE 6 3. BETJENING 8 4. SERVICE OG VEDLIKEHOLD 13

1. GENERELLE BESTEMMELSER OG ANMERKNINGER 2 2. UTSTYRSBESKRIVELSE 6 3. BETJENING 8 4. SERVICE OG VEDLIKEHOLD 13 1. GENERELLE BESTEMMELSER OG ANMERKNINGER 2 1.2 Forskrifter for bruker 2 1.2 Riktig bruk 3 1.3 Godkjenningsprotokoll 4 1.4 Garanti 4 1.5 Bestemmelser for bærekjøretøy 5 2. UTSTYRSBESKRIVELSE 6 2.1 Tekniske

Detaljer

Instruksjonshefte biltilhengere

Instruksjonshefte biltilhengere Instruksjonshefte biltilhengere Produsent : TREDAL AS 4520 Lindesnes 1 Gratulerer med ny TREDAL biltilhenger! Tredal`s høye kvalitet og meget gode kjøreegenskaper på grunn av vårt SPIRAX fjæringssystem

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

ESE 420/430. Instruksjonsbok 11.04 - 50459852 11.08

ESE 420/430. Instruksjonsbok 11.04 - 50459852 11.08 ESE 420/430 11.04 - Instruksjonsbok N 50459852 11.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL 1 Innholdsfortegnelse Ta vare på Bruksanvisningen. Side 2 Tekniske data.. Side 3 Innhold.. Side 3 Sikkerhetsinstruksjoner.. side 4 Luft systemet side 4 Tilkobling

Detaljer

Potetplantemaskin i GB-serien

Potetplantemaskin i GB-serien POTETTEKNIKK BETETEKNIKK GRØNNSAKSTEKNIKK Potetplantemaskin i GB-serien Profesjonell setteteknikk for spesielle krav Beltesetteteknikk fra Grimme: 2-, 3- og 4-raders GB-serien (Grimme Beltplanter) står

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer